POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.03.2014-21.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:"

Transkript

1 Lnr: 973/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 09/20-7 Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: RÅDM//POP SEN Dok.beskr: INVITASJON TIL SAMARBEIDSMØTE Lnr: 974/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: VSKOLE//POP SEN Dok.beskr: INVITASJON TIL SAMARBEIDSMØTE Lnr: 975/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 07/ Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: VSKOLE//POP SEN Dok.beskr: SØKNAD OM SKOLEFRI Lnr: 976/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 07/ Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: VSKOLE//POP SEN Dok.beskr: REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE Lnr: 977/14 Regdato: Arkivkode:234 *** Saksnr: 07/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: ORG ØK//MIE SEN Dok.beskr: TILSAGN OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING FRA NAV

2 Lnr: 978/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: VSKOLE//POP SEN Dok.beskr: INVITASJON TIL SAMARBEIDSMØTE Lnr: 979/14 Regdato: Arkivkode:411 Saksnr: 14/31-42 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Dorte Sofie Naalum Dok.beskr: KLAGE PÅ ANSETTELSEVEDTAK I AREMARK KOMMUNE Lnr: 980/14 Regdato: Arkivkode:GNR 18/1/16 Saksnr: 14/79-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING OG TILBYGG GNR.18 BNR.1 FNR.16 - GLADHEIM Lnr: 982/14 Regdato: Arkivkode:GNR 6/8 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//JFO SEN Fange Sag Dok.beskr: KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT VERKER OG BRUK - SKATTESEDDEL 2014 Lnr: 983/14 Regdato: Arkivkode:GNR Personal Saksnr: 14/145-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Industriprodukter A/S Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE OM PRAKSISPLASS Lnr: 984/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 09/489-3 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM//JFO SEN KLP Dok.beskr: VEDTAK OM PENSJON

3 Lnr: 985/14 Regdato: Arkivkode:223 C00 Saksnr: 14/100-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN NMK Aremark Lnr: 986/14 Regdato: Arkivkode:223 C00 Saksnr: 14/100-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Aremark søndagsskole Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Lnr: 987/14 Regdato: Arkivkode:223 C00 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN M/S Thors Venner Lnr: 988/14 Regdato: Arkivkode:223 C00 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Aremark Historielag Lnr: 989/14 Regdato: Arkivkode:223 C00 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Aremark Festivalforening Lnr: 990/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering:E Ofl 13 Saksb: VSKOLE//ASJ SEN Dok.beskr: PLASS PÅ SFO - INNMELDING FRA

4 Lnr: 991/14 Regdato: Arkivkode:243 *** Saksnr: 07/530-5 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: ORG ØK//MIE SEN *********************************************************** Dok.beskr: SLETTING AV PANT I EIENDOM Lnr: 992/14 Regdato: Arkivkode:243 *** Saksnr: 07/530-6 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: ORG ØK//MIE SEN Blustep Finans Dok.beskr: INNHENTING AV OPPLYSNINGER Lnr: 994/14 Regdato: Arkivkode:GNR 68/1 Saksnr: 14/146-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Peter Dagrød Dok.beskr: SITUASJONSKART VEDRØRENDE OPPFØRING AV NY DRIFTSBYGNING Lnr: 996/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering:E Ofl 13 Saksb: VSKOLE//POP SEN Dok.beskr: MELDING OM FORNYET BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING Lnr: 997/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: RÅDM//POP SEN Dok.beskr: REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Lnr: 999/14 Regdato: Arkivkode:U63 Saksnr: 14/147-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: NAV//CGU SEN Sissel Margrethe Børke Dok.beskr: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING FOR FERNANDAS BOKCAFÈ - ASLAKSTRØM

5 Lnr: 1004/14 Regdato: Arkivkode:GNR 14/1/1 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//JFO SEN Oddvar Størholt Dok.beskr: KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2014 Lnr: 1006/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 07/684-6 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: ORG ØK//AKJ SEN KLP Dok.beskr: VEDTAK OM PENSJON Lnr: 1007/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 08/561-8 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: ORG ØK//AKJ SEN KLP Dok.beskr: VEDTAK OM PENSJON Lnr: 1017/14 Regdato: Arkivkode:223 C00 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN NN Lnr: 1025/14 Regdato: Arkivkode:U71 *** Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: NAV//LBP SEN Dok.beskr: RETUR AV UNDERSKREVET TILSAGN PÅ STARTLÅN Lnr: 1026/14 Regdato: Arkivkode:210 Saksnr: 14/77-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//MIE SEN Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Dok.beskr: UTTALELSE FRA LEDELSEN - AREMARK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2013

6 Lnr: 1027/14 Regdato: Arkivkode:233 C22 Saksnr: 14/14-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//AKH SEN Østfold fylkeskommune Dok.beskr: STØTTE TIL TILTAK I FRILUFTSLIVSOMRÅDER - NYTT TOALETTBYGG - TRIPPERØD Lnr: 1028/14 Regdato: Arkivkode:233 C22 Saksnr: 14/14-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//AKH SEN Østfold fylkeskommune Dok.beskr: STØTTE TIL TILTAK I FRILUFTSLIVSOMRÅDER - NYTT TOALETTBYGG - FOSBYSKJÆRA Lnr: 1029/14 Regdato: Arkivkode:233 C22 Saksnr: 14/14-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//AKH SEN Østfold fylkeskommune Dok.beskr: AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL NY INFORMASJONSTAVLE - TRIPPERØD Lnr: 1040/14 Regdato: Arkivkode:611 Saksnr: 14/151-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//SKB SEN Nitral CDS AS Dok.beskr: SØKNAD OM GRAVETILLATELSE FOR OPPRETTING AV KABELFEIL - TELENOR/INTERNETT Lnr: 1041/14 Regdato: Arkivkode:NAVN personal Saksnr: 08/193-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN Försäkringskassan NFC Malmö Dok.beskr: INTYG OM SOCIALFÖRSÄKRINGSLAGSTIFTNING - A1 Lnr: 1043/14 Regdato: Arkivkode:V12 Saksnr: 14/95-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//OTE SEN Innovasjon Norge Dok.beskr: TILBUD OM ETABLERERTILSKUDD KNYTTET TIL EIENDOM

7 Lnr: 1045/14 Regdato: Arkivkode:401 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Lotta Bønøgård Dok.beskr: FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT Lnr: 1049/14 Regdato: Arkivkode:GNR 63/7 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//KRR SEN Jens-Ole Toverud Dok.beskr: KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - GNR 63 BNR 7 - LUNDHEIM - OPPRETTHOLDELSE AV SØKNAD Lnr: 1050/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 09/21-8 Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: VSKOLE//POP SEN Dok.beskr: SØKNAD OM SKOLEFRI Lnr: 1051/14 Regdato: Arkivkode:076 *** Saksnr: 14/152-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: VKUL//RBL SEN Dok.beskr: KULTURPRIS 2014 Lnr: 1052/14 Regdato: Arkivkode:GNR 32/9 Saksnr: 14/19-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Anders Brynildsen Dok.beskr: SØKNAD OM FERDIGATTEST - RIVING AV HUS PÅ EIENDOM GNR 32 BNR 9 - MO Lnr: 1053/14 Regdato: Arkivkode:D13 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//STK SEN Husbanken Dok.beskr: RENTEKOMPENSASJON - ISTANDSETTING AREMARK KIRKE

8 Lnr: 1054/14 Regdato: Arkivkode:410 Saksnr: 14/47-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Solfrid og Marek Wielgosz Dok.beskr: ÅPEN JOBBSØKNAD Lnr: 1055/14 Regdato: Arkivkode:L12 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//STK SEN Østfold fylkeskommune Dok.beskr: SØKNAD OM UTSETTELSE PÅ SVARFRIST - OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN STRØMSFOSS Lnr: 1056/14 Regdato: Arkivkode:G05 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: AVSLUTTET TILSYN - LEGEMIDDELBEHANDLING I SYKEHJEM Lnr: 1057/14 Regdato: Arkivkode:632 Saksnr: 14/153-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Pitney Bowes Finans AS Dok.beskr: FASTLEIEAVTALE PÅ KOPIMASKIN - FOSBYKOLLEN SYKEHJEM LEIEAVTALE

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5451/13 Regdato:17.12.2013 Arkivkode:401 Saksnr: 13/1762-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Fagforbundet Dok.beskr: REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE OM FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FAGFORBUNDET

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1343/12 Regdato:24.04.2012 Arkivkode:520 Saksnr: 09/616-13 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN NAV Internationalt Dok.beskr: AVGIFT TIL FOLKETRYGDEN - ÅRSAVREGNING FOR 2009 Lnr: 1350/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9617/10 Regdato:15.12.2010 Arkivkode:233 A11 &71 Saksnr: 10/856-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD SVAR - TILSKUDDSKONTROLL - TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS Lnr: 303/12 Regdato:22.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-7 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Navn: Verneombud kommunehuset, rådmannen Dok.beskr: VERNERUNDE KOMMUNEHUSET - HANDLINGSPLAN -

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10905/13 Regdato:18.11.2013 Arkivkode:PA Ulfseth, Ingrid K. Saksnr: 13/2716-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Ingrid K. Ulfseth SVAR - SØKNAD OM DELPERMISJON I PERIODEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 942/13 Regdato:11.07.2014 Arkivkode:GNR 74/79 Saksnr: 13/184-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Jørn Krogstad Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - OPPFØRING AV SVØMMEBASSENG. GNR 74 BNR 79 -

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 Lnr: 13905/14 Regdato:03.12.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1949-8 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Saksb: BOAK//BH Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.08.2013-19.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.08.2013-19.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/1566-1 Regdato:19.08.2013 Arkivkode:Q03 Saksb: BYG/BYG/TV SAR Dok.beskr: ANBUD BRØYTING OG STRØING VED ENKELTE KOMMUNALE EIENDOMMER Saksnr: 08/1566-2 Regdato:19.08.2013 Arkivkode:Q03 Saksb:

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11031/14 Regdato:17.10.2014 Saksnr: 11/1667-103 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.10.2013-03.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.10.2013-03.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8370/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:243 *** Saksnr: 13/95-20 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD KLAGE PÅ BOSTØTTE 2013 Lnr: 9077/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:PA

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer