Næringslivsdag på Sleneset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsdag på Sleneset"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette reisebrevet har vi fått fra Clyde Hansen og Dexter Hanson i USA etter deres spennende tur for å finne spor etter sine forfedre i Norge. Deres tipp-tipp-oldefar Edvard Peder Andreas Hansen emigrerte til USA i 1882, nærmere bestemt fra Engevolden i Øvre Kongsvik, Lurøy. Her forteller de om møte med sine slektninger Janne Andersen og hennes familie, samt møte med vår lokalhistoriker Rune Bang. Former Greenbush residents Dexter Hansen and his cousin Clyde Hanson, sons of Bernard Hansen & the late Art Hanson made the trip of a lifetime in May 2012 when they traveled to Norway in search of their family roots. I had always dreamed of seeing the country of my ancestors, says Dexter, as both of our dads had sparked an interest in us with their fierce pride of their Norwegian heritage. Even though they were born in Greenbush more than 40 years after their grandparents, Edward Peter Hansen & wife Regina came over from Norway, along with their 1st 2 children, the oldest child being their father & our grandfather, the late Bernt Hansen, they spoke only Norwegian until they went to 1st grade in Greenbush. Norskamerikanerne ble godt mottatt i Lurøy. Her ser vi f.v. Clyde Hansen, Janne Andersen og Dexter Hanson Foto: privat A few years back I zeroed in on the very community where my great grandparents came from in 1882 by using the internet & a document that was found in my grandfather s old trunk. That community is Luroy which is located on the west coast of Norway about 10 miles below the arctic circle. The Luroy community consists of partly mainland & the island of Luroy which is situated a few miles off the coast & can only be reached by boat. I began my search by telephoning the local library to get advice on what to do to find descendants of any siblings of my great-grandfather as he was the only one of his siblings who emigrated to the U.S.. >> Fortsetter på side 11 Næringslivsdag på Sleneset side 2 Hallnytt side 6 Rådhuset påbygd og ombygd side 10

2 2 Næringslivsdag på Sleneset Helsepersonell veiledet ungdommene i å sette sprøyter, her med appelsiner som prøvekanin. Ved Tove Anita Jakobsen I begynnelsen av november var alt av næringsliv på Sleneset samlet under ett tak, for å vise seg frem for ungdomskoleelevene og folk flest. Det var næringslivsledere og lokalutvalget som tok initiativet til denne dagen, som i alt samlet 20 bedrifter, som fikk vise seg fram og det hele foregikk i lokalene til Sleneset Trelast. Målet med denne messa var å presentere bygdas næringsliv og yrker for ungdomsskoleelever og for andre i en yrkesvalg- / etablererfase. Ellers var det også åpent for alle. Det er flott at så mange bedrifter bruker en hel arbeidsdag for å være med på dette, sier leder i Sleneset lokalutvalg, Per Asle Pedersen. Det hele startet med en felles seanse der alle fikk noen minutter for å fortelle hva de jobbet med, trivsel i yrket, jobboppgaver og utdanningsvalg for å ende opp der de hadde gjort. Så var det anledning til å gå rundt på standene og se, oppleve, prøve og spørre spørsmål. Blant de yrkesgruppene som stilte opp var sykepleiere med utstyr, det ble vist filmklipp, velværesenteret var der med vareprøver og visning av behandlingsmetoder. Enkeltyrker som renholdere, bibliotekar, feier ble alle tatt med og synliggjort. Her var fiskere, offshore, sjøfart, resturant og kafe medarbeidere som også fikk vist seg fram. Det var også omvisning i fiskefartøy, Lurøypallen og Prima Laks. For å ha ei fin ramme rundt arrangementet, var det laget ei enkel servering av mat og drikke. Tilbakemeldingene har vært veldig positive, både fra deltakere og publikum, og mange av ungdomsskoleelevene var veldig interessert og ivrige på mange av standene, sier Roy Tore Kristiansen, som var med i gruppa som organiserte og arrangerte næringslivsmessa. Salen var full for å høre foredragene under næringsmessa på om og på Sleneset

3 3 Fjesboka og andre fritidssysler Fritid regnes vel som den tida av døgnet du ikke sover eller spiser, utfører pålagte oppgaver eller arbeid - altså det du fritt bestemmer over selv. Helst er det vel lystbetonte aktiviteter som er fri fra stress og bekymringer og som man kan glede seg over. Noen ganger er det slik at enkelte er så glad i jobben sin at den nesten blir som en hobby. Typiske fritidssysler er samvær med venner og familie, lek, spill og hobbyaktiviteter, sport og friluftsliv, ulike aktiviteter knyttet til underholdning, shopping og reiser. Et rikt, lokalt fritidstilbud er viktig for trivselen hos befolkningen og for hvor folk velger å bosette seg. Mange norske kommuner legger særlig vekt på tilbudet til barn og unge for å gi dem et godt oppvekstmiljø, og støtter tiltak som skolefritidsordninger, fritidsklubber og foreninger for de yngste. Så legges det ned mye arbeid for å holde idrettslagene, korpsene og korene i live. Felles for alle er at noen er villige til å være med, og noen må drive disse fritidssyslene. På toppen av alt dette kommer det sosiale nettstedet fjesboka, eller mer kjent som facebook. Her har man tilgang på sine elektroniske venner et sted der man kan drive selvrealisering. Her kan du gjennom den nye profilen Facebook Timeline fortelle hele livshistorien din. På fjesboka kan det jo være både gøy og motiverende - det som skjer når det skjer alt fra fødsler til annet privatliv brettes ut i tekst og bilder og dine venner klikker liker, og sånn går no dagan. Hvis du bruker 1 time daglig på fjesboka, tilsvarer det 10 arbeidsuker i løpet av et år. Jeg har ennå ikke tatt i bruk kommunikasjonsplattformen facebook hvem vet kanskje jeg ikke klarer å stå i mot. Imens henger jeg GOD JUL på veggen! Rebus Forrige gang hadde vi rebusen POLITISKPARTISKYLDFØLELSEMØBEL, og løsningen ble Svangerskap. Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd Harry Pedersen, Bertilhågen, 8754 Øresvik. Årets siste rebus handler for så vidt om temaet ovenfor, og ser slik ut: ELEKTRONISKSTEDSERVERINGSFAT Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 31. januar 2013.

4 4 Ordførerens spalte Tid for budsjett For alle som deltar på ulike nivåer i demokratiets tjeneste er høsten ei spennende tid. I både Storting, fylkesting og kommunestyrer er høst ensbetydende med budsjettid. Gjennom demokratiske prosesser skal tilgjengelige ressurser fordeles til nytte for innbyggerne. Gode tjenester og framtidsrettede investeringer skal finansieres. Politikk handler om å prioritere, valg skal gjøres og vedtak skal fattes. Det har aldri vært mangel på gode forslag til nye tiltak, og det skal styrke til for å holde orden i økonomien. Orden i økonomien Og dette er viktig! Grunnlaget for trygge og gode samfunn ligger i at kommuner, fylker og nasjoner holder orden i økonomien. Dette ser vi nå tydeligere enn noen gang. Finanskrisen kaster nå skygger over Europa. Hovedårsaken er at mange land har levd over evne, og budsjettert med høyere utgifter enn de har vært villige til å skaffe inntekter til å bære. Situasjonen har stort potensiale for å påvirke vår hverdag, og det beste vi kan gjøre er å fortsatt holde orden i vår økonomi. Norges posisjon som annerledeslandet er mer og mer tydelig. Mens Europa har høy og økende arbeidsledighet, ligger vi stabilt på rundt 3%. Mens mange europeiske land kutter i velferden til sine innbyggere, bygges velferdstjenestene i Norge videre ut. Og mens kjøpekraften i Euro-området har økt med 8% siden tusenårsskiftet, har den i Norge økt med 43%. For Sverige er fasit 22%. Statsbudsjettet Statsbudsjettet er avgjørende for aktivitetsnivået i både fylker og kommuner. Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013 tar høyde for situasjonen i Europa, og er forholdsvis stramt. Likevel er realveksten i overføringene til kommune-norge på hele 6,8 MRD kroner. For Lurøy kommune er det et godt budsjett, som gir oss mulighet til stort sett å videreføre vårt driftsnivå, samtidig som vi kan gjennomføre planlagte investeringer. Det samme er tilfelle for fylkeskommunen. Nytt fergeanbud Fylkeskommunens største engasjement i Lurøy knytter seg til samferdsel. I fylkesrådets forslag til budsjett videreføres samferdselstilbudet på dagens nivå i Nyfergene i Lurøy-bassenget fra 2014 representerer betydelig økte kostnader for fylkeskommunen, men for oss som bor og arbeider her vil dette representere et like betydelig samferdselsløft. I løpet av 2013 skal det bygges ny oppstillingsplass ved fergeleiet i Stokkvågen. Det hersker til tider kaos i området, og det er Bjørnar Skjæran ei sårt tiltrengt investering fylkeskommunen nå skal gjennomføre. Veien og oppstillingsplassen skal skilles fysisk, og jeg ser fram til at forholdene blir utbedret før nyfergene settes inn. Den kommunale veien opp til Selnes blir samtidig flyttet, og trafikkbildet i Stokkvågen vil bli et helt annet etter denne oppgraderingen. Kystriksveien Planleggingen av FV17 Røytvik-Kilboghamn pågår nå for fullt. Kommunedelplanene for prosjektet skal behandles i kommunestyret i 2013, og det legges opp til anleggsstart rundt årsskiftet 2013/14. Endelige kostnader for prosjektet er ennå ikke klare, men vi vet allerede at veiprosjektet vil bli den største enkeltinvestering i Lurøy gjennom tidene! Det er god grunn til å glede seg. Vi nærmer oss anleggsstart på et eldgammelt veikrav. For Lurøy og Rødøy vil prosjektet representere et stort løft. For Lurøy Innland vil det representere ei ny tidsregning! Lurøy investerer i framtida I denne valgperioden skal vi investere mye i Lurøy, og vi er godt i gang. Barna representerer framtida i kommunen, og vi skal bruke store ressurser på å legge til rette for trivsel og læring i barnehager og skoler. Konsvik skole er nå bygget om for å få til samlokalisering av barne- og ungdomsskolen, og samtidig pusset vi opp store deler av skolen. Utearealene er under arbeid, og idrettslaget satser stort med bygging av kunstgressbane for sjuer-fotball på skoleområdet. Jeg legger til grunn at barnehagen får flytte inn i nye lokaler i løpet av sommeren, noe som representerer et stort løft for barna i nordbygda. På Lovund har antall barn i barnehage og skole hatt ei fantastisk utvikling. Nesten halvparten av barna i kommunen bor nå på Lovund. I forrige periode ble derfor ny barnehage med fire avdelinger tatt i bruk, og nå står utbygging og ombygging av skolen for tur. For Lurøy kommune er dette et stort løft. I tillegg skal vi bygge flerbrukshall, til erstatning for dagens gymsal som er blitt altfor liten. Et unikt bidrag fra bedrifter og enkeltpersoner på til sammen 7 millioner kroner gjør dette mulig. Julefred I skrivende stund er budsjett og økonomiplan passert formannskapet, og kommunestyrets behandling står for tur. Lurøy kommunestyre har tradisjon for å avslutte det krevende desembermøtet med å synge Deilig er jorden før de folkevalgte tar juleferie. Alle trenger et pusterom i mørketida. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å la julefreden senke seg i de tusen hjem, og ønsker alle ei god jul og et godt nytt år!

5 5 Svein Inge under tildelingen, flankert av Bård Tufte Johansen (t.v.) og Espen Myhre Norgesmester i C & R 2012 Tekst: Cato Rødsand Svein Inge Johansen fra Onøy gikk helt til topps i Norgesmesterskapet i Catch and Release Han fikk en laks på 115 cm, noe som tilsvarer ca 15,2 kg. Det var en stolt hobbyfisker som tidligere i høst ble invitert til Oslo for et høytidelig arrangement. Her fikk Sevin Inge tildelt en sjekk pålydende kroner, samt 2 døgns fiske i Endingsdalselva ved Halden. I tillegg ble en sportsfisker fra Rana tilfeldig trukket ut til premie på kroner. Det hører med til historien at vinnerlaksen til Svein Inge ble fanget og sluppet i Ranaelva. Tlf Foto: privat POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

6 6 HALLNYTT SPESIALUTGAVE HALLNYTT SPESIALUTGAVE Hall-nytt er innsamlingsaksjonen for hall på Lovund sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». Hall-nytt er innsamlingsaksjonen for hall på Lovund sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». GAVEKORT FOR HALL TIL JUL? Hall-nytt Lyst er innsamlingsaksjonen å gi den perfekte julegaven for hall i på år? Lovund Overfør sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». GAVEKORT FOR HALL TIL JUL? penger på hallkontoen, send så mail til med fordeling Lyst å av gi den perfekte julegaven i år? ren.no, med fordeling av beløpet, Overfør penger på hallkontoen, og beskjed om hvem som skal ha beløpet, GAVEKORT og beskjed FOR om HALL hvem som TIL skal JUL? ha send så mail til innbetalingsbevisene tilsendt. innbetalingsbevisene tilsendt. Lyst å gi den perfekte julegaven i år? Overfør penger på hallkontoen, send så mail til INNSAMLINGEN med fordeling FRA av NÆRINGSLIVET beløpet, og beskjed om hvem som skal ha innbetalingsbevisene tilsendt. Hallgruppa har forespurt næringslivet om bidrag til hallen, målet er: ,-. Hittil har følgende bedrifter gitt: INNSAMLINGEN FRA NÆRINGSLIVET Hallgruppa har forespurt næringslivet om bidrag til hallen, målet er: ,-. Hittil har følgende bedrifter gitt: INNSAMLINGEN FRA NÆRINGSLIVET Odd Birger Løvold Aasjord sin auksjon ,- for hall Helgeland Hallgruppa gav 12 Sparebank har 550,- forespurt i inntekt. næringslivet 500 om 000,- bidrag til Takk for Vigner hallen, flott Olaisen målet innsats! er: ,-. Hittil 1 har 000 følgende 000,- Lovundlaks bedrifter gitt: ,- Torfrid Atlantic Ellefsen Styro har solgt lodd ,- for 4 Aquarius Løvold 525,- Alle 26 premiene var ,- håndlagde Hordafôr Helgeland av Sparebank henne! Takk for ,- innsatsen! Lovund Vigner Olaisen Rorbuhotell ,- Lovundlaks Bedrifsservice ,- Joker Lovund har igjen vært kreative! Norsk Atlantic Gresskar Fisketransport Styro for hall gav 4 000, ,- Tusen Diverse Aquarius takk! bedrifter ,- Hordafôr ,- Hallgruppa retter en stor takk til alle bidragsyterne! STATUS Lovund Rorbuhotell ,- Arrangementer: Lovund Bedrifsservice , ,- Innbetalinger Norsk Fisketransport fra ,- 133 private Diverse bedrifter , ,- Saldo: Hallgruppa retter en stor 461 takk 941,- til alle bidragsyterne! Løvold ,- Helgeland Sparebank ,- Vigner Olaisen ,- Lovundlaks ,- Atlantic Styro ,- Aquarius 500 LODDBOK 000,- Hordafôr ,- TORFRID ELLEFSEN MED HÅNLAGDE PREMIER PÅ GODE TILTAK SIDEN SIST Mål: ,- Lovund Rorbuhotell ,- Lovund Bedrifsservice ,- Norsk Fisketransport ,- Diverse bedrifter ,- Hallgruppa retter en stor takk til alle bidragsyterne! GODE TILTAK SIDEN SIST TORFRID ELLEFSEN MED Odd HÅNLAGDE Birger PREMIER Aasjord PÅ sin auksjon for hall gav ,- i inntekt. LODDBOK Takk for flott innsats! Torfrid Ellefsen har solgt lodd for 4 525,- Alle 26 premiene GODE TILTAK var håndlagde SIDEN av SIST henne! Takk for innsatsen! Joker Odd Birger Lovund Aasjord har igjen sin auksjon vært kreative! for hall Gresskar gav ,- for hall i gav inntekt ,- Takk Tusen for flott takk! innsats! Matts Torfrid Bentzen Ellefsen er har første solgt lodd for 4 Torfrid 525,- Alle Ellefsen 26 Onøy-gutt premiene var som håndlagde støtter av henne! med Takk hånlagde for innsatsen! Hallen! premier på loddbok Joker Lovund har igjen vært kreative! Gresskar for hall gav 4 000,- Tusen takk! STATUS Matts Mål: Bentzen er første Onøy-gutt ,- som støtter Hallen! Saldo: ,- STATUS Arrangementer: ,- Innbetalinger Mål: fra 133 private , ,- Matts Bentzen Saldo: er første Onøy-gutt Første 461 som skisse 941,- støtter av Lovund Flerbrukshall Hallen! Arrangementer: ,- Innbetalinger fra 133 private ,- Første skisse av Lovund Flerbrukshall Kontonummer: Kontonummer: Første skisse av Lovund Flerbrukshall

7 Høring på kommunedelplan Tonnes 7 Ved Cato Rødsand Lurøy kommune har startet rullering av kommunedelplan Tonnes, og den ligger nå på offentlig høring i henhold til krav i Plan- og bygningsloven. Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Forrige kommunedelplan for Tonnes var fra Det er allerede arrangert to møter - med de største næringsaktører den 4. september og et folkemøte den 10. oktober. Næringsaktørene har fortalt oss hva de vil ha i plan og i verk. På folkemøtet var det flest som ville ha flere hytter, men vi hadde også ganske mye konstruktiv diskusjon. Det har også kommet en del innspill fra både grunneiere, private og Lurøy innland lokalutvalg. Neste skritt er å utarbeide et foreløpig planutkast som skal sendes ut på høring. Dokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside kommune.no under «Aktuelt». Ko m m u n e l e g e Vikariat fom tom med mulighet for forlengelse Vis søker vikar for kommunelege i 1/1 stilling med fastlegeansvar for kommunal fellesliste. Tiltredelse snarest mulig etter Kommunen har tre hjemler for kommuneleger. Samtlige leger bor i dag på Lurøy/Onøy. Det er vanligvis tredelt vakt, men belastning på vaktene er ikke stor. Tjenesten innebærer primærlegearbeid mot hele kommunen, med særlig ansvar for enkeltkretser etter avtale. Legene er fastlønnet for tjeneste i arbeidstida. Lønn og andre vilkår avtales for øvrig alminnelige, kommunale ansettelsesvilkår. Det kreves at søker forstår norsk godt og kan uttrykke seg godt på norsk eller nordisk språk. Kommunen er behjelpelig med å skaffe leilighet/hus etter behov. Henvendelse til kommuneoverlege Geir Nedgård Epost: Tlf eller helse- og sosialsjef Kolbjørn Aasvik Epost: Tlf Søknader sendes på kommunens søknadsskjema som finnes på til Lurøy kommune Rådhuset 8766 Lurøy. Søknadsfrist Vi ønsker tilbakemelding på både innholdet i forslag til planprogram og innhold i ny plan. Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Utbyggings- og næringsetaten, 8750 Tonnes innen 31. desember Tlf Faks E-post: luroy.kommune.no. Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening

8 8 Utsending av regning for eiendomsskatt 2012 Ved Atle Henriksen, U/N-sjef Lurøy kommune sendte først i desember ut regning for eiendomsskatt for Vi ønsker i den sammenheng å orientere litt omkring noen forhold. Det er behandlet mange klager, men i noen tilfeller er enda ikke resultatet av denne behandlingen sendt ut til eier. En vil da se at regningen en nå får avviker fra tidligere tilsendt skatteseddel. For de dette gjelder, vil dere snart få tilsendt vedtak fra klagebehandlingen og ny skatteseddel som viser grunnlaget for eiendomsskatten. For 2012 er det nå sendt ut faktura som gjelder eiendomsskatt for hele 2012, det vil si at det blir bare 1 termin i år. I årene fremover vil eiendomsskatten, på samme måte som øvrige kommunale avgifter, bli fordelt på flere terminer. Vi har mottatt mange klager på skattegrunnlaget, en del av disse klagene er desverre fremdeles ikke avgjort. For alle gjelder det at faktura som nå mottas er den som må betales for Får en medhold i klage, vil en få for mye innkrevd eiendomsskatt tilbakebetalt ved første termin etter fullført klagebehandling. Tidligere Barnevernsbarn? Har du opplevd overgrep eller omsorgssvikt? Du kan nå søke om oppreisning. Oppreisning innebærer en uforbeholden unnskyldning og økonomisk kompensasjon. Alle personer som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var i barnevernets omsorg før kan søke. Ordningen gjelder plasseringer foretatt av barnevernet i en Nordlandskommune. SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER 2013 Tlf.: / Mer info: Mail: Amora Kaker til alle anledninger! Åpningstider NAV Lurøy i jule- og nyttårshelgen Siste vanlige arbeidsdag før jul er fredag 21. desember. Vi holder stengt jule- og nyttårsaften. I romjula har vi åpent klokka torsdag 27/12 og fredag 28/12. Første arbeidsdag etter nyttår er onsdag 2. januar Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,-

9 9 Nytt ungdomsråd valgt MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: Mobil Gjenbruksstasjon Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Ved Rita Jørgensdatter Det nye ungdomsrådet består av leder Marius Edvardsen, Lurøy, medlem Frida Johansen, Sørnesøy, medlem Magnus Fjellgaard, Lovund, nestleder Karianne Wikstrøm, Sleneset og medlem Sindre Grindskar, Konsvik. Ungdomsrådet velges hver høst, men ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig. Ungdomsrådet er kommet i gang og har flere utfordringer foran seg i valgperioden. Vi ønsker dem lykke til! Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

10 10 Rådhuset påbygd og ombygd Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy rådhus har i løpet av høsten gjennomgått en aldri så liten forvandling, både ved påbygging og ombygging. Rådhuset er forlenget med 8-9 meter, og her er det blitt rom for ny kommunestyresal i første, samt nye kontorer i andre etasje. Dette har gitt oss et romsligere rådhus, både i forhold til kontorer og tilgjengelige møterom. Barnehagestyrerne og rektorene var de første som tok i bruk et av de nye møterommene i første etasje på rådhuset, da de holdt ledermøte tidligere denne måneden. Oppvekst flytter fram, mens sosial får flere kontorer der oppvekst var tidligere. Også NAV har nå fått eget kontor for alle, samt eget møterom. Helse og tannlege har ikke vært direkte berørt av ombyggingen, mens kirkekontoret må foreta litt omrokkering. Tidlig i desember gjensto enda litt arbeid før alle var på plass i sine respektive avdelinger. Det er Sleneset Trelast AS som har stått for hovedentreprisen, Elektro AS har hatt elektrikerjobben, mens YIT har levert nytt ventilasjonsanlegg. Ordfører Bjørnar Skjæran (t.v.) og rådmann Karl-Anton Swensen er godt fornøyd med nye kontorer. Her en morgenpassiar på rådmannens kontor. Montør Per Asle Pedersen fra Elektro AS og IT-konsulent i Lurøy Ernst Tønder diskuterer tekniske løsninger like før arbeidet er sluttført. En stor og flott kommunestyresal ble tatt i bruk på budsjettmøtet midt i desember. Her sett fra talerstolen til de folkevalgte.

11 >> Forts. fra forsiden «En spennende reise fra USA til Norge» The librarian, Rita Jørgensdatter, put me in touch with a local genealogist who she said might be able to help me. As luck would have it that genealogist & historian, Rune Bang was in the process of writing a book on the history of the community. Because part of the book was about people who emigrated from there to the U.S., he already knew about my great-grandfather & his family and told me that he personally knew descendents of my greatgrandfather s brother who were living in the same community today. Rune asked me to send pictures of my great-grandparents, which I did & he included them in his new book. It was amazing how easily everything came together after so many years since the family came to the U.S. & having no contact with anyone in Norway. I have heard of people who have had to do extensive research of public records & archives to find anyone so I felt pretty lucky. I shared the new information with the family & one day last year, Clyde called me & reminisced about how his dad had always dreamed of going to northern Norway to see where the family came from, but never made it. He suggested that we make the trip before it was too late for us too. We made that trip in May. We arrived in Oslo on May 8 & spent 2 days there. The highlight for us there was seeing the Viking Ship museum. There are 2 Viking ships on display that were actually used on the sea in the 800 s and later used as burial ships for important people. There were many interesting artifacts on display that were found on the ships as the belief was that they would need their personal things in the afterlife. Then we took a 14 hr. train ride up to a town about 80 miles from our destination. We went by car the rest of the way. We rented a cabin close to the water with a beautiful view of high, snowcapped mountains both on the mainland and also rising up out of the sea. We could also see the island of Luroy & other surrounding islands from there. The water was cold & crystal clear. Clyde & I both agreed that it was the most unique setting that either of us had ever seen anywhere. It was a kind of rough, harsh beauty that made us feel as though we were witnessing some sort of fairytale land. We had a great time getting to know a few of our Norwegian relatives & eating at their house. Those relatives were Janne Andersen, her husband William, her daughter Terese, & another cousin, Kirsten Johannsen & her husband. Janne, Terese, & Kirsten are descendents of our great-grandfather s brother Anders Hansen. We were also privileged to get to know Rune Bang (the historian who helped us so much) & his wife Magny who invited us to their home too. Together, Rune Bang & our cousin Janne Andersen took us around & showed us original farms & sites where our relatives lived since about 1820 when our great-great-great grandfather, Anders Nilsen came to that region from an island called Rodoy. All in all we are very pleased with our adventure & new-found friends & relatives, & hope that we can return to Norway someday to see them again & possibly meet more of the family too. 11 Wilhelm Kristian Kjelstrup, sokneprest i Lurøy Han var opprinnelig prestesønn fra Øksnes Foto: Lurøy bibliotek For å kunne emigrere til Nord- Amerika, måtte de som reiste ha attest fra øvrigheten her hjemme. I dette tilfellet ble attesten utferdighet av Wilhelm Kristian Kjelstrup, som var sokneprest i Lurøy i perioden Oppholdet i Lurøy i mai 2012 ga Clyde og Dexter mange uforglem melige inntrykk. De sender stor takk til sine slektninger og medhjelpere, og de beskriver naturen i Lurøy som både røff, barsk og skjønn det var som å være vitne til et eventyrland. Her er kopi av attesten som sokneprest Wilhelm Kristian Kjelstrup skrev i 1882, like før han flyttet fra Lurøy og ble sokneprest i Bud i Romsdal. Foto: Lurøy bibliotek

12 12 Polarsirkelen friluftsråd Moveien 24, 8700 Nesna Telefon / E-post Fra BREDEK til LURØY/ONØY Polarsirkelen friluftsråd arrangerer hver sommer en sommercamp for ungdom, Denne har i 6 år vært lokalisert i Bredek i Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark. Fra sommeren 2013 ønsker rådet å flytte campen til Lurøya/Onøya med base på HUSE. De ønsker nå å fokusere på kyst- og kystkultur. Campen er tenkt gjennomført i uke 31 og 32 (de første ukene i august). Skal en slik camp kunne gjennomføres er friluftsrådet avhengig av mange lokale bidragsytere. Det kan nevnes at for å kunne gjennomføre sommercampen i Bredek er hele 38 enkeltpersoner involvert. Friluftsrådet har derfor tatt kontakt med en rekke enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner i kretsen med tanke på samarbeid. Rådet vil sette pris på innspill fra alle om hva deltakerne kan gjøre under campen, samt invitasjon til samarbeid og bidrag. Rådet har innledet et samarbeid med Jekta Gjertrud av Ranen. På sikt er målet å la denne være en sentral arena under oppholdet. Utfordringer med sertifisering samt mangel på høvedsmenn gjør nok at jekta neppe vil bidra denne første sommeren. For at ungdommene likevel skal kunne komme seg på havet i sommer, søker de spesielt etter båteiere som kunne tenke seg å ta med ut noen ungdommer noen timer på lørdagene i de to camp-ukene. Sommercampen tar sikte på å ha 20 ungdommer i ungdomsskolealder hver uke. Blir tilbudet en suksess og interessen er god, vil rådet Søknadssjema: (klikk på kultur og sceneinstruktørene) eller pr. mail til ved spørsmål ta kontakt med Kari Renate Nilsen på mobil senere vurdere å utvide campen til flere sommeruker. Har du ideer til innhold i campen eller selv kunne tenke deg å bidra så ta kontakt med daglig leder Knut Berntsen på e-.post eller mobil Trenger dere hjelp av sceneinstruktøren i Ytre Helgeland? Nå er det tid for å søke instruktørhjelp for våren 2013! Søknadsfrist: 1. Desember Hva kan du søke om hjelp til? Instruksjon og regi; Tekstarbeid, manus- og konseptutvikling, samarbeidsprosjekter i kulturskole og frivillig kulturliv. Hvem kan søke? Amatørteater og revylag, barne- og ungdoms-teater, historiske spill og festivaler, skoler, kor, musikkforeninger, andre frivillige lag og foreninger i kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Lurøy og Træna

13 13 LURØY næringsforum 21. november hadde Lurøy Nærings forum sitt andre styremøte siden nytt styre ble valgt. Der ble blant annet følgende ble diskutert: LURØY næringsforum Saker som er blitt jobbet med siden første styremøte Organisering av styre Opprettelse av egen mailadresse til forumet Hvordan kan styret få mer blest rundt foreningen, og bedre kontakt med sine medlemmer Hva skal styret fokusere på i styreperioden? Næringslivsluncher i kommunen Referat blir utsendt til alle medlemsbedrifter og vi har som mål å få ut styrereferatet til alle bedriftene i kommunen. Men mangler mailadressen til noen. De som måtte ønske det kan sende en mail til for å få det tilsendt. Referatet blir også lagt ut på forumets side på facebook. Alle bedriftene i Lurøy kan komme med innspill til ulike saker de ønsker foreningen skal jobbe videre med. Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 TEATER FOR ALLE Ved Rita Jørgensdatter, Bibliotek- og kultursjef Det er et mål at ulike kulturuttrykk skal nå alle innbyggerne i Lurøy, både barn, unge, voksne og eldre. Dette er ett av tiltakene i forbindelse med kultursatsingen det jobbes med sentralt i kommunen, som hjemles i ulike planer, og fra ulike sektorer, og vi forsøker å samarbeide på tvers av sektorene for å nå våre mål. Et av tiltakene er å legge til rette for teaterbesøk i de fleste kretsene. Nordland teater og Figurteateret kommer hvis vi har passende lokaler, og tilfredsstiller de kravene de stiller i forhold til blending av lokale og størrelse på strømkurser. Det arbeides nå med kartlegging av lokaler, og tilpasning der det er mulig. Foreløpig er arbeidet utført på Onøy, og 30. oktober var Figurteateret fra Stamsund på turne med forestillingen Chok og Geek, en forestilling som passet både for barn og voksne. Forestillingen var annonsert som gratis og for alle. Det var en merkelig opplevelse å komme inn på grendehuset, som med profesjonell rigging var totalt forandret. Hele 60 små og store kom, og skuespillerne holdt alles oppmerksomhet hele veien gjennom forestillingen. Kommentarer etterpå var: - Dette var en flott opplevelse for alle barna. - Bare fått positive tilbakemeldinger. - Synd at det ikke var flere uten fra som fikk med seg dette. - Selvfølgelig frister dette til gjentakelse. - Det var kjempeskummelt! (uttalt av en voksen som var til stede) I en travel hverdag både for små og store, er slike opplevelser viktige. Både som den gode opplevelsen, og ikke minst å ha bare ett fokus en liten stund! Neste gang er det Sleneset som får besøk...bare gled dere :-) Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer