Næringslivsdag på Sleneset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsdag på Sleneset"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette reisebrevet har vi fått fra Clyde Hansen og Dexter Hanson i USA etter deres spennende tur for å finne spor etter sine forfedre i Norge. Deres tipp-tipp-oldefar Edvard Peder Andreas Hansen emigrerte til USA i 1882, nærmere bestemt fra Engevolden i Øvre Kongsvik, Lurøy. Her forteller de om møte med sine slektninger Janne Andersen og hennes familie, samt møte med vår lokalhistoriker Rune Bang. Former Greenbush residents Dexter Hansen and his cousin Clyde Hanson, sons of Bernard Hansen & the late Art Hanson made the trip of a lifetime in May 2012 when they traveled to Norway in search of their family roots. I had always dreamed of seeing the country of my ancestors, says Dexter, as both of our dads had sparked an interest in us with their fierce pride of their Norwegian heritage. Even though they were born in Greenbush more than 40 years after their grandparents, Edward Peter Hansen & wife Regina came over from Norway, along with their 1st 2 children, the oldest child being their father & our grandfather, the late Bernt Hansen, they spoke only Norwegian until they went to 1st grade in Greenbush. Norskamerikanerne ble godt mottatt i Lurøy. Her ser vi f.v. Clyde Hansen, Janne Andersen og Dexter Hanson Foto: privat A few years back I zeroed in on the very community where my great grandparents came from in 1882 by using the internet & a document that was found in my grandfather s old trunk. That community is Luroy which is located on the west coast of Norway about 10 miles below the arctic circle. The Luroy community consists of partly mainland & the island of Luroy which is situated a few miles off the coast & can only be reached by boat. I began my search by telephoning the local library to get advice on what to do to find descendants of any siblings of my great-grandfather as he was the only one of his siblings who emigrated to the U.S.. >> Fortsetter på side 11 Næringslivsdag på Sleneset side 2 Hallnytt side 6 Rådhuset påbygd og ombygd side 10

2 2 Næringslivsdag på Sleneset Helsepersonell veiledet ungdommene i å sette sprøyter, her med appelsiner som prøvekanin. Ved Tove Anita Jakobsen I begynnelsen av november var alt av næringsliv på Sleneset samlet under ett tak, for å vise seg frem for ungdomskoleelevene og folk flest. Det var næringslivsledere og lokalutvalget som tok initiativet til denne dagen, som i alt samlet 20 bedrifter, som fikk vise seg fram og det hele foregikk i lokalene til Sleneset Trelast. Målet med denne messa var å presentere bygdas næringsliv og yrker for ungdomsskoleelever og for andre i en yrkesvalg- / etablererfase. Ellers var det også åpent for alle. Det er flott at så mange bedrifter bruker en hel arbeidsdag for å være med på dette, sier leder i Sleneset lokalutvalg, Per Asle Pedersen. Det hele startet med en felles seanse der alle fikk noen minutter for å fortelle hva de jobbet med, trivsel i yrket, jobboppgaver og utdanningsvalg for å ende opp der de hadde gjort. Så var det anledning til å gå rundt på standene og se, oppleve, prøve og spørre spørsmål. Blant de yrkesgruppene som stilte opp var sykepleiere med utstyr, det ble vist filmklipp, velværesenteret var der med vareprøver og visning av behandlingsmetoder. Enkeltyrker som renholdere, bibliotekar, feier ble alle tatt med og synliggjort. Her var fiskere, offshore, sjøfart, resturant og kafe medarbeidere som også fikk vist seg fram. Det var også omvisning i fiskefartøy, Lurøypallen og Prima Laks. For å ha ei fin ramme rundt arrangementet, var det laget ei enkel servering av mat og drikke. Tilbakemeldingene har vært veldig positive, både fra deltakere og publikum, og mange av ungdomsskoleelevene var veldig interessert og ivrige på mange av standene, sier Roy Tore Kristiansen, som var med i gruppa som organiserte og arrangerte næringslivsmessa. Salen var full for å høre foredragene under næringsmessa på om og på Sleneset

3 3 Fjesboka og andre fritidssysler Fritid regnes vel som den tida av døgnet du ikke sover eller spiser, utfører pålagte oppgaver eller arbeid - altså det du fritt bestemmer over selv. Helst er det vel lystbetonte aktiviteter som er fri fra stress og bekymringer og som man kan glede seg over. Noen ganger er det slik at enkelte er så glad i jobben sin at den nesten blir som en hobby. Typiske fritidssysler er samvær med venner og familie, lek, spill og hobbyaktiviteter, sport og friluftsliv, ulike aktiviteter knyttet til underholdning, shopping og reiser. Et rikt, lokalt fritidstilbud er viktig for trivselen hos befolkningen og for hvor folk velger å bosette seg. Mange norske kommuner legger særlig vekt på tilbudet til barn og unge for å gi dem et godt oppvekstmiljø, og støtter tiltak som skolefritidsordninger, fritidsklubber og foreninger for de yngste. Så legges det ned mye arbeid for å holde idrettslagene, korpsene og korene i live. Felles for alle er at noen er villige til å være med, og noen må drive disse fritidssyslene. På toppen av alt dette kommer det sosiale nettstedet fjesboka, eller mer kjent som facebook. Her har man tilgang på sine elektroniske venner et sted der man kan drive selvrealisering. Her kan du gjennom den nye profilen Facebook Timeline fortelle hele livshistorien din. På fjesboka kan det jo være både gøy og motiverende - det som skjer når det skjer alt fra fødsler til annet privatliv brettes ut i tekst og bilder og dine venner klikker liker, og sånn går no dagan. Hvis du bruker 1 time daglig på fjesboka, tilsvarer det 10 arbeidsuker i løpet av et år. Jeg har ennå ikke tatt i bruk kommunikasjonsplattformen facebook hvem vet kanskje jeg ikke klarer å stå i mot. Imens henger jeg GOD JUL på veggen! Rebus Forrige gang hadde vi rebusen POLITISKPARTISKYLDFØLELSEMØBEL, og løsningen ble Svangerskap. Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd Harry Pedersen, Bertilhågen, 8754 Øresvik. Årets siste rebus handler for så vidt om temaet ovenfor, og ser slik ut: ELEKTRONISKSTEDSERVERINGSFAT Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 31. januar 2013.

4 4 Ordførerens spalte Tid for budsjett For alle som deltar på ulike nivåer i demokratiets tjeneste er høsten ei spennende tid. I både Storting, fylkesting og kommunestyrer er høst ensbetydende med budsjettid. Gjennom demokratiske prosesser skal tilgjengelige ressurser fordeles til nytte for innbyggerne. Gode tjenester og framtidsrettede investeringer skal finansieres. Politikk handler om å prioritere, valg skal gjøres og vedtak skal fattes. Det har aldri vært mangel på gode forslag til nye tiltak, og det skal styrke til for å holde orden i økonomien. Orden i økonomien Og dette er viktig! Grunnlaget for trygge og gode samfunn ligger i at kommuner, fylker og nasjoner holder orden i økonomien. Dette ser vi nå tydeligere enn noen gang. Finanskrisen kaster nå skygger over Europa. Hovedårsaken er at mange land har levd over evne, og budsjettert med høyere utgifter enn de har vært villige til å skaffe inntekter til å bære. Situasjonen har stort potensiale for å påvirke vår hverdag, og det beste vi kan gjøre er å fortsatt holde orden i vår økonomi. Norges posisjon som annerledeslandet er mer og mer tydelig. Mens Europa har høy og økende arbeidsledighet, ligger vi stabilt på rundt 3%. Mens mange europeiske land kutter i velferden til sine innbyggere, bygges velferdstjenestene i Norge videre ut. Og mens kjøpekraften i Euro-området har økt med 8% siden tusenårsskiftet, har den i Norge økt med 43%. For Sverige er fasit 22%. Statsbudsjettet Statsbudsjettet er avgjørende for aktivitetsnivået i både fylker og kommuner. Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013 tar høyde for situasjonen i Europa, og er forholdsvis stramt. Likevel er realveksten i overføringene til kommune-norge på hele 6,8 MRD kroner. For Lurøy kommune er det et godt budsjett, som gir oss mulighet til stort sett å videreføre vårt driftsnivå, samtidig som vi kan gjennomføre planlagte investeringer. Det samme er tilfelle for fylkeskommunen. Nytt fergeanbud Fylkeskommunens største engasjement i Lurøy knytter seg til samferdsel. I fylkesrådets forslag til budsjett videreføres samferdselstilbudet på dagens nivå i Nyfergene i Lurøy-bassenget fra 2014 representerer betydelig økte kostnader for fylkeskommunen, men for oss som bor og arbeider her vil dette representere et like betydelig samferdselsløft. I løpet av 2013 skal det bygges ny oppstillingsplass ved fergeleiet i Stokkvågen. Det hersker til tider kaos i området, og det er Bjørnar Skjæran ei sårt tiltrengt investering fylkeskommunen nå skal gjennomføre. Veien og oppstillingsplassen skal skilles fysisk, og jeg ser fram til at forholdene blir utbedret før nyfergene settes inn. Den kommunale veien opp til Selnes blir samtidig flyttet, og trafikkbildet i Stokkvågen vil bli et helt annet etter denne oppgraderingen. Kystriksveien Planleggingen av FV17 Røytvik-Kilboghamn pågår nå for fullt. Kommunedelplanene for prosjektet skal behandles i kommunestyret i 2013, og det legges opp til anleggsstart rundt årsskiftet 2013/14. Endelige kostnader for prosjektet er ennå ikke klare, men vi vet allerede at veiprosjektet vil bli den største enkeltinvestering i Lurøy gjennom tidene! Det er god grunn til å glede seg. Vi nærmer oss anleggsstart på et eldgammelt veikrav. For Lurøy og Rødøy vil prosjektet representere et stort løft. For Lurøy Innland vil det representere ei ny tidsregning! Lurøy investerer i framtida I denne valgperioden skal vi investere mye i Lurøy, og vi er godt i gang. Barna representerer framtida i kommunen, og vi skal bruke store ressurser på å legge til rette for trivsel og læring i barnehager og skoler. Konsvik skole er nå bygget om for å få til samlokalisering av barne- og ungdomsskolen, og samtidig pusset vi opp store deler av skolen. Utearealene er under arbeid, og idrettslaget satser stort med bygging av kunstgressbane for sjuer-fotball på skoleområdet. Jeg legger til grunn at barnehagen får flytte inn i nye lokaler i løpet av sommeren, noe som representerer et stort løft for barna i nordbygda. På Lovund har antall barn i barnehage og skole hatt ei fantastisk utvikling. Nesten halvparten av barna i kommunen bor nå på Lovund. I forrige periode ble derfor ny barnehage med fire avdelinger tatt i bruk, og nå står utbygging og ombygging av skolen for tur. For Lurøy kommune er dette et stort løft. I tillegg skal vi bygge flerbrukshall, til erstatning for dagens gymsal som er blitt altfor liten. Et unikt bidrag fra bedrifter og enkeltpersoner på til sammen 7 millioner kroner gjør dette mulig. Julefred I skrivende stund er budsjett og økonomiplan passert formannskapet, og kommunestyrets behandling står for tur. Lurøy kommunestyre har tradisjon for å avslutte det krevende desembermøtet med å synge Deilig er jorden før de folkevalgte tar juleferie. Alle trenger et pusterom i mørketida. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å la julefreden senke seg i de tusen hjem, og ønsker alle ei god jul og et godt nytt år!

5 5 Svein Inge under tildelingen, flankert av Bård Tufte Johansen (t.v.) og Espen Myhre Norgesmester i C & R 2012 Tekst: Cato Rødsand Svein Inge Johansen fra Onøy gikk helt til topps i Norgesmesterskapet i Catch and Release Han fikk en laks på 115 cm, noe som tilsvarer ca 15,2 kg. Det var en stolt hobbyfisker som tidligere i høst ble invitert til Oslo for et høytidelig arrangement. Her fikk Sevin Inge tildelt en sjekk pålydende kroner, samt 2 døgns fiske i Endingsdalselva ved Halden. I tillegg ble en sportsfisker fra Rana tilfeldig trukket ut til premie på kroner. Det hører med til historien at vinnerlaksen til Svein Inge ble fanget og sluppet i Ranaelva. Tlf Foto: privat POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

6 6 HALLNYTT SPESIALUTGAVE HALLNYTT SPESIALUTGAVE Hall-nytt er innsamlingsaksjonen for hall på Lovund sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». Hall-nytt er innsamlingsaksjonen for hall på Lovund sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». GAVEKORT FOR HALL TIL JUL? Hall-nytt Lyst er innsamlingsaksjonen å gi den perfekte julegaven for hall i på år? Lovund Overfør sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». GAVEKORT FOR HALL TIL JUL? penger på hallkontoen, send så mail til med fordeling Lyst å av gi den perfekte julegaven i år? ren.no, med fordeling av beløpet, Overfør penger på hallkontoen, og beskjed om hvem som skal ha beløpet, GAVEKORT og beskjed FOR om HALL hvem som TIL skal JUL? ha send så mail til innbetalingsbevisene tilsendt. innbetalingsbevisene tilsendt. Lyst å gi den perfekte julegaven i år? Overfør penger på hallkontoen, send så mail til INNSAMLINGEN med fordeling FRA av NÆRINGSLIVET beløpet, og beskjed om hvem som skal ha innbetalingsbevisene tilsendt. Hallgruppa har forespurt næringslivet om bidrag til hallen, målet er: ,-. Hittil har følgende bedrifter gitt: INNSAMLINGEN FRA NÆRINGSLIVET Hallgruppa har forespurt næringslivet om bidrag til hallen, målet er: ,-. Hittil har følgende bedrifter gitt: INNSAMLINGEN FRA NÆRINGSLIVET Odd Birger Løvold Aasjord sin auksjon ,- for hall Helgeland Hallgruppa gav 12 Sparebank har 550,- forespurt i inntekt. næringslivet 500 om 000,- bidrag til Takk for Vigner hallen, flott Olaisen målet innsats! er: ,-. Hittil 1 har 000 følgende 000,- Lovundlaks bedrifter gitt: ,- Torfrid Atlantic Ellefsen Styro har solgt lodd ,- for 4 Aquarius Løvold 525,- Alle 26 premiene var ,- håndlagde Hordafôr Helgeland av Sparebank henne! Takk for ,- innsatsen! Lovund Vigner Olaisen Rorbuhotell ,- Lovundlaks Bedrifsservice ,- Joker Lovund har igjen vært kreative! Norsk Atlantic Gresskar Fisketransport Styro for hall gav 4 000, ,- Tusen Diverse Aquarius takk! bedrifter ,- Hordafôr ,- Hallgruppa retter en stor takk til alle bidragsyterne! STATUS Lovund Rorbuhotell ,- Arrangementer: Lovund Bedrifsservice , ,- Innbetalinger Norsk Fisketransport fra ,- 133 private Diverse bedrifter , ,- Saldo: Hallgruppa retter en stor 461 takk 941,- til alle bidragsyterne! Løvold ,- Helgeland Sparebank ,- Vigner Olaisen ,- Lovundlaks ,- Atlantic Styro ,- Aquarius 500 LODDBOK 000,- Hordafôr ,- TORFRID ELLEFSEN MED HÅNLAGDE PREMIER PÅ GODE TILTAK SIDEN SIST Mål: ,- Lovund Rorbuhotell ,- Lovund Bedrifsservice ,- Norsk Fisketransport ,- Diverse bedrifter ,- Hallgruppa retter en stor takk til alle bidragsyterne! GODE TILTAK SIDEN SIST TORFRID ELLEFSEN MED Odd HÅNLAGDE Birger PREMIER Aasjord PÅ sin auksjon for hall gav ,- i inntekt. LODDBOK Takk for flott innsats! Torfrid Ellefsen har solgt lodd for 4 525,- Alle 26 premiene GODE TILTAK var håndlagde SIDEN av SIST henne! Takk for innsatsen! Joker Odd Birger Lovund Aasjord har igjen sin auksjon vært kreative! for hall Gresskar gav ,- for hall i gav inntekt ,- Takk Tusen for flott takk! innsats! Matts Torfrid Bentzen Ellefsen er har første solgt lodd for 4 Torfrid 525,- Alle Ellefsen 26 Onøy-gutt premiene var som håndlagde støtter av henne! med Takk hånlagde for innsatsen! Hallen! premier på loddbok Joker Lovund har igjen vært kreative! Gresskar for hall gav 4 000,- Tusen takk! STATUS Matts Mål: Bentzen er første Onøy-gutt ,- som støtter Hallen! Saldo: ,- STATUS Arrangementer: ,- Innbetalinger Mål: fra 133 private , ,- Matts Bentzen Saldo: er første Onøy-gutt Første 461 som skisse 941,- støtter av Lovund Flerbrukshall Hallen! Arrangementer: ,- Innbetalinger fra 133 private ,- Første skisse av Lovund Flerbrukshall Kontonummer: Kontonummer: Første skisse av Lovund Flerbrukshall

7 Høring på kommunedelplan Tonnes 7 Ved Cato Rødsand Lurøy kommune har startet rullering av kommunedelplan Tonnes, og den ligger nå på offentlig høring i henhold til krav i Plan- og bygningsloven. Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Forrige kommunedelplan for Tonnes var fra Det er allerede arrangert to møter - med de største næringsaktører den 4. september og et folkemøte den 10. oktober. Næringsaktørene har fortalt oss hva de vil ha i plan og i verk. På folkemøtet var det flest som ville ha flere hytter, men vi hadde også ganske mye konstruktiv diskusjon. Det har også kommet en del innspill fra både grunneiere, private og Lurøy innland lokalutvalg. Neste skritt er å utarbeide et foreløpig planutkast som skal sendes ut på høring. Dokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside kommune.no under «Aktuelt». Ko m m u n e l e g e Vikariat fom tom med mulighet for forlengelse Vis søker vikar for kommunelege i 1/1 stilling med fastlegeansvar for kommunal fellesliste. Tiltredelse snarest mulig etter Kommunen har tre hjemler for kommuneleger. Samtlige leger bor i dag på Lurøy/Onøy. Det er vanligvis tredelt vakt, men belastning på vaktene er ikke stor. Tjenesten innebærer primærlegearbeid mot hele kommunen, med særlig ansvar for enkeltkretser etter avtale. Legene er fastlønnet for tjeneste i arbeidstida. Lønn og andre vilkår avtales for øvrig alminnelige, kommunale ansettelsesvilkår. Det kreves at søker forstår norsk godt og kan uttrykke seg godt på norsk eller nordisk språk. Kommunen er behjelpelig med å skaffe leilighet/hus etter behov. Henvendelse til kommuneoverlege Geir Nedgård Epost: Tlf eller helse- og sosialsjef Kolbjørn Aasvik Epost: Tlf Søknader sendes på kommunens søknadsskjema som finnes på til Lurøy kommune Rådhuset 8766 Lurøy. Søknadsfrist Vi ønsker tilbakemelding på både innholdet i forslag til planprogram og innhold i ny plan. Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Utbyggings- og næringsetaten, 8750 Tonnes innen 31. desember Tlf Faks E-post: luroy.kommune.no. Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening

8 8 Utsending av regning for eiendomsskatt 2012 Ved Atle Henriksen, U/N-sjef Lurøy kommune sendte først i desember ut regning for eiendomsskatt for Vi ønsker i den sammenheng å orientere litt omkring noen forhold. Det er behandlet mange klager, men i noen tilfeller er enda ikke resultatet av denne behandlingen sendt ut til eier. En vil da se at regningen en nå får avviker fra tidligere tilsendt skatteseddel. For de dette gjelder, vil dere snart få tilsendt vedtak fra klagebehandlingen og ny skatteseddel som viser grunnlaget for eiendomsskatten. For 2012 er det nå sendt ut faktura som gjelder eiendomsskatt for hele 2012, det vil si at det blir bare 1 termin i år. I årene fremover vil eiendomsskatten, på samme måte som øvrige kommunale avgifter, bli fordelt på flere terminer. Vi har mottatt mange klager på skattegrunnlaget, en del av disse klagene er desverre fremdeles ikke avgjort. For alle gjelder det at faktura som nå mottas er den som må betales for Får en medhold i klage, vil en få for mye innkrevd eiendomsskatt tilbakebetalt ved første termin etter fullført klagebehandling. Tidligere Barnevernsbarn? Har du opplevd overgrep eller omsorgssvikt? Du kan nå søke om oppreisning. Oppreisning innebærer en uforbeholden unnskyldning og økonomisk kompensasjon. Alle personer som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var i barnevernets omsorg før kan søke. Ordningen gjelder plasseringer foretatt av barnevernet i en Nordlandskommune. SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER 2013 Tlf.: / Mer info: Mail: Amora Kaker til alle anledninger! Åpningstider NAV Lurøy i jule- og nyttårshelgen Siste vanlige arbeidsdag før jul er fredag 21. desember. Vi holder stengt jule- og nyttårsaften. I romjula har vi åpent klokka torsdag 27/12 og fredag 28/12. Første arbeidsdag etter nyttår er onsdag 2. januar Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,-

9 9 Nytt ungdomsråd valgt MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: Mobil Gjenbruksstasjon Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Ved Rita Jørgensdatter Det nye ungdomsrådet består av leder Marius Edvardsen, Lurøy, medlem Frida Johansen, Sørnesøy, medlem Magnus Fjellgaard, Lovund, nestleder Karianne Wikstrøm, Sleneset og medlem Sindre Grindskar, Konsvik. Ungdomsrådet velges hver høst, men ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig. Ungdomsrådet er kommet i gang og har flere utfordringer foran seg i valgperioden. Vi ønsker dem lykke til! Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

10 10 Rådhuset påbygd og ombygd Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy rådhus har i løpet av høsten gjennomgått en aldri så liten forvandling, både ved påbygging og ombygging. Rådhuset er forlenget med 8-9 meter, og her er det blitt rom for ny kommunestyresal i første, samt nye kontorer i andre etasje. Dette har gitt oss et romsligere rådhus, både i forhold til kontorer og tilgjengelige møterom. Barnehagestyrerne og rektorene var de første som tok i bruk et av de nye møterommene i første etasje på rådhuset, da de holdt ledermøte tidligere denne måneden. Oppvekst flytter fram, mens sosial får flere kontorer der oppvekst var tidligere. Også NAV har nå fått eget kontor for alle, samt eget møterom. Helse og tannlege har ikke vært direkte berørt av ombyggingen, mens kirkekontoret må foreta litt omrokkering. Tidlig i desember gjensto enda litt arbeid før alle var på plass i sine respektive avdelinger. Det er Sleneset Trelast AS som har stått for hovedentreprisen, Elektro AS har hatt elektrikerjobben, mens YIT har levert nytt ventilasjonsanlegg. Ordfører Bjørnar Skjæran (t.v.) og rådmann Karl-Anton Swensen er godt fornøyd med nye kontorer. Her en morgenpassiar på rådmannens kontor. Montør Per Asle Pedersen fra Elektro AS og IT-konsulent i Lurøy Ernst Tønder diskuterer tekniske løsninger like før arbeidet er sluttført. En stor og flott kommunestyresal ble tatt i bruk på budsjettmøtet midt i desember. Her sett fra talerstolen til de folkevalgte.

11 >> Forts. fra forsiden «En spennende reise fra USA til Norge» The librarian, Rita Jørgensdatter, put me in touch with a local genealogist who she said might be able to help me. As luck would have it that genealogist & historian, Rune Bang was in the process of writing a book on the history of the community. Because part of the book was about people who emigrated from there to the U.S., he already knew about my great-grandfather & his family and told me that he personally knew descendents of my greatgrandfather s brother who were living in the same community today. Rune asked me to send pictures of my great-grandparents, which I did & he included them in his new book. It was amazing how easily everything came together after so many years since the family came to the U.S. & having no contact with anyone in Norway. I have heard of people who have had to do extensive research of public records & archives to find anyone so I felt pretty lucky. I shared the new information with the family & one day last year, Clyde called me & reminisced about how his dad had always dreamed of going to northern Norway to see where the family came from, but never made it. He suggested that we make the trip before it was too late for us too. We made that trip in May. We arrived in Oslo on May 8 & spent 2 days there. The highlight for us there was seeing the Viking Ship museum. There are 2 Viking ships on display that were actually used on the sea in the 800 s and later used as burial ships for important people. There were many interesting artifacts on display that were found on the ships as the belief was that they would need their personal things in the afterlife. Then we took a 14 hr. train ride up to a town about 80 miles from our destination. We went by car the rest of the way. We rented a cabin close to the water with a beautiful view of high, snowcapped mountains both on the mainland and also rising up out of the sea. We could also see the island of Luroy & other surrounding islands from there. The water was cold & crystal clear. Clyde & I both agreed that it was the most unique setting that either of us had ever seen anywhere. It was a kind of rough, harsh beauty that made us feel as though we were witnessing some sort of fairytale land. We had a great time getting to know a few of our Norwegian relatives & eating at their house. Those relatives were Janne Andersen, her husband William, her daughter Terese, & another cousin, Kirsten Johannsen & her husband. Janne, Terese, & Kirsten are descendents of our great-grandfather s brother Anders Hansen. We were also privileged to get to know Rune Bang (the historian who helped us so much) & his wife Magny who invited us to their home too. Together, Rune Bang & our cousin Janne Andersen took us around & showed us original farms & sites where our relatives lived since about 1820 when our great-great-great grandfather, Anders Nilsen came to that region from an island called Rodoy. All in all we are very pleased with our adventure & new-found friends & relatives, & hope that we can return to Norway someday to see them again & possibly meet more of the family too. 11 Wilhelm Kristian Kjelstrup, sokneprest i Lurøy Han var opprinnelig prestesønn fra Øksnes Foto: Lurøy bibliotek For å kunne emigrere til Nord- Amerika, måtte de som reiste ha attest fra øvrigheten her hjemme. I dette tilfellet ble attesten utferdighet av Wilhelm Kristian Kjelstrup, som var sokneprest i Lurøy i perioden Oppholdet i Lurøy i mai 2012 ga Clyde og Dexter mange uforglem melige inntrykk. De sender stor takk til sine slektninger og medhjelpere, og de beskriver naturen i Lurøy som både røff, barsk og skjønn det var som å være vitne til et eventyrland. Her er kopi av attesten som sokneprest Wilhelm Kristian Kjelstrup skrev i 1882, like før han flyttet fra Lurøy og ble sokneprest i Bud i Romsdal. Foto: Lurøy bibliotek

12 12 Polarsirkelen friluftsråd Moveien 24, 8700 Nesna Telefon / E-post Fra BREDEK til LURØY/ONØY Polarsirkelen friluftsråd arrangerer hver sommer en sommercamp for ungdom, Denne har i 6 år vært lokalisert i Bredek i Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark. Fra sommeren 2013 ønsker rådet å flytte campen til Lurøya/Onøya med base på HUSE. De ønsker nå å fokusere på kyst- og kystkultur. Campen er tenkt gjennomført i uke 31 og 32 (de første ukene i august). Skal en slik camp kunne gjennomføres er friluftsrådet avhengig av mange lokale bidragsytere. Det kan nevnes at for å kunne gjennomføre sommercampen i Bredek er hele 38 enkeltpersoner involvert. Friluftsrådet har derfor tatt kontakt med en rekke enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner i kretsen med tanke på samarbeid. Rådet vil sette pris på innspill fra alle om hva deltakerne kan gjøre under campen, samt invitasjon til samarbeid og bidrag. Rådet har innledet et samarbeid med Jekta Gjertrud av Ranen. På sikt er målet å la denne være en sentral arena under oppholdet. Utfordringer med sertifisering samt mangel på høvedsmenn gjør nok at jekta neppe vil bidra denne første sommeren. For at ungdommene likevel skal kunne komme seg på havet i sommer, søker de spesielt etter båteiere som kunne tenke seg å ta med ut noen ungdommer noen timer på lørdagene i de to camp-ukene. Sommercampen tar sikte på å ha 20 ungdommer i ungdomsskolealder hver uke. Blir tilbudet en suksess og interessen er god, vil rådet Søknadssjema: (klikk på kultur og sceneinstruktørene) eller pr. mail til ved spørsmål ta kontakt med Kari Renate Nilsen på mobil senere vurdere å utvide campen til flere sommeruker. Har du ideer til innhold i campen eller selv kunne tenke deg å bidra så ta kontakt med daglig leder Knut Berntsen på e-.post eller mobil Trenger dere hjelp av sceneinstruktøren i Ytre Helgeland? Nå er det tid for å søke instruktørhjelp for våren 2013! Søknadsfrist: 1. Desember Hva kan du søke om hjelp til? Instruksjon og regi; Tekstarbeid, manus- og konseptutvikling, samarbeidsprosjekter i kulturskole og frivillig kulturliv. Hvem kan søke? Amatørteater og revylag, barne- og ungdoms-teater, historiske spill og festivaler, skoler, kor, musikkforeninger, andre frivillige lag og foreninger i kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Lurøy og Træna

13 13 LURØY næringsforum 21. november hadde Lurøy Nærings forum sitt andre styremøte siden nytt styre ble valgt. Der ble blant annet følgende ble diskutert: LURØY næringsforum Saker som er blitt jobbet med siden første styremøte Organisering av styre Opprettelse av egen mailadresse til forumet Hvordan kan styret få mer blest rundt foreningen, og bedre kontakt med sine medlemmer Hva skal styret fokusere på i styreperioden? Næringslivsluncher i kommunen Referat blir utsendt til alle medlemsbedrifter og vi har som mål å få ut styrereferatet til alle bedriftene i kommunen. Men mangler mailadressen til noen. De som måtte ønske det kan sende en mail til for å få det tilsendt. Referatet blir også lagt ut på forumets side på facebook. Alle bedriftene i Lurøy kan komme med innspill til ulike saker de ønsker foreningen skal jobbe videre med. Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 TEATER FOR ALLE Ved Rita Jørgensdatter, Bibliotek- og kultursjef Det er et mål at ulike kulturuttrykk skal nå alle innbyggerne i Lurøy, både barn, unge, voksne og eldre. Dette er ett av tiltakene i forbindelse med kultursatsingen det jobbes med sentralt i kommunen, som hjemles i ulike planer, og fra ulike sektorer, og vi forsøker å samarbeide på tvers av sektorene for å nå våre mål. Et av tiltakene er å legge til rette for teaterbesøk i de fleste kretsene. Nordland teater og Figurteateret kommer hvis vi har passende lokaler, og tilfredsstiller de kravene de stiller i forhold til blending av lokale og størrelse på strømkurser. Det arbeides nå med kartlegging av lokaler, og tilpasning der det er mulig. Foreløpig er arbeidet utført på Onøy, og 30. oktober var Figurteateret fra Stamsund på turne med forestillingen Chok og Geek, en forestilling som passet både for barn og voksne. Forestillingen var annonsert som gratis og for alle. Det var en merkelig opplevelse å komme inn på grendehuset, som med profesjonell rigging var totalt forandret. Hele 60 små og store kom, og skuespillerne holdt alles oppmerksomhet hele veien gjennom forestillingen. Kommentarer etterpå var: - Dette var en flott opplevelse for alle barna. - Bare fått positive tilbakemeldinger. - Synd at det ikke var flere uten fra som fikk med seg dette. - Selvfølgelig frister dette til gjentakelse. - Det var kjempeskummelt! (uttalt av en voksen som var til stede) I en travel hverdag både for små og store, er slike opplevelser viktige. Både som den gode opplevelsen, og ikke minst å ha bare ett fokus en liten stund! Neste gang er det Sleneset som får besøk...bare gled dere :-) Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE Aluminium Casting, vinner av Årets Norske Ingeniørbragd 2011. Roger Cockroft CEO, Aluminium I can live anywhere as long as it s here Won t there be snow and polar bears? was all anyone said when I told

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

UKEPLAN 6. TRINN UKE 14

UKEPLAN 6. TRINN UKE 14 UKEPLAN 6. TRINN UKE 14 Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste. Tussilago farfara Mandag 03.04 Tirsdag 04.04 Onsdag 05.04 Torsdag 06.04 Fredag 07.04 Morgenåpning 08.15 08.30 Lesing og skriving

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden

Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden Bærum, 1. november 2014 Referat telefonmøte torsdag 27.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013 NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Hva er EURES? EURopean Employment Services Formelt samarbeid mellom EU

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Ukeplan uke 37 for 5.trinn

Ukeplan uke 37 for 5.trinn Ukeplan uke 37 for 5.trinn Mål i norsk: Jeg vet hvordan en kan skumlese, letelese og nærlese. Mål i samfunnsfag: Jeg vet hva begrepene regler, normer og lover betyr. Jeg vet hva som er forskjellen mellom

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva.

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva. Katalog høst 2015 Lyslykter i porselen Alle priser i NOK inkl. mva. Store: Medium: Små: Høyde ca. 15 cm, pris: kr. 975,Par kr. 1750,Høyde ca. 10 cm, pris: kr. 600,Høyde ca. 8 cm, pris: kr. 500,- Alle Lisas

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Stemningen

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE.

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. SPØRSMÅLSARK: 8 grupper foreldre-personal på tverrs av avdelinger. Svar frå gruppene er skrevet med rødt. Egen gruppe med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: 23.10.2015 Tid: 15.30 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Bjørnar S. Skjæran Varaordfører Aino Olaisen Medlem

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer