Næringslivsdag på Sleneset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsdag på Sleneset"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette reisebrevet har vi fått fra Clyde Hansen og Dexter Hanson i USA etter deres spennende tur for å finne spor etter sine forfedre i Norge. Deres tipp-tipp-oldefar Edvard Peder Andreas Hansen emigrerte til USA i 1882, nærmere bestemt fra Engevolden i Øvre Kongsvik, Lurøy. Her forteller de om møte med sine slektninger Janne Andersen og hennes familie, samt møte med vår lokalhistoriker Rune Bang. Former Greenbush residents Dexter Hansen and his cousin Clyde Hanson, sons of Bernard Hansen & the late Art Hanson made the trip of a lifetime in May 2012 when they traveled to Norway in search of their family roots. I had always dreamed of seeing the country of my ancestors, says Dexter, as both of our dads had sparked an interest in us with their fierce pride of their Norwegian heritage. Even though they were born in Greenbush more than 40 years after their grandparents, Edward Peter Hansen & wife Regina came over from Norway, along with their 1st 2 children, the oldest child being their father & our grandfather, the late Bernt Hansen, they spoke only Norwegian until they went to 1st grade in Greenbush. Norskamerikanerne ble godt mottatt i Lurøy. Her ser vi f.v. Clyde Hansen, Janne Andersen og Dexter Hanson Foto: privat A few years back I zeroed in on the very community where my great grandparents came from in 1882 by using the internet & a document that was found in my grandfather s old trunk. That community is Luroy which is located on the west coast of Norway about 10 miles below the arctic circle. The Luroy community consists of partly mainland & the island of Luroy which is situated a few miles off the coast & can only be reached by boat. I began my search by telephoning the local library to get advice on what to do to find descendants of any siblings of my great-grandfather as he was the only one of his siblings who emigrated to the U.S.. >> Fortsetter på side 11 Næringslivsdag på Sleneset side 2 Hallnytt side 6 Rådhuset påbygd og ombygd side 10

2 2 Næringslivsdag på Sleneset Helsepersonell veiledet ungdommene i å sette sprøyter, her med appelsiner som prøvekanin. Ved Tove Anita Jakobsen I begynnelsen av november var alt av næringsliv på Sleneset samlet under ett tak, for å vise seg frem for ungdomskoleelevene og folk flest. Det var næringslivsledere og lokalutvalget som tok initiativet til denne dagen, som i alt samlet 20 bedrifter, som fikk vise seg fram og det hele foregikk i lokalene til Sleneset Trelast. Målet med denne messa var å presentere bygdas næringsliv og yrker for ungdomsskoleelever og for andre i en yrkesvalg- / etablererfase. Ellers var det også åpent for alle. Det er flott at så mange bedrifter bruker en hel arbeidsdag for å være med på dette, sier leder i Sleneset lokalutvalg, Per Asle Pedersen. Det hele startet med en felles seanse der alle fikk noen minutter for å fortelle hva de jobbet med, trivsel i yrket, jobboppgaver og utdanningsvalg for å ende opp der de hadde gjort. Så var det anledning til å gå rundt på standene og se, oppleve, prøve og spørre spørsmål. Blant de yrkesgruppene som stilte opp var sykepleiere med utstyr, det ble vist filmklipp, velværesenteret var der med vareprøver og visning av behandlingsmetoder. Enkeltyrker som renholdere, bibliotekar, feier ble alle tatt med og synliggjort. Her var fiskere, offshore, sjøfart, resturant og kafe medarbeidere som også fikk vist seg fram. Det var også omvisning i fiskefartøy, Lurøypallen og Prima Laks. For å ha ei fin ramme rundt arrangementet, var det laget ei enkel servering av mat og drikke. Tilbakemeldingene har vært veldig positive, både fra deltakere og publikum, og mange av ungdomsskoleelevene var veldig interessert og ivrige på mange av standene, sier Roy Tore Kristiansen, som var med i gruppa som organiserte og arrangerte næringslivsmessa. Salen var full for å høre foredragene under næringsmessa på om og på Sleneset

3 3 Fjesboka og andre fritidssysler Fritid regnes vel som den tida av døgnet du ikke sover eller spiser, utfører pålagte oppgaver eller arbeid - altså det du fritt bestemmer over selv. Helst er det vel lystbetonte aktiviteter som er fri fra stress og bekymringer og som man kan glede seg over. Noen ganger er det slik at enkelte er så glad i jobben sin at den nesten blir som en hobby. Typiske fritidssysler er samvær med venner og familie, lek, spill og hobbyaktiviteter, sport og friluftsliv, ulike aktiviteter knyttet til underholdning, shopping og reiser. Et rikt, lokalt fritidstilbud er viktig for trivselen hos befolkningen og for hvor folk velger å bosette seg. Mange norske kommuner legger særlig vekt på tilbudet til barn og unge for å gi dem et godt oppvekstmiljø, og støtter tiltak som skolefritidsordninger, fritidsklubber og foreninger for de yngste. Så legges det ned mye arbeid for å holde idrettslagene, korpsene og korene i live. Felles for alle er at noen er villige til å være med, og noen må drive disse fritidssyslene. På toppen av alt dette kommer det sosiale nettstedet fjesboka, eller mer kjent som facebook. Her har man tilgang på sine elektroniske venner et sted der man kan drive selvrealisering. Her kan du gjennom den nye profilen Facebook Timeline fortelle hele livshistorien din. På fjesboka kan det jo være både gøy og motiverende - det som skjer når det skjer alt fra fødsler til annet privatliv brettes ut i tekst og bilder og dine venner klikker liker, og sånn går no dagan. Hvis du bruker 1 time daglig på fjesboka, tilsvarer det 10 arbeidsuker i løpet av et år. Jeg har ennå ikke tatt i bruk kommunikasjonsplattformen facebook hvem vet kanskje jeg ikke klarer å stå i mot. Imens henger jeg GOD JUL på veggen! Rebus Forrige gang hadde vi rebusen POLITISKPARTISKYLDFØLELSEMØBEL, og løsningen ble Svangerskap. Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd Harry Pedersen, Bertilhågen, 8754 Øresvik. Årets siste rebus handler for så vidt om temaet ovenfor, og ser slik ut: ELEKTRONISKSTEDSERVERINGSFAT Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 31. januar 2013.

4 4 Ordførerens spalte Tid for budsjett For alle som deltar på ulike nivåer i demokratiets tjeneste er høsten ei spennende tid. I både Storting, fylkesting og kommunestyrer er høst ensbetydende med budsjettid. Gjennom demokratiske prosesser skal tilgjengelige ressurser fordeles til nytte for innbyggerne. Gode tjenester og framtidsrettede investeringer skal finansieres. Politikk handler om å prioritere, valg skal gjøres og vedtak skal fattes. Det har aldri vært mangel på gode forslag til nye tiltak, og det skal styrke til for å holde orden i økonomien. Orden i økonomien Og dette er viktig! Grunnlaget for trygge og gode samfunn ligger i at kommuner, fylker og nasjoner holder orden i økonomien. Dette ser vi nå tydeligere enn noen gang. Finanskrisen kaster nå skygger over Europa. Hovedårsaken er at mange land har levd over evne, og budsjettert med høyere utgifter enn de har vært villige til å skaffe inntekter til å bære. Situasjonen har stort potensiale for å påvirke vår hverdag, og det beste vi kan gjøre er å fortsatt holde orden i vår økonomi. Norges posisjon som annerledeslandet er mer og mer tydelig. Mens Europa har høy og økende arbeidsledighet, ligger vi stabilt på rundt 3%. Mens mange europeiske land kutter i velferden til sine innbyggere, bygges velferdstjenestene i Norge videre ut. Og mens kjøpekraften i Euro-området har økt med 8% siden tusenårsskiftet, har den i Norge økt med 43%. For Sverige er fasit 22%. Statsbudsjettet Statsbudsjettet er avgjørende for aktivitetsnivået i både fylker og kommuner. Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013 tar høyde for situasjonen i Europa, og er forholdsvis stramt. Likevel er realveksten i overføringene til kommune-norge på hele 6,8 MRD kroner. For Lurøy kommune er det et godt budsjett, som gir oss mulighet til stort sett å videreføre vårt driftsnivå, samtidig som vi kan gjennomføre planlagte investeringer. Det samme er tilfelle for fylkeskommunen. Nytt fergeanbud Fylkeskommunens største engasjement i Lurøy knytter seg til samferdsel. I fylkesrådets forslag til budsjett videreføres samferdselstilbudet på dagens nivå i Nyfergene i Lurøy-bassenget fra 2014 representerer betydelig økte kostnader for fylkeskommunen, men for oss som bor og arbeider her vil dette representere et like betydelig samferdselsløft. I løpet av 2013 skal det bygges ny oppstillingsplass ved fergeleiet i Stokkvågen. Det hersker til tider kaos i området, og det er Bjørnar Skjæran ei sårt tiltrengt investering fylkeskommunen nå skal gjennomføre. Veien og oppstillingsplassen skal skilles fysisk, og jeg ser fram til at forholdene blir utbedret før nyfergene settes inn. Den kommunale veien opp til Selnes blir samtidig flyttet, og trafikkbildet i Stokkvågen vil bli et helt annet etter denne oppgraderingen. Kystriksveien Planleggingen av FV17 Røytvik-Kilboghamn pågår nå for fullt. Kommunedelplanene for prosjektet skal behandles i kommunestyret i 2013, og det legges opp til anleggsstart rundt årsskiftet 2013/14. Endelige kostnader for prosjektet er ennå ikke klare, men vi vet allerede at veiprosjektet vil bli den største enkeltinvestering i Lurøy gjennom tidene! Det er god grunn til å glede seg. Vi nærmer oss anleggsstart på et eldgammelt veikrav. For Lurøy og Rødøy vil prosjektet representere et stort løft. For Lurøy Innland vil det representere ei ny tidsregning! Lurøy investerer i framtida I denne valgperioden skal vi investere mye i Lurøy, og vi er godt i gang. Barna representerer framtida i kommunen, og vi skal bruke store ressurser på å legge til rette for trivsel og læring i barnehager og skoler. Konsvik skole er nå bygget om for å få til samlokalisering av barne- og ungdomsskolen, og samtidig pusset vi opp store deler av skolen. Utearealene er under arbeid, og idrettslaget satser stort med bygging av kunstgressbane for sjuer-fotball på skoleområdet. Jeg legger til grunn at barnehagen får flytte inn i nye lokaler i løpet av sommeren, noe som representerer et stort løft for barna i nordbygda. På Lovund har antall barn i barnehage og skole hatt ei fantastisk utvikling. Nesten halvparten av barna i kommunen bor nå på Lovund. I forrige periode ble derfor ny barnehage med fire avdelinger tatt i bruk, og nå står utbygging og ombygging av skolen for tur. For Lurøy kommune er dette et stort løft. I tillegg skal vi bygge flerbrukshall, til erstatning for dagens gymsal som er blitt altfor liten. Et unikt bidrag fra bedrifter og enkeltpersoner på til sammen 7 millioner kroner gjør dette mulig. Julefred I skrivende stund er budsjett og økonomiplan passert formannskapet, og kommunestyrets behandling står for tur. Lurøy kommunestyre har tradisjon for å avslutte det krevende desembermøtet med å synge Deilig er jorden før de folkevalgte tar juleferie. Alle trenger et pusterom i mørketida. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å la julefreden senke seg i de tusen hjem, og ønsker alle ei god jul og et godt nytt år!

5 5 Svein Inge under tildelingen, flankert av Bård Tufte Johansen (t.v.) og Espen Myhre Norgesmester i C & R 2012 Tekst: Cato Rødsand Svein Inge Johansen fra Onøy gikk helt til topps i Norgesmesterskapet i Catch and Release Han fikk en laks på 115 cm, noe som tilsvarer ca 15,2 kg. Det var en stolt hobbyfisker som tidligere i høst ble invitert til Oslo for et høytidelig arrangement. Her fikk Sevin Inge tildelt en sjekk pålydende kroner, samt 2 døgns fiske i Endingsdalselva ved Halden. I tillegg ble en sportsfisker fra Rana tilfeldig trukket ut til premie på kroner. Det hører med til historien at vinnerlaksen til Svein Inge ble fanget og sluppet i Ranaelva. Tlf Foto: privat POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

6 6 HALLNYTT SPESIALUTGAVE HALLNYTT SPESIALUTGAVE Hall-nytt er innsamlingsaksjonen for hall på Lovund sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». Hall-nytt er innsamlingsaksjonen for hall på Lovund sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». GAVEKORT FOR HALL TIL JUL? Hall-nytt Lyst er innsamlingsaksjonen å gi den perfekte julegaven for hall i på år? Lovund Overfør sin informasjonsavis. Denne utgaven distribueres med «Steinkjerringa». GAVEKORT FOR HALL TIL JUL? penger på hallkontoen, send så mail til med fordeling Lyst å av gi den perfekte julegaven i år? ren.no, med fordeling av beløpet, Overfør penger på hallkontoen, og beskjed om hvem som skal ha beløpet, GAVEKORT og beskjed FOR om HALL hvem som TIL skal JUL? ha send så mail til innbetalingsbevisene tilsendt. innbetalingsbevisene tilsendt. Lyst å gi den perfekte julegaven i år? Overfør penger på hallkontoen, send så mail til INNSAMLINGEN med fordeling FRA av NÆRINGSLIVET beløpet, og beskjed om hvem som skal ha innbetalingsbevisene tilsendt. Hallgruppa har forespurt næringslivet om bidrag til hallen, målet er: ,-. Hittil har følgende bedrifter gitt: INNSAMLINGEN FRA NÆRINGSLIVET Hallgruppa har forespurt næringslivet om bidrag til hallen, målet er: ,-. Hittil har følgende bedrifter gitt: INNSAMLINGEN FRA NÆRINGSLIVET Odd Birger Løvold Aasjord sin auksjon ,- for hall Helgeland Hallgruppa gav 12 Sparebank har 550,- forespurt i inntekt. næringslivet 500 om 000,- bidrag til Takk for Vigner hallen, flott Olaisen målet innsats! er: ,-. Hittil 1 har 000 følgende 000,- Lovundlaks bedrifter gitt: ,- Torfrid Atlantic Ellefsen Styro har solgt lodd ,- for 4 Aquarius Løvold 525,- Alle 26 premiene var ,- håndlagde Hordafôr Helgeland av Sparebank henne! Takk for ,- innsatsen! Lovund Vigner Olaisen Rorbuhotell ,- Lovundlaks Bedrifsservice ,- Joker Lovund har igjen vært kreative! Norsk Atlantic Gresskar Fisketransport Styro for hall gav 4 000, ,- Tusen Diverse Aquarius takk! bedrifter ,- Hordafôr ,- Hallgruppa retter en stor takk til alle bidragsyterne! STATUS Lovund Rorbuhotell ,- Arrangementer: Lovund Bedrifsservice , ,- Innbetalinger Norsk Fisketransport fra ,- 133 private Diverse bedrifter , ,- Saldo: Hallgruppa retter en stor 461 takk 941,- til alle bidragsyterne! Løvold ,- Helgeland Sparebank ,- Vigner Olaisen ,- Lovundlaks ,- Atlantic Styro ,- Aquarius 500 LODDBOK 000,- Hordafôr ,- TORFRID ELLEFSEN MED HÅNLAGDE PREMIER PÅ GODE TILTAK SIDEN SIST Mål: ,- Lovund Rorbuhotell ,- Lovund Bedrifsservice ,- Norsk Fisketransport ,- Diverse bedrifter ,- Hallgruppa retter en stor takk til alle bidragsyterne! GODE TILTAK SIDEN SIST TORFRID ELLEFSEN MED Odd HÅNLAGDE Birger PREMIER Aasjord PÅ sin auksjon for hall gav ,- i inntekt. LODDBOK Takk for flott innsats! Torfrid Ellefsen har solgt lodd for 4 525,- Alle 26 premiene GODE TILTAK var håndlagde SIDEN av SIST henne! Takk for innsatsen! Joker Odd Birger Lovund Aasjord har igjen sin auksjon vært kreative! for hall Gresskar gav ,- for hall i gav inntekt ,- Takk Tusen for flott takk! innsats! Matts Torfrid Bentzen Ellefsen er har første solgt lodd for 4 Torfrid 525,- Alle Ellefsen 26 Onøy-gutt premiene var som håndlagde støtter av henne! med Takk hånlagde for innsatsen! Hallen! premier på loddbok Joker Lovund har igjen vært kreative! Gresskar for hall gav 4 000,- Tusen takk! STATUS Matts Mål: Bentzen er første Onøy-gutt ,- som støtter Hallen! Saldo: ,- STATUS Arrangementer: ,- Innbetalinger Mål: fra 133 private , ,- Matts Bentzen Saldo: er første Onøy-gutt Første 461 som skisse 941,- støtter av Lovund Flerbrukshall Hallen! Arrangementer: ,- Innbetalinger fra 133 private ,- Første skisse av Lovund Flerbrukshall Kontonummer: Kontonummer: Første skisse av Lovund Flerbrukshall

7 Høring på kommunedelplan Tonnes 7 Ved Cato Rødsand Lurøy kommune har startet rullering av kommunedelplan Tonnes, og den ligger nå på offentlig høring i henhold til krav i Plan- og bygningsloven. Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Forrige kommunedelplan for Tonnes var fra Det er allerede arrangert to møter - med de største næringsaktører den 4. september og et folkemøte den 10. oktober. Næringsaktørene har fortalt oss hva de vil ha i plan og i verk. På folkemøtet var det flest som ville ha flere hytter, men vi hadde også ganske mye konstruktiv diskusjon. Det har også kommet en del innspill fra både grunneiere, private og Lurøy innland lokalutvalg. Neste skritt er å utarbeide et foreløpig planutkast som skal sendes ut på høring. Dokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside kommune.no under «Aktuelt». Ko m m u n e l e g e Vikariat fom tom med mulighet for forlengelse Vis søker vikar for kommunelege i 1/1 stilling med fastlegeansvar for kommunal fellesliste. Tiltredelse snarest mulig etter Kommunen har tre hjemler for kommuneleger. Samtlige leger bor i dag på Lurøy/Onøy. Det er vanligvis tredelt vakt, men belastning på vaktene er ikke stor. Tjenesten innebærer primærlegearbeid mot hele kommunen, med særlig ansvar for enkeltkretser etter avtale. Legene er fastlønnet for tjeneste i arbeidstida. Lønn og andre vilkår avtales for øvrig alminnelige, kommunale ansettelsesvilkår. Det kreves at søker forstår norsk godt og kan uttrykke seg godt på norsk eller nordisk språk. Kommunen er behjelpelig med å skaffe leilighet/hus etter behov. Henvendelse til kommuneoverlege Geir Nedgård Epost: Tlf eller helse- og sosialsjef Kolbjørn Aasvik Epost: Tlf Søknader sendes på kommunens søknadsskjema som finnes på til Lurøy kommune Rådhuset 8766 Lurøy. Søknadsfrist Vi ønsker tilbakemelding på både innholdet i forslag til planprogram og innhold i ny plan. Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Utbyggings- og næringsetaten, 8750 Tonnes innen 31. desember Tlf Faks E-post: luroy.kommune.no. Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening

8 8 Utsending av regning for eiendomsskatt 2012 Ved Atle Henriksen, U/N-sjef Lurøy kommune sendte først i desember ut regning for eiendomsskatt for Vi ønsker i den sammenheng å orientere litt omkring noen forhold. Det er behandlet mange klager, men i noen tilfeller er enda ikke resultatet av denne behandlingen sendt ut til eier. En vil da se at regningen en nå får avviker fra tidligere tilsendt skatteseddel. For de dette gjelder, vil dere snart få tilsendt vedtak fra klagebehandlingen og ny skatteseddel som viser grunnlaget for eiendomsskatten. For 2012 er det nå sendt ut faktura som gjelder eiendomsskatt for hele 2012, det vil si at det blir bare 1 termin i år. I årene fremover vil eiendomsskatten, på samme måte som øvrige kommunale avgifter, bli fordelt på flere terminer. Vi har mottatt mange klager på skattegrunnlaget, en del av disse klagene er desverre fremdeles ikke avgjort. For alle gjelder det at faktura som nå mottas er den som må betales for Får en medhold i klage, vil en få for mye innkrevd eiendomsskatt tilbakebetalt ved første termin etter fullført klagebehandling. Tidligere Barnevernsbarn? Har du opplevd overgrep eller omsorgssvikt? Du kan nå søke om oppreisning. Oppreisning innebærer en uforbeholden unnskyldning og økonomisk kompensasjon. Alle personer som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var i barnevernets omsorg før kan søke. Ordningen gjelder plasseringer foretatt av barnevernet i en Nordlandskommune. SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER 2013 Tlf.: / Mer info: Mail: Amora Kaker til alle anledninger! Åpningstider NAV Lurøy i jule- og nyttårshelgen Siste vanlige arbeidsdag før jul er fredag 21. desember. Vi holder stengt jule- og nyttårsaften. I romjula har vi åpent klokka torsdag 27/12 og fredag 28/12. Første arbeidsdag etter nyttår er onsdag 2. januar Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,-

9 9 Nytt ungdomsråd valgt MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: Mobil Gjenbruksstasjon Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Ved Rita Jørgensdatter Det nye ungdomsrådet består av leder Marius Edvardsen, Lurøy, medlem Frida Johansen, Sørnesøy, medlem Magnus Fjellgaard, Lovund, nestleder Karianne Wikstrøm, Sleneset og medlem Sindre Grindskar, Konsvik. Ungdomsrådet velges hver høst, men ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig. Ungdomsrådet er kommet i gang og har flere utfordringer foran seg i valgperioden. Vi ønsker dem lykke til! Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

10 10 Rådhuset påbygd og ombygd Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy rådhus har i løpet av høsten gjennomgått en aldri så liten forvandling, både ved påbygging og ombygging. Rådhuset er forlenget med 8-9 meter, og her er det blitt rom for ny kommunestyresal i første, samt nye kontorer i andre etasje. Dette har gitt oss et romsligere rådhus, både i forhold til kontorer og tilgjengelige møterom. Barnehagestyrerne og rektorene var de første som tok i bruk et av de nye møterommene i første etasje på rådhuset, da de holdt ledermøte tidligere denne måneden. Oppvekst flytter fram, mens sosial får flere kontorer der oppvekst var tidligere. Også NAV har nå fått eget kontor for alle, samt eget møterom. Helse og tannlege har ikke vært direkte berørt av ombyggingen, mens kirkekontoret må foreta litt omrokkering. Tidlig i desember gjensto enda litt arbeid før alle var på plass i sine respektive avdelinger. Det er Sleneset Trelast AS som har stått for hovedentreprisen, Elektro AS har hatt elektrikerjobben, mens YIT har levert nytt ventilasjonsanlegg. Ordfører Bjørnar Skjæran (t.v.) og rådmann Karl-Anton Swensen er godt fornøyd med nye kontorer. Her en morgenpassiar på rådmannens kontor. Montør Per Asle Pedersen fra Elektro AS og IT-konsulent i Lurøy Ernst Tønder diskuterer tekniske løsninger like før arbeidet er sluttført. En stor og flott kommunestyresal ble tatt i bruk på budsjettmøtet midt i desember. Her sett fra talerstolen til de folkevalgte.

11 >> Forts. fra forsiden «En spennende reise fra USA til Norge» The librarian, Rita Jørgensdatter, put me in touch with a local genealogist who she said might be able to help me. As luck would have it that genealogist & historian, Rune Bang was in the process of writing a book on the history of the community. Because part of the book was about people who emigrated from there to the U.S., he already knew about my great-grandfather & his family and told me that he personally knew descendents of my greatgrandfather s brother who were living in the same community today. Rune asked me to send pictures of my great-grandparents, which I did & he included them in his new book. It was amazing how easily everything came together after so many years since the family came to the U.S. & having no contact with anyone in Norway. I have heard of people who have had to do extensive research of public records & archives to find anyone so I felt pretty lucky. I shared the new information with the family & one day last year, Clyde called me & reminisced about how his dad had always dreamed of going to northern Norway to see where the family came from, but never made it. He suggested that we make the trip before it was too late for us too. We made that trip in May. We arrived in Oslo on May 8 & spent 2 days there. The highlight for us there was seeing the Viking Ship museum. There are 2 Viking ships on display that were actually used on the sea in the 800 s and later used as burial ships for important people. There were many interesting artifacts on display that were found on the ships as the belief was that they would need their personal things in the afterlife. Then we took a 14 hr. train ride up to a town about 80 miles from our destination. We went by car the rest of the way. We rented a cabin close to the water with a beautiful view of high, snowcapped mountains both on the mainland and also rising up out of the sea. We could also see the island of Luroy & other surrounding islands from there. The water was cold & crystal clear. Clyde & I both agreed that it was the most unique setting that either of us had ever seen anywhere. It was a kind of rough, harsh beauty that made us feel as though we were witnessing some sort of fairytale land. We had a great time getting to know a few of our Norwegian relatives & eating at their house. Those relatives were Janne Andersen, her husband William, her daughter Terese, & another cousin, Kirsten Johannsen & her husband. Janne, Terese, & Kirsten are descendents of our great-grandfather s brother Anders Hansen. We were also privileged to get to know Rune Bang (the historian who helped us so much) & his wife Magny who invited us to their home too. Together, Rune Bang & our cousin Janne Andersen took us around & showed us original farms & sites where our relatives lived since about 1820 when our great-great-great grandfather, Anders Nilsen came to that region from an island called Rodoy. All in all we are very pleased with our adventure & new-found friends & relatives, & hope that we can return to Norway someday to see them again & possibly meet more of the family too. 11 Wilhelm Kristian Kjelstrup, sokneprest i Lurøy Han var opprinnelig prestesønn fra Øksnes Foto: Lurøy bibliotek For å kunne emigrere til Nord- Amerika, måtte de som reiste ha attest fra øvrigheten her hjemme. I dette tilfellet ble attesten utferdighet av Wilhelm Kristian Kjelstrup, som var sokneprest i Lurøy i perioden Oppholdet i Lurøy i mai 2012 ga Clyde og Dexter mange uforglem melige inntrykk. De sender stor takk til sine slektninger og medhjelpere, og de beskriver naturen i Lurøy som både røff, barsk og skjønn det var som å være vitne til et eventyrland. Her er kopi av attesten som sokneprest Wilhelm Kristian Kjelstrup skrev i 1882, like før han flyttet fra Lurøy og ble sokneprest i Bud i Romsdal. Foto: Lurøy bibliotek

12 12 Polarsirkelen friluftsråd Moveien 24, 8700 Nesna Telefon / E-post Fra BREDEK til LURØY/ONØY Polarsirkelen friluftsråd arrangerer hver sommer en sommercamp for ungdom, Denne har i 6 år vært lokalisert i Bredek i Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark. Fra sommeren 2013 ønsker rådet å flytte campen til Lurøya/Onøya med base på HUSE. De ønsker nå å fokusere på kyst- og kystkultur. Campen er tenkt gjennomført i uke 31 og 32 (de første ukene i august). Skal en slik camp kunne gjennomføres er friluftsrådet avhengig av mange lokale bidragsytere. Det kan nevnes at for å kunne gjennomføre sommercampen i Bredek er hele 38 enkeltpersoner involvert. Friluftsrådet har derfor tatt kontakt med en rekke enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner i kretsen med tanke på samarbeid. Rådet vil sette pris på innspill fra alle om hva deltakerne kan gjøre under campen, samt invitasjon til samarbeid og bidrag. Rådet har innledet et samarbeid med Jekta Gjertrud av Ranen. På sikt er målet å la denne være en sentral arena under oppholdet. Utfordringer med sertifisering samt mangel på høvedsmenn gjør nok at jekta neppe vil bidra denne første sommeren. For at ungdommene likevel skal kunne komme seg på havet i sommer, søker de spesielt etter båteiere som kunne tenke seg å ta med ut noen ungdommer noen timer på lørdagene i de to camp-ukene. Sommercampen tar sikte på å ha 20 ungdommer i ungdomsskolealder hver uke. Blir tilbudet en suksess og interessen er god, vil rådet Søknadssjema: (klikk på kultur og sceneinstruktørene) eller pr. mail til ved spørsmål ta kontakt med Kari Renate Nilsen på mobil senere vurdere å utvide campen til flere sommeruker. Har du ideer til innhold i campen eller selv kunne tenke deg å bidra så ta kontakt med daglig leder Knut Berntsen på e-.post eller mobil Trenger dere hjelp av sceneinstruktøren i Ytre Helgeland? Nå er det tid for å søke instruktørhjelp for våren 2013! Søknadsfrist: 1. Desember Hva kan du søke om hjelp til? Instruksjon og regi; Tekstarbeid, manus- og konseptutvikling, samarbeidsprosjekter i kulturskole og frivillig kulturliv. Hvem kan søke? Amatørteater og revylag, barne- og ungdoms-teater, historiske spill og festivaler, skoler, kor, musikkforeninger, andre frivillige lag og foreninger i kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Lurøy og Træna

13 13 LURØY næringsforum 21. november hadde Lurøy Nærings forum sitt andre styremøte siden nytt styre ble valgt. Der ble blant annet følgende ble diskutert: LURØY næringsforum Saker som er blitt jobbet med siden første styremøte Organisering av styre Opprettelse av egen mailadresse til forumet Hvordan kan styret få mer blest rundt foreningen, og bedre kontakt med sine medlemmer Hva skal styret fokusere på i styreperioden? Næringslivsluncher i kommunen Referat blir utsendt til alle medlemsbedrifter og vi har som mål å få ut styrereferatet til alle bedriftene i kommunen. Men mangler mailadressen til noen. De som måtte ønske det kan sende en mail til for å få det tilsendt. Referatet blir også lagt ut på forumets side på facebook. Alle bedriftene i Lurøy kan komme med innspill til ulike saker de ønsker foreningen skal jobbe videre med. Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 TEATER FOR ALLE Ved Rita Jørgensdatter, Bibliotek- og kultursjef Det er et mål at ulike kulturuttrykk skal nå alle innbyggerne i Lurøy, både barn, unge, voksne og eldre. Dette er ett av tiltakene i forbindelse med kultursatsingen det jobbes med sentralt i kommunen, som hjemles i ulike planer, og fra ulike sektorer, og vi forsøker å samarbeide på tvers av sektorene for å nå våre mål. Et av tiltakene er å legge til rette for teaterbesøk i de fleste kretsene. Nordland teater og Figurteateret kommer hvis vi har passende lokaler, og tilfredsstiller de kravene de stiller i forhold til blending av lokale og størrelse på strømkurser. Det arbeides nå med kartlegging av lokaler, og tilpasning der det er mulig. Foreløpig er arbeidet utført på Onøy, og 30. oktober var Figurteateret fra Stamsund på turne med forestillingen Chok og Geek, en forestilling som passet både for barn og voksne. Forestillingen var annonsert som gratis og for alle. Det var en merkelig opplevelse å komme inn på grendehuset, som med profesjonell rigging var totalt forandret. Hele 60 små og store kom, og skuespillerne holdt alles oppmerksomhet hele veien gjennom forestillingen. Kommentarer etterpå var: - Dette var en flott opplevelse for alle barna. - Bare fått positive tilbakemeldinger. - Synd at det ikke var flere uten fra som fikk med seg dette. - Selvfølgelig frister dette til gjentakelse. - Det var kjempeskummelt! (uttalt av en voksen som var til stede) I en travel hverdag både for små og store, er slike opplevelser viktige. Både som den gode opplevelsen, og ikke minst å ha bare ett fokus en liten stund! Neste gang er det Sleneset som får besøk...bare gled dere :-) Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE Aluminium Casting, vinner av Årets Norske Ingeniørbragd 2011. Roger Cockroft CEO, Aluminium I can live anywhere as long as it s here Won t there be snow and polar bears? was all anyone said when I told

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Stemningen

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013 NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Hva er EURES? EURopean Employment Services Formelt samarbeid mellom EU

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Nabolaget. The Neighbourhood

Nabolaget. The Neighbourhood Nabolaget The Neighbourhood Ord og bilder Words and pictures Elisabeth Mathisen FORORD Det som fikk meg til a skrive ned noen av mine observasjoner var at det plutselig gikk opp for meg hva jeg var vitne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: 23.10.2015 Tid: 15.30 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Bjørnar S. Skjæran Varaordfører Aino Olaisen Medlem

Detaljer

Stemmerettsjubileet 1913 2013

Stemmerettsjubileet 1913 2013 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2013 27. ÅRGANG Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy bibliotek har gjennom hele 2013

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND Høst 2011 SCENEINSTRUKTØRORDNINGA Kari Renate Nilsen NORDLAND FYLKESKOMMUNE Regionalt prosjekt Help en Beatles-musikal er et regionalt samarbeid med ledelse av Kulturskolen

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2015 29. ÅRGANG Kvarøy vindusmuseum Side 13 y-ordførerens spalte side 4 Fremtidig

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende:

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende: Stuntskriving Denne øvelsen er for at elevene skal få bedre oversikt og flyt i historiene de skriver. Den kan passe bra innenfor stil-skriving i alle språkfag. Stuntskriving er en god måte å komme i gang

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen Bakgrunn Engelsk er kjedelig. Hvordan motivere elever til å ville lære engelsk?

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva.

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva. Katalog høst 2015 Lyslykter i porselen Alle priser i NOK inkl. mva. Store: Medium: Små: Høyde ca. 15 cm, pris: kr. 975,Par kr. 1750,Høyde ca. 10 cm, pris: kr. 600,Høyde ca. 8 cm, pris: kr. 500,- Alle Lisas

Detaljer

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching 10 år med earthcaching formål med kveldens treff Feire 10 år med earthcachingmed sosialt samvær Få innsikt om geologien i vårt område og hva den betyr for forming

Detaljer

Hvordan kan universitetet bidra til at forskningsbaserte nyetableringer lykkes? Einar Rasmussen Universitetet i Nordland Handelshøgskolen i Bodø

Hvordan kan universitetet bidra til at forskningsbaserte nyetableringer lykkes? Einar Rasmussen Universitetet i Nordland Handelshøgskolen i Bodø Hvordan kan universitetet bidra til at forskningsbaserte nyetableringer lykkes? Einar Rasmussen Universitetet i Nordland Handelshøgskolen i Bodø Utfordringer Kjennetegn ved forskningsbaserte ideer: Tidlig

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Oppfatninger av sentralnettsprosjekter

Oppfatninger av sentralnettsprosjekter Oppfatninger av sentralnettsprosjekter i Norge og UK v/ Jørgen K. Knudsen og Jacob K. Haug, SINTEF Energi Avslutningsseminar SusGrid 14.11.2014 1 Utgangspunkt og problemstillinger Kunnskapsbehov knyttet

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

Learning Activity - Put Thought Into Your Design

Learning Activity - Put Thought Into Your Design Learning Activity - Put Thought Into Your Design Design a 5-page website or blog to promote your hometown (or any other place if you so choose). Present your design along with a strategy that explains

Detaljer

Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger

Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2016 30. ÅRGANG Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger I 2016 skal Lurøy kommune

Detaljer

The Times They Are A-Changin

The Times They Are A-Changin The Times They Are A-Changin Olje 1970-2040 Hans Geelmuyden Gardermoen 5. februar 2008 Hans Geelmuyden (51) Født 1957 på Lysaker i Bærum Gift, far til tre barn på 5, 20 og 22 år Siv.øk. NHH 1979 IBM, New

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke)

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) The Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) (Undervisningsopplegget er laga av Helle Bråten Øyra, Trudvang skule i Sogndal. Takk for at vi får bruke det!) 1. veke: I introduksjon / motivasjon: Ein lærar

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer