ERFJORDGT.8 SØKNAD OM MIDLER TIL UTVIDELSE OG UTBYGGING FASE TO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERFJORDGT.8 SØKNAD OM MIDLER TIL UTVIDELSE OG UTBYGGING FASE TO"

Transkript

1 Helene Ødegaard ERFJORDGT.8 SØKNAD OM MIDLER TIL UTVIDELSE OG UTBYGGING FASE TO Erfjordgt.8 AS er en av de nye næringsklyngene i regionen, som allerede har etablert sin posisjon som et kreativt kulturnæringsfellesskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter dialog med Stavanger kommune v/ Rolf Norås og Trond Lie og på vegne av Erfjordgt.8 AS søker jeg, Helene Ødegaard, Stavanger kommune om kr til utvidelse og utbygging av fase to av kulturnæringsfellesskapet i Erfjordgata 8 på Storhaug. Bakgrunn og historikk Erfjordgt.8 er allerede et fungerende kulturnæringsfellesskap, med atelierplasser for kunstnere og andre kreative virksomheter, et fellesverksted, møterom, prosjektrom og kontorfellesskap med tilhørende fasiliteter. Foreningen Normanns fikk i 2013 innvilget kr fra Stavanger kommune til etablering og bygging i Erfjordgata 8. Beløpet ble dekket med kr over kulturbudsjettet sin reservekonto og kr over konto Støtte til næringsutvikling. I tillegg har vi mottatt tilskudd fra Norsk kulturråd sitt kulturnæringsprogram (kr ), som ett av 19 prosjekter, og Rogaland Fylkeskommune sitt regionale utviklingsprogram, RUP (2013: kr , 2014: kr ). Selv om Erfjordgt.8 skal ha en selvstendig, bærekraftig økonomi, må betydningen av offentlige midler i etableringsfasen virkelig understrekes. Byggeprosjektets første fase er gjennomført i henhold til budsjett, og har så langt hatt en kostnadsramme på kr Hva Etter ett års etablering og drift ser vi muligheten for å utvide virksomheten både arealmessig og organisatorisk. Sammen med en overveldende etterspørsel, danner erfaringene fra fase en og driftsmessig forutsigbarhet grunnlaget for vår beslutning om å gå i gang med fase to. Helt konkret har vi pr i dag leiekontrakt med hele 21 kreative kulturvirksomheter, som altså nå gjør det mulig å utvide det eksisterende fellesskapet, fra 520 til 850 kvm. Som en del av den planlagte virksomhetsmodellen for kulturnæringsfellesskapet, har initiativtakerne og grunnleggerne av fellesskapet etablert et eget driftsselskap, Erfjordgt.8 AS. Aksjonærene er Margrethe Aanestad, Stein Bjelland, Elin Melberg, Kristin Velle-George og undertegnede, Helene Ødegaard. Formålet med selskapsstrukturen er å gjøre et tydelig skille mellom drift og utleie, programinnhold og aktiviteter. Vi er stolt over gjennomføring av første bygge- og etableringsfase, og ser oss svært fornøyd med at vi allerede finner grunnlag for iverksetting av fase to og dermed en fullføring av konseptet vårt helt i tråd med ambisjonene som beskrevet i søknaden fra 2013, og med solid investering fra Stavanger kommune. Gjennomføring Erfjordgt.8 AS inngikk i vår en samlet leieavtale med ytterlige syv kreative virksomheter, som blant annet driver innen filmproduksjon, musikkteknologi, foto og grafisk design. Se vedlegg for beskrivelse av virksomhetene. Som et ledd i arbeidet har vi forhandlet med huseier om kostnader for utvidelsen samt nye vilkår i leiekontrakten mellom Erfjordgt.8 AS og Aske Finans AS. Som en del av kontraktsinngåelsen ble vi enige med huseier Aske Finans AS om utrydding og klargjøring av lokalene. De har også påbegynt arbeidet med oppgradering av arealene, blant annet med nytt elektrisk anlegg, avrettingsmasse på gulv samt nye vinduer.

2 Helene Ødegaard Anbudsrunden for bygging er gjennomført og endelig beslutning faller i løpet av mai. Byggestart beregnes til primo juni, med innflytting i løpet av sommeren Det vil si at prosjektet påbegynnes før fullfinansiering. Se vedlegg for budsjett byggefase 2. Virksomheten fremover Erfjordgt.8 AS er og skal fortsette å være en unik arena for utvikling og styrking av kreative virksomheter og næringsfellesskap. Vår virksomhet og våre programmer skaper næringsutvikling, kulturutvikling og byutvikling. Se vedlegg for presentasjon av aktiviteter og programmer i Erfjordgt.8. Det er viktig for videreutviklingen av kulturnæringsfellesskapet og våre tilknyttede virksomheter at vi tar initiativ til samarbeid, at vi involverer et bredt lag av aktører og bransjer samt at vi stadig jobber mot vårt internasjonale nettverk. Dette skaper et åpnere og sterkere kulturnæringsmiljø i Stavanger. Vi håper Stavanger kommune anerkjenner innsatsen og potensialet i Erfjordgt.8 ved å støtte fullføringen av byens første kreative kulturnæringsfellesskap. Med vennlig hilsen Helene Ødegaard Daglig leder Vedlegg: 1. Presentasjon av virksomhetene i Erfjordgt.8 2. Presentasjon av aktiviteter og programmer i Erfjordgt.8 3. Budsjett byggefase to 4. Plantegning hele 2.etg

3 Vedlegg 1 Presentasjon av virksomhetene i Erfjordgt.8 Leietakere første fase 1. Helene Ødegaard Grunnlegger og daglig leder i Erfjordgt.8 AS, forretningsrådgiver 2. Stein Bjelland Kulturentreprenør (medgrunnlegger) 3. Josh Black Kunstner (USA) 4. Kristin Velle-George Kunstner (medgrunnlegger) 5. Margrethe Aanestad Kunstner (medgrunnlegger) 6. Line Anda Dalmar Kunstner 7. Elin Melberg Kunstner (medgrunnlegger) 8. Theresa Harmanen Designer (Sverige) 9. Cenk Aytekin Produktutvikler (Tyrkia) 10. Christine Hansen Kunsthistoriker, PhD 11. Metteliva Henningsen Entreprenør og kommunikasjonsrådgiver (Danmark) 12. Terez Hollo- Klausen Filmprodusent 13. Tuva Moen Holm Grafisk designer 14. Tamara Kuklina Entreprenør (Russland) Leietakere andre fase 1. Planck Film AS Filmproduksjonsselskap 2. Tommy Ellingsen Fotograf 3. Qluge AS Entreprenørselskap innen musikkteknologi og kunst 4. Daniel Engen Productions Markedsføring og promo 5. Marie Von Krogh Grafisk design 6. Daniel Møller fotograf 7. Jan Inge Haga Fotograf Arkitektfirmaet Helen & Hard AS flytter inn i bygget i løpet av 2014, det samme gjelder fotograf Fredrik Ringe, som ønsker å være koblet til et kreativ kontorfellesskap. Vi er også i dialog med større film- og musikkselskaper som har vist sin interesse. Huseier Aske Finans AS er informert og engasjert i prosessene.

4 Vedlegg 2 Presentasjon av aktiviteter og programmer i Erfjordgt.8 AS For å oppnå våre mål om å bidra til utvikling av kulturnæringene, virksomhetene og regionen, har vi blant annet disse programmer og aktiviteter: - Visningsrom for kunstutstillinger Prosjektrom Normanns har et utstillingsprogram for både 2014 og 2015, planlagt med seks utstillinger i året. Programmet er delvis finansiert av Norsk kulturråd gjennom ordningen for prosjektstøtte visuell kunst. - Fellesverksted Utleie av produksjonsrom og verktøy til både interne og eksterne kunstnere, arkitekter, og designere. - Internasjonalt seminar for kulturnæringsfellesskap Advisory day gjennomføres første gang den 19. august 2014, med allerede 10 påmeldte kulturnæringsfellesskap fra inn- og utland. Seminaret er en arena for utveksling av kunnskaper og erfaringer, for å styrke virksomhetene og bygge faglige nettverk. - Månedlige faglunsjer Hver siste fredag i måneden arrangeres åpen faglunsj for kreative virksomheter og kulturaktører. Erfjordgt.8 samarbeider med det lokale næringslivet, blant annet med Urban Sjøfront, Tou Scene, Galleri Opdahl, Jacobs brød og Safteriet. - Mentorprogram I samarbeid med VISP i Bergen, STAR Rogaland, Filmkraft Rogaland m.fl. utvikles det i år et program for strategisk og faglig rådgiving for kulturnæringsvirksomheter. - Bedriftsarrangementer Erfjordgt.8 holder omvisninger og foredrag fra virksomhetene på huset, til eksterne bedrifter og aktører som for eksempel bedriftskunstforeninger, venneforeninger og lag.

5 Vedlegg 3 Budsjett byggefase to Byggekostnader Beskrivelse Beløp Tømmerarbeid Malerarbeid Rørleggerarbeid Elektrikerarbeid Fast inventar Innredning Adgang- og låsesystem Lydisolering Ventilasjon Totalt Finansiering Stavanger kommune Omsøkes herved Rogaland fylkeskommune innvilget Sparebanken Vest - Visjon Vest omsøkt Huseier Aske Finans AS innvilget Totalt

6

7 Om Erfjordgt.8 AS Erfjordgt.8 AS er et ideelt selskap, hvilket innebærer følgende: For det første skal virksomheten i et ideelt selskap styres etter et bestemt formål. Erfjordgt.8 AS sitt formål er å være en sentral arena og aktør for næringsutvikling, kulturutvikling og byutvikling. Målet er at virksomhetene knyttet til Erfjordgt.8 sitt kulturnæringsfellesskap skal styrkes, profesjonaliseres og utvikles til å bli selvstendige, bærekraftige virksomheter. Erfjordgt.8 AS sin virksomhet er å skape, leie ut og drifte arbeidsplasser: kontorer; atelier; møterom; verksted; prosjektrom; lager og kontorpulter mm. til kreative virksomheter. For det andre er det i et ideelt selskap gjennom vedtektene ikke gitt anledning til å ta ut utbytte på avkastning. I Erfjordgt.8 AS tilfaller alt overskudd virksomheten. Det vil si at Erfjordgt.8 AS selv skal utvikles til å bli en selvstendig og bærekraftig virksomhet. For det tredje skal det i et idéelt selskap vedtektsfestes at alt innskutt aksjekapital og gjenværende eiendeler ved eventuell oppløsning skal tilfalle en organisasjon med tilsvarende formål. I Erfjordgt.8 AS er det vedtektsfestet at generalforsamlingen bestemmer dette formålet sammen med eventuelt vedtak om oppløsning. Selskapet eies av grunnleggerne Margrethe Aanestad, Stein Bjelland, Elin Melberg, Kristin Velle-George og Helene Ødegaard, som også utgjør styret. Selskapet har organisasjonsnummer. Vi har Frekhaug Regnskap som regnskapsfører.

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser Kulturarenaplan 2012-2025 Høringsuttalelser Kultur og byutvikling Kultursjefen Høringsuttalelse Kulturarenaplan 2012 2025 Takk for orientering om kulturarenaplanen med tilsendt høringsutkast og invitasjon

Detaljer

FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009

FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009 FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009 side 4. 1.1. Prosjektets ide og mål 1.2. Finansiering og samarbeidspartnere 1.3. Organisering 1.4. Gjennomføring 1.5. Resultatene side 6 2.1. Øra Industripark

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2003 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS

Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS 7. februar 2006 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 2 Innledning...4 3 Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS...5 3.1 Organisasjon, styresammensetting,

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Rapport Mobil kulturinkubator

Rapport Mobil kulturinkubator Rapport Mobil kulturinkubator Rapport for Kulturinkubatoren per desember 2007 1. Bakgrunn for prosjektet Sitat fra prosjektsøknad På møte den 10.juni 2004, der representanter fra Cultiva, Kristiansand

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer