Markedsrapport NRP Finans AS NRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2009 NRP November 2009

2 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies

3 Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping Shipping markedet Nøkkeltall shippingportefølje Oversikt shippingprosjekter Shipping prosjekter Arendal Offshore DIS 15 Atlantic Seismic DIS 16 Beta DIS 17 Bitumen DIS 18 Bulk Transloading DIS 19 China Ropax DIS 20 Eastern Reefer DIS 21 Eastern Reefer II DIS 22 E-Tanker DIS 23 Feedermate DIS 24 Gram LPG DIS 25 Indian Bulker DIS 26 Indian Chemical Tanker II DIS 27 Inter Carib II DIS 28 Inter Carib III DIS 29 Longa DIS 30 M-Tanker DIS 31 Neptune Seismic DIS 32 Oceanlink Reefer DIS 33 Oceanlink Reefer II DIS 34 Pacific Bulker DIS 35 Perrine DIS 36 Ross Container II DIS 37 Stril Offshore DIS 38 TDS Containership IV DIS 39 United Cape DIS Eiendom Status Eiendomsmarkedet Nøkkeltall eiendomsportefølje Oversikt Eiendomsprosjekter Prosjektoversikt Eiendom Alingsås Handel AS 48 Alingsås Lager og Handel DIS 49 Brønnøysund Kontorbygg AS 50 Dagligvarelogistikk AS 51 Etterstad Utvikling DIS 52 Gøteborg Kombibygg DIS 53 Hallsberg Logistikk DIS 54

4 Markedsrapport November 2009 Side 2 Haugenstua Butikksenter AS 55 Holmsbu Invest KS 56 Kongholm Invest KS 57 Lørenskog Kombibygg AS 58 Martodden Utbygging KS 59 Nye Alfasetveien DIS 60 Nye Bergen Lagerbygg KS 61 Nye Berghagan Næringseiendom AS 62 Nye Nordahl Bruns gate 10 KS 63 Nässjö Logistikkbygg AS 64 Pottemakerveien Kombibygg AS 65 Ringeriksveien KS 66 Stadion Utbygging KS 67 Statens Hus Lillehammer KS 68 Sydsvenskan Lager og Handel AS 69 Sørenga Utvikling KS 70 Tangen Havnelager AS 71 Teknikstaden Utvikling AS 72 TFGS Kombi AS 73 Vestfold Kombibygg AS Forklaring av begreper og nøkkeltall 75 Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom, shipping og offshore er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

5 Side 3 Markedsrapport November Innledning 2009 ser ut til å bli et bedre år for verdensøkonomien enn fryktet. Det kommer stadig informasjon som tyder på at den verste delen av finanskrisen nå synes å være bak oss. I tillegg synes realøkonomien å respondere på de mange tiltakspakkene som myndigheter verden rundt har igangsatt for å støtte veksten. Stor del av den globale veksten drives av de fremvoksende økonomiene med Kina i førersetet hvor veksten nærmer seg gamle høyder med tosifrede tall. Utsiktene til en bedring innen verdensøkonomien har redusert frykt og usikkerhet blant investorer, noe som har gitt kraftig oppgang både for aksjekurser, obligasjonskurser og råvarepriser. Samtidig er utfordringene mange i tiden fremover. Arbeidsledigheten i OECD landene er på det høyeste nivået siden 80-tallet, industriproduksjonen er tilbake på 2000 nivå og verdenshandelen har gått kraftig tilbake. Det er også usikkert hva som blir effekten når tiltakspakkene avsluttes og underskuddene skal dekkes inn. Frykten er at dette medfører høyere skatter og inflasjon, og i verste fall en ny nedtur. Vi har i denne markedsrapporten fått bidrag fra Lorentzen & Stemoco AS med en oppdatering innen shipping markedet, mens Akershus Eiendom AS har laget tilsvarende rapport for markedet innen eiendom. Vi håper og tror våre investorer setter pris på nevnte ekspertenes uavhengige syn på markedet, og benytter anledningen til å takke for deres bidrag. Avkastningen for NRP Finans ( NRP) sine prosjekter har siden forrige rapport i februar 2009, blitt løftet av økte verdier for eiendomsporteføljen og dratt ned av et fortsatt kraftig fall i verdier for shippingporteføljen. Porteføljeavkastningen er således ned med 10% p.a. så langt i Til tross for dette ser vi at avkastningen på NRP sin totalportefølje av prosjekter ligger på 24% p.a. siden etableringen av NRP i Dette viser at direkteinvesteringer som aktivaklasse bør inngå i enhver investors portefølje. Vårt fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt, samt oppnå god porteføljeavkastning over tid. Markedet for direkteinvesteringer Siden forrige markedsrapport i februar 2009 har vi kun tilrettelagt to nye prosjekter innen eiendom, og ingen innen shipping. Vi forventer at aktiviteten innen eiendom vil ta seg noe opp fremover, da vi ser økt interesse både fra investorer og banker, samtidig som at nøkkeltallene nå gjør det mer interessant enn på lenge å investere i eiendom. For shipping er situasjonen annerledes, og selv om lave skipsverdier kan gi interessante muligheter innen mange segmenter, vil begrenset interesse fra investorer og banker gjør det utfordrende å tilrettelegge nye prosjekter. Siden forrige rapport har det kraftige fallet i rater og skipsverdier spredt seg fra først å gjelde tørrlast og container, til nå å gjelde alle segmenter. Dette har medført ytterligere krav fra bankene om innkalling av uinnkalt kapital ifm med brudd på minimum verdi klausuler i låneavtaler. Vi har nedenfor listet opp de prosjekter hvor det har vært innbetalt uinnkalt kapital siden forrige markedsrapport, samt hvorvidt dette skyldes brudd på minimum verdi klausul, befrakters mislighold eller at inntjening og drift ikke har vært god nok (prosjekter med operasjonell og teknisk eksponering). Prosjekt Brudd på minimum verdi klausul Befrakter misligholdt certeparti Inntjening / driftsproblemer Bulk Transloading DIS Ja Nei Nei Chem Cosmos DIS Ja Ja Ja Chem Lily DIS Ja Ja Ja Handy Container DIS Ja Nei Ja Indian Chemical Tanker II DIS Ja Ja Nei MPP Container DIS Ja Ja Ja TDS Container IV DIS Ja Ja Nei I tillegg er befrakter i Indian Chemical Tanker II DIS og Indian Bulker DIS i mislighold med certepartier grunnet ubetalt hyre, og det foregår forhandliger for å finne løsninger. I Neptune Seismic DIS er befrakter konkurs, og også her jobbes det med å finne løsninger. Total er det siden forrige markedrapport innbetalt USD 27,3 millioner i uinnkalt kapital i NRP s shippingprosjekter. Ovennevnte prosjekter har krevd svært mye av styret, disponent og forretningsfører, og vi vil gi honnør til alle de som har nedlagt vesentlig merarbeid for å ivareta investorenes interesser. I løpet av 2009 har NRP solgt 4 prosjekter, alle innen shipping. Disse prosjektene har gitt en vektet positiv avkastning på 44% p.a. I tillegg er 6 prosjekter avviklet eller under avvikling. I disse prosjektene er tilnærmet all selskapskapital tapt.

6 Markedsrapport November 2009 Side 4 For våre eiendomsprosjekter har vi kun opplevd et fåtall leietakerne som har misligholdt sine betalingsforpliktelser. I tillegg opplever man at banker i flere tilfeller har økt sine lånemarginer i de tilfeller de har hatt muligheten til dette. Da yielden i våre verdivurderinger stort sett har holdt seg uendret side forrige markedsrapport, skyldes økning i verdi i hovedsak positiv kontantstrøm i selskapene. Verdi i våre boligutviklingsprosjekter har økt grunnet en positiv utvikling innen dette segmentet i løpet av Bankmarkedet har bedret seg, og muligheten for å finansiere eiendomsprosjekter med solide leietakere fremover er bedre. I Norge ligger det an til å bli en normal inflasjon i år (2,0%-2,5%), mens man i Sverige sannsynligvis vil se deflasjon. Mye tyder likevel på at inflasjonen vil tilta fremover, og investorer bør derfor vurdere den inflasjonsbeskyttende effekten av eiendom når de investerer. Vi har god tro på eiendom som investering fremover, spesiell med fokus på lange kontrakter med solide leietakere. For at Asset-play skal bli interessant må vi ha et større fall i leienivå enn det vi hittil har sett. Markedssituasjonen Som nevnt innledningsvis, synes situasjonen i verdensøkonomien å ha utviklet seg noe mer positivt enn fryktet da forrige markedsrapport ble sendt ut i februar De verste konsekvensene av finanskrisen, slik som konkurser i banker og finansinstitusjoner, synes å være over. Trenden er nå at bankene igjen kan hente penger i markedet som igjen blir benyttet til å betale tilbake myndighetenes hjelpepakker. Realøkonomien har også begynt å vise tegn til bedring, men mange stiller seg kritisk til om vi vil komme opp til en tilsvarende vekst som tidligere. Dette begrunnes blant annen med de store budsjettunderskuddene må finansieres med økte skatter, samt at banksystemet og investeringsvilligheten ikke vil komme tilbake til gamle høyder med det første. USA har blitt betydelig rystet av finanskrisen, og landet som allerede før finanskrisen begynte hadde en kraftig negativ budsjettbalanse og gjeld, vil få store utfordringer med å snu denne trenden. USA har opplevd kraftig vekst i arbeidsledigheten, samtidig har man fått en betydelig reduksjon i det private konsumet som følge av reduserte inntekter og fallende eiendomsverdier. USA har tidligere vist seg å være meget tilpasningsdyktig til endrede rammebetingelser, og realøkonomien har begynt å vise tegn til bedring med vekst, som følge av rekordlave renter og en svekket dollar. Økt tiltro til amerikansk økonomi kan også sees på aksjeindekser, hvor Dow Jones igjen ligger rundt den psykologisk viktige grensen på poeng. Økonomisk kan man si at Europa er i en forholdsvis lik situasjon som USA, selv om det er antatt at det her vil ta noe lenger tid før veksten tar seg opp igjen. Ved finanskrisens begynnelse, ble det spekulert i hvorvidt de fremvoksende økonomiene kunne stå på egne ben, uavhengig av utviklingen i de utviklede økonomiene, en såkalt de-coupling. Resultatet så langt kan tyde på at svaret er ja. Kina har maktet å erstatte store deler av fallet i eksport, med innenlands etterspørsel. Hvorvidt denne etterspørselen er vedvarende, eller kun som en effekt av myndighetenes stimulansepakker gjenstår å se. Norge ser ut til å bli et av landene i verden som kommer best ut av finanskrisen. Dette ble synliggjort ved at Norges Bank ble den første sentralbanken i Europa som økte styringsrenten. Mye av grunnen til renteøkningen er at boligmarkedet i Norge igjen viser stigende priser. Sentralbankens dilemma er at de Norske bankene har beskyttet sine boliglånskunder ved å kun innføre moderate oppganger i kredittpåslagene, mens bedriftskundene har måttet ta brorparten av denne kostnaden. Dette resulterer i at Norges Bank sin medisin rammer feil, og at boblen i eiendomsmarkedet fortsetter, mens næringslivet sliter med høye marginer og stigende kronekurs. Videre er det en ufordring at Norge etter hvert har fått en meget stor offentlig sektor, og at denne sannsynligvis kommer til å vokse videre på bekostning av privat sektor. Norges økonomi er sterkt avhengig av oljeprisen, og det er derfor meget positivt at oljeprisen er opp, til et prisleie rundt USD. Samtidig ser vi med bekymring at produksjonen på Norsk sokkel avtar, og nå for første gang er passert av produksjonen i Brasil. Sverige har i langt større grad enn Norge blitt berørt av finanskrisen. Anslagene for hvor høy arbeidsledigheten skal bli er fremdeles økende, og den store konkurranseutsatte industrien og finansnæringen i landet har problemer. Sverige har heller ikke noen utømmelig sparebøsse å trekke på slik Norge har med pensjonsfondet, og det forventes at Sverige vil ha utfordringer fremover på lik linje med kontinental Europa. Total sett har Oslo Børs utviklet seg svært bra så langt i 2009 med en oppgang i skrivende stund på ca 50% (OSEBX). Dette er ikke drevet av børslokomotivet Statoil, men snarere av finans, telecom og oljeserviceselskaper. Det var da også innen disse sektorene fallet var størst da finanskrisen slo inn for fullt. Verdensindeksen (MSCI) har hatt en

7 Side 5 Markedsrapport November 2009 oppgang på 23%, mens oljeserviceindeksen i Philadelphia (OSX) har økt med 57% så langt i Omsetning av andeler Omsetningen av andeler har vært lavere i 2009 enn tidligere år. I første halvdel av 2009 var det i all hovedsak kun omsetning i eiendomsprosjekter, mens det i andre halvdel av 2009 har vært omsetning innen både shipping og offshore- og eiendomsprosjekter. Det synes nå som om markedet er blitt mer normalisert som følge av generelt mindre usikkerhet, samt at avstanden mellom kjøper og selger ikke synes å være like stor. Fordelen med å gå inn i eksisterende prosjekter i annenhånds markedet er at man oppnår en høy finansieringsgrad og at man får lånemarginer under det nye lån prises til i dag. Mange av prosjektene har også høy forventet avkastning som følge av høyere avkastningskrav. På eiendomssiden har de fleste leietakere fortsatt en solid underliggende drift, mens det innenfor shipping finnes muligheter for meget høy avkastning og asset play for risikovillige investorer. Avkastning For prising av alle prosjekter lar vi siste omsatte andelspris være styrende dersom det har vært nylig omsetning i prosjektet. Prising av shippingprosjekter gjøres i hovedsak ved å bestemme riktig avkastningskrav i forhold til de underliggende parametere. For prosjekter hvor certepartier er kansellert og skipet er tatt over av eierselskapet, har vi beregnet egenkapitalverdien på basis av CP fri verdi minus nettogjeld og evt. breaking cost for rentesikringer. Prisingen av eiendomsprosjekter er vurdert basert på yield og internrente på egenkapitalen. Merverdier/mindreverdier av rentebindinger er ikke direkte tatt hensyn til i prising av egenkapitalen i eiendomsprosjekter, men gjennom internrente beregningen. I forhold til forrige markedsrapport er yielden i de fleste prosjekter uendret, eller endret med +/- 0,25%. Shippingporteføljen har i 2009 som i 2008 utviklet seg svært negativt. Nedgangen tilsvarer 44% så langt i Dette inkluderer alle innbetalinger som uinnkalt kapital, eventuelle deltakerlån og tilleggsinvesteringer. Samtidig vil vi likevel bemerke at selv med den kraftige nedgangen i 2008 og 2009 har porteføljen for shippingprosjekter gitt en avkastning på 21% p.a. fra slutten av 2000 og frem til i dag. En stor del av dette skyldes realisasjon og avhendelse av en rekke prosjekter i perioden For eiendomsporteføljen har den negative utviklingen snudd, og vi har opplevd en økning i vektet verdi av egenkapitalen med 12% så langt i Porteføljen for eiendomsprosjekter har dermed gitt en avkastning på 29% p.a. fra slutten av 2000 og frem til i dag. Den vektede porteføljen av shipping og eiendomsprosjekter totalt sett, har hatt en vektet nedgang på 10% p.a. så langt i år, mens vektet avkastning på vår totalportefølje nå ligger på 24% p.a. siden slutten av Avkastning Shippingporteføljen: -44% p.a. 21% p.a. Avkastning Eiendomsporteføljen: 12% p.a. 29% p.a. Avkastning Totalporteføljen: -10% p.a. 24% p.a. I løpet av 2009 er følgende prosjekter solgt: Avkastning Etablert Solgt (IRR) American Bulker KS % p.a* Eastern Chemical Tankers III KS % p.a. Indian Chemical Tanker DIS % p.a. Peg Chemical Carrier DIS % p.a. * Det siste av fem skip solgt i I tillegg har følgende prosjekter blitt avviket/er under avvikling med tap av mesteparten eller all selskapskapital: Etablert Chem Lily DIS 2007 Handy Container DIS 2008 MPP Container DIS 2007 Swetank DIS 2005 Swetank III DIS 2006 Swetank IV DIS 2007 I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning fra det tidspunkt egenkapitalen har blitt betalt inn, og dermed ingen kostnad på evt. forpliktelser, uinnkalt kapital eller garantier, før disse faktisk har blitt betalt inn. Avkastning er beregnet i valutaen prosjektet er nominert.

8 Markedsrapport November 2009 Side 6 På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger: Index Vektet NRP portefølje (562) OSEBX (177) Vi har benyttet OSEBX verdier per Oslo 15. november 2009 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

9 Side 7 Markedsrapport November Solgte prosjekter forts. Eiendom: Mesa Invest DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Shipping: Rem Balder DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Rem Fortress DIS % p.a.* Maud Reefer KS % p.a. Rem Forza DIS % p.a.* Multipurpose 2000 KS % p.a. Rem Fosna % p.a.* Rem Odin DIS % p.a.* 2003 Rem Provider DIS % p.a.* Rem Songa DIS % p.a.* Eiendom: Ross Container DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Scandinavian RoRo KS % p.a. Skarvenesveien 3 KS % p.a. Sir Matt Reefer DIS % p.a. TDS Containership II KS % p.a. Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling Tofelino Shipping KS % p.a. Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Banebakken 38 AS % p.a. Eiendom: Helsingborg Kjøpesenter AS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Kombibygg Invest I AS % p.a. Fornebuveien KS % p.a. Lillsjøvegen Invest AS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. Preståsen Park KS % p.a. Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a. Pueblo Amistad DIS % p.a. Shipping: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart North Reefer KS % p.a. Asian Tanker DIS % p.a. BOP 15 DIS % p.a Dynasty DIS % p.a. Eagle Shipping DIS % p.a. Eiendom: Ivory Ace DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Rem Norway DIS % p.a. Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. Southern Chemical Tanker DIS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a Valløveien 3 KS % p.a. Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Shipping: Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Chem VI DIS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Inter Carib DIS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Med Cruise DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a. TDS III DIS % p.a. Sir Matt Reefer KS % p.a Eiendom: Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Shipping: Entreprenørbygg Invest KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Finnestadveien 44 ANS % p.a. American Bulker KS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Eastern Chemical Tankers III KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a. Indian Chemical Tanker DIS % p.a. Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Peg Chemical Carrier DIS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS % p.a. Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Misligholdte/konkurs prosjekter Scandigade 8 AS % p.a. Handy Container DIS % p.a.* MPP Container DIS % p.a.* Shipping: Chem Lily DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Swetank DIS % p.a.* China Bulker KS % p.a. Swetank III DIS % p.a.* China Cape DIS % p.a. Swetank IV DIS % p.a.* Containership Invest KS % p.a. European Container DIS % p.a. European Container II DIS % p.a. * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital Finn RoRo KS % p.a. Indian Tanker KS % p.a. Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a.

10 Markedsrapport November 2009 Side 8 3. Shipping

11 Side 9 Markedsrapport November Shipping market comments by Lorentzen & Stemoco The collapse of Lehman Brothers on September 15 th 2008 unleashed a financial crisis still weighing heavily down on the world economy. Access to finance remains strained, although interbank markets have reopened and capital markets have started to normalize. Monetary policy has eased with central banks cutting interest rates to exceptionally low levels and ensuring money flowing freely again into the system. Fiscal policy has also been designed at restoring confidence and growth with governments launching major public stimulus programs. Emerging markets have been the first to rebound economically. Particularly China, boosted by high credit availability and a large stimulus package, is on track to grow by 8 percent in 2009 year-on-year in gross domestic product. The construction sector is particularly active, benefitting from the government spending on new infrastructure and housing projects. Business and consumer spending also continue to accelerate. Because of China s reliance on exports, important business partners in the West and East of Suez need to reactivate in order to sustain the growth. The United States appear to be out of the steep recession and will come back stronger next year importing more finished goods from Asia and more energy from the Middle East. Europe, becoming a more dynamic region, will probably follow suit with a time lag. Japan will also be on the rise, but needs to cope with adverse currency developments to compete with other Asian producers. The world economy will probably recover in the course of International trade, reducing by an astonishing 13 percent this year, will stand to benefit from this growth, increasing by 2.7 y-o-y in 2010 percent as predicted by the International Monetary Fund. Completion of the Doha Round on global trade negotiations could provide a boost to global confidence and trade. Equally important, any attempts at resorting to protectionist measures should be avoided at any cost to prevent backsliding on trade liberalization and competition policies. The container shipping market The container shipping market enjoyed an unprecedented 10 percent annual growth for several years until the second half of 2008 when the number of container shipments suddenly deteriorated sharply. From going full-speed forward, the container market really felt the pressure from the near collapse in the world economy, led by a massive stagnation in the US and Europe. This year, the number of total loaded container lifts is expected to fall by 6.6 percent. However, the impact to the container market is even more severe as demand on the long-haul trades to the East- and West Coasts of North America as well as to Europe have been heavily reduced. As a response to the huge growth in the container market and soaring asset values, many ships were ordered during the years As these ships are entering the market at the same time as the freight

12 Markedsrapport November 2009 Side 10 market has crashed, a huge over-supply of vessels has been created. Thus, containership prices have plunged. For example, a 5-year old TEU postpanamax now has an estimated value of USD 45 mill compared with close to USD 100 mill at the top of the market in Consequently, scrapping and lay-up of excess tonnage have increased. Around 40 vessels have been scrapped every quarter since mid-2008; in the third quarter of containerships were scrapped. What s more, the average age of the ships scrapped has decreased, clearly indicating the state of the market. The current orderbook stands at 40 percent when compared with the existing fleet. This year the fleet will grow by 11 percent while growth next year is expected to end at 9 percent. However, not all ships are likely to be delivered as scheduled. Many owners are faced with severe financial difficulties; hence their orders are likely to be either deferred or cancelled, if the units are not already under construction. Examples of solutions in which the owner agrees with the yard to convert the containership order into other merchant ship types, are also plentiful. During the last five years, China has accounted for: 17% of dry bulk volumes on a world-wide basis 33% of ton-mile demand, because of trade patterns 80% of dry bulk growth during the past five years That trend will surely continue in the short and medium-term future. The Chinese stimulus package of RMB 4 trillion, or roughly USD 585 bn, is directed in a big way towards infrastructure projects. In fact, some RMB 1.5 bn is channeled into the construction sector, underpinning the need for building material such as steel. China s apparent steel use in 2009 is expected to finish up at about 526 mill tons, almost half of the global steel use, according to World Steel. Meanwhile imports of iron ore have increased to over 600 million tons on an annualized basis, compared to 440 million tons being discharged last year. China and India are also calling for more metallurgical coal into the blast furnaces and steam coal into the power plants. Not surprisingly, Asia is also the biggest growth factor in the grain market. The illustration shows imports to China, and the source of origin. The slump in the world economy seems to have come to an end. An increasing number of indicators are pointing at a turning point in the world economy. Sentiment in the production sector is improving in countries all over the world, and world GDP is now expected to re-enter positive territory next year. As already mentioned, the United States will come in stronger next year with the Euro-zone lagging slightly behind, probably laying the ground for increased container traffic. The dry bulk market Since China became a member of the World Trade Organization in December 2001, much of the dry bulk shipping commodities have been carried into the Mainland. The agreement opened up foreign export markets, while lowering key important tariffs. Nine months later, as the containership market responded with a colossal outflow of Chinese finished and semifinished goods, the dry bulk market was also given impetus with local steel mills requiring more iron ore and power plants demanding more coal to lighten up factories, offices and households.

13 Side 11 Markedsrapport November 2009 Of concern to the future market balance is the overhang of tonnage looming from the earlier ordering spree. Contracted orders of 285 million dwt measure up at almost 65 percent of the total fleet of 445 million dwt. These orders will be delivered for the most part in 2010 and However, financial constraints affecting newbuilding contracts and shipyards unable to perform satisfactory on the accepted orders will, to some extent, result in contracts being cancelled. In addition, contracts may also be deferred to a later delivery, thus stretching out the newbuilding schedule as projected below. Demolition of ageing ships will also offset the influx of newbuilding deliveries. Market conditions, operating costs and vetting criteria are all factors influencing on the number of vessels exiting the active dry bulk market. Freight rates have rebounded from the aftermath of the financial crisis last year. The extent to which the growth in the dry bulk market will match the net influx will determine the strength in the charter markets and the freight rate levels, both in the spot market and the timecharter market. The charter below shows the spot earnings for dry bulk carriers, depicting Capesize freight rate levels on the right and Panamax/Supramax and Handysize levels on the left. Series Date Previous Current Change PerChange SM TCAvg Panamax TCAvg Cape TCAvg % % % Both newbuilding prices and second-hand prices have reduced markedly and will be set in the market not only by developments in the dry bulk market, but also by other shipping markets and macroeconomic factors. The tanker market The current tanker freight market is weak. Today, VLCCs earnings are on average only USD/day, far below the all-time high of USD/day average during the whole of Volumes offered for transportation have been severely reduced due to the plunge in oil demand and crude oil prices we experienced a year ago: As a response to the 1.8 million barrels per day (mbpd) demand plunge, OPEC cut supplies by 4 mbpd, clearly reducing the demand for large crude oil tankers. Since compliance with the December 2008 quotas peaked in March 2009, compliance has deteriorated, but volumes out of the Middle East Gulf are still depressed at 1.5 mbpd below average levels during the last five years.

14 Markedsrapport November 2009 Side 12 Now, total stockpiles of oil are slowly decreasing and oil prices have stabilized at levels acceptable to OPEC, hence compliance with quotas will probably slip further and volumes are expected to slowly increase. Adding further pressure to the tanker markets is a vast fleet growth. The total tanker fleet is now close to 435 mill dwt while the orderbook stands at 140 mill dwt. Hence fleet growth is strong and the tanker fleet will continue to grow for another 2-3 years. However, scrapping of single-skinned units in 2010 due to IMO regulations will dampen some of the fleet growth. Of the 540 existing VLCCs, around 95 are single-skinned and shall thus be scrapped within 14 months. Scrapping has already started; seven units have been scrapped so far this year while another five have been sold for conversion. However, not all single-skin tankers are likely to be phased out, but not all newbuilding orders will be delivered either. Hence, even though fleet growth will be strong the coming years, cancellations and delays of newbuilding orders and single-skin scrapping will limit fleet growth Along with the ailing freight markets, ship values have deteriorated sharply. 5 year old VLCCs were priced at more than USD 160 mill last year, now the same vessels are being priced at below USD 80 mill. Furthermore, prices are still falling, but at a far slower pace than earlier this year. Simultaneously, the fall in oil demand is bottoming out. Demand from emerging economies, China in particular, is growing rapidly while demand in the US and Europe finally are seeing some green shoots on winter demand and stabilizing levels of industrial production. The product tanker market will also benefit from an increased oil demand. Due to weak demand for petroleum products and consequential terrible refinery economics, refinery production has been cut, clearly reducing volumes offered for transportation. Hence, rates and values have come down; prices for 5 year old Medium Range product tankers have probably more than halved, from USD 53 mill last year to only USD 26 mill now. The product tanker market will not benefit only from improved demand and increased refinery output, but also from a scenario in which older Western refineries will be closed due to stark competition from new plants in the East, hence ton-mile demand will increase as shut-in Western production will have to be replaced by Asian products when oil demand growth resumes.

15 Side 13 Markedsrapport November Key figures shipping portfolio NRP Shipping portfolio vs Oslo Børs Benchmark NRP Shipping Index (425) Index OSEBX (177) Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio 80 % 63 % 60 % 40 % 47 % 54 % 52 % 48 % 52 % 39 % 41 % 32 % 47 % 34 % 50 % 20 % 11 % 0 % 20 % % % 31 % 60 % 54 % 55 % 44 % 80 % OSEBX NRP Shipping portfolio Shipping portfolio projects Projects established (left axis) Projects in portfolio end of year (right axis) Projects sold (left axis)

16 Markedsrapport November 2009 Side Shipping Projects overview Shipping Projects Estimated value USD Established IRR since established p.a. Arendal Offshore DIS % Atlantic Seismic DIS % Beta DIS NOK % Bitumen DIS % Bulk Transloading DIS % Chem Cosmos DIS % China Ropax DIS % Eastern Reefer DIS % Eastern Reefer II DIS JPY % E-Tanker DIS % Feedermate DIS EUR % Gram LPG DIS % Indian Bulker DIS % Indian Chemical Tanker II DIS % Inter Carib II DIS % Inter Carib III DIS % Longa DIS % M-Tanker DIS % Neptune Seismic DIS % Oceanlink Reefer DIS % Oceanlink Reefer II DIS % Pacific Bulker DIS % Perrine DIS % Ross Container II DIS % Stril Offshore DIS NOK % TDS Containership IV DIS % United Cape DIS %

17 Side 15 Markedsrapport November Shipping Projects Arendal Offshore DIS - financial offshore project Contact: Henrik Ness Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P 2015: IRR estimated share price: 9,44 % 31,15 % 41,23 % IRR total capital: 4,25 % 11,18 % 16,18 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V KL Arendalfjord Commercial Management: ADS Offshore AS Type: Offshore Supply Ship (PSV), UT 755 L Flag: NOR Purchase price vessel: USD Class: DNV +1A1 -SF -E0 -Clean and Solas, Paid in capital: USD Dyn Pos Aut& T-MON -FIFI Uncalled capital: USD Built: 2004 Commencement of C/P: Yard: Aker Breivik, Norway Expiry of C/P: Design: Rolls Royce, UT 755L Dwt: Approx. 3,300 tonnes Base case assumptions: LOA/Breath/Depth:: 72m/16m/7m BB rate net per day year 1-7: USD Free deck area 680m2 Main Engine KRMB 9, 2005 KW (2725 BHP) 825 rpm Charterer: K-Line Offshore AS Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. 09 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,79 % * Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Quarterly instalments: Year 1-7: USD % of the mortgage is at all times fixed at interest 3,77% incl. margin until % of the mortgage is at all times fixed at interest 4.037% incl. margin until The remaining interest rate is not fixed, and assumed interest rate is 3.75% incl. margin for the remaining period. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information K-Line Offshore AS has an option to extend the charter period with 60 days after the end of the charter period. Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 8.2%

18 Markedsrapport November 2009 Side 16 Atlantic Seismic DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P 2012: IRR estimated share price: 13,69 % 25,94 % 35,60 % IRR total capital: 7,00 % 14,76 % 22,10 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V GGS Atlantic Commercial management: Arne Blystad AS Type: Seismic Research Vessel (2D) Seismic recording system: Sercel SEAL-24 bit Purchase price vessel: USD Seismic streamer: 10 km Sercel Seal Fluid Paid in capital: USD Compressors: 2 X 1600 SCFM 2000 PSI Cherko Uncalled capital: USD Yard: North American Shipbuilding Inc. Louisiana, USA Commencement of C/P:* 4. September 2006 Built: 1981 (rebuilt 2007) Expiry of C/P: 4. September 2012 Class/flag: ABS/ Marshall Islands Delivery:* 23. April 2007 Main engine: Caterpillar D-399X2NOS LOA/beam/depth: 52m/12,5m/14ft Base case assumptions: Accommodation: 41 persons BB rate net per day:(up to 4. Dec 09): USD BB rate net per day:(up to 4. Dec 10: USD BB rate net per day:(up to 4. Dec 11): USD BB rate net per day:(up to 4. Sep 12): USD Charterer: Spectrum ASA Guarantor: Global Geo Services ASA * With economic effect for buyers from 1. March 2007 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. 09 Interest Balloon 2012 Operating revenue Mortgage debt ,37 % * 0 Administration expenses Mortgage debt ,00 % * 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Aggregated instalments for mortgage debt as follows: 2008: USD : USD : USD : USD Mortgage 1 has a "Flipable Swap" from 23. October 2007 to 23. October 2011 at a fixed rate of 6.37%,. Nordea has an option to cancel the swap after 23. Ocober 2008 and every quarter thereafter. In this case Nordea can convert the fixed rate to LIBOR -0.10% quarterly, but only once. We have assumed that the option is not decleared. Mortgage 2 interest rate is not fixed where assumed interest rate is 4.0% incl. margin for the remaining period. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information Vessel was rebuilt and upgraded in March Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12.6%

19 Side 17 Markedsrapport November 2009 Beta DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK): Accumulated dividend (NOK): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end 2010: IRR estimated share price: 1,25 % 27,44 % 52,81 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/V Beta Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS) Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: mt LOA: 67,8m Purchase price vessel: NOK Breadth: 14,5m Paid in capital: NOK Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982 Uncalled capital: NOK Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0 Delivery: 29. September 2006 Flag: NOR Deck cargo 720 sqm * The vessel is fixed on TC to from Buksèr og Berging AS to Speed: 15,5 knots Kystverket. Beta AS has the vessel on TC to Buksèr & Berging AS on a back Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, BHP to back basis as TC to Kystverket Assumed operating expenses per day: Approx NOK per day Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. 09 Interest Balloon 2010 Operating revenue Mortgage debt ,50 % * 0 Operating expenses Investor loan ,51 % ** Dry docking & other Total Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Repayment investor loan Net financial items Sale of vessel Net project cashflow Estimated dividend *The interest rate is not fixed. Assumed interest rate for 2009 is 4.5% incl. margin. The loan has been repaid in full. ** The investor loan is a short term loan to fund a NOX reclassification rebuilding. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Additional information The vessel is being rebuilt to new NOX classifications. To fund this a investorloan of NOK has been provided by the partcipants. Outstanding debt Total outstanding debt Net asset value pre dividend #REF! * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 17,7%.

20 Side 19 Markedsrapport November 2009 Bulk Transloading DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value en bloc end C/P 2022: IRR estimated share price: 51,56 % IRR total capital: 11,96 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessels Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Trans Bay/Trans Emirates/Trans Gulf Commercial management: Arne Blystad AS Type: Bulk Transloader Dwt: 68,857/68,857/71,398 Purchase price vessels: USD GRT: 37,550/37,550/46,996 Paid in capital: USD Yard: Daewoo/ Daewoo/ Italcantinieri Uncalled capital: USD 0 Built: 1996/1993/1982 Commencement of C/P: Sept.2007 Converted: 1996/1999/1998 Expiry of C/P: Sept.2022 Class: DnV/DnV/Lloyd's Flag: Marshall Islands/ Marshall Islands/ Liberia Base case assumptions BB hire/ Trans Bay Trans Emirates Trans Gulf Sept/oct 07 until until sept/oct Sept/oct 09 until until sept/oct Sept/oct 2012-sept/oct Charterer: Star Universal Marine Limited, Cyprus guaranteed by ETA Star Holdings Ltd., Dubai Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. 09 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,88 % * 0 Administration expenses Sellers Credit ,00 % ** ###### Net operating cashflow Total ###### Interest earned Interest expenses Repayment long term debt* Repayment sellers credit Net financial items Net project cashflow Est. dividend/paid in capital * Including extraordinary repayment of USD * Annual instalments: Year 1-2: USD Year 3-5: USD Year 5-15: USD An extraordinary repayment of USD was paid in during Q % of the mortgage loan is fixed at interest rate 6,88% incl. margin until 15. october For the remaining 10% we have assumed an interest rate of 4.5%. ** The sellers credit rund as a bullet until 2022 and is not interest bearing. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 7.4% Additional information USD of the uncalled capital has been called upon in 09 due to breach with minimum value clause. Remaining uncalled capital is 0. The Charterer has an obligation to purchase the vessels as follows: M/V Trans Gulf: USD after year 5. M/V Trans Bay: USD after year 15. M/V Trans Emirates: USD after year 15. The charterer has options to purchase the vessels at pre-agreed prices from year 5 and onwards. The project is considered as a financial lease. Dividends assumed to be postponed until 2012 due to breach with minimum value clause. There is a waiver on the minimum value clause until

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP

Detaljer

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2006 Ness,Risan&Partners NRP Mai 2006 Markedsrapport 2006 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport Mai 2006 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP Desember 2007 Markedsrapport 2007 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Juni 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Desember 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Markedsrapport August 2004 Side 1 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning................................................... 2 2. Prosjekter................................................... 5 3. Shippingprosjekter

Detaljer

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2010 NRP Mai 2010 Markedsrapport 2010 The NRP Group of companies Ness, Risan & Partners AS NRP Finans AS NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Investment Management AS NRP Forretningsførsel

Detaljer

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP Markedsrapport 2005 Ness, Risan & Partners NRP August 2005 Markedsrapport 2005 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport August 2005 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP November 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

LNG som drivstoff til skip

LNG som drivstoff til skip Betingelser for videre utvikling Martin Wold 42 LNG fuelled ships in operation worldwide Ships in operation Year Type of vessel Owner Class 2000 Car/passenger ferry Fjord1 DNV 2003 PSV Simon Møkster DNV

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Bergens Næringsråd, 11. november 2011 Olav Chen Senior porteføljeforvalter Storebrand Kapitalforvaltning Fremvoksende økonomier med Kina i spissen holder farten,

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

LNG som drivstoff til skip

LNG som drivstoff til skip LNG som drivstoff til skip Økonomiske betingelser for videre utvikling Martin Wold 26.03.2014 1 DNV GL 2013 26.03.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda Status og forventet utvikling Alternative drivstoff

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 14. mai 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revolt mot sparepakkene Med en nedgang i BNP i de fleste medlemslandene, synkende aktivitetsindikatorer

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Nye virkemidler i pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Nye virkemidler i pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Nye virkemidler i pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Hva menes med nye virkemidler i pengepolitikken? Ofte kalt kvantitative lettelser eller QE Økning av sentralbankens

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN FRA 100 ÅR MED VANNKRAFT TYSSEDAL ET KRAFTMARKED I MINIATYR TIL VEKST UTE

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Maritim Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,1 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rana Gruber AS. a LNS Company. Iron Oxide Mine, Norway. www.ranagruber.no. www.ranagruber.no

Rana Gruber AS. a LNS Company. Iron Oxide Mine, Norway. www.ranagruber.no. www.ranagruber.no Rana Gruber AS a LNS Company Iron Oxide Mine, Norway Mining Operations Historic: Sydvaranger Mine: Contract Underground Mining, Iron Ore, Norway Bidjovagge Mine: Contract Mining of Copper+Gold, Norway

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer