Markedsrapport NRP Finans AS NRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008

2 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP Asset Management ASA Asset management NRP Investorservice AS Accounting, tax and consulting NRP Consulting AS Consulting Aker Eiendomsdrift AS Real estate management

3 Side 1 Markedsrapport Juni 2008 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Prosjekter Solgte prosjekter Shipping prosjekter... 9 American Bulker KS Atlantic Seismic DIS Beta DIS Bitumen DIS Bulk Transloading DIS Chem Cosmos DIS Chem Lily DIS Chem VI DIS China Ropax DIS Eastern Chemical Tankers III KS Eastern Reefer DIS Eastern Reefer II DIS E-Tanker DIS Feedermate DIS Gram LPG DIS Handy Container DIS Indian Bulkers DIS Indian Chemical Tanker DIS Indian Chemical Tanker II DIS Inter Carib II DIS Inter Carib III DIS Longa DIS MPP Container DIS M-Tanker DIS Neptune Seismic DIS Oceanlink Reefer DIS Oceanlink Reefer II DIS Peg Chemical Tanker DIS Perrine DIS Ross Container II DIS Stril Offshore DIS Swetank DIS Swetank III DIS Swetank IV DIS TDS Containership IV DIS United Cape DIS Side

4 Markedsrapport Juni 2008 Side 2 5. Eiendoms prosjekter Alingsås Handel AS Brønnøysund Kontorbygg AS Dagligvarelogistikk AS Etterstad Utvikling DIS Haugenstua Butikksenter AS Holmsbu Invest KS Kongholm Invest KS Lørenskog Kombibygg AS Martodden Utbygging KS Nässjö Logistikkbygg AS Nye Bergen Lagerbygg KS Nye Berghagan Næringseiendom AS Nye Nordahl Bruns gate 10 KS Pottemakerveien Kombibygg AS Ringeriksveien KS Stadion Utbygging KS Statens Hus Lillehammer KS Sydsvenskan Lager & Handel AS Tangen Havnelager AS Teknikstaden Utvikling AS TFGS Kombi AS Vestfold Kombibygg AS Forklaring av begreper og nøkkeltall Side Markedsrapporten er utarbeidet av NRP Finans AS (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom og shipping er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

5 Side 3 Markedsrapport Juni Innledning Finansmarkedene har vært preget av høy volatilitet og mye usikkerhet så langt i 2008 noe som også har påvirket verdien og avkastningen for NRP Finans AS ( NRP ) sine prosjekter. Porteføljeavkastningen er således ned med 2% p.a. første halvår 2008, mens avkastningen på NRP sin totalportefølje av prosjekter ligger på 45% p.a. siden etableringen i slutten av Vårt fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt, samt oppnå god porteføljeavkastning over tid. Markedet for direkteinvesteringer Antall tilrettelagte direkteinvesteringer innen eiendom og shipping har avtatt noe den siste tiden som følge av uroen i finansmarkedene kombinert med generelt høyere risikoaversjon. Til tross for dette ser vi at direkteinvesteringer holder stand som en naturlig del av en aktiva klasse i en diversifisert investeringsportefølje. Markedet for 2. håndsomsetning for direkteinvesteringer har fortsatt å utvikle seg positivt med økt antall transaksjoner og volum, og de fleste finansielle prosjekter har god likviditet. Innen shipping og offshore har verdiene steget til et historisk høyt nivå. Det har så langt i 2008 innen shipping og offshore blitt tilrettelagt langt færre prosjekter enn i rekordåret Kostnaden ved sale leaseback har blitt dyrere ved økt avkastningskrav, økte kostnader ved pantelånsfinansiering, dvs økte marginer og lavere belåningsgrad. Likevel synes det å ha blitt en mer konkurransedyktig finansieringsform da alternativer som obligasjonsmarkedet og vanlig pantelån har blitt mindre tilgjengelig. Tendensen innen nye shippingprosjekter har på dagens høye verdier vært prosjekter med framtung hyre for raskere reduksjon av ståleksponering. Vi har i løpet av perioden opplevd at vår befrakter SH Marine Ltd., Korea har gått konkurs, og de tre prosjektene Chem Cosmos DIS, Chem Lily DIS og Chem IV DIS har blitt nødt til å avbryte certepartiene og overta full teknisk og kommersiell drift av skipene. Denne situasjonen har innebært en svært stor arbeidsmengde og belastning for investorer, styre, disponent og forretningsfører. Samtidig har det medført økt oppmerksomhet på oppfølging av teknisk tilstand av skipene i porteføljen, samt kontinuerlig overvåkning av motpartsrisiko. For eiendom har økningen i yield -kravet gjort at transaksjonsvolumet har falt drastisk. Yielden korrelerer i stor grad med finansieringskostnaden til kjøper. Finansieringskostnaden har økt både som følge av renteoppgang, og som følge av dyrere pantelånsfinansiering, dvs økte fees, rentemarginer og kostnader. Dette er også en konsekvens av dyrere funding hos bankene. I tilegg gir bankene lavere belåningsgrad enn tidligere. Dette har resultert i færre nye eiendomsprosjekter fra NRP så langt i Vi tror markedet for eiendomssyndikering vil bli sterkere i 2. halvår da vi forventer at selgerne vil akseptere et høyere yield nivå. Vi tror også det faktum at eiendomsinvesteringer gir inflasjonsbeskyttelse vil være et forhold flere investorer vil fokusere på, da det kan se ut som om vi fremover får en tid med tiltagende inflasjon. Markedssituasjonen Man kan si at verdensøkonomien flyr på én motor. Veksten kommer fra de fremvoksende økonomiene i Asia ledet av Kina og India, samt Midtøsten og Øst Europa, mens industrilandene i mindre grad bidrar. BNP Veksten på verdensbasis for 2008 er estimert til rundt 4,0%, og tilsvarende i Det har blitt stilt spørsmål rundt hvorvidt lavere etterspørsel av varer fra industrilandene vil få ringvirkning for de fremvoksende økonomiene, eller om vi har fått en såkalt decoupling hvor de fremvoksende økonomiene kan klare seg uten økt etterspørsel fra industrilandene pga voksende intern etterspørsel og handel dem imellom. Foreløpig ser det ut som om det siste kan være tilfelle, men slike makroøkonomiske trender tar ofte lang tid før de blir synlige. I tilegg til problemer med veksten har man hatt en kraftig økning i inflasjon, spesielt på råvarer og matvarer. Land som Kina og India er her en sterk bidragsyter da de har et stort behov for råvarer som olje, kull og jernmalm. Samtidig har de store befolkningene i de nevnte landene fått høyere kjøpekraft og høyere levestandard. I tilegg drives matvareprisene opp på grunn av økt etterspørsel for biodrivstoff, som igjen er drevet av den høye oljeprisen, og økende fokus på miljø og CO2. Vi minner om at råvarer og matvarer stort sett prises i dollar, og med de senere års kraftige dollarfall er den reelle økningen i prisen langt mindre for mange land. USA gjennomgår for tiden en finanskrise, og økonomien ser ut til å gå mot en resesjon i andre halvår Finanskrisen skyldes at bankene har gitt bolig og forbrukslån til dårlige betalere, og at mengder av slike lån igjen har blitt pakket sammen i porteføljer og solgt som investment grade papirer. De fleste store banker i USA og Europa har tatt store tap på slike porteføljer. Dette har medført usikkerhet i interbankmarkedet da bankene ikke lenger vil låne til hverandre, fordi de ikke vet hvem som har store urapporterte tap i sine porteføljer. Det kan se ut som om det verste er over for finanskrisen, og at USA s største utfordring er en mulig resesjon i kombinasjon med inflasjon, eller en såkalt stagflasjon. Fremover blir det avgjørende å se hvordan veksten utvikler seg og hvorvidt USD rentene og dollarkursen kommer opp igjen.

6 Markedsrapport Juni 2008 Side 4 Norsk økonomi går fortsatt godt med høy sysselsetting og vekst drevet i stor grad av den høye oljeprisen. Inflasjonen er tiltagende, og vi regner derfor med at det vil ta tid før den norske renten kommer ned på et nivå med våre handelspartnere. Verdensøkonomien synes i stor grad å være svært avhengig av at vekstøkonomiene fortsatt presterer inntil industrilandene igjen får orden på sine økonomier. Oslo Børs har utviklet seg flatt så lang i år, men har vært meget volatil. Den store nedturen i januar har blitt etterfulgt av en overraskende god oppgang i etterkant. Til sammenlikning har verdensindeksen (MSCI) falt med 7%, men oljeserviceindeksen i Philadelphia (OSX) har steget med 13% så langt i år. Shipping 2007 var stort sett et særdeles godt år for shippingmarkedet, dog med noen variasjoner innen segmentene har så langt utviklet seg enda bedre enn 2007, spesielt innen de to største konvensjonelle segmentene tørrlast og tank. Containermarkedet derimot har vært noe svakere med en flat utvikling så langt i år. Den totale handelsflåte steg i 2007 med 5,9% målt i dødvekttonn og dagens ordrebøker innebærer ca. 50% økning i antall dødvekttonn i forhold til dagen flåte. 2/5 av dette er planlagt levert i 2008 og Det er stilt spørsmål til hvorvidt disse skipene kommer til å bli levert grunnet usikkerhet om levering fra verftene og finansiering. I beste fall vil vi nok se en forsinkelse i leveringen av store deler av ordreboken. Veksten i etterspørsel etter tonnasje er i hovedsak knyttet til økt etterspørsel for frakt og endring i handelsmønstre. Veksten i verdensøkonomien er estimert til å ligge i underkant av 4% p.a. de neste årene, og en endring i handelsmønstre er nødvendig for at markedet ikke skal korrigere kraftig ned. Markedet for offshore skip opplevde et godt år i 2007, men nybyggene som har blitt levert har bidratt til et strammere marked i 2008, spesielt for Nordsjøen. Det er fortsatt en stor ordrebok innen segmentet, likevel ser utsiktene positive ut grunnet den høye oljeprisen, økt lete boring, samt de store oljefunnene i Brasil som vil kreve mye kapasitet. NRP vil fortsette å hovedsakelig fokusere på langsiktige finansielle prosjekter innen shipping og offshore. Eiendom 2007 var et bra år for næringseiendom i Norge. Omsetningen av næringseiendom sank fra NOK 68 milliarder i 2006 til NOK 53 milliarder i 2007, likevel er dette meget sterkt i et historisk perspektiv. I 2008 derimot har volumet så langt vært meget lavt, og det er i dag et gap mellom selgers og kjøpers forventninger om pris. Yielden har steget jevnt siden den bunnet ut rundt slutten av Mye av årsaken til dette er økte renter, men også dyrere pantelån og høyere avkastningskrav bidrar til dette. I tillegg er det et salgspress i markedet, og det kan virke som om de børsnoterte eiendomsselskapene, og de store fondene nå har endret fra å være kjøper til å bli selger av eiendom. Vi tror kjøperne fremover i større grad vil være livselskaper, utenlandske investorer samt syndikeringsselskapene. Yield gapet mellom sentral og perifer beliggenhet har tidligere snevret kraftig inn. Dette ser vi nå er i ferd med å reverseres og differansen er på vei opp. Det samme kan sies mellom segmentene, hvor differansen mellom kontor og handel i forhold til lager og industri øker. Leienivåene for sentrale kontorbygg synes også å ha flatet ut. Dette gjør det mindre attraktivt å kjøpe bygg med en forhåpning om en fremtidig økning i leien. Vi mener at inflasjonsbeskyttelse som de aller fleste leiekontrakter har i større eller mindre grad vil være ettertraktet blant investorer fremover, da vi ser tegn til økt inflasjon. I Sverige, som vi anser som en del av vårt hjemmemarket, har utviklingen innen næringseiendom vært svært lik som i Norge. Forskjellene ligger i at utenlandske investorer nå i større grad er fraværende i Sverige, og at det er enda vankeligere å få pantelånsfinansiering. En annen forskjell er at kvadrameterprisene og leiene er langt lavere enn i Norge, også når man justerer for lavere byggekostnader. NRP vil fortsatt ha som fokus å tilrettelegge langsiktige finansielle prosjekter innen eiendom. Samtidig er vi opportunistiske i forhold til andre typer prosjekter hvor avkastning og risiko er noe høyere. Vi vil likevel ikke gå bort fra vårt mantra om lav leie og kvadratmeterpris. Avkastning For prising av alle prosjekter lar vi siste omsatte andelspris være styrende hvis det har vært nylig omsetning i prosjektet.

7 Side 5 Markedsrapport Juni 2008 Prising av shippingprosjekter gjøres i hovedsak ved å sette en riktig internrente i forhold til de underliggende parametere. For de fleste shippingprosjekter har estimert fremtidig internrente økt siden forrige rapport grunne høyere avkastningskrav på egenkapitalen. Prisingen av eiendomsprosjekter blir vurdert ut ifra yield og internrente på egenkapitalen. Merverdier/mindreverdier av rentebindinger er ikke direkte tatt hensyn til i prising av egenkapitalen i eiendomsprosjekter, men gjennom internrente beregningen. Vi har i denne rapporten justert yielden oppover for stort sett alle prosjekter og som følge av dette har de fleste prosjekter fått en nedgang i estimert egenkapitalverdi. De fleste prosjekter er også blitt priset inn med høyere estimert internrente enn tidligere. Shippingporteføljen har utviklet seg positivt, god hjulpet av enkelt salg av skip. Samtidig har det trukket ned at avkastningskravet har økt, samt at opprinnelig innbetalt egenkapital i de 3 Chem prosjektene er verdsatt til null. Vi er likevel fornøyd med å generere positiv avkastning i et forholdsvis urolig market. For eiendomsporteføljen har ikke utviklingen vært like god, og vi noterer en reduksjon på 10% p.a. i porteføljeavkastning. Dette skyldes i stor grad en økning i yield nivået. Dette har medført at den vektede porteføljen av shipping og eiendomsprosjekter totalt sett har hatt en nedgang på 2% p.a. så langt i år. Avkastningen på vår totalportefølje som ligger på 45% p.a. siden oppstart i slutten av Avkastning Shippingporteføljen: 4% p.a. 47% p.a. Avkastning Eiendomsporteføljen: -10% p.a. 42% p.a. Avkastning Totalporteføljen: -2% p.a. 45% p.a. Siden siste markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) Inter Carib DIS % Med Cruise DIS % TDS III DIS % I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning på innbetalt egenkapital (p.a.) i valutaen prosjektet er nominert. Det er ikke beregnet noen kostnad/honorar på uinnkalt kapital/garantier. På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger: 1600 Vektet NRP portefølje (1 501) Index OSEBX (250) God sommer! Oslo 15. juni 2008 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

8 Markedsrapport Juni 2008 Side 6 2. Prosjekter Shipping prosjekter Andelspris USD Etablert etablering* IRR fra American Bulker KS % Atlantic Seismic DIS % Beta DIS NOK % Bitumen DIS NA* Bulk Transloading DIS % Chem Cosmos DIS % Chem Lily DIS % Chem IV DIS % China Ropax DIS % Eastern Chemical Tankers III KS % Eastern Reefer DIS % Eastern Reefer II DIS JPY % E-Tanker DIS % Feedermate DIS EUR % Gram LPG DIS % Handy Container DIS NA* Indian Bulker DIS % Indian Chemical Tanker DIS % Indian Chemical Tanker II DIS % Inter Carib II DIS % Inter Carib III DIS % Longa DIS % MPP Container DIS % M-Tanker DIS % Neptune Seismic DIS % Oceanlink Reefer DIS % Oceanlink Reefer II DIS % Peg Chemical Carrier DIS % Perrine DIS % Ross Container II DIS % Stril Offshore DIS NOK % Swetank DIS % Swetank III DIS % Swetank IV DIS EUR % TDS Containership IV DIS % United Cape DIS % * Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR

9 Side 7 Markedsrapport Juni 2008 Prosjekter eiendom Andelspris NOK Etablert IRR fra etablering Alingsås Handel AS SEK % Brønnøysund Kontorbygg AS % Dagligvarelogistikk AS % Etterstad Utvikling DIS NA* Haugenstua Butikksenter AS % Holmsbu Invest KS % Kongholm Invest KS % Lørenskog Kombibygg AS % Martodden Utbygging KS % Nässjö Logistikkbygg AS SEK % Nye Bergen Lagerbygg KS % Nye Berghagan Næringseiendom AS % Nye Nordahl Bruns gate 10 KS % Pottemakerveien Kombibygg AS % Ringeriksveien KS % Stadion Utbygging KS % Statens Hus Lillehammer KS % Sydsvenskan Lager og Handel AS SEK % Tangen Havnelager AS EUR % Teknikstaden Utvikling AS SEK % TFGS Kombi AS SEK % Vestfold Kombibygg AS % * Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR

10 Markedsrapport Juni 2008 Side 8 3. Solgte prosjekter (forts.) Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart China Bulker KS % p.a. Shipping: China Cape DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Containership Invest KS % p.a. Maud Reefer KS % p.a. European Container DIS % p.a. Multipurpose 2000 KS % p.a. European Container II DIS % p.a. Finn RoRo KS % p.a Indian Tanker KS % p.a. Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a. Eiendom: Mesa Invest DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Skarvenesveien 3 KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Rem Balder DIS % p.a.* Shipping: Rem Fortress DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Rem Forza DIS % p.a.* Tofelino Shipping KS % p.a. Rem Fosna % p.a.* Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a. Rem Odin DIS % p.a.* Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Rem Provider DIS % p.a.* Rem Songa DIS % p.a.* 2004 Ross Container DIS % p.a. Scandinavian RoRo KS % p.a. Eiendom: Sir Matt Reefer DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart TDS Containership II KS % p.a. Fornebuveien KS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eiendom: North Reefer KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Banebakken 38 AS % p.a Helsingborg Kjøpesenter AS % p.a. Kombibygg Invest I AS % p.a. Eiendom: Lillsjøvegen Invest AS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Preståsen Park KS % p.a. Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. Pueblo Amistad DIS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a. Shipping: Valløveien 3 KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Asian Tanker DIS % p.a. BOP 15 DIS % p.a. Shipping: Dynasty DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eagle Shipping DIS % p.a. Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Ivory Ace DIS % p.a. Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Rem Norway DIS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Southern Chemical Tanker DIS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a Sir Matt Reefer KS % p.a Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Inter Carib DIS % p.a. Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Med Cruise DIS % p.a. Entreprenørbygg Invest KS % p.a. TDS III DIS % p.a. Finnestadveien 44 ANS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a. Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS % p.a. Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Scandigade 8 AS % p.a.

11 Side 9 Markedsrapport Juni Shipping projects Key figures shipping portfolio Index NRP Shippingportefølje vs Oslo Børs Benchmark NRP Shipping Index (1 762) OSEBX (250) Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio 80 % 60 % 40 % 47 % 54 % 52 % 48 % 63 % 52 % 39 % 41 % 32 % 47 % 34 % 20 % 0 % 11 % 4 % -1 % -20 % -40 % -14 % -31 % OSEBX NRP Shipping portfolio Distribution vs Portfolio value Numbers in USD 1, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Average value portfolio Distribution to participants Distribution in % of average portfolio value

12 Markedsrapport Juni 2008 Side 10 American Bulker KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 11,58 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: Golden Joy Commercial management: Klaveness Corporate Services AS Type: Panamax Bulk Carrier Dwt: Purchase price vessels: USD Yard: Jingnan, China Paid in capital: USD Built: 1994 Uncalled capital: USD Class: ABS Commencement of C/P: 6. June, 2001 Flag: Bahamas Expiry of C/P: 6. June, 2011 Main engine: B&W 6S60MC Base case assumptions: BB rate net per day: USD Charterer: Golden Ocean Ltd. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,04 % * Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of vessels Net project cashflow Estimated dividend * The interest rate is fixed at 7.04% incl. Margin until 11. June For the remaining period an interest rate of 5.25% incl. margin has been assumed. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information There were originally 5 vessels in the project. Four vessels have been sold. The charterer has an option to buy the remaining vessel at the end of charter for USD Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel Value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 11.54%

13 Side 11 Markedsrapport Juni 2008 Atlantic Seismic DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 13,98 % 19,68 % 24,35 % IRR total capital: 9,13 % 12,80 % 16,16 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: GGS Atlantic Commercial management: Arne Blystad AS Type: Seismic Research Vessel (2D) Seismic recording system: Sercel SEAL-24 bit Purchase price vessel: USD Seismic streamer: 10 km Sercel Seal Fluid Paid in capital: USD Compressors: 2 X 1600 SCFM 2000 PSI Cherko Uncalled capital: USD Yard: North American Shipbuilding Inc. Louisiana, USA Commencement of C/P:* 4. September 2006 Built: 1981 (rebuilt 2007) Expiry of C/P: 4. September 2012 Class/flag: ABS/ Marshall Islands Delivery: 23. April 2007 Main engine: Caterpillar D-399X2NOS LOA/beam/depth: 52m/12,5m/14ft Base case assumptions: Accommodation: 41 persons BB rate net per day:(up to 4. Dec 09): USD BB rate net per day:(up to 4. Dec 10: USD BB rate net per day:(up to 4. Dec 11): USD BB rate net per day:(up to 4. Sep 12): USD Charterer: Spectrum ASA Guarantor: Global Geo Services ASA * With economic effect for buyers from 1. March 2007 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,37 % * 0 Administration expenses Mortgage debt ,50 % * 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Aggregated instalments for mortgage debt as follows: 2008: USD : USD : USD : USD Mortgage 1 has a "Flipable Swap" from 23. October 2007 to 23. October 2011 at a fixed rate of 6.37%, where Nordea has an option to cancel the swap after 23. Ocober In this case Nordea can convert the fixed rate to LIBOR -0.10% quarterly, but only once. We have assumed that the option is not decleared. Mortgage 2 interest rate is not fixed where assumed interest rate is 5.5%. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information Vessel was rebuilt and upgraded in (completed) March Outstanding debt 1. Prior Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12.6%

14 Markedsrapport Juni 2008 Side 12 Beta DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK):* Accumulated dividend (NOK): 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value Sept 2009: IRR estimated share price: 8,82 % 17,59 % 25,91 % IRR total capital: 1,71 % 8,57 % 15,10 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/V Beta Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS) Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: mt LOA: 67,8m Purchase price vessel: NOK Breadth: 14,5m Paid in capital: NOK Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982 Uncalled capital: NOK Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0 Delivery: 29. September 2006 Flag: NOR Deck cargo 720 sqm Base case assumptions: Speed: 15,5 knots Assumed average TC equivalent income per day:* Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, BHP 1.H 2008 NOK H 2008 NOK Q1-Q NOK Assumed operating expenses: NOK per day * The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q at NOK and NOK respecivly (less NOK 2 000) per day. Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,50 % Operating expenses Total Dry docking & other Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of vessel Net project cashflow Estimated dividend The interest rate is not fixed. Assumed interest rate for is 6.5% incl. margin. Instalments as follows: 2008: NOK : NOK Estimated Balance (31.12) Additional information Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Net asset value pre dividend #REF! * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 17,7%.

15 Markedsrapport Juni 2008 Side 14 Bulk Transloading DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value en bloc end C/P: IRR estimated share price: 15,91 % IRR total capital: 6,76 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessels Corporate management: Vessel's name: M/V Trans Bay/Trans Emirates/Trans Gulf Commercial management: Arne Blystad AS Type: Bulk Transloader Dwt: 68,857/68,857/71,398 Purchase price vessels: USD GRT: 37,550/37,550/46,996 Paid in capital: USD Yard: Daewoo/ Daewoo/ Italcantinieri Uncalled capital: USD Built: 1996/1993/1982 Commencement of C/P: Converted: 1996/1999/1998 Expiry of C/P: Class: DnV/DnV/Lloyd's Flag: Marshall Island/ Marshall Island/ Liberia Base case assumptions: Trans Bay Trans Emirates Trans Gulf BB rate net per day year 1-2: BB rate net per day year 3-5: BB rate net per day year 6-15: Charterer: Star Universal Marine Limited, Cyprus guaranteed by ETA Star Holdings Ltd., Dubai Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,86 % * Administration expenses Sellers Credit ,00 % ** 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items * Annual instalments: Year 1-2: USD Year 3-5: USD Year 5-15: USD Net project cashflow Estimated dividend % of the mortgage loan is fixed at interest rate 6.065% incl. margin until 15. October For the remaining 10% we have assumed an interest rate of 5.0%. ** The sellers credit will have full payout and is not interest bearing. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt Additional information The Charterer has obligation to purchase the vessels as follows: M/V Trans Gulf: USD after year 5. M/V Trans Bay: USD after year 15. M/V Trans Emirates: USD after year 15. The project is considererd as a financial lease. * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 7.4%

16 Side 15 Markedsrapport Juni 2008 Chem Cosmos DIS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD:* 0 Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : Residual value end C/P: IRR estimated share price: IRR total capital: BASE CASE * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/T Chem Cosmos Commercial management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Class: GL - IMO II/III Purchase price vessels:* USD Hull: Double Hull Paid in capital: USD Dwt: 29,990 Participant loan: USD LOA/ Beam: 170,0 m /26,0 m Uncalled capital: USD Cargo tanks: 15 tanks (30,400 cbm) Coating: Epoxy Yard/Built: Kanda Kawajari, Japan/1986 Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007 Flag Malta Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt 1 Administration expenses Mortgage debt 2 Net operating cashflow Sellers Credit Interest earned Total Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Additional information Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9.5%

17 Markedsrapport Juni 2008 Side 16 Chem Lily DIS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* 0 Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : Residual value end C/P: IRR estimated share price: IRR total capital: BASE CASE * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/T Chem Lily Commercial management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Class: IMO II/III Purchase price vessels: USD Hull: Double Hull Paid in capital: USD Dwt: 29,815 Participant loan: USD LOA/ Beam: 175,0 m /26,0 m Uncalled capital: USD Cargo tanks: 21 tanks (29,038 cbm) Coating: Epoxy Yard/Built: Varna Shipyard, Bulgaria/1993 Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007 Flag Malta Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt 1 Administration expenses Sellers Credit Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Additional information Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel vlaue is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 8.2%

18 Side 17 Markedsrapport Juni 2008 Chem VI DIS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* 0 Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : Residual value end C/P: IRR estimated share price: IRR total capital: BASE CASE * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: M/V Chem Iris Commercial management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Cargo Cap: 14-35,404 cbm Purchase price vessel: USD Dwt: 35,700 Paid in capital: USD LOA/ Beam: 174,9m / 30,0m Participant loan: USD Yard: Shin Kurushima Onishi, Japan Uncalled capital: USD Built: Main engine: Mitsubishi 6UEC60LA 10,460 BHP Hull: Double Hull IMO class: IMO 2 Coating: Epoxy/Zinc Class: Germanischer Lloyd Flag: Malta Other: CAP 2 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt 1 Administration expenses Sellers Credit Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Additional information Working capital Vessel* Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9.4%

19 Markedsrapport Juni 2008 Side 18 China Ropax DIS - financial shipping project Contact: Endre Landbø Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: 1 IRR estimated share price: 16,14 % IRR total capital: 9,18 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: M/V Tian Ren Commercial management: Atlantica Shipping AS Type: Ro Ro Cargo passenger vessel Dwt: 5790 t Purchase price vessel: USD LOA: 186,5 m Paid in capital: USD Beam: 24,8 m Uncalled capital: USD Yard/Built: Kanda Shipyard, Japan 1990 Commencement of C/P: 23. September 2004 Class/flag: KR/Panama Expiry of C/P: 23. September 2010 Passenger capasity: 610 Cargo capacity: 170 containers Base case assumptions: Speed: 23,2 knots BB rate net per day: USD Main engine: Diesel United (Pielstick) 9PC-40L X 2 sets Charterer: Marine Dragon Shipping Inc, Panama. Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,04 % * 0 Administration expenses Sellers credit ,00 % 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow * 75% of the loan is secured by a step up interest swap agreement for 6 years. The remaining 25% has not been fixed, where assumed interest rate is 4.5% incl. margin. Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information The charterer has an obligation to purchase the vessel for USD 1 at the end of the charter. The project is considererd as a financial lease. Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt *Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9.7%

20 Side 19 Markedsrapport Juni 2008 Eastern Chemical Tankers III KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value en bloc sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: -22,25 % 16,05 % 61,19 % Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel names: M/T Dragon Ace no. 3 Commercial management: Arne Blystad AS Type: Chemical tanker/imo 3 Dwt: Purchase price vessels: USD Engine: Ssangyong Man B & W Paid in capital: USD Built: 1996 Class/flag: Korean register/panama Commencement of C/P: 9. January 2002 Expiry of C/P: 9. January 2009 Base case assumptions: BB rate per day: USD Charterer: Woolim Shipping Co., Ltd Seoul, South Korea Estimated Cashflow Financing ( ) 2008 Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,50 % * 0 Administration expenses "Performance bonus" ,00 % ** Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt "Performance bonus" Net financial items Sale of vessels Net project cashflow * The interest rate is not fixed. Assumed interest rate of 6,0% incl margin from Quartlerly instalments: USD ** The "performance bonus" was repaid with USD following the sale of Dragon Ace no. 1. Estimated dividend Estimated Balance (31.12) 2008 Working capital Vessel* Total assets Additional information The charterer has years optional periods to extend the charter at USD per day. M/T Dragon Ace no 1 was sold and delivered in May Outstanding debt 1. Prior 0 "Performance bonus" Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12,3%

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP Desember 2007 Markedsrapport 2007 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2006 Ness,Risan&Partners NRP Mai 2006 Markedsrapport 2006 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport Mai 2006 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Juni 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Markedsrapport August 2004 Side 1 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning................................................... 2 2. Prosjekter................................................... 5 3. Shippingprosjekter

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Desember 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP Markedsrapport 2005 Ness, Risan & Partners NRP August 2005 Markedsrapport 2005 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport August 2005 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2010 NRP Mai 2010 Markedsrapport 2010 The NRP Group of companies Ness, Risan & Partners AS NRP Finans AS NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Investment Management AS NRP Forretningsførsel

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP November 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

LNG som drivstoff til skip

LNG som drivstoff til skip Betingelser for videre utvikling Martin Wold 42 LNG fuelled ships in operation worldwide Ships in operation Year Type of vessel Owner Class 2000 Car/passenger ferry Fjord1 DNV 2003 PSV Simon Møkster DNV

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning?

Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Richard Priestley og Bernt Arne Ødegaard Handelshøyskolen BI April 2005 Oversikt over foredraget Empiriske spørsmål vi vil se på. Teoretisk

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Bergens Næringsråd, 11. november 2011 Olav Chen Senior porteføljeforvalter Storebrand Kapitalforvaltning Fremvoksende økonomier med Kina i spissen holder farten,

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies

Detaljer

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204)

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) SFJ00219520420001 DS/HVB THORVARD. Bilde via Harald Fevang 1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) Type Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher. Off.no (IMO): 5360479 Flagg (flag): NOR Havn(port): Sandefjord

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

ODIN Maritim. Runde to i Frontline 2012. Kursrally i Høegh LNG. Fondskommentar april 2014. Gassratene fortsetter sin himmelferd

ODIN Maritim. Runde to i Frontline 2012. Kursrally i Høegh LNG. Fondskommentar april 2014. Gassratene fortsetter sin himmelferd ODIN Maritim Fondskommentar april 2014 Gassratene fortsetter sin himmelferd Runde to i Frontline 2012 Kursrally i Høegh LNG ODIN Maritim April ODIN Maritim var i april ned 4,3 prosent, mens referanseindeksen

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Aker Philadelphia Shipyard ASA Oslo, 11. april 2013 Agenda 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter Aktieselskabet Borgestad ASA Gunnar Knudsensveg 144 Postboks 1093, 3905 Porsgrunn Telefon: +47 35 54 24 00 Telefax: +47 35 54 24 01 E-mail: borgestad@borgestadasa.com www.borgestad.com EDISON kf 59 1.

Detaljer

39-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Sandvik presset av markedet. Container-gigant ser global bedring. Ruller Volvo enda fortere?

39-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Sandvik presset av markedet. Container-gigant ser global bedring. Ruller Volvo enda fortere? Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 39-2013 Sandvik presset av markedet Nordea: - Morn a staten! Ruller Volvo enda fortere? Container-gigant ser global bedring Sotheby s henter Goldman-mann Uken som

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

LNG som drivstoff til skip

LNG som drivstoff til skip LNG som drivstoff til skip Økonomiske betingelser for videre utvikling Martin Wold 26.03.2014 1 DNV GL 2013 26.03.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda Status og forventet utvikling Alternative drivstoff

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

ODIN Maritim. Fondskommentar september 2015

ODIN Maritim. Fondskommentar september 2015 ODIN Maritim Fondskommentar september 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -1,8 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Maritim Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,1 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Hvordan utvikle og profilere norsk grønn skipsfart

Hvordan utvikle og profilere norsk grønn skipsfart Hvordan utvikle og profilere norsk grønn skipsfart Fagdirektør Sveinung Oftedal Verftskonferansen 06. november 2013 1 Hva er grønn skipsfart? Forståelsen av grønn skipsfart har endret seg over tid. Hovedfokus

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Aker Philadelphia Shipyard ASA Oslo, 13. april 2012 Agenda 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med

Detaljer

Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet

Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet Den Norske Gasskonferansen 11.04-2013 Gunnar Helmen Markeds segmenter Marine Industri Kjøretøy Verdikjeden industri...vårt

Detaljer

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen 5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen Lasse Meholm Chief Expert in Nordea Project manager for IT Strategy and Maturity Group IT / Infrastructure &Operation Hestene var

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 «Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 Regimeendringer Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg denne oppgaven.. Tror ikke jeg

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/paa 6. september 2004 Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen 1. Innledning I Nasjonalbudsjettet

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2014

Markedsrapport. Juni 2014 Markedsrapport Juni 2014 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Finans AS NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Noen tall for Norge I 2006 vil statens inntekter være ca. 1000 milliarder Statens utgifter er 683 milliarder

Detaljer

46-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Tysk selskap i emerging markets-drakt. Litt stress for Stressless. Shipping ser lysning i horisonten

46-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Tysk selskap i emerging markets-drakt. Litt stress for Stressless. Shipping ser lysning i horisonten Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 46-2013 Tysk selskap i emerging markets-drakt Smakfullt fra Cloetta Litt stress for Stressless Shipping ser lysning i horisonten Ambisiøs russisk 5-årsplan Tegn på

Detaljer

NOx-reduserende tiltak - virkemidler. Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond

NOx-reduserende tiltak - virkemidler. Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond NOx-reduserende tiltak - virkemidler Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond Stord, 24. oktober 2012 Nox-avgift i Norge siden 2007 Avtale mellom 15 næringslivsorganisasjoner og norske myndigheter

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer