Årsrapport. Snowboardforbundet INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Årsrapport Snowboardforbundet INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s. 6 LANDSLAGENE s. 7 ARRANGEMENT, KONKURRANSER OG KLUBBAKTIVITETER s. 9 KLUBBUTVIKLING s. 15 FUNKSJONSHEMMEDE s. 17 MIDLER SOM KOMMER KLUBBENE TIL GODE s. 18 KOMPETANSE s. 18 OFFENTLIGE MIDLER TIL SNOWBOARDANLEGG s. 20 INTERNASJONALT s. 21

2 SESONGEN : HØYDEPUNKTER Snowboardlandslaget presterer helt i verdenstoppen og er blant verdens mest eksponerte via film og foto. Rekruttlandslaget har en rekke gode prestasjoner nasjonalt og internasjonalt. Ved sesongslutt kunne landslaget og rekruttlandslaget skryte av 27 pallplasseringer i større internasjonale konkurranser. I tillegg kommer en rekke gode plasseringer i andre, mindre konkurranser. Snowboardforbundet har satt seg i en posisjon der vi blir sett på som medaljesankere i slopestyle, og Olymipiatoppen har fått øynene opp for seriøsiteten i snowboard og slopestyle. Snowboardklubbene har økende medlemstall, har gjennomført fire Parklife-arrangement og tre 1Star konkurranser. I løpet av vinteren er det blitt etablert seks nye snowboardklubber. Regionsansvarlig for Nord-Norge har fortsatt sin satsning, og har bidratt til å starte to nye klubber bare i Nord-Norge denne sesongen. NorgesCupen har hatt en økning, med totalt 1700 startende i løpet av sesongen, og 26 konkurranser totalt. NM 2012 ble arrangert i Tryvann og Vierli. Pipe NM i Tryvann var tidenes første NM i en superpipe, men dessverre ble både slopestyle og big air avlyst på Vierli pgs svært utfordendre værforhold. Anlegg: Tryvann Vinterpark ble godkjent for utbygging og vi er sikret både VM-arena 2012 og ny superpipe med internasjonal standard i Wyller Multiarena. Snowboardforbundet er tildelt 9 mnok til kostnadskrevende snowboardanlegg, men det er utfordrende å få disse utløst pga statlige anleggspolitikken. Operasjon Rekkverk ble videreført igjennom mindre prosjekter, som kampanje under VM og NM. Det er fortsatt rails igjen å dele ut etter den opprinnelige tildelingen, og klubbene har organisert mye aktivitet på de railsene som kom ut høsten Operasjon rekkverk er blitt integrert mer som tiltak til medlemsrekrutering og aktivisering av medlemmer enn som et eget prosjekt denne sesongen. Sponsorarbeidet har høyt fokus. Samarbeidet med generalsponsor DnB NOR er godt forankret, og DC og Burn har kommet inn som Norgescup-sponsor. I tillegg har vi øket midlene fra Sparebankstiftelsen i forbindelse med railjam under NM og startet opp Groomitprosjektet med økonomisk støtte fra Redbull SnowboardAwards 2011 ble en suksess med 350 spesielt inviterte gjester veldig bra seneshow og DJ Patski som ble godt mottatt. Kurs: Andelen jenter på kurs og samlinger har økt fra 31% i fjor til 41% i år. Også andelen jenter på instruktørkurs har økt fra 35% til 43%. Vi h a r h a ekster t t f l e re ne samarbeidspartnere i våre instruktørkurs og trenerseminaret med ekster ne foredragsholdere ga gode tilbakemeldinger. Kursmaterialet har fått en oppdatering hvor temaet instruksjon for funksjonshemmede er inkludert. VM 2012 i Oslo ble gjennomført som den største snowboardkonkurransen på norsk jord noen sinne og det første VM arrangert av snowboardere siden Administrasjonen er utvidet med en halv stilling og vi har etablert et nytt og dedikert team med høy kompetanse og motivasjon som tar Snowboardforbundet videre. Økonomiske rammer har økt fra 8 millioner til 10,3 millioner i 2010 og det er en forventet omsetning på 14,2 millioner i Marked har blitt definert som et eget område og skal sikre god og langsiktig kommunikasjon for forbundets posisjon videre. Første tiltak var å lansere nye nettsider for et nytt ansikt for oss selv med positiv respons. Vi har vist vårt ansikt via VM og noen eksterne events i tillegg til å gjøre forbundet synlig som avsender i NC og på NM. PR og Kommunikasjon har opplevd en sterk økning vs. tidligere år. Dette skyldes i stor grad VM som genererte over 1800 mediesaker med våre kjørere i høyt fokus. Vi fikk sammen med DNB til produksjonen av VGTV seien: Veien til vm som per dd har generert views. I desember fikk vi trippel norsk pall i Beijing som også skapte mye publisitet. Vi har lykkes i å etablere tydelige profiler i Torstein og Silje og tildels Gjermund i norsk media denne sesongen.

3 ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI Administrative ressurser Snowboardforbundet har i 2011 hatt hovedkontor i Bentsebrugata 13F, på Torshov i Oslo. Snowboardforbundet har gjennom sesongen hatt totalt 7,5 årsverk. I tillegg har vi to prosjektmedarbeidere på deltid. Daglig leder: Dagfrid Forberg Kommunikasjons- og markedsansvarlig: Trude Alnæs Prosjektkoordinator/økonomimedarbeider: Lisa Mari Watson Arrangements- og klubbansvarlig: Henrik Thorsen Landslagssjef: Thomas Harstad Landslagstrener, freestyle: Per Iver Grimsrud Snowboardcrosstrener: Jonte Grundelius (50 %) Rekrutt- og utviklingsansvarlig: Sondre Hylland Utdanningskoordinator: Lise Mirja Øieren (timebasis, deltid) Klubbveileder, Nord: Magnus Bye (timebasis, deltid) Vi h a r n å e t a b l e r t e n s t a b i l a d m i n i s t r a s j o n m e d h ø y k o m p e t a n s e o g s t e r Mila sluttet hos oss i 2011 etter 4 år som kommunikasjonsansvarlig, og Trude Alnæs ble ansatt som ny kommunikasjons- og markedsansvarlig. Henrik Thorsen tok over som NorgesCup-ansvarlig etter Sondre Hylland, som har arbeidet som rekruttlandslagstrener. Per Iver Grimsrud ble ansatt som landslagstrener for freestyle. I løpet av sesongen 11/12 har vi hatt fokus på å etablere et godt team med klar ansvarsfordeling og god kommunikasjon. Vi har innarbeidet utviklingsplaner for alle ansatte i tillegg til ordinære medarbeidersamtaler.. Kontorlokalene i Bentsebrugata ble pusset opp sommeren Som tiltak for å bli bedre kjent og koble av fra det daglige arbeidet reiste hele administrasjonen en uke på surfetur i Ericeira i Portugal. SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSA VTALER Snowboardforbundet skal være det mest attraktive sponsorobjektet og den foretrukne samarbeidspartneren innenfor snowboard og ung idrett i Norge. Snowboardforbundet som sponsorobjekt representerer både verdens beste snowboarderre og snowboardkjørere over hele landet, og har en unik målgruppekunnskap og kompetanse innenfor sitt segment. Snowboardforbundet skal være en profesjonell organisasjon som ivaretar kjer nekulturen innenfor snowboard, i tillegg til å være en kommersiell bidragsyter og tilrettelegger for sine sponsorer. Vi ø n s k e r å u t v i k l e S n o w b o a rd f o r b u n d e t v i d e re s o m e t a t t r a k t i v t s p o n s o ro kan bli enda sterkere og tydeligere ovenfor eksisterende og potensielle sponsorer. I løpet av vinteren har det vært vanskelig å prioritere sponsorarbeidet høyt grunnet mye andre operative og løpende oppgaver men vi sikret en nominasjon i finalen for sponsor og eventforeningens pris: årets sponsorobjekt. I tillegg har vi i løpet av våren etablert kontakt med flere store bedrifter og er i dialog med flere. Dette arbeidet vil bli prioritert høyt fremover.

4 Generalsponsor DNB Samarbeidet med DNB har blitt særskilt prioritert og har gitt gode resultater. Snowboardforbundet jobber kontinuerlig med å utvikle sponsoratet i dialog med DNB. Nytt av denne sesongen er et samarbeid rundt en VGTV -serie. DNBs logoskifte førte til en del jobb med tanke på nytt profilmateriell. Jacob Lund har sluttet som sponsoransvarlig i DNB. Kontrakten med DNB reforhandles sommeren Sparebankstiftelsen Sparebankstiftelsen er en stiftelse som forvalter overskuddet til DNB til allmennyttige formål. Snowboardforbundet mottok høsten 2010 støtte fra Sparebankstiftelsen på 3 MNOK til prosjektet Operasjon Rekkverk (beskrevet under Klubb og medlem), som øker Snowboardforbundets budsjett tilsvarende i prosjektperioden 2011 og I 2012 har vi mottatt ytterligere midler til railjam under NM. Status for våre eksisterende samarbeidsavtaler per i dag: DNB : Femårig avtale, reforhandling våren 2012 RedBull: Samarbeid om grommit-prosjekt til støtte for utvikling av yngre kjørere med samlinger i Norge og utlandet. DC: Hovedsamarbeidspartner for NM Bur n: Musikksamarbeidspartner for NM Sparebankstiftelsen: Bidrag til railjam under NM Diverse industripartnere : S a m a r b e i d s p a r t n e re f o r N o rg e s C u p STYRETS ARBEID Styret i Snowboardforbundet har sesongen bestått av (med innsatsområder i parentes): President Cecilia Flatum, Frikjørerlosjen (styreledelse, strategi, internasjonalt, og landslag) Visepresident Per Marius Skarstad, Frikjørerlosjen (sponsor, målstyring) Atle Kleivdal, Geilo IL (anlegg) Ola Keul, FlipSquad (sponsor, internasjonalt) Mira Nordin, Team Peligroso (Kompetanse, ungdomsidrett/ egenorganisert idrett) Thomas Olsen, Frikjørerlosjen (klubb/medlem, samarbeid brettmiljøene) Hilde Kjøll Eilertsen, Bærum Snowboardklubb (jentesatsning) Gunnar Nørstebø, Dombås IL (økonomistyring) Henning Jodnes, (kommunikasjon) (vara) Roger Hjelmstadstuen, Lillehammer Brettklubb (arrangement, ungdoms-ol 2016) (vara) Lisa Hegerthun Wiik, klubb (kjørerperspektivet) (vara) Styrets mål er å jobbe på et strategisk og overordnet nivå. Styret jobber med å tydeliggjøre hvilke politiske saker som er særlig viktig for Snowboardforbundet. Styret har siste år særlig arbeidet med følgende saker: Strategi og utvikling: Styret utarbeidet, sammen med administrasjonen, våren 2011 en revidert strategiplan for , men en detaljering av Følgende prioriterte hovedområder ble vedtatt på årsmøtet 2011: Ungt lederskap og inkludere egenorganisert aktivitet Snowboardlandslaget i verdenstoppen Bedre rammevilkår for snowboardanlegg Internasjonal selvstendighet Langsiktig finansiering av Snowboardforbundet Anlegg: Styret har fulgt opp innstillingen på 6 MNOK fra NIF. Prosjektet med en superpipe i Geilolia har vært prioritert. Pr i dag er en løsning i Geilolia vanskelig og styret vurderer alternative anleggsprosjekter. Videre har styret kartlagt forhold relatert til etablering av flere hallkonsepter for actionsport i Norge.

5 Sponsor og kommunikasjon: Styret har bidratt med å følge opp sponsorstrategien, samt bidratt til en ny kommunikasjonsstrategi, og samkjøringen av disse. Styremedlemmer har aktivt kartlagt sine nettverk og dette har bidratt til å åpne nye muligheter innenfor sponsorarbeidet. Styret har også bidratt i oppfølgingen av DNB. Arrangement: Styret har holdt seg løpende orientert om VM-prosessen og sentrale saker har vært diskutert i styret. Styret bidro i selve gjennomføringen ved å følge opp gjester og samarbeidspartnere. Videre har styret promotert og bidratt til å sikre FIS snowboardcross world cup i 2013 i samarbeid med KIF Snowboard og Kongsberg Skisenter. Styret har løpende fulgt opp prosessen relatert til Youth Olympic Games Styret har fulgt opp og deltatt på møter med NIF og Oslo kommune relatert til OL Styret valgte i 2011 å ikke dele ut Æresprisen på SnowboardAwards. Styret har startet en prosess relatert til aldersklasser i Norgescupen. Landslag: Styret er utrolig stolt av landslagets prestasjoner, både i freestyle og snowboardcross. Det er et godt samarbeid og en god dialog med landslagssjefen rundt landslagets utvikling. Styret har, etter avklaring med landslagsledelsen, beslutte å avvikle av utøverfondet. Klubb/medlem: Styret har vær i møter med representanter for andre ungdomsidretter og har skrevet innspill til Idrettsmeldingen, som det jobbes med i Kulturdepartementet, relatert til egenorganisert idrett. Kompetanse: Prosjektene Girls on Board og Trenernettverket gjennomføres og ledes av et av styrets medlemmer. Økonomiarbeid: Bistand til og kontroll av administrasjonens budsjettarbeid og kvartalsvise regnskapsrapportering. Administrasjon: Oppfølging i forhold til intern organisering og prioritering. Styret har vedtatt årshjul og modell for prosjektgjennomføring. Organisasjon - nasjonalt: Styret fokuserer på at Snowboardforbundet skal være en samlende organisasjon for alle snowboardere og for hele snowboardmiljøet. Styret har valgt å ikke engasjere seg aktivt i arbeidet i Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) og deltar heller ikke i noen komiteer i NIF. Organisasjon - internasjonalt: Styret har gjennom hele perioden arbeidet med Forbundets internasjonale strategi og budskap. Vi har jobbet aktivt mot internasjonale organisasjoner, nasjoner og enkeltpersoner for å sikre innflytelse i sentrale prosesser og beslutninger. Styrets leder har ledet en arbeidsgruppe i WSF, hvor en rekke nasjoner har deltatt. Arbeidsgruppens strategi for å utvikle et tettere samarbeid med TTR ble vedtatt på WSF årsmøte. Styrets leder har gått av som leder av kontrollkomitéen i WSF og er valgt inn som visepresident i WSF. Styret har også en representant i det VM-selskapet som eies av WSF og TTR. Styret har i perioden avholdt syv møter, hvorav ett styreseminar og behandlet 31 saker. Styreprotokoller er tilgjengelig på HMS og arbeidsmiljø Snowboardforbundets arbeidsplass oppfyller de krav som arbeidsmiljøloven setter. Det finnes ingen spesielle maskiner eller utstyr som krever spesielle vern. Det finnes ingen kjemikaliske eller giftige stoffer ved Snowboardforbundets lokaler. Forholdene er lagt til rette for best mulig psykisk arbeidsmiljø, med tanke på tilretteleggelse av faglig og personlig utvikling og mulighet til selvbestemmelse og faglig ansvar hos den enkelte arbeidstaker. En ansatt har vært sykemeldt deler av siste periode, og det har vært tett oppfølging og tilrettelegging. Det har ved Snowboardforbundets kontor ikke vært noen skader eller ulykker. Styret kjenner ikke til forhold i virksomheten som negativt påvirker det ytre miljø. ØKONOMI Se egen økonomirapport.

6 MARKED OG KOMMUNIKASJON Marked har blitt definert som et eget område og skal sikre god og langsiktig kommunikasjon for Forbundets posisjon videre. Det vil bli startet en egen prosess på dette i juni Første markedstiltak i inneværende sesong var å lansere nye nettsider for et nytt ansikt for oss selv med positiv respons. Vi har vist vårt ansikt via VM og noen eksterne events i tillegg til å gjøre Forbundet synlig som avsender i NC og på NM. Snowboardforbundet.no ny nettside og nytt ansikt for Snowboardforbundet Ny nettside ble lansert i januar Dette var et betydelig ansiktsløft for oss, og responsen hos bruker ne har vært positiv. Nettsiden har stor vekt på bilder og video, og får frem våre fokusområder på en god måte med fin integrasjon av sosiale medier. Nettsiden har hatt over besøkende siden lansering hvorav er unike. Gjennomsnittlig tid brukt på siden er 2,4 minutter og 60 % er retur nerende besøkende. Feb: 20 Mars: 15 April: 6. Sosiale medier /Snowboardforbundet Snowboardforbundet har denne sesongen vært tydeligere tilstede på Facebook og T witter. I dag har facebooksiden over tilhengere og dette tallet øker stadig. (20% økning siden Juni 2011) ( visninger av vår facebookside Jan mars % vs L Y.) Det legges i hovedsak ut saker om arrangementer i Norge, både info i forkant og rapporter resultater i etterkant, info om landslaget, samt filmer og annen underholdning. Vi har forsøkt å snakke med Playboard og T acky i større g r a d e n n t i d l i g e re, med god respons. Bilder og video, samt events gir størst respons. Markedsføring av aktiviteter Vi h fått a r på plass en stand som fungerer på våre egne events i tillegg til ekster ne aktiviteter som Vi n t e r s p o r t m e s s a o in g the J u city. n k Vi y har a rd i tillegg brukt VM som en arena for å være synlige og rekrutere medlemmer. Snowboardforbundet.no, facebook.com/snowboardforbundet, twitter og e-post har også blitt brukt. Playboard og T acky brukes i forkant av events som SnowboardAwards og NM. Plakater og flyers har også blitt brukt. Denne sesongen har vi i større grad enn tidligere lagt vekt på videoproduksjoner fra arrangement, noe som har gitt gode tilbakemeldinger. Generelt vil vi jobbe mer med å synliggjøre oss selv i alle aktiviteter vi gjør slik at det knyttes en tydeligere link til oss som avsender av våre aktiviteter dette gjelder også i ikke betalt media. SnowboardAwards SnowboardAwards ble i oktober 2011 arrangert for sjette år på rad. SnowboardAwards er et betydningsfullt arrangement i snowboardmiljøet og interessen fra media er også stor. Awardsen er for hele snowboard-norge og målet er å formidle snowboardkulturens verdier til alle medlemmer og hele snowboard-norge og posisjonere Snowboardforbundet som samlende kraft i miljøet. W esterdals studenter laget alt av key visuals og dekor og det framstod som helhetlig og proft for publikum. MEDIA PR I sesongen 2011/12 har snowboard-norge nok engang opplevd økt medieoppmerksomhet. Aviser og TV dekker i større grad enn tidligere snowboard på eget initiativ. Enkelte journalister følger med på snowboardforbundet.no, Facebook og Twitter for å holde seg oppdatert på aktiviteter og kjørernes prestasjoner, og lager saker med det som utgangspunkt. Jevnlig utsendelse av pressemeldinger har også vist seg som et effektivt hjelpemiddel for journalistene, og store deler blir gjengitt ordrett. Gjennom flere år har Snowboardforbundet jobbet aktivt med mediene, og journalister vet i dag mer om

7 snowboardkonkurranser og om snowboardkulturen enn for få år tilbake. Størst oppmerksomhet opplevde vi rundt VM som uten tvil ga en ekstraordinær effekt denne vinteren. Hele media-norge var tilstede og medierhåndteringen gikk fra å sende ut pressemeldinger til å kontrollere pågangen rundt pressekonferanser, og proaktiv mediahåndtering. Vi ble også i større grad nødt til å skjerme kjøreren på grunn av høy pågang. Stort sett har dekningen vært positiv, men med økt interesse øker også type omtale. Vi opplevde noe negativ omtale rundt dårlige resultater og enkelte sitater, og ser at vi kunne ha arbeidet enda mer proaktivt i forkant for å forberede kjørerne på trykket av Norsk mainstream presse. VGTV-serien ble en seier med visninger per 12 april. Selve produksjonen ble til på kort tid og vi har fått verdifulle erfaringer, både i positiv og negativ retning, som vi tar med videre i tilfelle en ny produksjon neste sesong. Bred mediedekning Vi har jobbet frem en rekke mediesaker selv, både innen det sportslige og livsstil, men får også en del henvendelser fra journalister som ønsker å lage saker om snowboard. Regelen er at vi sender ut pressemeldinger til alle landets sportsredaksjoner ved pallplassering i store internasjonale konkurranser. Disse pressemeldingene danner som regel grunnlaget for redaksjonelle saker og meldinger fra NTB. Landslagsledelsen har også, i større grad enn tidligere sesonger, jobbet målrettet for økt mediedekning. Dette arbeidet har, sammen med gode resultater, vært en viktig årsak til sesongens gode mediedekning. Utfordringer ved mediedekning I denne sesongen, som i forrige sesong, er hovedutfordringene 1) jevn dekning av resultater, 2) resultater fra alle typer konkurranser, 3) at det som skrives om snowboard blir riktig. For å få dekning på internasjonale konkurranseresultater er vi i stor grad avhengig av pallplasseringer, gode bilder, still og levende, samt at resultatene kommer før deadline i Norge. Dette betyr at resultater fra Europa dekkes i større grad enn resultater fra USA. Snowboardere deltar både i FIS verdenscup, konkurranser i TTR-touren og andre konkurranser, og dekningen av de ulike typene er tidvis tilfeldig. Dette er noe vi kan være med på å påvirke gjennom prioriteringer i vårt mediearbeid. Vi opplever dessuten at vi får mest plass de helgene de tradisjonelle idrettene ikke har store konkurranser. Samarbeidet med coremedia Snowboardforbundet prioriterer arbeidet med coremedia, i hovedsak Playboard, Tacky. FriFlyt har vinteren 11/12 kjøpt opp Playboard Magazine, og har erstattet utgivelsene av FriFlyt snowboard med Playboard. Samarbeidet er preget av gjensidig ønske om å gjøre det beste for snowboard. Coremedia er gode til å dekke landslagskjørere og NorgesCup, men i mindre grad andre saker som kurs, utdanning, jentesatsing, klubb og medlemsstoff. LANDSLAGENE Snowboardlandslagene sin ledelse har vinteren 11/12 bestått av Thomas Harstad som landslagssjef, Per Iver Grimsrud som trener freestyle, Jonte Grundelius som trener SBX (50%) og Sondre Hylland som trener re k r u t tlandslag (50%). Landslaget har denne sesongen i større grad fokusert på å øke antallet og kvaliteten på samlinger, og i mindre grad enn tidligere dekket reisekostnader for kjører ne på freestylelandslaget. Vi kanaliserer budsjettene opp mot økt progresjon, og bort fra økte inntekter for våre utøvere. Resultatmessig har vi hatt en utrolig bra sesong med flere inter av disse medaljene kommer fra rekruttlandslagsutøvere. nasjonale pallplasseringer, der flere

8 Det har blitt investert i fast bolig i Breckenridge USA som har gitt store resultater i forhold til progresjon, kontinuitet, og trivsel på lange reiser. Snowboardforbundets landslag har hatt følgende sammensetning i sesongen 11/12: Seniorlandslag Fredrik Austbø, Gjermund Braaten Kjersti Ø. Buaas, T ore H o l v i k, T orstein Horgmo, Roger Kleivdal Helene Olafsen, Stian Sivertzen Joachim Havikhagen, Andreas Y. Wiig, Ståle Sandbech, Ulrik Badertscher, T orgeir Bergrem Rekruttlandslag Kari Opsal Mæland, Silje Norendal, Aleksander Østreng, Brage Braaten Richenberg, Sondre Tiller,Morten Kleivdal, Dina Treland, Emil Andre Ulsletten, Simen Neraker, Marte Søderlund Samlinger: Juni: Samling OLT, alle August: New Zealand, alle September: Bali samling på Gateway college September november : fellestrening fem dager i uken på OLT November desember: Samling USA, alle Juni : Samling Whistler, Landslag Juni: Samling OLT (planlegging av oppkjøring), alle (planlagt) Juli: Fellestreninger OLT fem dager i uken (planlagt) Vi g j e n n o m f ø r t et e organisert i 2 0 treningsopplegg 1 1 fem dager i uken gjennom hele høsten, med økt fokus på akrobatikk der vi økte trampolinetreningene til 4 dager i uken på Heminghallen. Kvalitetstid på snø i løpet av sommer/høst kombinert med en strukturert og langsiktig barmarkstrening har vært avgjørende for lagets gode resultater i 2012 og er sentralt i det stadige arbeidet med å forebygge skader. Olympiatoppen Olympiatoppen (OLT) er med som en svært nyttig og god støttespiller, og landslaget får stort utbytte av, og er avhengig av, spisskompetansen OLT innehar. Kvaliteten på barmarksamlinger, tester og treningsfasiliteter er høy. Det samme gjelder det medisinske støtteapparatet som står til vår disposisjon. Trener ne på landslaget har også utbytte av innspill og coaching som Finn Aamodt bistår med i løpet av året. Norge stor snowboardnasjon med gode inter nasjonale resultater Sesongens kanskje største høydepunkt var Air&Style i Beijing der Norge tok 1, 2. og 3. plass, dette satte oss veldig på kartet som en ledende snowboardnasjon i Big Air og Slopestyle. Norge var igjen godt representert under X Games i Aspen, med i alt åtte kjørere. Resultatet av X Games ble ett sølv i big air til T orstein Horgmo og et sølv til Kjersti Buaas i slopestyle. I Dew T our tok vi ett gull og var stødig representert gjennom hele sesongen. I US Open tok vi to sølvmedaljer. Dette viser at landslaget har plukket medaljer i alle de største inter nasjonale konkurransene, fordelt på gutter og jenter og grenene slopestyle, snowboardcross og halfpipe. Noen av de største pre s t a s j o n e n e d e n n e s e s o n g e : n Ulrik Badertscher BA Air&Style Aleksander Østreng SS European Open

9 Torstein Horgmo BA X-Games Torgeir Bergrem SS FIS New Zealand Emil Andre Ulsletten SS Livigno Slopestyle River Jump Stian Sivertzen SBX World Cup Torstein Horgmo BA Air&Style Ulrik Badertscher SS US open Kjersti Buaas SS US open Gjermund Bråten SS Dew Tour Breckenridge Ståle Sandbech BA Air&Style ARRANGEMENT KLUBBAKTIVITETER, KONKURRANSER OG NorgesCupen samler norske snowboardkonkurranser Før sesongen ble det lagt ned et grundig arbeid i å evaluere og kartlegge status quo for NorgesCupen og prioritere noen satsingsområder. NorgesCupen samler alle de største og viktigste snowboardkonkurransene i Norge inn i en og samme ranking. Forbunds- og klubbkonkurranser på 1Star - og 2Star nivå har gått hånd i hånd med Swags konkurranser, Robins Hood Hovden Open, Sherif W orld Championships med mer. NM er rankingens toppkonkurranse og rangeres med tre stjer ner. T o nye industriaktører, Robins Hood og Burton arrangerte 3star industrikonkurranser, i tillegg til Sweet, Sherif og Swag som har vært med tidligere. Det har også kommet til to nye arrangørklubber, og klubbene som har vært ferske arrangører de 1-2 siste årene, viser en god utvikling. Pga liten interesse, både fra kjørere, men også fra arrangører, ble det ikke arrangert noen carvingkonkurranser. Carvingkonkurranse under NM ble heller ikke prioritert, men som i fjor erstattet av big air. Snowboardcross ble det godt lagt til rette for med en Norgescup på Kongsberg og en dobbelthelg på Geilo i tillegg til EuropaCup på Kongsberg. Resultatservicen er til tider utfordrende, med helt nye uerfar ne folk. Pengepremier ble distribuert i Open klasse både kvinner og menn. Snowboardforbundet opplever økt pågang fra nye anlegg, klubber og sponsorer som ønsker å være vertskap for NorgesCup, og en terminliste som legger opp til minst en konkurranse hver helg. Grunnet dårlige snøforhold har sesongen vært preget av avlysninger, fem konkurranser har vært avlyst, pluss to grener på NM Vierli. Nasjonal og inter nasjonal ranking Alle konkurranser i NorgesCupen gir poeng på norsk ranking. I tillegg får seniorklassen poeng på TTRrankingen og juniorklassene poeng på W orld Rookie Ranking. Rookie-rankingen blir drevet av WSF. I vinter har vi hatt problemer med feilstaving av navn og dobbeltføringer på rankingen, noe som har ført til mye feilplasseringer, dette skal taes tak i allerede våren Aldersinndeling flere klasser og valgmuligheter Denne sesongen har aldersklassene vært oppdelt som året før, uten endringer. Jentesatsning blant deltaker ne For å øke jenteandelen i NorgesCupen ble det for tredje år på rad arrangert SuperstyleSession på Geilo i desember. Konkurransen ble lagt samtidig med Session jentecamp, noe som sikret høy deltakelse med 40 kjørere. Tilbakemeldinger viste at jentene likte å konkurrere, det er jevn pågang fra jenter til Norgescupen overall, men ingen stor økning, noe vi mener skyldes at de fleste jenter mener terskelen er for høy.

10 FIS EuropaCup i Snowboardcross Kongsberg IF snowboardbruppa arrangerte for tredje år på rad FIS Europacup med konkurranser både 04. og 05. Februar. Kongsberg IF snowboardgruppa fikk svært gode tilbakemeldinger på arrangementet, både blant kjørere og hos FIS sentralt. Planen er å gjennomføre FIS W orldcup i Kongsberg neste vinter. og KIF snowboard har opprettet en egen prosjektgruppe som jobber med å forberede dette. NM i Tryvann og på Vierli NM 2012 ble arrangert i Tryvann Vinterpark og Vierli Skisenter. Snowboardforbundet sto som arrangør med hjelp fra Flipsquad, Grenland Snowboardklubb, Geilo IL, et frivilligcrew og PPG. 160 kjørere deltok på NM. Gjennomføringen av halfpipe-nm i Tryvann Vinterpark gikk strålende, men med utfordringer i og med at det ikke er noen lokale klubber som kan stille med noe betydelig mannskap, Allikevel ble det et helt utmerket halfpipe-nm i den nyetablerte superpipen i Tryvann. NM på Vierli var godt planlagt, med mye innleid kompetanse på aktuelle områder. Det kom et team fra Geilo IL for å gjøre SBX, noe som resulterte i en bra løype og god gjennomføring, av det som er den mest krevende NM-grenen. På freestyle-biten var Vierli og Emil Fossheim, sammen med Christopher Øren godt forberedt, og parken var av topp standard. Dessverre blåste det opp til storm under NM-uka, og etter tre dager med utsettelser ble big air og slopestyle avlyst lørdag formiddag. Generalsponsor DNB var tydelig tilstede under NM. De bød på NM-lunsj til kjørere og crew, lørdag formiddag på Fjølhalli. Sparebankstiftelsen bidro også med finansiering av railjam torsdag kveld. Vierli og re s s u r s e n e d e r o p p e o p p l e v d e s s o m v e l d i g p å t i l b y d e r s i d e n f r a s t a r t e n a v o g i g j e n n o m h e l e u k a, o g C a m p Vi e r l i v a samlingspunkt r e t b r a for kjørere og crew. Snowboardinsustrien bidro med mange premier og DC gikk inn som hovedsponsor for en sum, sammen med Bur n, som stilte med penger og DJ. Snowboardforbundet og klubbene samarbeider om NorgesCup-konkurransene Klubbene har selv tatt et stort ansvar for gjennomføringen av de ulike arrangementene. Snowboardforbundet har stilt med en teknisk delegert (TD), resultatansvarlig, hoveddommer og dommerteam. På alle våre arrangement brukes det erfar ne, utdannede dommere. Andre funksjoner som DJ, speaker, resultatansvarlig vurderes fra gang til gang. Alt dette, sammen med resultat - og rankingavgifter, er kostnadskrevende og all innsats klubben gjør er derfor avgjørende for at Norgescupen kan gjennomføres. Vi vil videreføre det vi mener er en god balanse mellom industriaktørene og klubbene, for å kunne tilby det beste konkurranseproduktet og den beste terminlista som er mulig. NorgesCup terminliste 11/12 Dato T ype Navn Gren Stje r ner Sted Industri Swag slopestyle SS *** Vi e li r Industri Sweet Rumble BA *** Tr y s i l Klubb Superstylesession SS ** Geilo Klubb Rookie Slopestyle SS *** Geilo Klubb Big air BA ** Kirkerud Klubb Snowboardcross SBX ** Kongsberg Klubb Big air BA ** Kongsberg Industri Swag Slopestyle SS *** Vi e r l i Industri Burton W eekend Star HP *** Tr y v a n n Klubb Slopestyle SS ** V aringskollen

11 Klubb SBX 2 x SBX ** Geilo Klubb Slopestyle 2 x SS *** Ringkollen Klubb Slopestyle SS ** Dombås Klubb Big air BA * Middagsåsen Industri Robins Hood Open SS *** Hovden Industri Sherif W orld Champ SS ** Hafjell Klubb Big air BA * Nannestad Industri Swag Pipe Jam HP ** Tr y v a n n Klubb NM HP *** Tr y v a n n Klubb NM SBX, SS, BA *** Vi e r l i Klubb Spring Session SS * Mo i Rana Klubb Slopestyle SS * Narvik Kursiv = avlyst Utvikling i NorgesCupen Antall/Årstall Konk Helger Destinasjoner Deltakere snitt Klasser 11/12 22 (7 avlyst) ,5 6 10/11 19 (x2 avlyst) /10 13 (16) ((21)) 6 ((15)) 6 08/09 22 (28)((31)) 10 (13)((14)) 5 (7) ((10)) /08 27 (33) 12 (14) 5 (8) / / / / Utvikling av Collectour/ 1 str TTR Årstall Konk Destinasjoner Deltakere i snitt 11/ / /10 5 (+ 2 avlyst) / / / / / / Star TTR denne sesongen 1Star TTR NorgesCup har denne sesongen fortsatt som inngangsporten for kjørere og arrangører, og har en klar sammenheng med resten av cupen, både i forhold til navn og struktur. Antall konkurranser og destinasjoner ble ca på samme nivå som i fjor, med en ny destinasjon. Ingen klubber som arrangerte 1Star i fjor og året før har beveget seg opp på 2Star nivå i år, mye grunnet at flere klubber tok steget fra 1Star til 2Star i fjor. At det er to nye arrangørklubber på 1Star nivå i år lover også godt for videre arrangementer og kompetanseutvikling. Flinke TD er og annet forbundspersonell hjelper klubbene igjennom det som er for mange er deres første arrangement. Snowboardforbundet har bidratt til sikkerhet under konkurransene ved å sende TD til alle

12 arrangementer, og enten Henrik Thorsen eller Christopher Øren har vært tilstede for å kvalitetsikre eventene. Nyutdannede dommere har fått prøve seg med assistanse av hoveddommer under konkurransene. Klubbene som arrangerte i år, lagde bra events, og interessen virker større mot neste sesong, så mye tyder på at disse konkurransene kommer nok til å bli mer og mer populære. Parklife og andre klubbarrangement Parklife arrangeres i samarbeid med snowboardklubber og er et lavterskel snowboardevent for alle. Klubbene har hovedansvar for planlegging og organisering, mens Snowboardforbundet stiller med utstyr, og i noen tilfeller instruktørkurs i klubben i forkant. I løpet av sesongen har det blitt arrangert 6 Parklife rundt om i landet, noe som er to færre arrangementer enn i fjor. Parklife fremstår allikevel som ett populært konsept, klubbene synes det er lett og veldig moro å gjennomføre. Det bør nevnes at fire arrangementer ble avlyst grunnet snøforhold, noe som spiste mye av terminlista. Det har heller ikke vært like mye dedikerte ressurser fra forbundet, som for eksempel en person som har kunnet reise og følge opp alle klubbene, så her ligger det mye potensiale. Det må også legges til at med de avlyste arrangementene var det faktisk to flere Parklife i 2012 enn i I tillegg til arrangementer som er initiert av, eller gjort i samarbeid med Snowboardforbundet, står mange klubber for egne lokale arrangement. Parklife terminliste Narvik Narvik Snowboardklubb V aringskollen V aringskollen Snowboardklubb Nesodden Nesodden SBK Lazerkitteh Railjam T oten og Gjøvik SBK Tøyenparken Flipsquad Mo i Rana Normal SBK Middagsåsen Øst Brettklubb Sulis Malm IL Alta Alta SS IF Skien Grenland SBK KLUBB OG MEDLEM Økning i antallet klubbmedlemmer snowboardere i Norge Det er, ifølge Alpinanleggenes Landsforening (ALF), snowboardere i Norge. Snowboardforbundet representerer alle snowboarder e i Norge, men kan vise til registrerte betalende, aktive klubbmedlemmer i den årlige idrettsregistreringen til NIF. For at Snowboardforbundet skal ha størst mulig grunnlag for selv å organisere, utvikle og lede egen idrett, er det viktig at mange er medlem i klubb. Klubbmedlemstall ligger til grunn for både økonomi og innflytelse. NIFs støtte til Snowboardforbundet og snowboardklubber blir beregnet ut ifra de ofisielle tallene i Idrettsregistreringen. Snowboardforbundet jobber med å gjøre det så enkelt som mulig å bli betalende medlem i snowboardklubb og lette klubbene for administrasjon, og i år har vi etter en del utsettelser endelig fått på plass en medlemsdatabase med online betalingsløsning og arrangementsløsning. Samtidig må Forbundet og klubbene sammen jobbe for at flere snowboardere blir klubbmedlemmer. Det er viktig at klubbene registrerer alle medlemmene sine og jobber aktivt for at snowboardere melder seg inn i klubb. I vår nye kommunikasjonsstrategi vil vi også legge vekt på å få frem budskapet om hvorfor snowboardere burde bli medlem i klubb, på en god måte. Årets Idrettsregistrering ble godt organisert, med hjelp fra alle i

13 administrasjonen, noe som kan ha bidratt til at medlemstallet økte. Med veldig mye media på snowboard denne sesongen, en jevn økning av medlemstallet de siste 3-4 årene og fortsatt mye midler igjen på Operasjon Rekkverk, ligger alt til rette for prioritert fokus og innsats for å øke medlemstall og drive klubbutvikling neste sesong. Snowboardforbundet jobber også politisk med NIF for å skape aksept for nye måter å tenke idrettsorganisering på. Vi jobber for at NIF skal vinne tiltro til snowboardkulturen slik den er i dag. Tidligere har vi hatt en prøveordning med direktemedlemskap, som bidro til et byks i medlemstallene. Vi fremmet både i 2003 og 2007 forslag for Idrettstinget om å gjeninnføre direktemedlemskap eller klubb-light, men forslagene våre er så langt avvist. Medlemstall i Snowboardforbundet registrerte snowboardklubber over hele Norge V ed Idrettsregistreringen i 2012 meldte 51 klubber inn medlemmer, i tillegg finnes det noen klubber som ikke registrerte og noen nyoppstartede klubber som ikke fikk registrert aktivitetstall for Snowboardforbundet jobber for å hjelpe klubbene til å holde kontinuitet i styrene og blant de frivillige, samt å tilrettelegge for en enklere klubbdrift, i og med at vi har så stor andel av unge ledere i våre klubber. I sesongen måtte kun én av våre klubber legges ned grunnet lav aktivitet. Til gjengjeld er det blitt startet seks nye klubber rundt om i landet. Vi har økende medlemstall, at antall klubber begynner å stabilisere seg, etter noen år med opprydding og flere nedleggelser. Spesielt Bærum Skiklubb Snowboard har hatt en stor økning i medlemstallet etter å inkludere medlemskap i sin bar neaktivitet på snowboard. Snowboardforbundet bruker mye tid på å kontakte klubber og bistå i registreringen, men ikke alle klubber har interesse for eller forstår viktigheten av å registrere medlemmer. Dermed mister klubbene lokale aktivitetsmidler og Snowboardforbundet mister ofentlige bevilgninger. Frikjørerlosjen på vei opp Frikjørerlosjen er den landsomfattende klubben som overtok alle direktemedlemmer i Snowboardforbundet etter prøveordningen mellom Etter en kraftig nedgang i Frikjørerlosjen disse årene er tallene på vei opp igjen. Det virker som mange er interessert i å være en del av Snowboardforbundet, selv om de ikke

14 har noen lokal klubb. Medlemmene får også fra tid til annen tilbud om å melde overgang til andre lokale klubber. Det ligger et stort potensiale i å utvikle Frikjørerlosjen som klubb for alle snowboardere i Norge som ikke har et lokalt klubbtilbud. Klubber med registrerte klubbmedlemmer i idrettsregistreringen 2011 Listen nedenfor gjengir registrerte aktive medlemmer under Idrettsregistreringen Klubben gjennomfører selv registreringen over Inter nett, i regi av NIF. T o klubber med aktivitet er ikke med på listen grunnet manglende registrering fra klubbens side.

15 KLUBBUTVIKLING Klubbmanual på Inter nett Snowboardforbundet ser det som viktig å bidra til å gjøre det enklere å drive klubb. Med nye nettsider og medlemsdatabase har det blitt betraktelig enklere å finne informasjon. Klubbdatabasen fra den gamle nettsiden har ikke blitt videreført i den samme formen, så våren 2012 skal det lages en ny klubbguide på nettsidene.

16 Bar neaktivitetskonseptet Plan 5 litt på is i 2012 Plan 5 er Snowboardforbundets hovedsatsing for bar n i alderen 6-12 år. Plan 5 er enkelt, ufarlig og gir flest mulig vinnere. Navnet er valgt etter ideen om at kjøreren velger ut fem tricks som personen vil lære seg. Når kjøreren har klart disse fem tricksene når han eller hun et nytt nivå. T otalt er det fem nivåer. Plan 5 er basert på progresjon - ikke ferdighetsnivå. Denne sesongen her ble ikke trykk og design av nytt matriell, samt kommunikasjon ut mot klubb prioritert, så ingen klubber har meldt inn tall for Plan 5 i PowderPuf Girls kompetanseheving blant jenter og utvidelse i Norge PowderPuf Girls er Snowboardforbundets viktigste ledd i jentesatsningen, og målet er å få jentene til selv å engasjere seg. I sesongen 11/12 har frivillige PowderPuf Girls jobbet selvstendig og med liten grad av involvering fra Snowboardforbundet. Egne PowderPuf-initiativer har vokst frem i Alta, Stavanger og V oss. Det er iverksatt en prosjektgruppe Girls On Board for å rekruttere og beholde jenter i klubber rundt om i Norge. Målet er å samle og støtte trenere i klubb som har jenter på trening for å sikre gode tilbud til jenter som vil bli bedre på snowboard over hele landet. Det langsiktige arbeidet med jentesatsingen har gitt resultater, utdannede TD-er og dommere jobber på konkurranser og det er etablert flere lokale grupper. Klubb Nord-Norge Vi n t e re n ble 2 0 det 1 1 ansatt en person som jobber deltid med utvikling og oppfølgning av klubber i Nord- Norge. Vi ser allerede at prosjektet bærer frukter, med to nye registrert klubb denne sesongen, og to nye klubber som etter all sannsynlighet vil registre re s i l ø p e t a v s o m m e re n / h ø s t e n D e t b l e a r r a n g e r t e n -Norgetur N o rd med tre konkurranser hvor totalt fire klubber var involverte i planleggingen. I tillegg ble det planlagt to NorgesCup-konkurranser (en avlyst pga snøforhold) med god mediedekning både lokalt og i nasjonale snowboard-medier. Vi ser også at klubber som har vært døde har fått en ny giv, og at samarbeid mellom klubbene og forbundet er mye lettere å ha en god kontinuitet på, når vi har en person som følger dette opp konstant. Det er også blitt produsert egne filmer fra eventer i Nord, og det kommer flere initiativer fra klubbene ifh til samlinger og happenings. 350 nye medlemmer gjennom Operasjon Rekkverk Snowboardforbundet fikk tildelt 3 mnok fra Sparebankstiftelsen høsten 2010 til støtte for prosjektet Operasjon Rekkverk, som bestod i å 55 railparker knyttet til lokale snowboardklubber i hele Norge. Målet var å bygge opp under egenorganisert aktivitet, lokale initiativ og bidra til lokal snowboardaktivitet også utenfor de etablerte anleggene og skape populære sosiale aktivitetsområder på snø der bar n og unge bor der bar n og unge var delaktige selv. Snowboardforbundet har i samarbeid med lokale snowboardklubber satt sammen en pakke med rails og snømåkeverktøy, og inngått avtale med railleverandøren Norther n Rails som leverandør for prosjektet. Railparkpakken inneholder en pakke med modulelementer som settes sammen til rails, en manual for bygging av minipark, snømåkeutstyr og basisverktøy for bygging av hopp samt avsats og landing for rails. Klubben og nærmiljøet skal selv ansvar for å bygge og vedlikeholde railparken ved bruk av elementene i verktøypakken gjennom vinteren. Railene har levetid på ca 10 år. Snowboardforbundet skal utvikle og bidra med initierende kurs om snowboardparkbygging nasjonalt for alle klubber, samt koordinere prosjektet og sikre kvalitet og solid gjennomføring for varige railparker lokalt. Operasjon Rekkverk er knyttet opp mot en vervekampanje. Det ble etablert en nettside Jo flere snowboardere klubbene klarer å registrere og engasjere lokalt, jo flere rail blir tildelt lokalmiljøet. Frivillighetsprosjekt for VM2012 Snowboardforbundet er blitt tildelt kr fra Kulturdepartementet via VM2012 for å etablere et frivillighetsprosjekt knyttet til VM2012. Det ble avholdt møter med VM2012, og de fikk benytte vårt nettverk

17 til å finne personer til sine oppgaver under gjennomføringen av VM. Det ble kommunisert ut mot klubb, og spesielt mot personer med spesialkompetanse. VM2012 var også tilstede under klubbseminaret høsten 2011 for informere rundt det å være frivillig på VM. Snowboardforbundet la økt vekt på å etablere et større nettverk av frivillige for SnowboardAwards og NM. Siden administrasjon av frivillige til selve arrangementet gikk via VM-organisasjonen, så er det usikkert hvor mange som ble rekruttert via dette prosjektet. FUNKSJONSHEMMEDE Tilretteleggingen og inkluderingen er på plass! Snowboardforbundet har i år vært med på å arrangere tre arrangement, og utdannet ti nye instruktører med spesifisering funksjonshemmede. Det har også vært et samarbeid med Oslo Vinterpark med prosjektet Oslo Funkispark. Dette prosjektet har gjort det enkelt og mulig for funksjonshemmede å ta seg til bakken. Her har det vært 80 besøkende der av 65-70% har vært snowboardkjørere. Både blinde, døve og fysisk funksjonshemmede har fått gratis tilgang til snowboard hver mandag hele vintersesongen. Sesongen ble avsluttet med et halfpipe-gull og en 5.plass i Døves EM i snowboard. Snowboardforbundet har både internasjonalt og nasjonalt knyttet enda sterkere bånd med miljøet og ressurssterke personer. Midler og ressursperson Det er brakt til veie midler fra NIF, øremerket administrative ressurser for arbeid med funksjonshemmede og satsingsprogram i år også. Noe av midlene har også blitt fordelt ut til klubb (Oslo Døves Brettklubb) og til Oslo Funkispark. I tillegg har prosjektleder fått en internasjonal rolle i WSF Para-Snowboard miljøet der hun jobbet med kommunikasjon og promotering av sporten internasjonalt. Nettverk Miljøet og tiltak nasjonalt og internasjonalt har blitt kartlagt, og det har blitt knyttet en rekke kontakter som resultat av dette. Enda flere ildsjeler er på plass og Oslo Funkisklubb er et resultat av dette. I tillegg er det nå et sterkt nettverk med instruktører i Oslo-området som er knyttet til Oslo Funkispark. Arrangement og kurs I år har Snowboardforbundet deltatt på flere arrangement, blant annet Aktiv Vinter i samarbeid med Unges blindeforbund, og Ridderuka i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter. Sesongen startet med instruktørkurs på Beitostølen og 5 av disse instruktørene har vært aktive gjennom hele sesongen. Sesongen ble avsluttet med en bankslalåmkonkurranse på Ridderuka med 9 deltagere Snowboardforbundets representanter har deltatt på Aktiv Vinter, Oslo Funkispark, World Cup i Frankrike og Canada, Ridderuka, NIF-kurs og samlinger, Beitostølen Instruktørkurs og Døves Vinterleker, Synliggjøring Oslo Funkispark,11 mandager, 80 besøkende, 65-70% snowboardere, facebook side: 311 likes Facebookside Norwegian Para-Snowboard, 71 likes Ridderuka, 18 deltakere på instruksjon, 9 deltakere i konkurransen Aktiv Vinter, 15 deltakere (Unges blindeforbund) 10 aktive instruktører gjennom hele sesongen 1 gull og 5.plass Døves Snowboard VM, Finland 1 ny klubb, Funkis Snowboardklubb Døve Vinterleker, 10 deltagere, Slopestyle konkurranse utført av snowboardforbundet (8 deltagere)

18 MIDLER SOM KOMMER KLUBBENE TIL GODE Post 3-midler fra Norges Idrettsforbund Snowboardforbundet mottar rammetilskudd fra NIF på området Post 3, også kalt aktivitetsmidler. Midlene er øremerket Snowboardforbundets arbeid innen bar ne-, ungdoms- og breddeaktiviteter og beløp seg i 2011 til 1,5 mnok. Midlene fra Post 3 kommer klubbene direkte til gode via for eksempel samlinger, satsingen PowderPuf Girls, Parklife, Plan 5, NorgesCup 1str, klubbutviklingskurs, klubbseminarer, klubbmanual, trenerutdanning, kurs, medlemsdatabasen på nett med mer. Mye av arbeidsinnsatsen som legges inn i aktivitetene på Post 3 er frivillig arbeid. Alle klubber skal motta Lokale Aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet! Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er midler som blir utdelt direkte fra Kulturdepartementet via Idrettsrådet (i Oslo gjennom bydelsutvalget). Alle klubber skal bli tildelt en grunnstøtte uavhengig av oppmøte på møter hos Idrettskretsen, men det viser seg at mange snowboardklubber verken har kjennskap eller mottar slike midler. Alle klubber må selv sørge for å få midler ved å være tilstede på møter i Idrettskretsen og å levere aktivitetstall til kretsen i juni. KOMPETA N S E Andel jenter Andelen jenter på kurs og samlinger har økt fra 31% i fjor til 41% i år. Også andelen jenter på instruktørkurs har økt fra 35% til 43%. Det ble gitt ett jentestipend til trenerkurs og det har blitt søkt om to jentestipend til neste parkinstruktørkurs. Dommeroppfølging I forkant av dommerkurset ble det jobbet med å rekruttere deltakere fra miljøet framfor å ha et åpent kurs. I tillegg til selve kurset, ble det lagt vekt på oppfølging av dommer ne i etterkant. Fokuset har derfor vært å gi et kvalitetstilbud til dommere vi kan ha glede av i mange år. Avlyste kurs og få deltakere T otalt ble 5 planlagte instruktørkurs avlyst. Snømangel på begynnelsen av sesongen kan har vært innvirkende til få deltakere på kurs som vanligvis er fulle på denne tiden av året. I tillegg ble et kurs på slutten av sesongen avlyst pga at snøsmeltingen gikk raskere enn antatt. Det ble også satt opp parkinstruktørkurs to ganger, men begge ble avlyst pga få påmeldte. Mange samarbeidspartnere Det ble holdt instruktørkurs flere nye steder i løpet av sesongen. I ett nytt samarbeid med Høgskolen i Lillehammer fikk elever på idrettsfag et spesialsydd 3 dagerskurs som inkluderte instruktørkurs. I tillegg har de faste kursene hos folkehøgskolene i Elverum og Molde, på Beitostølen Helsesportsenter og Norsk Lærerakademi i Bergen blitt gjennomført, men med noe lavere deltakerantall enn tidligere. Fire klubber arrangerte egne instruktørkurs med sine medlemmer, deriblant de faste kursene med T yrili og KIF, og to nye kurs hos V aringskollen og Øst brettklubb. Vi håper samarbeidene fortsetter til neste år. Tre n e r s e m i n a r Som et ledd for å styrke identiteten til snowboardinstruktører og trenere, ble det arrangert et seminar høsten 2011 for alle som har tatt instruktørkurs. Seminaret ble holdt i Heming IL sine lokaler og besto i foredrag og trening i trampolinehallen med Lars-Ar ne Andersen fra Olympiatoppen, workshop om trenerrollen

19 med Mira Nordin og workshop om funksjonshemmede og snowboardinstruksjon med Lisa Mari W atson. Seminaret fikk veldig gode tilbakemeldinger og var fullt med 23 deltakere. Oppdatering av kursmateriale Kursmaterialet til instruktørkurset har fått en oppdatering. Det er ingen dramatiske endringer i innhold, men basert på kursholderes erfaring med den gamle manualen har teorien blitt mer strømlinjeformet og temaet instruksjon for funksjonshemmede har blitt integrert. Det har også blitt tatt en rekke nye bilder av instruksjonssituasjoner. Dette gjør det nye kursmaterialet oppdatert og bedre egnet for målgruppen. Erstattet kursholderkurs med kursholdersamling Det har de siste årene blitt utdannet flere kursholdere for instruktørkurs som ikke har fått erfaring. Før sesongstart ble det derfor holdt et kursholderseminar for alle kursholder ne som ønsket å jobbe kommende vinter, istedenfor å holde kursholderkurs. Dette ble godt mottatt og det ble jobbet med kursmateriell og planlegging av sesongen. Denne samlingen ga økt kompetanse og forutsigbarhet både for kursholdere og kompetanseansvarlig og vil bli videreført til neste sesong. Snowboardforbundet har nå god oppdekning av kursholdere på instruktørkurs. Inter nasjonalt Det har blitt opprettet kontakt med utdanningskomiteen i WSF, hvor utdanningsansvarlig i Snowboardforbundet har fått plass. Der har vi bidratt med innspill og deltatt på regelmessige møter vedrørende utdanningssaker og videre samarbeid. Kurs/samling Hvor Når Kursholder Deltakere Jenter Trenerseminar Oslo Sep OLT, Lise/Lisa/Mira 23 9 Trenerkurs Oslo Sep/Okt Gøran 5 1 Førstehjelpskurs Oslo Nov Røde Kors 4 3 Kursholdersamling Oslo Nov Stian, Lise 5 1 Dommerkurs Oslo Des Karl Henrik 3 1 Instruktørkurs Beitostølen Des Lise 9 7 Instruktørkurs Oslo Des Stian, Simon 7 2 Instruktørkurs Oslo Des Venke 6 4 Instruktørkurs NLA Bergen Jan Ove 6 2 Instruktørkurs Kongsberg Jan Carl 5 1 Instruktørkurs Øst Brettklubb Jan Stian 4 0 Instruktørkurs Varingskollen Jan Sturla 7 2 Instruktørkurs Tyrili/Holtardalen Feb Lise, John 13 6 Instruktørkurs Molde Fhs Feb/Mar Mira 9 5 Instruktørkurs Oslo Mar Carl 2 1 Instruktørkurs HiL Mar Lise 15 7 Instruktørkurs Elverum Fhs April Marius 4 0 Totalt

20 Antall deltakere gjennom årene Instruktør I Instruktør II Tre n e r Ba r Dommer TD Tre n e r - samling Parkinstruktør neinstruktør Parkbygging Kursholder Førstehjelp År T otalt 250 Kursdeltakere Antall deltakere Instruktørkurs Kursdeltakere totalt OFFENTLIGE MIDLER TIL SNOWBOARDANLEGG Arbeidet med spillemidler til kommersielle anlegg Snowboardforbundet mener at det ofentlige må være med på å finansiere både bygging og drift av snowboardparker, på lik linje med andre idrettsanlegg. Reglene er i dag ikke tilpasset tilskudd til alpinanlegg, som er definert som kommersielle anlegg. Snowboardforbundet arbeider langsiktig med å få endret reglene for spillemiddeltildeling, slik at midlene også kan gis til private anlegg (alpinanlegg), for investeringer knyttet til brukeravtaler med idretten. Å få gjennomslag for dette er en langsiktig og krevende prosess. Tippemidler er en viktig inntektskilde fra det ofentlige for de fleste norske idrettsanlegg, men kan per i dag ikke tildeles anlegg med kommersiell eierform, som de fleste alpinanlegg i Norge. Uten midler fra det

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Møtereferat. Hva: Høstfagmøte NSF telemark. Deltagere:

Møtereferat. Hva: Høstfagmøte NSF telemark. Deltagere: Hva: Høstfagmøte NSF telemark Dato: 19.oktober 2013 Hvor: Rica Hotel Helsfyr, Oslo Tilstede: Se liste under Kopi: TK, ansatte, www.skiforbundet.no/telemark Referent: Petter Ekran Deltagere: Bartnes Martin

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer