Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn"

Transkript

1 Treningssenterbransjen

2 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk fordeling 06 Omsetning og lønnsomhet 07 Over 150 lavprissentre 08 Treningssenterbransjen fylke for fylke 09 VEDLEGG 1 om datainnsamlingen 10 Om VIRKE TRENING Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! - Skatt på trening bryter både med myndighetenes intensjon om Et enklere Norge og ønsket om å få flere fysisk aktive. Virke mener at treningsskatten må avskaffes og regelverket tilpasses et moderne og fleksibelt arbeidsliv. I Sverige har man med gode resultater avskaffet fordelsbeskatningen av arbeidsgiverfinansiert trening. Nå må Norge følge etter! Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør Virke

3 3 01 En bransje i vekst og endring Fra muskelmasse til massebevegelse Treningssenterbransjen er en ung bransje i Norge. Da Norges Helsestudioforbund etablerte seg i 1984, var de fleste medlemsklubbene små lokaler og tilbudet i hovedsak vektløfting og kroppsbygging. Siden den gang har bransjen opplevd en formidabel vekst og utvikling. Den har klart å befeste sin posisjon som en arena for trening for folk flest. Mangfoldet av tilbud er stort, og mer enn hver fjerde nordmann over 15 år har et treningssenter som sin hovedarena for trening. Og det er god grunn til å tro at denne andelen vil øke. Det er ingen tvil om at treningssentre bidrar til et sprekere og friskere Norge! Treningssenterbransjen fortsetter sin vekst og endring i I løpet av året har lavprissegmentet økt sin andel av markedet og det har vært vesentlige endringer i eierstrukturene. I år er den største enkeltbegivenheten at Sats, Elixia og Fresh Fitness eiermessig er samlet under Health & Fitness Nordic. Konstellasjonen vil bli landets klart største treningssenteraktør med nærmere 100 treningssentre. I denne rapporten kan du lese mer om status i treningssenterbransjen Stadig flere treningssentre etableres, men ikke alle registreres under næringsgruppen for treningssentre. Dette gjør det vanskelig å ha en hundre prosent korrekt oversikt over hele treningssenterbransjen i Norge. Tallene som her presenteres gir likevel et godt bilde av bransjestruktur og konkurransesituasjon i treningssenterbransjen anno Denne rapporten følger opp de to foregående rapporter fra 2011 og I tillegg gav vi ut en egen rapport om lavprissentre i Rapporten er som tidligere, utarbeidet av Kvarud Analyse i samarbeid med Virke Trening. Anne Thidemann Direktør Virke Trening November 2013

4 4 02 Hovedfunn av landets 428 kommuner har ett eller flere treningssentre - Nesten alle kommuner med mer enn 5000 innbyggere har treningssentre

5 5

6 treningssentre aktiviserer nesten 1 million mennesker Antall nye treningssentre per kvartal kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årets kartlegging viser at det ved utgangen av 2013 vil være i underkant av 850 treningssentre i Norge. 53 nye treningssentre vil være etablert i løpet av året. De fleste sentrene er åpnet i årets første kvartal (hovedsakelig i januar), og i tredje kvartal (hovedsakelig september). Over halvparten av de nye sentrene som er åpnet i 2013 hører hjemme i lavprissegmentet. I fjorårets rapport ble det antatt at det var rundt 725 treningssentre ved utgangen av Økningen på om lag nye 120 treningssentre, skyldes at vi ut over de 53 som er nye i 2013, har registrert vel 50 flere treningsentre i næringsgruppe : Treningssentre enn i forrige undersøkelse. I tillegg ble det ble åpnet 15 flere sentre på slutten av 2012 enn forventet.

7 7 De fleste nyetableringene i 2013 har kommet i Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus. Av de 24 nyetablerte treningssentrene i disse tre fylkene er 16 lavprissentre. De fleste nyetableringene i 2013 har kommet i Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus. Av de 24 nyetablerte treningssentrene i disse tre fylkene er 16 lavprissentre. Nyetableringer Boks: Nærmere 850 treningssentre Nærmere 850 treningssentre Om lag 80 prosent av alle sentre er registrert under næringsgruppe Treningssentre. De resterende 20 Om prosent lag 80 fordeler prosent seg av på alle andre sentre næringsgrupper. registrert under i næringsgruppe treningssenterbransjen Treningssentre. Oversikten De resterende over dette 20 prosent finnes i vedlegg fordeler 1 seg på side på 46. andre næringsgrupper. Flere av landets Oversikten største bedrifter over har dette egne finnes i vedlegg 1 på side treningssentre er ikke private AS. Tjue av disse er tilknyttet Studentsamskipnaden, Det antas at om lag 35 av treningssentre ikke er private AS. Tjue av disse er tilknyttet fem Friskis og Svettis, og i tillegg kommer ti andre. Studentsamskipnaden, fem Friskis og Svettis, og i tillegg kommer ti andre. Disse er likevel tatt med fordi de fremstår som treningssentre utad, og er en del av konkurransebildet i treningssenterbransjen. Flere av landets største bedrifter har egne treningssentre. Disse Mer inngår enn ikke 900 i datagrunnlaget. 000 trener på treningssenter Sett Nærmere i forhold 900 til befolkningens 000 trener på sammensetning treningssenter i aktuelle aldersgruppe utgjør det om lag 30 prosent. I Virke Trenings befolkningsundersøkelse Innsikt 2013, Vi anslår antallet som trener på treningssentre er mellom Sett i forhold til oppgir 29 prosent at de trener på treningssenter. Aktiv på dagtid og andre prosjekter. befolkningens sammensetning i aktuelle aldersgruppe, så utgjør det om lag 30 prosent. I I Norsk Monitor 2011/2012 oppgir 32 prosent av den Virke norske Trenings befolkningen befolkningsundersøkelse over 15 år at trener Innsikt på et 2013, oppgir 29 prosent at de trener på privat treningssenter. I Norsk Monitor 2011/2012 oppgir 32 prosent av den norske befolkningen over 15 år at de trener på et privat treningssenter. En undersøkelse gjennomført av Virke Trening i de Disse er likevel tatt med fordi de fremstår som treningssentre utad, og er en del av konkurransebildet treningssentre. Disse inngår ikke i datagrunnlaget. private treningssentre uten ordinært medlemskap. Disse trener gjennom tiltak i regi av bedrifter, rekvisisjoner gitt av helsepersonell, store En undersøkelse kjedene, viser at gjennomført lag av trener Virke i Trening regi av i de store kjedene, viser at om lag trener i regi av private treningssentre uten ordinært medlemskap. Disse trener gjennom tiltak i regi av bedrifter, rekvisisjoner gitt av helsepersonell, "Aktiv på dagtid" og andre prosjekter.

8 8 Premiumsegmentet dominerer Tre av fire treningssentre befinner seg i premiumsegmentet. Til sammen er det om lag 630 treningssentre innen dette segmentet. Premiumsegmentet dominerer Lavprissegmentet vokser raskest. Dette segmentet, inkludert kompaktsentrene, er det raskest voksende segmentet i bransjen. Over halvparten av årets nyetablerte sentre var innen dette segmentet. Nesten 20 prosent av landets treningssentre er nå et lavprissenter. Tre av fire treningssentre tilhører premiumsegmentet. Til sammen er det om lag 630 treningssentre innen dette segmentet. Nisjemarkedet utgjør om lag syv prosent. Lavprissegmentet, inklusiv kompaktsentrene, er det raskest voksende segmentet i bransjen. Over halvparten av årets nyetablerte sentre var innen dette segmentet. Nesten 20 prosent av landets treningssentre er nå et lavprissenter. Nisjemarkedet utgjør om lag syv prosent. Treningssentermarkedet etter segment 2013 Spesielle nisjer 7 % Kompakt 4 % Lavpris 15 % Premium 74 % 8

9 9 Segmenter i treningssenterbransjen i Norge Premiumsegmentet (fullsortimentssentre) Sentrene er normalt fra til kvm og har betjent resepsjon. Mange premiumsentre tilbyr kafe og spafasiliteter, samt barnepass. Selve treningstilbudet er variert og dekker gruppetrening i sal, spinning og individuell trening på apparater/frivekter. På noen premiumsentre er det treningsveiledere som hjelper med treningen uten ekstra betaling, mens de fleste tilbyr personlig trening mot ekstra betaling. Medlemsavgiften varierer normalt fra kroner per måned. Sentrene i dette segmentet krever et relativt høyt antall medlemmer for at de skal være lønnsomme. Kompaktsegmentet (boutiquesegmentet) Sentrene er sjeldent større enn 500 kvm og har en forretningsmodell som tillater høy kvalitet grunnet effektive teknologiske løsninger og begrenset areal. Treningstilbudet er spissere enn Premium og fokuserer utelukkende på individuell trening med og uten personlig trener. Personlig trening mot ekstra betaling. I Norge er EVO den enste aktøren i dette segmentet. Medlemsavgiften ligger normalt mellom Lavpris og Premium 300 kroner per måned. Sentrene i dette segmentet krever et relativt lavt antall medlemmer for at de skal være lønnsomme. Lavprissegmentet Lavprissegmentet består av sentre med varierende størrelse. I denne gruppen finner du sentre fra kvm. Sentrene har stor grad av selvbetjening og få ansatte. Baserer det meste av virksomheten på individuell trening. Enkelte sentre har også virtuelle gruppetimer. En del tilbyr personlig trening mot tilleggsbetaling. Medlemsavgiften varierer normalt fra 199 til 299 kroner per måned. Sentrene i dette segmenetet krever et høyt antall medlemmer for at de skal være lønnsomme. Nisjesegmentet Nisjesegmentet består av treningssentre som i hovedsak satser på en bestemt treningsform. Sentre klassifisert i denne gruppen er kampsport, pilates, yoga, Crossfit, treningssentre spesielt tilrettelagt for kvinner eller treningssentre som i hovedsak satser på personlig trening. MERK! I rapporten har vi valgt å slå sammen kompakt og lavpris, og opererer derfor med tre segmenter: Premium, lavpris og nisje.

10 10 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede Som mange andre bransjer, preges også treningssenterbransjen Som mange andre av bransjer, kjededannelser. preges Totalt også treningssenterbransjen har vi 42,1 av prosent kjededannelser. av det norske Totalt treningssentermarkedet. treningssentrene. I 2012 utgjorde andelen kjeder registrert har vi registrert treningssenterkjeder, dvs. dvs. foretak foretak med med tre eller Inneværende flere treningssentre, år er andelen i kjeder 49,1 prosent. tre Norge. eller Disse flere har treningssentre. til sammen 415 Disse treningssentre, har til sammen noe 415 som utgjør nesten halvparten av treningssentre, treningssentrene. noe I 2012 som utgjorde utgjør nesten andelen halvparten kjeder 49,1 av prosent av det norske treningssentermarkedet. Kjedenes andel av antall treningssentre 2013 Stamina HOT 6 Elixia 5 Sats 4,3 Evo 3,7 AcSc 3,1 Enkeltstående sentre 50,9 Øvrige kjeder 11,5 Spenst 2,6 Studentsamskipnad MUDO 2,2 en 2,4 Fresh Fitness 2,2 Family Sports Club 2 AkSv Trening 1,7 3T 1,3 Avancia Sport Center 1,2

11 11 Ingen landsdekkende kjeder Ingen landsdekkende kjeder Ingen av treningssenterkjedene er representert over hele landet. Nærmest til å kalle seg en landsdekkende kjede er Artic som har treningssentre i 14 av landets 19 fylker. Av de øvrige kjedene med mer enn 10 treningssentre, er Stamina og Spenst inne i 11 fylker, mens Elixia er representert i 10 fylker. EVO og Fresh Fitness er representert i 9 fylker. 3 T er representert i Sør- og Nord-Trøndelag. Ingen av treningssenterkjedene er representert over hele landet. Nærmest til å kalle seg en landsdekkende kjede er Artic som har treningssentre i 14 av landets 19 fylker. Av de øvrige kjedene med mer enn 10 treningssentre, er Stamina og Spenst inne i 11 fylker, mens Elixia er representert i 10 fylker. Av lavpriskjedene er EVO og Fresh Fitness begge representert i 9 fylker. 3 T er representert i Sør- og Nord-Trøndelag. 14 Antall fylker treningssenterkjeden har treningssentre

12 12 05 Geografisk fordeling Geografisk fordeling Halvparten av treningssentrene ligger på Østlandet Årets undersøkelse viser at halvparten av treningssentrene er lokalisert på Østlandet, mens en fjerdedel er på Vestlandet. I Nord-Norge og Trøndelag finnes i underkant av henholdsvis 10 og 9 prosent av landets treningssentre, mens de resterende 6 prosent er lokalisert på Sørlandet. Årets undersøkelse viser at at halvparten av av treningssentrene er er lokalisert på Østlandet, mens en fjerdedel er er på Vestlandet. I I Nord-Norge og Trøndelag finnes i i underkant av av henholdsvis 10 og 9 prosent av av landets treningssentre, mens de resterende 6 prosent er er lokalisert på Sørlandet. Antall treningssentre etter landsdel 2013 Trøndelag Nord- Norge Vestlandet 212 Østlandet 429 Sørlandet 49 49

13 13 Flest treningssentre i Oslo, Akershus Flest treningssentre i Oslo, Akershus og Hordaland og Hordaland Flest Det er treningssentre flest treningssentre i Oslo, i de mest Akershus folkerike og fylkene. Hordaland Oslo er fylket med flest treningssentre, Det og ved er flest utgangen treningssentre av 2013 i de vil mest det totalt folkerike være fylkene. 121 treningssentre Færrest treningssentre i Oslo. Færrest er det i Sogn og Fjordane og Oslo er fylket med flest treningssentre, og ved Finnmark med henholdsvis 15 og 11 treningssentre. Det treningssentre er flest treningssentre er det i Sogn i og de Fjordane mest folkerike og Finnmark fylkene. med Oslo henholdsvis er fylket med 15 og flest 11 treningssentre, utgangen av 2013 vil det være 121 treningssentre. treningssentre. og ved utgangen av 2013 vil det totalt være 121 treningssentre i Oslo. Færrest treningssentre er det i Sogn og Fjordane og Finnmark med henholdsvis 15 og 11 treningssentre. Antall treningssentre per fylke Antall treningssentre per fylke Treningssentre i over halvparten av landets kommuner Kilde: Treningssentre Kvarud Analyse i over halvparten av landets Mulighetene for å trene i et treningssenter er gode over det meste av landet. Av landets 428 Treningssentre kommuner finnes det i over ett eller halvparten flere treningssentre av landets i 237 kommuner. Størst andel kommuner uten treningssentre er det i de tre nordligste kommunene samt i Sogn og Fjordane. Dette er Mulighetene fylker der en for stor for å trene å andel trene i et av i et kommunene treningssenter er er gode små er gode kommuner over i de tre det med nordligste meste lavt innbyggerantall. av fylkene landet. samt Av i landets Sogn og Fjordane. 428 kommuner over det meste finnes av landet. ett I 237 eller av flere landets treningssentre 428 i 237 Dette kommuner. fylker der Størst en stor andel av kommuner kommunene har kommuner finnes det ett eller flere treningssentre. et lavt innbyggerantall. uten treningssentre Størst andel kommuner Andel er uten kommuner det i de tre treningssentre med nordligste er treningssenter kommunene det etter samt fylke i Sogn 2013 og Fjordane. Dette er fylker der en stor andel av kommunene er små kommuner med lavt innbyggerantall. 120 Prosent Prosent Andel kommuner med treningssenter etter fylke

14 14 Nesten alle kommuner med mer enn 5000 innbyggere har treningssenter I kommuner med mer enn 5000 innbyggere er det ett eller flere treningssentre i 96 prosent av kommunene. I kommuner med mellom 3000 og 4999 innbyggere er det treningssentre i vel en tredjedel av kommunene, mens kun 13 prosent av kommunene med mindre enn 3000 innbyggere har treningssentre. Andel kommuner med treningssenter Antall kommuner med treningssenter Andel av alle treningssentrene Antall treningssentre 5000 eller flere innbyggere 96 % 192 av , innbyggere 36,20 % 25 av 69 2,9 28 mindre enn 3000 innbyggere 12,60 % 20 av 159 2,7 23 Antall Antall Andel tilknyttet kommuner med Nye treningssentre kjede Lavprissentre treningssentre treningssentre Østfold % av 18 3 Akershus % av 22 6 Oslo % 29 1 av 1 10 Hedmark % 2 16 av 22 1 Oppland % 2 13 av 26 1 Buskerud % 6 11 av 21 1 Vestfold % av 14 1 Telemark % 2 9 av 18 3 Aust-Agder % 4 9 av 15 0 Vest-Agder % 7 10 av 15 2 Rogaland % av 26 5 Hordaland % av 33 5 Sogn- og Fjordane % 1 10 av 26 0 Møre- og

15 innbyggere over 15 år per treningssenter 4875 innbyggere over 15 år per treningssenter Medlemskap i et treningssenter er stort sett åpent for personer over 15 år. For personer under 18 år må medlemskap godkjennes av foresatte. Legges 15 års grense til grunn er det i dag personer per treningssenter i Norge. Antallet varierer mellom fylkene og er lavest i Møre og Romsdal og Østfold med i underkant av 4000 personer over 15 år per treningssenter, og høyest i Rogaland og Telemark med over 6000 personer over 15 år per Medlemskap i et treningssenter er stort sett åpent for personer over 15 år. For personer under 18 år må treningssenter. medlemskap godkjennes av foresatte. Legges 15 års grense til grunn, er det i dag 4875 personer per treningssenter i Norge. Antallet varierer mellom fylkene og er lavest i Møre og Romsdal og Østfold med i underkant av 4000 personer over 15 år per treningssenter, og høyest i Rogaland og Telemark med over 6000 personer over 15 år per treningssenter. Antall innbyggere 15 år og eldre per treningssenter Rogaland Telemark Buskerud Nord-Trøndelag Hedmark Finnmark Sogn og Fjordane Vestfold Akershus Oppland NORGE Aust-Agder Hordaland Vest-Agder Sør-Trøndelag Nordland Troms Oslo Østfold Møre og Romsdal Per 20. oktober 2013

16 16 06 Omsetning og lønnsomhet Omsetning og lønnsomhet Omsetter for rundt 4,3 milliarder kroner Omsetter for rundt 4,3 milliarder kroner Årets undersøkelse viser at treningssentrene omsatte for rundt 4,3 milliarder kroner i 2012, en økning på 5,5 prosent fra Veksttakten i 2012 er lavere enn i de tre foregående årene. Både i 2009 og 2010 økte omsetningen med vel 14 prosent, mens vekst i 2011 var Årets undersøkelse viser at treningssentrene omsatte for rundt 4,3 milliarder kroner i 2012, en økning på 5,5 på prosent vel 8 prosent. fra Veksttakten i 2012 er lavere enn i de tre foregående årene. Både i 2009 og 2010 økte omsetningen med vel 14 prosent, mens veksten i 2011 var på vel 8 prosent. Omsetning i treningssenterbransjen (mill. kr. ekskl. mva) Boks: Omsetnings- og lønnsomhetstallene baserer seg på regnskapene til 475 foretak med til Omsetnings- sammen 720 og lønnsomhetstallene treningssentre. Tall baserer fra omlag seg på 50 enkeltmannsforetak inngår ikke i regnskapene regnskapsanalysen. til 475 foretak Det med gjør til heller sammen ikke 720 Studentsamskipnadens treningssentre og de 5 treningssentre. Tall fra omlag 50 enkeltmannsforetak Friskis&Svettis. treningssentrene til Friskis & Svettis. inngår ikke i regnskapsanalysen. Det gjør heller ikke Studentsamskipnadens treningssentre og de 5 treningssentrene til

17 17 Litt bedre marginer i 2012 Mens resultatet av tidligere undersøkelsen viser at marginene i bransjen gikk nedover, viser årets undersøkelse at den økonomiske situasjonen i bransjen bedret seg noe fra Litt bedre marginer i 2012 Driftsmarginen var i 2012 på 4,7 prosent mot 4,4 prosent i Driftsmarginen i 2012 er likevel klart mindre enn hva den var i årene Resultatmarginen økte fra 3,1 prosent i 2011 til 5,1 prosent i Resultatmarginen i fjor var også høyere enn hva den var Årets undersøkelse viser at den økonomiske situasjonen i bransjen bedret seg noe fra Driftsmarginen var i 2012 på 4,7 prosent mot 4,4 i 2010, men lavere enn i 2008 og prosent i Driftsmarginen i 2012 er likevel klart mindre enn hva den var i årene Resultatmarginen økte fra 3,1 prosent i 2011 til 5,1 prosent i Resultatmarginen i fjor var også høyere enn hva den var i 2010, men lavere enn i 2008 og ,4 Drifts- og resultatmargin i treningssentrene ,8 6,6 5,8 5,5 4,6 4,4 4,7 5,1 3, Driftsmargin Resultatmargin Av de foretakene vi har regnskapstall fra kan 58 prosent vise til et positivt driftsresultat i Av de foretakene vi har regnskapstall fra kan , mens 42 prosent ikke tjener penger på driften. Resultat før skatt er positivt for 55 prosent vise til et positivt driftsresultat i 2012, mens prosent av foretakene, mens 45 prosent hadde et negativt resultat før skatt i prosent ikke tjener penger på driften. Resultat før skatt er positivt for 55 prosent av foretakene, mens 45 prosent I 2012 utgjorde hadde et negativt kostnadsposten resultat før Andre skatt. Kostnadsposten denne Andre posten, driftskostnader som blant annet 2 milliarder består kroner. av kjøp av treningsutstyr, totale driftskostnader la beslag mot 37,3 på 48,9 prosent % av i driftskostnader 2 milliarder kroner. Dette betyr at treningssentrenes driftskostnader. I 2011 var andelen 49,7 prosent. Den andre store utgiftsposten er lønn. Lønnskostnadene utgjorde i ,1 prosent av totale driftskostnader mot 37,3 prosent i Hittil i år har 11 foretak innen treningssenterbransjen gått 11 konkurser eller blitt og tvangsavviklet tvangsavviklinger (Antall konkurser hittil i år. registrert i Brønnøysundregistrene per 19. oktober Dette betyr at denne posten, som blant annet omfatter husleie og treningsapparater, la beslag på 48,9 % av treningssentrenes driftskostnader. I 2011 var andelen 49,7 prosent. Den andre store utgiftsposten er lønn. Lønnskostnadene utgjorde i ,1 prosent av 11 konkurser og tvangsavviklinger hittil i år årene til tross for svekkede resultater og mange nyetableringer. 2013). Hittil i I år hele har foretak var antallet innen 12. treningssenterbransjen Konkursraten ligger gått konkurs eller blitt tvangsavviklet 1. I rundt hele ,3 %, var noe som antallet anses 12. relativt Konkursraten moderat. ligger rundt 1,3 %, noe som anses relativt moderat. Konkurstallene har holdt seg relativt stabilt de siste Konkurstallene har holdt seg relativt stabilt de siste årene til tross for svekkede resultater og mange nyetableringer..

18 18 07 Over 150 lavprissentre

19 19 Over 150 lavprissentre Lavprissentrene har som tidligere nevnt i rapporten tatt en stor del av treningssentermarkedet i Det er det raskest voksende segmentet, og utgjør nå 155 treningssentre - og omlag 20 prosent av treningssentermarkedet (målt i antall treningssentre). Lavprissentrene har som tidligere nevnt i rapporten tatt en stor del av treningssentermarkedet i Det er det raskest voksende segmentet, og utgjør nå 155 treningssentre - og omlag 20 prosent av treningssentermarkedet. Inntredenen av de mange lavprissentrene har endret bransjen, og bidratt til økt konkurranse. Det første treningssenteret i lavprissegmentet ble introdusert i Norge i Første forsøk på å bygge opp en stor kjede av lavprissentre skjedde i 2009, men denne kjeden gikk konkurs ved utgangen av De siste årene har antall treningssentre i lavprissegmentet økt kraftig. Inntredenen av de mange lavprissentrene har endret bransjen, og bidratt til økt konkurranse. Det første treningssenteret i lavprissegmentet ble introdusert i Norge i Første forsøk på å bygge opp en stor kjede av lavprissentre skjedde i 2009, men denne kjeden gikk konkurs ved utgangen av De siste årene har antall treningssentre i lavprissegmentet økt kraftig. Antall treningssentre i lavprissegmentet Økt priskonkurranse Mange Fullsortimentssentrene sentre i premiumsegmentet har nedjustert har nedjustert sine priser sine i løpet av det siste 1 ½ årene for å redusere priser det prismessige i løpet av det konkurransefortrinnet siste 1 ½ årene å redusere lavprissentre det har. nærmet I tillegg seg hverandre til at den prismessig. ordinære Et spørsmål prismessige medlemsprisen konkurransefortrinnet har gått ned er lavprissentre medlemsprisene har. blitt mye mer differensierte, og tilpasset ulike I kundegrupper tillegg til at den og ordinære hvilke medlemsprisen treningsformer har man gått ønsker å benytte seg av. ned er medlemsprisene blitt mye mer differensierte, sog tilpasset kundegrupper og hvilke treningsformer Lavpris- og premiumsegmentet har dermed i 2013 for fremtiden er hvorvidt lavprissentrene i Norge vil presse prisene ytterligere ned for å skille seg tydeligere fra premiumsegmentet. Lavpris- og premiumsegmentet har dermed i 2013 nærmet seg hverandre prismessig. Et man ønsker å benytte seg av. spørsmål for fremtiden er hvorvidt lavprissentrene i Norge vil presse prisene ytterligere ned for å skille seg tydeligere fra premiumsegmentet.

20 20 Definisjon I 2012 UK Low-cost Gym Sector Report som er utarbeidet av Ray Algar, Oxygen Consulting i oktober 2012 trekkes det opp 6 krav som bør oppfylles for at et senter skal klassifiseres som et lavprissenter. Kilde: 2012 UK Low-cost Gym Sector Report 4 av 10 oppfyller kravet til lavpris Et av kravene som bør oppfylles for å klassifiseres som et lavprissenter, er at man har minst 50 prosent lavere pris enn landsgjennomsnittet. I Lavprissenterrapporten i mai 2012 valgte vi 299 kroner som øvre grense for å bli klassifisert som et lavprissenter. Også i denne rapporten har vi valgt å holde på 299 kroner, som sammenlignbarhetens skyld. I Lavprissenterrapporten som ble lagt fram i mars 2012 var gjennomsnittlig månedspris i premiumsegmentet 527 kroner. Dette var gjennomsnittlig medlemspris basert på tall fra 170 fullsortimentssentre. Gjennomsnittsprisen i 2013 for de samme 170 sentrene, har gått ned med snaue 7 prosent. I midten av oktober i år var gjennomsnittlig månedspris basert på opplysninger fra 435 fullsortimentssentre 457 kroner. I følge modellen burde medlemsprisen i et lavprissenter ligge under 228 kroner for å bli klassifisert som et lavprissenter. I dag er det rundt 65 lavprissentre i Norge som tilfredsstiller det kravet. I Norge brukes ofte lavprissenter som synonymt med Low-cost-Gym. En mer riktig betegnelse vil kanskje være lavkostsenter? Dette betyr at 299 kroner er en pris som er mer enn 50% av landsgjennomsnittet.

21 21 Over halvparten av lavprissentrene finnes på Østlandet Over halvparten av lavprissentrene finnes på Østlandet Snaue 53 prosent av lavprissentrene er lokalisert på Østlandet der Oslo ligger på topp med 29 lavprissentre. Også i Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland. Østfold, Vestfold og Rogaland er antall lavprissentre tosifret. Vel en sjettedel av lavprissentrene ligger på Vestlandet, vel 12 prosent i Trøndelag og rundt 10 og 7 prosent i Nord-Norge og på Sørlandet. 53 prosent av lavprissentrene er lokalisert på Østlandet der Oslo ligger på topp med 29 lavprissentre. Også i Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland. Østfold, Vestfold og Rogaland er antall lavprissentre tosifret. Vel en sjettedel av lavprissentrene ligger på Vestlandet, vel 12 prosent i Trøndelag og rundt 10 og 7 prosent i Nord-Norge og på Sørlandet. Lavprissentrenes fordeling mellom de ulike landsdelene 2013 Trøndelag 12 % Nord- Norge 10 % Vestlandet 18 % Østlandet 53 % Sørlandet 7 % Størst andel av treningssentermarkedet målt i treningssentre. I motsatt ende finner vi Møre antall Størst sentre andel har av lavprissentrene treningssentermarkedet i Vestfold, hvor målt i antall og sentre Romsdal, har hvor lavprissentrene i underkant av i Vestfold, 4 prosent av lavprissegmentet hvor utgjør over utgjør 30 prosent over 33 av prosent alle av alle treningssentrene treningssentre. er I lavprissentre. motsatt ende finner vi Møre og Romsdal, hvor i underkant av 4 prosent av treningssentrene er lavprissentre. 33,3 Lavprissentrenes andel av treningssentermarkedet , ,3 21,1 21,1 20,7 20,7 20,5 19,5 18,9 18,3 18,1 16,7 9,1 8,7 6,9 6,7 6,1 3,7 20

22 22 EVO største aktør i lavprissegmentet EVO største aktør i lavprissegmentet Ved utgangen av 2013 vil EVO ha 31 treningssentre i Norge. Fresh Fitness ekspander kraftig, og vil ved utgangen av inneværende år ha 19 sentre. Stamina KEY har 9 sentre, mens Impulse Treningssenter har 7 og Fitness 24Seven 6 treningssentre innen Ved utgangen av 2013 vil EVO ha 31 treningssentre lavprissegmentet. i Norge. Fresh Fitness ekspander kraftig, og vil ved utgangen av inneværende år ha 19 sentre. Stamina KEY har 9 sentre, mens Impulse Treningssenter har 7 og Fitness 24Seven 6 treningssentre innen lavprissegmentet. Andel av antall treningssentre i lavprissegmentet Evo; 20 % Frittstående; 30 % Fresh Fitness; 12 % Andre Kjeder; 23 % Stamina KEY; 6 % Fitness 24Seven 4 % Impulse Treningssenter; 5 % 21

23 08 Treningssenterbransjen fylke for fylke

24 24 Norge: Totalt 846 treningssentre 11 FINNMARK 29 TROMS 41 NORDLAND 15 SOGN OG FJORDANE 54 MØRE OG ROMSDAL 56 SØR-TRØNDELAG 19 NORD-TRØNDELAG 83 HORDALAND 33 OPPLAND 29 HEDMARK AKERSHUS OSLO 60 ROGALAND 23 TELEMARK 36 VESTFOLD 19 AUST-AGDER 58 ØSTFOLD 39 BUSKERUD 30 VEST-AGDER

25 25 Antall treningssentre Andel tilknyttet kjede Lavprissentre Antall kommuner med treningssentre Nye treningssentre Østfold % av 18 3 Akershus % av 22 6 Oslo % 29 1 av 1 10 Hedmark % 2 16 av 22 1 Oppland % 2 13 av 26 1 Buskerud % 6 11 av 21 1 Vestfold % av 14 1 Telemark % 2 9 av 18 3 Aust-Agder % 4 9 av 15 0 Vest-Agder % 7 10 av 15 2 Rogaland % av 26 5 Hordaland % av 33 5 Sogn- og Fjordane % 1 10 av 26 0 Møre- og Romsdal % 2 24 av 36 3 Sør-Trøndelag % av 25 8 Nord-Trøndelag % av 23 0 Nordland % 8 17 av 44 5 Troms % 6 8 av 24 1 Finnmark % 1 7 av 19 0

26 26 ØSTFOLD: Sterk ØSTFOLD: Sterk konkurranse Ved utgangen av 2013 er det 58 treningssentre i Østfold. 53 av treningssentrene ligger i kommuner med mer enn innbyggere. 29 av dem befinner seg i Fredrikstad/Sarpsborg-regionen. I Østfold er det ca innbyggere 15 år eller eldre per treningssenter. Det er bare i Troms og Møre og Romsdal at treningssentertettheten er større. I Østfold er det treningssenter i 12 av 18 kommuner. Ved utgangen av 2013 vil det være 58 treningssentre i Østfold. 53 av treningssentrene ligger i kommuner med mer enn innbyggere. 29 er i Fredrikstad/ Sarpsborg-regionen. I Østfold er det ca 3940 innbyggere over 15 år per treningssenter. Det er treningssenter i 12 av 18 kommuner. 60 prosent av treningssentrene er tilknyttet en kjede. I alt er det 12 treningssenterkjeder i Østfold, Sarpsborg hvorav Familie og Sports Halden. Club er størst med i alt 10 treningssentre. Det er 12 treningssentre innen lavprissegmentet i Østfold. Disse er lokalisert i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden. Det ble åpnet 3 nye treningssentre i Østfold i prosent av treningssentrene er tilknyttet en kjede. I alt er det 12 treningssenterkjeder i Østfold, hvorav Familie Sports Club er størst med i alt 10 treningssentre. Det er 12 treningssentre innen lavprissegmentet i Østfold. Disse er lokalisert i Fredrikstad, Moss, Det ble åpnet 3 nye treningssentre i Østfold i treningssentre i Østfold HALDEN MOSS/RYGGE SARPSBORG FREDRIKSTAD ØVRIGE KOMMUNER

Treningssenterbransjen

Treningssenterbransjen Treningssenterbransjen 2012 1 Treningssenterbransjen 2012 2 Treningssenterbransjen 2012 Treningssenterbransjen 2012 3 Forord Sammendrag Treningssenterbransjen i Norge har vært i sterk vekst de siste årene.

Detaljer

LAVPRISSENTRENE I TRENINGSSENTERBRANSJEN

LAVPRISSENTRENE I TRENINGSSENTERBRANSJEN LAVPRISSENTRENE I TRENINGSSENTERBRANSJEN Rapport utarbeidet av Kvarud Analyse for Virke Trening mars 2012 De siste årene har det dukket opp et nytt treningssenterkonsept, nemlig lavprissentrene. Ved utgangen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene.

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene. BUTIKKHANDELEN 2010 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2010. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

TRENINGSSENTER- BRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST

TRENINGSSENTER- BRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST TRENINGSSENTER- BRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST TRENINGSSENTERBRANSJEN 2014 1 TRENINGSSENTERBRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST Treningsgleden er stor i Norge. Nærmere

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 214 Sammendrag I 214 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

nar onsdag 29. november Ishaller i Norge

nar onsdag 29. november Ishaller i Norge nar onsdag 29. november Ishaller i Norge oversikt over nye og planlagte ishaller byggtekniske krav ved Rolf Taren, Norges ved Rolf Taraldsen, Norges Ishockeyforbunds anleggsutvalg Wellcome rinkside Bakteppe

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Treningssenterbransjens utvikling i Norge

Treningssenterbransjens utvikling i Norge Treningssenterbransjens utvikling i Norge Foredrag på Tren 14 21.3.14 Anne Thidemann, direktør Virke Trening Dette har jeg tenkt å snakke om: Bransjens vekst og endring, Fra muskelmasse til massebevegelse

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017 Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren 17 23. mars 2017 Treningssenterbransjen i Norge bidar med en årlig velferdsgevinst på 14 mrd Virke Trening

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer