Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn"

Transkript

1 Treningssenterbransjen

2 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk fordeling 06 Omsetning og lønnsomhet 07 Over 150 lavprissentre 08 Treningssenterbransjen fylke for fylke 09 VEDLEGG 1 om datainnsamlingen 10 Om VIRKE TRENING Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! - Skatt på trening bryter både med myndighetenes intensjon om Et enklere Norge og ønsket om å få flere fysisk aktive. Virke mener at treningsskatten må avskaffes og regelverket tilpasses et moderne og fleksibelt arbeidsliv. I Sverige har man med gode resultater avskaffet fordelsbeskatningen av arbeidsgiverfinansiert trening. Nå må Norge følge etter! Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør Virke

3 3 01 En bransje i vekst og endring Fra muskelmasse til massebevegelse Treningssenterbransjen er en ung bransje i Norge. Da Norges Helsestudioforbund etablerte seg i 1984, var de fleste medlemsklubbene små lokaler og tilbudet i hovedsak vektløfting og kroppsbygging. Siden den gang har bransjen opplevd en formidabel vekst og utvikling. Den har klart å befeste sin posisjon som en arena for trening for folk flest. Mangfoldet av tilbud er stort, og mer enn hver fjerde nordmann over 15 år har et treningssenter som sin hovedarena for trening. Og det er god grunn til å tro at denne andelen vil øke. Det er ingen tvil om at treningssentre bidrar til et sprekere og friskere Norge! Treningssenterbransjen fortsetter sin vekst og endring i I løpet av året har lavprissegmentet økt sin andel av markedet og det har vært vesentlige endringer i eierstrukturene. I år er den største enkeltbegivenheten at Sats, Elixia og Fresh Fitness eiermessig er samlet under Health & Fitness Nordic. Konstellasjonen vil bli landets klart største treningssenteraktør med nærmere 100 treningssentre. I denne rapporten kan du lese mer om status i treningssenterbransjen Stadig flere treningssentre etableres, men ikke alle registreres under næringsgruppen for treningssentre. Dette gjør det vanskelig å ha en hundre prosent korrekt oversikt over hele treningssenterbransjen i Norge. Tallene som her presenteres gir likevel et godt bilde av bransjestruktur og konkurransesituasjon i treningssenterbransjen anno Denne rapporten følger opp de to foregående rapporter fra 2011 og I tillegg gav vi ut en egen rapport om lavprissentre i Rapporten er som tidligere, utarbeidet av Kvarud Analyse i samarbeid med Virke Trening. Anne Thidemann Direktør Virke Trening November 2013

4 4 02 Hovedfunn av landets 428 kommuner har ett eller flere treningssentre - Nesten alle kommuner med mer enn 5000 innbyggere har treningssentre

5 5

6 treningssentre aktiviserer nesten 1 million mennesker Antall nye treningssentre per kvartal kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årets kartlegging viser at det ved utgangen av 2013 vil være i underkant av 850 treningssentre i Norge. 53 nye treningssentre vil være etablert i løpet av året. De fleste sentrene er åpnet i årets første kvartal (hovedsakelig i januar), og i tredje kvartal (hovedsakelig september). Over halvparten av de nye sentrene som er åpnet i 2013 hører hjemme i lavprissegmentet. I fjorårets rapport ble det antatt at det var rundt 725 treningssentre ved utgangen av Økningen på om lag nye 120 treningssentre, skyldes at vi ut over de 53 som er nye i 2013, har registrert vel 50 flere treningsentre i næringsgruppe : Treningssentre enn i forrige undersøkelse. I tillegg ble det ble åpnet 15 flere sentre på slutten av 2012 enn forventet.

7 7 De fleste nyetableringene i 2013 har kommet i Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus. Av de 24 nyetablerte treningssentrene i disse tre fylkene er 16 lavprissentre. De fleste nyetableringene i 2013 har kommet i Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus. Av de 24 nyetablerte treningssentrene i disse tre fylkene er 16 lavprissentre. Nyetableringer Boks: Nærmere 850 treningssentre Nærmere 850 treningssentre Om lag 80 prosent av alle sentre er registrert under næringsgruppe Treningssentre. De resterende 20 Om prosent lag 80 fordeler prosent seg av på alle andre sentre næringsgrupper. registrert under i næringsgruppe treningssenterbransjen Treningssentre. Oversikten De resterende over dette 20 prosent finnes i vedlegg fordeler 1 seg på side på 46. andre næringsgrupper. Flere av landets Oversikten største bedrifter over har dette egne finnes i vedlegg 1 på side treningssentre er ikke private AS. Tjue av disse er tilknyttet Studentsamskipnaden, Det antas at om lag 35 av treningssentre ikke er private AS. Tjue av disse er tilknyttet fem Friskis og Svettis, og i tillegg kommer ti andre. Studentsamskipnaden, fem Friskis og Svettis, og i tillegg kommer ti andre. Disse er likevel tatt med fordi de fremstår som treningssentre utad, og er en del av konkurransebildet i treningssenterbransjen. Flere av landets største bedrifter har egne treningssentre. Disse Mer inngår enn ikke 900 i datagrunnlaget. 000 trener på treningssenter Sett Nærmere i forhold 900 til befolkningens 000 trener på sammensetning treningssenter i aktuelle aldersgruppe utgjør det om lag 30 prosent. I Virke Trenings befolkningsundersøkelse Innsikt 2013, Vi anslår antallet som trener på treningssentre er mellom Sett i forhold til oppgir 29 prosent at de trener på treningssenter. Aktiv på dagtid og andre prosjekter. befolkningens sammensetning i aktuelle aldersgruppe, så utgjør det om lag 30 prosent. I I Norsk Monitor 2011/2012 oppgir 32 prosent av den Virke norske Trenings befolkningen befolkningsundersøkelse over 15 år at trener Innsikt på et 2013, oppgir 29 prosent at de trener på privat treningssenter. I Norsk Monitor 2011/2012 oppgir 32 prosent av den norske befolkningen over 15 år at de trener på et privat treningssenter. En undersøkelse gjennomført av Virke Trening i de Disse er likevel tatt med fordi de fremstår som treningssentre utad, og er en del av konkurransebildet treningssentre. Disse inngår ikke i datagrunnlaget. private treningssentre uten ordinært medlemskap. Disse trener gjennom tiltak i regi av bedrifter, rekvisisjoner gitt av helsepersonell, store En undersøkelse kjedene, viser at gjennomført lag av trener Virke i Trening regi av i de store kjedene, viser at om lag trener i regi av private treningssentre uten ordinært medlemskap. Disse trener gjennom tiltak i regi av bedrifter, rekvisisjoner gitt av helsepersonell, "Aktiv på dagtid" og andre prosjekter.

8 8 Premiumsegmentet dominerer Tre av fire treningssentre befinner seg i premiumsegmentet. Til sammen er det om lag 630 treningssentre innen dette segmentet. Premiumsegmentet dominerer Lavprissegmentet vokser raskest. Dette segmentet, inkludert kompaktsentrene, er det raskest voksende segmentet i bransjen. Over halvparten av årets nyetablerte sentre var innen dette segmentet. Nesten 20 prosent av landets treningssentre er nå et lavprissenter. Tre av fire treningssentre tilhører premiumsegmentet. Til sammen er det om lag 630 treningssentre innen dette segmentet. Nisjemarkedet utgjør om lag syv prosent. Lavprissegmentet, inklusiv kompaktsentrene, er det raskest voksende segmentet i bransjen. Over halvparten av årets nyetablerte sentre var innen dette segmentet. Nesten 20 prosent av landets treningssentre er nå et lavprissenter. Nisjemarkedet utgjør om lag syv prosent. Treningssentermarkedet etter segment 2013 Spesielle nisjer 7 % Kompakt 4 % Lavpris 15 % Premium 74 % 8

9 9 Segmenter i treningssenterbransjen i Norge Premiumsegmentet (fullsortimentssentre) Sentrene er normalt fra til kvm og har betjent resepsjon. Mange premiumsentre tilbyr kafe og spafasiliteter, samt barnepass. Selve treningstilbudet er variert og dekker gruppetrening i sal, spinning og individuell trening på apparater/frivekter. På noen premiumsentre er det treningsveiledere som hjelper med treningen uten ekstra betaling, mens de fleste tilbyr personlig trening mot ekstra betaling. Medlemsavgiften varierer normalt fra kroner per måned. Sentrene i dette segmentet krever et relativt høyt antall medlemmer for at de skal være lønnsomme. Kompaktsegmentet (boutiquesegmentet) Sentrene er sjeldent større enn 500 kvm og har en forretningsmodell som tillater høy kvalitet grunnet effektive teknologiske løsninger og begrenset areal. Treningstilbudet er spissere enn Premium og fokuserer utelukkende på individuell trening med og uten personlig trener. Personlig trening mot ekstra betaling. I Norge er EVO den enste aktøren i dette segmentet. Medlemsavgiften ligger normalt mellom Lavpris og Premium 300 kroner per måned. Sentrene i dette segmentet krever et relativt lavt antall medlemmer for at de skal være lønnsomme. Lavprissegmentet Lavprissegmentet består av sentre med varierende størrelse. I denne gruppen finner du sentre fra kvm. Sentrene har stor grad av selvbetjening og få ansatte. Baserer det meste av virksomheten på individuell trening. Enkelte sentre har også virtuelle gruppetimer. En del tilbyr personlig trening mot tilleggsbetaling. Medlemsavgiften varierer normalt fra 199 til 299 kroner per måned. Sentrene i dette segmenetet krever et høyt antall medlemmer for at de skal være lønnsomme. Nisjesegmentet Nisjesegmentet består av treningssentre som i hovedsak satser på en bestemt treningsform. Sentre klassifisert i denne gruppen er kampsport, pilates, yoga, Crossfit, treningssentre spesielt tilrettelagt for kvinner eller treningssentre som i hovedsak satser på personlig trening. MERK! I rapporten har vi valgt å slå sammen kompakt og lavpris, og opererer derfor med tre segmenter: Premium, lavpris og nisje.

10 10 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede Som mange andre bransjer, preges også treningssenterbransjen Som mange andre av bransjer, kjededannelser. preges Totalt også treningssenterbransjen har vi 42,1 av prosent kjededannelser. av det norske Totalt treningssentermarkedet. treningssentrene. I 2012 utgjorde andelen kjeder registrert har vi registrert treningssenterkjeder, dvs. dvs. foretak foretak med med tre eller Inneværende flere treningssentre, år er andelen i kjeder 49,1 prosent. tre Norge. eller Disse flere har treningssentre. til sammen 415 Disse treningssentre, har til sammen noe 415 som utgjør nesten halvparten av treningssentre, treningssentrene. noe I 2012 som utgjorde utgjør nesten andelen halvparten kjeder 49,1 av prosent av det norske treningssentermarkedet. Kjedenes andel av antall treningssentre 2013 Stamina HOT 6 Elixia 5 Sats 4,3 Evo 3,7 AcSc 3,1 Enkeltstående sentre 50,9 Øvrige kjeder 11,5 Spenst 2,6 Studentsamskipnad MUDO 2,2 en 2,4 Fresh Fitness 2,2 Family Sports Club 2 AkSv Trening 1,7 3T 1,3 Avancia Sport Center 1,2

11 11 Ingen landsdekkende kjeder Ingen landsdekkende kjeder Ingen av treningssenterkjedene er representert over hele landet. Nærmest til å kalle seg en landsdekkende kjede er Artic som har treningssentre i 14 av landets 19 fylker. Av de øvrige kjedene med mer enn 10 treningssentre, er Stamina og Spenst inne i 11 fylker, mens Elixia er representert i 10 fylker. EVO og Fresh Fitness er representert i 9 fylker. 3 T er representert i Sør- og Nord-Trøndelag. Ingen av treningssenterkjedene er representert over hele landet. Nærmest til å kalle seg en landsdekkende kjede er Artic som har treningssentre i 14 av landets 19 fylker. Av de øvrige kjedene med mer enn 10 treningssentre, er Stamina og Spenst inne i 11 fylker, mens Elixia er representert i 10 fylker. Av lavpriskjedene er EVO og Fresh Fitness begge representert i 9 fylker. 3 T er representert i Sør- og Nord-Trøndelag. 14 Antall fylker treningssenterkjeden har treningssentre

12 12 05 Geografisk fordeling Geografisk fordeling Halvparten av treningssentrene ligger på Østlandet Årets undersøkelse viser at halvparten av treningssentrene er lokalisert på Østlandet, mens en fjerdedel er på Vestlandet. I Nord-Norge og Trøndelag finnes i underkant av henholdsvis 10 og 9 prosent av landets treningssentre, mens de resterende 6 prosent er lokalisert på Sørlandet. Årets undersøkelse viser at at halvparten av av treningssentrene er er lokalisert på Østlandet, mens en fjerdedel er er på Vestlandet. I I Nord-Norge og Trøndelag finnes i i underkant av av henholdsvis 10 og 9 prosent av av landets treningssentre, mens de resterende 6 prosent er er lokalisert på Sørlandet. Antall treningssentre etter landsdel 2013 Trøndelag Nord- Norge Vestlandet 212 Østlandet 429 Sørlandet 49 49

13 13 Flest treningssentre i Oslo, Akershus Flest treningssentre i Oslo, Akershus og Hordaland og Hordaland Flest Det er treningssentre flest treningssentre i Oslo, i de mest Akershus folkerike og fylkene. Hordaland Oslo er fylket med flest treningssentre, Det og ved er flest utgangen treningssentre av 2013 i de vil mest det totalt folkerike være fylkene. 121 treningssentre Færrest treningssentre i Oslo. Færrest er det i Sogn og Fjordane og Oslo er fylket med flest treningssentre, og ved Finnmark med henholdsvis 15 og 11 treningssentre. Det treningssentre er flest treningssentre er det i Sogn i og de Fjordane mest folkerike og Finnmark fylkene. med Oslo henholdsvis er fylket med 15 og flest 11 treningssentre, utgangen av 2013 vil det være 121 treningssentre. treningssentre. og ved utgangen av 2013 vil det totalt være 121 treningssentre i Oslo. Færrest treningssentre er det i Sogn og Fjordane og Finnmark med henholdsvis 15 og 11 treningssentre. Antall treningssentre per fylke Antall treningssentre per fylke Treningssentre i over halvparten av landets kommuner Kilde: Treningssentre Kvarud Analyse i over halvparten av landets Mulighetene for å trene i et treningssenter er gode over det meste av landet. Av landets 428 Treningssentre kommuner finnes det i over ett eller halvparten flere treningssentre av landets i 237 kommuner. Størst andel kommuner uten treningssentre er det i de tre nordligste kommunene samt i Sogn og Fjordane. Dette er Mulighetene fylker der en for stor for å trene å andel trene i et av i et kommunene treningssenter er er gode små er gode kommuner over i de tre det med nordligste meste lavt innbyggerantall. av fylkene landet. samt Av i landets Sogn og Fjordane. 428 kommuner over det meste finnes av landet. ett I 237 eller av flere landets treningssentre 428 i 237 Dette kommuner. fylker der Størst en stor andel av kommuner kommunene har kommuner finnes det ett eller flere treningssentre. et lavt innbyggerantall. uten treningssentre Størst andel kommuner Andel er uten kommuner det i de tre treningssentre med nordligste er treningssenter kommunene det etter samt fylke i Sogn 2013 og Fjordane. Dette er fylker der en stor andel av kommunene er små kommuner med lavt innbyggerantall. 120 Prosent Prosent Andel kommuner med treningssenter etter fylke

14 14 Nesten alle kommuner med mer enn 5000 innbyggere har treningssenter I kommuner med mer enn 5000 innbyggere er det ett eller flere treningssentre i 96 prosent av kommunene. I kommuner med mellom 3000 og 4999 innbyggere er det treningssentre i vel en tredjedel av kommunene, mens kun 13 prosent av kommunene med mindre enn 3000 innbyggere har treningssentre. Andel kommuner med treningssenter Antall kommuner med treningssenter Andel av alle treningssentrene Antall treningssentre 5000 eller flere innbyggere 96 % 192 av , innbyggere 36,20 % 25 av 69 2,9 28 mindre enn 3000 innbyggere 12,60 % 20 av 159 2,7 23 Antall Antall Andel tilknyttet kommuner med Nye treningssentre kjede Lavprissentre treningssentre treningssentre Østfold % av 18 3 Akershus % av 22 6 Oslo % 29 1 av 1 10 Hedmark % 2 16 av 22 1 Oppland % 2 13 av 26 1 Buskerud % 6 11 av 21 1 Vestfold % av 14 1 Telemark % 2 9 av 18 3 Aust-Agder % 4 9 av 15 0 Vest-Agder % 7 10 av 15 2 Rogaland % av 26 5 Hordaland % av 33 5 Sogn- og Fjordane % 1 10 av 26 0 Møre- og

15 innbyggere over 15 år per treningssenter 4875 innbyggere over 15 år per treningssenter Medlemskap i et treningssenter er stort sett åpent for personer over 15 år. For personer under 18 år må medlemskap godkjennes av foresatte. Legges 15 års grense til grunn er det i dag personer per treningssenter i Norge. Antallet varierer mellom fylkene og er lavest i Møre og Romsdal og Østfold med i underkant av 4000 personer over 15 år per treningssenter, og høyest i Rogaland og Telemark med over 6000 personer over 15 år per Medlemskap i et treningssenter er stort sett åpent for personer over 15 år. For personer under 18 år må treningssenter. medlemskap godkjennes av foresatte. Legges 15 års grense til grunn, er det i dag 4875 personer per treningssenter i Norge. Antallet varierer mellom fylkene og er lavest i Møre og Romsdal og Østfold med i underkant av 4000 personer over 15 år per treningssenter, og høyest i Rogaland og Telemark med over 6000 personer over 15 år per treningssenter. Antall innbyggere 15 år og eldre per treningssenter Rogaland Telemark Buskerud Nord-Trøndelag Hedmark Finnmark Sogn og Fjordane Vestfold Akershus Oppland NORGE Aust-Agder Hordaland Vest-Agder Sør-Trøndelag Nordland Troms Oslo Østfold Møre og Romsdal Per 20. oktober 2013

16 16 06 Omsetning og lønnsomhet Omsetning og lønnsomhet Omsetter for rundt 4,3 milliarder kroner Omsetter for rundt 4,3 milliarder kroner Årets undersøkelse viser at treningssentrene omsatte for rundt 4,3 milliarder kroner i 2012, en økning på 5,5 prosent fra Veksttakten i 2012 er lavere enn i de tre foregående årene. Både i 2009 og 2010 økte omsetningen med vel 14 prosent, mens vekst i 2011 var Årets undersøkelse viser at treningssentrene omsatte for rundt 4,3 milliarder kroner i 2012, en økning på 5,5 på prosent vel 8 prosent. fra Veksttakten i 2012 er lavere enn i de tre foregående årene. Både i 2009 og 2010 økte omsetningen med vel 14 prosent, mens veksten i 2011 var på vel 8 prosent. Omsetning i treningssenterbransjen (mill. kr. ekskl. mva) Boks: Omsetnings- og lønnsomhetstallene baserer seg på regnskapene til 475 foretak med til Omsetnings- sammen 720 og lønnsomhetstallene treningssentre. Tall baserer fra omlag seg på 50 enkeltmannsforetak inngår ikke i regnskapene regnskapsanalysen. til 475 foretak Det med gjør til heller sammen ikke 720 Studentsamskipnadens treningssentre og de 5 treningssentre. Tall fra omlag 50 enkeltmannsforetak Friskis&Svettis. treningssentrene til Friskis & Svettis. inngår ikke i regnskapsanalysen. Det gjør heller ikke Studentsamskipnadens treningssentre og de 5 treningssentrene til

17 17 Litt bedre marginer i 2012 Mens resultatet av tidligere undersøkelsen viser at marginene i bransjen gikk nedover, viser årets undersøkelse at den økonomiske situasjonen i bransjen bedret seg noe fra Litt bedre marginer i 2012 Driftsmarginen var i 2012 på 4,7 prosent mot 4,4 prosent i Driftsmarginen i 2012 er likevel klart mindre enn hva den var i årene Resultatmarginen økte fra 3,1 prosent i 2011 til 5,1 prosent i Resultatmarginen i fjor var også høyere enn hva den var Årets undersøkelse viser at den økonomiske situasjonen i bransjen bedret seg noe fra Driftsmarginen var i 2012 på 4,7 prosent mot 4,4 i 2010, men lavere enn i 2008 og prosent i Driftsmarginen i 2012 er likevel klart mindre enn hva den var i årene Resultatmarginen økte fra 3,1 prosent i 2011 til 5,1 prosent i Resultatmarginen i fjor var også høyere enn hva den var i 2010, men lavere enn i 2008 og ,4 Drifts- og resultatmargin i treningssentrene ,8 6,6 5,8 5,5 4,6 4,4 4,7 5,1 3, Driftsmargin Resultatmargin Av de foretakene vi har regnskapstall fra kan 58 prosent vise til et positivt driftsresultat i Av de foretakene vi har regnskapstall fra kan , mens 42 prosent ikke tjener penger på driften. Resultat før skatt er positivt for 55 prosent vise til et positivt driftsresultat i 2012, mens prosent av foretakene, mens 45 prosent hadde et negativt resultat før skatt i prosent ikke tjener penger på driften. Resultat før skatt er positivt for 55 prosent av foretakene, mens 45 prosent I 2012 utgjorde hadde et negativt kostnadsposten resultat før Andre skatt. Kostnadsposten denne Andre posten, driftskostnader som blant annet 2 milliarder består kroner. av kjøp av treningsutstyr, totale driftskostnader la beslag mot 37,3 på 48,9 prosent % av i driftskostnader 2 milliarder kroner. Dette betyr at treningssentrenes driftskostnader. I 2011 var andelen 49,7 prosent. Den andre store utgiftsposten er lønn. Lønnskostnadene utgjorde i ,1 prosent av totale driftskostnader mot 37,3 prosent i Hittil i år har 11 foretak innen treningssenterbransjen gått 11 konkurser eller blitt og tvangsavviklet tvangsavviklinger (Antall konkurser hittil i år. registrert i Brønnøysundregistrene per 19. oktober Dette betyr at denne posten, som blant annet omfatter husleie og treningsapparater, la beslag på 48,9 % av treningssentrenes driftskostnader. I 2011 var andelen 49,7 prosent. Den andre store utgiftsposten er lønn. Lønnskostnadene utgjorde i ,1 prosent av 11 konkurser og tvangsavviklinger hittil i år årene til tross for svekkede resultater og mange nyetableringer. 2013). Hittil i I år hele har foretak var antallet innen 12. treningssenterbransjen Konkursraten ligger gått konkurs eller blitt tvangsavviklet 1. I rundt hele ,3 %, var noe som antallet anses 12. relativt Konkursraten moderat. ligger rundt 1,3 %, noe som anses relativt moderat. Konkurstallene har holdt seg relativt stabilt de siste Konkurstallene har holdt seg relativt stabilt de siste årene til tross for svekkede resultater og mange nyetableringer..

18 18 07 Over 150 lavprissentre

19 19 Over 150 lavprissentre Lavprissentrene har som tidligere nevnt i rapporten tatt en stor del av treningssentermarkedet i Det er det raskest voksende segmentet, og utgjør nå 155 treningssentre - og omlag 20 prosent av treningssentermarkedet (målt i antall treningssentre). Lavprissentrene har som tidligere nevnt i rapporten tatt en stor del av treningssentermarkedet i Det er det raskest voksende segmentet, og utgjør nå 155 treningssentre - og omlag 20 prosent av treningssentermarkedet. Inntredenen av de mange lavprissentrene har endret bransjen, og bidratt til økt konkurranse. Det første treningssenteret i lavprissegmentet ble introdusert i Norge i Første forsøk på å bygge opp en stor kjede av lavprissentre skjedde i 2009, men denne kjeden gikk konkurs ved utgangen av De siste årene har antall treningssentre i lavprissegmentet økt kraftig. Inntredenen av de mange lavprissentrene har endret bransjen, og bidratt til økt konkurranse. Det første treningssenteret i lavprissegmentet ble introdusert i Norge i Første forsøk på å bygge opp en stor kjede av lavprissentre skjedde i 2009, men denne kjeden gikk konkurs ved utgangen av De siste årene har antall treningssentre i lavprissegmentet økt kraftig. Antall treningssentre i lavprissegmentet Økt priskonkurranse Mange Fullsortimentssentrene sentre i premiumsegmentet har nedjustert har nedjustert sine priser sine i løpet av det siste 1 ½ årene for å redusere priser det prismessige i løpet av det konkurransefortrinnet siste 1 ½ årene å redusere lavprissentre det har. nærmet I tillegg seg hverandre til at den prismessig. ordinære Et spørsmål prismessige medlemsprisen konkurransefortrinnet har gått ned er lavprissentre medlemsprisene har. blitt mye mer differensierte, og tilpasset ulike I kundegrupper tillegg til at den og ordinære hvilke medlemsprisen treningsformer har man gått ønsker å benytte seg av. ned er medlemsprisene blitt mye mer differensierte, sog tilpasset kundegrupper og hvilke treningsformer Lavpris- og premiumsegmentet har dermed i 2013 for fremtiden er hvorvidt lavprissentrene i Norge vil presse prisene ytterligere ned for å skille seg tydeligere fra premiumsegmentet. Lavpris- og premiumsegmentet har dermed i 2013 nærmet seg hverandre prismessig. Et man ønsker å benytte seg av. spørsmål for fremtiden er hvorvidt lavprissentrene i Norge vil presse prisene ytterligere ned for å skille seg tydeligere fra premiumsegmentet.

20 20 Definisjon I 2012 UK Low-cost Gym Sector Report som er utarbeidet av Ray Algar, Oxygen Consulting i oktober 2012 trekkes det opp 6 krav som bør oppfylles for at et senter skal klassifiseres som et lavprissenter. Kilde: 2012 UK Low-cost Gym Sector Report 4 av 10 oppfyller kravet til lavpris Et av kravene som bør oppfylles for å klassifiseres som et lavprissenter, er at man har minst 50 prosent lavere pris enn landsgjennomsnittet. I Lavprissenterrapporten i mai 2012 valgte vi 299 kroner som øvre grense for å bli klassifisert som et lavprissenter. Også i denne rapporten har vi valgt å holde på 299 kroner, som sammenlignbarhetens skyld. I Lavprissenterrapporten som ble lagt fram i mars 2012 var gjennomsnittlig månedspris i premiumsegmentet 527 kroner. Dette var gjennomsnittlig medlemspris basert på tall fra 170 fullsortimentssentre. Gjennomsnittsprisen i 2013 for de samme 170 sentrene, har gått ned med snaue 7 prosent. I midten av oktober i år var gjennomsnittlig månedspris basert på opplysninger fra 435 fullsortimentssentre 457 kroner. I følge modellen burde medlemsprisen i et lavprissenter ligge under 228 kroner for å bli klassifisert som et lavprissenter. I dag er det rundt 65 lavprissentre i Norge som tilfredsstiller det kravet. I Norge brukes ofte lavprissenter som synonymt med Low-cost-Gym. En mer riktig betegnelse vil kanskje være lavkostsenter? Dette betyr at 299 kroner er en pris som er mer enn 50% av landsgjennomsnittet.

21 21 Over halvparten av lavprissentrene finnes på Østlandet Over halvparten av lavprissentrene finnes på Østlandet Snaue 53 prosent av lavprissentrene er lokalisert på Østlandet der Oslo ligger på topp med 29 lavprissentre. Også i Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland. Østfold, Vestfold og Rogaland er antall lavprissentre tosifret. Vel en sjettedel av lavprissentrene ligger på Vestlandet, vel 12 prosent i Trøndelag og rundt 10 og 7 prosent i Nord-Norge og på Sørlandet. 53 prosent av lavprissentrene er lokalisert på Østlandet der Oslo ligger på topp med 29 lavprissentre. Også i Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland. Østfold, Vestfold og Rogaland er antall lavprissentre tosifret. Vel en sjettedel av lavprissentrene ligger på Vestlandet, vel 12 prosent i Trøndelag og rundt 10 og 7 prosent i Nord-Norge og på Sørlandet. Lavprissentrenes fordeling mellom de ulike landsdelene 2013 Trøndelag 12 % Nord- Norge 10 % Vestlandet 18 % Østlandet 53 % Sørlandet 7 % Størst andel av treningssentermarkedet målt i treningssentre. I motsatt ende finner vi Møre antall Størst sentre andel har av lavprissentrene treningssentermarkedet i Vestfold, hvor målt i antall og sentre Romsdal, har hvor lavprissentrene i underkant av i Vestfold, 4 prosent av lavprissegmentet hvor utgjør over utgjør 30 prosent over 33 av prosent alle av alle treningssentrene treningssentre. er I lavprissentre. motsatt ende finner vi Møre og Romsdal, hvor i underkant av 4 prosent av treningssentrene er lavprissentre. 33,3 Lavprissentrenes andel av treningssentermarkedet , ,3 21,1 21,1 20,7 20,7 20,5 19,5 18,9 18,3 18,1 16,7 9,1 8,7 6,9 6,7 6,1 3,7 20

22 22 EVO største aktør i lavprissegmentet EVO største aktør i lavprissegmentet Ved utgangen av 2013 vil EVO ha 31 treningssentre i Norge. Fresh Fitness ekspander kraftig, og vil ved utgangen av inneværende år ha 19 sentre. Stamina KEY har 9 sentre, mens Impulse Treningssenter har 7 og Fitness 24Seven 6 treningssentre innen Ved utgangen av 2013 vil EVO ha 31 treningssentre lavprissegmentet. i Norge. Fresh Fitness ekspander kraftig, og vil ved utgangen av inneværende år ha 19 sentre. Stamina KEY har 9 sentre, mens Impulse Treningssenter har 7 og Fitness 24Seven 6 treningssentre innen lavprissegmentet. Andel av antall treningssentre i lavprissegmentet Evo; 20 % Frittstående; 30 % Fresh Fitness; 12 % Andre Kjeder; 23 % Stamina KEY; 6 % Fitness 24Seven 4 % Impulse Treningssenter; 5 % 21

23 08 Treningssenterbransjen fylke for fylke

24 24 Norge: Totalt 846 treningssentre 11 FINNMARK 29 TROMS 41 NORDLAND 15 SOGN OG FJORDANE 54 MØRE OG ROMSDAL 56 SØR-TRØNDELAG 19 NORD-TRØNDELAG 83 HORDALAND 33 OPPLAND 29 HEDMARK AKERSHUS OSLO 60 ROGALAND 23 TELEMARK 36 VESTFOLD 19 AUST-AGDER 58 ØSTFOLD 39 BUSKERUD 30 VEST-AGDER

25 25 Antall treningssentre Andel tilknyttet kjede Lavprissentre Antall kommuner med treningssentre Nye treningssentre Østfold % av 18 3 Akershus % av 22 6 Oslo % 29 1 av 1 10 Hedmark % 2 16 av 22 1 Oppland % 2 13 av 26 1 Buskerud % 6 11 av 21 1 Vestfold % av 14 1 Telemark % 2 9 av 18 3 Aust-Agder % 4 9 av 15 0 Vest-Agder % 7 10 av 15 2 Rogaland % av 26 5 Hordaland % av 33 5 Sogn- og Fjordane % 1 10 av 26 0 Møre- og Romsdal % 2 24 av 36 3 Sør-Trøndelag % av 25 8 Nord-Trøndelag % av 23 0 Nordland % 8 17 av 44 5 Troms % 6 8 av 24 1 Finnmark % 1 7 av 19 0

26 26 ØSTFOLD: Sterk ØSTFOLD: Sterk konkurranse Ved utgangen av 2013 er det 58 treningssentre i Østfold. 53 av treningssentrene ligger i kommuner med mer enn innbyggere. 29 av dem befinner seg i Fredrikstad/Sarpsborg-regionen. I Østfold er det ca innbyggere 15 år eller eldre per treningssenter. Det er bare i Troms og Møre og Romsdal at treningssentertettheten er større. I Østfold er det treningssenter i 12 av 18 kommuner. Ved utgangen av 2013 vil det være 58 treningssentre i Østfold. 53 av treningssentrene ligger i kommuner med mer enn innbyggere. 29 er i Fredrikstad/ Sarpsborg-regionen. I Østfold er det ca 3940 innbyggere over 15 år per treningssenter. Det er treningssenter i 12 av 18 kommuner. 60 prosent av treningssentrene er tilknyttet en kjede. I alt er det 12 treningssenterkjeder i Østfold, Sarpsborg hvorav Familie og Sports Halden. Club er størst med i alt 10 treningssentre. Det er 12 treningssentre innen lavprissegmentet i Østfold. Disse er lokalisert i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden. Det ble åpnet 3 nye treningssentre i Østfold i prosent av treningssentrene er tilknyttet en kjede. I alt er det 12 treningssenterkjeder i Østfold, hvorav Familie Sports Club er størst med i alt 10 treningssentre. Det er 12 treningssentre innen lavprissegmentet i Østfold. Disse er lokalisert i Fredrikstad, Moss, Det ble åpnet 3 nye treningssentre i Østfold i treningssentre i Østfold HALDEN MOSS/RYGGE SARPSBORG FREDRIKSTAD ØVRIGE KOMMUNER

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer