RYFYLKE. Satsar på unge. Går for gull. Vann «Stjernå» lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...ganske sikkert at det blir lagt merke til...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYFYLKE. Satsar på unge. Går for gull. Vann «Stjernå» lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...ganske sikkert at det blir lagt merke til..."

Transkript

1 RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 5. november 2013 Nr. 81 Årgang 87 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Legane vil til Ølen Leiar...ganske sikkert at det blir lagt merke til... Side 4 Satsar på unge Tre til fem personar som droppa ut av skulen for ti år sidan står fortsatt utan arbeid. Det vil UngAktiv gjera noko med. Randi Strand Leirvik er prosjektansvarleg. Går for gull Side 5 Hildeborg Juvet Hugdal er nervøs, fire dagar før VM i styrkeløft på heimebane. Side 10 Vann «Stjernå» SIDE2 3 Medan Sauda diskuterer for og imot eit muleg legevaktsamarbeid med tre nabokommunar, er hovudpersonane, legane ved Sauda legesenter, ikkje i tvil: Dei ønsker at det blir etablert ei interkommunal legevakt i Ølen, der dei saman med legar i nabokommunane rullerer på vaktene. Dokter Barbro Saltnes (til venstre) og dokter Inga Cecilie Sørheim trur dette blir ei betre ordning for både legar og innbyggarar. (Foto: Ingvil Bakka) Malene S. Nordbø var ei av 130 talentfulle som konkurrerte om å bli stjerne for ein dag. Laurdag var det finale og saudajenta stakk av med førstepremien. Side 12

2 2 - Tysdag 5. november 2013 RYFYLKE Ny fotopris til Hermansen Pål Hermansen vann kategorien Life after rust i konkurransen Wildlife photographer of the year. INGVIL BAKKA Den norske fotografen Pål Hermansen deltok med fleire bilete i den internasjonale fotokonkurransen som blir arrangert av britiske Natural History Museum. I kategorien Life after rust gjekk han heilt til topps med eit bilete av eit sangtrostreir inne i eit bilvrak. Biletet er tatt på ein bilkyrkjegard i Värmland i Sverige, der fuglar bygger reir i gamle bilvrak frå 1940-, -50-, -60- og -70-talet. Til arrangøren av fotokonkurransen fortel Hermansen at det er fleire fuglar som bygger reir i bilane enn nokon annan stad i naturen i nabolaget, og at det tok han dagar å få tatt vinnarbiletet. Han var då bare ein meter ifrå reiret. Pål Hermansen er mannen som i fjor haust gav ut fotoboka Eld og Vatn, der alle bileta er tatt i Sauda og der tekstar frå Kjartan Fløgstad sine litterære verk bidrar til illustrasjonane. Hermansen har vore mykje i Sauda og har halde fleire utstillingar her. VANN: Pål Hermansen knipsa eit bilete av eit fuglereir i eit bilvrak. (Foto: Privat) Legane ønsker legeva Alle sju legane ved Sauda legesenter meiner at både dei og innbyggarane er best tent med ei interkommunal legevaktteneste. INGVIL BAKKA Me er heilt klart for eit legevaktsamarbeid med nabokommunane. Men, så klart; me forutset at Sauda då har ei forsvarleg ambulanseteneste og ei fungerande transportteneste, seier dokter Inga Cecilie Sørheim, som har jobba ved Sauda legesenter sidan 1. oktober. Ofte vakt Midt i diskusjonane rundt den føreslåtte legevaktflyttinga står hovudpersonane sjølv, legane ved Sauda legesenter. Alle sju legane, av dei fem fast tilsette, ein vikarlege og ein turnuslege, er enige om at dagens vaktordning bør vika for ei felles legevakt med nabokommunane. I dag jobbar legane i ei såkalla 6,5-delt vakt, der legane har vakt ein vekedag kvar i tillegg til kvar sjette helg. Kvar sjette veke har dei heilt vaktfri. I snitt betyr dette at legane har vakt litt meir enn eitt døgn i veka. Nå vil legane heller rullera på å gå skift ved ein bemanna legevaktsentral i Ølen. Ei ordning som betyr travle og intense, men langt sjeldnare, vakter. Belastande vakter Dokter Anne Ruth Syrtveit Mikalsen, som starta i jobben sin i sommar, fortel om belastande vakter med dagens legevaktordning i Sauda. Legen går gjerne først på jobb på dagen, og må åleine ut på fleire oppdrag i løpet av ettermiddagen, kvelden og natta. Dagen etter må legen stilla på jobb igjen til vanleg tid. I helgane har legane vakt frå fredag morgon til måndag morgon, utan fri etter vakta. Ho er ikkje i tvil om at ein interkommunal legevaktsentral blir betre, for både pasientar og legar. På ein legevaktsentral vil ein alltid møta ein lege som er vaken og klar for arbeid. Legen er heller ikkje åleine, men har medhjelparar med seg, forklarer ho. Syrtveit Mikalsen fortel at ho har erfaring frå interkommunalt legevaktsamarbeid i Nordland, der Kvæfjord, Lødingen og Harstad samarbeider om legevakta. Lødingen kommune ligg ein time unna legevakta. Skepsisen var der, men ordninga fungerer fint i dag. Når ein i dag ser på pasienttypane som bruker denne legevakta, ser ein at dei som bur nær legevakta bruker legevakta unødvendig hyppig, medan folk i Lødingen kjem når dei har reelle legevaktproblem, seier ho. Mange småoppdrag Dokter Flemming Moesgaard minnar om at mange av henvendingane til legevakta handlar om nettopp småting. Med dette går ein stor del av vaktarbeidet til mindre medisinske problem, som ikkje er akutte. Som for eksempel vondt i halsen, eller ein slått finger. Oppdrag som gjerne kan bli fiksa på fem minutt eller venta til neste dag, seier dansken. Ny tankegang Legane minnar om at ved ei eventuell etablering av ein interkommunal legevaktsentral utanfor kommunen, blir innbyggarane i Sauda nøydd for å tenka annleis når dei meiner dei har behov for legehjelp. Dei kan kontakta legekontoret på dagtid og få hjelp, dra til Ølen eller venta til dagen etterpå. Skjer det akutte ting eller katastrofar har me legar plikt til å rykka ut for å hjelpa, minnar Syrtveit Mikalsen om. Kan betra rekrutteringa Dokter Inga Cecilie Sørheim, som nøye har fulgt dei lokale diskusjonane rundt legevaktflyttinga, seier at ho håpar at meir informasjon vil få folk i Sauda til å føla seg trygge. Eg har full forståing for at folk er usikre og bekymra når det er snakk om flytting av legevakta. Men, husk at det kan vera avgrensa kva ein einsleg og overarbeida lege kan utretta på eiga hand. Det er viktig å tenka på at me også har eit ambulansepersonell som er godt skulert i akuttmedisin, seier ho, og presiserer igjen at legane forventar ei forbetra ambulanseteneste og transportteneste dersom legevakta blir lagt til Ølen. Sørheim er dessutan ikkje i tvil om at dagens legevaktordning i Sauda vil gjera det vanskeleg å få legane til å bli i Sauda og vil gjera det framtidige rekrutteringsarbeidet ekstra utfordrande. For min eigen del var planane om interkommunal legevakt av betydning då eg søkte jobb som lege i Sauda, seier 34-åringen. GODT BEMANNA: Sju legar jobbar i dag ved Sauda legesenter. Frå venstre: Fatima Anjum, Anne Ruth (vikarlege).

3 RYFYLKE Tysdag 5. november personar køyrde for fort A-laget klarte seg Torsdag føremiddag gjennomførte politiet ein fartskontroll i 50-sona i Saudasjøen. I løpet av to timar fekk heile 17 sjåførar førelegg grunna høg fart. Den høgaste farten blei målt til 70 kilometer i timen. I tillegg til å ha brote fartsgrensa blei ein mann i 20-åra anmeldt for å ha køyrd utan gyldig førarkort og for å ha oppgitt falske personalia. Mannen er busett i Sauda, men er av utanlandsk opphav. Laurdag morgon, mellom klokka ni og ti, blei 65 trafikkantar stoppa av politiet ved rundkøyringa like ved Esso i Sauda. 45 av desse blei kontrollert for promille og alle hadde reint mjøl i posen. I går, måndag morgon, gjennomførte politiet ny promillekontroll, denne gongen på Birkelandsvegen. Ingen av dei 27 kontrollerte hadde drukke alkohol. Rykkar ikkje ned i 5. divisjon, med mindre dei vil sjølv. LINDA MERETHE LIE Etter at Haugar vann 1-0 over Forus og Gausel i sesongavslutninga i 4. divisjon i fotball for menn, blei det lagt inn protest. Haugesundslaget nytta ein spelar som skulle ha stått over grunna tre gule kort. Sigeren til Haugar ville gjere endringar i botn av tabellen og såleis vere med på å avgjere kva lag som rykka ned. I førre veke behandla Rogaland Fotballkrets klagen og vedtok at Forus og Gausel skulle overta dei tre sigerspoenga. Grunna dårlegare målforskjell var i utgangspunktet Sauda kvalifisert for nedrykk etter at samtlege kampar i årets sesong var ferdigspelt. Etter at Haugar nå er fråtatt poeng er det dei som må spele ein divisjon lågare frå neste år, saman med Ølen. Sauda A-lag sitt mål for sesongen var å behalde plassen i 4. divisjon. Det har dei nå klart med eit nødskrik. Vi er glade for at vi har beholdt plassen i 4. divisjon. Det betyr at målet vårt er innfridd, kommenterer trenar Jan-Ove Teig. ktsamarbeid Nye legar, ny giv På veg mot eit stabilt Sauda legesenter. Veldig kjekt med mange nye og kjekke kollegaer, seier dokter Barbro Saltnes. Ho er den einaste gjenverande legen etter at fleire fast tilsette legar ved legesenteret sa opp stillingane sine tidlegare i år. Nå er legesenteret fullt bemanna med fem fast tilsette legar, ein turnuslege, ein vikarlege og eit hjelpepersonell på sju personar. Med optimisme Sauda kommune fekk i ein forvaltningsrapport tidlegare i haust kritikk for drifta av Sauda legesenter, der det blant anna blei peika på manglande kompetanseutvikling, uklare roller og ansvarsfordeling og avvik i HMS-arbeidet. Arbeidet med å retta opp i utfordringane er alt i gang. Blant anna blir det jobba med å få på plass ein dagleg leiar av legesenteret, ei full stilling som skal lysast ut. Me har heile tida fokus på desse tinga, men me går små skritt. Me har nå eit godt team og ser lyst på framtida, seier Berit Haustavik, einingsleiar ved Helsesenteret. Innkjøringsperiode Også hjelpepersonellet ved legesenteret er optimistiske med tanke på bemanninga. Seks av legane starta mellom 1. juli og 1. oktober i år, og legesenteret er framleis inne i ein innkjøringsperiode der nye folk og rutinar skal fungera saman. Me er glade for at alle stillingar er fullt opp. Me håpar at dette blir varig og at dette bidrar til at situasjonen blir betre, både for pasientane, for oss og for legane, seier sjukepleiar Oddny Kjellsen. Einingsleiar Haustavik rosar hjelpepersonellet som har stått stødig i alle omveltningane og utfordringane legesenteret har hatt dei siste åra. Dei har verkeleg stått på i den stressande og pressa situasjonen. Utan dei hadde alt vore endå vanskelegare, seier ho. Syrtveit Mikalsen, Inga Cecilie Sørheim, Flemming Moesgaard, Kristine Kaatorp (turnuslege), Barbro Saltnes og Win Min Oo Godt mottatt Dokter Inga Cecilie Sørheim, vikedølingen som tidlegare har jobba som turnuslege i Sauda, trivst godt i arbeid ved legesenteret. Me legar føler oss svært godt mottatt av saudabuen. Me har inntrykk av at folk er glade for og letta over at legesenteret har ei stabil bemanning og at det nå er fastlegar på plass i stillingane seier ho.

4 4 - Tysdag 5. november 2013 RYFYLKE Leiar God saudareklame Fredag kveld gjorde suldalordførar Torkel Myklebust ein gjesteopptreden i «Nytt på nytt». Myklebust stilte på fjernsyn etter at Suldal kommune kjøpte seg plass i «Nytt på nytt»-redaksjonen i samband med årets tv-aksjon. Målet var å gi ryfylkekommunen ekstra merksemd. Myklebust leverte ein solid innsats og ingen kan påstå at ikkje Suldal blei sett på kartet i løpet av den 30 minutt lange sendetida. Sjølv om ikkje Sauda har tenkt like kreativt for å skape blest om bygda er vi glade for at vi har gode ambassadørar som bidrar til å gjere Sauda kjend både utanbygds og utanlands. I helga var talentet Malene Steen Nordbø i aksjon i Haugesund, under songkonkurransen «Stjernå». Engasjementet frå publikum var tydeleg stort, då det kom inn fleire tusen stemmer frå folk som hadde meiningar om kven som burde vinne. Finalen blei direktesendt på radio, og på Amandasenteret, der konkurransen blei arrangert, flokka folk seg rundt scena. Andre med langt større scene og livserfaring ville gjerne hatt store problem med å prestere framfor eit slikt publikum. Men Steen Nordbø leverte. Malene Steen Nordbø har alltid vore opptatt av song, men det lokale kulturmiljøet skal også ha ros for å ha vore medverkande når det gjeld å bygge opp motivasjonen og sjølvtilliten til Steen Nordbø. Lokale arrangørar har også vore flinke til å bruke songaren ved ulike arrangement, noko som nok har vore med på å gjere 15-åringen tryggare på eigne evner. Kommande helg skal ei av verdas sterkaste kvinner, Hildeborg Juvet Hugdal, kjempe om edle metall under VM i styrkeløft i Stavanger. Hennar prestasjonar har gleda saudabuen i ei årrekke og nå er vi spente på kva 30-åringen kan prestere igjen. Vi er uansett sikre på at Juvet Hugdal, denne gong, som før, kjem til å sette sitt preg på den internasjonale konkurransen. Og det skapar ikkje mindre merksemd at ein haug med saudabuar og andre Hildeborgfans lagar liv og røre for å heie fram sin favoritt på sidelinja. Sjølv om saudabuen er få har vi klart å fostre ein del verkeleg store talent. Vi tenker gjerne ikkje over det i kvardagen, men det er ganske sikkert at det blir lagt merke til at ein så liten by kan by på så store stjerner. I det store og det heile handlar det generelt, ikkje berre i denne samanheng, om at vi godt kan bli litt flinkare til å hugse på kor bra Sauda faktisk er. Høstbasar i Sauda Pensjonistforening Sauda Pensjonistforening hadde sin årlige Høstbasar, onsdag 30. oktober på Eldresenteret. Salen var fullsatt når leder Ragnhild Ness åpnet møtet med å takke alle for fremmøte, og ikke minst alle de flittige hendene fra snekkerbua og strikkeklubben, som hadde utført så mye arbeid på de vakre tingene som skulle loddes ut. Bra gjort. Vi sang Pengegaloppen, syns den passet for kvelden. Ord for dagen holdt Bjørg Salvesen om hva hun ville skifte ut; jo, det var den gamle postkassen. Kanskje et hint til mange. Morsomt, Bjørg. Grete Birkeland fikk ordet. Hun overrakte lederen vår, Ragnhild Ness, en blomsterbukett og takket henne for Halvmaraton i Stavanger Seks løpere fra Sauda deltok i 3 sjøersløpet i Stavanger på lørdag. Løpet er et halvmaratonløp hvor distansen er 21 kilometer. Kristian Ildstad, Ny Von, i klasse år, løp på tiden Han ble dermed nummer 41 i sin klasse som talte 540 deltagere. Totalt av herreløperer ble han nummer 64. Christian Lønseth i samme klasse Sauda sette ny lokal oktoberrekord med 113,1 millimeter nedbør på 24 timar. MARITA IMS I starten på månaden heldt temperaturane seg mellom elleve og 15 grader på det varmaste. Den varmaste dagen var det gode arbeidet hun gjør. Kaffe og smørbrød og kaker kom på bordet, servert og laget av kjøkkendamene. Det gjorde at «tatle» igjen kom i gang. Så var det mannskoret sin tur med menn fra over 90 år til cirka 50, under dirigering av Camilla Moe og piano ved Eli-Jorun Tangeraas. Sangen var blant annet om båten Vindafjord og Gjev meg handa di og Skomværvalsen De var i godt humør, noe som også gjorde oss i godt humør, toppers. Meld dere inn i pensjonisten, noen er der allerede, men vi trenger mannfolk! Så var det den saken vi var kommet for, nemlig loddtrekking, som kasserer Aud Øverland stod for på en løp på og ble nummer 205 i klassen. Av damene løp Tove Karbøl i klassen år og ble nummer ni av 51 løpere. Totalt av de 525 damene som startet i løpet ble Tove Karbøl nummer 82. Kari Gro Håvik i samme klasse løp på tiden og ble nummer 21. Astrid Espeland i klassen år ble nummer sju av 24 deltagere med Rekordnedbør i oktober laurdag 13. oktober med 16,6 grader. Lågaste temperatur blei målt fredag 18. oktober, då gradestokken viste minus 0,5. Det har ikkje vore ein uvanleg kald månad. Snittemperaturen var på 8,4 grader, som er 1,4 grader over normalen. utmerket måte. Først åretrekning også med fruktkorg, og så stortrekning av alle de flotte gevinstene. Her var hovedgevinsten den flotte gyngestolen med utskjæring. Den gikk til Annemors svigersønn, gratulerer. Det var mange fornøyde vinnere som forlot salen den kvelden. Da hadde vi sunget Vi vandrer med freidig mot og gikk ut i den mørke onsdagskvelden, og husket selvfølgelig refleks! Minner om julemøte i slutten av november og vil komme tilbake til dette. Liv Flokketveit Sekretær tiden Hans Stødle i klassen år løp på tiden og ble nummer 56 av 97 deltagere. 3 sjøersløpet i Stavanger ble en folkefest i strålende høstsol deltagere var påmeldt og startet. Av disse var det herreløpere og 525 damer. Egil Karbøl Ikkje bare regn Trass rekordnedbør onsdag 23. oktober, då det blei målt 113,1 millimeter nedbør, har saudabuen hatt mange regnfrie dagar. I 14 av 31 dagar fell det ikkje ein dråpe, og på tre av dagane regna det mindre enn ein millimeter. Sidan tysdag 22. oktober har det regna kvar dag, totalt 271,7 millimeter. Total nedbørsmengd i heile månaden var 320,7 millimeter. Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: REGNFRIE DAGAR: Trass rekordstor nedbørsmengd sist månad var halve månaden fri for regn, bortsett frå tre dagar med nokre få dråpar. Mesteparten av regnet kom dei to siste vekene. Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Marita Ims Journalist Tore Bastlien Dahl Journalist Anne Lise B. Hansen Conny Rasmus Grafikar/annonse Grafikar SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: RYFYLKE Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr TIPS: SENTRALBORD: FAX: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 1030/560 Ryfylke digital...kr 1030 Digital + papiravis...kr 1390 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Tysdag 5. november Satsar på ungdommen Eit nytt prosjekt, Ung- Aktiv, skal bidra til at fleire unge fullfører skulegang og kjem i arbeid. MARITA IMS Me har for mange unge som i dag er inaktive, og dette vil me gjera noko med, seier leiar i Nav Sauda, Erik Baust. Nav Sauda og Suldal såg eit klart behov for tettare oppfølging av brukarar under 30 år og tok initiativ til UngAktiv, eit prosjekt som skal bidra til at målgruppa fullfører eit opplæringsløp og kjem i ordinært lønna arbeid. Hindra fråfall Prosjektansvarleg og attføringsvegleiar i Rysteg as, Randi Strand Leirvik, meiner den praktiske forskjellen mellom dette prosjektet og det arbeidet som alt blir gjort for ungdommane, er eit auka fokus på målgruppa og eit betre etablert samarbeid mellom dei involverte instansane. Det blir gjort veldig mykje godt arbeid med denne målgruppa, men dette prosjektet skal bidra til eit tettare samarbeid og om muleg komma endå tidlegare inn i biletet, slik at ikkje nokon fell igjennom systemet undervegs, forklarer Leirvik. UngAktiv er eit samarbeid mellom Nav Sauda, Nav Suldal, Rysteg, Psykisk helse Sauda og Suldal, Sauda Vekst, Suldal Vekst og Sauda vidaregåande skule. Formalisere arbeidet I løpet av det treårige prosjektet er eit av måla å utvikla metodikk som skal bidra til auka yrkesdeltaking. Tiltak som alt fungerer, eller som kan bli gjort på ein betre måte skal nå bli ført på papiret som ein metode. Dei som skal driva prosjektet er representantar frå tidlegare nemnte instansar fordelt i to grupper; referanse- og prosjektgruppe. I sistnemnte er også Rytopp involvert, og dette er den operative gruppa som vil ha direkte kontakt med ungdommane. 12 plassar Nav har i dag ulike tiltak som til dømes arbeid med bistand, der Rysteg as arbeider for å få brukarane ut i arbeid eller på skule, og for oppfølging undervegs i prosessen. Nå er nokre av tiltaksplassane øyremerka ungdom gjennom prosjektet UngAktiv. Me ønsker å gi denne målgruppa ei tettare oppfølging på grunn av at dei er den viktigaste gruppa me har. Og me vil arbeide for å snu dei kjapt frå inaktivitet til ut i aktivitet, seier Erik Baust. Prosjektet har totalt tolv plassar, fordelt på Sauda og Suldal kommunar, der det vil vera ei gjennomstrøyming etterkvart som folk begynner på skule og i arbeid. Formell kompetanse Erik Baust påpeiker kor viktig det er at folk får seg ein formell kompetanse for å kunna vera i arbeid også i framtida. Av dei som droppa ut av skulen for ti år sidan, er tre fem personar, 53 prosent, utan arbeid også i dag. I løpet av dei ti åra har dei truleg vore i ein drøss ulike tiltak gjennom Nav, som berre har handla om aktivitet og ikkje om formell kompetansebygging. Dei er framleis brukarar og ikkje ein del av arbeidsmarknaden, presiserer Baust. Stri jobb Baust meiner det kan vera ein stri NYTT PROSJEKT: Sauda har i dag 32 personar under 25 år som er registrert arbeidssøkjande. Prosjektet UngAktiv skal blant anna sørga for at fleire kjem i arbeid. Randi Strand Leirvik er ansvarleg for prosjektet. jobb å komma inn på arbeidsmarknaden for mange. Den ungdomsgruppa som fell ut av skulen og ut av arbeid i dag, skal ikkje bare konkurrera med ungdom som faktisk får seg ei formell utdanning i Norge. Dei skal også konkurrera med alle arbeidsinnvandrarar som kjem frå Sør-Europa og Aust-Europa, som har kompetanse og som er vane med å jobba, påpeikar Erik Baust, leiar i Nav Sauda. RySteg as: Ei attføringsbedrift for indre Ryfylke med mål om å inkludere fleire i ordinært arbeidsliv. Støttar offentlige og private bedrifter med yrkesretta attføring i samarbeid med NAV i Sauda og Suldal. Har 15 ordinært tilsette. Har 80 tiltaksplassar, der 70 prosent er arbeidstrening og opplæring i ordinært arbeidsliv. Eigd av Sauda kommune (50,58 prosent), Suldal kommune (22,53 prosent), Eramet Norway (7,58 prosent), Sparebanken Vest (7,04 prosent), Brødrene Selvik as (2,84 prosent) og 18 andre aksjonærar med eigardel under to prosent. Visjon: Arbeidsglede for alle! KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN Plakatar Hefte Brosjyrar songar Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Tysdag 5. november 2013 RYFYLKE Følgde draumen - tok utdanning I fjor fekk Nina Eriksen kompetansebevis for å arbeida med barn mellom null og seks år. Nå har ho tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. TORE BASTLIEN DAHL Eriksen sjølv er glad ho har fått mulegheita til å jobba med det ho brenn for, og rosar alle dei involverte som på ulike vis har bidratt til at ho er kommen der ho er i dag. Me har ei målsetting om kvalitet i alle ledd. Derfor har me ønska å legga til rette for at dei tilsette kan ta utdanning gjennom arbeidsplassen. Det bevisste fokuset rundt dette ser me nå resultata av, seier styrar i Brakamoen barnehage, Laila Stødle. Såg mulegheiter For Nina Eriksen har fokuset på kvalitet og Brakamoens evne til å sjå mulegheiter gitt ho gode føresetnader for å ta eit fagbrev som barneog ungdomsarbeidar. Eriksen fortel at eit tilpassa læringsopplegg og god oppfølging frå Brakamoen, Rysteg, NAV og Sauda vidaregåande skule var viktig for ho. Då Nina begynte hos oss for sju år sidan sleit ho med å utrykke seg muntleg og skriftleg. Mykje av kommunikasjonen gjennom dagen er muntleg, me bruker språket aktivt. Likevel, Nina hadde eit sterkt ønske om å få jobba med barn og me begynte å sjå på mulegheitene for å laga eit opplegg for Nina, slik at ho kunne gjera draumen sin til virkelighet, forklarer Laila Stødle. Saman med Rysteg, NAV og den vidaregåande skulen blei det laga eit opplegg som skulle hjelpa Eriksen til å nå sine mål. I første omgang var målet eit kompetansebevis for å kunne jobba med barn. Stødle skryt av dei involverte partane, som alle var villige til å gi av seg sjølve for å lukkast. Gir resultat Etter sju år kan partane sjå tilbake på opplegget dei i fellesskap utarbeida som ein stor suksess. I desember i fjor bestod Nina Eriksen kompetanseprøven. Det var stort for meg. Alt arbeidet eg hadde lagt ned viste seg å vera verdt det. Det gav meg ein følelese av å endeleg lukkast, fortel ho. Styrar i Brakamoen barnehage, Laila Stødle. meiner eksempelet med Nina Eriksen viser at ting nyttar når alle drar i same retning, og ho er klar på at prosessen har vore lærerik og meiningsfull for alle partar. Ein lagseier! Det at Nina blei trudd på, at ho sjølv stod på og gjorde det ho ønska, har gitt eit resultat alle kan vera stolte av. I Nina har me fått ein dyktig og pliktoppfyllande medarbeidar som er til å stola på, konkluderer ho. Ikkje heilt A4 Som eit ledd i å utvikla og heva kompetansen i barnehagen er Brakamoen stadig på jakt etter nye impulsar. Barnehagen skal på mange måtar spegla samfunnet. Derfor er me opptatt av å ha folk med ulik kompetanse og bakgrunn. Me ønsker ikkje å vera ein typisk A4-barnehage, det gir for lite utvikling. Kunnskap gir forståing, og kloke tilsette med kunnskap ser mulegheiter, seier Laila Stødle. Vernepleiarstudenten Marita Basgård er ein del av denne satsinga. Ho har for augeblikket 12 veker praksis i barnehagen. Der ser ho blant anna på kva ein vernepleiar kan bidra med i barnehagen når det gjeld barn med lærevanskar og spesielle behov. Eg har blitt veldig godt tatt imot her på huset. Brakamoen har laga eit opplegg for meg som gjer det muleg å ta delar av utdanninga mi i Sauda. Forhåpentlegvis er dette opplegget nyttig for begge partar, seier Basgård, som til våren er ferdig utdanna vernepleiar. Lærar av kvarandre Laila Stødle er ikkje i tvil om at Basgård sin spesialkompetanse gir barnehagen erfaringar og impulsar som dei kan dra nytte av. Ho er klar på at barn med lærevanskar eller andre problem ikkje er noko nytt for barnehagane, men at ein vernepleiar kan gi nye perspektiv ein kan ta med seg i arbeidet med desse barna. Dette gir oss ei større forståing for å jobba med barn. Barnehagen er ein viktig arena for utviklinga hos barn. Om ein tar tak i utfordringar alt i barnehagen, kan me gi ein god start for framtida, som kan redusera behovet for spesialundervisning seinare i livet. Derfor er det svært viktig for Brakamoen å kunne bidra i dette arbeidet, avsluttar Laila Stødle. TRIVST: Liv Jorunn Bakkane Folgerø (til venstre) og Nina Eriksen synest det er kjekt å jobbe med barn. Nå har begge tatt fagprøve. Her leikar dei med Lykke Emilie Aartun (frå venstre), Leah Iselin Aartun Gausland og Guro Sørnes. Vil gi råd til dei med idear I morgon, onsdag, inviterer Sauda Vekst as og Sauda Bedriftskapital as til møte om mentorordning og lokalt næringsfond. TORE BASTLIEN DAHL Poenget med temamøtet er å fortelja om dei verkemidla Sauda Vekst og Sauda kommune har lagt til rette for næringsutvikling i Sauda, fortel prosjektleiar Espen Thompson. Målet er å visa kva ein kan få hjelp til om ein tenker på å etablera ny eller vidareutvikla næringsverksemd i Sauda. Han fortel vidare at Sauda Vekst og Sauda Bedriftskapital vil vera til stades på møtet og informera om ordningane som ein kan nytta seg av. Mentorordninga har vore eit prøveprosjekt sidan i vår, men dei involverte føler nå dei har skaffa seg nok erfaringa til å reklamera sterkare for ordninga. På møtet, som blir arrangert på fjordhotellet, vil ei verksemd som nyleg har fått hjelp gjennom mentorordninga, bidra og dela av sine erfaringar. Breitt tilbod Mentorordninga er del av eit større prosjekt der målet er å skapa betre vilkår for næringsutvikling i Sauda. Sauda Vekst as har gjennom nye næringskonsept for Sauda tatt initiativ til å kunna hjelpa med alt frå finansiering til kontorlokal, seier Thompson. Han fortel at Sauda Bedriftskapital as er eit lokalt næringsfond stifta i samband med prosjektet. Ein kan søka økonomisk støtte til nyetableringar og til vidareutvikling i eksisterande verksemder. Føremålet er å skapa eit «pollenfond» som gjer det mogleg å få litt økonomisk drahjelp i startfasen av ei etablering eller eit utviklingsprosjekt, gjerne før ein tar kontakt med Innovasjon Noreg eller bankar. Fem ressurspersonar Mentorkorpset tel i dag fem ressurspersonar frå ulike bransjar. Alle har gjort seg erfaringar med å starta og driva eiga verksemd, eller dei har anna relevant erfaring og kompetanse. Desse er nå ein del av hjelpeapparatet som har som føremål å skapa ei førstelinjeteneste for nyetableringar og gründerskap i Sauda. Ope for alle Mentorordninga er i hovudsak meint for nyetableringar, men er óg open for eksisterande verksemder som har planar om nyskaping og knoppskyting. Nå håpar Sauda Vekst as at alle som går med ein forretningsidé i magen tar seg tida til å komma på temakvelden. Tilbodet er ope for alle. Sjølv om ein ikkje har meldt seg på i forkant, oppfordrar me dei som er interesserte til å møte, seier prosjektleiar Espen Thompson. INVITERER: Prosjektleiar for mentorordninga, Espen Thompson, håpar mange møter opp når Sauda Vekst og Sauda Bedriftskapital inviterer til mentorkveld onsdag denne veka.

7 RYFYLKE Tysdag 5. november MINST LIKE BILLIG SOM DE BILLIGSTE BILLIGBUTIKKENE 2 35 FOR 2990 SJOKOLADEPLATER Freia. Assortert g Fra 87,50/kg. 1 stk fra 31,90 TYNNRIBBE Gilde. Fryst. Pr kg Fersk Forbehold om trykkfeil og utsolgt LUTEFISK Stetind. Fryst. 1 kg. Pr pk PINNEKJØTT X-tra. Av lam. Urøkt. Pr kg JULEPØLSE X-tra. 300 g. Pr pk Pr kg 49,67 Coop litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no EPLER Gule, grønne og røde. Pr kg Annonsen gjelder i uke 45 Sauda 8 22 (20) EXTRA LAVE PRISER

8 8 - Tysdag 5. november 2013 RYFYLKE til teneste... FRISØRAR BLOMSTER BILVERKSTAD RØRLEGGER Sjasmin frisørsalong Mandag Hverdager Lørdagsåpent Tlf Drop-inn og timebestilling Tlf Blomster i sorg og glede Tlf Buketter Oppsatser Båredekorasjoner Du ringer - vi bringer... Telefon Linda EU-KONTROLL BILVERKSTED DEKK TIL: BIL - MC INDUSTRI OG LANDBRUK FELGER BILREKVISITA BILPLEIE SERVICE AC SERVICE Hamnaflåt SAUDA TAKSERING MEDLEM AV NORGES TAKSERINGSFORBUND Godkjent for energimerking TAKSERING av bolig og boligsalgsrapport. Naturskade og skjønn. LÅN - VERDI - SKADE Tlf Mob Gudmund Aardal Takstøkonom - Murmester 4208 Saudasjøen VASK / RENS Din lokale rørlegger Fagkunnskap gir trygghet Butikk i sentrum Tlf Kjetil Rasmussen Tlf Jan Erik Rasmussen Tlf DIVERSE Sauda Varme & Bad A/S Rørlegger 24 timer i døgnet Alt innen VVS og andre rørtjenester! Butikk i Saudasjøen Telefon: / E-post: BLI SETT GRAVSTØTTER Salgsutstilling GRAV- MONUMENTER fra 2. etg. Sauda Fargehandel Leveres ferdig montert Henvend: Jan Erik Aartun Tlf privat GRAVMONUMENTER til rimelig pris. Leveres ferdig oppsatt TANNLEGE VASK AV: Arbeidstøy Tepper/ryer (vaskbare) Vasker og ruller duker UTLEIE AV MATTER UTLEIE AV MOPPER Tlf / (p) TANNLEGE PER ALHAUG Brugt. 4 - Tlf på dei gule sidene Kontakt oss for prisar og meir info. Vår kontakt i Sauda: Tlf Vi tar imot nye pasienter. Tlf Tlf

9 RYFYLKE Tysdag 5. november Aktuelle firma i Sauda... BYGG - ANLEGG TRANSPORT Klima og Energiteknikk a.s Birkelandsvn. 14, Sauda Tlf Faks Mobil KONTAKT OSS NÅR DET GJELDER: Ventilasjonsanlegg Varmluftsanlegg Energiøkonomisering Kjøleanlegg Treaskjæret, pb. 231, 4201 Sauda. Tlf E-post: GRUNNARBEID BETONGARBEID NATURSTEINSMURING SAL AV RØYR OG KUMMER BETONGSKJERING Alt i trelast og byggevarer! - gunstige priser Sauda Tlf Vi tegner og projekserer Hus - hytter - tilbygg Start med oss! Byggmester: Nils TuNglaNd Mobil: Mail: Alt innen Graving og massetransport H / B BYGG AS for fremtiden Snekkerarbeid Betongarbeid Maling Reparasjon Tlf Graving og sprengning - Betongarbeid «Me kjøre buss, óg i Sauda» Turbussar? Ta kontakt. Tlf Aartun Transport a/s Tlf UTLEIE AV: Avfallsconteinere 1-43 m 3 Tippbiler Kranbiler tm Gravmaskiner 1,5-25 t Hjullastere 8-20 t Mobiltelefon: Privat: HS TRANSPORT Utleige av avfallsconteinere Transport og kraning Telefon Saudasjøen HS-HANDEL A - Grus- og ferdigbetong Alt i > Mur > Flis > Stillas > Stillas utleige SAUDA TRAKTOR OG GRAVETJENESTER Utleie av sjåfør og maskinkjører Jan Bergsbakk Tlf Blandeverk: INDUSTRI Sørsvand Sandblåsing Telefon / Telefaks ALT INNEN OVERFLATEBEHANDLING, SANDBLÅSING, SPRØYTEMALING OG METALLISERING Tlf e-post: DIVERSE Blikkenslagerarbeid Autorisert protan Tak- membrantekker Grøvik aluminiumtakrenner Kontakt oss for nærmere opplysninger og tilbud Besøksadresse: Birkeland (Indre Birkeland) Trenger du tømrer? Vi utfører alt av tømrerarbeide! Stilling ledig? Ryfylke når dei som er mest aktuelle... Tlf / Telefon: Tlf

10 10 - Tysdag 5. november 2013 RYFYLKE I GULLFORM: Hildeborg Juvet Hugdal har trent godt og er fysisk klar for verdsmeisterskapen i styrkeløft kommande fredag. Nå skal ho bruke dei neste dagane på å førebu seg mentalt. (Foto: Guro Waksvik) Nervane veg tungt Men målet er klart: gull. LINDA MERETHE LIE Eg er ikkje heilt til stades. Alt følest rart. Hovudet er ikkje på plass, vedgår Hildeborg Juvet Hugdal, fire dagar før ho skal konkurrere om edle metall i VM i styrkeløft, på heimebane i Stavanger. Merkar presset Fredag 10. november for ganske nøyaktig sju år sidan debuterte den då 23 år gamle Juvet Hugdal i senior-vm. Presset var vanvittig, då meisterskapsdebuten skulle gjennomførast framfor heimepublikum i Stavanger. Men saudajenta innfridde til fulle. Ny verdsrekord, nye nordiske rekordar og tre gullmedaljar var fasit etter at konkurransen var avgjort. Kommande fredag skal den råsterke kvinna i elden igjen. Arenaen er den same og forventningane er om muleg endå større. Presset er litt annleis enn om eg skulle reist til eit anna land for å konkurrere. Eg veit at mange frå Sauda, jobben min og vener frå heile landet kjem. Eg er ikkje van med å ha ein så stor heiagjeng på sidelinja og har nå begynt å bekymre meg for om eg i det heile tatt høyrer press-signalet i benkpress-konkurransen, ler 30-åringen. Alt kan skje. I rute Hildeborg Juvet Hugdal har lege i hardtrening og føler sjølv at ho er i rute. Fredag kveld skal alle førebuingar gjerast om til prestasjon. Nokon samanlagtsiger har OPPVARMING: Hildeborg Juvet Hugdal har brukt tida fram mot VM på heimebane godt og ser fram til å kunne få ut all energien ho har bygt opp. (Foto: Guro Waksvik) ho, ifølge seg sjølv, ikkje sjans på. Til det er den russiske konkurrenten Olga Gemaletdino, som Juvet Hugdal mistenker å ha tydd til ulovlege hjelpemiddel, for sterk. Men saudakvinna satsar på minst ein gullmedalje likevel. Eg går for gull i benkpress og sølv i dei to andre øvingane. Samanlagtsigeren er heilt utanfor rekkevidde, men kven veit? Alt kan skje. Det skal trass alt løftast før medaljane blir delt ut, understrekar ho. Ny verdsrekord? Benkpress er favorittøvinga til Hildeborg Juvet Hugdal. Ho har sett verdsrekord etter verdsrekord på benken. Sist under Western European Cup i styrkeløft i Blanquefort i Frankrike i september, då ho presterte 217,5 kilo. Nå håpar ho at solid støtte på tribunen vil gi ho ekstra krefter og såleis hjelpe ho til å sette nok ein ny rekord. Eg må jo prøve. Veldig gøy om eg hadde klart å sette verdsrekord på heimebane. Formen i benkpress har vore veldig god. Eg har sagt til meg sjølv at viss denne formen skal stagnere, så håpar eg inderleg det ikkje skjer før etter VM, presiserer ho. Stor meisterskap Omlag 300 utøvarar frå 50 land skal delta under VM i Stavanger kommande helg. Målet er å gjere meisterskapen til den beste Veldig gøy om eg hadde klart å sette verdsrekord på heimebane. nokonsinne. Juvet Hugdal har god tru på at arrangøren, Sandnes Atletklubb, klarer nettopp det. Eg har løfta på mange rare arenaer, men dette blir heilt utruleg. Berre rammene rundt er heilt fantastiske, rosar ho. Deltakarane blir delt i to puljer. Begge puljene løftar før ein byttar øving. Ein startar med knebøy, før det skal konkurrerast i benkpress og markløft. Hildeborg Juvet Hugdal deltar i pulje to. Fullt fokus Verdsmeisterskap på heimebane fører med seg fleire utfordringar enn ekstra forventningspress. Medan Juvet Hugdal elles kan sette seg på eit fly og kople over til konkurransemodus, har ho så langt lada opp til fredag med kvardagslege gjeremål. Men enkelt har det ikkje vore. Eg merkar at eg blir lett stressa. Eg har gått på jobb heile tida, og tenkte at det kom til å gå greit. Men eg kjenner at eg ikkje er heilt med og lar meg lett irritere. Det skal bli godt å sjekke inn på hotell frå onsdag og fokusere på meg sjølv og det som skal skje, seier ho, og legg til at ho håpar ho ikkje skuffar dei mange saudabuane som har meldt sin ankomst på fredag. Dei og andre støttespelarar betyr enormt mykje for meg. Eg håpar ikkje turen blir forgjeves, avsluttar Hildeborg Juvet Hugdal.

11 RYFYLKE Tysdag 5. november Klart for Salemscup nummer 23 Eit halvt døgn med fotball på programmet. INGVIL BAKKA Salemscupen er fotball og tilhørighet, seier cupgeneral Roy Nordhagen. Komande laurdag arrangerer pinsemenigheten Salem den årlege Salemscupen i Saudahallen. Årets cup er den 23. i rekka sidan oppstarten i Opp gjennom åra har det blitt spelt over 800 fotballkampar og truleg har ein stad mellom 500 og spelarar deltatt i fotballkampane. Som regel er det personar innom idrettshallen i løpet av dei 12 timane cupen pågår. 13 lag så langt Årets arrangement startar i Saudahallen i 13-tida laurdag. Deretter går det slag-i-slag med okseridingskonkurranse og fotballkampar. I går, måndag, var det så langt påmeldt 13 lag til fotballcupen, der det blir spelt i to aldersgrupper, år og dei frå 16 år og oppover. I fjor var det laget 91 samer i en pulk som vann den eldste klassen, medan Snacks gjekk til topps blant dei yngste. To verdsmeistrar Men Salemscupen er meir enn bare fotballkampar. Også i år kjem verdsmeister i fotballtriksing, Anders Solum med artistnamnet Azum, for å underhalda spelarar og publikum med imponerande ballkunstar. Med seg har han den kvinnelege verdsmeisteren i fotballtriksing, franske Melody Donchet. Anders Solum har vore her og imponert oss fleire gonger tidlegare og er aldri vanskeleg å få med. Melody Donchet er ein av få som driv med triksing OG akrobatikk. Det gler me oss til, seier Nordhagen. Norsk talent I tillegg til verdsmeistrane i triksing har Nordhagen fått tak i sykkeltrialutøvar Thomas Remvik Aasen, kjent frå tv-programmet Norske Talenter. Eg sit klistra foran tv-skjermen når slike program blir sendt, og sporer opp talent me kan bruka på Salemscupen. Det er hobbyen min, ler Nordhagen. Remvik Aasen vil prøva å setta ny verdsrekord i stille høgdehopp med sykkel inne i Saudahallen. Me vil rigga opp ei høg plattform. Som regel gjer han slike ting utandørs, men nå prøver han inne hos oss, seier Nordhagen. Ingen konsert Ungdommar frå Troens bevis - bibel & misjonsinstitutt i Oslo vil også vera til stades i hallen og vil underhalda med eit dramastykke med fokus på kristne verdiar. Tidlegare år er det lagt opp til ein konsert i Folkets Hus, noko som betyr ein to timar lang pause i fotballsparkinga i Saudahallen. Dette er tatt av programmet i år. Nå blir det kun ein halvtimes pause i programmet, då alle må gå ut slik at arrangøren får rydda hallen for søppel. Dette betyr at årets program blir kortare enn vanleg. Forhåpentlegvis er me ferdige rundt midnatt nå, trur Roy Nordhagen. Spennande trekking Også i år blir det trekt ut flotte premiar blant alle som er til stades i hallen. I år kan hovudvinnaren velga mellom iphone 5s, ein Playstation 4 eller eit Nikon speglreflekskamera. Dette fordi folk har så mykje frå før av at me garderer oss på denne måten, seier Roy Nordhagen, som også lovar andre fine premiar. VANN B-FINALEN: Snacks, med blant andre Benjamin Haraldsen Granberg (til venstre) slo Kristian Birkeland og laget Snadder 2-1 i finalen for dei yngste. (Arkivfoto: Linda Merethe Lie)

12 12 - Tysdag 5. november 2013 RYFYLKE Gjekk heilt til topps i «Stjernå» Songtalentet Malene S. Nordbø blei i helga vinnar av Haugesunds Avis sin talentkonkurranse. MARITA IMS Det er den største opplevinga eg har vore med på, fortel den talentfulle femtenåringen når lokalavisa møter ho på skulen måndag føremiddag. Det var mor Mette Nordbø som tipsa dottera om konkurransen, men songtalentet sjølv hadde ingen tankar om å nå heilt til topps. Eg tenkte at det heilt sikkert var mange flinke som ville delta, men at det likevel var verdt å prøva, seier Nordbø. Engasjert publikum Saudajenta var blant 130 unge og håpefulle songarar som i september møtte til audition i konkurransen «Stjernå». Der framførte ho songen «Someone like you» av Adele og var ein av fem som gjekk vidare til finalen. Under sjølve finalen, som blei arrangert på Amandasenteret i Haugesund laurdag, framførte ho «Read all about it» av Emeli Sandé. Rundt stemmer kom inn under finalen og 6500 stemmer var komme inn på førehand. Malene S. Nordbø fekk flest stemmer og ein sjekk på kroner i førstepremie. Eg blei heilt sjokka, seier femtenåringen om kva ho følte då det gjekk opp for hennar at ho var vinnaren. Ho har ennå ikkje bestemt seg kva ho vil bruka pengane på. Ein ny mobiltelefon, eit musikkinstrument, eller dersom eg er litt lur så set eg dei i banken, seier «stjernå» smilande. Gav meirsmak Malene S. Nordbø har framført mange songar for eit publikum tidlegare, men ikkje eit så stort som det som var på Amandasenteret under finaleshowet. På ein scala frå ein til ti, kor nervøs var du? Kanskje sju eller åtte. Samtidig var eg veldig gira og spent. Men ut i framføringa gløymde eg det og følte det gjekk godt, fortel ho. Nordbø har ingen planer om å stilla i same konkurranse til neste år, men ser gjerne mot nye og liknande talentkonkurransar. Fleire talent Songtalentet spelar også gitar og piano, og er med i to band; eit med bare gitaristar og eit band der bandmedlemma spelar fleire instrument. Det er likevel song Nordbø vil satsa mest på. LOKAL STJERNE: Malene S. Nordbø stakk av med den gjeve førstepremien på kroner då ho deltok i talentkonkurransen «Stjernå» i helga. (Foto: Malin Nordby) First Lego League 6. og 7. klasse ved Fløgstad skule er med på FLL (First Lego League). Oppdraget er naturkatastrofar og fram til 9. november jobbar vi kvar veke med denne oppgåva. I november er det finale i Haugesund der vi skal presentere kva vi er kome fram til. Vi skal finne opp idear som kan vere til hjelp ved ein naturkatastrofe. Vi har skrive søknad om kva vi ønskjer å jobbe med og har ulike oppgåver. Før vi tok til med arbeidet hadde vi besøk av Geir Kenneth Bjerkelund frå Making Change. Han fortalte om jordskjelva i Japan i Han viste fram nokre ting han tok med til Japan. Making Change hjelper andre i naturkatastrofar. Vi har også vært på team building. Vi sykla ut til Fosstveit i Saudasjøen og blei tatt imot av Ragnar Fosstveit. Han hadde laga ulike oppgåver der vi måtte samarbeide. På desse timane blei gruppa betre kjent og hadde det moro. Vi fekk øve oss i å samarbeide. Etter å ha fått jobbar i ulike grupper er vi no fordelt i tre grupper: profilering, forsking og teknologi. Profileringsgruppa Profileringsgruppa skal presentera laget si oppgåve på ein pit når vi er i Haugesund. Jobben vår er å reklamera for laget vårt i Haugesund. Dette skal vi gjere med å ha ein pit der vi kan vise fram kva forskarane har kome fram til, og vi skal ha ein power point som viser korleis vi har jobba. Det er viktig at vi samarbeider og det er mykje vi må bli einige om. Vi har fått god hjelp frå Terje Hodne. Han har hjelpt oss med å finna namn til laget og tenkje ut korleis vi kan ha det på pit-en. Namnet vi vart einige om er: MOVING FORCE. Dette synest vi passar godt til årets tema, som er naturkatastrofar. I Haugesund skal vi ha eit underhaldningsbidrag for dei andre deltakarane, til det øver vi inn ein dans. Vi er ti elevar på gruppa. To gutar og fem jenter frå 6. klasse og tre jenter frå 7. klasse. Teknologigruppa I teknologi gruppa er vi fem jenter og fire gutar, som arbeider to og to med forskjellige oppgåver. På konkurransedagen i Haugesund har vi to og eit halvt minutt på oss for å gjere dei forskjellige oppgåvene med roboten på ein robotbane. Vi programmerar robotane på eit program som heiter NXT. Her kan vi velje kor mange grader, rotasjonar eller sekund roboten skal køyre. Du kan også velje kor mange rotasjonar hjulet skal ta for å komme fram til oppdraget som skal utførast på robotbanen. Vi synest det er veldig kjekt å vera på teknologigruppa fordi det er ein kjekkare måte å læra på. Vi må læra å samarbeida med andre og vera nøyaktige. Vi må måla og rekna ut kor mange rotasjonar hjula skal for å nå målet. Vi må vite kor mange grader me må rotere for å få JAKTAR PÅ NY KUNNSKAP: Elevar i 6. og 7. klasse ved Fløgstad skule deltar i First Lego League. den rette svingen og me må tenkje ut lure løysningar på reiskap til roboten som skal utføre oppdraga. På denne gruppa trengst det mykje tålmod og hard jobbing. Det blir prøving og feiling, men til slutt får vi det til. Forskargruppa Forskargruppa starta med idemyldring der alle fekk seie kva dei ønska å forske på. Temaet i First Lego League i år var Natures Force. Idear som kom opp var alt frå tsunami, skogbrann, flom skred og så vidare. Etterkvart landa vi på skred då vi skulle velje noko som kunne skje i nærleiken der vi bur. Då fleire i klassa kjende personar som var blitt tatt av snøskred og det kvar vinter går mange snøskred i Sauda. Dei som er blitt tatt av snøskred er Caroline Birkeland og Ole Sivert Birkeland. Caroline og Ole Sivert blei tatt av to forskjellige snøskred. Caroline blei tatt av eit løsskred, medan Ole Sivert blei tatt av eit flaksnøskred. Vi får også hjelp av Espen Thompson og Andreas Fløgstad til å forske. Espen har vært på forskargruppa mange ganger for å hjelpe oss med å forske, hjelpe oss med kva vi skal gjere og kva som er lurt å tenke på. Vi har óg hatt besøk av Dag Bjønnes. Dag snakka mykje om korleis snøskred blei utløyst og kva som kan vere lurt å finne opp. Problemstillinga vår er: Korleis finne ein person som er tatt av ras fort nok! Vi har bestemt oss for å finne opp ein app med varmesøkande kamera. Der vil vi også nytta signal frå recon-brikka som no er sydd inn i fleire klede. Vi skal presentere fakta om snøskred for dommarane i Haugesund og vi skal presentere oppfinninga vår. Vi trur den er god og kan redde mange liv! Laila Jordal Rusten

13 RYFYLKE Tysdag 5. november Premierer! Søsken til evig tid Ons 6/11 kl Merk tid! Fre 8/11 kl Alle, 75 min. min. Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa med grøtservering før forestillingen fredag 8/11. Dørene åpner kl A., 90 min. Fre 8/11 kl Lør 9/11 kl Søn 10/11 kl Ender s game PROKLAMA Avdøde: Lund, Astrid Fødselsnr.: Adresse: Storflåt 11 Poststed: 4208 Saudasjøen Dødsdato: Sak nr DFA-HAUG Captain Philips 15 år, 133 min. Søn 10/11 kl (ta gjerne med hjem). Sjøen 12 (Sauda Fjord Camping) Advokat Mads Schjølberg Postboks 1816 Vika 0123 Oslo Opningstider framover: Torsdag kl Fredag kl Laurdag kl FARSDAG DOVREPAKKEN EKTE FARSDAGSGAVER Stengt 21.11, og pga. revy. Velkommen til ein uformell møteplass for ungdom! Aldersgrense 15 år. Jeg kommer hjem til deg og legger om. Begynne for deg selv? Utvikle noe nytt i bedriften? Tlf LG DI N EGEN 31 for: Informasjonsmøte om nyskaping og gründerskap i Sauda Mentorordning og lokalt næringsfond. PA K Tid: 3 for: 499,- Mental Helse Sauda har basar torsdag 7. november kl på Betel. Åresalg. Hovedtrekning. Enkel servering. Alle hjertelig velkommen. EK TE K VA L I T Sted: Lørdag 16. november inviterer IL Ny Von alle nye og gamle medlemmer m/følge over 18 år til haustfest på Lyngmyr kl Det blir matservering, kr 150 pr. person. Kom som du er, men husk å ta på deg ein parykk eller anna passande hovudplagg og mykje godt humør! Påmelding innan torsdag 7. nov. til Marie, tlf eller Jorunn, tlf Velkommen! Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Heimevernsøvelse i Sauda - Vikedal - Sandeid - Ølen Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 vil i perioden søndag 3/11 til fredag 8/11 gjennomføre en øvelse i områdene Sauda - Vikedal - Sandeid - Ølen. Det vil kunne observeres militært bevæpnet personell langs vegene og i terrenget, samt et antall kjøretøy i tilknytning til aktiviteten. Det vil i løpet av øvelsens varighet bli etablert kontrollposter langs trafikkert veg, men disse skal i liten grad være til hinder for sivil trafikk. Det vil bli brukt løsammunisjon under øvelsen, slik at det kan forventes å høre smell/støy i forbindelse med denne aktiviteten. Onsdag 6. november 2013 kl Sauda Fjordhotell Påmelding til Sauda Vekst AS: Telefon: E-post: ET T GAVEKOR orening Sauda Handelsf Her kan du bruke sentrumsgavekortet Haustfest Ungdomskafeen opnar i Lillesalen på Folkets Hus Torsdag 7. november kl Tlf K Billettsalg og biblioteket! Onsdag kl Krav må meldes til Nå er det tid for dekkskift igjen. 11 år, 114 min. Fre 8/11 kl Søn 10/11 kl SAUDA KOMMUNE KOMLEMIDDAG VE Sauda komm. kino (Alf Selvig a/s) Kalender Følg med i lokalavisa med eigne bilete hald deg orientert Gled deg sjølv eller nokon du er glad i! Me tilbyr kalendrar med eigne foto som motiv. Kalenderen er i A4 og har ei side pr. mnd. pluss framsida. Kontakt oss for prisar og Ma ytterlegare info. Tlf E-post: September To Fr Lø Sø On Ti Uke Hugs våre annonsefristar: Til tysdagsavisa: Fredag innan kl Til fredagsavisa: Onsdag innan kl Ting & tang Det vil også gjennomføres skarpskyting med håndvåpen på Lyngmyr skytebane under øvelsen. Kontaktpersoner i forbindelse med øvelse er: Dag Bjønnes Ronny Johansen forsvaret Tlf Head slalomsko str. 25 (ca 38), til salgs. Bente. Tlf Ikkje fått avis? Ring eller (etter kl ) B t! li set Ting & Tang Vår marknadsplass for bil - ski - maleri hus/leilighet - etc. Ver ein kremmar du og! Pris: kr 100,- Det du ikkje treng kan andre ha bruk for... Ryfylke dekker heile Sauda. Annonsér der du blir sett av flest! Tlf for fire linjer + tlf. nr. Ekstra pr. linje: kr 20,- Skal betalast før innrykk. ditt lokale mediehus

14 14 - Tysdag 5. november 2013 RYFYLKE Ein kveld i solidaritet Vil diskutera samanslåing Hjelmelandsordførar Trine L. Danielsen (H) vil be Ryfylke IKS sjå på kommunesamaslåing att. Det skjer ikkje nå med det første, men ganske snart, seier ho når me treff på henne på Ryfylketinget på Sand sist i okober. Kommunsamaslåing var ikkje tema på tinget, men Danielsen er allereie i gang med å sondera mulegheitene for samanslåing med naboen Strand. Suldalsposten Kraft-tvilen er der Kva dei politiske partia meiner om to planlagde vindkraftverk i Vindafjord, er førebels ikkje blitt meir avklara etter turen til Midtfjellet Vindkraft i Fitjar der under halve kommunestyret deltok. Høgre er splitta, Ap og KrF er i tvil, og i Senterpartiet peikar pila mot ja. Frp er partiet som har ytra mest skepsis. Grannar Stramt i Strand Strand-rådmann Jon Ola Syrstad legger fram et stramt budsjett for neste år. Han legger ikke skjul på at kuttene er vanskelige. Like fullt framstår kuttene som nødvendige for å tilpasse driftsnivået til inntektene og for å legge til rette for investeringer, kommenterer han. Rådmannen ser for seg store låneopptak i årene som kommer. ( ) Økonomien i Strand er i dag i rimelig god stand. Det skyldes vekst i skatt og rammetilskudd fra staten, betydelige kutt/effektiviseringstiltak som er iverksatt. Lav rente og god budsjettdisiplin, sa Syrstad i sin innledning i budsjettpresentasjonen. Strandbuen Vil redusere med 22 årsverk i 2014 Rådmannens budsjettforslag ble torsdag presentert for Odda formannskap. I forslaget kommer det frem at nesten 70 prosent av Odda Kommunes driftsbudsjett går til lønskostnader. Rådmannen foreslår å redusere de økende lønsutgiftene ved å kutte 22 årsverk. De ansatte ved teknisk avdeling, som snart skal slutte av naturlige årsaker, vil ikke bli erstattet. ( ) Vi i Odda er heldige, vi er en av de 40 rikeste kommunene i landet, og vi har levert gode tjenester til innbyggerne i mange år, sa rådmann Ingrid Heradstveit Guddal. ( ) Teknisk sjef Jostein Eitrheim sa hans avdeling ville redusere bruken av sommervikarer. Dette skal løses ved at de fast ansatte må påta seg andre arbeidsoppgaver om sommeren. Noen må kanskje inn å gjøre litt arbeid for parkvesenet i ferieperioden, sa Eitrheim. Hardanger Folkeblad Ingen kan gjera alt, men alle kan gjere noko. Eit mantra for den vellukka tilstellinga på Sauda vidaregåande skule fredag kveld. K T S T O R D I V E L R E I S E T I D S K I L T E T E E R T E R T I T A L E N G T R U R V A R E E R T K E N S K A L A N G K U R T E N E F J Ø R E R T A R N A U S T O R K E U L T E Margoth Sundsbø kunne på vegne av Fairtrade Sauda og Sauda og omegn Zontaklubb ønske vel møtt til eit talrikt publikum som hadde funne vegen til Sauda vidaregåande skule denne haustfredagen. Gullrekka på NRK greidde ikkje halde alle saudabuane heime, og dei frammøtte fekk høyre eit fengslande lysbileteforedrag av Petter Skauen. Dei fekk også møte Kåre Rød og svigersonen hans Mario Griljalva frå Guatemala. Som om ikkje det var nok framførte eit samansett kor frå Sauda og Suldal den nicaraguanske bondemessa Misa Campesina. Etter ei kort orientering om Zonta og Fairtrade gjennom korte filmsnuttar, fekk fredsmeklaren og Latin-Amerika-eksperten Petter Skauen ordet. Gjennom ord og bilete tok han oss med på ei reise gjennom ulike land der han hadde arbeid i fredens og solidaritetens teneste. Heilt sidan 1972 har han vigd arbeidskapasiteten sin til å hjelpe menneske i dei latinamerikanske landa. Han har gjennom alle desse åra vist evne og vilje til å skape arenaer der stridande partar kan møtast. I krigens rom er mest alt tillatt. Sult er eit effektivt våpen. I dag kan ein spore ei sakte, men sikker betring og det er ingen væpna konflikt i Mellom-Amerika. I staden er det narkotika som øydelegg land etter land. For oss i den rike del av verda er det viktig å vise solidaritet med dei som mest ingen ting har. Fairtrade fokuserer på rettferdig handel, og arbeidsplassar blir skapt for folk som sårt treng det. Kåre Rød fortalde om ei reise til Guatemala, landet der svigersonen hans kjem frå. Etterpå fekk den nemnde svigersonen, Mario Griljalva, ordet og fortalde om sitt Løysing kryssord frå fredag 25. oktober E G L A O R B S O B S M A N I A P V I L J E S T E R K L S A L S P R O S P E K T R O A A L T A N A I N A K L E G G E N E R T R O R D R A K E N A N D B R A O R M P T R E Ø R A G L I S N I A R K N E S T A L M I L T E N K R E K A S A K L E A N A R K I Ø M E J E T T U L L R O J A L K E L N E R A R L E I A R E J R I E I I P I R A T V R O M A N T I K K E N K U E L I O M S T U E A R G D E M O N S E T E R J E N T E T E FLOTT MUSIKK: Ein entusiastisk dirigent Magne Bokn leia eit samansett kor frå Sauda og Suldal, saman med dyktige musikarar, gjennom Carlos Godoy si mektige bondemesse, Misa Campesina. liv som politimann i Guatemala. I dag bur han i Sauda saman med kona og dei to sønene deira. Han har jobb, har lært seg godt norsk og kjenner seg godt tatt imot av nordmenn. Svoltne skulle ikkje dei frammøtte gå heim denne kvelden. I pausen baud arrangøren på både mat og drikke. Samtidig var det høve til å vitje Zonta og Fairtrade sin stand. I tillegg var det sal av ulike varer. Kvelden blei avslutta med den nicraguanske bondemessa Misa Campesina framført av eit samansett kor med songarar frå både Sauda og Suldal. Saman med dyktige musikarar, ein framifrå solist, Olav Nerheim, og ein entusiastisk dirigent Magne Bokn skapte dei eit musikk- og songbilete ein seint vil gløyme. Mektig er kanhende det rette ordet å bruke om denne opplevinga. Wenche Pleym SuDoku Svar på forrige Sudoku Fyll ut dei tome rutene med tal frå 1 til 9, både vassrett, loddrett og i kvadrata. Levert av Pressetjenester ans

15 RYFYLKE Tysdag 5. november Gratulerer med dagen! Me vil gratulera den blidaste gutten i bygdå, Ulrik Hodne, med dagen i dag! Hilsen besta og Phillip. Hipp, hurra for lillebroren min i dag, Ulrik Hodne! Stor klem fra Ella! Mamma og pappa hilser også. 4. november blei vårres kjære Pernille Birkeland heile 2 år! Gratulerer masse med dagen, gopia vårres. Klem fra mamma, pappa og lillesøster. Hipp, hurra for sjarmtrollet vårt, Pernille Birkeland, som ble 2 år mandag 4. november. Stor klem fra bestemor, faste og Dag Tore. Morfar sitt gull og snuppeduppa til mormor,ulla Celize Bratås,fyller 3 år i dag, 5.november. Gratulerer med dagen. Bursdagsklem fra morfar og mormor. Hipp, hurra for Tobias Messi Saltvik Ur som fyller 6 år i mårå. Bursdagsklem fra besten, farmor, Ørjan og Kine. Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via: mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Film er best på kino Nyfødd Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa Solan, Ludvig og Reodor er tilbake. Det nærmer seg jul, og Flåklypa Tideneredaktør Frimand Pløsen har lovet bygda snø. Når Ludvig ønsker seg det samme, så er ikke oppfinner Reodor Felgen vanskelig å overtale til å bygge verdens kraftigste snømaskin. Men så forsvinner Reodor, og så forsvinner snømaskinen, og da må Solan og Ludvig stelle i stand til jul alene. Hvis de rekker det, etter å ha reddet Flåklypa fra verdens verste snøstorm. For å tukle med naturen, det er farlig, det. Søsken til evig tid er en varm og poetisk film om søskenparet Magnar og Oddny som driver familiegården på Kleiva i Sunnfjord, omtrent på samme måte som generasjoner har gjort før dem. Det vil de fortsette med så lenge helsa holder. De lever tett på den storslagne naturen som de er en del av. En håndfull kyr i fjøset gis kjærlig omsorg og en lokal hjortestamme får hjelp når vinteren er på det hardeste. Men hjortene er ikke mer takknemlige enn at de spiser opp frukttrærne til dessert. Den gamle eika på tunet har i generasjoner gitt værtegn om årstiden som kommer. Lille Alexander kom til verden 24. oktober, gram og 51 cm. Stolte foreldre er Filippo Ballarin og Cindy Huse. Captain Phillips Basert på den sanne historien om kapteinen på MV Maersk Alabama, som ble kapret av somaliske pirater. Action-thrilleren Captain Phillips, med Oscarvinneren Tom Hanks i hovedrollen, er den sanne historien om somaliske piraters kapring av det amerikanske skipet MV Maersk Alabama i det første amerikanske frakteskipet som ble kapret på 200 år. Ender s game I fremtiden har en fiendtlig, utenomjordisk rase kalt Formics angrepet jorden. Hadde det ikke vært for den Internasjonale Flåtens legendariske kommandant Mazer Rackham (Ben Kingsley), ville alt vært tapt. For å forberede seg på neste angrep trener det Internasjonale Militære, ledet av Oberst Hyrim Gradd (Harrison Ford), opp eliten av smarte ungdommer i håp om å finne Mazers etterfølger. Vi gratulerer Nashe som har blitt storebror til Kevin Farai Rønning som kom til verden søndag 27. oktober. Han veide gram og var 49 cm lang. Hilsen Ole Viggo og Spiwe Rønning. Tysdag 5. november 2013 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 11. november: - Mortensmesse I England feirar ein Guy Fawkes Day. Guy Fawkes var ein engelsk katolikk som ville sprengje parlamentet i lufta i 1605, men konspirasjonen vart avslørt og mannen hengd kort tid etter 1940: Roosevelt sette amerikansk rekord ved å verte attvald til president i USA for tredje gong 1940: Winston Churchill kunngjorde at sivile britar var drepne og alvorleg såra hittil under luftkrigen «Pengar gjer ingen glad, men det er betre å gråte i ein Jaguar enn på bussen». Norsk Ordtak i dag Namnedagar: I dag: Egil, Egon Onsdag: Leonard, Lennart Torsdag: Ingebrigt, Ingelin Fredag: Ingvild, Yngvild Laurdag: Tordis, Teodor, Teo Søndag: Gudbjørg, Gudveig Måndag: Martin, Morten, Martine I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Sol Flo&Fjøre FAKTA NASA NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og er USA sitt sentrale organ for sivil flyteknisk forsking og romforsking. NASA vart oppretta i 1958 med hovudoppgåve å organisere og koordinere planlegging, forsking, utvikling og operativ verksemd på den sivile romsektoren i USA. Levert av PresseTjenester ans, Bergen C RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Linda Merethe Lie

16 16 - Tysdag 5. november 2013 RYFYLKE Vêret Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Torsdag Fredag Laurdag Sundag Måndag Sauda i morgen: Regn. Flau vind, 1 m/s frå sør-sørvest. 3,2 mm nedbør Sauda 4 Sand Regn. Svak vind, 3 m/s frå sørsørvest. 2,7 mm nedbør. Regn. Svak vind, 2 m/s frå sørsørvest. 3,6 mm nedbør. Regn. Flau vind, 2 m/s frå sør. 1,6 mm nedbør. Delvis skya. Svak vind, 2 m/s frå aust- nordaust. 0 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 8,3 gradar, 1,7 gradar over normalen. Høgste temperatur var 16,6 gradar (13. oktober), lågaste var -0,5 gradar (18. oktober). Samla nedbør var 363,5 mm. Mest nedbør på eitt døger var 113,1 mm (23. oktober), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Kraftig regn. Svak vind, 2 m/s frå aust- søraust. 5 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. skuleeleven Navn: August Thompson Alder: 9 år Klasse: 4. klasse Skule: Fløgstad skule Korleis kjem du deg til skulen? Først må eg gå opp ei trapp, så opp ein liten bakke, og så ned ein stor. Pluss eit lite vegkryss, frå der kan eg sjå eit lite jorde. Der er det ein snarveg med ein liten sti. Det tar omlag ti femten minutt å gå til skulen. Kva er det kjekkaste faget du har? Samfunn, gym og kunst og handverk. Og litt matematikk. Eg liker å laga ting og læra om naturen og sånt. Kva liker du å gjere i friminutta? Eg liker å spela slåball med venner. Kva er det første du gjer når skulen er slutt? Då går eg heim. Så gjer eg lekser. Eg er heime åleine litt først, før syster mi kjem heim klokka tre. Kjenner du nokre elevar frå dei andre skulane? Ja, litt. Eg kjenner fleire på denne skulen. Kva brukar du å gjere på fritida? Eg liker å gå på jakt. Og så liker eg tekniske greier, slik som helikopter, bil og multikopter. Slike radiostyrte ting. Kva vil du bli når du blir stor? Eg er ikkje heilt sikker. Kanskje eg kan bli advokat? Sauda for 25 år sidan Ryfylke nr november 1988 Hotellet mot straumen Sauda Fjordhotell er hotellet mot straumen. Medan hotellnæringa i landet elles, og spesielt i Rogaland, slit i motgang, har hotellet i Saudasjøen framgong. Hotellet har no fullt belegg fram til jul. Det er på kursmarknaden fjordhotellet gjer seg mest gjeldande. (...) Etter at hotellet auka antal rom med bad frå 14 i fjor til 21 i år har det vore ein markert oppgong i antal kurs og konferansar, ein oppgong som kjem trass i at hotellnæringa elles i Noreg slit i hard motvind. Kvifor flytter folk frå Sauda? Spørjeundersøking gav ingen nye svar, utdanning og arbeid er framleis hovudgrunnane til at folk dreg «ut fjorden». 521 skjema vart sendt ut, og av desse kom 170 i retur. 100 kvinner og 70 menn svara på spørsmåla. (...) 64 hadde vakse opp i Sauda og 85 hadde kome til Sauda som innflyttarar. (...) Kva var grunnen til at dei flytta frå Sauda? Majoriteten, 50 personar, svara at dei reiste frå bygda for å få utdanning. Mest like mange, 49, svara at dei flytta fordi det var vanskeleg å få arbeid i Sauda (...). Rådmann Ståle Pedersen fortel i samband med spørjeundersøkinga at kommunen vil prøve å få til eit bedriftsregister. Filmar i november Crocodile Dundee II Dødsjakten Oppgjør i villmarken BIG Romnaut Nico Tøffe karer danser ikke STREIK (Sauda) Farlig begjær Båtsambandet opp i fylkeskulturstyret SV-representanten Kari Oftedal Lima tok i fylkeskulturstyret sitt møte 26. oktober opp i båtsambandet mellom Sauda/Sand og Stavanger. Ho fremme eit forslag der kulturstyret ber samferdselssjefen ta kontakt med DSD for å kome fram til ei løysing som vil gi idrettsutøvarar i distrikta betre føresetnader til deltaking på lik linje med utøvarar frå meir sentrale strok av fylket. EIN LITEN LURING: August Thompson kjenner skuleruta si godt og kan fortelja om terrenget i detalj. Han er ikkje sikker på kva han skal bli når han blir stor, men han driv å funderer på om det kanskje blir advokat av han. (Foto: Marita Ims)

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer