bladet. norges korforbund MICHAEL JACKSON LEVER I NORD PROFF-KOR HVA NÅ? I KOR PÅ JOBBEN ROCK CHOIR TIL NORGE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 2011 bladet. norges korforbund MICHAEL JACKSON LEVER I NORD PROFF-KOR HVA NÅ? I KOR PÅ JOBBEN ROCK CHOIR TIL NORGE."

Transkript

1 bladet norges korforbund MICHAEL JACKSON LEVER I NORD PROFF-KOR HVA NÅ? I KOR PÅ JOBBEN ROCK CHOIR TIL NORGE øyvind arvola

2 Vocal Six en av Sveriges mest aktive a cappella grupper. Engasjer koret ditt, eller gå sammen med flere kor via korforbundet, og la dere inspirere av Vocal Six fengende workshopprogram. De seks sangerne er også rutinerte coacher, fylt med kunnskap og energi. Prøv noe nytt, slipp deg løs på scenen og kjenn musikken i hele kroppen. I en avsluttende felles konsert får deltakerne virkelig vise alt de har lært! Last ned workshopmenyen på under Workshop, eller ta kontakt med Peder Tennek, Under Nordkor Nord-Norsk Korfestival var vi så heldige å få besøk av den meget dyktige Vocalgruppen Vocal Six. Et bekjentskap arrangørene og festivaldeltakerne satte stor pris på. Vocal Six hadde, foruten en workshop for 160 inspirerte sangere, en konsert på kvelden som var en fryd for øret og ikke minst lattermusklene. Dette er seks meget dyktige sangere/kursholdere som kombinerer sin faglige kunnskap med humor, glimt i øyet og en stor dose sjarm Marita Havaas Olsen, korkonsulent NK-Nord Stemningen i salen er elektrisk, Smeltedigelens kuleste band trengte ingen instrumenter, De synger som guder, formidler som komikere og har en sjelden musikalitet Rana Blad Casa Vacanze er en turoperatør som har eksistert på det norske markedet siden Vi driver først og fremst med utleie av boliger ved Middelhavskysten. De siste årene har vi hatt stor suksess med skolereiser. Da vi nå har fått grønt lys for å tilby samme gunstige spesialpriser for kor som vi har på skolereiser, ønsker vi å presentere tilbudene våre for dere. Korreiser I samarbeide med SAS og Norwegian kan Casa Vacanze tilby korreiser til utrolige priser. Prisene nedenfor gjelder flyreise tur/retur inkludert alle avgifter samt 1 ukes opphold på hotell med frokost eller i toroms leiligheter. God standard. Det vil normalt være rimeligere med for eksempel weekendeller langweekendturer. I tillegg til opphold og flyreise hjelper Casa Vacanze til med transport og ekskursjoner. Dessuten kan vi i mange av de aktuelle byene hjelpe til med kontakt med lokale kor og muligheter for å opptre. PRISER FRA: London kr ,- Paris kr ,- Nice/Cannes kr ,- Berlin kr ,- Praha kr ,- Roma kr ,- Barcelona kr ,- Lisboa kr ,- Madrid kr ,- Dublin kr ,- Milano kr ,- Budapest kr ,- Krakow kr ,- Tlf fax

3 NORGES forbund T I D S S K R I F T F O R N O R S K K O R S A N G NUMMER ÅRGANG Et nytt år er i gang! Godt nytt år til alle medlemmer av Norges Korforbund. Vi har lagt bak oss et jubileumsår fylt med mange flotte arrangementer og koropplevelser fra nord til sør, og takker alle som har vært med å bidra til å feire Norges Korforbunds 25 år. Vi har også i 2011 mange spennende tilbud. På kor.no vil dere finne informasjon om alle våre prosjekter fremover. Landsfestival i Stokke, Sommerkorskolen på Toneheim, Seniorkurs utenfor København, Landskonkurranse for kor i Trondheim, Singing Costa Blanca, for å nevne noen. I tillegg kommer alle lokale prosjekter og kurstilbud. Våre regioner er i full gang med årets prosjekter. Jeg sitter selv i skrivende stund i Narvik, og har opplevd premieren på NK Nord sitt prosjekt Tribute to Michael Jackson. Et flott show med gode korister, solister, band og dansere. Gratulerer med vel blåst premiere konsert og fest! I løpet av våren vil vi få nytt medlemsregister i NK. Det gamle registeret takket for seg senhøsten 2010, og vi har siden vært helt avhengig av at korene har oppdatert sin medlemsinformasjon på kor.no. Det nye systemet vil sikre bedre rapporteringsmuligheter overfor regioner og distrikter, samt at det kobles opp mot rapporteringssystemet til VO (voksenopplæringsmidlene). Vi takker alle for tålmodigheten dere har vist oss i denne perioden. Flere distriktsledd har allerede gjennomført sine årsmøter, og resten vil gjennomføre sine i løpet av mars. Vi takker alle tillitsvalgte for det arbeidet og engasjementet de har bidratt med i 2010, og ønsker nye tillitsvalgte velkommen til Norges Korforbund. Jeg ønsker alle en riktig fin vår med mye vakker og spennende kormusikk, og håper vi sees rundt på mange av våre arrangementer. Vi høres! CS Ina Strøm Fagredaktør INNHOLD PROFESJONALISERING 4 Etter tre utredninger, én evaluering og mer enn 12 millioner kroner i ekstrabevilgninger er det fremdeles langt igjen før den første sopranen blir ansatt i Norges første proff-kor. TA EN SANG PÅ JOBBEN 9 Bedriftskor er en populær syssel. Nyere forskning viser at arbeidsgivere kan tjene på å legge til rette for korsang på arbeidsplassen i form av lavere sykefravær og økt samhold blant kollegaene. GIR SEG MENS LEKEN ER GOD 12 Skihelten Ole Ellefsæter gjorde med korsangen som med skikarrieren, han ga seg mens han var på topp. I Mitt Korminne deler han opplevelser og erfaringer fra karrieren som skiløper, spellemann og korsanger. NOTENYTT 14 I denne utgaven er det noter for tre stemmer som er tema. Mange sliter med å rekruttere nok menn. Heldigvis blir utvalget for SAB stadig bedre, og Anthony Smith har tips til spennende repertoar i ulike sjangre. FORBUNDSINFO 17 NYTT FRA DIN REGION SØR ØST 20 VEST 22 MIDT 24 NORD 26 MEDLEMSFORDELER 29 KONTAKTINFORMASJON 30 Cathrine Schumann Ansvarlig redaktør Ansvarlig redaktør: Cathrine Schumann Fagredaktør: Ina Strøm, tlf , I redaksjonen: Svein Johansen, tlf , Produksjon: Redaksjonen er uten ansvar for materiale som ikke er bestilt. Korbladet kommer ut fire ganger i året. Abonnement kr 200. Løssalg kr 60. Utgiver: Norges Korforbund Nedre Vollgate Oslo Annonsesalg: Frilans Media v/ Vegard S. Øye Neste utgave: 14. juni 2011

4 Koret ved Den Norske Opera og Ballett er Norges eneste profesjonelle kor hvor sangerne er ansatt på heltid. Her synger de ved NHOs årlige konferanse. Samstemt miljø jobber for flere proff-kor Det har gått 20 år siden de første planene om et profesjonelt kor i Norge ble lansert. Etter tre utredninger, én evaluering og mer enn 12 millioner kroner i ekstrabevilgninger er det nå gledelig at kormiljøet omsider er enige om hvordan det skal satses videre. AV VESLEMØY ØSTREM Diskusjonene har gått høyt i kormiljøet, politikerne har sagt de vil satse, Kulturrådet har evaluert og utredet, men fremdeles er det ingen kor i Norge som kan kalles profesjonelle heltids ensembler, foruten Operaens kor. Det har gått 20 år siden de første seriøse tankene om et proff-kor ble lansert. Flere peker på korbevegelsen selv, for å forklare hvorfor koretableringen stadig blir satt på vent: Kormiljøet har ikke vært samstemte, og derfor har det vært vanskelig for politikerne å vite hvilken vei man skal gå, sier Vegar Snøfugl i Norsk kulturråd. Her har vi hatt et tydelig engasjement fra politisk hold, men et miljø som har hatt mange meninger. Det har vi lyttet til, og det er klart at en slik satsning tar tid å bygge opp, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Lubna Jaffery Fjell. Dissonans Svend Ola Hådi, president i Norges Korforbund, erkjenner at det har vært en dissonans i kormiljøet i denne saken. Tidligere var det en rivalisering internt i kormiljøet. Da det ble snakket om proffkor på begynnelsen av 90-tallet, var en del av de beste korene i landet mest opptatt av hvilket kor som skulle bli det proffe og mange mente at det var eget kor som var mest skikket for en slik status. Etter hvert har denne tanken blitt mindre rådende. Nå ser vi et kormiljø som er langt mer samstemt i hva vi ønsker, og vi støtter opp om Kulturrådets forslag så lenge det ikke går ut over de semi-proffe korene, sier Hådi. Begrepet profesjonalisering dukker opp som et mantra, som ikke bare høres like fint ut, men som er mye rimeligere. Han er opptatt av at det nå stakes ut en vei mot flere profesjonaliserte kor og ensembler i flere regioner. Politikerne løftet i årets budsjett frem fem kor som fortsatt får midler til å utvikles videre, Kor Vest, Nordic Voices, Vokal Nord, Solistkoret og Trondheim Voices. Tidligere var det fire kor til som fikk profesjonaliserings midler, men nå er det disse fem det satses på. Det betyr at vi kan få kor over hele landet som får midler til rådighet til å bygge opp

5 KORbladet Nr Foto: Thomas Barstad Eckhoff Lang dags ferd mot kor: 1990/91: Norsk kulturråd anbefaler departementet å opprette en prøveordning med et frittstående statsfinansiert kor med sangere ansatt i heltidsstillinger. 1992: Utredning fra Norsk kulturråd med samme konklusjon/mål. 1993: Negativt svar fra departementet (Ap). Men signaler om at det er ønskelig å satse på et proff-kor : Lobbyarbeid mot politikerne fra Korforbundet og andre aktører. 2001: Budsjettmerknad om at det er på tide å satse på korfeltet. Bestilling av ny utredning fra Norsk kulturråd. 2002: Norsk kulturråd leverer utredning og skisserer to veier: Økte midler til ensemblestøtte og øremerking til vokalfeltet innenfor denne orningen eller nyetablering av et profesjonelt kor. 2002: Kulturmeldingen tilrår at man benytter eksisterende tilskuddsordninger for å gi et profesjonelt løft til korfeltet. Ingen konkrete løfter. 2005: Budsjettinnstillingen fra Stortinget fastslår at Det kan være formålstjenlig med en utredning som kan holde fram alternative modeller for en satsning på kor og vokalmusikk. Lite konkret skjer. 2006: Ensemblestøtten utvides med 2,5 millioner kroner til vokalensembler og kor. 2007: Nye 2,5 millioner til vokalfeltet via ensemblestøtteordningen. Tilleggsbevilgning på 1 millioner kroner til første år av en treåring forsøksordning for profesjonalisering av kor. I august utnevnes en arbeidsgruppe i Norsk kulturråd med medlemmer fra Norges Korforbund. 2008: 1 million kroner bevilges til forsøksordningen, som ennå ikke kommer i gang. Solistkoret og KORK ble invitert som mulige samarbeidspartnere, men prosjektet strander. Midlene fordeles på ni ulike kor for å samle erfaringer med ulike måter å profesjonalisere korene på. 2009: 2 millioner kroner bevilges til videreføring av forsøksordningen. Fordeles på ni ulike kor. Ordningen evalueres og kritiseres. Ordningen har i realiteten fungert som en midlertidig utvidelse av ensemblestøtteordningen. 2010: Høstens budsjett fremholder satsningen på vokalfeltet via ensemblestøtteordningen. 1,5 millioner øremerkes til korsatsing. Kulturrådet blir bedt om en ny utredning. Deres forslag er å etablere 5 profesjonelle kor i ulike byer, finansiert av stat/fylke/kommune. Budsjettbehandlingen i Stortinget fører til merknader fra Krf, Ap, SV og Sp om at ensemble støtten i større grad må omfatte vokalensembler, men skepsis til oppbygging av nye institusjoner. 2011: Ensemblestøtten fordeles på samme måte som før, til både amatør- og semiprofesjonelle kor i tillegg til profesjonelle vokalensembler og Solistkoret. Det varsles fra Kulturrådet om at det fra neste år blir et fokus på de profesjonelle ensemblene via denne ordningen. Korsaken er nå igjen til behandling i departementet. en organisasjon og dermed bli enda mer kapable til å drive profesjonelt. Så nå er disse fem korene valgt ut til å bli proff-kor i Norge? Nei, det er ikke gitt. Men det er disse korene det skal satses videre på nå. Og så jobber vi i Korforbundet med at de andre svært dyktige korene vi har også skal få bedre rammevilkår. Alt i alt er vi veldig fornøyde med at det fokuseres så mye på korfeltet og at det kommer friske midler inn, sier Hådi. Etter 20 år med ekstra - bevilgninger, er det ennå ikke ansatt noen sangere har pengene vært vel anvendt så langt? Absolutt. Vi har sett en vekst og en profesjonalisering i feltet som virkelig har vært spennende. Kor- Norge har hatt en kvalitetsheving som er helt unik, sier Hådi. Proff eller semi-proff? Fremdeles er det noe som skurrer. Proft kor med ansatte sangere, eller et profesjonalisert kor som holder høy kvalitet? Hva er egentlig målet? Da prosessen startet i 1990/91 var politikerne klare: Målet var et proffkor, med ansatte sangere og rammevilkår som gjorde det mulig å bygge opp en institusjon rundt korets virksomhet. Leser man rapporter og budsjetter for årene fremover, blir denne tanken stadig mindre tydelig. Begrepet profesjonalisering dukker opp som et mantra, som ikke bare høres like fint ut, men som er mye rimeligere.

6 Kulturrådet har tro på at vi kan få til en liknende modell som i Sverige, hvor de har flere profesjonelle kor med virksomhet over hele landet. Her er koret hos Kungliga Operaen, som gjestet Oslo med Orphée i januar. Foto: Carl Thorborg, Kungliga Operan Vi er ikke opptatt av at vi absolutt skal ha fulltidsansatte sangere i et kor, og det har vi også inntrykk av at kormiljøet selv også har gått bort i fra, sier Lubna Jaffery Fjell, statssekretær i Kulturdepartementet. Det at det finnes flere kor som har et profesjonelt nivå, er et mål i seg selv. Men vi har ikke konkludert i denne saken. Det å bygge opp nye institusjoner med ansatte sangere og administrasjon, er selvsagt ønskelig, men et budsjett spørsmål. Det vi vet, er at kor og vokalensembler skal prioriteres også i neste budsjett. Kanskje løsningen l igger et sted midt i mellom proff-kor og profesjonaliserte kor, sier hun. Fem regionkor Da Norsk kulturråd for tredje gang ble bedt om å utrede muligheten for å etablere et profesjonelt kor i Norge, konkluderte de noe overraskende. I stedet for ett kor, ønsket de fem, i ulike regioner av landet. Forslaget ble først møtt med avvisning, også fra kormiljøet og MFO, og ble kalt alt for ambisiøst. Det har vært overraskende å oppleve at vi stadig rykker tilbake til start, og at det er såpass mye motstand i miljøet, sier Vegar Snøfugl. Han er Kulturrådets mann på korsaken, og argumenterte tydelig for å holde et fortsatt trykk på temaet under rådsmøtet i februar. Han frykter at det nå er akseptert at man ikke lenger snakker om profesjonelle kor, men profesjonalisering av eksisterende kor. Slik jeg ser det, kan man ikke gjøre et amatørkor om til et proff-kor. Vi har mange gode semiprofesjonelle kor i Norge, men sangerne i disse korene har bare unntaksvis det som jobb å synge i disse korene. Vi utdanner sangere her i landet hvert år, som har vanskelige arbeidsvilkår når de er ferdigutdannede. Kulturrådets forslag går ut på at det bygges opp fem kor som knyttes til eksisterende institusjoner. De får 60 prosent av midlene fra staten, 20 fra kommunen og 20 fra fylket en fordelingsnøkkel som er vanlig for andre kulturinstitusjoner. Dette er kostnadseffektivt, men vil kreve en bevilgning på 20 millioner kroner. Løsningen vil også få ringvirkninger over hele landet, mener Snøfugl. Betyr dette at de fem korene som nå er utvalgt over budsjettet, ikke er tiltenkt rollen som proffe regionskor? Vi tenker oss kor som bygges opp fra bunnen og som ansetter sangere og dirigent, gjerne i tilknytning til eksisterende orkesterinstitusjoner slik at administrasjonskostnadene holdes nede. Det å bygge opp nye institusjoner med ansatte sangere og administrasjon, er selvsagt ønskelig, men et budsjettspørsmål. Men får dere gjennomslag for denne kongstanken, når kormiljøet selv virker fornøyde med at det fordeles midler til de eksisterende korene? Vi tror dette aller mest handler om midler. Så lenge bevilgningene er små, vil man være nødt til å klatte litt her og litt der. Politikerne har sagt at det er vilje til å satse, og da må vi tro dem på det. I Sverige har de fem profesjonelle kor som har sin virksomhet over hele landet. Vi tror fremdeles vi kan få til noe av det samme her, og kommer til å holde trykket oppe til vi er i mål, sier Snøfugl.

7 KORbladet Nr KORFESTIVAL ved spanskekysten Spansk-norske dager på Costa Blanca forlenges i år med en korfestival. Korforbundet inviterer medlemskor til å melde seg på. TEKST: ELDRID OFTESTAD Norges Korforbund står bak festivalen og har valgt å kalle den Singing Costa Blanca eller som det heter på spansk: «Canta Costa Blanca». På de spansk-norske dagene i Alicante-området pleier mange norske artister å opptre. I år avslutter vi dagene med en helg med korfestival for både spanske og norske kor, sier generalsekretær Cathrine Schumann i korforbundet. Hun håper at mange av medlemskorene har lyst til å være med på festivalen som arrangeres november i Alicante-området. Vi kommer til å ha hovedbasen vår under festivalen i Alfas del Pi, og vi blir Rockekor for alle godt fornøyde hvis kor deltar, fortsetter Schumann. Allerede er det klart at koret Abba for Damer deltar og at det blir en gedigen konsert med de norske, spanske og internasjonale damene den 20. november. I år er festivalen et prøveprosjekt, men tanken er å få til en slik festival hvert år, eller i hvert fall hvert annet år, forteller generalsekretæren. Prosjektkoordinator Erland Dalen i Norges Korforbund opplyser at Spansk Norske Dager i Alicante har vært arrangert siden Han tror de norske korene som har opptrådt på disse dagene har vært til inspirasjon for de spanske. Det populære Rock Choir har fått tusenvis av vanlige engelskmenn til å synge pop og rock med hverandre. Neste år kan det også skje i Norge - som første land utenfor Storbritannia. Spania har nok en sterkere korpstradisjon enn kortradisjon, forteller han. Dalen kan også friste norske kor med at det også blir anledning til å få med seg mer enn bare sang og musikk på festivalen. Korene skal få mulighet til å oppleve litt av Annerledes-Spania. Vi har kontakt med folk som kan vise oss andre sider av Spania enn det man kanskje vanligvis ser på en sydentur, understreker Dalen. Foto: Ina Strøm Foto: Anguskirk, Flickr TEKST: ELDRID OFTESTAD Koret, eller rettere sagt folkebevegelsen Rock Choir har eksistert i Storbritannia i noen år, og det har tatt helt av i landet. Nylig var ledelsen for koret på besøk i Oslo og Trondheim for å se på muligheten til å opprette Rock Choir i Norge og for å ha audition for instruktører. Og til sommeren kommer kvinnen bak prosjektet, Caroline Redman Lusher, til sommerkorskolen på Toneheim Folkehøgskole. Da det hele startet i Farnham utenfor London ble mellom mennesker med. I dag er det opprettet Rock Choir 20 forskjellige steder i Storbritannia, og til sammen er det totalt sangere. Media omtaler ofte koret på TV, radio og i aviser, og det lages for tiden en dokumentar om prosjektet, forteller prosjektkoordinator Erland Dalen i Norges Korforbund. Poenget med prosjektet Rock Choir er å gi et annet tilbud enn de tradisjonelle korene i Storbritannia, og målgruppen er vanlige kvinner og menn i alle aldrer som har lyst til å synge sammen med andre, men kanskje ikke tør å begynne i et tradisjonelt kor. Det samme ser vi for oss her hjemme. Det vil ikke bli en konkurrent til korene, men vi håper det kan fungere som rekruttering til dem. Korforbundet er invitert som de første Rock Choir - gründer Caroline Redman Lusher besøkte Norge i januar. Her med kollega og ektemann Stuart Lusher. utenfor Storbritannia til å starte opp prosjektet. Rock Choir-ledelsen er imponert over den norske korbevegelsen, og planen er å komme i gang med prosjektet i januar Og så skal det synges rock? Repertoaret er engelsk og amerikansk pop, rock og Motown, men det vil også bli mulighet til å synge norske slagere, påpeker Dalen. Les mer om Rock Choir på

8 Smånytt Toppkor til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival Kor i den internasjonale eliteklassen deltar på den internasjonale kirkemusikkfestivalen i Oslo 25. mars 2. april. Foto: Morten Skovgaard Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2011 blir en bløtkakefest for korinteresserte. København sender Grammyvinnende Ars Nova Copenhagen under Paul Hillier (han med ensemblet) og Københavns Drengekor med Paul McCreesh. Fra Göteborg Norgesdebuterer Svenska Kammarkören under Simon Phipps. Oslo selv byr på Det norske solistkor under Grete Pedersen og Oslo Kammerkor under ledelse av Håkon Daniel Nystedt. Solistkoret skal blant annet synge Haydns Nelson Messe. Oslo Kammerkor uroppfører en nyoppdaget Johannespasjon av barokkomponisten Francesco Feo. Svenska Kammarkören, omtalt som et elitekor i verdensklasse da de vant Gran Premio i Arezzo i 2010, gjester Norge for første gang. De framfører Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem. Grammy-vinnerne fra 2010, Ars Nova Copenhagen, har med seg verdens eldste rekviem, Johannes Ockeghems Missa pro Defunctis fra 1400-tallet som de setter sammen med det nyskrevne kommentarverket Fragmenter af Requiem av Bent Sørensen (*1958). Dirigent er legendariske Paul Hilliard fra Hilliard Ensemble. Festivalens avslutningskonsert er evigunge Mozarts Requiem med Københavns Drengekor under Paul McCreesh som har grunnlagt og ledet det kjente Gabrieli Consort & Players. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival hver vår er kjent for bredt kunstnerisk program med høy kvalitet. Initiativtaker og idéutvikler er Grammy-vinnerne fra 2010, Ars Nova Copenhagen, kommer til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival med verdens eldste rekviem. festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud. Festivalen er av de mest internasjonale i Oslo. Den henter utøvere, særlig kor, vi nok ellers ikke hadde fått høre i Norge. YouTube-koret som aldri møtes De møtes aldri til øvelser og har alle konsertene sine på YouTube. Du kan også være med. Klikk deg inn på YouTube og søk etter Virtual Choir. Da kan du høre det virtuelle koret til den amerikanske dirigenten og komponisten Eric Whitacre, slik 1,8 millioner har gjort før deg. Virtual Choir er et kor uten øvelser og konserter, men likevel mer sosialt og mer synlig enn de fleste. Whitacre setter sammen lyd- og bildemeldinger fra sangere over hele verden. De har skaffet seg notemateriale, og filmer seg selv mens de synger inn sin stemme, instruert og dirigert av Whitacre også det på nett, selvfølgelig. Så sender de meldingen til ham, og kommer med i koret, gjerne sammen med andre. Det første konsertnummeret, Lux Aurumque, er nå sett av 1,8 millioner mennesker. Det neste, Sleep, blir lansert i april Nesten sangere fra 48 land er med. Norges Korforbund beklager I anledning forbundets jubileumsmarkering ble det laget en jubileumsavis. Fotoet av Trøndernes Mandssangforening som ble brukt på forsiden viste seg å være utdatert. Den nåværende dirigenten heter Bjørn Vevang. Fotograf Torstein Dalemark er heller ikke navngitt. Vi beklager dette så Det store korslaget Team Thom fra Kristiansand og frontfigur Thom Hell vant årets Korslag på TV2. De slo Lisa Stokke og hennes tromsøkor i finalen. TV2 satser på kor som mottrekk til fredagskveldens gullrekke på NRK. De tre siste årene har de invitert seerne til korreality klokka 20 på fredager i seks uker fra januar til ut i februar. Kjente artister stiller opp som korledere i hver sine byer, og seerne stemmer dem fram til finale gjennom fem kvalifiseringsrunder. Førstepremien er kroner som vinneren må gi til et veldedig formål. Årets Det store korslaget var det tredje, og korlederne var Thom Hell, Kristiansand (bildet), Erik og Kriss, Bærum, Dag Ingebrigtsen, Trondheim, Anine Stang, Oslo, Torhild Sivertsen, Bergen, og Lisa Stokke, Tromsø. Foto: tv2

9 KORbladet Nr Sigmund Knag og Hilde Røksund (foran i midten) tar et tak for fellesskapet ved Universitetet og Høyskolen i Bergen. - Dette kan med rette kalles et velferdskor, ler sangerne. I kor med kollegaen Hver tirsdag lar de tittel være tittel, og fakultet være fakultet. I bedriftskoret for universitetet og høyskolen i Bergen opplever de ansatte å bli både samstemte og oppstemte - på tvers av hierarki og fagfelt. De lovpriser tiltaket, og både forskerstanden og arbeidsgiverne stemmer i. TEKST OG FOTO: INA STRØM Jeg har tenkt på det, faktisk. Her har det ikke noe å si hva du jobber med. Vi er et lag, vi har sanggleden til felles, forteller alt og arkivar ved Universitetet, Hilde Røksund. Sigmund Knag er arkivar ved Høyskolen, tenor og leder i koret. I et kor er man er likeverdige. Det spiller ingen rolle hvilken stilling du har, eller hvilken avdeling du hører til, bekrefter han. Først og fremst musikk Vi er i Biskopshavn kirke i Bergen sammen med sangkoret for Universitetet og Høyskolene, KORFUH. Koret skal delta på konsert med fire andre bergenskor, og har nettopp møttes til oppvarming og forberedelser. Et av medlemmene har blitt syk, og dirigent Trine Daviknes starter med å overbringe takk for blomster, meldinger og andre tegn på omtanke. Samholdet i koret er tydelig tilstede. Det sosiale er nok ekstra viktig i slike kor, mener dirigenten. Hun har solid sammenlikningsgrunnlag: Blant annet underviser hun i korledelse, dirigerer kirkekor og vanlig blandakor. Likevel påpeker hun at hun tar det musikalske like alvorlig som med alle kor. Først og fremst skal de lære å synge sammen. Blodtrykksenker Øvelsen starter, og vi får beviset på at dette ikke er tomme ord. Koret låter ikke akkurat som Det Norske Solistkor, men sangerne blir med selvfølge stanset og rettet, klangen blir strukket hit og dit, tonene plassert på ny og innsatsene skjerpet. Korets medlemmer tar imot utfordringene med stor iver. Når vi begynner med våre rare oppvarmingsøvelser, kjenner jeg at hverdagen og stresset siger bort. Jeg blir fokusert og avslappet, sier Sigmund. Hadde jeg hatt en blodtrykksmåler på meg en hel tirsdags ettermiddag, er jeg sikker på at den hadde vist lavere trykk etter øvingen, mener Hilde.

10 KORbladet Nr Forskerne: Har betydning for hele mennesket At det føles godt å synge, har nok mange selv erfart. I den senere tiden har det dessuten blitt forsket en del på sang og velvære, eller sang og helse. Clift og Hancox, Even Ruud, Bailey og Davidsons teser og Csíkszentmihályis flyt-teori er noe av det Anne Haugland Balsnes omtaler i en kartlegging av den eksisterende forskning på feltet. I sine avsluttende bemerkninger summerer hun det slik: Sang er en unik aktivitet som har betydning for hele mennesket; på et fysisk, et kognitivt, et sosialt, et emosjonelt og psykologisk plan, og i forhold til mening og sammenheng i livet( ) Den kan spille en rolle som gledesskaper, samfunnsverktøy eller medisin. Arbeidsgiverne legger til rette Dette er kanskje det de har oppdaget, de stadig flere arbeidsgiverne som legger til rette for at de ansatte skal ha Sang er en unik aktivitet som har betydning for hele mennesket; på et fysisk, et kognitivt, et sosialt, et emosjonelt og psykologisk plan. muligheten til å synge i kor. Det finnes mange måter for en arbeidsgiver å støtte opp om et bedriftskor. Både større og mindre bedrifter har gjerne velferdsmidler - som kan brukes til å drive et kor. Noen inkluderer korsang i HMSarbeidet, og andre fristiller en time eller to av arbeidstiden hver uke til øving. Det trenger ikke koste mye drive et kor. Det finnes statlige støtteordninger som for eksempel midler til voksenopplæring, og det er begrenset hva man behøver av utstyr. Et kor som er knyttet til en bedrift har ofte også fordelen ved at en har tilgang til øvingslokale på arbeids plassen. Kantinen, møterommet eller det åpne kontorlandskapet kan benyttes. Har du hørt? Norges Banks bedriftskor - Klingende Mynt? Statoilkoret Draapen eller SAS Singairs? I Norad heter bedriftskoret Kor i All Verden Teletonen er koret til Telenor-ansatte i Bergen Statens vegvesen i Nord-Trøndelag heter Vegsjefens Slavekor Notene er memorert, innsatsene sitter, og KORFUH kan slippe tonene løs på Norges Korforbund Hordalands tradisjonsrike veldedighetskonsert ved nyttår.

11 KORbladet Nr Helse i hver strofe Med sang blir alle sorger små, påstås det i skolesangboka til Mads Berg. Så langt går ikke professor i korsang, Anne Haugland Balsnes. I rapporten Sang og velvære lister hun likevel opp en lang rekke positive effekter ved sang, basert på eksisterende relevant forskning. Sleng denne oversikten på sjefens skrivebord dersom dere drømmer om å starte bedriftskor! På det fysiske området kan sang gi: Forløsninger av fysiske spenninger Opplevelse av å trene kropps-systemer som lungekapasitet Opplevelse av å disiplinere kroppens muskel- og skjelettsystem som resultat av god holdning Opplevelse av økt fysisk velvære På det psykologiske eller emosjonelle området kan sang gi: Følelsesmessig forløsning og redusert stress Glede, positivt humør og oppstemthet Økt energinivå Opplevelse av terapeutiske gevinster i forhold til psykologiske problemer som depresjon Opplevelse av økt personlig og følelsesmessig velvære På det sosiale området kan sang gi: Opplevelse av kollektiv samhørighet gjennom en koordinert aktivitet som følger samme puls Mulighet for personlig kontakt med andre, utvikling av vennskap og nettverk Opplevelse av terapeutiske gevinster i forhold til sosiale problemer som ensomhet og isolasjon Opplevelse av å bidra til et større fellesskap gjennom opptredener Sang kan også gi: Opplevelse av å bli absorbert i en aktivitet som involverer kroppen og sinnets ulike kapasiteter Opplevelse av å bidra til noe som er større enn summen av delene Involvering i en regulær aktivitet som skaper sammenheng i livet Opplevelse av personlig overskridelse, av å bli løftet ut av det hverdagslige, av å få glimt av noe vakkert som beveger og gjør godt for sjelen Opplevelse av å være engasjert i en verdifull aktivitet som er med på gi livet mening En slags katarsis gjennom korsang Deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter bidrar til økt livskvalitet, bedret evne til å mestre egen livssituasjon og bedret helse, heter det i rapporten Med helse i hånden og kultur på taket som ble laget av Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet Jeg snakket med korsangere som opplevde korøvelsene som en slags katarsis, en renselse av kropp og sjel. Sangen påvirker mennesket, både fysisk og psykisk. Det viser også forskning fra Karolinska sykehuset i Sverige. I Sverige finnes begrepet "friskvårdskörer", altså bedriftskor som får økonomisk backing fra arbeidsgiverne. Jeg har også hørt uttrykket "helsekor". De ansatte får delvis trene og utøve sin virksomhet også i arbeidstiden, altså for arbeidsgiverens penger, forteller musikkpedagog Dorota Lindström til Aftenposten. Deltakelse i meningsfylte kultur aktiviteter bidrar til økt livskvalitet, bedret evne til å mestre egen livssituasjon og bedret helse. Mestringsglede Gro Trondalen er førsteamanuensis ved senter for musikk og helse ved Norges Musikkhøgskole. Hun mener vi bør få kultur på blå resept. Fordi det er livsnødvendig og bivirkningsfritt, forklarer hun. Trondalen understreker også gleden ved mestring og læring, noe våre to representanter for KORFUH også gjerne trekker fram. Når jeg står der oppe i koret under en konsert, da syns jeg det er moro å vise hva vi har øvd på. Da stoler jeg på dirigenten og de jeg synger med, slapper av og har det gøy, forteller Hilde mens publikum siger inn i kirken. Sigmund er enig. Når vi kommer til konserten, da kan jeg legge noten til side, det meste er memorert. Det holder med et lite blikk i permen av og til og jeg kan bare slippe tonene løs! Kilde: Sang og velvære En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter av Anne Haugland Balsnes, Norsk Visearkiv, 2010

12 KORbladet Nr Foto: Helge Lien Mitt korminne: Ole Ellefsæter Foto: Scanpix Kort tid etter at Ole Ellefsæter ble OL-helt i Grenoble, valgte han som kjent å gi seg. Også med korsangen la han opp mens han var på topp. Ole Ellefsæter har likevel ikke mindre enn tjue år som andrebass i Furnes Sangforening bak seg, og han har mange gode korminner. Samt en liten kortradisjon han nødig vil gi slipp på. AV INA STRØM En lyt passe på så en itte mjølker ting for lenge, sier skilegenden og andrebassen fra Nybygda på Hedmarken. Han avsluttet korkarrieren i kjent stil, med en solid opptur. Noe av det siste jeg var med på var Nordisk- Baltisk korfestival, det var store greier, forteller Ole. Musikalsk sett assosieres han nok først og fremst med Grenoble-visa. Sangen ble laget i forkant av OL i Sanginteressen kan imidlertid spores tilbake til lenge før han oppfordret til å sette alle kluter til, som det heter i den kjente visa. Allerede i skoletiden var han del av en guttetrio som opptrådte på basarer, skoleavslutninger og andre tilstelninger i nærmiljøet. Koret lærte meg mye om sang Forrige gang Korbladet snakket med Ole Ellefsæter var i Da hadde han vært aktiv som andrebass i Furnes Sangforening i 12 år, og var aktuell med korets Prøysen-cabaret. Jeg var med i den kjente Snekkersvekara - trioen fra Trost i Taklampa, forteller han, og gir en eksklusiv liten reprise til Korbladets utsendte. Det var et variert repertoar å bryne seg på i Furnes Sangforenig, og Ole Ellefsæter måtte tilpasse stemmen til nye toner og klanger. En lyt ha litt reinere klang, og itte sjonglere så fælt med stemmen når en synger i kor. Jeg lærte mye om sang av å være med i koret. Prøysen i sidesynet Selv om han har gitt seg med korsangen, er det fortsatt toner å høre fra heimen til Ole Ellefsæter og kona Elin. Han spiller og synger stadig, og har et spesielt nært forhold til sanger av naboen Alf Prøysen. Et av barndomsminnene er hvordan moren hans slapp det hun hadde i hendene og skyndte seg bort til radioen når Alf Prøysen ble spilt. Historien ville også ha det slik at da Ole vant juniormesterskapet i 1958, gikk han på blåskia signert Ivar Halvorsen - som delte bolig med Prøysen i Nittedal. Det bor en raring i første etasje, husker jeg Halvorsen sa. Alf Prøysen, heter n. Og farger skjønner han seg ikke på! Han hadde visst malt i noen rare kombinasjoner, humrer Ole. Over femti år etter blir han tatt av nostalgien når han skuer over til prøysentunet fra hytta ved Næra. Et litt annerledes korminne avslører at Ole Ellefsæter er en mann med sans for tradisjoner. Han mener bestemt at det hører søndagen til å høre fedrelandssalmen sunget i radioen klokken Det ble alvorlige protester da de sluttet å spille den i fjor høst, skal jeg si deg. Heldigvis tok de til vettet, og nå er søndagen den samme igjen.

13 STORT UTVALG AV KORANTREKK Komplette antrekk Skjerf og slips med musikalsk preg Størst i Norden på musikksmykker

14 Notenytt Anthony Smith jobber ved Norsk Korsenter, som har ansvar for Norges Korforbunds repertoartjeneste. Alle gode ting er tre Det kan være en utfordring å fylle mannsrekka i koret, og mens man jobber med å rekruttere flere tenorer og basser, kan man plukke repertoar for trestemmig blandakor. Og selv om hovedvekten ligger på lettere musikk, finner man også folketoner og klassisk musikk for SAB. Pop og lettere stoff Det finnes et relativt bredt utvalg innen populærmusikk for SAB. Eldre slagere som Java jive, September, Sir Duke, Thriller, Nine to five og A little less conversation er representert, samtidig som vi også finner en del nyere låter som Beggin, Don t save me, Greatest day, Radio nowhere, Viva la vida, Rehab og Warwick Avenue. Serien Choral Basics er veldig populær, og den har etter hvert blitt svært så fyldig: ABBA smash hits!, Disco classics, Queen smash hits!, And all that jazz (three hits from Chicago), Michael Jackson smash hits!, Grease is the word (three hits from Grease), Goldfinger (three classic James Bond themes), Autumn leaves (three classic Eva Cassidy songs), Frankly speaking (three classic Frank Sinatra hits) og Angels (three pop classics). Bare for å nevne noen A cappella Mye SAB-stoff krever akkompagnement, men selv om man synger trestemt kan man også velge a cappella-arrangement, for eksempel Embraceable you, Java jive, Misty, Nocturne, My heart is yours, Sixteen tons, Sommar psalm, We will rock you, Ye banks and braes Listen er lang. Klassisk Det finnes SAB-arrangement av flotte standardverk, både med og uten akkompagnement, for eksempel Locus iste av Anton Bruckner, Miserere mei av Antonio Lotti, samt Ave verum corpus og Dona nobis pacem, begge av Mozart. Hvis man er interessert i en større samling med kirkemusikalske klassikere av blant andre Bach, Mozart, Grieg, Schubert, Händel, Purcell og Stanford, kan man ta en titt på boka Essential choral collection. Det finnes også originalskrevet kormusikk for SAB, ikke minst fra norske komponister. Ungdomsdågå av Henning Sommerro er populær, og det finnes flere korte motetter, som for eksempel Svein Møllers My peace I leave you/min fred jeg gir deg for SAB og orgel, og Robert Coates Vend om frå alle dykkar brot. Tyskeren Martin Doernberg har skrevet en Kleine Messe for SAB a cappella som er vel verdt å se nærmere på. En annen kort messe for denne besetningen er Missa Hungarica av Emöke Tavasszy. Begge disse er på latin. Andre titler vi kan anbefale er Amatemi ben mio (Luca Marenzio), Ave Maria (Andrew Smith), I himmelen, i himmelen (Håkan Sund), Springtime (Thomas Morley) og Stabat Mater (Arvo Pärt). Og for ny, men anvendelig kirkemusikk, prøv The Oxford book of flexible anthems. Ett tips til slutt: Sigvald Tveits prisbelønte Påls fuge kan anbefales å ha på repertoaret også for kor med en fyldig mannsrekke. Vi har gjort det enkelt for deg å finne trestemmig musikk til koret ditt. På våre nett sider kan du nemlig velge trestemmig blandakor som én av kortypene i det avanserte søket. Bruk dette valget, så får du opp et godt utvalg musikk for SAB. Anthony Smith

15 KORbladet Nr Dedikert klangkunstner Norunn Illevold Giske er utnevnt til æresmedlem av Norges Korforbund. Hun er allerede dekorert med blant annet Kongens fortjenestemedalje i gull. Sangerne hennes smykker henne med lovord og beundrende bemerkninger. Norunn er utrolig dedikert. Hun er så fokusert på sangen at vi av og til må minne henne på å spise og å drikke. TEKST: INA STRØM Ingrid Synnøve Østvang i damekoret Embla forteller med iver om sin svært inspirerende dirigent. Det første jeg tenker på med Norunn, er at hun klarer å hente fram ting ved stemmen min som ingen har klart før. Hun har som mange andre en agenda om en homogen klang, men det som er spesielt er at hun får oss til selv å skjønne hvordan vi skal få det til, sier Ingrid Synnøve. Hver øvelse er som en sangtime. Vi bruker alltid lang til på å synge oss opp, og det er alltid gjennomtenkt. Nå jobber vi for eksempel med renessansestoff, og da leder oppvarmingsøvelsene oss inn på den den rette klangen, forteller førstesopranen. Hun har vært med i Embla i snart fem år, og har en mastergrad i musikk. Likevel hevder hun å lære nye ting hver uke av Norunn. Jeg er veldig, veldig nøye Gjennom 40 år har hun tryllet fram den riktige klangen hos sine sangere. Nå er det altså renessansen som står på programmet, og Norunn Illevold Giske vet hva hun vil ha. Det må synges ganske instrumentalt, med en letthet i stemmen, og minimalt med vibrato, forteller hun. Samtidig arbeider hun med Mahler. Det betyr en annen tilnærming. Spesielt rytmikken og intonasjonen i Mahlers musikk krever mye arbeid. Sangteknisk er det helt annerledes. Som kordirigent er jeg veldig, veldig nøye. Kanskje til og med pirkete, erkjenner hun. Vokalene er alfa og omega Norunn Illevold Giske har fått mange lovord for sine kor, og ikke sjeldent har hun blitt spurt hva som er hemmeligheten bak den homogene, rike korklangen. Det er spesielt viktig at en vokal synges likt av alle. Det skal være fritt, avslappet og rikt på overtoner. Vi arbeider mye med vokaler, blant annet i gruppe øvelser. Sangerne lærer å lytte til hverandre, slik at de klinger likt, forklarer hun. Annensopran Kjersti Østerås tror dette er en av grunnene til Emblas suksess. Vi jobber mye med grunntrening av stemmen, sier hun. Mest av alt liker jeg måten hun jobber på, det er veldig inspirerende. Hun har en sånn glede i det hun gjør, av og til lurer jeg på hvordan den lille kroppen kan være så energisk. A'Norunn Sangerne i Embla snakker om a Norunn med en stor varme. De forteller om hvordan de ser henne som en reserve bestemor, usedvanlig gavmild, omtenksom og vennlig. Og ikke minst engasjert. Vi arbeider mye med vokaler, blant annet i gruppeøvelser. Sangerne lærer å lytte til hverandre, slik at de klinger likt. Jeg har opplevd at hun har vært så fokusert i forkant av konserter at vi må minne henne på å spise og drikke, ler Ingrid Synnøve. Norunn selv forklarer at det er gleden ved å frigjøre stemmer og å skape god musikk som driver henne. Jeg har undervist på mange nivåer, og hatt stor glede av det. Det viktigste er å være positiv og å skape musikkglede, konkluderer hun. Konkurranseinstinkt: Norunn Illevold Giske har vunnet mange konkurranser i inn- og utland med Damekoret Embla. Norunn er forresten fullstendig sportsidiot og holder seg våken for å få med seg direktesendinger når Norge konkurrerer i andre deler av verden, forteller sangerne. Foto: Damekoret Embla

16

17 Forbundsinfo Kjære sangervenn Hvordan skape en korhype? Så har de gjort det igjen. NK Nord med korkonsulent Marita og dirigent Dag-Erik har på ny skapt en korhype i nord med sitt forrykende Michael Jacksonshow i flere nord-norske byer denne våren. Og de er ikke alene. Flere steder i landet jobbes det godt med nye prosjekter og aktiviteter som drar nye sangere til korbevegelsen, og som gjør at det etableres nye kor. Sangkraft Berlevågs etablering av Finnmark operakor, etableringen av Team Hanne til TV2s Det store Korslaget og damekoret Mine damer etablert etter ABBA-prosjektet i Harstad/Narvik er alle eksempler på vellykka rekruttering og nytenkning innen korbevegelsen. Norges Korforbund ønsker å stimulere til nyrekruttering, utvikling og nytenkning innen korbevegelsen ved våre regionale prosjekter, gjennom våre Landsfestivaler, Landskonkurranser, prosjektkor og Sommerkorskole på Toneheim. NK håper at disse tilbudene faller i smak og at våre kor deltar aktivt på NKs arrangementer. NKs ledersamling på Gjøvik høsten 2011 skal ha fokus på suksesshistoriene som kor-norge nå har mange av. Dette til inspirasjon for alle tillitsvalgte, dirigenter og korildsjeler landet rundt. Ny suksesshistorier avhenger av ditt engasjement og lysten til å få til noe. Hjertelig velkommen Forbundsinfo NK Oslo-Akershus: Fattigkoret, Tonus, Hardkor, Alaturka, Con Spirito NK Finnmark: Finnmark Operakor NK Sogn og Fjordane: Kor Før'de NK Salten: Bodin Vokalensemble, NK Haugaland: KORe' Vindafjord, Trøkk NK Buskerud: Eggedal Sangkor NK Smaalenene: Mossensemblet, PicoCanto, Fredriksstad Mandssangerforening NK Nordre Nordland: VestLofoten Damekor NK Hordaland: Fonos NK Sjør-Helgeland: DalaMix NK Vestfold: Octopus NK Sunnmøre: Korall NK: Hedmark: Storhamar blandede kor IKKE GÅ GLIPP AV LANDS- KONKURRANSE FOR KOR 2011 PÅMELDING INNEN 1. APRIL Se for mer info 17 Sangerhilsen Svend-Ola Hådi President

18 18 Forbundsinfo Forbundsinfo Foto: NK Hordaland Over 55? Gi oss innspill via kor.no! Voksne sangere i bergensområdet kan delta i Bergen Seniorkor, men det er slett ikke over alt i landet det finnes slike tilbud. Nå tar Norges Korforbund grep for å hjelpe sangere i seniorgruppen 55+ med faglig påfyll, slik at de kan stå lenger i sine respektive kor. Inviterer seniorene til rådslagning Norges Korforbunds nyoppstartede seniorutvalg skal sikre at sangere over 55 år skal få skreddersydde kurs og aktiviteter. Først ut er korsangerkurs i Danmark. Hva som blir neste tilbud, kan seniorene selv være med på å påvirke. Seniorene utgjør en stor gruppe av Norges Korforbunds medlemmer. Derfor er det nylig opprettet et eget utvalg som skal gi denne gruppen mulighet til tilpasset videreutvikling og inspirasjon. Nå henvender utvalget seg til målgruppen gjennom kor.no. Vi ønsker tilbakemelding fra aldersgruppen, slik at vi kan fremme de forslagene som passer dem best, forklarer Liv Reinholdtsen i senior utvalget. I disse dager åpnes et spørreskjema på kor.no hvor seniorsangere kan svare på spørsmål om hva slags tilbud Spørreskjema finnes på seniorutvalgets side, og er åpent til og med 1. mai. Undersøkelsen tar kun noen minutter, og alle som deltar mottar et gavekort pålydende kr. 200 hos reiseselskapet DTF Travel. de ønsker. Skjemaet finnes på utvalgets side under hovedmenyen Om oss. Det er planlagt av kursene og prosjektene skal ha variert innhold, og holdes ulike steder i landet. Senioraktivitetene vil være åpne for både Norges Korforbunds medlemmer og andre, men medlemmer vil få redusert deltakerpris. Seniorutvalget består av Liv Reinholdtsen, Thom Bakken, Åge Ofstad og Kari Bjerkmann, som alle har solid og mangeårig korerfaring. Nytt medlemssystem på trappene I disse dager legges den siste hånden på verket for Norges Korforbunds nye medlemssystem. Det nye systemet skal ligge på kor.no. Utviklingen av medlemssystemet "Cho" for Norges Korforbund er i full gang. Grunnen til at Korforbundet har valgt denne løsningen er at vi ønsker portal, medlemssider, medlemsadministrasjon og administrasjon av voksenopplæringsaktiviteter i ett og samme system. Gjennom Cho kan distriktsledere og sentralt ansatte sende nyhetsbrev, og ved hjelp av filtrering kan utsendingen skje eksempelvis til alle tenorer i Buskerud eller alle kvinnelige dirigenter i Bergen. Vi har fordypet oss i hver enkelt brukers oppgaver i medlemssystemet. Samtidig har vi hentet inspirasjon fra moderne designgrensesnitt som Office 2010, Android og iphone. I dialogen med brukerne om skjermbildene har vi fått svært mange positive tilbakemeldinger, sier designer og prosjektleder Emilie Lindquist.

19 Forbundsinfo 19 Foto: Martin Reinholdsen Kurs for seniorsangere med John Høybye I september tilbyr Norges Korforbund og Nordnorsk Pensjonistskole kurs for sangere over 55 år i København, Danmark. Kursholder er den anerkjente danske komponisten og dirigenten John Høybye. John Høybye er korleder og komponist. På hans hjemmeside kan vi lese at han har arbeidet med mange forskjellige typer kor og ensembler fra barnekor til topprofesjonelle som DR-radiokoret, Det Ungarske Radiokor, Århus-, Ålborg- og Sjællands Symfoniorkester og Danmarks Radios Big Band. Som komponist har han beveget seg i grenselandet mellom den klassiske og den rytmiske musikken ble han kåret til Årets Korkomponist og hedret for at skrive musikk som har både bredde og kvalitet. I 1999 mottok han den danske komponistforeningens hederspris. Høybye avslutter sitt arbeid med koret Tritonus i år, og vil invitere disse til å delta i avslutningskonserten for korsanger kurset i København. Kurset vil holdes på Borup Højskole september. Påmeldingsfrist er 15.april. Spørsmål og påmelding til Tlf.: eller les mer på kor.no under aktiviteter. Dirigenter søkes Sangkoret Lyderhorn i Bergen, ca 50 medlemmer, søker entusiastisk dirigent med erfaring og gode samarbeidsevner som kan videreutvikle klang og sangteknikk. Repertoar fra hele verden gjenspeiler samfunnsengasjement og internasjonal solidaritet. Øvingsdag onsdag. Kontakt: Gudrun E. Hanssen, , Aage Paus: , Lysekoret, Hordaland, blandakor med 34 medlemmer, søker ny dirigent fra august På repertoaret står alt fra moderne sanger og viser til klassiske verk. Øvingsdag torsdag på Lysekoster skole. Kontakt: Berit Lerøen, , Gro L. Drange, , Radøy damekor, Radøy, Hordaland, søker etter dirigent med musikkfagleg bakgrunn og røynsle i 10% vikarstilling frå 1. august. Koret har ca. 20 medlemar. Repertoaret er variert og allsidig. Høyr oss på Øvingsdag torsdag. Løn (tarriff) etter kvalifikasjonar/kompetanse. Kontakt: William Kay, Søknad til Radøy sokn, Idrettsvegen 1, 5936 Manger Søknadsfrist: 1.april Damekoret A'Cappella i Ålesund søker ny dirigent fra januar Koret ble stiftet i 1953 og består av 38 sangglade damer. Øvingsdag onsdag. Lønn etter avtale. Kontakt: Randi Bergsnes, , Hudrimar blandakor, Hurum, søker ny kreativ, piano spillende dirigent fra medio august Vi er ca 30 humørfylte medlemmer som synger et variert program. Øvingsdag: Torsdag på Tofte i Hurum. Lønn etter avtale. Kontakt: Gjermund Stuvøy, , Majorstua Kammerkor, Oslo, 34 medlemmer, søker ny dirigent etter nåværende dirigent Tore Erik Mohn. Kjernerepertoar: nyere kirkemusikk og samtidsmusikk. Lønn etter avtale. Søknadsfrist 4. april. Utlysning på majorstuakammerkor.no. Kontakt: Ragne E. Huseby, , Damekoret Crescendo, Hønefoss, med 25 medlemmer søker dirigent fra høsten 2011 eller tidligere. Allsidig repertoar og varierte oppdrag, festivaldeltakelse i inn- og utland. Kontakt: Marianne N. Gaustadnes, , Grethe Dæhlen, Nordstrandkoret, Oslo blandakor med ca 40 medlemmer, søker dirigent fra august En større adventskonsert annet hvert år. Deltar gjerne på Landssangerstevner. Utenlandstur ca hvert tredje år. Repertoar: kirkemusikk, folkeviser, barbershop, musikaler og viser. Øvingsdag: mandag. Søknadsfrist 25.mars. Søknad til com. Kontakt: Siv Ulleberg Johnsen, , Heidi Kjølstad, Mannskoret Ljom, Rakkestad, 28 medlemmer, søker ny dirigent. Tradisjonelt mannskor som er glad i i sanger med liv, gode tekster, trøkk og variasjon. Ambisjonsnivå: godt amatørnivå. Kontakt: Jæren kammerkor søker ny dirigent. Hovedvekt på kirkemusikk. Aktivt kor med tre plateutgivelser og 32 konserter de siste tre årene. Kontakt: Bård Rune Martinsen, , netscape.net Kontakt: Sangere søkes Sangere til gregoriansk kor i Bodø/ Salten. Ønsker å starte gruppe med maks 10 mannlige sangere som skal spesialisere seg på gregoriansk musikk. Øvrig repertoar som den tyske gruppen Gregorian. Koret skal opptre i munkekappe. Ønskelig at noen kan spille piano. Kontakt: Steinar Ness, Mange kor søker sangere! Se ditt distrikts sider på kor.no. Vel møtt til Sommerkorskolen juli 2011

20 Forbundsinfo 20 NK Sør-Øst På disse sidene finner dere oversikt over lokale kurs og aktiviteter i regi av Norges Korforbund. Se også (NK der du bor). Foto: Ruth Østli Foto: Øivind Bjurbeck Første samling for KORiKINA Korsangere fra Hedmark og Oppland reiser høsten 2012 på en rundtur i Kina. Prosjektkoret heter KORiKINA, og teller 73 sangere fra over 20 forskjellige kor i begge fylker. Koret skal besøke Bejing, Shanghai, Xián, Guilin og Yangshou. I februar hadde KORIKINA sin første samling i Hamar. Repertoaret består av klassisk, musikk av norske og utenlandske komponister, folkemusikk, viser, populærmusikk og kinesisk korsang. De skal også synge konserter sammen med kinesiske kor. Interessen for prosjektkor i Hedmark og Oppland er stor, og dette er 4. gang koret legger ut på reise. Til alle dirigenter, ferske og erfarne: På Hamar er det etablert en faglig og sosial, samt ufarlig arena for kordirigenter. Treffene knyttes om mulig opp til faglig relevant aktivitet. Ved forrige treff observerte vi blant annet ved en av øvelsene til det nyetablerte Hedmarksbaserte ungdomskoret ED/TC. Neste treff finner sted i april. For mer informasjon, følg med på NK Hedmark sine nettsider, eller på vårt dirigentforum på Facebook: Dirigentforum Hamar. Kontakt Inger-Pernille Stramrud på for mer informasjon. NK Buskeruds første æresmedlem NK Buskerud markerte sitt 20-årsjubileum i Drammen november med Korvake og jubileumsfest. Høydepunktet på festen var utnevnelsen av distriktsleddets første æresmedlem, Steinar Balsnes, som har vært sammenhengende med i styret siden starten i 1990 og fram til årsmøtet Han har deltatt aktivt på så godt som alle prosjekter og kurs som distriktsleddet har arrangert, og han har i tillegg også hatt flere solistoppgaver. Han har vært dirigent for Nes Blandakor, og han dirigerer i dag Geilo Sangkor. Ved og lopper blir til gode klanger for Ilseng Sangforening Ilseng Sangforening er et aktivt kor. De har to store dugnader i året, veddugnad og loppemarked. De kjøper bjørkeved som hogges og kløyves opp i 60 liters sekker og vedkasser. Veden bringes helt hjem til kjøperen. Begge disse dugnadene startet koret opp med i Alle medlemmene i koret bidrar, men de ivrigste sies å være de spreke og positive pensjonistene. Foto: Liv Reinholdsen

inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet.

inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet. inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet. Her er noe for enhver smak: KORKURS stiller med 4 av sine sangere, 1 på hver

Detaljer

PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00

PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00 PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00 Hjertelig velkommen alle sangervenner og publikum Mannskoret MAS inviterer til vårkonsert og har i den forbindelse invitert Moss

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

ønsker velkommen til LANDSFESTIVAL FOR KOR

ønsker velkommen til LANDSFESTIVAL FOR KOR i samarbeid med ønsker velkommen til LANDSFESTIVAL FOR KOR 11. 13. MAI 2012 på ELVERUM Temakurs; Rekruttering! Kurs m/tema; Rekruttering! Dirigent-kurs med Tone Bianca Sparre Dahl PROGRAM FREDAG 11/5 Kl.

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Norges Korforbund Vestfold og Telemark

Norges Korforbund Vestfold og Telemark vestfold-telemark Norges Korforbund Vestfold og Telemark 1900 medlemmer i 60 medlemskor NK-Vestfold og Telemark er en del av region Sør-Øst. Arrangerer: Koriade Kurshelg Distriktssamlinger Prosjektkor

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

Invitasjon. til. dirigent- og korsangerkurs

Invitasjon. til. dirigent- og korsangerkurs Invitasjon til dirigent- og korsangerkurs 08.-11.06.2006 KJÆRE SANGERVENNER! Musikkrådet i Norsk Sangerforbund og Toneheim folkehøgskole har den store glede av å invitere sangere og dirigenter til samarbeidskurs

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Nyhetsbrev for november

Nyhetsbrev for november Nyhetsbrev for november Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Grenene på trærne utenfor Sofienbergsenteret

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

TrettenKorCup2015 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 14. mars 2015

TrettenKorCup2015 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 14. mars 2015 Invitasjon til TrettenKorCup2015 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 14. mars 2015 Tretten sangkor har den glede å invitere koret ditt til den 15. KorCup på Tretten. Cupen har blitt en god tradisjon

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Jubileumskonsert! Fredag 16. april kl. 19.00 i Vår Frue kirke.

Jubileumskonsert! Fredag 16. april kl. 19.00 i Vår Frue kirke. Nr. 1/2010. Årgang 24 - du kan fortsatt melde din interesse! Det har tatt sin tid å få endelig bestemt repertoar til prosjektkoret, derfor er påmeldingsfristen utsatt. Omfanget for koret sin del bli 6-8

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

TrettenKorCup2014 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 15. mars 2014

TrettenKorCup2014 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 15. mars 2014 Invitasjon til TrettenKorCup2014 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 15. mars 2014 Tretten sangkor har den glede å invitere koret ditt til den 15. KorCup på Tretten. Cupen har blitt en god tradisjon

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

SØKNAD OM LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND

SØKNAD OM LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND Silje Ingebrigtsen Tveråli 31.10.2016 05.09.1992 Oslo E-mail: silje.tverali@baardar.no Tlf: 97088677 Maridalsveien 11 B 0178 Oslo SØKNAD OM LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND Min Bakgrunn og min drøm: Mitt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger Musikalsk CV CAROLINE RØSTE Fra Os i Østerdalen Sanger Mål og drømmer Langsiktig mål Hovedmålet mitt har til nå først og fremst vært å ha det gøy med musikken. Min største drøm er å nå så langt som mulig

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

PÅ FARTEN med vokalgruppen Taus

PÅ FARTEN med vokalgruppen Taus ws KONSERTINFORMASJON Rikskonsertenes Skolekonsertordning 41. PÅ FARTEN med vokalgruppen Taus Klassetrinn: 1. - 4. klasse -;41141L:1& \t:, -. 1;4111V1IL":1111 RIKS~ENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE "" 1 I ;-

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Musikk

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Jenny har laget en konsertinstruks. Sammen med korforbundet sitt forslag er dette til hjelp for de komiteene som skal arrangere konserter.

Jenny har laget en konsertinstruks. Sammen med korforbundet sitt forslag er dette til hjelp for de komiteene som skal arrangere konserter. Referat fra styremøte Dato: 13.01.11 Sted: Hjemme hos Åse Til stede: Ina, Jenny, Turid, Åse, Lisbeth og Nina Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte Hege M, ikke Heidi M som det står i referatet,

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

Aktiviteter i 2012. Pensjonister på Langhus.

Aktiviteter i 2012. Pensjonister på Langhus. Aktiviteter i 2012 Vi beklager at hjemmesidene våre har vært litt dårlig oppdatert, men vi arbeider med en helt ny webløsning, samtidig som året så langt har vært usedvanlig hektisk! Men nå kommen en enkel

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN. -En konferanse om kultur, helse og innovasjon

Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN. -En konferanse om kultur, helse og innovasjon Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN -En konferanse om kultur, helse og innovasjon KILDEN DIALOG kilden.com Mer kultur, bedre levekår? For andre gang inviterer vi til LivsKilden, konferansen som har som mål

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6

22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6 22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6 Syng og sans med kort! Det startet med at William på to år kom hjem fra barnehagen og sang «Bæ, bæ, lille lam» til et illustrert sangkort. En genial idé, tenkte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

- barnesanger på latinamerikansk vis. Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar

- barnesanger på latinamerikansk vis. Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar Konsertinformasjon Rikskonsertenes skolekonsertordning - barnesanger på latinamerikansk vis Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar Klassetrinn: 1. - 7.

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

- et sangkurs for deg over 50

- et sangkurs for deg over 50 - et sangkurs for deg over 50 Nordnorsk Pensjonistskole 10. - 15. aug. -14 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører av sitt

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør sånn blir det ganske likt Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør slik som Eva blir det fint... Dette barnehageåret har vi blitt godt kjent med Øivind og hans verk.

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

Veien mot «Band Show»

Veien mot «Band Show» Veien mot «Band Show» ! TSMK 2006 Et korps med lav selvtillit Problemet i starten var mangel på selvtillit blant musikere og foreldre. Mange av de eldste hadde akkurat sluttet Vi var 15 musikere i HK (startet

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Vanylven blandakor inviterer til Sangerstevne med workshop 5. 6. - 7. juni2015

Vanylven blandakor inviterer til Sangerstevne med workshop 5. 6. - 7. juni2015 Vanylven blandakor inviterer til Sangerstevne med workshop 5. 6. - 7. juni2015 Fredag: Vi spiser og hilser på hverandre Lørdag: Workshop med The Real Group Academy /sangerfest med bespisning og dans Søndag:

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer