bladet. norges korforbund MICHAEL JACKSON LEVER I NORD PROFF-KOR HVA NÅ? I KOR PÅ JOBBEN ROCK CHOIR TIL NORGE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 2011 bladet. norges korforbund MICHAEL JACKSON LEVER I NORD PROFF-KOR HVA NÅ? I KOR PÅ JOBBEN ROCK CHOIR TIL NORGE."

Transkript

1 bladet norges korforbund MICHAEL JACKSON LEVER I NORD PROFF-KOR HVA NÅ? I KOR PÅ JOBBEN ROCK CHOIR TIL NORGE øyvind arvola

2 Vocal Six en av Sveriges mest aktive a cappella grupper. Engasjer koret ditt, eller gå sammen med flere kor via korforbundet, og la dere inspirere av Vocal Six fengende workshopprogram. De seks sangerne er også rutinerte coacher, fylt med kunnskap og energi. Prøv noe nytt, slipp deg løs på scenen og kjenn musikken i hele kroppen. I en avsluttende felles konsert får deltakerne virkelig vise alt de har lært! Last ned workshopmenyen på under Workshop, eller ta kontakt med Peder Tennek, Under Nordkor Nord-Norsk Korfestival var vi så heldige å få besøk av den meget dyktige Vocalgruppen Vocal Six. Et bekjentskap arrangørene og festivaldeltakerne satte stor pris på. Vocal Six hadde, foruten en workshop for 160 inspirerte sangere, en konsert på kvelden som var en fryd for øret og ikke minst lattermusklene. Dette er seks meget dyktige sangere/kursholdere som kombinerer sin faglige kunnskap med humor, glimt i øyet og en stor dose sjarm Marita Havaas Olsen, korkonsulent NK-Nord Stemningen i salen er elektrisk, Smeltedigelens kuleste band trengte ingen instrumenter, De synger som guder, formidler som komikere og har en sjelden musikalitet Rana Blad Casa Vacanze er en turoperatør som har eksistert på det norske markedet siden Vi driver først og fremst med utleie av boliger ved Middelhavskysten. De siste årene har vi hatt stor suksess med skolereiser. Da vi nå har fått grønt lys for å tilby samme gunstige spesialpriser for kor som vi har på skolereiser, ønsker vi å presentere tilbudene våre for dere. Korreiser I samarbeide med SAS og Norwegian kan Casa Vacanze tilby korreiser til utrolige priser. Prisene nedenfor gjelder flyreise tur/retur inkludert alle avgifter samt 1 ukes opphold på hotell med frokost eller i toroms leiligheter. God standard. Det vil normalt være rimeligere med for eksempel weekendeller langweekendturer. I tillegg til opphold og flyreise hjelper Casa Vacanze til med transport og ekskursjoner. Dessuten kan vi i mange av de aktuelle byene hjelpe til med kontakt med lokale kor og muligheter for å opptre. PRISER FRA: London kr ,- Paris kr ,- Nice/Cannes kr ,- Berlin kr ,- Praha kr ,- Roma kr ,- Barcelona kr ,- Lisboa kr ,- Madrid kr ,- Dublin kr ,- Milano kr ,- Budapest kr ,- Krakow kr ,- Tlf fax

3 NORGES forbund T I D S S K R I F T F O R N O R S K K O R S A N G NUMMER ÅRGANG Et nytt år er i gang! Godt nytt år til alle medlemmer av Norges Korforbund. Vi har lagt bak oss et jubileumsår fylt med mange flotte arrangementer og koropplevelser fra nord til sør, og takker alle som har vært med å bidra til å feire Norges Korforbunds 25 år. Vi har også i 2011 mange spennende tilbud. På kor.no vil dere finne informasjon om alle våre prosjekter fremover. Landsfestival i Stokke, Sommerkorskolen på Toneheim, Seniorkurs utenfor København, Landskonkurranse for kor i Trondheim, Singing Costa Blanca, for å nevne noen. I tillegg kommer alle lokale prosjekter og kurstilbud. Våre regioner er i full gang med årets prosjekter. Jeg sitter selv i skrivende stund i Narvik, og har opplevd premieren på NK Nord sitt prosjekt Tribute to Michael Jackson. Et flott show med gode korister, solister, band og dansere. Gratulerer med vel blåst premiere konsert og fest! I løpet av våren vil vi få nytt medlemsregister i NK. Det gamle registeret takket for seg senhøsten 2010, og vi har siden vært helt avhengig av at korene har oppdatert sin medlemsinformasjon på kor.no. Det nye systemet vil sikre bedre rapporteringsmuligheter overfor regioner og distrikter, samt at det kobles opp mot rapporteringssystemet til VO (voksenopplæringsmidlene). Vi takker alle for tålmodigheten dere har vist oss i denne perioden. Flere distriktsledd har allerede gjennomført sine årsmøter, og resten vil gjennomføre sine i løpet av mars. Vi takker alle tillitsvalgte for det arbeidet og engasjementet de har bidratt med i 2010, og ønsker nye tillitsvalgte velkommen til Norges Korforbund. Jeg ønsker alle en riktig fin vår med mye vakker og spennende kormusikk, og håper vi sees rundt på mange av våre arrangementer. Vi høres! CS Ina Strøm Fagredaktør INNHOLD PROFESJONALISERING 4 Etter tre utredninger, én evaluering og mer enn 12 millioner kroner i ekstrabevilgninger er det fremdeles langt igjen før den første sopranen blir ansatt i Norges første proff-kor. TA EN SANG PÅ JOBBEN 9 Bedriftskor er en populær syssel. Nyere forskning viser at arbeidsgivere kan tjene på å legge til rette for korsang på arbeidsplassen i form av lavere sykefravær og økt samhold blant kollegaene. GIR SEG MENS LEKEN ER GOD 12 Skihelten Ole Ellefsæter gjorde med korsangen som med skikarrieren, han ga seg mens han var på topp. I Mitt Korminne deler han opplevelser og erfaringer fra karrieren som skiløper, spellemann og korsanger. NOTENYTT 14 I denne utgaven er det noter for tre stemmer som er tema. Mange sliter med å rekruttere nok menn. Heldigvis blir utvalget for SAB stadig bedre, og Anthony Smith har tips til spennende repertoar i ulike sjangre. FORBUNDSINFO 17 NYTT FRA DIN REGION SØR ØST 20 VEST 22 MIDT 24 NORD 26 MEDLEMSFORDELER 29 KONTAKTINFORMASJON 30 Cathrine Schumann Ansvarlig redaktør Ansvarlig redaktør: Cathrine Schumann Fagredaktør: Ina Strøm, tlf , I redaksjonen: Svein Johansen, tlf , Produksjon: Redaksjonen er uten ansvar for materiale som ikke er bestilt. Korbladet kommer ut fire ganger i året. Abonnement kr 200. Løssalg kr 60. Utgiver: Norges Korforbund Nedre Vollgate Oslo Annonsesalg: Frilans Media v/ Vegard S. Øye Neste utgave: 14. juni 2011

4 Koret ved Den Norske Opera og Ballett er Norges eneste profesjonelle kor hvor sangerne er ansatt på heltid. Her synger de ved NHOs årlige konferanse. Samstemt miljø jobber for flere proff-kor Det har gått 20 år siden de første planene om et profesjonelt kor i Norge ble lansert. Etter tre utredninger, én evaluering og mer enn 12 millioner kroner i ekstrabevilgninger er det nå gledelig at kormiljøet omsider er enige om hvordan det skal satses videre. AV VESLEMØY ØSTREM Diskusjonene har gått høyt i kormiljøet, politikerne har sagt de vil satse, Kulturrådet har evaluert og utredet, men fremdeles er det ingen kor i Norge som kan kalles profesjonelle heltids ensembler, foruten Operaens kor. Det har gått 20 år siden de første seriøse tankene om et proff-kor ble lansert. Flere peker på korbevegelsen selv, for å forklare hvorfor koretableringen stadig blir satt på vent: Kormiljøet har ikke vært samstemte, og derfor har det vært vanskelig for politikerne å vite hvilken vei man skal gå, sier Vegar Snøfugl i Norsk kulturråd. Her har vi hatt et tydelig engasjement fra politisk hold, men et miljø som har hatt mange meninger. Det har vi lyttet til, og det er klart at en slik satsning tar tid å bygge opp, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Lubna Jaffery Fjell. Dissonans Svend Ola Hådi, president i Norges Korforbund, erkjenner at det har vært en dissonans i kormiljøet i denne saken. Tidligere var det en rivalisering internt i kormiljøet. Da det ble snakket om proffkor på begynnelsen av 90-tallet, var en del av de beste korene i landet mest opptatt av hvilket kor som skulle bli det proffe og mange mente at det var eget kor som var mest skikket for en slik status. Etter hvert har denne tanken blitt mindre rådende. Nå ser vi et kormiljø som er langt mer samstemt i hva vi ønsker, og vi støtter opp om Kulturrådets forslag så lenge det ikke går ut over de semi-proffe korene, sier Hådi. Begrepet profesjonalisering dukker opp som et mantra, som ikke bare høres like fint ut, men som er mye rimeligere. Han er opptatt av at det nå stakes ut en vei mot flere profesjonaliserte kor og ensembler i flere regioner. Politikerne løftet i årets budsjett frem fem kor som fortsatt får midler til å utvikles videre, Kor Vest, Nordic Voices, Vokal Nord, Solistkoret og Trondheim Voices. Tidligere var det fire kor til som fikk profesjonaliserings midler, men nå er det disse fem det satses på. Det betyr at vi kan få kor over hele landet som får midler til rådighet til å bygge opp

5 KORbladet Nr Foto: Thomas Barstad Eckhoff Lang dags ferd mot kor: 1990/91: Norsk kulturråd anbefaler departementet å opprette en prøveordning med et frittstående statsfinansiert kor med sangere ansatt i heltidsstillinger. 1992: Utredning fra Norsk kulturråd med samme konklusjon/mål. 1993: Negativt svar fra departementet (Ap). Men signaler om at det er ønskelig å satse på et proff-kor : Lobbyarbeid mot politikerne fra Korforbundet og andre aktører. 2001: Budsjettmerknad om at det er på tide å satse på korfeltet. Bestilling av ny utredning fra Norsk kulturråd. 2002: Norsk kulturråd leverer utredning og skisserer to veier: Økte midler til ensemblestøtte og øremerking til vokalfeltet innenfor denne orningen eller nyetablering av et profesjonelt kor. 2002: Kulturmeldingen tilrår at man benytter eksisterende tilskuddsordninger for å gi et profesjonelt løft til korfeltet. Ingen konkrete løfter. 2005: Budsjettinnstillingen fra Stortinget fastslår at Det kan være formålstjenlig med en utredning som kan holde fram alternative modeller for en satsning på kor og vokalmusikk. Lite konkret skjer. 2006: Ensemblestøtten utvides med 2,5 millioner kroner til vokalensembler og kor. 2007: Nye 2,5 millioner til vokalfeltet via ensemblestøtteordningen. Tilleggsbevilgning på 1 millioner kroner til første år av en treåring forsøksordning for profesjonalisering av kor. I august utnevnes en arbeidsgruppe i Norsk kulturråd med medlemmer fra Norges Korforbund. 2008: 1 million kroner bevilges til forsøksordningen, som ennå ikke kommer i gang. Solistkoret og KORK ble invitert som mulige samarbeidspartnere, men prosjektet strander. Midlene fordeles på ni ulike kor for å samle erfaringer med ulike måter å profesjonalisere korene på. 2009: 2 millioner kroner bevilges til videreføring av forsøksordningen. Fordeles på ni ulike kor. Ordningen evalueres og kritiseres. Ordningen har i realiteten fungert som en midlertidig utvidelse av ensemblestøtteordningen. 2010: Høstens budsjett fremholder satsningen på vokalfeltet via ensemblestøtteordningen. 1,5 millioner øremerkes til korsatsing. Kulturrådet blir bedt om en ny utredning. Deres forslag er å etablere 5 profesjonelle kor i ulike byer, finansiert av stat/fylke/kommune. Budsjettbehandlingen i Stortinget fører til merknader fra Krf, Ap, SV og Sp om at ensemble støtten i større grad må omfatte vokalensembler, men skepsis til oppbygging av nye institusjoner. 2011: Ensemblestøtten fordeles på samme måte som før, til både amatør- og semiprofesjonelle kor i tillegg til profesjonelle vokalensembler og Solistkoret. Det varsles fra Kulturrådet om at det fra neste år blir et fokus på de profesjonelle ensemblene via denne ordningen. Korsaken er nå igjen til behandling i departementet. en organisasjon og dermed bli enda mer kapable til å drive profesjonelt. Så nå er disse fem korene valgt ut til å bli proff-kor i Norge? Nei, det er ikke gitt. Men det er disse korene det skal satses videre på nå. Og så jobber vi i Korforbundet med at de andre svært dyktige korene vi har også skal få bedre rammevilkår. Alt i alt er vi veldig fornøyde med at det fokuseres så mye på korfeltet og at det kommer friske midler inn, sier Hådi. Etter 20 år med ekstra - bevilgninger, er det ennå ikke ansatt noen sangere har pengene vært vel anvendt så langt? Absolutt. Vi har sett en vekst og en profesjonalisering i feltet som virkelig har vært spennende. Kor- Norge har hatt en kvalitetsheving som er helt unik, sier Hådi. Proff eller semi-proff? Fremdeles er det noe som skurrer. Proft kor med ansatte sangere, eller et profesjonalisert kor som holder høy kvalitet? Hva er egentlig målet? Da prosessen startet i 1990/91 var politikerne klare: Målet var et proffkor, med ansatte sangere og rammevilkår som gjorde det mulig å bygge opp en institusjon rundt korets virksomhet. Leser man rapporter og budsjetter for årene fremover, blir denne tanken stadig mindre tydelig. Begrepet profesjonalisering dukker opp som et mantra, som ikke bare høres like fint ut, men som er mye rimeligere.

6 Kulturrådet har tro på at vi kan få til en liknende modell som i Sverige, hvor de har flere profesjonelle kor med virksomhet over hele landet. Her er koret hos Kungliga Operaen, som gjestet Oslo med Orphée i januar. Foto: Carl Thorborg, Kungliga Operan Vi er ikke opptatt av at vi absolutt skal ha fulltidsansatte sangere i et kor, og det har vi også inntrykk av at kormiljøet selv også har gått bort i fra, sier Lubna Jaffery Fjell, statssekretær i Kulturdepartementet. Det at det finnes flere kor som har et profesjonelt nivå, er et mål i seg selv. Men vi har ikke konkludert i denne saken. Det å bygge opp nye institusjoner med ansatte sangere og administrasjon, er selvsagt ønskelig, men et budsjett spørsmål. Det vi vet, er at kor og vokalensembler skal prioriteres også i neste budsjett. Kanskje løsningen l igger et sted midt i mellom proff-kor og profesjonaliserte kor, sier hun. Fem regionkor Da Norsk kulturråd for tredje gang ble bedt om å utrede muligheten for å etablere et profesjonelt kor i Norge, konkluderte de noe overraskende. I stedet for ett kor, ønsket de fem, i ulike regioner av landet. Forslaget ble først møtt med avvisning, også fra kormiljøet og MFO, og ble kalt alt for ambisiøst. Det har vært overraskende å oppleve at vi stadig rykker tilbake til start, og at det er såpass mye motstand i miljøet, sier Vegar Snøfugl. Han er Kulturrådets mann på korsaken, og argumenterte tydelig for å holde et fortsatt trykk på temaet under rådsmøtet i februar. Han frykter at det nå er akseptert at man ikke lenger snakker om profesjonelle kor, men profesjonalisering av eksisterende kor. Slik jeg ser det, kan man ikke gjøre et amatørkor om til et proff-kor. Vi har mange gode semiprofesjonelle kor i Norge, men sangerne i disse korene har bare unntaksvis det som jobb å synge i disse korene. Vi utdanner sangere her i landet hvert år, som har vanskelige arbeidsvilkår når de er ferdigutdannede. Kulturrådets forslag går ut på at det bygges opp fem kor som knyttes til eksisterende institusjoner. De får 60 prosent av midlene fra staten, 20 fra kommunen og 20 fra fylket en fordelingsnøkkel som er vanlig for andre kulturinstitusjoner. Dette er kostnadseffektivt, men vil kreve en bevilgning på 20 millioner kroner. Løsningen vil også få ringvirkninger over hele landet, mener Snøfugl. Betyr dette at de fem korene som nå er utvalgt over budsjettet, ikke er tiltenkt rollen som proffe regionskor? Vi tenker oss kor som bygges opp fra bunnen og som ansetter sangere og dirigent, gjerne i tilknytning til eksisterende orkesterinstitusjoner slik at administrasjonskostnadene holdes nede. Det å bygge opp nye institusjoner med ansatte sangere og administrasjon, er selvsagt ønskelig, men et budsjettspørsmål. Men får dere gjennomslag for denne kongstanken, når kormiljøet selv virker fornøyde med at det fordeles midler til de eksisterende korene? Vi tror dette aller mest handler om midler. Så lenge bevilgningene er små, vil man være nødt til å klatte litt her og litt der. Politikerne har sagt at det er vilje til å satse, og da må vi tro dem på det. I Sverige har de fem profesjonelle kor som har sin virksomhet over hele landet. Vi tror fremdeles vi kan få til noe av det samme her, og kommer til å holde trykket oppe til vi er i mål, sier Snøfugl.

7 KORbladet Nr KORFESTIVAL ved spanskekysten Spansk-norske dager på Costa Blanca forlenges i år med en korfestival. Korforbundet inviterer medlemskor til å melde seg på. TEKST: ELDRID OFTESTAD Norges Korforbund står bak festivalen og har valgt å kalle den Singing Costa Blanca eller som det heter på spansk: «Canta Costa Blanca». På de spansk-norske dagene i Alicante-området pleier mange norske artister å opptre. I år avslutter vi dagene med en helg med korfestival for både spanske og norske kor, sier generalsekretær Cathrine Schumann i korforbundet. Hun håper at mange av medlemskorene har lyst til å være med på festivalen som arrangeres november i Alicante-området. Vi kommer til å ha hovedbasen vår under festivalen i Alfas del Pi, og vi blir Rockekor for alle godt fornøyde hvis kor deltar, fortsetter Schumann. Allerede er det klart at koret Abba for Damer deltar og at det blir en gedigen konsert med de norske, spanske og internasjonale damene den 20. november. I år er festivalen et prøveprosjekt, men tanken er å få til en slik festival hvert år, eller i hvert fall hvert annet år, forteller generalsekretæren. Prosjektkoordinator Erland Dalen i Norges Korforbund opplyser at Spansk Norske Dager i Alicante har vært arrangert siden Han tror de norske korene som har opptrådt på disse dagene har vært til inspirasjon for de spanske. Det populære Rock Choir har fått tusenvis av vanlige engelskmenn til å synge pop og rock med hverandre. Neste år kan det også skje i Norge - som første land utenfor Storbritannia. Spania har nok en sterkere korpstradisjon enn kortradisjon, forteller han. Dalen kan også friste norske kor med at det også blir anledning til å få med seg mer enn bare sang og musikk på festivalen. Korene skal få mulighet til å oppleve litt av Annerledes-Spania. Vi har kontakt med folk som kan vise oss andre sider av Spania enn det man kanskje vanligvis ser på en sydentur, understreker Dalen. Foto: Ina Strøm Foto: Anguskirk, Flickr TEKST: ELDRID OFTESTAD Koret, eller rettere sagt folkebevegelsen Rock Choir har eksistert i Storbritannia i noen år, og det har tatt helt av i landet. Nylig var ledelsen for koret på besøk i Oslo og Trondheim for å se på muligheten til å opprette Rock Choir i Norge og for å ha audition for instruktører. Og til sommeren kommer kvinnen bak prosjektet, Caroline Redman Lusher, til sommerkorskolen på Toneheim Folkehøgskole. Da det hele startet i Farnham utenfor London ble mellom mennesker med. I dag er det opprettet Rock Choir 20 forskjellige steder i Storbritannia, og til sammen er det totalt sangere. Media omtaler ofte koret på TV, radio og i aviser, og det lages for tiden en dokumentar om prosjektet, forteller prosjektkoordinator Erland Dalen i Norges Korforbund. Poenget med prosjektet Rock Choir er å gi et annet tilbud enn de tradisjonelle korene i Storbritannia, og målgruppen er vanlige kvinner og menn i alle aldrer som har lyst til å synge sammen med andre, men kanskje ikke tør å begynne i et tradisjonelt kor. Det samme ser vi for oss her hjemme. Det vil ikke bli en konkurrent til korene, men vi håper det kan fungere som rekruttering til dem. Korforbundet er invitert som de første Rock Choir - gründer Caroline Redman Lusher besøkte Norge i januar. Her med kollega og ektemann Stuart Lusher. utenfor Storbritannia til å starte opp prosjektet. Rock Choir-ledelsen er imponert over den norske korbevegelsen, og planen er å komme i gang med prosjektet i januar Og så skal det synges rock? Repertoaret er engelsk og amerikansk pop, rock og Motown, men det vil også bli mulighet til å synge norske slagere, påpeker Dalen. Les mer om Rock Choir på

8 Smånytt Toppkor til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival Kor i den internasjonale eliteklassen deltar på den internasjonale kirkemusikkfestivalen i Oslo 25. mars 2. april. Foto: Morten Skovgaard Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2011 blir en bløtkakefest for korinteresserte. København sender Grammyvinnende Ars Nova Copenhagen under Paul Hillier (han med ensemblet) og Københavns Drengekor med Paul McCreesh. Fra Göteborg Norgesdebuterer Svenska Kammarkören under Simon Phipps. Oslo selv byr på Det norske solistkor under Grete Pedersen og Oslo Kammerkor under ledelse av Håkon Daniel Nystedt. Solistkoret skal blant annet synge Haydns Nelson Messe. Oslo Kammerkor uroppfører en nyoppdaget Johannespasjon av barokkomponisten Francesco Feo. Svenska Kammarkören, omtalt som et elitekor i verdensklasse da de vant Gran Premio i Arezzo i 2010, gjester Norge for første gang. De framfører Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem. Grammy-vinnerne fra 2010, Ars Nova Copenhagen, har med seg verdens eldste rekviem, Johannes Ockeghems Missa pro Defunctis fra 1400-tallet som de setter sammen med det nyskrevne kommentarverket Fragmenter af Requiem av Bent Sørensen (*1958). Dirigent er legendariske Paul Hilliard fra Hilliard Ensemble. Festivalens avslutningskonsert er evigunge Mozarts Requiem med Københavns Drengekor under Paul McCreesh som har grunnlagt og ledet det kjente Gabrieli Consort & Players. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival hver vår er kjent for bredt kunstnerisk program med høy kvalitet. Initiativtaker og idéutvikler er Grammy-vinnerne fra 2010, Ars Nova Copenhagen, kommer til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival med verdens eldste rekviem. festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud. Festivalen er av de mest internasjonale i Oslo. Den henter utøvere, særlig kor, vi nok ellers ikke hadde fått høre i Norge. YouTube-koret som aldri møtes De møtes aldri til øvelser og har alle konsertene sine på YouTube. Du kan også være med. Klikk deg inn på YouTube og søk etter Virtual Choir. Da kan du høre det virtuelle koret til den amerikanske dirigenten og komponisten Eric Whitacre, slik 1,8 millioner har gjort før deg. Virtual Choir er et kor uten øvelser og konserter, men likevel mer sosialt og mer synlig enn de fleste. Whitacre setter sammen lyd- og bildemeldinger fra sangere over hele verden. De har skaffet seg notemateriale, og filmer seg selv mens de synger inn sin stemme, instruert og dirigert av Whitacre også det på nett, selvfølgelig. Så sender de meldingen til ham, og kommer med i koret, gjerne sammen med andre. Det første konsertnummeret, Lux Aurumque, er nå sett av 1,8 millioner mennesker. Det neste, Sleep, blir lansert i april Nesten sangere fra 48 land er med. Norges Korforbund beklager I anledning forbundets jubileumsmarkering ble det laget en jubileumsavis. Fotoet av Trøndernes Mandssangforening som ble brukt på forsiden viste seg å være utdatert. Den nåværende dirigenten heter Bjørn Vevang. Fotograf Torstein Dalemark er heller ikke navngitt. Vi beklager dette så Det store korslaget Team Thom fra Kristiansand og frontfigur Thom Hell vant årets Korslag på TV2. De slo Lisa Stokke og hennes tromsøkor i finalen. TV2 satser på kor som mottrekk til fredagskveldens gullrekke på NRK. De tre siste årene har de invitert seerne til korreality klokka 20 på fredager i seks uker fra januar til ut i februar. Kjente artister stiller opp som korledere i hver sine byer, og seerne stemmer dem fram til finale gjennom fem kvalifiseringsrunder. Førstepremien er kroner som vinneren må gi til et veldedig formål. Årets Det store korslaget var det tredje, og korlederne var Thom Hell, Kristiansand (bildet), Erik og Kriss, Bærum, Dag Ingebrigtsen, Trondheim, Anine Stang, Oslo, Torhild Sivertsen, Bergen, og Lisa Stokke, Tromsø. Foto: tv2

9 KORbladet Nr Sigmund Knag og Hilde Røksund (foran i midten) tar et tak for fellesskapet ved Universitetet og Høyskolen i Bergen. - Dette kan med rette kalles et velferdskor, ler sangerne. I kor med kollegaen Hver tirsdag lar de tittel være tittel, og fakultet være fakultet. I bedriftskoret for universitetet og høyskolen i Bergen opplever de ansatte å bli både samstemte og oppstemte - på tvers av hierarki og fagfelt. De lovpriser tiltaket, og både forskerstanden og arbeidsgiverne stemmer i. TEKST OG FOTO: INA STRØM Jeg har tenkt på det, faktisk. Her har det ikke noe å si hva du jobber med. Vi er et lag, vi har sanggleden til felles, forteller alt og arkivar ved Universitetet, Hilde Røksund. Sigmund Knag er arkivar ved Høyskolen, tenor og leder i koret. I et kor er man er likeverdige. Det spiller ingen rolle hvilken stilling du har, eller hvilken avdeling du hører til, bekrefter han. Først og fremst musikk Vi er i Biskopshavn kirke i Bergen sammen med sangkoret for Universitetet og Høyskolene, KORFUH. Koret skal delta på konsert med fire andre bergenskor, og har nettopp møttes til oppvarming og forberedelser. Et av medlemmene har blitt syk, og dirigent Trine Daviknes starter med å overbringe takk for blomster, meldinger og andre tegn på omtanke. Samholdet i koret er tydelig tilstede. Det sosiale er nok ekstra viktig i slike kor, mener dirigenten. Hun har solid sammenlikningsgrunnlag: Blant annet underviser hun i korledelse, dirigerer kirkekor og vanlig blandakor. Likevel påpeker hun at hun tar det musikalske like alvorlig som med alle kor. Først og fremst skal de lære å synge sammen. Blodtrykksenker Øvelsen starter, og vi får beviset på at dette ikke er tomme ord. Koret låter ikke akkurat som Det Norske Solistkor, men sangerne blir med selvfølge stanset og rettet, klangen blir strukket hit og dit, tonene plassert på ny og innsatsene skjerpet. Korets medlemmer tar imot utfordringene med stor iver. Når vi begynner med våre rare oppvarmingsøvelser, kjenner jeg at hverdagen og stresset siger bort. Jeg blir fokusert og avslappet, sier Sigmund. Hadde jeg hatt en blodtrykksmåler på meg en hel tirsdags ettermiddag, er jeg sikker på at den hadde vist lavere trykk etter øvingen, mener Hilde.

10 KORbladet Nr Forskerne: Har betydning for hele mennesket At det føles godt å synge, har nok mange selv erfart. I den senere tiden har det dessuten blitt forsket en del på sang og velvære, eller sang og helse. Clift og Hancox, Even Ruud, Bailey og Davidsons teser og Csíkszentmihályis flyt-teori er noe av det Anne Haugland Balsnes omtaler i en kartlegging av den eksisterende forskning på feltet. I sine avsluttende bemerkninger summerer hun det slik: Sang er en unik aktivitet som har betydning for hele mennesket; på et fysisk, et kognitivt, et sosialt, et emosjonelt og psykologisk plan, og i forhold til mening og sammenheng i livet( ) Den kan spille en rolle som gledesskaper, samfunnsverktøy eller medisin. Arbeidsgiverne legger til rette Dette er kanskje det de har oppdaget, de stadig flere arbeidsgiverne som legger til rette for at de ansatte skal ha Sang er en unik aktivitet som har betydning for hele mennesket; på et fysisk, et kognitivt, et sosialt, et emosjonelt og psykologisk plan. muligheten til å synge i kor. Det finnes mange måter for en arbeidsgiver å støtte opp om et bedriftskor. Både større og mindre bedrifter har gjerne velferdsmidler - som kan brukes til å drive et kor. Noen inkluderer korsang i HMSarbeidet, og andre fristiller en time eller to av arbeidstiden hver uke til øving. Det trenger ikke koste mye drive et kor. Det finnes statlige støtteordninger som for eksempel midler til voksenopplæring, og det er begrenset hva man behøver av utstyr. Et kor som er knyttet til en bedrift har ofte også fordelen ved at en har tilgang til øvingslokale på arbeids plassen. Kantinen, møterommet eller det åpne kontorlandskapet kan benyttes. Har du hørt? Norges Banks bedriftskor - Klingende Mynt? Statoilkoret Draapen eller SAS Singairs? I Norad heter bedriftskoret Kor i All Verden Teletonen er koret til Telenor-ansatte i Bergen Statens vegvesen i Nord-Trøndelag heter Vegsjefens Slavekor Notene er memorert, innsatsene sitter, og KORFUH kan slippe tonene løs på Norges Korforbund Hordalands tradisjonsrike veldedighetskonsert ved nyttår.

11 KORbladet Nr Helse i hver strofe Med sang blir alle sorger små, påstås det i skolesangboka til Mads Berg. Så langt går ikke professor i korsang, Anne Haugland Balsnes. I rapporten Sang og velvære lister hun likevel opp en lang rekke positive effekter ved sang, basert på eksisterende relevant forskning. Sleng denne oversikten på sjefens skrivebord dersom dere drømmer om å starte bedriftskor! På det fysiske området kan sang gi: Forløsninger av fysiske spenninger Opplevelse av å trene kropps-systemer som lungekapasitet Opplevelse av å disiplinere kroppens muskel- og skjelettsystem som resultat av god holdning Opplevelse av økt fysisk velvære På det psykologiske eller emosjonelle området kan sang gi: Følelsesmessig forløsning og redusert stress Glede, positivt humør og oppstemthet Økt energinivå Opplevelse av terapeutiske gevinster i forhold til psykologiske problemer som depresjon Opplevelse av økt personlig og følelsesmessig velvære På det sosiale området kan sang gi: Opplevelse av kollektiv samhørighet gjennom en koordinert aktivitet som følger samme puls Mulighet for personlig kontakt med andre, utvikling av vennskap og nettverk Opplevelse av terapeutiske gevinster i forhold til sosiale problemer som ensomhet og isolasjon Opplevelse av å bidra til et større fellesskap gjennom opptredener Sang kan også gi: Opplevelse av å bli absorbert i en aktivitet som involverer kroppen og sinnets ulike kapasiteter Opplevelse av å bidra til noe som er større enn summen av delene Involvering i en regulær aktivitet som skaper sammenheng i livet Opplevelse av personlig overskridelse, av å bli løftet ut av det hverdagslige, av å få glimt av noe vakkert som beveger og gjør godt for sjelen Opplevelse av å være engasjert i en verdifull aktivitet som er med på gi livet mening En slags katarsis gjennom korsang Deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter bidrar til økt livskvalitet, bedret evne til å mestre egen livssituasjon og bedret helse, heter det i rapporten Med helse i hånden og kultur på taket som ble laget av Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet Jeg snakket med korsangere som opplevde korøvelsene som en slags katarsis, en renselse av kropp og sjel. Sangen påvirker mennesket, både fysisk og psykisk. Det viser også forskning fra Karolinska sykehuset i Sverige. I Sverige finnes begrepet "friskvårdskörer", altså bedriftskor som får økonomisk backing fra arbeidsgiverne. Jeg har også hørt uttrykket "helsekor". De ansatte får delvis trene og utøve sin virksomhet også i arbeidstiden, altså for arbeidsgiverens penger, forteller musikkpedagog Dorota Lindström til Aftenposten. Deltakelse i meningsfylte kultur aktiviteter bidrar til økt livskvalitet, bedret evne til å mestre egen livssituasjon og bedret helse. Mestringsglede Gro Trondalen er førsteamanuensis ved senter for musikk og helse ved Norges Musikkhøgskole. Hun mener vi bør få kultur på blå resept. Fordi det er livsnødvendig og bivirkningsfritt, forklarer hun. Trondalen understreker også gleden ved mestring og læring, noe våre to representanter for KORFUH også gjerne trekker fram. Når jeg står der oppe i koret under en konsert, da syns jeg det er moro å vise hva vi har øvd på. Da stoler jeg på dirigenten og de jeg synger med, slapper av og har det gøy, forteller Hilde mens publikum siger inn i kirken. Sigmund er enig. Når vi kommer til konserten, da kan jeg legge noten til side, det meste er memorert. Det holder med et lite blikk i permen av og til og jeg kan bare slippe tonene løs! Kilde: Sang og velvære En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter av Anne Haugland Balsnes, Norsk Visearkiv, 2010

bladet norges korforbund

bladet norges korforbund bladet norges korforbund Vocal Six en av Sveriges mest aktive a cappella grupper. Engasjer koret ditt, eller gå sammen med flere kor via korforbundet, og la dere inspirere av Vocal Six fengende workshopprogram.

Detaljer

bladet norges korforbund Aurum sang til gull s 4 Helene Bøksle for kor s 10 Landsfestivalen 2012 s 18

bladet norges korforbund Aurum sang til gull s 4 Helene Bøksle for kor s 10 Landsfestivalen 2012 s 18 4 2011 bladet norges korforbund Aurum sang til gull s 4 Helene Bøksle for kor s 10 Landsfestivalen 2012 s 18 Kortur til Krakow SYNG, REIS OG VÆR GLAD! Vil dere være med på en korfestival i utlandet eller

Detaljer

fantastiske dager i harstad

fantastiske dager i harstad Norges Korforbund Landsfestival for kor 2012 fantastiske dager i harstad side 4 5 2 2012 bladet Landsfestival for kor i Harstad. Foto: Anne-Bente Skjellum gift på festival side 4 vil synge i kor side 8

Detaljer

Norges Korforbund. norges første. bladet. side 4, 5, 6, 7. konserten som forestilling side 12. God latin side 14

Norges Korforbund. norges første. bladet. side 4, 5, 6, 7. konserten som forestilling side 12. God latin side 14 Norges Korforbund 1 2012 bladet Det norske jentekor. Foto: Roar Barros-Ødegård norges første NM i kor side 4, 5, 6, 7 konserten som forestilling side 12 God latin side 14 TIDSKRIFT FOR NORSK KORSANG NR

Detaljer

Norges Korforbund. bladet. med korhistorie side 16. kor inkluderer side 8. kristian sivertsen

Norges Korforbund. bladet. med korhistorie side 16. kor inkluderer side 8. kristian sivertsen Norges Korforbund 4 2012 bladet kristian sivertsen kor inkluderer side 8 med korhistorie side 16 KORBLADET TIDSKRIFT FOR NORSK KORSANG 26. årgang. Korbladet kommer ut fire ganger i året. Abonnement kr

Detaljer

Helgeland kammerkor. Norges Korforbund. bladet. avstand ingen hindring. side 4 5. lyd og lys på konserten side 10. forsiktig med godlukt side 18

Helgeland kammerkor. Norges Korforbund. bladet. avstand ingen hindring. side 4 5. lyd og lys på konserten side 10. forsiktig med godlukt side 18 Norges Korforbund avstand ingen hindring Helgeland kammerkor side 4 5 3 2012 bladet kristian sivertsen lyd og lys på konserten side 10 forsiktig med godlukt side 18 KORBLADET TIDSKRIFT FOR NORSK KORSANG

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang KURSHELGEN 17. 19. FEBRUAR 2012 Øystein Fevang dirigentkurs Gro Espedal basiskurs for dirigenter Mariann Schei kurs for korsangere

Detaljer

Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT. Nr. 2 2012 22. årgang. Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT

Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT. Nr. 2 2012 22. årgang. Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2012 22. årgang Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nest utgave Kommer i mai 2013.

Detaljer

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 92)

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 92) Forsiden: 8 av de 10 elevene som bruker Signo CSS sitt botilbud for elever ved Nydalen videregående skole i Oslo. Elevene mener både skolen og botilbudet er det beste i Norge og redaktøren er hel enig.

Detaljer

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2013 23. årgang KOMMER: LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund

Detaljer

Bel Canto. När solen tittar fram mellan vita moln en sommardag då är det skönt att älska. Innhold. Hilsen fra leder. 4 på gaten.

Bel Canto. När solen tittar fram mellan vita moln en sommardag då är det skönt att älska. Innhold. Hilsen fra leder. 4 på gaten. Bel Canto Nr. 4 / 01.12.2014 Årgang 28 Innhold Neste utgivelse:01.03.15 Frist for innsending:15.02.15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hilsen fra leder 4 på gaten Mitt korminne Dirigentportrettet Fra salmeboka

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Orkester-forum. Flott vinterferie. Norsk orkester i Nederland. Barokkseminar i Nedre Eiker. Stavanger Suzukiorkester

Orkester-forum. Flott vinterferie. Norsk orkester i Nederland. Barokkseminar i Nedre Eiker. Stavanger Suzukiorkester 12 kjappe I dette nummeret har vi intervjuet fiolinisten Terje Tønnesen. Side 8-9 Hvem eier orkesteret? På samme måte som mange kan føle et eierskap til sin fotballklubb, til sin badetrand eller sitt fjell

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014 Shapiros suksess Vi blir fortalt alt vi ikke skal gjøre. Hvordan skal vi da forstå hva vi skal gjøre? spør David Shapiro.

Detaljer

STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK

STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 TEMA: VIBRATO INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK 14 Ingvild Koksvik INNHOLD FEBRUAR 2015 VOL.19

Detaljer

V Å R N U M M E R 2 0 0 4

V Å R N U M M E R 2 0 0 4 V Å R N U M M E R 2 0 0 4 Redaksjonelt Det har gått både vinter og vår siden forrige Chorahn-utgivelse, men nå er vi på banen igjen, denne gang ikke bare i papirformat, men også lagt ut på våre hjemmesider.

Detaljer

Orkester-forum MUSIKKEVENTYR

Orkester-forum MUSIKKEVENTYR UNOF og NASOL har flyttet Fra og med mandag 20. oktober holder sekretariatene til UNOF og NASOL til i det nye Kulturbryggeriet på Schous plass i Oslo. Side 2 Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg,

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Kjempeseminaret 2008. Orkester konferanse i Arendal. Vi ønsker alle en riktig god sommer! All verdens cellonoter samlet i en bok.

Kjempeseminaret 2008. Orkester konferanse i Arendal. Vi ønsker alle en riktig god sommer! All verdens cellonoter samlet i en bok. All verdens cellonoter samlet i en bok Side 9 Vi ønsker alle en riktig god sommer! Orkester konferanse i Arendal Side 5 Orkester-forum Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni-Orkestres

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer