Åpenhet i offentlig forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenhet i offentlig forvaltning"

Transkript

1 Åpenhet i offentlig forvaltning - Sett fra pressen -Jeg må visst på et møte i Kommunikasjonsforeningen Pressens offentlighetsutvalg Siri Gedde-Dahl, journalist i Kapital Kristine Foss, jurist i Norsk presseforbund

2 Pressens offentlighetsutvalg Nedsatt av Norsk presseforbunds styre og består av journalister og redaktører som er spesielt opptatt av åpenhet og tilgang til informasjon. Utvalget skal jobbe for å sikre og bedre tilgangen til offentlig informasjon, og spre kunnskap om dette til redaksjoner og journalister.

3 Pressens offentlighetsutvalg vaktbikkje og kunnskapsbase Aksjonist, høringsinstans og debattant for innsyn/åpenhet. Påvirke lov og praksis. Kunnskapsbase og inspirator for journalister klagehjelp, foredrag, SKUP mm Aktiv overfor OEP/Difi, SOM, dept, Regjeringen og Stortinget Møter, brev, høringer, løpende kontakt Debattmøter/seminarer arrangerer egne/deltar Undersøkelser/åpenhetsdugnader Holder oss faglig oppdatert (innledere) Seks årlige utvalgsmøter Samarbeid med HIOA

4 Peab

5

6 «Viseadministrerende direktør Barthold Vonen har gjennom flere år vært en pådriver for bedre sikkerhet for pasientene. Som leder går han foran ved å være forbilledlig åpen om pasientskader. Han har innført offentlige kommunikasjonstavler i hele foretaket med resultater av pasientbehandlingen. Slik fremstår han som en inspirator for å styrke åpenhetskulturen i helsevesenet. Hans innsats har bidratt til reelle forbedringer for pasientene. Barthold Vonen ble tildelt pasientsikkerhetsprisen for 2014»

7

8

9

10

11 Offentleglova 1. Avslag må ha hjemmel i lov 1. Avslag må være nødvendig av relevante grunner 1. Merinnsyn skal praktiseres (ikke for taushetsplikt) 1. Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold 1. Husk å journalføre

12 SMS-er skal journalføres

13

14 Sak 2008/2591 «Ved SMS-korrespondanse blir derimot inn- og utgående meldinger automatisk lagret på telefonen, og det er derfor fullt mulig å gi offentligheten innsyn i meldingene. Selv om SMS-korrespondanse skjer ved bruk av telefon og telefonnettet, er det derfor mer nærliggende å likestille SMSkorrespondanse med f.eks. e-post- og telefakskorrespondanse, som utvilsomt omfattes av dokumentbegrepet.»

15 «Saksdokumentbegrepet skal tolkes vidt. De dokumenter som faller utenfor begrepet vil i første omgang være rent private brev og meldinger. For statsråder og andre politikere må det også trekkes en grense mot brev og meldinger disse personene mottar i egenskap av å være politikere.»

16 «Både måten innspillet er utformet på og det forhold at det kom fra lederen av en sentral aktør i finansmiljøet, tilsier at det var nærliggende at statsministeren og Regjeringen for øvrig tok innspillet i betraktning ved sin videre utforming av tiltakspakken knyttet til finanskrisen.» «Som det fremgår ovenfor, må det anses som et brudd på gjeldende regelverk at SMS-en fra DnB NOR-sjef Rune Bjerke til statsminister Jens Stoltenberg ikke ble journalført hos SMK.»

17

18 De gode nyhetene Vi har en god offentlighetslov, den står seg internasjonalt Vi er verdensmestre i OEP Offentlig elektronisk postjournal Mange organer som er vant med innsyn håndterer de fleste innsynsbegjæringer raskt og profesjonelt

19 De dårlige nyhetene INNSYN=TIDSTYV byråkrater liker ikke innsynsbegjæringer Stor mangel på kunnskap om offentlighetsloven i deler av forvaltningen Liten interesse for offentlighetsloven i deler av forvaltningen En rekke håpløse enkeltetater Subkulturer for hemmelighold praktiserer ALDRI merinnsyn Innsyn treneres Misbruk av unntakshjemler (sikkerhetsinstruksen) Klagebehandling tar ofte altfor lang tid Ingen sanksjoner kostnadsfritt å bryte loven

20 Slik boikottes innsyn: HEMMELIGHOLD I: Muntlig saksbehandling HEMMELIGHOLD II: Manglende journalføring HEMMELIGHOLD III: For sen journalføring HEMMELIGHOLD IV: Kryptiske titler HEMMELIGHOLD V: Unntatt på forhånd HEMMELIGHOLD VI: Nekte innsyn på søkt grunnlag HEMMELIGHOLD VII: Trenering av saks- og klagebehandling HEMMELIGHOLD VIII: Nekte innsyn der du kan, men ikke må

21

22 Nigeria-båtene, Dagbladet, Skup-prisen 2014 Saken «oppdages» ved dokumentinnsyn En svært alvorlig sak: Norge selger militære fartøyer til paramilitære krigsherrer i Nigeria i strid med reglene. Forsvaret/departementet skjuler aktivt spor av det som har skjedd Forsvaret unntar i fem måneder, med tre ulike begrunnelser, besøksloggen på Haakonsvern: Rikets sikkerhet, arbeidskrevende, forholdet til fremmede makter Gir innsyn når Dagbladet skriver at besøksloggen ved et «sivilt salg» unntas av hensyn til «fremmede makter». Statsråden hadde jo sagt til Stortinget at det var et sivilt salg. Forvaltningen prøver etter beste evne skjule at de selger marinefartøyer til paramilitære krigsherrer i Nigeria. I åtte måneder avslår forsvarsministeren personlig intervju. Men skriver leserinnlegg i Dagbladet om at journalisten har tatt for mye tran Alle spørsmål/svar går via informasjonsfolk på mail.

23

24 Asylbarnsaken, Bergens Tidende. Det tar to måneder å utlevere Bergens Tidende i all hovedsak offentlige vedlegg i asylbarnsaken (mens saken brenner politisk) Det tar departementet én måned i det hele tatt å svare, tross purringer. Alle andre, og ikke BT den drivende nyhetsjeger i saken innkalles til pressebriefing i asylbarnsaken. BT: Vi opplever trenering og ufattelig dårlig kunnskap om/interesse for offentlighetsloven i informasjonsstaben.

25

26 OED nekter innsyn med henvisning til: 20. Unntak av omsyn til Noregs utanrikspolitiske interesser

27 og begrunner det slik overfor SOM: OED til SOM, 10. mai 2011, om hvorfor de nektet innsyn

28 LÆRDOM: Regjeringens folk trenerer og unntar når det passer dem!

29 Dokumenter holdes aktivt tilbake: Det er meningsløst å besvare dette med at forvaltningen er flink til å utlevere andre dokumenter. Prøvesteinen på åpenhet er de kontroversielle sakene. Det er da politikere og byråkrater viser om de er villige til å misbruke sin makt for å hindre tilgang til informasjon. Dessverre har vi sett at viljen til maktmisbruk er stor.

30 Våre ønsker til kommunikasjonsbransjen: Se på åpenhet som et gode Vær en pådriver for åpenhet Sett deg inn i offentlighetsloven Prioriter innsynskrav, husk på tidsfristene Ikke la deg bruke i politisk spill

31 Hvorfor vokser infostabene? Flere medier, kontinuerlig publisering pågangen øker Mer komplisert å kommunisere enn før Ønsker mer kontroll på informasjonsstrømmen Ønsker å nå frem med sitt budskap bedre/mer enn før Men: Øker egentlig informasjonsstabene fordi man genuint ønsker seg mer åpenhet?

32 Multireporter søkes i Gävle kommun: Vår strategi för att stärka bilden av Gävle är enkel. Berätta det som är bra och sprida det i våra egna kanaler i flera olika format. Därför vill vi att du är en skicklig multireporter, som snabbt ser vad som är grejen och som lätt och på kort tid kan förmedla och gestalta nyheter som väcker intresse och får mottagaren att ompröva sin bild av Gävle till det bättre.

33 IInformasjonsmedarbeiderens rolle Lette eller hindre informasjon? Er målet promotering av (politisk) ledelse eller ligger lojaliteten hos den som søker informasjon? Inforollen i stormen : Er refleksen å beskytte ledelsen eller å overtale ledelsen til å legge kortene på bordet/snakke/la seg intervjue? Ønsker informasjonsmedarbeideren åpenhet? Eller hindres tilgang til kontroversielle dokumenter/fakta? Hvor godt kjenner infomedarbeideren offentlighetsloven? Overlates det til juristene? Kjemper infomedarbeideren for meroffentlighet? Eller leter hun etter unntakshjemler? Har infomedarbeideren klage faglige grenser? I hvilken grad lar han seg bruke i politisk spill? Hva innebærer infomedarbeiderens faglige integritet?

34 i blant kan det være vanskelig å forstå hva forvaltningen vil skjule

First Sykehouse. Drammen kommunes bruk av hemmelige lobbyister

First Sykehouse. Drammen kommunes bruk av hemmelige lobbyister First Sykehouse Drammen kommunes bruk av hemmelige lobbyister Metoderapport SKUP-prisen 2013 1 Tittel på prosjektet: First Sykehouse. Drammen kommunes bruk av hemmelige lobbyister. Publisert: Drammens

Detaljer

Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer

Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer Journalist: Vegard Førland Venli, Varingen Publisering: Tapte ti millioner i svenske eiendommer (26. November), Millionkjøp

Detaljer

Høring om Meld. St. 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet

Høring om Meld. St. 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet Til Justiskomiteen i Stortinget Onsdag 23. februar 2011 Høring om Meld. St. 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet Fra våre organisasjoner møter: Ina Lindahl Nyrud, advokat, Norsk Journalistlag

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Metoderapport Skup 2007. Skatteunndragelsene. i Frps stortingsgruppe. Pål K. Ertzaas. Line Torvik. Marianne Johansen

Metoderapport Skup 2007. Skatteunndragelsene. i Frps stortingsgruppe. Pål K. Ertzaas. Line Torvik. Marianne Johansen Metoderapport Skup 2007 Skatteunndragelsene i Frps stortingsgruppe Marianne Johansen Pål K. Ertzaas Line Torvik PUBLISERT VG 12. april 2006 til 19. desember 2007 REDAKSJON Verdens Gang AS SAMFUNN Pb. 1185

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Salget av SND Invest

Salget av SND Invest Kristin Gyldenskog: Salget av SND Invest Publisert i Dagens Næringsliv i perioden 12. mars til 17.juni 2004 Dagens Næringsliv, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Sentralbord: 22 00 10 00, telefaks: 22 00

Detaljer

Søkelysserien Helsetransport på helsa løs

Søkelysserien Helsetransport på helsa løs Søkelysserien Helsetransport på helsa løs Publisert i Avisa Nordland. Selve søkelysserien er hovedsakelig publisert i mars 2010 med oppfølgingssaker sporadisk hele resten av 2010. I tillegg har det vært

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

Lagring og Vær Varsom plakaten

Lagring og Vær Varsom plakaten Bør klagefristen til Pressens Faglige Utvalg utvides for nettinnhold? Rapport fra utvalget nedsatt av Norsk Presseforbund, Tormod Ellingsen, Frank Gander, Espen Egil Hansen, Kristjan Molstad, Ingrid Synnøve

Detaljer

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Artikkelserie i Aftenposten Februar 2010 Januar 2011 Journalistene bak prosjektet: Gunhild Haugnes (gunhild@aftenposten.no, mob. 975

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Metoderapport til SKUP 2006

Metoderapport til SKUP 2006 Metoderapport til SKUP 2006 POLITIKER- PENGENE REGJERINGENS ETTERLØNN OG VENTELØNN STORTINGSREPRESENTANTENES LØNNINGER, BIL, PERSONLIG TRENER etc. REGJERINGENS HEMMELIGE BILORDNING- FIRMABILENE STORTINGSGRUPPENES

Detaljer

SKUP 2008 29. Prosjekt: Operasjon Gro Medarbeider: Ulf André Andersen og Per Arne Solend Publikasjon: Dagbladet Publisert: Januar mars 2008

SKUP 2008 29. Prosjekt: Operasjon Gro Medarbeider: Ulf André Andersen og Per Arne Solend Publikasjon: Dagbladet Publisert: Januar mars 2008 SKUP 2008 29 Prosjekt: Operasjon Gro Medarbeider: Ulf André Andersen og Per Arne Solend Publikasjon: Dagbladet Publisert: Januar mars 2008 Medium: Avis Tema: Helse Metoderapport til SKUP-prisen 2008 Ulf

Detaljer

Saksframlegg. Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011

Saksframlegg. Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011 Søgne kommune Arkiv: 041 Saksmappe: 2011/2448-34336/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

Retten til innsyn ble grunnlovsfestet i 2004, siste del av 100 lyder som følger:

Retten til innsyn ble grunnlovsfestet i 2004, siste del av 100 lyder som følger: Innledning Krav om tilgjengelighet til forvaltningens dokumenter finnes i tillegg til offentlighetsloven også i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven. I disse fem lovene

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. 210 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium:

3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium: Skup-rapport 1.Journalister: Erlend Frafjord og Jone Østebø, Stavanger Aftenblad. 2. Prosjektets tittel: På flukt i eget land. 3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium: 45

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer