Pasientsikkerhetskampanjen i Norge. Forebygging av selvmord i psykisk helsevern: Erfaringer fra den Norske pasientsikkerhetskampanjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "03.05.2014. Pasientsikkerhetskampanjen i Norge. Forebygging av selvmord i psykisk helsevern: Erfaringer fra den Norske pasientsikkerhetskampanjen"

Transkript

1 Forebygging av selvmord i psykisk helsevern: Erfaringer fra den Norske pasientsikkerhetskampanjen Dansk pasientsikkerhetskonferanse Ewa Ness Psykiater, fag- og kvalitetsleder; Oslo Universitetssykehus Rådgiver; Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo Fredrik A. Walby, Forsker; Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo Sjefpsykolog, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo Agenda Den norske pasientsikkerhetskampanjen Hvorfor selvmord som innsatsområde? Bakgrunn for utvikling av tiltakspakken Hvordan gjennomførte vi kampanjen? Resultater (eksempler) Hva lærte vi? Side 2 Pasientsikkerhetskampanjen i Norge Lansert av Kunnskapssenteret på oppdrag fra Helseministeren Basert på en amerikansk modell «Saving lives in US hospitals» (Institute of healtcare improvement, 2006) Side 3 I trygge hender; Den norske pasientsikkerhetskampanjen Igangsatt av Helseministeren Spesialist og primærhelsetjenesten Koordineres av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Mål: 1. Redusere pasientskade 2. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 3. Bedre pasientsikkerhetskulturen 1

2 Innsatsområder Fall Urinveisinfeksjoner Infeksjoner i sentrale venekatetre Trykksår Forebygge overdoser Forebygge selvmord Slagbehandling Trygg kirurgi Legemiddelsamstemming i sykehus Legemiddelsamstemming i hjemmesykepleien Legemiddelsamstemming i sykehjem Ekspertgruppe; Psykisk helse og rus : Ness, Ewa Klinikk psykisk helse og avhengighet, Ullevål, OUS HF (leder) Walby, Fredrik Johannesen, Arne Rønneberg, Unni Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO Helsedirektoratet Helsetilsynet Klunderud, Anne Grethe Mental Helse Terjesen, Anne-Grethe Hatling, Trond Dahl, Nils Håvar Høifødt, Tordis Johannessen, Jan Olav Lossius, Kari Vågen, Randolf Terje Wahlstedt, Anders Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Nasjonalt kompetansesenter psykisk helsearbeid (NAHPA) Psykiatrisk klinikk, Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling, UNN HF Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF Avdeling Klinisk virksomhet ved Stiftelsen Bergensklinikkene Nidaros DPS, St Olavs hospital Sørlandet Sykehus HF The Patient safety approach: Protection from harm that can be prevented Pasientsikkerhet i psykiatri 16 % av pasienter i sykehus er utsatt for skade 9 % av hendelsene fører til forlenget opphold og eller andre mere alvorlige konsekvenser Typiske eksempler: Sykehusinfeksjoner Fall Feil i medisinforskrivning Flere kunnskapsoppsummeringer: Suicid og suicidal atferd er blandt de viktigste og mest alvorlige hendelsene relatert til pasientsikkerhets arbeid Den pasientsikkerhetshendelsen som er mest assosiert med død Veldig lite forskning / erfaring på intervensjoner på dette området 2

3 From: Suicide Risk in Relation to Psychiatric Hospitalization: Evidence Based on Longitudinal Registers Qin, P & Nordentoft, : Arch Gen Psychiatry. 2005;62(4): doi: /archpsyc Hvor fant vi kunnskap? Canada: Patient safety in mental health, Canadian Patient Safety Institute USA: Safe MD, practical applications and approaches so safe psychiatric practice. Commity on Patient safety, 2009, Jayaram, Herzog Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern (Hdir, 2008) Date of download: 3/6/2013 Copyright 2012 American Medical Association. All rights reserved Side Side 11 3

4 Ekspertgruppen foreslo innsatsområder Fagråd ga anbefalinger Styringsgruppen besluttet innsatsområder 1. Forebygging av selvmord 2. Forebygging og tidlig behandling av psykose 3. Forebygge bruk av tvangsmidler 4. Forebygge overdose 1. Forebygging av selvmord 2. Forebygge overdose Suicide prevention at inpatient psychiatric units Tiltakspakke: Spesialistvurdering innen 24 timer Selvmordsrisikovurdering Ved innleggelse Før utskrivelse Vurdere behov for sikring av rom / eiendeler Utarbeide behandlingsplan, kriseplan og selvmordsrisikovurdering før permisjon Sikre follow-up avtale før utskriving Involvere pårørende før utskriving Mål: All intervensjoner skal gis til alle pasienter In 2011 there were 124 suicides in psychiatric care Side 16 4

5 Prosedyre Skåret 20 konsekutive journaler per avdeling og måleperiode Baseline + 3 oppfølginger Punchet på en website Umiddelbar feedback til avdelingen Gjorde det mulig å måle om tiltakene ble implementert Justere tiltak og informasjon underveis Tidslinjen Nov 2012: pilotutprøving ved 2 avdelinger Mars:1. nasjonale læringsnettverk Mai: telefonkonferanse Juni: 2. nasjonale læringsnettverk Sept: telefonkonferanse Okt: 3. og siste nasjonale læringsnettverk 2014: kampanjen skal breddes nasjonalt i et pasientsikkerhetsprogram Det er en stor fordel å gjøre de feilene man lærer av, ganske tidlig 2 piloter på innsatsområdene: Oslo og Levanger Hensikt Å teste ut tiltakene i praksis på et begrenset område Korrigere tiltak, målinger, hvem som bør involveres Vurdere behovet for støtte og veiledning Side 19 5

6 Forbedringsmodell Måle baseline Iverksette tiltak Bruke sjekkliste Måle på nytt Justere Informere Driverdiagram Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger Spesialistvurdering innen et døgn Iverksettelse beskyttelsestiltak Planlegging av permisjon Tiltak ved utskrivelse Strukturert diagnostisk prosess for eksempel MINI, bruk av maler for innkomstnotat og andre aksepterte verktøy Observasjon Sikring av rom og omgivelser Forebygge selvmord Selvmords- knyttet til opphold i Ved innkomst,før permisjon og før utskrivelse/overføring, risikovurdering akuttpsykiatriske i henhold til nasjonale retningslinjer (SRV) døgnavdelinger Ingen permisjon før SRV og behandlingsplan er etablert og pårørende involvert Kriseplan for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere Time i hånda Involvere pårørende i utskrivningsprosessen Side 21 Tiltakspakke Forebygging av selvmord Spesialistvurdering innen ett døgn Strukturert diagnostisk prosess, for eksempel MINI, bruk av maler for innkomstnotat og andre aksepterte verktøy Iverksettelse av beskyttelsestiltak Observasjon Sikring av rom og omgivelser Tiltakspakke Forebygging av selvmord Selvmordsrisikovurdering (SRV) Ved innkomst, før permisjon og før utskrivelse/overføring, i henhold til nasjonale retningslinjer Planlegging av permisjon Ingen permisjon før SRV og behandlingsplan er etablert og pårørende involvert 6

7 Tiltakspakke Forebygging av selvmord Tiltak ved utskrivelse Kriseplan for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere Time i hånda Involvere pårørende i utskrivningsprosessen Side 26 Resultater Deltakende enheter / avdelinger 40 team fra 22 sykehus deltok 3 overnattingsmøter 2 telefonmøter Diskutere felles problemer Lære av andre Dele materiale (f.eks felles maler for kriseplaner Side 27 7

8 I-CHART: Etterlevelse av tiltakspakken med intervensjoner per patient, eks. I I-CHART: Etterlevelse av tiltakspakken med intervensjoner per patient, eks. II Oppsummering av erfaringer Akuttpsykiatriprisen 2014 Utløste mye entusiasme og motivasjon for å forbedre selvmordsforebyggende innsatser under innleggelse Tiltakspakken og forbedringsmetodikken viste seg å være mulig å bruke på travle intensivpsykiatriske avdelinger Nyttig for å monitorere etterlevelse Mange av teamene viste økt bruk av tiltakspakken og mindre variasjon fra pasient til pasient. Godt mottatt i mange ulike enheter i hele Norge Side 32 8

9 Kontakt / informasjon Side 34 9

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes 1 Agenda Hvorfor måle? Analysere data - statistisk prosesskontroll Hva skal måles, og hvordan? 2 Hva er en måling? -temperatur -blodtrykk -puls

Detaljer

Kunnskapssenteret. Modell for kvalitetsforbedring

Kunnskapssenteret. Modell for kvalitetsforbedring Kunnskapssenteret Modell for kvalitetsforbedring Systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som kan illustreres i form av en sirkel, slik vi har valgt å gjøre med modell for kvalitetsforbedring.

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Direktøren Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Saksbehandler: Benedikte Stoknes, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/408 Dato: 06.02.2015

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 KORTVERSJONEN AV «HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER»: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studere

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Behandling av tvangslidelser. Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling

Behandling av tvangslidelser. Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling Behandling av tvangslidelser Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling 1 Sammendrag Tvangslidelser (OCD) er en av de mest invalidiserende psykiske lidelsene og er vanligvis forbundet

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien IS-1887 Rapport Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien Forslag til tiltak Heftets tittel: Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Fastlegers vurdering

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN

PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN Renata Norton Anestesisykepleier, Volvat Medisinske Senter Oslo Student, Master i Folkehelsevitenskap Universitet for Miljø og Biovitenskap

Detaljer

DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet?

DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008-09 DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 4/2009 Mars 2009 Rapport fra

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer