Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 07/ Svar på fast 80% arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/ Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/ Ønsker begrunnelse - Personalmappe - Øyeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/ Ang spørsmål vedr. ansettelse - Personalmappe - Øyeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 tgående internt produsert, 08/ Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/ Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/ Tilbakebetalingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 09/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/ Vedr oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Vedrørende innmelding KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Tilbakebetalingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Permisjon uten lønn - Personalmappe - Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 Inngående eksternt produsert, 11/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/00-19 For mye utbetalt lønn - Personalmappe - Akuttseksjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/00-20 Tilbakebetalingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Søknad om dispensasjon fra krav etter psykisk helsevernloven 1-4 og Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevernloven 5 Personalmappe - Fylkesmannen i Vestfold v/fylkeslegen Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Forlengelse av midlertidige arbeidsavtaler - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på fast 20% arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Avdeling for Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Melding om yrkesskade eller yrkessykdom - Personalmappe - NAV Tønsberg Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis - Tidligere ansatte Bekreftelser / tjenestebevis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220

6 Inngående eksternt produsert, 15/ Dokument 16/ Invitasjon til informasjonsmøte sendt fra Helsedirektoratet Invitasjon Helsedirektoratet / Helse- og omsorgsdepartementet Henriette Nilsson Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på midlertidig 84,57% arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Påminnelse Forespørsel om opplysninger. - Pasientsak - NAV Horten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Ang. spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Holmestrand Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

7 tgående internt produsert, 15/ Ang. spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Horten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten - Pasientsak - Re og Hof kommune Barneverntjenesten PFA Døgn Akutt allmennpsykiatri - Mottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakebetalingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten Habilitering og rehabiliteringsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten - Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ SV: Frist oppfølging pålegg Statens strålevern ( NRPA ) Bjørn Helge Knutsen Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 422 tgående internt produsert, 15/ Tilbud arbeidsavtale fast 14% stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding Tønsberg kommune Legevakt - Samarbeid Tønsberg kommune tskrivningsklare pasienter / avvik - Prehospital klinikk Tønsberg kommune Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Vedr.erstatningssak Sakkyndig vurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning rologiseksjon / Mammakirurgisk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

9 tgående internt produsert, 16/ Svar på avviksmelding Nøtterøy kommune Tjenestekontoret Samarbeid Nøtterøy kommune 2016 tskrivningsklare pasienter / avvik Kirurgisk klinikk - Nøtterøy kommune Kirurgisk sykepleieavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Avviksmelding Sandefjord kommune SHT - Samarbeid Sandefjord kommune 2016 tskrivningsklare pasienter / avvik Kirurgisk klinikk - Sandefjord kommune Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 tgående internt produsert, 16/ Melding om behov for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring 2016 Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ REK sør-øst Informasjon om vedtak(2015/2384-5) REK 2016 Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 520 Inngående eksternt produsert, 16/ REK sør-øst Informasjon om vedtak(2016/684-3) REK 2016 Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 520 Inngående eksternt produsert, 16/ Ekstravakt/Fast - Generelle søknader KPR 2016 Avdeling for Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 16/ Søker - Generelle søknader Leger Kirurgi Kirurgisk kontoravdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - SOMMERJOBB - SPESIALSYKEPLEIERE INNENFOR INTENSIV-/ ANESTESI-/ OPERASJON, AKTTSYKEPLEIE, JORDMØDRE OG SYKEPLEIERE Administrasjon - Bemanningsenheten - st. ref SOMMERJOBB - SPESIALSYKEPLEIERE INNENFOR INTENSIV-/ ANESTESI-/ OPERASJON, AKTTSYKEPLEIE, JORDMØDRE OG SYKEPLEIERE Administrasjon - Bemanningsenheten - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Analyserapport Sykehuset i Vestfold HF, Ref: Ref: , Report: AR-16-MN (1/1) Analyseresultater 2016 Produksjonskjøkken Forsyningsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 16/ Avviksmelding Tønsberg kommune Tønsberg interkommunale legevakt - Samarbeid Tønsberg kommune 2016 tskrivningsklare pasienter / avvik KPR Tønsberg kommune Barneverntjenesten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innhenting av dokumentasjon - Pasientsak - NAV Larvik PFA Poliklinikk Spiseforstyrrelser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar på Erstatningssak Sakkyndig vurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Øyeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ gangs påminnelse Spørsmål om legeerklæring - Pasientsak - Nav Nøtterøy Nevroseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Ros fra pårørende - Ros og andre innspill/klager fra pasienter/andre 2016 Medisinskfaglig avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469

12 Inngående eksternt produsert, 16/ Ros til poliklinikk psykose - Ros og andre innspill/klager fra pasienter/andre 2016 Søndre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 Inngående eksternt produsert, 16/ Henvendelse fra advokat vedrørende inneliggende pasient - Pasientsak - Advokatfirmaet Winter Christensen AS Karseksjon Kirurgi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søker - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Pasientsak - Holmestrand kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om fast arbeidsavtale - Spesialsykepleier/sykepleier Nyfødtintensiv 4A - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud refnr Spesialsykepleier/sykepleier Nyfødtintensiv 4A - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk - st. ref Lege i spesialisering Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk - st. ref Lege i spesialisering Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om fast arbeidsavtale - INTERNTLYSNING Psykologspesialist/psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Poliklinikk spiseforstyrrelser - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud refnr om fast arbeidsavtale 100% - BIOINGENIØR INTERNTLYSNING Klinikk medisinsk diangostikk Patologiavdeling - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud refnr om fast arbeidsavtale 100% - BIOINGENIØR INTERNTLYSNING Klinikk medisinsk diangostikk Patologiavdeling - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal mai 2016 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423

14 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal mai 2016 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal KPR mai 2016 SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal KPR mai 2016 NVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal KPR mai 2016 Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Anmodning om pasientopplysninger - Pasientsak - Tryg Forsikring Nevroseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - INTERNTLYSNING Helsesekretær Servicedivisjonen - Kontoravdeling - Henvisningsmottak - st. ref INTERNTLYSNING Helsesekretær Servicedivisjonen - Kontoravdeling - Henvisningsmottak - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 tgående internt produsert, 16/ Svar vedrørende anmodning om journalopplysninger - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Rehabilitering- Kreft og ortopedi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Margaret Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Aase Eldhuset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Karoline Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Salaheddin Memarzadeh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Michelle Bokkes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Ingvild Berg-Rolness Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Luciano Rodrigues Barauna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Vanessa Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Katarina Odden Kjønigsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Martyna Checinska Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Kristina Krstic Joksimovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Simen Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Chanel Christin Thorsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Victoria Evensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Simon Thorsell Næs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Psykolog/ psykologspesialist - st. ref. ( ) Kolbjørn F.C. Irgens Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar vedrørende anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Advokatene Skien DA Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

18 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Pasientsak - Horten kommune Barneverntjenesten Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Kirurgisk sykepleieavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/00-2 Innhenting av opplysninger - Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune SVDPS Poliklinikk Personlighetspsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/04-15 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering - generell indremedisin Medisinsk klinikk - Medisin fag LIS - st. ref Lege i spesialisering - generell indremedisin Medisinsk klinikk - Medisin fag LIS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/04-16 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering - generell indremedisin Medisinsk klinikk - Medisin fag LIS - st. ref Lege i spesialisering - generell indremedisin Medisinsk klinikk - Medisin fag LIS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/04-17 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering - generell indremedisin Medisinsk klinikk - Medisin fag LIS - st. ref Lege i spesialisering - generell indremedisin Medisinsk klinikk - Medisin fag LIS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Inngående eksternt produsert, 16/ Stadfestelse av klage på vedtak om tvangsbehandling med legemidler - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold SVDPS Døgn Psykose Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Akuttmottak kontor - st. ref Helsesekretær Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Akuttmottak kontor - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Akuttmottak kontor - st. ref Helsesekretær Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Akuttmottak kontor - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Re Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Med 3C Nevro-Geriatri - Medisinsk klinikk - st. ref Sykepleier Med 3C Nevro-Geriatri - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ helsefagarbeider/ sykepleierstudent Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Psykiatrisk fylkesavdeling - Døgn Alderspsykiatri - Hukommelsessvikt - tredning - st. ref Sykepleier/ helsefagarbeider/ sykepleierstudent Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Psykiatrisk fylkesavdeling - Døgn Alderspsykiatri - Hukommelsessvikt - tredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ helsefagarbeider/ sykepleierstudent Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Psykiatrisk fylkesavdeling - Døgn Alderspsykiatri - Hukommelsessvikt - tredning - st. ref Sykepleier/ helsefagarbeider/ sykepleierstudent Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Psykiatrisk fylkesavdeling - Døgn Alderspsykiatri - Hukommelsessvikt - tredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ helsefagarbeider/ sykepleierstudent Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Psykiatrisk fylkesavdeling - Døgn Alderspsykiatri - Hukommelsessvikt - tredning - st. ref Sykepleier/ helsefagarbeider/ sykepleierstudent Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Psykiatrisk fylkesavdeling - Døgn Alderspsykiatri - Hukommelsessvikt - tredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar på anmodning om legeuttalelse Pasientsak - Sør-Øst politidistrikt Re Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehehandling, Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk psykose - st. ref Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehehandling, Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk psykose - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehehandling, Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk psykose - st. ref Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehehandling, Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk psykose - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Hof Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om legeerklæring - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Gastroseksjon Medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 Inngående eksternt produsert, 16/ Oversendelse av tilbakemelding - Pasientsak - Pasient- og brukerombudet i Vestfold Lungeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om oppnevning av produktrådsmedlemmer - kategori kirurgiske produkter Regionale produktråd innen kategorien kirurgiske produkter Mona Kulsveen Stainsby Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 96 Inngående eksternt produsert, 16/ Innhenting av spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Larvik PFA Poliklinikk ADHD - tredning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innhenting av spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Tønsberg Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Advokathuset Tønsberg Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Advokathuset Tønsberg SVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

23 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Protector Forsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Egenerklæring helse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Svar på fast 100% arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten - Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten - Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Medical Report - Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-30 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03912-17 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01143-14 NAV Melding om vedtak nntak fra arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom - mappe - NAV Tønsberg Kirurgisk kontor - Akuttseksjon Dok. dato: 19.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01061-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01217-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01668-16 Tilbud om ferievikariat - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/03952-21 Krav om vilkår i arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11083-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/11256-10 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01144-23 Svar på fast arbeidsavtale 80% - Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01603-27 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-25 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 24.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01204-11 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01710-6 Søknad pensjon fra Sykehuspartner til KLP - Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02382-25 Oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10772-19 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Offl 25 Dok. dato: 15.12.2016 Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00881-24 Oppsigelse - mappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00495-20 Lønnsoppgjøret 2016 - mappe - Utgående internt produsert, 07/00806-37 Lønnsoppgjøret 2016 - mappe - Utgående internt produsert, 07/02011-17 Lønnsoppgjøret 2016 -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03079-36 Tilbud arbeidsavtale midlertidig 75% stilling - mappe - Offl 25 Dok. dato: 17.11.2016 Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 09/02095-30 Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00735-24 Svar på fast 37 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 16.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00821-23 Lønnsendring - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/10615-12 Alderspensjon. Redusert pensjonsgrad - Personalmappe - KLP NVDPS Kontortjeneste Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01095-25 Innkalling til startmøte - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: 15.07.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01245-38 Svar på midlertidig 100% arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 28.08.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 09/00949-45 Svar på midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01358-35 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01707-19 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/02018-36 Svar på fast 50% arbeidsavtale 3722467081 - mappe - Dok. dato: 26.03.2018 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 10/01577-19 Vedrørende oppsigelse - mappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00796-9 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/00821-24

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00436-17 Arbeidsbekreftelse - Personalmappe - Dok. dato: 24.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10213-5 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10600-12 Vedtak om endring av uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/11458-9 Vedtak om endring

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00327-14 Tilbud arbeidsavtale 2867301090 100% fast stilling - Personalmappe - Dok. dato: 07.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00327-15 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00323-8 TILBUD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHUSET I VESTFOLD HF - Personalmappe - Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10164-17

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02921-23 Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - mappe - NAV Tønsberg Medisin 5BC Hjerte Dok. dato: 16.08.2018 Arkivdel: arkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10554-17 Søknad om uførepensjon er ikke innvilget - Personalmappe - Dok. dato: 16.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01920-13 NAV Angående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00765-5 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 12.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00821-28 Endring av alderspensjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03609-17 Tilbud om 30 % midlertidig arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 15.01.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 09/10505-16 Tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00063-39 Sykepenger - melding om vedtak - mappe - Medisinskfaglig avdeling Dok. dato: 05.11.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/00177-8 Svar på fast 100%

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/01043-15 Tilbakebetalingsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 02.05.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/02782-11 Oppsigelse - Journaldato: Tilg.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03243-19 Tilbud om midlertidig 60 % arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 05.12.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03809-9 Tilbakebetalingsavtale - mappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00054-22 Reduksjon av stilling - mappe - Medisinsk sykepleieavdeling Dok. dato: 23.08.2017 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 08/01813-23 Vedrørende reduksjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03050-24 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 20.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00687-24 Svar på fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00060-10 Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: 06.12.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/01584-22 Svar på fast 80 % arbeidsavtale 3934393509 - mappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04035-11 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-9 Arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00353-13 Svar på Spørsmål om frikjøp av 20-30% av full stilling - Personalmappe - Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 15.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01346-37 Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 07/03801-20 Tilsagn om tilskudd til

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00811-19 Svar på midlertidig 70% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 09/10711-47 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10590-15 Tilbud om 75 % fast arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 08/02769-19 Vedrørende oppsigelse - mappe - Dok. dato: 05.02.2018

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01863-7 Avgjørelse av tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Nordre Vestfold DPS Dok. dato: 09.08.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/02370-11

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00969-12 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/03113-2 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/03001-22 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/10834-9 Delvis oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01824-44 Svar på endring i arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 12.07.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/04259-46 Svar på midlertidig 20% arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00774-8 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 10.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00903-10 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 10.04.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00278-14 Vedørende oppsigelse/ endring av stillingsprosent - Personalmappe - Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00897-25 Tjenestebevis

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01392-19 Opphør av arbeidsforhold på grunn av alder - mappe - Kirurgi 2B Onkologi-Palliasjon-ØNH-Øye Dok. dato: 15.08.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/01402-7

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03420-18 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 28.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/03991-13 Forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01259-21 Lønnskrav / karakterutskrift HSN - mappe - ARB Stoffavhengighet - Behandling Dok. dato: 10.07.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/10320-5 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01548-18 Oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01990-9 Oppsigelse - mappe - Dok. dato: 22.11.2016 Arkivdel: arkiv 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-12 Svar på fast 100% arbeidsavtale 3182433448 - mappe - Dok. dato: 31.10.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03921-15 Svar på forlengelse av midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04158-8 Endring av stillingsbrøk - Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04478-6 Politiattest - Personalmappe -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00821-19 Vitneinkalling Personalmappe - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02600-40 Svar på fast 40% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 18.09.2018 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 07/04396-27 Tilbakebetalingsavtale - mappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/02600-32 Innvilget midlertidig uførepensjon fra KLP - mappe - KLP Dok. dato: 04.07.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 09/01667-15 Melding om vedtak -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00452-10 NAV Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Personalmappe - NAV Vestfold Prehospital klinikk Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00588-7 Tilbud 2537181753 om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00282-6 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 25.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00335-19 Forespørsel ang kurs - Personalmappe - Kirurgisk

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-11 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 13.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03134-25 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/00902-18 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/02469-8 Forlengelse av arbeidsavtale midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02128-29 Oppsigelse - mappe - Dok. dato: 30.11.2018 Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 07/10011-33 Vedrørende endring av arbeidssted - mappe - Dok. dato: 31.08.2018

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/04271-13 Ny årsinntekt for 2015 er registrert - Personalmappe - KLP Dok. dato: 04.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01616-19 Vedtak om

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00344-19 Vedrøende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01487-6 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01841-24 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Dok. dato: 17.04.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/02751-17 Krav om økt stilling - mappe - Medisin

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/01763-44 Vedrørende oppsigelse - mappe - Dok. dato: 21.11.2017 Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 12/00630-15 Svar på fast 100% arbeidsavtale - mappe - Offl

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-25 Lønnsendring - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00072-19 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig stilling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01636-23 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/04040-15 Redigert arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00585-13 Signert avtale om frikjøp til deltakelse i prosjekt Regional Laboratoriedataløsning i program for Regional klinisk løsning - Helse Sør-Øst RHF Klinikk Medisinsk

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00282-8 NAV Unntak fra dialogmøte 2 - Personalmappe - NAV Stokke Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01276-13 Svar på fast arbeidsavtale 75 % - Personalmappe - Dok. dato: 01.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04063-29 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00677-9 Melding om person som har utøvet yrket uten autorisasjon - Fylkesmannen i Vestfold Journaldato: Tilg. kode: Kontortjenester - S Dok. dato: 05.04.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/10909-48 Melding om tildeling av ny autorisasjon med begrensninger - Personalmappe - Helsetilsynet Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: 10.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02024-6 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 22.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10223-10 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01876-14 Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - NAV Tønsberg Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.12.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11126-16 Svar på fast 100% arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 28.12.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/01071-18 Svar på fast 35% arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/01574-23 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Personal Dok. dato: 30.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 09/01574-24 Vedrørende oppsigelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03723-25 Vedtak om endring av midlertidig uførepensjon fra - Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10582-12 Forlengelse av midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/04063-42 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Dok. dato: 15.11.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/10393-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03076-10 Oppsigelse - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 18.07.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 10/01019-26 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01071-23 Svar på fast 37% arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/01939-16 Oppsigelse - Journaldato: Tilg.

Detaljer