MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari Brox, Mikalsen, Dagfinn Ness Andreassen, Dag Ragnar Pettersen, Yngve Skei, Nils Jenssen Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann Tore Westin, kommunalsjef 1 Pål Bleka og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen. Næringssjef Tor Henning Jørgensen møtte under sak 10-16/14 og teknisk sjef Jan Erik Pedersen under sak 17-22/14. Behandlede saker: 5/14 27/14 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Dagfinn Ness Andreassen Yngve Skei Ordfører Medlem Medlem Utskrift møteprotokoll sendt til: Ordfører og rådmann, Ytre Helgeland kommunerevisjon, sekretariatet for kontrollutvalget, kontrollutvalgets medlemmer Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/3 FRIKJØPSORDNING FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGSFORBUNDET, SKOLENES LANDSFORBUND OG SYKEPLEIERFORBUNDET. 6/14 13/868 PENSJONSORDNING - VALG AV NY LEVERANDØR. 7/14 14/60 OPPHØR AV BAKVAKTSORDNING 8/14 14/42 BRUK AV AVSETNING. 9/14 13/42 LØKTA OPPVEKSTSENTER - ANSKAFFELSE AV NY GRESSKLIPPER.SLUTTSAK. 10/14 11/203 KYSTPLAN HELGELAND - HØRING AV PLANPROGRAM. 11/14 14/54 REGIONAL BOLIGPOLITISK PLAN - DELTAGELSE FRA DØNNA KOMMUNE. 12/14 13/440 STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SØKNAD FRA VANDVE KYSTFERIE AS. 13/14 14/56 STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SØKNAD FRA TBN VISPRO AS. 14/14 13/672 STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SØKNAD FRA DØNNA BEITELAG. 15/14 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN 16/14 12/244 KOMMUNIKASJON 17/14 13/651 Side 2 av 35

3 HELGELAND HAVBRUKSSTASJON AS - AREALENDRING LOKALITET BOLLHAUGEN, NY BEHANDLING 18/14 13/706 SØKNAD OM REGULERING TIL HYTTEFORMÅL I LNF-SONE 1, GNR. 11/81 SILDVIKA - NORDØYVÅGEN 19/14 13/730 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR 20/4 FRA HYTTE TIL BOLIGFORMÅL 20/14 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 21/14 12/923 ULOVLIGHETSOPPFØLGING JFR. PBL. KAP.32 - NAUST GNR. 36/7 BRUKT TIL SJØHUS/HYTTE. 22/14 13/336 NY SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OG DISPENSASJON - UTFYLLING AV MOLO - GNR 32/11 23/14 13/755 TILTAKSSTRATEGI FOR KULTURLANDSKAP OG MILJØ SAMT TILTAKSSTRATEGI FOR SKOG OG KLIMA /14 13/9 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25/14 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE /14 14/35 LOKAL MARKERING AV GRUNNLOVSJUBILEET /14 14/ KALVER - SØKNAD OM TILVIRKNINGSBEVILLING Side 3 av 35

4 REFERERT FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 11/ PUE/LAN/TOJO /14 Herøy kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - ETABLERING AV HELGELAND HAVN IKS Tatt til orientering 11/ ADM/PER/MEAN G19 180/14 Fylkesmannen i Nordland AVTALETILSKUDD 2013 OG INFORMASJON Tatt til orientering 14/ HSO/ADM/PABL /14 Husbanken ÅRSBREV OM LÅN OG TILSKUDD FRA HUSBANKEN 2014 Tatt til orientering 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 10/5 242/14 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - SPIKERTELT TIL CAMPINGVOGN - 10/5 Tatt til orientering 09/ PUE/ADM/JAPE H12 &41 270/14 Geir Arne Brattli ÅSSLETTA OMSORGSBOLIGER - REFERAT BYGGEMØTE ÅSSLETTA 1-9 Tatt til orientering 11/ ADM/PER/MEAN /14 Vandve lokalutvalg v/ Svein Johansen VANDVE LOKALUTVALG - VALG 2014 Tatt til orientering 13/ ADM/ADM/ANMA 001 &73 287/14 IMDI Side 4 av 35

5 NYHETSBREV JANUAR 2014 Tatt til orientering 12/ HSO/ADM/PABL F00 &83 296/14 NAV NASJONALE MÅL, OVEDPRIORITERINGER OG TILSKUDD INNENFOR DE SOSIALE TJENESTENE I ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNINGEN 2014 Tatt til orientering 12/ HSO/ADM/PABL /14 Helsedirektoratet REVISORS OPPGAVER I TILKNYTNING TIL DEN KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGEN: SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNENE, 2014 Tatt til orientering 12/ HSO/ADM/PABL /14 Helsedirektoratet TILSKUDDSORDNUNG FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNENE Tatt til orientering 11/ ADM/ADM/ANMA S00 300/14 HelgelandsKraft AS FORBEREDELSE VALG AV 18 BEDRIFTSFORSAMLINGSMEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAREPRESENTANTER FOR 2 ÅR Tatt til orientering 13/ HSO/ADM/PABL F47 &86 314/14 Bufetat Region Nord VEDTATTE OMSTILLINGER I BUFETAT, REGION NORD - BUDSJETT I BALANSE Tatt til orientering 11/ HSO/ADM/PABL 062 H 320/14 Helse Nord OPPNEVNING AV NYE STYRER FOR HELSEFORETAKENE - ENDRINGER AV PRINSIPPER FOR OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER Tatt til orientering Side 5 av 35

6 DØNNA KOMMUNE SKATTEINNGANGEN JANUAR 2014 Tatt til orientering TILSETTING AV RÅDMANN Søkerlisten ble gjennomgått. Det ble enighet om at man går videre med søknadene som foreligger, og at det ikke er aktuelt å utvide søknadsfristen eller lyse ut på nytt. Det oppnevnes følgende innstillings- og intervjuutvalg: Anne Sofie S. Mathisen John Erik S. Johansen Yngve Skei Nils Jenssen Tillitsvalgt (HTV Marita Johansen) Kommunalsjef 2 er sekretær for utvalget. Formannskapet gjennomgår søknadene hver for seg og gir tilbakemelding til K-sjef 2 innen 12.2 kl Innstillings- og intervjuutvalget bestemmer torsdag 13.2 hvem og hvor mange som skal inviteres til intervju. Før intervju gjennomføres PAT-test av de aktuelle søkerne. K-sjef 2 gjennomfører referansesjekk og dokumenterer dette. Formannskapet + kommunestyrerepresentant fra Høyre møtes den 24. februar kl Da gjennomgår man referat fra intervjurunden og referansesjekk. K-sjef 2 kontakter intervjukandidatene og avtaler tidspunkt. Det ble også gitt avslag på ønske fra en av søkerne om å få navnet sitt unntatt offentlighet på søkerlisten. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

7 5/14 FRIKJØPSORDNING FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGSFORBUNDET, SKOLENES LANDSFORBUND OG SYKEPLEIERFORBUNDET. 1. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å endre frikjøpsordningen for HTV i Utdanningsforbundet til frikjøp i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalens 3-3 c). Kommunestyret vedtar at Utdanningsforbundet skal ha 3 plasstillitsvalgte, ved Dønna barne- og ungdomsskole, Løkta oppvekstsenter og Dønna barnehage og at HTV velges blant disse. 2. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å endre frikjøpsordningen for tillitsvalgt i Skolenes Landsforbund til frikjøp i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalens 3-3 c). Kommunestyret godkjenner omforent forslag om at Skolenes Landsforbund skal ha plasstillitsvalgt ved Dønna barne- og ungdomsskole og at denne ivaretar ansatte ved andre driftsenheter i kommunen samt mot kommunenivå. 3. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å innvilge Sykepleierforbundet frikjøpsordning for sin tillitsvalgt i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalens 3-3 c). Kommunestyret godkjenner omforent forslag om at Sykepleierforbundet skal ha plasstillitsvalgt ved Dønna omsorgssenter/hjemmetjenesten og at denne ivaretar ansatte ved andre driftsenheter i kommunen samt mot kommunenivå. 4. Kommunestyret gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å regulere driftsbudsjettet for 2014 i tråd med dette. 1. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å endre frikjøpsordningen for HTV i Utdanningsforbundet til frikjøp i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalens 3-3 c). Kommunestyret vedtar at Utdanningsforbundet skal ha 3 plasstillitsvalgte, ved Dønna barne- og ungdomsskole, Løkta oppvekstsenter og Dønna barnehage og at HTV velges blant disse. Side 7 av 35

8 2. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å endre frikjøpsordningen for tillitsvalgt i Skolenes Landsforbund til frikjøp i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalens 3-3 c). Kommunestyret godkjenner omforent forslag om at Skolenes Landsforbund skal ha plasstillitsvalgt ved Dønna barne- og ungdomsskole og at denne ivaretar ansatte ved andre driftsenheter i kommunen samt mot kommunenivå. 3. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å innvilge Sykepleierforbundet frikjøpsordning for sin tillitsvalgt i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalens 3-3 c). Kommunestyret godkjenner omforent forslag om at Sykepleierforbundet skal ha plasstillitsvalgt ved Dønna omsorgssenter/hjemmetjenesten og at denne ivaretar ansatte ved andre driftsenheter i kommunen samt mot kommunenivå. 4. Kommunestyret gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å regulere driftsbudsjettet for 2014 i tråd med dette. Side 8 av 35

9 6/14 PENSJONSORDNING - VALG AV NY LEVERANDØR. 1. Kommunestyret tar til etterretning at DNB Livforsikring ASA avvikler sin satsning på offentlig tjenstepensjonsprodukter og at dette medfører at kommunen må finne ny leverandør. 2. Kommunestyret gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å inngå avtale med ny leverandør f.o.m slik at kommunens ansatte er sikret avtalefesta pensjonsordning. 1. Kommunestyret tar til etterretning at DNB Livforsikring ASA avvikler sin satsning på offentlig tjenstepensjonsprodukter og at dette medfører at kommunen må finne ny leverandør. 2. Kommunestyret gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å inngå avtale med ny leverandør f.o.m slik at kommunens ansatte er sikret avtalefesta pensjonsordning. Side 9 av 35

10 7/14 OPPHØR AV BAKVAKTSORDNING Kommunestyret tar til etterretning at bakvaktsordningen for sykepleiere ved Dønna omsorgssenter opphører med virkning f.o.m. den 3. mars 2014, og trygghetsalarmene betjenes på annen måte fra samme dato. Kommunestyret tar til etterretning at bakvaktsordningen for sykepleiere ved Dønna omsorgssenter opphører med virkning f.o.m. den 3. mars 2014, og trygghetsalarmene betjenes på annen måte fra samme dato. Side 10 av 35

11 8/14 BRUK AV AVSETNING. Kommunestyret vedtar at avsetning i 2010 til budne driftsfond på kr skal inntektsføres i kommunens årsbudsjett for 2014 og benyttes til å balansere dette årsbudsjettet. Kommunestyret vedtar at avsetning i 2010 til budne driftsfond på kr skal inntektsføres i kommunens årsbudsjett for 2014 og benyttes til å balansere dette årsbudsjettet. Side 11 av 35

12 9/14 LØKTA OPPVEKSTSENTER - ANSKAFFELSE AV NY GRESSKLIPPER. SLUTTSAK. Kommunestyret tar til etterretning at anskaffelse av ny gressklipper m.m. ved Løkta oppvekstsenter er gjennomført til en totalkostnad på kr Kommunestyret tar til etterretning at anskaffelse av ny gressklipper m.m. ved Løkta oppvekstsenter er gjennomført til en totalkostnad på kr Side 12 av 35

13 10/14 KYSTPLAN HELGELAND - HØRING AV PLANPROGRAM. Formannskapet i Dønna kommune vedtar å legge planprogrammet for «Kystplan Helgeland» ut til høring. Høringsfristen settes til Formannskapet i Dønna kommune vedtar å legge planprogrammet for «Kystplan Helgeland» ut til høring. Høringsfristen settes til Side 13 av 35

14 11/14 REGIONAL BOLIGPOLITISK PLAN - DELTAGELSE FRA DØNNA KOMMUNE. 1. Kommunestyret vedtar at kommunen skal delta i «Regional boligpolitisk plan», ett prosjekt i regi av Helgeland Regionråd. Deltagelsen forutsetter at Nordland fylkeskommune bidrar med det forutsatte beløp. 2. Kommunestyret vedtar at Dønna kommune sin representant i prosjektgruppen er.. Dagfinn Ness Andreassen ble foreslått som kommunens representant i prosjektgruppen. 1. Kommunestyret vedtar at kommunen skal delta i «Regional boligpolitisk plan», ett prosjekt i regi av Helgeland Regionråd. Deltagelsen forutsetter at Nordland fylkeskommune bidrar med det forutsatte beløp. 2. Kommunestyret vedtar at Dønna kommune sin representant i prosjektgruppen er Dagfinn Ness Andreassen. Side 14 av 35

15 12/14 STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SØKNAD FRA VANDVE KYSTFERIE AS. Formannskapet vedtar å bevilge til sammen kr ,- til «Vandve Kystferie». Bevilgningen belastes kommunens næringsfond, og gis 50 % som tilskudd (50 000,-) og 50 % som lån (50 000,-). Bevilgningen er gitt i forhold til bedriftens investeringer i servicehus og fire båter tilknytt til utleie av leiligheter i bedriften. Bevilgningen gis med de vanlige forutsetningene for slike tildelinger i Dønna kommune sitt næringsfond. Formannskapet vedtar å bevilge til sammen kr ,- til «Vandve Kystferie». Bevilgningen belastes kommunens næringsfond, og gis 50 % som tilskudd (50 000,-) og 50 % som lån (50 000,-). Bevilgningen er gitt i forhold til bedriftens investeringer i servicehus og fire båter tilknytt til utleie av leiligheter i bedriften. Bevilgningen gis med de vanlige forutsetningene for slike tildelinger i Dønna kommune sitt næringsfond. Side 15 av 35

16 13/14 STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SØKNAD FRA TBN VISPRO AS. Formannskapet vedtar å bevilge kr ,- til TBN VisPro as, knyttet til etableringen av bedriften og produktutvikling. Beløpet fordeles likt mellom lån og tilskudd, og belastes og kommunens næringsfond. Før utbetalinger kan finne sted, så skal TBN VisPro as være registrert i Brønnøysundregistrene. For øvrig gjelder vanlige vilkår for tildeling av midler fra Dønna kommune sitt næringsfond. Nils Jenssen ba om å få sin habilitet vurdert da han har hatt en viss befatning med saken gjennom å ha vært involvert i diskusjoner om søknaden og har kontorfellesskap med søkeren. Nils Jensen ba om å habiliteten vurdert i forhold til særegne forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, og viser til at forsiktighetshensyn bør være utslagsgivende, ettersom han også kan komme til å bli involvert i saken framover. Nils Jensen ble enstemmig kjent inhabil. Formannskapet vedtar å bevilge kr ,- til TBN VisPro as, knyttet til etableringen av bedriften og produktutvikling. Beløpet fordeles likt mellom lån og tilskudd, og belastes og kommunens næringsfond. Før utbetalinger kan finne sted, så skal TBN VisPro as være registrert i Brønnøysundregistrene. For øvrig gjelder vanlige vilkår for tildeling av midler fra Dønna kommune sitt næringsfond. Side 16 av 35

17 14/14 STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SØKNAD FRA DØNNA BEITELAG. Formannskapet vedtar å avslå søknaden fra Dønna Beitelag om økonomisk bidrag til innkjøp av fartøy for å frakte sau til sommerbeiter. Finansieringen fra Fylkesmannen i Nordland tilsvarer ca. 70 % av kostandene knyttet til kjøp av fartøyet Nils Jenssen ba om å få sin habilitet vurdert da han har familiær tilknytning («svigerfaren») til en i beitelaget. Nils Jensen ble enstemmig kjent inhabil. Formannskapet vedtar å avslå søknaden fra Dønna Beitelag om økonomisk bidrag til innkjøp av fartøy for å frakte sau til sommerbeiter. Finansieringen fra Fylkesmannen i Nordland tilsvarer ca. 70 % av kostandene knyttet til kjøp av fartøyet Side 17 av 35

18 15/14 PROSJEKT - UT I ØYAN 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes. 2. Dønna kommune går inn som eier i Ut i Øyan AS (gjelder også dersom selskapet får et annet navn) 3. Det bevilges inntil kr ,- for tegning av aksjer i selskapet. Kostnaden dekkes gjennom inntekt fra salg av aksje i Helgelandsbase Eiendom as. Det forutsettes at Herøy kommune går inn med tilsvarende beløp. 4. Det bevilges inntil kr ,- som støtte til drift/markedsføring i Kostnaden belastes næringsfondet i Dønna kommune. Det forutsettes at Herøy kommune går inn med tilsvarende beløp. 5. I oppbyggingsfasen, inntil 2 år, tilbyr Dønna og Herøy kommuner en administrativ ressurs på inntil 20 % stilling for å ivareta ledelsen av selskapet. Dønna og Herøy kommuner deler på denne oppgaven eller kostnadsdekningen. En prioritert oppgave skal være å søke om eksterne midler. Det forutsettes at selskapet etter hvert etablerer egen administrasjon. 6. Etter en evaluering av turistinformasjonen i 2014 vil framtidig organisering og bruk av midler til turistinformasjon bli vurdert. 7. Saken legges fram med likelydende innstilling i begge kommuner. Gjennomføring forutsetter at begge kommuner gjør likelydende vedtak. 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes. 2. Dønna kommune går inn som eier i Ut i Øyan AS (gjelder også dersom selskapet får et annet navn) 3. Det bevilges inntil kr ,- for tegning av aksjer i selskapet. Kostnaden dekkes gjennom inntekt fra salg av aksje i Helgelandsbase Eiendom as. Det forutsettes at Herøy kommune går inn med tilsvarende beløp. 4. Det bevilges inntil kr ,- som støtte til drift/markedsføring i Kostnaden belastes næringsfondet i Dønna kommune. Det forutsettes at Herøy kommune går inn med tilsvarende beløp. 5. I oppbyggingsfasen, inntil 2 år, tilbyr Dønna og Herøy kommuner en administrativ ressurs på inntil 20 % stilling for å ivareta ledelsen av selskapet. Dønna og Herøy kommuner deler på denne oppgaven eller kostnadsdekningen. En prioritert oppgave Side 18 av 35

19 skal være å søke om eksterne midler. Det forutsettes at selskapet etter hvert etablerer egen administrasjon. 6. Etter en evaluering av turistinformasjonen i 2014 vil framtidig organisering og bruk av midler til turistinformasjon bli vurdert. 7. Saken legges fram med likelydende innstilling i begge kommuner. Gjennomføring forutsetter at begge kommuner gjør likelydende vedtak. Side 19 av 35

20 16/14 KOMMUNIKASJON 1. Dønna kommunestyre krever at Vandvesambandet må, innen sommeren 2014, ha en kapasitet som er tilpasset behovet. 2. Eventuelle frigjorte ressurser fra omleggingen i Vandvesambandet tilføres produksjonen i sambandet Sandnessjøen-Bjørn-Løkta (inkludert regionpendelen). Samme med økte økonomiske rammer vil det gi en ruteproduksjon tilpasset arbeidspendling, økt frekvens og lenger åpningstid. 3. Nordland fylkeskommune bes om å sette av planleggingsmidler for utbedring og omlegging av fylkesvei 828 i budsjettet for 2015, slik at de fysiske tiltakene på veistrekningen kan igangsettes når fergeleiet på Bjørn er ferdig oppgradert. 4. Nordland fylkeskommune bes om å sette i gang en prosess for å se på hvordan en mest mulig effektiv ferge- og hurtigbåtdrift over Alstensfjorden kan realiseres. I den sammenheng må også en forbindelse Træna/Lurøy til Nord-Dønna tas inn i beregningene. Dønna kommunestyre støtter Statens Vegvesen sitt utspill om fergesamband Træna/Lurøy og Nord-Dønna, og forventer at en slik løsning ses i sammenheng med en fremtidig fastlandsforbindelse mellom Dønna/Herøy og Alstahaug/Leirfjord. En slik løsning vil også øke effekten av Tovenutbyggingen. 5. Kommunestyret bevilger inntil kr ,- fra kommunen sitt næringsfond til ekstern bistand til utredning og synliggjøring av nye samferdselsløsninger. Dønna AP v/john-erik S. Johansen fremmet følgende forslag til nytt avsnitt i punkt 2; Dønna kommune ber Statens vegvesen utrede og utføre en optimal utforming og plassering av fergeleiet på Løkta. Dette for å sikre en høyest mulig regularitet i sambandet. SV v/yngve Skei fremmet følgende tilleggsforslag; Nytt punkt 6: Elektroniske oppslagstavler med trafikkinformasjon til de reisende må på plass, for å angi reisemuligheter og endringer i gjeldende ruter. KP v/nils Jensen fremmet forslag om at begrepet nye samferdselsløsninger i punkt 5 erstattes med framtidige samferdselsløsninger. Det ble votert over hvert enkelt punkt med tillegg. Alle punkter ble enstemmig vedtatt med forslag fra Dønna AP v/john-erik S. Johansen, SV v/yngve Skei og KP v/nils Jensen. Side 20 av 35

21 1. Dønna kommunestyre krever at Vandvesambandet må, innen sommeren 2014, ha en kapasitet som er tilpasset behovet. 2. Eventuelle frigjorte ressurser fra omleggingen i Vandvesambandet tilføres produksjonen i sambandet Sandnessjøen-Bjørn-Løkta (inkludert regionpendelen). Sammen med økte økonomiske rammer vil det gi en ruteproduksjon tilpasset arbeidspendling, økt frekvens og lenger åpningstid. Dønna kommune ber Statens vegvesen utrede og utføre en optimal utforming og plassering av fergeleiet på Løkta. Dette for å sikre en høyest mulig regularitet i sambandet. 3. Nordland fylkeskommune bes om å sette av planleggingsmidler for utbedring og omlegging av fylkesvei 828 i budsjettet for 2015, slik at de fysiske tiltakene på veistrekningen kan igangsettes når fergeleiet på Bjørn er ferdig oppgradert. 4. Nordland fylkeskommune bes om å sette i gang en prosess for å se på hvordan en mest mulig effektiv ferge- og hurtigbåtdrift over Alstensfjorden kan realiseres. I den sammenheng må også en forbindelse Træna/Lurøy til Nord-Dønna tas inn i beregningene. Dønna kommunestyre støtter Statens Vegvesen sitt utspill om fergesamband Træna/Lurøy og Nord-Dønna, og forventer at en slik løsning ses i sammenheng med en fremtidig fastlandsforbindelse mellom Dønna/Herøy og Alstahaug/Leirfjord. En slik løsning vil også øke effekten av Tovenutbyggingen. 5. Kommunestyret bevilger inntil kr ,- fra kommunen sitt næringsfond til ekstern bistand til utredning og synliggjøring av framtidige samferdselsløsninger. 6. Elektroniske oppslagstavler med trafikkinformasjon til de reisende må på plass, for å angi reisemuligheter og endringer i gjeldende ruter. Side 21 av 35

22 17/14 HELGELAND HAVBRUKSSTASJON AS - AREALENDRING LOKALITET BOLLHAUGEN, NY BEHANDLING Formannskapet gir følgende uttalelse i forhold til søknad fra Helgeland Havbruksstasjon AS datert om arealendring på lokalitet Bollhaugen i Dønna kommune: Dønna kommune stiller seg positiv til omsøkte arealendring under følgende forutsetning: - Eksisterende ankerfester benyttes ved oppankring av nytt anlegg. - Dønna Fiskarlag får tilsendt eksakte posisjoner på utlagte ankerfester. Formannskapet gir følgende uttalelse i forhold til søknad fra Helgeland Havbruksstasjon AS datert om arealendring på lokalitet Bollhaugen i Dønna kommune: Dønna kommune stiller seg positiv til omsøkte arealendring under følgende forutsetning: - Eksisterende ankerfester benyttes ved oppankring av nytt anlegg. - Dønna Fiskarlag får tilsendt eksakte posisjoner på utlagte ankerfester. Side 22 av 35

23 18/14 SØKNAD OM REGULERING TIL HYTTEFORMÅL I LNF-SONE 1, GNR. 11/81 SILDVIKA - NORDØYVÅGEN Formannskapet avslår søknad om dispensasjon og oppstart av regulering av gnr. 11/81 Sildvika Nordøyvågen til hytte- og fritidsformål. Begrunnelse: Området som ønskes regulert til hytteformål ligger i kommuneplanens arealdel LNF-sone 1 der det i bestemmelsene er nedlagt dele- og byggeforbud med unntak av tiltak direkte tilknyttet landbruksnæringen. Utnyttelse og bygging i strandsonen og i LNF-sone 1 skal i utgangspunktet skje gjennom avklaringer i kommuneplanens arealdel. Omsøkte tiltak kan evt. innsendes som innspill til revidering av kommuneplanens arealdel. Nils Jensen fremmet utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer. 4 stemte mot, og saken ble realitetsbehandlet. Formannskapet avslår søknad om dispensasjon og oppstart av regulering av gnr. 11/81 Sildvika Nordøyvågen til hytte- og fritidsformål. Begrunnelse: Området som ønskes regulert til hytteformål ligger i kommunplanens arealdel LNF-sone 1 der det i bestemmelsene er nedlagt dele- og byggeforbud med unntak av tiltak direkte tilknyttet landbruksnæringen. Utnyttelse og bygging i strandsonen og i LNF-sone 1 skal i utgangspunktet skje gjennom avklaringer i kommuneplanens arealdel. Omsøkte tiltak kan evt. innsendes som innspill til revidering av kommuneplanens arealdel. Side 23 av 35

24 19/14 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR 20/4 FRA HYTTE TIL BOLIGFORMÅL Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 å gi dispensasjon fra reguleringsplan «Stagarneset Hyttefelt» for å kunne fradele tomten H9 fra eiendommen gnr. 20, bnr. 4 til bruk som boligtomt. Det gis samtidig dispensasjon fra nevnte plan for fremføring av adkomstveg langs tomtegrensen til tomt H9. Begrunnelse for å gi dispensasjon er at det ikke vil stride mot de forhold som nevnt i lovens 19-2, andre ledd i det arealet allerede er frigitt til utbyggingsformål, dispensasjon er ikke til ulempe for øvrige parter/naboer samt at en dispensasjon som gitt, etter en totalvurdering, vil innebære en vesentlig større fordeler for lokalsamfunnet på Løkta enn ulempene ved ikke å etterkomme søknaden. Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 å gi dispensasjon fra reguleringsplan «Stagarneset Hyttefelt» for å kunne fradele tomten H9 fra eiendommen gnr. 20, bnr. 4 til bruk som boligtomt. Det gis samtidig dispensasjon fra nevnte plan for fremføring av adkomstveg langs tomtegrensen til tomt H9. Begrunnelse for å gi dispensasjon er at det ikke vil stride mot de forhold som nevnt i lovens 19-2, andre ledd i det arealet allerede er frigitt til utbyggingsformål, dispensasjon er ikke til ulempe for øvrige parter/naboer samt at en dispensasjon som gitt, etter en totalvurdering, vil innebære en vesentlig større fordeler for lokalsamfunnet på Løkta enn ulempene ved ikke å etterkomme søknaden. Side 24 av 35

25 20/14 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge eier av gnr. 29/33 Sigvald Olsen følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre/endre tiltak på gnr. 29/33 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 - privatperson tar i bruk tiltak på gnr. 29/33 uten at det foreligger nødvendig bruksendring eller ferdigattest og der bruken kan føre til skade på person. Videre utleie av garasjen til boformål må opphøre umiddelbart. Evt. søknad om bruksendring av garasje til boformål skal vedlegges prosjektering fra godkjent firma der forhold beskrevet i Teknisk forskrift (TEK10) vedrørende krav til byggverket herunder funksjonskrav, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann samt tilrettelegging for rømning og redning, er ivaretatt. Dag Ragnar Pettersen ba om å få sin habilitet vurdert da svigerfaren er part i saken. Dag Ragnar Pettersen ble enstemmig kjent inhabil til å delta i behandlingen av saken. Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge eier av gnr. 29/33 Sigvald Olsen følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre/endre tiltak på gnr. 29/33 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 - privatperson tar i bruk tiltak på gnr. 29/33 uten at det foreligger nødvendig bruksendring eller ferdigattest og der bruken kan føre til skade på person. Videre utleie av garasjen til boformål må opphøre umiddelbart. Side 25 av 35

26 Evt. søknad om bruksendring av garasje til boformål skal vedlegges prosjektering fra godkjent firma der forhold beskrevet i Teknisk forskrift (TEK10) vedrørende krav til byggverket herunder funksjonskrav, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann samt tilrettelegging for rømning og redning, er ivaretatt. Side 26 av 35

27 21/14 ULOVLIGHETSOPPFØLGING JFR. PBL. KAP.32 - NAUST GNR. 36/7 BRUKT TIL SJØHUS/HYTTE. Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge eier av gnr. 36/7 Helge Tobiassen følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre/endre tiltak på gnr. 36/7 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 - privatperson tar i bruk tiltak på gnr. 36/7 uten at det foreligger nødvendig bruksendring eller ferdigattest og der bruken kan føre til skade på person. Bygget skal tilbakeføres til sin opprinnelige godkjenning ved at: - utleie av bygget opphører, frist umiddelbart - vanntilknytning og avløpsarrangement fjernes, frist 1. mai tiltakshaver innsender til Dønna kommune oppgraderte og målsatte fasadetegninger og målsatte plantegninger av 1. og 2. etg, frist 1. mai det innsendes til Dønna kommune søknad om ferdigattest, frist 15. mai 2014 Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge eier av gnr. 36/7 Helge Tobiassen følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre/endre tiltak på gnr. 36/7 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 - privatperson tar i bruk tiltak på gnr. 36/7 uten at det foreligger nødvendig bruksendring eller ferdigattest og der bruken kan føre til skade på person. Bygget skal tilbakeføres til sin opprinnelige godkjenning ved at: - utleie av bygget opphører, frist umiddelbart - vanntilknytning og avløpsarrangement fjernes, frist 1. mai tiltakshaver innsender til Dønna kommune oppgraderte og målsatte fasadetegninger og målsatte plantegninger av 1. og 2. etg, frist 1. mai det innsendes til Dønna kommune søknad om ferdigattest, frist 15. mai 2014 Side 27 av 35

28 22/14 NY SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OG DISPENSASJON - UTFYLLING AV MOLO - GNR 32/11 Formannskapet vedtar med bakgrunn i pbl 19-2 å gi dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan Fiskerihavn Høla og tillater endring fra flytemolo til steinmolo plassert som vist på Søknad om tiltak m/ kartbilag datert fra Dønna Fiskemottak AS v/svein Sivertsen. Begrunnelse: Planutvalget kan ikke se at tiltaket er i strid med regional politikk slik det blant annet fremkommer i fylkesplanens arealdisponering og retningslinjer. Arealet er regulert til havneformål, og utbygging av molo anses å være i tråd med formålet. Fordelene som beskrevet i begrunnelse for å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene i forhold til hensynene det dispenseres fra. Det settes følgende vilkår: 1. Moloens lengde skal være maks. 30 meter fra flomål. 2. Fyllingsbredde i toppen skal være maks 5 meter. 3. Bunnsedimenter skal avklares i forhold til evt. fornminner før utfylling starter. 4. Bunnforhold skal avklares i forhold til bæreevne molo og evt. fare for utglidning. Formannskapet vedtar med bakgrunn i pbl 19-2 å gi dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan Fiskerihavn Høla og tillater endring fra flytemolo til steinmolo plassert som vist på Søknad om tiltak m/ kartbilag datert fra Dønna Fiskemottak AS v/svein Sivertsen. Begrunnelse: Planutvalget kan ikke se at tiltaket er i strid med regional politikk slik det blant annet fremkommer i fylkesplanens arealdisponering og retningslinjer. Arealet er regulert til havneformål, og utbygging av molo anses å være i tråd med formålet. Fordelene som beskrevet i begrunnelse for å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene i forhold til hensynene det dispenseres fra. Det settes følgende vilkår: Side 28 av 35

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: kl. Kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.05.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer