Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Reguleringsplan Bingeplass 11/2607, Kongsberg kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014

36 Reguleringsplan Bingeplass Saksnavn Saksnummer 11/2607 Kommune Gårdsnavn Reguleringsplan Bingeplass Kongsberg Bingeplass Gårds- og 117/9, og 117/21 bruksnummer Tiltakshaver Bingeplass Utvikling AS Adresse Gomsundveien Kongsberg Registrering utført Av Anja Sveinsdatter Melvær og Julian Post Martinsen Rapport ferdigstilt Av Anja Sveinsdatter Melvær Metode Overflateregistrering Sjakting Prøvestikk Annet Fotodokumentasjon Hyperlink til fotomappe Kulturminner Type IDnr Automatisk fredete kulturminner i planområdet Ikke fredete kulturminner i planområdet Innrisset grensemerke Faglige konklusjoner Planen er ikke i konflikt med kulturminner Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske kulturminner Sakstype Reguleringsplan Kommunedelplan Mindre privat tiltak Større privat tiltak Landbruksvei Nydyrking Side 2 av 12

37 Reguleringsplan Bingeplass Innhold Innhold BAKGRUNN FOR PLANEN... 5 DELTAKERE OG TIDSROM... 5 OMRÅDET... 5 REGISTRERINGENS FORLØP OG RESULTATER... 6 BESKRIVELSE... 8 KONKLUSJON FOTOLISTE PROFILTEGNING VEIFAR (AVSKREVET) Side 3 av 12

38 Reguleringsplan Bingeplass Figur 1: Planområdet Side 4 av 12

39 Reguleringsplan Bingeplass Bakgrunn for planen Bakgrunnen for registreringen var utvidelse av planområdet i reguleringsplan for Bingeplass. Formålet med det utvidete området er å tilrettelegge for boligområde med tilhørende anlegg. Deltakere og tidsrom Den arkeologiske registreringen ble utført april 2014 av arkeologene Julian Post Martinsen og Anja Sveinsdatter Melvær, sistnevnte med rapportansvar. Det ble det brukt 20,5t i felt og 9,5t på etterarbeidet. Totalt ble det brukt 30 timer på prosjektet. Området Planområdet ligger sør for Kongsberg sentrum, på østsiden av Lågen, like sør for Gomsrud. I øst grenser planområdet til Kongsberg gravlund, i vest til Lågen. I sør ligger det tidligere planområdet tilknyttet samme reguleringsplan, og i nord ligger et skogsområde. Det var ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området da registreringen startet, men dette er funnet utenfor planområdet. 300m nord for planområdet er det funnet en dyregrav (ID134263), i tillegg er det registrert to kullgroper m sør for planområdet (ID og ID158336). Den ene kullgropen kan imidlertid være en tjæremile. Av ikke fredete kulturminner er det registrert en kullmile med fem groper fra etterreformatorisk tid (ID158337), et steingjerde (ID158333) og en grop med ukjent funksjon (ID158335) ca m sørøst for planområdet. Figur 2: Kulturminner i nærheten av planområdet. Hentet fra askeladden.ra.no. Side 5 av 12

40 Reguleringsplan Bingeplass Registreringens forløp og resultater Hele området ble overflateregistrert. Det ble tatt 7 prøvestikk i det flatere området nærmest Lågen. Det ble ikke gjort funn i prøvestikkene. Stikkene ble gravd til omkring 40cm dybde, og stratigrafien bestod i hovedsak av omkring 10cm torv og deretter 30cm med svært finkornet, grågul sand. Figur 3: Kart over prøvestikk tatt innenfor planområdet. Figur 4: Eksempel på stratigrafi i prøvestikk. Foto mot N v/asm Side 6 av 12

41 Reguleringsplan Bingeplass En sti/veifar i området ble snittet, fotografert og tegnet i profil, for å avklare alder/omfang av bruken av stien. En annen del av samme sti ble snittet da reguleringsplanen var oppe til behandling forrige gang. Snittet av stien viste ikke omfattende slitasje ned i terrenget, som er vanlig ved eldre veifar. Det ble heller ikke gjort gjenstandsfunn som tydet på at stien var eldre enn Det ble funnet kullinser i profilen, men dette antas å stamme fra en avsviing av vegetasjonen i et større område, og ikke ha sammenheng med veifaret. Figur 5: Mulig veifar med sjakt tegnet inn. Side 7 av 12

42 Reguleringsplan Bingeplass Figur 6: Sti/veifar før snitting. Spaden markerer området der snittet ble tatt. Foto mot NV v/asm. Figur 7: Profil av sti/veifar. Foto mot N v/asm. Kullsjiktene i profilen stammer trolig fra en brent rot. Beskrivelse Da registreringen startet var det allerede anlagt en vei gjennom området fra SØ til N. I øst lå en flat terrasse på moh. Herfra skrånet terrenget bratt ned til en lavereliggende terrasse (der den nyanlagte veien lå) på moh, og deretter videre ned mot Lågen. Landskapet var preget av blandingsskog. Undergrunnen i området virket å bestå av svært finkornet sand. Nede ved elva var jordsmonnet skrinnere, og her var blankskurte berg i vannkanten. Side 8 av 12

43 Reguleringsplan Bingeplass IKKE FREDETE ARKEOLOGISKE KULTURMINNER ID Innrisset grensemerke (?) Det ble funnet et innrisset merke i berget, 1-2meter fra Lågen, 100m sørøst for Kloppfoss (se figur 3). Merket ble ved en feil ikke innmålt i felt, men fikk estimert kartposisjon ved etterarbeidet. Posisjonen kan derfor være noe unøyaktig. Merket var formet som en firkantet ramme, med uthevede hjørner og innbuete sidekanter. Det var svært forseggjort, målte omkring 40 x 40cm, og var skåret 0,3-0,5cm ned i berget. Merket ligger der grensen mellom Kongsberg bergstad og Sandværsbygda lå, men tegn av denne typen er ikke kjent tidligere som grensemerke. Grensemerkene skal ha hatt korslagt hammer og bergsjern (pers.medd.: Bjørn Ivar Berg, Bergverksmuseet). Figur 9: Firkantmerke sør for Kloppfoss. Foto mot Ø v/asm. Figur 8: Firkantmerke sør for Kloppfoss. Foto mot N v/asm. Konklusjon Ved prøvestikking og overflateregistrering ble det ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Det ble imidlertid registrert et ikke fredet kulturminne (ID176726)- trolig et gammelt grensemerke, nede ved Lågens østbredd. Vi gjør oppmerksom på at det etter Kulturminneloven 8 annet ledd er meldeplikt ved uforutsette funn. DRAMMEN Anja Sveinsdatter Melvær Side 9 av 12

44 Reguleringsplan Bingeplass Feltleder Vedlegg: 1) Fotoliste 2) Profiltegning av sti/veifar 3) Askeladdenskjema Side 10 av 12

45 Reguleringsplan Bingeplass 1. Fotoliste Bildenr Beskrivelse Retning Dato Signatur 3721 Vei gjennom planormådet SØ ASM 3722 Vei gjennom planområdet NV ASM 3723 Vei gjennom planområdet SØ ASM 3724 Ved Kloppfoss; sti NNV ASM 3725 Jernutfelling i bekk ved elva NØ ASM 3726 Jernutfelling i bekk ved elva ASM 3727 Jernutfelling i bekk ved elva ASM 3728 Jernutfelling i bekk ved elva ASM 3729 Lågen SØ ASM 3730 Lågen NV ASM 3731 Lågen NV ASM 3732 Firkantmerke ved elva (ID176726) Ø ASM 3733 Firkantmerke ved elva (ID176726) Ø ASM 3734 Firkantmerke ved elva (ID176726) NV ASM 3735 JPM1 profil N ASM 3736 ASM2 profil N ASM 3737 Julian på nes ved prøvestikk ASM1-2 og JPM1 V ASM 3738 Skog på øvre platå V ASM 3739 Oppmurt moderne vei i nordlig del av området SØ ASM 3740 Oppmurt moderne vei i nordlig del av området SV ASM 3741 Sti/veifar S ASM 3742 Sti/veifar NV ASM 3743 Sti/veifar SØ ASM 3744 Sti/veifar I N-del av planomr NØ ASM 3745 ASM3 S ASM 3746 JPM2 Ø ASM 3747 ASM4 (JPM3 ikke fotografert) NV ASM 3748 Sti før snitting NV ASM 3749 Sti før snitting NV ASM 3750 Sti før snitting NV ASM 3751 Profil av sti etter snitting NV ASM 3752 Profil av sti etter snitting NV ASM 3753 Profil av sti etter snitting NV ASM 3754 Profil av sti etter snitting NV ASM Side 11 av 12

46 Reguleringsplan Bingeplass 2. Profiltegning veifar (avskrevet) Figur 10: Profil mot nord. Side 12 av 12

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE HANASAND INDUSTRIOMRÅDE GNR 41, BNR. 1 Lokalitet 1 ligger på den

Detaljer

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune 22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 Figur 1 P1000289. Utsikt over vannet ved startpunktet

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej,

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Rapport fra arkeologisk registrering Oslo kommune Byantikvaren ARKEOLOGISK RAPPORT REGISTRERING GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Saksnummer: 13/523 Oppdragsgiver: Rapport ved: Tidspunkt:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT Rendalen kommune, Hedmark fylke Gnr./Bnr. 10/6 m.fl F.komm. saks nr: 08/27711 ØK-kartblad: CT 087-5-4

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

RAPPORT: Arkeologisk registrering

RAPPORT: Arkeologisk registrering RAPPORT: Arkeologisk registrering Sak: Ny vannledning Kjøpmannskjær til Veibakken Gbnr 82/1, 107/12 og 112/2 Kommune Nøtterøy Saksnr 201100236 kulturarvvestfold.no Søndre del av planområdet en tidlig januarmorgen

Detaljer

Rapport fra kulturhistorisk registrering

Rapport fra kulturhistorisk registrering Rapport fra kulturhistorisk registrering Detaljregulering Gottstøyl caravanplass Bykle kommune Gnr. 2 / bnr. 1 Rapport fra kulturhistorisk registrering Kommune: Bykle Gardsnavn: Gardsnummer: 2 Bruksnummer:

Detaljer

2014/20. Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl

2014/20. Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl B 2014/20 Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl Prosjektnummer: PR-10156 Journalnummer: 2007/10637 Dato: 10.11.2014 Sidetall: 228 Opplag: 30 Oppdragsgiver:

Detaljer

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862).

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). David N. Simpson De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum Universitetet i Bergen September

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge 1 R A P P O R

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6.

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Strekningene Akershus grense Strandlykkja st. og Kleverud Labbdalen Egil Brodshaug 2010

Detaljer

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010 BILDØY Fjell kommune Kulturhistoriske registreringar områdeplan nordre bildøy Rapport 66 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker

Detaljer

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA

ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA Rapport Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo 57/2008 Revisjon nr.01. ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA DEL 1, TEKST Lise-Marie Bye Johansen NIKU prosjektnummer/

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge

Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge Gradiometerundersøkelse ved Eikertun Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge av Richard Binns RB GeoArk 2008 2 Omslagsbildet: Den nordvestlige delen av

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer