Adm. Direktør Rolf Inge Roth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adm. Direktør Rolf Inge Roth"

Transkript

1 Adm. Direktør Rolf Inge Roth Forretn.utv Strategi Kommunikasjon Økonomi Regnskap Innkjøp HR/HMS/IKT Beredskap DLE Nettavdeling Sture Hellesvik Produksjon Øyvind Strøm Marked Elin Westvik Bredbånd Trond Mikkelsen Eiendom Georg Kanstad Driftsledelse Nettplanlegging Vedl/reinv/inv Tariffering Egne Kraftanlegg Gausvik ØF Gausvik NF Skoddeberg 1 Skoddeberg 2 Sluttbrukersalg Beredskap, vakt Sørforså Driftssentral Samband Nordforså Storelva Helleren Teknisk arkiv, kart Fossan Stasjoner Niingen Måling Kundeservice

2 Adm. Direktør Rolf Inge Roth /

3 Adm. Direktør Rolf Inge Roth / Forretningsutvikling Eilif Amundsen / Roar Eriksen /

4 Adm. Direktør Rolf Inge Roth / Rådgiver - Kommunikasjon og Samfunnskontakt Bjørn Ludvigsen /

5 Leder HR/HMS/IKT Linda C Takøy Stab / Eidar Tøllefsen Leder HMS/Kvalitet / Pål Dybvik Leder IKT /

6 Leder Økonomi Finans Bjørn Erik Olsen Stab / Regnskap Lønn Krafthandel Innkjøp Turi Paulsen Økonomi/regnskap Greta Romarheim Lønn Håvard Stavrand Porteføljeforvalter / Heidi Nygård Porteføljeforvalter / Rune Nyrem Kristensen Innkjøpssjef / Knut Arne Mathisen Innkjøpskonsulent / May-Liss Hesjevik Fakturering Janne Gabrielsen Scanning /

7 Leder Nettavdeling Sture Hellesvik / Overingeniør Nett Hans Z. Schelderup / Fagansvarlig Plan Knut Fagerheim Fagansvarlig Drift Vidar solbakken Leder Måling Kjell Luneborg / / /

8 Overingeniør Nett Hans Z Schjelderup / Driftsleder Prosjektansvarlig / utvikling PowerCatch Behandling av forhånds- og ferdigmeldinger i HLK Prosessansvarlig kundeprosesser spesielt mot kundeservice. Kontakt mot DSB

9 Fagansvarlig Plan Knut Fagerheim / Områdeansvarlig Områdeansvarlig Dokumentasjon Langtidsplan Teknisk utvikling Gry Pedersen / Arthur Balteskard / Geir Jenssen / Jim Hugo Henriksen / Per Helge Sæter / Avdelingen har ansvar for at det utarbeides langtidsplaner og årsplaner (budsjett). Har ansvar for planlegging og prosjektering av alle investeringsprosjekter i HLK. Skal være kontaktpunkt for alle eksterne henvendelser knyttet til reguleringsplaner, utbyggere, kommuner etc. Skal ha ansvar for ivaretagelse av byggherrerollen. Mailadresse plan:

10 Fagansvarlig Planavdelingen PLAN Knut Fagerheim / Ansvar for langtids- og årsbudsjett Økonomisk rapportering planavdeling Koordinering av investeringsprosjekter Langtidsplaner Releplaner Områdeansvar overliggende nett (> 33kV) Koordinering mot driftsavdeling / nettsjef Ansvar for standardisering av prosesser / rutiner knyttet til planfunksjonen

11 Områdeansvarlig PLAN Gry Pedersen / Områdeansvar for følgende områder (kommuner) Harstad (inkl Bjarkøy) Kvæfjord Ansvarlig for alle investeringsprosjekter innenfor eget geografisk område Planlegging og prosjektering Økonomisk oppfølging og rapportering Ivaretagelse av byggherrefunksjonen for egen prosjektportefølje. Prosjektledelse

12 Områdeansvarlig PLAN Arthur Balteskard / Områdeansvar for følgende områder (kommuner) Lødingen, Skånland, Gratangen, Ibestad og Tjeldsund Ansvarlig for alle investeringsprosjekter innenfor eget geografisk område Planlegging og prosjektering Økonomisk oppfølging og rapportering Ivaretagelse av byggherrefunksjonen for egen prosjektportefølje. Prosjektledelse

13 Dokumentasjonsansvarlig PLAN Geir Jenssen / Ansvar for dokumentasjon inn i NetBas verifisering og innleggelse i skarp base. Innmåling Kvalitetssikring av data i NetBas gjøre spørringer og etterspørre data Rapportering DSB, SSB mv.

14 Langtidsplanlegger PLAN Jim Hugo Henriksen / Ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av langtidsplan (LTP) Investeringsanalyser Flaskehalssimuleringer i nettet Utarbeide investeringsprognoser Input til KSU Teknisk bidrag knyttet til innkjøp - avtaler

15 Teknisk utvikling PLAN Per Helge Sæter / Ansvar for innføring av NetBas vedlikehold Ansvarlig for bruk av Netlin i forbindelse med prosjektering av luftlinjer (høyspent) Utvikling Droneprosjektet Prosjektleder i prosjekter knyttet til distribusjonsnett

16 Fagansvarlig Drift Vidar Solbakken STASJONER / Systemansv. Netbas Teknisk Drift Lager/Logistikk Drift Fiberanlegg Driftsingeniør Koordinator Lars Sletten Ove Paulsen Terje Vea Stein Reppen Tor Ribe Stig Tore Nilsen Driftsavdelingen skal sørge for effektiv planlegging og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt utarbeide og vedlikeholde planverket knyttet til drift og vedlikehold. Drift av samband / VHF / fjernstyring. Effektiv utnyttelse av montørressursene i HLK Vaktordning montør og overordnet ingeniørvakt. En eventuell ekstern satsning legges også til avdelingen inntil videre. Mailadresse drift:

17 Fagansvarlig Drift Vidar Solbakken DRIFT / Ansvar årsbudsjett Økonomisk rapportering driftsavdeling Koordinering av drifts- og vedlikeholdsoppgaver Vedlikeholdsplan Lager / beredskapslager Koordinering mot planavdeling / nettsjef Evt ekstern satsning på montør / ingeniør

18 Systemansvarlig NetBas DRIFT Lars Sletten Systemansvarlig NetBas Innmålingsoppgaver Kabelfeilsøk Utviklingsprosjekt Drone

19 Teknisk drift DRIFT Ove Paulsen / Driftsansvar Scada Vedlikeholdsplan NetBas Fasitrapportering Samband / VHF Spenningsklager Jordfeil Erstatningssaker

20 Lager/Logistikk DRIFT Terje Vea / Ansvar for lager / logistikk i HLK Verktøy Maskiner Kjøretøyer (felles)

21 Drift Fiberanlegg DRIFT Stein Reppen / Drift og vedlikehold fiberanlegg

22 Driftsingeniør DRIFT Tor Ribe SHA Koordinator Fellesføring oppfølging og fakturering Skogrydding - oppfølging

23 Konst. Leder DLE Gjermund Aas / Finn Arild Berge Tilsynsingeniør / Kurt Larsen Tilsynsingeniør / Tom Kirkhaug Tilsynsingeniør

24 Fagansvarlig Drift Vidar Solbakken DRIFT / Stasjon Harstad Vidar Solbakken Stasjon Hamnvik Ernst Magne Nilsen Stasjon Breistrand Vidar solbakken Stasjon Bjarkøy Jan Tore Vollebu Stasjon Lødingen Tor Ribe Stasjon Gratangen Tom Anderzen / / / / / / Lager Terje Vea /

25 Stasjon Harstad DRIFT STASJONER Alf-Eirik Hunstad / Adrian Eriksen Bjørn Ståle Mauseth Frank Henriksen Harry Buschmann / Roy-Kristian Eilefsen Rune Olsen / Sivert Sareussen Torgeir Ingebrigtsen Tore Torsteinsen Tord Warberg Jostein Fjellvang Montør Håkon Solberg Lærling

26 Stasjon Hamnvik DRIFT STASJONER Ernst Magne Nilsen / Mats Hamli

27 Stasjon Breistrand DRIFT STASJONER Ove Antonsen Thorleif Thomassen Koordinator Remi-Mikal Brenne Ute i permisjon Sven Arne Holm

28 Stasjon Bjarkøy DRIFT STASJONER Jan Tore Vollebu Joar Hansen / /

29 Stasjon Lødingen DRIFT STASJONER Tor Ribe John-Arild Dahl / / Magnus Svendsen Roar Inge Johansen / Joakim Aaker Joachim Skovro Lærling

30 Stasjon Gratangen Tom Anderzen DRIFT STASJONER Tore Holand

31 Leder Måling Kjell Luneborg / Henning Adolfsen AMS Ansvarlig Innsamling timeverdier / Jørn Nordgård Målerarbeide næring Målerkontroll i felt Kontakt El.installatører /

32 Leder Kundeservice Grete Ekse / Kundeservice 1. linje Skranke Support strøm Kundeservice Back Office Anita Johansen / Bente Myreng Mathisen / Hilde Merethe Hårvik / Gudrun Bowitz / Jan Kåre Larsen /

33 Leder Kundeservice KUNDESERVICE / Daglig ledelse kundeservice Stenging bedrifter Stenging ved namsmannen Klagebehandling Anvisning timer/faktura Overlapper Hilde v/avregning, inkl. prising

34 1. Linje KUNDESERVICE Anita Johansen / Innlogging kundeservice og sentralbord Annonsere måleravlesning via HT, epost og SMS + strømstans/feil SMS Annonsere strømstans/feil/nyheter FB Registrere inn- og utflytting fra skjema

35 1. Linje KUNDESERVICE Bente Myreng Mathisen / Innlogging kundeservice, sentralbord og Altibox-support (1.linje support) Registrere inn- og utflytting fra skjema Oppfølging ikke søkergode kunder Registrere bygge-strøm Behandle konkurser (opphør/melde krav)

36 2. Linje KUNDESERVICE Hilde Merethe Hårvik / Avregning næring, husholdning, bredbånd Opphørsregninger hver 3. dag Statistikk/rapportering NVE, nett, marked Oppfølging forbruksavgift Tariffering/Prising Systemansvarlig Customer Kontrakts-registrering, kommuner Spesielle vilkår, (bedrifter) Klagebehandling/saksbehandling Registrere timesmålte anlegg

37 2. Linje KUNDESERVICE Gudrun Bowitz / Inn- og utbetaling bank Behandling av reguleringsposter Behandle rapporter Avtalegiro/e-faktura Kontakt mot Compello Kontrakter eksterne kunder HLK marked Stengeprosess strøm Nøytralitet NVE-rapportering, kvartalsvis (leverandørbytter)

38 2. Linje KUNDESERVICE Jan Kåre Larsen / Nettavregning/leverandøravregning Saldooppgjør Korreksjonsoppgjør El.sertifikatrapportering Leverandørbytter (Change) + OAEF og STATF Overføring av time-verdier før fakturering Oppfølging målerbytter Smart-job Oppfølging stipulerte anlegg Lager arbeidsbeskrivelser Kjører søk i Access Ajourhold beredskapsplan kundeservice Overlapper marked ved behov, rapportering av gårdagens brutto.

39 Leder Produksjon Øyvind Strøm Seksjonsleder Produksjon / Nina Elise Kristensen El-kraft Ingeniør Produksjon Bernt Andersen Avd.Ing.Elektro Høyspent / Markus Simonsen Avd. ing. Maskin. Vedlikeholdssystem. Prosjektmedarbeider maskinteknisk / Per-Odd Sjøvoll Overmontør. Elektriker. Vedlikeholdssystem. Arbeidsplanlegging. Radiokommunikasjon. Produksjonsplanlegging/ vannhusholdning / Gunnar Bendiktsen Energioperatør Tom Elvevoll Energioperatør Odd-Terje Johnsen Energioperatør Ronny Pettersen Energioperatør

40 Konst. Leder Marked Elin Westvik Salgsansvarlig Bedrift / Astrid Birkeland Salgsansvarlig Privat /

41 Konst. Leder Hålogaland Bredbånd Trond Mikkelsen Konstituert Leder / DRIFT Marked Plan og dokumentasjon Tor Gunnar Olsen Senior IT-Konsulent / Joakim Sara IT-Konsulent / Cathrine Berg Administrasjonskonsulent / Bjørn Even Schultz Salgsansvarlig Bedrift/Privat / Stein Reppen Overingeniør / Siw Heidi Ringberg 1.Linje support/salg / Helge Lindstrøm Montør Radio/Fiber Christian Rogde-Gilje Vikar Salg/support

42 Leder Hålogaland Eiendom Georg Kanstad /

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID [Skriv inn tekst] Side 1 TURRENNKLASSER Vandrepremier:

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 Innhold Årsberetning 2004............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 Innhold Årsberetning 2005............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID TURRENNKLASSER Vandrepremier: 1. HARSTAD SPAREBANK s pokal

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Kretser i Region Nord-Norge

Kretser i Region Nord-Norge Kretser i Region Nord-Norge 1 Sør-Varanger 2 Øst-Finmark (Tana, Nesseby, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Gamvik, Berlevåg) 3 Midt-Finmark (Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Karasjok) 5 Vest-Finmark (Alta, Kautokeino,

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Informasjonsmøte 10. mars 2011 1. Innledning ved Per Bjergli fra Fortum 2. Presentasjon av DLE i Østfold ved Lene Løkkeberg fra Fortum Tilsynsplan

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Innhold. Side. 2 Generelt om året som har gått... 14 2.1 Kraftforsyning... 14 2.2 Kraftlagets fiberutbygging... 16

Innhold. Side. 2 Generelt om året som har gått... 14 2.1 Kraftforsyning... 14 2.2 Kraftlagets fiberutbygging... 16 Årsberetning 213 Innhold 1 Innledning...................................................... 1.1 Verdigrunnlag er en viktig veiviser for oss....................... 1.2 Kraftlagets formål...........................................

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Gruppe 1. Brukerforum 2013 Gruppearbeid OPPGAVE. Gruppeleder: Christina Eikeland. Støttekontakt: Kristin Lilleskare

Gruppe 1. Brukerforum 2013 Gruppearbeid OPPGAVE. Gruppeleder: Christina Eikeland. Støttekontakt: Kristin Lilleskare Gruppe 1 Ann-Bodil de Boer Peer Dahl Egil Arneberg Jan Henrik Ruud Magnhild Eikenes Kile Cathrine Kristiansen Torhild Brose Gro Gøytil Haugland Hege Christensen Rottem Gry S Brenne Ingrid Lausund Tennfjord

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

innblikks 1/06 Siemens samlet på Eliadens største stand side 8

innblikks 1/06 Siemens samlet på Eliadens største stand side 8 1/06 innblikks Siemens samlet på Eliadens største stand side 8 2 innblikk 1/06 Høy aktivitet Norge går på høygir, og vi merker stor aktivitet og pågang av mange nye, spennende prosjekter. Etter andre kvartal

Detaljer

Program for Syningrennet - April 2015 - Årgang 8 ARRANGEMENTINFO LOVENDE SPÅDOMMER TØNSBERG STILLER MANNSTERKE

Program for Syningrennet - April 2015 - Årgang 8 ARRANGEMENTINFO LOVENDE SPÅDOMMER TØNSBERG STILLER MANNSTERKE Program for Syningrennet - April 2015 - Årgang 8 28 12 LOVENDE SPÅDOMMER ARRANGEMENTINFO 18 TØNSBERG STILLER MANNSTERKE Vi kan tilby gode løsninger for alle typer oppdrag, og utfører elektroarbeider som

Detaljer