Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar september.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september."

Transkript

1 Årskonferansen september 2014 Velkommen til Årskonferansen på Hamar! Hamar Kulturhus Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer og bli oppdatert på det som skjer i vannbransjen! Viktige temaer til debatt er: vannbransjens plass i kommunereformen økt synlighet og oppladning til TV-aksjonen 2014 nye verktøy og anbefalinger for en bransje i utvikling (overvann, spredt bebyggelse etc.) gode råd i arbeidet med ledningsnettfornyelse workshop om teknologiutvikling og innovasjon Påmeldingsfrist 1. juli

2 Vannbransjen en viktig og attraktiv samfunnsaktør Møteleder: Direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann Registrering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand Velkommen til Hamar v/ordfører Morten Aspeli Vannbransjens plass i kommunereformen v/stortingsrepresentant Eirik Milde (Høyre) Er kommunereform et svar på vannbransjens store investeringsbehov? v/styreleder Jostein Aanestad i Norsk Vann og rådmann i Sogndal kommune «Dersom spørsmålet er om kommunereform er et svar på vannbransjens store investeringsbehov, er svaret både ja og nei!» Erfaringer fra den danske kommune- og vannreformen Hvilke utfordringer har det løst og hvilke utfordringer har det skapt? v/direktør Carl Emil Larsen, Danva (president i EUREAU) Kaffe med pauseservering og utstillingsvandring Kommunereformens betydning for vannbransjen? Paneldebatt Eirik Milde, stortingsrepresentant (H) Stine Renate Håheim, stortingsrepresentant (Ap) Carl Emil Larsen, direktør Danva Jostein Aanestad, rådmann Sogndal kommune Morten Finborud, adm. direktør Hias IKS Debattleder er Aslak Bonde Lunsj og utstillingsvandring Scandic Scene Tirsdag 2. september

3 13.30 En synlig vannbransje med godt omdømme hvorfor og hvordan? Møteleder setter oss på sporet. Presentasjon av regionale «vanneksperter», som innledning til neste innlegg TV-aksjonen 2014 Sammen skal vi gi en million mennesker varig tilgang til rent vann! v/generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp og leder av TV-aksjonssekretariatet Kari Bucher Anne-Marie Helland Nyttige råd om bruk av sosiale medier i hverdag og krise v/daglig leder Thomes Trømborg, GIVAS IKS og kommunikasjonssjef Lars Gillund, Kongsvinger kommune Kaffe med pauseservering og utstillingsvandring Mitt Vatten: 3-årig satsing for økt kunnskap og interesse for vannets kretsløp Erfaringer fra kampanjen og råd til norsk vannbransje v/prosjektleder Kristina Melander, Svenskt Vatten Folkets røst Ja, vi elsker vann og avløp! Innslag ved Norges befolkning Spørsmål og kommentarer fra salen Oppsummering og avslutning av første dag v/møteleder Kaffe med pauseservering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand Årsmøte i Norsk Vann vær med å beslutte vannbransjens framtidige satsinger! Registrering til Norsk Vanns årsmøte Årsmøte i Norsk Vann Det sendes egen invitasjon til årsmøte. Saker til behandling er blant annet: Strategiplan Årsberetning 2013 Budsjett 2015 Valg Aperitiff og festmiddag Scandic Scene Tirsdag 2. september

4 Parallell A Nye verktøy og anbefalinger for en bransje i utvikling Møteleder: Rådgiver Arne Haarr, Norsk Vann Kaffe, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand Bærekraftig forvaltning i vannbransjen Hva legger vi i det og hvilke konsekvenser får det for styring, utbygging, drift og vedlikehold? Resultater fra Norsk Vanns forprosjekt v/sivilingeniør Katrine Fjeldhus, Sweco Ansvar for overvann og finansiering av nødvendige tiltak Nytt fra lovutvalget. Nye veiledninger for håndtering av vegvann og planlegging av flomveger v/juridisk rådgiver Elin Riise, Norsk Vann Planleggingsverktøy for klimatilpasning i kommunene Erfaringer med overvann, flom og skred fra «Tromsprosjektet» v/landbruksrådgiver Torben Marthinus, Tromsø kommune Kaffe med pauseservering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand Vannforvaltningsplaner på høring med store konsekvenser for kommunale og private avløpsanlegg Hvordan ta tak i de utfordringene som vannbransjen og kommunesektoren står ovenfor? v/kommunaldirektør Leidulf Skjørestad, Stavanger kommune (KS-representant i direktoratsgruppen for vannforskriften) Nye hjelpemidler for vann og avløp i spredt bebyggelse Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse og informasjon og veiledningsmateriell fra Norsk Vann v/rådgiver Gjertrud Eid, Norsk Vann Lunsj og utstillingsvandring Scandic Scene Onsdag 3. september

5 Parallell B Gode råd i arbeidet med ledningsnettfornyelse Møteleder: Rådgiver Trond Andersen, Norsk Vann Kaffe, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand Fornyelse av ledningsnettet er ingen enkel sak Systematisk tilnærming er nødvendig v/overingeniør Frode Berteig, Bærum kommune Stikkledninger er et svakt ledd i kjeden Anbefalinger om tekniske løsninger, rehabilitering og eierskap i ny Norsk Vann rapport v/sivilingeniør Borghild Folkedal, Asplan Viak Slik sikrer du kvaliteten på nye ledningsanlegg Nytt Norsk Vann prosjekt med gode eksempler og mulige fallgruver v/rådgiver Trond Andersen, Norsk Vann Kaffe med pauseservering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand Hva kan markedet tilby av nye og fremtidsrettede løsninger under bakken? v/daglig leder Bjarne Haugland, VA- og VVS-produsentene (VVP) Utvikling av frostsikre rørsystemer for grunne grøfter Gir dette billigere og bærekraftige løsninger? v/prosjektsjef salg Jan Ove Østengen, Isoterm Bjarne Haugland Lekkasjeprosent i verdenstoppen men på veg nedover. Metodisk tilnærming, tekniske løsninger og gode råd fra lekkasjeteamet i Vestfold Vann v/fagleder lekkasjekontroll Bjørge Bjørndal, Vestfold Vann IKS Lunsj og utstillingsvandring Scandic Scene Onsdag Tirsdag september

6 Parallell C Workshop om teknologiutvikling og innovasjon Møteleder: Avdelingsleder Kjetil Furuberg, Norsk Vann Kaffe, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand Sluttbrukerne er viktige partnere i all utvikling og innovasjon. Innen vannbransjen er det etterlyst større engasjement fra kommunene og selskapene. Økt brukerstyring sikrer eierforhold til prosjektene og gir FoU-arbeidet en innretning som kommunene og selskapene er tjent med. Videre gir det teknologiutviklere en krevende kunde å forholde seg til, noe som er en forutsetning for å utvikle produkter/ teknologiske løsninger som markedet vil etterspørre. Plogen 2 og 3 Det er enighet om og forståelse for at det bør satses videre på å koordinere kommunenes og selskapenes utviklings- og forskningsbehov. Men hvordan gjør vi dette på best mulig måte? Hvilke samarbeidsformer og organisering er mest hensiktsmessig? Har vi kapasitet til økt FoU i kommunene og selskapene? Hvordan øke kommunenes og selskapenes engasjement? Hva med finansieringen? I workshopen vil dette diskuteres ved å se på: Problembeskrivelsen Hvor trykker skoen? Er vi enige om problemforståelse? Handlingsalternativer Hvilke løsninger/muligheter foreligger? Mellom kommuner/selskaper? Mellom kommuner/selskaper og andre partnere/clustere? Videre arbeid Kaffe med pauseservering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand Programmet fortsetter Plogen 2 og Lunsj og utstillingsvandring Scandic Scene Onsdag 3. september

7 Befaringer Befaringsmål 1: Hamar Kulturhus og Hamar kommune sin vann- og avløpsutvikling Reise med buss fra hotellet Hamar kommune ved teknisk drift og anlegg inviterer til en befaring bestående av fire deler: Hamar kulturhus og Hamar sentrum 1. Velkommen til Hamar kulturhus og Stortorget med omvisning 2. Hamars mange byggeprosjekter, hvordan takle grensesnittene mellom prosjektene og hvordan organisere dem? 3. Hvordan løser vi interkommunalt samarbeid ved felles kommunedelplaner og prising av tjenester til kommunene? 4. Byvandring i sentrum og langs Mjøsa og orientering om overvannsløsninger og flomplaner Retur til hotell og jernbanestasjon Hjemreise Befaringsmål 2: Hias IKS sitt anlegg i Ottestad Innledning på hotellet før avreise: Fra renseanlegg til gjødselfabrikk: Hvordan vil vi utnytte ressursene i avløpsvannet? v/adm. direktør Morten Finborud, Hias IKS fra renseanlegg til patentert gjødselfabrikk ny skruepresse med rekordhøy TS nytt inntak og behandlingsanlegg for drikkevann samlokalisering og nye bygg arbeid med felles kommunedelplan for Hias og eierkommunene refleksjon etter rettssak om overløp Reise med buss fra hotellet. Omvisning på anlegget Hias renseanlegg Retur til hotell og jernbanestasjon Hjemreise Onsdag Tirsdag september

8 Returadresse: Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2321 Hamar Formål Norsk Vanns årskonferanse presenterer og diskuterer dagsaktuelle problemstillinger i vannbransjen. Dette er årets viktigste møteplass for alle som er opptatt av VA-faget og våre rammebetingelser. Her vil du bli oppdatert på det siste i faget og du kan utveksle ideer og erfaringer med nye og gamle kollegaer fra hele landet. Målgrupper Ansatte i kommuner og selskaper Folkevalgte med ansvar og interesse for teknisk sektor Styremedlemmer i selskaper Rådgivende ingeniører og leverandører Ansatte i fylkeskommuner og statlige etater med ansvar innen vannbransjen Praktiske forhold Årskonferansen holdes på Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar, tirsdag 2. og onsdag 3. september Det går tog fra Gardermoen til Hamar hver time. Fra Hamar stasjon er det kort gange til hotell. Følg Parkgata fra stasjonen til hotellet. Deltakeravgift for ulike elementer i konferansen framgår av påmeldingsskjema. Faktura for deltakelse vil bli sendt fra Norsk Vann. Overnatting gjøres opp direkte med hotellet. Påmelding For påmelding gå til vår hjemmeside Husk at du må melde deg på hvilke parallell og befaring du ønsker å være med på onsdag. Påmeldingsfrist er 1. juli Arrangør Norsk Vann står for arrangementet. Programmet er utformet i samråd med Norsk Vanns styre og samfunnsutviklingskomité. Årskonferansen gjennomføres i samarbeid med lokalt vertskap, som er Hamar kommune og Hias IKS. Årsmøte Norsk Vann avholder sitt årsmøte 2. september kl i tilknytning til årskonferansen. Det sendes ut egen invitasjon til årsmøtet. Har du praktiske spørsmål til konferansen, ta kontakt med Sissel Løvås-Hauge på telefon eller e-post Norsk Vann BA Vangsvegen Hamar norskvann.no idetrykk.no

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER SEMINARPROGRAM 13.-15. MAI 2013 www.kommunalteknikk2013.no Seminardager som setter spor BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER Telenor Arena, Fornebu, 13.-15. mai 2013 Vei, trafikk og uterom Vann og avløp Bygg

Detaljer

Kvalitetsarbeid og utvikling

Kvalitetsarbeid og utvikling www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren Historikk og fremtid Rammebetingelser Praktisk kvalitetssikring i avløpssektoren

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12 Innhold 1. Innledning 3 2. Gjennomføringen av forstudien 4 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6 4. Om VA-bransjen 9 5. Medieomtalen av bransjen 12 6. Dialog- og forankringsmøtene med aktørene 15 7. Det

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS Vil du jobbe med verdens viktigste ressurs? Vil du ha en variert og spennende jobb i en teknologibransje i utvikling? Vil du bidra til at vi har godt og rent vann

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste

Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste Møtedato: 19.04.2012 Sted: Klif møtesenter, Oslo Deltakere: Åpen invitasjon Sak Beskrivelse Vedlegg Vedtakssaker 01-12 Godkjenning av innkalling og saksliste 02-12

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne»

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer