Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2012"

Transkript

1 Grant Thornton informerer Nr. 2/2012

2 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Vi kan med glede meddele at Christin Norvik, som første kvinne i vårt firmas historie, nylig har blitt utnevnt til revisjonspartner hos oss. Christin har gjort en betydelig innsats for Grant Thornton gjennom mange år og hun er nå klar for nye utfordringer hos oss. Den finansielle situasjonen for Europa må fortsatt karakteriseres som uavklart. Arbeidsløsheten i sydeuropeiske land er betydelig. I eksempelvis Spania er den oppe i 24 % og tilsvarende arbeidsledighet for ungdom som søker sin første jobb er på 50 %. En annen urovekkende faktor er nylig avholdte valg i Hellas og Frankrike hvor valgresultatene kan ses på som protestvalg. Protest mot så vel tidligere regjeringer som mot den nordeuropeiske og da kanskje mest den tyske måten å balansere nasjonalbudsjettet på. Slik vi ser det må det forventes uro innen eurosonen og da spesielt i Syd-Europa. Her hjemme er de finansielle forholdene langt bedre. Vi forventer imidlertid en betydelig renteøkning fra og med kommende høst. Dette i hovedsak som en følge av at lovgiver setter restriksjoner for bankenes utlån samt at bankene har problem med å skaffe langsiktige innlån til akseptable priser. En trolig renteheving vil redusere privat etterspørsel så vel som investeringslysten innen både offentlig og privat sektor. Med andre ord kan vi alle oppleve nye utfordringer fremover og det blir flere veivalg å ta, eller som en kan si på engelsk: «Reason says: there are three ways to go. Instinct says: only one leads to growth.» Ta gjerne kontakt for en prat om de utfordringene som du står overfor! I dette nummer av Grant Thornton informerer vil du finne noen utvalgte artikler innen området skatt samt et par artikler innen området arbeidsrett. Grant Thornton Informerer Grant Thornton informerer Utgitt i samarbeid med DnR Kompetanse AS Kontaktinformasjon Grant Thornton Grant Thornton AS Jan Møller Bogstadveien 30 N-0355 Oslo Tlf Faks e-post: Kontaktinformasjon DnR Kompetanse DnR Kompetanse AS Postboks 2914 Solli N-0230 Oslo Tlf Faks revisorforeningen.no Redaksjon Redaktør Alf Asklund, tlf Redaksjonsutvalg Advokat Tom Larsen Rådgiver Børge Busvold Rådgiver Camilla Brunfelt Rådgiver Britt Torunn Hove Utgivelsesplan 2012 Nr. 1 - Torsdag 16. februar Nr. 2 - Mandag 4. juni Nr. 3 - Onsdag 3. oktober Nr. 4 - Fredag 7. desember Produksjon 07 Gruppen a.s. God lesning! Frede Baumann Partner Grant Thornton Revisjon AS _ _Coins _ _3Way _ _Book _ _Flowers _ _Pencil _ _3Way Type _ _Tap _ _Hands _10

3 AKtueLLE DATOER 11. juni Terminoppgave og betaling av moms. 25. juni Skatteoppgjøret sendes ut til de fleste. 16. juli Terminoppgave og betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. 11. august Klagefrist skatteoppgjøret (juni-oppgjøret). 20. august Restskatt 1. termin (juni-oppgjøret). 31. august Terminoppgave og betaling av moms. 15. september Forskuddsskatt for personlige skattytere. 17. september Terminoppgave og betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. InnHOLD>02>2012 Klage på skatteoppgjøret Side 4 gode råd: Et sunt kosthold gjennom arbeidsdagen! Side 6 Innleie av utenlandsk arbeidskraft Side 10 Elektronisk skattekort innføres Side 20 Arbeidsrett nye regler og viktige dommer Side 22 Aksjonærlån lett å trå feil! Side 24 Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Side 26 Valg av foretaksform enkeltpersonforetaket Side 16 Tid for vårrengjøring av PC Side 30 02:2012 > Side 3

4 Klage på skatteoppgjøret Mener du at det er feil ved ligningen, må du klage innen den lovbestemte fristen på seks uker. Oversittes fristen, risikerer du at klagen ikke blir realitetsbehandlet. Advokat Tom Larsen, Revisorforeningen Klagefrister Fra og med ligningen for 2011 sendes skatteoppgjøret ut i flere puljer mellom juni og oktober. Klagefristen er satt til seks uker etter at skatte opp gjøret ble sendt til skattyter. Klage fristen utløper likevel tidligst 10. august i året etter inntektsåret. Dersom du er avhengig av opplys nin ger fra skattekontoret, og ber om dette innenfor klagefristen, har du en klagefrist på tre uker fra skattekontoret har sendt de nødvendige opplysningene. Uavhengig av om det er behov for ytterligere opplysninger for å kunne sende inn en klage, vil skattekontoret kunne gi utsettelse med fristen hvis det innen klagefristens utløp søkes om fristforlengelse. I det siste tilfellet må du gi en kort begrunnelse for hvorfor du trenger fristutsettelse. Klageinstans Klagen skal sendes til skattekontoret. Du kan sende klagen til det skattekontoret du ønsker. Klagens form Klagen skal være skriftlig og kan sendes enten som brev eller elektronisk via Altinn. Benytter du etatens elektroniske løsning, fyller du inn nødvendige opplysninger i RF-1116 for pensjonister og lønnstakere og RF-1117 for næringsdrivende. Klagens innhold I den skriftlige klagen må det fremsettes bestemte påstander om det du mener er feil ved ligningen og det må begrunnes hvorfor det skal foretas en endring i det tilsendte skatteopp gjøret. Det kan for eksempel klages på skatte kontorets fastsettelse av: klasse bruttoformue og gjeldsposter alminnelig inntekt, dvs. bruttoinntekt og fradragsposter forsinkelsesavgift tilleggsskatt Er et fradrag strøket ved ligningen, kan det være fornuftig å legge ved dokumentasjon for utgiftene. I en klage kan det også tas opp saker som ikke var fremsatt i den innsendte selvangivelsen. Vær klar over at ligningsmyndighetene også kan utvide saken til å omfatte andre spørsmål ved ligningen enn det du selv har tatt opp i klagen. Restskatt ved ordinært skatteoppgjør Har du fått restskatt ved den ordinære ligningen, må denne betales til fastsatt tid selv om det er klaget på skatteoppgjøret. Gis det medhold i klagesaken, vil renter godskrives i forbindelse med det nye skatteopp gjøret. Klage skrevet på annet språk Skattekontoret kan som hovedregel kreve at en klage skrevet på et fremmed språk skal være oversatt til norsk. Nordiske statsborgere kan imidlertid levere klage skrevet på sitt morsmål og skattytere kan levere klage mv. og vedlegg på engelsk. Vedtak vil uansett bli skrevet på norsk. Hvis klagen er på engelsk, bør det i tillegg lages et følgeskriv til vedtaket på engelsk hvor det redegjøres for konklusjonen. Tap av klagerett Skattyter kan ikke kreve å få sin klage behandlet hvis: det ikke er levert pliktig selvangivelse eller næringsoppgave skattyter ikke har gitt opplysning om egne forhold som ligningsmyndighetene spesielt har bedt om klagen leveres etter klagefristens utløp, eller klagen ikke fyller lovens krav til form og innhold Oversittes klagefristen, blir det opp til myndighetene om klagen skal tas opp til realitetsbehandling. Dersom klagen avvises, skal det treffes et vedtak med en kort begrunnelse for standpunktet. Side 4 > 02:2012

5 Behov for hjelp? Bjørg Fjell Bemanning er spesialbyrået innen økonomi, regnskap og lønn. Vi har over 25 års erfaring med å finne den riktige kandidaten til vikariat eller fast stilling innenfor våre spesialområder. Ring oss på eller gå inn på Vi finner løsninger som passer for deg. strongdesign.no - Foto: istock.com SpeSialiSt innen økonomi, regnskap, kontor og administrasjon OSLO DRAMMEN TRONDHEIM 02:2012 > Side 5

6 Gode råd: Et sunt kosthold gjennom arbeidsdagen! Planlegging er et viktig nøkkelord når endringer skal gjøres. Arbeidsdagen er ofte hektisk og måltider blir fort nedprioritert når andre viktige oppgaver må gjøres. Planlegging veien til gode rutiner Legg en plan for måltidene dine, akkurat slik du organiserer andre aktiviteter på jobben. Bruk hjelpemidler som varsling via mobil, pc, lapper, etc. om når for eksempel mellommåltider skal inntas. Regelmessig måltidsrytme, tilstrekkelig med fiber, nok inntak av drikke og sunne matvarevalg vil kanskje hjelpe deg til å gjøre jobben din raskere og bedre? I tillegg vil du ha energi igjen etter arbeidsdagen, som du kan bruke på familie og trening. Men husk at dagen starter før du kommer på jobben!! Frokost den beste starten på arbeidsdagen Start dagen med en god frokost før du går på jobben. Frokost holder deg bedre mett gjennom dagen og gjør det enklere å velge sunn mat. I tillegg gir frokost mer energi til å utføre ulike aktiviteter gjennom dagen 1. Studier viser at de som starter dagen med frokost også er mindre overvektige enn de som ikke spiser frokost 2. For deg som ikke er sulten, er et lite måltid absolutt bedre enn ingenting! Spis helst 3 4 hovedmåltider og 2 3 mellommåltider i løpet av dagen. Ikke la det gå mer enn 3 4 timer mellom hvert hovedmåltid! Smoothie med mye bær, magre meieriprodukter og litt havregryn kan være et godt alternativ. Du som er sulten, kan lage en frokost basert på grove kornprodukter, magre meieriprodukter og hjertevennlig pålegg. Husk å pynte maten med grønnsaker, frukt eller bær! Regelmessig måltidsrytme gir energi Generelt kan vi si at det er bedre å spise ofte og lite enn sjelden og mye 3. Ved å spise jevnt gjennom hele dagen, vil du sikre et mer stabilt blodsukker, holde forbrenningen oppe og forebygge en sterk sultfølelse. Jevnt blodsukker gjennom dagen vil gi økt sjanse for stabil kroppsvekt, bedre konsentrasjon, opplagthet, humør og mer energi til å gjennomføre dagens gjøremål 4. I tillegg til at regelmessig måltidsrytme gjør det lettere å sette sammen et sunt og variert kosthold, vil det også bli enklere å holde seg unna småspising. For mange timer mellom hvert måltid øker risikoen for å overspise og velge «raske løsninger» til neste måltid. Du må selv finne den måltidsrytmen som passer dagen din. Mellommåltider gir bedre konsentrasjon Små mellommåltider kan gjøre at du føler deg mer opplagt og konsentrert, fordi du sikrer et jevnere blodsukker. De motvirker også opparbeidelse av en glupende appetitt, som lett resulterer i overspising. Moderate matmengder vil også forhindre utvidelse av magesekken. Den vil avta i volum ved tilførsel av mindre porsjoner, og dermed venner du deg til mindre mengder og blir fortere mett 5. Mellommåltider bør være raske og små måltider som er lett tilgjengelige for deg. Det er lurt å planlegge et par mellommåltider i løpet av dagen! Drikker du nok i løpet av dagen? Kroppen består av % vann. Væskeinntaket påvirker alle cellene, tarmen, huden, de indre organene og forbrenningen. Det er enkelt å forstå at væskebalansen er viktig for at kroppen skal fungere optimalt og at yteevnen på jobb skal opprettholdes. Væskemangel kan gi symptomer som slapphet, hodepine og forstoppelse. I snitt mister vi 2 liter væske hver dag som må erstattes. Ved fysisk aktivitet og på varme dager er behovet enda høyere. Kroppen trenger derfor jevn tilførsel av væske under arbeidsdagen, så vel som resten av dagen. Ved å Side 6 > 02:2012

7 Lager du deg gode måltidsrutiner i løpet av dagen, vil du øke konsentrasjonsevnen og derved effektiviteten på jobb. Enkle verktøy kan hjelpe deg på veien. Ernæringsfysiolog Janne Langehaug Antonsen, Volvat Forslag til enkle mellommåltider yoghurt med lavt fett- og sukkerinnhold magert meieriprodukt med litt kornblanding/havregryn grovt knekkebrød med pålegg eller kjøpte ferdigsmurte knekkebrød frukt og grønnsaker drikke rikelig kan suget etter mat og søtsaker reduseres mellom måltider. Det drikkes i økende grad mange ulike kaffedrikker, for eksempel Kaffe latte, Cappuccino, Kaffe mokka og Latte macchiato tilsatt sirup og sukker. Svart kaffe er nær sagt kalorifritt og inneholder mye antioksidanter, Vann er den aller beste tørstedrikken utenom måltider. Drikker du mer hvis det er smak på vannet, kan du gjerne tilsette litt sitrondråper, frukt- eller grønnsaksskiver eller mynte blader. Husk at kaffe og svart te inneholder koffein, som gjør at vi mister væske. Derfor bør man drikke en kopp vann for hver kopp kaffe eller svart te! men med tilsatt helfet melk, sirup og sukker vil kaffedrikken både gi mye energi og rask blodsukkerstigning. Teoretisk kan en Kaffe latte med 200 kcal på jobben hver dag, gi deg Pasta, poteter, ris eller kornprodukter. Grønnsaker, frukt eller bær. Kjøtt, fisk, egg eller melk 6. Vær bevisst på antall kaffevarianter med melk, velg da lettmelk og unngå ekstra tilsatt sirup og sukker! en vektøkning på 8 10 kg i året, dersom energien fra Kaffe latte kommer på toppen av energibehovet ditt. Den smarte tallerken for et sunt kosthold Det er lettest å sette sammen et sunt kosthold med noen hjelpemidler. Denne smarte tallerkenen viser en enkel måte å sette sammen måltidet på. Den forteller at det skal være grønnsaker/frukt/bær, og poteter/ris/ pasta/kornprodukter og kjøtt/fisk/ egg/melk på tallerkenen. Til hvert hovedmåltid bør denne modellen være et mål for hvordan måltidet ditt bør være sammensatt. Fyll opptil 1/3 av tallerkenen med hver av matvaregruppene. Velg mest mulig friske/ferske råvarer, og minst mulig bearbeidet mat. Dette vil enkelt hjelpe deg med å redusere innholdet av mettet fett, sukker, salt, samt øke innholdet av fiber, protein og viktige næringsstoffer. Velg fiberrik mat for stabil energi Innta fiberrik mat gjennom hele dagen. Fiber er langsomme karbohydrater og har ulike funksjoner i kroppen. Noen typer sveller i magen og gir langvarig metthetsfølelse, mens andre reduserer risiko for tykktarmskreft. Felles for fiber er at de gir deg god og stabil energi. Sett deg som mål å innta minst to porsjoner med grønnsaker frem til middag. Dersom du ikke fordeler inntaket over hele dagen, kan det bli vanskelig å innta minst tre porsjoner (300 gram) grønnsaker hver dag. Start til frokost med å pynte maten med grønnsaker, ta med deg grønnsaker til lunsj og mellommåltid. Bruk også frukt som mellommåltid, fordel inntaket av to tre frukter gjennom hele dagen. Grønnsaker, frukt og bær er fiberrike matvarer. Helsedirektoratet anbefaler oss å innta minst fem porsjoner med grønnsaker og frukt/bær hver dag, hvorav tre porsjoner er grønnsaker og to porsjoner er frukt/bær. Det er spesielt grønnsakinntaket som er altfor lavt hos oss nordmenn. Grove kornprodukter er en god kilde til blant annet langsomme karbohydrater og fiber. Velg gjerne grovt brød med minst 65 % grovt sammalt mel. Brødskalaen er et godt verktøy, som bør være minst 3/4 fylt med rødt. Tyngden på brødet gir også en god pekepinn på hvor mye fiber brødet inneholder. Jo tyngre jo bedre 7! Tips til gode og sunne påleggvalg Fisk er et ypperlig pålegg, og vil være en god hjelp for å innta mengden fisk som Helse direktoratet anbefaler; tilsvarende to tre middagsporsjoner fisk hver uke. Det finnes mange både gode og hjertevennlige alternativer som kan brukes på grove kornprodukter og ved siden av for eksempel salat. De enkle og sunne variantene på boks inneholder mye omega-3 fettsyrer, for eksempel peppermakrell, makrell, sardiner, osv. Andre typer fet fisk som passer godt som pålegg, kan være røkelaks, varmrøkt makrell/laks og kaviar. 02:2012 > Side 7

8 Velger man varm lunsj, bør man bevisst velge mindre porsjon enn til middag. Innholdet bør være mye grønnsaker og rent kjøtt eller fisk neste måltid, samt velge «raske alternativer». Sug har vi alle også opplevd. Det er en psykisk følelse som opptrer uavhengig av sult. Man har gjerne lyst på bestemte matvarer. Det er viktig å ha en plan og være forberedt, slik at man kan stå imot sugsignalene og ikke «putte» noe uplanlagt i munnen. Som pålegg bør vi i hovedsak prioritere pålegg med mest mulig sunne fettsyrer og minst mulig mettet fett, for «fett er ikke ett fett!» Fett finnes i nær sagt all mat. Kroppen vår har behov for fett for å fungere, men det er viktig å tenke på både mengden fett og kvaliteten på fettet vi spiser. Fete meieriprodukter inne holder også mye mettet fett, velg gjerne magrere meieri varer som pålegg. Pynt alltid Side 8 > 02:2012 Velg derfor mest mulig rene kjøttvarer som pålegg, som for eksempel hamburgerrygg, skinke, kalkunskinke, spekeskinke, etc. Bruk minst av kjøtt med synlig fett eller farseprodukter, som for eksempel salami, pølse, servelat, sylte, etc. pålegget med grønnsaker, dette gjør maten både mer fristende og sunn! Energiinntak og energiuttak balanse? I mange bedrifter serveres det varm lunsj. Varm lunsj kan være en utfordring i forhold til å holde kroppsvekten. Får kroppen for mye energi i forhold til hvor mye den forbruker, vil kroppsvekten gå opp. Dersom den varme lunsjen blir tilnærmet en middagsrasjon med hensyn til energi, blir energiinntaket for høyt og kroppsvekten kan øke gradvis. Sult og sug hva er hva? Det er viktig å lytte til kroppen og lære seg å skille mellom sult og sug. Alle kjenner følelsen av sult, som er en fysiologisk følelse kjennetegnet av trøtthet og irritasjon. Hvis man er sulten, skal man selvsagt spise et måltid. Fortrenges sult, er det lett å overspise til MATPYRAMIden: Matpyramiden viser at hovedtyngden av kosten bør komme fra vegetabilske matvarer (planteriket). Lag ikke vanskeligheter for deg selv ved å ha kjeks, godteri eller annen snacks lett tilgjengelig på kontoret. Ved å planlegge har du kanskje med deg oppskåret frukt, grønnsaker eller et ferdigsmurt knekkebrød neste gang du leter etter noe å spise, men egentlig ikke er sulten! Helsedirektoratet anbefaler oss et kosthold som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrenset mengde av rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer. I jungelen av matvarer og råd om hvordan man skal tilføre kroppen det beste, anbefaler vi et kosthold som baseres på disse anbefalingene inkludert en porsjon med sunn fornuft! Lykke til! 1 elfhag K, Rössner S. Who succeeds in maintaining weight loss? A conceptual review of factors associated with weight loss maintenance and weight regain. Int Assoc Study Obes 2005; 6, Croezen S, et al. A. Skipping breakfast, alcohol consumption and physical inactivity as risk factors for overweight and obesity in adolescents: results of the E-MOVO project. Eur J Clin Nutr 2009; 63: Mahan K et al. Krause`s, 11th edition, Seattle, Landsforeningen for kosthold og helse. Bevar deg vel, Oslo tallerkenmodellen: Helsedirektoratet. 7 Brødskala. Opplysningskontoret for brød og korn.

9 Foto: Heia Espen Du trenger ikke vite alt så lenge du vet hvor du fi nner svaret Sticos Oppslag er et komplett oppslagsverk for alle som jobber med regnskap, lønn og personal. Et enkelt søk i programmet gir deg den informasjonen du trenger raskt og nøyaktig. Sticos Oppslag har vært et uunnværlig verktøy for regnskapsførere og revisorer i snart 30 år, og brukes som en kvalitetssikring i det daglige arbeidet. Sticos Oppslag er et nyttig verktøy for alle som har økonomi- og personalansvar internt i egen bedrift. Se eller ring for mer info. gjør jobben lettere 02:2012 > Side 9 K O M P E T A N S E S E N T E R E T F O R R E GNS K A P, L Ø N N O G P E R S O N A L

10 Innleie av utenlandsk arbeidskraft Det er ikke uvanlig at det rekrutteres arbeidstakere utenfor Norges grenser. Dette kan enten skje i form av ansettelse i norske bedrifter, som innleie av arbeidstakere fra utenlandske bedrifter (herunder arbeids for mid lings bedrifter), eller ved at utenlandske bedrifter utfører arbeid for norske oppdrags givere ved bruk av egne ansatte. Registrert revisor Magne Olufsen, Sticos rådgiver Terje Brovold, Sticos Det går godt i det norske næringslivet, og den høye aktiviteten medfører stor etterspørsel etter arbeidskraft. I henhold til tall fra Skattedirektoratet fikk utenlandske statsborgere skrevet ut skattekort i Norge i løpet av Det tilsvarer ca. 15 prosent av de som var registret som sysselsatt i Norge. I denne artikkelen vil vi hovedsakelig belyse de ulike problemstillinger og gjeldende regelverk knyttet til innleie av utenlandsk arbeidskraft. Når det gjelder skatteplikten til henholdsvis det utenlandske selskapet og den utenlandske arbeidstakeren, vil det være viktig å fastslå om oppdraget i Norge er arbeidsinnleie eller et såkalt entrepriseforhold, dvs. at hele eller deler av et oppdrag subkontraheres til et utenlandsk foretak. Typiske kjennetegn for å klassifisere forholdet som arbeidsinnleie er: Side 10 > 02:2012 at utenlandsk arbeidsgiver ikke har resultatansvar for det arbeidet som utføres i Norge, at norsk oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet, at et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for norsk oppdragsgiver, at det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris, at norsk oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeidet, og at oppdragsgivers materialer og verktøy benyttes under oppdraget. UTENLAndSK ARBEIDSKRAFT: Artikkelen ser på ulike problemstillinger og gjeldende regelverk knyttet til innleie av utenlandsk arbeidskraft. Et entrepriseforhold innebærer at en oppdragstaker (entreprenøren) skal utføre et bestemt arbeid innen en avtalt frist. Entreprenøren bærer risikoen for at arbeidsresultatet er i samsvar med det som er avtalt. Videre stiller entreprenøren selv med arbeidstakere, materialer og verktøy samt at han utfører og har ansvar for planlegging, prosjektering og gjennomføring av arbeidet. Entreprenøren vil ha full instruksjonsmyndighet over arbeidstakerne, og disse må arbeide under entreprenørens ledelse. Skatteplikten for selskapet Entrepriseforhold Dersom forholdet karakteriseres som et entrepriseforhold, vil det utenlandske selskapet på grunn av sin aktivitet og sitt nærvær bli begrenset skattepliktig til Norge fordi foretaket driver virksomhet her 1. Selv om selskapet er skattepliktig etter intern norsk rett, må man se på om en eventuell skatte avtale innskrenker Norges beskatningsrett. Det må således vurderes om selskapet har et fast driftssted i Norge for å fastslå den endelige skatte plikten. Fast driftssted defineres i skatteavtaler og benyttes på forhold der den aktivitet som er utført i Norge, er av en slik karakter, et slikt omfang og har en såpass lang varighet at Norge ikke er 1 Skatteloven 2-3 (1), bokstav b.

11 forhindret fra å kunne skattlegge det utenlandske selskapet for inntektene av den aktivitet som utøves i Norge. Hovedregelen er at inntekter som skriver seg fra forretningsvirksomhet, skal skattlegges i det land virksomheten hører hjemme. Dersom virksomheten drives gjennom et fast driftssted som det utenlandske selskapet har her i landet, kan imidlertid Norge skattlegge overskuddet som tilskrives det faste driftsstedet 2. Hvorvidt det foreligger fast driftssted, har derfor avgjørende betydning for retten til å beskatte virksomhetsinntekter og indirekte betydning for å beskatte arbeidsinntekter og kapitalinntekter. Arbeidsinnleie Når det gjelder det utenlandske selskapet som leier ut arbeidstakerne, er det ikke noe separat krav om at virksomheten drives her eller bestyres herfra for at internrettslig norsk skatte plikt for arbeidsutleievirksomheten skal oppstå. Det må også i et slikt tilfelle vurderes hvorvidt det utenlandske selskapet har fast driftssted i Norge. Hvorvidt Norge har rett til å beskatte virksomhetsinntekter, avgjøres derfor i praksis i skatteavtalene. Ved reell arbeids utleie vil de utsendte arbeidstakernes arbeidsplasser hos norske oppdragsgivere i seg selv ikke kunne anses som fast driftssted for den utenlandske arbeidsgiveren. Utenlandske selskaper som driver ren formidling av arbeidstakere, vil ikke ha skatteplikt til Norge. Selv om grensen mellom arbeidsutleie og arbeids formidling vil kunne være flytende, er utgangspunktet at arbeids utleieren privatrettslig har et arbeidsgiverforhold til arbeidstakeren, mens arbeidsformidleren ikke har det. Skatteplikten for arbeidstakerne Entrepriseforhold I et entrepriseforhold vil det foreligge skatteplikt for de utenlandske arbeids takerne etter norsk intern rett, 2 OECDs mønsteravtale, artikkel 7 (1). men den endelige skatteplikten vil kunne avhenge av hvorvidt den utenlandske arbeidsgiverens aktivitet i Norge medfører skattemessig fast driftssted her. I henhold til skatteavtaler vil Norge normalt ikke skattlegge en utenlandsk arbeidstaker i de tilfeller det ikke foreligger fast driftssted i Norge, dersom arbeidstakeren har oppholdt seg i Norge i kortere tid enn 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode / ett kalenderår / ett inntektsår. Det er et vilkår at arbeidstakeren ikke blir lønnet av arbeidsgiver som er hjemmehørende i Norge. Bostedsstaten til den utenlandske arbeidstakeren har i et slikt tilfelle eksklusiv beskatningsrett. Dersom arbeidstakeren oppholder seg i Norge utover 183 dager, vil skatteplikten imidlertid foreligge uavhengig av om det er fastslått fast driftssted i Norge. Likeledes vil arbeidstakerne bli vurdert som skattepliktige til Norge fra første dag uavhengig av 183-dagers regelen dersom det utenlandske selskapet har fast driftssted i Norge. Dersom det ikke foreligger skatte avtale med det andre landet, vil Norge gjennomføre beskatning for den aktuelle inntekten etter norsk intern rett. Arbeidsinnleie Skatteplikten i forbindelse med arbeids leie er regulert i skatteloven 2-3 (2). Utenlandske arbeidstakere som stilles til rådighet for andre (utleies) for å utføre arbeid innen riket, blir skattepliktig til Norge. Dette gjelder også om oppholdet er av kortvarig karakter (mindre enn 183 dager) og selv om arbeidstakerens lønn ikke utbetales direkte fra norske kilder. Med «stilles til rådighet for andre» menes at en utleier stiller arbeids takere til disposisjon for å utføre arbeid i en annens (oppdragsgiver) virksomhet og at utleieren ikke har ansvar for og heller ikke bærer risikoen for arbeidsresultatet. Skatteavtalen vil ikke begrense beskat ningsretten som Norge har etter intern rett, jf. for eksempel art. 15 (2) bokstav d i den nordiske skatteavtalen. Dette følger ikke uttrykkelig FOLKetRYgden: Etter intern rett er en person som er arbeidstaker i Norge, pliktig medlem av folke trygden selv om han ikke regnes som bosatt i Norge. av alle avtaler, men forholdet blir praktisert slik uansett. En utenlandsk arbeidstaker som stilles til rådighet for andre (utleies) for å utføre arbeid innen riket, blir dermed skattepliktig til Norge fra første dag. Trygdeforhold og arbeidsgiveravgift Etter intern rett er en person som er arbeidstaker i Norge, pliktig medlem av folketrygden selv om han ikke regnes som bosatt i Norge 3. En utenlandsk arbeidsgiver har plikt til å betale arbeidsgiveravgift for lønn og godtgjørelse utbetalt for arbeid utført i Norge. Plikten til å betale arbeidsgiveravgift er knyttet til plikten til å innberette lønn og annen godtgjørelse for arbeid 4. Plikten til å betale arbeids giveravgift gjelder selv om arbeidsgiver ikke har skattepliktig virksomhet i Norge og uavhengig av arbeidstakers skatteplikt til Norge. Rådsforordning nr. 1408/71 med tillegg regulerer hvilken trygdelovgivning som får anvendelse for personer som er statsborgere i et EØS-land og har bostedsmessig og/eller arbeidsmes 3 Folketrygdloven Folketrygdloven 23-2 og ligningsloven :2012 > Side 11

12 PLIKTIG UANSett: Plikten til å innberette utbetalt lønn og andre godt gjørelser er uavhengig av om de ansatte er skattepliktige til Norge eller ikke. sig tilknytning til ett eller flere andre EØS-land. Disse reglene har også betyd ning for i hvilket land det skal betales sosiale avgifter. Etter Rådsforordning (EØF) 1408/71 er hovedregelen at en EØS-borger som arbeider i et annet EØS-land, skal være medlem i arbeidslandets trygdeordning. Det er likevel viktige unntak fra hovedregelen om trygdemedlemskap i arbeidslandet. Dersom arbeidstakeren sendes til Norge for en utenlandsk arbeidsgivers regning, skal utsenderlandets trygdelovgivning gjelde dersom oppholdet er under tolv måneder. Tilsvarende vil en arbeids taker som vanligvis utfører lønnet arbeid i to eller flere EØS-land, være omfattet av trygdelovgivningen i sitt bostedsland dersom han utfører deler av sitt arbeid i bostedslandet, eller når han har flere arbeidsgivere som er hjemmehørende i forskjellige EØS-land. Arbeidsgiveren kan imidlertid bare unnlate å beregne og innbetale norsk arbeidsgiveravgift når det ved blankett e 101 eller annen særskilt melding fra NAV fremgår at en navngitt arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land. Fritaket for å beregne og innbetale norsk arbeidsgiveravgift gjelder bare for det tidsrom som er angitt på blanketten/meldingen. Rapporteringsplikt Det kan foreligge en særskilt rapporteringsplikt når oppdraget utføres av et utenlandsk selskap 5. For oppdrag som utføres innen riket er opplysningsplikten begrenset til å gjelde oppdrag som utføres på sted for bygge- og monteringsvirksomhet eller på sted som står under oppdrags givers kontroll. Sted for bygge- og monteringsvirksomhet omfatter for eksempel byggeplasser, anleggsplasser og andre steder hvor det utføres bygge- og monteringsarbeid. Sted som står under oppdragsgivers kontroll, er oppdragsgivers egne lokaler, enten disse er eid eller leid. For oppdrag som utføres på norsk kontinentalsokkel, gjelder opplysningsplikten alle oppdrag uten begrens ninger med hensyn til hvor de utføres på sokkelen. Alle rapporteringspliktige oppdrag skal innrapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker på skjema RF-1199, og det skal gis opplysninger om selve oppdraget samt de arbeidstakerne som deltar på oppdraget. Opplysningene skal rapporteres uav 5 Ligningsloven hengig av oppdragstakers og arbeidstakers eventuelle skatteplikt til Norge. Oppdragsgiver skal gi opplysninger om oppdragstaker og opplysninger om dennes arbeidstakere som benyttes for å utføre oppdraget. Oppdragstaker har plikt til å gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes for å utføre oppdraget. Skattetrekk Utenlandsk selskap har plikt til å gjennomføre forskuddstrekk av lønn og andre godtgjørelser som er skattepliktige til Norge. Dersom det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge, kan den utenlandske arbeidstakeren søke skattekontoret om å utstede en erklæring om fritak for forskuddstrekk. Lønnsinnberetning Plikten til å innberette utbetalt lønn og andre godtgjørelser i henhold til ligningslovens bestemmelser påligger så vel innenlandsk som utenlandsk arbeidsgiver, og er uavhengig av hvorvidt de ansatte er skattepliktige til Norge eller ikke. Solidaransvar Ved arbeidsutleie vil den utenlandske arbeidsgiveren ha det formelle ansvaret for å oppfylle alle forpliktelser overfor norske skattemyndigheter, som rapportering av egne ansatte, betaling av arbeidsgiveravgift, skattetrekk og lønnsinnberetning for de innleide arbeidstakerne. Det er imidlertid verdt å merke seg at også den norske oppdragsgiveren vil være soli Side 12 > 02:2012

13 darisk ansvarlig dersom forpliktelsene ikke blir oppfylt. Skatteoppkreveren (kommunekassereren) kan imidlertid bestemme at den ene av de ansvarlige skal være fritatt fra ansvaret når partene i avtale uttrykkelig har regulert hvem av dem som skal utføre de nevnte plikter. Det innrømmes normalt fritak for én av de ansvarlige når partene fremlegger en tilfredsstillende skriftlig avtale. Selvangivelsesplikt Alle som har hatt formue eller inntekt som er skattepliktig etter skatteloven, skal levere selvangivelse 6. Selvangivelsesplikten gjelder fullt ut selv om inntekten blir vurdert som ikke skatte pliktig etter skatteavtale. Dersom den utenlandske arbeidstakeren har vært på kortvarig arbeidsoppdrag i Norge (mindre enn 183 dager) og er lønnet av en utenlandsk arbeidsgiver, skal han levere selvangivelsen til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Merverdiavgift Entrepriseforhold Utenlandske leverandører som tar på seg oppdrag i Norge, blir merverdiavgiftspliktige på samme måte som norske leverandører. Det innebærer at de må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og fakturere kunden med norsk merverdiavgift på de samme vilkår som norske næringsdrivende. Utenlandsk næringsdrivende som har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret på ordinær måte. Utenlandsk næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal registreres ved rep resentant når han her i landet har omsetning som er avgiftspliktig 7. Den utenlandske næringsdrivende og hans norske representant er begge ansvarlige for at merverdiavgift blir beregnet og betalt 8. Det er imidlertid den 6 Ligningsloven Merverdiavgiftsloven 2-1 femte ledd og Merverdiavgiftsforskriften Merverdiavgiftsloven 11-1 tredje ledd. utenlandske næringsdrivende som primært er ansvarlig. I enkelte tilfeller kan det oppstå spørsmål om den utenlandske næringsdrivende har omsetning i Norge eller omsetter til Norge. Omset ning fra utlandet til Norge (import) må avgrenses mot omsetning som foregår internt i Norge. For tjenesteleveranser vil utenlandske nærings drivende normalt være avgiftspliktige til Norge for fysiske arbeider som utføres i Norge, f.eks. utenlandske håndtverkerfirma som utfører oppdrag i Norge. Dette må avgrenses mot arbeidskraftleie, som anses som kjøp av fjernleverbar tjeneste for den norske kunden. Se mer om dette nedenfor. Ved kjøp av tjenester i Norge fra utenlandske næringsdrivende som ikke har forretningssted i Norge og som heller ikke er registrert ved representant, har staten hjemmel til å inn fordre avgiften hos kjøper 9. Det er bare selve merverdiavgiften som kjøper blir ansvarlig for, ikke renter eller tilleggsavgift. Ordningen er begrenset til å gjelde i følgende situasjoner: når det ikke er fradragsrett for anskaffelsen etter Merverdiavgiftsloven 8-1, når kjøper er ikke-registreringspliktige næringsdrivende, f.eks. bank, forsikring, driver undervisning eller annen omsetning unntatt merverdiavgiftsplikt, når kjøper er stat, kommune eller institusjon drevet av stat eller kommune, i den utstrekning disse ikke har fradragsrett for mva av leveransen. Arbeidsinnleie Utenlandsk næringsdrivende vil ikke være avgiftspliktig til Norge for sin levering av fjernleverbare tjenester til norske kjøpere. Med fjernlevering forstås tilfeller hvor utførelsen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke, eller vanskelig, kan knyttes til et bestemt sted. Leie av arbeids 9 Merverdiavgiftsloven 2-1 femte ledd og Forskrift til skattebetalingsloven kraft vil være en tjeneste som kan fjernleveres, og utenlandsk næringsdrivende som leier ut arbeidskraft til Norge, blir derfor ikke merverdiavgiftspliktig til Norge. Avgiftsplikten ved innførsel av fjernleverbare tjenester er i stedet pålagt norske kjøpere av slike tjenester, som dermed skal beregne utgående merverdiavgift ved innførsel av slike tjenester. Denne avgiftsplikten påhviler imidlertid bare næringsdrivende hjemmehørende i Norge, og stat og kommune eller institusjon som eies eller drives av stat eller kommune. Næringsdrivende i Norge skal dermed betale utgående merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester, herunder innleie av arbeidskraft, fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen 10. Den betalte utgående merverdiavgiften kan fradragsføres som inngående merverdiavgift når anskaffelsen er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten 11 og ikke rammes av bestemmelsene om avskåret fradragsrett 12. Ved vurderingen av om forholdet skal anses som leie av arbeidskraft eller kjøp av en bestemt tjeneste, må det bl.a. legges vekt på hvem som har ansvaret for arbeidsresultatet, hvem som holder driftsmidler og hvem som har instruksjonsmyndigheten under arbeidet. Hvis utleieren er ansvarlig for ovennevnte punkter, trekker det i retning av at det er kjøp av en bestemt tjeneste og ikke leie av arbeidskraft. Leie av arbeidskraft for utføring av helse-, sosial- eller undervisningstjenester faller utenfor merverdiavgiftslovens område 13, slik at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innleie av arbeidskraft til slike formål. Artikkelen er tidligere publisert i Sticosmagasinet 1/ Merverdiavgiftsloven Merverdiavgiftsloven Merverdiavgiftsloven 8-3 og Merverdiavgiftsloven 3-2 til :2011 > Side 13

14 AktueLLe satser > A jour pr. > AVGIFTSSATSER 2012 Arbeidsgiveravgift Ordinære næringer Landbruk og fiske Sone 1 14,1 % 14,1 % Sone 1a 10,6 % / 14,1 % * 10,6 % Sone 2 10,6 % 10,6 % Sone 3 6,4 % 6,4 % Sone 4 5,1 % 5,1 % Sone 4a 7,9 % 5,1 % Sone 5 0 % 0 % * Inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 10,6 % overstiger for foretaket (kr for foretak som driver veitransport), er satsen 10,6 %. Etter det er satsen 14,1 %. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, ev. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie benyttes satser i den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført. det er særregler for foretak som driver med bygging og reparasjoner av skip og produksjon av stålprodukter. Merverdiavgift Ordinært 25 % matvarer 15 % persontransport, romutleie, kringkastingstjenester, adgang til museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer 8 % Avgift på arv og gaver Av netto formuesoverføring ved arv eller gave svares avgift til staten etter følgende satser: Barn, fosterbarn, stebarn, foreldre Andre Av de første % 0 % Av de neste % 8 % Av overskytende beløp 10 % 15 % Fribeløp for gaver kr kr BETALINGSTERMINER VIKTIGE DATOER A = Terminoppgave og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift M = Terminoppgave og betaling av MVA F = Forskuddsskatt personlige skattytere (næringsdrivende) E = Forskuddsskatt upersonlige skattytere, f.eks. AS A M F E 1. termin termin termin termin termin termin gebyrer til Brønnøysundregistrene mv. Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap Første 8 uker 1R kr 860 pr. uke Neste 10 uker 2R kr 1720 pr. uke Neste 8 uker 3R kr 2580 pr. uke Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Ved elektronisk innsending via Altinn er fristen 31. august. RENTESATSER Forsinkelsesrente (morarente) Fra til Fra til ,25 % p.a. 8,75 % p.a. Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret Rentesatsen er 1,26 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget. For restskatt beregnes det rentetillegg fra 1. juli i inntektsåret (fra 15. mars året etter for upersonlige skattytere) til forfall 1. termin. For tilgodebeløp beregnes rente fra 1. juli i inntektsåret (fra 15. mars året etter for upersonlige skattytere) til skatte oppgjøret blir sendt. For tilleggsforskudd beregnes rente fra 31. mai til skatteoppgjøret blir sendt. Renter etter vedtak om endringssak Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser: Renter ved økning av skatt og avgift 3,0 % p.a. 2,75 % p.a. Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift 2,0 % p.a. 1,75 % p.a. Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift: Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter. Utgiftsgodtgjørelser 2012 Godtgjørelse til kost og overnatting Innland Dagsreiser uten overnatting: Fra 5 til 9 timer: kr 190 Fra 9 til 12 timer: kr 290 Over 12 timer: kr 480 Reiser med overnatting: Over 12 timer: kr 640 For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Måltidstrekk i godtgjørelsen: Frokost: kr 64 (10 %), lunsj kr 256 (40 %), middag kr 320 (50 %). Nattillegg Ulegitimert nattillegg ved overnatting: kr 400 Utland I utlandet gjelder det egne satser for hvert land, Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten mulighet for å koke mat: kr 293 For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er mulighet for å koke mat eller har overnattet privat: kr 190 Matpenger (fravær fra hjemmet minst 12 timer) kr 82 Bilgodtgjørelse km kr 3,90 pr. km 0ver km kr 3,25 pr. km Arbeidstakere i Tromsø gis et tillegg på kr 0,10 pr. km til satsene ovenfor. Bruk av El-bil kr 4,10 pr. km Tillegg pr. passasjer pr. km kr 1,00 Tillegg for tilhenger pr. km kr 0,70 Satsene gjelder også utenlands, men for kjøring i utlandet er satsen kr 3,90 uansett kjørelengde. naturalytelser Bilbeskatning 2011 og 2012 Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr (kr i 2011) og 20 % av overskytende listepris. Ved følgende forhold reduseres listeprisen til: Ordinær bil El-bil El-bil 50,00 % Eldre bil enn tre år pr. 1. jan. 75,00 % 37,50 % Yrkeskjøring over km 75,00 % 50,00 % Eldre bil og yrkeskjøring over km 56,25 % 37,50 % Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. Biler som faller utenfor standardreglene (i liten grad egnet for privat bruk) Arbeidsreise t.o.m km, pr. km 3,20 3,25 Over 4000 km, pr. km. 1,50 1,50 Side 14 > 02:2012

15 Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Normrente satsen offentliggjøres på Skatte direktoratets hjemmeside, Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr pr med til bakebetalingstid høyst ett år). Normrentesatser i Januar og februar 2,75 % 2,75 % Mars og april 2,75 % 2,75 % Mai og juni 2,75 % 2,25 % Juli og august 2,75 % 2,25 % September og oktober 2,75 % Fastsettes senere November og desember 2,75 % Fastsettes senere skjermingsrente Skjermingsrente på lån til selskaper Optimal rente Januar februar 1,6 % 1,1 % 1,5 % Mars april 1,6 % 1,1 % 1,5 % Mai juni 1,6 % 1,1 % 1,5 % Juli august 1,6 % Fastsettes senere Fastsettes senere September oktober 1,6 % Fastsettes senere Fastsettes senere November desember 1,6 % Fastsettes senere Fastsettes senere Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges én gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside Elektronisk kommunikasjon Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av kostnader til telefon og Internett mv. settes til opptil kr 4000/6000 ved dekning av henholdsvis en og dekning av flere kommunikasjonstjenester. Dekning inntil kr 1000 er skattefri. Dekker arbeidstakeren selv kostnader, skal fordelen reduseres tilsvarende. FERIEPEngER Etter ferieloven: (4 uker Med 5 uker og én dag) ferie Personer under 60 år 10,2 % 12,0 % Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G 12,5 % 14,3 % For inntekt utover 6 G 10,2 % 12,0 % grunnbeløp I FOLKETrygdEN Grunnbeløpet (1 G) pr = kr Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2011 = kr Grunnbeløpet reguleres pr Da fastsettes også gjennomsnittlig grunnbeløp for GAVER I OG UTEnfOR AnsETTElsEsfORHOLD Skattefrihet for mottaker Verdi Fradrag for giver Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år kr 8000 ja Gullklokke m/innskrip. kr ja Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 kr 3000 ja Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 kr 4500 ja Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år, eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år kr 3000 ja Premie for forbedringsforslag kr 2500 ja Andre gaver i arbeidsforhold kr 1000 nei Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold kr 500 ja Ovennevnte gjelder kun for gaver i form av naturalia. SKATTESATSER 2011 OG Aksjeselskaper Inntektsskatt 28,0 % 28,0 % Personer Alminnelig inntekt (Nord troms og Finnmark 24,5 %) 28,0 % 28,0 % Trygdeavgift lønnstakere 7,8 % 7,8 % Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem 7,8 % 7,8 % Trygdevgift næringsinntekt jordbruk og skogbruk 7,8 % 11,0 % Trygdeavgift næringsinntekt 11,0 % 11,0 % Trygdeavgift pensjons-, lønns- og nærings- inntekt for personer under 17 år eller over 69 år 4,7 % 4,7 % Toppskatt Innslagspunkt trinn 1, sats 9 % 1) Innslagspunkt trinn 2, sats 12 % ) I Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 % Personfradrag Klasse Klasse Formuesskatt Innslagspunkt, sats 1,1 % Maksimalt skattefradrag for pensjonister kr kr Nedtrapping 15,3 % fra kr kr Nedtrapping 6,0 % fra kr kr Særfradrag for uførhet kr kr MinsTEfradrag Minstefradrag i lønn Sats 36 % 38 % Minimum kr kr Maksimum kr kr Minstefradrag i pensjonsinntekt Sats 26 % 26 % Minimum kr kr Maksimum kr kr AVSKRIVNIngER DRIFTSMIdlER Grp. Gjenstand A: Kontormaskiner 30 % 30 % B: Ervervet goodwill 20 % 20 % C: Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede 20 % 20 % D: Personbiler, traktorer, annet rullende maskineri og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m. 20 % 20 % E: Skip, fartøyer, rigger m.m. 14 % 14 % F: Fly og helikopter 12 % 12 % G: Anlegg for overføring og distribusjon av elkraft og elektroteknisk utrustning 5 % 5 % H: Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m. 4/8 % 1) 4/6/10 % 2) I: Forretningsbygg 2 % 2 % J: Fast teknisk installasjon i bygninger, herunder varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektrisk anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg o.l. 10 % 10 % 1) Bygg med kort levetid kan avskrives med inntil 8 %. 2) Bygg med brukstid under 20 år kan avskrives med inntil 10 %. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med inntil 6 %. 02:2012 > Side 15

16 Valg av foretaks form enkeltpersonforetaket Rådgiver Børge Busvold, Revisorforeningen Når du skal starte næringsvirksomhet, er flere foretaksformer aktuelle. Vi skal i en artikkelserie se nærmere på fordeler og ulemper ved ulike foretaksformer. I denne utgaven ser vi nærmere på enkeltpersonforetaket. Enkeltpersonforetaket kjennetegnes av få formelle krav og at eieren kan dra nytte av underskudd i sin personlige ligning. Enkeltpersonforetaket er den vanligste foretaksformen. Ofte starter virksomhet i det små, og eieren vil se det hele litt an for å se om virksomheten er liv laga. Da passer enkeltpersonforetaket godt. Kan man stille sikkerhet og har fornuftige forretningsplaner, er banken ofte villig til å finansiere lån til virksomheten. I oppstartfasen er det også nyttig at eieren får fradrag for underskudd i enkeltpersonforetaket ved ligningen. Det er klare og relativt enkle regler som gir adgang til å omdanne et enkelt personforetak til aksjeselskap uten beskatning hvis det senere skulle vise seg å være en mer hensiktsmessig organisasjonsform. Det er også adgang til å omdanne enkeltpersonforetak skattefritt til et deltakerlignet selskap, for eksempel et ansvarlig selskap (ANS). Det er ikke adgang til å omdanne et aksjeselskap skattefritt til enkeltpersonforetak. Det er heller ikke mulig å omdanne et ansvarlig selskap skattefritt til enkeltpersonforetak. Få formelle regler Foretaksformen krever ikke formelle vedtekter eller selskapsavtale. Det er ikke plikt til å registrere enkelt personforetak i Foretaksregisteret. Unntak gjelder for enkeltpersonforetak som driver varehandel eller som sysselsetter mer enn fem ansatte eller som er registreringspliktige etter særlovgivning. Enkeltpersonforetak kan registrere seg i Foretaksregisteret på frivillig basis, men det koster penger, for tiden kr 2127 hvis registreringen skjer elektronisk. Foretak som er registrert i Foretaksregisteret, får tilsendt firmaattest. Et enkeltpersonforetak som er MVApliktig eller som har ansatte 1, må r egistrere seg i henholdsvis MVAregisteret eller i AA-registeret. Det blir da automatisk registrert i enhetsregisteret og får et organisasjonsnum 1 er det mer enn 30 ansatte, gjelder enkelte krav i selskapsloven også for enkeltpersonforetak, jf. selskapsloven 1-1 (3). mer. Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i AA-registeret eller i MVAregisteret, faller utenfor regi stre ringsplikten, men kan søke om frivillig registrering. Registrering i Enhetsregisteret er gratis. Et enkeltpersonforetak må føre regnskap etter bokføringslovens regler, men er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven før det når en betydelig størrelse 2. Enkeltpersonforetaket slipper derfor å utarbeide fullstendig årsregnskap med noter og årsberetning. Foretaket leverer næringsoppgave 1 til skattemyndighetene. Næringsoppgave 1 er et skatteregnskap uten plikt til å bruke regnskapslovens vurderingsprinsipper. Selv om det er noe færre og noe enklere formelle regler for enkeltpersonforetak enn for aksjeselskaper, bør de fleste enkeltpersonforetak velge å få regnskapet ført av en autorisert regnskapsfører. Reglene knyttet til skatt, 2 eiendeler over 20 millioner kroner eller ansatte med mer enn 20 årsverk, jf. regnskapsloven 1-2 første ledd nr 11. Side 16 > 02:2012

17 ENKELTPERSONFORetAKet: Enkeltpersonforetaket kjennetegnes av få formelle krav og at eieren kan dra nytte av underskudd i sin personlige ligning. merverdiavgift, bokføring, rapportering og innberetning, er kompliserte og det er fort gjort å gjøre kostbare feil. Litt større foretak, gjerne med behov for rådgivning, kan med fordel benytte seg av en revisor. Enkeltpersonforetak som ikke er regnskapspliktige, er ikke pliktige til å sende inn regnskapet til regnskapsregisteret. Ansvar Den viktigste forskjellen mellom enkelt personforetaket og aksjeselskapet er at eieren av enkeltpersonfore taket har fullt ansvar for foretakets forpliktelser. I aksjeselskap er eieren ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser. I praksis kan dette skillet ha liten verdi. Aksjonærene i mindre selskaper opplever ofte at selskapet ikke får lån i banken uten at aksjonæren stiller garanti for lånet. Da er aksjonæren likevel ansvarlig for dette lånet (men ikke for andre forpliktelser), men uten å kunne kreve fradrag for selskapets underskudd eller tap. Det er videre nesten umulig for aksjonæren å få fradrag for tap på kausjonen/sikkerheten de har stilt for selskapets lån dersom aksjeselskapet ikke kan gjøre opp for seg. Ansvaret for foretakets forpliktelser i et enkeltpersonforetak gjelder imidlertid ikke bare for foretakets gjeld. Ansvaret gjelder også mulig erstatningsansvar eller andre krav som foretaket pådrar seg. Det vil man unngå hvis virksomheten drives i aksjeselskap. Uttak av overskudd Enkeltpersonforetaket er en del av den personlig næringsdrivendes økonomi, og overskudd kan tas ut av foretaket etter hvert som det tjenes opp. Dette er en stor fordel i forhold til aksjeselskapet der overskudd (som ikke tas ut som lønn) ikke kan tas ut før på generalforsamlingen året etter det er opptjent. Skattemessige forhold Virksomheten lignes sammen med eieren. Vi har nevnt adgangen til å kreve fradrag for underskudd i enkelt personforetaket i egen ligning. Videre beskattes eieren for overskudd fra enkeltpersonforetaket. Det er dessverre mange skatteregler som faller uheldig ut for enkeltpersonforetaket i forhold til enmanns-as-et. Vi skal nevne noen av de viktigste. Minstefradrag Minstefradrag skal i utgangspunktet dekke utgifter i yrke, men fungerer for de fleste i praksis som et standardfradrag for lønnstakere og pensjonister. Test oss GRATIS i 7 dager forvalt.no Lett og brukervennlig presentasjon av alle norske foretak Regnskaps- og konkurrentanalyser Roller og relasjoner i næringslivet Kredittvurdering av foretak Segmenteringsverktøy med eksport til Excel Maler for juridiske dokumenter Overvåking / e-postvarsling ved endringer og nyhetssaker Finn oss på forvalt.no eller ta kontakt på :2011 > Side 17

18 SYKEPengeR FRA 17. SYKedAG: Selvstendig næringsdrivende har også rett til sykepenger, men først fra 17. sykedag. Det er mulig å tegne frivillig forsikring hos NAV for å få sykepenger også de første 16 dagene. Minstefradraget i lønn er på inntil kr (2012) og gis i alle lønnsinntekter, også i lønnsinntekter fra eget aksjeselskap. Det gis ikke minstefradrag i næringsinntekt. Næringsdrivende får bare fradrag for faktiske utgifter i næringen etter bilag. Husleie Det er mulig for et aksjeselskap på visse vilkår å leie sitt kontorlokale hos aksjonæren til markedspris. I fritakslignet bolig er dette som regel skattefritt for aksjonæren 3. I enkeltpersonforetak kan man ikke operere med slik kontorleie til markedspris, men må nøye seg med et standardfradrag på kr 1600 pr. år (!) 4. Det hjelper ikke om boligen eies av ektefellen. Leier man kontor i samboers bolig, godtas den reelle kontorleien hvis leieforholdet anses som reelt. Diettgodtgjørelse En lønnstaker kan skrive reiseregning og få diettgodtgjørelse på tjenestereise etter statens satser uten å måtte dokumentere utgiftene. En næringsdrivende må ta vare på alle kvitteringer og dokumentasjon for å kunne kreve fradrag. Bilgodtgjørelse En lønnstaker kan få bilgodtgjørelse for kjøring i yrke inntil statens satser uten at det blir beregnet skattepliktig overskudd. En næringsdrivende kan få fradrag for bruk av privatbil i nærin gen etter de samme satsene, forutsatt at 3 Vær imidlertid oppmerksom på at denne delen av boligen ikke kan selges skattefritt selv om vilkårene for skattefrihet (bo- og eiertid) ved realisasjon av resten av boligen er oppfylt. 4 det kan alternativt kreves fradrag for faktiske kostnader knyttet til kontoret. kjøringen dokumenteres med kjørebok, men bare inntil 6000 km på årsbasis. Brukes bilen i snitt mer enn 6000 km, må bilen og bilkostnadene tas inn i regnskapet med tilbakeføring av kostnadene som faller på privat bruk etter de samme reglene som for fri bil i arbeidsforhold 5. Personinntekt Personinntekten er grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt. For enkeltpersonforetak må det foretas en egen beregning av personinntekt etter relativt kompliserte regler. Utgangspunktet er næringsinntekten i foretaket med fradrag for faktiske kapitalinntekter og et beregnet skjermingsfradrag på investeringene som er foretatt i virksomheten. I enkeltpersonforetak blir det beregnet personinntekt av overskuddet som opptjenes, uavhengig av om det tas ut eller ikke. Dette i motsetning til lønnstakere der det bare blir bereg net personinntekt på faktisk uttatt lønn. Trygderettigheter En lønnstaker opptjener rettigheter til pensjon på grunnlag av brutto lønn. Lønnstakeren opptjener også andre rettigheter, bl.a. rett til 100 % sykepenger fra første sykedag. De første 16 dagene betales av arbeids giver. For å finansiere dette skal det betales arbeids giveravgift (opptil 14,1 %) av lønn som arbeidsgiver betaler og trygde avgift på 7,8 % som arbeidstaker betaler. En selvstendig næringsdrivende opptjener også rettigheter til pensjon og 5 det er særregler for tilfeller der tilbakeføringen vil utgjøre mer enn 75 % av bilutgiftene. trygdeytelser fra folketrygden. Pensjonsrettighetene beregnes på grunnlag av personinntekten. Selvstendig næringsdrivende har også rett til sykepenger med 65 prosent av sykepengegrunnlaget (opp til 6G) fra 17. sykedag. Det betales ikke arbeidsgiveravgift for selvstendig næringsdrivende, men trygdeavgiften er 11 % av personinntekten. Det er mulig å tegne frivillig forsikring hos NAV for å få sykepenger også de første 16 dagene, og eventuelt 100 prosent av sykepengegrunnlaget i stedet for 65 prosent. Forsikringen er fradragsberettiget, men er ganske kostbar. Også en del andre rettigheter etter folketrygdloven er dårligere for selvstendig næringsdrivende enn for ansatte. Næringsdrivende har som hovedregel ikke krav på dagpenger ved arbeidsledighet. Når det gjelder foreldrepenger ved fødsel, får nærings drivende bare 65 % dekning med mindre de tegner tilleggsforsikring. Pensjonsforsikring Selvstendig næringsdrivende kan opprette pensjonsordning i et forsikringsselskap med skattemessig fradrag etter 2-3 (2) i innskuddspensjonsloven. Innskuddet kan utgjøre inntil 4 % av personinntekten i foretaket. Fradraget gis i næringsinntekten slik at det får virkning både for alminnelig inntektsskatt, trygdeavgift og toppskatt. Bestemmelsen gjelder også for aksjeselskaper med eieren som eneste ansatte som derfor i utgangspunktet faller utenfor ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Side 18 > 02:2012

19 Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto: Monkey Business Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre med årsregnskap, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumenta sjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, prognoser, grafer, perioderapporter, konsernregnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrøm oppstilling m.m. I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres umiddelbart. Gratis demoversjoner finner du hos 01:2012 > Side 19 Finale Systemer as Tlf.: e-post: SMS Finale til

20 Elektronisk skattekort innføres Fra neste år innføres det en ordning med elektronisk skattekort. Første året vil det være frivillig for arbeidsgiver å ta dette i bruk, men fra 2014 blir ordningen obligatorisk for alle. Rådgiver Børge Busvold, Revisorforeningen Dagens ordning innebærer at arbeidstakeren leverer skattekortet på papir til arbeidsgiver både ved hovedutskrivningen i desember og ved eventuelle endringer av skattekortet i løpet av inntektsåret. Arbeidsgiver Dette kan være tungvint, særlig sett fra arbeidsgivers side. Etter den nye ordningen skal arbeidsgiver innhente skattekortet elektronisk direkte fra Skatteetaten enten via lønnssystemet eller via en egen portal på Altinn. Dette gjelder både i forbindelse med den årlige hovedutskrivingen og i forbindelse med endringer gjennom året. For å få med seg endringer gjennom året kan arbeidsgiver få varsel fra Skatteetaten om at skattekort er endret, for eksempel via SMS. Arbeidsgiver kan også forespørre om endringer i forkant av hver lønnskjøring. Det kan bl.a. være aktuelt for arbeidsgivere som bruker lønnssystemer. Arbeidsgiver har ansvar for å gjennomføre trekk etter et oppdatert skatte kort. Arbeidsgiver får tilgang til hele skatte kortet, både del 1 og del 2. Skattyter må informere arbeidsgiver om vedkommende er hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver slik at bare hovedarbeidsgiver trekker etter tabell. Arbeidstaker Skattyter skal ikke lenger levere skatte kort til sin(e) arbeidsgiver(e). I stedet for skattekort vil skattyter motta en «Melding om skattetrekk» fra Skatteetaten med informasjon om skattetrekk, beregningsgrunnlag og annen informasjon som vil være tilstrekkelig for å kunne ta stilling til om skattetrekket er riktig fastsatt. Personvern Personvernhensyn er utfordrende i en slik ordning. I prinsippet kan hvem som helst hente ut skattekort på enhver person. I rapporten er personvernet tenkt ivaretatt ved at arbeidstakeren kan få opplyst om hvem som har innhentet elektronisk skattekort på seg gjennom en elektronisk innsynstjeneste og ved at disse arbeidsgiverne vil fremgå av neste års skattetrekksmelding til skattyter. Dette vil virke forbyggende. Det argumenteres dessuten for at skattekortet bare vil inneholde lønnstakerens fødselsnummer, tabellnummer, trekkprosent og kommunenummer. Navn og adresse frem går ikke. Tjenesten vil også være sikret mot at den kan benyttes til å søke etter fødselsnumre som er i bruk. Ikrafttredelse Den nye ordningen trer i kraft for fullt fra årsskiftet (forskuddstrekket for 2014). Inntektsåret 2013 vil være et overgangsår, hvor arbeidsgivere og fagsystemleverandører frivillig kan ta i bruk den nye løsningen for innhenting av skattekort. Skattyter vil motta skattekort på vanlig måte, og dette kan eventuelt benyttes av arbeidsgivere som ikke har lagt om sine rutiner. OVERFØRES ELEK TRONISK: Med det nye systemet skal alle arbeidsgivere kunne innhente skattekortet elektronisk direkte fra Skatteetaten enten via lønnssystemet eller via en egen portal på Altinn. SkatteFunn søk før 1. september SkatteFunn har en preliminær søknadsfrist 1. september for nye prosjekter. De som søker innen denne datoen, er garantert å få sin søknad ferdigbehandlet i søknadsåret, og vil dermed kunne legge årets prosjektkostnader (for godkjent prosjekt) inn i fradragsgrunnlaget. Søknader sendt etter denne datoen, har ingen slik garanti. Side 20 > 02:2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2012 Grant Thornton informerer Nr. 4/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Snart jul og et nytt år Det nærmer seg jul

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011 Grant Thornton informerer Nr. 2/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Ansatte - virksomhetens viktigste resurs! HSH fastslår i undersøkelser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013 Grant Thornton informerer Nr. 3/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton vokser Det er med stor glede

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012 Grant Thornton informerer Nr. 3/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle har hatt en fin sommer til tross

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011 Grant Thornton informerer Nr. 4/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi hjelper små og mellomstore virksomheter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010 Grant Thornton informerer Nr. 3/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer I forrige nummers leder omtalte vi den senere tids internasjonale

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2015

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2015 Grant Thornton informerer Nr. 2/2015 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser! Revisor er virksomhetenes viktigst

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014 Grant Thornton informerer Nr. 1/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Den nye regjeringen har nå vært på plass noen måneder, og vi begynner

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008 Grant Thornton informerer Nr. 3/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4. Magasinet Kundemagasin 1-2010 Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag................................................

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer