OSLOKONFERANSE Restaurant/uteliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLOKONFERANSE Restaurant/uteliv 22.11.10"

Transkript

1 OSLOKONFERANSE Restaurant/uteliv Oslo politidistrikt, Finansog miljøkrimseksjonen Seksjonssjef Gro Smogeli FINANS- OG MILJØKRIMSEKSJONEN

2 Organisasjonskart Politimester OSLO POLICE DISTRICT Strategisk støtteenhet 91 Informasjonsenhet 92 Visepolitimester Informasjonssjef Ordensavdeling 1 Kriminalavdelingen 2 Personalavdelingen 3 Administrasjonsavdeling 4 Grethe Solberg Larsen Personalsjef Fellesoperativ seksjon 11 Vold- og sedelighetsseksjon 21 Personalkontor 31 Kontor for eiendom og sikkerhet 41 Spesialseksjon 12 Seksjon for organisert kriminalitet 22 Lønningskontor 32 IKT - kontor 42 Trafikkseksjon 13 Arrest og påtaleseksjon 23 Utdanningskontor 33 Økonomikontor 43 Sentrum politistasjon 14 Utlendings- og forvaltningsseksjon 24 HMS - kontor 34 Kjøretøyforvaltningskontor 44 Majorstua politistasjon 15 Finans- og miljøkrimseksjon 25 Innkjøps - og materiellkontor 45 Stovner poilitistasjon 16 Kontor for rettspsykiatri -Politilege 46 Grønland politistasjon 17 Dokumentsenter 47 Manglerud politistasjon Side 2

3 Hvordan jobber politiet? Ulike innfallsvinkler og ansvarsområder Ulike seksjoner ved Oslo politidistrikt jobber opp mot restaurantnæringen på forskjellige måter;» Stasjonene (Sentrum, Grønland og Majorstua), Orden/skjenkeproblematikk, vold» Utlending og Forvaltningsseksjonen. Ordensvakter» Finans- og miljøkrimseksjonen. Økonomisk kriminalitet/ bransjekriminalitet»internt Restaurantforum for informasjonsutveksling. Også eksterne samarbeidparter deltar Side 3

4 Side 4

5 Finansseksjonen har ansvar for bekjempelse av økonomisk kriminalitet Hva er økonomisk kriminalitet? Hvordan er kriminalitetsbildet i Oslo? Har klientene /sakene endret seg? Trender og utvikling Får det betydning for hvordan politiet løser/håndterer sakene? Noen problemstillinger i enkeltsaker Side 5

6 Trendrapport Opd 2011 Generelle trender innen økonomiske kriminalitet ; fiktiv fakturering hvitvasking/heleri av større pengebeløp korrupsjon og innsideproblematikk skatte og avgiftunndragelser identitetstyveri/lånebedrageri/misbruk av betalingskort Restaurantbransjen preges av mange ulike typer kriminalitet; skatte- og avgiftsunndragelser kontantsalg og manipulering av kassasystem bruk av ulovlig arbeidskraft sykemeldinger/urettmessige stønader stråmann-/bakmannsvirksomhet narkotikaomsetning Lovbruddene varierer i kompleksitet, utførelse, art og utbytte Side 6

7 Politiets utfordringer Har ikke kapasitet til å gå på hele bransjen Krever tung kompetanse på mange ulike fagområder (dataprogrammering) Metodebruken i etterforskning av økonomiske saker endrer seg Bruk av nye etterforskningsmetoder er kostnadskrevende Verdisikringen er omfattende og kompleks og det er stadig større verdier Etterforskning/iretteføring tar LANG tid Bruk av profesjonelle aktører som advokater, regnskapsfører, revisorer, leger m.v. til å tilrettelegge for den ulovlige driften. Fokus på de profesjonelle aktørene i denne forbindelse jfr Riksadvokaten Side 7

8 Samarbeid mellom politi og andre aktører Opd v/finansseksjonen har i dag samarbeidsavtaler og /eller intensjonsavtaler med en rekke offentlige aktører ; Skatt Øst Nav Finanstilsynet Konkursrådet (prøveprosjekt på konkurskoordinator) Arbeidstilsynet (under etablering) I tillegg har vi utstrakt samarbeid i saker med: Næringsetaten i Oslo kommune Bobestyrerne Kemner Side 8

9 SAMARBEID MED SKATT ØST i restaurantsaker Etterforskning mot flere restauranter som er siktet for utholdt omsetning av flere ti-talls millioner. Er muliggjort av manipulasjonsprogram i kassaapparatene som lager fiktive regnskapsrapporter. En kassaleverandør er siktet for å ha solgt/levert manipulasjonsprogrammet til restaurantene. Også siktet for medvirkning til skatteunndragelse av større beløp. Politiet mener at flere forskjellige leverandører av kassasystemer tilbyr programvare/kassasystemer som tilbyr muligheter for svart økonomi. Politiet og skatt øst tror at flere restauranter benytter seg av manipulerte kasser, som gjøre det mulig å unndra kontanter, cover charge og garderobeavgift fra omsetningen Kan det være aktuelt med offentlig godkjente og kontrollerbare kassaapparater som vanskeliggjør / gjør det umulig å manipulere regnskapet/ unndra kontanter fra omsetningen? FINANS- OG MILJØKRIMSEKSJONEN Side 9

10 Samarbeid med Næringsetaten Finansseksjonen har regelmessige møter med næringsetaten. Gir økt samarbeid. Jfr. Innspill om endring i skjemaet Søknad om serverings- og skjenkebevilling, (pkt om reell påvirkning på driften). Næringsetaten er kjent med at bruk av bakmenn/stråmenn er utbredt. Hevder at de har problemer med å bevise bakmanns- og stråmannsvirksomhet og dermed nekte å innvilge søknadene. Hva kreves av bevis og kan vi bidra? Det uttalte prinsipp om at en serverings-/skjenkebevilling skal være lett å få og lett å miste har ikke gjennomslagskreft etter politiets erfaringer. Næringsinteressene synes å gå foran. Hva da med konkurransevridningen fra de seriøse til de useriøse aktører? Side 10

11 Samarbeidet med NAV i restaurantsaker Erfaringer viser at bransjen også operere med fiktive ansatte som er registret i Arbeidstager- og arbeidsgiveregisteret uten at vedkommende selv er kjent med det. (I mangel på personer med elablerprøven og/eller skjenkeprøven som skal vandelsvurderes jfr. serverings- og alkoholloven??) Ser bruk og utnyttelse (?) av leger opp mot sykemelding og uføretrygd. Ureell oppjustering av lønn for å oppnå urettmessig høyt grunnlag for utbetaling av foreldrepenger Side 11

12 De profesjonelle aktørers rolle Erfaringer fra flere restaurant-saker viser at de samme advokatene går igjen ved innsendelse av eller bistand ved innsendelse av søknad om serverings- og skjenkebevilling til næringsetaten. Noen advokater sender inn søknadene etter fullmakt! På forespørsel vil de ikke vil opplyse hvem de representerer pga taushetsplikt/klientinformasjon. Akseptabelt for næringsetaten? Bør ikke Næringsetaten stille krav til at søkerne selv signerer søknadene? Bruk av dette skjemaet samt melding til Brønnøysundregisteret brukes i etterforskningen oppmot overtredelse av str.l. 166 ( falsk forklaring til offentlig myndighet). Politiet ønsker å ramme de useriøse aktører og ser at praktisering av skjemautfylling kan få betydning for bevisvurderingen i straffesaken. Politiet ser at useriøse aktører ofte bruker samme revisor/regnskapsfører Side 12

13 Samarbeid med bobestyrere Mottar mange anmeldelse fra bostyrer om regnskapsovertredelser. Etterforskes og påtales med påstand om reaksjoner fra bøter til ubetinget fengsel avhengig av alvorlighetsgraden. Politiet utveksler generell informasjon med bobestyrerne,- herunder problemet med bakmenn/stråmenn. Bidrar til at også de ser etter de reelle eiere /driverne av restaurantene under bobehandlingen. Samarbeid i konkrete saker,- mer parallell bobehandling og etterforskning for å kunne ta bakmennen Side 13

14 Ansvaret til gårdeiere/utleiere? Politiet tror/mener at gårdeier/utleier av restaurant-lokaler ofte er klar over eller burde skjønne at dette er bakmannsvirksomheten. Politiet ønsker ansvarliggjøring av gårdeiere. Konkrete saker Spørsmål om vi skal foreslå bruksendring av lokalet? Side 14

15 Eget prosjekt opp mot restaurantvirksomhet Finansseksjonens Restaurantgruppe startet prosjektet Bakmannsvirksomhet i restaurantbransjen høsten Målet er å søke å kartlegge noen av de useriøse aktørene, få en oversikt over omfanget og å pinpointe de rette aktører før vi setter i gang etterforskning. Prosjektet så langt avdekker at femomenet er: omfattende, velkjent og akseptert innad i bransjen både blant de etablerte og mer sporadiske aktørene Politiet er ikke problemeiere alene,- må samarbeide med de andre aktørene Side 15

16

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014 Kriminalitet i byggog anleggsnæringen Situasjonsbeskrivelse 2014 Innhold Forord 3 1. Bygg og anleggsnæringen - fakta 4 1.1 Sysselsetting 4 1.2 Utenlandsk arbeidskraft 4 2. Kriminalitetsbildet nåsituasjonen

Detaljer

Trusselvurdering Irske/britiske asfalt- og steinleggere i Norge

Trusselvurdering Irske/britiske asfalt- og steinleggere i Norge Trusselvurdering Irske/britiske asfalt- og steinleggere i Norge Forord Kripos har som oppgave å tilføre politidistriktene og særorgan kunnskap om organisert og alvorlig kriminalitet for at politiet skal

Detaljer

Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater

Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater Rapport fra en arbeidsgruppe i Norges Juristforbund 1. november 2013

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 2 2010 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl. a. SIDE 2 Videreutdanning i skatterett? SIDE 4 Hva skjer hvis Høyre og Fremskrittspartiet danner regjering? SIDE 8 Advokaters taushetsplikt SIDE

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko 16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko Helge Kvamme PricewaterhouseCoopers AS helge.kvamme@no.pwc.com Innledning Sikkerhetsdagene satte både i 2002 og 2003 økonomisk kriminalitet som operasjonell

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Våren gir håp. Kommentarer til Reiss artikkel

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Våren gir håp. Kommentarer til Reiss artikkel NR. 1 2015 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Våren gir håp I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDENE 7 8 Kommentarer til Reiss artikkel SIDE 13 Stipendordningen SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 6 Ellen

Detaljer

Fra Redaktøren: I dette bladet har vi valgt tema «Svart arbeid og økonomisk kriminalitet». Dette er et stort og alvorlig emne.

Fra Redaktøren: I dette bladet har vi valgt tema «Svart arbeid og økonomisk kriminalitet». Dette er et stort og alvorlig emne. NR. 1 2010 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 4 Møte med finansministeren SIDE 8 Ledelse og økonomisk kriminalitet SIDE 10 Økokrims hospitantordning for ansatte i Skatteetaten

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Trusselvurdering. økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012

Trusselvurdering. økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012 Trusselvurdering økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012 INNLEDNING 5 DATAINNSAMLING 6 Informasjon om aktørene 6 Risikomodell 6 ØKONOMISK KRIMINALITET 9 Risikovurdering 9 Skattekriminalitet

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

Meldinger om mistenkelige transaksjoner 2000 2001 2002 2003 2004 Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger

Meldinger om mistenkelige transaksjoner 2000 2001 2002 2003 2004 Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger ØKOKRIM Hvitvaskingsteamet NYHETSBREV Nr 1, februar 2005 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor hvitvasking,

Detaljer

Hvordan bli kommisjonær

Hvordan bli kommisjonær Hvordan bli kommisjonær Hva er en kommisjonær? Kommisjonærene er Norsk Tippings største salgskanal og vårt ansikt ut mot mange tusen kunder hver dag. Kommisjonærene skal formidle Norsk Tippings spill som

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål Knut Høylie, fagsjef skatt, NARF 1 Alternativ kurstittel: Regelverk til ergrelse(?) 2 1 Agenda efaktura til Staten fra 1/7 2012 hva betyr dette for

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Nasjonal risikovurdering

Nasjonal risikovurdering Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge Innholdsfortegnelse:

Detaljer