FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012

2 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I lovkommentar til plandelen i ny plan- og bygningslov, 4-1. Planprogram heter det: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram skal normalt foreligge når oppstart av planarbeidet varsles. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varslingen. Høringsfrist for forslag til planprogram er minimum 6 uker. En nærmere beskrivelse av behandlingen av planprogram for ulike planperiode er gitt under veilederens omtale av hver enkelt plan type. Planprogrammet skal omfatte følgende hovedpunkter: Formålet med planarbeidet Planprosessen med frister og deltakere Opplegg for medvirkning Beskrivelse av hvilke alternativ som vil bli vurdert Behovet for utredninger 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Mandal bystyre skal hvert 4 år behandle hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Planen skal inkludere statens krav om en kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. Dette er også et krav for å kunne søke om spillemidler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Henviser til gjeldende kommunedelplan , som ble vedtatt av bystyret , og de årlige oppdateringene gjennom prioritert handlingsprogram for spillemidler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Viser til at kommunen har forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder i Mandal Planen skal være et strategisk styringsdokument for Mandal kommune sin politikk på idrettsfeltet og friluftslivet i et tiårsperspektiv. Det er den femte delplanen siden Den viser at det er behov for en samlet overordnet plan som kan være et arbeidsredskap for fremtidige prioriteringer og satsinger. Mandal kommune har foretatt flere investeringer de siste årene som er et viktig utgangspunkt for arbeidet. - Mandalshallen ny flerbrukshall (2007) - Mandalshallen rehabilitering svømmehallen (2008) - Flerbrukshall Ime skole - Balløkke Ime skole - Ballbinger Skjebstad, Frøysland og Skinsnes - Idrettsparken (2010) - Speilen nærmiljøanlegg (2011)

3 Enda mangler flere viktige bygg/anlegg, men fokus i planperioden kan nå rette seg mot folkehelse, aktivitet og opplevelser. Det kan ikke forventes vesentlige økte økonomiske rammer i årene framover. 2. Organisering Styringsgruppe for kommuneplanen er styringsgruppe for kommunedelplanen. (Vedtatt av bystyret, ) Arbeidet ledes av leder for allmennkultur. Det opprettes en ressursgruppe. Ressursgruppe: Mandal idrettsråd Barne- og ungdomsrådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Barn og Unges talsperson Parkvesenet Friluftsrådet Eldrerådet Rådmannen Leder for allmennkultur, Jon Røkland, er prosjektleder 3. Medvirkning Frist for innspill Kommunen ønsker medvirkning fra ulike grupper som har interesse av planarbeidet. Vi oppfordrer derfor lag og foreninger og andre til å komme med innspill og viser særlig til pkt 5. Skriftlige innspill kan sendes i post til Mandal kommune, kulturenheten v/jon Røkland, postboks 905, 4509 Mandal, eller til Informasjon vil bli lagt ut på Mandal kommunes nettside: Åpne folkemøter vil bli avholdt i mars 2013 i forbindelse med oppstart og i mai 2013 når utkast til kommunedelplan blir sendt ut til høring. Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planarbeidet blir annonsert og aktuelle tilskrevet. 4. Planen skal omfatte Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer til idrett og friluftsliv Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet Redegjøre for sammenhengen med andre planer i kommunen Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg Økonomiplan knyttet til drift- og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder, bør framgå av relevante kart

4 5. Hva omfatter planarbeidet En kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal ta for seg helheten og kan ikke være for detaljrik. - Noen av de viktigste utfordringene vil være: - Gode friluftsområder i tilknytning til nye og eksisterende boligområder - Tilbud om fysisk aktivitet for alle aldersgrupper og i alle årstider - Utbygging/utbedring Idrettsparken - Nye idrettshaller og andre idrettsanlegg? - Tilrettelegging for padling - Drift og vedlikehold. 6. Planprosess Dato Behandling Vedtak oppstart planarbeid Bystyret Utlegging planprogram, annonsering, 6 ukers høringsfrist. Januar Prosjektledelse bearbeider planprogrammet Februar Revidert planprogram behandles politisk. Møte Planutvalget/Bystyret med styringsguppa. Febr/mars Prosjektledelse jobber med innspill til høringsutkast kommunedelplan, har kontakt med ulike aktører. Febr/mars Prosjektledelse orienterer/drøfter planarbeid/innspill med utredere av fylkeskommunens regionale plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Februar Møte med prosjektledelse og ressursgruppa. Mars Møte med lag og foreninger i Holum Mars Møte med lag og foreninger i Harkmark, Skjernøy, Tregde Mars Møte med lag og foreninger i Mandal sentrum Siste frist for innspill planarbeidet. April Møte med prosjektledelse og referansegruppa. April/mai Prosjektledelsen vurderer innkomne innspill og jobber med endelig høringsutkast kommunedelplan. Mai Høringsutkast på åpent folkemøte i Mandal Kulturenheten Mai Høringsutkast kommunedelplan sendes Kulturenheten planutvalget. Møte med styringsgruppa. Mai Godkjenning høringsutkast kommunedelplan, Planutvalget annonsering, 6 ukers høringsfrist. Frist Juni/juli/aug Prosjektledelsen foretar bearbeiding innspill August Møte med prosjektledelse og ressursgruppa. Sept/okt Sluttbehandling av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Planutvalg/Bystyre

5 7. Alternativer og utredninger Det forventes ikke å være behov for egne utredninger eller utarbeidelse av alternative forslag. VEDLEGG FØRINGER FOR PLANARBEIDET Kommunale og lokale føringer Kommuneplanen og kommunedelplanen For mer informasjon vises til kommunens nettside: Regionale føringer Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse Regionalplan for Vest-Agder 2020 Nasjonale føringer Plan og bygningsloven (2008) Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (veileder) Stortingsmeldinger St.meld. nr 26 ( ) Den norske idrettsmodellen St.meld. nr 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand St.meld. nr 39 ( ) Friluftsliv en veg til høgare livskvalitet St.meld. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune 1 Versjon 01 ephorte 2012/2127 Innhold Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Forord... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. kommunedelplan sandnes Øst Planprogram

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. kommunedelplan sandnes Øst Planprogram I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn kommunedelplan sandnes Øst Planprogram INNLEDNING Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040, godkjent av Kongen i Statsråd mai 2001 hjemler

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Opplevelse, kunnskap og identitet

Opplevelse, kunnskap og identitet KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030 HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM Opplevelse, kunnskap og identitet Randaberg kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030OR KULTURMINNER 2016-2030 SIDE 2 Forsidebildet:

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer