OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen

2 For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1. Konstituering av møte 2. Årsmelding 3. Rekneskap 4. Innkomne saker 5. Andre saker frå styret 6. Forslag til arbeidsprogram og budsjett 7. Kontingent 8. Val av styre 9. Val av medlemmer til grupper 10. Val av valkomite 11. Val av revisor 12. Eventuelle utnemning av æresmedlemmer 13. Eventuelt forslag om vedtektsendringar 14. Utdeling av trofe Vel møtt! 2

3 1. Konstituering av møtet årsmøte skal: - godkjenne innkalling, godkjenne dagsorden, velje ordstyrar, referent og tellekorps, samt utpeike 2 medlemmer til å underteikna protokollen frå møtet. 2. Årsmeldinger 2014 Rapport frå styret Styret har i årsmøteperioden hatt 12 styremøter. Styremedlemmer har deltatt på årsmøte i NJFF Hordaland, samt tillitsvalgtsamling på Flå. Betalende medlemmer pr er: 492 Av disse er det 80 barne og ungdomsmedlemmer. Laget skal i 2015 delta på årsmøtet til NJFF Hordaland mars. Møtet blir i år holdt i Nordhordland på Alver Hotell. Det er god drift i alle gruppene i laget. Skytetreninga er siste året utvida i både høst og vårsesongen. Elgbanen er etter flott dugnadsinnsats ferdigstilt og med flomlys har me fått kveldsskyting utover høsten. Jakt og fiskeresultata har jo variert, i elva kan det vera for tørt og på jakta for vått vær. For å satse meir på barn og unge vert det starta eit nytt prosjekt i 2015; JOFS som betyr jakt og fiskeskole for barn og unge. Litt om JOFS. Ettersom 2015 er friluftslivets år vil vi som et forsøksprosjekt starte jakt og fiskeskole for barn og unge. Blir dette vellykket, blir dette et fast program. Variasjon og kontinuitet er viktige faktorer for å lykkes. Det skal være både spennende og gøy å delta på jakt og fiskeskolen. I år har vi satt opp flere aktiviteter for barn og unge. For å få et variert program er vi innom flere ulike aktiviteter. På programmet har vi: Førstehjelpskurs med teori og praksis. Skyte- kvelder med kaliber 22, samt leirdueskyting Båtliv med sjøvettregler og kurs i ro-teknikk, kano, kajakk og bellyboat. Laksefiske i Oselva. Fiske i ferskvann og sjø. Fiskesommer. Fluebinding og fluekasting. Vi håper at det nye tiltaket faller i smak hos bygdens barn og unge. Økonomien er fortsatt god og vi kan fortsette arbeid som er igangsatt samt å tenke fremover på nye prosjekt. I 2015 vil vi lage en masteplan for området vårt og prioritere hva vi gjør først og siste. I masterplanen vil det bli vurdert baneforhold/utvidelser, behov for lager/kontor/slakteplass osv. Samarbeidet mellom offentlige styremakter og grunneiere for jakt og fiskeretter fungerer godt og bidrar til framtidige gode avtaler. Styret vil takke utvalgene og alle frivillige for innsatsen som ble gjort i Takket være deres innsats kan vi opprettholde aktivitet i laget. Det er nettopp deres innsats som gjør at Os jaktog fiskelag til et levende lag hvor mye skjer. 3

4 Oppslutning rundt våre arrangementer forteller at vi er en aktiv gjeng hvor mange trives. Slik skal det også være i fortsettelsen. Hos oss skal alle bli tatt vel imot og føle seg velkommen. Styret Rapport frå husgruppa I året som har gått er det er det gjort eindel forandringar rundt huset, innkjørselen er flytta slik at det er lettare og mindre trafikkfarlig å kjøyra ut i retning Hagavik. Det er og gjort ein del arbeid i forkant av huset slik att det går an å kjøra forbi og parkera på baksida,dette arbeide har bestått i å grava av jord og grusa over,dessutan måtte vi flytta ein lysstolpe.på kjøkkene har vi skifta ut kvitevarene. Det har vert ein nedgang i utleige iforhold til fjordåret. Husgruppa vil også takka alle som har vert med å bidratt med dugnad på hus og anlegg For husgruppa: Kjartan Søviknes Jegerprøven Vi har gjennomført tre kurs i 2014 med 35 deltagere der alle bestod til eksamen. Et kurs blei holdt ved Fana Yrkesskole på Krokeide der var det godt samarbeid med skolen. Så er jo utfordringen der igjen, skulle hatt noen fleire instruktører det er mange i laget med mye kunnskap. Ta gjerne kontakt. Studieleiar Bjørn Eitrheim Rapport gjeddefiske Årets rusefiske etter gjedde blei utført i tidsrommet 25/3-2/ Det er blitt fanga 40 gjedder, og totalvekta på gjeddene er ca 44 kg. Største gjedda var 110 cm lang og vog ca 6,5 kg. Den var mager og utgytt. Litt bifangst av ål blir det, dei vert sette uti igjen. Bestanden virka å vera liten. Espen Steffensen og Kenneth Bruvik fra njff Hordaland og nokre skuleungdommer har har hatt ansvaret for røkting av rusene. Dei har sjekka rusene ein gang i veka. Mvh Terje Årdal Rapport småviltjakta Småviltjakta i haust viste tegn til betring for fleire arter, blant anna for storfugl. Det vart observert ein del storfugl og rugde av hjortejegrane, og da e kjekt å sjå! Mårbestanden har fått seg ein knekk ser da ut som, men rev e da meir av. Da blei solgt 13 årskort for småvilt, og ca halvparten har levert fangstrapport. Da e litt dårlig.. Av matnyttig vilt er det innmeldt 3 stk tiur og 25 rugder. I tillegg er det felt 2 rev, 1 mår, 4 kråker og 2 nøtteskriker. Mvh Terje Årdal 4

5 Rapport frå jaktgruppa Hjortejakten startet 1.september med 27 tildelte dyr, fordelt slik: Bukk 2 ½ år og eldre Kolle 1 ½ år og eldre Spissbukk 1 ½ år Kalv 6 stk 11 stk 3 stk 7 stk Det ble ikkje tildelt ekstra dyr i år. Det var i år 36 betalende jegere, 33 av disse deltok nok til å få tildelt kjøttkvote. Frammøtet for jakten i helgene har variert fra 10 til 21 i tellende periode, mens den var nede i 4 jegere i desember. Det viser seg at antall felte dyr henger saman med antall jegere. Selv om mange jegere krever bedre logistikk og disiplin, gir det betre uttelling i felte dyr. Det var i år flere førstegangsjegere, som også lykkes i å felle dyr. Sikkerhet og instruks ble gjennomgått på et fellesmøte i Ulvehiet, samt ved oppmøte i forkant av den enkelte jaktdag. I tillegg ble det utdelt informasjonsskriv med de viktigste punktene for jakten. Praksisen med småviltjakt i de terrengene det ikke har vært hjortejakt i den respektive helgedagen har blitt videreført også i Det ble til saman solgt 13 slike kort. Ivrige parterere! - Her blir det studert, lært og skjært 5

6 En stor takk til Bjørn Eitreim som har stilt opp med slaktelokale + kaffe og ulike hjorteprodukt, til glede for fellesskapet ved slaktingen. Fellingsoversikt: Dato Stad Jeger Kolle 2/1/2 Kolle 1 1/2 Kalv Spiss Bukk Midtkomplekset Chris Sperrevik Midtkomplekset Bjørn Eitrheim Midtkomplekset Gerda S. Bøe Stokkedalen Terje Årdal Midtkomplekset Øyvind Gjertsen Midtkomplekset Espen K. Andersen Midtkomplekset Geir Eikeset Midtkomplekset Espen K. Andersen Midtkomplekset Egil Dahlen Midtkomplekset Gerda S. Bøe Stokkedalen Hogne Markhus Midtkomplekset Oddvar Kopperud Midtkomplekset Remi Lindborg Midtkomplekset Svein Erik Larsen Midtkomplekset Svein Erik Larsen Midtkomplekset Gerda S. Bøe Midtkomplekset Kjartan Søviknes Midtkomplekset Espen K. Andersen Jaktledere i år har vært Tommy, Bjørn, Espen, Jan Erik og Gerda. Takk til disse for denne viktige innsatsen. Et par ettersøk har det dessverre blitt i år også. Fellingsprosenten har gått ned siden i fjor, og ble til slutt på 67%, 18 av 27 dyr. Spesielt Stokkedalen har vist seg å gi et magert utbytte i år med bare 2 felte dyr. Selv om ikke alle har fått felt dyr, har vi hatt mange spennende og flotte naturopplevelser, i godt sosialt lag. for Jaktgruppa Jan Erik Larsen 6

7 Rapport frå kvinnegruppa Revejakt Det ble i januar arrangert kurs i revejakt. Kurset ble raskt fulltegnet og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på kurset. Kursholdere var Torkjell Mikkelsen og Bjørnar Berg. Vi hadde teori fredag kveld hvor deltakerne også fikk kjøpe lokkefløyter og annet utstyr til jakten. Lørdag formiddag var det lokkejakt, og natt til søndag var det jakt med lys på åte. Jakten foregikk i Fusa i Torkjekk Mikkelsen sitt terreng. Dessverre ble det ingen rev denne ganger heller. Men vi prøver igjen Vi satser på nytt kurs i revejakt i 2015, denne gangen kun for damer! Pelsbereding Også i 2014 arrangerte vi kurs i pelsbereding. Vi fikk tak i noen mår og flere fikk lære hvordan man flår en mår og setter den på tane. Kursholder her var Torkjell Mikkelsen. Frå kurs i pelsberedning Laksefiske Også i år var damene i elven og fisket etter laks. Vi hadde leid inn to flinke instruktører og damen fikk god undervisning både i fluekaste-teknikk og kastemetode både med sluk og makk. Men storlaksen glimret med sitt fravær. Vi satser på at 2015 blir året hvor også vi kan skilte med stor fisk. Kom deg ut dagen Sammen med ungdomsutvalget deltok vi på den store «kom deg ut dagen» som ble arrangert av Barnas Turlag og Os frivillighetssentral. Vi stilte på Moloen med banner, regningsvester og fiskestenger. Det regnet og blåste noe forferdelig, men til tross for 7

8 dette så hadde vi over 60 barn innom som prøvde fiskelykken hos oss. Dette var et utrolig bra arrangement. Vi gleder oss allerede til neste samarbeidsprosjekt med Os frivillighetssentral hvor flere kan få prøve fiskestenger hos oss, og få føle gleden av å få sin egen fisk på kroken. Det ble dessverre ingen rugdejakt denne høsten da undertegnede ble noe indisponibel som følge av et komplisert armbrudd. Vi satser på at 2015 vil bringe større hell og lykke for undertegnede slik at vi får flere kjekke kvinneaktiviteter på programmet. Kvinnekontakt Mona-Karin Kjelby Rapport frå haglegruppa Trening har gått som vanlig dette året, vi fikk med tre ungdommer når terminlista blei satt opp dei blei tatt godt imot og har vert til god hjelp heile sesongen. Banen har vert utleigd til andre grupper som før, dette hjelper på omsetningen. Treningen fortsatte kvar tirsdag i oktober og november, vi måtte jo prøve å skyte i flomlys, det fungerte veldig bra det var godt oppmøte dei kveldane. Vi starta med å få til ein vedlikeholdsplan, det må til skal vi holde maskiner og utstyr i orden. Det var en del å ta fatt på akkustikkanlegget har krangla i årevis, etter mye om og men noen telefoner til leverandøren viste det seg at det var feilkobling som var problemet. Maskin på bane to og to flyttbare kastemaskiner har også vert ute av drift i lengre tid, det blei feilsøking utover i sesongen, her klarte vi og å reparere så maskinene fungerer. To stevner er gjennomført, resultater kan du finne på jaktskyting.no det var ingen interesse for dei lokale stevnene vi har hatt så der var det stopp dette året. På veteran NM blei det Gull for beste lag til Bjarne Sagebakken, Finn Øvredal og Arild Øvredal. Gratulerer. I tillegg til dei som er valgt inn har gruppen bestått av Steffen Vik, Raymond Skaar og Kay Erik Skaar. Leiar i haglegruppen Bjørn Eitrheim 8

9 Rapport frå fiskegruppa Kongen åpner Sportfiskets År. På festplassen og rundt Lille Lungårdsvann var det et ytende liv. Barnefiske etter ørret var den store dugnaden vi hadde fått som oppgave i dette store arrangementet. Fra Osjl stilte frivillige i stor stil. Oppgavene ble løst med iver og dugnadsånden var stor, vi tror både barna og de frivillige synes det ble en fin markering. Vi vil takke alle fremmøtte i laget, dette varmet. Fiskesesongen 2014 Sesongen går inn i historien som den varmeste og tørreste i manns minne. Det at vi har hatt lite og varmt vann i sesongen 2014 speiler seg igjen i fangstatistikken. Sjøørreten er en indikator på hvordan utviklingen med lakselus er i Bjørnefjorden. Sjøørreten har vert fredet i tre sesonger, men stammen er nesten borte fra Oselvo. Det er registrert 5 sjøørret i fang og slipp statistikken og lakselus fra oppdrettsanlegg er den største trusselen mot sjøørret og utvandrende smolt som tilhører Oselvo. Det har aldri blitt registrert så mye lus langs kysten som i 2014 i følge Havforskningsinstituttet. Likevel ble det registrert Villfisk: 64 tert >3kg 24 mellomlaks >7kg og 9 storlaks <7kg. 5 sjøøret +- 1kg. Oppdrett: 115 tert 13 mellomlaks og storlaks 40. Noe som gir ca. halvparten så mye som fjorårssesongen. Vi har hatt mye oppdrett i laksefangstene denne sesongen, både oppdrettslaks og regnbueørret. Likevel mener Rådgivende Biologer at det er nok yngel og gytefisk i vassdraget så de ser ingen grunn til å kultivere med utsett av rogn eller yngel. Johnny Lund tok både Oskaren (6\7)7,5 kg og Sølvlaksen (10\7) 14,3kg i Noen travle dager med pressen på nakken og med tre napp i vandrepokalen får han denne til odel og eie. Vi løfter på fiskehatten alle mann. Manglende rapportering og skjellprøver er et problem vi må ta på alvor da vi ser laks som er bilder av på men mangler i statistikken. Grunneierlaget må organisere seg etter nytt regelverk og Fagrådet for Oselvo er oppløst til de har fått på plass regelverket. Vi kommer inn med representanter når ny organisering er gjennomført. Det har blitt gjort rydding og diverse dugnad før sesong og oppmøte har vert som vanlig. Kortsalg er til vurdering via nettbasert løsning etter vanlig salg i Ulvehiet. Leder i Fiskeutvalget måtte trekke seg p.g.a. sykdom. Ny leder og nytt medlem i fiskeutvalget vil bli valgt på Årsmøtet. Med fiskerhilsen Kjell Atle Mikkelsen 9

10 Rapport frå ungdomsgruppa Ungdomsutvalget har i 2014 har bestått av Ove Lyssand, Per Egil Størksen. Revejakt Sammen med Ungdomsutvalget i Hordaland arrangerte vi revejakt. Vi fikk 16 påmeldte og hadde flere på venteliste. Kurset ble holdt over 3 dager. Fredag var det teori, lørdag reiste vi på jakt i Fusa og natt til søndag ble det åtejakt med lys fra forskjellige små jaktskur som Mikkelsen hadde satt opp i terrenget. Pelsbereding Sammen med ungdomsutvalget i Hordaland arrangerte vi kurs i pelsbereding. Torkjell Mikkelsen var instruktør og det var påmeldt 8 deltakere. Sportsfiskets år Åpningen av sportsfiskets år gikk av stabelen i Bergen sentrum den 10.mai. Kongen og hans menn hadde tatt turen over fjellet for å klippe sløyfen og prøve fiskelykken i Lillelungårdsvann. Fylkeslaget i Hordaland hadde på forhånd satt ut over 600 regnbueørret i vannet. Det var lange køer av barn som ville fiske, og noen fikk napp på den fine ørreten. Fra Os jakt og fiskelag stilte over 20 mann som vakter ved de ulike postene. Fiskesommer Den 3. juli arrangerte vi fiskesommer. Også i år kom det mange barn for å prøve fiskelykken. Til arrangementet kjøpet vi inn fiskestenger som vi skal ha til utlån. Laksefiske Vi arrangerte to kvelden med laksefiske i elven, men storlaksen beit dessverre ikke på. Kom deg ut dagen Sammen med Barnas turlag og Os Frivillighetssentral arrangerte vi fiske på moloen ved Haugsnesfjøro. Over 60 barn prøvde fiskelykken denne dagen. Ungdomsutvalget i Os har hatt god oppslutning rundt arrangementene i I fjorårets program klarte vi å love mer enn vi kunne holde, dette beklager vi på det sterkeste. Nytt av året er jakt og fiskeskole for barn og ungdom. Målet med jakt og fiskeskolen er å gi barn og unge et godt fritidstilbud hvor de får lære: Nødvendig førstehjelp knyttet til friluftsliv, jakt og fiske. Vi vil lære dem hvordan de skal behandle et våpen og lære dem god skyteteknikk slik at de kan bli gode jegere, evt konkurranseskyttere. Vi vil lære dem om sjøvett og båtliv, om ulike fiskeredskaper, ulike fisketeknikker og lære dem hvordan de kan binde sine egne fiskefluer. Utover høsten blir det fastsatt nye aktiviteter. Noen av arrangementene blir for alle, noen for de litt eldre fra 14 år og oppover. 10

11 Det vil alltid være minst 2 voksenpersoner ved hvert arrangement, som oftest flere. Barna vil alltid møte minst 2 fra vår faste stab, i tillegg vil vi knytte til oss flere frivillige som kan avhjelpe oss med arrangementene. Barn under 10 år bør ha følge av en voksen når vi oppholder oss nær vann. Barnet må også ha med egen redningsvest. På vegne av ungdomsutvalget For Per Egil Størksen/Mona-Karin Kjelby Rapport riflegruppa I året som har gått, har det vært full aktivitet fra februar til og med november. Sesongen ble forlenget dette året, Det var det mange som ikke fikk med seg. Sesongen vil også bli forlenget i år, t.o.m november Gruppen gjennomførte 2 jaktfeltstevner med god oppslutning. Vi hadde mellom 50 og 60 deltager ved hvert stevne. Vi ble ferdig med arbeidet på riflebanen og Elgen er klar. Det er bare å starte treningen. Det er montert lys på banen, så vi kan nå skyte på kveldstid. Det har vært utført mye dugnad her og jeg sender en takk til alle som har stilt opp. Jan Erik Larsen lager vafler til ladekurset som vart gjennomført høsten 2014 Sesongen 2015 starter i januar til ca. 20. november. Dette året skal vi ha jegerne til å forsøke seg på Elgen. Vi kommer til å sette opp elgbanestevner ut i sesongen. Og husk at en kan ta jaktprøven her. Det er mange som ikke har forsøkt seg på Elgen. Snakk med gutta på standplass så får du hjelp. Når det gjelder andre opplysninger så er det bare å gå inn på de nye nettsidene. Der vil vi legge inn opplysninger om det som vil komme resten av året. De som har vært med i Riflegruppen i 2014 er: Harald Rasmussen, Tommy Grindheim, Bjørn Eitrheim, Heine J Haugland, Njaal Sørstrønen, Nils Henrik Røed, Per Sørstrønen, Charlotte Joys, Per Bergersen, Rune Sævareid, Åsmund Særvold, Hogne Markhus, Arild Markhus, Vidar Buarøy, Asbjørn Mjånes og Dagfinn Midtun 11

12 Ellers så vil jeg på vegne av styret få takke alle for innsatsen i Riflegruppen Mvh Dagfinn Midtun 3. Rekneskap 2014 Resultat Inntekter - kostnader - Resultat Hovedkasse Husstyret Hagleutvalget Jegerprøven/kurs Riflegruppa Jaktutvalget Fiskeutvalget Ungdomsutvalget Bane (avskrivning) Kiosk Sum driftsresultat Renter ÅRSRESULTAT Inntekter - kostnader - Resultat 2014 BALANSE Eiendeler: Kastemaskiner Riflegruppa Inventar og utstyr Eiendom Sum anleggsmidler Skudd, duer,merker premier, hagleutv+riflegruppe Premier, skudd, div riflegruppe Gjeld og egenkapital: Sum Varelager Egenkapital Sum fordringer 0 0 Leverandørgjeld Sum bank, kontanter Kortsiktig gjeld 0 Sum eiendeler Sum gjeld og egenkapital

13 4. Innkomne forslag Ingen forslag 5. Andre saker på dagsorden Ingen forslag 6. Forslag til budsjett og handlingsplan BUDSJETT 2015 Inntekter Utgifter Resultat Hovedkasse Husstyre Hagleutvalg Jegerprøven Riflegruppa Jaktutvalg Fiskeutvalg Ungdomsutvalg Kiosk Sum Handlingsplan Styret vil i 2015 prioritere fylgjande: Arbeide for gode fiske- og jaktrettar for medlemmene Utarbeide masterplan for bygg og anlegg Arbeide med alle arrangementa i jakt og fiskeskulen Arrangere dugnadsaktivitetar Arrangere jegerprøve- og andre kurs Utarbeide vedlikeholdsplan og instruksar 7. Kontingentandel Ingen forslag til endring. 13

14 14

15 8. Valgkomiteens forslag til styret Styret Leiar Mona-Karin Kjelby Kasserar Gerda S. Bøe Leiar Jaktgruppa Jan Erik Larsen Leiar Fiskegruppa Ove Tumyr Leiar Haglegruppa Bjørn Eitrheim Leiar Riflegruppa Dagfinn Midtun Leiar Ungdomsgruppa Mona-Karin Kjelby Leiar Husgruppa Kjartan Søviknes attval 1 år attval 1 år ikkje på val ny 2 år attval 1 år attval 1 år ny 2 år ikkje på val 9. Valgkomiteens forslag til øvrige medlemmer Jaktgruppa Fiskegruppa Leiar Jan Erik Larsen ikkje på val Leiar Ove Tumyr ny 2 år Nestleiar Espen K. Andersen ikkje på val Nestleiar Leif Juvik ikkje på val Medlem Tommy Grindheim attval 2 år Medlem Geir Eikeset ikkje på val Vara Marianne Tveit attval 1 år Medlem Jonny Lund ny 1 år Haglegruppa Riflegruppa Leiar Bjørn Eitrheim attval 1 år Leiar Dagfinn Midtun attval 1 år Medl Hogne Markhus ikkje på val Nestl Harald Rasmussen attval 2 år Medl Vidar Bruarøy ikkje på val Medlem Heine Haugland ikkje på val Medl Norolf J.Gulbrandsøy ikkje på val Vara Hogne Markhus ny 1 år Medl Steffen Vik ny 2 år Medl Kai Erik Skaar ny 2 år Medl Sindre Eiken ny 2 år Medl Kristian Haugland ny 2 år Nestleiar Peter Tjørnevig ny 2 år Ungdomsgruppa Husgruppa Leiar Mona-Karin Kjelby ny 2 år Leiar Kjartan Søviknes ikkje på val Medlem Per Egil Størksen ikkje på val Nestl Oddvar Kopperud ikkje på val Medlem Ove Lysssand ikkje på val Medlem Marianne Tveit ny 1 år Medlem Kristian Bårdtvedt ikkje på val Studieleiar: Bjørn Eitrheim Kvinnekontakt: Mona Karin Kjelby ikkje på val ikkje på val 10. Valgkomiteens forslag til valkomite 11. Valkomiteens forslag til revisor Leiar Tommy Grindheim ikkje på val Revisor: Bård Lyssand attval 1 år Medlem Per Kristian Vik attval 2 år Vara: Dag Christensen attval 1 år Medlem Jon Bjørnsen ny 2 år 15

16 12. Eventuell utnemning av æresmedlemmer Ingen forslag 13. Eventuelt forslag om vedtektsendringar Ingen forslag 14. Utdeling av trofe Sølvlaks: Johnny Lund, 14,3 kg tatt i Klekkerihølen Oskar: Johnny Lund, 7,5 kg tatt i sone 2 Bukkatrofe: Espen Krûger Andersen 90 kg tatt på Skogafjell Jakt og fiskenytt nr Årets fiskekortsalg Vil foregå i klubbhuset Ulvehiet, søndag 26. april kl 15 for æresmedlemmer og pensjonister kl 16 for medlemmer med dugnad kl 19 for medlemmer uten dugnad Kort på Kremretten kan og bestillast direkte hos Leif Juvik, mobil Kort kan bestillast no og blir sendt ut i god tid før sesongstart. Husk medlemskontingent og fisketrygdavgift! Fisketrygdavgift kan kjøpast på internett; Oppdatert informasjon vil du finna på nettsidene våre: 16

17 HUSK DUGNADSKORTET Alle dugnadskort må vera laget i hende seinast til årsmøte. Husk å få underskrift av dugnadsleiar for utført dugnad. Medlemmer som ikkje leverer dugnadskort i tide kan ikkje rekne med å få dugnaden godskrive TERMINLISTE RIFLEGRUPPA 2015 Det er trening og oppskyting kvar måndag og torsdag frå kl i hovedsesongen, ikkje hellligdagar. TERMINLISTE HAGLEGRUPPA 2015 Det er trening og oppskyting kvar tysdag og onsdag frå kl i hovedsesongen, ikkje hellligdagar. Jegertrapstevne er søndag 19.april. Terminlistene vert å finna på og ved oppslag på Ulvehiet 17

18 JAKT OG FISKESKOLE FOR BARN OG UNGDOM (JOFS) 2015 Aktivitet Dato Tid Sted Alder Pris Utstyr «Førstehjelp» :30- Ulvehiet 7-13 Gratis Ingen Teori/praksis 20:00 år «Førstehjelp» :00- Rødekorshuset i 14+ Gratis Ingen Teori/praksis 21:00 Kolskogen «Skytekveld» :00- Ulvehiet 7-18 Kr 50,- Ingen Salongrifle kal 22 Teori/ praksis 20:00 år Påmelding TLF «Fluebinding» :00- Ulvehiet 7-18 Gratis Ingen Teori/praksis «Fluekasting» Teori/praksis «Fluekasting» Teori/praksis «Fiske i ferskvann» Flue, makk, sluk «Leirdueskyting» Teori/praksis «Båtliv» og fiske i ferskvann Sjøvettregler Lære å ro robåt Padle kano og kajakk 20: :00-20: :00-20: :00-20: :00-15: :30-19:30 Fiskesommer :00-20:00 «Laksefiske i Oselven» «Laksefiske i Oselven» «Laksefiske i Oselven» :00-20: :00-20: :00-20:00 Oppmøte v/ Ulvehiet år 7-18 år Sted kommer 7-18 år Ulven-vannet 7-18 år Gratis Gratis Gratis Ulvehiet 14+ Kr 50,- Påmelding TLF Sted kommer 7-18 Gratis år Moloen ved Oceana 7-18 år Sone år Sone år Krem-retten 7-18 år Gratis Gratis Gratis Gratis Redningsvest. -Barn under 10 år må ha følge av en voksen Redningsvest. -Barn under 10 år må ha følge av en voksen Redningsvest. -Barn under 10 år må ha følge av en voksen Ingen Redningsvest. -Barn under 10 år må ha følge av en voksen Redningsvest. -Barn under 10 år må ha følge av en voksen Redningsvest. -Barn under 10 år må ha følge av en voksen Redningsvest. -Barn under 10 år må ha følge av en voksen Redningsvest. -Barn under 10 år må ha følge av en voksen Program for høsten 2015 kommer i slutten av august. 18

19 19

20 20

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer