VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

2 Velkommen til et håndballeventyr

3 Årsmøte Styret Daglig leder A lag Ansettelsesutvalg Sportslig leder A lag Sportslig utvalg Gutter «Administrativ gruppe» sport Sportslig utvalg Jenter Håndballskole Gutter Sportslig utvalg Bredde Håndballskole Jenter

4 Ansettelsesutvalg Ansettelsesutvalg: Utvalget skal ha fokus på å finne ut hvem er de mest kompetente kandidater til følgende funksjoner: a) Sportslig leder b) Aldersansvarlig/trener Gutter 12 c) Aldersansvarlig/trener Gutter 14 d) Aldersansvarlig/trener Gutter 16 e) Aldersansvarlig/trener Gutter 18 f) Aldersansvarlig/trener Jenter 12 g) Aldersansvarlig/trener Jenter 14 h) Aldersansvarlig/trener Jenter 16 i) Aldersansvarlig/trener Jenter 18 j) Sportslig utvalg Bredde k) Administrativ gruppe Sport Utvalget består av 5 6 håndballfaglige og ikke minst klubborienterte og lojale personer. I grunnprinssipet skal daglig leder og sportslig leder ha sentral plass i utvalget. Etter å ha sortert ut alle kandidater til respektive funksjoner, sendes forslag for ansettelser på behandling og signering til styret.

5 Sportslig leder Sportslig leder: Sportslig leder ansettes i klubben med ambisjon om å utvikle Oppsal håndball til toppresultater, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til resultats orientert arbeid, settes det fokus på sosial utvikling av den sportslige delen av klubben. Sportslig leder skal ha nødvendig kompetanse til å lede arbeidet som klubben på forhånd har presisert. Følgende funksjoner/grupper er underordnet sportslig leder: a) Aldersansvarlig/trener Gutter 12 b) Aldersansvarlig/trener Gutter 14 c) Aldersansvarlig/trener Gutter 16 d) Aldersansvarlig/trener Gutter 18 e) Aldersansvarlig/trener Jenter 12 f) Aldersansvarlig/trener Jenter 14 g) Aldersansvarlig/trener Jenter 16 h) Aldersansvarlig/trener Jenter 18 i) Sportslig utvalg Bredde j) Administrativ gruppe Sport

6 Sportslig utvalg Gutter Sportslig utvalg Gutter: Utvalget har fokus kun på å sportslig utvikle guttehåndballen i klubben f.o.m. 13 års alder. Det avholdes minst 10 møter (1 gang pr mnd) i løpet av en sesong. Utvalget ledes av Sportslig leder og består av: a) Sportslig leder b) Aldersansvarlig/trener Gutter 12 c) Aldersansvarlig/trener Gutter 14 d) Aldersansvarlig/trener Gutter 16 e) Aldersansvarlig/trener Gutter 18 f) Sportslig leder elite/trener Herrer A g) Representant fra sportslig utvalg Bredde (kan gjerne rullere representanter )

7 Sportslig utvalg Jenter Sportslig utvalg Jenter: Utvalget har fokus kun på å sportslig utvikle jentehåndballen i klubben f.o.m. 13 års alder. Det avholdes minst 10 møter (1 gang pr mnd) i løpet av en sesong. Utvalget ledes av Sportslig leder og består av: a) Sportslig leder b) Aldersansvarlig/trener Jenter 12 c) Aldersansvarlig/trener Jenter 14 d) Aldersansvarlig/trener Jenter 16 e) Aldersansvarlig/trener Jenter 18 f) Sportslig leder elite/trener Damer A g) Representant fra Sportslig utvalg Bredde (kan gjerne rullere representanter )

8 Sportslig utvalg Bredde Et håndballeventyr Sportslig utvalg Bredde: Utvalget har fokus på sosial og sportslig utvikling av håndballen i klubben for aldersklassene 8 11 år. Det avholdes minst 10 møter (1 gang pr mnd) i løpet av en sesong, og utvalget ledes av Sportslig leder. Utvalget har ansvar for å rekruttere trenere for lagene i aldersklassen 8 11 år. Sportslig utvalg Bredde består av 5 6 personer. En trener fra Jenter 8 11 og en trener fra Gutter 8 11, det samme med en fra foreldrekontakter, og en leder med tilknytning til gruppa. Det skal være foreldrebaserte trenere. Legge til rette for kursing av trenere. Sammen med Sportslig leder utarbeider plan for aldersgruppene, hva skal hvert alderstrinn mestre og hva er det forventet at de kan håndballmessig. Tilrettelegge for helgeaktiviteter utenom serie og cupspill, lørdag/søndagsmoro i Oppsal Arena. Jobbe med rekruttering hvor vi ser det er for få spillere. Åpen hall? Invitere til flyball turneringer, mikse med de som allerede spiller håndball. Verve kampanjer ta med en kompis på trening osv. Arrangere interne turneringer. Opplæring av foreldrekontakter. Finne den beste foreldrekontakten i Oppsal Håndball og bruke den som resursperson for videre opplæring. Fordeling av treningstider. Klubben tildeler en pott med tider som igjen fordeles av SU bredde i nevnte aldersklassen.

9 Administrativ gruppe Sport Administrativ gruppe sport: Gruppa har fokus kun på å behandle spørsmål som er relaterte mot klubbens lover og regler på sportslig side. Gruppa består av 2 til 3 personer som er kjent med klubbens sportslig drift, og lojalt beskytter både styret og diverse utvalg på sportslig side fra unødvendig arbeid og eventuelle konflikter. Gruppa er underordnet sportslig leder og samarbeider tett med han/hun.

10 G14 1 Aldersansvarlig 14 G14 2 G14 3 G14 2: Trener G14 3: Trener Hvordan fungerer alderstrinet: Ansettelse av aldersansvarlig (trener) skjer i SU ansettelsesutvalget. Ved ansettelsen velges det mellom flere kandidater. Valget faller på den som har mest kompetanse i nevnte alderstrinnet og ikke minst tilfredsstiller klubbens regler og målsetninger. Aldersansvarlig gjennomfører klubbens (primært) og sin egen sportslig plan i hele alderstrinet. Aldersansvarlig holder tett kontakt med trenere på G14 2 og G14 3. G14 1 skal representere klubben på nivå 1 for 14 åringer i Regionen med ambisjon om å vinne serien hvert år. Gjennom seieren i Regionserien vil laget være direkte kvalifisert til nasjonalsluttspill, hvor ambisjonen skal være å bli Norgesmester for G14. Deretter er kvalifisering og topplassering i Østlandsserien en viktig målsetning. G14 1 består av utvalget blant de beste spillere i klubben for alderstrinet 13 og 14 år. G14 2 bør også representere klubben på nivå 1 for 14 åringer i Regionen. G14 2 består av beste spillere på alderstrinet 13 år og resterende, men motiverte spillere fra alderstrinet 14 år. Alle spillere fra G14 2 skal ha reel mulighet til å kvalifisere seg til G14 1 gjennom på forhånd bestemte krav. På samme måte kan spillere fra G14 1 som mangler motivasjon over tid, flyttes til G14 2. G14 3 representerer klubben på den nivå i Regionen som avtales mellom aldersansvarlig, treneren for laget og ikke minst spiller og foreldregruppa. G14 3 fungerer mest sannsynlig som breddelag, med hovedfokus på sosialutvikling. Det skal også være mulighet fra denne gruppen til å kvalifisere seg til satsingslagene.

11 Aldersansvarlig 14 G14 1 Oppmann: navn Ass.trener: navn F.kontakt: navn Hvordan fungerer G14 1: Aldersansvarlig for alderstrinet tenker lojalt på klubben som helhet, og på best mulig måte disponerer tildelte resurser i hele systemet. Siden G14 1 har høye ambisjoner resultatsmessig, skal moderate krav innføres allerede på nevnte alderen. Vi skal på ingen måte glemme den sosiale utviklingen som en av de viktigste faktorer for toppresultater. Rund seg, som minste krav for dette laget, skal aldersansvarlig ha: assisterende trener, oppmann og foreldrekontakt. Føring av treningsstatistikk (oppmøtestatistikk) er plikt. Den føres systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Testing, som en del av kravet for fysisk trening i alderstrinet, føres også pliktig og systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Sportslig plan (eller som noen liker å sier den røde tråden), som inneholder flere områder som lagspill, teknikk, taktikk, fysisk trening m.m., og er utarbeidet og stadig oppdatert av SU gutter, gjennomføres av aldersansvarlig og medhjelpere upåklagelig. Hele tiden må vi huske på at laget skal være representativ og utpeke seg som toppambassadør av Oppsal Håndball på alle måter.

12 Trener: navn G14 2 Oppmann: navn Ass.trener: navn F.kontakt: navn Hvordan fungerer G14 2: Trener for G14 2 tenker lojalt på klubben som helhet, og på best mulig måte disponerer tildelte resurser i hele systemet. Tett samarbeid med aldersansvarlig for alderstrinet og gjennomføring av gitte instrukser fra nevnte er sentral tema i lagets progressive utviklingen. G14 2 består hovedsakelig av 13 og 14 åringer som er godt motiverte, men har ved første laguttaket ikke klart å kvalifisere seg til G14 1. Spillere på G14 2 skal hele tiden ha reel følelse av kvalifiseringsmuligheter til G14 1. Gjennom deltakelse i Regionserien for 14 åringer på nivå 1, kommer disse gutter til å få følelsen av hvor lista ligger i forhold til prestasjonskrav i påfølgende sesongen. Vi skal på ingen måte glemme den sosiale utviklingen som en av de viktigste faktorer for toppresultater. Rund seg, som minste krav for dette laget, skal treneren ha: assisterende trener, oppmann og foreldrekontakt. Føring av treningsstatistikk (oppmøtestatistikk) er plikt. Den føres systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Testing, som en del av kravet for fysisk trening i alderstrinet, føres også pliktig og systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Sportslig plan (eller som noen liker å sier den røde tråden), som inneholder flere områder som lagspill, teknikk, taktikk, fysisk trening m.m., og er utarbeidet og stadig oppdatert av SU gutter, gjennomføres av treneren og medhjelpere upåklagelig.

13 Trener: navn G14 3 Oppmann: navn Ass.trener: navn F.kontakt: navn Hvordan fungerer G14 3: G14 3 består hovedsakelig av 13 og 14 åringer som har håndball som hobby, og ikke minst driver fysisk aktivitet i regi av et godt organisert klubb. Spillere på G14 3 skal hele tiden ha reel følelse av tilhørigheten til Oppsal Håndball og ikke minst at de er godt tatt vare på. Deltakelse i Regionserien avtales mellom aldersansvarlig for alderstrinet, treneren for laget og foreldregruppa gjennom en hyggelig og gjennomtenkt dialog. Sosialutvikling og trivsel er sentrale områder for dette laget. Rund seg bør treneren som minste krav ha: oppmann og foreldrekontakt. Føring av treningsstatistikk (oppmøtestatistikk) er ikke pliktig, men anbefales. Den føres systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Testing, som en del av kravet for fysisk trening i alderstrinet, anbefales og føres systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Sportslig plan (eller som noen liker å si den røde tråd), som inneholder flere områder som lagspill, teknikk, taktikk, fysisk trening m.m., og er utarbeidet og stadig oppdatert av SU gutter, er alltid tilgjengelig og anbefales på det sterkeste i treningsprosessen. Siden vi håndballmessig snakker om en ung alder, skal vi ikke glemme at det fort kan skjer at noen av spillere fra dette laget på sikt kan få mer lyst til å satse ordentlig på håndballen. Derfor er godt samarbeid med aldersansvarlig og tett oppfølging av hver spiller individuelt meget viktig. Gjennom en slik oppfølging bygger vi opp realistisk følelse hos alle sammen at faktisk oppgradering på statusen kan virkelig finne sted.

14 G16 1 Aldersansvarlig 16 G16 2 G16 2: Trener Hvordan fungerer alderstrinet: Ansettelse av aldersansvarlig (trener) skjer i SU ansettelsesutvalget. Ved ansettelsen velges det mellom flere kandidater. Valget faller på den som har mest kompetanse i nevnte alderstrinnet og ikke minst tilfredsstiller klubbens regler og målsetninger. Aldersansvarlig gjennomfører klubbens (primært) og sin egen sportslig plan i hele alderstrinet. Aldersansvarlig holder tett kontakt med trenere på G16 2. G16 1 skal representere klubben på nivå 1 for 16 åringer i Regionen med ambisjon om å vinne serien hvert år. G16 1 skal representere klubben i Bring serien, med ambisjon om å komme til sluttspill hvert år. G16 1 består av utvalget blant de beste spillere i klubben for alderstrinet 15 og 16 år. G16 2 bør også representere klubben på nivå 1 for 16 åringer i Regionen. G16 2 består av beste spillere på alderstrinet 15 år og resterende, men motiverte spillere fra alderstrinet 16 år. Alle spillere fra G16 2 skal ha reel mulighet til å kvalifisere seg til G16 1 gjennom på forhånd bestemte krav. På samme måte kan spillere fra G16 1 som mangler motivasjon over tid, flyttes til G16 2.

15 G16 1 Aldersansvarlig 16 Ass.trener: navn Oppmann: navn F.kontakt: navn Hvordan fungerer G16 1: Aldersansvarlig for alderstrinet tenker lojalt klubben som helhet, og på best mulig måte disponerer tildelte resurser i hele systemet. Siden G16 1 har høye ambisjoner resultatsmessig, skal allerede innførte krav i 14 års klassen, utvikles videre i 16 års klassen. Vi skal på ingen måte glemme den sosiale utviklingen som en av de viktigste faktorer for toppresultater. Rund seg, som minste krav for dette laget, skal aldersansvarlig ha: assisterende trener, oppmann og foreldrekontakt. Føring av treningsstatistikk (oppmøtestatistikk) er plikt. Den føres systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Testing, som en del av kravet for fysisk trening i alderstrinet, føres også pliktig og systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Sportslig plan (eller som noen liker å si det den røde tråden), som inneholder flere områder som lagspill, teknikk, taktikk, fysisk trening m.m., og er utarbeidet og stadig oppdatert av SU gutter, gjennomføres av aldersansvarlig og medhjelpere upåklagelig. Hele tiden må vi huske på at laget skal være representativ og utpeke seg som toppambassadør av Oppsal håndball på alle måter.

16 G16 2 Trener: navn Ass.trener: navn Oppmann: navn F.kontakt: navn Hvordan fungerer G16 2: Trener for G16 2 tenker lojalt klubben som helhet, og på best mulig måte disponerer tildelte resurser i hele systemet. Tett samarbeid med aldersansvarlig for alderstrinet og gjennomføring av gitte instrukser fra nevnte er sentral tema i lagets progressive utviklingen. G16 2 består hovedsakelig av 15 og 16 åringer som er godt motiverte, men har ved første laguttaket ikke klart å kvalifisere seg til G16 1. Spillere på G16 2 skal hele tiden ha reel følelse av kvalifiseringsmuligheter til G16 1. Gjennom deltakelse i Regionserien for 16 åringer på nivå 1, kommer disse gutter til å få følelsen av hvor lista ligger i forhold til prestasjonskrav i påfølgende sesongen. Vi skal på ingen måte glemme den sosiale utviklingen som en av de viktigste faktorer for toppresultater. Rund seg, som minste krav for dette laget, skal treneren ha: assisterende trener, oppmann og foreldrekontakt. Føring av treningsstatistikk (oppmøtestatistikk) er plikt. Den føres systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SUgutter). Testing, som en del av kravet for fysisk trening i alderstrinet, føres også pliktig og systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Sportslig plan (eller som noen liker å sier den røde tråden), som inneholder flere områder som lagspill, teknikk, taktikk, fysisk trening m.m., og er utarbeidet og stadig oppdatert av SU gutter, gjennomføres av treneren og medhjelpere upåklagelig. Hele tiden må vi huske på at også dette laget skal være representativ og utpeke seg som toppambassadør av Oppsal håndball på alle måter.

17 G18 1 G18 2 Aldersansvarlig 18 G18 2: Trener Hvordan fungerer alderstrinet: Ansettelse av aldersansvarlig (trener) skjer i SU ansettelsesutvalget. Ved ansettelsen velges det mellom flere kandidater. Valget faller på den som har mest kompetanse i nevnte alderstrinnet og ikke minst tilfredsstiller klubbens regler og målsetninger. Aldersansvarlig gjennomfører klubbens (primært) og sin egen sportslig plan i hele alderstrinet. Aldersansvarlig holder tett kontakt med trenere på G18 2. G18 1 skal representere klubben på senior nivå, med ambisjon om å levere toppresultater i 2.divisjon. G18 1 skal representere klubben i Spar serien, med ambisjon om å komme til topp 3 plassering hvert år. G18 1 består av utvalget blant de beste spillere i klubben for alderstrinet 17 og 18 år. G18 2 skal representere klubben på nivå 1 for 18 åringer i Regionen. G18 2 består av beste spillere på alderstrinet 17 år og resterende, men motiverte spillere fra alderstrinet 18 år. Alle spillere fra G18 2 skal ha reel mulighet til å kvalifisere seg til G18 1 gjennom på forhånd bestemte krav. På samme måte kan spillere fra G18 1 som mangler motivasjon over tid, flyttes til G18 2.

18 Aldersansvarlig 18 G18 1 Oppmann: navn Ass.trener: navn F.kontakt: navn Hvordan fungerer G18 1: Aldersansvarlig for alderstrinet tenker lojalt klubben som helhet, og på best mulig måte disponerer tildelte resurser i hele systemet. Siden G18 1 har høye ambisjoner resultatsmessig, skal allerede innførte krav i 14 og 16 års klassen, skjerpes til et topp nivå i 18 års klassen. Vi skal på ingen måte glemme den sosiale utviklingen som en av de viktigste faktorer for toppresultater. Rund seg, som minste krav for dette laget, skal aldersansvarlig ha: assisterende trener, oppmann og foreldrekontakt. Føring av treningsstatistikk (oppmøtestatistikk) er plikt. Den føres systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Testing, som en del av kravet for fysisk trening i alderstrinet, føres også pliktig og systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Sportslig plan (eller som noen liker å sier den røde tråden), som inneholder flere områder som lagspill, teknikk, taktikk, fysisk trening m.m., og er utarbeidet og stadig oppdatert av SU gutter, gjennomføres av aldersansvarlig og medhjelpere upåklagelig. Hele tiden må vi huske på at laget skal være representativ og utpeke seg som toppambassadør av Oppsal Håndball på alle måter.

19 Trener: navn G18 2 Oppmann: navn Ass.trener: navn F.kontakt: navn Hvordan fungerer G18 2: Trener for G18 2 tenker lojalt klubben som helhet, og på best mulig måte disponerer tildelte resurser i hele systemet. Tett samarbeid med aldersansvarlig for alderstrinet og gjennomføring av gitte instrukser fra nevnte er sentral tema i lagets progressive utviklingen. G18 2 består hovedsakelig av 17 og 18 åringer som er godt motiverte, men har ved første laguttaket ikke klart å kvalifisere seg til G18 1. Spillere på G18 2 skal hele tiden ha reel følelse av kvalifiseringsmuligheter til G18 1. Gjennom deltakelse i Regionserien for 18 åringer på nivå 1, kommer disse gutter til å få følelsen av hvor lista ligger i forhold til prestasjonskrav i påfølgende sesongen. Vi skal på ingen måte glemme den sosiale utviklingen som en av de viktigste faktorer for toppresultater. Rund seg, som minste krav for dette laget, skal treneren ha: assisterende trener, oppmann og foreldrekontakt. Føring av treningsstatistikk (oppmøtestatistikk) er plikt. Den føres systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SUgutter). Testing, som en del av kravet for fysisk trening i alderstrinet, føres også pliktig og systematisk på klubbens nettside (tilgang kun for SU gutter). Sportslig plan (eller som noen liker å sier den røde tråden), som inneholder flere områder som lagspill, teknikk, taktikk, fysisk trening m.m., og er utarbeidet og stadig oppdatert av SU gutter, gjennomføres av treneren og medhjelpere upåklagelig. Hele tiden må vi huske på at også dette laget skal være representativ og utpeke seg som toppambassadør av Oppsal Håndball på alle måter.

20 Kriterier/regler Kriterier som skal følges for å kunne flytte spillere opp i aldersklassene: 1. Spillerens egeninteresse 2. Oppmøtestatistikk 3. Spilleren skal styrke laget vesentlig 4. Fysiske tester 5. Skadejournalen 6. Total belastning 7. Landslagspiller/aktuell for landslag

21 Senior Elite Et håndballeventyr Styret og daglig leder Sportslig leder Hovedtrener Styrketrener Assist. Trener Keepertrener Oppmann Fysio Rekruttlag og J 20

22 Sportslig leder Elite Sportslige leder Elite: I samarbeid med Styret bidrar til utvalg og ansettelse av hovedtreneren. I samarbeid med hovedtreneren(primært) og styret, bidrar til utvalg og ansettelse av assist. treneren, styrketrener, keepertrener, oppmannen og fysioterapeuten I samarbeid med hovedtreneren utarbeider sportslig plan, kortsiktige og langsiktige målsetninger som presenteres til styret og daglig leder. Respekterer og lojalt gjennomfører planer og målsetninger som er vedtatt av styret/daglig leder. Følger opp hovedtreneren, assist.treneren, styrketeneren, keepertreneren, oppmannen og fysioterapeuten. Rapporterer til styret og daglig leder ved behov. I samarbeid med hovedtreneren gjennomtenker etablering og etablerer spillergruppen. Utarbeider kontrakter for hovedtreneren, assist. treneren, styrketreneren, keepertreneren, oppmannen og fysioterapeuten, og leverer til styret/daglig leder for signering. Utarbeider kontrakter for spillergruppen, og leverer til styret/daglig leder for signering. I samarbeid med hovedtreneren avholder møter med spillergruppen. Om sportslige resultater ikke tilsvarer klubbens planer og lagets kortsiktige og langsiktige målsetninger, vurderer tilliten til hovedtreneren og er forberedt til å møte konsekvensene som oppsigelse av hovedtreneren eller sin egen stilling. Har overordnet organisatorisk og sportslig ansvar for rekruttlag og J 20.

23 Hovedtrener Et håndballeventyr Hovedtrener: I samarbeid med den sportslige lederen Elite bidrar til utvalg og ansettelse av assist. treneren, styrketreneren, keepertrener, oppmannen og fysioterapeuten. Utarbeide sportslig plan, kortsiktige og langsiktige målsetninger som presenteres til den sportslige lederen Elite. I samarbeid med sportslig leder Elite respekterer og lojalt gjennomfører planer og målsetninger som er vedtatt av styret/daglig leder. Følger opp og har overordnet ansvar for assist. treneren, styrketreneren, keepertreneren, oppmannen og fysioterapeuten. Rapporterer til sportslig leder Elite. Rapporterer til styret/daglig leder ved behov. I samarbeid med sportslig leder Elite etablerer spillergruppen. I samarbeid med sportslig leder Elite avholder møter med spillergruppen. Er ansvarlig for gjennomføringen av alle treninger og kamper. Kommer med forslag om organiseringen, og i samarbeid med sportslig leder Elite organiserer arbeidsmengden av assist. treneren, styrketreneren, keepertreneren, oppmannen og fysioterapeuten. Om sportslige resultater ikke svarer klubbens planer og lagets kortsiktige og langsiktige målsetninger, vurdere sin stilling, og er forberedt til å møte konsekvensene som oppsigelse. Har overordnet sportslig ansvar for rekruttlag og J 20.

24 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd Fair play

25 Dette står vi for! Alle som ønsker det, skal få mulighet til å spille håndball. Vi er til for barn, ungdom og voksne i hele Oslo, og skal så langt det er mulig legge til rette for bredde/topp og mangfold i tilbudet. Utøveren står i sentrum. Utfordringer, mestring og utvikling for den enkelte gir positive opplevelser. Følelsen av å lykkes er viktig for alle vi bygger opp ikke ned! Vinnerkultur er sentralt i all idrett. Det samme gjelder i Oppsal Håndball, enten det er å vinne over seg selv og utvikle seg, eller det er å bli Norges beste håndball lag. Oppsal skal legge til rette for utvikling av så vel bredde som topp eliteutøvere innen håndball. Glede, samhold og trivsel skal gjøre håndballbanen til et morsomt sted å være. Alvoret skal ikke overta for leken. Vår virksomhet er basert på gjensidig respekt og likeverd. Respekt for medspillere uansett bakgrunn, respekt for trenerne, støtteapparat, dommere og motstandere er av grunnleggende betydning. Vår viktigste ressurs er medlemmene. Vi er til for medlemmene, og det er medlemmene som driver håndballgruppa. Vi baserer vår virksomhet på frivillig innsats, og det er ønsket om å gjøre en innsats for barn og unge som er vår viktigste motivasjon. 3

26 HVA OG HVEM ER OPPSAL? OPPSAL IF ALLIANSEIDRETTSLAG OPPSAL HÅNDBALL MEDLEMMENE Oppsal idrettsforening er en stor klubb med over 3000 medlemmer fordelt på allidrett, basketball, fotball, friidrett, håndball og orientering. Oppsal Håndball er Oslos største håndballklubb med nesten 40 lag påmeldt i serien hvert år, og mer enn 800 medlemmer. Oppsal Håndball er som alle andre idrettslag en medlemsdrevet organisasjon der årsmøtet er øverste demokratiske organ. Klubben ble stiftet i De enkelte gruppene har egne styrer og utvalg, og opererer som egne juridiske enheter. I tillegg har allianseidrettslaget et hovedstyre og arbeidsutvalg. Oppsal Håndball har klubblokaler med egen administrasjon i Oppsal Arena. Vi har lag fra 7 år til veteraner både gutter og jenter, og godt over 150 engasjerte trenere, lagledere, dommere og tillitsvalgte. All aktivitet i klubben er per i dag sterkt foreldredrevet. Klubben er derfor helt avhengig av at foreldre bidrar i dugnad, som trenere, tillitsvalgt og støttespillere. HVA KREVES AV UTSTYR HVOR TRENER VI? AVGIFTER Spillerne trenger joggesko, shorts, t skjorte og sokker til trening. Dette får man kjøpt i Oppsal sjapp under hovedtribunen (lengst inne i gangen). Snakk med trener hvis du er usikker. Alle spillerne får spilletrøyer til kamper. Oppsal Håndball bruker blå trøyer med blå kortbukser. På bortebane må vi i mange tilfeller bruke hvite drakter. Sokker kan man være fleksibel på, men vi anbefaler at man bruker hvite korte strømper på kamper. Når det gjelder overtrekk dresser er dette noen spillerne må kjøpe selv i Oppsal sjappa. Oppsal Arena er vår hjemmearena, og de fleste trener mellom kl Noen av de eldre lagene trener senere på kvelden. Det er Oslo idrettskrets og håndballkrets som fordeler treningstimer i Oslo. Oppsal Håndball eier ikke hallen, men driver den for Oslo kommune. I tillegg bruker vi gymsalene på Skøyenåsen skole og Hellerud videregående skole. Ellers får vi de timene som Oslo Idrettskrets fordeler til oss i de forskjellige hallene i Oslo. 4 Treningsavgift og medlemsavgift fastsettes på håndballgruppas årsmøte. Dette skal dekke utgifter til utstyr, drakter, turneringer, seriespill, kurs, trenere, baneleie, og mye annet. Medlemskontingent til Oppsal Håndball fastsettes av klubbens årsmøte. Betalt medlemskontingent er en forutsetning for gyldig forsikring. Det er en forutsetning for å delta at både kontingent og treningsavgift er betalt. Fra 12 års alder må spilleren betale lisens til Norges Håndballforbund.

27 DE ULIKE NIVÅENE MINIHÅNDBALL/BARNEHÅNDBALL Målet med minihåndball og barnehåndball opp til 12 år er å gi et tilbud der spillerne opplever trivsel, trygghet og mestring. Alle hjemmekamper går primært i Oppsal Arena, mens bortekamper går i Osloområdet. Det telles ikke poeng i disse klassene. I denne alderen skal alle behandles likt uten tanke på prestasjonspress og elitetenking. Topping av lag hører ikke hjemme i barnehåndballen. I minihåndball frem til de er 9 år er det 5 spillere på hvert lag, og kampene spilles over flere helger som turneringer. Spillerne kommer fra hele distriktet. Oppsal Håndball er som eneste klubb i landet arrangør av 2 mini turneringer i året. Fra de er 8 år spiller de i aktivitetsserien til NHF/Region Øst. Det er foreldrene som driver barnelagene, både som trenere og lagledere. Oppmannsjobben er i tillegg en selvfølgelig del av dette. Vi ønsker at trenerne på barnelagene skal gå aktivitetskurs i regi av NHF/Region Øst. Det finnes egne regelhefter for minihåndball/ barnehåndball. UNGDOMSHÅNDBALL Fra det årskullet man spiller på jenter eller gutter 12 år, vil det være poeng/tabeller og lignende. Reglene blir strengere, og det blir større krav til ferdigheter og spilleforståelse. På dette alderstrinnet kan hende at lagene gradvis deles inn i nye treningsgrupper i forhold til innsats, motivasjon, ferdigheter og ambisjoner. Vi i Oppsal har et klart ønske om å beholde flest mulig spillere gjennom ungdomsårene, og vi tror at et opplegg med tilbud både i topp og bredde er mulig å få til. Neste store skille er fra man er Jenter og gutter 16 år til seniornivå. Her er de beste med på norgesmesterskap/ landsdekkende serier. Noen er så gode at de trener med seniorlaget i klubben vår, og også kommer med på samlinger med juniorlandslag. Her vil det være stor aktivitet for de med talent og ambisjoner. Det stilles større krav til trenerne i ungdomshåndballen, og vi vil at trenerne tar kurs i regi av Region Øst og eller Norges håndballforbund. Foreldrene er fremdeles sentrale rundt laget, men trenerne kan gjerne ofte komme utenfra. Dette kan utgjøre en merkostnad på det enkelte lag, fordi da har gjerne trenerne en høyere kompetanse. 5

28 HVA FORVENTER VI AV DEG SOM FORESATT? Oppsal Håndball er en foreldredrevet klubb. Vi forventer at alle foreldre tar aktivt del i klubbens arbeide. Enten gjennom dugnad, som trenere, foreldrekontakter og oppmenn/kvinner for yngre lag. Inntektene våre kommer fra medlemmene selv. Derfor må både foreldre og spillere være innstilt på å yte en innsats. Man må regne med dugnadsvakter i hallen, og dette kan innebære at man må sitte i billettsalg /sekreteriat, hallvakt med renhold og kontroll eller kiosk. Beregn 4 5 vakter pr håndballsesong fordelt på ulike vakttyper. Man må også selge lodd som vi er pålagt fra Norges håndballforbund (fra 12 år), og i tillegg være med på dugnader som skal gå til egen inntekt til laget. Foreldre som har barn på minhåndball må også regne med at de er medarrangør for mini turneringene vi har (Cleanit Minicup), men de har ingen vakter mens de er med på mini håndball. Hvert lag har sitt eget budsjett som de må jobbe inn. 6

29 Gjennom barn og ungdoms deltakelse i håndball vil mange ha et forhold til håndball, enten som deltaker eller som tillitsvalgte, foreldre og foresatte. Denne frivillige innsatsen utgjør selve grunnfundamentet som norsk håndball bygger på. Stor deltakelse fra ressursgruppen foresatte, foreldre og besteforeldre vil i framtiden være helt vesentlig for å kunne drive håndballaktiviteten. Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnehåndballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler: 1. Møt fram til kamp og trening barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen ikke bare dine kjente. 3. Oppmuntre i medgang og motgang ikke å gi kritikk. 4. Respekter lagleders bruk av spillere ikke forsøk å påvirke han/ henne under kampen. 5. Se på dommeren som en veileder ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. 6. Stimuler å oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det. 7. Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet. 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv. 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner. 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball ikke du. 7

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Handlingsplan 2013-2017 Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 En drøfting av RIFs visjon og målsetting,

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual

Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual Slevik innebandyklubb Organisasjonsmanual 1 Innledning... 4 Vår virksomhetside... 5 Slevik IBK i korte trekk... 5 Hva selger vi?... 5 Hvem er vi?... 5 Hva vil vi?... 5 Hvordan fungerer vi?... 5 Hvordan

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer