Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:"

Transkript

1 Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

2 LÆR AV ERFARNE PROSJEKTLEDERE Metier er en totalleverandør innenfor prosjektledelse, og har lang erfaring med prosjekt som fag. Vi ble etablert i 1982 og har løst prosjektutfordringer i samspill med våre kunder i 30 år. Metier leverer konsulenttjenester, prosjektressurser, styringssystemer og prosjektutdanning. Kombinasjonen av bred erfaring, praktisk orientert fokus i utdannelsen, formalkompetanse og sertifisering gjør at Metier Academy s brede tilbud av prosjektkurs nå har blitt Norges mest benyttede prosjektutdannelse. Metier Academy er som eneste studiested i Norge godkjent som education provider for alle de tre internasjonale sertifiseringene for prosjektledere: PRINCE2, PMI og IPMA. PMP PMP-sertifisering er etablert av The Project Management Institute (PMI). PMI ble grunnlagt i 1969 og er i dag verdens ledende organisasjon for personer med interesse for prosjektledelse. En PMI-sertifisering beviser at du har en profesjonell holdning til prosjektfaget, og at du har oppfylt minimumskrav til både praktisk erfaring og faglig kompetanse. Metier Academy er godkjent som PMI Global Education Provider og arrangerer forberedelseskurs for PMP-eksamen. IPMA Opplæringsprogrammene til Metier Academy er godkjent som IPMA Registered Education Programme. Det vil si at Metier Academy kan hjelpe deg med å tilegne deg de nødvendige forkunnskapene du trenger for å bli sertifisert på nivå C og D. PMPMA Dette er Metiers egen norske sertifisering. Sertifiseringen er knyttet opp til vårt høyskolestudium og bestått eksamen for 30 studiepoeng. Dersom du gjennomfører Metier Academys høyskolestudium får du en prosjektutdannelse som er praktisk orientert. Den gir deg et trygt faglig ståsted når raske beslutninger skal tas i din prosjektlederhverdag. Metiers prosjektutdannelse bygger på internasjonalt anerkjente prosjektstandarder og gir deg tittelen Prosjektleder PMPMA, som står for Prosjektleder Metier Project Management Academy. ITPP IT Project Professional. Dette er en ny, internasjonal sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter. For mer informasjon, se PRINCE2 Se side 7. ITProjectProfessional TM 2 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo is a trade mark of the Cabinet Office.

3 LÆRINGSFORM Metier Academys læringsform bygger på en blanding av nettbasert aktivitet, selvstudier og fysiske møter mellom studenter og faglige veiledere. Et viktig aspekt i denne læringsformen er å utnytte tiden man bruker på opplæring best mulig. Flere undersøkelser viser at mangel på tid er den viktigste hindringen for etterutdanning og belastningen på medarbeiderne er størst innen prosjektorientert virksomhet. På bakgrunn av dette er det da avgjørende at opplæringen er: Fleksibel med hensyn til tid og sted Skreddersydd, der man tar hensyn til individuelle og organisatoriske behov I henhold til beste praksis i virksomheten Tids- og kostnadseffektiv Erfaringer fra våre opplæringsprogram viser en rekke fordeler ved å benytte en stor andel e-læring. Dette effektiviserer læringsprosessen betydelig og åpner for en god fleksibilitet der medarbeideren kan tilegne seg riktig kompetanse uavhengig av tid og sted. I tillegg viser nyere studier at læringsutbytte og eksamensresultater bedres betraktelig ved bruk av e-læring i kombinasjon med tradisjonell klasseromsundervisning. Dette vil øke læringseffekten, aktivisere studentene og samtidig være ressurs- og tidsbesparende for din bedrift. 3

4 AKADEMISKE SAMARBEIDSPARTNERE SKEMA BUSINESS SCHOOL - HØYSKOLESTUDIUM SKEMA, School of Knowledge Economy & Management er en internasjonal handelshøyskole med hovedsete i Frankrike. SKEMA er akkreditert av det franske departementet for forskning og høyere utdanning, og har fått tildelt akkrediteringen EQUIS av EFMD (European Foundation for Management Development). Dette setter SKEMA i samme klasse som verdens beste handelshøgskoler, og signaliserer akademiske standarder på et svært høyt nivå. Masterstudium Gjennom Metier Academy kan du ta enkeltstående kurs eller et høyskolestudium innen prosjektledelse. Vårt samarbeid med SKEMA Business School gjør det mulig å tilby høyskoleutdannelse som gir studiepoeng. Studenter fra Metier Academy kan fortsette sine studier ved SKEMA Business School. For mer informasjon om dette, se: For mer informasjon om SKEMA se: A: Grunnleggende prosjektledelse B: Praktisk prosjektstyring D: Styring av prosjektusikkerhet Eksamen Diploma in Project Management fra SKEMA 15 stp. E: Kontraktstyring i prosjekter F: Gevinstrealisering i prosjekter G: Prosjektorganisering og teamutvikling Hjemme-caseeksamen 2 uker Master Certificate in Project Management fra SKEMA 15 stp. 4

5 HØGSKOLEN I MOLDE - HØYSKOLESTUDIUM Gjennom Metier Academy kan du ta enkeltstående kurs eller et høyskolestudium innen prosjektledelse. Vårt samarbeid med Høgskolen i Molde gjør det mulig å tilby høyskoleutdannelse som gir studiepoeng etter modul A. Kursinnhold På de neste sidene finner du en presentasjon av innholdet i modulene A-G. Hvert kurs er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre modulene. Planlegger du å gjennomføre hele høyskolestudiet for studiepoeng og sertifisering anbefaler vi at du starter med modul A og fortsetter i stigende rekkefølge. Alle modulene er e-læringsbasert med mulighet for oppsummeringsdag i klasserom. Du kan ta utdannelsen i følgende trinn: A: Grunnleggende prosjektledelse Eksamen 50 min. 5 stp. B: Praktisk prosjektstyring C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon, eller: D: Styring av prosjektusikkerhet Eksamen 70 min. 10 stp. E: Kontraktsstyring i prosjekt F: Gevinstrealisering i prosjekt G: Prosjektorganisering og teamutvikling Hjemme-caseeksamen 2 uker 15 stp. 5

6 Styrmand benytter PRINCE2 for videreutvikling og forbedring av våre metoder. Vi øker vår kunnskap om en metodikk som brer om seg i Europa, posisjonerer oss i markeder og opprettholder stø kurs i krevende IT-farvann. Knut Arne Kvitting, Daglig leder, Styrmand

7 PRINCE2 Hva er PRINCE2? PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Metoden har utspring i IT-prosjekter og har siden blitt utviklet til å være en generisk metode som kan benyttes for alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. PRINCE2 fokuserer på prosjekters faser, prosesser og beslutningspunkter med tilhørende roller, ansvar og styringsunderlag. Dette sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte, og sikrer: En forankret forretningsplan med fokus på gevinstrealisering og business case. Et godt organisert prosjektteam med klart definerte roller og ansvar. En veldefinert struktur og aktivitetsplan. Fordeler for prosjektmedarbeidere, -ledere og -eiere : Føl trygghet og styrke i prosjektrollen - både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Formaliser din prosjektkompetanse gjennom en internasjonalt anerkjent sertifisering. Gjør deg mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids-/oppdragsgivere i både inn- og utland! Fordeler for virksomheter og organisasjoner : PRINCE2 viser etablert og utprøvd beste praksis og eierstyring (governance) for ledelse og styring av prosjekter. PRINCE2 er bredt anerkjent og forstått, og gir et felles språk for alle prosjektdeltakerne. En effektiv måte å håndtere risiko på. PRINCE2 bidrar til at ledelsen er oppdatert og har den informasjonen som trengs for å ha nødvendig kontroll uten unødig innblanding. Metoden er også effektiv med hensyn til å gjennomføre endringer. Viktigst av alt, PRINCE2 sikrer at prosjektet har forretningsmessig forankring og fokus på gevinstrealisering gjennom hele livssyklusen. Vokser raskest PRINCE2 er den sertifiseringen som vokser raskest på verdensbasis. I 2010 ble det gjennomført sertifiseringer. Metier Academy har kunder som har gjennomført PRINCE2-sertifiseringer på 5 språk. Hvorfor PRINCE2-sertifisering? Som PRINCE2-sertifisert lærer du hvordan man styrer og arbeider med prosjekter på en strukturert måte. PRINCE2 gir klarhet i prosjektdeltakeres roller, ansvar og myndighet. Metodens produktfokus sørger for at prosjektet leverer resultater og klargjør hva prosjektet vil levere, hvorfor, når, fra hvem og for hvem. PRINCE2 underbygger innføring av virksomhetens egen metode/prosjektmodell. Sikrer at alle interessenter er riktig representert i planlegging og beslutninger. Bruk av PRINCE2 fremmer læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen. Tilgang til et sett med praktiske tips, sjekklister, logger og maler for styring og ledelse av prosjekter. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo is a trade mark of the Cabinet Office. 7

8 Effekter av Metier Academys læringsform Bedre læringseffekt enn kun tradisjonell klasseromsundervisning Læring som legger opp til refleksjon og erfaringsoverføring Økt motivasjon Rollebasert læring Nettmentor tilgjengelig som støttespiller i studieperioden Kostnadseffektiv kompetanseheving Reduserte reisekostnader og reduksjon av tapt kjernetid for de ansatte Fleksibelt studium Fordi hverdagen er svært hektisk, er det ofte vanskelig å kombinere jobb med videreutdanning. Vår prosjektutdannelse er derfor modulbasert og består av korte, intensive kurs som kan settes sammen i et antall og rekkefølgen du ønsker. Hver kursmodul er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre kursmodulene. Dette gir deg full frihet til å styre omfang, tempo og fremdrift i opplæringen ut fra dine behov. Hva velger jeg? Prosjektmedarbeider, mellomleder og styringsgruppemedlem Da passer Modul A: Grunnleggende prosjektledelse. Denne modulen gir deg, som tittelen tilsier, grunnleggende innføring i prosjektterminologien og i prosjektets faser fra A til Å. Prosjektkoordinator, saksbehandler Da passer Modul A og Modul B. Prosjektleder, avdelingsleder og funksjoner med egne ansvarsområder Da passer høyskolestudiet. For andre kurs, se mer informasjon på våre hjemmesider Ønsker du råd om hva som passer for deg, kontakt vår karriererådgiver, Vigdis O. Lamberg på tlf Se kursbeskrivelser side

9 FREMDRIFTSPLAN Lag din egen plan for hvordan du ønsker å utvikle din eller virksomhetens prosjektkompetanse. MODUL A: GRUNNLEGGENDE PROSJEKTLEDELSE PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: MODUL B: PRAKTISK PROSJEKTSTYRING PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL C: MOTIVERENDE LEDELSE OG EFFEKTIV KOMMUNIKASJON PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL D: STYRING AV PROSJEKTUSIKKERHET PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL E: KONTRAKTSTYRING I PROSJEKT PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL F: GEVINSTREALISERING I PROSJEKT PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL G: PROSJEKTORGANISERING OG TEAMUTVIKLING PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: EKSAMENSALTERNATIVIER : DATO: STP. 1. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 5 STP. 2. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 10 STP. 3. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 15 STP. 4. EKSAMEN SKEMA BUSINESS SCHOOL NR STP. 5. EKSAMEN SKEMA BUSINESS SCHOOL NR STP. Se informasjon side 4 og 5 9

10 MODUL A: GRUNNLEGGENDE PROSJEKTLEDELSE MODUL B: PRAKTISK PROSJEKTSTYRING MODUL C: MOTIVERENDE LEDELSE OG EFFEKTIV KOMMUNIKASJON Kursmodulen gir deltakeren en unik innsikt og forståelse for faget prosjektledelse. Den behandler alle kunnskapsområdene i faget, og gir deltakeren den nødvendige kunnskap som skal til for å gjennomføre prosjekter i henhold til god praksis. Gjennom praktiske og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i anerkjente metoder og verktøy som anvendes for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Modul A er et rent e-læringskurs. Klasseromssamlinger tilbys f.o.m modul B eller etter avtale. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha blitt kjent med sentrale kunnskapsområder og prosesser i faget prosjektledelse Fått innsikt i sentrale metoder og verktøy for å gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte Innhold Prosjekter og terminologi Kunnskapsområder i faget prosjektledelse Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler Effektmål og resultatmål realisering av gevinster Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning Usikkerhet og kontrakter Samarbeid og kommunikasjon Kvalitet i prosjektarbeid Omfang E-læringskurset er sammensatt av 17 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden er ca 20 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Kursmodulen er praktisk rettet og gir deltakeren god kunnskap om anvendelse av metoder og teknikker ved planlegging og gjennomføring av prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om etablering av prosjektmål, prioritering av mål, etablering av beslutningsunderlag, håndtering av endringer og rapportering. Innholdet er i stor grad rettet mot planlegging og styring av arbeidsomfang, tid og kostnader. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakerne: Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis planlegger og gjennomfører et prosjekt Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder og innsikt i hvordan disse kan håndteres. Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til linjeleder, prosjektmedarbeidere og interessenter Innhold Metoder og teknikker for etablering av en prosjektplan; WBS (work breakdown structure) med tidsplanlegging og kostnadsestimering Metoder og teknikker for fremdriftsoppfølging; måling av avik, iverksetting av tiltak, bruk av inntjent verdi ( earned value ) Prosjektmodellens faser og beslutningspunkter med krav til beslutningsunderlag Balansere resultatmål i henhold til prioriteringer fra prosjekteier håndtering av interessentenes forventninger Prognostisering og planrevisjoner Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomførings-tiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Kursmodulen formidler vesentlige aspekter ved lederrollen med spesielt fokus på prosjektlederrollen. En dyktig prosjektleder delegerer oppgaver og jobber gjennom sine medarbeidere. En forutsetning for å få dette til, er at alle involverte har forståelse for prosjektets mål og tar ansvar for sine oppgaver. Kursmodulen gir innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjonsform er en viktig egenskap hos en motiverende og tydelig leder. Modulen gjennomføres som en kombinasjon av e-læring og 2-dagers klasseromssamling. Målgruppe Modulen egner seg for alle med lederansvar, men også for sentrale prosjektmedarbeidere. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i egen kommunikasjonsform Kunne tilpasse kommunikasjonsstil til situasjon og målgruppe Ha fått praktiske tips og kjennskap til metoder som vil gjøre det enklere å løse konflikter i egen arbeidssituasjon Innhold Vanskelige kommunikasjonssituasjoner Individuelle kommunikasjonsformer i konfliktløsning Motivasjon og effektiv påvirkning Individuelle og personlige utfordringer ved motiverende ledelse Hvordan tilrettelegge for å gi og motta konstruktiv kritikk? Lederegenskaper som legger grunnlaget for samarbeid og tillit Utarbeidelse av handlingsplan: Hva vil jeg begynne å gjøre, slutte å gjøre og fortsette å gjøre Omfang Siden modulen har fokus på kommunikasjon er det obligatorisk med en 2-dagers klasseromssamling i tillegg til e-læringskurset. Dette gir innblikk i en modell og tilhørende praktisk trening i å kommunisere og påvirke med større gjennomslagskraft overfor medarbeidere, linjeledere og interessenter. 10

11 MODUL D: STYRING AV PROSJEKTUSIKKERHET MODUL E: KONTRAKTSTYRING I PROSJEKT MODUL F: GEVINSTREALISERING I PROSJEKT Profesjonell håndtering av usikkerhet er en av de viktigste faktorene for prosjektsuksess. Modulen fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for proaktiv styring av usikkerhet i prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om samtlige trinn i usikkerhetsstyringsprosessen hvordan man identifiserer, analyserer og følger opp usikkerhetselementer for bevisst utvikling av tiltak som realiserer muligheter og reduserer risiko. Modulen kan du ta som rent e- læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i hvorfor det er viktig å styre usikkerhet gjennom hele prosjektet Være i stand til å identifisere usikkerhetselementer i et prosjekt Ha fått kjennskap til metoder og teknikker som skal anvendes for å håndtere prosjektusikkerhet på en profesjonell måte Ha utviklet sine ferdigheter til å anvende prosess for styring av usikkerhet Innhold Prosjektledelse og styring av usikkerhet Styring av usikkerhet over prosjektets faser Prosess for usikkerhetsanalyser Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter Beregningsmodeller Mennesket i prosessen hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser? Omfang E-læringskurset er sammensatt av 15 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. En av de viktigste årsakene til at mange prosjekter opplever overskridelser i forhold til tid og kostnader er dårlig håndtering av kontrakter. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektet. I denne sammenheng er det avgjørende å vurdere leveransebeskrivelser, budsjetter, fremdriftsplan og generelle kontraktselementer i forhold til hverandre. Det er den helhetlige tilnærmingen som gjør at man har kontroll i prosjektet. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om god praksis i kontraktstyring; fra kontraktstrategi til ferdige leveranser. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, kontraktsansvarlige, ansvarlige for oppfølging av leverandører og for linjefunksjoner som arbeider med kontrakter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat Kunne bruke kontrakten som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten Ha fått kjennskap til de mest sentrale trinn i kontraktsprosessen Ha fått innsikt i sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima Innhold Prosjekter og kontrakter Kontraktstrategi Kontraktsprosessen Krav til kontrakten Kontraktsdokumenter Kontraktstyper Forhandlinger Kontraktsadministrasjon Endringer Konflikter Internasjonale kontrakter Avslutning av kontrakten Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Alle prosjekter gjennomføres med den hensikt å realisere gevinster i henhold til prosjektets mål. Det kan være en definert nytte for brukeren, økt lønnsomhet gjennom nye produkter, vekst i virksomheten som følge av kontrakter med gode marginer, oppfyllelse av myndighetskrav eller kostnadsreduksjoner som følge av mer effektive interne prosesser. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om etablering av gevinstplaner, beregning av lønnsomhet og realisering av gevinster. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjekteiere, prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått kunnskap om sentrale metoder og teknikker for oppfølging av effektmål og resultatmål gjennom ulike faser av prosjektet Ha fått innsikt i hvordan man kan påvirke og styre realisering av planlagte gevinster Innhold Fra prosjekt til gevinst Prosjekt som en investering Gevinstplanen Viktige begreper Avkastningskrav Kontantstrøm Tilbakebetalingstid Nåverdimetoden Internrentemetoden Sensitivitetsanalyse Lønnsomhet og usikkerhet Gevinstrealisering Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til å være 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper.

12 MODUL G: PROSJEKTORGANISERING OG TEAMUTVIKLING Det viser seg at utfordringer i prosjekter like ofte er knyttet til organisatoriske forhold som til faglige utfordringer og kompleksitet i arbeidsomfang. Riktig organisering og et motivert team er en nøkkel til prosjektsuksess. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon, i tillegg til sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, styringsgrupper, prosjekteiere og for linjefunksjoner som arbeider med prosjekter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon Forstå hvordan makt og innflytelse i organisasjonen påvirker prosjektet Forstå ansvar og roller i prosjekt og i linjen Ha kunnskap om hvordan man gjennomfører en interessentanalyse Innhold Organisering og ledelse i prosjekter Makt og innflytelse Den funksjonelle prosjektorganisasjon Den selvstendige prosjektorganisasjon Matriseorganisasjonen Roller og ansvar Rollen som prosjekteier Prosjektlederrollen Prosjektleders ansvar Effektive team Motivasjon Håndtering av interessenter Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. ANDRE KURS FRA METIER ACADEMY - KURSKALENDER Selvledelse Når som helst, e-læring Effektivt prosjektarbeid Når som helst, e-læring Eierstyring i prosjekter Når som helst, e-læring Smidig prosjektstyring Når som helst, e-læring Prosjektcontrolling - forretningsorientert økonomistyring av prosjekter E-læring + 1 dag i klasserom KURS I HMS: HMS ledelse i prosjekter (offshore) Når som helst, e-læring HMS ledelse i prosjekter (onshore) Når som helst, e-læring PROSJEKT- KOORDINATORSTUDIET: Grunnleggende prosjektledelse Løpende Bedre norsk i arbeidslivet (NKS) Løpende Kommunikasjon og presentasjon (NKS) Løpende SCANN DENNE FOR Å SE HELE KURSKALENDEREN VIRKSOMHETSTILPASNING Dersom dere er en gruppe kolleger som vil ta prosjektutdannelse sammen, kan vi tilpasse klasseromssamlingene med caseoppgaver hentet fra deres hverdag. Be oss om tilbud på skreddersydd program på tlf: SKEDDERSYDD OPPLÆRINGS- PROGRAM TIL DIN BEDRIFT Metier Academy bidrar til at prosjektintensive virksomheter leverer prosjekter på tid, kostnad og med god kvalitet. Gjennom skreddersydde opplæringsprogram hjelper vi til med å nå økonomiske og strategiske mål. Vi tilpasser opplæringen til virksomhetens strategi- og verdiskapingsprosess slik at du tidlig oppnår effekt. SAMLER DU PDU? Project Management Institute For å opprettholde din status som PMP-sertifisert, kreves opptjening av 60 PDU-er (Professional Development Units) over 3 år. Fordi Metier Academy er Global Education Provider for PMI er våre kurs godkjente med PDU-er. Modul A gir 20 PDUer. De øvrige kursmodulene gir fra 14 til 28 PDUer avhengig av om du gjennomfører kurset som e-læring eller i kombinasjon med klasseromssamling. Kontakt oss for nærmere informasjon. METIER ACADEMY Metier Academy har utspring i kompetanseselskapet Metier. Kompetente Metierressurser har i 30 år bistått toppledelse med strategiske organisasjonsløsninger som inkluderer styringssystemer, organsiasjonsmodeller, kompetanseutvikling og prosjektbemanning. Vi har også erfaring med å bistå personer mellom to jobber og kan skreddersy outplacementløsninger i nedbemanningsprosesser. For mer informasjon, se eller ring tlf

13 KUNDENE SIER DETTE: Jan Arild Lyngstad, Telenor Norge Jan Arild Lyngstad, Direktør for Telenor Norges prosjektportefølje God prosjektgjennomføring er et av Telenor Norges viktigste verktøy for å realisere våre strategiske ambisjoner. Det å ha dyktige og handlekraftige prosjektledere og -medarbeidere med dokumentert prosjektkompetanse er en vesentlig konkurransefaktor for oss. Derfor har vi over lengre tid gjennom samarbeide med Metier Academy, hatt fokus på systematisk å bygge opp prosjektkompetanse i organisasjonen gjennom Telenors fellesprogram for prosjektledelse. Anne Berit Støyva, Politidirektoratets prosjektstab Anne Berit Støyva, seniorrådgjevar i Politidirektoratets prosjektstab I dei omstillings- og utviklingsprosjekta eg har jobba med i politiet, har det vore heilt avgjerande med god prosjektkunnskap. Prosjektutdanninga til Metier Academy har gjeve meg ei grundig innføring i prosjektbegrepa og vore til stor nytte i organisering, planlegging og styring av ulike typar prosjekt. Eg har særleg erfart kor viktig informasjon og involvering er i heile prosjektperioden. Erfarne og inspirerande kurshaldarar, studiepoeng og sertifisering i prosjektleiing er ein positiv bonus med denne utdanninga. Stig Jessen, Aibel Stig Jessen, Executive Vice President, Aibel AS Aibel er en typisk prosjektorganisasjon der vi designer, bygger, modifiserer og vedlikeholder offshore-installasjoner under kontrakter verdt flere milliarder. For å få dette til, er vi avhengige av gode prosjekstyrings-metoder og systemer samt erfarne og profesjonelle prosjektledere. Det å plukke ut gode prosjektledere tidlig og utvikle dem, er et prioritert område i Aibel. Vi bruker prosjektopplæringen til Metier Academy for å nå dette målet. Metier har vært veldig flinke til å tilrettelegge og skreddersy denne opplæringen til å passe vår virksomhet. Hilde Nordskogen, Statsbygg Hilde Nordskogen, Direktør Byggherre, Statsbygg Statsbygg lever av å kunne utvikle, planlegge og gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte. Prosjektgjennomføring er et av våre kjerneområder - den produksjonslinjen som er mest krevende og risikofylt. Å lykkes med ledelse av prosjekter er vår viktigste suksessfaktor. Vårt Program i Prosjektledelse, der Metier Academy er underleverandør, sørger for å videreutvikle våre prosjektmedarbeidere i den retning som er nødvendig samtidig som vi får til verdifull erfaringsoverføring mellom prosjektmedarbeidere. Nytte av kompetanseutvikling i prosjektarbeid For virksomheten Felles begrepsapparat og forståelse for hvordan prosjekter gjennomføres Bedre samarbeid oppover, nedover og på tvers i organisasjonen Mindre slitasje pga. mer effektiv ressursstyring Fornøyde og lojale medarbeidere Bedre ressursutnyttelse og riktig bruk av organisasjonens kompetanse For medarbeideren Øker tryggheten i arbeidet Erfaringsbasert, praktisk tilnærming til prosjektfaget Lett omsettelig til ditt daglige arbeid En utdannelse som er anerkjent uavhengig av bransje Gir formalkompetanse, sertifisering og bygger CV 13

14 Metier Academy AS Hoffsveien 70 B, Smestad, 0377 Oslo Postadresse: Pb. 118 Smestad 0309 Oslo Tlf: Fax: Meld deg på ved å gå inn på våre hjemmesider For spørsmål, kontakt Vigdis Otterbech Lamberg, tlf eller

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

NTE Prosjekt - utdanningsprogram. Prosjekt id: Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes

NTE Prosjekt - utdanningsprogram. Prosjekt id: Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes NTE Prosjekt - utdanningsprogram Prosjekt id: 2002285 Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes Prosesseier og leder i utdanningsprogrammets styringskomite

Detaljer

Prosjektstyring. De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen

Prosjektstyring. De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen Prosjektstyring De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen prosjektfag tilbys i tiltaket «Prosjektstyring». Aktivt jobbsøk i kursperioden er en forutsetning for å få plass på kurset.

Detaljer

Prosjektstyring. Deltakerne forplikter seg til aktivt jobbsøk i kursperioden, som er en forutsetning for å få plass på kurset.

Prosjektstyring. Deltakerne forplikter seg til aktivt jobbsøk i kursperioden, som er en forutsetning for å få plass på kurset. Prosjektstyring De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen prosjektfag tilbys i dette arbeidsmarkedstiltaket «Prosjektstyring», som Metier leverer til NAV Rogaland. Deltakerne forplikter

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Prosjektstyring. De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen

Prosjektstyring. De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen Prosjektstyring De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen prosjektfa g tilbys i det nye tiltaket «Prosjektstyring». Aktiv jobbsøk i kursperioden er en forutsetning for plass på kurset.

Detaljer

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! Morten A. Torp Version 2.2 01.06.2016 Morten A. Torp Utdanning: Cand. Real Informatikk (Computer Science), Universitetet i Oslo Service Management,

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

M01 - Grunnleggende prosjektarbeid

M01 - Grunnleggende prosjektarbeid M01 - Grunnleggende prosjektarbeid Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om prosjekt som arbeidsform samt innsikt i de metoder og verktøy som anvendes i Forsvaret for å gjennomføre vellykkede

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE Utvidet foilsett. Settet inneholder foiler som ikke ble benyttet på presentasjonen. Introduksjon NOKIOS 30.10.2012 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office The Swirl logo is a trade mark

Detaljer

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første 1. Introduksjon til prosjektledelse Innledning "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første repeatedly do. menneskene på jorden ønsket å gjøre en endring Excellence, then, i livene sine,

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

EVRY Project Excellence

EVRY Project Excellence EVRY Project Excellence EVRY Project Excellence - styrket kvalitet bedre presisjon EVRY er Norges største IT-selskap og står bak noen av de største og mest komplekse IT-prosjektene i landet. Vi leverer

Detaljer

BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE. Best i Prosjektledelse Metier Forum, 6. februar

BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE. Best i Prosjektledelse Metier Forum, 6. februar Best i Prosjektledelse Metier Forum, 6. februar Mål med innlegget 1. Dele erfaringer 2. Finnes det en beste praksis innen prosjektledelse og styring og hva gjør de beste? Innhold 3. Diskusjon 4. Hvordan

Detaljer

Omsorgsbyggskolen og Omsorgsbyggs prosjektmodell er nærmere forklart i vedlagte brosjyre. Se vedlegg 4.

Omsorgsbyggskolen og Omsorgsbyggs prosjektmodell er nærmere forklart i vedlagte brosjyre. Se vedlegg 4. 1. Orientering om oppdraget 1.1 Om Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde formålsbygg. Det samlede bygningsareal

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 Morten A. Torp Version 3.3 28.08.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Registrerte varemerker tilhørende

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Fra teori til praksis

Fra teori til praksis Fra teori til praksis Hvor modne er virksomhetene til å tenke helhetlig styring? Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Temamøte nr. 3 NFP 19.9.2014 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Torodd Ingar Jan

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Felles introduksjon til kurs 1A, 1B og 1C Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS NOKIOS kurs tirsdag 29. oktober 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

VELKOMMEN TIL KICK-OFF MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG.

VELKOMMEN TIL KICK-OFF MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. VELKOMMEN TIL KICK-OFF 28.10.2013 Page 1 Innledning ved Tore Fjukstad Jotne Project Academy er vår felles utdanning innen prosjektledelse. God prosjektgjennomføring er basisen for gode resultater i Jotne.

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Kontrakt Rammeavtale Kvalitetssikring og risikohåndtering

Kontrakt Rammeavtale Kvalitetssikring og risikohåndtering POLITIET POLITIDIREKTORATET Kontrakt Rammeavtale Kvalitetssikring og risikohåndtering Vedlegg C: Leverandørens besvarelse av krav til tjenester 1. Innledning 3 2. Besvarelse av krav til tjenester 3 2.1.

Detaljer

Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Referent Sølvi Halck Telefon Referatdato Neste møte

Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Referent Sølvi Halck Telefon Referatdato Neste møte Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Møtested Grensesvingen 7, 8 etg Dato 06.04.2016 Kl. 09:00 Referent Sølvi Halck Telefon 90954278 Referatdato 06.04.2016 Neste møte Mottakere Firma Navn

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

FORESPØRSEL NR.: Undervisningstjenester Prinsix DEL II Vedlegg 1 LEVERANSEOMFANG Side 1 av 9. DEL II bilag 1

FORESPØRSEL NR.: Undervisningstjenester Prinsix DEL II Vedlegg 1 LEVERANSEOMFANG Side 1 av 9. DEL II bilag 1 DEL II Vedlegg 1 LEVERANSEOMFANG Side 1 av 9 DEL II bilag 1 DEL II Vedlegg 1 LEVERANSEOMFANG Side 2 av 9 Revisjonsstyring (slettes ved inngåelse av kontrakt) Utgitt av: Trine Reitehaug 02.10.2014 Revisjonsnummer

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

INNTJENT FORRETNINGSVERDI

INNTJENT FORRETNINGSVERDI INNTJENT FORRETNINGSVERDI Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse og styring (HIT) Nyttestyring i praksis: Målt forretningsverdi, endringsevne og produkteierskap JO HANNAY SIMULA RESEARCH LAB HANS CHRISTIAN

Detaljer

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne Velkommen til oppstart av GNIST 1 Informasjon og tips til deltakerne GNIST 1 I samarbeid med NTNU og Metier har Skanska nå utviklet et bredt utdanningstilbud for deg som jobber med prosjekter i Skanska.

Detaljer

1 Prosjektbeskrivelse med kravspesifikasjon

1 Prosjektbeskrivelse med kravspesifikasjon 1 Prosjektbeskrivelse med kravspesifikasjon 1.1 Prosjektets art og omfang Undervisningsbygg har normalt prosjekter på rundt 50 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 2,5 milliarder

Detaljer

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Allmøte 9. mars 2017 «Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Seksjonsleder Liv-Marit Davidsen UiOs prosjektrammeverk Rammeverket benyttes til å styre prosjekter gjennom tydelig definerte roller

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko 1 Valg av spørsmål: 1. Sentrale tema 2. Entydig begrep 3. Logisk innhold 4. Utbredt, relevant, omforent 5. Korte (relativt) spørsmål korte svar 6. Rett svar er et kort svar 7. Tydelig mht evaluering «enten

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR?

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Nasjonal Nettverkssamling Stjørdal 4. november 2014 12.11.2014 Torbjørn Wekre - Distriktssenteret og Wiggo Hustad - Deloitte Hvorfor sette fokus på dette temaet?

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Når prosjektet er transaksjonen mellom behovet og gevinstrealiseringen. Noen refleksjoner

Når prosjektet er transaksjonen mellom behovet og gevinstrealiseringen. Noen refleksjoner Når prosjektet er transaksjonen mellom behovet og gevinstrealiseringen. Noen refleksjoner Nettverk for program- og porteføljestyring Halvard S. Kilde, Adm. dir. Metier 2. mai 2016 All rights reserved -

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

Kursbeskrivelser Del II vedlegg 1b

Kursbeskrivelser Del II vedlegg 1b Kursbeskrivelser Del II vedlegg 1b Kursbeskrivelsene er basert på dagens praksis og krav til ny leveranse som beskrevet i Del II Vedlegg 1a Leveranseomfang. Hvis det er motstrid og/eller avvik mellom dokumentene

Detaljer

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.»

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.» Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose,

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 4 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 4 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 4 Morten A. Torp Version 2.5 09.06.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Øyvind Roseth, Prosjektleder Skatt Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering og fokus

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

METIERUNDERSØKELSEN 2017

METIERUNDERSØKELSEN 2017 METIERUNDERSØKELSEN 2017 Hvordan står det til i Prosjekt-Norge? 11.05.2017 Ragnar Ek BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN Norge har en enorm prosjektportefølje årlig og i år er den på i størrelsesorden 550 mrd.

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Erfaring fra opplæringsprogrammer

Erfaring fra opplæringsprogrammer 05.11.2014 Erfaring fra opplæringsprogrammer Anne Marie Dalen Øverhaug Sikkerhetsleder NSB Fellestjenester IT Bakgrunn Tre større opplæringsprogrammer 2002 Sparebanken Hedmark Non Stop Sikkerhet for 700

Detaljer

Suksesshistorie fra Statsbygg

Suksesshistorie fra Statsbygg Suksesshistorie fra Statsbygg Involvering av prosjekteier I usikkerhetsstyringen PUS forum 10.06.2009 Kristin Fevang Linda Sunde Eriksen Hvorfor Styring av Usikkerhet i Statsbygg (SUS) I 2006 etablerte

Detaljer

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!,

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Om prosjekteierstyring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner fra en PhD-avhandling støttet av et følgeforskningsprosjekt Prosjekt Norge 17.01.2018

Detaljer

Prosjektlederskolen. Få en grundig innføring i prosjektledelse prosjektgjennomføring fra A til Å

Prosjektlederskolen. Få en grundig innføring i prosjektledelse prosjektgjennomføring fra A til Å Kurset består av modulene Ny som prosjektleder og Praktisk prosjektledelse Prosjektlederskolen Få en grundig innføring i prosjektledelse prosjektgjennomføring fra A til Å Oppnå trygghet i rollen som prosjektleder

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer