Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:"

Transkript

1 Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

2 LÆR AV ERFARNE PROSJEKTLEDERE Metier er en totalleverandør innenfor prosjektledelse, og har lang erfaring med prosjekt som fag. Vi ble etablert i 1982 og har løst prosjektutfordringer i samspill med våre kunder i 30 år. Metier leverer konsulenttjenester, prosjektressurser, styringssystemer og prosjektutdanning. Kombinasjonen av bred erfaring, praktisk orientert fokus i utdannelsen, formalkompetanse og sertifisering gjør at Metier Academy s brede tilbud av prosjektkurs nå har blitt Norges mest benyttede prosjektutdannelse. Metier Academy er som eneste studiested i Norge godkjent som education provider for alle de tre internasjonale sertifiseringene for prosjektledere: PRINCE2, PMI og IPMA. PMP PMP-sertifisering er etablert av The Project Management Institute (PMI). PMI ble grunnlagt i 1969 og er i dag verdens ledende organisasjon for personer med interesse for prosjektledelse. En PMI-sertifisering beviser at du har en profesjonell holdning til prosjektfaget, og at du har oppfylt minimumskrav til både praktisk erfaring og faglig kompetanse. Metier Academy er godkjent som PMI Global Education Provider og arrangerer forberedelseskurs for PMP-eksamen. IPMA Opplæringsprogrammene til Metier Academy er godkjent som IPMA Registered Education Programme. Det vil si at Metier Academy kan hjelpe deg med å tilegne deg de nødvendige forkunnskapene du trenger for å bli sertifisert på nivå C og D. PMPMA Dette er Metiers egen norske sertifisering. Sertifiseringen er knyttet opp til vårt høyskolestudium og bestått eksamen for 30 studiepoeng. Dersom du gjennomfører Metier Academys høyskolestudium får du en prosjektutdannelse som er praktisk orientert. Den gir deg et trygt faglig ståsted når raske beslutninger skal tas i din prosjektlederhverdag. Metiers prosjektutdannelse bygger på internasjonalt anerkjente prosjektstandarder og gir deg tittelen Prosjektleder PMPMA, som står for Prosjektleder Metier Project Management Academy. ITPP IT Project Professional. Dette er en ny, internasjonal sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter. For mer informasjon, se PRINCE2 Se side 7. ITProjectProfessional TM 2 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo is a trade mark of the Cabinet Office.

3 LÆRINGSFORM Metier Academys læringsform bygger på en blanding av nettbasert aktivitet, selvstudier og fysiske møter mellom studenter og faglige veiledere. Et viktig aspekt i denne læringsformen er å utnytte tiden man bruker på opplæring best mulig. Flere undersøkelser viser at mangel på tid er den viktigste hindringen for etterutdanning og belastningen på medarbeiderne er størst innen prosjektorientert virksomhet. På bakgrunn av dette er det da avgjørende at opplæringen er: Fleksibel med hensyn til tid og sted Skreddersydd, der man tar hensyn til individuelle og organisatoriske behov I henhold til beste praksis i virksomheten Tids- og kostnadseffektiv Erfaringer fra våre opplæringsprogram viser en rekke fordeler ved å benytte en stor andel e-læring. Dette effektiviserer læringsprosessen betydelig og åpner for en god fleksibilitet der medarbeideren kan tilegne seg riktig kompetanse uavhengig av tid og sted. I tillegg viser nyere studier at læringsutbytte og eksamensresultater bedres betraktelig ved bruk av e-læring i kombinasjon med tradisjonell klasseromsundervisning. Dette vil øke læringseffekten, aktivisere studentene og samtidig være ressurs- og tidsbesparende for din bedrift. 3

4 AKADEMISKE SAMARBEIDSPARTNERE SKEMA BUSINESS SCHOOL - HØYSKOLESTUDIUM SKEMA, School of Knowledge Economy & Management er en internasjonal handelshøyskole med hovedsete i Frankrike. SKEMA er akkreditert av det franske departementet for forskning og høyere utdanning, og har fått tildelt akkrediteringen EQUIS av EFMD (European Foundation for Management Development). Dette setter SKEMA i samme klasse som verdens beste handelshøgskoler, og signaliserer akademiske standarder på et svært høyt nivå. Masterstudium Gjennom Metier Academy kan du ta enkeltstående kurs eller et høyskolestudium innen prosjektledelse. Vårt samarbeid med SKEMA Business School gjør det mulig å tilby høyskoleutdannelse som gir studiepoeng. Studenter fra Metier Academy kan fortsette sine studier ved SKEMA Business School. For mer informasjon om dette, se: For mer informasjon om SKEMA se: A: Grunnleggende prosjektledelse B: Praktisk prosjektstyring D: Styring av prosjektusikkerhet Eksamen Diploma in Project Management fra SKEMA 15 stp. E: Kontraktstyring i prosjekter F: Gevinstrealisering i prosjekter G: Prosjektorganisering og teamutvikling Hjemme-caseeksamen 2 uker Master Certificate in Project Management fra SKEMA 15 stp. 4

5 HØGSKOLEN I MOLDE - HØYSKOLESTUDIUM Gjennom Metier Academy kan du ta enkeltstående kurs eller et høyskolestudium innen prosjektledelse. Vårt samarbeid med Høgskolen i Molde gjør det mulig å tilby høyskoleutdannelse som gir studiepoeng etter modul A. Kursinnhold På de neste sidene finner du en presentasjon av innholdet i modulene A-G. Hvert kurs er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre modulene. Planlegger du å gjennomføre hele høyskolestudiet for studiepoeng og sertifisering anbefaler vi at du starter med modul A og fortsetter i stigende rekkefølge. Alle modulene er e-læringsbasert med mulighet for oppsummeringsdag i klasserom. Du kan ta utdannelsen i følgende trinn: A: Grunnleggende prosjektledelse Eksamen 50 min. 5 stp. B: Praktisk prosjektstyring C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon, eller: D: Styring av prosjektusikkerhet Eksamen 70 min. 10 stp. E: Kontraktsstyring i prosjekt F: Gevinstrealisering i prosjekt G: Prosjektorganisering og teamutvikling Hjemme-caseeksamen 2 uker 15 stp. 5

6 Styrmand benytter PRINCE2 for videreutvikling og forbedring av våre metoder. Vi øker vår kunnskap om en metodikk som brer om seg i Europa, posisjonerer oss i markeder og opprettholder stø kurs i krevende IT-farvann. Knut Arne Kvitting, Daglig leder, Styrmand

7 PRINCE2 Hva er PRINCE2? PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Metoden har utspring i IT-prosjekter og har siden blitt utviklet til å være en generisk metode som kan benyttes for alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. PRINCE2 fokuserer på prosjekters faser, prosesser og beslutningspunkter med tilhørende roller, ansvar og styringsunderlag. Dette sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte, og sikrer: En forankret forretningsplan med fokus på gevinstrealisering og business case. Et godt organisert prosjektteam med klart definerte roller og ansvar. En veldefinert struktur og aktivitetsplan. Fordeler for prosjektmedarbeidere, -ledere og -eiere : Føl trygghet og styrke i prosjektrollen - både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Formaliser din prosjektkompetanse gjennom en internasjonalt anerkjent sertifisering. Gjør deg mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids-/oppdragsgivere i både inn- og utland! Fordeler for virksomheter og organisasjoner : PRINCE2 viser etablert og utprøvd beste praksis og eierstyring (governance) for ledelse og styring av prosjekter. PRINCE2 er bredt anerkjent og forstått, og gir et felles språk for alle prosjektdeltakerne. En effektiv måte å håndtere risiko på. PRINCE2 bidrar til at ledelsen er oppdatert og har den informasjonen som trengs for å ha nødvendig kontroll uten unødig innblanding. Metoden er også effektiv med hensyn til å gjennomføre endringer. Viktigst av alt, PRINCE2 sikrer at prosjektet har forretningsmessig forankring og fokus på gevinstrealisering gjennom hele livssyklusen. Vokser raskest PRINCE2 er den sertifiseringen som vokser raskest på verdensbasis. I 2010 ble det gjennomført sertifiseringer. Metier Academy har kunder som har gjennomført PRINCE2-sertifiseringer på 5 språk. Hvorfor PRINCE2-sertifisering? Som PRINCE2-sertifisert lærer du hvordan man styrer og arbeider med prosjekter på en strukturert måte. PRINCE2 gir klarhet i prosjektdeltakeres roller, ansvar og myndighet. Metodens produktfokus sørger for at prosjektet leverer resultater og klargjør hva prosjektet vil levere, hvorfor, når, fra hvem og for hvem. PRINCE2 underbygger innføring av virksomhetens egen metode/prosjektmodell. Sikrer at alle interessenter er riktig representert i planlegging og beslutninger. Bruk av PRINCE2 fremmer læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen. Tilgang til et sett med praktiske tips, sjekklister, logger og maler for styring og ledelse av prosjekter. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo is a trade mark of the Cabinet Office. 7

8 Effekter av Metier Academys læringsform Bedre læringseffekt enn kun tradisjonell klasseromsundervisning Læring som legger opp til refleksjon og erfaringsoverføring Økt motivasjon Rollebasert læring Nettmentor tilgjengelig som støttespiller i studieperioden Kostnadseffektiv kompetanseheving Reduserte reisekostnader og reduksjon av tapt kjernetid for de ansatte Fleksibelt studium Fordi hverdagen er svært hektisk, er det ofte vanskelig å kombinere jobb med videreutdanning. Vår prosjektutdannelse er derfor modulbasert og består av korte, intensive kurs som kan settes sammen i et antall og rekkefølgen du ønsker. Hver kursmodul er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre kursmodulene. Dette gir deg full frihet til å styre omfang, tempo og fremdrift i opplæringen ut fra dine behov. Hva velger jeg? Prosjektmedarbeider, mellomleder og styringsgruppemedlem Da passer Modul A: Grunnleggende prosjektledelse. Denne modulen gir deg, som tittelen tilsier, grunnleggende innføring i prosjektterminologien og i prosjektets faser fra A til Å. Prosjektkoordinator, saksbehandler Da passer Modul A og Modul B. Prosjektleder, avdelingsleder og funksjoner med egne ansvarsområder Da passer høyskolestudiet. For andre kurs, se mer informasjon på våre hjemmesider Ønsker du råd om hva som passer for deg, kontakt vår karriererådgiver, Vigdis O. Lamberg på tlf Se kursbeskrivelser side

9 FREMDRIFTSPLAN Lag din egen plan for hvordan du ønsker å utvikle din eller virksomhetens prosjektkompetanse. MODUL A: GRUNNLEGGENDE PROSJEKTLEDELSE PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: MODUL B: PRAKTISK PROSJEKTSTYRING PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL C: MOTIVERENDE LEDELSE OG EFFEKTIV KOMMUNIKASJON PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL D: STYRING AV PROSJEKTUSIKKERHET PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL E: KONTRAKTSTYRING I PROSJEKT PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL F: GEVINSTREALISERING I PROSJEKT PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL G: PROSJEKTORGANISERING OG TEAMUTVIKLING PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: EKSAMENSALTERNATIVIER : DATO: STP. 1. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 5 STP. 2. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 10 STP. 3. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 15 STP. 4. EKSAMEN SKEMA BUSINESS SCHOOL NR STP. 5. EKSAMEN SKEMA BUSINESS SCHOOL NR STP. Se informasjon side 4 og 5 9

10 MODUL A: GRUNNLEGGENDE PROSJEKTLEDELSE MODUL B: PRAKTISK PROSJEKTSTYRING MODUL C: MOTIVERENDE LEDELSE OG EFFEKTIV KOMMUNIKASJON Kursmodulen gir deltakeren en unik innsikt og forståelse for faget prosjektledelse. Den behandler alle kunnskapsområdene i faget, og gir deltakeren den nødvendige kunnskap som skal til for å gjennomføre prosjekter i henhold til god praksis. Gjennom praktiske og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i anerkjente metoder og verktøy som anvendes for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Modul A er et rent e-læringskurs. Klasseromssamlinger tilbys f.o.m modul B eller etter avtale. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha blitt kjent med sentrale kunnskapsområder og prosesser i faget prosjektledelse Fått innsikt i sentrale metoder og verktøy for å gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte Innhold Prosjekter og terminologi Kunnskapsområder i faget prosjektledelse Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler Effektmål og resultatmål realisering av gevinster Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning Usikkerhet og kontrakter Samarbeid og kommunikasjon Kvalitet i prosjektarbeid Omfang E-læringskurset er sammensatt av 17 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden er ca 20 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Kursmodulen er praktisk rettet og gir deltakeren god kunnskap om anvendelse av metoder og teknikker ved planlegging og gjennomføring av prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om etablering av prosjektmål, prioritering av mål, etablering av beslutningsunderlag, håndtering av endringer og rapportering. Innholdet er i stor grad rettet mot planlegging og styring av arbeidsomfang, tid og kostnader. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakerne: Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis planlegger og gjennomfører et prosjekt Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder og innsikt i hvordan disse kan håndteres. Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til linjeleder, prosjektmedarbeidere og interessenter Innhold Metoder og teknikker for etablering av en prosjektplan; WBS (work breakdown structure) med tidsplanlegging og kostnadsestimering Metoder og teknikker for fremdriftsoppfølging; måling av avik, iverksetting av tiltak, bruk av inntjent verdi ( earned value ) Prosjektmodellens faser og beslutningspunkter med krav til beslutningsunderlag Balansere resultatmål i henhold til prioriteringer fra prosjekteier håndtering av interessentenes forventninger Prognostisering og planrevisjoner Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomførings-tiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Kursmodulen formidler vesentlige aspekter ved lederrollen med spesielt fokus på prosjektlederrollen. En dyktig prosjektleder delegerer oppgaver og jobber gjennom sine medarbeidere. En forutsetning for å få dette til, er at alle involverte har forståelse for prosjektets mål og tar ansvar for sine oppgaver. Kursmodulen gir innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjonsform er en viktig egenskap hos en motiverende og tydelig leder. Modulen gjennomføres som en kombinasjon av e-læring og 2-dagers klasseromssamling. Målgruppe Modulen egner seg for alle med lederansvar, men også for sentrale prosjektmedarbeidere. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i egen kommunikasjonsform Kunne tilpasse kommunikasjonsstil til situasjon og målgruppe Ha fått praktiske tips og kjennskap til metoder som vil gjøre det enklere å løse konflikter i egen arbeidssituasjon Innhold Vanskelige kommunikasjonssituasjoner Individuelle kommunikasjonsformer i konfliktløsning Motivasjon og effektiv påvirkning Individuelle og personlige utfordringer ved motiverende ledelse Hvordan tilrettelegge for å gi og motta konstruktiv kritikk? Lederegenskaper som legger grunnlaget for samarbeid og tillit Utarbeidelse av handlingsplan: Hva vil jeg begynne å gjøre, slutte å gjøre og fortsette å gjøre Omfang Siden modulen har fokus på kommunikasjon er det obligatorisk med en 2-dagers klasseromssamling i tillegg til e-læringskurset. Dette gir innblikk i en modell og tilhørende praktisk trening i å kommunisere og påvirke med større gjennomslagskraft overfor medarbeidere, linjeledere og interessenter. 10

11 MODUL D: STYRING AV PROSJEKTUSIKKERHET MODUL E: KONTRAKTSTYRING I PROSJEKT MODUL F: GEVINSTREALISERING I PROSJEKT Profesjonell håndtering av usikkerhet er en av de viktigste faktorene for prosjektsuksess. Modulen fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for proaktiv styring av usikkerhet i prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om samtlige trinn i usikkerhetsstyringsprosessen hvordan man identifiserer, analyserer og følger opp usikkerhetselementer for bevisst utvikling av tiltak som realiserer muligheter og reduserer risiko. Modulen kan du ta som rent e- læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i hvorfor det er viktig å styre usikkerhet gjennom hele prosjektet Være i stand til å identifisere usikkerhetselementer i et prosjekt Ha fått kjennskap til metoder og teknikker som skal anvendes for å håndtere prosjektusikkerhet på en profesjonell måte Ha utviklet sine ferdigheter til å anvende prosess for styring av usikkerhet Innhold Prosjektledelse og styring av usikkerhet Styring av usikkerhet over prosjektets faser Prosess for usikkerhetsanalyser Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter Beregningsmodeller Mennesket i prosessen hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser? Omfang E-læringskurset er sammensatt av 15 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. En av de viktigste årsakene til at mange prosjekter opplever overskridelser i forhold til tid og kostnader er dårlig håndtering av kontrakter. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektet. I denne sammenheng er det avgjørende å vurdere leveransebeskrivelser, budsjetter, fremdriftsplan og generelle kontraktselementer i forhold til hverandre. Det er den helhetlige tilnærmingen som gjør at man har kontroll i prosjektet. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om god praksis i kontraktstyring; fra kontraktstrategi til ferdige leveranser. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, kontraktsansvarlige, ansvarlige for oppfølging av leverandører og for linjefunksjoner som arbeider med kontrakter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat Kunne bruke kontrakten som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten Ha fått kjennskap til de mest sentrale trinn i kontraktsprosessen Ha fått innsikt i sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima Innhold Prosjekter og kontrakter Kontraktstrategi Kontraktsprosessen Krav til kontrakten Kontraktsdokumenter Kontraktstyper Forhandlinger Kontraktsadministrasjon Endringer Konflikter Internasjonale kontrakter Avslutning av kontrakten Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Alle prosjekter gjennomføres med den hensikt å realisere gevinster i henhold til prosjektets mål. Det kan være en definert nytte for brukeren, økt lønnsomhet gjennom nye produkter, vekst i virksomheten som følge av kontrakter med gode marginer, oppfyllelse av myndighetskrav eller kostnadsreduksjoner som følge av mer effektive interne prosesser. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om etablering av gevinstplaner, beregning av lønnsomhet og realisering av gevinster. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjekteiere, prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått kunnskap om sentrale metoder og teknikker for oppfølging av effektmål og resultatmål gjennom ulike faser av prosjektet Ha fått innsikt i hvordan man kan påvirke og styre realisering av planlagte gevinster Innhold Fra prosjekt til gevinst Prosjekt som en investering Gevinstplanen Viktige begreper Avkastningskrav Kontantstrøm Tilbakebetalingstid Nåverdimetoden Internrentemetoden Sensitivitetsanalyse Lønnsomhet og usikkerhet Gevinstrealisering Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til å være 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper.

12 MODUL G: PROSJEKTORGANISERING OG TEAMUTVIKLING Det viser seg at utfordringer i prosjekter like ofte er knyttet til organisatoriske forhold som til faglige utfordringer og kompleksitet i arbeidsomfang. Riktig organisering og et motivert team er en nøkkel til prosjektsuksess. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon, i tillegg til sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, styringsgrupper, prosjekteiere og for linjefunksjoner som arbeider med prosjekter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon Forstå hvordan makt og innflytelse i organisasjonen påvirker prosjektet Forstå ansvar og roller i prosjekt og i linjen Ha kunnskap om hvordan man gjennomfører en interessentanalyse Innhold Organisering og ledelse i prosjekter Makt og innflytelse Den funksjonelle prosjektorganisasjon Den selvstendige prosjektorganisasjon Matriseorganisasjonen Roller og ansvar Rollen som prosjekteier Prosjektlederrollen Prosjektleders ansvar Effektive team Motivasjon Håndtering av interessenter Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. ANDRE KURS FRA METIER ACADEMY - KURSKALENDER Selvledelse Når som helst, e-læring Effektivt prosjektarbeid Når som helst, e-læring Eierstyring i prosjekter Når som helst, e-læring Smidig prosjektstyring Når som helst, e-læring Prosjektcontrolling - forretningsorientert økonomistyring av prosjekter E-læring + 1 dag i klasserom KURS I HMS: HMS ledelse i prosjekter (offshore) Når som helst, e-læring HMS ledelse i prosjekter (onshore) Når som helst, e-læring PROSJEKT- KOORDINATORSTUDIET: Grunnleggende prosjektledelse Løpende Bedre norsk i arbeidslivet (NKS) Løpende Kommunikasjon og presentasjon (NKS) Løpende SCANN DENNE FOR Å SE HELE KURSKALENDEREN VIRKSOMHETSTILPASNING Dersom dere er en gruppe kolleger som vil ta prosjektutdannelse sammen, kan vi tilpasse klasseromssamlingene med caseoppgaver hentet fra deres hverdag. Be oss om tilbud på skreddersydd program på tlf: SKEDDERSYDD OPPLÆRINGS- PROGRAM TIL DIN BEDRIFT Metier Academy bidrar til at prosjektintensive virksomheter leverer prosjekter på tid, kostnad og med god kvalitet. Gjennom skreddersydde opplæringsprogram hjelper vi til med å nå økonomiske og strategiske mål. Vi tilpasser opplæringen til virksomhetens strategi- og verdiskapingsprosess slik at du tidlig oppnår effekt. SAMLER DU PDU? Project Management Institute For å opprettholde din status som PMP-sertifisert, kreves opptjening av 60 PDU-er (Professional Development Units) over 3 år. Fordi Metier Academy er Global Education Provider for PMI er våre kurs godkjente med PDU-er. Modul A gir 20 PDUer. De øvrige kursmodulene gir fra 14 til 28 PDUer avhengig av om du gjennomfører kurset som e-læring eller i kombinasjon med klasseromssamling. Kontakt oss for nærmere informasjon. METIER ACADEMY Metier Academy har utspring i kompetanseselskapet Metier. Kompetente Metierressurser har i 30 år bistått toppledelse med strategiske organisasjonsløsninger som inkluderer styringssystemer, organsiasjonsmodeller, kompetanseutvikling og prosjektbemanning. Vi har også erfaring med å bistå personer mellom to jobber og kan skreddersy outplacementløsninger i nedbemanningsprosesser. For mer informasjon, se eller ring tlf

13 KUNDENE SIER DETTE: Jan Arild Lyngstad, Telenor Norge Jan Arild Lyngstad, Direktør for Telenor Norges prosjektportefølje God prosjektgjennomføring er et av Telenor Norges viktigste verktøy for å realisere våre strategiske ambisjoner. Det å ha dyktige og handlekraftige prosjektledere og -medarbeidere med dokumentert prosjektkompetanse er en vesentlig konkurransefaktor for oss. Derfor har vi over lengre tid gjennom samarbeide med Metier Academy, hatt fokus på systematisk å bygge opp prosjektkompetanse i organisasjonen gjennom Telenors fellesprogram for prosjektledelse. Anne Berit Støyva, Politidirektoratets prosjektstab Anne Berit Støyva, seniorrådgjevar i Politidirektoratets prosjektstab I dei omstillings- og utviklingsprosjekta eg har jobba med i politiet, har det vore heilt avgjerande med god prosjektkunnskap. Prosjektutdanninga til Metier Academy har gjeve meg ei grundig innføring i prosjektbegrepa og vore til stor nytte i organisering, planlegging og styring av ulike typar prosjekt. Eg har særleg erfart kor viktig informasjon og involvering er i heile prosjektperioden. Erfarne og inspirerande kurshaldarar, studiepoeng og sertifisering i prosjektleiing er ein positiv bonus med denne utdanninga. Stig Jessen, Aibel Stig Jessen, Executive Vice President, Aibel AS Aibel er en typisk prosjektorganisasjon der vi designer, bygger, modifiserer og vedlikeholder offshore-installasjoner under kontrakter verdt flere milliarder. For å få dette til, er vi avhengige av gode prosjekstyrings-metoder og systemer samt erfarne og profesjonelle prosjektledere. Det å plukke ut gode prosjektledere tidlig og utvikle dem, er et prioritert område i Aibel. Vi bruker prosjektopplæringen til Metier Academy for å nå dette målet. Metier har vært veldig flinke til å tilrettelegge og skreddersy denne opplæringen til å passe vår virksomhet. Hilde Nordskogen, Statsbygg Hilde Nordskogen, Direktør Byggherre, Statsbygg Statsbygg lever av å kunne utvikle, planlegge og gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte. Prosjektgjennomføring er et av våre kjerneområder - den produksjonslinjen som er mest krevende og risikofylt. Å lykkes med ledelse av prosjekter er vår viktigste suksessfaktor. Vårt Program i Prosjektledelse, der Metier Academy er underleverandør, sørger for å videreutvikle våre prosjektmedarbeidere i den retning som er nødvendig samtidig som vi får til verdifull erfaringsoverføring mellom prosjektmedarbeidere. Nytte av kompetanseutvikling i prosjektarbeid For virksomheten Felles begrepsapparat og forståelse for hvordan prosjekter gjennomføres Bedre samarbeid oppover, nedover og på tvers i organisasjonen Mindre slitasje pga. mer effektiv ressursstyring Fornøyde og lojale medarbeidere Bedre ressursutnyttelse og riktig bruk av organisasjonens kompetanse For medarbeideren Øker tryggheten i arbeidet Erfaringsbasert, praktisk tilnærming til prosjektfaget Lett omsettelig til ditt daglige arbeid En utdannelse som er anerkjent uavhengig av bransje Gir formalkompetanse, sertifisering og bygger CV 13

14 Metier Academy AS Hoffsveien 70 B, Smestad, 0377 Oslo Postadresse: Pb. 118 Smestad 0309 Oslo Tlf: Fax: Meld deg på ved å gå inn på våre hjemmesider For spørsmål, kontakt Vigdis Otterbech Lamberg, tlf eller

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter Norsk Forening for Prosjektledelse se www.prosjektledelse.org Nr. 2 mai 2009 PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Side 22 Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting

Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er vi? Americas Europe Asia Pacific Middle East and Africa 72000 medarbeidere 400 kontorer 40 land 10

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer