Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:"

Transkript

1 Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

2 LÆR AV ERFARNE PROSJEKTLEDERE Metier er en totalleverandør innenfor prosjektledelse, og har lang erfaring med prosjekt som fag. Vi ble etablert i 1982 og har løst prosjektutfordringer i samspill med våre kunder i 30 år. Metier leverer konsulenttjenester, prosjektressurser, styringssystemer og prosjektutdanning. Kombinasjonen av bred erfaring, praktisk orientert fokus i utdannelsen, formalkompetanse og sertifisering gjør at Metier Academy s brede tilbud av prosjektkurs nå har blitt Norges mest benyttede prosjektutdannelse. Metier Academy er som eneste studiested i Norge godkjent som education provider for alle de tre internasjonale sertifiseringene for prosjektledere: PRINCE2, PMI og IPMA. PMP PMP-sertifisering er etablert av The Project Management Institute (PMI). PMI ble grunnlagt i 1969 og er i dag verdens ledende organisasjon for personer med interesse for prosjektledelse. En PMI-sertifisering beviser at du har en profesjonell holdning til prosjektfaget, og at du har oppfylt minimumskrav til både praktisk erfaring og faglig kompetanse. Metier Academy er godkjent som PMI Global Education Provider og arrangerer forberedelseskurs for PMP-eksamen. IPMA Opplæringsprogrammene til Metier Academy er godkjent som IPMA Registered Education Programme. Det vil si at Metier Academy kan hjelpe deg med å tilegne deg de nødvendige forkunnskapene du trenger for å bli sertifisert på nivå C og D. PMPMA Dette er Metiers egen norske sertifisering. Sertifiseringen er knyttet opp til vårt høyskolestudium og bestått eksamen for 30 studiepoeng. Dersom du gjennomfører Metier Academys høyskolestudium får du en prosjektutdannelse som er praktisk orientert. Den gir deg et trygt faglig ståsted når raske beslutninger skal tas i din prosjektlederhverdag. Metiers prosjektutdannelse bygger på internasjonalt anerkjente prosjektstandarder og gir deg tittelen Prosjektleder PMPMA, som står for Prosjektleder Metier Project Management Academy. ITPP IT Project Professional. Dette er en ny, internasjonal sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter. For mer informasjon, se PRINCE2 Se side 7. ITProjectProfessional TM 2 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo is a trade mark of the Cabinet Office.

3 LÆRINGSFORM Metier Academys læringsform bygger på en blanding av nettbasert aktivitet, selvstudier og fysiske møter mellom studenter og faglige veiledere. Et viktig aspekt i denne læringsformen er å utnytte tiden man bruker på opplæring best mulig. Flere undersøkelser viser at mangel på tid er den viktigste hindringen for etterutdanning og belastningen på medarbeiderne er størst innen prosjektorientert virksomhet. På bakgrunn av dette er det da avgjørende at opplæringen er: Fleksibel med hensyn til tid og sted Skreddersydd, der man tar hensyn til individuelle og organisatoriske behov I henhold til beste praksis i virksomheten Tids- og kostnadseffektiv Erfaringer fra våre opplæringsprogram viser en rekke fordeler ved å benytte en stor andel e-læring. Dette effektiviserer læringsprosessen betydelig og åpner for en god fleksibilitet der medarbeideren kan tilegne seg riktig kompetanse uavhengig av tid og sted. I tillegg viser nyere studier at læringsutbytte og eksamensresultater bedres betraktelig ved bruk av e-læring i kombinasjon med tradisjonell klasseromsundervisning. Dette vil øke læringseffekten, aktivisere studentene og samtidig være ressurs- og tidsbesparende for din bedrift. 3

4 AKADEMISKE SAMARBEIDSPARTNERE SKEMA BUSINESS SCHOOL - HØYSKOLESTUDIUM SKEMA, School of Knowledge Economy & Management er en internasjonal handelshøyskole med hovedsete i Frankrike. SKEMA er akkreditert av det franske departementet for forskning og høyere utdanning, og har fått tildelt akkrediteringen EQUIS av EFMD (European Foundation for Management Development). Dette setter SKEMA i samme klasse som verdens beste handelshøgskoler, og signaliserer akademiske standarder på et svært høyt nivå. Masterstudium Gjennom Metier Academy kan du ta enkeltstående kurs eller et høyskolestudium innen prosjektledelse. Vårt samarbeid med SKEMA Business School gjør det mulig å tilby høyskoleutdannelse som gir studiepoeng. Studenter fra Metier Academy kan fortsette sine studier ved SKEMA Business School. For mer informasjon om dette, se: For mer informasjon om SKEMA se: A: Grunnleggende prosjektledelse B: Praktisk prosjektstyring D: Styring av prosjektusikkerhet Eksamen Diploma in Project Management fra SKEMA 15 stp. E: Kontraktstyring i prosjekter F: Gevinstrealisering i prosjekter G: Prosjektorganisering og teamutvikling Hjemme-caseeksamen 2 uker Master Certificate in Project Management fra SKEMA 15 stp. 4

5 HØGSKOLEN I MOLDE - HØYSKOLESTUDIUM Gjennom Metier Academy kan du ta enkeltstående kurs eller et høyskolestudium innen prosjektledelse. Vårt samarbeid med Høgskolen i Molde gjør det mulig å tilby høyskoleutdannelse som gir studiepoeng etter modul A. Kursinnhold På de neste sidene finner du en presentasjon av innholdet i modulene A-G. Hvert kurs er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre modulene. Planlegger du å gjennomføre hele høyskolestudiet for studiepoeng og sertifisering anbefaler vi at du starter med modul A og fortsetter i stigende rekkefølge. Alle modulene er e-læringsbasert med mulighet for oppsummeringsdag i klasserom. Du kan ta utdannelsen i følgende trinn: A: Grunnleggende prosjektledelse Eksamen 50 min. 5 stp. B: Praktisk prosjektstyring C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon, eller: D: Styring av prosjektusikkerhet Eksamen 70 min. 10 stp. E: Kontraktsstyring i prosjekt F: Gevinstrealisering i prosjekt G: Prosjektorganisering og teamutvikling Hjemme-caseeksamen 2 uker 15 stp. 5

6 Styrmand benytter PRINCE2 for videreutvikling og forbedring av våre metoder. Vi øker vår kunnskap om en metodikk som brer om seg i Europa, posisjonerer oss i markeder og opprettholder stø kurs i krevende IT-farvann. Knut Arne Kvitting, Daglig leder, Styrmand

7 PRINCE2 Hva er PRINCE2? PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Metoden har utspring i IT-prosjekter og har siden blitt utviklet til å være en generisk metode som kan benyttes for alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. PRINCE2 fokuserer på prosjekters faser, prosesser og beslutningspunkter med tilhørende roller, ansvar og styringsunderlag. Dette sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte, og sikrer: En forankret forretningsplan med fokus på gevinstrealisering og business case. Et godt organisert prosjektteam med klart definerte roller og ansvar. En veldefinert struktur og aktivitetsplan. Fordeler for prosjektmedarbeidere, -ledere og -eiere : Føl trygghet og styrke i prosjektrollen - både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Formaliser din prosjektkompetanse gjennom en internasjonalt anerkjent sertifisering. Gjør deg mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids-/oppdragsgivere i både inn- og utland! Fordeler for virksomheter og organisasjoner : PRINCE2 viser etablert og utprøvd beste praksis og eierstyring (governance) for ledelse og styring av prosjekter. PRINCE2 er bredt anerkjent og forstått, og gir et felles språk for alle prosjektdeltakerne. En effektiv måte å håndtere risiko på. PRINCE2 bidrar til at ledelsen er oppdatert og har den informasjonen som trengs for å ha nødvendig kontroll uten unødig innblanding. Metoden er også effektiv med hensyn til å gjennomføre endringer. Viktigst av alt, PRINCE2 sikrer at prosjektet har forretningsmessig forankring og fokus på gevinstrealisering gjennom hele livssyklusen. Vokser raskest PRINCE2 er den sertifiseringen som vokser raskest på verdensbasis. I 2010 ble det gjennomført sertifiseringer. Metier Academy har kunder som har gjennomført PRINCE2-sertifiseringer på 5 språk. Hvorfor PRINCE2-sertifisering? Som PRINCE2-sertifisert lærer du hvordan man styrer og arbeider med prosjekter på en strukturert måte. PRINCE2 gir klarhet i prosjektdeltakeres roller, ansvar og myndighet. Metodens produktfokus sørger for at prosjektet leverer resultater og klargjør hva prosjektet vil levere, hvorfor, når, fra hvem og for hvem. PRINCE2 underbygger innføring av virksomhetens egen metode/prosjektmodell. Sikrer at alle interessenter er riktig representert i planlegging og beslutninger. Bruk av PRINCE2 fremmer læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen. Tilgang til et sett med praktiske tips, sjekklister, logger og maler for styring og ledelse av prosjekter. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo is a trade mark of the Cabinet Office. 7

8 Effekter av Metier Academys læringsform Bedre læringseffekt enn kun tradisjonell klasseromsundervisning Læring som legger opp til refleksjon og erfaringsoverføring Økt motivasjon Rollebasert læring Nettmentor tilgjengelig som støttespiller i studieperioden Kostnadseffektiv kompetanseheving Reduserte reisekostnader og reduksjon av tapt kjernetid for de ansatte Fleksibelt studium Fordi hverdagen er svært hektisk, er det ofte vanskelig å kombinere jobb med videreutdanning. Vår prosjektutdannelse er derfor modulbasert og består av korte, intensive kurs som kan settes sammen i et antall og rekkefølgen du ønsker. Hver kursmodul er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre kursmodulene. Dette gir deg full frihet til å styre omfang, tempo og fremdrift i opplæringen ut fra dine behov. Hva velger jeg? Prosjektmedarbeider, mellomleder og styringsgruppemedlem Da passer Modul A: Grunnleggende prosjektledelse. Denne modulen gir deg, som tittelen tilsier, grunnleggende innføring i prosjektterminologien og i prosjektets faser fra A til Å. Prosjektkoordinator, saksbehandler Da passer Modul A og Modul B. Prosjektleder, avdelingsleder og funksjoner med egne ansvarsområder Da passer høyskolestudiet. For andre kurs, se mer informasjon på våre hjemmesider Ønsker du råd om hva som passer for deg, kontakt vår karriererådgiver, Vigdis O. Lamberg på tlf Se kursbeskrivelser side

9 FREMDRIFTSPLAN Lag din egen plan for hvordan du ønsker å utvikle din eller virksomhetens prosjektkompetanse. MODUL A: GRUNNLEGGENDE PROSJEKTLEDELSE PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: MODUL B: PRAKTISK PROSJEKTSTYRING PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL C: MOTIVERENDE LEDELSE OG EFFEKTIV KOMMUNIKASJON PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL D: STYRING AV PROSJEKTUSIKKERHET PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL E: KONTRAKTSTYRING I PROSJEKT PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL F: GEVINSTREALISERING I PROSJEKT PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: MODUL G: PROSJEKTORGANISERING OG TEAMUTVIKLING PLANLAGT GJENNOMFØRT DATO: KLASSEROMDATO: EKSAMENSALTERNATIVIER : DATO: STP. 1. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 5 STP. 2. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 10 STP. 3. EKSAMEN HØGSKOLEN I MOLDE 15 STP. 4. EKSAMEN SKEMA BUSINESS SCHOOL NR STP. 5. EKSAMEN SKEMA BUSINESS SCHOOL NR STP. Se informasjon side 4 og 5 9

10 MODUL A: GRUNNLEGGENDE PROSJEKTLEDELSE MODUL B: PRAKTISK PROSJEKTSTYRING MODUL C: MOTIVERENDE LEDELSE OG EFFEKTIV KOMMUNIKASJON Kursmodulen gir deltakeren en unik innsikt og forståelse for faget prosjektledelse. Den behandler alle kunnskapsområdene i faget, og gir deltakeren den nødvendige kunnskap som skal til for å gjennomføre prosjekter i henhold til god praksis. Gjennom praktiske og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i anerkjente metoder og verktøy som anvendes for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Modul A er et rent e-læringskurs. Klasseromssamlinger tilbys f.o.m modul B eller etter avtale. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha blitt kjent med sentrale kunnskapsområder og prosesser i faget prosjektledelse Fått innsikt i sentrale metoder og verktøy for å gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte Innhold Prosjekter og terminologi Kunnskapsområder i faget prosjektledelse Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler Effektmål og resultatmål realisering av gevinster Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning Usikkerhet og kontrakter Samarbeid og kommunikasjon Kvalitet i prosjektarbeid Omfang E-læringskurset er sammensatt av 17 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden er ca 20 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Kursmodulen er praktisk rettet og gir deltakeren god kunnskap om anvendelse av metoder og teknikker ved planlegging og gjennomføring av prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om etablering av prosjektmål, prioritering av mål, etablering av beslutningsunderlag, håndtering av endringer og rapportering. Innholdet er i stor grad rettet mot planlegging og styring av arbeidsomfang, tid og kostnader. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakerne: Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis planlegger og gjennomfører et prosjekt Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder og innsikt i hvordan disse kan håndteres. Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til linjeleder, prosjektmedarbeidere og interessenter Innhold Metoder og teknikker for etablering av en prosjektplan; WBS (work breakdown structure) med tidsplanlegging og kostnadsestimering Metoder og teknikker for fremdriftsoppfølging; måling av avik, iverksetting av tiltak, bruk av inntjent verdi ( earned value ) Prosjektmodellens faser og beslutningspunkter med krav til beslutningsunderlag Balansere resultatmål i henhold til prioriteringer fra prosjekteier håndtering av interessentenes forventninger Prognostisering og planrevisjoner Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomførings-tiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Kursmodulen formidler vesentlige aspekter ved lederrollen med spesielt fokus på prosjektlederrollen. En dyktig prosjektleder delegerer oppgaver og jobber gjennom sine medarbeidere. En forutsetning for å få dette til, er at alle involverte har forståelse for prosjektets mål og tar ansvar for sine oppgaver. Kursmodulen gir innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjonsform er en viktig egenskap hos en motiverende og tydelig leder. Modulen gjennomføres som en kombinasjon av e-læring og 2-dagers klasseromssamling. Målgruppe Modulen egner seg for alle med lederansvar, men også for sentrale prosjektmedarbeidere. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i egen kommunikasjonsform Kunne tilpasse kommunikasjonsstil til situasjon og målgruppe Ha fått praktiske tips og kjennskap til metoder som vil gjøre det enklere å løse konflikter i egen arbeidssituasjon Innhold Vanskelige kommunikasjonssituasjoner Individuelle kommunikasjonsformer i konfliktløsning Motivasjon og effektiv påvirkning Individuelle og personlige utfordringer ved motiverende ledelse Hvordan tilrettelegge for å gi og motta konstruktiv kritikk? Lederegenskaper som legger grunnlaget for samarbeid og tillit Utarbeidelse av handlingsplan: Hva vil jeg begynne å gjøre, slutte å gjøre og fortsette å gjøre Omfang Siden modulen har fokus på kommunikasjon er det obligatorisk med en 2-dagers klasseromssamling i tillegg til e-læringskurset. Dette gir innblikk i en modell og tilhørende praktisk trening i å kommunisere og påvirke med større gjennomslagskraft overfor medarbeidere, linjeledere og interessenter. 10

11 MODUL D: STYRING AV PROSJEKTUSIKKERHET MODUL E: KONTRAKTSTYRING I PROSJEKT MODUL F: GEVINSTREALISERING I PROSJEKT Profesjonell håndtering av usikkerhet er en av de viktigste faktorene for prosjektsuksess. Modulen fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for proaktiv styring av usikkerhet i prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om samtlige trinn i usikkerhetsstyringsprosessen hvordan man identifiserer, analyserer og følger opp usikkerhetselementer for bevisst utvikling av tiltak som realiserer muligheter og reduserer risiko. Modulen kan du ta som rent e- læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i hvorfor det er viktig å styre usikkerhet gjennom hele prosjektet Være i stand til å identifisere usikkerhetselementer i et prosjekt Ha fått kjennskap til metoder og teknikker som skal anvendes for å håndtere prosjektusikkerhet på en profesjonell måte Ha utviklet sine ferdigheter til å anvende prosess for styring av usikkerhet Innhold Prosjektledelse og styring av usikkerhet Styring av usikkerhet over prosjektets faser Prosess for usikkerhetsanalyser Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter Beregningsmodeller Mennesket i prosessen hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser? Omfang E-læringskurset er sammensatt av 15 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. En av de viktigste årsakene til at mange prosjekter opplever overskridelser i forhold til tid og kostnader er dårlig håndtering av kontrakter. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektet. I denne sammenheng er det avgjørende å vurdere leveransebeskrivelser, budsjetter, fremdriftsplan og generelle kontraktselementer i forhold til hverandre. Det er den helhetlige tilnærmingen som gjør at man har kontroll i prosjektet. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om god praksis i kontraktstyring; fra kontraktstrategi til ferdige leveranser. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, kontraktsansvarlige, ansvarlige for oppfølging av leverandører og for linjefunksjoner som arbeider med kontrakter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat Kunne bruke kontrakten som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten Ha fått kjennskap til de mest sentrale trinn i kontraktsprosessen Ha fått innsikt i sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima Innhold Prosjekter og kontrakter Kontraktstrategi Kontraktsprosessen Krav til kontrakten Kontraktsdokumenter Kontraktstyper Forhandlinger Kontraktsadministrasjon Endringer Konflikter Internasjonale kontrakter Avslutning av kontrakten Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Alle prosjekter gjennomføres med den hensikt å realisere gevinster i henhold til prosjektets mål. Det kan være en definert nytte for brukeren, økt lønnsomhet gjennom nye produkter, vekst i virksomheten som følge av kontrakter med gode marginer, oppfyllelse av myndighetskrav eller kostnadsreduksjoner som følge av mer effektive interne prosesser. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om etablering av gevinstplaner, beregning av lønnsomhet og realisering av gevinster. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjekteiere, prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått kunnskap om sentrale metoder og teknikker for oppfølging av effektmål og resultatmål gjennom ulike faser av prosjektet Ha fått innsikt i hvordan man kan påvirke og styre realisering av planlagte gevinster Innhold Fra prosjekt til gevinst Prosjekt som en investering Gevinstplanen Viktige begreper Avkastningskrav Kontantstrøm Tilbakebetalingstid Nåverdimetoden Internrentemetoden Sensitivitetsanalyse Lønnsomhet og usikkerhet Gevinstrealisering Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til å være 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper.

12 MODUL G: PROSJEKTORGANISERING OG TEAMUTVIKLING Det viser seg at utfordringer i prosjekter like ofte er knyttet til organisatoriske forhold som til faglige utfordringer og kompleksitet i arbeidsomfang. Riktig organisering og et motivert team er en nøkkel til prosjektsuksess. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon, i tillegg til sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team. Modulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med én dags klasseromssamling. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, styringsgrupper, prosjekteiere og for linjefunksjoner som arbeider med prosjekter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon Forstå hvordan makt og innflytelse i organisasjonen påvirker prosjektet Forstå ansvar og roller i prosjekt og i linjen Ha kunnskap om hvordan man gjennomfører en interessentanalyse Innhold Organisering og ledelse i prosjekter Makt og innflytelse Den funksjonelle prosjektorganisasjon Den selvstendige prosjektorganisasjon Matriseorganisasjonen Roller og ansvar Rollen som prosjekteier Prosjektlederrollen Prosjektleders ansvar Effektive team Motivasjon Håndtering av interessenter Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. ANDRE KURS FRA METIER ACADEMY - KURSKALENDER Selvledelse Når som helst, e-læring Effektivt prosjektarbeid Når som helst, e-læring Eierstyring i prosjekter Når som helst, e-læring Smidig prosjektstyring Når som helst, e-læring Prosjektcontrolling - forretningsorientert økonomistyring av prosjekter E-læring + 1 dag i klasserom KURS I HMS: HMS ledelse i prosjekter (offshore) Når som helst, e-læring HMS ledelse i prosjekter (onshore) Når som helst, e-læring PROSJEKT- KOORDINATORSTUDIET: Grunnleggende prosjektledelse Løpende Bedre norsk i arbeidslivet (NKS) Løpende Kommunikasjon og presentasjon (NKS) Løpende SCANN DENNE FOR Å SE HELE KURSKALENDEREN VIRKSOMHETSTILPASNING Dersom dere er en gruppe kolleger som vil ta prosjektutdannelse sammen, kan vi tilpasse klasseromssamlingene med caseoppgaver hentet fra deres hverdag. Be oss om tilbud på skreddersydd program på tlf: SKEDDERSYDD OPPLÆRINGS- PROGRAM TIL DIN BEDRIFT Metier Academy bidrar til at prosjektintensive virksomheter leverer prosjekter på tid, kostnad og med god kvalitet. Gjennom skreddersydde opplæringsprogram hjelper vi til med å nå økonomiske og strategiske mål. Vi tilpasser opplæringen til virksomhetens strategi- og verdiskapingsprosess slik at du tidlig oppnår effekt. SAMLER DU PDU? Project Management Institute For å opprettholde din status som PMP-sertifisert, kreves opptjening av 60 PDU-er (Professional Development Units) over 3 år. Fordi Metier Academy er Global Education Provider for PMI er våre kurs godkjente med PDU-er. Modul A gir 20 PDUer. De øvrige kursmodulene gir fra 14 til 28 PDUer avhengig av om du gjennomfører kurset som e-læring eller i kombinasjon med klasseromssamling. Kontakt oss for nærmere informasjon. METIER ACADEMY Metier Academy har utspring i kompetanseselskapet Metier. Kompetente Metierressurser har i 30 år bistått toppledelse med strategiske organisasjonsløsninger som inkluderer styringssystemer, organsiasjonsmodeller, kompetanseutvikling og prosjektbemanning. Vi har også erfaring med å bistå personer mellom to jobber og kan skreddersy outplacementløsninger i nedbemanningsprosesser. For mer informasjon, se eller ring tlf

13 KUNDENE SIER DETTE: Jan Arild Lyngstad, Telenor Norge Jan Arild Lyngstad, Direktør for Telenor Norges prosjektportefølje God prosjektgjennomføring er et av Telenor Norges viktigste verktøy for å realisere våre strategiske ambisjoner. Det å ha dyktige og handlekraftige prosjektledere og -medarbeidere med dokumentert prosjektkompetanse er en vesentlig konkurransefaktor for oss. Derfor har vi over lengre tid gjennom samarbeide med Metier Academy, hatt fokus på systematisk å bygge opp prosjektkompetanse i organisasjonen gjennom Telenors fellesprogram for prosjektledelse. Anne Berit Støyva, Politidirektoratets prosjektstab Anne Berit Støyva, seniorrådgjevar i Politidirektoratets prosjektstab I dei omstillings- og utviklingsprosjekta eg har jobba med i politiet, har det vore heilt avgjerande med god prosjektkunnskap. Prosjektutdanninga til Metier Academy har gjeve meg ei grundig innføring i prosjektbegrepa og vore til stor nytte i organisering, planlegging og styring av ulike typar prosjekt. Eg har særleg erfart kor viktig informasjon og involvering er i heile prosjektperioden. Erfarne og inspirerande kurshaldarar, studiepoeng og sertifisering i prosjektleiing er ein positiv bonus med denne utdanninga. Stig Jessen, Aibel Stig Jessen, Executive Vice President, Aibel AS Aibel er en typisk prosjektorganisasjon der vi designer, bygger, modifiserer og vedlikeholder offshore-installasjoner under kontrakter verdt flere milliarder. For å få dette til, er vi avhengige av gode prosjekstyrings-metoder og systemer samt erfarne og profesjonelle prosjektledere. Det å plukke ut gode prosjektledere tidlig og utvikle dem, er et prioritert område i Aibel. Vi bruker prosjektopplæringen til Metier Academy for å nå dette målet. Metier har vært veldig flinke til å tilrettelegge og skreddersy denne opplæringen til å passe vår virksomhet. Hilde Nordskogen, Statsbygg Hilde Nordskogen, Direktør Byggherre, Statsbygg Statsbygg lever av å kunne utvikle, planlegge og gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte. Prosjektgjennomføring er et av våre kjerneområder - den produksjonslinjen som er mest krevende og risikofylt. Å lykkes med ledelse av prosjekter er vår viktigste suksessfaktor. Vårt Program i Prosjektledelse, der Metier Academy er underleverandør, sørger for å videreutvikle våre prosjektmedarbeidere i den retning som er nødvendig samtidig som vi får til verdifull erfaringsoverføring mellom prosjektmedarbeidere. Nytte av kompetanseutvikling i prosjektarbeid For virksomheten Felles begrepsapparat og forståelse for hvordan prosjekter gjennomføres Bedre samarbeid oppover, nedover og på tvers i organisasjonen Mindre slitasje pga. mer effektiv ressursstyring Fornøyde og lojale medarbeidere Bedre ressursutnyttelse og riktig bruk av organisasjonens kompetanse For medarbeideren Øker tryggheten i arbeidet Erfaringsbasert, praktisk tilnærming til prosjektfaget Lett omsettelig til ditt daglige arbeid En utdannelse som er anerkjent uavhengig av bransje Gir formalkompetanse, sertifisering og bygger CV 13

14 Metier Academy AS Hoffsveien 70 B, Smestad, 0377 Oslo Postadresse: Pb. 118 Smestad 0309 Oslo Tlf: Fax: Meld deg på ved å gå inn på våre hjemmesider For spørsmål, kontakt Vigdis Otterbech Lamberg, tlf eller

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE Utvidet foilsett. Settet inneholder foiler som ikke ble benyttet på presentasjonen. Introduksjon NOKIOS 30.10.2012 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office The Swirl logo is a trade mark

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Fra teori til praksis

Fra teori til praksis Fra teori til praksis Hvor modne er virksomhetene til å tenke helhetlig styring? Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Temamøte nr. 3 NFP 19.9.2014 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Torodd Ingar Jan

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Felles introduksjon til kurs 1A, 1B og 1C Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS NOKIOS kurs tirsdag 29. oktober 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag Rektorprogrammet Det kommer langt mer utfordrende dager enn første skoledag Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder utdanning er ofte hverdagen for en rektor. For noen kan hverdagen

Detaljer

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT

TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT HVORDAN STÅR DET TIL MED PROSJEKTMODENHETEN I NORGE, OG HVA ER VEIEN VIDERE? Metierundersøkelsen 2016 - Hvordan

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

NVU-konferansen Stavanger 2003

NVU-konferansen Stavanger 2003 1 Sterkt endringspress Skoleleder en moderne bedriftsleder Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Forståelse Handling! Nytt i Opplæringslova: skoleleders kompetanse Lokal vurdering/styring/ansettelse 2 Fleksibelt

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Øyvind Roseth, Prosjektleder Skatt Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering og fokus

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen Utviklingsprosjekt Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen Nasjonalt topplederprogram 20.04. Margaretha Dramsdahl 1 Bakgrunn Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen har eksistert som samlet organisasjon

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

Jan Gunnar Skogås, kull 16

Jan Gunnar Skogås, kull 16 Utviklingsprosjekt: Hvordan kan vi tilrettelegge for et systematisk forbedringsarbeide og aktivitetsøkning med utgangspunkt i medarbeiderne ved sykehuset? Jan Gunnar Skogås, kull 16 Røros, vår 2014 1 Bakgrunn

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer.

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer. KURSBESKRIVELSE Del 1: Grunnleggende kurs, 3 dager Del 2: Prosjektoppstart med fokus på IT-prosjekter, 2 dager Del 3: Utviklingsfaser innenfor IT integrasjonsprosjekter, 2 dager Del 4: Prosjektavslutning

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim Prosjekterfaringer Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer Erfaringsgrunnlag Mer enn 25 års erfaring med prosjekter og prosjektledelse Bransjereferanser: Forskning og teknologi

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Prosjektseminar for journalister

Prosjektseminar for journalister Prosjektseminar for journalister Theatercafeen 07.05.2013 Agenda Kort om Metier Innholdet i faget og prosjektets ulike faser - Prosjektteori - Hva er KS1 og KS2-analyser Hvorfor sprekker prosjekter så

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR?

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Nasjonal Nettverkssamling Stjørdal 4. november 2014 12.11.2014 Torbjørn Wekre - Distriktssenteret og Wiggo Hustad - Deloitte Hvorfor sette fokus på dette temaet?

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne Velkommen til oppstart av GNIST 1 Informasjon og tips til deltakerne GNIST 1 I samarbeid med NTNU og Metier har Skanska nå utviklet et bredt utdanningstilbud for deg som jobber med prosjekter i Skanska.

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket FØRST 1. April 2014 Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert Myndighetsansvar Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet

Detaljer

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Instruktør: Fred-Ragnar Skau-Nilsen www.glasspaper.no // kurs@glasspaper.no // +47 23 24 69 00 Program dag 1 Innledning til grunnleggende prosjektledelse Prosjekt

Detaljer

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Hvem er vi? Agenda. Avgrensning. Rammeverk for eierstyring i prosjekter

Hvem er vi? Agenda. Avgrensning. Rammeverk for eierstyring i prosjekter Hvem er vi? Eierstyring i prosjekter Problemer og utfordringer Helge Marheim, Telenor AS Senior prosjektleder Pt allokert til utviklingsoppgaver (PMO) Erfaring fra større produktutviklingsprosjekter Tønnes

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 av styringssystemer for kvalitet og miljø Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer