Øk din prosjektkompetanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øk din prosjektkompetanse"

Transkript

1 Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering Prosjektakademi for Statsansatte

2 Lær av erfarne prosjektledere Metier er en totalleverandør innenfor prosjektledelse, og har lang erfaring med prosjektet som fag. Vi ble etablert i 1981 og har jobbet med prosjektintensive virksomheter i over 25 år. Metier leverer konsulenttjenester, styringssystemer og prosjektutdanning. 80 erfarne Metier-ansatte har i løpet av de siste årene bidratt til at Metier Academy har blitt en stor suksess. Kombinasjonen av bred erfaring, praktisk orientert fokus i utdannelsen, formalkompetanse og sertifisering gjør at Metier Academys brede tilbud av prosjektkurs nå har blitt Norges mest benyttede prosjektutdannelse. Metier Academy og HIO Gjennom Metier Academy kan du ta enkeltstående kurs eller et høyskolestudium innen prosjektledelse. Vårt samarbeid med Høgskolen i Oslo gjør det mulig å tilby høyskoleutdannelse som gir studiepoeng. Du kan ta utdannelsen i flere trinn se nærmere beskrivelse side 5. 2

3 Norsk sertifisering PMPMA Dersom du gjennomfører Metier Academys høyskolestudium får du en prosjektutdannelse som er praktisk orientert. Den gir deg et trygt faglig ståsted når raske beslutninger skal tas i din prosjektleder-hverdag. Metiers prosjektutdannelse bygger på internasjonalt anerkjente prosjektstandarder og gir deg tittelen Prosjektleder PMPMA, som står for Prosjektleder Metier Project Management Academy. Internasjonal sertifisering PMI Metiers høyskolestudium danner et godt faglig fundament for å gå videre til den internasjonale sertifiseringen i regi av PMI. Den gir deg tittelen Project Manager Professional, PMP Metier arrangerer egne forberedelseskurs til den internasjonale sertifiseringen. Ta kontakt for informasjon om oppstart. Prosjektakademi for Statsansatte Statlig sektor er et av Metiers hovedområder der vi har bistått et større antall organisasjoner i å forbedre deres prosjektvirksomhet. Vi kvalitetssikrer også prosjekter for Finansdepartementet. Metier Academy leverte innholdet i Statskonsult Prosjektakademi i 5 år. 1.januar 2008 ble DIFI etablert. Direktoratet springer ut av fagmiljøene i Statskonsult, Norge.no og E-handelssekretariatet. Kurs og høyskolestudium som tidligere utgjorde Statskonsult Prosjektakademi blir nå ivaretatt av Metier Academy under navnet Prosjektakademi for Statsansatte og er Metiers skreddersydde arena for utvikling av prosjektkompetanse for ansatte i statlige virksomheter. For mer informasjon om Prosjektakademi for Statsansatte, se En leder i statlig virksomhet har uttalt at dette er et unikt tilbud i norsk sammenheng, og meget konkurransedyktig. Flere ledende private og offentlige virksomheter har innført denne internasjonale prosjektmetodikken. Mange offentlige virksomheter er prosjektbasert eller har en betydelig prosjektportefølje. Er det ikke på tide å sørge for at prosjektledere og medarbeidere har nødvendig kompetanse for å sikre gevinstrealiseringen av de mange prosjektene? Enten du er leder med ansvar for prosjekter eller medarbeidere som sliter med å realisere prosjektmål dette er basiskompetanse som mange virksomheter bør besitte i dag 3

4 Masterstudium ved ESC Lille. Metier Academy har inngått samarbeid med prestisjefylte Ecole Supérieure de Commerce de Lille. Dette samarbeidet betyr at studentene fra Metier Academy kan fortsette sine prosjektstudier og ta en mastergrad ved ESC Lille. Integrert læring kombinasjon av e-læringskurs og klasseroms-samling Våre populære e-læringskurs er ifølge våre kursdeltakere like mye å betrakte som et jobbstøtteverktøy som kurs. Dette skyldes at leksjonsstrukturen er praktisk orientert med bl.a. nyttige sjekklister og fallgruver. Du er ikke avhengig av datoer, hotell og reiseutgifter for å ta prosjektutdannelse ved vårt akademi, men kan logge deg inn på kurset når og hvor det passer DEG. Og ingen spør om hvor lang tid du bruker det er ditt tempo og ditt behov for modning av stoffet som er viktig for deg. Hver høst og vår arrangeres éndagssamlinger i tilknytning til de ulike kursmodulene. Her kan du utveksle erfaring med andre som har gjennomført samme e-læringskurs som deg. Men om du ikke har tid til samlinger, er høyskolestudiet og kursene gjennomførbare som rent e-læringsstudium. Metiers konsulenter sitter klare til å svare deg på spørsmål som måtte dukke opp undervegs! Effekter knyttet til integrert læring Bedre læringseffekt enn tradisjonell klasseromsundervisning Læring som legger opp til refleksjon og erfaringsoverføring Økt motivasjon Rollebasert læring Nettmentor Kostnadseffektiv kompetanseheving Reduserte reisekostnader og reduksjon av tapt kjernetid for de ansatte Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Fordi hverdagen i prosjekter er svært hektisk, er det ofte vanskelig å kombinere jobb med videreutdanning. Vår prosjektutdannelse er derfor modulbasert og består av korte, intensive kurs som kan settes sammen i et antall og rekkefølge du ønsker. Hver kursmodul er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre kursmodulene. Dette gir deg full frihet til å styre omfang, tempo og fremdrift i opplæringen ut fra dine behov. Hva velger jeg? Prosjektmedarbeider, mellomleder og styringsgruppemedlem Da passer kurset Modul A: Grunnleggende prosjektledelse. Dette gir deg en innføring i prosjektterminologien og i prosjektets faser fra A til Å. Prosjektkoordinator, saksbehandler Da passer kursene Modul A og Modul B. Prosjektleder, avdelingsleder og funksjoner med egne ansvarsområder Høyskolestudiet, kursmodulene A G. For andre kurs, se mer informasjon på våre hjemmesider Ønsker du råd om hva som passer for deg, kontakt akademiet v/vigdis Lamberg, tlf ?Se kursbeskrivelser side

5 Metier Academy høyskolestudium i prosjektledelse i samarbeid med Høgskolen i Oslo A: Grunnleggende prosjektledelse B: Praktisk prosjektstyring Eksamen 50 min 50 mcq 5 stp. Velg 4 av følgende 5 kursmoduler C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon D: Styring av prosjektusikkerhet E: Kontraktsstyring i prosjekt F: Gevinstrealisering i prosjekt G: Prosjektorganisering og teamutvikling Hjemme-caseeksamen 2 uker timers arbeid 15 stp. H: Prosjektoppgave (selvvalgt tema) 2 måneder 10 stp. 5 Virksomhetsintern opplæring Innføringen av et læringsprogram i prosjektarbeid vil gi din virksomhet en betydelig forretningsmessig gevinst. En større og større andel av verdiskapingen skjer i prosjekter, og kravet til å gjennomføre riktige prosjekter effektivt vil bli helt sentralt dersom virksomheten skal realisere sine strategiske målsettinger. Ved å sette ytterligere fokus på fagområdet prosjektledelse vil prosjektmodenheten øke. Konsekvensen av dette er økt produktivitet og ressursutnyttelse i organisasjonen. Du kan få tilpasninger i utdanningen som adresserer din virksomhets spesifikke utfordringer. Be oss om et tilbud på et skreddersydd program. Vi kan også tilby bistand til arbeidet med etablering av prosedyrer for prosjektgjennomføring i din organisasjon. Kursinnhold På de neste sidene finner du en presentasjon av innholdet i kursmodulene A-G. Enkeltkurs eller høyskolestudium? Valget er ditt! Hvert kurs er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre kursmodulene. Planlegger du å gjennomføre HELE høyskolestudiet for studiepoeng og sertifisering, anbefaler vi at du starter med modul A og fortsetter i stigende rekkefølge. Alle kursmodulene er e-læringsbasert med mulighet for oppsummeringsdag i klasserom. Se datoer for samlinger på våre hjemmesider,

6 6 Modul A: Grunnleggende prosjektledelse Kursmodulen gir deltakeren en unik innsikt og forståelse for faget prosjektledelse. Den behandler alle kunnskapsområdene i faget, og gir deltakeren den nødvendige kunnskap som skal til for å gjennomføre prosjekter i henhold til god praksis. Gjennom praktiske og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i anerkjente metoder og verktøy som anvendes for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Modul A er et rent e-læringskurs. Klasseromssamlinger tilbys f.o.m modul B eller etter avtale. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha blitt kjent med sentrale kunnskapsområder og prosesser i faget prosjektledelse Fått innsikt i sentrale metoder og verktøy for å gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte Innhold Modulen omfatter følgende fagområder: Prosjekter og terminologi Kunnskapsområder i faget prosjektledelse Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler Effektmål og resultatmål realisering av gevinster Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning Usikkerhet og kontrakter Samarbeid og kommunikasjon Kvalitet i prosjektarbeid Omfang E-læringskurset er sammensatt av 17 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden er ca 20 effektive timer. Tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Modul B: Praktisk Prosjektstyring Kursmodulen er praktisk rettet og gir deltakeren god kunnskap om anvendelse av metoder og teknikker ved planlegging og gjennomføring av prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om etablering av prosjektmål, prioritering av mål, etablering av beslutningsunderlag, håndtering av endringer og rapportering. Innholdet er i stor grad rettet mot planlegging og styring av arbeidsomfang, tid og kostnader. Denne kursmodulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på www. metier.no/ps Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakerne: Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis planlegger og gjennomfører et prosjekt Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder og innsikt i hvordan disse kan håndteres. Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til linjeleder, prosjektmedarbeidere og interessenter Innhold Modulen omfatter følgende områder: Metoder og teknikker for etablering av en prosjektplan; WBS (work breakdown structure) med tidsplanlegging og kostnadsestimering Metoder og teknikker for fremdriftsoppfølging; måling av avik, iverksetting av tiltak, bruk av inntjent verdi ( earned value ) Prosjektmodellens faser og beslutningspunkter med krav til beslutningsunderlag Balansere resultatmål i henhold til prioriteringer fra prosjekteier håndtering av interessentenes forventninger Prognostisering og planrevisjoner Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Modul C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon Kursmodulen formidler vesentlige aspekter ved lederrollen med spesielt fokus på prosjektlederrollen. En dyktig prosjektleder delegerer oppgaver og jobber gjennom sine medarbeidere. En forutsetning for å få dette til, er at alle involverte har forståelse for prosjektets mål og tar ansvar for sine oppgaver. Kursmodulen gir innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjonsform er en viktig egenskap hos en motiverende og tydelig leder. Kursmodulen kan taes som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med en to- dagers klasse-romssamling. Se datoer på Målgruppe Modulen egner seg for alle med lederansvar, men også for sentrale prosjektmedarbeidere. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i egen kommunikasjonsform Kunne tilpasse kommunikasjonsstil til situasjon og målgruppe Ha fått praktiske tips og kjennskap til metoder som vil gjøre det enklere å løse konflikter i egen arbeidssituasjon Innhold Modulen omfatter følgende områder: Vanskelige kommunikasjonssituasjoner Individuelle kommunikasjonsformer i konfliktløsning Motivasjon og effektiv påvirkning Individuelle og personlige ut fordringer ved motiverende ledelse Hvordan tilrettelegge for å gi og motta konstruktiv kritikk? Lederegenskaper som legger grunn laget for samarbeid og tillit Utarbeidelse av handlingsplan: Hva vil jeg begynne å gjøre, slutte å gjøre og fortsette å gjøre Omfang Siden kurset har fokus på kommunikasjon, anbefales klasseromssamling (2 dager) i tillegg til e-læringskurset. Dette gir innblikk i en modell og tilhørende praktisk trening i å kommunisere og påvirke med større gjennomslagskraft overfor medarbeidere, linjeledere og interessenter.

7 Modul D: Styring av prosjektusikkerhet Modul E: Kontraktsstyring i prosjekt Modul F: Gevinstrealisering i prosjekt 7 Profesjonell håndtering av usikkerhet er en av de viktigste faktorene for prosjektsuksess. Modulen fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for proaktiv styring av usikkerhet i prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om samtlige trinn i usikkerhetsstyringsprosessen hvordan man identifiserer, analyserer og følger opp usikkerhetselementer for bevisst utvikling av tiltak som realiserer muligheter og reduserer risiko. Kursmodulen kan taes som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i hvorfor det er viktig å styre usikkerhet gjennom hele prosjektet Være i stand til å identifisere usikkerhetselementer i et prosjekt Ha fått kjennskap til metoder og teknikker som skal anvendes for å håndtere prosjektusikkerhet på en profesjonell måte Ha utviklet sine ferdigheter til å anvende prosess for styring av usikkerhet Innhold Modulen omfatter følgende områder: Prosjektledelse og styring av usikkerhet Styring av usikkerhet over prosjektets faser Prosess for usikkerhetsanalyser Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter Beregningsmodeller Mennesket i prosessen hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser? Omfang E-læringskurset er sammensatt av 15 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper En av de viktigste årsakene til at mange prosjekter opplever overskridelser i forhold til tid og kostnader er dårlig håndtering av kontrakter. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektet. I denne sammenheng er det avgjørende å vurdere leveransebeskrivelser, budsjetter, fremdriftsplan og generelle kontraktselementer i forhold til hverandre. Det er den helhetlige tilnærmingen som gjør at man har kontroll i prosjektet. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om god praksis i kontraktstyring; fra kontraktstrategi til ferdige leveranser. Kursmodulen kan taes som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på www. metier.no/ps Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, kontraktsansvarlige, ansvarlige for oppfølging av leverandører og for linjefunksjoner som arbeider med kontrakter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat Kunne bruke kontrakten som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten Ha fått kjennskap til de mest sentrale trinn i kontraktsprosessen Ha fått innsikt i sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima Innhold Modulen omfatter følgende fagområder: Prosjekter og kontrakter Kontraktstrategi Kontraktsprosessen Krav til kontrakten Kontraktsdokumenter Kontraktstyper Forhandlinger Kontraktsadministrasjon Endringer Konflikter Internasjonale kontrakter Avslutning av kontrakten Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Alle prosjekter gjennomføres med den hensikt å realisere gevinster i henhold til prosjektets mål. Det kan være en definert nytte for brukeren, økt lønnsomhet gjennom nye produkter, vekst i virksomheten som følge av kontrakter med gode marginer, oppfyllelse av myndighetskrav eller kostnadsreduksjoner som følge av mer effektive interne prosesser. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om etablering av gevinstplaner, beregning av lønnsomhet og realisering av gevinster. Denne kursmodulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på Målgruppe Modulen retter seg mot prosjekteiere, prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått kunnskap om sentrale metoder og teknikker for oppfølging av effektmål og resultatmål gjennom ulike faser av prosjektet Ha fått innsikt i hvordan man kan påvirke og styre realisering av planlagte gevinster Innhold Modulen omfatter følgende områder: Fra prosjekt til gevinst Prosjekt som en investering Gevinstplanen Viktige begreper Avkastningskrav Kontantstrøm Tilbakebetalingstid Nåverdimetoden Internrentemetoden Sensitivitetsanalyse Lønnsomhet og usikkerhet Gevinstrealisering Omfang E-læringskurset er sammensatt av 15 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til å være 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper.

8 Modul G: Prosjektorganisering, teamutvikling Modul H: Prosjektoppgave Samler du PDU? 8 Det viser seg at utfordringer i prosjekter like ofte er knyttet til organisatoriske forhold som til faglige utfordringer og kompleksitet i arbeidsomfang. Riktig organisering og et motivert team er en nøkkel til prosjektsuksess. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon, i tillegg til sentrale metoder og forut-setninger for å etablere og utvikle et motivert team. Denne kursmodulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, styringsgrupper, prosjekteiere og for linjefunksjoner som arbeider med prosjekter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon Forstå hvordan makt og innflytelse i organisasjonen påvirker prosjektet Forstå ansvar og roller i prosjekt og i linjen Ha kunnskap om hvordan man gjennomfører en interessentanalyse Innhold Modulen omfatter følgende fagområder: Organisering og ledelse i prosjekter Makt og innflytelse Den funksjonelle prosjektorganisasjon Den selvstendige prosjektorganisasjon Matriseorganisasjonen Roller og ansvar Rollen som prosjekteier Prosjektlederrollen Prosjektleders ansvar Effektive team Motivasjon Håndtering av interessenter Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nett-mentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Prosjektoppgaven tas når 6 kursmoduler og 2 eksamener er gjennomført. Oppgaven løses individuelt eller som gruppeoppgave om dere er flere som studerer sammen. Du kan foreslå en oppgave selv som er relevant i forhold til din arbeidssituasjon. Oppgaven kan inneholde et eller flere av følgende elementer: Organisering av prosjekter Styring av usikkerhet Anvendelse av prosjektmodeller Prosjektoppstart Roller og ansvar Samarbeid linje/prosjekt Prosjektleders rolle Krav til styringsunderlag ved beslutningsmilepæler Definering av mål Evaluering av prosjekter Ditt forslag til oppgavens innhold og struktur må godkjennes av fagansvarlig i Metier Academy. Du får tildelt en faglig veileder som du kan støtte deg til gjennom oppgave-perioden. All individuell veiledning foregår via /telefon. Benytt anledningen til å få kvalifisert hjelp til jobb-relaterte problemstillinger velg en oppgave som er aktuell for deg akkurat NÅ. For å opprettholde din status som PMP-sertifisert, kreves opptjening av 60 PDU-er (Professional Development Units) over 3 år. Fordi Metier Academy er Global Education Provider for PMI er våre kurs godkjente med PDU-er. Modul A gir 20 PDUer. De øvrige kursmodulene gir fra 14 til 28 PDUer avhengig av om du gjennomfører kurset som e-læring eller i kombinasjon med klasseromssamling. Kontakt oss for nærmere informasjon. Virksomhetstilpasning Dersom dere er en gruppe kolleger som vil ta prosjektutdannelse sammen, kan vi tilpasse klasseromssamlingene med caseoppgaver hentet fra deres hverdag. Be oss om tilbud på skreddersydd program. Tlf Andre kurs Utover høyskolestudiet som her er presentert, tilbyr vi en rekke kurs innenfor prosjektledelse/ledelse. Bl.a. Team og teamledelse Prosjektkompetanse for linjeledere og styringsgruppemedlemmer Effektivt prosjektarbeid Prosjekteierstyring og profesjonelt styringsgruppearbeid Prosjektporteføljestyring For informasjon om kurs, ta kontakt på tlf

9 Hvis vi gir ordet til kundene... Hilde Nordskogen, Direktør Byggherre, Statsbygg Statsbygg lever av å kunne utvikle, planlegge og gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte. Prosjektgjennomføring er et av våre kjerneområder - den produksjonslinjen som er mest krevende og risikofylt. Å lykkes med ledelse av prosjekter er vår viktigste suksessfaktor. Vårt Program i Prosjektledelse sørger for å videreutvikle våre prosjektmedarbeidere i den retning som er nødvendig samtidig som vi får til verdifull erfaringsoverføring mellom prosjektmedarbeidere. Hilde Nordskogen, Direktør Byggherre, Statsbygg Anne Berit Støyva, seniorrådgjevar i Politidirektoratets prosjektstab Anne Berit Støyva, seniorrådgjevar i Politidirektoratets prosjektstab I dei omstillings- og utviklingsprosjekta eg har jobba med i politiet, har det vore heilt avgjerande med god prosjektkunnskap. Prosjektutdanninga til Metier Academy/Prosjektakademi for Statsansatte har gjeve meg ei grundig innføring i prosjektbegrepa og vore til stor nytte i organisering, planlegging og styring av ulike typar prosjekt. Eg har særleg erfart kor viktig informasjon og involvering er i heile prosjekt perioden. Erfarne og inspirerande kurshaldarar, studiepoeng og sertifisering i prosjektleiing er ein positiv bonus med denne utdanninga. Espen Madsen, EDB ASA/EDB Project Compentency Centre Et sentralt virkemiddel for å styrke prosjektarbeidet og bygge prosjektkultur i EDB er å sørge for at flere får tilbud om målrettet opplæring innenfor prosjektarbeid og prosjektledelse. Metier Academys prosjektutdannelse representerer best practice og gir et kompetanseløft innenfor prosjektfaget for hver enkelt. Samtidig oppnår EDB en enhetlig, standardisert måte å gjennomføre prosjektene på. Espen Madsen, EDB ASA/EDB Project Compentency Centre Major Kjetil Blix Strokkenes, Forsvarets Stabsskole, leder av styringsgruppen Forsvarets felles-program i prosjektledelse Major Kjetil Blix Strokkenes, Assisterende hovedlærer logistikk, Forsvarets Stabsskole Prosjektkompetanse er kjernekompetanse for Forsvaret. Forsvaret omsetter ca 9 milliarder årlig gjennom prosjekter, noe som utgjør nesten 1/3 av vårt samlede forsvarsbudsjett. Det sier seg selv at økt kompetanse innen prosjektledelse vil ha stor betydning for hvor mye forsvar vi får ut av hver budsjettkrone. Jeg anser prosjektkompetanse for å være en tidsriktig og virksomhetskritisk kompetanse. Stabsskolen har derfor i samarbeid med Metier Academy utviklet en formell utdannelse i prosjektarbeid og prosjektledelse som fører frem til en intern sertifisering, Sertifisert Prosjektleder i Forsvaret. Siden oppstart av programmet i 2004, har ca 2000 kurselever fra Forsvaret gjennomført hele eller deler av programmet. Nytte av felles kompetanseprogram i prosjektarbeid For virksomheten - Felles begrepsapparat og felles forståelse av hvordan prosjekter gjennomføres - Bedre samarbeid oppover, nedover og på tvers i organisasjonen - Mindre slitasje pga. mer effektiv ressursstyring - Fornøyde og lojale medarbeidere - Bedre ressursutnyttelse og riktig bruk av organisasjonens kompetanse For medarbeideren - Øker tryggheten i arbeidet med økt kompetanse - En utdannelse som er anerkjent uavhengig av bransje - Gir formalkompetanse, sertifisering og bygger CV 9

10 Fremdriftsplan prosjektkompetanse Lag din egen plan for hvordan du ønsker å utvikle din eller virksomhetens prosjektkompetanse. Modul A: Grunnleggende prosjektarbeid/prosjektledelse Bestillingsdato elæringskurs:..... Planlagt gjennomført dato:.. Modul B: Praktisk prosjektstyring Bestilt elæringskurs dato..... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter B-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Eksamen 1. Avlegges etter gjennomført modul A og B (elæringsbasert, 50 minutter) Bestillingsdato:.. Avtalt eksamensdato: Modul C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon Bestilt elæringskurs dato..... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter C-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Modul D: Styring av prosjektusikkerhet Bestilt elæringskurs dato..... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter D-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Modul E: Kontraktstyring i prosjekt Bestilt elæringskurs dato..... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter E-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Modul F: Gevinstrealisering i prosjekt Bestilt elæringskurs dato... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter F-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Modul G: Prosjektorganisering og teamutvikling Bestilt elæringskurs dato... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etterg-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Eksamen 2. Casebasert hjemmeeksamen med 14 dagers frist etter gjennomført kursmodulene A-G. Bestillingsdato:... Planlagt innlevering eksamen:.. Prosjektoppgave (avtal innhold i samarbeid med din mentor, kan løses i grupper) Bestillingsdato:.... Planlagt innlevert: Mentor fra konsulentmiljøet i Metier: navn tlf.: Den enkleste måten å melde seg på kurs er via våre hjemmesider, eller eller ring oss på tlf Datoer for klasseromssamlinger finner du der. For leveranse internt i din bedrift, kontakt Vigdis Lamberg tlf for tilbud. Metier Academys Høyskolestudium i Prosjektledelse er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og du får dine eksamenspapirer fra dem. Ved fullført studium oppnås 30 studiepoeng og sertifisering som prosjektleder, PMPMA 10

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER: Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

NTE Prosjekt - utdanningsprogram. Prosjekt id: Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes

NTE Prosjekt - utdanningsprogram. Prosjekt id: Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes NTE Prosjekt - utdanningsprogram Prosjekt id: 2002285 Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes Prosesseier og leder i utdanningsprogrammets styringskomite

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Prosjektstyring. De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen

Prosjektstyring. De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen Prosjektstyring De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen prosjektfag tilbys i tiltaket «Prosjektstyring». Aktivt jobbsøk i kursperioden er en forutsetning for å få plass på kurset.

Detaljer

Prosjektstyring. Deltakerne forplikter seg til aktivt jobbsøk i kursperioden, som er en forutsetning for å få plass på kurset.

Prosjektstyring. Deltakerne forplikter seg til aktivt jobbsøk i kursperioden, som er en forutsetning for å få plass på kurset. Prosjektstyring De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen prosjektfag tilbys i dette arbeidsmarkedstiltaket «Prosjektstyring», som Metier leverer til NAV Rogaland. Deltakerne forplikter

Detaljer

M01 - Grunnleggende prosjektarbeid

M01 - Grunnleggende prosjektarbeid M01 - Grunnleggende prosjektarbeid Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om prosjekt som arbeidsform samt innsikt i de metoder og verktøy som anvendes i Forsvaret for å gjennomføre vellykkede

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Prosjektstyring. De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen

Prosjektstyring. De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen Prosjektstyring De mest etterspurte høyskoleeksamener og sertifiseringer innen prosjektfa g tilbys i det nye tiltaket «Prosjektstyring». Aktiv jobbsøk i kursperioden er en forutsetning for plass på kurset.

Detaljer

Omsorgsbyggskolen og Omsorgsbyggs prosjektmodell er nærmere forklart i vedlagte brosjyre. Se vedlegg 4.

Omsorgsbyggskolen og Omsorgsbyggs prosjektmodell er nærmere forklart i vedlagte brosjyre. Se vedlegg 4. 1. Orientering om oppdraget 1.1 Om Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde formålsbygg. Det samlede bygningsareal

Detaljer

PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! Morten A. Torp Version 2.2 01.06.2016 Morten A. Torp Utdanning: Cand. Real Informatikk (Computer Science), Universitetet i Oslo Service Management,

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne Velkommen til oppstart av GNIST 1 Informasjon og tips til deltakerne GNIST 1 I samarbeid med NTNU og Metier har Skanska nå utviklet et bredt utdanningstilbud for deg som jobber med prosjekter i Skanska.

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 Morten A. Torp Version 3.3 28.08.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

VELKOMMEN TIL KICK-OFF MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG.

VELKOMMEN TIL KICK-OFF MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. VELKOMMEN TIL KICK-OFF 28.10.2013 Page 1 Innledning ved Tore Fjukstad Jotne Project Academy er vår felles utdanning innen prosjektledelse. God prosjektgjennomføring er basisen for gode resultater i Jotne.

Detaljer

Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Referent Sølvi Halck Telefon Referatdato Neste møte

Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Referent Sølvi Halck Telefon Referatdato Neste møte Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Møtested Grensesvingen 7, 8 etg Dato 06.04.2016 Kl. 09:00 Referent Sølvi Halck Telefon 90954278 Referatdato 06.04.2016 Neste møte Mottakere Firma Navn

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

EVRY Project Excellence

EVRY Project Excellence EVRY Project Excellence EVRY Project Excellence - styrket kvalitet bedre presisjon EVRY er Norges største IT-selskap og står bak noen av de største og mest komplekse IT-prosjektene i landet. Vi leverer

Detaljer

BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE. Best i Prosjektledelse Metier Forum, 6. februar

BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE. Best i Prosjektledelse Metier Forum, 6. februar Best i Prosjektledelse Metier Forum, 6. februar Mål med innlegget 1. Dele erfaringer 2. Finnes det en beste praksis innen prosjektledelse og styring og hva gjør de beste? Innhold 3. Diskusjon 4. Hvordan

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Kontrakt Rammeavtale Kvalitetssikring og risikohåndtering

Kontrakt Rammeavtale Kvalitetssikring og risikohåndtering POLITIET POLITIDIREKTORATET Kontrakt Rammeavtale Kvalitetssikring og risikohåndtering Vedlegg C: Leverandørens besvarelse av krav til tjenester 1. Innledning 3 2. Besvarelse av krav til tjenester 3 2.1.

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

1 Prosjektbeskrivelse med kravspesifikasjon

1 Prosjektbeskrivelse med kravspesifikasjon 1 Prosjektbeskrivelse med kravspesifikasjon 1.1 Prosjektets art og omfang Undervisningsbygg har normalt prosjekter på rundt 50 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 2,5 milliarder

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

FORESPØRSEL NR.: Undervisningstjenester Prinsix DEL II Vedlegg 1 LEVERANSEOMFANG Side 1 av 9. DEL II bilag 1

FORESPØRSEL NR.: Undervisningstjenester Prinsix DEL II Vedlegg 1 LEVERANSEOMFANG Side 1 av 9. DEL II bilag 1 DEL II Vedlegg 1 LEVERANSEOMFANG Side 1 av 9 DEL II bilag 1 DEL II Vedlegg 1 LEVERANSEOMFANG Side 2 av 9 Revisjonsstyring (slettes ved inngåelse av kontrakt) Utgitt av: Trine Reitehaug 02.10.2014 Revisjonsnummer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første 1. Introduksjon til prosjektledelse Innledning "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første repeatedly do. menneskene på jorden ønsket å gjøre en endring Excellence, then, i livene sine,

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Kursbeskrivelser Del II vedlegg 1b

Kursbeskrivelser Del II vedlegg 1b Kursbeskrivelser Del II vedlegg 1b Kursbeskrivelsene er basert på dagens praksis og krav til ny leveranse som beskrevet i Del II Vedlegg 1a Leveranseomfang. Hvis det er motstrid og/eller avvik mellom dokumentene

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Suksesshistorie fra Statsbygg

Suksesshistorie fra Statsbygg Suksesshistorie fra Statsbygg Involvering av prosjekteier I usikkerhetsstyringen PUS forum 10.06.2009 Kristin Fevang Linda Sunde Eriksen Hvorfor Styring av Usikkerhet i Statsbygg (SUS) I 2006 etablerte

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Allmøte 9. mars 2017 «Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Seksjonsleder Liv-Marit Davidsen UiOs prosjektrammeverk Rammeverket benyttes til å styre prosjekter gjennom tydelig definerte roller

Detaljer

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv styring Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Svein A. Nordstrand Prosjektsjef Tidligfaseprosjekter Jernbaneverket Utbygging rollen Historisk perspektiv The price of greatness is responsibility Store prosjekter

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT

TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT HVORDAN STÅR DET TIL MED PROSJEKTMODENHETEN I NORGE, OG HVA ER VEIEN VIDERE? Metierundersøkelsen 2016 - Hvordan

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 4 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 4 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 4 Morten A. Torp Version 2.5 09.06.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko 1 Valg av spørsmål: 1. Sentrale tema 2. Entydig begrep 3. Logisk innhold 4. Utbredt, relevant, omforent 5. Korte (relativt) spørsmål korte svar 6. Rett svar er et kort svar 7. Tydelig mht evaluering «enten

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

METIERUNDERSØKELSEN 2017

METIERUNDERSØKELSEN 2017 METIERUNDERSØKELSEN 2017 Hvordan står det til i Prosjekt-Norge? 11.05.2017 Ragnar Ek BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN Norge har en enorm prosjektportefølje årlig og i år er den på i størrelsesorden 550 mrd.

Detaljer

INNTJENT FORRETNINGSVERDI

INNTJENT FORRETNINGSVERDI INNTJENT FORRETNINGSVERDI Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse og styring (HIT) Nyttestyring i praksis: Målt forretningsverdi, endringsevne og produkteierskap JO HANNAY SIMULA RESEARCH LAB HANS CHRISTIAN

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Om oss Espen Frøyland, seksjonssjef i pensjoneringsområdet og prosessleder for pensjoneringsprosessen, Statens pensjonskasse,

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium for offentlig sektor

Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium for offentlig sektor Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium for offentlig sektor Totalt sett noe av det mest virksomme jeg har vært med på i voksen alder Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet

Detaljer

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.»

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.» Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose,

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Tom Røise 28.Jan 2010

Tom Røise 28.Jan 2010 Forelesning IMT2243 28. Januar 2010 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplan (mal for Forprosjektrapport) Øvingstimen : RUP på lab A209 Pensum : Kap.5 i Sommerville (art.sam. 9)

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING. Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16

TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING. Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16 TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16 Oppdragsbeskrivelse/ mandat Utgangspunkt: Meld. St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge: «vil vurdere tiltak

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer