Øk din prosjektkompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øk din prosjektkompetanse"

Transkript

1 Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering Prosjektakademi for Statsansatte

2 Lær av erfarne prosjektledere Metier er en totalleverandør innenfor prosjektledelse, og har lang erfaring med prosjektet som fag. Vi ble etablert i 1981 og har jobbet med prosjektintensive virksomheter i over 25 år. Metier leverer konsulenttjenester, styringssystemer og prosjektutdanning. 80 erfarne Metier-ansatte har i løpet av de siste årene bidratt til at Metier Academy har blitt en stor suksess. Kombinasjonen av bred erfaring, praktisk orientert fokus i utdannelsen, formalkompetanse og sertifisering gjør at Metier Academys brede tilbud av prosjektkurs nå har blitt Norges mest benyttede prosjektutdannelse. Metier Academy og HIO Gjennom Metier Academy kan du ta enkeltstående kurs eller et høyskolestudium innen prosjektledelse. Vårt samarbeid med Høgskolen i Oslo gjør det mulig å tilby høyskoleutdannelse som gir studiepoeng. Du kan ta utdannelsen i flere trinn se nærmere beskrivelse side 5. 2

3 Norsk sertifisering PMPMA Dersom du gjennomfører Metier Academys høyskolestudium får du en prosjektutdannelse som er praktisk orientert. Den gir deg et trygt faglig ståsted når raske beslutninger skal tas i din prosjektleder-hverdag. Metiers prosjektutdannelse bygger på internasjonalt anerkjente prosjektstandarder og gir deg tittelen Prosjektleder PMPMA, som står for Prosjektleder Metier Project Management Academy. Internasjonal sertifisering PMI Metiers høyskolestudium danner et godt faglig fundament for å gå videre til den internasjonale sertifiseringen i regi av PMI. Den gir deg tittelen Project Manager Professional, PMP Metier arrangerer egne forberedelseskurs til den internasjonale sertifiseringen. Ta kontakt for informasjon om oppstart. Prosjektakademi for Statsansatte Statlig sektor er et av Metiers hovedområder der vi har bistått et større antall organisasjoner i å forbedre deres prosjektvirksomhet. Vi kvalitetssikrer også prosjekter for Finansdepartementet. Metier Academy leverte innholdet i Statskonsult Prosjektakademi i 5 år. 1.januar 2008 ble DIFI etablert. Direktoratet springer ut av fagmiljøene i Statskonsult, Norge.no og E-handelssekretariatet. Kurs og høyskolestudium som tidligere utgjorde Statskonsult Prosjektakademi blir nå ivaretatt av Metier Academy under navnet Prosjektakademi for Statsansatte og er Metiers skreddersydde arena for utvikling av prosjektkompetanse for ansatte i statlige virksomheter. For mer informasjon om Prosjektakademi for Statsansatte, se En leder i statlig virksomhet har uttalt at dette er et unikt tilbud i norsk sammenheng, og meget konkurransedyktig. Flere ledende private og offentlige virksomheter har innført denne internasjonale prosjektmetodikken. Mange offentlige virksomheter er prosjektbasert eller har en betydelig prosjektportefølje. Er det ikke på tide å sørge for at prosjektledere og medarbeidere har nødvendig kompetanse for å sikre gevinstrealiseringen av de mange prosjektene? Enten du er leder med ansvar for prosjekter eller medarbeidere som sliter med å realisere prosjektmål dette er basiskompetanse som mange virksomheter bør besitte i dag 3

4 Masterstudium ved ESC Lille. Metier Academy har inngått samarbeid med prestisjefylte Ecole Supérieure de Commerce de Lille. Dette samarbeidet betyr at studentene fra Metier Academy kan fortsette sine prosjektstudier og ta en mastergrad ved ESC Lille. Integrert læring kombinasjon av e-læringskurs og klasseroms-samling Våre populære e-læringskurs er ifølge våre kursdeltakere like mye å betrakte som et jobbstøtteverktøy som kurs. Dette skyldes at leksjonsstrukturen er praktisk orientert med bl.a. nyttige sjekklister og fallgruver. Du er ikke avhengig av datoer, hotell og reiseutgifter for å ta prosjektutdannelse ved vårt akademi, men kan logge deg inn på kurset når og hvor det passer DEG. Og ingen spør om hvor lang tid du bruker det er ditt tempo og ditt behov for modning av stoffet som er viktig for deg. Hver høst og vår arrangeres éndagssamlinger i tilknytning til de ulike kursmodulene. Her kan du utveksle erfaring med andre som har gjennomført samme e-læringskurs som deg. Men om du ikke har tid til samlinger, er høyskolestudiet og kursene gjennomførbare som rent e-læringsstudium. Metiers konsulenter sitter klare til å svare deg på spørsmål som måtte dukke opp undervegs! Effekter knyttet til integrert læring Bedre læringseffekt enn tradisjonell klasseromsundervisning Læring som legger opp til refleksjon og erfaringsoverføring Økt motivasjon Rollebasert læring Nettmentor Kostnadseffektiv kompetanseheving Reduserte reisekostnader og reduksjon av tapt kjernetid for de ansatte Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Fordi hverdagen i prosjekter er svært hektisk, er det ofte vanskelig å kombinere jobb med videreutdanning. Vår prosjektutdannelse er derfor modulbasert og består av korte, intensive kurs som kan settes sammen i et antall og rekkefølge du ønsker. Hver kursmodul er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre kursmodulene. Dette gir deg full frihet til å styre omfang, tempo og fremdrift i opplæringen ut fra dine behov. Hva velger jeg? Prosjektmedarbeider, mellomleder og styringsgruppemedlem Da passer kurset Modul A: Grunnleggende prosjektledelse. Dette gir deg en innføring i prosjektterminologien og i prosjektets faser fra A til Å. Prosjektkoordinator, saksbehandler Da passer kursene Modul A og Modul B. Prosjektleder, avdelingsleder og funksjoner med egne ansvarsområder Høyskolestudiet, kursmodulene A G. For andre kurs, se mer informasjon på våre hjemmesider Ønsker du råd om hva som passer for deg, kontakt akademiet v/vigdis Lamberg, tlf ?Se kursbeskrivelser side

5 Metier Academy høyskolestudium i prosjektledelse i samarbeid med Høgskolen i Oslo A: Grunnleggende prosjektledelse B: Praktisk prosjektstyring Eksamen 50 min 50 mcq 5 stp. Velg 4 av følgende 5 kursmoduler C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon D: Styring av prosjektusikkerhet E: Kontraktsstyring i prosjekt F: Gevinstrealisering i prosjekt G: Prosjektorganisering og teamutvikling Hjemme-caseeksamen 2 uker timers arbeid 15 stp. H: Prosjektoppgave (selvvalgt tema) 2 måneder 10 stp. 5 Virksomhetsintern opplæring Innføringen av et læringsprogram i prosjektarbeid vil gi din virksomhet en betydelig forretningsmessig gevinst. En større og større andel av verdiskapingen skjer i prosjekter, og kravet til å gjennomføre riktige prosjekter effektivt vil bli helt sentralt dersom virksomheten skal realisere sine strategiske målsettinger. Ved å sette ytterligere fokus på fagområdet prosjektledelse vil prosjektmodenheten øke. Konsekvensen av dette er økt produktivitet og ressursutnyttelse i organisasjonen. Du kan få tilpasninger i utdanningen som adresserer din virksomhets spesifikke utfordringer. Be oss om et tilbud på et skreddersydd program. Vi kan også tilby bistand til arbeidet med etablering av prosedyrer for prosjektgjennomføring i din organisasjon. Kursinnhold På de neste sidene finner du en presentasjon av innholdet i kursmodulene A-G. Enkeltkurs eller høyskolestudium? Valget er ditt! Hvert kurs er en selvstendig enhet og kan gjennomføres uavhengig av de andre kursmodulene. Planlegger du å gjennomføre HELE høyskolestudiet for studiepoeng og sertifisering, anbefaler vi at du starter med modul A og fortsetter i stigende rekkefølge. Alle kursmodulene er e-læringsbasert med mulighet for oppsummeringsdag i klasserom. Se datoer for samlinger på våre hjemmesider,

6 6 Modul A: Grunnleggende prosjektledelse Kursmodulen gir deltakeren en unik innsikt og forståelse for faget prosjektledelse. Den behandler alle kunnskapsområdene i faget, og gir deltakeren den nødvendige kunnskap som skal til for å gjennomføre prosjekter i henhold til god praksis. Gjennom praktiske og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i anerkjente metoder og verktøy som anvendes for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Modul A er et rent e-læringskurs. Klasseromssamlinger tilbys f.o.m modul B eller etter avtale. Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha blitt kjent med sentrale kunnskapsområder og prosesser i faget prosjektledelse Fått innsikt i sentrale metoder og verktøy for å gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte Innhold Modulen omfatter følgende fagområder: Prosjekter og terminologi Kunnskapsområder i faget prosjektledelse Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler Effektmål og resultatmål realisering av gevinster Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning Usikkerhet og kontrakter Samarbeid og kommunikasjon Kvalitet i prosjektarbeid Omfang E-læringskurset er sammensatt av 17 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden er ca 20 effektive timer. Tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Modul B: Praktisk Prosjektstyring Kursmodulen er praktisk rettet og gir deltakeren god kunnskap om anvendelse av metoder og teknikker ved planlegging og gjennomføring av prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om etablering av prosjektmål, prioritering av mål, etablering av beslutningsunderlag, håndtering av endringer og rapportering. Innholdet er i stor grad rettet mot planlegging og styring av arbeidsomfang, tid og kostnader. Denne kursmodulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på www. metier.no/ps Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakerne: Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis planlegger og gjennomfører et prosjekt Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder og innsikt i hvordan disse kan håndteres. Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til linjeleder, prosjektmedarbeidere og interessenter Innhold Modulen omfatter følgende områder: Metoder og teknikker for etablering av en prosjektplan; WBS (work breakdown structure) med tidsplanlegging og kostnadsestimering Metoder og teknikker for fremdriftsoppfølging; måling av avik, iverksetting av tiltak, bruk av inntjent verdi ( earned value ) Prosjektmodellens faser og beslutningspunkter med krav til beslutningsunderlag Balansere resultatmål i henhold til prioriteringer fra prosjekteier håndtering av interessentenes forventninger Prognostisering og planrevisjoner Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Modul C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon Kursmodulen formidler vesentlige aspekter ved lederrollen med spesielt fokus på prosjektlederrollen. En dyktig prosjektleder delegerer oppgaver og jobber gjennom sine medarbeidere. En forutsetning for å få dette til, er at alle involverte har forståelse for prosjektets mål og tar ansvar for sine oppgaver. Kursmodulen gir innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjonsform er en viktig egenskap hos en motiverende og tydelig leder. Kursmodulen kan taes som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med en to- dagers klasse-romssamling. Se datoer på Målgruppe Modulen egner seg for alle med lederansvar, men også for sentrale prosjektmedarbeidere. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i egen kommunikasjonsform Kunne tilpasse kommunikasjonsstil til situasjon og målgruppe Ha fått praktiske tips og kjennskap til metoder som vil gjøre det enklere å løse konflikter i egen arbeidssituasjon Innhold Modulen omfatter følgende områder: Vanskelige kommunikasjonssituasjoner Individuelle kommunikasjonsformer i konfliktløsning Motivasjon og effektiv påvirkning Individuelle og personlige ut fordringer ved motiverende ledelse Hvordan tilrettelegge for å gi og motta konstruktiv kritikk? Lederegenskaper som legger grunn laget for samarbeid og tillit Utarbeidelse av handlingsplan: Hva vil jeg begynne å gjøre, slutte å gjøre og fortsette å gjøre Omfang Siden kurset har fokus på kommunikasjon, anbefales klasseromssamling (2 dager) i tillegg til e-læringskurset. Dette gir innblikk i en modell og tilhørende praktisk trening i å kommunisere og påvirke med større gjennomslagskraft overfor medarbeidere, linjeledere og interessenter.

7 Modul D: Styring av prosjektusikkerhet Modul E: Kontraktsstyring i prosjekt Modul F: Gevinstrealisering i prosjekt 7 Profesjonell håndtering av usikkerhet er en av de viktigste faktorene for prosjektsuksess. Modulen fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for proaktiv styring av usikkerhet i prosjekter. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskaper om samtlige trinn i usikkerhetsstyringsprosessen hvordan man identifiserer, analyserer og følger opp usikkerhetselementer for bevisst utvikling av tiltak som realiserer muligheter og reduserer risiko. Kursmodulen kan taes som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått innsikt i hvorfor det er viktig å styre usikkerhet gjennom hele prosjektet Være i stand til å identifisere usikkerhetselementer i et prosjekt Ha fått kjennskap til metoder og teknikker som skal anvendes for å håndtere prosjektusikkerhet på en profesjonell måte Ha utviklet sine ferdigheter til å anvende prosess for styring av usikkerhet Innhold Modulen omfatter følgende områder: Prosjektledelse og styring av usikkerhet Styring av usikkerhet over prosjektets faser Prosess for usikkerhetsanalyser Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter Beregningsmodeller Mennesket i prosessen hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser? Omfang E-læringskurset er sammensatt av 15 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper En av de viktigste årsakene til at mange prosjekter opplever overskridelser i forhold til tid og kostnader er dårlig håndtering av kontrakter. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektet. I denne sammenheng er det avgjørende å vurdere leveransebeskrivelser, budsjetter, fremdriftsplan og generelle kontraktselementer i forhold til hverandre. Det er den helhetlige tilnærmingen som gjør at man har kontroll i prosjektet. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om god praksis i kontraktstyring; fra kontraktstrategi til ferdige leveranser. Kursmodulen kan taes som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på www. metier.no/ps Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, kontraktsansvarlige, ansvarlige for oppfølging av leverandører og for linjefunksjoner som arbeider med kontrakter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat Kunne bruke kontrakten som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten Ha fått kjennskap til de mest sentrale trinn i kontraktsprosessen Ha fått innsikt i sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima Innhold Modulen omfatter følgende fagområder: Prosjekter og kontrakter Kontraktstrategi Kontraktsprosessen Krav til kontrakten Kontraktsdokumenter Kontraktstyper Forhandlinger Kontraktsadministrasjon Endringer Konflikter Internasjonale kontrakter Avslutning av kontrakten Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Alle prosjekter gjennomføres med den hensikt å realisere gevinster i henhold til prosjektets mål. Det kan være en definert nytte for brukeren, økt lønnsomhet gjennom nye produkter, vekst i virksomheten som følge av kontrakter med gode marginer, oppfyllelse av myndighetskrav eller kostnadsreduksjoner som følge av mer effektive interne prosesser. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver tilegnes kunnskap om etablering av gevinstplaner, beregning av lønnsomhet og realisering av gevinster. Denne kursmodulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på Målgruppe Modulen retter seg mot prosjekteiere, prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter. Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Ha fått kunnskap om sentrale metoder og teknikker for oppfølging av effektmål og resultatmål gjennom ulike faser av prosjektet Ha fått innsikt i hvordan man kan påvirke og styre realisering av planlagte gevinster Innhold Modulen omfatter følgende områder: Fra prosjekt til gevinst Prosjekt som en investering Gevinstplanen Viktige begreper Avkastningskrav Kontantstrøm Tilbakebetalingstid Nåverdimetoden Internrentemetoden Sensitivitetsanalyse Lønnsomhet og usikkerhet Gevinstrealisering Omfang E-læringskurset er sammensatt av 15 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nettmentor. Gjennomføringstiden anslås til å være 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper.

8 Modul G: Prosjektorganisering, teamutvikling Modul H: Prosjektoppgave Samler du PDU? 8 Det viser seg at utfordringer i prosjekter like ofte er knyttet til organisatoriske forhold som til faglige utfordringer og kompleksitet i arbeidsomfang. Riktig organisering og et motivert team er en nøkkel til prosjektsuksess. Med praktisk tilnærming og interaktive oppgaver får deltakeren innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon, i tillegg til sentrale metoder og forut-setninger for å etablere og utvikle et motivert team. Denne kursmodulen kan du ta som rent e-læringskurs eller i kombinasjon med èn dags klasseromssamling. Se datoer på Målgruppe Modulen retter seg mot prosjektledere, prosjektdeltakere, styringsgrupper, prosjekteiere og for linjefunksjoner som arbeider med prosjekter Læringsmål Etter avsluttet modul skal deltakeren: Forstå viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon Forstå hvordan makt og innflytelse i organisasjonen påvirker prosjektet Forstå ansvar og roller i prosjekt og i linjen Ha kunnskap om hvordan man gjennomfører en interessentanalyse Innhold Modulen omfatter følgende fagområder: Organisering og ledelse i prosjekter Makt og innflytelse Den funksjonelle prosjektorganisasjon Den selvstendige prosjektorganisasjon Matriseorganisasjonen Roller og ansvar Rollen som prosjekteier Prosjektlederrollen Prosjektleders ansvar Effektive team Motivasjon Håndtering av interessenter Omfang E-læringskurset er sammensatt av 12 leksjoner som er tilgjengelige for gjennomføring i 6-8 uker med støtte fra nett-mentor. Gjennomføringstiden anslås til 15 effektive timer, men tidsbruk vil være avhengig av eget arbeidstempo og forhåndskunnskaper. Prosjektoppgaven tas når 6 kursmoduler og 2 eksamener er gjennomført. Oppgaven løses individuelt eller som gruppeoppgave om dere er flere som studerer sammen. Du kan foreslå en oppgave selv som er relevant i forhold til din arbeidssituasjon. Oppgaven kan inneholde et eller flere av følgende elementer: Organisering av prosjekter Styring av usikkerhet Anvendelse av prosjektmodeller Prosjektoppstart Roller og ansvar Samarbeid linje/prosjekt Prosjektleders rolle Krav til styringsunderlag ved beslutningsmilepæler Definering av mål Evaluering av prosjekter Ditt forslag til oppgavens innhold og struktur må godkjennes av fagansvarlig i Metier Academy. Du får tildelt en faglig veileder som du kan støtte deg til gjennom oppgave-perioden. All individuell veiledning foregår via /telefon. Benytt anledningen til å få kvalifisert hjelp til jobb-relaterte problemstillinger velg en oppgave som er aktuell for deg akkurat NÅ. For å opprettholde din status som PMP-sertifisert, kreves opptjening av 60 PDU-er (Professional Development Units) over 3 år. Fordi Metier Academy er Global Education Provider for PMI er våre kurs godkjente med PDU-er. Modul A gir 20 PDUer. De øvrige kursmodulene gir fra 14 til 28 PDUer avhengig av om du gjennomfører kurset som e-læring eller i kombinasjon med klasseromssamling. Kontakt oss for nærmere informasjon. Virksomhetstilpasning Dersom dere er en gruppe kolleger som vil ta prosjektutdannelse sammen, kan vi tilpasse klasseromssamlingene med caseoppgaver hentet fra deres hverdag. Be oss om tilbud på skreddersydd program. Tlf Andre kurs Utover høyskolestudiet som her er presentert, tilbyr vi en rekke kurs innenfor prosjektledelse/ledelse. Bl.a. Team og teamledelse Prosjektkompetanse for linjeledere og styringsgruppemedlemmer Effektivt prosjektarbeid Prosjekteierstyring og profesjonelt styringsgruppearbeid Prosjektporteføljestyring For informasjon om kurs, ta kontakt på tlf

9 Hvis vi gir ordet til kundene... Hilde Nordskogen, Direktør Byggherre, Statsbygg Statsbygg lever av å kunne utvikle, planlegge og gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte. Prosjektgjennomføring er et av våre kjerneområder - den produksjonslinjen som er mest krevende og risikofylt. Å lykkes med ledelse av prosjekter er vår viktigste suksessfaktor. Vårt Program i Prosjektledelse sørger for å videreutvikle våre prosjektmedarbeidere i den retning som er nødvendig samtidig som vi får til verdifull erfaringsoverføring mellom prosjektmedarbeidere. Hilde Nordskogen, Direktør Byggherre, Statsbygg Anne Berit Støyva, seniorrådgjevar i Politidirektoratets prosjektstab Anne Berit Støyva, seniorrådgjevar i Politidirektoratets prosjektstab I dei omstillings- og utviklingsprosjekta eg har jobba med i politiet, har det vore heilt avgjerande med god prosjektkunnskap. Prosjektutdanninga til Metier Academy/Prosjektakademi for Statsansatte har gjeve meg ei grundig innføring i prosjektbegrepa og vore til stor nytte i organisering, planlegging og styring av ulike typar prosjekt. Eg har særleg erfart kor viktig informasjon og involvering er i heile prosjekt perioden. Erfarne og inspirerande kurshaldarar, studiepoeng og sertifisering i prosjektleiing er ein positiv bonus med denne utdanninga. Espen Madsen, EDB ASA/EDB Project Compentency Centre Et sentralt virkemiddel for å styrke prosjektarbeidet og bygge prosjektkultur i EDB er å sørge for at flere får tilbud om målrettet opplæring innenfor prosjektarbeid og prosjektledelse. Metier Academys prosjektutdannelse representerer best practice og gir et kompetanseløft innenfor prosjektfaget for hver enkelt. Samtidig oppnår EDB en enhetlig, standardisert måte å gjennomføre prosjektene på. Espen Madsen, EDB ASA/EDB Project Compentency Centre Major Kjetil Blix Strokkenes, Forsvarets Stabsskole, leder av styringsgruppen Forsvarets felles-program i prosjektledelse Major Kjetil Blix Strokkenes, Assisterende hovedlærer logistikk, Forsvarets Stabsskole Prosjektkompetanse er kjernekompetanse for Forsvaret. Forsvaret omsetter ca 9 milliarder årlig gjennom prosjekter, noe som utgjør nesten 1/3 av vårt samlede forsvarsbudsjett. Det sier seg selv at økt kompetanse innen prosjektledelse vil ha stor betydning for hvor mye forsvar vi får ut av hver budsjettkrone. Jeg anser prosjektkompetanse for å være en tidsriktig og virksomhetskritisk kompetanse. Stabsskolen har derfor i samarbeid med Metier Academy utviklet en formell utdannelse i prosjektarbeid og prosjektledelse som fører frem til en intern sertifisering, Sertifisert Prosjektleder i Forsvaret. Siden oppstart av programmet i 2004, har ca 2000 kurselever fra Forsvaret gjennomført hele eller deler av programmet. Nytte av felles kompetanseprogram i prosjektarbeid For virksomheten - Felles begrepsapparat og felles forståelse av hvordan prosjekter gjennomføres - Bedre samarbeid oppover, nedover og på tvers i organisasjonen - Mindre slitasje pga. mer effektiv ressursstyring - Fornøyde og lojale medarbeidere - Bedre ressursutnyttelse og riktig bruk av organisasjonens kompetanse For medarbeideren - Øker tryggheten i arbeidet med økt kompetanse - En utdannelse som er anerkjent uavhengig av bransje - Gir formalkompetanse, sertifisering og bygger CV 9

10 Fremdriftsplan prosjektkompetanse Lag din egen plan for hvordan du ønsker å utvikle din eller virksomhetens prosjektkompetanse. Modul A: Grunnleggende prosjektarbeid/prosjektledelse Bestillingsdato elæringskurs:..... Planlagt gjennomført dato:.. Modul B: Praktisk prosjektstyring Bestilt elæringskurs dato..... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter B-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Eksamen 1. Avlegges etter gjennomført modul A og B (elæringsbasert, 50 minutter) Bestillingsdato:.. Avtalt eksamensdato: Modul C: Motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon Bestilt elæringskurs dato..... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter C-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Modul D: Styring av prosjektusikkerhet Bestilt elæringskurs dato..... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter D-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Modul E: Kontraktstyring i prosjekt Bestilt elæringskurs dato..... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter E-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Modul F: Gevinstrealisering i prosjekt Bestilt elæringskurs dato... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etter F-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Modul G: Prosjektorganisering og teamutvikling Bestilt elæringskurs dato... Planlagt gjennomført dato:... Bestillingsdato:..for oppsummeringsdagen etterg-modul i klasserom, som er dato:..sted: Metier Eksamen 2. Casebasert hjemmeeksamen med 14 dagers frist etter gjennomført kursmodulene A-G. Bestillingsdato:... Planlagt innlevering eksamen:.. Prosjektoppgave (avtal innhold i samarbeid med din mentor, kan løses i grupper) Bestillingsdato:.... Planlagt innlevert: Mentor fra konsulentmiljøet i Metier: navn tlf.: Den enkleste måten å melde seg på kurs er via våre hjemmesider, eller eller ring oss på tlf Datoer for klasseromssamlinger finner du der. For leveranse internt i din bedrift, kontakt Vigdis Lamberg tlf for tilbud. Metier Academys Høyskolestudium i Prosjektledelse er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og du får dine eksamenspapirer fra dem. Ved fullført studium oppnås 30 studiepoeng og sertifisering som prosjektleder, PMPMA 10

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer