MCQ-SPØRSMÅL FRA 1C/D VÅREN 2011 laget av studentene selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MCQ-SPØRSMÅL FRA 1C/D VÅREN 2011 laget av studentene selv"

Transkript

1 MQ-SPØRSMÅL FRA 1/ VÅRN 2011 laget av studentene selv Sendt inn til fakultetet Oppgaven laget av: Anders lilie e-post: I area striata er det en retinotopisk anordning av celler som bearbeider og videresender synsinformasjon. n type cellesamlinger i area striata kalles "blobs". Hvilket aspekt av synsinformasjonen er nevronene i "blobs" spesielt følsomme for? A Orientering Form Farge Kontrast Objekter i bevegelse Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Andreas Aass ngstrøm, e-post: u sitter som ung turnuskandidat på Hitra og trommer utålmodig med fingrene på bordet. et har vært en rolig dag, litt for rolig for din smak. Inn på kontoret kommer plutselig en bekymret mor med sin syke sønn på 11 år. Han ser blek ut, og moren forteller at han hatt "høysnue" nå i over en uke. Feber måles til 39,1 grader og han hoster opp tydelig gul-grønt sekret. tter å ha undersøkt gutten og snakket med både han og moren med gode åpne spørsmål, mistenker du at Filip har en luftveisinfeksjon. Hva bør i nesten alle tilfeller være førstevalget ditt i valg av antibiotika ved en slik infeksjon? A Penicillin efalosporiner Makrolider Aminoglykosider Oppgaven laget av: Marie Viel Møllersen et autonome nervesytem sender fibre til kjertler, hjerte og kar, og består av det sympatiske-, det enteriske- og det parasympatiske system. e sympatiske fibrene stammer fra preganglioner. Hvor ligger de sympatiske preganglioner? A e sympatiske fibrene stammer fra preganglioner i hjernestammen og i grå substans på sakrale områder i ryggmargen (S1-S4). e sympatiske fibrene stammer fra preganglioner i grå substans på nivåene T1-L4 i ryggmargen.

2 e sympatiske fibrene stammer fra preganglioner som ligger i den sympatiske grensestrengen. e sympatiske fibrene stammer fra preganglioner i grå substans på nivåene T1-L2, og fra prevertebrale ganglier. e sympatiske fibrene stammer fra preganglioner i grå substans på nivåene T1-L2 i ryggmargen. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Marie Viel Møllersen et ervervede immunforsvar består av lymfocytter, - og T-lymfocytter. For at en naiv T-celle skal bli aktivert, må den først finne et passende peptid til eget HLA på en AP (signal 1), for så å å få kostimulering fra den dendrittiske cellen (evnt. av og til bli fra en aktivert -celle) (signal 2). Hvordan er det for en naiv -celle? A en må motta de samme signalene som T-cellen. en må møte sitt antigen via -celle-reseptoren (signal 1). en må møte sitt antigen via -celle-reseptoren (signal 1), samt motta kostimulering fra en AP (evnt. kryssbinding) (signal 2). en må møte sitt antigen via -celle-reseptoren (signal 1), samt motta kostimulering fra en Th2-celle (evnt. kryssbinding) (signal 2). Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Marie Viel Møllersen Når det kommer mikrober inn i kroppen, må cellene våre være istand til å gjenkjenne dem og reagere. ette er oppgaven til immunsystemet. Immunforsvaret må altså klare å skille mellom eget og fremmed. Hvorfor klarer immunssystemet det? A Fordi de kjenner MH-klassene til kroppens celler. Fordi hver enkelt T-og -celle har en type antigen-reseptor som kan gjenkjenne grupper av strukturer som ikke finnes hos pattedyr. Fordi mange celler i det medfødte immunforsvar har "pattern-recognition"- reseptorer som gjenkjenner grupper av strukturer som ikke finnes hos pattedyr. Fordi antistoffer i det medfødte immunforsvar kun binder seg til fremmede antigener, slik at de "merkes" som fremmed og kan bli ødelagt. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Aleksander Nørgaard Fagområde:ndokrinologi Læringsmål:4.1, 4.2 Hypofysen skiller stadig ut hormoner etter påvirkning fra blant annet hypothalamus. Av hormonene som produseres i forlappen er det kun et hormon som hovedsaklig er under hemning fra hypothalamus. Hvilket er dette? A Veksthormon

3 Tyroideastimulerende hormon Follikkelstimulerende hormon Luteiniserende hormon Prolaktin Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Aleksander Nørgaard Fagområde:ndokrinologi Læringsmål:4.1, 4.2 Hypersekresjon fra binyrebarken, som man ser ved blant annet ushings syndrom eller ushings syndrom, gir en rekke symptomer som følge av en unormal balanse av hormoner i kroppen. Hva kan vise om årsaken til hypersekresjonen ligger i hypofysen eller i selve binyrebarken? A Nivået av glukosekonsentrasjonen i blodet Nivået av ATH i blodet Om muskelatrofi er tilstede eller ikke lodtrykket Nivået av kortisol i blodet Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: ven Holth Rustad e-post: n pasient får påvist urinveisinfeksjon etter å ha vært innlagt på sykehus i to uker. Hun har kols, og har store deler av tiden fått behandling med ceftazidim (Fortum) for en pseudomonasinfeksjon i lunger. yrkning av urin på uselektivt medium viser gram positive kokker i par og korte kjeder. Ved nærmere testing kommer det frem at de er catalase negative, PYR positive og resistente mot galle og optocin. Hvilken slekt tilhører bakterien som mest sannsynlig befinner seg i pasientens urin? A Streptococcus Staphylococcus nterococcus sherichia Pseudomonas Rett svaralternativ: Oppgaven laget av:ven Holth Rustad e-post: Ved en begynnende lungetuberkulose vil de invaderende mycobakteriene raskt fagocyteres av alveolære makrofager. er vil de i mange tilfeller trives og dele seg helt til det spesifikke immunforsvaret aktiveres, med påfølgende aktivering av makrofager. Hvilken av følgende faktorer er den mest potente aktivatoren av makrofager? A Interleukin 12 TNF-alfa Interleukin 17 Interferon gamma Interleukin 1

4 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Andreas Aass ngstrøm, e-post: P-piller finnes bl.a. som kombinasjonspiller som inneholder et østrogen og en form for progesteron. Progesteron produseres naturlig i store mengder i den såkalte lutealfasen i menstruasjonssyklusen. Hva står for denne produksjonen? A ndometriet orpus Luteum - det gule legeme gget Livmorhalsen Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Henrik Richter Hammeren e-post: Transporten av et bestemt ion krever mesteparten av energiforbruket i nyrene (ca. 80%). Skriv spørsmålet her: Hvilket ion er dette? A a Na K l Mg Riktig svar: Oppgaven laget av: Tobias Solli Iveland e-post: Læringsmål: 1; Forskjellige virus infiserer forskjellige celler i kroppen. ette gjør de ved å binde seg til bestemte strukturer på overflaten av celler. Influensavirus (orthomyxoviridae) sitt VAP (virus attachement protein) kalles hemagglutinin Hva er det dette binder? A IAM-1 4 Sialinsyre HLR (hals og luftvei-reseptor) SVAR: Oppgaven laget av: Vilde Lehne orch Michalsen e-post: Lipopolysakkarider (LPS) er en struktur som finnes hos gram negative bakterier, og består av følgende tre komponenter; O-polysakkarid, kjerne og lipid-a. Sistnevnte er et endotoksin. Hvor på bakterien befinner endotoksinet seg? A I det periplasmatiske rommet Gjemt inne i den ytre membranen I cytosol Gjemt inne i den indre membranen Flagrende utenpå bakterieoverflata

5 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Jørgen Holli Halset e-post: PTH (paratyreoideahormon) produseres i paratyreoideakjertlene. Økt sekresjon av PTH fører til økt konsentrasjon av kalsium i plasma. Hvilken av følgende prosesser styres ikke direkte av denne sekresjonen? A Reabsorpsjon av kalsium i nyretubuli Frigjøring av kalsium fra beinvev Reabsorpsjon av fosfat i nyretubuli Absorpsjon av kalsium fra tarmen Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Marte W. Finborud e-post: asalgangliene er en del av hjernen som er spesielt involvert i bevegelsesfunksjoner. Hvilke strukturer regnes med i denne delen av hjernen? A Hypofysen, hypothalamus, epifysen og motorisk korteks Putamen, thalamus og erebellum Putamen, Nucleus audatus, Globus Pallidus, Nucleus subthalamicus og substantia nigra Hippocampus, globus pallidus, substantia nigra, hypofysen og epifysen Nucleus tractus solitarius, Nucleus caudatus, cerebellum og thalamus Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Vidar Tran e-post: Vi har tolv par hjernenerver, hvorav ti forbinder hjernestammen med perifere organer, og de to resterende regnes som en forlengelse av hjernen. Hvilke av dem er gjellebuederiverte? A IV, VII, X, XI II, III, IV, X V, VII, VIII, X V, VII, X, XI V, VII, IX, X Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Vidar Tran e-post: n lege har gitt en pasient diagnosen Parkinsons sykdom etter at pasienten oppfylte sykdommens diagnostiske kriterier. Legen fant tre kardinalsymptomer. Hvilke symptomer er det pasienten sannsynligvis har? A Tremor, rigiditet, akinesi/hypokinesi Tremor, rigiditet, svekket hukommelse Tremor, postural instabilitet, apati Rigiditet, apati, akinesi/hypokinesi,

6 Rigiditet, svekket hukommelse, apati Oppgaven laget av: Rosilin Varughese et finnes flere diagnostiske tester for å identifisere bakterier. Staphylococcus aureus agglutinasjon er en av disse. Hvilken test er denne et alternativ til? A oagulase test atalase test Oxidase test Hemolyse Oppgaven laget av: Rosilin Varughese atalase test er en diagnostisk test for å klassifisere bakterier. Hva tester denne for? A rukes for å skille mellom gram-negative og gram-positive bakterier Referansetest for å skille S.aureus fra andre stafylokokker. Test om bakterien produserer catalase. Tester for S.penumoniae. Tester evne til å metabolisere karbohydrater. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Torunn Pedersen ndokrinologi er studiet av hormoner. Hva er vanligste reguleringsmekanisme for sekresjon av hormoner fra adenohypofysen? A Positiv tilbakekobling Negativ tilbakekobling Sympatikusstimulering Parasympatikusstimulering Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Andrea Marie Solheim e-post: u sitter og mikroskoper en bakterieprøve fra mikrobiologen og får øye på noen strukturer som er bærlignende og ligger i lange kjeder.

7 Hvordan vil du navngi disse bakteriene? A Streptokokker iplokokker Spirochaete iplobacillus Oppgaven laget av: jarte Nesvik e-post: Pancreas består av flere forskjellige celler som produserer forskjellige produkter. n celletype produserer hormonet insulin. Hvilken celletype er dette? A alfaceller betaceller -celler F/PP-celler Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: jarte Nesvik e-post: iabetes Mellitus er karakterisert av forhøyet fastende blodsukker, forårsaket av en relativ eller absolutt svikt i insulinproduksjon. iabetes deles inn i flere typer. Hvilken type har høyest prevalens i befolkningen? A iabetes type 2 Langsomt debuterende diabetes type 1 (LAA) iabetes type 1

8 Svangerskapsdiabetes Uklassifisert Oppgaven laget av: Tom Rune Karlsen e-post: Nervefibrene i kroppen klassifiseres etter størrelse (diameter) på fibrene, og dessuten etter hvorvidt de er myeliniserte eller ikke. Hva slags fibre sender signaler fra muskelspolene og gir informasjon både om leddenes posisjon og bevegelser? A A-alfa-fibre A-beta-fibre A-delta-fibre -fibre Oppgaven laget av: Tom Rune Karlsen e-post: Informasjon om sansemodalitene smerte/temperatur på den ene siden og berøring/ vibrasjon/propriosepsjon på den andre siden, sendes til hjernen via ulike baner i medulla spinalis. Hva slags utfall vil en halvsidig lesjon av medulla spinalis i torakalnivå få for disse to gruppene sansemodalitet under lesjonen? A Ipsilateralt bortfall av smerte/temperatur og kontralateralt bortfall av berøring/vibrasjon/propriosepsjon. Ipsilateralt bortfall av berøring/vibrasjon/propriosepsjon og kontralateralt bortfall av smerte/temperatur. Ipsilateralt bortfall av begge grupper sansemodalitet. Kontralateralt bortfall av begge grupper sansemodalitet. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Tom Rune Karlsen e-post: I kraniet er det mange åpninger (foramener) som rommer nerver og blodkar når disse forløper til og fra hjernen og omkringliggende vev. t av disse er foramen spinosum. Hvilken arterie går gjennom her, og kan gi epiduralt hematom ved ruptur? A A. ophtalmica A. cerebri anterior, pars precommunicalis A. cerebri media A. Meningea media Rett svaralternativ:

9 Oppgaven laget av: Martine ratt Slette e-post: I menneskekroppen finnes det to ulike vevstypeantigener: MH klasse I og MH klasse II. et er forskjell på hvor peptidene de framviser kommer fra. Hva kalles veien som er koblet til MH klasse II? A Proteasomveien rowns triade Golgi - vesikkel - systemet Lysosomveien Ubiquitininveien Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Martine ratt Slette e-post: Antigenpresenterende celler kan framvise peptider på MH klasse II, og utgjør et viktig ledd i koblingen mellom det medfødte og det ervervede forsvaret. Hvilken celle er viktigst for dette formålet? A Makrofager endrittiske celler Aktiverte - celler T hukommelsesceller Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Martine ratt Slette e-post: n pasient kommer på legekontoret. Han har problemer med å snakke tydelig. Munnviken henger ned på høyre side, han klarer ikke å lukke det høyre øyet, og når du ber ham om å rynke pannen skjer det ingenting på høyre side. Huden ser normal ut. Hva er sannsynligvis årsaken? A Multippel sklerose Perifer facialisparese Polynevropati Sentral facialisparese Nekrotiserende fasciitt Rett svaralternativ:

10 Oppgaven laget av: ente diassen Opsjøn e-post: lodåresystemet i nyrene er på flere måter annerledes enn i kroppen for øvrig. Hvordan går dette blodåresystemet? A A.renalis - afferent arteriol - glomeruluskapillærer - efferent arteriol - peritubulære kapillærer - venole - V.renalisF A.renalis - afferent arteriol - peritubulære kapillærer - efferent arteriol - glomeruluskapillærer - venole - V.renalis A.renalis - efferent arteriol - glomeruluskapillærer - afferent arteriol - peritubulære kapillærer - venole - V.renalis A.renalis - efferent arteriol - peritubulære kapillærer - afferent arteriol - glomeruluskapillærer - venole - V.renalis Oppgaven laget av: Andrea Marie Solheim e-post: I mellomøret finnes det tre små beinstrukturer som bidrar i overføringen av lydbølger fra trommehinnen til sneglehusets ovale vindu. Hva heter disse beinstrukturene, og i hvilken rekkefølge ligger de fra ytterst til innerst? A Malleus (hammeren), incus (anbolten), stapes (stigbøylen) Incus (anbolten), malleus (hammeren), stapes (stigbøylen) Malleus (hammeren), stapes (stigbøylen), incus (anbolten) Stapes (stigbøylen), malleus (hammeren), incus (anbolten) Oppgaven laget av:ente diassen Opsjøn e-post: I en artikkel om en test for påvisning av et bestemt virus oppgis blant annet testens positive prediktive verdi. Hva menes med begrepet positiv prediktiv verdi i denne sammenhengen? A Andel syke som får positivt utslag på testen. Andel friske som får negativt utslag på testen. Andel av de med positiv test som er syke. Andel av de med negativ test som er friske. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: ente diassen Opsjøn e-post: n pasient ber om en gentest for å finne ut om han er bærer av en arvelig sykdom. Uten etikkforelesningene friskt i minne, lurer du på hva resten av familien hans kan få vite om testen og utfallet av den. Hva sier bioteknologiloven om dette? A Hvis pasienten tester positivt for en sykdom med dominant arvgang, har legen plikt til å informere resten av familien.

11 en som har testet seg avgjør om familien skal informeres, og legen kan ikke på eget initiativ informere familien. Legen kan på eget initiativ kun informere familiemedlemmer over 18 år. Legen kan kun informere nærmeste familie (ektefelle/partner, barn, foreldre) ved positive testsvar, uavhengig av pasientens ønsker. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Vegard renna e-post: Turid er på middagsbesøk hos noen venner, da hun plutselig etter noen biter av fiskewoken får problemer med å svelge. Hun kjenner at det klør i halsen, i tillegg får hun pusteproblemer. Vennene forteller at hun har fått utslett på halsen, og at hun begynner å hovne opp rundt munnen. Turid begynner å bli svimmel. Samtidig blir hun stresset, og husker at hun besvimte da noe lignende skjedde etter å ha smakte sushi for første gang. Hvilken type allergisk-reaksjon opplever Turid? A Type 1 reaksjon (Ig-mediert) Type 2 reaksjon (antistoff-mediert) Type 3 reaksjon (immunkompleks-mediert) Type 4 reaksjon (cellemediert) Turid har ingen allergisk-reaksjon, men opplever et angstanfall Oppgaven laget av: Liv Inger Lundseng e- erebrospinalvæsken bidrar til å holde miljøet rundt nervecellene mest mulig konstant, slik at blandt annet deres eksitabilitet ikke forstyrres. Hva har denne væsken svært lite av i forhold til blodet? A Natrium Kalium Protein Glukose Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Liv Inger Lundseng e-post: Plexus horoideus finner man i alle ventriklene i hjernen. Hva er dens oppgave? A Produsere cerebrospinalvæske renere cerebrospinalvæske Setter bevegelse i cerebrospinalvæsken Sortere informasjon fra de nedadstigende banene Sortere informasjon fra de oppadstigende banene

12 Oppgaven laget av: Andrea Marie Solheim e-post: lod-hjernebarrieren er en tynn membran mellom blodårene i hjernen og hjernevevet som har som funksjon å hindre mange stoffer i å komme fra blodet og inn i hjernen. Hvilke egenskaper må medikamenter ha får å kunne krysse denne barrieren? A Må være vannløselig Må være bundet til transportprotein Må være fettløselig Må tas på kveldstid Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Maren.F. Werner e-post: ytotoxiske T-celler gjenkjenner antigen på HLA klasse 1. Antigen som presenteres på HLA klasse en kommer fra proteiner i cytosol. Hvordan kommer disse antigenene seg ut på celleoverflaten for å kunne bli presentert? A e må gjennom "proteasomveien" e må omdannes til proteoglykaner e kommer seg ikke ut på cellemembranen e må gjennom "lysosomveien" Oppgaven laget av:anne-mette. Uglem e-post: Acetylcholin er en viktig nevrotransmitter i hjernen. Hva heter de to typene av reseptorer som denne nevrotransmitteren binder til? A NMA- og AMPA-reseptorer AMPA- og Kainat-reseptorer Nikotin- og Muskarin-reseptorer GAAA- og GAA-reseptorer Nikotin- og Kainat-reseptorer Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Astrid Øvstedal e-post: MI er et mål som brukes til å definere fedme. Hvilken verdi på MI er det snakk om? A > 20 > 25 > 30 > 35 > 40

13 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Astrid Øvstedal e-post: Leptin er et viktig hormon i reguleringen av kroppsvekt. Hvor produseres hormonet? A I lever I muskelceller I hypothalamus I fettceller Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Astrid Øvstedal e-post: Leptin er et viktig hormon i reguleringen av kroppsvekt. Hva skjer ved slanking? A Økt appetitt og nedsatt utskillelse av leptin. Økt appetitt og økt utskillelse av leptin. Nedsatt appetitt og nedsatt utskillelse av leptin. Nedsatt appetitt og økt utskillelse av leptin. Oppgaven laget av: Astrid Øvstedal e-post: Mari 55 år kommer til legen da hun føler seg slapp. Hun har merket seg en forstørret lymfeknute som du kjenner at ligger supraclaviculært på høyre side. Mari er redd for at det kan være et tegn på kreft i magen da faren hennes døde av det for 5 år siden. Ut i fra dine anatomikunnskaper om lymfedranasje vet du at.? A et kan være tegn på lungecancer eller mammacancer. et kan være tegn på cancer fra alle indre organer. et kan være tegn på cancer i ventrikkelen. et kan være tegn på føflekkcancer fra både høyre og venstre overekstremitet. Oppgaven laget av: Astrid Øvstedal e-post: Gunn 34 år oppsøker deg på legekontoret da hun har merket at høyre fotblad nå bare henger ned, dette hindrer henne i å kunne gå skikkelig da hun må løfte beinet ekstra høyt for å ikke snuble. Hvilke(n) undersøkelse(r) kan gi positivt funn? A Rombergs test. Omvendt Lasueges test og hæl-kne-test. Motorisk funksjon, gå på hælene og tærne. Motorisk funksjon, gå på hælene og Lasegues test.

14 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Astrid Øvstedal e-post: Sigrid har den siste tiden følt seg tappet for energi og kommer til deg på legekontoret. Hun kan fortelle at hun også har følt seg varm og svettet mye i det siste. Hun har gått ned i vekt, tross økt matlyst. u tar noen prøver som viser at Sigrid bla. har autoantistoffer mot TSH-reseptoren. Hva forventer du at de andre prøvene viser? A Økt TSH og økt T4. Økt TSH og nedsatt T4. Nedsatt TSH og økt T4. Økt TSH og nedsatt T4. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kine alen Nordnes e-post: I sentralnervesystemet finner vi en type myelindannende gliaceller. Hva kaller vi disse nervecellene? A Schwannske celler Astrocytter Oligodendrocytter pendymceller Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Live Valen-Sendstad e-post: Insulin regulerer opptaket av glukose i kroppen og dannes i pancreas. Hvilke celler står bak produksjonen av dette hormonet? A Alpha-celler eta-celler Gamma-celler elta-celler psilon-celler Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Live Valen-Sendstad e-post: Knut er 25 år og har nettopp fått diagnosen diabetes. Legen lurer på om det kan være diabetes type 1 eller type 2. Han velger å måle c-peptidnivået i serum. Hva er dette et indirekte mål på? A Glukose-nivået Antall glykosylerte erytrocytter (HbA1c) Insulin-nivået Glykogen-nivået

15 Glukagon-nivået Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Live Valen-Sendstad e-post: Gudrun kommer til legen fordi hun mistenker urinveisinfeksjon. Hun har i det siste også fått smerter i flanke og mage. Legen dunker henne på ryggen på nivå med 12.costa. Hva er dette en test for? A Ribbensbrudd Thorakal prolaps ankeøm milt ankeømme nyrelosjer lærekatarr Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Live Valen-Sendstad e-post: Immunsystemet består blant annet av det medfødte forsvaret. Ved for eksempel en sårskade er det noen type celler som er med i den primære immunresponsen. Hvilke celler er dette? A T- og -lymfocytter NK-celler og hukommelsesceller. Nøytrofile granulocytter og erytrocytter. Makrofager og nøytrofile granulocytter. Makrofager og T-celler. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: jørn Setseng Nyrene filtrerer omlag 180 liter preurin hver dag. are en liten mengde i forhold til dette blir siden utskilt som urin. Hva bestemmer innholdet av denne ferdige urinen? A GFR Filtrasjon, reabsorbsjon og sekresjon Reabsorbsjon og filtrasjon Filtrasjon og sekresjon Sekresjon og reabsorbsjon Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Synnøve Rynning-Tønnesen 4+ celler er en type naive T-celler. Hvilken reseptortype gjenkjenner disse cellene? A HLA klasse I reseptorer HLA klasse II reseptorer åde HLA klasse I og HLA klasse II reseptorer

16 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Synnøve Rynning-Tønnesen -celler kan produsere flere typer antistoffer, de kan drive isotypeskifting. t av disse antistoffene har den spesielle egenskapen at den kan transporteres over epitel. Hvilket antistoff er det? A IgM Ig IgG IgA Ig Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Jan etten Hjernevevet er meget ømfintlig for endring i det ekstracellulæret miljøet og har derfor en meget streng kontroll på hvilke stoffer som slipper inn. n type gliaceller står i nær kontakt med blodårene og er en viktig årsak til denne økte kontrollen. Hvilken type gliacelle er ansvarlig for dette? A Astrocytter Oligodendrocytter pendymceller Mikrogliaceller Oppgaven laget av: irthe H. Leknes e-post: Ved en rekke patologiske tilstander kan det dannes arrvev i hjernen. Hvilke gliaceller er ansvarlig for dannelsen av dette arvevet A Astrocytter Microglia pendymcelller Oligodendrocytter Oppgaven laget av: irthe H. Leknes e-post: Ventrikkelsystemet er et sammenhengende, væskefylt rom i hjernen som går over i sentralkanalen i ryggmargen.

17 Hva heter cellene som kler dette sammenhengende hulrommet A Astrocytter Schwanske celler Oligodendrocytter pendymcelller Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Thine Kirkeby e-post: Under fødselen gjennomgår barnet 4 kardinalbevegelser for å komme seg gjennom fødselskanalen. I hvilken rekkefølge kommer disse bevegelsene ved en occiput anterior fødsel? A Rotasjon - Fleksjon - kstensjon - Rotasjon Fleksjon - Rotasjon - kstensjon - Rotasjon kstensjon - Rotasjon - Fleksjon - Rotasjon Rotasjon - kstensjon - Fleksjon- Rotasjon Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Thine Kirkeby e-post: Ved undersøkelse av barns vekst brukes ofte percentilskjema for å se om barnets vekst følger en normal utvikling. et er ikke uvanlig at barnet krysser percentiler like etter fødsel, men om dette skjer sent i barneårene regnes dette som unormalt og undersøkes nærmere. Når er grensen satt for at barnet skal ha funnet sin kanal? A 6 mnd. 12 mnd. 18 mnd. 2 år 3 år Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Lasse-Marius Honningsvåg e-post: Fosteret har flere shunter som vanligvis lukkes etter fødselen. n av shuntene heter foramen ovale. Hva er den fysiologiske effekten av denne shunten i fosterlivet? A lodet ledes utenom leveren lodet kan ledes direkte fra høyre til venstre atrium uten å være innom lungene På grunn av føtalt hemoglobin, trenger ikke blodet å oksygeneres like mye og det omgår placenta ved å shuntes fra a.umbilicalis til v.umbilicalis lodet kan ledes fra pulmonalarterien til aorta uten å være innom lungene lodet ledes fra vena cava inferior til aorta abdominalis og fosteret unngår økt intrakranielt trykk Rett svaralternativ:

18 Oppgaven laget av: Lasse-Marius Honningsvåg e-post: T-eller har sitt opphav fra den hematopoetiske stammcellelinjen i benmarg. Modningen foregår et annet sted i kroppen. Hvor modnes disse cellene? A Milt Lever Tonsillene Thymus inyre Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: Sally, 23 år, kommer til legevakt med feber og vondt i halsen. Kjæresten hennes har hatt influensa den siste uken, og hun ønsker derfor å starte med Tamiflu (oseltamivir). Hun har hørt at det kan redusere sykdomsforløpet. Hvilken mekanisme står bak Tamiflus effektivitet? A lokkerer M2 og nedbryter dermed sialinsyre på cellemembran Hemmer neuraminidase og hindrer dermed nedbrytning av sialinsyre Hemmer hemagglutinin og hindrer dermed binding av virus til cellemembran lokkerer M2 og hindrer dermed avkledning av viralt arvestoff Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: Glycyrrhizin som finnes i lakris kan gi pseudoaldosteronisme, altså symptombildet som oppfører seg som forhøyet aldosteron. ette skjer ved at glycyrrhizin inhiberer enzymet som bryter ned kortisol til kortison. Kortisol etterligner aldosteron, og det er derfor dette enzymet er viktig for å endre kortisol til kortison, formen som ikke har virkning på nefron. I tilfeller med lakrisoverdose blir kortisol for høyt og fungerer som aldosteron på distale tubuli og samlerør med de resulterende "aldosteronisme" symptomene som sees ved lakrisoverdose. Hva er hormonets hovedvirkning på distale tubuli og samlerør og hvilke symptomer sees ved forhøyede verdier? A Økt reabsorpsjon av vann og K+; hypertensjon og hyperkalemia Vasokonstriksjon på efferente arterioler; forhøyet GFR Økt reabsorpsjon av Na+ og vann, økt sekresjon av K+; hypertensjon og hypokalemia Økt reabsorpsjon av l-, Na+ og vann; hyperemia Økt sekresjon av Na+ og vann; hypotensjon Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post:

19 Ulike signaler, transkripsjonsfaktorer og gener bidrar til at celler i tidlig embryologisk utvikling differensierer og kommer til "riktig sted." Ved utvikling av ekstremiteter og thorax brukes et viktig sett med gener. Hvilke gener er dette? A Hox FGF8 LIM1 Noggin WNT Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: I utvikling av nyre dannes det et rør som strekker seg fra mesonefros til cloaca. ette forsvinner fra jenter etter videre utvikling. Hva heter strukturen? A poophoron Skenes kanal Müllerian kanal Gartners kanal Wolffian kanal Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: iagram av øyet. I diagram nedenfor hvilken er corpus ciliare?

20 A Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: På mikroskopikurs om nyreanatomi ser du et rør med kubiske epitelceller som har rødt cytoplasme og skarp luminal begrensning. Hva heter dette røret og i hvilket området finnes det i diagram av nyre?

21 A Proximal tubuli som finnes i nyremarg, 3 i diagram Glomerulus som finnes i nyrebark, 1 Samlerør som finnes i nyrebark, 2 istal tubuli som finnes i nyrebark, 1 Henles sløyfe som finnes i bark og marg, 2 og 3 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: iagram av livmor. Hva heter den angitte strukturen?

22 A Ramus ovaricus Lig. suspensorium ovarii Ampula tubae Lig. teres uteri Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: iagram av indre og ytre øreanatomi. Hvilken er tuba eustachii?

23 A A Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: Hinnete labyrint ligger inne i beinete labyrint og begge strukturer har viktig funksjon i hørsel og balanse. Hva heter væsken som er i det beinete labyrint? A endolymfe perilymfe lymfe semicirculærvæske SF Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Anne Line Stensjøen e-post: Kommissuralfibre forbinder hjernebarken i de to hemisfærene. e fleste av disse fibrene ligger samlet i en tykk plate av tverrgående nervefibre. Hva heter denne strukturen? A apsula interna

24 orpus striatum orpus callosum orpus pineale ommisura anterior Rett svaralternativ: Oppgaven laget av:solveig Glasø Medalen e- Ingress: Vekstpercentiler er kurver som brukes for å følge barn og unges vekst. n skal helst holde seg på sin egen kurve under mesteparten av utviklingen. Skriv spørsmålet ditt her: I hvilke(n) periode(r) er det ok å krysse percentiler? A I 2-3 års alder I nyfødtperioden (0-1 år) I nyfødtperioden og puberteten I puberteten tter puberteten Rett svaralternativ: Oppgaven er laget av: Solveig Glasø Medalen e-post: Ingress: Progesteron er et viktig hormon involvert i menstruasjonssyklus Skriv spørsmålet ditt her: Når er nivået av dette hormonet høyest? A Ved menstruasjonsstart Ved ovulasjon 1 uke etter ovulasjon 1 uke før ovulasjon Rett svaralternativ: Oppgaven laget av:andrea Marie Solheim e-post: I hver nyre er det ca 1 million små, urinproduserende enheter, nefroner. Hvert nefron består av et kapillærnøste (glomerulus) og et rørsystem (tubulussystem). Hvordan navngis de ulike delene i dette rørsystemet fra glomerulus til nyrebekken? A ownams kapsel, distale tubulus, Henle s sløyfe, proksimale tubulus, samlerør owmans kapsel, proksimale tubulus, Henle s sløyfe, distale tubulus, samlerør Samlerør, owmans kapse, proksimale tubulus, distale tubulus, Henle s sløyfe Proksimale tubulus, distale tubulus, samlerør, Henle s sløyfe, owmans kapsel, Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Andrea Marie Solheim

25 Kortisol er et av kroppens viktigste stresshormoner, og skilles ut blodbanen når kroppen utsettes for store påkjenninger. Hvilke av disse effektene utfører hormonet? A Senker blodtrykket Hemmer nedbrytingen av proteiner og fett Øker glukosekonsentrasjon i blod Senker glukosekonsentrasjon i blod Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Karoline ragnes e-post: Immunglobuliner kan bla. betraktes som antistoff produsert av plasmaceller (-lymfocytter) Hvordan er immunglobuliner bygget opp? A Èn alfakjede, èn betakjede To alfakjeder, to betakjeder Èn lett kjede, èn tung kjede To lette kjeder, to tunge kjeder Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Karoline ragnes e-post: pstein-arr-virus (V) er et virus som ved infeksjon vil kunne gi visse karakteriske trekk Hva slags type virus er pstein-arr-viruset? A Herpesvirus Adenovirus nterovirus Humant Papillomavirus (HPV) Oppgaven laget av: Karoline ragnes e-post: Vi kan hos en microbe finne lipopolysakkarid (LPS), også kalt endotoxin, som del av cellestrukturen. I hvilken av disse microbene kan vi finne dette? A Gram negative bakterier Gram positive bakterier nterovirus Adenovirus HIV Rett svaralternativ:a Oppgaven laget av:andrea Marie Solheim

26 Hjernenervene, nervi craniales, regnes tradisjonelt til å være 12 par nerver, men bare bare 10 av disse har sine kjerner i hjernestammen og er egentlige hjernenerver. Hvilke to har ikke sine kjerner i hjernestammen? A n. olfactorius (I) og n. opticus (II) n. accessorius (XI) og n. hypoglossus (XII) n. oculomotorius (III) og n. trochlearis (IV) n. vestibulocochlearis (VIII) og n. glossopharyngus (IX) n. aducens (VI) og n. Facialis (VII) Oppgaven laget av:andrea Marie Solheim Hjertet anlegges initielt som to hjerterør, som etter hvert fusjonerer til ett enkelt, lett buet hjerterør. På hvilken dag (basert på befruktning) begynner dette organet å kontrahere regelmessig? A Omtrent på dag 15 Omtrent på dag 22 Omtrent på dag 38 Omtrent på dag 46 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: e-post:skriv epost opamin modulerer signaler fra cortex i striatum, som er en del av basalgangliene. Hva fører bortfall av dopamin til? A Økt sensitivitet for glutamat i direkte vei, redusert i indirekte Oppgaven laget av: Kaja Aasbø Vanlige svangerskapstester baserer seg på påvisning av hormonet human chorionic gonadotropin(hg), som har øket nivå i urin hos gravide de første ukene etter implantasjonen. Hvor produseres dette hormonet? A orpus luteum Granulosacellene Trofoblast ndometriet Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Øyvind Løseth lvetun e-post: Pupillen i øyet er i stor grad ansvarlig for å avgrense hvor mye lys som treffer retina. enne reguleringen kalles "pupillerefleksen". Hvilke hjernenerver er involvert i denne refleksen? A Afferent: Trigeminus. fferent: Facialis

27 Afferent: Trigeminus. fferent: Occulomotorius Afferent: Opticus. fferent: Facialis Afferent: Facialis: fferent: Occulomotorius. Afferent: Opticus. fferent: Occulomotorius. Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Øyvind Løseth lvetun e-post: I det perfiere nervesystem har man flere typer reseptorer som skal oppfatte ulike stimuli, og informere hjernen om kvaliteten på disse. Én klasse reseptorer er nociceptorer, som sender aksjonspotensialer ved kjemiske og mekaniske stimuli som tyder på vevsskade. Hvordan er disse reseptorene bygget opp? A e er innkapslet i kollagenfibre e ligger innkapslet i basalmembranen på epitelet i huden e er tvinnet rundt hårøtter i huden e er frie nerveender e finnes i spesialiserte, intrafusale muskelfibre Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Øyvind Løseth lvetun e-post: Presbyopi, som også kalles "alderslangsynthet", er en betegnelse på det velkjente fenomen at de fleste eldre mennesker ser dårlig på nært hold. Hva er i hovedsak den fysiologiske forklaringen på dette? A Med økende alder vil linsen bli stivere, og man får redusert evne til akkomodasjon Med økende alder vil linsen bli mindre gjennomsiktig, noe som særskilt merkes når man prøver å fokusere på nært hold Med økende alder vil ofte trykket i camera anterior i bulbus oculi øke som følge av en trang Schlemm's kanal Med økende alder vil ofte det intrakranielle trykket øke, og nervus opticus kommer da hyppig i klem der den går inn i synsnervepapillen Med økende alder er det hyppigere forekomst av lesjoner i dinger-westphalkjernene i mesencephalon, og man får dermed redusert kontroll av pupillens diameter Oppgaven laget av: ente diassen Opsjøn e-post: Janne er en ivrig jogger som den siste tiden har blitt mer og mer plaget med smerter på framsiden av leggene under aktivitet. et føles tidvis varmt, stramt og ømt, og forsiden av leggen føles litt "underlig" når hun tar på den. Hun oppsøker fastlegen sin, som forteller henne at hun har fått beinhinnebetennelse. "etennelse," undrer Janne. "a trenger jeg vel antibiotika for å bli frisk?" Må Janne ha antibiotika for å bli kvitt denne betennelsen? A Ja, antibiotika vil ha god effekt uavhengig av årsaken til denne betennelsen. Ja, beinhinnebetennelse forårsakes vanligvis av bakterier, og dermed må hun ha antibiotika. Nei, beinhinnebetennelse har som regel viral årsak, så antibiotika har ingen effekt. Nei, siden beinhinnebetennelse skyldes en inflammasjon uten infeksiøs årsak, så antibiotika har ingen effekt.

28 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Frode liassen e-post: Hjernenervene nummereres gjerne med romertall fra I til XII. Hva heter den tiende (X)? A n. trigeminus n. acessorius n. vagus n. hypothalamus n. vestibulocochlearis Rett svaralternativ: c Oppgaven laget av: Paul Anders S. Olsen e-post: Hypofysen kan deles inn i adenohypofysen og nevrohypofysen, som vokser sammen under fosterutviklingen. Mens nevrohypofysen stammer fra hjernen, kommer adenohyposen fra en utposning i den primitive munnhulen. Hva kalles denne utposningen? A 2. gjellebue Stomodeum Rathkes lomme Infundibulum Septum primum Rett svaralternativ: c Oppgaven laget av: Paul Anders S. Olsen e-post: Under utviklingen av gastrointestinal-traktus i fosterlivet skjer det en fysiologisk herniering av midttarmen ("midgut"), hvor tarmene presses ut i den ekstraembryonale hulen i navlesnoren. Normalt skal tarmene returnere til abdominalhulen, men i enkelte tilfeller skjer ikke dette og fosteret fødes med tarmene og eventuelt noen organer utenfor kroppen. Hva heter denne tilstanden? A ncefalocele Osteogenesis imperfekta Rachischisis Omfalocele Meckels divertikkel Rett svaralternativ: d

29 Oppgaven laget av: Simon Hanssen e-post: Ingress: Nevrallistceller er en unik populasjon celler som stammer fra den dorsale delen av det tilblivende nevralrøret under neurulasjonen. isse cellene gjenomgår en epitelial til mesenkymal transformasjon, og slår seg ned mange steder i kroppen Skriv spørsmål: Hvilke strukturer gir de opphav til? A orsalrotganglier, melanocytter og trunco-conale septum pidermis, parietalceller og endotel. nterocytter, alfaceller i pankreas og myokard. Tunica intima i vener, lymfocytter og erytrocytter. Rett svar: A Oppgaven laget av: Ole Kristian Forstrønen Thu e-post:skriv epost Ingress: Pachinilegemer sitter i overgangen mellom dermis og subcutis. er fungerer de som vibrasjonsreseptorer hvor stimulus er vibrasjon med frekvens over 100 Hz. Skriv spørsmål: Hvilken reseptor har sensibilitet for samme stimulus ved en lavere frekvens? A Meissnerlegemer Merkelskiver Ruffinilegemer Muskelspoler Senespoler Oppgaven laget av: Simon Hanssen e-post: Ingress: Utviklingen av lungene starter på dag 22 med formasjon av en ventral utposning, fra fremre del av tarmrøret, som kalles den respiratoriske divertikkel. Fra hvilket kimlag oppstår denne divertikkelen? A ktoderm ndoderm Mesoderm Pulmoderm Rett svar: Oppgaven laget av: Ole Kristian Forstrønen Thu e-post:skriv epost Ingress: n nevrologisk sykdom eller skade som affiserer nociseptorer gir som regel en rekke alvorlige utfall for pasienten. Skriv spørsmål: Hva er den klassiske definisjonen på denne reseptorklassen? A n reseptor som sender signaler ved kraftige, mekaniske stimuli n reseptor som aktiveres av stimuli som gir vevsødeleggelse, eller vil gi vevsødeleggelse hvis stimuli fortsetter

30 n reseptor som styres av emosjonelle reaksjoner n reseptor som aktiveres av stimuli som er knyttet til umiddelbar fare n reseptor som reagerer på lav ph Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: ivind Grong e-post:skriv Ingress: n kvinne blir lagt inn på Gyn. med sterke smerter i hypogastriet og høye infeksjonsprøver. Ved vaginal ultralyd forklarer radiologen at det er en abscess i peritonealhulens dypeste område. Hva heter dette område? A xcavatio vesicouterina Recessus uterosigmoidei (Fossa Lombardi) Fossa salpingoperineum xcavatio rectouterina (Fossa ouglasi) Macurneys punkt Riktig svar: Oppgaven laget av: ivind Grong e-post:skriv Ingress: ideoksynukleotider brukes ved en bestemt molekylærgenetisk metode. Hvilken? Skriv spørsmål: A Real-time PR Southern blotting Sangers NA sekvensering Fluorenscens in situ hybridisering Spektral karyotyping (SKY) Riktig svar: Oppgaven laget av: Line anielsen e-post: en britiske legen og farmakologen Alexander Flemming oppdaget i 1928 det første antibiotikum- penicillin G (benzylpenicillin) Hvordan må denne penicillinen brukes for å oppnå ønsket effekt? A Intravenøst eller intramuskulært Per os Subkutant Inhalasjon Som krem

31 Oppgaven laget av: Line anielsen e-post: Under en fødsel vil barnet snu seg med såkalte kardinalbevegelser, for å lette passasjen gjennom bekkenet. Hvordan er rekkefølgen på disse bevegelsene? A 1. kstensjon 2. Fleksjon 1. kstensjon 2. Rotasjon 3. Fleksjon 1. Fleksjon 2. kstensjon 3. Fleksjon 4. Rotasjon 1. kstensjon 2. Fleksjon 1. Fleksjon 2. Rotasjon 3. kstensjon 4. Rotasjon Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Trine Moen e-post: Ingress: Tubulsystemet omformer ca. 180 liter råurin til et lite volum ferdig urin med en helt annen sammensetning enn råurinen. ette skyldes i hovedsak at filtrerte substanser reabsorberes i svært forskjellig grad. essuten overføres en del stoffer fra de peritubulære kapillærene til tubulussystemets lumen, slik at urinutskillelsen av disse stoffene øker (sekresjon). et er hormonregulert reabsorbsjon som i hovedsak bestemmer urinens endelige sammensetning og volum. Skriv spørsmål: Hvor i nyrene skjer denne hormonregulerte reabsorbsjonen? A Proksimale tubulus Proksimale tubulus og Henles sløyfe istale tubulus Henles sløyfe og istale tubulus istale tubulus og samlerørene Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Hong Phi Pham Ingress: Naive T-celler trenger 2 signaler samt bla priming-cytokiner for aktivering. Skriv spørsmål: Hva er signal 1 og 2 ved denne aktiveringen? A Signal 1: Kostimulering, Signal 2: Fremvisning av polysakkarid-antigen Signal 1: Fremvisning av lipid-antigen, Signal 2: Kostimulering Signal 1: Fremvisning av peptid-antigen, Signal 2: Kostimulering Signal 1: Kostimulering, Signal 2: Fermvisning avpeptid-antigen Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Hong Phi Pham Ingress: Naive -lymfocytter trenger kostimulering av en type effektor-t-celle ved T-avhengig aktivering. Skriv spørsmål: Hvilken effektor-t-celle er dette snakk om? A Th17

32 Th2 Regulatoriske T-celler Th1 Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Pål Vange e-post: Forstadie til GI-tractus i embryoet er et endodermalt rør som deles i fortarm, mellomtarm og baktarm. Ut fra dette røret vokser en vevsknopp (liver bud) som skal bli til lever og galleblære. Hvilken struktur vokser denne inn i? A Area striata Septum transversum Urachus Meckels divertikkel loaca Riktig svar: Oppgaven laget av: Pål Vange e-post: t av bukorganene dannes fra en fremre og en bakre utvekst som kommer nær hverandre og vokser sammen til én felles struktur. Hvilket organ er det? A Pankreas Milten læren Ventrikkelen Tykktarmen Riktig svar: A Oppgaven laget av: Jarle Alexander Mølller e-post: I Renin-Angiotensinsystemet endres Angiotensin I til Angiotensin II av et enzym. Hva er navnet på dette enzymet? A 5-alfa reduktase (5-AR) Alkohol dehydrogenase (AH) Angiotensinkonverterende enzym (A) Angiotensinogenase (Renin) Riktig svar: Oppgaven laget av: Jarle Alexander Mølller e-post: Trigeminus, den femte hjernenerven, deler seg i tre. Hva kalles disse tre nervene? A Facialis, Maxillaris og Mandibularis Facialis, Maxillaris og Hypoglossus Ophthalmicus, Maxillaris og Hypoglossus Ophthalmicus, Maxillaris og Mandibularis Riktig svar:

33 Oppgaven er laget av: Ingrid Helene Halle e-post: For et nyfødt barn kan omstillingen fra intra- til ekstrauterine omgivelser by på ulike utfordringer - å opprettholde en adekvat blodglukose er en av dem. På uketjeneste på barselavdelingen møter du to barn. arn (A) er født prematurt (uke 28) og veier 1175g. arn () er født i uke 38 av mor med diabetes og veier 5380g. Hvilke eventuelle utfordringer er sannsynlige hos de to barna? A arn (A) er utsatt for hypoglykemi på grunn av sparsomme glykogenlagre, mens barn () blir født med en hyperglykemi uten klinisk relevans som vil normalisere seg i løpet av 2-3 dager. arn (A) har ingen risiko tilknyttet blodglukose, men barn () har utviklet insulinresistens på grunn av mors hyperglykemi i svangerskapet, og vil derfor kreve behandling for hyperglykemi. egge er utsatt for hypoglykemi. arn (A) på grunn av sparsomme glykogenlagre og umoden regulering av karbohydratmetabolismen, barn () på grunn av medfødt hyperinsulinemi. Verken barn (A) eller () har noen risiko tilknyttet opprettholding av adekvat blodglukose. Riktig svar: Oppgaven laget av: Ingerid Snartum e-post: Jodid brukes til dannelse av tyreoideahormoner. Jodid som tas opp i folikkelcellene transporters inn sammen med natriumioner. Hva kalles glykoproteinet som kontrollerer transporten? A Na/I-transportprotein Na/I-symporter Na-I-kanal Na/I-antiporter Na/I-reseptor Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Ingerid Snartum e-post: Tyreoidea produserer ulike hormoner, trijodtyronin er det mest biologisk aktive. Hvilket hormon dannes det mest av?

34 A Trijodtyronin et dannes like mye trijodtyronin som tyroksin Revers Trijodtyronin Tetrajodtyronin et avhenger av organismens behov Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Ingerid Snartum e-post: I kroppen har vi ulike kjertelvev. Noe av kjertelvevet finner vi i rene endokrine kjertler. Hvilke kjertler er det her snakk om? A Hypofysen, binyrer, tyreoidea, pankreas Hypofysen, binyrer, tyreoidea, paratyreoidea Hypofysen, binyrer, pankreas, thymus Hypofysen, binyrer, lever, nyre Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kristine Ljones e-post: Under genrearrangeringen av T-cellereseptorgener og immunglobulingener oppstår junctional diversitet Hva gir opphav til dette? A P- og N-nukleotider V-, - og J-nukleotider Rekombinasjon av signalsekvenser Mutasjoner i komplementaritetsbestemmende områder (R) Rett svaralternativ: a Oppgaven laget av: Kristine Ljones e-post: Thymocyttene gjennomgår blant annet negativ seleksjon i thymus Hvilken funksjon har denne prosessen? A nkelt-positive thymocytter elimineres obbelt-positive thymocytter elimineres Thymocytter som ikke binder egne MH-molekyler elimineres Autoreaktive thymocytter elimineres Apoptotiske thymocytter elimineres Rett svaralternativ: d

35 Oppgaven laget av: Kristine Ljones e-post: n T-celle gjenkjenner et antigen i fravær av ko-stimulering Hva skjer? A 7 oppreguleres IL-2-reseptorer med høy affinitet uttrykkes T-cellen blir anerg T-cellen går inn i apoptose Rett svaralternativ: c Oppgaven laget av: Kristine Ljones e-post: t patogen stimulerer kun lymfocyttene som har reseptorer med spesifisitet for det gitte patogenet Hva kalles denne utvelgelsesprosessen? A Somatisk rekombinasjon Klonseleksjon Antigenprosessering Antigenpresentasjon Isotypeskifte Rett svaralternativ: b Oppgaven laget av: Kristine Ljones e-post: Severe combined immunodeficiency (SI) kan blant annet skyldes en genetisk defekt i RAG-1- eller RAG-2-gener Hva er den immunologiske konsekvensen av dette? A Manglende somatisk rekombinasjon av genloci for T-cellereseptor og immunoglobuliner Manglende somatisk rekombinasjon i T-cellereseptorloci Manglende somatisk rekombinasjon i immunoglobulinloci Manglende somatisk hypermutasjon i T-cellereseptor- og immunoglobulinloci Manglende somatisk hypermutasjon i T-cellereseptorloci Rett svaralternativ: a Oppgaven laget av: Heidi Helgesen e-post:

36 Leptin er et hormon som blant annet har en virkning på nevroprotein Y, som er viktig i forbindelse med matinntak. På hvilken måte kan hormonet regulere sultfølelsen? A Stimulerer av nevroprotein Y, noe som gir økt sultfølelse. Hemmer virkningen av nevroprotein Y, slik at sultfølelsen hemmes. Stimulerer nevroprotein Y, slik at sultfølelsen hemmes. Hemmer virkningen av nevroprotein Y, noe som gir økt sultfølelse. RIKTIG SVAR: Oppgaven laget av: Heidi Helgesen e-post: Regulering av beinmetabolismen er et samspill mellom en rekke hormoner og cytokiner, som virker enten nedbrytende eller oppbyggende på beinet. Hvilket av disse signalmolekylene virker nedbrytende? A Østradiol alcitonin Osteoprotegerin Parathyreoideahormon RIKTIG SVAR: Oppgaven laget av: Jarle Alexander Møller e-post: in medstudent ser på nakkeregionen i et anatomiatlas og uttaler: "Her har vi jo eksamensnerven!". et er rimelig å anta at 'eksamensnerven' er ansvarlig for langsom, vedvarende smerte. Hvilken type nervefiber snakker vi om da? A A-alfa-fiber (Ia og Ib) A-beta-fiber (II) A-delta-fiber (III) -fiber (IV) Riktig svar: Oppgaven laget av: va Sofie Gudding e-post: Ingress: Nevrotransmittere brukes for å sende signaler over synapser Skriv spørsmål: hvilke har eksitatorisk effekt på den post-synaptiske cellen? A Glutamat og aspartat Glutamat og GAA GAA og glysin GAA og acetylkolin RIKTIG SVAR: A

37 Oppgaven laget av: ivor K. Hoff e-post: Ingress: Komplementsystemet er en del av det medfødte immunsystemet. Komplementsystemet har 3 hovedfunksjoner. Hva sies å være den minst viktige funksjonen til dette systemet? A Immunrespons Opsonisering Lysis Alle tre funksjonen er like viktig RIKTIG SVAR: Penicillin er som oftest førstevalget av antibiotika ved en luftveisinfeksjon. Hvilket antibiotika er det beste alternativet til dette medikamentet, dersom pasienten er allergisk mot betalaktam antibiotika A cefalosporiner makrolider aminoglykosider tetracykliner RIKTIG SVAR: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: Renin angiotensin-systemet har et viktig reguleringsfunksjon systemisk og renalt. Hvilket område i bildet frigjør renin og hva heter cellene der?

38 A Området, Macula densa celler Området, Fenestrerte endotelceller av glomerulus Området A, Juxtaglomerulære celler Området, pitelceller av distal tubuli Området, Juxtaglomerulære celler Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: ildet viser en del av et nefron. Navngi angitte strukturer i riktig rekkefølge, altså A,,,,.

39 A Macula ensa, proximal tubuli, mesangieceller, endotel, podocyter apsula, macula densa, podocyter, distal tubuli, mesangieceller Mesangieceller, afferent arteriole, macula densa, endotel, podocyter Parietale celler, macula densa, juxtaglomerulære celler, proximal tubuli, podocyter Parietale celler, proximal tubuli, juxtaglomerulære celler, distal tubuli, viscerale celler Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: ildet viser hjernen. Hva peker pilen på?

40 A Thalamus 4. ventrikkel Hypothalamus Aquaduct 3. ventrikkel Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: et finnes flere typer synsfeltdekfekter som gir tegn på skade i forskjellige områder. Hva heter denne synsfeltdekfekt? A Homonym hemianopsi itemporal hemianopsi Kvadrant anopsi

41 inasal hemianospi Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: Synsfeltdefekter kan resultere fra skader i forskjellige områder i hjerne. Hvilket synsavvik er avhengig av hvilket området er affisert. (ller: Hvilken betydning skade har på synet er avhengig av hvilket område som er affisert.) Hvor ligger sannsynligvis skaden? A Synsbark Tractus opticus, venstre side Synsnerven hiasma opticus Tractus opticus, høyre side Rett svaralternativ: Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: n pasient kommer til legevakt etter flere dager på fjelltur. u ser at han har noe vevsskade distalt på tærne. Siden du er legestudent som hospiterer nå, benytter du anledningen til å repitere det du har lært i patologi om celle- og vevskade. Hva er riktigst utsagn om infarkt, koldbrann og nekrose? A Infarkt er en type nekrose og koldbrann er en type infarkt. Infarkt betyr celledød, og nekrose og koldbrann er typer av infarkt. Alle tre er forårsaket apoptiske mekanismer i vev. Nekrose er celledød på grunn av blod mangel. Oppgaven laget av: Kelly Mcammon e-post: Virchows triade beskriver faktorer i trombose utvikling. Hvilket svar er én av hovedpunktene i triaden?

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prøveeksamen i MBV 1020 - Del 1 (Dyrefysiologi) Oppgavegjennomgang: 22. oktober 2008 Tid for gjennomgangen: kl. 12.15-14.00 Oppgavesettet

Detaljer

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015 Generell Immunologi Tor B Stuge Immunologisk forskningsgruppe, IMB Universitetet i Tromsø Innhold: 1. Immunsystemets

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet Flervalgsoppgaver - immunsystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Immunsystemet 1 Vaksinasjon der det tilføres drepte, sykdomsfremkallende virus gir A) passiv, kunstig immunitet B) aktiv kunstig,

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 13 Immunforsvar, smittespredning og hygiene

Figurer og tabeller kapittel 13 Immunforsvar, smittespredning og hygiene Side 262 Øre med ørevoks Øye med tårer Munn med spytt og slimhinner Slimhinner med normalflora Flimmerhår og slim i luftveier Hud med normalflora Magesyre Slimhinner med normalflora i urinveier og skjede

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Colostrum FAQ Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Innholdsfortegnelse I. Hva er colostrum? S 3 II. Hvilket dyr kommer colostrum fra? S 3 III. Hva skjer med kalvene? S 3 IV. Hvorfor er colostrum

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at Kvinnens kjønnsorgan Menstruasjonssyklusen. Lær deg dette. Hva er menstruasjonen egentlig? Menstruasjonen er blødninger fra skjeden som en del av den kvinnelige forplantningssyklusen. Syklus betyr sirkel

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Det endokrine system I

Det endokrine system I Endokrinologi Det endokrine system I Alle celler og vev som produserer hormoner Endokrine kjertler avgir sine produkter (hormoner) direkte til blodbanen I tillegg til endokrine kjertler finnes hormonproduserende

Detaljer

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng av Lars Norderhus D.O. Mål Beskrive klinisk tilnærming Kartlegge overbelastninger Anatomi og innervasjon av immunsystemet Hvordan kan

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg Skolelaboratoriet i biologi - Cato Tandberg Sansene våre Hva sier læreplanen.. Etter 2. årstrinn bruke sansene

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys.

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys. Netthinnen inneholder to typer sanseceller: staver og tapper. Når lyset treffer dem, dannes det nerveimpulser som går videre til hjernen gjennom synsnerven. Det området på netthinnen hvor synsnervene går

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Årsaker til overvekt. Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Nordlandssykehuset Bodø HF

Årsaker til overvekt. Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Nordlandssykehuset Bodø HF Årsaker til overvekt Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF SYKELIG OVERVEKT VÅR TIDS SVØPE? - Energi inntaket oversiger

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Ernæringsterapi Kjønnshormoner

Ernæringsterapi Kjønnshormoner Hvilke kjønnshormoner har vi Nødvendig for et normalt liv Hypothalamus: GnRH stimulerer til utskillelse av FSH og LH Hypofysen: FSH Østrogen og testosteron Spermproduksjon LH Stimulerer eggløsning Mannlige

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Essayoppgaver termin 1C-1D 2010 Utsatt eksamen. Oppgave 1 (10 poeng) Morfologi Jostein Halgunset

Essayoppgaver termin 1C-1D 2010 Utsatt eksamen. Oppgave 1 (10 poeng) Morfologi Jostein Halgunset Essayoppgaver termin 1C-1D 2010 Utsatt eksamen Morfologi Jostein Halgunset Oppgave 1 (10 poeng) En 52 år gammel kvinne, som to år tidligere var operert for brystkreft med påfølgende cellegiftbehandling,

Detaljer

NEVROPATI OG SARKOIDOSE

NEVROPATI OG SARKOIDOSE NEVROPATI OG SARKOIDOSE Oslo, 5. mars 20 SVEIN IVAR MELLGREN Professor emeritus dr.med., overlege Forskningsgruppe nevromuskulære sykdommer, Institutt for klinisk medisin Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Fagplan - Anatomi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester

Fagplan - Anatomi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester Fagplan - Anatomi Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester Innledning Anatomi er læren om kroppens bygning på alle plan. Organenes struktur og funksjon

Detaljer

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Barn påp reise 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Risiko for alvorlig infeksjoner hos de minste barnna NORMENN PÅ REISE ÅR 2006 Ca. 1,2 mill. nordmenn dro ut av Norge juli med fly!! 1 av 3 blir syke på

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Fra steintavle til Lek

Fra steintavle til Lek Fra steintavle til Lek Fra tidenes morgen har mannen vært opptatt av evnen til å være potent Det var forutsetning for makt og overlevelse Dyrkning av kvinnens seksualitet er imidlertid eldst Seksualiteten

Detaljer

Del 3. 3.6 Hjerneslag

Del 3. 3.6 Hjerneslag Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Nervesystemet og hjernen

Nervesystemet og hjernen Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve Den spinale trigeminuskjernen For mange nakkeskadde er det uten tvil en sammenheng mellom skader i nakken og symptomer/smerter i ansikt/kjeve/hode.

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Strålebiologisk grunnlag for strålevern. Del 1: Akutte, deterministiske effekter på vev og foster

Strålebiologisk grunnlag for strålevern. Del 1: Akutte, deterministiske effekter på vev og foster Strålebiologisk grunnlag for strålevern. Del 1: Akutte, deterministiske effekter på vev og foster Forelesning i FYSKJM4710 Eirik Malinen Deterministiske effekter Celler kan miste sin reproduktive kapasitet

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Kalsium og vitamin D. Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013. Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Kalsium og vitamin D. Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013. Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi Kalsium og vitamin D Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013 Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi Kalsium 25-35 000 mmol (1000-1400 g) i kroppen Ca2+ Det meste finnes i skjelettet

Detaljer

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC)

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC) Pasientinformasjon om diagnosen Primær skleroserende cholangitt (PSC) Denne folderen er laget for deg som har fått diagnosen PSC og til dine pårørende Hva er primær skleroserende cholangitt (PSC)? Primær

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

Hjerneslag Definisjon (WHO):

Hjerneslag Definisjon (WHO): Hjerneslag Definisjon (WHO): Plutselig oppstått global eller fokal forstyrrelse i hjernens funksjoner Vaskulær årsak Vedvarer mer enn 24 timer eller fører til død Hjerneslag.no Norge: 16.000 pr år 3. hyppigste

Detaljer

1.1 ØRETS ANATOMI OG FYSIOLOGI. Grunnleggende innføring i hvordan øret er bygd opp og hvordan det tekniske systemet gjør at vi kan oppfatte lyd

1.1 ØRETS ANATOMI OG FYSIOLOGI. Grunnleggende innføring i hvordan øret er bygd opp og hvordan det tekniske systemet gjør at vi kan oppfatte lyd 1.1 ØRETS ANATOMI OG FYSIOLOGI Forfatter: Olav Overvik, Møller kompetansesenter Grunnleggende innføring i hvordan øret er bygd opp og hvordan det tekniske systemet gjør at vi kan oppfatte lyd Stikkord:

Detaljer

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010 Immunitet hos eldre Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2010 Andelen eldre i befolkningen øker 14 % av befolkning 12 10 8 6 4 2 2010 2020 2060 0 67-79 80- Alder Antall > 65 år 2010:

Detaljer

Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF)

Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) Av Pål Leyell Finstad, overlege,. Målgruppe Denne

Detaljer

SPISS. Hvordan påvirker energibomba? Vol.8, 2016. Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole 13 SPISS. Ingress.

SPISS. Hvordan påvirker energibomba? Vol.8, 2016. Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole 13 SPISS. Ingress. . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Forfattere: Carsten Mannes og Jørgen Åsbu Jacobsen, Skeisvang vgs Ingress Vi valgte å forske på forskjellene i blodsukkerkonsentrasjonen

Detaljer

Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester ICD kull 09

Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester ICD kull 09 NTNU Det medisinske fakultet Sensurfrist: 13.september 2011 Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester ICD kull 09 23. august 2011 Kl. 09.00 15.00 (16.00) Oppgavesettet er på 31 sider inklusive

Detaljer

Vannsåle med meget god komfort. Multippel sklerose og balanse

Vannsåle med meget god komfort. Multippel sklerose og balanse Vannsåle med meget god komfort Det sensoriske vannfylte og balanseøkende sålesystemet for personer med MS som avlaster, reduserer og fjerner smerter ved trykkavlastning og bevegelse. Multippel sklerose

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut Smertefysiologi Petter Bogsti Manuellterapeut 1 Definisjon En ubehagelig sensorisk eller emosjonell opplevelse, som opptrer i sammenheng med vevsskade eller truende vevsskade, eller blir beskrevet som

Detaljer

Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon

Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon PBM 336 2005 Siri Mjaaland Infeksjoner - immunresponser 1 Figure 2-49 Interferoner Uspesifikk immunitet viral infeksjon stimulerer direkte produksjon

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis, og kanskje oppdager du det ikke selv i starten. Mennesker

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 Praktiske smittevernrutiner Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 1 Mikroorganismer Levende organismer som ikke kan sees med det blotte øye Bakterier Virus Mikroorganismer har eksistert

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

Hva er Marfan syndrom?

Hva er Marfan syndrom? Hva er Marfan syndrom? Marfan syndrom påvirker hovedsaklig bindevevet. Bindevevet er limet som holder kroppen vår oppe og sammen. Det finnes i hele kroppen og står for alt som fungerer som stativ, stillas,

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA)

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre

Detaljer

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER eg har brukt mye tid på å forsøke å løse noen av kroppens mysterier. Da jeg begynte på doktorskolen fant jeg fort ut at det å lære om den fantastiske kroppen

Detaljer