Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Kveldsstemning over Rennesøy oktober Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 Prevensjon uten bivirkninger PFC - Personlig FruktbarhetsComputer tar vare på data fra syklusen din og forteller deg når du ikke kan bli gravid. PFC viser grønt lys på sikre dager og rødt lys når du er fruktbar. Bruken er enkel: Du måler temperaturen i munnen når du våkner og registrerer menstruasjon når du har det. Alle data lagres og tolkes av et avansert dataprogram. Sikkerhet: 99,3%. Og det beste av alt: PFC er helt uten bivirkninger. Ønsker du å vite mer: send SMS <AD JA NLH navn adresse>til 1986 eller gå inn på PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. Du kan også ringe oss på tlf.: PFC Nordic AS salg service rådgivning siden Homøopraktikeren - 4/2007

3 Innhold Hovedartikler 9 Bivirkninger av skolemedisin 13 Homotoksikologisidene: Astma hos barn 17 Retningslinjer for markedsføring 23 Raimo Heino: Forsvaret mot infeksjoner 29 Eteriske oljer - Del 3 30 Vitenskap og bruk av essensielle oljer 36 Foreningsnytt Kjære Kollega! Denne høsten er full av utfordringer for bransjen. Ansvar vil være et nøkkelord. Ansvar for din klinikk, ansvar for dine pasienter og ansvar for fellesskapet innen alternativ behandling. Ansvar for fellesskapet vil være det mest sentrale i denne leder. Vi står nå ved et veiskille. - Hvor går veien videre? I Norge i dag finnes noen og 30 organisasjoner som registrer medlemmer til sin organisasjon. 19 av disse er medlem i SABORG. NLH er en av dem. Hva er SABORG? (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner). Det er et samlende samarbeidsorgan med høy kompetanse som er organisasjonens vindu ut mot myndighetene. Det var politikere og Helse-Norge som ville ha et slikt talerør. Når SABORG ble konstituert 3. november 2003 hadde de løfte om finansiering i 2-3 år fremover. Ingen trodde vel at dette brått skulle slutte, men foreløpig er det et faktum. Saborgs sekretær er permittert og driften er redusert så kraftig at vi nesten kun snakker om en administrasjon som holder hjulene så vidt i gang. Et slagkraftig AU (arbeidsutvalg) må gjenopprettes og det er omgående. For å kunne klare det må NLHs medlemmer trø til og være med å finansiere de felles goder vi nyter godt av. På representantskapsmøte i Saborg 7-8 november 2007 i Oslo snakket vi om krisehjelp til Saborg. Denne hjelpen trengs nå. Derfor vil alle medlemmer av NLH i de nærmeste dager motta en bankgiro innbetaling på kr 150,- som Styret ber dere betale omgående. (Se NLHs vedtekter XI økonomiske forhold). Dette er et bidrag, men på langt nær nok til å sikre driften i et helt år, men SABORG og AU tror at den villighet organisasjonene viser vil få myndighetene på banen til å restfinansiere driften. Hvorfor er det så viktig med SABORG? Det finnes krefter som ikke ønsker at alternativ medisin skal ha noen plass innen det samlede helsetilbudet. Disse kreftene utøver press på myndighetene for å hindre de alternative terapeutene å utøve sitt virke. Lørdag 10. november gikk tidligere leder av Legeforeningen ut i Dagbladet og krever at loven om Alternativ behandling må endres. Artikkelen Lederen i Dagbladet søndag 11. november krevde endringer i loven som vil være svært ugunstige for oss. Bakgrunnen er at en uregistrert (såkalt useriøs) utøver av alternativ behandling tar kr ,- for behandling av ME. 4/ Homøopraktikeren 3

4 Slikt blir det store overskrifter av og vi forstår at publikum reagerer. Da kommer også gribbene på banen som vil forandre på de godene den seriøse del av alternativ behandling har oppnådd. Hvorfor skal medlemmene i NLH betale ekstra til SABORG når vi har penger på bok? Utgiftene står i kø akkurat nå. Dessverre fikk vi foreløpig avslag på søknaden om godkjenning av Tankefeltterapeuter til å kunne registrere seg i utøverregisteret. Formuleringene i avslaget var så sterke at NLH så ingen annen utvei enn å søke juridisk bistand. I skrivende stund er tilsvar på avslaget sendt og vi regner med en behandlingstid på ca tre uker. Blir vi fremdeles ikke godtatt må vi reise sak mot staten og HOD. Det vil koste penger. 23. oktober kom Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. Dette er et dokument som i sin helhet er trykket i denne utgaven av Homøopraktikeren og skal være et oppslagsverk for alle terapeuter når det gjelder hvordan de kan markedsføre sin virksomhet. Noe vi er svært glade for, er at vi nå kan bruke ordet lindre. NLH har argumentert svært mye med Forbrukerombudet om det ordet. I første omgang fikk vi avslag, men nå er det gledelig å se at ordet er blitt stuerent. TFT terapeuter kan nå skrive lindre psykiske plager. Pek terapeuter kan skrive lindre muskelplager for å nevne noe. Det som ikke er lovlig er å bruke ord som går direkte på sykdomstilstander lindre pollen allergi. Andre detaljer finner du i retningslinjene på side 17 i bladet. 4 HVORFOR HAR DU IKKE REGIS- TRERT DEG I UTØVERREGISTERET FOR ALTERNATIV BEHANDLING I BRØNNØYSUND???? Vi er i skrivende stund 44 registrerte medlemmer, vi burde vært over 500 medlemmer. Når tankefeltterapeutene er godkjent skal vi være rundt 800 medlemmer registrert der. Skjønner ikke dere at dette har med vår felles alternativ medisinske fremtid? Det å melde seg inn i registeret nå er å vise ANSVAR for deg selv og fellesskapet. Momsen blir knyttet til registeret. Finansdepartementet vil før året er omme være ferdig med sine arbeider. Det betyr at i 2008 vil momsen bli knyttet til registeret. De 10 terapiformene som nå er momsfrie vil bli knyttet til utøverregisteret for alternativ behandling. Er du registrert der, blir du altså momsfri. På neste side kan du lese om hva som ble vedtatt på representantskapsmøte i Oslo 7-8 november Her står også om det overordnede klageorgan. I siste Homøopraktikeren lovte vi mer om behandling av dyr og hvor saken står. Den er vi nødt til å komme tilbake til. Det finnes så mye uklart der, at vi ikke kan presentere noe matnyttig ennå. Sett av datoen april Da er det faglig oppdateringskurs og årsmøte i 3 dager. Sted: Quality Airport Hotel, Stavanger Lufthavn Sola. Les mer på side 9 og under foreningsnytt side 36. John Hetlelid Formann Vurderes solgt Utdannelsen Fysikalsk Aromaterapi med konsept og kompendier vurderes solgt på grunn av helseårsaker. Utdannelsen er i dag godkjent for støtte i Statens lånekasse. Henvendelse Håkon Strømme Tlf Homøopraktikeren - 4/2007

5 Lederseminar i YS huset i Oslo 7-8 november 2007 Organisasjonene i SABORG var invitert til Fag- og utviklingsseminar onsdag 7. november. Den 8. november var det representantskapsmøte i Saborg. 14 av 19 organisasjoner var tilstede, noen med flere representanter. Hvor går Saborg? Det er ingen tvil om at SABORG er i krise. Det er ikke nok penger til den vanlige drift. Organisasjonene må trå til å finansiere Saborg. Det koster penger som må tas av medlemmer i utøverorganisasjonene. NLH er en av dem. Hva har Saborg gjort for felleskapet, og arbeidet for: Felles legemiddellovgivning og helse beredskap Registreringsordning som vi må kjempe videre for og fullføre Momsfritak for alle terapiformer Utdanning innen alternativ behandling Harmonisering og selvregulering innen bransjen vår Fungert som talerør som enhet for alle organisasjoner innen bransjen Saborg mandat har gitt tilgang til OT prp. og politiske dokumenter Saborg har blitt tildelt oppgaver fra forvaltningen Lydhørhet hos forvaltningen som sier at Saborg skal informeres Lydhørhet hos politiske partier hvordan de skal bruke Saborg Innarbeidet i forhold til kontakter i politikken og forvaltningen Felles standarder for organisasjonene og mye annet Som alle forstår er Saborg det kontaktledd vi trenger for å nå våre helsepolitiske mål og kunne drive fritt med vårt yrke. Vi har kommet svært langt med lovverk, registrering og moms. Tro ikke at vi er kommet i mål. Gribbene står der og vil ha forandringer. De mener vi har fått det for godt og vil endre loven om alternativ behandling. Bak fasaden spøker legemiddeldirektivet som kan gjøre at vi om en tid står nesten uten homøopatiske medisiner m.m. Til og med NAFKAM som får statlige midler i massevis, som forsker på alternativ behandling, og på en måte taler vår sak, kan vi stole på dem? Professor og lege Vinjar Fønnebø som er leder i NAFKAM vil legge ned registerordningen og vil ikke legge momsen til registeret. Slike personer blir hørt i forvaltningen, og har stor innflytelse med et bein innafor i mange fora. Vi trenger derfor et sterkt Saborg, som et arbeidsutvalg hvor organisasjonene selv er med å bestemmer vår egen utvikling og vei videre. Det er det samlende utvalg vi trenger. Rita Agdal holder foredrag om SABORGS situasjon på lederseminaret i Oslo. 4/ Homøopraktikeren 5

6 Thor Øivind Jensen fra UIB Professor Asbjørn Kjønstad, UIO Thor Øivind Jensen som arbeider med administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UIB snakket om makt og anerkjennelse i helsenorge før og nå. Makten er fremdeles sterkt legedominert. Ga noen ideer hvordan andre organisasjoner får penger til drift. Asbjørn Kjønstad, jurist, professor ved UIO snakket om forslag til retningslinjer for et felles klageorgan. I fjor diskuterte vi på representantskapsmøte å opprette et overordnet klageorgan for bransjen. Professor Kjønstad gikk igjennom forslaget og kom med gode råd. Jostein Vist, fagsjef i Helsetilsynet og Anne Borgli, seniorrådgiver i Helsetilsynet behandlet tema: Hvordan behandler Helsetilsynet klagesaker? Vi fikk innsyn i hvordan Helsetilsynet arbeider med klagesaker, fremdriften, og når forhold blir politianmeldt. Helsetilsynet styrer ikke alternativ behandling, men kan i visse grove tilfeller anmelde forholdet til politiet. 6 Homøopraktikeren - 4/2007

7 Representantskapsmøte i YS - huset, Oslo 8. november 2007 Det viktigste er at medlemsorganisasjonene binder seg til å være med å finansiere Saborg i 2008 og med en videre opptrapping i årene som kommer. Ellers ble regnskap og årsberetning og budsjett vedtatt. I handlingsplanen ble det noen forandringer som vi kommer tilbake til i neste Homøopraktikeren. Arbeidsutvalget for 2008 Venstre bak: Christel Gundelach DNH, Arne Korsvold NLH, Terje Varpe NNH, Glenn Rolfsen NFP Venstre foran: Rita Agdal Org. sekretær, Kari Evang NHL, Berit Elisabeth Meiningen NFOM Eirin Wikran NMF, er ikke på bildet. 4/ Homøopraktikeren 7

8 Valgkomiteen 2008 Fra venstre: Sigrun Kirkeberg NNH, Lise Haug Htf, John Hetlelid NLH. Kandidatene ble gjenvalgt. Det ble allikevel en forandring i og med at Glenn Rolfsen kom inn i AU og valgt for 2 år, mens Kari Evang ble første varamann. Valgkomiteen fikk et nytt medlem Lise Haug fra Helhetsterapiforbundet. Arbeidsutvalget AU i Saborg har følgende sammensetning i 2008: Forbund Tittel Navn Telefon Mobil Det Norske Healerforbundet Leder Christel Gundelach Norske Naturterapeuters Nestleder Terje Varpe Hovedorganisasjon Norsk Forbund for Psykoterapi AU medlem Glenn Rolfsen Norges Landsforbund av AU medlem Arne Korsvold Homøopraktikere Norges Massasjeforbund AU medlem Eirin Wikran Norske Homeopaters Landsforbund Varamedlem AU Kari Evang Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin Varamedlem AU Berit Elisabeth Meiningen Valgkomiteen har følgende sammensetning i 2008: Forbund Navn Telefon Norges Landsforbund av Homøopraktikere, NLH John Hetlelid / Helhetsterapi forbundet, Htf Lise Haug Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, NNH Sigrun Kirkeberg Hansen / Saborg Navn Telefon Mobil Organisasjons sekretær i SABORG Rita Agdal Homøopraktikeren - 4/2007

9 BIVIRKNINGER av skolemedisin Kan bli uvirksom når de blander flere medisiner sammen Hvordan går skolemedisin og naturmedisin i sammen? Forstår du felleskatalogen? Dette skal du lære på NLHs årlig kurs og årsmøte. Du skal føle deg hjertelig velkommen til NLHs kurs og konferanse april Sted: Quality Airport Hotel, Sømmeveien 1, 4050 Stavanger Lufthavn. Fokus denne gang er BIVIRKNINGER av skolemedisin, skolemedisin som blir uvirksom når de blander flere medisiner sammen, naturpreparater som kan øke eller minke virkning av skolemedisin. Innsikt i felleskatalogen. Legemidler og naturpreparater går ikke alltid godt sammen. Viagra forsterkes med grapefruktjuice, og kan føre til angina og hjerteinfarkt. Johannesurt svekker effekten av flere medisiner. Vi har vært så heldige å få professor Odd Georg Nilsen fra NTNU som foreleser i 4 timer lørdag 12. april Dette er den store godbiten som alle bør være med å høre. I tillegg har vi et bredt program i 3 dager til kun kroner 500,- for hele weekenden. Vi har fått de beste lokaler på hotellet garantert med 220 kvm auditorier og 380 kvm utstillerplass ved siden av. Vi tar sikte på å bli mellom personer. Meld deg raskt på, vi har kun 88 doble rom på hotellet. Årsmøte finner sted 12. april kl 09:00 samme sted. Dette er den offisielle innkalling. Detaljer kommer i neste Homøopraktikeren i februar 2008, det gjelder også resten av programmet for helgen. Bestill allerede i dag, se side 38. Jeg ønsker å bli medlem i NLH og ønsker å få tilsendt medlemssøknad og all nødvendig informasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1500,- Medlemskap u/forsikring kr. 1125,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 4/ Homøopraktikeren 9

10 INVITASJON TIL KURS Våren 2008 Ønsker du å utvide tilbudet til dine klienter? Vil du sikre et godt tilbud i din klinikk? TESTING AV MAT/PROTEIN INTOLERANSE Proteinintoleranse er en stadig voksende problematikk blant befolkningen, derfor er det viktig at enkle verktøy, samt trygg og god oppfølging gjøres tilgjengelig. Dersom du ikke allerede har tilbudet i din klinikk, eller hvis du ønsker siste nytt, bør du få med deg dette kurset! EU BioTek Skandinavia AS leverer tester fra US BioTek Laboratories i Seattle. US BioTek leverer flere tester som blir uunnværlige i kartlegging av problemstillinger, når man blir kjent med deres bruksområder. KURS STED DATO Testing av mat/protein intoleranse Oslo Tor. 7 - Lør.9. februar Lektiner og kryssreaksjoner Bergen Fre. 29. febr. - Søn. 2. mars Stavanger Fre. 4 - Lør. 6. april Trondheim Lør Man. 21. april Kurset vil vare fra alle tre dager. Pris for kurset er inkludert en matintoleranse test på deg selv! For påmelding eller informasjon om andre tester og kurs, se vår internet side eller ta kontakt på tlf Homøopraktikeren - 4/2007

11 Oppsummering fra kontaktforum 27. sept Orienteringer fra Shdir. v/otto Christian Rø og Anne Solsvik Rø orienterte om aktuelle oppgaver og rammer for arbeidet til avdeling for helse- og sosialpersonell, hvor ansvaret for tiltak ifm alternativ behandling inngår. Rø gjentok at tilskudds-perioden for SABORG er over, mens finansiering til forskning og informasjon (Nifab og NAFKAM) jf signaler fra HOD videreføres som varige tiltak. SABORGs tilskudd var ment som en 2-3 årig fødselshjelp for å tilrettelegge for felles samhandling mellom utøverorganisasjoner og mellom organisasjonene og helsemyndigheter, forsknings- og informasjonsmiljøer. Forutsetningen var at organisasjonene skulle Green Magma - DET GRØNNE PULVERET Supernæring Superenergi Superkraft for immunforsvaret Råpresset, tørket saft av bygg-gress. Korngress overgår alle de andre av nesten 200 planter i bredspektret næring undersøkt av Dr.Yoshihide Hagiwara. Høyt innhold av klorofyll bidrar til en svært rensende effekt. Mange problemer forårsakes av mangel på bredspektret næring. Prøv GREEN MAGMA mange terapeuters favoritt for å styrke kroppen. Distrubueres av Helios Distribusjon AS Tlf: Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, 3114 Tønsberg Tlf: Mob: Fax: bidra til finansieringen, og direktoratet håper det lar seg gjennomføre. Tilbakemeldinger fra organisasjonene viste skuffelse over at ordningen ikke videreføres, begrunnet med at man mener det er behov for lengre tid med oppstartstøtte, for å fullføre påbegynt arbeid, herunder blant annet kartlegging av fagkrav, muligheten for felles klageordning, bistand til organisasjoner ifm godkjenningssøknader. På oppfordring fra en organisasjon ble temaet momsfritak tatt opp igjen. Solsvik informerte om at direktoratet kontaktet Finansdepartementet rett før møtet, og fikk signaler om at den foreslåtte endringen, (med momsfritak skal knyttet til registrering), vil bli løftet til politisk nivå hos nåværende regjering, før arbeidet med iverksetting kan påbegynnes, og at saksbehandler håper å komme i gang denne høsten. Den foreslåtte nye ordningen innebærer antakeligvis en overgangsperiode før det kun gis momsfritak til de som velger registrering. Dette er Finansdepartementets ansvarsområde. Organisasjoner med søknad om godkjenning til behandling hos direktoratet etterlyste signaler om når de kan forvente avklaring. Solsvik informerte om at enkeltsaker ikke tas opp i kontaktforum. Rø sa at direktoratet finner saksbehandlingen utfordrende noe som medfører at den også er tidkrevende. Det var uenighet om hvorvidt kravet om ansvarsforsikring, som er ett av vilkårene for registrering av utøvere av alternativ behandling jf registerforskriften 5, bør gjelde kun det/de tilbud utøveren har som følge av de fagkrav han/hun oppfyller gjennom medlemskap i godkjent organisasjon, framfor det krav som stilles i rundskriv IS-10/2006, om at 4/ Homøopraktikeren 11

12 gyldig ansvars-forsikring skal dekke utøverens totale tilbud. Direktoratet står fast ved at det, av hensyn til ønsket om å ivareta sikkerheten til den som oppsøker en registrert utøver, må kreves ansvarsforsikring som dekker registrerte utøveres totale tilbud. Dette er i tråd med registerordningen som tiltak for å skille mellom seriøse og useriøse utøvere, og med register-forskriftens 5 der kravet om å dokumentere at man har gyldig forsikring stilles til enkeltpersoner (registrerte utøvere). Av dette følger at det ikke er tilstrekkelig at en godkjent organisasjon sender årlig bekreftelse til Brønnøysund-registrene om hvilke medlemmer som f eks har inngått en obligatorisk kollektiv ansvarsforsikring. Felles fagkrav ble drøftet igjen. Mange er enige i at det er hensiktsmessig med felles fagkrav. Foreløpig er det uklart hva felles fagkrav bør inneholde og omfatte. SABORG har, som tidligere informert om, satt i gang utredning for å kartlegge eksisterende fagkrav hos sine medlemsorganisasjoner. Tone Strand fra NLH på møte i Kontaktforum, Sosial- og Helsedirektoratet 27. september Leder av Sosial- og Helsedirektoratet th. Otto Christian Rø 12 Homøopraktikeren - 4/2007

13 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Astma hos Barn Astma hos barn skyldes ofte en nervøsitet som fremkaller spasmer eller allergier, det gir en opphopning i slimhinner, som igjen fører til et begrenset åndedrett. Det er en rekke moderne homøopatiske preparater som kan anbefales ved astma. I mange tilfeller, spesielt når det dreier seg om barn, kan homøopatiske kompleksmidler anbefales i forhold til konvensjonelle legemidler. Det er midler som ikke inneholder kjemiske komponenter som angriper organismen, noe som ikke er ønskelig hos barn som fremdeles formes og vokser. De samlede fordeler er at midlene kan gis når det er nødvendig og som et supplement til den konvensjonelle terapi. Etterfølgende anbefales følgende forskjellige målrettede astmaterapier. Dose og frekvens er spesifikk for barn. Anbefalingene kan også innrettes til voksne, ved simpelthen å øke dose og frekvens. TERAPISKJEMA FOR BARN MED ALLERGISK ASTMA: Engystol med enten Luffeel nesespray/tabletter eller Euphorbium nesespray/mikstur. Euphorbium compositum er tradisjonelt kjent for dets effektivitet ved sykdommer i de øvre luftveier, det angriper også de allergiske mekanismer. Ved å tilføye Engystol kan det effektivt dempe allergier. For barn over 12 år: Engystol: 1 tablett 3 x daglig i de første 5 dager. Hvis symptomene er akutte kan ta 1 tablett hvert kvarter i opptil 2 timer. Engystol ampuller kan også anvendes akutt. 1 ampulle oralt om dagen i de første 5 dager. Deretter 3 ampuller i uken i 5 uker. + Euphorbium compositum: 4 dråper 2 x daglig. + Luffeel tabletter 2 x daglig. For barn under 12 år: Bruk Engystol tabletter, 1 tablett daglig. TERAPISKJEMA FOR BARN MED BRONKIALASTMA: Tartephedreel og Husteel er de beste midler ved bronkialastma. Drosera Homaccord kan tilføyes spesielt i de akutte faser. 4/ Homøopraktikeren 13

14 For barn over 12 år: Tartephedreel: 6 dråper 2 x daglig. + Drosera Homaccord: 6 dråper 2 x daglig. Husteel og Tartephedreel kan anvendes både uavhengig av hverandre og sammen. Tartephedreel er indikert når symptomene er mer akutte og bør ikke anvendes til barn under 12 år. Barn fra 1-11 år: Anvend Drosera Homaccord: 3 dråper 2x daglig (eller 3 x daglig for barn over 8 år). NERVØS ASTMA: Hos barn er astma ofte av nervøs opprinnelse. Derfor er samtale, psykologi og atferdsterapier ofte gode verktøy ved denne tilstand. I behandlingen av de psykologiske mekanismer ved astma, er homøopatien effektiv da den for de fleste preparaters vedkommende rammer emosjonelle sider av en gitt indikasjon. For barn over 12 år: Ignatia Homaccord 6 dråper 2 x daglig. + Drosera Homaccord 6 dråper 2 x daglig. Ta disse preparater sammen i 2 uker. Ved periodens slutt, kan en ta beslutning om å fortsette i enda 2 uker, hvis tilstanden ikke er bedret. I kroniske tilfeller anbefales intervaller med to måneder terapi og to ukers pause. Alternativt kan Virburcol pipetter til oral inndrypning anvendes ved barn under 3 år. En pipette om dagen. Bryonia-injeel: Et godt preparat å ha til behandling av akutt dyspné av forskjellige patologisk opprinnelse. Bryonia åpner lungene, reduserer spasmer og forbedrer derved respirasjonen. For barn med kronisk dyspné kan det gis 1 ampulle 3 x i uken. For barn over 12 år halv dose. (Barn under 12 år, tre dråper ampullevæske oralt 3 x daglig). Antihomotoksisk behandling av uro hos barn (Med og Uten Feber) Resymé av en artikkel av R. Gottwald og M. Weiser Febrile infeksjoner og forskjellige smertetilstander behandles vanligvis med aspirin, paracetamol og NSAID ( giktmedisin ), selv om deres virkninger er meget kontroversielle, både på grunn av mulige og uønskede bivirkninger, og også på grunn av sannsynligheten for en forverring av kroppens immunforsvar. Som følge herav undersøkes dette i studiet, om man med den homøopatiske medisin Viburcol (stikkpiller) kan oppnå terapeutisk positive resultater uten den nevnte risiko. Studiet omfattet småbarn og diagnosen inkluderte infeksjoner (både med og uten feber), tannpine, magesmerter, generell utilpasshet 14 og uro. Etter maksimalt 4 ukers behandling erklærte barnelegene at i over 90% av tilfellene var effektiviteten av Virburcol enten meget god eller god. Fraværet av bivirkninger for medisinen ble bedømt som god eller meget god i 99% av tilfellene. Virburcol kan derfor på grunn av mangelen på bivirkninger og den gode kompliance (pasientdisiplin) betraktes som en pålitelig og effektiv medisin til behandling av uro (med eller uten feber) som stammer fra infeksjoner, tannpine eller andre smerter hos små og større barn. Homøopraktikeren - 4/2007

15 Homøopati mot svimmelhet hos barn Av dr. med. D. Beyer Symptomet Svimmelhet hos barn dekker hyppig over: Infeksjonssykdommer, stoffskifteforstyrrelser, traumer eller immunforsvarsproblemer. Før en terapi er det derfor viktig med en nøyaktig anamnese og eventuelt undersøkelse hos en spesialist. Men hvis svimmelheten er allmennmedisinsk forklarlig kan man begynne en terapi med svimmelhetdempende midler. De fleste av disse midler er stadig av syntetisk opprinnelse, men biologiske preparater begynner også å bli brukt. Vertigoheel er et homøopatisk kompleksmiddel som inneholder: ALTERNATIV BEHANDLING Akupunktur NATUR & HELSE Vi fører et bredt utvalg innen: Kroppsnåler med plast og stålhåndtak Ørenåler (plast og stål) Permanentnåler og pressnåler Kopper Ørelys Moxa Annet tilbehør GODE PRISER! Introduksjonsrabatt 25% ved førstegangsbestilling Registrer deg på for informasjon om bruk, egenskaper og priser eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3476 Sætre Tlf.: Faks: Anamirta cocculus, (mot forskjellige svimmelhetstilstander, reisesyke, nervøse tilstander mm.), Conium maculatum (mot cerebralsklerose og depresjon), Ambra grisea (mot overnervøsitet og nervøs utmattelse, depresjon, forkalkning mm.), og Petroleum (mot betennelse i mage/tarmkanalen og svimmelhet). Det ble gjennomført av praktiserende leger en undersøkelse med 80 barn mellom seks og elleve år, som led av forskjellige former for svimmelhet: (59 tilfeller), for lavt blodtrykk med eller uten infeksjon hhv. 44 og 15), migrene (15 tilfeller), traumer (8 tilfeller), andre kjente årsaker (38 tilfeller), ukjente årsaker (11 tilfeller). Svimmelheten bemerket seg ved: Kvalme, oppkast samt ataksi (manglende koordinering). Det var påfallende at det hos over en tredjedel av barnene forelå tilbakefallende sykdomssymptomer og hos 23 barn hadde sykdommen vart i mer enn fire måneder. 4/ Homøopraktikeren 15

16 I det tilfelle, hvor det tidligere var gitt medisin, var det hovedsaklig smertestillende og antiemetika (mot oppkast). Vertigoheel doseringen (tabletter) var følgende: 44 barn mellom 1 og 3 tabletter daglig og 14 barn fikk akutt doseringen på 1 tablett hvert kvarter i maks 2 timer. Hos 22 barn ble det gitt akutt så vel som normal dosering. En gruppe på 42 barn fikk utelukkende Vertigoheel, 27 fikk ytterligere medisin (mage/ tarmmidler, smertestillende midler og diverse homøopatiske midler), og 14 andre fikk ledsagerterapi (bl.a. gymnastikk og Kneipp-kur), for det meste dreide det seg herved om videreføring av den tidligere behandling. Den individuelle observasjonsperiode var på forhånd fastsatt til maks to måneder. Bedring etter få dager Den statistiske bedømmelse av verdiene viste at de subjektive lidelser bedret seg tydelig allerede i den første behandlingsuke. Det er bemerkelsesverdig at 20 av disse barn allerede merket bedring etter det første bruk av Vertigoheel og 23 etter de første tre dagene. Det positive resultatet avspeiles også i behandlingstiden, som for 20 barn allerede kunne avsluttes etter tre dager og for ytterligere 14 i løpet av den første uke. Hos 41 barn ble terapien avsluttet innenfor 2 måneder og hos 20 fortsatte den utover iakttakelsestiden. Legene bedømte terapien som meget god eller god for mer enn 90% av barnene, og dette var uansett om det ble gitt annen terapi eller ei. 80% av barnene tålte Vertigoheel meget godt eller godt. Resultatene av den foreliggende undersøkelse bekrefter resultatene av en randomisert klinisk undersøkelse i hvilken virkning av Vertigoheel ble sammenlignet med Betahistin ved behandling av svimmelhet av forskjellig opprinnelse. Denne undersøkelse viste at de to preparater var terapeutisk likeverdige. Markedets største nåleleverandør! Topp kvalitet og rimelige priser! Meld deg som kunde i dag! Få 50% rabatt på åpningsordre, og varene levert direkte på døren uten oppkrav. Som kunde hos oss tilbyr vi faste leveranser av nåler til kampanjerabatt. Skoler og akupunkturklinikker over hele Norge anvender våre produkter og er godt fornøyd med kvaliteten. Vi tilbyr: Nåler for akupunktur 2000 og øyeakupunktur. Moxa urteplaster, alle Moxa produkter, Koppingsett, Akudukker mm. Vi skaffer det meste av produkter direkte fra vår fabrikk i Kina. Bli kunde hos oss i dag! Tlf: Homøopraktikeren - 4/2007

17 Homøopraktikere, markedsfør dere etter loven om alternativ behandling! Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling Fra innførte Helse og omsorgsdepartementet regler for alternativ behandling ved lov om alternativ behandling av sykdom mv. og forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Forbrukerombudet fikk tillagt oppgaven med å føre tilsyn med at forskriften om markedsføring overholdes. Forskriften setter krav til at markedsføringen skal være nøktern og saklig. Formålet med reglene er å bidra til at forbruker/pasient ikke får urealistiske forventninger om hvilken hjelp som kan ytes fra den enkelte behandler. Forbrukerombudet har i løpet av denne fireårsperioden erfart at det kan være vanskelig for utøvere av alternativ behandling å vite hvor grensene for lovlig markedsføring går, På bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått, har vi sett at det er behov for mer utfyllende retningslinjer. Retningslinjene, som følger vedlagt, tar sikte på å gi en enkel oversikt over de viktigste kravene forskriften stiller til markedsføring av virksomheten og behandlingsformen. Vi understreker at disse retningslinjene ikke er forskrifter, og at de ikke gir en uttømmende fremstilling. Begrensninger i markedsføringens utforming Forbrukerombudet vil spesielt peke på at det er viktig at utøvere av alternativ behandling utviser aktsomhet dersom man beskriver hva som kan oppnås ved behandlingen i markedsføringen. I retningslinjenes pkt er det gitt eksempler på hvilke beskrivelser som ikke er tillatt og hvilke som vil kunne være tillatt. Om de er tillatt eller ikke vil avhenge av sammenhengen de blir brukt i, blant annet hvor konkret man identifiserer tilstanden som knyttes til. Det er også viktig å utvise aktsomhet ved beskrivelsen av hvilke tilstander behandlingen kan brukes ved. Enkelte beskrivelser av tilstander er så konkrete at det i praksis vil være vanskelig benytte dem ved markedsføring av alternativ behandling uten å overtre forskriftens bestemmelser. I retningslinjenes pkt er det gitt eksempler på medisinske diagnoser og mer folkelige navn på konkrete sykdommer og lidelser, fysiske så vel som psykiske som ikke er tillatt å benytte i markedsføringen. De mer generelle beskrivelser vil kunne være tillatt. Om de er tillatt eller ikke, vil avhenge av sammenhengen de brukes i, for eksempel hvor konkret beskrivelse av hva som kan oppnås med behandlingen er. Retningslinjer for Markedsføring Oktober Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.). Forbrukerombudet skal, også ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at markedsføringen til utøvere av alternativ behandling er i samsvar med lov om alternativ behandling av sykdom (alternativloven) av 27. juni 2003 nr 64 og tilhørende forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom av 11. desember 2003, gitt i medhold av alternativloven 8 femte ledd. Forbrukerombudet vil i det følgende redegjøre for kravene som stilles til markedsføring av alternativ behandling i denne forskriften. Husk å registrere deg! i registeret for Alternativ behandling. 4/ Homøopraktikeren 17

18 Forbrukerombudet ønsker med disse retningslinjene å gi næringsdrivende en enkel oversikt over de viktigste kravene forskriften stiller til markedsføring av virksomheten og behandlingsformen. Forbrukerombudet understreker at retningslinjene ikke er forskrifter, og at de ikke gir en uttømmende fremstilling. 2 Avgrensninger Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse tjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell, jfr alternativloven 3 første ledd. Helsepersonell er definert i helsepersonelloven (hlspl) 3. At loven kun gjelder helserelatert behandling, innebærer at tjenester som i hovedsak går ut på skjønnhetspleie, velværebehandling, personlig utvikling og lignende, vil falle utenfor lovens virkeområde. Behandlerbegrepet Lovens behandlerbegrep er vidt. Dette innebærer at også situasjoner der det ikke er personlig kontakt mellom behandler eller pasient omfattes, slik som for eksempel fjernhealing. Tilsvarende vil det også være behandling i lovens forstand dersom det benyttes ulike apparater eller andre hjelpemidler. 3 Tilsyn Forbrukerombudet Forbrukerombudet fører tilsyn med ikkeautorisert helsepersonells markedsføring av alternativ behandling. Sanksjoner Forbrukerombudet forsøker alltid å komme frem til en frivillig ordning med de næringsdrivende. Oppnås ikke frivillig ordning, kan Forbrukerombudet fatte forbudsvedtak i henhold til mfl. 14 første og annet ledd eller legge saken frem for Markedsrådet, jfr. mfl. 12 første ledd. I forbindelse med vedtakelsen av et eventuelt forbudsvedtak vil det bli fastsatt et tvangsgebyr, med mindre særlige grunner taler mot det jfr. mfl Personlig ansvar Personer som har medvirket til at ulovlig markedsføring har funnet sted, kan også holdes ansvarlig for den ulovlige markedsføringen, jfr. mfl. 12 annet ledd og 14 første ledd, tredje punktum. Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylkene fører tilsyn med helsepersonells markedsføring, jfr. hlspl. 13. Det er ingen som fører tilsyn med forsvarligheten av selve virksomheten til utøvere av alternativ behandling, men uforsvarlig behandling kan være straffbart. Offentlig påtale kan tas ut hvis allmenne hensyn krever det eller kan begjæres av Statens helsetilsyn, jfr alternativloven 9 femte ledd. 4 Markedsføring av alternativ behandling 4.1 Generelt Forskriftens regler gjelder for annonsering og markedsføring av enhver art og i ethvert medium. De samme reglene gjelder altså for alt fra oppføring i telefonkatalogen, annonser i aviser og blader, tv-reklame og elektronisk formidlet markedsføring. Samtidig vil medienes egenart kunne gjøre at vurderingene blir noe forskjellige. Hovedreglen er at alt som fremheves i markedsføringen ses på som et utsagn fra annonsøren selv. Annonsøren må derfor kunne stå inne for alle forhold som fremheves i markedsføringen. Vurdering Markedsføringen vurderes ut fra det umiddelbare inntrykk den antas å gi den jevne forbruker, jfr. forskriftens 4. All markedsføring må fremstå som markedsføring og må umiddelbart for forbrukeren kunne skilles fra redaksjonelt stoff og underholdning, jfr. mfl. 1 fjerde ledd. Kontaktinformasjon I følge forskriftens 5 skal behandlerens navn, adresse, telefonnummer og annen nødvendig kontaktinformasjon alltid fremgå. Homøopraktikeren - 4/2007

19 Dersom behandleren er medlem av en utøverorganisasjonen skal navnet på denne organisasjonen fremgå. Registrert Betegnelsen registrert kan ikke brukes i kombinasjon med bestemte titler eller lignende som gir inntrykk av at man enten er offentlig godkjent eller at det å være registrert innebærer en offentlig godkjenning av den enkelte alternative behandler eller behandlingsform. Registrert i tilknytning til yrkesbetegnelsen som alternativ behandler er forbeholdt den som er registrert i den frivillige registerordningen. Forbud mot å markedsføre behandling av visse sykdommer Det er ikke tillatt å markedsføre sykdommer og lidelser som alternative behandlere ikke har lov til å behandle, jfr. alternativloven 5-7. Disse bestemmelsene forbyr alternative behandlere å utføre medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko, samt å behandle alvorlige og allmennfarlige smittsomme sykdommer. Alvorlige sykdommer er for eksempel kreft, MS, diabetes og alvorlige sinnslidelser. Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, gitt i medhold av smittevernloven 1-3, gir en oversikt over hvilke smittsomme sykdommer som omfattes av forbudet. Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S 4.2 Hovedregel, forskriftens 1 og 2 første ledd Hovedregel Forskriftens 1 angir forskriftens formål. Her heter det at : Forskriftens formål er å bidra til at markedsføring av alternativ behandling skjer på en nøktern og saklig måte, slik at pasientens sikkerhet blir ivaretatt. I 2 første ledd presiseres det at: Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art Med begrepet virksomhetens art menes i tillegg til opplysninger av mer forretningsmessig karakter, også opplysninger om de ulike behandlingsformer som utøveren tilbyr, hva disse går ut på og hvordan de gjennomføres, samt en nøktern beskrivelse av hvilke tilstander de brukes ved. Nøktern Det skal blant annet legges vekt på om markedsføringen kan bidra til å utnytte befolkningens mangelfulle kunnskap, for eksempel dersom det ikke opplyses om eventuelle uheldige skader eller uønskede effekter av behandlingen. Et annet eksempel er dersom en behandler fremhever sine behandlingstjenester som mer egnet enn andre sammenlignbare behandlingsformer. Etter en konkret vurdering vil det også kunne være villedende dersom behandleren ikke opplyser pasienten om religiøse elementer som inngår i eller ligger til grunn for behandlingen, eller hvilke forklaringsmodeller eller virkelighetsoppfatninger behandlingen foregår innenfor. Saklig At markedsføringen skal være saklig vil særlig medføre krav om at markedsføringen ikke skal utformes slik at den på en utilbørlig måte 4/ Homøopraktikeren 19

20 undergraver eller svekker tilliten til den ordinære helsetjeneste, til helsepersonell eller til andre former for alternativ behandling eller behandlere. Sistnevnte vil særlig kunne være tilfelle dersom en alternativ behandlingsform er beskrevet på en måte som klart avviker fra det som bransjen selv/de ulike utøverorganisasjoner anser for å være en faglig korrekt beskrivelse av behandlingsformen. 4.3 Markedsføringens utforming Påstander om virkning I henhold til forskriftens 2 annet ledd kan man ikke benytte: påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk Tommelfingerregel: Jo mer konkrete tilstander som angis i markedsføringen, desto mer forsiktig må man være med å omtale hva som kan oppnås ved behandlingen. Ved vurderingen av om et markedsføringstiltak er i overensstemmelse med forskriften er det sentralt å se på forholdet mellom beskrivelsen av hva som kan oppnås ved behandlingen og konkretiseringen av tilstanden behandlingen kan brukes ved. Disse to faktorene påvirker hverandre gjensidig. For å avgjøre om et markedsføringstiltak er i overensstemmelse med forskriftens krav, må man se på markedsføringstiltaket som en helhet Beskrivelsen av hva som kan oppnås ved behandlingen Det er viktig å utvise aktsomhet dersom man beskriver hva som kan oppnås ved behandlingen i sin markedsføring, da det lett vil kunne komme i konflikt med kravene om nøkternhet og saklighet, jfr. ovenfor. 20 I hovedsak ikke tillatt Noen beskrivelser av hva som kan oppnås er så sterke at det i all hovedsak ikke vil være tillatt å benytte dem i markedsføring av alternativ behandling, fordi de i seg selv er egnet til å gi forbrukerne et inntrykk av at behandlingen har en dokumentert eller garantert effekt. Eksempler på slike uttrykk er: - Virkning - Effekt - Helbreder - Kurerer - Fjerner - Behandler - Blir frisk og ord som har et tilsvarende meningsinnhold. I hovedsak tillatt Mildere og mer nøytrale beskrivelser av hva som kan oppnås ved behandlingen vil derimot kunne være tillatt. Eksempler: - rygg- og nakkeplager - mage- og tarmproblemer - allergiplager - stive muskler - problemer/ plager/ vondt/ smerter - fordøyelsesplager - tretthet/ slapphet - nedsatt immunforsvar - psykiske plager Om de er tillatt eller ikke vil avhenge av sammenhengen de blir brukt i, blant annet hvor konkret man identifiserer tilstanden som knyttes til. For eksempel vil benyttes ved kunne være tillatt når det angis sammen med en generelt beskrevet tilstand, for eksempel benyttes ved muskelplager. På den annen side vil det etter Forbrukerombudets syn være i strid med forskriften å si at behandlingsformen kan benyttes ved en konkret sykdom eller lidelse som for eksempel pollenallergi. Homøopraktikeren - 4/2007

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2008 - 4. årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges Veksfag del II Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Vedtekter for NLH Etiske regler for NLH med vedlegg Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere 1992-2009

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Vår i luften. Marøy med snø på lyseheia. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Minnesmerket ved slaget i Hafrsfjord. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. årgang Senhøst utenfor Sandnes i Rogaland. Norges Landsforbund av

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. årgang Forsommer på Flor og Fjære i Ryfylke. Foto av B.H. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. årgang Senhøst i Våland skogen, Stavanger Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2015 - 11.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2015 - 11. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2015 - 11. årgang Vestlands stabbur på Nådå - Finnøy i Ryfylke fra år 1750,

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 3-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Syv søstre i Geirangerfjorden. De fire elementer - Ild - Jord - Luft - Vann. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO. Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO. Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA VEDTAK Sak nr.: 14/1115 Dato: 01.12.2014 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA og Anne Harila, c/o Laserklinikken

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 NORGES E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial-

Detaljer