Smarte energieffektive forsvarsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smarte energieffektive forsvarsbygg"

Transkript

1 Smarte energieffektive forsvarsbygg Senioringeniør Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Utleie Eiendomstjenester

2 Kvalitet Økonomi Effektiv drift = energiledelse

3 Kvalitet

4 Smart bygg(ing) i Utvikling Arkitekturråd Teknisk kompetanse gruppe Usikkerhetsanalyser Tremineringsrapport Erfaringsdatabank

5 Smart bygg(ing) i Utvikling Arkitekturråd Karl Otto Ellefsen, Rektor arkitekthøyskolen i Oslo Ingerid Helsing Almaas, redaktør i Arkitektur N Arne Moen, Landskapsarkitekt I samarbeid med FB utarbeide policy for utvikling av nye bygg og anlegg Ivareta helhetlig kvalitet av prosjekter i program-, prosjekterings- og byggefasen

6 Smart bygg(ing) i Utvikling Teknisk kompetanse gruppe Otto Liebe, Bygganalyse (RIB) Per Arild Kristiansen, Multiconsult (RIE) Torgeir Harsem, Norconsult (RIV) Oppsøke prosjektene Møte med PG, PGL, ARK, RIB, RIV, RIE... Spørrende Fokusområder (ref liste) Erfaringsoverføring Anbefalinger Ansvar for løsninger ligger hos prosjekiteringsgruppen

7 Smart bygg(ing) i Utvikling Usikkerhetsanalyser Brukes på alle prosjekter over NOK 25 mill (krav fra FD) Målsetning å definere og kvantifisere en usikkerhet. Ber om en ramme, 85:15, men styrer etter 50:50. Identifiserer ulike mekanismer som er relatert til fullmakter for å endre styringsmål. Gjennomføres som regel eksterne Rapporteres til FD i forprosjektfasen. Under prosjektet rapporteres det til prosjektsjef og direktør Utvikling. Endringer i husleiegrunnlaget skal også godtaes av bruker! Før endring foretas.

8 Smart bygg(ing) i Utvikling Termineringsrapport skal leveres av alle prosjekt Her rapporteres ramme og endelige kostnader kostnad på bygningselementer i for bruk i statistikk Miljødata for prosjektet Erfaringer i hele prosessen, inklusive erfaringer for/med bruker Formålet med termineringsrapport er å benytte kostnadsdata i statistikk, samt videreføre erfaringer til eier og egen virksomhet Leveres normalt sett 3mnd etter overlevering (må ha med sluttoppgjør)

9 Smart bygg(ing) i Utvikling Erfaringsdatabank Termineringsrapporter lagres her Finnes i dag kun i ringpermer, men det jobbes med å få dette digitalt Prosjektleder skal verbalt beskrive sine erfaringer Dernest skal kostnader i prosjektet legges inn

10 Økonomi

11 Hvordan handler Forsvarsbygg Energi Mandat for energikjøp: For fyringsolje: Fremforhandle rammeavtale for levering av oljeprodukter til fyrkjeler For el-kaft: FB gis i fullmakt å kjøpe og selge det volum som til enhver tid virker gunstig, innenfor Nordpool s produkter, på bakgrunn av egen vurdering og megleres anbefalinger.

12 Fyringsolje: Landsdekkende avtale med: EXXON / ESSO Norge Fordeling mellom kraftleverandører: Tromskraft: Fjordkraft: LOS: Nord Sør/Vest Øst

13 RISIKOTYPER: Gjennom forvaltning av eget kraftforbruk eksponeres Forsvarsbygg/Forsvaret for ulike typer risiko: Prisrisiko Volumrisiko Profilrisiko Områderisiko Valutarisiko Likviditetsrisiko Motpartsrisiko Operasjonell risiko Energipolitisk risiko

14 Effektiv drift

15 Energiledelse I Forsvaret Effektiv drift

16 Miljø/energi i Forsvarsbygg Miljøhensyn skal tas av alle ansatte, og skal være integrert i alle prosesser Energihensyn skal tas av alle ansatte, og skal være integrert i alle prosesser Miljø- og Energiprestasjonene tallfestes og inngår som en del av bedriftens suksesskriterier (I Europa er det et stigende forbruk av energi. Det finnes et betydelig potensial for energieffektivisering i bygningssektoren. Medfører redusert utslipp av klimagasser og økt forsyningssikkerhet) Sitat fra Forsvarsbygg sin strategimelding

17 Vårt fokusområde Bidra til å etablere en effektiv helhetlig forvaltning for Forsvarets samlede eiendomsmasse Bidra til optimalisering ved nybygging og ombygging knyttet til Forsvarets omstilling og konsentrasjon av virksomheten Ønsker å påvirke adferd Fremme bedre ressursutnyttelse Økonomiske besparelser Bygge opp system som aktivt styrer og sikrer høy effektivitet

18 God drift = ENERGILEDELSE Energiledelse består av 6 Hovedaktiviteter: 1 Vedlikehold av energiledelse (kommunikasjon) 2 Energioppfølgingssystem (EOS) 3 Handlingsplan med årlige tiltakspakke (ENØK) 4 Opplæring/informasjon/motivasjon (Kvalitet) 5 Nettverkssamlinger (Relasjoner) 6 Rapporter (Forutsigbarhet)

19 Status I dag NØKKELTALL Samlet areal medtatt m 2 Samlet investering Forsvarssjefen Lovet støtte fra ENOVA (16 søknader): FD Beregnet besparelse: 90 Gwh Konvertering til fornybar energi: 58 Gwh ++ Årlig besparelse (70 øre/kwh) Andre tiltak Enkeltbygg Olje/El

20 Besparelser Forsvaret Besparelse: ,4 Gwh 8,0 mill kr ,0 Gwh 10,5 mill kr ,0 Gwh 21,0 mill kr ,0 Gwh 41,0 mill kr (+ 5 mill kr) ,0 Gwh 63,0 mill kr (+ 15 mill kr) Tallene i parentes er avhengig av at FD bidrar med konverteringsmidler til bio eller varmepumper i 2008 og 2009.

21 Finansiering År FB FSJ FD ENOVA Sum Besparelse i ,4 GWh

22 Takk for meg Spørsmål?

23 Konsept

24 Noen aktuelle prosjekt? ENØK-prosjekter/Energieffektivisering: Øke kvaliteten ved nybygging og rehabilitering Utnyttelse av SD-anlegg (Kontinuerlig funksjonskontroll) For eksempel fjerne og/eller redusere filter-tetthet og vurdere bruk av elektrostatiske filter Optimal styring av ventilasjonsanlegg. Justering av driftstimer Valg av type vinduer Bruk av dagslys Styring av lys. Nattlys i korridorer kjøp av fullt lys Bruk av solavskjerming Vannbesparende installasjoner. Justert hendel på servantbatterier. Motstand i alle dusjhoder Justering av varmekurver Kommunikasjon med brukere ved høytider

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge RAPPORT Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge OPPDRAGSGIVER Kunnskapsbyen Lillestrøm - OREEC - klyngen EMNE DATO / REVISJON: 4. november 2014

Detaljer

Bygget for din utvikling

Bygget for din utvikling Bygget for din utvikling Jobb i Forsvarsbygg «Ferdig utdannet? Aldri» Innhold side 3 Karriereutvikling Vi tar deg til neste nivå side 4 unike prosjekter Ting du ikke får gjøre andre steder side 6 Stillingstyper

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer