PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN"

Transkript

1 PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014

2 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig opplever skam lærer å føle seg skyldbevisst. Et barn som får oppmuntring lærer tillit. Et barn som behandles med toleranse lærer seg tålmodighet. Et barn som blir rost lærer å verdsette. Et barn som opplever rent spill lærer rettferdighet. Et barn som får føle vennskap lærer seg vennlighet. Et barn som aksepteres og opplever trygghet lærer å føle kjærlighet i verden. ÅRSPLANEN for Enhet barnehager Sarpsborg, utgitt i juni 2013 er fortsatt gjeldende, og er sammen med bl.a. Rammeplan for barnehager overordnet denne pedagogiske planen. VISJONEN for Kurland barnehage: Barnets tid ditt og mitt ansvar betyr at det er den voksne som har ansvar for at barnet har det bra i barnehagen, i et senter hvor det får utvikle seg gjennom lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter. Den pedagogiske praksisen er preget av tydelige, ansvarlige og omsorgsfulle voksne som gir barna frihet og ansvar innenfor utfordrende og trygge rammer. Det innebærer at vi involverer oss i barnets verden ved å anerkjenne gjennom betingelsesløst å se og bekrefte alle barn, være tydelige, forutsigbare og trygge, være inspirerende ved å by på oss selv og være improviserende ved å være her og nå. Det handler om å ta barn på alvor, å være en god rollemodell, være tydelig på grenser når det er behov for det, og være i dialog med barnet. VERDIER kan sammenlignes med personlighetstrekk de få sterke begrepene som skal kjennetegne barnehagen vår i ett og alt. Verdigrunnlaget vårt gjennomsyres av holdninger som er basert på et positivt menneskesyn, og støtter opp om barns egenverdi og medborgerskap. Vi møter hverandre med raushet og vi respekterer mangfold og ulikheter. Det er viktig for alle å få bety noe for andre, og å ha opplevelsen av å være verdifull. Oppdraget vårt er å lede og veilede hvert barn på deres individuelle dannelsesreise. Vi skal snakke med, undre oss sammen og gjøre ting sammen med barnet. Vi skal utøve makt, men samtidig være ydmyke. Vi skal lytte og samtidig veilede. Vi skal ha en anerkjennende væremåte og samtidig gi utfordringer. Gjennom alt dette håper vi å kunne nå målet vårt som er nysgjerrige, erfaringsrike og stolte barn som har tro på seg selv og utfolder seg sammen med andre.

3 DE FEM KJENNETEGNENE VÅR 1) Mennesker ler sammen Vi legger vekt på gode og nære relasjoner og mye humor. Voksne skal bidra til gode situasjoner sammen med barna ved å by på seg selv og ikke ta seg selv så høytidelig. Av og til kan det hende vi finner på noe sprøtt! 2) Mennesker spør hverandre hvorfor Det er viktig at de voksne i barnehagen gjør hverandre gode ved å reflektere sammen og lære av hverandre ved å være åpne for nye erfaringer. 3) Mennesker i alle rom Vi skal være der barna er, og vi skal være aktive sammen med barna når det er naturlig og ønskelig. 4) Mennesker oppdager verden sammen Dette handler om danning, gylne øyeblikk og mestring. Når voksne og barn oppdager verden sammen, skapes samhold, mening og spenning i hverdagen. 5) Opplevelser og erfaringer blir satt ut i live Når voksne er på hugget, byr på seg selv og er en pådrivere ut fra barnas medvirkning, bidrar det til livsutfoldelse, reell innflytelse og god lek BARNEGRUPPA PÅ BJØRNEN består denne høsten av elleve femåringer, fire fireåringer og tre treåringer, herav tolv gutter og seks jenter. PERSONALSITUASJONEN PÅ AVD Torhild Nordberg, ped. leder i 90 % Hilde Pettersen, fagarbeider i 100 % Hanne Sætre, fagarbeider i 100 % Isabelita (Beth) vikar bl.a. for Torhild annenhver fredag Tone Lunde, lærling på Bjørnen første torsdag i mnd.

4 UKEPLAN Mandag: Kl Bjørner og Elger er sammen: 1) Skolegruppe på Elgen 2) Lek, sang og drama-gruppe på Bjørnen Tirsdag: kl : Møtetid for de voksne. Bjørnen og Elgen har møte èn time hver, samt ansvar for hverandres avdeling den andre timen. Barna er fortrinnsvis ute så lenge været tillater det. Onsdag: Skogdag annenhver onsdag? Barna tar med egen sekk med klær og vannflaske hjemmefra. Torsdag: Vi tar med en gruppe barn i gymsalen i Thranesgt. som er rett ved Storbyen. Alle barna får mulighet til å være med 3-4 ganger hver. Fredag: Skogdag annenhver fredag? Barna tar med egen sekk med klær og vannflaske hjemmefra. Vi vil ellers bruke fredagene til bøker, eventyr og fortellinger. MÅLTIDENE Det å spise sammen gir mulighet til å lære selvstendighet, ansvar og høflighet. Vi sender til hverandre, alle får mulighet til å smøre maten sin selv, vi sitter mens vi spiser, vi spør pent om å få mer mat og melk og vi rydder etter oss. Vi legger vekt på den gode samtalen, hvor vi oppfordrer barna til å lytte til hverandre. Det er mange spennende temaer som blir berørt under måltidene. De som er først ferdig, får gå i et annet rom og leke, slik at vi kan beholde mest mulig ro til alle er ferdig med å spise. Frokost Vi åpner for frokost fra kl.8.00 dersom barna ønsker det, de dagene det er to voksne til stede på dette tidspunktet. Frokosten inntas da kun på det innerste lekerommet, og barna avløser hverandre etter hvert som de er ferdige. De dagene det er èn voksen fram til kl.8.30, starter frokosten da, og vi spiser i to rom. Lunsj spiser vi enten kl eller ca.kl.12.30, og vi spiser da som regel ved tre bord, i to rom, helst med en voksen ved hvert bord. Frukt De dagene vi spiser lunsj etter kl.12.00, får barna frukt kl Ellers er det frukt ca Varm mat Vi har alltid varm mat når det er bursdag. Da er barna med og tilbereder denne. Ellers ønsker vi å satse på varm mat på skogturene våre, og en gang imellom i barnehagen i tillegg til dette.

5 SATSINGSOMRÅDER 1) Byen vår Dette er et satsingsområde for hele enheten (jfr. Årsplanen) fram mot 1000 års jubileet i 2016, og i den forbindelse har barnehagene blitt invitert til å sette preg på ulike arrangement. Vi har bidratt med barnas fotografier av Sarpsborgmarka på utstilling i Wegnerbrakka under Smaalensmarken, og med utsagn fra barnemunn under Forbausende byfest. Her hadde barna svart på spørsmål som: Hva er bra med Sarpsborg? Hva liker du å gjøre i Sarpsborg? Hvem bestemmer i byen vår? Vi skal etter hvert ta turer til ulike steder i byen, og vi skal vise fram ting som ble brukt i gamle dager (jfr. Det magiske skapet) Dersom noen har gamle ting hjemme som de kan låne bort en dag eller to, vil vi gjerne vite om dette. 2) Språk, tekst og kommunikasjon Dette er også ett av enhetens fokusområder, les mer under pkt. 1 under Rammeplanens fagområder. NB! Vi har boksekker med ca. tre bøker i hver til utlån!! Disse henger i vogngangen 3) Ro og tilstedeværelse Samfunnet vårt er preget av at allting skal gå så fort ( Vi har ikke tid til det vi har gjort..!) Vi merker stresset både hos barn og voksne, og forskningen sier at det er funnet stresshormoner til og med hos spedbarn. Dette må alle ta på alvor, og i barnehagen vil vi bestrebe oss på å ha likevekt og harmoni hvor voksne er rolige og tilstede. Vi ønsker å ta tiden til hjelp ved ikke å være så opptatt av klokka, skjermeog ikke avbryte god og rolig lek, tenke på stemmebruken, ha gode rutiner, dele barna i grupper, gå sakte osv. Det er lurt å tenke på at barna trenger ro hjemme også. Ta vare på fanget, boka, skogen, stillheten, undringen og alt som er nært og gratis. Barna er slitne etter en dag i barnehagen, og barnas tid er som sagt voksnes ansvar.

6 RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER For å sikre at barn får rike, felles opplevelser og får del i kunnskaper på mange områder, er det i Rammeplanen utarbeidet syv fagområder. For hvert av disse er det formulert mål for arbeidet for å fremme barns utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. 1) Kommunikasjon, språk og tekst Dette er et satsingsområde i kommunen, og det er utarbeidet en Språk- og leseplan som gir god hjelp og mange idèer. Vi har også språkveiledere i barnehagen som blir kurset i dette temaet. Å ha gode språklige ferdigheter er bl.a. en viktig forutsetning for barns mestringsopplevelse. Barn som begynner på skolen med et godt utviklet ordforråd, har store fordeler når de skal lære å lese. Forskning viser at ordforrådet hos barn på 3 år har nær sammenheng med leseferdigheter gjennom hele grunnskolen. På Bjørnen vil vi derfor: - bruke bøker jevnlig (barna leser alene / voksne leser for enkeltbarn, små grupper og hele gruppa). Ordensbarna tar med bok hjemmefra. En bokorm på veggen forteller hvem som har lest hvilke bøker for hvem - leke med språket, lekeskrive og lage eventyr - sanger, rim, regler og eventyr og fortellinger - bli kjent med bokstaver og tall - lytte til lyder og rytme i språket - bruke litt tegn-til-tale - undersøke hva enkelte ord betyr - telle på engelsk - besøke biblioteket - bruke språket aktivt i alle sammenheng - oppfordre alle til å lytte aktivt til hverandre - oppmuntre til å bruke språket i konfliktløsning Et mål for språkarbeidet i barnehagen er at det skal være lystbetont, preget av lek og gi rom for utforskning og undring.

7 2) Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. På denne måten lærer barn verden og seg selv å kjenne. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. På Bjørnen er alle barna ute stort sett hver dag. Vi har en stor og variert utelekeplass hvor de kan få boltre seg og bruke kroppen på ulike måter. Ute har de større plass å bevege seg på, de kan klatre, ake, sykle, løpe, grave m.m. Barn fra alle avdelingene møtes og skaper gode relasjoner til hverandre nettopp gjennom grovmotoriske aktiviteter. Vi er ute i all slags vær, og vi ser hvordan værog føreforhold tilfører leken ulike muligheter og erfaringer øker. Skogturene våre er populære, og vi går ofte til den samme plassen vår med gapahuk og grillplass. Nærmiljøet vårt gir også andre muligheter, vi har bl.a den store gressplenen rett utenfor barnehagen, og vi kjenner også til flere lekeplasser i nærheten. Voksne som deltar i uteleken kan bidra til støtte, inspirasjon og oppmuntring hos barna. De kan tilføre nye og spennende perspektiver og kan hjelpe til å heve status hos enkelte barn. Leken kan ha lengre varighet med voksne tilstede, det kan tilføres noe nytt i leken, og både kommunikasjonsverdi og utforskning øker. 3) Kunst, kultur og kreativitet Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer på dette feltet vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Under dette fagområdet hører bl.a. billedkunst, musikk, sang, dans, drama, språk og litteratur. På Bjørnen vil vi legge til rette for tegning, maling, perling, plastellina, baking, matlaging og ulike formingsaktiviteter, og vi vil sørge for at barna får bruke musikk, utkledningstøy og rytmeinstrumenter. 4) Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Den er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barnehagen skal her bidra til at barna lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Kanskje kan vi også videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen.

8 5) Etikk, religion og filosofi Dette er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier, utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Barna skal også få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppa. Vi skal møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt, Vi skal skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. Vi skal hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger og være oss bevisst at vi er rollemodeller for barna. På Bjørnen ønsker vi å legge vekt på ærlighet og sannhet. Vi har erfaring med å snakke med barna om døden, og vi tar barna på alvor når det gjelder alle livets spørsmål. 6) Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt til å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden med tillit og nysgjerrighet. Barna skal få erfaring med at deres deltagelse i barnehagens fellesskap er viktig, og at de gjennom deres valg og handlinger kan påvirke situasjoner både for dem selv og andre. De skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Vi skal aktivt gjøre bruk av nærmiljøet, samtidig som vi tenker miljøvern. 7) Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Barnehagen skal legge til rette for at barna har mulighet til å leke med og oppleve glede ved tall, former, mønster, størrelser og mål, og kunne fundere rundt avstander, vekt, volum og tid.

9 BRUK AV IKT I-pad er populært, for her har vi lagt inn enkle spill og aktiviteter tilpasset barnas alder. De barna som spør om å bruke i-pad, blir notert i ei bok slik at ingen blir glemt. Tiden de får er ett kvarter hver i løpet av dagen. I tillegg sitter noen og følger med på andre som spiller. Dette mediet har erstattet PC en på avdelingen. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Vi følger årshjulet som er utarbeidet av Sarpsborg kommune for å legge til rette for barnas overgang fra barnehagen til 1. klasse. For de eldste barna på Elgen og Bjørnen har vi en skolegruppe som har sitt eget opplegg hver mandag kl Her blir det lest fra boka om Charlie og sjokoladefabrikken, barna tegner fra boka og har oppgaver i en egen aktivitetsbok. På våren er det et eget trafikkopplegg. kl den første fredagen annenhver mnd. skal skolebarna fra Kurland og Per Gyntvn. bhg. møtes på den store gressplenen for å leke ringleker, sangleker og lignende. Vi startet i september, så de neste gangene blir i november, januar, mars og mai. FORELDRESAMARBEID Vi ønsker at dere foreldre skal være trygge for barna deres og ha tillit til personalet, og vi legger vekt på å møte alle med respekt og ærlighet. Her er en oversikt over ulike typer møteplasser for informasjon, dokumentasjon og refleksjon: - Den daglige kontakten i garderoben er viktig (NB! Vi tenker over hva vi snakker om mens barna er til stede, og hvor lenge voksne snakker sammen.) - White-board tavla med dagens referat er et innblikk i hvordan dagen har vært, og kan være et godt utgangspunkt for samtale med barna på veg hjem. - Månedsbrev med oversikt over månedens hendelser - Bilder fra ulike hendelser/opplevelser i eller utenfor barnehagen - Foreldresamtaler to ganger i året. - Foreldremøter to ganger i året - Tradisjonelle treffpunkt i forbindelse med FN dag, Lucia, påskefrokost og 17.mai og evt. andre treffpunkt.

10 FORVENTNINGER Vi ønsker at dere foreldre: - Sørger for at porten alltid er lukket - Tar kontakt med en voksen når barnet kommer og når det går hjem - Gir beskjed dersom det er andre enn foreldrene som skal hente barnet - Tar kontakt dersom det er noe dere lurer på eller vil snakke om - Informerer oss om begivenheter eller opplevelser som har betydning for barnet - Gir beskjed når barnet har fri eller er syk, eller kommer i barnehagen etter kl Holder barnet hjemme når det er sykt eller i dårlig form - Sørger for at barnet har rikelig med tøy til all slags vær - Tar med regntøy og dresser (som har vært i bruk) hjem for vask hver fredag og tilbake på mandag - Lar barnet mest mulig få kle av og på seg selv - Rydder klær og sko sammen med barnet samt noen uteleker, før barnet går hjem - Navner alt tøy!!! - Tar med frukt til felles fruktstund - Leser oppslag, planer og skriv - Deltar på barnehagens og FAU s arrangementer så langt det er mulig - Overholder frister for ferielister og påmelding til arrangementer - Logger av mobilen på barnehagens område SYKDOM Dersom barnet har feber, diarè eller oppkast, ringer vi barnets hjem og ber om at det blir hentet. Er man syk, er det best å være hjemme, dessuten er det viktig å tenke på smittefaren. Barnet bør heller ikke komme tilbake for tidlig etter å ha vært syk. Dersom barnet er i dårlig form, ringer vi for å konsultere med hjemmet, slik at vi sammen kan komme fram til en god løsning. Se dessuten eget oppslag i barnehagen. Vi ser fram til et barnehageår med mye variasjon, mening, humor, lærdom, lek og nære relasjoner, - og godt samarbeid mellom hjem og barnehage!

11

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer