Dysfagi hos barn. Del 1: Anamnese og klinisk vurdering. Legitimert logoped Malin Sinding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dysfagi hos barn. Del 1: Anamnese og klinisk vurdering. Legitimert logoped Malin Sinding"

Transkript

1 Dysfagi hos barn Del 1: Anamnese og klinisk vurdering Legitimert logoped Malin Sinding Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

2 Hva er dysfagi, og hva er normal spiseutvikling hos barn? ICD-10 R13 Dysfagi R63.3 Vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat R63.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak F98.2 Spiseforstyrrelse i barndommen Normal spiseutvikling og munnmotorisk funksjon

3 ICD-10, 10.revisjon 2015 Kapittel XVIII (R00-R99) Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted Merk: Dette kapitlet innbefatter symptomer, tegn og unormale resultater av kliniske eller andre undersøkelser, og ufullstendig angitte tilstander der det ikke foreligger en diagnose som kan klassifiseres annet sted. Symptomer som peker forholdsvis bestemt mot en gitt diagnose har fått tildelt en kategori i ett av de andre kapitlene i denne klassifikasjonen. Kategoriene i dette kapitlet inkluderer ubestemte tilstander og symptomer som peker omtrent like mye i retning av to eller flere sykdommer, eller to eller flere organsystemer, uten at det foreligger undersøkelser som gjør en endelig diagnose mulig. Praktisk talt alle kategorier i dette kapitlet kan gis tilføyelsen «INA» eller «av ukjent etiologi» eller «forbigående». R13 Dysfagi Svelgebesvær

4 Alder Konsistens Matvarer 0 måneder Flytende mat Morsmelk, ev. morsmelkerstatning 1 måned Flytende mat Tran, ev. annet vitamin D-tilskudd 6 måneder Fint moset mat Poteter, grønnsaker, etter hvert blandet med kjøtt/fisk, frukt, bær, grøt. Forsiktig og gradvis introduksjon av gluten (i bl.a. hvete og havre), gjerne i kombinasjon med andre kornslag. 6-9 måneder Økende grovhet på maten Som over. Etter hvert fullkornbrød i små biter. 9 til 12 måneder Grovt moset/ finkuttet mat Mat som krever litt tygging. Fullkornsbrød i noe større biter. Fra 10 måneders alder kan noe kumelk brukes i matlaging og noe yoghurt/ syrnet melk brukes. Fra 12 måneder Vanlig oppdelt mat Samme mat som familien, men uten for mye salt. Kumelk, magre typer anbefales. Ref: Riktig næring for små mager. Helsedirektoratet.no

5 Neuromotor development in an infant Age Oral sensorimotor function for feeding Oral structure 1st month 2nd month 3rd to 4th month 5th to 6th month (transition to feeding by spoon) 7th to 9th month (cup drinking) 10th to 12th month 13th to 18th month 19th to 24th month Suckling < latching. Incomplete lip closure Nasal respiration. Unable to release nipple Suckling with active lip movement > latching Range of movement for jaw. Lip closure improved. Introduction of spoon, but nipple feeds only. Dissociation of movements of lips ang tongue. Effective and voluntary control of mouth. Sucking, but suckling pattern prominent. Start of weaning. Gag refles on new textures. Tongue reversal after spoon removal. Coordinated lip, tongue and jaw movements. Movement of lateral tongue over solids. Gag reflex becomes protective. Self finger feeding. Start of chewing, control of sustained bite. Closes lips on spoon and uses them to remove food from the spoon All texture taken. Well-coordinated swallowing and breathing. Lateral tongue motion. Straw drinking. Swallows with lip closure. Up-down tongue movements precise. Rotary chewing. Independent feeding. Tongue fills oral cavity. Relatively small mandible No distinct oropharynx. Larynx high in neck Chin tuck does not occur until this time. Growth of neck. Larynx goes down in neck. Rhinopharynx closed during swallowing. Tongue posteriorization. Growth of vocal tract. Ref: Ekberg, O. Dysphagia (2012), s Adapted from Arvedson and Brodsky (2001).

6 Sammenfatning spiseutvikling/munnmotorikk I nyfødtperioden virker muskulaturen som en samlet enhet, og sug svelg - pust rytmen er dominerende. Fra ca 6 mnd begynner barn å bevege tungen sideveis dersom maten blir plassert i siden av munnen. Munnhulen vokser og tungen får større plass til å bevege seg. Fra ca 1 år kan tungen flytte en matklump med jevn bevegelse mens leppene er lukket. De fleste barn har et tilnærmet ferdig utviklet tyggemønster i treårsalderen Koordinerte bevegelser ved suging, tygging og svelging er nødvendig for å unngå at mat feilsvelges. Respirasjon og spising! Hvis barnet må velge mellom å puste eller å spise.

7 Fysiologi Man beräknar att en normal individ sväljer c:a 600 gånger per dygn (350 gånger i vaket tillstånd varav 200 gånger under måltid och 50 under sömn). Munhåla och farynx består främst av muskulatur, närmare bestämt 28 pariga muskler samt m. cricopharyngeus. Ett flertal nerver är också involverade. Det finns fem motoriska kranialnerver av vikt för sväljning, nämligen 5, 7, 9, 10 och 12. Det finns fyra kranialnerver för viktig afferent information som smak, känsel, smärta och temperatur vilka är viktiga för sväljningen. Dessa kranialnerver är 5, 7, 9 och 10. Kranialnerv 5, trigeminus Kranialnerv 7, facialis Kranialnerv 9, nervus glossopharyngeus Kranialnerv 10, nervus vagus Kranialnerv 12, nervus hypoglossus Ref: Ekberg, Olle. Röntgendiagnostiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

8 Anatomiske forhold Arvedson, J. C. & Brodsky, L. (2002)

9 Tverrfaglighet! Brosjyrer: Fra ernæring gjennom sonde til spising Smelter på tunga Team: logoped, barnelege, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, pedagog, sosionom, sykepleier (fysioterapeut, ergoterapeut ved behov)

10 Dysfagiutredning 1. Anamnese (varselstegn svelgvansker!) 2. Klinisk observasjon: måltidsobservasjon, spiseobservasjon, evt. vanntest 3. Instrumentell undersøkelse: VFSS eller FEES VFSS, røntgen svelgvideofluorskopi (svelgfilming), VideoFluoroscopic Swallow Study FEES: Fibreoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (ØNH-lege + logoped)

11 Pasienter som henvises Nevrologiske diagnoser, eks: SMA CP Downs syndrom husk stille aspirasjon Tumor Postoperative svelgvansker Sjeldne syndromer, eks: CHARGE, Apert Øsofagusatresi Lunge:, premature, BPD (Bronchopulmonal dysplasi), pulmonal hypertensjon Hjerte: medfødt hjertefeil

12 1. Anamnese varselstegn Spedbarn: vansker med koordinering sug/svelg/pust Hoste, kremt i måltider Hyppige luftveisinfeksjoner og/el pneumonier (Feber, luftveisproblematikk, sykehusinnleggelser) Surkling i måltider/etter måltid, surklete våt stemme etter svelging Rødme i ansikt, tårer i øyne Måltidene tar lang tid Trettbarhet i måltidet Manglende vektoppgang i kombinasjon med ytterligere varselstegn (voksne: vekttap) Diagnose (Down syndrom, SMA, CHARGE, CP), mistanke om aspirasjon inkl stille aspirasjon Hypotoni, motoriske vansker Sikling

13 2. Klinisk vurdering Måltidsobservasjon Oralmotorisk screening, NOT-S

14 Oralmotorisk testing, orofaciale test NOT - S - Nordisk Orofacialt Test Screening (2006) Bakke M., Bergendal B., McAllister A., Sjögreen L., Åsten P. ORIS - Munmotoriskt funktionsstatus (1996/2008) Holmberg E., Bergström A. SOMA - Schedule for Oral Motor Assessment (2007) Reilly S., Skuse D., Wolke D.

15 3. Instrumentell undersøkelse FEES Fibreoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (ØNH-lege + logoped) VFSS - røntgen svelgvideofluorskopi VideoFluoroscopic Swallow Study

16 Behandling, tiltak Kompensasjon, tilrettelegging, konsistenstilpasset mat Oralmotorisk trening/lek Spise- og drikkeredskaper Hjelpemidler, eks Chewy tube Se vedlegg, munnmotorisk lek Talk tools Forebyggende tiltak: oral helse, vann mellom måltider Videre utredning?

17 Tiltak spising/ernæring 1. Konsistenstilpasning. Utprøving av konsistenser. Se brosjyre Smelter på tunga. Ved behov bruk av grøtpulver eller fortykningsmiddel. 2. Vurdering av ernæringsvei: per os, behov for nesesonde eller gastrostomi? 3. Videre utredning.

18 Referanser Arvedson JC. & Brodsky L. Pediatric Swallowing and Feeding: Assessment and management. Second edition. Albany, NY: Singular publishing group, Arvedson, JC. Assessment of pediatric dysphagia and feeding disorders: Clinical and instrumental approaches. Developmental Disabilities Research Reviews; 2008, 14, Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Development and evaluation of a comprehensive screening for orofacial dysfunction. Swed Dent J 2007;31: Casper, J. K. & Colton, R. H. Understanding voice problems. Baltimore, Maryland: Lippincott Williams & Wilkins, Ekberg, O. Dysphagia diagnosis and treatment. Berlin, Heidelberg: Springer, Hartelius L., Nettelbladt U, Hammarberg B. Logopedi. Lund: Studentlitteratur, Logemann J. Evaluation and treatment of swallowing disorders. Second edition. Austin, Texas: Pro-Ed, Svensson P. Dysfagi utredning och behandling vid sväljningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur, Dysphagia Research Society American Speech-Language-Hearing Association Knappenforeningen Se del 2 for ytterligere referanser

Spiseutviklinggår. Ålesund, 23. april 2010 Spesialpsykolog Helle Schiørbeck Kompetansesenter for barn med spise og ernæringsvansker

Spiseutviklinggår. Ålesund, 23. april 2010 Spesialpsykolog Helle Schiørbeck Kompetansesenter for barn med spise og ernæringsvansker Spiseutviklinggår det av seg selv? Ålesund, 23. april 2010 Spesialpsykolog Helle Schiørbeck Kompetansesenter for barn med spise og ernæringsvansker Fra ernæring gjennom sonde til spising Hvordan påvirkes

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

Å spise sammen Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena -en samling av materiell for god tilrettelegging av måltidet

Å spise sammen Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena -en samling av materiell for god tilrettelegging av måltidet Å spise sammen Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena -en samling av materiell for god tilrettelegging av måltidet Å spise sammen: Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena En samling av materiell

Detaljer

"Smelter på tunga" - konsistenstilpasset mat for barn

Smelter på tunga - konsistenstilpasset mat for barn "Smelter på tunga" - konsistenstilpasset mat for barn Innhold: Hvem er denne brosjyren for? Hvem er denne brosjyren for?..................................1 Hva skjer i munnen når vi spiser?...............................2

Detaljer

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Veileder IS-1880 Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt

Detaljer

Konsistensvurdering av utvalgte produkter fra Tine SA

Konsistensvurdering av utvalgte produkter fra Tine SA Prosjektrapport Konsistensvurdering av utvalgte produkter fra Tine SA Av logoped MNLL Martin Brierley, 2012. Vurderingskomité: Klinisk ernæringsfysiolog Kristine Møller, logoped Martin Brierley og logoped

Detaljer

Mat for spedbarn råd og oppskrifter

Mat for spedbarn råd og oppskrifter mat for spedbarn Mat for spedbarn råd og oppskrifter Utgitt av Helsedirektoratet, Postadresse: Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 200 50 Faks: 24 16 30

Detaljer

Oralmedisinske utfordringer ved nevromuskulære sykdommer

Oralmedisinske utfordringer ved nevromuskulære sykdommer Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 11. november 2011 Oralmedisinske utfordringer ved nevromuskulære sykdommer Spesialtannlege dr.odont. Stefan Axelsson Lovisenberg Diakonale sykehus Oslo Fagkonferansen

Detaljer

Informasjons- hefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09.

Informasjons- hefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09. Informasjonshefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09. 1 Innledning. Gratulerer med et nytt familiemedlem. Dere har fått

Detaljer

GENERELL ERNÆRING... 4 Måltider...6 Energibehov...10

GENERELL ERNÆRING... 4 Måltider...6 Energibehov...10 Innholdsfortegnelse GENERELL ERNÆRING................... 4 Måltider..............................6 Energibehov..........................10 NÆRINGSSTOFFENES FUNKSJON........ 14 KOST VED PARKINSONISME..............18

Detaljer

MAT OG MUSKLER. Av autorisert klinisk ernæringsfysiolog Åse Andresen Bradley. Foto:Jostein Eilertsen

MAT OG MUSKLER. Av autorisert klinisk ernæringsfysiolog Åse Andresen Bradley. Foto:Jostein Eilertsen Middagstips ovnsbaking: Kutt opp grønnsaker eller bruk frosne, legg på et fiskestykke eller kylling, krydre etter behov, pakk i folie og stek i stekeovnene. Sunt og ingen oppvask! MAT OG MUSKLER Det finnes

Detaljer

Når barn får anlagt gastrostomi

Når barn får anlagt gastrostomi BARNEKLINIKKEN Mars 2003 Barnenevrologisk seksjon KIRURGISK AVDELING Barnekirurgisk seksjon Når barn får anlagt gastrostomi Hva er gastrostomi? Gastrostomi er en kanal fra magesekken til hudens overflate,

Detaljer

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015 ERNÆRING FOR ELDRE Haugesund sjukehus 28.januar 2015 DAGENS PROGRAM Introduksjon ved Eli Moksheim og Hild Mari Kristoffersen Kliniske ernæringsfysiologer Haugesund sjukehus God ernæringspraksis i alle

Detaljer

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn?

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? INFORMASJON Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? Vanlige spørsmål fra foreldre Etter å ha diskutert muligheten for sondeernæring med barnets lege eller klinisk ernæringsfysiolog, har du

Detaljer

VEILEDER Galaktosemi

VEILEDER Galaktosemi SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER Galaktosemi Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Ansvarlig redaktør: Rose Maria Cocozza Illustrasjoner: Åslaug Snilstveit

Detaljer

Informasjon til pasient, pårørende og hjelpeapparat om kronisk forstoppelse, enkoprese hos barn og ungdom

Informasjon til pasient, pårørende og hjelpeapparat om kronisk forstoppelse, enkoprese hos barn og ungdom Utarbeidet av overlege Anders Lindgren i samarbeid med tverrfaglig team og brukerrepresentanter 2011 Informasjon til pasient, pårørende og hjelpeapparat om kronisk forstoppelse, irritabel tarmsyndrom (IBS)

Detaljer

Del 4 Ernæringsomsorg for eldre

Del 4 Ernæringsomsorg for eldre Del 4 Ernæringsomsorg for eldre Normalkost for eldre Eldre i ernæringsmessig risiko Eldre med aldersdemens Eldre med diabetes type 2 Eldre med kols Landsmoderen, Hægebostad 1 4.1 Ernæringsomsorg i helsetjenesten....

Detaljer

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Klinisk ernæringsfysiolog Janne Anita Kvammen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus HF Disposisjon Ernæringsstatus hos syke

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006 Spiseutvikling hos barn med spisevegring Helse Stavanger Stavanger Universitetssjukehus Kvinne-Barneklinikken Barnehabilitering Østerlide Torunn Sundgot Sissel

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

Dysfagi (spise-/svelgevansker)

Dysfagi (spise-/svelgevansker) Dysfagi (spise-/svelgevansker) Tilrettelegging for konsistenstilpasset kost Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE) Fagseminar og årsmøte Ingeniørenes hus, Oslo 20. Januar 2011 Maribeth Caya Rivelsrud

Detaljer

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom.

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom. Forord Prader Willis syndrom (PWS) er en tilstand som først ble omtalt av de sveitsiske legene Prader, Labhart og Willi i 1956. De beskrev en gruppe barn med varierende grad av utviklingshemning, som var

Detaljer

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Huntingtons sykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Redaksjon: Jan C. Frich Kristin Iversen Olga Solberg Bidragsytere: Jan C. Frich, rådgiver/overlege, dr.med., spesialist i nevrologi

Detaljer

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad:

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad: Nr. 1 2012 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Matentusiast Andreas Viestad: Barna liker mer enn vi tror Allergi eller intoleranse, hva er forskjellen? Lavkarbo

Detaljer

Sein utvikling veks dei det av seg? Fokus på spiseutvikling, språkleg og kognitiv utvikling.

Sein utvikling veks dei det av seg? Fokus på spiseutvikling, språkleg og kognitiv utvikling. Sein utvikling veks dei det av seg? Fokus på spiseutvikling, språkleg og kognitiv utvikling. v/avdelingsoverlege Inger Hellerdal Rasmussen og logoped Torunn Sundgot, Barnehabilitering Østerlide (BHØ),

Detaljer

Kan ikke. Tør ikke. Vil ikke spise Gode råd når måltidene blir vanskelige

Kan ikke. Tør ikke. Vil ikke spise Gode råd når måltidene blir vanskelige Kan ikke. Tør ikke. Vil ikke spise Gode råd når måltidene blir vanskelige Spiseteamet ved Barneklinikken, SUS Møllehagen skolesenter HVEM HAR ANSVAR FOR BARNETS SPISING? Små barn er flinke til å regulere

Detaljer