KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013"

Transkript

1 KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013

2 MANN 39 ÅR, Familie sosialt: fisker, mor har RA. Tidligere sykdommer: Innlagt -02 med høy feber, oppfattet som toncillitt, fikk generalisert exantem etter Dalacin. Ellers tidligere frisk. Røyker, mulig krabbe-allergi Aktuelt: Søkte lege 5/10 pga feber og slapphet. Krepitasjoner basalt ve lunge, CRP 182, oppfattet som pneumoni og fikk ery-max. Etter 5 dagers behandling hadde han fortsatt feber, spes om kvelden, hadde hatt et frostanfall, CRP var nå 206 og hvite 20,1.

3 Ble nå lagt inn på sykestua i Vardø og fikk Meronem IV. Noe bedre med CRP synkende til 166 og hvite 16,9. Ingen hoste, men vondt i halsen. Igjen verre den 12/10, nedsatt allmenntilstand og feber. CRP 170, hvite 21,2, temp 39,2. Innlagt Kirkenes Sykehus. Pusspropper på bakre svelgvegg, ellers klinisk us u.a. BT, blodgasser ua Rtg thorax normalt Nøytrofile 85%, lymfoc 11%, Monoc 2,5%, eocin 0,82% Lett forhøyet ASAT og ALAT

4 Fortsetter med Meronem noen dager ingen bedring. Har stadig febertopper og frostanfall, spesielt på kvelden. Ofte normal temperatur på morgenen. Blodkultur neg Urin-dyrk neg Hals dyrk neg. Mycoplasma, chlamydia, CMV EB serologi neg. ANA, ANCA, RF neg.

5 19/10 verre med febertopper opp til 41 gr. Nedsatt AT, frysninger, lavt BT Starter Abboticin og Nebcina ingen bedring på 3 dager. Ømme lymfeknuter submandibulært hø side. CT- thorax og abdomen med iv og po kontrast - neg. ingen forstørrede kjertler. Ingen abcess-mistanke. Ingen pneumoniforandringer. Ekko-cor viser normale forhold. Ingen vegetasjoner. Halsdyrkning viser candida pas gis Diflukan.

6 24/10 pas overflyttes til UNN Blodprøver ved overflytting: Hvite 25,6, nøytrofile 88% CRP 236 Trc 541, Hb 11,3 Pasienten forteller at han har gått ned 11 kg på de tre ukene sykdommen har pågått. SR 90 HIV neg Ingen fokale symptomer utenom halsvondt og muskelsmerter medialt ve lår, like proksimalt for kneet. 27/10 hadde spontan neseblødning og hostet opp litt blod. Immun elektroforese gir ingen mistanke om lymfom. Benmargbiopsi ingen mistanke om leukemi eller annen malign blodsykdom.

7 FUO FEVER OF UNKNOWN ORIGIN FEBER AV UKJENT ÅRSAK Definisjon: (Petersdorf og Beeson 1961) Temp > 38,3 ved flere anledninger, Mer enn 3 ukers varighet, Diagnose som forblir usikker etter en ukes utredning i sykehus.

8 ÅRSAKER FALLER INN I TRE HOVEDKATEGORIER: Infeksjoner Malignitet Bindevevsykdommer (+ Medikamentfeber) Årsaker har endret seg over tid og sted i verden. Ulike årsaker ved ulik alder. Barn - virale infeksjoner, voksne - bindevevssykdommer dominerer, eldre større risiko for malignitet. Nederlandsk studie 2003: Infeksjoner 16% Malignitet 7% Bindevevsykdom 22% Ingen diagnose 51% - god prognose Annet 4%

9 TO STUDIER Tyrkisk studie 2000: Alle pas innlagt med Feber av ukjent årsak : 130 pas med feber av ukjent årsak, Mert et al: A review of pt with adult-onset of Still s disease (AOSD), Dept of Infectious Diseases and Microbiology, Univ of Istanbul,, Clin Rheumatol, 2000 may;22(2): Nederland 1997: 167 pas totalt (alle immunkompetent) De Kleijn m.fl: Aprospective multicenter study of 167 pt with FUO, Dept of medicine, University hosp. St. Radboud, Nijmegen, Netherlands, medicine (Baltimore), 1997, Nov; 76(6):

10 TO STUDIER Nederland Tyrkia Tot. ant pas Infeksjon 25,7 % 51,6%. TB 17,2% Rheumatol.sykd 24,0% 27,6%. Stills 15,4% malignitet 12,6% 14,7% Ukjent 29,9% 7,0%

11 INFEKSJONER: Tuberkulose Abscesser lever, nyrer, milt - tannabscess Osteomyelitt lokale symptomer kan være beskjedne Endokarditt BK negativ i 2-5 % Langsomtvoksende bakterier: Coxiella (Q-feber, HACEK-gr: Haemophilus, actinobacillus,cardiobakt, Eienella, Kingella) Bakt som krever spesielle medier for å vokse: Brucella, Mycoplasma, Chlamydia, Histoplasma, Legionella, Bartonella. Borrelia, TBE (Tick Borne Encephalitis), Tullaremi?

12 BINDEVEVSSYKDOMMER: Stills sykdom Giant cell arteritis Temporalisartritt Polyartritis nodosa Wegners

13 MALIGNE SYKDOMMER: Lymfom Leukemi Nyrecancer Hepatocellulært carsinom og metastaser til lever.

14 MEDIKAMENTFEBER Medikamenter: Antibiotika Antihistaminer Antiepileptika NSAIDS Nevroleptika Mange andre..

15

16 Henvisning reumatolog: Stills Disease? (pas hadde lignende episode tidligere) Stills: Typisk triade av symptomer: Feber Artritt/artralgi Utslett

17 STILLS DISEASE Ukjent årsak Flere infeksjoner har blitt fremmet som triggere: En rekke ulike virus Yersinia, Mycplasma pneumoniae Forekomst: 0,16 pr innbyggere, likt fordelt mellom kjønnene To aldersgrupper hvor det er hyppigst: og Ingen spesifikk test eller undersøkelse som kan etablere diagnosen. Eksklusjonsdiagnose Flere sett med diagnosekriteria.

18 YAMAGUCHI KRITERIENE: (STANDARD - HØYEST SENSITIVITET AV 7 KRITERIESETT) Fem kriterier må være tilstede, hvorav minst to må være majorkriterier: Major: Feber >39 i minst en uke Artralgi eller artritt i to uker eller mer Laksefarget makulopapuløst utslett Leukocytose > 10, med minst 80% granulocytter. Minor: Sår hals Lymfadenopati Hepatomegali el splenomegali Forhøyede leverenzymer, inkl forhøyet LD ANA og RF negativ.

19

20

21

22 FRA DEN TYRKISKE STUDIEN: Før diagnosen ble stilt hadde 90% fått antibiotika. Antatt infeksiøs diagnose var: Streptokokk toncillitt - (50%) Infeksiøs endokarditt 4 pas Sepsis - 2 pas Bakteriell meningitt 2 pas Andre antatte diagnoser: Akutt rheumatisk feber 2 pas Seroneg RA 2 pas Polymyositt - 2 pas AOSD var en av de vanligste diagnosene som ble funnet etter innleggelse med ukjent feber.

23 VANLIGSTE SYMPTOMER - Feber 100% - Artralgi 90% - Utslett 85% - Sår r hals 75% - Artritt 65% - Myalgi 60% - Splenomegali 40% - Hepatomegali 25% - Lymfadenopati 15%

24 Pericarditt, pleuravæske, forbigående lungeinfiltrater kan forekomme. Tørrhoste, pleurale brystsmerter, lett dyspnoe Reaktiv haemofagocytisk syndrom (RHS) Makrofag aktiveringssyndrom Skjelden Beinmarg viser rikelig med differensierte makrofager (histiocytter) som er involvert i aktiv fagocytise av haematopoietiske celler. RHS kan skje når som helst i forløpet av stills Disease.

25

26 Markert forhøyet Ferritin - hos70%. Som et ledd i akutt fase reaksjon. > 300 ug/l Forhøyelsen korrelerer med sykdomsaktiviteten Foreslått som en markør for å følge sykdomsaktiviteten. Typisk radiologisk funn: Avsmalning av leddspalten mellom håndrotsben og carpometacarpal ledd i hånden som kan progrediere til benet ankylose. Finnes hos 40%

27 FORLØP Monofasisk varer fra få uker til måneder. Går over innen et år for de fleste. Pas med symptomer som feber, utslett, hepatomegali dominerer i denne gruppen Intermitterende har to el flere sykdomsepisoder. Fullstendig remisjon mellom episodene. Intensiteten i episodene har en tendens til å avta med tiden. Kronisk persisterende aktiv sykdom. Leddsymptomer tenderer til å dominere i denne gruppen. Destruktiv artritt kan forekomme hos disse.

28 Fra den tyrkiske studien: 16 pas ble fulgt opp i 30 måneder: Remisjon med bare indometacin hos 3 pas Alle andre fikk remisjon av indometacin og prednisolon. Relaps hos 3 pasienter.

29 Hvordan gikk det med vår pasient? Fikk behandlling med prednisolon 60 mg daglig i starten, deretter langsom nedtrapping. Og ble helt bra! Hadde han hatt en episode en gang tidligere?

30 BEHANDLING Mild sykdom: Kan behandles med NSAIDS (ca 20% får kontroll med sykdommen med dette) Moderat sykdom: Steroider start: 0,5 1 g /kg. (stopp NSAIDS hos de fleste) Metotrexat kan bli nødvendig hos pas med leddaffeksjon. TNF-hemmer kan legges til ved behov. Alvorlig sykdom: Pulsbehandling med høydose steroider IV Biologiske DMARDS (Disease-modifying antirheumatic drugs) TNF- inhibitor, Metotrexat osv.

31 REFERANSER Tyrkisk studie 2000: Mert et al: A review of pt with adult-onset of Still s disease (AOSD), Dept of Infectious Diseases and Microbiology, Univ of Istanbul,, Clin Rheumatol, 2000 may;22(2): Nederland 1997: De Kleijn m.fl: Aprospective multicenter study of 167 pt with FUO, Dept of medicine, University hosp. St. Radboud, Nijmegen, Netherlands, medicine (Baltimore), 1997, Nov; 76(6): Up To Date: pr : Approach to the adult with fever of unknown origin Etiologies of fever of unknown origin in adults Clinical manifestations and diagnosis of adult Stills disease Treatment of adult Stills disease

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Tbc- diagnostikk hos barn. Overlege Hussain Yassin

Tbc- diagnostikk hos barn. Overlege Hussain Yassin Tbc- diagnostikk hos barn Overlege Hussain Yassin Anamnese Klinisk vurdering Utredning Tuberkulose forløp kan deles til 5 stadier Stadium I: Eksponeringstadium Stadium II: Smittestadium (latent tbc stadium)

Detaljer

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Bakgrunn Hemoglobinmolekylet er en tetramer som består av 4 globinkjeder, der sammensetningen av kjedene varierer

Detaljer

13. Infeksjoner og idrett

13. Infeksjoner og idrett Kapittel 13 Infeksjoner og idrett 177 13. Infeksjoner og idrett Forfattere Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, dr. med, Infektionskliniken, Gävle sjukhus

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis Oslo universitetssykehus HF ME/CFS-Senter Postadresse: Trondheimsveien 235 0514 Oslo Sentralbord: 02770 Org.nr: NO 993 467 049 MVA www.oslo-universitetssykehus.no Veileder i forbindelse med utredning av

Detaljer

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11

Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11 Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11 Akutt sykdom er den vanligste årsaken til at barn tas med til lege, og legen har da tre hovedoppgaver: Den viktigste

Detaljer

Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema

Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema HISD 80714:2007.. Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema Veiledning 22. november 2007 KITH 15/07 Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

Pasienteksempel: Mann 51 år

Pasienteksempel: Mann 51 år HOVEN LEGG Carl Morten Levy (spesialist i allmennmedisin, fastlege Larvik) Helle Hager (avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, SiV) Einar Vigeland (avdelingsoverlege radiologisk avdeling, SiV) Pasienteksempel:

Detaljer

Del 2 praktisk tilnærming

Del 2 praktisk tilnærming Del 2 praktisk tilnærming Auskultasjon hos små barn 100 barn innlagt for nedre luftveisinfeksjon (88 hadde bronkiolitt) Wheeze; samsvar mellom 2 erfarne barneleger Ja Nei Totalt Ja 13 14 27 Nei 2 7 9 Totalt

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN IntronA 3 millioner IE/0,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett hetteglass med injeksjonsvæske

Detaljer

5: Sjøgrens syndrom. Hvilke pasienter skal fastlegen behandle?

5: Sjøgrens syndrom. Hvilke pasienter skal fastlegen behandle? 5: Sjøgrens syndrom Hvilke pasienter skal fastlegen behandle? : Sjøgrens syndrom. Siccabesvær : Sjøgrens syndrom? Henvisningspraksis / DD-refleksjoner Diagnostikk i 2 linje./presentasjon av Prosedyre utarbeidet

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Hva er det? Juvenil spondyloartropati utgjør en gruppe kroniske inflammatoriske sykdommer hos barn der betennelsen angriper ledd (artritt)

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE Informasjonen er utarbeidet av Ås kommune ved helse og sosialetaten i samarbeid med oppvekst og miljøetaten. Den er basert på faglige

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer