mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode Modell N Serie nummer Kode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode"

Transkript

1 mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode

2 - 2

3 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet gjennom hele dets liv. Fra oppstart til skrotning. Skulle manualen komme bort kontakt produsent / Importør for å skaffe deg en ny. Eventuelt kan den LASTES ED FRA VÅR HJEMMESIDE PÅ ETTET: Gratulerer med valget av et mase produkt. Som en ledende aktør er vi glad for tilliten ved å velge et av våre produkter, Mase Generators tilbyr et stort spekter av aggregater med effekt fra 1 KVA bærbart aggregat til stasjonær modeller opp til 1600 KVA. Mase dekker en rekke ulike spesial felt som sveis nødstrøm båt modeller. Mase startet i 1970, i Cesena. Vi er representert over det meste av verden med lokale importører og et nasjonalt service nettverk. Vår fabrikk i Cesena er på 1 6,000 kvadratmeter Mase Generators begynte sin historie med produksjon av 500 Watt, lett kompakt bærbare og stillegående modeller som gjorde mase velkjent i aggregat verden. Siden den gang har kvaliteter som lav vekt høy ytelse lavt lydnivå vært vårt kjennetegn. Mase er en innovativ produsent som har et høyt krav til kvalitet. Våre produkter er satt sammen av høykvalitets komponenter fra velkjente underleverandører. Vår utviklings avdeling jobber konstant med å videre utvikle våre produkter slik at de til en hver tid er blant markedets ledende. Aggregatet som du her har anskaffet, er frukten av lang tradisjon og vel prøvet ingeniør kunst. Optimalisert I forhold til kundenes krav og ønsker innenfor rammen av hva som er mulig med dagens teknologi og produksjons midler. Manualen vil gi deg riktig og viktig innformasjon for optimal bruk og utnyttelse av dette aggregatets resurser. Har du spørsmål vedrørende innholdet kontakt oss. Lykke til med bruken av aggregatet. Lokal representant i orge: MASE Strømaggregater AS Telefon Telefaks Web Produsent: MASE GEERATORS S.p.A. Via Tortona, Cesena (FC) Italy Tel Fax Tel Fax Tekniske data, informasjon, grafiskdesign: utført av: Mase Generators Technical Office MASE GEERATORS SPA FORBEHOLDER SEG RETTE TILÅ MODIFISERE OG EDRETEKISKE SPESIFIKASJOER UTE VARSEL. DETTE I HEHOLDTIL GJELDEDE FILOSOFI OM KOTIUERLIG UTVIKLIG OG FORBEDRIG AV VÅRE PRODUKTER. MAUALE ER PRODUSERT AV MASE OG BESKYTTET AV ITERASJOAL ÅDSVERK LOVGIVIG. UAUTORISERT KOPIERIG OG BRUK AV DEE MAUALE ELLER DELE AV DE ER IKKE TILLATT, UTE ETTER SPESIELL AVTALE. REPRODUCTIO IS PERMITTED WITHOUT WRITTE AUTHORIZATIO OF THE MASE GEERATORS SPA. - 3

4 BRUKSDEFIISJO GEERELLIFORMASJO Rett bruk Øvrig risiko Symboler på aggregatet Sikkerhets merking Generell fare Fare ved aggregatet i drift Brannfare Fare for hørselsskade Fare for eksos forgiftning Brann og eksplosjons fare Fare ved manglende bruk av personlig værne utstyr Fare ved start av motor Fare ved elektro magnetisk stråling Fare for elektrisk støt Skade ved feil lagringlting Referansedokumenter Referanse reglement Merking Identifikasjon av aggregatet GEERELLKARAKTERISTIKK Oppbygning Instrument panel Jordfeilvernoghovedstrømsvern Kontakter (Ekstra utstyr) (400V) Tekniske data Derating område temperaturer og høyde ISTALLASJO Generelle installasjons kriteria Viktig innformasjon Inspection of materials Sikkerhets standard for diesel motor Fondamentering Ekos Ekos rør Ekos rør design Ventilasjon Drivstoff system Elektriske koblinger Kabel dimensjon Kabel tilkoblinger Jording Utendørs installasjon Innendørs insatallasjon BRUK AV AGGREGATET Forberedendekontroll Fyllingavdrivstoff Batteri Start Bruk av aggregatett Stopping ød stopp VÆRVARSELSIGALER Bskyttelse mot kortslutning og overlast Kontakt panel (Ekstra utstyr) Jordfeil vern (ekstra utstyr) Motor overvåknings modul VEDLIKEHOLD Forberedende 6.2 Motor vedlikehold Bytte olje Bytte olje filter Bytte diesel filter Lufte drivstoff linjen Luftfilter rengjøring/erstatning Støv utskiller Kjølevæske kontroll Batteri kontroll Inn og utluft kanaler Periodisk vedlikehold Perioder uten bruk UREGELMESSIGHETER,ÅRSAK OG UTBEDRIG Hvordan bestille reservedeler TRASPORT, LAGRIG, LØFTIG, HÅDTERIG OG PAKKIG Transportog lagring løft og håndtering av pakket aggregat Løfting med kran Løfting med truck Versjon med henger Sakte gående Pakking GARATI ASVAR Garanti Ansvars begrensning SKROTIG Sikker deponering av maskin og service deler KOBLIGSSKJEMA Koblings skjema Koblings skjema

5 DEFIISJOER Manualen inneholder en del tekniske termer. Her kommer en definisjon på en del av dem: - Aggregat En sammenmontasje av en forbrenningsmotor og en generator sammenbygget for å produsere strøm 230V 50Hz - Bruker system Bestående av strømkilde og brukerens utstyr inkludert brytere værn og kabling. Spredernett mellom strø mkilde og forbruker. - Kategori 1 elektrisk system Et elektrysk system hvor spenningen overstiger 50 V og er lavere enn 1000 V inklusive generator spenning. - Last (belastning / forbruk) Summen av alle forbrukere tilkoblet aggregatet - Hoved sikring (termisk) Hovedsikring som åpner ved termisk overbelastning. - Jordfeilbryter Sikkerhets anordning som løser ut ved jordfeil. - Kyndig person En person med teknisk bakgrunn og kunnskap. Som trygt kan utføre service og vedlikehold, kjent med farene ved arbeide mekanisk og elektrisk utstyr - Autorisert MASE spesialist (spesial trenet person) En person som har adekvat trening, er fagmessig kompetent til å utføre job formidlet av mase. Personen har trening fra mases service kurs og er vel inneforstått med de farer som er forbundet med service og vedlikehold på et mase aggregat. En fagutlært mekaniker er ikke automatisk å anse som en autorisert mase service person. - Leverandør Produsent og eller; forhandler lokal importø r. Den som har levert maskinen utstyret og eller service og tjenester til samme. - Kontroll En kontroll funksjon / handling som aktiveres etter et signal (kontroll variabel) for å utføre en bestemt handling - Manuell kontroll år en handling eller parameter setting påvirkes av en persons manuelle påvirkning - Automatisk kontroll En kontroll funksjon / handling som aktiveres automatisketter et signal (kontroll variabel) som produseres av systemets kontroll system(sensorer) for å utføre en bestemt handling uten behov for handling av en person. - Fare Kilde til mulig skade eller helse. - Beskyttelse Deksel eller beskyttelses innretning som avsikkerhets hensyn eranbragtforå beskytte brukerog personell(mennesker) mot potensiell fare eller skader. - Kapsling (innkapsling) Del av konstruksjonen som skjermer utstyret mot spesifikk ekstern påvirkning og beskytter mot kontakt. - Dårlig forbindelse / dårlig kontakt Kan oppstå i strøfø rende punkter ved manglende kapsling, som fø lge av skade eller hærverk. Spesielt der kapsling isolasjon ikke er tiltenkt å være åpnbart, dette kan oppstå ved skade eller destruksjon. Oksidasjon eller manglende kontroll av tiltrekning kan også medføre dårlig forbindelse. - 5

6 - Direkte kontakt Kontakt mellom strømførende deler og personer. - Kontroll krets Krets som styrer maskinens funksjoner. - Utstyr Generell term som ofatter: utstyr og ekstrautstyr og materiell som benyttes i furbindelse med elektrisk installasjon. Indikerer fare og at spesiell oppmerksomhet må vies for å unngå alvorlig fare som kan medføre skade og mulig død på personell En tistandsom kan oppstå Ilivsløpettilen maskin/aggregate som kan medførerisiko forskadepå materiell personell og medføre økonomisk tap. produktet. Inndikerer at spesiell oppmerksomhet må vises for å unngå omfattende skader på Spesielt viktig innformasjon Instruks Les manualen nøye før bruke eller du utfører noen form for service eller vedlikehold på aggregatet. Periodiskvedlikehold må utføres av kvalifisert personell med riktig kompetanse og opplæring. Installasjonen of fø rste i gang kjøring må utfø res av autorisert personell. I gang kjø ring uten sertifisering medfø rer brudd på garanti bestemmelsene, og medfører at garantien ikke lenger er gjeldende. - 6

7 Bruksområde: Ahggregatet er laget for å produsere strøm I henhold til de begrensninger som er gitt av av produsenten oppgitt i spenning og vatt på typeskiltet. Les denne manualen nøye før bruk av aggregatet. Brudd på spesifikasjonene, instruksjonene vil medføre brudd på garanti reglene. Aggregatet skal installeres av autorisert personell / forhandler som skal ta i gang kjøring og fylle ut garanti kortet. Denne manualen er utformet av produsenten, og er en del av leveransen, definisjoner I henhold til Directive 98/37/EC; Innformasjonen gitt I denne manualen skal dekke all bruk og håndtering av aggregatet. Den gir innformasjon til alle personer som skal håndtere og betjene aggregatet i dets livstid, frem til forskriftsmessig skrotning og gjennvinning. Manualen inneholder essensiell innformasjon og instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold. Så vel som for sikkerhet. Manualen er en del av aggregatet og må oppbevares, og gjøres tilgjengelig for alle brukere. Manualen må følge maskinen dersom den overdras til ny eier. Dette aggregatet krever autorisert installasjon. Installatøren vil ved installasjonens slutt sette maskinen i drift og utstede et sertifikat på at aggregatet er korrekt installert i henhold til gjeldende normer og regler. Manualen definerer formålet med aggregatet og dets konstruksjon og inneholder instruksjon for sikker ok rett bruk. Ved å følge manualens retningslinjer, garanteres sikkerheten for personell og utstyr. Det gir rett drifts økonomi og sikrer levetiden som maskinen er bygget for. Tegningene i manualen er eksempler. Selv om tegningene / illustrasjonene i denne manualen avviker fra din modell, vil dette være på områder av begrenset viktighet og der det kun omhandler prinsippet. år det kommer til farge koder og sikkerhets detaljer er all informasjon korrekt. For enkelt å kunne søke hjelp og veiledning I forbindelse med service og installasjon er denne manualen delt inn I ulike seksjoner relatert til de ulike delene/prinsippene I aggregatet og dets virkemåte. Konstant produkt utvikling kan medføre modifikasjoner som ikke er fanget opp I denne manualen år det kommer til farge koder og sikkerhets detaljer er all informasjon korrekt. Ved usikkerhet kontakt importør, eller se etter oppdatert informasjon på Om du får et problem med dette produktet eller med dokumentasjonen ta kontakt med produsenten: Mase Generators SPA, eller lokal representant MASE Strømaggregater AS for assistanse og siste utgave av manualer. Se alternativt eller Om du får et problem med dette produktet eller med dokumentasjonen ta kontakt med produsenten: Mase Generators SPA, eller lokal representant MASE Strømaggregater AS for assistanse og siste utgave av manualer. Se alternativt eller - 7

8 1 GEERELL IFORMASJO 1.1 Rett bruk Aggregatet er egnet for uavhengig produksjon av strøm. Innenfor spennig og effekt område deklarert av produsenten. Annen bruk av maskinen er forbudt å på egen risiko. Aggregatet er laget for å kunne brukes uten konstant tilsyn, dog må periodisk tilsyn skje I henhold til service beskrivelse. Drifts begrensninger: - Drifts temperaturer: -10 C (14 F), +40 C (104 F) - relativ luftfuktighet: 30% - 90% - Aggregatet er egnet for bruk ombord I båt. Alle installasjoner skal godkjennes av mase eller mases autoriserte installatører. Oppstart uten godkjenning vil medføre brudd på garanti bestemmelsene og maskinen er deretter uten garanti. Uautorisert modifikasjon er ikke tillatt av sikkerhetsgrunner. Kun originale reservedeler må benyttes for å opprettholde garantien, og bevare konformitet med bestemmelsene som aggregatet er bygget etter. Kun mase service personell eller teknikere utdannet fra,mase har adekvat og tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å utføre service på en forsvarlig og økonomisk måte. Bruk av annet personell skjer på egen risiko, og mulighet for dekning av reklamasjon / garanti frafaller. Mase vil ikke dekke service utført av annet personell enn de som er oppnevnt av mase for å utføre service oppdrag. 1.2 Øvrig risiko Aggregatet er produsert med til gjeldende sikkerhets regler som omfatter aggregater I gjeldensde CE direktiver, og standarder. Dette ekskluderer ikke risikoen for: - Skade forårsaket ved kontakt med varme deler I forbindelse med vedlikehold. - Skade forårsaket ved elektrisk sjokk I forbindelse med vedlikehold. På elektrisk panel. - Risiko forbundet med lange perioders utsettelse for støy fra aggregatet. - Risiko ved kontakt med væsker fra aggregatet (drivstoff/smøre medier) I forbindelse med vedlikehold. - Risiko for brann forbundet med drivstoff fra aggregatet. Med bakgrunn i aggregatets virkemåte og funksjoner, er det viktig å påpeke at selv om aggregatet er bygget testet og sertifisert etter gjeldende direktiver og normer. Er det av største viktighet å påpeke at kun riktig og hensynsfull bruk av aggregatet kan garantere for sikkerheten. Følg derfor alle instruksjoner i denne anvisningen nøye. Les gjennom hele manualen før bruk, ta ikke aggregatet I bruk dersom noe er uklart. Kun din egen aktsomhet kan garantere din sikkerhet. - 8

9 SIKKERHETS ISTRUKSJOER Elektromekaniske utstyr inklusive aggregatet, brytere og betjenings utstyr / tilleggsutstyr kan påføre personskade og mulig død dersom det installeres brukes eller vedlikeholdes av uautorisert og utrenet personell. Slik bruk eller handling kan sette mennesker i fare og medføre skade eller død. For å unngå skader og ulykker, er det viktig å sette seg inn i de potensielle farer og risiko forbundet med bruk og vedlikehold. Opptre aktsomt og benytte utstyret med forsiktighet. Oppbevar denne manualen tilgjengelig for brukerne av aggregatet og sørg for at alle operatører setter seg inn i bruken og sikkerhets regler. Manualen inneholder ulike nivåer for sikkerhet:: Danger, Warning, Caution. 1.3 Sikkerhets symboler Danger: Indikerer fare og at spesiell oppmerksomhet må vies for å unngå alvorlig fare som kan medføre skade og mulig død på personell Warning: En tilstand som kan oppstå I livsløpet til en maskin / aggregate som kan medføre risiko for skade på materiell personell og medføre økonomisk tap. Caution: Inndikerer at spesiell oppmerksomhet må vises for å unngå omfattende skader på produktet. * Andre symboler i manualen Spesielt viktig innformasjon Instruks Tilleggs utstyr som ikke er standard ved leveranse Les manualen nøye før bruke eller du utfører noen form for service eller vedlikehold på aggregatet. Periodisk vedlikehold må utføres av kvalifisert personell med riktig kompetanse og opplæring. Installasjonen of første i gang kjøring må utføres av autorisert personell. I gang kjøring uten sertifisering medfører brudd på garanti bestemmelsene, og medfører at garantien ikke lenger er gjeldende. - 9

10 1.4 Symboler på aggregatet Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod.46274

11 1.5 Sikkerhets symboler Symolene advarer brukeren mot farer som kan medføre skader. Les nøye hva de ulike symbolene betyr og hvilke forholdsregler du må ta beskrevet I denne manualen Om noen av merkene faller av eller blir uleselige erstatt dem med nye. Det er eiers annsvar å sørge for at alle sikkerhetssymboler er på plass. Merkene er tilgjengelig fra nærmeste mase forhandler Fare symboler HOT PARTS Beskrivelse Varm motor og eksos system.fare for alvorlige skader eller dødikke utfør arbeide på aggregatet før det er tilstrekkelig avkjølt.servicing exhaust system.varme deler kan medføre alvorlige skader eller dødikke berør varm motor og mootor deler! Motoren blir varm når den er i drift. Eksos deler blir ekstremt varme.varm kjølevæske og damp. Før man åpner lokk I kjølekretsen la motoren kjøles tilstrekkelig ned. Løsne dekselet med stor forsiktighet, for å løse ut trykket. Utilsiktet start, kan medføre alvorlige skader eller dødaggregatet startes med fjern kontroll. For å hinder utilsiktet start sett nødstopp bryteren I av (OFF) koble fra negative batteri pol(-) på start batteriet. All service må utføres av trenet mekaniker, med autorisasjon fra MASE.Koble ut aggregatet. Utilsiktet start, kan medføre alvorlige skader eller dødfør arbeide på aggregatet koble ut aggregatet ved følgende prosedyre:1 ) Koble fra eventuell batterilader tilknyttet start batteriet 2) Koble fra begge batteri kabler negative (-) først. 3)Koble negative til sist når du skal tilkoble aggregatet.følg denne instruksen slik at det ikke skjer utilsiktet start fra fjernkontrollen eller annet utstyr om bord når det utføres service på maskinen.farlig spenning og roterende deler. Fare for alvorlige skader eller død. Aggregatet må kun kjøres med alle sikkerhets deksler på plass.bevegelige deler Roterende delerfare for alvorlige skader eller dødaggregatet må kun kjøres med alle sikkerhets deksler på plass.hindre Brann Bruk korrekt drivstoff (Diesel) Stopp aggregatet / motoren før fylling Ved søl av drivstoff fjern dette umiddelbart Sørg for å holde brennbart materiale I god avstand fra aggregatet til en hver tid. Også når det ikke er i bruk! Sjekk regelmessig og før hver start for drivstoff lekkasjer. Lekkasje kan medføre brannfare

12 Fare symboler Beskrivelse Hindre brann Fare for alvorlige skader eller død Start Start alltid aggregatet uten belastning aggregate / landstrøm vender I (0) Ved utilsiktet start kan strøm fra aggregatet medføre person skade eller død. Hold aggregatet i god avstand fra byggings konstruksjoner og brennbart materiale., Varme fra eksos og aggregatet kan medføre brannfare. Unngå gnister og åpen flamme ved fylling av drivstoff. Brann og eksplosjon kan medføre alvorlig person skade eller død. Brann Fare for alvorlige skader eller død Ved brann. Ikke åpne kapslingen Slukk brannen ved å tømme brannslukkerens innhold gjennom hullet indikert ved merke. EKSOS SYSTEM Karbon monoxide. Fare for alvorlige skader eller død Eksos systemet må være lekasjefritt, og inspiseres regelmessig etter hver oppstart. Karbon monoxide forgiftnings symptomer. Carbon monoxide forgiftning kan medføre kvalme svimmelhet og død. Karbon monoxide er en giftig gass som fines I eksos fra aggregatets motor. Inspiser eksos anlegget. Carbon monoxide forgiftning kan medføre kvalme svimmelhet og død. I tillegg til rutine kontroller installer detektor for karbon monoksid. Konsulter båtbyggeren for hensiktsmessig plassering av sensoren, før aggregatet settes i drift. Test sensoren I henhold til produsentens beskrivelse. Installasjon av eksos systemet. Carbon monoxide forgiftning kan medføre kvalme svimmelhet og død Følg følgene forsiktighets regler ved bruk og installasjon av aggregatet. Monter eksos utløpet slik at det ikke kan komme inn I gjennom ventilasjons luker eller luft inntak til frisklufts anlegg I båten. Ved tvil kontakt båt produsent. Monteres eksos utløpet for nære vann vil vannet kunne blokkere eksos strømmen og påvirke motoren. Det kan også medføre stø plager. - 12

13 Fare symboler Beskrivelse Eksossystem Carbon monoxide. Aggregat i bruk. Fare for alvorlige skader eller død Carbon monoxide er en farge og luktløs giftig gass. Den vil ved innånding kunne fore til død.. Vær spesielt oppmerksom på eksos gass ved oppankring og I stille vær hvor gassen letter lar seg akkumulere. Sørg for at eksosen vender bort fra andre båter. Farlig spennig / Elektrisk sjokk (støt) Farlig spenning. Motor i drift. Fare for alvorlige skader eller død Aggregatet må kun kjøres med alle sikkerhets deksler på plass. Jording av aggregate.. Farlig spenning kan medføre skade eller død. Elektrisk sjokk (støt) er mulig når strøm er til stede. Sørg for å skru av hovedstrøms værnet slik at alle koblinger er spennings løse, og stopp aggregatet før elektrisk arbeide påbegynnes. Sørg for at aggregatet er forskriftsmessig jordet. Alle elektriske installasjoner skal utføres av autorisert elektriker. Unngå all kontakt med elektriske komponenter når du star I vann eller på våt grunn. Koble fra aggregatet. Farlig / høy spenning volt kan medføre alvorlig skade eller død. Koble aggregatet fra elektrisk. Skru over automat sikringen eller koble fra hovedstrøms kablene (230V) kobles kablene fra skal de ende termineres for å unngå kontakt med eventuelt spenningsføring fra anen strøm kilde enn aggregatet.. Farlig / høy spenning volt, i forbindese med servive og inspeksjon / vedlikehold kan medføre alvorlig skade på utstyret eller personer i værste tilfelleeller død. Benytt ikke nødstopp bryteren istedefor å skru av automat sikringen. Batteri kortsluttning. Eksplosjon kan medføre alvorlig skade eller død. Kortsluttning kan medføre alvorlig skade eller død / skade på materiell og personer. Koble fra batteriet før installasjon,vedlikehold og service. Ta av alle personlige smykker før vedlikehold Koble fra batteriets negative (-) pol først. år batteriet kobles fra. Koble til batteriets negative (-) pol først. år batteriet kobles til. Koble aldri batteriets negative (-) pol til positive pol (+) på start solenoiden. - 13

14 Fare symboler Beskrivelse BATTERI Kom ikke I kontakt med batterisyre Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av batteri installasjonen. Hold området rundt batteriet godt ventilert. Installasjonen skal være gnist beskyttet, og sikret fra åpen flamme. år motoren går lades batteriet. Dette kan utvikle hydrogen gass (knallgass) denne gassen er lett antennelig. Batterisyre er giftig. Kontakt med siren kan medføre skader og død. Kontakt med batterisyre kan medføre permanent skade på øyne hud og klær.unngå all kontakt, bruk egnet værne utstyr.. Bruk værnebriller. Ved kontakt skyll øynene med mengder av rent vann og oppsøk kyndig medisinsk hjelp. Unngå at batterikablene kommer bort I hverandre. Ikke sjekk batteriet ved å lage en liten kortslutning som gir gnist!! Er batteriet frosset lad det opp etter tining. Et frossent batteri er ofte ødelagt. Kontroller batteriet nøye, ved belastnings tester for å se om det er I orden. Ved lang lagring sør for vedlikeholds ladning av batteriet. VERETØY Utsett ikke huden for Diesel. Vær nøye med å ikke utsette deg for Diesel direkte på huden. Dette kan fremkalle irritasjon, og allergisk reaksjon. Se opp for diesel spray fra Diesel under trykk. Om du kommer I kontakt med diesel under trykk kom raskt til medisinsk behandling. Se opp for skitt fra rengjøring med luft. Bruker du trykkluft til rengjøring påse at du har egnede vernebriller for øynene. Løse partikler kan skade ubeskyttede øyne

15 1.6 Referanse dokumenter Bruker instruksjonene til hver maskin består av en samling dokumentasjon. Hvor denne manualen representerer en generell del. Følgende dokumentasjon følger normalt med: a CE deklarasjon b Aggregatets bruks og vedlikeholds manual(denne) c Motor bruks og vedlikeholds. d Liste over mase Service Centere. e mase Garanti sertifikat. f Garanti kort. g EPA sertifikat (Motor produsentens) 1.7 Reference regulations and legislative provisions Aggregater bygget av mase, ment for bruk innen Europa og den europeiske union(eu) bygget i henhold til gjeldende CE direktiv, og utstyrt med et adekvat CE sertifikat. ( EC Declaration of Conformity.) E 12601: Regelverk for forbrenningsmotor drevet aggregater. 98/37/EC med relevante tillegg: Essensielle maskinkrav for sikkerhet og helse (HMS) EU s Maskin direktiv. Directive 2006/95/EC (73/23/EC og tillegg I henhold tildirektiv, 93/68/EC): Garanti for sikkerhet for elektrisk materiell til bruk innenfor spesifisert spennings nivå Lavspennings direktiv E : Elektriske maskiner. 1.8 Merking Aggregatets typeskilt inneholder alle nøkkeldata I henhold til ISO 8528 og reglene for EC merking. Her er kopi av typeskiltet som sitter på kabinettet for hvert aggregat. 1.9 Identifikasjon av aggregatet 1 Modell navn 2 Modell kode 3 - Serie nummer 4 - Effekt 5 - Frekvens 6 Effekt faktor 7 Spenning(volt) 8 Styrke (A) 9 - Beskyttelsesgrad 10 - Isolasjonsklasse 11 Maks område temperatur 12 Maks høyde (m.o.h) 13 - Klasse 14 Produksjons år 15 Produsentens adresse 16 - Vekt Code Serial n Rated power 3F KVA declared frequency Hz Rated power factor Cos.Ø Rated voltage V Rated current A Degrees of protection IP Class of insulation Temp. max of use C Altitude max. of use m V A Performance class year of manifacture Mass Kg 16 Maskin kode, serie nummer og produksjons år skal alltid oppgis ved kontakt med produsent eller service stasjon / forhandler - 15

16 2 GEERELLE DATA Aggregatet er designet som en dedikert båt modell. Den er bygget på en 3000 omdreiningers luftkjølet diesel motor fra Yanmar. Det er spesielt lagt vekt på drift i et aggressivt miljø, spesiell skjerming av kabinett og alle elektriske komponenter med henblikk på korrosjon. Aggregatet har også en avansert motor overvåkning, som stopper motoren ved feil som manglende oljetrykk og overoppheting. IS 2.6 er spesielt lyddempet og har et avansert lydkabinett. Som gir vibrasjonssvak gange. Generatorener selvmagnetiserende og selvregulerende av synkron type Aggregatets sammensetning Aggregatet er sammnsatt av følgende hovedkomponenter: Fast ramme 2 - Toppdeksel 3 - Sidedeksel 4 - Elektrisk tilkobling 5 - Festepunkt. 6 - ødstopp bryter 7 - Våt eksos utgang 8 - Vann inntak 9 - Drivstoff tilknytnining 10 - Luftfilter motor 11 - Peilepinne 12 - Sjøvannspumpe 13 - Intercooler radiator 14 - Starter 12V 15 - Turtals regulator 16 - Batteri(+) tilknytning 17 - Batteri(-)tilknytning 18 - Tilkobling fjern kontroll 19 - Zinkanode 20 - Disel pumpe filter 21 - Diesel pumpe

17 Kontroll panel for standard maskin Hvert aggregate er utstyrt med elektronisk betjenings panel for å styre aggregatet det har følgende: 1) Timeteller 2) Av knapp (OFF) 3) Start knapp (START) 4) På knapp (O) 5) LED indikator på/ O (Grønn) 6) LED indikator Generator strøm 220V(Grønn) 7) LED indikator oljetrykk (Rød) 8) LED indikator motor temperatur (Rød) 9) LED indikator generator temperatur (Rød) - 17

18 2.3 Tekniske data Modell IS 2.6 Maks effekt (LTP) 1 2 kw Kontinuerlig effekt (PRP) 2 1,7 kw Effekt faktor (Cos Φ) 1 Spenning 230 V Frekvens 50 Hz Beskyttelsesgrad IP 23 Maks område temperatur C - F Minimum område temperatur C - F Maks arbeidshøyde over havet (moh) m - ft Maks helningsvinkel (Periode på 3 minutter) 30 Maks helningsvinkel (Kontinuerlig) 20 Pumpe kapasitet 20-5,3 L/min - gal/min L ,6 mm - in. Mål B ,9 mm - in. H ,3 mm - in. Vekt kg - lbs Motor TYPE 4 Takts Diesel Produsent YAMAR MODELL L48 Slagvolum ,9 cm3 - in3 Maks effekt 4,2-3,1 HP - kw Antall sylindre 1 Blokk/topp materiale ALLUMIIUM Turtall 3000 rpm Turtalls regulator Mekanisk sentrifugal regulator Luftinntak Sug Drivstoff DIESEL Innsprøytings system Direkte innsprøytning Drivtoff tilførsel / matepumpe Elektrisk Maks sugehøyde for fødepumpe ,5 mm - in. Forbruk ved full last 0,8-0,21 L/h - gal/h Kjøling Luft / Vann Smøresystem Trykksmøring Oljesump kapasitet 0,8-0,21 L - gal Forbrennings luft volum 0,28-9,9 m 3 /min - cfm Lavspents anlegg 12 (negativ til jord) V START ELECTRISK START MOTOR 12-0,8 V - kw Startbatteri V - Ah Batteri ladekapasitet eget start batteri V - A Stoppsystem. SOLEOID Generator Type SYKRO, SELF-REGULATED Antall poler 2 Maks effekt 8,7 A Isolasjonsklasse H Spennings regulater Selvregulerende Spennings stabilitet ±10% Frekvens stabilitet ±5% Kjøling Luft / Vann (1) Limited - time running power (LTP) ISO It is the maximum power that, under the environment conditions established by the norm ISO 3046/1, the generator group it is able to disburse for a maximum of 500 hours for year, of which a maximum of 300 hours among the interval of maintenance prescribed by the builder. It is accepted the operation to this power conditions the duration of the group. An overload of the 10% is admitted only for regulation. (2) Prime power (PRP) ISO It is the available maximum power for a variable power cycle that the generator group is able to disburse for a boundless number of hours for year among the interval of maintenance prescribed by the builder and under the environment conditions established by the norm ISO 3046/1. The middle power during a period of 24 hours, doesn t have to exceed 80% of the PRP. An overload of the 10% is admitted only for regulation. - 18

19 3 ISTALLASJO 2 Aggregatet må kun installeres av autorisert og kvalifisert personell. Ved feil installasjon kan det oppstå skade på materiell log personell Plassering og drift Aggregatet må installeres i et godt ventilert rom, Det må sikres tilstrekkelig luft tilgang for motorens forbrenning. Rommet må ha tilstrekkelig akustisk dempning og ligge separate fra oppholdsrom. Aggregatet må plasseres på en slik mate at det er mulig å utføre periodisk ettersyn og vedlikehold. Best resultat får man ved å plassere aggregatet I maskinrommet. Dette forutsetter at betingelsene beskrevet over møtes. Aggregatet må ha tilgang til ren og støvfri luft.. Tilført luft på installasjonsstedet (område temperaturen) skal ligge mellom -5 C (23 F) and ~40 C (104 F). Relative luftfuktighet skal ikke overstige 50% ved maksimums temperatur ~40 C. Relativ luftfuktighet 90% ved ~20 C (68 F) og 100% ved ~25 C (77 F) er grense settende 3.2 Løfting Følgende prosedyre ved løft av aggregatet Plaser en løftestropp av adekvat kapasitet og serifisering (ref. 2) rundt eksos manifolden (ref.1) Feste av aggregatet Aggregatet må plasseres på et fundament egnet til å tale aggregatets vekt. Fundamentet må være solid slik at det ikke vibrerer og foråsaker støy. Ta ut hull for å feste rammen slik som vist i ref.3. mm [in.] 3.4 Ventilasjon Aggregatet er utstyrt med en Vann/ Luft varmeveksler inne i kapslingen. Dette reduserer luft behovet for aggregatet. Den eneste luften som skal tilføres er den som kreves for motorens forbrenning. Denne forbrennings luft hentes inn I kapslingen via inntaket som er I rammen (ref.4): Kontroller regelmessig og påse at dette inntaket til en hver tid er åpent og uten blokkering for å bringe luft uhindret inn i kapslingen! - 19

20 3.5 Kjølevannskrets Aggregatet kjøles via en åpen sjøvanns krets hvor sjøvannet sirkuleres gjennom en varmeveksler. Ved installasjon må det installeres en vanninntaks krets for å sikre aggregatet kjøling, sammen med en eksos krets for å evakuere vann og eksos ut. Vi anbefaler å benytte mase s eget montasje utstyr for å sikre rett funksjon og optimalt resultat. Vann inntaks sett kode Kapslet eksos sett kode Vann inntak Det fines to vanlige typer av vanninntak: Direkte inntak system (ref.1). Skjermet (ref.2). mase anbefaler direkte inntak system (ref.1), dette hindrer trykk på inntaks vannet. Aggregatet henter vann inn at vannpumpen genererer et suge vakuum. 1 2 Ikke sett noen form for beskyttelse / kapsling I forbindelse med direkte vanninntak Inntaks system (ref.2), kan fore til følgende problem: a - Ved montasje retning mot baugen av båten :når båten kjører og aggregatet ikke er I bruk kan det bygges opp et trykk som presser vann gjennom systemet og fyller aggregatet og dets eksos krets med vann. Vann kan komme inn i motoren gjennom eksos portene / ventilene og fylle motoren med vann. b - Ved montasjeretning akter over: Om aggregatet kjøres når båten kjører kan det oppstå et vakuum som medfører redusert vann tilgang og derved redusert kjøling. Dette kan medføre overoppheting av motor og generator. - 20

BRUKERMANUAL HOBBY B 2700

BRUKERMANUAL HOBBY B 2700 HOBBY B 2700 Advanced technology by Generator Generell informasjon Hensikt med manualen Symboler Liste over vedlagt dokumentasjon Kopi av CE dokument Referanse liste for direktiver Merking ( typeskilt

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630 INSTALLASJONS MANUAL N AUTOMATIKK BE22 Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630 INNHOLD 1 Instrumental panel... 4 1.1 Effekt kabel kobling... 4 1.2 Signal kabel kobling... 4 2 Jording... 4 3 Kontaktor sett kabel

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

mase mase IS 3.5 IS 5.0 GENERATORS cod.43040 BRUKSANNVISNING Rev.0 A.A. 12/01/2011 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 3.5 IS 5.0 GENERATORS cod.43040 BRUKSANNVISNING Rev.0 A.A. 12/01/2011 Modell N Serie nummer Kode I mase mase GENERATORS Modello / Modelo N matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 3.5 IS 5.0 Rev.0 A.A. /0/0 cod.43040 BRUKSANNVISNING Modell N Serie nummer Kode N MASE GENERATORS S.p.A. Via Tortona,

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

BRUKSANNVISNING MPF 16-22. Rev.5 A.A. 10-10 - 09 cod.42878. Tipo modello N matricola Codice

BRUKSANNVISNING MPF 16-22. Rev.5 A.A. 10-10 - 09 cod.42878. Tipo modello N matricola Codice BRUKSANNVISNING N MPF 16-22 Rev.5 A.A. 10-10 - 09 cod.42878 Tipo modello N matricola Codice N BRUKSDEFINISJON... 4 1 GENERELLINFORMASJON... 6 1.1 Rett bruk... 6 1.2 Øvrig risiko... 6 1.3 Symboler på aggregatet...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Marine Generator Sett 3 til 45 kva

Marine Generator Sett 3 til 45 kva Marine Generator Sett 3 til 45 kva BetaSet standard marineaggregat. Beta Marine har betydelig erfaring fra over 20 års produksjon av marineaggregat til ulike bruksområder: Kanalbåter, passasjerferger,

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Sveisemodeller KATALOG 2008. Hobbymodeller. Lydisolerte modeller. Båt modeller. Spesial modeller

Sveisemodeller KATALOG 2008. Hobbymodeller. Lydisolerte modeller. Båt modeller. Spesial modeller Sveisemodeller KATALOG 2008 Hobbymodeller Lydisolerte modeller Båt modeller Spesial modeller MASE STRØMAGGREGATER AS Postboks 295 Sentrum, 3701 SKIEN - HOBBYMODELLER Generator aggregatene tilbyr: Kompakt

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

BRUKSANNVISNING MPL 33 S MPL 44 S. Rev.4 A.A. 24-07 - 08. cod.42619

BRUKSANNVISNING MPL 33 S MPL 44 S. Rev.4 A.A. 24-07 - 08. cod.42619 BRUKSANNVISNING N MPL 33 S MPL 44 S Rev.4 A.A. 24-07 - 08 cod.42619 BRUKSDEFINISJON... 4 1 GENERELLINFORMASJON... 6 1.1 Rett bruk... 6 1.2 Øvrig risiko... 6 1.3 Symboler på aggregatet... 7 1.4 Sikkerhets

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.1 A.A. 25-11 - 08 cod.42630

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.1 A.A. 25-11 - 08 cod.42630 ISTALLASJOS MAUAL AUTOMATIKK BE22 Rev.1 A.A. 25-11 - 08 cod.42630 IHOLD 1 Instrumental panel... 4 1.1 Effekt kabel kobling... 4 1.2 Signal kabel kobling... 4 2 Jording... 4 3 Kontaktor sett kabel kobling...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Vinterpreservering av båt. Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget?

Vinterpreservering av båt. Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget? Vinterpreservering av båt Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget? Langturseilerkurs på FaceBook Arrangerer 3 t og 20 t langturseilerkurs Følg siden så får du

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

BRUKERMANUAL HOBBY B 6700

BRUKERMANUAL HOBBY B 6700 HOBBY B 6700 Tekniske data Aggregat Bredde Lengde Høyde Vekt Spenning Frekvens Strøm Effekt Motor 510 cm 670 cm 510 cm 82 kilo 230 Volt 50 Hz 21,7 A 5,0 KVA Luftavkjølt 4-takts OHV bensinmotor 1 sylinder.

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer