Projekters transplanterede livsgnist En undersøgelse af tre digitale netværk igennem Bruno Latours briller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Projekters transplanterede livsgnist En undersøgelse af tre digitale netværk igennem Bruno Latours briller"

Transkript

1 En undersøgelse af tre digitale netværk igennem Bruno Latours briller Skrevet af: Jesper Svenning Andersen Haakon Nergaard Bach.-programmet ved IMV Århus Universitet Vejleder: Randi Markussen

2 Forord Forord Når vi skriver at vi vil se på nettverk gjennom Bruno Latours briller er det sikkert noen som begynner å undre seg over hva det betyr. Digitale nettverk er jo i prinsippet usynlige, og saken blir jo ikke akkurat bedre hvis en prøver å se dem gjennom noen andres briller. De fleste har sikkert forsøkt å beskue verden gjennom bestefars monokkel eller tante Agathes hornbriller og opplevd den merkelige, svimle og kanskje litt kvalmende følelsen av at verden beveger seg rundt deg og ikke lenger er gjenkjennelig. Vel, forhåpentlig er det ingen som får kvalme av å lese denne oppgaven, og når det gjelder de usynlige nettverkene håper vi å kunne gjøre dem litt mere synlige. Som du kanskje allerede har lagt merke til, er deler av denne oppgaven skrevet på norsk. Oppgaven inneholder tegn, dette tilsvarer 24 normalsider (2400 tegn) Jesper Svenning Andersen har ansvaret for følgende avsnitt: Aktør-netverksteori (side 7) Sortekasser (side8, side 21) Obligatorisk passagepunkt (side 8, side 17) Forskrifter (side 9, side 19) Haakon Nergaard har ansvaret for følgende avsnitt: Negotiation, mediation & translation (side 9) Mediation (side 22) Resten er skrevet i fellesskap. 2/30

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Problemformulering...5 Metode...5 Struktur...6 In Theory You're Right...7 Aktør-netværksteori...7 Sorte kasser...8 Obligatorisk passagepunkt...8 Forskrifter...9 Negotiation, mediation & translation...9 Goal translation...11 Composition...11 Reversible blackboxing...12 Delegation...12 Three's a Crowd...14 Minitel...14 Teleguide...14 Bredbånd i Sverige...15 Down the Rabbits Hole...17 Obligatorisk passagepunkt...17 Forskrifter...19 Sorte kasser...21 Mediation...22 Goal Translation...22 Composition...23 Reversible blackboxing...24 Delegation...25 And the winner is...27 To infinity, and beyond...29 Litteratur /30

4 Indledning Indledning Det er noen ting i denne verden som aldri slutter å forundre. At det skjeve tårnet i Piza ikke har styrtet sammen, at julen kommer like overraskende hvert år, at noen kan leve av å selge kunst som kunne vært laget av et spedbarn, at noen kjøper den samme kunsten, at det alltid forsvinner sokker i vaskemaskinen og at noen prosjekter blir virkelige, mens andre forblir uvirkelige. Selv om det nok ville vært ekstremt interessant å utforske hvordan kunsten har utviklet seg i sameksistens med mennesket (og en og annen primat), ønsker vi i denne oppgaven å se på hvordan et prosjekt blir født og vokser opp, hvordan det gjennom en problematisk ungdomstid prøver å finne seg selv, og hvordan det lider en tragisk død i ung alder eller lever et langt og godt liv med fornuftig pensjonsoppsparing, villa, vov-vov 1 og Volvo. Internett? Jeg gi'r det to år... 2 Digitale nettverk utgjør en større og større del av våre liv. Et (pre-)moderne menneske kan ikke overleve en normal dag uten å være i kontakt med et eller annet digitalt nettverk. Vi har mobiltelefoner, kreditt-/betalingskort, digitalt fjernsynsnett, navigasjonssystem i bilen, trafikklys ved veinettet, digital styring av jernbanenettet, internett, digital styring av oppvarmingen av sommerhuset/hytten, overvåkningskameraer og digital adgangskontroll på arbeidet. Det skal gjøres en aktiv innsats for ikke å komme i kontakt med et av disse nettverkene i løpet av en dag. Langt de fleste av oss utnytter disse nettverkene for å gjøre vår hverdag lettere, men noen utnytter de samme nettverkene for å slippe unna hverdagen og bygger opp sin identitet rundt sin tilstedeværelse i nettverket. Det kan ikke være tvil om at vi blir mere og mere avhengige av digitale nettverk, både til kommunikasjon og forenkling av daglige gjøremål. Derfor er det interessant å undesøke hva som gjør et nettverk godt og vellykket. Et annet studie kunne være om disse værktøyene til latskap virkelig gjør livene våre enklere eller om de bare er demoner som gjør våre allerede kompliserte liv enda mere innviklet. Kanskje alt var mye bedre under krigen... "This story is about truth, beauty, freedom; but above all things, this story is about love." 3 1 Tilgi bruk av onomatepoetikon. Det ser jo unektelig morsommere ut med tre ord på rad som begynner med bokstaven v. 2 Legendarisk, nesten mytisk, utsagn fra ukjent dansk politiker. Uttalelsen kom på spørsmål om hvor viktig internett ble ansett for å være for Danmarks fremtid. 3 Ewan McGregor som Christian i begynnelsen av Moulin Rouge 4/30

5 Indledning Da vi studerer informasjonsvitenskap vil det være naturlig å arbeide med materiale som omhandler informasjonsteknologi og bruken av denne. Vi ønsker å fokusere på en kommunikasjonskanal som har vist seg å være viktig både for organisasjoner og enkeltmennesker, nemlig digitale nettværk. Selv om internett nok er det mest kjente nettværket, og det vi bruker mest i dag, finnes det andre nettværk som har vært tidligere ute eller har vært alternative løsninger til interenett. Så kan det virkelig være sant at et prosjekt lever sitt eget liv? Er levealderen bestemt allereder ved fødselen? Kan en aktør egenhendig ta livet av et prosjekt eller trenger han medhjelpere? Er et prosjekts verden fylt med like mye krig og elendighet som vår egen, eller kan et prosjekt få lov til å vokse opp i en verden uten Krig og fred og religion og politikk og sånn 4? Forhåpentlig kan vi få svar på noe av dette i løpet av de neste sidene av våre liv. Velkommen til bords, det er herved servert. Problemformulering Vi vil undersøke aktørene i tre utvalgte prosjekter og deres effekt på prosjektetenes skjebner, for gjennom dette å kunne beskrive et utvalg av Latours begreper og hvordan de kan benyttes. Metode Vi vil starte med å kikke på og sammenlikne det franske Minitel, det svenske Teleguide og bredbåndsutbyggingen i Sverige opptil og rundt århundreskiftet 5. Prosjektene er alle sammen digitale nettværk beregnet på forbrukere med innhold produsert av profesjonelle såvel som private aktører. Selvom nettværkene har samme grunnidé er det realtivt forskjellige i implementasjonen av denne idéen. Det er viktig å være oppmerksom på at prosjektene ikke ble startet opp på samme tid og derfor hadde vidt forskjellig teknologi tilgjengelig. Samtidig, og kanskje nettopp derfor, vil også aktørenes mål, forventninger og krav være forskjellige. For å undersøke disse prosjektene vil vi hovedsaklig bruke teori fra Bruno Latours arbeide. Disse værktøyene lar oss undersøke hvordan prosjektenes utvikling har vært og hva som har påvirket den. Da vi har begrensede muligheter til å innhente sikker empiri vil vi bruke den empirien som er tilgjengeliggjort gjennom tekster presentert i eksamensoppgaven og pensum. 4 Politisk satire, Anne-Kat Hærland, Aschehoug, Som presentert i Loveable Networks 5/30

6 Indledning Struktur Vi vil starte med å presentere empirien vi vil undersøke. Da denne er meget begrenset i omfang, og allerede er bearbeidet av andre, vil vi spare mesteparten av de dypere beskrivelsene til undersøkelsene senere i oppgaven. Som et springbrett til undersøkelsen vil vi gjennomgå de delene av Latours arbeide vil vil benytte i våre undersøkelser og hvordan vi har tenkt å bruke dem. Da Latours arbeide er meget omfattende er det selvfølgelig ikke mulig for oss i en oppgave av dette omfang å komme rundt det hele, men vi har utvalgt noen deler av hans arbeide vi synes er brukbare i undersøkelsen. I denne oppgaven er det undersøkelsen som vil bli viet mest oppmerksomhet. Det er også her vi finner våre individuelle deler. Undersøkelsen vil være en nøye gjennomgang av de valgte prosjekters liv og skjebner. Det er her vi setter Latours briller på så det kan være fornuftig å sette seg ned før denne delen. Ikke nødvendigvis fordi den vil framprovosere svimmelhet, men det er jo tross alt noen sider å lese. Til sist vil vi kort oppsummere noen av de hendelsene som kan være med på å avgjøre et prosjekts skjebne og hvordan de utspiller seg. Vi vil ikke utdele skyld, men heller hedre arbeidet og erfaringene som er gjort og la prosjektet hvile i fred. Hvem vet, kanskje det får et liv etter døden? 6/30

7 In Theory You're Right In Theory You're Right Vi vil i dette afsnit gøre rede for nogle af de centrale begreber i aktør netværks teorien. Aktørnetværks teorien blev udviklet af blandt andet John Law, Michel Callon og Bruno Latour. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Latours tekster om aktør-netværksteori og relaterede begreber. Aktør-netværksteori 6 Som navnet på denne teori antyder, har vi at gøre med en eller flere aktører i der er kædet sammen i et netværk. En 'aktør' i AT [Aktør Netværk] er en semiotisk definition en aktant, dvs. noget, der handler eller som får aktivitet fra andre. Den indebærer ingen særlig motivation fra menneskelige individuelle aktører eller fra mennesker generelt. En aktant kan bogstavelig talt være hvad som helst, hvis denne indrømmes at være kilden til en handling. 7 En aktør kan derfor være alt, lige fra en dør til en hest til en liter mælk (eller to) og begrænser sig derfor ikke kun til mennesker. Det vigtigste er ikke så meget hvad aktøren er, men hvad den gør. En aktør er hvad den er i kraft af dens relation til andre aktører. Netværket opstår ved hjælp af de forskellige aktører der på en eller anden måde interagerer med hinanden. Denne interaktion er ikke fysisk betinget, og derfor heller ikke afhængig af geografisk nærhed. Begrebet om netværk hjælper os med at ophæve geografernes tyranni i forhold til at definere rum, og tilbyder os et begreb, som hverken er socialt eller realt rum, men simpelthen forbindelser. 8 Så selvom en mor og hendes barn er fem meter fra hinanden kan de være adskilt af en rindende flod som gør at de ikke vil kunne nå hinanden. Og selvom el- og telefonnettet danner et infrastrukturelt netværk i Danmark, som fysisk ligger ved siden af hinanden, lever el- og 6 Aktør-nettverksteori 7 Latour, 2006, Side Latour, 2006, Side /30

8 In Theory You're Right telefonettet i hver deres vidt forskellige verdener. Aktør-netværksteorien fjerner derfor en række fysiske relationer som nær og fjern, indre og ydre, global og lokal. En aktørs størrelse er defineret ud fra antal forbindelser med andre aktører. Derfor kan aktørens størrelse øges og mindskes, og er ikke bestemt på forhånd. Aktør-netværket er et dynamisk netværk som forandres i takt med omverden og andre aktør-netværk. Da aktører ofte indgår i flere netværk vil en ændring i et netværk også skabe ændringer i et andet. Det interessante i aktørnetværksteorien er at se på de forskellige lag i netværket. Ved at gøre dette bliver det tydeligt hvordan de enkelte aktører har forskellige interesser alt efter hvilket netværk de er en del af. Sorte kasser The word black box is used by cyberneticians whenever a piece of machinery or a set of commands is too complex. In it s place they draw a little box about which they need to know nothing but its input and output 9 En sorte kasse vil derfor opføre sig ens hver gang medmindre der sker en fejl. En sort kasse kan være stort set alt lige fra en fabrik til en radio til et helt samfund. Ved fabrikken kommer der eksempelvis træer ind og papir ud. Det interessante i denne sammenhæng er ikke hvordan træerne bliver til papir, men at de gør det. Ens for de sorte kasser er dog, at når der sker en fejl opdages det i forbindelsen med en reparation hvor komplekst systemet er. En sorte kasse kan også indholde et helt netværk i sige selv. Før Einsteins relativitetsteori blev anerkendt var der et netværk af andre teorier og argumenter for og imod disse. Til sidst blev disse argumenter så samlet i en enkelt sort kasse, og først ved at betvivle denne teori åbnes der igen op for hele dette komplekse netværk. Man kan derfor bevidst åbne en sort kasse for at få en forståelse af kompleksiteten og eventuelle relationer til aktører som ikke umiddelbart er tydelige. Obligatorisk passagepunkt 10 I forbindelse med aktør netværks teorien er der forskellige passager man skal forcere for at netværket kan bestå. Disse kalder Bruno Latour for obligatoriske passage punkter. Som det ligger i ordet, er et obligatorisk passagepunkt et punkt som er nøvendig at passere for at komme videre i en given sammenhæng, eller for at kunne opretholde sin eksistens som aktør i et netværk. Ligesom en landmand der bliver nødt til at lægge marken brak i ny og næ for at ikke at ødelægge jorden, og 9 Latour, 1987, Side Latour, 1987, Side 128 8/30

9 In Theory You're Right derved miste sin rolle som landmand. En anden måde at forklare det obligatoriske passagepunkt på kunne være en billetkontrollør til en koncert. Han er et obligatorisk passagepunkt for dem der vil ind til koncerten, både i fysisk og i aktør-netværk forstand. Ser man på relationen imellem kontrolløren og hans chef, er kontrolløren derimod ikke et obligatorisk passagepunkt, da chefen blot kan afskedige ham hvis hun ikke bliver lukket ind. Men der er her også vigtigt at pointere at kontrollørens chef er et obligatorisk passagepunkt for kontrolløren i forhold til kontrollørens fremtid i stillingen. Det obligatoriske passagepunkt er derfor bestemt udfra relationerne imellem de forskellige aktører. Vi kan ved hjælp af de obligatoriske passagepunkter belyse nogen af de magtforhold der er til stede i et netværk. Forskrifter 11 Da aktører kan være alting, er dette samtidig en erkendelse af at alle ting er sociale i deres eksistens. Et eksempel på dette kunne være et elektronisk alarmsystem. Dette system substituerer en menneskelig handling da der i stedet for elektroniske sensorer skulle have siddet en vagt og holdt øje med huset. På samme måde som vagten ved hvilke mennesker der må komme ind i huset uden der bliver slået alarm, ved det elektroniske alarmsystem det også. Det vil sige dem der kender koden for at slå systemet fra. Systemet er ligeledes socialt betinget da ikke egner sig til folk med dårlig hukommelse, Alzheimers eller lignende. En menneskelig vagt ville derimod godt kunne genkende en person selvom denne person havde glemt at han/hun havde ansat en vagt. På samme måde siger den grønne mand ved en fodgængerovergang: gå over, bilerne holder tilbage for dig, men samtidig er den socialt betinget ved at den ikke hjælper blinde mennesker. Disse forskrifter kan bevidst være indlagt fra opfinderens/udviklernes side men kan også opstå af sig selv enten hvis opfinderen ikke har taget højde for en given situation eller modtageren ikke kan forstå tingens funktion. Opfinderen af den automatiske karuseldør havde måske ikke tænkt på at gangbesværede og kørestolsbrugere ville have svært ved at bruge den, eller at folk der havde travlt ville blive sinket af den. Forskrifter favoriserer derfor nogles behov og tilsidesætter andres. Negotiation, mediation & translation Selv om dette kan høres ut som oppskriften til en debatt i FN, er det faktisk ord som også kan brukes i denne oppgaven, og det med rette. Dette er nemlig krefter som er nødvendige for å gjøre et prosjekt virkelig. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor nettopp disse tingene er så viktige for et prosjekt. Vanligvis legges det kanskje mer vekt på det tekniske og markedsføring, men som vi vil se 11 Latour, /30

10 In Theory You're Right er det i virkeligheten forhandlinger, mediering og oversettelser som ligger til grunn. No technological project is technological first and foremost. 12 Ethvert prosjekt har behov for en gruppe dedikerte støttespillere eller disipler. Disse aktørene har sine viljer og mål som ikke behøver å være de samme selv om de slutter opp om det samme prosjektet. For at de skal fortsette å være interessert i prosjektet er det viktig at prosjektet og støttespilleren tilpasser seg hverandre. Altså så de forstår hvordan prosjektet kan virke positivt inn på deres mål og ønsker. F.eks. er det kanskje ikke intuitivt at en mobiloperatør er interessert i GPSposisjonering, men hvis hun gjennom et prosjekt av denne typen kan tilby nye tjenester til sine kunder eller få en større kontroll på sine kunder kan prosjektet være interessant. The only way to increase a project's reality is to compromise, to accept sociotechnical compromises. 13 Det er gjennom forhandlinger at aktørene kan påvirke hverandre 14. Forhandlinger kan fungere på mange måter. Det kan være diskusjoner på et prosjektmøte, en del som ikke vil virke i rollen den er tiltenkt eller det kan være en høylytt debatt i massemediene. Felles for dem alle er at de bidrar til å gjøre prosjektet mere virkelig 15. Sett at den tidligere nevnte mobiloperatøren støtter opp om GPSposisjoneringsprosjektet, men oppdager at produktet prosjektet leder fram mot blir for stort til å passe i en mobiltelefon eller på et SIM-kort 16. Dermed starter forhandlinger for å tilpasse produktet. Såfremt prosjektet ikke har mange andre store disipler vil det være nødvendig å etterkomme mobiloperatørens ønsker for å kunne bli mere virkelig. Internt i prosjektet begynner nå teknikerne forhandlinger med deler og teknologier for å etterkomme kravene om størrelse. Delene det forhandles med vil kanskje kreve en strømforsyning som ikke utvikler så mye varme og nye forhandlinger begynner. Det er på denne måten prosjektet utvikler seg fra å være en, kanskje til og med god, idé til å bli virkelig, et objekt. Mediasjon er rett og slett et begrep som beskriver hvordan to forskjellige aktører, med hver deres standpunkter eller mål, nærmer seg hverandre og blir til et gjennom et medie. Altså en mulig 12 Latour, 1996/2002, side Latour, 1996/2002, side Husk her at prosjektet og alle dens bestanddeler også er aktører. 15 Latour, 1996/2002, side SIM-kort (Subscriber Identity Module) er et kort som legges i mobiltelefoner for at mobilnettet skal kunne gjenkjenne abbonenten.. 10/30

11 In Theory You're Right løsning på problemet om hvilken del av en hybridskapning som bestemmer og hvordan aktørene endrer hverandre. Er det mobiltelefonen som sender SMS, eller er det mennesket? Og hadde mennesket overhodet lyst til å sende en SMS før det fikk fatt i en mobiltelefon? Goal translation 17 En agent (1) blir avbrutt i sin søken etter et mål og kommer i kontakt med agent 2. Hvordan kontakten oppstår er ikke avgjørende. En ny hybrid oppstår i krysningen av de to. Det vanligste er da at et nytt mål oppstår som ikke tidligere eksisterte i de to. Målet blir oversatt, agentene blir mediert, påvirker hverandre. En forbindelse som ikke tidligere eksisterte har oppstått sammen med et mål som ikke tidligere eksisterte. Agent kan være et vanskelig begrep å bruke i andre sammenhenger hvor aktørene er grupper, prosesser eller meninger. Derfor brukes aktant bedre i modellen. Sett at agent 1 er et menneske hvis mål er å møte en slektning. Målet er imidlertid vanskelig å nå da slektningen bor på et annet kontinent. Mennesket (agent 1) kommer da i kontakt med en telefon (agent 2), hvis mål er å ringe andre telefoner, og en menneske-telefonhybrid oppstår. Sammen med hybriden oppstår et nytt mål. Menneske-telefonhybriden ønsker å oppnå telefonisk kontakt med slektningen, som når hun tar telefonen vil bli en annen menneske-telefonhybrid. Dette målet kunne ingen av agentene ha oppnådd på egenhånd. Mennesket er ikke lenger bare et menneske, men et menneske som har hatt telefonisk kontakt med en slektning. Telefonen er på sin side ikke lenger bare en telefon. Den har blitt brukt av et menneske, den har ringt et nytt nummer, den er litt mere brukt, den har fått en ny bakteriekultur og hvis det er en mynttelefon har den blitt litt mere velstående. Composition 18 Denne betydningen av mediering innebærer en aktant som søker et mål den ikke kan nå. I søken etter målet forsøker agenten å forbedre seg selv med andre aktanter. Det blir aktantenes felles mål å oppnå den første aktantens mål. Et eksempel kan være et menneske som ønsker å fly kontrollert over en viss distanse. Dette kan hun ikke klare alene derfor søker hun etter agenter som kan inngå i en felles forbindelse som sammen kan nå målet. En stor stoffduk blir hentet inn. Den kan ikke alene hjelpe, så avstivere til 17 Latour, 1999, side Latour, 1999, side /30

12 In Theory You're Right duken innhentes. Nå kan skapningen fly, men hverken kontrollert eller langt nok. Dermed innhentes en styremekanisme. Dette løser problemet med kontrollen. En motor hentes inn for å oppnå distansen. Motoren er i dette tilfellet en sort boks hvilket bringer oss til den neste betydningen av mediering. Reversible blackboxing 19 Den omtalte motoren vil etter at den er inkludert i skapningen (som vi for enkelhets skyld nå begynner å kalle for et fly 20 ) bare eksistere uten at piloten eller de andre enhetene i flyet legger merke til den. Derfor bryter, oppmerksomhetssyk som den er, motoren sammen. En interessant situasjon oppstår. Motoren er plutselig ikke lenger bare en eller ingen. Den er en samling av andre enheter og sorte bokser. En gruppe mekanikere kommer styrtende til og inngår i samlingen som nå heter ødelagt motor. Mekanikerne trekker frem prosedyrer og teknikker som også inngår i samlingen. Ettersom arbeidet forløper avsløres nye enheter og andre sløres til igjen. Innen piloten kan slå seg sammen med flyet og fly igjen har motoren igjen blitt bare motor og mistet plassen i pilotens bevissthet. Delegation 21 Denne betydningen kan minne om oversettelse, men fungerer på et mere fundamentalt plan. Målet blir endret, samtidig som betydningen av målet også blir forandret. Et eksempel på dette kan være det å ta bussen uten å betale. Det at en bussreisende risikerer en bot er en oversettelse av: Jeg vil betale for utgiftene busselskapet har ved å transportere meg, til: Jeg vil betale for å spare penger. Det vil ikke være urimelig å tro at oversettelsen er lettere å forstå for de fleste mennesker, selvom handlingen, å betale billett, tilsynelatende er den samme er betydnigen av den forandret. Samtidig blir den bussreisende til en annen aktør. Han reiser gjennom kontoret til billttkontrollørende, forbi økonomiavdelingen til busselskapet og kanskje, ettersom hvilke lover som gjelder, innom politihuset og møter dets beboere. Billettkontrollørene, økonomene og politimennene er ikke tilstede i bussen, men allikevel påvirker 19 Latour, 1999, side Legg merke til at piloten ikke inngår i skapningen som kalles for fly, men de to kan ikke fly hver for seg. Dermed har flyet også blitt en black box og en agent i Interference-modellen. 21 Latour, 1999, side /30

13 In Theory You're Right de den reisende. Delegering betyr faktisk bare at en handling som er passert og den og dens aktører ikke lenger er tilstede, men at den stadig har effekt. Trusselen om en bot er en stand-in for aktørene som har skapt trusselen. Dermed kan aktørene være tilstede selv om de ikke fysisk er der. 13/30

14 Three's a Crowd Three's a Crowd Vores case er hentetet fra Peter Doberss' & Lars Strannegårds Loveable networks - a story of affection, attraction and treachery. Casen omhandler tre virksomheder udvikling inden for teleog IT-branchen. Vi vil her give en kort beskrivelse af hovedtrækkene i forløbene. Minitel De fransk ejede France Telecom lancere i starten 1980 erne et system de kalder Minitel. Systemet er en lille terminal man slutter til telefonstikket og kan bruges til at få forbindelse med telefonnummerdatabasen. Hurtigt kom flere tjenester til, såsom bankoverførsel og booking af rejse mm. I 1983 begynder man at distribuere terminaler gratis ud i stedet for telefonbøgerne. To år efter er der 1 million kunder. Projektet er statsstøttet i tolv år og får generel meget positiv kritik på grund af brugervenligheden. I 1995 bliver projektet profitabelt. I 1998 er der femten millioner kunder, femogtyvetusinde tjenester og indtægter på 6,5 milliarder franske franc. Teleguide I 1989 får svenske Televerket, IBM og Esselte øjnene op for Minitel og forpligter sig sammen til at investere 120 millioner dollars i et projekt de kalder Teleguide. Teleguide skulle bygge på et eksisterende system kaldet Videotex der var beregnet til professionelle brugere. Videotex skulle således tilpasses så det kunne bruges af den brede befolkning. Allerede et år efter nedjusteres forventningerne til Teleguide fra 1 million terminaler til og budgettet reduceres med 75 procent. Det forventes at de femhundredetusinde kunder skal bruge 1 milliard dollars svarende til hundrede minutter om måneden. Samtidig forventes det at Teleguide giver overskud i 1994 og at der på dette tidspunkt er 2 millioner terminaler i brug. Allerede året efter, i 1991, bliver forventningerne om overskud ændret til Teleguide vil ikke sammenlignes med Minitel mere, da de er mere teknisk avanceret. Samme år begynder pressen at skrive at man ikke kan motivere folk til at bruge 25 dollars for noget man kan gøre gratis. Da Esselte mener at et Teleguide er for stor en pengesluger går de ud af samarbejdet. Da bliver dog alligevel iværksat en stor marktingskampagne samme år. I 1992, dvs. tre år efter opstart har Teleguide kunder. Der bliver bestilt terminaler og pc adaptere og teleguide forventer at der skal komme kunder til Teleguide i løbet af året. I sommeren 1992 har de kunder. Endnu engang for Teleguide hård kritik af pressen. Televerket begynder at lægge 14/30

15 Three's a Crowd mere vægt på at udvikle tjenester, men allerede i oktober samme år trækker Televerket sig ud af Teleguide. I december virker det svenske Posten interesseret i at købe Teleguide, men i januar 1993 afviser de dog at købe. I Februar lukker og slukker Teleguide med et antaget tab på 50 million dollars. Bredbånd i Sverige Historien om den svenske bredbåndsdrømmen startet tidlig i 1990 da Televerket 22 begynte testing av fibernett i en liten svensk by. Forsøket ble startet for å vise at en moderne og stabil infrastruktur gir billigere og bedre tjenester. I løpet av begynnelsen av det samme tiåret ble telebransjen i Sverige privatisert. Televerket ble til det statseide firmaet Telia og flere andre firmaer fikk muligheten til å trå inn på markedet. I 1994 nedsatte Stockholm by en IT-kommisjon. Denne skulle utrede mulighetene for et moderne nettverk i Stockholm og fremme bruk av moderne kommunikasjonsmidler. Kommisjonen skulle også hjelpe med å standardisere kommunen og andre tilknyttede virksomheter med å standardisere kommunikasjonskanalene. Det var et mål at det skulle finnes kjernekompetanse på IT-området i det offentlige. Som et resultat av IT-kommisjonens arbeide blir STOKAB stiftet. Virksomheten eies av det offentlige og skal bygge et omfattende nettverk i Stockholm by. Med denne innsatsen håper kommunen å kunne tiltrekke større, moderne virksomheter som har behov for en sterk infrastruktur. Etter å ha studert privatiseringen av telebransjen i England beslutter STOKAB seg for å legge ned kabelgater for at det ikke skal være nødvendig å grave opp gatene hver gang en ny kabel skal strekkes er også året hvor IT får en plass i politikken. Carl Bildt sender mail til Bill Clinton, og tre dager senere lanserer han idéen om en nasjonal IT-kommisjon. Med dette blir det hittil ukjente akronymet IT akseptert i pressen som en erstatning for det tidligere brukte EDB 23. En utfordring for internettutbyderne er å oversette de tekniske spesifikasjonene i de nye nettverkene til noe alminnelige kunder kan forstå. Begrepet båndbredde blir lånt fra radio for å forklare at store pakker kan passere, og uttrykket informasjonsmotorvei blir brukt for å fortelle at det er snakk om høyere hastigheter enn kundene hittil har vært vant til. Ordet bredbånd blir først brukt i 1997 i en annonse 22 Nå Telia 23 Elektronisk databehandling 15/30

16 Three's a Crowd Telia rykket inn før en konferanse om fornyelser i den offentlige sektoren. Denne forsimplede måten å gjøre den gemene svenske oppmerksom på bredbåndets fordeler er nok en vigtig grunn til at den private befolkningen har tatt bredbåndet til seg. Det profesjonelle markedet har latt seg begeistre av den velutviklede og hurtige infrastrukturen og presset igjen det offentlige til å fortsette å snøre Sverige sammen med fibernett. Flere internettutbydere og kabelutbydere kom til og tilbød stadig flere og mere fordelaktige tjenester. Den kanskje mest kjente er BredbandsBolaget (B2) som også har fått forgreninger i Norge (Bredbåndsfabrikken). 16/30

17 Down the Rabbits Hole Down the Rabbits Hole Det er her vi sætter vores undersøgelse af de tre nettværk igang. Undersøgelsen er begrebsmæssig opdelt for lettere at kunne se forskellene og lighederne. Samtidig bliver det lettere at forstå begrebernes betydning og brugsområder. Vi vil prøve at kortlægge nogle af dem i følgende afsnit. Det vil give en forståelse for hvor bredt aktør-netværksteorien rammer og hvordan det kan bruges. Obligatorisk passagepunkt This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill - you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes. 24 For at både Minitel og Teleguide kan bestå som netværk bliver de nødt til at have kunder. Kundeerhvervelse er et obligatorisk passage punkt for de to netværk. Det er selvfølgelig meget indlysende, men det leder os hen til hvordan disse kunder skal blive ved eller komme til netværkerne. Tjenesterne der bliver udbudt af blandt andet banker, rejsebureauer, postordrefirmaer mm. er altafgørende for om kunderne kan se en fordel i at skifte til terminalerne i stedet for at bruge eksisterende løsninger. Derfor bliver tjenesterne eller tjenesteudbyderne også et obligatorisk passagepunkt for Minitel og Teleguide. Teleguide forsøger til en vis grad at eliminere dette passagepunkt ved selv at begynde at udvikle tjenester. Et tredje obligatorisk passagepunkt spiller også ind på kundegruppen, nemlig prisen. Da terminalerne tilbyder kunderne mange af de samme tjenester som kunderne kan tilgå via andre medier (bl.a. text-tv og telefon) bliver Teleguide og Minitel nødt til at tilbyde noget mere end de eksisterende medier. Prisen er et obligatorisk passagepunkt i flere sammenhænge. På den ene side er prisen et obligatorisk passagepunkt for kunden der skal bruge terminalen. Hun kan ikke komme uden om at skulle betale penge for de forskellige tjenester og abonnementer. Hvis prisen er for høj, vil hun overveje andre alternativer. På den anden side bliver prisen et obligatorisk passagepunkt for Minitel og Teleguide da de ikke kan overleve uden nogen form for indtjening. Prisen bliver derfor en afvejning for Minitel og Teleguide om at få sorte tal på bundlinjen (på sigt) og samtidig sørge for at kundene fortsat er villige til at betale den pris de har sat. 24 Laurence Fishburne som Morpheus i filmen Matrix 17/30

18 Down the Rabbits Hole Da bredbånd er en helt ny teknologi, bliver udbyderne nødt til at passere et ret væsentligt obligatorisk passagepunkt, at skabe et netværk af deres fiberkabler, så de svenske husstande kan få internetforbindelse. Dette er en ting som Teleguide slipper for da de blot bygger videre på Videotex netværket og derfor slipper for en stor omkostning. Sex is not the answer. Sex is the question. "Yes" is the answer 25 Det er tankevækkende at efter et par års brug af Minitels terminalerne er halvdelen af trafikken sexrelateret. Spørgsmålet er så om sex et obligatorisk passagepunkt for netværket. Dvs. at der skal være sex for at alle de andre tjenester skal slå igennem og derved sikre netværkets eksistens. Ifølge Maslow 26 er sex et primærbehov og derfor vigtig på linje med luft, vand og mad. Til trods for dette er sex ikke tilgængelig i supermarkedet hvor vi får dækket nogen af de andre behov. Derfor kan det vise sig at være en vigtig tjeneste da brugeren ikke behøver at involvere andre, eller forlade sin bolig, for at få sit behov dækket. To start, press any key... Where's the Anykey?" 27 Som overnævnte citat afslører, kommer vi ikke uden om en enkelt ting der er uhyre vigtigt i forbindelse med at implementere en ny teknologi, og det er oplæring. Hvis kunderne ikke forstår at bruge den nye teknologi vil de aldrig tage den til sig. Her ser vi også hvordan en aktant ikke behøver at være et fysisk ting, men her er et psykisk element. Dette er endnu et væsentligt obligatorisk passagepunkt da Teleguides terminal blev beskyldt for at være for kompliceret. Derfor er oplæringen et obligatorisk passagepunkt for kunderne for at de kan bruge den nye teknologi. Hvorfor skulle bruge kræfter på at overkomme en teknologisk forhindring, når man kan opnå samme resultater ved at bruge en teknologi som man kender? Derfor kan man med rette sige at det bliver et obligatorisk passagepunkt for Teleguide at gøre deres terminaler brugervenlige i forhold til at erhverve/beholde kunder. På grund af at terminalerne ikke er brugervenlige, er det kun muligt for nogle mennesker at bruge dem, hvilket vi vil komme ind på i næste afsnit. Umiddelbart opfattes knudepunkter i et netværk som mere magtfulde. Tag et elværk, det leverer strøm til adskillige huse og områder, og bliver derfor et knudepunkt som besidder meget magt. På 25 Swami X 26 Behovspyramiden 27 Homer Jay Simpson i The Simpsons 18/30

19 Down the Rabbits Hole samme måde ses det også ofte, at i sociale netværk er det også dem med flest forbindelser der har den største grad af magt. I aktør-netværk er det dog ikke sådan. Som vi kan se i med de forskellige obligatorisk passagepunkter vi har fremhævet, har de en meget stor magt og samtidig har de utrolig få forbindelser i forhold til de andre aktører. Forskrifter "I am a servant of the Secret Fire, Wielder of the Flame of Anor; you cannot pass. The dark fire will not avail you, Flame of Udûn! Go back to the Shadow. You cannot pass! 28 Eftersom Teleguides terminalers interface var meget kompliceret opbygget var det kun muligt for teknisk kyndige folk at bruge dem. På den måde kommer terminalen til at spille en social rolle. Den udfører altså en menneskelig handling på flere forskellige måder. Terminalen taler kun et sprog som superbrugere kan forstå og siger på den måde: superbruger: ja tak, lægmand: hold afstand. Terminalen har derfor en social favorisering af superbrugere. En normal bruger vil altså føle sig uvelkommen eller ligefrem føle sig mindre intelligent fordi terminalen taler et sprog brugeren ikke kan forstå. Samtidig vil mange mennesker måske ikke føle at den lille, underlige terminal 29 udviser samme form for sikkerhed og pålidelighed ved eksempelvis bankoverførsler. Da terminalerne som sagt har en social favorisering vil en såkaldt superbruger opleve samme situation på en helt anden måde. Han vil netop opleve at terminalen siger: jeg er portalen til ny og spennende teknologi, jeg kan hjælpe dig til at finde det du skal bruge. Igen kommer der frem hvor forskelligt aktører kan opfattes i et netværk alt efter hvilken vinkel det ses fra. Det har sikkert ikke været hensigten at diskriminere nogen, men det er ofte i nye at teknologier sådanne forskrifter sker ubevidst fra udviklerens side. Man kan så sige at der højst sandsynligt har været en manual med til terminalen, men denne har for det første sikkert også haft samme social negligering og for det andet; hvem læser manualerne? I forlængelse heraf kan terminalerne også indeholde en forskrift som udviklerne ikke kan gardere sig mod. Teknofobiske og konservative mennesker vil altid have et forbehold overfor ny teknologi og det er netop dét terminalen vil signalere. For disse personer vil deres telefon derfor signalere et budskab i retningen af: jeg er nem at bruge, du kender mig, jeg kan det samme som terminalen, bare enklere. 28 Gandalf i J.R.R Tolkiens, Lord of the rings The fellow ship of the ring, bog 2, kap Doberss og Strannegård, 2001, side 9 19/30

20 Down the Rabbits Hole Selve terminalnetværket eller ideen omkring det, substituerer menneskelige handlinger. På terminalen kan man få oplyst informationer om bankkonti og bestille rejser. Dette foregår elektronisk og er en erstatning for menneskelig handlinger. Effekten af dette frygtede rejsebranchen og valgte derfor, i lighed med andre, ikke at udbyde tjenester i Teleguides netværk af frygt for at blive totalt erstattet af en maskine. En stor forskel i forholdet mellem Mintel og Teleguide ligger netop i at terminal systemet i Sverige kommer efter at pc en har begyndt sit indtog. Derved bliver den forskrift der ligger i de to terminaler meget forskellige. I Frankrig fik terminalen samme forskrift som bredbåndet i Sverige. Nemlig en ny teknologi og nye muligheder på en enkel og hurtigt måde. Netop fordi at pc en er kommet til Sverige da terminalen lanceres bliver forskriften ændret til en mystisk maskine der kan det samme som andre medier bare på en mere kompliceret måde. Dette er endnu et godt eksempel på hvordan den samme ting kan have vidt forskellige forskrifter alt efter hvilken tid og rum den indsættes i. Netop derfor mener vi at der ikke længere er tale op den samme aktør længere da konteksten terminaler indsættes i er så vidt forskelligt og de handlinger terminaler derfor udfører også bliver forskellige fra hinanden. Bredbåndet benytter sig af en forskrift til at sælge idéen om deres hurtigt internetforbindelse. Mange hjemmesider med billeder og videoklip kræver nemlig en hurtig forbindelse hvis man ikke vil sidde og vente i uendelighed før siden kommer frem. Det er således hjemmesiderne der har en forskrift om at man ikke kan komme ind på siden hvis man ikke har en hurtig forbindelse. Samtidig vil nogen derved føle at forskriften også hentyder til at man ikke følger med udviklingen og ikke kan blive en del af denne hvis man ikke har en hurtig forbindelse. Selvom om det måske lyder meget som om et obligatorisk passagepunkt er forskellen at man godt kan bruge internettet uden den hurtige forbindelse, men da forholdet mellem manglende tålmodighed og behovet for hastighed er proportionalt, synes det som uundværligt med en hurtig forbindelse. Igen kan der drages paralleller til Teleguide hvor man netop godt kan undvære terminalen, da de samme services, eksempelvis nummeroplysning, godt kan tilbydes på andre måder end ved hjælp af terminalen. En forskrift kan både være med til at gavne livstiden for, og udviklingen af, et produkt, men samtidig kan det også være med til at slå produktet ihjel. Det er tydeligt at en forskrift kan være 20/30

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

Neuropedagogikk. -eller muligheter om du vil. Roy Gundersen Kristiansand PPT

Neuropedagogikk. -eller muligheter om du vil. Roy Gundersen Kristiansand PPT Neuropedagogikk -eller muligheter om du vil. Roy Gundersen Kristiansand PPT Kaj Struve (2011), etter Luria (1975) og Goldberg (2003): - Hjernen er plastisk, hvordan kan dette utnyttes i nevropedagogikken?

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Samtaler med barn og unge Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Fortællingernes betydning Narrativ = Fortælling Mennesket er aktivt fortolkende væsener. Vi bruger fortællingen til: at skabe en ramme

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Designvejledning. Papirlinie

Designvejledning. Papirlinie Designvejledning Papirlinie Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 4 Indhold 1 Brevpapir 6 Stregsystemet 6 Fortrykt brevpapir 6 Afsenderinformation 6 Typografi

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Oktober 2015 Søndag 11. oktober: Skilsmisse er tema i alle landets statskirker. Teksten er fra Markus 10, 2-9; «Det Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille». Vi hadde

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Veiledning til bildegalleri

Veiledning til bildegalleri Eiker padleklubb Veiledning til bildegalleri For: Eiker padleklubb Revision: 2013-04-14 By: Michael Schollert Om dette dokumentet Dette dokumentet ment som en veiledning til alle brukere av EPK sit bildegalleri.

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene 1 Uttrykk & Følelser Mål: Barna vil lære om de tolv følelsene, samt lære hvordan å gjenkjenne dem hos seg selv og andre. For veldig små barn begynner vi med mer vanlige følelser som: Glad, Trist, Sint,

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring 09.09.13 Lørenskog kommune Line Tyrdal Agenda 09.09 Hvorfor vurdering for læring ( VFL)? Hva VFL er ( og hva det ikke er...) Vurderingskultur Elevinvolvering og egenvurdering Sarah

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Tromsø. Oktober 2014

Tromsø. Oktober 2014 Tromsø Oktober 2014 Psykologspesialist Ulrika Håkansson ulrika håkansson 1 Hva er et barn? ulrika håkansson 2 Hva kan en nyfødt gjøre? http://www.youtube.com /watch?v=k2ydkq1g5 QI ulrika håkansson There

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn

Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn Innledende om bønn En sterk tro på bønn, og et levende bønneliv i forhold til Gud, er en forutsetning for å kunne stå i en framgangsrik, kristen tjeneste over tid.

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

SCRAPLIGHTS. responsibly reimagining cardboard boxes

SCRAPLIGHTS. responsibly reimagining cardboard boxes SCRAPLIGHTS responsibly reimagining cardboard boxes 2 3 Seth Grizzle vandt sin første farvekonkurrence som 8 årig, mens Jonathan Junker dimitterede som cykelrytter på omtrent samme tidspunkt. De har kendt

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer