TENK FORM OG ROM PÅ EN NY SKAPENDE MÅTE ISOLASJONEN BREMSER IKKE LENGER EN BYGNINGS DESIGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TENK FORM OG ROM PÅ EN NY SKAPENDE MÅTE ISOLASJONEN BREMSER IKKE LENGER EN BYGNINGS DESIGN"

Transkript

1

2 Prosjekt: Gilman Ordway Building Ved å bruke bl.a. Icynene som en del av den miljømessige prosjekteringen, er denne bygningen ved Woods Hole Research Center, utvalgt til et av de Top 10 Green Projects av American Institute of Architects (AIA) og dens komite for miljø (COTE) TENK FORM OG ROM PÅ EN NY SKAPENDE MÅTE ISOLASJONEN BREMSER IKKE LENGER EN BYGNINGS DESIGN Prosjektering av yrkesbygg gir mange presise utfordringer, som ikke kan løses av en hvilken som helst type isolasjon. Trafikkale forhold, akustiske hensyn, lyskilder og estetiske kvaliteter, er utfordringer som bare så vidt skraper i overflaten. Hva med tak som svetter (kondenserer), korrosjon, fuktighet og lite effektive varme og kjølesystemer? Dette kan løses med en uhildet testet isolasjon, som er hydrofobisk og danner en luftbarriere, og som gjør jobben riktig og enkelt. Icynene isolasjonsystem, lar deg designe uten å kompromisse. Den er ideell for tre-,og eller stålrammekonstuksjoner, hvor Icynene leverer en perfekt tilspasning for enhver utforming. Ulikt isolasjonsmatter, tilpasser Icynene seg til uvanlige geometriske former og sørger for en kontinuerlig beskyttende barriere, som betyr at man på en utmerket måte reduserer luftlekkasje, miniserer gjennomgang av luftbåret fuktighet og optimerer energieffektiviteten. 100% vannblåst og miljøvennlig ( Det brukes vann som drivgass når det skumisoleres.) Icynene sprayes på vegger, tak og gulv, hvor det utvider seg 100 ganger sin tilførte mengde og herder i løpet av sekunder. Når det først er herdet, forblir isolasjonsmaterialet mykt og fleksibelt nok, til at det ikke løsner og danner åpninger som ødelegger for lufttettheten. Et isolasjonsmateriale som ikke kan brukes til å stoppe luftlekkasje, vil være lite egnet til å løse de felles helse- og økonomiske anliggender med utette bygninger. Varmeisolering, luftkvalitet, energiforbruk, lyddemping og en bygnings levetid, blir alle negativt påvirket av ukontrollert luftlekkasje. Integrering av Icynene, som en del av en gjennomført design strategi, har vist seg å være et effektivt verktøy, som tillater arkitekter/prosjekterende å gi deres oppdragsgivere de fordeler som følger med et kontrollert inneklima.

3 INNENDØRS LUFTKVALITET OG PRODUK- TIVITET FEM STRATEGIER FOR DESIGN AV FØRSTEKLASSES BYGNINGER 1. STRATEGI FOR INNEKLIMAETS KVALITET U.S Department of Energy og Rocky Mountain Institute (RMI) har gitt ut en rapport som dokumenterer øket produktivitet og redusert fravær blant arbeidstakere og studenter, som bruker grønne bygninger. Det er publisert hundrevis av uttalelser om helse- og produksjonsfordeler, som resultat av å bruke grønne design strategier. Et eksempel gir William Pape, en av grunnleggerne av VeriFone (amerikansk verdensomspennende selskap).han rapporterer at atten måneder etter VeriFone ansatte begynte å arbeide i en bygning, som var rehabilitert for å redusere innendørs forurensing og dermed forbedre inneklimaet, så gikk fraværet ned 40% og produktiviteten opp mer enn 5%. Pape bemerker at sunne arbeidsplasser har gjort mer for å øke produktiviteten enn all verdens bredbånd.*i Astma som kan relateres til arbeid innendørs, er en av de mest vanlige diagnoser for luftveis sykdommer i USA.*ii I henhold til American Thoracic Society, kan 15% av alle tilfeller med astma blant voksne, relateres til arbeidsplassen. Basert på dette estimat kan omtrent 1,3 millioner astma tilfeller blant voksne i USA, tilskrives inneklimaet i bygninger. Næringslivsledere ønsker bygninger, hvor brukerne kan tilbys sunne forhold som, minsker luftforurensingen, bedrer sanseinntrykkene (varme, akustikk, syn) og hever den menneskelige komfort, produktivitet og utførelse. Disse forhold kan man oppnå ved å isolere med Icynene. Det være seg, fra bygninger beregnet til helseforetak og til museumsbygninger, så bygger Icynene opp om strategien til inneklimaets kvalitet, for de prosjekterende, ved å peke på årsakene til helsefarlige bygninger og syk bygning syndrom (SBS). Dette teppet av myk skumisolasjon, Icynene, danner en kontinuerlig isolerende barriere som fullstendig forsegler rundt elektriske bokser og andre gjennomføringer, hvor man ellers finner en av årsakene til at luft passerer. Icynene danner selv ingen åpninger eller sprekker, noe som ellers avdekkes av en mindre god utførelse med matter. Brukerne vil sette pris på et inneklima fritt for trekkfulle områder, uønsket lyd, og annet irriterende som bringes med uteluften, slik som allergener og annen forurensing. Icynene er et ypperlig valg av isolasjon for bygninger til helseinstitusjoner, hvor stoffer som støv og pollen må begrenses, siden de utgjør en trussel for mottagelige immunsystemer. Icynene hjelper også til å opprettholde overtrykket på poster hvor det behandles kritiske sykdomstilfeller. Kombinert med riktig mekanisk ventilasjon, er Icynene det ideelle utgangspunkt for en sunnere bygningsmåte, hvor brukerne kan kontrollere kvaliteten på luften de puster inn. Ved å integrere Icynene med tilpasset HVAC-system, sikrer man at luften alltid er i skikkelig bevegelse og at det er tilstrekkelig med luftskifter i bygningen. Så langt vi kan se, er Icynene fremtidens isolasjonsteknologi. Det er det perfekte valg for bygninger laget av stålkonstruksjoner, hvor man ønsker et isolasjonsmateriale basert på energieffektivitet, lydreduksjon og hvor man ikke behøver å slite med fuktighetsproblemer senere. Del Bonds, President, Inter-Steel Structures, Seattle, WA. SYK BYGNING SYNDROM (SBS): ÅRSAK- ER OG KJENNETEGN De fire hovedårsaker, eller medvirkende faktorer til syk bygning syndrom er; utilstrekkelig ventilasjon, kjemiske forurensinger fra innendørs kilder (lim, rengjøringsmidler, flyktige gasser), kjemiske forurensinger fra utendørs kilder (eksos) og biologiske forurensinger (bakterier, mugg, pollen, virus). Kjennetegn for SBS er blant annet; hodepine, irritasjon i øyne, nese og hals; tørr hoste; tørr hud og kløe; svimmelhet og kvalme; konsentrasjonsvansker; tretthet; og sensitivitet mot lukter. De fleste som klager, rapporterer at plagene blir lettere når man forlater bygningen man har oppholdt seg i.*iii

4 2. STRATEGI FOR STYRING AV FUK- TIGHET Luftlekkasje utgjør så mye som 99% av fuktighetens bevegelse i en bygningskonstruksjon.* iv Reduksjon av luftstrømmen gjennom bygningsskroget er den mest effektive metode for å designe en sunn, varig, god og tjenlig bygning. Med en integrert myk skumisolering og et luftbarriere system som Icynene, oppnår man en bemerkelsesverdig reduksjon av luftbevegelsen, inn og ut av bygningskonstuksjonen Den lille fuktigheten som normalt beveger seg via diffusjon (omtrent 1%) forsvinner fra omgivelsene ved naturlige tørkesykluser (se Fig.1) Icynene er så effektiv til å redusere kondensering, økende fuktighet og grobunn for mugg, at det ofte er beskrevet brukt til museumsbygg, kunstgallerier og bibliotek, hvor kontrollen med fuktigheten er en viktig del av konserveringen for verdifulle samlinger. En del av planen for sunn risikoanalye, er en aktiv holdning til å redusere mugg. Det betyr at man tidlig tar forholdsregler mot det potensialet det er for mugg, og dermed utelukker mulige rettstvister. Feilkonstruksjoner og klager på mugg fortsetter å stige, og listen over saksøkte er mange ; Byggmestere, entreprenører, underentreprenører, arkitekter og andre prosjekterende, er bare noen få av de grupper som kan bli involvert i saker om muggproblemer som bringes til retten. Siden mugg kan stamme fra nær sagt hvilken som helst del av en bygningskonstruksjon, er det vesentlig å ta med riktige materialer og systemer i byggebeskrivelsen. Arkitekter og rådgivende ingeniører som beskriver produkter med høy standard til sine prosjekter, setter standarden for helhetlig beskyttelse. Icynene, i særdeleshet, tar seg av fuktighetsproblemene på flere områder i byggeprosessen uten å skape forsinkelser, eller være til hinder for den frihet man trenger for å designe en bygningskonstruksjon i sin helhet. 3. STRATEGI FOR ENERGISPARING Energi representer den største enkeltstående utgift i en kontorbygning. Ved å redusere energiforbruket 30%, øker man faktisk netto driftinntekt (NOI) og bygningens verdi med 5%. * v Unødig sløsing med store mengder energi, er lett å unngå ved å implementere energieffektive fremstående produkter, som Icynene, og dette kan spare eiere av næringsbygg så mye som 50% hver måned. ET GODT EKSEMPEL: UTMERKET ENERGI- PROSJEKTERING I ET HOSPICE BYGG Icynene ble valgt som isolasjonsmateriale til Rose Cherry s Home, et bygg for hospice, beliggende i Ontario, Canada. God design var i fokus på prosjektet, og Urbana Architects Corporation (HOK Worldwide alliance partner) valgte Icynene fordi det er et materiale som er hensynsfull mot miljøet og helseaspektene ved hjemmet. Icynene s lufttettende egenskaper, reduserer tilfeldig luftlekkasje til et minimum, og gjorde derfor at man kunne installere et mindre og billigere, i stedet et stort og dyrt HVAC-system. Til tross for at dette bygget krever et vesentlig høyere enn normalt luftskifte pr. time (6ACH) for å minske og fjerne forurensing, viste en energianalyse at driftskostnadene av HVAC- anlegget var 37% mindre, enn om bygningen var isolert på konvensjonell måte.*vi Icynene gjorde at det kunne benyttes et mindre HVAC-system, som bruker mindre energi til å varme opp og kjøle ned bygningen, og dette resulterte i billigere utstyr så vel som mindre løpende utgifter. Fuktighetstransport via diffusjon, sammenlignet med fuktighetstransport via luftlekkasje. Figur 1: Nesten 99% av fuktigheten går gjennom luften, mens diffusjon representerer bare 1% av den totale fuktighetsflyten. Diffunderende fuktighet går gjennom kledning/forhudning og isolasjon, til bygningens innside hvor det fjernes lett fra luften med ventilasjonssytemet. 4. STRATEGI FOR MATERIALVALG Det å velge et isolasjonsmateriale som kan være en del av en varig god arkitektur og design, er en utfordring. En virkelig grønn isolasjon, tar ikke bare hensyn til farene som kommer fra det ytre miljø, slik som luftforurensing og stigende energikostnader, men den understreker holdbare grunnprinsipper på følgende måter: MATERIAL SAMMENSETNING Som et grønt bygningsprodukt, er Icynene et ideelt utgangspunkt for et sunt innendørs miljø. Det er den eneste isolasjonen som er sertifisert av Envirodesic, en organisasjon, som er anerkjent for å være med å bedre U-VERDI OG ENERGISPARING: EN LEKK HISTORIE Forskere i bygningsfysikk har funnet ut at luftlekkasje har større innvirkning på energiforbruket enn U-verdien. Faktisk, bidrar luftlekkasje til så mye som 50% av en bygnings energitap.*vii Bygningsdesign som fremhever lufttetting, innebærer mye større potensiale for energisparing enn lavere U-verdi. Mens U-verdien er et mål for et isolasjonsmateriales varmegjennomgang (konduksjon), måler den ikke luftstrømning (konveksjon). Luftlekkasje og -, eller luftstrømning skaper et inneklima som ikke kan kontrolleres av brukerne, og derfor beskrives innemiljøet enten for varmt eller for kaldt, for trekkfullt eller for støyende. Alle disse elementene bidrar til lite komfortable rom og redusert produktivitet. LUFTTETT LØSNING FOR BYGN- INGSSKROG MED HØYVERDIGE MATERIALER Siden U-verdi ikke gir uttrykk for et isolasjonsmateriales egenskaper mot luftlekkasje, må prosjekterende og tiltakshavere se på andre materialegenskaper for å avgjøre hvilke produkter som er passende for en sunn, energieffektiv design for bygningskonstruksjonen Luft- og vanndamp gjennomtrengningen for et isolasjonsmateriale, måles ved luftlekkasje enheten (m s Pa). Et isolasjonsmateriale som har åpninger, sprekker og riss, etter det er montert, tillater bevegelse av luft inne i hulrommene og når fuktighet beveger seg gjennom bygningsskroget kan det oppstå problemer. I tillegg, hvis den fuktige luften beveger seg utenfra og inn i bygningen, må AC-anlegget gå ekstra lenge for å fjerne fuktigheten. Dette resulterer ikke bare i øket energiforbruk, men det kan også være en trussel mot inneklimaets kvalitet.

5 Ved å redusere tilgangen på fuktighet, øker også levetiden på bygningskonstruksjonen og systemene inne i den. Icynene skaper ikke vansker for bruken av andre bygningsmaterialer, men utfyller heller begrensningene til andre materialer og arbeidsutførelser. PROBLEMER MED STÅL BYGNINGER ER AVVERGET Oppe til venstre... : Wat Paknam Temple, Japan Oppe til høyre... : Galleria Hi Brand kjøpesenter, Seoul, Korea Nede til venstre... : Yanzhou sportssenter, Kina Nede til høyre... : Mashiko skogmuseum, Japan luftkvaliteten i hjem over hele Nord- Amerika. Icynene bruker vann som sin eneste drivgass for å skape et miljø fritt for skadelige utslipp, når det er herdet. Derfor bidrar ikke materialet til kjemisk forurensing, som er en kilde for symptomer som assosieres med syk bygning syndrom (SBS). MATERIAL BRUK Icynene er et godt valg når det gjelder materialforbruk, fordi det tar vare på to oppgaver: Varmeisolering og luftbarriere. Icynene, kan om nødvendig, klare et lufttetthetsnivå på 0,1 luftskifter pr. time ved et naturlig trykk ( ACH nat) uten bruk av arbeidsintensive forseglingsmaterialer, som ellers er påkrevet ved installasjon av konvensjonell isolasjon. I tillegg gjør Icynene s åpne cellestruktur det mulig å lett komprimere overskuddskum, og dette bidrar til å redusere søppelmengdene. I ett steg og med mindre materialbruk, gir Icynene prosjekterende og tiltakshavere mulighet å lage holdbare, lufttette bygningsskrog samtidig som de opprettholder prinsippene om varig design og bygningskontruksjon. MILJØ PÅVIRKNING Noen konvensjonelle isolasjonsmaterialer avgir gasser med tiden, hvilket betyr at de eventuelt minker i effektivitet. Fordi Icynene ikke avgir gasser i herdet form, reduserer det bygningens årlige avgassing og opprettholder sin effektivitet uten tap av U-verdi. Icynene sørger for en helhetlig komfort for sine brukere i nåtid og fremtid. Valg av produkter som har lang levetid, eliminerer behovet for installering eller reinstallering av tilleggsmaterialer i fremtiden 5. STRATEGI FOR HELE BYGNIN- GEN PROSJEKTERING Bygninger gir oss ly, fremmer produktiviteten og uttrykker kultur. Men de forbruker også enorme mengder energi og materialer. Bygningsfysikere har oppdaget at det er vesentlig å innlemme begrepet hele bygningen i prosjekteringsfasen, når man snakker om designpolitikk, energi og ressurskrise Dette er bedre enn å analysere komponenetene og systemene i en bygning, og se på dem hver for seg. Vi har lært at en mye mer nyttig og kostnadseffektiv bygning kan prosjekteres, når vi forstår at alle bygningssytemene er innbyrdes avhengige av hverandre. Valget av mekaniske systemer kan for eksempel påvirke kvaliteten av luften i bygningen, lette vedlikeholdet og driftskostnadene. I sin tur, vil størrelsen på de mekaniske systemene være avhengig av slike faktorer som; isolasjon, hvor mye dagslys det kommer inn, hvordan arealene inndeles og anleggets brukstid. Hele bygningen prinsippet krever en interaktiv tilnærming til prosjekteringsprosessen; selv bygningsprodukter burde spille en medvirkende rolle. Icynene integreres godt med andre bygningskomponenter fordi det leverer optimal lufttetthet på alle plan, noe som tillater å gi riktig mekanisk ventilasjon mulighet til å skape en sunn og nyttig bygning. Sammen med et HVACanlegg, dimensjonert på rett måte, hjelper Icynene å sikre at den innendørs relative fuktigheten holder seg mellom 35% - 50%, et nivå hvor mugg og støvmidd og andre allergener miniseres. Isolering av ståltak er ikke lenger noen utfordring. Påført direkte til undersiden av taket, fester Icynene seg til underlaget; forblir fleksibel og myk, og kan derfor utvide og trekke seg sammen uten å bli delaminert. Isolasjonen leverer en pålitelig luftforsegling, og reduserer potensialet for kondensering og korrosjon. Selv om, for eksempel, Icynene blir våt av en lekkasje i taket, trekker den ikke vann. Siden det er et isolasjonskum med åpne celler, forblir Icynene upåvirket av vætingen og påfølgende tørking. Den fortsetter å virke som før, når den har tørket. Vannet dreneres ganske enkelt rett gjennom isolasjonsmaterialet, uten spredning, slik at det på samme måte som materialene omkring, kan tørke ut. Når alt kommer til alt, så er ikke problemet at vannet kommer inn, - men at det ikke kommer ut.*viii Skumisoleringen (Icynene ) hadde mange ønskelige fortrinn, inkludert evnen å isolere yttervegger og tak på bygningen, og på en talende måte tette bygningen for luftlekkasje, ved å fylle nær sagt alle gjennomgående åpninger og sprekker som var en del av stålkonstruksjonen. Siden taklekkasjer ikke hemmer Icynene s egenskaper, kan eiere og ledere glede seg over besparelse i drifts- og vedlikeholdskostnader Icynene kan også benyttes i andre vanskelige sammenhenger for ståltak, inkludert forenkling av montasjen, varmeegenskaper, levetid og vedlikehold. Ulik konvensjonell isolasjon, fyller Icynene ethvert hulrom og tilpasser seg alle bygningsdetaljer uten å bli hindret av diverse montasjefester, rør eller kabler.

6 MØT UTFORDRINGENE TIL STÅLBYGG Bygninger som trenger lite vedlikehold, stresser ikke eierne. Icynene er den ideelle isolasjon, som danner grunnlag for en holdbar og forlenget levetid, herunder kan nevnes: * Reduserer problemene med fuktighet til et minimum * Kontroll med luftlekkasje gir optimal energieffekt * Løser utfordringer med rammeverk i stål, ved at det kan fylles tett med skumisolering og dermed forsegling av enhver form og hulrom * Opprettholder sin opprinnelige herdete form, uten krymping eller siging * Utføres i en arbeidsoperasjon, som varig løsning til ulike temperaturer og varmekomfort Icynene HJELPER PROSJEKTERENDE OG EIERE Å BLI MED I LEED-PROGRAMMET Lokale og nasjonale grønne bygningsprogram, gjør det lettere for arkitekter, rådgivende ingeniører, bedriftsledere og byggherrer, å implementere lengre levetid for en bygning, når det bygges nytt eller rehabiliteres næringsbygg og institusjonsbygg. Ved å tilby workshops, retningslinjer, hjelpemidler og finansielle insentiver, gir disse programmene en klar retning og støtte til energieffektivitet og prosjektering, som gir varige bygninger. The United States Green Building Council s LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Program, for eksempel, er dannet for å påvirke miljøvennlig lederskap i bygningsindustrien. Programmet danner et komplett rammeverk for å beregne en bygnings forutsetninger og helhet til å oppfylle gitte kriterier. LEED-sertifisering av en bygning er innen rekkevidde, når det brukes materialer som bidrar til at man oppnår LEED-poeng. Icynene bidrar for eksempel til å oppnå LEED-poeng i fire av seks kategorier for nye bygg, og disse omhandler: Energi & atmosfære, materialer & ressurser, kvalitet på inneklimaet og innovasjon & prosjekteringsfasen. ET GODT EKSEMPEL: SKOLE FOR UTØVENDE KUNST, SOM ER ISOLERT MED Icynene, BLIR LEED-SERTIFISERT The Detroit School of Arts (DSA) i Detroit, MI, holder til i en seks etasjes bygning som inneholder utøvende kunst, billedkunst, kommunikasjon og media kunst. Bygningen inneholder også det nye produksjonssenteret til Detroit Public Television (DPTV), den lokale PBS, og et nye lokaliteter for radio WDTR, the Detroit Public Schools FM radiostsjon. Henvisninger: *i Healthy, Wealthy and Wise *ii American Journal of Industrial Medicine, June 2005 *iii *iv Canada Mortgage and Housing Corporation *v *vi REM/Design Residential Energy Analysis Software *vii Department of Energy *viii Pushing the Envelope, Lawrence Herzog Prosjekt: Isbell School Icynene er et av de fremtredende produktene, installert på Bert and Eloise Elementary School (Frisco, TX), som sørger for et godt inneklima i barnas oppvekst

7 Prosjekt: Scarano & Associates Architects kontor Med sin innovative arkitektur og utfordrende lokalisering, virker Scarano & Assosiates Architect s office, som et instruksjonslaboratorium for konstruksjon og design. Plassert på toppen av en hundreårig bygning, med sin utsikt til New Yorks skyline - Manhatten Bridge på den ene side og en travel innfartsåre på den andre valgte Scarano & Associates, Icynene, for å lette bekymringene med forstyrrende støynivå, bygningsmessig levetid og energieffektivitet. Prosjekt: Lake Highlands Presbyterian Church Icynene ble påført vegger med stålstendere og tak av trefagverk, for å øke komforten og energieffektivteten til Lake Highlands Church (Frisco, TX). Ved å anvende Icynene på undersiden av yttertaket, blir temperaturforskjellen mellom loftet og rommene under, innen noen få grader. Dette gjorde at det kunne installeres et billigere sprinklersystem for vann, enn om det måtte tas hensyn til frostsprenging.

8 Denne brosjyren er basert på Nord Amerikanske forhold, siden The Icynene Insulation System ikke har vært på det norske eller skandinaviske marked før The Icynene Insulation System har sin opprinnelse i Canada i 1986, og har som målsetting å medvirke til at bygninger oppnår et inneklima som er: Energieffektivt, sunnere, stillere. Icynene brukes nå i Europa, Midt-Østen, Asia, Australia og selvfølgelig i Nord -Amerika. Icynene har i tusenvis av bygninger, i over 20 år, vist at det duger i Nord Amerika inklusive Canada. Det skulle derfor ikke være noen grunn til å tvile på dette revolusjonerende isolasjonsmaterialets egenskaper. Forholdene i Norge, vil på mange måter kunne sammenlignes med det Nord-Amerikanske kontinent, det være seg både livsførsel, topografi og værforhold. Icynene er SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning TG 2585 Godkjent ved Europeisk Organisasjon for Tekninske Godkjennelser ETA-08/0018. Leverandør i Norge Web adresse IcyNor: E-postadresse IcyNor: E-postadresse IcyNor: Telefon IcyNor: Fax IcyNor : Web adresse Icynene : U.S.Green Building Council, Envirodesic AIA Continuing Education Forside bilde fra Scarano & Associates Architects kontor

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS 3 RADIATORER ER DEN BESTE MULIGE LØSNINGEN FOR ALLE LAVTEMPERATURSYSTEMER FOR OPPVARMING, MEN HØR IKKE PÅ MEG, LES FAKTA

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Energieffektivitet i datasentre White paper

Energieffektivitet i datasentre White paper Energieffektivitet i datasentre White paper Energi representerer en av de mest betydningsfulle driftskostnadene i et datasenter. Videre vil den grunnleggende prisen på energi, basert på nåværende og forutsigbare

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer