TENK FORM OG ROM PÅ EN NY SKAPENDE MÅTE ISOLASJONEN BREMSER IKKE LENGER EN BYGNINGS DESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TENK FORM OG ROM PÅ EN NY SKAPENDE MÅTE ISOLASJONEN BREMSER IKKE LENGER EN BYGNINGS DESIGN"

Transkript

1

2 Prosjekt: Gilman Ordway Building Ved å bruke bl.a. Icynene som en del av den miljømessige prosjekteringen, er denne bygningen ved Woods Hole Research Center, utvalgt til et av de Top 10 Green Projects av American Institute of Architects (AIA) og dens komite for miljø (COTE) TENK FORM OG ROM PÅ EN NY SKAPENDE MÅTE ISOLASJONEN BREMSER IKKE LENGER EN BYGNINGS DESIGN Prosjektering av yrkesbygg gir mange presise utfordringer, som ikke kan løses av en hvilken som helst type isolasjon. Trafikkale forhold, akustiske hensyn, lyskilder og estetiske kvaliteter, er utfordringer som bare så vidt skraper i overflaten. Hva med tak som svetter (kondenserer), korrosjon, fuktighet og lite effektive varme og kjølesystemer? Dette kan løses med en uhildet testet isolasjon, som er hydrofobisk og danner en luftbarriere, og som gjør jobben riktig og enkelt. Icynene isolasjonsystem, lar deg designe uten å kompromisse. Den er ideell for tre-,og eller stålrammekonstuksjoner, hvor Icynene leverer en perfekt tilspasning for enhver utforming. Ulikt isolasjonsmatter, tilpasser Icynene seg til uvanlige geometriske former og sørger for en kontinuerlig beskyttende barriere, som betyr at man på en utmerket måte reduserer luftlekkasje, miniserer gjennomgang av luftbåret fuktighet og optimerer energieffektiviteten. 100% vannblåst og miljøvennlig ( Det brukes vann som drivgass når det skumisoleres.) Icynene sprayes på vegger, tak og gulv, hvor det utvider seg 100 ganger sin tilførte mengde og herder i løpet av sekunder. Når det først er herdet, forblir isolasjonsmaterialet mykt og fleksibelt nok, til at det ikke løsner og danner åpninger som ødelegger for lufttettheten. Et isolasjonsmateriale som ikke kan brukes til å stoppe luftlekkasje, vil være lite egnet til å løse de felles helse- og økonomiske anliggender med utette bygninger. Varmeisolering, luftkvalitet, energiforbruk, lyddemping og en bygnings levetid, blir alle negativt påvirket av ukontrollert luftlekkasje. Integrering av Icynene, som en del av en gjennomført design strategi, har vist seg å være et effektivt verktøy, som tillater arkitekter/prosjekterende å gi deres oppdragsgivere de fordeler som følger med et kontrollert inneklima.

3 INNENDØRS LUFTKVALITET OG PRODUK- TIVITET FEM STRATEGIER FOR DESIGN AV FØRSTEKLASSES BYGNINGER 1. STRATEGI FOR INNEKLIMAETS KVALITET U.S Department of Energy og Rocky Mountain Institute (RMI) har gitt ut en rapport som dokumenterer øket produktivitet og redusert fravær blant arbeidstakere og studenter, som bruker grønne bygninger. Det er publisert hundrevis av uttalelser om helse- og produksjonsfordeler, som resultat av å bruke grønne design strategier. Et eksempel gir William Pape, en av grunnleggerne av VeriFone (amerikansk verdensomspennende selskap).han rapporterer at atten måneder etter VeriFone ansatte begynte å arbeide i en bygning, som var rehabilitert for å redusere innendørs forurensing og dermed forbedre inneklimaet, så gikk fraværet ned 40% og produktiviteten opp mer enn 5%. Pape bemerker at sunne arbeidsplasser har gjort mer for å øke produktiviteten enn all verdens bredbånd.*i Astma som kan relateres til arbeid innendørs, er en av de mest vanlige diagnoser for luftveis sykdommer i USA.*ii I henhold til American Thoracic Society, kan 15% av alle tilfeller med astma blant voksne, relateres til arbeidsplassen. Basert på dette estimat kan omtrent 1,3 millioner astma tilfeller blant voksne i USA, tilskrives inneklimaet i bygninger. Næringslivsledere ønsker bygninger, hvor brukerne kan tilbys sunne forhold som, minsker luftforurensingen, bedrer sanseinntrykkene (varme, akustikk, syn) og hever den menneskelige komfort, produktivitet og utførelse. Disse forhold kan man oppnå ved å isolere med Icynene. Det være seg, fra bygninger beregnet til helseforetak og til museumsbygninger, så bygger Icynene opp om strategien til inneklimaets kvalitet, for de prosjekterende, ved å peke på årsakene til helsefarlige bygninger og syk bygning syndrom (SBS). Dette teppet av myk skumisolasjon, Icynene, danner en kontinuerlig isolerende barriere som fullstendig forsegler rundt elektriske bokser og andre gjennomføringer, hvor man ellers finner en av årsakene til at luft passerer. Icynene danner selv ingen åpninger eller sprekker, noe som ellers avdekkes av en mindre god utførelse med matter. Brukerne vil sette pris på et inneklima fritt for trekkfulle områder, uønsket lyd, og annet irriterende som bringes med uteluften, slik som allergener og annen forurensing. Icynene er et ypperlig valg av isolasjon for bygninger til helseinstitusjoner, hvor stoffer som støv og pollen må begrenses, siden de utgjør en trussel for mottagelige immunsystemer. Icynene hjelper også til å opprettholde overtrykket på poster hvor det behandles kritiske sykdomstilfeller. Kombinert med riktig mekanisk ventilasjon, er Icynene det ideelle utgangspunkt for en sunnere bygningsmåte, hvor brukerne kan kontrollere kvaliteten på luften de puster inn. Ved å integrere Icynene med tilpasset HVAC-system, sikrer man at luften alltid er i skikkelig bevegelse og at det er tilstrekkelig med luftskifter i bygningen. Så langt vi kan se, er Icynene fremtidens isolasjonsteknologi. Det er det perfekte valg for bygninger laget av stålkonstruksjoner, hvor man ønsker et isolasjonsmateriale basert på energieffektivitet, lydreduksjon og hvor man ikke behøver å slite med fuktighetsproblemer senere. Del Bonds, President, Inter-Steel Structures, Seattle, WA. SYK BYGNING SYNDROM (SBS): ÅRSAK- ER OG KJENNETEGN De fire hovedårsaker, eller medvirkende faktorer til syk bygning syndrom er; utilstrekkelig ventilasjon, kjemiske forurensinger fra innendørs kilder (lim, rengjøringsmidler, flyktige gasser), kjemiske forurensinger fra utendørs kilder (eksos) og biologiske forurensinger (bakterier, mugg, pollen, virus). Kjennetegn for SBS er blant annet; hodepine, irritasjon i øyne, nese og hals; tørr hoste; tørr hud og kløe; svimmelhet og kvalme; konsentrasjonsvansker; tretthet; og sensitivitet mot lukter. De fleste som klager, rapporterer at plagene blir lettere når man forlater bygningen man har oppholdt seg i.*iii

4 2. STRATEGI FOR STYRING AV FUK- TIGHET Luftlekkasje utgjør så mye som 99% av fuktighetens bevegelse i en bygningskonstruksjon.* iv Reduksjon av luftstrømmen gjennom bygningsskroget er den mest effektive metode for å designe en sunn, varig, god og tjenlig bygning. Med en integrert myk skumisolering og et luftbarriere system som Icynene, oppnår man en bemerkelsesverdig reduksjon av luftbevegelsen, inn og ut av bygningskonstuksjonen Den lille fuktigheten som normalt beveger seg via diffusjon (omtrent 1%) forsvinner fra omgivelsene ved naturlige tørkesykluser (se Fig.1) Icynene er så effektiv til å redusere kondensering, økende fuktighet og grobunn for mugg, at det ofte er beskrevet brukt til museumsbygg, kunstgallerier og bibliotek, hvor kontrollen med fuktigheten er en viktig del av konserveringen for verdifulle samlinger. En del av planen for sunn risikoanalye, er en aktiv holdning til å redusere mugg. Det betyr at man tidlig tar forholdsregler mot det potensialet det er for mugg, og dermed utelukker mulige rettstvister. Feilkonstruksjoner og klager på mugg fortsetter å stige, og listen over saksøkte er mange ; Byggmestere, entreprenører, underentreprenører, arkitekter og andre prosjekterende, er bare noen få av de grupper som kan bli involvert i saker om muggproblemer som bringes til retten. Siden mugg kan stamme fra nær sagt hvilken som helst del av en bygningskonstruksjon, er det vesentlig å ta med riktige materialer og systemer i byggebeskrivelsen. Arkitekter og rådgivende ingeniører som beskriver produkter med høy standard til sine prosjekter, setter standarden for helhetlig beskyttelse. Icynene, i særdeleshet, tar seg av fuktighetsproblemene på flere områder i byggeprosessen uten å skape forsinkelser, eller være til hinder for den frihet man trenger for å designe en bygningskonstruksjon i sin helhet. 3. STRATEGI FOR ENERGISPARING Energi representer den største enkeltstående utgift i en kontorbygning. Ved å redusere energiforbruket 30%, øker man faktisk netto driftinntekt (NOI) og bygningens verdi med 5%. * v Unødig sløsing med store mengder energi, er lett å unngå ved å implementere energieffektive fremstående produkter, som Icynene, og dette kan spare eiere av næringsbygg så mye som 50% hver måned. ET GODT EKSEMPEL: UTMERKET ENERGI- PROSJEKTERING I ET HOSPICE BYGG Icynene ble valgt som isolasjonsmateriale til Rose Cherry s Home, et bygg for hospice, beliggende i Ontario, Canada. God design var i fokus på prosjektet, og Urbana Architects Corporation (HOK Worldwide alliance partner) valgte Icynene fordi det er et materiale som er hensynsfull mot miljøet og helseaspektene ved hjemmet. Icynene s lufttettende egenskaper, reduserer tilfeldig luftlekkasje til et minimum, og gjorde derfor at man kunne installere et mindre og billigere, i stedet et stort og dyrt HVAC-system. Til tross for at dette bygget krever et vesentlig høyere enn normalt luftskifte pr. time (6ACH) for å minske og fjerne forurensing, viste en energianalyse at driftskostnadene av HVAC- anlegget var 37% mindre, enn om bygningen var isolert på konvensjonell måte.*vi Icynene gjorde at det kunne benyttes et mindre HVAC-system, som bruker mindre energi til å varme opp og kjøle ned bygningen, og dette resulterte i billigere utstyr så vel som mindre løpende utgifter. Fuktighetstransport via diffusjon, sammenlignet med fuktighetstransport via luftlekkasje. Figur 1: Nesten 99% av fuktigheten går gjennom luften, mens diffusjon representerer bare 1% av den totale fuktighetsflyten. Diffunderende fuktighet går gjennom kledning/forhudning og isolasjon, til bygningens innside hvor det fjernes lett fra luften med ventilasjonssytemet. 4. STRATEGI FOR MATERIALVALG Det å velge et isolasjonsmateriale som kan være en del av en varig god arkitektur og design, er en utfordring. En virkelig grønn isolasjon, tar ikke bare hensyn til farene som kommer fra det ytre miljø, slik som luftforurensing og stigende energikostnader, men den understreker holdbare grunnprinsipper på følgende måter: MATERIAL SAMMENSETNING Som et grønt bygningsprodukt, er Icynene et ideelt utgangspunkt for et sunt innendørs miljø. Det er den eneste isolasjonen som er sertifisert av Envirodesic, en organisasjon, som er anerkjent for å være med å bedre U-VERDI OG ENERGISPARING: EN LEKK HISTORIE Forskere i bygningsfysikk har funnet ut at luftlekkasje har større innvirkning på energiforbruket enn U-verdien. Faktisk, bidrar luftlekkasje til så mye som 50% av en bygnings energitap.*vii Bygningsdesign som fremhever lufttetting, innebærer mye større potensiale for energisparing enn lavere U-verdi. Mens U-verdien er et mål for et isolasjonsmateriales varmegjennomgang (konduksjon), måler den ikke luftstrømning (konveksjon). Luftlekkasje og -, eller luftstrømning skaper et inneklima som ikke kan kontrolleres av brukerne, og derfor beskrives innemiljøet enten for varmt eller for kaldt, for trekkfullt eller for støyende. Alle disse elementene bidrar til lite komfortable rom og redusert produktivitet. LUFTTETT LØSNING FOR BYGN- INGSSKROG MED HØYVERDIGE MATERIALER Siden U-verdi ikke gir uttrykk for et isolasjonsmateriales egenskaper mot luftlekkasje, må prosjekterende og tiltakshavere se på andre materialegenskaper for å avgjøre hvilke produkter som er passende for en sunn, energieffektiv design for bygningskonstruksjonen Luft- og vanndamp gjennomtrengningen for et isolasjonsmateriale, måles ved luftlekkasje enheten (m s Pa). Et isolasjonsmateriale som har åpninger, sprekker og riss, etter det er montert, tillater bevegelse av luft inne i hulrommene og når fuktighet beveger seg gjennom bygningsskroget kan det oppstå problemer. I tillegg, hvis den fuktige luften beveger seg utenfra og inn i bygningen, må AC-anlegget gå ekstra lenge for å fjerne fuktigheten. Dette resulterer ikke bare i øket energiforbruk, men det kan også være en trussel mot inneklimaets kvalitet.

5 Ved å redusere tilgangen på fuktighet, øker også levetiden på bygningskonstruksjonen og systemene inne i den. Icynene skaper ikke vansker for bruken av andre bygningsmaterialer, men utfyller heller begrensningene til andre materialer og arbeidsutførelser. PROBLEMER MED STÅL BYGNINGER ER AVVERGET Oppe til venstre... : Wat Paknam Temple, Japan Oppe til høyre... : Galleria Hi Brand kjøpesenter, Seoul, Korea Nede til venstre... : Yanzhou sportssenter, Kina Nede til høyre... : Mashiko skogmuseum, Japan luftkvaliteten i hjem over hele Nord- Amerika. Icynene bruker vann som sin eneste drivgass for å skape et miljø fritt for skadelige utslipp, når det er herdet. Derfor bidrar ikke materialet til kjemisk forurensing, som er en kilde for symptomer som assosieres med syk bygning syndrom (SBS). MATERIAL BRUK Icynene er et godt valg når det gjelder materialforbruk, fordi det tar vare på to oppgaver: Varmeisolering og luftbarriere. Icynene, kan om nødvendig, klare et lufttetthetsnivå på 0,1 luftskifter pr. time ved et naturlig trykk ( ACH nat) uten bruk av arbeidsintensive forseglingsmaterialer, som ellers er påkrevet ved installasjon av konvensjonell isolasjon. I tillegg gjør Icynene s åpne cellestruktur det mulig å lett komprimere overskuddskum, og dette bidrar til å redusere søppelmengdene. I ett steg og med mindre materialbruk, gir Icynene prosjekterende og tiltakshavere mulighet å lage holdbare, lufttette bygningsskrog samtidig som de opprettholder prinsippene om varig design og bygningskontruksjon. MILJØ PÅVIRKNING Noen konvensjonelle isolasjonsmaterialer avgir gasser med tiden, hvilket betyr at de eventuelt minker i effektivitet. Fordi Icynene ikke avgir gasser i herdet form, reduserer det bygningens årlige avgassing og opprettholder sin effektivitet uten tap av U-verdi. Icynene sørger for en helhetlig komfort for sine brukere i nåtid og fremtid. Valg av produkter som har lang levetid, eliminerer behovet for installering eller reinstallering av tilleggsmaterialer i fremtiden 5. STRATEGI FOR HELE BYGNIN- GEN PROSJEKTERING Bygninger gir oss ly, fremmer produktiviteten og uttrykker kultur. Men de forbruker også enorme mengder energi og materialer. Bygningsfysikere har oppdaget at det er vesentlig å innlemme begrepet hele bygningen i prosjekteringsfasen, når man snakker om designpolitikk, energi og ressurskrise Dette er bedre enn å analysere komponenetene og systemene i en bygning, og se på dem hver for seg. Vi har lært at en mye mer nyttig og kostnadseffektiv bygning kan prosjekteres, når vi forstår at alle bygningssytemene er innbyrdes avhengige av hverandre. Valget av mekaniske systemer kan for eksempel påvirke kvaliteten av luften i bygningen, lette vedlikeholdet og driftskostnadene. I sin tur, vil størrelsen på de mekaniske systemene være avhengig av slike faktorer som; isolasjon, hvor mye dagslys det kommer inn, hvordan arealene inndeles og anleggets brukstid. Hele bygningen prinsippet krever en interaktiv tilnærming til prosjekteringsprosessen; selv bygningsprodukter burde spille en medvirkende rolle. Icynene integreres godt med andre bygningskomponenter fordi det leverer optimal lufttetthet på alle plan, noe som tillater å gi riktig mekanisk ventilasjon mulighet til å skape en sunn og nyttig bygning. Sammen med et HVACanlegg, dimensjonert på rett måte, hjelper Icynene å sikre at den innendørs relative fuktigheten holder seg mellom 35% - 50%, et nivå hvor mugg og støvmidd og andre allergener miniseres. Isolering av ståltak er ikke lenger noen utfordring. Påført direkte til undersiden av taket, fester Icynene seg til underlaget; forblir fleksibel og myk, og kan derfor utvide og trekke seg sammen uten å bli delaminert. Isolasjonen leverer en pålitelig luftforsegling, og reduserer potensialet for kondensering og korrosjon. Selv om, for eksempel, Icynene blir våt av en lekkasje i taket, trekker den ikke vann. Siden det er et isolasjonskum med åpne celler, forblir Icynene upåvirket av vætingen og påfølgende tørking. Den fortsetter å virke som før, når den har tørket. Vannet dreneres ganske enkelt rett gjennom isolasjonsmaterialet, uten spredning, slik at det på samme måte som materialene omkring, kan tørke ut. Når alt kommer til alt, så er ikke problemet at vannet kommer inn, - men at det ikke kommer ut.*viii Skumisoleringen (Icynene ) hadde mange ønskelige fortrinn, inkludert evnen å isolere yttervegger og tak på bygningen, og på en talende måte tette bygningen for luftlekkasje, ved å fylle nær sagt alle gjennomgående åpninger og sprekker som var en del av stålkonstruksjonen. Siden taklekkasjer ikke hemmer Icynene s egenskaper, kan eiere og ledere glede seg over besparelse i drifts- og vedlikeholdskostnader Icynene kan også benyttes i andre vanskelige sammenhenger for ståltak, inkludert forenkling av montasjen, varmeegenskaper, levetid og vedlikehold. Ulik konvensjonell isolasjon, fyller Icynene ethvert hulrom og tilpasser seg alle bygningsdetaljer uten å bli hindret av diverse montasjefester, rør eller kabler.

6 MØT UTFORDRINGENE TIL STÅLBYGG Bygninger som trenger lite vedlikehold, stresser ikke eierne. Icynene er den ideelle isolasjon, som danner grunnlag for en holdbar og forlenget levetid, herunder kan nevnes: * Reduserer problemene med fuktighet til et minimum * Kontroll med luftlekkasje gir optimal energieffekt * Løser utfordringer med rammeverk i stål, ved at det kan fylles tett med skumisolering og dermed forsegling av enhver form og hulrom * Opprettholder sin opprinnelige herdete form, uten krymping eller siging * Utføres i en arbeidsoperasjon, som varig løsning til ulike temperaturer og varmekomfort Icynene HJELPER PROSJEKTERENDE OG EIERE Å BLI MED I LEED-PROGRAMMET Lokale og nasjonale grønne bygningsprogram, gjør det lettere for arkitekter, rådgivende ingeniører, bedriftsledere og byggherrer, å implementere lengre levetid for en bygning, når det bygges nytt eller rehabiliteres næringsbygg og institusjonsbygg. Ved å tilby workshops, retningslinjer, hjelpemidler og finansielle insentiver, gir disse programmene en klar retning og støtte til energieffektivitet og prosjektering, som gir varige bygninger. The United States Green Building Council s LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Program, for eksempel, er dannet for å påvirke miljøvennlig lederskap i bygningsindustrien. Programmet danner et komplett rammeverk for å beregne en bygnings forutsetninger og helhet til å oppfylle gitte kriterier. LEED-sertifisering av en bygning er innen rekkevidde, når det brukes materialer som bidrar til at man oppnår LEED-poeng. Icynene bidrar for eksempel til å oppnå LEED-poeng i fire av seks kategorier for nye bygg, og disse omhandler: Energi & atmosfære, materialer & ressurser, kvalitet på inneklimaet og innovasjon & prosjekteringsfasen. ET GODT EKSEMPEL: SKOLE FOR UTØVENDE KUNST, SOM ER ISOLERT MED Icynene, BLIR LEED-SERTIFISERT The Detroit School of Arts (DSA) i Detroit, MI, holder til i en seks etasjes bygning som inneholder utøvende kunst, billedkunst, kommunikasjon og media kunst. Bygningen inneholder også det nye produksjonssenteret til Detroit Public Television (DPTV), den lokale PBS, og et nye lokaliteter for radio WDTR, the Detroit Public Schools FM radiostsjon. Henvisninger: *i Healthy, Wealthy and Wise *ii American Journal of Industrial Medicine, June 2005 *iii *iv Canada Mortgage and Housing Corporation *v *vi REM/Design Residential Energy Analysis Software *vii Department of Energy *viii Pushing the Envelope, Lawrence Herzog Prosjekt: Isbell School Icynene er et av de fremtredende produktene, installert på Bert and Eloise Elementary School (Frisco, TX), som sørger for et godt inneklima i barnas oppvekst

7 Prosjekt: Scarano & Associates Architects kontor Med sin innovative arkitektur og utfordrende lokalisering, virker Scarano & Assosiates Architect s office, som et instruksjonslaboratorium for konstruksjon og design. Plassert på toppen av en hundreårig bygning, med sin utsikt til New Yorks skyline - Manhatten Bridge på den ene side og en travel innfartsåre på den andre valgte Scarano & Associates, Icynene, for å lette bekymringene med forstyrrende støynivå, bygningsmessig levetid og energieffektivitet. Prosjekt: Lake Highlands Presbyterian Church Icynene ble påført vegger med stålstendere og tak av trefagverk, for å øke komforten og energieffektivteten til Lake Highlands Church (Frisco, TX). Ved å anvende Icynene på undersiden av yttertaket, blir temperaturforskjellen mellom loftet og rommene under, innen noen få grader. Dette gjorde at det kunne installeres et billigere sprinklersystem for vann, enn om det måtte tas hensyn til frostsprenging.

8 Denne brosjyren er basert på Nord Amerikanske forhold, siden The Icynene Insulation System ikke har vært på det norske eller skandinaviske marked før The Icynene Insulation System har sin opprinnelse i Canada i 1986, og har som målsetting å medvirke til at bygninger oppnår et inneklima som er: Energieffektivt, sunnere, stillere. Icynene brukes nå i Europa, Midt-Østen, Asia, Australia og selvfølgelig i Nord -Amerika. Icynene har i tusenvis av bygninger, i over 20 år, vist at det duger i Nord Amerika inklusive Canada. Det skulle derfor ikke være noen grunn til å tvile på dette revolusjonerende isolasjonsmaterialets egenskaper. Forholdene i Norge, vil på mange måter kunne sammenlignes med det Nord-Amerikanske kontinent, det være seg både livsførsel, topografi og værforhold. Icynene er SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning TG 2585 Godkjent ved Europeisk Organisasjon for Tekninske Godkjennelser ETA-08/0018. Leverandør i Norge Web adresse IcyNor: E-postadresse IcyNor: E-postadresse IcyNor: Telefon IcyNor: Fax IcyNor : Web adresse Icynene : U.S.Green Building Council, Envirodesic AIA Continuing Education Forside bilde fra Scarano & Associates Architects kontor

Sammen bygger vi framtiden

Sammen bygger vi framtiden Sammen bygger vi framtiden Canada The United States Mexico Japan Korea China Europe Icynene Inc. World-Wide Sales Oversikt over Icynene Inc. Visjon: ICYNENE er en ledende produsent og markedsfører av sprøyteskumisolering

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Undersøkelse av inneklima

Undersøkelse av inneklima Undersøkelse av inneklima n Brukerundersøkelse (Örebroskjema) n Intervju n Eksisterende rapporter (Intervjuer og spørreundersøkelser av Fjell Barnehage og Marienlyst skole) 1 Hva er forresten innemiljø?

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag 2005

Norsk bygningsfysikkdag 2005 Norsk bygningsfysikkdag 2005 Fuktteknisk prosjektering lønnsom forebygging Støttet av Norsk bygningsfysikkdag 2005, 24.november, Oslo Dr.ing. Stig Geving, Byggforsk (stg@byggforsk.no) INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

Dobbelfasade i Kanalveien 62. Hole Glass As

Dobbelfasade i Kanalveien 62. Hole Glass As Dobbelfasade i Kanalveien 62 1 Bakgrunn / krav til glassbygg Nye byggeforskrifter stiller strengere krav: Strengere krav til u-verdi Arealbegrensning Ytterlige innstramming forventes Glassfasadenes omdømme

Detaljer

MURSTEIN ØKER LÆRINGEN

MURSTEIN ØKER LÆRINGEN MURSTEIN ØKER LÆRINGEN Gode skolebygg gir klokere barn SUNT INNEKLIMA FORBEDRER KONSENTRASJONEN Inneklimaet i skolene har stor betydning for barn og unges helse og læringsevne. Undersøkelser viser at et

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor i Oslo 33 ansatte 16 regionssekretærer landet rundt

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP Sto Norge AS Silikonhartspuss for fasader StoSilco MP StoSilco MP En pålitelig puss det kan stilles store krav til StoSilco MP Egnet for alle typer pussede fasader, teglstensfasader og betongfasader Meget

Detaljer

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Hans Olav Vestlie Fagsjef Bygg Agenda Seminar Energilekkasjer misbruk av energi! Byggtermografering Trykktesting Termografering

Detaljer

Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet

Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet God akustikk på arbeidsplassen Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet Hvert år går millioner av arbeidsdager tapt som følge av arbeidsrelatert sykdom, og dette medfører tapt produktivitet

Detaljer

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp TENK ENERGISPARING NÅ Den kalde vinteren har fått oss til å tenke på fordelene ved å etterisolere, skifte vinduer og dører, samt sørge for et godt inneklima. Vi har tenkt på energisparing i alle former,

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

Vår målsetting: Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene.

Vår målsetting: Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene. FUKT I FOKUS Vår målsetting: TA VARE PÅ VERDIER MED RIKTIG FUKTIGHET Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene. RELATIV FUKTIGHET ( %RF

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Presentasjon 10. mars 2009 Presentasjonen er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved tetthetsmålinger og byggtermografering Hva vi kan bruke termografi til som et godt verktøy ved drift / vedlikehold

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

Dovrepeisen brenner for miljøet

Dovrepeisen brenner for miljøet MILJØBROSJYRE Dovrepeisen brenner for miljøet Noen ganger er det vanskelig å slippe unna et godt ordspill: Dovrepeisen brenner faktisk for miljøet! Vi er stolte over å kunne si at Dovre er verdens eldste

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Inneklima Inneklima er et samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Behagelig inneluft med stil

Behagelig inneluft med stil Behagelig inneluft med stil Gjennomført svalhet En behagelig stabil og til enhver tid passe sval inneluft kan i dag ikke lenger betraktes som luksus. Et hensiktsmessig og fungerende luftkondisjoneringsanlegg

Detaljer

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold Utvid ditt hjem Med en vinterhage tilpasset norske forhold Finn din stil Vinterhage CMC 50.HI Nyt det skiftende været fra sofakroken. Med Schücos vinterhagesystem CMC 50.HI får du et ekstra rom i hjemmet.

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen Ra ungdomsskole Energi og miljø ved Kan bygging du skrive noe og her? drift Valg av tomt er viktig når det bygges ny skole MHV 8 Beliggenhet Aktuelle HMS/MHVmomenter: Høyspent Byggegrunnen (miljøgifter)

Detaljer

Termografi som et verktøy i FDV

Termografi som et verktøy i FDV Vedlikehold av bygninger, juni. 2013 Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner 04.06.2013 Med kompetanse for det øyet ikke ser 2 Flate

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem Vi fornyer bygg REDAir FLEX fasadesystem 2 3 Om oss 01 Om Morgan AS 02 Hvordan jobber vi 03 Samarbeidspartnere Vi er et byggentreprenør selskap som gjennomfører små/ mellomstore totalentreprisekontrakter

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

Øko-Solhus: en energiøkonomisk. byggerevolusjon

Øko-Solhus: en energiøkonomisk. byggerevolusjon Øko-Solhus: en energiøkonomisk Bygg for økt livskvalitet: 90% energisparing Lave kostnader Universell utforming Optimalt inneklima Enkel teknologi byggerevolusjon Forbildeprosjekt for Husbanken som har

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

FRP vinduer for BEET byggesystem

FRP vinduer for BEET byggesystem Sheet no. 5008 FRP vinduer for BEET byggesystem BEET BUILDING SYSTEM 1 Vinduets karm og ramme er helt bygget i glassfiber BEET BUILDING SYSTEM 2 Produktfilosofi Et vindu med kun fordeler. Ingen ustabilitet,

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri.

PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri. PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri. FØR ETTER IONEX 600 og 2000 l IONEX er den mest effektive måten å rense luften på! l Takler byggebransjens tøffe krav til ytelse,

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER KONE ReNova Økt sikkerhet og tilgjengelighet begynner med døren Mange av problemene med upålitelige heiser kommer av utdaterte eller sviktende dørsystemer.

Detaljer

Gir BREEAM «outstanding» inneklima? BREEAM og innemiljøkvaliteter

Gir BREEAM «outstanding» inneklima? BREEAM og innemiljøkvaliteter Gir BREEAM «outstanding» inneklima? BREEAM og innemiljøkvaliteter Sverre Holøs 1 Innemiljø Hva gir godt innemiljø? Hva er ivaretatt av BREEAM? Hva er ikke med? Hva dekker TEK? Hva bør være med i neste

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

SKAPE ET BEDRE ARBEIDSMILJØ FORBEDRE INNENDØRS LUFTKVALITET

SKAPE ET BEDRE ARBEIDSMILJØ FORBEDRE INNENDØRS LUFTKVALITET SKAPE ET BEDRE ARBEIDSMILJØ FORBEDRE INNENDØRS LUFTKVALITET LØSNINGER FOR INNENDØRS LUFTKVALITET LØSNINGER FOR INNENDØRS LUFTKVALITET Luftkvaliteten innendørs er direkte knyttet til helse og trivsel. Kvaliteten

Detaljer

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN Mål: Å lære elevene om energieffektivitet i skolen ved å fokusere på spørsmål rundt vinduer (siden disse i stor grad påvirker hvordan bygget varmes opp og ventileres). Elevene

Detaljer

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut 20.12.2017 Agenda 1. Lovverk 2. Helseeffekter av dårlig inneklima 3. Termisk miljø. Temperatur luftfuktighet 4. Atmosfærisk miljø Forurensinger

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

tetningssystemer for rør og kabler

tetningssystemer for rør og kabler tetningssystemer for rør og kabler forhindrer alvorlige skader 1 Permanent beskyttelse av konstruksjonen mot strukturelle skader Mye tankevirksomhet legges ned for å få på plass alle rør og kabler som

Detaljer

Hvorfor må energibruken ned?

Hvorfor må energibruken ned? Bedre enn TEK hva er fremtidens laveergihus Lavenergibygg Passivhus - Konstruksjonsløsninger- Dr.ing og Byggmester Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk AS Illustrasjon: B. Kaufmann, Passivhaus inst. 1 Hvorfor

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Tema: Fuktig luft og avfukting

Tema: Fuktig luft og avfukting Focus. Trust. Initiative. Driftsoperatørsamling I Ålesund 1. 2. oktober 2008 Tema: Fuktig luft og avfukting Dantherm Air handling AS Odd Bø Dantherm Air Handling AS Holder til på Nøtterøy ved Tønsberg

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Elevate RES. En revolusjonerende, ny måte å fornye og bevare halvharde gulv

Elevate RES. En revolusjonerende, ny måte å fornye og bevare halvharde gulv En revolusjonerende, ny måte å fornye og bevare halvharde gulv IKKE SKIFT UT GULVENE DINE! FORNY UTSLITTE, GAMLE ELLER SKADDE HALVHARDE GULV OG FØR REFERANSE Pleiehjem ETTER MINIMER DE TOTALE VEDLIKEHOLDSKOSTNADENE

Detaljer

Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER. Patentbeskyttet dreiemomentskontroll. Den intelligente forskjellen

Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER. Patentbeskyttet dreiemomentskontroll. Den intelligente forskjellen Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER Patentbeskyttet dreiemomentskontroll Den intelligente forskjellen MORE BRAIN Trykktetning Forskjellen ligger i detaljene. DREHMOMENT- KONTROLLE DICHTHEITS- PRÜFUNG

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Tema: Fuktig luft og avfukting. Dantherm Air handling AS. Odd Bø

Tema: Fuktig luft og avfukting. Dantherm Air handling AS. Odd Bø Focus. Trust. Initiative. Fagsamling I Loen 21. - 22. november 2007 Tema: Fuktig luft og avfukting Dantherm Air handling AS Odd Bø Dantherm Air Handling AS Postboks 4 3101 Tønsberg Tlf: 33 35 16 00 Faks:

Detaljer

Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher

Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher For å sette helsebaserte faglige normer eller anbefalinger for inneklimaparametere må vi vite mest

Detaljer

Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt?

Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt? Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt? Johan Mattsson Fagsjef, Dr. philos. www.mycoteam.no Det er mye som går bra! Energieffektivisering Lydisolering Fravær av kuldetrekk

Detaljer

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Rene, lyse overflater og behagelig lyd Estetiske rammer rundt et godt lydmiljø Med den nye serien kan du designe rom med lyse, glatte og

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

Energibesparende... ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere. Energibesparelse på grunn av frekvensomformer/ turtallsregulering

Energibesparende... ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere. Energibesparelse på grunn av frekvensomformer/ turtallsregulering ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grunn av stadig økende energipriser er bedrifter stadig oftere

Detaljer

Vik$ge'faktorer'for'sunne'hus!' ' Hvilke'farer'skal'du'unngå?' Hva'kan'gjøre'deg'syk?'

Vik$ge'faktorer'for'sunne'hus!' ' Hvilke'farer'skal'du'unngå?' Hva'kan'gjøre'deg'syk?' Vik$gefaktorerforsunnehus! Hvilkefarerskalduunngå? Hvakangjøredegsyk? OverlegeTorErikDanielsen Oslouniversitetssykehus Miljø@ogarbeidsmedisin Minhverdag: Delavspesialisthelsetjenesten Fårhenvistpasientermedmistankeom

Detaljer