Kjerringøy kommunedelsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjerringøy kommunedelsutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen, Dato: Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg, Rita Hustad telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side 1

2 Saksliste Saksnr PS 11/25 PS 11/26 PS 11/27 PS 11/28 RS 11/15 Innhold Tema for møtet med rådmannen. Eiendomskontoret anmoder Kjerringøy bydelsutvalg om uttalelse. Handlingsplan for Kjerringøy bydelsutvalg Referatsaker Notat fra møte med kommunalteknisk kontor. Bodø, 4. november 2011 Leder Geir Eide Rita Hustad sekretær Side 2

3 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Kjerringøy kommunedelsutvalg Tema for møtet med rådmannen. Sammendrag Utvalget skal utarbeide en handlingsplan over temaene som fremkom på folkemøte den 27. mai. I den anledning ønsker kommunedelsutvalget å presentere og orientere om følgende tema. Tema: 1. Videreføring av kystveien. 2. Gang og sykkelsti fra Fjære til Alsos. a. Vannledning på land fra Kjerringøy sentrum til Fjære. 3. Fast dekke på kommunale veier. 4. Autovern i Nevelsfjorden. 5. Utleieboliger på kommunale tomter. 6. Helhetlig sentrumsplan med møteplasser. 7. Utvidet pendlerstatus og autopass. 8. Bredbånd til Kjerringøy. 9. Vann til Tårnvik for å sikre videre drift av Tårnvik Brygge. 10. I noen tilfeller innredes naust til hytter. Hva gjør kommunen med dette og hva skal vi som lokalbefolkning/lokalutvalg gjøre? 11. Utenfor Bremnes står det endel forfalte hytter. Kan ikke kommunen forlange disse fjernet? Hvordan skal vi som lokalutvalg gå fram for å få fjernet disse? Saksbehandler: Rita Hustad Side 3

4 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Kjerringøy kommunedelsutvalg Eiendomskontoret anmoder Kjerringøy bydelsutvalg om uttalelse. Sammendrag Eiendomskontoret anmoder Kjerringøy kommunedel om uttalelse til søknad fra Tove og Jan Aksel Svendsen om leie av nausttomt i naustområdet N7 i reguleringsplanen. Viser til vedlegg. Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: Notat til oppfølging. Leie av nausttomt i Larsvika anmodning om uttalelse til søknad. Side 4

5 Notat til oppfølging Eiendomskontoret Rita Hustad Kjerringøy nærmiljøkontor Dato: Saksbehandler:... Rolf Arne Åsheim Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /8763 Arkivkode: Leie av nausttomt i Larsvika - anmodning om uttalelse til søknad Det vises til tidligere korrespondanse, angående leie av nausttomter på kommunal grunn i Larsvika, herunder lokalutvalgets vedtak om at lokalbefolkningen skal gis førsteprioritet ved tildeling av nausttomter. Eiendomskontoret har mottatt en søknad fra Tove og Jan Aksel Svendsen om leie av nausttomt i naustområde N7 i reguleringsplanen for området. Søkerne opplyser i søknaden at de er i gang med oppføring av bolig på eiendommen gnr. 124/145, og at de vil bosette seg der når boligen er ferdig. Kopi av søknaden samt kartkopi som viser nevnte boligtomt samt omsøkt nausttomt følger vedlagt. Vi ber med dette om en uttalelse til søknaden, og er takknemlig for en hurtig tilbakemelding. Med hilsen Vedlegg: Kopi av søknaden Kartvedlegg Roger Jenssen Seksjonsleder Rolf Arne Åsheim Ingeniør Side 5

6 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/27 Kjerringøy kommunedelsutvalg Handlingsplan for Kjerringøy bydelsutvalg Sammendrag På folkemøtet den 27. mai ble følgende ønsker fra de fremmøtte sammenstilt til et dokument som skal ende i en handlingsplan, som kommunedelsutvalget skal arbeide med i denne perioden. Anbefaler at det prioriteres og settes opp i en arbeidsplan. Saksopplysninger Hovedpunkter etter kafedialog. Godt å bo Konsertsene Treningssenter Fastlandsforbindelse Digital bygdekino auditorium i Zahlfjøsen Gratis evt rabattert barnehage og SFO Utleiebolig II Veilys m/ dimmer Øke tilrettelegging av ski og turløyper i flere deler av kjerringøy Større engasjement og bedre omtanke for fellesskapet Gjelder dette bare sentrum? Godt å bo. Sykehjem i tilknytning til Bo-Godt Møteplasser for alle innbyggere, Cafè hotell etc Mulighet for å bli tatt vare på som gammel Sykkelvei Fritidsaktiviteter for barn og unge Nevelsfjorden håpløst vedr dårlig analog telefonlinje Svært dårlig mobildekning VHF ikke mulig å komme ut til Bodø Radio på havet der. Kajakk-klubb under Kvarven Opprettholde et godt og trygt oppvekstmiljø for ungene våre Digital bygdekino Post i butikk Bru/fastlandsforbindelse Flere utleieboliger. Side 6

7 Flere tomter på Fjære Møteplasser å treffes Bru/fastlandsforbindelse Forkjørsrett for pendlere Torg møteplass Sykkelvei fra Alsos til Fjære Innholdsrik lekeplass i sentrum Ut i naturen. Lysløype Legge tilrett for utvikling og bruk av Store Kjerringøy Parkering ved strendene er blitt umulig ved nye autovern. Blir det parkering på oversida? Redefinere vernebestemmelser for Karlsøyvær. Nåværende regulering oppfyller ikke opprinnelig intensjon Gang og sykkelsti Alsos Fjære Traktorvei/skiløype/sykkelsti Nordsia - Liaveien Lysløype Videreføre Zahl vandresti fra havne til ungdomshuset/alsos Merkede turstier Flere kanoer for utleie Tilrettelegge turløyper Tilgang til vann og sjø Natur - turisme Bru/overgang til Lille Kjerringøy Parkering ved strendene Lysvika Misten Bro til Lille Kjerringøy Opparbeide flere turstier/løypenett for turgåere, også lengre turer over til store Kjerringøy Kort og lange turstier Trimapparater på stier mellom Zahlfjøsen + H-sted Få Karlsøyvær mer tilgjengelig for besøkende og fastboende Bru til Store Kjerringøy Organiserte turaktører Lysløype til Undfossen Vedr. Nasjonalparken Nevelsfjorden Dårlig vei og mobildekning Opprettholde tilbud til unger i naturen Klatring, 4H, speider Bedre opp til Strandå/Os naturreservat og Kjerringøy Naturreservat Stedsutvikling. Sette av områder til næringsliv, samt nekte hytte/fritidsbolig i sentrumsnære strøk Vann til Tårnvik og hytter Veisikring til Tårnvik Utleieboliger Ingen hyttebygging i nærområde. Vil ha boliger i stedet for Flere arbeidsplasser Markedsføre Kjerringøy bedre: Det gode liv, godt oppvekstmiljø Samarbeid mellom hyttefolk og fastboende Stabilt bredbånd på fjære og nevelsfjorden Bredbåndsforbindelse stabilt over hele Kjerringøy. Viktig om man skal ha håp om å drive egen virksomhet Bru til Lille kjerringøy Side 7

8 Avklaring av hvem som tar vedlikehold av nærområdene Camping Låter Fiberkabel til Fjære Vannledning i bakken Kjerringøy Fjære Samarbeid mellom næring/institusjoner for å løfte i lag. pakkeløsning Skal arealet disponeres slik at man kan få fritidsboliger i sentrum, eller skal det være et område satt av til fastboende? Mener at for å ha et godt bomiljø., trenger man ikke disse husene som stadig står ubrukt i slike områder. Bedre tilbud for ungdom som er her i helgene, da i innen sport og fritidsklubber post i butikk Flere kontorplasser i Zahlfjøsen og kontorfellesskap Kunnskap om samvirkeorganisering av foretak Sikre videre og ny drift Tårnvik brygge: vanntilførsel, vei Gratistomer, evt støtte til vann, kloakk, vei etc i forbindelse med nybygg Bru/fastlandsforbindelse Sikre og opprettholde av skole og barnehage Bedre tilbud til sport og fritidsaktiviteter, spesielt i helgene Kontorlokaler i Zahlfjøsen Samferdsel. Ferge er kystkultur Søk fredning av fergesambandet Festvåg- Misten, og bruk det i markedsføring av Kjerringøy Gratis ferge Økt frekvens på ferga flere avganger Ikke bru Bru til Kjerringøy. Ferge til Steigen Parkering for biler ved fergeleiene på begge sider Helhetlig sentrumsplan Hurtigbåt, anløp, pendlerrute Lavere fartsgrenser Sikre at vi beholder taxi Asfalt på vei i Fjære Ferge seinere enn Økt kollektivtrafikk Fortsatt forkjørsrett Videreføring av kystriksvegen Gang og sykkelvei Vikan Alsos Bedre Nevelsfjordveien Økt tilflytting. Næringsliv og arbeidsplasser Vi trenger folk og ideer Kan ting vi har utvikles mer Kan naturvernområdene utnyttes som turisme Utleieboliger Tomter Bolighus Norskkurs for utlendinger Profilere øya på en positiv måte Lage en reklamefilm om Kjerringøy Frigi tomter i boligfeltet Gratis ferge Side 8

9 Billigere/gratis barnehage Flere tomter til salgs Få unge familier til å bosette seg Pendlerbåt Billigere boliger Åpent. Ansiktet utad i sentrum er for dårlig på sommertid Flere og gode arbeidsplasser Gartneri på stedet (økologisk) Gang og sykkelvei til Fjære Asfalt på veiene i Fjære og Nevelsfjord Bedre kommunikasjon mellom bygdene. Større engasjement hos folk Mobildekning Parkeringsplasser til strendene Drosje på Kjerringøy Ambulanse/bårebil Torg- møteplass på Zahlfjøsen Næringshage i Zahlfjøsen Utleieboliger Etablererskole Få fram foretningsideer Veibelysning fra Kirka til Fjære Få felles tanke i henhold til fellesarealene Reise/turisme. Bedre markedsføring av Kjerringøy Kjerringøy har begrenset kapasitet. Sats på eksklusive produkter og tilbud Dypvannskai på østsiden av moloen Stort potensial i reiseliv. Fin natur. Godt som dyreliv. Aktiv landsbruksbygd. Videreføre kystveien til Steigen/Hamarøy Historieformidling Flere resiemuligheter kollektivt. Felles bookingsystem Økt kunnskapsbygging Hurtigbåtanløp daglig Flere fergeavganger, ingen bru= mer eksklusivt Fastlandsforbindelse/bru Slutt å sete opp stillas ved handelsstedet i sesongen Små nisje-bedrifter innen grønn turisme Pendlerbåt betyr at turister har enklere tilgang til øya Egen markedsarbeider for Kjerringøy Bedre skilting på stier og skogsvei Båtturer Sykkelvei Bru over Mistfjorden Bobilcamping Samarbeid med offentlige etater. Politikerne fra Kjerringøy må fronte bygda bedre. Er noe fraværende. Er de på dette møtet? Samkjøring mellom etater ved f.eks bygging av sykkelvei Fortsette med arbeid for å få bårebil Kommunalt initiativ rundt boligutvikling Side 9

10 Merke opp parkeringsplasser ved brannstasjon og havna. Snuplass ved siste flytebrygge Samarbeid mellom næring/institusjoner for å løfte i lag. pakkeløsning Konklusjon og anbefaling Saksbehandler: Rita Hustad Side 10

11 PS 11/28 Referatsaker Side 11

12 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5016 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/15 Kjerringøy kommunedelsutvalg Notat fra møte med kommunalteknisk kontor. Sammendrag Til stede: Marvin Johansen. Kjell-Arne Kristiansen. Rolf Eivind Alsos, Ida Olsen. Rita Hustad. Dato Tema. Marvin Johansen hadde en gjennomgang av behov og tilstand for veiene på Kjerringøy og generelt informasjon for veinettet i kommunen. Vei og park er bevillingsområdet. Årets budsjett er på 30 millioner på veisektoren, beløpet gjelder både drift og vedlikehold, mens etaten trenger 30 millioner bare til vedlikehold. Tiltak på Kjerringøy er kun høvling av grusveiene. Det klages over at høvling av veiene er for dårlig utført, dette resulterer i at Bodø bydrift skal sette igjen høvelen og komme tilbake neste dag for å høvle over/videre på veiene. Asfalt på grusveiene. Kostnadene for asfaltering er kr.1000 per meter. På Fjære er det 5,2 km og Nevelsfjordveien er det 12,7 km vei. Dette utgjør en kostnad på kr. 17,9 millioner som det ikke finnes dekning for på budsjettet. Konklusjonen på hovedplan vei et at det er et etterslep på 230 millioner. I bystyrevedtaket er det 30 mil til drift og vedlikehold inkludert asfaltering. Ny drift og vedlikehold avtale med Bodø bydrift er lagt inn i handling og økonomiplanen og rammene er 5 mil i økning i hht Havneområdet. Utstyr til skilting i havna er ankommet Kjerringøy og skal monteres av M3. Kommunen skal montere opp et leddlys i hava. Bodø havn skal overta driften av Kjerringøy havn. Heggo brua. Brua er prosjektert og har vært på anbudskonkurranse, Sikora har fått jobben og bestillingen er iverksatt. Brukaret skal støypes opp 80 cm og det blir montert et stål rekkverk. Det blir noe grøfting og skifting av stikkrenner på veien. Det er ingen konkrete planer for rekkverk i Nevelsfjorden. Side 12

13 Brannstasjonen. Teknisk etat har gitt et tilbud på oppmerking av parkeringsplassen. Saksbehandler: Rita Hustad Side 13

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no eller

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.5.2014 Tidspunkt: 10:00 Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset i Misvær Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer