Utfordringer ved Håndbok 206

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer ved Håndbok 206"

Transkript

1 Utfordringer ved Håndbok 206

2 Introduksjon Stig Rønning Produktansvarlig Fara Ticketing Page 2

3 Agenda Utfordringer ved Håndbok 206 Interoperabilitet etter hvert Takstsystemene i Norge Finansiering Uklarheter og begrensninger i spesifikasjonen (NSD) Fremtiden/Planer

4 Interoperabilitet etter hvert NSD er basert på kortspesifikasjonen som ble laget for Oslo I utgangspunktet dekket denne spesifikasjonen ikke behov utenfor Oslo Flere fylker i Norge har gått til anskaffelse av elektroniske billetteringssystemet parallellt med at spesifikasjonen har utviklet seg (presiseringer, utvidelser og endringer i spesifikasjonen) Som eksempel har Fara blitt tvunget til å gjøre utvidelser i spesifikasjonen for å dekke prosjektenes krav Ulike versjoner og tolkninger av spesifikasjonen har blitt brukt i prosjekter. Dette har ført til at ulike løsninger ikke er direkte kompatible med hverandre

5 Situasjonen i Sverige I Sverige har man siden slutten på 1990 tallet arbeidet med en felles plattform for et kontaktløst reisekort RKF spesifikasjonen ligger til grunn for utviklingen av et betalingssystem for Sverige (og i Danmark) Hensikten har vært å utvikle systemet i tre steg: Implementasjon av egne produkter i kortet Kjøp av billetter med verdikort (børs) på tvers av systemer Interoperabilitet på produktnivå (periodebilletter og andre produkter) I forbindelse med analyser av ulike betalingsløsninger for grenseoverskridende reiser har det kommet frem at det finnes store problemer knyttet til interoperabilitet En utredning ble initiert av Resekortet i Sverige AB for å utrede årsaken til at interoperabilitet ikke er mulig til tross for at billett og betalingssystemene baseres på samme tekniske plattform

6 Resultat av utredning i Sverige En felles visjon og tydelige felles mål savnes RKF spesifikasjonen har mangler Ved innføring av RKF har ulike tolkninger og versjoner ført til at systemene ikke er kompatible Implementerte løsninger er basert på lokale behov Målet om interoperabilitet kan vanskelig oppnås med dagens situasjon og det skal derfor utredes hvordan overgangen fra dagens betalingssystem (RKF plattform) til et nytt betalingssystem skal skje

7 Situasjonen i Norge Løsning (basert på Hb206) er implementert og i bruk i Oslo ut fra lokale behov Løsninger (basert på Hb206) er implementert og i bruk i flere fylker (Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland, Hordaland) Løsningene er styrt av lokale behov i fylkene

8 Teknisk gapanalyse NSB/Rogaland I forbindelse med NSBs satsing på elektronisk billettering er det meningen å etablere interoperable løsninger i de regionene/fylkene hvor NSB har et takstsamarbeid Det er gjennomført en teknisk gapanalyse mellom e-billetteringsløsningen i Rogaland og NSBs løsning Fara er leverandør av e-billetteringsløsningen i Rogaland Fremgangsmåten har vært å analysere takstparametre, hva som skrives til kortet og hva som rapporteres i transaksjonene Begge løsningene er basert på samme grunnleggende datastruktur på kortet og er utviklet for å støtte forskjellige takstregimer

9 Teknisk gapanalyse - forskjeller i takstparametre Geografisk gyldighet NSBs system har ikke støtte for soneintervaller, kjernesone og distanse, predefinert geografi (geografi ikke lagt inn i kortet) og gyldig i all geografi Kjernesone og distanse utgjør den største forskjellen siden denne takstlogikken ikke finnes i NSBs systemer Rogaland har en reisekontoløsning som ikke støttes av NSBs system. I Rogaland gis rabatt pr betalingsmiddel (for eksempel rabatt på billetter kjøpt med reisekonto). NSB støtter ikke rabatt pr betalingsmiddel. Rogaland har ikke verdikort løsning (ikke tatt i bruk)

10 Teknisk gapanalyse - reisetellere og overgangsrettigheter Rogalands system støtter flere tellere i kortet som NSBs system ikke støtter: Antall reiser pr ukedag Antall sekunder for ny ombordstigning Antall reise pr ukedag er benyttet for skolebilletter

11 Teknisk gapanalyse - autoreise RKTs system har et produkt som kalles Autoreise, som tillatter automatisk kjøp av enkeltbilletter betalt med reisekonto Høyere rabatt ved selvbetjening NSB har en tilsvarende mekanisme som kalles Min strekning, som fyller tilsvarende funksjon for stasjon-til-stasjonreiser. De to løsningene fungerer imidlertid meget forskjellig

12 Teknisk gapanalyse - andre avvikende takstparametre Tid for refusjon etter kjøp RKTs system har mulighet for å angi antall dager etter kjøp et produkt kan refunderes. NSBs refusjonsregler er kun knyttet til produkt og versjon. Tid for gyldighet etter kjøp og aktivering etter kjøp RKTs system støtter angivelse av maks antall dager fra kjøp til seneste utløp for produktet og maks antall dager før aktivering av produktet. I NSB er dette kun knyttet til produkt og versjon, ikke til den enkelte billettinstans. Forsinket sletting RKTs system støtter angivelse av antall timer før et produkt kan slettes fra kortet. NSB har i dag ingen slik funksjonalitet, men det er identifisert et tilsvarende behov. Rabattrett RKTs system støtter en type kontrakt som kalles CUE (customer entitlement). Slike kontrakter er ikke billetter i seg selv, men gir rabatt ved kjøp av andre produkter. NSB støtter ikke denne, men har en tilsvarende kontraktstype for bedriftsrabatt. NSBs bedriftsrabatt er imidlertid ikke ferdig utviklet i det sentrale salgsssystemet LISA. Denne rabattretten benyttes kun for kjøp av enkeltbilletter.

13 Teknisk gapanalyse - andre avvik mellom løsningene I tillegg til avvik mellom løsningene på takstparametre er det idenifisert avvik mhp: Rogaland har utvidelser i forhold til datastrukturene som er i bruk i Oslo prosjektet Forskjeller i bruk av reisekortet (hva som skrives i kortet) Forskjeller i transaksjoner Forskjeller i salg og validering av billett Forskjeller i håndtering av sperrelister og aksjonslister Vurdering av hvordan utveksling og felles bruk av sperrelister og aksjonslister kan foregå er en kompleks oppgave som må løses i samarbeid mellom partene

14 Takstsystemene i Norge Takstsystemene i hvert enkelt fylke er styrt ut fra lokale behov Nye takstregler og nye produkter vedtas med kort frist før igangsetting. Ofte uten å ta hensyn til de begrensninger Håndbok 206 gir Svært få fylker har gjort forenklinger når elektronisk billettering basert på Håndbok 206 er innført Dette vil være en hindring for samordning på tvers av fylkene

15 Eksempel takssystemet i Sør og Nord-Trøndelag Gammelt takstsystem (papirbilletter) overført til elektronisk billettering Enkeltbilletter (45 ulike billetter) Geografisk gyldighet: Fast geografi, fra-til sone Ulike billetter for transportmiddel: Buss, båt, ferge, kombi buss/båt Omfatter spesielle behov som kommersielle billetter, kampanjebilletter, opplevelsestur, rundtur, maks pris osv. Periodebilletter (40 ulike billetter) Geografisk gyldighet: Fast geografi, fra-til sone, båtstrekning, fergesamband Ulike billetter for: Buss, båt, ferge, kombi buss/båt Klippekort (5 ulike klippekort) Geografi: Fast geografi, fra-til sone Autoreise (10 ulike autoreiser): Ulike autoreiser for verdikort og reisekonto Geografisk gyldighet: Fast geografi, fra til sone Ulike autoreiser for transportmiddel: Buss, båt, ferge, kombi buss/båt Gir rabatt avhengig av transportmiddel (høyere rabatt på reisekonto)

16 Takstsystemet i Sør og Nord- Trøndelag Skolekort (4 ulike skolekort) Geografi: Fast geografi, kjernesone og distanse, Skolekort for ulike transportmidler: Buss, Båt og kombi buss/båt Andre behov (29 ulike billetter) Spesialbillett Arrangement Salg av avis Godsbilletter

17 Finansiering Det vil komme kostnader knyttet til å samorde de elektroniske billetteringsløsningene basert på Håndbok 206 i Norge Graden av samordning vil selvsagt ha betydning for prislappen, men ambisjonsnivået er i utgangspunktet lagt høyt En aktuell problemstilling er hvem som vil finansiere samordningen?

18 Uklarheter og begrensninger i NSD Spesifikajonen inneholder en implementeringsdetaljer fra Oslo Uklar på sentrale parametre (gir rom for ulike tolkninger og misforståelser) Det er avsatt for liten plass til enkelte parametre i spesifikasjonen (sonenummer, verdier som skal logges i kortet etc.) Spesifikasjonen benytter datastrukturer fra ENV-1545 Dette medfører at mange elementer ikke anvendes I tillegg er betydningen av enkelte elementer omdefinert i NSD Globalt unike verdier i NSD gir begrensninger mhp antall produkt som kan defineres ContractTariff 16 bit ( ) contractlistproducttemplate 14 bit ( ) Skal man følge kodifiseringen av produkter brukt av NSB/Ruter og IO/KIOS vil konsekvensen være at man fort går tom for produktkoder NSB har ulike produkter for periodekort 7 dager og 30 dager I Trøndelag har man 40 periodebilletter med 1 til 180 dagers varighet

19 Fremtiden/planer Hva må på plass: Kvalitetsikring av Håndbok 206 (ikke gi rom for ulike tolkninger) Stabilt regime for oppdateringer og endringer av Håndbok 206 Ferdigstillelse av alle deler av Håndbok 206 Legge forholdene til rette for en bedre og konstruktiv involvering av leverandørene Få i gang en prosess for forenklinger av takstsystemene Fylkenes store frihet passer dårlig inn i forhold til Håndbok 206 Store kostnadsreduksjoner ved å forenkle

20 Ferdigstillelse av Håndbok 206 Både på sperrelister og sikkerhet er det ting som må gjøres Nye sikkerhetsløsninger, som fx differensiering av nøkler Mer detaljerte krav til bruk av SAM og nøkkelhåndtering På sperrelister er problemet at det eneste som foreligger er spesifikasjon for en felles nasjonal liste. Her må nye løsninger på plass som hindrer at kapasiteten på offline utstyr blir sprengt samtidig som muligheten for misbruk/svindel blir minimal. Det er skissert opp en løsning her, men den er ikke tatt inn i HB206 enda. Dokumentasjonen rundt takster, produkter og registrarfunksjoner er uferdige Her er det meningen å prøve å standardisere produktparameterne slik at man kan legge grunnen for bedre samarbeid mellom fylkene, men her er det mye politikk ute og går.

21 Planer Første steg er å identifisere problempunktene Hva innebærer disse av både videre arbeide og penger Hva må til for å få brukbare løsninger Veien videre(?)

22 Spørsmål?

23 Takk for meg

Nasjonal innretting for mobil billettering. HB 206 Avtaleverk Sikkerhet Utfordringer mm

Nasjonal innretting for mobil billettering. HB 206 Avtaleverk Sikkerhet Utfordringer mm Nasjonal innretting for mobil billettering HB 206 Avtaleverk Sikkerhet Utfordringer mm Interoperabilitetstjenester AS (fra 01.01.2012) Ruter AS 33,4% NSB AS 33,4% Øvrige fylker 33,1 % IO AS Operative tjenester

Detaljer

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter VEILEDNING Håndbok 206 Vegdirektoratet 2011 . Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter : : E L E K T R O N I S K B I L L E T T E

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Rapport. Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk. Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss

Rapport. Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk. Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss A20164 - Åpen Rapport Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Rapport. Kollektivtakster i Rogaland. Forenklet sonestruktur og billettportefølje for buss i Rogaland

Rapport. Kollektivtakster i Rogaland. Forenklet sonestruktur og billettportefølje for buss i Rogaland Rapport Rapport 48/2014 Mari Betanzo Arnstein Øvrum Tormod Wergeland Haug Bård Norheim Kollektivtakster i Rogaland Forenklet sonestruktur og billettportefølje for buss i Rogaland Forord Urbanet Analyse

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200702708-92 Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.05.2009 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN

OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN Warmlandsregionen i Sverige har hatt en mer vellykket innføring av efaktura til bedrifter og kommuner enn i Norge. Hvorfor? Et EU-finansiert

Detaljer

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 Politidirektoratet Pb 8051 Dep 0031 Oslo Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 HØRING - RESULTATREFORMEN - RAPPORT OM ENDRINGER I DISTRIKTSSTRUKTUREN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

Detaljer

Modent for kontantfrie busser

Modent for kontantfrie busser Modent for kontantfrie busser Ferske tall fra Ruter viser at salget av enkeltbilletter ombord på trikker og busser i Oslo nå er nede på rekordlave 1,2 prosent av den totale omsetningen! På tide å kvitte

Detaljer

Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet

Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet Rapport 43 / 2013 Arnstein Øvrum Konstantin Frizen Bård Norheim Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet Forord På oppdrag fra Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app er til offentlig transport

Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app er til offentlig transport Prosjektnotat nr. 6-2014 Dag Slettemeås Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app er til offentlig transport SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 6 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim.

IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim. IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim. Eirik Skjetne (SINTEF), Per J. Lillestøl (SINTEF), Even Myhre (Statens vegvesen) 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Trondheim

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Studenter på bussen Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2007 Studenter

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune Sluttrapport Desember 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE EVALUERING AV TT- ORDNINGEN I MØRE OG ROMSDAL Rambøll Postbox 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer