GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING

2 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater fra perioden har blitt lagt ut på hjemmesida kort tid i etterkant, slik at alle som er interessert kan følge styrets arbeid og være informert. Klubbens web-side er viktigste informasjonskilde. Klubben er registrert i Brønnøysundsregistret med organisasjonsnummer Klubben hadde medlemmer. Medlemmene fordeler seg på 66 menn hvorav 19 under 17 år og 51 kvinner, hvorav 21 under 17 år. Under 2014 har styret tatt i bruk Norges Idrettsforbunds system KlubbAdmin for å administrere idrettsklubber. Bruket av KlubbAdmin kommer å videreutvikles i Systemet kommuniserer med MinIdrett og SportsAdmin og kommer i framtiden bl a å tilby betalingsløsninger via MinIdrett eller KID. Sportslig har klubbens løpere representert ved 10-MILA og hatt fire deltakere i Hovedløpet/O-landsleiren. Under året har 89 medlemmer deltatt i minst ett løp og antallet starter totalt har økt sammenlignet de seneste årene. Spesielt gledelig at antallet starter under 17 år viser en kraftig oppgang for både jenter og gutter. O-festivalen foregikk på Norefjell og Gjø-Vard brukte som tidligere år O-festivalen som en miljøsamling med over 30 deltakende medlemmer. Gjø-Vard var arrangør for O-land juni 2014 med sprint fredag ved Øverby, mellomdistanse lørdag ved Øverby og langdistanse søndag ved Reinsvolldammen. Det kom ca 170 deltakere per løp og tilbakemeldingene til arrangementet var gode bortsett fra resultatpresentasjon via etiming. Oppland O- krets planlegger å arrangere kurs i bruken av etiming i mars 2015 og klubben har behov for å utdanne 2 medlemmer. Fra 2015 forventes klubben å håndtere etiming ved egne arrangement. Gjø-Vard 2-dagers kommer å arrangeres juni Gjø-Vard, Gjøvik Skiklubb og Gjøvik Friidrettsklubb planlegger i fellesskap å arrangere Bergstoppen Opp i september Gjø-Vard planlegger i tillegg en søknad, i samarbeid med en annen klubb i Mjøsregionen, om å få arrangere et nasjonalt mesterskap. Dette kan i så fall bli aktuelt tidligst Stolpejakten eller Sprek i Gjøvik har under 2014 gjennomført første året som fullskaleprosjekt. Prosjektet har blitt en enorm suksess, der antallet registrerte deltakere motsvarer over 10 % av populasjonen i Gjøvik. I tillegg har stolpejakten gjennomførts gjennom samarbeidsavtaler med Toten-Troll og Raufoss IL. Stolpejakten har fått meget stor medial oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt, og forventningene til 2015 er store. Tur-o gruppa planlegger å markedsføre Stifinneropplegget 2015 via stolpejakten med nedlastbare kart og betalingsløsning. Den store interessen for Stolpejakten leder forhåpentligvis til økt interesse også for Tur-o og eventuelt i forlengelsen til økt interesse for o-sporten generelt. For 2015 kommer Stolpejakten å drives i en nyopprettet egen klubb, i tett samarbeid med Gjø-Vard. Klubbens økonomiske regnskap fram til og med oppviser et negativt resultat, hvilket også påvirker klubbens balanse. Forklaringen er i hovedsak at Sprek i Gjøvik, som er selvfinansiert med en egen post i Gjø-Vards regnskap, oppviser et negativt resultat. Gjø-Vards øvrige aktiviteter oppviser et positivt resultat for Stolpejakten forventer inntekter under november-desember som overstiger det negative resultatet i det presenterte regnskapet og forventer derfor et positivt resultat for helåret Styret har besluttet at det positive resultatet for Sprek i Gjøvik fra 2013, og det forventede positive resultatet for helåret 2014, skal overføres som lån til den nyregistrerte klubben ved årets slutt. Det positive resultatet for klubbens øvrige aktiviteter 2014 kommer som inntekt i budsjett og balanse for Klubbens sponsorer har stor betydning for klubbens økonomi, og til gjengjeld forventes klubbens medlemmer å eksponere sponsorene gjennom å bruke klubbtøy med reklame under løp. Klubben har tilbud til medlemmene om kjøp av sterkt subsidiert klubbtøy med aktuell reklame. Styret har derfor besluttet at fra 2015, skal alle klubbens medlemmer bruke tilbudt klubbtøy med reklame for aktuelle sponsorer under løp der klubben betaler startkontingenten. 2

3 Sesongavslutning ble gjennomført på skistua søndagen 9. november med ca 35 deltaker, deriblant mange rekrutter. Det ble gjennomført premiering for klubbmesterskap, utdeling av vandringspremier og premiering fra rekruttenes pokalcup. Klubbens kontantbeholdning er god og bidrar til å sikre klubbens videre drift. Styret vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer for sesongen Klubbens komiteer og utvalg utgjør kjernen i klubbarbeidet og er meget betydelsesfulle for den omfattende virksomhet som klubben har. Styret ønsker å gi god støtte til komiteer og utvalg og vil rette en stor takk fra klubbens medlemmer til alle dem som legger ned stor arbeidsinnsats i komiteer og utvalg. Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer for god innsats i 2014 både i form av frivillig arbeid og sportslig innsats. Styret ved leder 3

4 REPRESENTASJONER FRA GJØ-VARD I 2014 HAR VÆRT: Bengt Erik Johansson Deltatt på lagledermøte for O-kretsen Arnfinn Pedersen Deltatt på Årsmøte i Idrettsrådet Tommy Gullord Deltatt på Årsmøte i Mjøs-O Tommy Gullord Gjø-Vard Mjøs-O-kontakt Knut Sterten Leder Valgkomite Oppland O-krets Jens Harald Fossheim Klubbansvarlig for 10-MILA Jens Harald Fossheim: Leder i Mjøs-O Kretstinget planlegges til 11. januar 2015, SAMMENSETNING AV STYRE OG UTVALG 2014 Leder: Bengt Erik Johansson (på valg) Nestleder: Arnfinn Pedersen (på valg) Sekretær: Sonja Snuggerud (på valg) Kasserer: Knut Sterten (ikke på valg) Styremedlem: Martin Øhman (på valg) Ungdomsrepresentant: Espen Torseth (ikke på valg) Varamedlem: Knut Åge Berge (på valg) Statistikkfører: Materialforvalter: Tøyforvalter: Kartutvalg: Torbjørn Kravdal Ingen Knut Sterten Hans Jørgen Bergum Anders Bergum Sindre Goddager (Torbjørn Kravdal) Trenings og rekrutteringskomite: Martin Øhman (ansvarlig) Øyvind Lien Are Strandlie Hege Solerød Web-utvalg: Trimutvalg: Skistuakomite: Sprek i Gjøvik: Sponsorutvalg: Mjøs o kontakt: Espen Torseth Tommy Gullord Einar Sigstad Arne Strandlie Åshild Stuve Strandlie Ann-Magritt Sande Aneta Laskowska (utleieansvarlig) Tommy Gullord Terje Gullord Bjørn Godager Hans Jørgen Bergum Arnfinn Pedersen Arnfinn Pedersen Tommy Gullord 4

5 Valgkomite: Revisorer: Bjørn Godager (leder), Eirik Gullord, og Øyvind Lien, Tommy Gullord (vara) Erik Slettum (på valg) Gunnar Haug (på valg) Bengt Erik Johansson (sign) Arnfinn Pedersen (sign) Martin Øhman (sign) (Leder) (Nestleder) (Styremedlem) Knut Sterten (sign) Sonja Snuggerud (sign) Espen Torseth (sign) (Kasserer) (Sekretær) (Ungdomsrepresentant) 5

6 JUNIORGRUPPEN, ÅRSRAPPORT 2014 Juniorgruppa har blitt noe redusert i sesongen 2014 pga satsing på siste året av Videregående skole og russefeiring. Dette gjelder Anders, Jens og Elling. Da gjenstår Peder fra siste sesong, men han ble skadet før høstsesongen. Elling og Peder deltok på noen skiorienteringsløp i vinter, foruten noen sommerløp. Resultater vises til løpsstatestikken. I forbindelse med O-Land/Gjø-Vard 3 dagers juni hadde alle juniorene viktige oppgaver ifb med løypearbeidet, noe som ga de verdifull O-erfaring. Det viser seg at det er vanskelig å opprettholde aktiviteten samtidig med det siste året på Videregående skole. I tillegg starter de på videre studier og førstegangstjeneste. Med bakgrunn i dette har aktiviteten i gruppa vært mindre i sesongen Alle er juniorer også i 2015 og klubben håper på at ungdommene ser på Gjø-Vard som en attraktiv klubb og fortsetter med O-idretten videre For juniorgruppen Jens Harald Fossheim TRENINGS OG REKRUTTERINGSKOMITE, ÅRSRAPPORT 2014 (Barn födda 1998 eller senare) Vi har haft aktivitet fördelat på 3 grupper födda , och 2006-yngre. Sammanlagt har vi ca 40 aktiva ungdommar där 26 st av dessa är så pass aktiv att man har fått pokal i "Pokal cup". I pokal cup har vi valt ut 10 tävlingar (5 Moelven cuper och 5 andra löp) där barn födda 2003 eller tidigare får pokal för deltagande i minst 6 löp och där barn födda 2004 eller senare får pokal för deltagande i minst 4 tävlingar. Fortsatt positiv utveckling bland de yngre i klubben. 3 st fler som fick pokal i år jämfört med Tränare för de äldre barnen har varit Are Strandlie, Arnt Eide och Martin Öhman. Tränare för mellangruppen har varit Hege Solerød och de yngsta har haft Espen Torseth. Träning har varit förlagd till tisdagar medan Mjøs O aktiviteter, däribland Moelven cup, har varit förlagd till onsdagar. Den aktiva träningsperioden har varit mitten av april till mitten av juni samt mitten av augusti till början av oktober. Nytt för i år har varit GTR treninger och Vestmjösa cup. GTR trening har vi kallat de felles treninger vi har tillsammans med Raufoss och Toten troll. Det har varit 8 st tillfällen under året med fokus på tekniska färdigheter. Målet har varit att häva så många som möjligt från C/B nivå till A/B nivå. Detta synes jag vi har lyckats bra med. Sedan har vi startat upp en gemensam träningscup med Raufoss och Toten troll som vi valt att kalla Vestmjösa cup. Vi hade en dröm om att ha ca 70 st löpare på dessa arrangemang. Konceptet har salgit väl ut med ett deltagande på st löpare per tillfälle. Sesången inleddes med en introduktionskurs på fastland. För andra året i rad var vi med på ungdomsstafetten på Tiomila i Sverige. Denna gång med ett gemensamt lag med Raufoss och Toten troll. På O festivalen i Norefjell deltog klubben med ca 40 löpare. Nämnas skall också den fina deltgelsen vi hade på Oringen 5dagars i år med totalt ca 40 löpare inkl vuxna. Många nya rekruttfamiljer som avsatte en ferievecka i Sverige. O-troll leir för Oppland og Hedmark blev arrangerat 6

7 på Skei av Lillehammer OK i förbindelse med Fjelldilten/Lillehammersprinten och Veteranmesterskapet. Vi var 7 flotte barn fra gruppe 2 og 2 voksne ledere som deltog och hadde det veldig hyggelig med en kombinasjon av sosiale- og orienteringsaktiviteter. Resultatmässigt har många av våra rekrutter utvecklat sin o tekniska förmåga väldigt mycket i år. Vi hoppas på fortatt fin framgång 2015 för våra rektutter både socialt, löpmässigt och otekniskt. Hälsningar Rekruttkommitte TRIMUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2014 Trimutvalget har bestått av Einar Sigstad, Arne Strandlie og Tommy Gullord. Utvalget har i perioden hatt ett møter utenom telefonkontakt. Stifinner n 2014 ble arrangert for 45. gang. Følgende kart ble benyttet: * Øverby 15 poster * Skumsjøen Øst 15 poster * Flyplassen (Skjelbreia) sammen med Toten-Troll og Raufoss 10 poster * Turkart Gjøvik (utsnitt Åslendet) med sykkelposter 10 poster Postene ble satt ut i starten av mai, og Stifinner-konvoluttene lagt ut for salg samtidig. I alt ble det solgt mellom 70 og 80 konvolutter i år. Det er en nedgang på snaut 50 konvolutter fra i fjor. Nedgangen henger sannsynligvis sammen med tilbudet folk har fått gjennom Stolpejakten Sprek i Gjøvik. Her er det imidlertid verdt å påpeke at kartslipp med stolper over Øverbymarka også ga stolpejegerne en gratis smaksprøve på Stifinner n. Mange fant de 15 tur-o-postene på dette kartet. Stifinner n har også vært tilgjengelig via nettportalen turorientering.no. Bare et fåtall personer har bestilt Stifinner n via denne portalen. Det er heller ikke mange som har levert inn klippekort etter endt sesong, snaut 10 personer totalt. Vi føler oss rimelig sikre på at et av suksesskriteriene for Stolpejakten Sprek i Gjøvik er teknologien som der er tatt i bruk. Neste sesong vil vi derfor gjøre det samme med Stifinner n. Samtlige postflagg vil bli utstyrt med dekaler både for manuell og digitalt registrering. En egen applikasjon med nedlastbare tur-o-kart blir utviklet. Det jobbes med en betalingsordning for dette samme sum (200 kroner) som de som kjøper konvolutten på vanlig vis, alternativt 50 kroner per nedlastet kart. Men tur-o-konvolutt med Stifinnerkart blir selvfølgelig også tilgjengelig på vanlig måte. Det blir spennende å se om disse grepene bidrar til økt oppslutning om Stifinner n. Det samme med stolpejegere som forhåpentligvis med tid og stunder vil utvide aksjonsradiusen fra asfalt og nærområder, til skog og mer ulendt mark. Digital registrering 7

8 vil også gi oss et riktigere bilde av hvor mange som deltar i Stifinner n, ikke bare hvor mange tur-o-poser vi selger. For trimutvalget Tommy Gullord KARTUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2014 Kartutvalget 2014 har bestått av: Sindre Godager, Anders Bergum og Hans Jørgen Bergum (leder). Siden Sindre ikke har bodd på Gjøvik i perioden og Anders bare delvis har vært tilgjengelig har det vært vanskelig å få komiteen til å fungere optimalt. Møtevirksomhet Kartutvalget har ikke hatt noen formelle møter, men har hatt dialog ved behov. Status kartprosjekter 2014 Skumsjøen øst, området sør vest for Skonhovdvegen ble revidert i forbindelse med Gjø-Vard 2 dagers i I år har Sindre Godager revidert en parsell øst for Skonhovdveien. Dette området egner seg godt for treninger. Øverbymarka. Også dette kartet har vi ferdigstilt i år. De 2 siste parsellene ihht planen er sluttført av Sindre. Kartet er beregnet for konkurranse/trening og ble benyttet i forbindelse med O-land i sommer. Kart til Stolpejakten. I vinter ble områdene Gjøvikjordet, Tongjordet, Kallerud og Fredvika ferdigstilt for årets stolpesesong. I løpet av sommeren er det gjort forberedelser for neste sesong. I skrivende stund er forlengelsen i fra Kopperudkartet inkl. Vindplassen ferdig. Sondre Gullord har gjort denne jobben. Svein Solerød har synfart og rentegnet Åslundmarka/Steinsrudjordet. Resten av Kopperud/sørbyen ekskl. Bondelia er ferdig synfart og rentegning pågår. Ferdigstilles i løpet av vinteren. Anders Bergum jobber med denne delen. Sprintkart/skolekart Myrvang Biri. Kartet ble ferdig til sommerferien og umiddelbart tatt i bruk til Stolpejakten. Anders Bergum har vært ansvarlig for dette prosjektet. Kartplan Kartplan er revidert og går nå fram til og med 2018, se vedlegg. Kartprosjektene vil dekke kart til trening, ordinære løp og til Stolpejakten i perioden. Klubben har over tid vært heldige som har hatt kvalifiserte synfarere i egne rekker, men nå er situasjonen at kapasiteten er for liten i forhold til planene framover. Det er også «kamp» om de profesjonelle synfarere, slik at dette kan bli en kritisk faktor for kommende kartprosjekter. Det har ikke lykkes å skaffe synfarer til revidering av Vestråskartet som står på planen i Kartprosjekter i Følgende nye kartprosjekter vil bli prioritert i 2015: 1. Skumsjøen sør: Revidering av et område på ca. 2 kvadratkilometer sør for Skumsjøen. Denne delen vil bli knyttet sammen med Skumsjøen Øst. 2. Kart til Stolpejakten. Vi vurderer en parsell i fra Hunndalen og opp til Øverby. Denne delen vil i fall bli klar til 2016 sesongen. I tillegg ferdigstilles sprintkartene i sørbyen. 3. Skolegårdskart Lundstein og Redalen. Dette blir 2 mindre prosjekter som vi l dekke skolegårdene og områdene rundt. 8

9 Spillemidler Dessverre har det ikke de siste årene vært kontroll på arbeidet med spillemiddelsøknader. Det har ikke vært levert søknader til kommunen siden Det betyr at vi ikke får tilskudd til kartene som er produsert etter O-festivalen. Det er nå levert søknad for sprintkartet som er ferdig på Biri, samt for sluttføring av sprintkartet i sørbyen. Søknadssummen for disse kartene er til sammen kroner ,- Et krav i forbindelse med spillemidler er at søknaden leveres innen 1. november året før prosjektet starter. Derfor er det nødvendig å ha en god kartplan som sikrer at det lar seg gjøre å søke for alle aktuelle områder som kartlegges eller revideres. Utskrift av kart og løyper Utskrift av kart og løyper har også i år vært en stor jobb for kartutvalget. Vi har printet til alle løpene, treninger, Stifinneren, Stolpejakten og bedriftsløp. Printeren krever løpende vedlikehold. I år har vi skiftet valsene og neste år må varmeelementet skiftes. Kartlageret Opplaget av trykte kart ligger hjemme hos Torbjørn Kravdal. Eldre kart ligger på Skistua. Kartarkiv på hjemmesida Alle digitale kart er lagt og arkivet oppdateres forløpende. Utlegging av eldre analoge kart vil kreve skanning og er mer tidskrevende og vil ikke bli en prioritert oppgave. Se: Kart til skoler Kartutvalget har laget PDF filer av alle oppdaterte kart i nærheten av skoler slik at disse kan lastes ned og skrives ut av skolene gratis. Det er sendt informasjonsbrev til skolene om dette tilbudet, linker til relevant kursmateriell, samt tilbud om print av kart. For kartutvalget 17. november 2014 Hans Jørgen Bergum SPONSORUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2014 «Utvalget» har bestått av Arnfinn Pedersen. Vi har fortsatt på det gode arbeidet som har gitt gode resultater over flere år. De fleste av våre nåværende sponsorer/samarbeidspartnere har stilt positivt opp for Gjø Vard o-lag i flere år, og vi har mange gode erfaringer med samarbeidet. Målet var derfor å forlenge avtalene med disse firmaene samt å se på muligheten for å knytte til oss enda noen nye sponsorer. Arbeidet med reforhandling av tidligere avtaler har vært positivt. Nesten alle firmaene vi hadde avtale med ble med videre. Vi mistet en sponsor i år, da denne innstilte sin virksomhet. 5 avtaler er to-årig. En av disse ble fornyet i år. Gjø Vard o-lag har et godt omdømme i det lokale næringslivet. Ikke minst er lagets bidrag til folkehelse godt likt. Lagets innsats med drifting av Skistua, tilbud om turorientering og aktivisering av barn og unge har stor verdi da sponsoravtaler skal inngås. I forbindelse med Sprek i Gjøvik har vi fått ytterligere sponsorer/samarbeidspartnere. 9

10 Gjø-Vard har nå 12 sponsoravtaler til en verdi av kr ,. I tillegg fikk klubben inn kr ,- i forbindelse med salg av toalettpapir og tørkeruller. Totens Sparebank er lagets hovedsponsor Øvrige sponsorer er: Eidsiva RingAlm Tre MECA BM Skattum GK Norge Sentrum Installasjon EAB Engineering Raufoss Water and Gas Syljuåsen Oppland Bekken & Strøm BDO AS, avd. Gjøvik De fleste sponsorer har avtale om draktreklame. Derfor er det viktig at alle aktive bruker klubbens løps- og overtrekksjakker når de representerer Gjø-Vard o-lag på løp. Arnfinn Pedersen. SKISTUAKOMITEEN, ÅRSRAPPORT 2014 Skistuakomiteen har bestått av følgende medlemmer: Ann-Magritt Sande Åshild Stuve Strandlie Olaf Småstuen (kun enkelte oppgaver) Aneta Laskowska (Ikke Gjø-Vard medlem) Olaf har nå kun forefallende oppgaver som vi avtaler med han. Vi to andre i komiteen er veldig glade for at Olaf er villig til å være litt altmuligmann når det trengs. Ann-Magritt og Åshild har sine faste jobber med kasse, vaktlister, innkjøp osv. 10

11 Aneta har hatt ansvar for utleie. Vi har hatt to møter i løpet av året, i tillegg har vi hatt mye uformell kontakt. Møtet med Skistuas venner er avholdt i høst. Dette er et årlig møte hvor vi avklarer ulike spørsmål om vedlikehold, nødvendige investeringer m.m. Alle involverte opplever dette som et meget konstruktivt møte som gir økt innsats for Skistua. Høsten 2013 og vinteren 2014 var dårlig for Skistua. Det var lite besøk før snøen kom, og vinteren lot vente på seg. På grunn av manglende skiføre stengte vi både i romjula og de to første helgene i januar. Vi hadde noen bra helger, men så slo mildværet inn og skiføret ble brått borte. Høsten 2014 vil vi åpne Skistua først når skiføret har kommer. I skrivende stund er det fortsatt plussgrader og bart i marka, så utsiktene for snarlig åpning er liten. Utleien er omtrent som i fjor med en stabil utleie i forbindelse med konfirmasjoner og festligheter samt noen barnebursdager. Også i år ble Skistuadagen arrangert i februar. Skistuas Venner og Gjø-Vard samarbeidet om denne dagen. Det ble delt ut gratis pølser, samt solgt tradisjonelle varer. Jordet ved siden av var kjørt opp til skileik. Været var ikke på vår side denne dagen, men mange møtte opp i år også. Vedlikehold som er utført i år er oppgradering av gårdsplassen med fiberduk og grusing. Vedlikeholdet er utført av Skistuas venner. Vi har kjøpt nye gardiner til kafeen. Inntektene fra Skistua kan leses i regnskapet. Vi i Skistuakomiteen vil takke alle som har hjulpet til i året som har gått for Skistuakomiteen Åshild Stuve Strandlie SPREK I GJØVIK, ÅRSRAPPORT 2014 Vi i er svært godt fornøyd med oppslutningen personer har registrert seg digitalt eller manuelt som deltakere i Sprek i Gjøvik. (Tilsvarende tall for Sprek på Toten er 971 i Vestre Toten og 929 i Østre Toten). Dette gir en måloppnåelse for Sprek i Gjøvik på over 234 prosent. I tillegg kommer 463 familiemedlemmer. Disse er ikke fordelt på klubbene. I Gjøvik har 214 personer levert manuelt. I tillegg kommer rapporter fra skolene. De aller fleste skolene i Gjøvik Kommune har fått 100 kart hver til bruk i kroppsøvingstimene. ca elever har vært aktivisert gjennom prosjektet (fra prøveprosjektet i fjor var tallet ca Da var ikke alle skolene med). 11

12 23 personer har funnet alle 235 (205 stolper i Gjøvik-Toten området og 30 på Venabygdsfjellet). Nesten er registrert på Stolpejakten.no, men mange av disse har ikke registrert stolper. Av de er over nedlastinger av appen Stolpejakten. Det er totalt registrert over stolpebesøk. Gjennomsnittlig avstanden mellom stolpene er ca. 750m. Det blir over km Det er i tillegg flere rullestolbrukere som også har vært på stolpejakt. Det er mange som har vært på stolpejakt uten å registrere seg. Bruker vi anslaget OK Tyr benytter betyr det at av de (inkludert manuelt registrerte) så kommer det 1,5 ganger i tillegg dvs. nesten bare i Gjøvik. Hvis vi er litt mer nøkterne så kan vi kanskje doble antallet. Da blir det ca stolpejegere som har vært på stolpejakt i Gjøvik. Gjø-Vard o-lag har i 2014 gitt ut 5 forskjellige kart i forbindelse med stolpejakten: Hovedkartet Gjøvik by med nærområder, Øverby, Kopperud, Biri og Snertingdal. O-lagene på Toten har gitt ut 3 kart i egen regi. I tillegg har det vært stolpejakt på Venabygdfjellet i regi av Venabygdsfjellets Vel. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik er det blitt utviklet en egen digital løsning for Stolpejakten. Foruten hjemmesiden Stolpejakten.no, er alle kartene nedlastbare fra hjemmesiden. Registrering av stolper gjøres der. Dessuten er det utviklet egne apper for Stolpejakten tilgjengelig enten via hjemmesiden eller direkte på Google Play eller Appelstore. Stolpejakten/Sprek i Gjøvik har vært selvfinansierende. Finansieringskilder har vært Oppland Fylkeskommune, Regionrådet for Gjøvikregionen, Sparebankstiftelsen DnB, Gjøvik Kommune. Næringslivet i regionen har også bidratt i betydelig grad i form av sponsoravtaler. Det vises for øvrig til klubbens regnskap for For Stolpejakten/Sprek i Gjøvik Arnfinn Pedersen, Prosjektansvarlig 12

13 WEB-UTVALGET, ÅRSRAPPORT 2014 Web-utvalget har under 2014 bestått av Espen Torseth. Espen har sammen med Torbjørn Kravdal driftet hjemmesiden. Flere andre medlemmer har i tillegg lagt ut informasjon og bilder på hjemmesiden. Torbjørn har vært hovedansvarlig for Eventor. Hjemmesiden inneholder en aktivitetskalender som oppdateres regelmessig samt linker til ulike aktiviteter. Skistua ligger under egen fane. Styret ved leder TØYFORVALTNING, ÅRSRAPPORT 2014 Knut Sterten har hatt ansvaret som tøyforvalter under Det har vært relativt stort salg av løpsdraktene fra Nytt for året er buff som bl a ble delt ut som premier for klubbmesterskapet. Klubben subsidierer prisene på klubbtøy og aktuell prisliste ligger på hjemmesiden. Fra 2015 skal alle klubbens medlemmer bruke tilbudt klubbtøy med reklame for aktuelle sponsorer under løp der klubben betaler startkontingenten. Styret ved leder 13

14 STATISTIKKFØRER, ÅRSRAPPORT 2014 Statistikk fra LØPSSTATISTIKK Antall løpere med minst en start Herav 16 år og yngre gutter Herav 16 år og yngre jenter Herav 17 år og eldre herrer Herav 17 år og eldre damer Totalt antall individuelle starter Herav 16 år og yngre gutter Herav 16 år og yngre jenter Herav 17 år og eldre herrer Herav 17 år og eldre damer inkluderer Moelvencup Deltagere stafett Antall 1. premier KM NAVN Toten-Troll Brandval/Kong Grue Mellom Sprint Lang Stafett D13-14 Kristine Haanes Strandlie Gull Gull Gull D13-14 Synne Solberg Bronse Bronse D13-14 Tuva Fossheim Asplin Sølv D45 Line Asplin Grundtvig Gull D45 Hege Solerød Bronse D55 Margrete Jørandli Sølv D55 Barbro Falck-Ytter Gull Bronse D65 Kirsten Bakke Gull H13-14 Elias Øhman Sølv Bronse H17-20 Elling Fossheim Asplin Gull Gull H17-20 Peder Fossheim Asplin Sølv Sølv H35 Martin Øhman Gull H35 Øyvind Lien Gull H35 Peter Lerche Raadal Sølv Sølv H35 Even Erline Bronse Bronse H40 Martin Øhman Gull H45 Are Strandlie Gull Gull Gull H45 Erik Slettum Sølv H55 Arnfinn Pedersen Gull Gull H75 Olaf Småstuen Bronse H80 Arne Strandlie Gull H17 Martin, Arfinn, Øyvind Gull 14

15 HL NAVN Verdal/Stiklestad Sprint Lang D14 Kristine Haanes Strandlie D14 Charlotte Eide D14 Synne Solberg D14 Erna Marie Tøfting Bakke NM Ingen NM-starter i VETERAN WMOC Brasil NM Lillehammer Sprint Lang Mellom Lang Sprint D35 Astrid Kravdal Bronse D45 Hege Solerød Bronse Bronse Arrangeres i november, H35 Torbjørn Kravdal Sølv må tas med neste år. H55 Audun Strandlie Sølv Sølv H80 Olaf Småstuen Gull STAFETTER Vårstafetten D11-12 Kristine K. (felleslag med Bodø) Tiomila Ungdom 239 Kristine S., Anna, Elias (felleslag med Raufoss og Toten-Troll) DSQ Tuva (felleslag Mjøs-o) Herrer 154 Audun, Are, Øyvind, Martin, Peder (felleslag Mjøs-o) Ringreven D/H Kristine K (felleslag med Nydalen) 3 Lars, Harald og Marie Ringreven 1 Martin, Astrid, Torbjørn, Audun og Are 2 Kristine S, Åshild, Øyvind, Synne og Elias BESTEMANNSPRISER Beste innsats KM Kristine Haanes Strandlie se KM Beste innsats Hovedløpet Kristine Haanes Strandlie se HL Flest starter D u16 Kristine Kravdal 36 Flest starter H u16 Harald Haanes Strandlie 25 Flest starter nybegynnere Eiril Erlien Solerød 23 Flest seiere Damer Astrid Kravdal 5 Flest seiere Herrer Olaf Småstuen 7 6. november 2014, Torbjørn Kravdal 15

16 3. REGNSKAP GJØ-VARD O-LAG Resultatoversikt pr / budsjett 2015 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap 2015 pr pr pr Pr Inntekter: Medlemskontigent: Overskudd o-festivalen O-løp 7) Salg kart Tilskudd kart Offentlig driftsstøtte 1) Sponsorer Salg o-tøy Overskudd Skistua 2) Diverse inntekter 3) Bingo/spilleautomat Tippemidler grasrot Overskudd Stifinneren 8) Overskudd Sprek i Gjøvik 9) Renter: Totalt Utgifter: Startkontingenter 4) Treningskomite 5) Miljøtiltak Administrasjon 6) Kurs / møter Kartkonto 10) Kontingent NOF Kontingent OOK Kontingent Mjøs-O Innkjøp O-tøy Innkjøp materiell Diverse utgifter (leie hall m.m) Avskrivninger og beh.endr: Bonusguide Gaver Finanskostn Totalt Resultat

17 UNDERGRUPPER 2014 Off. driftsstøtte 1) LAM-midler NIF - mva kompensasjon Idrettens studieforbund Gjøvik kom, kulturmidl NOF aktivitetsmidler 2013 og Skistua 2) Tilskudd Skistuas Venner Utleie skistua Salg skistua Parkering skistua Lys, varme skistua Driftsutgifter skistua Varekjøp skistua Div. inntekter 3) Diverse inntekter Startkontingenter 4) Startkontingenter Startkontingenter NM/Hovedløp Reisekostnader Egenandeler Treningskomite 5) Reise Samlinger Egenandeler Administrasjon 6) Leie datasystem Kontorutgifter, matriell Tidsskrift etc. 440 Regnskapsføring Reisekostnader 494 Porto Løp 7) Startkont NOF avgift Kiosksalg Innkjøp materiell H. Rognlien

18 Premier Stifinnern 8) Inntekt Tilskudd Innkjøp materiell NOF avgift Sprek i Gjøvik 9) Sponsorer Off finansiering Annen inntekt Prosjektledelse Datakostnader Kartkostnader u/trykking Trykking av kart Innkjøp materiell Kontorkostnader Reisekostnader Kartkonto 10) Fra Sprek i Gjøvik Gjøvik kom, dr.tilskudd anl Salg av kart Synfaring/rentegning (lønn) Arb.g.avgift Synfaring/rentegning (lønn) Kontorutgifter Møte, kurs, oppdateringer o.l Reiseutgifter Innkjøp materiell

19 Vedr. Sprek i Gjøvik: Oppland Inntekter ikke innbetalt pr : Fylkeskommune Oppland Fylkeskommune Regionrådet for Gjøvikregionen Bidrag TT Bidrag Ril Madshus NOF Utgifter ikke betalt pr : Overføring til TT Prosjektledelse Diverse utlegg Netto Resultat pr Sluttresultat Balanse pr EIENDELER Kasse Bank Bank Bank Bank GJELD OG EGENKAPITAL Overført fra årets resultat Egenkapital pr

20 Resultat og balanse fordelt på konto 20

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: TORSDAG 27. NOVEMBER 2014 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 STED: SKISTUA TID: SØNDAG 29. NOVEMBER 2015 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av

Detaljer

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent.

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent. MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Mandag 21.01. 1900 2215 Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18 Til stede: Knut Sterten (, kasserer), Martin Öhman (, rekruttkomite), Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant),

Detaljer

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Jukolalaget 2011 Hovedsponsor: Styret 2012 Leder Bjørn Godager Tlf 412 52 468 mailto:bjoern.godager@hotmail.com Nestleder Bengt Johansson Tlf 416 42 459 mailto:beejoh@online.no

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 20. NOVEMBER 2011 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 21. NOVEMBER 2010 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: 23. NOVEMBER 2008 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING / GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING 3. ÅRSMELDING 4. REGNSKAP 5. INNKOMNE SAKER 6. FASTSETTELSE

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com Mjøs-O inviterer til -cupen 2010 Foto av trøyevinnere sesongen 2009. Foto: Tommy Gullord 28. april - GPS/Storskjerm etappen 26. mai - Longa-Bush etappen 9. juni - Tekn-O etappen 25. august - g-o-kart etappen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane.

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. inviterer til ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. 23. april - Mellomdistanse 21. mai - Sprint 11. juni - Fjelletappen

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 10.02.2015 Årsmøte Raumar Vedtatt 13.01.2015 Styret i Raumar Forslag til endring behandles på årsmøtet 2015 05.03.2014 Årsmøte Raumar Vedtatt 20.11.2013 Styret i Raumar

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 22. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Referat årsmøte 19. mars 2OL5.

Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Sted: ÅrsmØtet ble holdt på Rotator. Saksliste: 1. Årsmelding 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Medlemskontingent 5. Valg 6. SØr cup/løpsdager 7. Medlemmer 8. Aktivitetsledere /

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer