GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING

2 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater fra perioden har blitt lagt ut på hjemmesida kort tid i etterkant, slik at alle som er interessert kan følge styrets arbeid og være informert. Klubbens web-side er viktigste informasjonskilde. Klubben er registrert i Brønnøysundsregistret med organisasjonsnummer Klubben hadde medlemmer. Medlemmene fordeler seg på 66 menn hvorav 19 under 17 år og 51 kvinner, hvorav 21 under 17 år. Under 2014 har styret tatt i bruk Norges Idrettsforbunds system KlubbAdmin for å administrere idrettsklubber. Bruket av KlubbAdmin kommer å videreutvikles i Systemet kommuniserer med MinIdrett og SportsAdmin og kommer i framtiden bl a å tilby betalingsløsninger via MinIdrett eller KID. Sportslig har klubbens løpere representert ved 10-MILA og hatt fire deltakere i Hovedløpet/O-landsleiren. Under året har 89 medlemmer deltatt i minst ett løp og antallet starter totalt har økt sammenlignet de seneste årene. Spesielt gledelig at antallet starter under 17 år viser en kraftig oppgang for både jenter og gutter. O-festivalen foregikk på Norefjell og Gjø-Vard brukte som tidligere år O-festivalen som en miljøsamling med over 30 deltakende medlemmer. Gjø-Vard var arrangør for O-land juni 2014 med sprint fredag ved Øverby, mellomdistanse lørdag ved Øverby og langdistanse søndag ved Reinsvolldammen. Det kom ca 170 deltakere per løp og tilbakemeldingene til arrangementet var gode bortsett fra resultatpresentasjon via etiming. Oppland O- krets planlegger å arrangere kurs i bruken av etiming i mars 2015 og klubben har behov for å utdanne 2 medlemmer. Fra 2015 forventes klubben å håndtere etiming ved egne arrangement. Gjø-Vard 2-dagers kommer å arrangeres juni Gjø-Vard, Gjøvik Skiklubb og Gjøvik Friidrettsklubb planlegger i fellesskap å arrangere Bergstoppen Opp i september Gjø-Vard planlegger i tillegg en søknad, i samarbeid med en annen klubb i Mjøsregionen, om å få arrangere et nasjonalt mesterskap. Dette kan i så fall bli aktuelt tidligst Stolpejakten eller Sprek i Gjøvik har under 2014 gjennomført første året som fullskaleprosjekt. Prosjektet har blitt en enorm suksess, der antallet registrerte deltakere motsvarer over 10 % av populasjonen i Gjøvik. I tillegg har stolpejakten gjennomførts gjennom samarbeidsavtaler med Toten-Troll og Raufoss IL. Stolpejakten har fått meget stor medial oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt, og forventningene til 2015 er store. Tur-o gruppa planlegger å markedsføre Stifinneropplegget 2015 via stolpejakten med nedlastbare kart og betalingsløsning. Den store interessen for Stolpejakten leder forhåpentligvis til økt interesse også for Tur-o og eventuelt i forlengelsen til økt interesse for o-sporten generelt. For 2015 kommer Stolpejakten å drives i en nyopprettet egen klubb, i tett samarbeid med Gjø-Vard. Klubbens økonomiske regnskap fram til og med oppviser et negativt resultat, hvilket også påvirker klubbens balanse. Forklaringen er i hovedsak at Sprek i Gjøvik, som er selvfinansiert med en egen post i Gjø-Vards regnskap, oppviser et negativt resultat. Gjø-Vards øvrige aktiviteter oppviser et positivt resultat for Stolpejakten forventer inntekter under november-desember som overstiger det negative resultatet i det presenterte regnskapet og forventer derfor et positivt resultat for helåret Styret har besluttet at det positive resultatet for Sprek i Gjøvik fra 2013, og det forventede positive resultatet for helåret 2014, skal overføres som lån til den nyregistrerte klubben ved årets slutt. Det positive resultatet for klubbens øvrige aktiviteter 2014 kommer som inntekt i budsjett og balanse for Klubbens sponsorer har stor betydning for klubbens økonomi, og til gjengjeld forventes klubbens medlemmer å eksponere sponsorene gjennom å bruke klubbtøy med reklame under løp. Klubben har tilbud til medlemmene om kjøp av sterkt subsidiert klubbtøy med aktuell reklame. Styret har derfor besluttet at fra 2015, skal alle klubbens medlemmer bruke tilbudt klubbtøy med reklame for aktuelle sponsorer under løp der klubben betaler startkontingenten. 2

3 Sesongavslutning ble gjennomført på skistua søndagen 9. november med ca 35 deltaker, deriblant mange rekrutter. Det ble gjennomført premiering for klubbmesterskap, utdeling av vandringspremier og premiering fra rekruttenes pokalcup. Klubbens kontantbeholdning er god og bidrar til å sikre klubbens videre drift. Styret vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer for sesongen Klubbens komiteer og utvalg utgjør kjernen i klubbarbeidet og er meget betydelsesfulle for den omfattende virksomhet som klubben har. Styret ønsker å gi god støtte til komiteer og utvalg og vil rette en stor takk fra klubbens medlemmer til alle dem som legger ned stor arbeidsinnsats i komiteer og utvalg. Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer for god innsats i 2014 både i form av frivillig arbeid og sportslig innsats. Styret ved leder 3

4 REPRESENTASJONER FRA GJØ-VARD I 2014 HAR VÆRT: Bengt Erik Johansson Deltatt på lagledermøte for O-kretsen Arnfinn Pedersen Deltatt på Årsmøte i Idrettsrådet Tommy Gullord Deltatt på Årsmøte i Mjøs-O Tommy Gullord Gjø-Vard Mjøs-O-kontakt Knut Sterten Leder Valgkomite Oppland O-krets Jens Harald Fossheim Klubbansvarlig for 10-MILA Jens Harald Fossheim: Leder i Mjøs-O Kretstinget planlegges til 11. januar 2015, SAMMENSETNING AV STYRE OG UTVALG 2014 Leder: Bengt Erik Johansson (på valg) Nestleder: Arnfinn Pedersen (på valg) Sekretær: Sonja Snuggerud (på valg) Kasserer: Knut Sterten (ikke på valg) Styremedlem: Martin Øhman (på valg) Ungdomsrepresentant: Espen Torseth (ikke på valg) Varamedlem: Knut Åge Berge (på valg) Statistikkfører: Materialforvalter: Tøyforvalter: Kartutvalg: Torbjørn Kravdal Ingen Knut Sterten Hans Jørgen Bergum Anders Bergum Sindre Goddager (Torbjørn Kravdal) Trenings og rekrutteringskomite: Martin Øhman (ansvarlig) Øyvind Lien Are Strandlie Hege Solerød Web-utvalg: Trimutvalg: Skistuakomite: Sprek i Gjøvik: Sponsorutvalg: Mjøs o kontakt: Espen Torseth Tommy Gullord Einar Sigstad Arne Strandlie Åshild Stuve Strandlie Ann-Magritt Sande Aneta Laskowska (utleieansvarlig) Tommy Gullord Terje Gullord Bjørn Godager Hans Jørgen Bergum Arnfinn Pedersen Arnfinn Pedersen Tommy Gullord 4

5 Valgkomite: Revisorer: Bjørn Godager (leder), Eirik Gullord, og Øyvind Lien, Tommy Gullord (vara) Erik Slettum (på valg) Gunnar Haug (på valg) Bengt Erik Johansson (sign) Arnfinn Pedersen (sign) Martin Øhman (sign) (Leder) (Nestleder) (Styremedlem) Knut Sterten (sign) Sonja Snuggerud (sign) Espen Torseth (sign) (Kasserer) (Sekretær) (Ungdomsrepresentant) 5

6 JUNIORGRUPPEN, ÅRSRAPPORT 2014 Juniorgruppa har blitt noe redusert i sesongen 2014 pga satsing på siste året av Videregående skole og russefeiring. Dette gjelder Anders, Jens og Elling. Da gjenstår Peder fra siste sesong, men han ble skadet før høstsesongen. Elling og Peder deltok på noen skiorienteringsløp i vinter, foruten noen sommerløp. Resultater vises til løpsstatestikken. I forbindelse med O-Land/Gjø-Vard 3 dagers juni hadde alle juniorene viktige oppgaver ifb med løypearbeidet, noe som ga de verdifull O-erfaring. Det viser seg at det er vanskelig å opprettholde aktiviteten samtidig med det siste året på Videregående skole. I tillegg starter de på videre studier og førstegangstjeneste. Med bakgrunn i dette har aktiviteten i gruppa vært mindre i sesongen Alle er juniorer også i 2015 og klubben håper på at ungdommene ser på Gjø-Vard som en attraktiv klubb og fortsetter med O-idretten videre For juniorgruppen Jens Harald Fossheim TRENINGS OG REKRUTTERINGSKOMITE, ÅRSRAPPORT 2014 (Barn födda 1998 eller senare) Vi har haft aktivitet fördelat på 3 grupper födda , och 2006-yngre. Sammanlagt har vi ca 40 aktiva ungdommar där 26 st av dessa är så pass aktiv att man har fått pokal i "Pokal cup". I pokal cup har vi valt ut 10 tävlingar (5 Moelven cuper och 5 andra löp) där barn födda 2003 eller tidigare får pokal för deltagande i minst 6 löp och där barn födda 2004 eller senare får pokal för deltagande i minst 4 tävlingar. Fortsatt positiv utveckling bland de yngre i klubben. 3 st fler som fick pokal i år jämfört med Tränare för de äldre barnen har varit Are Strandlie, Arnt Eide och Martin Öhman. Tränare för mellangruppen har varit Hege Solerød och de yngsta har haft Espen Torseth. Träning har varit förlagd till tisdagar medan Mjøs O aktiviteter, däribland Moelven cup, har varit förlagd till onsdagar. Den aktiva träningsperioden har varit mitten av april till mitten av juni samt mitten av augusti till början av oktober. Nytt för i år har varit GTR treninger och Vestmjösa cup. GTR trening har vi kallat de felles treninger vi har tillsammans med Raufoss och Toten troll. Det har varit 8 st tillfällen under året med fokus på tekniska färdigheter. Målet har varit att häva så många som möjligt från C/B nivå till A/B nivå. Detta synes jag vi har lyckats bra med. Sedan har vi startat upp en gemensam träningscup med Raufoss och Toten troll som vi valt att kalla Vestmjösa cup. Vi hade en dröm om att ha ca 70 st löpare på dessa arrangemang. Konceptet har salgit väl ut med ett deltagande på st löpare per tillfälle. Sesången inleddes med en introduktionskurs på fastland. För andra året i rad var vi med på ungdomsstafetten på Tiomila i Sverige. Denna gång med ett gemensamt lag med Raufoss och Toten troll. På O festivalen i Norefjell deltog klubben med ca 40 löpare. Nämnas skall också den fina deltgelsen vi hade på Oringen 5dagars i år med totalt ca 40 löpare inkl vuxna. Många nya rekruttfamiljer som avsatte en ferievecka i Sverige. O-troll leir för Oppland og Hedmark blev arrangerat 6

7 på Skei av Lillehammer OK i förbindelse med Fjelldilten/Lillehammersprinten och Veteranmesterskapet. Vi var 7 flotte barn fra gruppe 2 og 2 voksne ledere som deltog och hadde det veldig hyggelig med en kombinasjon av sosiale- og orienteringsaktiviteter. Resultatmässigt har många av våra rekrutter utvecklat sin o tekniska förmåga väldigt mycket i år. Vi hoppas på fortatt fin framgång 2015 för våra rektutter både socialt, löpmässigt och otekniskt. Hälsningar Rekruttkommitte TRIMUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2014 Trimutvalget har bestått av Einar Sigstad, Arne Strandlie og Tommy Gullord. Utvalget har i perioden hatt ett møter utenom telefonkontakt. Stifinner n 2014 ble arrangert for 45. gang. Følgende kart ble benyttet: * Øverby 15 poster * Skumsjøen Øst 15 poster * Flyplassen (Skjelbreia) sammen med Toten-Troll og Raufoss 10 poster * Turkart Gjøvik (utsnitt Åslendet) med sykkelposter 10 poster Postene ble satt ut i starten av mai, og Stifinner-konvoluttene lagt ut for salg samtidig. I alt ble det solgt mellom 70 og 80 konvolutter i år. Det er en nedgang på snaut 50 konvolutter fra i fjor. Nedgangen henger sannsynligvis sammen med tilbudet folk har fått gjennom Stolpejakten Sprek i Gjøvik. Her er det imidlertid verdt å påpeke at kartslipp med stolper over Øverbymarka også ga stolpejegerne en gratis smaksprøve på Stifinner n. Mange fant de 15 tur-o-postene på dette kartet. Stifinner n har også vært tilgjengelig via nettportalen turorientering.no. Bare et fåtall personer har bestilt Stifinner n via denne portalen. Det er heller ikke mange som har levert inn klippekort etter endt sesong, snaut 10 personer totalt. Vi føler oss rimelig sikre på at et av suksesskriteriene for Stolpejakten Sprek i Gjøvik er teknologien som der er tatt i bruk. Neste sesong vil vi derfor gjøre det samme med Stifinner n. Samtlige postflagg vil bli utstyrt med dekaler både for manuell og digitalt registrering. En egen applikasjon med nedlastbare tur-o-kart blir utviklet. Det jobbes med en betalingsordning for dette samme sum (200 kroner) som de som kjøper konvolutten på vanlig vis, alternativt 50 kroner per nedlastet kart. Men tur-o-konvolutt med Stifinnerkart blir selvfølgelig også tilgjengelig på vanlig måte. Det blir spennende å se om disse grepene bidrar til økt oppslutning om Stifinner n. Det samme med stolpejegere som forhåpentligvis med tid og stunder vil utvide aksjonsradiusen fra asfalt og nærområder, til skog og mer ulendt mark. Digital registrering 7

8 vil også gi oss et riktigere bilde av hvor mange som deltar i Stifinner n, ikke bare hvor mange tur-o-poser vi selger. For trimutvalget Tommy Gullord KARTUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2014 Kartutvalget 2014 har bestått av: Sindre Godager, Anders Bergum og Hans Jørgen Bergum (leder). Siden Sindre ikke har bodd på Gjøvik i perioden og Anders bare delvis har vært tilgjengelig har det vært vanskelig å få komiteen til å fungere optimalt. Møtevirksomhet Kartutvalget har ikke hatt noen formelle møter, men har hatt dialog ved behov. Status kartprosjekter 2014 Skumsjøen øst, området sør vest for Skonhovdvegen ble revidert i forbindelse med Gjø-Vard 2 dagers i I år har Sindre Godager revidert en parsell øst for Skonhovdveien. Dette området egner seg godt for treninger. Øverbymarka. Også dette kartet har vi ferdigstilt i år. De 2 siste parsellene ihht planen er sluttført av Sindre. Kartet er beregnet for konkurranse/trening og ble benyttet i forbindelse med O-land i sommer. Kart til Stolpejakten. I vinter ble områdene Gjøvikjordet, Tongjordet, Kallerud og Fredvika ferdigstilt for årets stolpesesong. I løpet av sommeren er det gjort forberedelser for neste sesong. I skrivende stund er forlengelsen i fra Kopperudkartet inkl. Vindplassen ferdig. Sondre Gullord har gjort denne jobben. Svein Solerød har synfart og rentegnet Åslundmarka/Steinsrudjordet. Resten av Kopperud/sørbyen ekskl. Bondelia er ferdig synfart og rentegning pågår. Ferdigstilles i løpet av vinteren. Anders Bergum jobber med denne delen. Sprintkart/skolekart Myrvang Biri. Kartet ble ferdig til sommerferien og umiddelbart tatt i bruk til Stolpejakten. Anders Bergum har vært ansvarlig for dette prosjektet. Kartplan Kartplan er revidert og går nå fram til og med 2018, se vedlegg. Kartprosjektene vil dekke kart til trening, ordinære løp og til Stolpejakten i perioden. Klubben har over tid vært heldige som har hatt kvalifiserte synfarere i egne rekker, men nå er situasjonen at kapasiteten er for liten i forhold til planene framover. Det er også «kamp» om de profesjonelle synfarere, slik at dette kan bli en kritisk faktor for kommende kartprosjekter. Det har ikke lykkes å skaffe synfarer til revidering av Vestråskartet som står på planen i Kartprosjekter i Følgende nye kartprosjekter vil bli prioritert i 2015: 1. Skumsjøen sør: Revidering av et område på ca. 2 kvadratkilometer sør for Skumsjøen. Denne delen vil bli knyttet sammen med Skumsjøen Øst. 2. Kart til Stolpejakten. Vi vurderer en parsell i fra Hunndalen og opp til Øverby. Denne delen vil i fall bli klar til 2016 sesongen. I tillegg ferdigstilles sprintkartene i sørbyen. 3. Skolegårdskart Lundstein og Redalen. Dette blir 2 mindre prosjekter som vi l dekke skolegårdene og områdene rundt. 8

9 Spillemidler Dessverre har det ikke de siste årene vært kontroll på arbeidet med spillemiddelsøknader. Det har ikke vært levert søknader til kommunen siden Det betyr at vi ikke får tilskudd til kartene som er produsert etter O-festivalen. Det er nå levert søknad for sprintkartet som er ferdig på Biri, samt for sluttføring av sprintkartet i sørbyen. Søknadssummen for disse kartene er til sammen kroner ,- Et krav i forbindelse med spillemidler er at søknaden leveres innen 1. november året før prosjektet starter. Derfor er det nødvendig å ha en god kartplan som sikrer at det lar seg gjøre å søke for alle aktuelle områder som kartlegges eller revideres. Utskrift av kart og løyper Utskrift av kart og løyper har også i år vært en stor jobb for kartutvalget. Vi har printet til alle løpene, treninger, Stifinneren, Stolpejakten og bedriftsløp. Printeren krever løpende vedlikehold. I år har vi skiftet valsene og neste år må varmeelementet skiftes. Kartlageret Opplaget av trykte kart ligger hjemme hos Torbjørn Kravdal. Eldre kart ligger på Skistua. Kartarkiv på hjemmesida Alle digitale kart er lagt og arkivet oppdateres forløpende. Utlegging av eldre analoge kart vil kreve skanning og er mer tidskrevende og vil ikke bli en prioritert oppgave. Se: Kart til skoler Kartutvalget har laget PDF filer av alle oppdaterte kart i nærheten av skoler slik at disse kan lastes ned og skrives ut av skolene gratis. Det er sendt informasjonsbrev til skolene om dette tilbudet, linker til relevant kursmateriell, samt tilbud om print av kart. For kartutvalget 17. november 2014 Hans Jørgen Bergum SPONSORUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2014 «Utvalget» har bestått av Arnfinn Pedersen. Vi har fortsatt på det gode arbeidet som har gitt gode resultater over flere år. De fleste av våre nåværende sponsorer/samarbeidspartnere har stilt positivt opp for Gjø Vard o-lag i flere år, og vi har mange gode erfaringer med samarbeidet. Målet var derfor å forlenge avtalene med disse firmaene samt å se på muligheten for å knytte til oss enda noen nye sponsorer. Arbeidet med reforhandling av tidligere avtaler har vært positivt. Nesten alle firmaene vi hadde avtale med ble med videre. Vi mistet en sponsor i år, da denne innstilte sin virksomhet. 5 avtaler er to-årig. En av disse ble fornyet i år. Gjø Vard o-lag har et godt omdømme i det lokale næringslivet. Ikke minst er lagets bidrag til folkehelse godt likt. Lagets innsats med drifting av Skistua, tilbud om turorientering og aktivisering av barn og unge har stor verdi da sponsoravtaler skal inngås. I forbindelse med Sprek i Gjøvik har vi fått ytterligere sponsorer/samarbeidspartnere. 9

10 Gjø-Vard har nå 12 sponsoravtaler til en verdi av kr ,. I tillegg fikk klubben inn kr ,- i forbindelse med salg av toalettpapir og tørkeruller. Totens Sparebank er lagets hovedsponsor Øvrige sponsorer er: Eidsiva RingAlm Tre MECA BM Skattum GK Norge Sentrum Installasjon EAB Engineering Raufoss Water and Gas Syljuåsen Oppland Bekken & Strøm BDO AS, avd. Gjøvik De fleste sponsorer har avtale om draktreklame. Derfor er det viktig at alle aktive bruker klubbens løps- og overtrekksjakker når de representerer Gjø-Vard o-lag på løp. Arnfinn Pedersen. SKISTUAKOMITEEN, ÅRSRAPPORT 2014 Skistuakomiteen har bestått av følgende medlemmer: Ann-Magritt Sande Åshild Stuve Strandlie Olaf Småstuen (kun enkelte oppgaver) Aneta Laskowska (Ikke Gjø-Vard medlem) Olaf har nå kun forefallende oppgaver som vi avtaler med han. Vi to andre i komiteen er veldig glade for at Olaf er villig til å være litt altmuligmann når det trengs. Ann-Magritt og Åshild har sine faste jobber med kasse, vaktlister, innkjøp osv. 10

11 Aneta har hatt ansvar for utleie. Vi har hatt to møter i løpet av året, i tillegg har vi hatt mye uformell kontakt. Møtet med Skistuas venner er avholdt i høst. Dette er et årlig møte hvor vi avklarer ulike spørsmål om vedlikehold, nødvendige investeringer m.m. Alle involverte opplever dette som et meget konstruktivt møte som gir økt innsats for Skistua. Høsten 2013 og vinteren 2014 var dårlig for Skistua. Det var lite besøk før snøen kom, og vinteren lot vente på seg. På grunn av manglende skiføre stengte vi både i romjula og de to første helgene i januar. Vi hadde noen bra helger, men så slo mildværet inn og skiføret ble brått borte. Høsten 2014 vil vi åpne Skistua først når skiføret har kommer. I skrivende stund er det fortsatt plussgrader og bart i marka, så utsiktene for snarlig åpning er liten. Utleien er omtrent som i fjor med en stabil utleie i forbindelse med konfirmasjoner og festligheter samt noen barnebursdager. Også i år ble Skistuadagen arrangert i februar. Skistuas Venner og Gjø-Vard samarbeidet om denne dagen. Det ble delt ut gratis pølser, samt solgt tradisjonelle varer. Jordet ved siden av var kjørt opp til skileik. Været var ikke på vår side denne dagen, men mange møtte opp i år også. Vedlikehold som er utført i år er oppgradering av gårdsplassen med fiberduk og grusing. Vedlikeholdet er utført av Skistuas venner. Vi har kjøpt nye gardiner til kafeen. Inntektene fra Skistua kan leses i regnskapet. Vi i Skistuakomiteen vil takke alle som har hjulpet til i året som har gått for Skistuakomiteen Åshild Stuve Strandlie SPREK I GJØVIK, ÅRSRAPPORT 2014 Vi i er svært godt fornøyd med oppslutningen personer har registrert seg digitalt eller manuelt som deltakere i Sprek i Gjøvik. (Tilsvarende tall for Sprek på Toten er 971 i Vestre Toten og 929 i Østre Toten). Dette gir en måloppnåelse for Sprek i Gjøvik på over 234 prosent. I tillegg kommer 463 familiemedlemmer. Disse er ikke fordelt på klubbene. I Gjøvik har 214 personer levert manuelt. I tillegg kommer rapporter fra skolene. De aller fleste skolene i Gjøvik Kommune har fått 100 kart hver til bruk i kroppsøvingstimene. ca elever har vært aktivisert gjennom prosjektet (fra prøveprosjektet i fjor var tallet ca Da var ikke alle skolene med). 11

12 23 personer har funnet alle 235 (205 stolper i Gjøvik-Toten området og 30 på Venabygdsfjellet). Nesten er registrert på Stolpejakten.no, men mange av disse har ikke registrert stolper. Av de er over nedlastinger av appen Stolpejakten. Det er totalt registrert over stolpebesøk. Gjennomsnittlig avstanden mellom stolpene er ca. 750m. Det blir over km Det er i tillegg flere rullestolbrukere som også har vært på stolpejakt. Det er mange som har vært på stolpejakt uten å registrere seg. Bruker vi anslaget OK Tyr benytter betyr det at av de (inkludert manuelt registrerte) så kommer det 1,5 ganger i tillegg dvs. nesten bare i Gjøvik. Hvis vi er litt mer nøkterne så kan vi kanskje doble antallet. Da blir det ca stolpejegere som har vært på stolpejakt i Gjøvik. Gjø-Vard o-lag har i 2014 gitt ut 5 forskjellige kart i forbindelse med stolpejakten: Hovedkartet Gjøvik by med nærområder, Øverby, Kopperud, Biri og Snertingdal. O-lagene på Toten har gitt ut 3 kart i egen regi. I tillegg har det vært stolpejakt på Venabygdfjellet i regi av Venabygdsfjellets Vel. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik er det blitt utviklet en egen digital løsning for Stolpejakten. Foruten hjemmesiden Stolpejakten.no, er alle kartene nedlastbare fra hjemmesiden. Registrering av stolper gjøres der. Dessuten er det utviklet egne apper for Stolpejakten tilgjengelig enten via hjemmesiden eller direkte på Google Play eller Appelstore. Stolpejakten/Sprek i Gjøvik har vært selvfinansierende. Finansieringskilder har vært Oppland Fylkeskommune, Regionrådet for Gjøvikregionen, Sparebankstiftelsen DnB, Gjøvik Kommune. Næringslivet i regionen har også bidratt i betydelig grad i form av sponsoravtaler. Det vises for øvrig til klubbens regnskap for For Stolpejakten/Sprek i Gjøvik Arnfinn Pedersen, Prosjektansvarlig 12

13 WEB-UTVALGET, ÅRSRAPPORT 2014 Web-utvalget har under 2014 bestått av Espen Torseth. Espen har sammen med Torbjørn Kravdal driftet hjemmesiden. Flere andre medlemmer har i tillegg lagt ut informasjon og bilder på hjemmesiden. Torbjørn har vært hovedansvarlig for Eventor. Hjemmesiden inneholder en aktivitetskalender som oppdateres regelmessig samt linker til ulike aktiviteter. Skistua ligger under egen fane. Styret ved leder TØYFORVALTNING, ÅRSRAPPORT 2014 Knut Sterten har hatt ansvaret som tøyforvalter under Det har vært relativt stort salg av løpsdraktene fra Nytt for året er buff som bl a ble delt ut som premier for klubbmesterskapet. Klubben subsidierer prisene på klubbtøy og aktuell prisliste ligger på hjemmesiden. Fra 2015 skal alle klubbens medlemmer bruke tilbudt klubbtøy med reklame for aktuelle sponsorer under løp der klubben betaler startkontingenten. Styret ved leder 13

14 STATISTIKKFØRER, ÅRSRAPPORT 2014 Statistikk fra LØPSSTATISTIKK Antall løpere med minst en start Herav 16 år og yngre gutter Herav 16 år og yngre jenter Herav 17 år og eldre herrer Herav 17 år og eldre damer Totalt antall individuelle starter Herav 16 år og yngre gutter Herav 16 år og yngre jenter Herav 17 år og eldre herrer Herav 17 år og eldre damer inkluderer Moelvencup Deltagere stafett Antall 1. premier KM NAVN Toten-Troll Brandval/Kong Grue Mellom Sprint Lang Stafett D13-14 Kristine Haanes Strandlie Gull Gull Gull D13-14 Synne Solberg Bronse Bronse D13-14 Tuva Fossheim Asplin Sølv D45 Line Asplin Grundtvig Gull D45 Hege Solerød Bronse D55 Margrete Jørandli Sølv D55 Barbro Falck-Ytter Gull Bronse D65 Kirsten Bakke Gull H13-14 Elias Øhman Sølv Bronse H17-20 Elling Fossheim Asplin Gull Gull H17-20 Peder Fossheim Asplin Sølv Sølv H35 Martin Øhman Gull H35 Øyvind Lien Gull H35 Peter Lerche Raadal Sølv Sølv H35 Even Erline Bronse Bronse H40 Martin Øhman Gull H45 Are Strandlie Gull Gull Gull H45 Erik Slettum Sølv H55 Arnfinn Pedersen Gull Gull H75 Olaf Småstuen Bronse H80 Arne Strandlie Gull H17 Martin, Arfinn, Øyvind Gull 14

15 HL NAVN Verdal/Stiklestad Sprint Lang D14 Kristine Haanes Strandlie D14 Charlotte Eide D14 Synne Solberg D14 Erna Marie Tøfting Bakke NM Ingen NM-starter i VETERAN WMOC Brasil NM Lillehammer Sprint Lang Mellom Lang Sprint D35 Astrid Kravdal Bronse D45 Hege Solerød Bronse Bronse Arrangeres i november, H35 Torbjørn Kravdal Sølv må tas med neste år. H55 Audun Strandlie Sølv Sølv H80 Olaf Småstuen Gull STAFETTER Vårstafetten D11-12 Kristine K. (felleslag med Bodø) Tiomila Ungdom 239 Kristine S., Anna, Elias (felleslag med Raufoss og Toten-Troll) DSQ Tuva (felleslag Mjøs-o) Herrer 154 Audun, Are, Øyvind, Martin, Peder (felleslag Mjøs-o) Ringreven D/H Kristine K (felleslag med Nydalen) 3 Lars, Harald og Marie Ringreven 1 Martin, Astrid, Torbjørn, Audun og Are 2 Kristine S, Åshild, Øyvind, Synne og Elias BESTEMANNSPRISER Beste innsats KM Kristine Haanes Strandlie se KM Beste innsats Hovedløpet Kristine Haanes Strandlie se HL Flest starter D u16 Kristine Kravdal 36 Flest starter H u16 Harald Haanes Strandlie 25 Flest starter nybegynnere Eiril Erlien Solerød 23 Flest seiere Damer Astrid Kravdal 5 Flest seiere Herrer Olaf Småstuen 7 6. november 2014, Torbjørn Kravdal 15

16 3. REGNSKAP GJØ-VARD O-LAG Resultatoversikt pr / budsjett 2015 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap 2015 pr pr pr Pr Inntekter: Medlemskontigent: Overskudd o-festivalen O-løp 7) Salg kart Tilskudd kart Offentlig driftsstøtte 1) Sponsorer Salg o-tøy Overskudd Skistua 2) Diverse inntekter 3) Bingo/spilleautomat Tippemidler grasrot Overskudd Stifinneren 8) Overskudd Sprek i Gjøvik 9) Renter: Totalt Utgifter: Startkontingenter 4) Treningskomite 5) Miljøtiltak Administrasjon 6) Kurs / møter Kartkonto 10) Kontingent NOF Kontingent OOK Kontingent Mjøs-O Innkjøp O-tøy Innkjøp materiell Diverse utgifter (leie hall m.m) Avskrivninger og beh.endr: Bonusguide Gaver Finanskostn Totalt Resultat

17 UNDERGRUPPER 2014 Off. driftsstøtte 1) LAM-midler NIF - mva kompensasjon Idrettens studieforbund Gjøvik kom, kulturmidl NOF aktivitetsmidler 2013 og Skistua 2) Tilskudd Skistuas Venner Utleie skistua Salg skistua Parkering skistua Lys, varme skistua Driftsutgifter skistua Varekjøp skistua Div. inntekter 3) Diverse inntekter Startkontingenter 4) Startkontingenter Startkontingenter NM/Hovedløp Reisekostnader Egenandeler Treningskomite 5) Reise Samlinger Egenandeler Administrasjon 6) Leie datasystem Kontorutgifter, matriell Tidsskrift etc. 440 Regnskapsføring Reisekostnader 494 Porto Løp 7) Startkont NOF avgift Kiosksalg Innkjøp materiell H. Rognlien

18 Premier Stifinnern 8) Inntekt Tilskudd Innkjøp materiell NOF avgift Sprek i Gjøvik 9) Sponsorer Off finansiering Annen inntekt Prosjektledelse Datakostnader Kartkostnader u/trykking Trykking av kart Innkjøp materiell Kontorkostnader Reisekostnader Kartkonto 10) Fra Sprek i Gjøvik Gjøvik kom, dr.tilskudd anl Salg av kart Synfaring/rentegning (lønn) Arb.g.avgift Synfaring/rentegning (lønn) Kontorutgifter Møte, kurs, oppdateringer o.l Reiseutgifter Innkjøp materiell

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 4 SAK 4 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012... 5

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 Årsmøte i NTNUI Orientering 2015 Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 21. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Årsrapporter... 3 1.1 NTNUI Orientering... 3 1.1.1 Møtevirksomhet og representasjon...

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2015 Bergen. 11/2-2015. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2015 Tid : Torsdag 19. februar kl. 18.00-21.00 Sted : Fitjar vidaregåande skule, Havnavegen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer