REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets"

Transkript

1 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 19. januar 2012 Årgang 3, nummer 3 REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets ideologi Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar og det sentrale partiapparatet. - Vi i programkomiteen håper at du vil bli med på å debattere ideologi og komme med innspill som skal legge grunnlaget for det nye stortingsvalgprogrammet, sier leder i Sps programkomite Trygve Slagsvold Vedum. I denne utgåva: Debattér Sps ideologi 1 Regjering og storting veke Buskerud Sp søker ny fylkessekretær 4 Høring Langstidsplan for forsvaret 30/1 4 Lokal- og fylkeslag: Søk statstilskot 4 Tid for Sps fylkesårsmøter 5 Sp ynskjer EØS-debatt 6 Sp mot EUs vikarbyrådirektiv 6 - Vi stiller også spørsmål ved grunnleggende Senterpartistandpunkt for å få en samtale om hva som er viktig for oss og hvorfor det er viktig. Er det tidligere vedtatte sannheter som står for fall, er det nye grep som bør tas for å nå gamle mål eller er det nye mål som skal settes? spør Slagsvold Vedum. - Vi som skal skrive programmet trenger innspill som gjør programmet best mulig. Vær aktiv, debatter og kom med innspill! Det er vi i felleskap som skal forme det nye partiprogrammet - et program som skal være med på å legge grunnlaget for hvordan Norge skal styres i neste periode, sier lederen i programkomiteen Trygve Slagsvold Vedum Her er programkomiteens forslag til kapitteloverskrifter i det nye programmet: 1. Langsiktig forvaltning 2. Samfunnet bygges nedenfra 3. Demokratisk felleskap i nasjonalstaten 4. Deling av samfunnsgoder 5. Ta hele Norge i bruk Programkomiteen skal utarbeide forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for perioden Senterpartiets studieforbund har i samarbeid med programkomiteen laget et ideologidokument og et spørsmålshefte. Ideologidokumentet er ment å skulle gi et bakteppe for debatt og refleksjon. Spørsmålsheftet som er sendt ut er mer direkte innrettet mot programprosessen. I dette heftet blir det stilt spørsmål om mange ulike politiske tema. - Spørsmålene er stilt på en slik måte at de skal skape debatt og få fram ulike standpunkt og argumenter, sier Slagsvold Vedum. Senterpartiets studieforbund sender ut ideologidokumentet og spørsmålsheftet elektronisk til alle fylkeslag og lokallag. Hvis noen vil ha dette skrevet ut og tilsendt i posten, tar de kontakt på Innspillene sendes til Thomas Haug, innen 15. mars Mer om programkomiteens sammensetning og arbeid finner du her:

2 Side 2 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Regjeringsmedlemmenes og stortingsrepresentantenes gjøremål Frå programkomiteens miniseminar på Stortinget mandag 16. januar. Foto: Lars Gjemble. Fredag 20. januar Lars Peder Brekk leder næringslivsdelegasjonen og deltar på Grüne Woche i Berlin (t.o.m. 22/1) Magnhild Meltveit Kleppa med næringslivsdelegasjon på Grüne Woche i Berlin (t.o.m. 22/1) Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Kristiansund Irene Lange Nordahl i debatt om landbruksmeldinga, Sandnessjøen Morten Søberg vitjar Sparebankstiftinga Sauda Laurdag 21. januar Lars Peder Brekk deltar på norsk-tysk arkitektseminar om bruk av tre, og deltar på ministerkonferanse om matsikkerhet i Berlin Trygve Slagsvold Vedum på landbrukshelg Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving, innledning om landbruksmeld., Hurdalsjøen Hotell Nordland Sp har felles regionmøte for Nord- og Midt-Helgeland. Korgen vertshus Senterkvinnene og Senterungdommen i Sogn og Fjordane har fylkesårsmøte på Gloppen hotell på Sandane (t.o.m. 22/1). Dei har fellesseminar 21/1, med m.a. Christina Ramsøy som innleiar. Mandag 23. januar Ola Borten Moe; innlegg på Artic Frontier, i Tromsø Lars Peder Brekk møter omsetningsrådet Trygve Slagsvold Vedum og Irene Lange Nordahl i møter om Forsvaret i Troms med lokallagene i Sørreisa, Målselv, Bardu m.fl. Anne Tingelstad Wøien deltar på lærerutdanningskonferanse i regi av Utdanningsforbundet, Lærernes hus Heidi Greni på infomøte om Heimevernet, Værnes Garnison Kjersti Toppe i møte med Kirkens SOS i Bergen Tirsdag 24. januar Liv Signe Navarsete på reise til Averøy, med tema samhandlingsreformen og bolyst, har møte med fylkesstyret i Møre og Romsdal Sp og middag med medlemmer i Møre og Romsdal Sp Ola Borten Moe opnar Enova-konferanse i Trondheim Lars Peder Brekk delter på Kornkonferansen i regi av Norske Felleskjøp i Oslo Kongressenter, møter Norges-Gruppen og møter i Regjeringens forskningsutvalg. Tirsdag 24. januar (forts.) Magnhild Meltveit Kleppa held innlegg for Maskinentreprenørenes Forbund på Anleggsdagene 2012, på Clarion Hotel Oslo Airport Kjersti Toppe på styremøte i Bergen Sp Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Ålesund Irene Lange Nordahl deltar på konferansen Arctic Frontiers, i Tromsø Heidi Greni i møte med bondelaga i Sør- og Nord-Trøndelag Onsdag 25. januar Markering med partileiinga av at Senterpartiet har vore i regjering i 7000 dager etter 2. verdenskrig Liv Signe Navarsete møter Sykepleierforbundet, UNIO og Utdanningsforbundet om samhandlingsreformen Ola Borten Moe og Ivar Vigdenes deltar på World Economic Forum i Davos (t.o.m. 28/1) Magnhild Meltveit Kleppa mottar høyhastighetsutredning i departementet Anne Tingelstad Wøien på reise med kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til Universitetet i Agder Kjersti Toppe deltar på KS-samling i Ullensvang, innleder om Samhandlingsreformen Irene Lange Nordahl i møter om Forsvarets langtidsplan, Troms Møre og Romsdal Sp har lokallagsstyrekurs (Spjelkavik) Torsdag 26. januar Liv Signe Navarsete åpner DiBKs nye lokaler i Oslo og innleder på halvdagsseminar for bransjen og kommuner om byggkvalitet. Magnhild Meltveit Kleppa held innlegg på NHOkonferanse om Samferdselsløftet, hos NHO, Majorstuen i Oslo Lars Peder Brekk åpner biogasslaboratoriet på Campus Ås Trygve Slagsvod Vedum møter Hedmark Bondelag, Skaslien Gjestegård på Kirkenær, 1900 Jenny Klinge deltek på Nordmørekonferansen i Kristiansund Kjersti Toppe på reise til Brussel med helse- og omsorgskomiteen (t.o.m. 27/1) Anne Tingelstad Wøien på reise med kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til Universitet i Stavanger Irene Lange Nordahl har møter om Forsvarets langtidsplan, Troms (t.o.m. 27/1) Møre og Romsdal Sp har lokallagsstyrekurs i Batnfjorden Vestfold Sp har lokallagsstyrekurs i Tønsberg Buskerud Sp har lokallagsstyrekurs på Gol

3 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Side 3 Gjøremål forts. Fredag 27. januar Erling Sande på fylkesstyremøte i Sogn og Fj. Sp Torsdag 2. februar (forts.) Buskerud Sp har lokallagsstyrekurs i Vikersund Akershus Sp har lokallagsstyrekurs for Øvre Romerike Mandag 30. januar Partihøring i forbindelse med Langtidsplan for Forsvaret kl på Stortinget. Her deltar m. a. Trygve Slagsvold Vedum og Irene lange Nordahl. - Påmelding til Kari Sydtangen tlf innen 25. januar. Liv Signe Navarsete på studietur til Danmark, bl. a. møte kommunalministeren og besøk hos Fredericia kommune med tema rehabilitering i hjemmet (t.o.m. 31/1) Ola Borten Moe besøker Charlottenlund VGS i Trondheim Lars Peder Brekk besøker Rogaland. Tema: Jordvern, landbrukspolitikk og åpent møte om landbruks- og matmeldingen Anne Tingelstad Wøien besøker Hadeland Hedmark Sp har lokallagsstyrekurs for Hedemarken, på Blæstad, Hamar, kl Tirsdag 31. januar Kontaktmøte med Norges Bondelag. Med frå stortingsgruppa blir m. a. Trygve Slagsvold Vedum, Irene Lange Nordahl, Jenny Klinge, Erling Sande, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Geir Pollestad Borten Moe holder lunsjforedrag for EUambassadørene i Oslo Magnhild Meltveit Kleppa på møter hos Taubanetilsynet, Park-og tivolitilsynet, Statens Jernbanetilsyn, alt i Trondheim Lars Peder Brekk har møter i Nord-Trøndelag Sp (t.o.m. 1/2) Hedmark Sp har lokallagsstyrekurs for Sør- Østerdal på Rena kulturhus kl Onsdag 1. februar Liv Signe Navarsete deltar på premiere på Jernkvinnen på Gimle kino Ola Borten Moe held innlegg om norsk energipolitikk på Det norske vitenskapsakademi Morten Søberg på reise til Island; samtalar i Finansdepartementet, Finanstilsynet, Islands sentralbank og Alltinget (t.o.m. 4/2) Irene Lange Nordahl har møte med Bondelaget, i Oslo Torsdag 2. februar Sps statsrådar, stortingsrepresentantar og stortingssekretariatet har samling på Staur Gard, Stange (t.o.m. 3/2) Eli Blakstad deltar på NVE-frokostmøte om energimerking i bygg Anne Tingelstad Wøien deltar på partiseminar, Staur (t.o.m. 3/2) Mandag 6. februar Lars Peder Brekk på bioforsk-konfransen, Gardermoen Irene Lange Nordahl med Tromsbenken på Stortinget på møte i Nord Troms Kjersti Toppe i Kristiansand med helse- og omsorgskomiteen, på Helse Sør-Øst/ Sørlandet sykehus Tirdag 7. februar Liv Signe Navarsete på Akershus Sps fylkesstyremøte Lars Peder Brekk deltar på fellessamling for fylkesmannen, fylkeskommunen og innovasjon Norge, i Oslo Kjersti Toppe med Hordalandsbenken i møte med Maritimt Forum Hedmark Sp har lokallagsstyrekurs for Nord- Østerdal på Tynset Rådhus, kl Onsdag 8. februar Liv Signe Navarsete deltar på middag med Nordic Green Building Council Kjersti Toppe med Hordalandsbenken i møte med Hordaland Bondelag Torsdag 9. februar Lars Peder Brekk deltar på ledersamling i Mattilsynet Kjersti Toppe i styremøte Bergen Sp og delegasjonsmøte til fylkesårsmøtet Akershus Sp har lokallagsstyrekurs for Follo Fredag 10. februar Rogaland Sp har årsmøte i Haugesund (t.o.m. 11/2). Ola Borten Moe (10/1) og Magnhild Meltveit Kleppa er sentrale innleiarar. Oppland Sp har årsmøte på Honne (t.o.m. 11/2). Liv Signe Navarsete (10/1) er sentral innleiar. Oslo Sp har årsmøte på (t.o.m. 11/2). Kjersti Toppe er sentral innleiar. Østfold Sp har årsmøte i Sarpsborg (t.o.m. 11/2).Trygve Slagsvold Vedum (10/1) er sentral innleiar. Sør-Trøndelag har årsmøte i Trondheim (t.o.m. 11/2). Ola Borten Moe (11/1(, Erling Sande og Heidi Greni er sentrale innleiarar. Laurdag 11. februar Vest-Agder Sp har årsmøte i Lyngdal Finnmark Sp har årsmøte i Karasjok (t.o.m. 12/1). Liv Signe Navarsete (11/1) er sentral innleiar.

4 Side Side 4 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Ledig stilling: Fylkessekretær i Buskerud Sp Til ledig stilling som fylkessekretær i Buskerud Senterparti søker vi etter en person som deler partiets grunnverdier og som har et sterkt samfunnsengasjement. Partihøring Langtidsplan for forsvaret Det blir partihøring i forbindelse med Langtidsplan for Forsvaret den mandag 30. januar kl Høringa skjer på Stortinget og det blir mulighet for korte innlegg og rom for spørsmål. Det kan gis skriftlig innspill på inntil to sider. Påmelding innen 25. januar til Kari Sydtangen Partiet har dessverre ikke mulighet til å dekke reisekostnader. Mer om arbeidet med langtidsplanen: Forsvarsdepartementet sine hjemmesider Sp søker Solveig Lysakers etterfølger. Hun går av med pensjon etter mange år i hovedorg og i Buskerud Senterparti. Vi kan tilby en stilling med et mangfold av interessante og krevende oppgaver. Vi er godt i gang med å videreutvikle partiet for å styrke det politiske og organisatoriske arbeidet på fylkesplan og i den enkelte kommune. Den som ansettes vil få en ledende rolle i dette arbeidet, der organisasjonsutvikling vil stå sentralt. Stillingen er også tillagt arbeids-oppgaver som innebærer kontakt med partiets sentrale ledelse og sekretariat, stortings-gruppe og statsråder. Erfaring fra politisk og/eller organisasjonsmessig arbeid vil være ønskelig, men er ingen forutsetning. Stillingen vil innebære noe kvelds- og helgearbeid. Stillingen utgjør 100 %. Kontoret er plassert i Hokksund. Tilsatte i Senterpartiet har gruppelivsforsikring, offentlig-lik pensjonsordning og reisegodtgjørelse etter statens regulativ. Stillingen lønnes etter avtale. For nærmere opplysninger om stillingen kontakt ass. generalsekretær Oddvar Igland på telefon eller fylkesleder Eli Hovd Prestegården på telefon Søknad sendes innen 20. februar til eller til Senterpartiets Hovedorganisasjon, postboks 1191, Sentrum, 0107 OSLO. Lokallag og fylkeslag i Sp: Søk om statstilskot til politiske parti Lokallag og fylkeslag i registrerte politiske parti må søkje om statstilskot til drifta si. Søknadsfrist 15. februar Det er lagt ut eit elektronisk søknadsskjema som gjeld for åra Partilaga må søkje på nytt for valperioden , men det er tilstrekkeleg å søkje ein gang i peioden. For å komme med i utbetalinga pr 1. kvartal 2012 er søknadsfristen 15. februar Det er ønskjeleg at så mange partilag som muleg søkjer i denne perioden. Nytt søknadsskjema Det er lagt ut nytt søknadsskjema for papir som gjeld åra Har du spørsmål om statstilskot til politiske parti kontaktar du Fylkesmannen i fylket ditt. NB: Dette gjeld alle lokallag, samt fylkeslaga. Her finner du søknadsskjema:

5 Senterpartiets SENTERPARTIETS nyhendebrev NYHENDEBREV Side 5 Tid for Sps fylkesårsmøter Det snart tid for Senterpartiets fylkesårsmøter. Her er dato, stad og kven som er innleiar frå Senterpartiet sentralt: DATO FYLKE STED SENTRAL INNLEDER: FEBRUAR Rogaland Haugesund Ola Borten Moe (fredag ettermiddag) Magnhild Meltveit Kleppa Oppland Honne Liv Signe Navarsete (fredag) Oslo Quality hotell 33 på Økern Kjersti Toppe Østfold Sarpsborg Trygve Slagsvold Vedum (fredag ettermiddag) Sør-Trøndelag Trondheim Ola Borten Moe (lørdag) Erling Sande 11. Vest-Agder Rosfjord Strandhotell, Lyngdal Trygve Slagsvold Vedum Finnmark Karasjok Liv Signe Navarsete (lørdag) Hordaland Thon Hotel Bergen Airport Trygve Slagsvold Vedum (fredag) Nord- Trøndelag Quality Grand Hotell Steinker/ Steinkjer Rådhus Lars Peder Brekk 18. Aust-Agder Rica Hotel, Grimstad Knut M. Olsen Troms Harstad Liv Signe Navarsete Buskerud Flesberg Ola Borten Moe (fredag) Nordland Bodø Knut M. Olsen MARS Akershus Asker Ola Borten Moe (fredag) Hedmark Elverum Ola Borten Moe (lørdag) Telemark Norsjø Hotell Magnhild Meltveit Kleppa Sogn og Alexandra Hotel/Hotel Loenfjord Liv Signe Navarsete Fjordane i Loen Møre og Kristiansund Lars Peder Brekk Romsdal 3. Vestfold Eidsfoss Lars Peder Brekk

6 Side 6 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Sp ønskjer debatt om udemokratisk EØS-avtale 17. januar vart utgreiinga frå utvalet som har evaulert EØS-avtala presentert. - Eg er glad for at eit samrøystes utval slår fast at EØS-avtala har store demokratiske manglar. Fleirtalet i utvalet seier dessutan at det er vanskeleg å ta demokratikritikken vidare utan å snakke om alternativ, seier Senterpartileiar Liv Signe Navarsete. norske interesser og korleis vi kan ivareta desse på en betre måte enn i dag. Etter ein grundig debatt her heime bør vi møte EU med konkrete framlegg til korleis samarbeidet kan utviklast, seier Navarsete. Her finn du NOU 2012: 2: Utenfor og innenfor - Senterpartiet vil ta den debatten. Eg har og merka meg at utvalet slår fast at vi i dag ikkje nyttar handlingsrommet i EØS-avtala. Det uroar meg. Alle utvegar til å nytte det nasjonale handlingsrommet må nyttast, seier Navarsete. Det er no 20 år sidan EØS-avtala vart forhandla fram. Med NOU-en har vi for fyrste gong fått ein heilskapleg gjennomgang av Noreg sitt avtaleforhold med EU. Det har vore viktig for Senterpartiet i regjering. Vi ser no fram til ein brei offentleg debatt om resultatet og om dei alternativ som finst til dagens EØS- avtale. - EØS-avtala har vorte langt meir omfattande enn nokon såg for seg da avtala vart inngått. Så omfattande at om vi måler røynslene med avtala opp mot argumentasjonen som vart nytta i 1992, så er folk ført bak lyset. - Dynamikken gjer at norsk lov for mange formål er underlagt EU-lovgivinga. EØS- avtala har svekt det norske demokratiet og folk sin innverknad på politikken. Den rettsleggjeringa og markedsrettinga EØS- avtala har ført med seg, er særs alvorleg for Noreg sitt høve til å styre over eigen utvikling. Dette har ikkje vorte sagt tydeleg til folk før no, seier Sp-leiar Liv Signe Navarsete. - Det er naudsynt at vi no nyttar debatten til å avlive nokre mytar om EØS-avtala.Det er ein myte at Noreg ikkje vil få selt varer utan EØSavtala. Vi inngår i eit omfattande internasjonalt avtaleverk for handel og vi vil framleis kunne ha ei handelsavtale med EU slik vi har hatt helt sidan 1972, seier Navarsete. - Senterpartiet ønskjer ein debatt om korleis vi kan ivareta norske interesser på ein betre måte. EU skal sjølv gå gjennom EØS-avtala. Difor er det viktig at vi er i forkant og definerer tydeleg Sp mot EUs vikarbyrådirektiv - Vikarbyrådirektivet kan true det norske arbeidslivet og de faglige rettigheter som er kjempet frem. Derfor er Senterpartiet mot EUs vikarbyrådirektiv, sa stortingsrepresentant Geir Pollestad i sin appell på fagbevegelsens demonstrasjon mot EUs vikarbyrådirektiv onsdag 18. januar. - Jeg er glad for det engasjementet som dere viser i denne saken. EØS-avtalen utfordrer viktige sider ved det norske samfunnet OG det norske arbeidslivet. Senterpartiet ønsker derfor en debatt om alternativer til EØS, sa Pollestad. - Vikarbyrådirektivet kan true det norske arbeidslivet og de faglige rettigheter som er kjempet frem. Fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Det er ikke tvil om at vikarbyrådirektivet kan sette dette i fare. Derfor er Senterpartiet mot EUs vikarbyrådirektiv, sa Pollestad. - Senterpartiet har behandlet saken grundig og det har vært tema i vår stortingsgruppe flere ganger. Vi er mot direktivet. Når det gjelder spørsmålet om bruk av vetoretten eller ikke så har vi sagt at LOs syn på saken vil være viktig. Vi er derfor svært spent på hva som blir LOs konklusjon om direktive, sa Pollestad. - Et velfungerende arbeidsliv med trygghet for egen jobb er ikke bare et gode for arbeidstakerne det er etter Senterpartiets mening også en betydelig styrke for norske arbeidsgivere, sa Pollestad. - Takk for engasjementet dere viser her i dag dere kan være trygge på at vi har merket oss det. Og vi skal merke oss høringssvarene når de kommer, lovte Geir Pollestad.

REV. Sjå fylkestabell og les om kven som er best på verving på side 5.

REV. Sjå fylkestabell og les om kven som er best på verving på side 5. SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 12. januar 2012 Årgang 3, nummer 2 REV Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar og det sentrale partiapparatet. Medlemsframgang

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7.

REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7. SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 2. februar 2012 Årgang 3, nummer 5 REV Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år. Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 14/2150-48 21.03.2016 Belastningsfullmakt til forsøk om samordning av motsegn i 2016 Kap. 500, post 21 Vi viser til fylkesmannen si deltaking i forsøk

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016

Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.4.2014 Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016 Sentralstyret behandlet i møte den 26.9.2013 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Steinkjer 18.1.2017 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Innkalling til fylkesårsmøte 2017 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Tlf: 74 60 00 60 Mob:

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/3462-1 23.06.17 Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk Vedlagt følger utkast til

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 November 2009 AUD- rapport nr. 14-09 1 2 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.11.2013 Protokoll fra komitémøte 221013 - møte nr 2 FK - Finanskomiteen

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

REV. Til kamp mot byråkratiet. Les heile talen til Navarsete her:

REV. Til kamp mot byråkratiet. Les heile talen til Navarsete her: 6. januar 2012 Årgang 3, nummer 1 REV Til kamp mot byråkratiet Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar og det sentrale partiapparatet. Senterpartiet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen.

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref. Varref. 12/606-3 Dato 07.06.2012 Invitasjon til jubileumskonferanse kommuneloven 20 år Kommunal- og regionaklepartementet har gleden

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 21., 22. og 23. oktober Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist 2. oktober. Sogn og Fjordane, Hordaland,

Detaljer