REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets"

Transkript

1 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 19. januar 2012 Årgang 3, nummer 3 REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets ideologi Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar og det sentrale partiapparatet. - Vi i programkomiteen håper at du vil bli med på å debattere ideologi og komme med innspill som skal legge grunnlaget for det nye stortingsvalgprogrammet, sier leder i Sps programkomite Trygve Slagsvold Vedum. I denne utgåva: Debattér Sps ideologi 1 Regjering og storting veke Buskerud Sp søker ny fylkessekretær 4 Høring Langstidsplan for forsvaret 30/1 4 Lokal- og fylkeslag: Søk statstilskot 4 Tid for Sps fylkesårsmøter 5 Sp ynskjer EØS-debatt 6 Sp mot EUs vikarbyrådirektiv 6 - Vi stiller også spørsmål ved grunnleggende Senterpartistandpunkt for å få en samtale om hva som er viktig for oss og hvorfor det er viktig. Er det tidligere vedtatte sannheter som står for fall, er det nye grep som bør tas for å nå gamle mål eller er det nye mål som skal settes? spør Slagsvold Vedum. - Vi som skal skrive programmet trenger innspill som gjør programmet best mulig. Vær aktiv, debatter og kom med innspill! Det er vi i felleskap som skal forme det nye partiprogrammet - et program som skal være med på å legge grunnlaget for hvordan Norge skal styres i neste periode, sier lederen i programkomiteen Trygve Slagsvold Vedum Her er programkomiteens forslag til kapitteloverskrifter i det nye programmet: 1. Langsiktig forvaltning 2. Samfunnet bygges nedenfra 3. Demokratisk felleskap i nasjonalstaten 4. Deling av samfunnsgoder 5. Ta hele Norge i bruk Programkomiteen skal utarbeide forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for perioden Senterpartiets studieforbund har i samarbeid med programkomiteen laget et ideologidokument og et spørsmålshefte. Ideologidokumentet er ment å skulle gi et bakteppe for debatt og refleksjon. Spørsmålsheftet som er sendt ut er mer direkte innrettet mot programprosessen. I dette heftet blir det stilt spørsmål om mange ulike politiske tema. - Spørsmålene er stilt på en slik måte at de skal skape debatt og få fram ulike standpunkt og argumenter, sier Slagsvold Vedum. Senterpartiets studieforbund sender ut ideologidokumentet og spørsmålsheftet elektronisk til alle fylkeslag og lokallag. Hvis noen vil ha dette skrevet ut og tilsendt i posten, tar de kontakt på Innspillene sendes til Thomas Haug, innen 15. mars Mer om programkomiteens sammensetning og arbeid finner du her:

2 Side 2 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Regjeringsmedlemmenes og stortingsrepresentantenes gjøremål Frå programkomiteens miniseminar på Stortinget mandag 16. januar. Foto: Lars Gjemble. Fredag 20. januar Lars Peder Brekk leder næringslivsdelegasjonen og deltar på Grüne Woche i Berlin (t.o.m. 22/1) Magnhild Meltveit Kleppa med næringslivsdelegasjon på Grüne Woche i Berlin (t.o.m. 22/1) Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Kristiansund Irene Lange Nordahl i debatt om landbruksmeldinga, Sandnessjøen Morten Søberg vitjar Sparebankstiftinga Sauda Laurdag 21. januar Lars Peder Brekk deltar på norsk-tysk arkitektseminar om bruk av tre, og deltar på ministerkonferanse om matsikkerhet i Berlin Trygve Slagsvold Vedum på landbrukshelg Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving, innledning om landbruksmeld., Hurdalsjøen Hotell Nordland Sp har felles regionmøte for Nord- og Midt-Helgeland. Korgen vertshus Senterkvinnene og Senterungdommen i Sogn og Fjordane har fylkesårsmøte på Gloppen hotell på Sandane (t.o.m. 22/1). Dei har fellesseminar 21/1, med m.a. Christina Ramsøy som innleiar. Mandag 23. januar Ola Borten Moe; innlegg på Artic Frontier, i Tromsø Lars Peder Brekk møter omsetningsrådet Trygve Slagsvold Vedum og Irene Lange Nordahl i møter om Forsvaret i Troms med lokallagene i Sørreisa, Målselv, Bardu m.fl. Anne Tingelstad Wøien deltar på lærerutdanningskonferanse i regi av Utdanningsforbundet, Lærernes hus Heidi Greni på infomøte om Heimevernet, Værnes Garnison Kjersti Toppe i møte med Kirkens SOS i Bergen Tirsdag 24. januar Liv Signe Navarsete på reise til Averøy, med tema samhandlingsreformen og bolyst, har møte med fylkesstyret i Møre og Romsdal Sp og middag med medlemmer i Møre og Romsdal Sp Ola Borten Moe opnar Enova-konferanse i Trondheim Lars Peder Brekk delter på Kornkonferansen i regi av Norske Felleskjøp i Oslo Kongressenter, møter Norges-Gruppen og møter i Regjeringens forskningsutvalg. Tirsdag 24. januar (forts.) Magnhild Meltveit Kleppa held innlegg for Maskinentreprenørenes Forbund på Anleggsdagene 2012, på Clarion Hotel Oslo Airport Kjersti Toppe på styremøte i Bergen Sp Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Ålesund Irene Lange Nordahl deltar på konferansen Arctic Frontiers, i Tromsø Heidi Greni i møte med bondelaga i Sør- og Nord-Trøndelag Onsdag 25. januar Markering med partileiinga av at Senterpartiet har vore i regjering i 7000 dager etter 2. verdenskrig Liv Signe Navarsete møter Sykepleierforbundet, UNIO og Utdanningsforbundet om samhandlingsreformen Ola Borten Moe og Ivar Vigdenes deltar på World Economic Forum i Davos (t.o.m. 28/1) Magnhild Meltveit Kleppa mottar høyhastighetsutredning i departementet Anne Tingelstad Wøien på reise med kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til Universitetet i Agder Kjersti Toppe deltar på KS-samling i Ullensvang, innleder om Samhandlingsreformen Irene Lange Nordahl i møter om Forsvarets langtidsplan, Troms Møre og Romsdal Sp har lokallagsstyrekurs (Spjelkavik) Torsdag 26. januar Liv Signe Navarsete åpner DiBKs nye lokaler i Oslo og innleder på halvdagsseminar for bransjen og kommuner om byggkvalitet. Magnhild Meltveit Kleppa held innlegg på NHOkonferanse om Samferdselsløftet, hos NHO, Majorstuen i Oslo Lars Peder Brekk åpner biogasslaboratoriet på Campus Ås Trygve Slagsvod Vedum møter Hedmark Bondelag, Skaslien Gjestegård på Kirkenær, 1900 Jenny Klinge deltek på Nordmørekonferansen i Kristiansund Kjersti Toppe på reise til Brussel med helse- og omsorgskomiteen (t.o.m. 27/1) Anne Tingelstad Wøien på reise med kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til Universitet i Stavanger Irene Lange Nordahl har møter om Forsvarets langtidsplan, Troms (t.o.m. 27/1) Møre og Romsdal Sp har lokallagsstyrekurs i Batnfjorden Vestfold Sp har lokallagsstyrekurs i Tønsberg Buskerud Sp har lokallagsstyrekurs på Gol

3 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Side 3 Gjøremål forts. Fredag 27. januar Erling Sande på fylkesstyremøte i Sogn og Fj. Sp Torsdag 2. februar (forts.) Buskerud Sp har lokallagsstyrekurs i Vikersund Akershus Sp har lokallagsstyrekurs for Øvre Romerike Mandag 30. januar Partihøring i forbindelse med Langtidsplan for Forsvaret kl på Stortinget. Her deltar m. a. Trygve Slagsvold Vedum og Irene lange Nordahl. - Påmelding til Kari Sydtangen tlf innen 25. januar. Liv Signe Navarsete på studietur til Danmark, bl. a. møte kommunalministeren og besøk hos Fredericia kommune med tema rehabilitering i hjemmet (t.o.m. 31/1) Ola Borten Moe besøker Charlottenlund VGS i Trondheim Lars Peder Brekk besøker Rogaland. Tema: Jordvern, landbrukspolitikk og åpent møte om landbruks- og matmeldingen Anne Tingelstad Wøien besøker Hadeland Hedmark Sp har lokallagsstyrekurs for Hedemarken, på Blæstad, Hamar, kl Tirsdag 31. januar Kontaktmøte med Norges Bondelag. Med frå stortingsgruppa blir m. a. Trygve Slagsvold Vedum, Irene Lange Nordahl, Jenny Klinge, Erling Sande, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Geir Pollestad Borten Moe holder lunsjforedrag for EUambassadørene i Oslo Magnhild Meltveit Kleppa på møter hos Taubanetilsynet, Park-og tivolitilsynet, Statens Jernbanetilsyn, alt i Trondheim Lars Peder Brekk har møter i Nord-Trøndelag Sp (t.o.m. 1/2) Hedmark Sp har lokallagsstyrekurs for Sør- Østerdal på Rena kulturhus kl Onsdag 1. februar Liv Signe Navarsete deltar på premiere på Jernkvinnen på Gimle kino Ola Borten Moe held innlegg om norsk energipolitikk på Det norske vitenskapsakademi Morten Søberg på reise til Island; samtalar i Finansdepartementet, Finanstilsynet, Islands sentralbank og Alltinget (t.o.m. 4/2) Irene Lange Nordahl har møte med Bondelaget, i Oslo Torsdag 2. februar Sps statsrådar, stortingsrepresentantar og stortingssekretariatet har samling på Staur Gard, Stange (t.o.m. 3/2) Eli Blakstad deltar på NVE-frokostmøte om energimerking i bygg Anne Tingelstad Wøien deltar på partiseminar, Staur (t.o.m. 3/2) Mandag 6. februar Lars Peder Brekk på bioforsk-konfransen, Gardermoen Irene Lange Nordahl med Tromsbenken på Stortinget på møte i Nord Troms Kjersti Toppe i Kristiansand med helse- og omsorgskomiteen, på Helse Sør-Øst/ Sørlandet sykehus Tirdag 7. februar Liv Signe Navarsete på Akershus Sps fylkesstyremøte Lars Peder Brekk deltar på fellessamling for fylkesmannen, fylkeskommunen og innovasjon Norge, i Oslo Kjersti Toppe med Hordalandsbenken i møte med Maritimt Forum Hedmark Sp har lokallagsstyrekurs for Nord- Østerdal på Tynset Rådhus, kl Onsdag 8. februar Liv Signe Navarsete deltar på middag med Nordic Green Building Council Kjersti Toppe med Hordalandsbenken i møte med Hordaland Bondelag Torsdag 9. februar Lars Peder Brekk deltar på ledersamling i Mattilsynet Kjersti Toppe i styremøte Bergen Sp og delegasjonsmøte til fylkesårsmøtet Akershus Sp har lokallagsstyrekurs for Follo Fredag 10. februar Rogaland Sp har årsmøte i Haugesund (t.o.m. 11/2). Ola Borten Moe (10/1) og Magnhild Meltveit Kleppa er sentrale innleiarar. Oppland Sp har årsmøte på Honne (t.o.m. 11/2). Liv Signe Navarsete (10/1) er sentral innleiar. Oslo Sp har årsmøte på (t.o.m. 11/2). Kjersti Toppe er sentral innleiar. Østfold Sp har årsmøte i Sarpsborg (t.o.m. 11/2).Trygve Slagsvold Vedum (10/1) er sentral innleiar. Sør-Trøndelag har årsmøte i Trondheim (t.o.m. 11/2). Ola Borten Moe (11/1(, Erling Sande og Heidi Greni er sentrale innleiarar. Laurdag 11. februar Vest-Agder Sp har årsmøte i Lyngdal Finnmark Sp har årsmøte i Karasjok (t.o.m. 12/1). Liv Signe Navarsete (11/1) er sentral innleiar.

4 Side Side 4 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Ledig stilling: Fylkessekretær i Buskerud Sp Til ledig stilling som fylkessekretær i Buskerud Senterparti søker vi etter en person som deler partiets grunnverdier og som har et sterkt samfunnsengasjement. Partihøring Langtidsplan for forsvaret Det blir partihøring i forbindelse med Langtidsplan for Forsvaret den mandag 30. januar kl Høringa skjer på Stortinget og det blir mulighet for korte innlegg og rom for spørsmål. Det kan gis skriftlig innspill på inntil to sider. Påmelding innen 25. januar til Kari Sydtangen Partiet har dessverre ikke mulighet til å dekke reisekostnader. Mer om arbeidet med langtidsplanen: Forsvarsdepartementet sine hjemmesider Sp søker Solveig Lysakers etterfølger. Hun går av med pensjon etter mange år i hovedorg og i Buskerud Senterparti. Vi kan tilby en stilling med et mangfold av interessante og krevende oppgaver. Vi er godt i gang med å videreutvikle partiet for å styrke det politiske og organisatoriske arbeidet på fylkesplan og i den enkelte kommune. Den som ansettes vil få en ledende rolle i dette arbeidet, der organisasjonsutvikling vil stå sentralt. Stillingen er også tillagt arbeids-oppgaver som innebærer kontakt med partiets sentrale ledelse og sekretariat, stortings-gruppe og statsråder. Erfaring fra politisk og/eller organisasjonsmessig arbeid vil være ønskelig, men er ingen forutsetning. Stillingen vil innebære noe kvelds- og helgearbeid. Stillingen utgjør 100 %. Kontoret er plassert i Hokksund. Tilsatte i Senterpartiet har gruppelivsforsikring, offentlig-lik pensjonsordning og reisegodtgjørelse etter statens regulativ. Stillingen lønnes etter avtale. For nærmere opplysninger om stillingen kontakt ass. generalsekretær Oddvar Igland på telefon eller fylkesleder Eli Hovd Prestegården på telefon Søknad sendes innen 20. februar til eller til Senterpartiets Hovedorganisasjon, postboks 1191, Sentrum, 0107 OSLO. Lokallag og fylkeslag i Sp: Søk om statstilskot til politiske parti Lokallag og fylkeslag i registrerte politiske parti må søkje om statstilskot til drifta si. Søknadsfrist 15. februar Det er lagt ut eit elektronisk søknadsskjema som gjeld for åra Partilaga må søkje på nytt for valperioden , men det er tilstrekkeleg å søkje ein gang i peioden. For å komme med i utbetalinga pr 1. kvartal 2012 er søknadsfristen 15. februar Det er ønskjeleg at så mange partilag som muleg søkjer i denne perioden. Nytt søknadsskjema Det er lagt ut nytt søknadsskjema for papir som gjeld åra Har du spørsmål om statstilskot til politiske parti kontaktar du Fylkesmannen i fylket ditt. NB: Dette gjeld alle lokallag, samt fylkeslaga. Her finner du søknadsskjema:

5 Senterpartiets SENTERPARTIETS nyhendebrev NYHENDEBREV Side 5 Tid for Sps fylkesårsmøter Det snart tid for Senterpartiets fylkesårsmøter. Her er dato, stad og kven som er innleiar frå Senterpartiet sentralt: DATO FYLKE STED SENTRAL INNLEDER: FEBRUAR Rogaland Haugesund Ola Borten Moe (fredag ettermiddag) Magnhild Meltveit Kleppa Oppland Honne Liv Signe Navarsete (fredag) Oslo Quality hotell 33 på Økern Kjersti Toppe Østfold Sarpsborg Trygve Slagsvold Vedum (fredag ettermiddag) Sør-Trøndelag Trondheim Ola Borten Moe (lørdag) Erling Sande 11. Vest-Agder Rosfjord Strandhotell, Lyngdal Trygve Slagsvold Vedum Finnmark Karasjok Liv Signe Navarsete (lørdag) Hordaland Thon Hotel Bergen Airport Trygve Slagsvold Vedum (fredag) Nord- Trøndelag Quality Grand Hotell Steinker/ Steinkjer Rådhus Lars Peder Brekk 18. Aust-Agder Rica Hotel, Grimstad Knut M. Olsen Troms Harstad Liv Signe Navarsete Buskerud Flesberg Ola Borten Moe (fredag) Nordland Bodø Knut M. Olsen MARS Akershus Asker Ola Borten Moe (fredag) Hedmark Elverum Ola Borten Moe (lørdag) Telemark Norsjø Hotell Magnhild Meltveit Kleppa Sogn og Alexandra Hotel/Hotel Loenfjord Liv Signe Navarsete Fjordane i Loen Møre og Kristiansund Lars Peder Brekk Romsdal 3. Vestfold Eidsfoss Lars Peder Brekk

6 Side 6 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Sp ønskjer debatt om udemokratisk EØS-avtale 17. januar vart utgreiinga frå utvalet som har evaulert EØS-avtala presentert. - Eg er glad for at eit samrøystes utval slår fast at EØS-avtala har store demokratiske manglar. Fleirtalet i utvalet seier dessutan at det er vanskeleg å ta demokratikritikken vidare utan å snakke om alternativ, seier Senterpartileiar Liv Signe Navarsete. norske interesser og korleis vi kan ivareta desse på en betre måte enn i dag. Etter ein grundig debatt her heime bør vi møte EU med konkrete framlegg til korleis samarbeidet kan utviklast, seier Navarsete. Her finn du NOU 2012: 2: Utenfor og innenfor - Senterpartiet vil ta den debatten. Eg har og merka meg at utvalet slår fast at vi i dag ikkje nyttar handlingsrommet i EØS-avtala. Det uroar meg. Alle utvegar til å nytte det nasjonale handlingsrommet må nyttast, seier Navarsete. Det er no 20 år sidan EØS-avtala vart forhandla fram. Med NOU-en har vi for fyrste gong fått ein heilskapleg gjennomgang av Noreg sitt avtaleforhold med EU. Det har vore viktig for Senterpartiet i regjering. Vi ser no fram til ein brei offentleg debatt om resultatet og om dei alternativ som finst til dagens EØS- avtale. - EØS-avtala har vorte langt meir omfattande enn nokon såg for seg da avtala vart inngått. Så omfattande at om vi måler røynslene med avtala opp mot argumentasjonen som vart nytta i 1992, så er folk ført bak lyset. - Dynamikken gjer at norsk lov for mange formål er underlagt EU-lovgivinga. EØS- avtala har svekt det norske demokratiet og folk sin innverknad på politikken. Den rettsleggjeringa og markedsrettinga EØS- avtala har ført med seg, er særs alvorleg for Noreg sitt høve til å styre over eigen utvikling. Dette har ikkje vorte sagt tydeleg til folk før no, seier Sp-leiar Liv Signe Navarsete. - Det er naudsynt at vi no nyttar debatten til å avlive nokre mytar om EØS-avtala.Det er ein myte at Noreg ikkje vil få selt varer utan EØSavtala. Vi inngår i eit omfattande internasjonalt avtaleverk for handel og vi vil framleis kunne ha ei handelsavtale med EU slik vi har hatt helt sidan 1972, seier Navarsete. - Senterpartiet ønskjer ein debatt om korleis vi kan ivareta norske interesser på ein betre måte. EU skal sjølv gå gjennom EØS-avtala. Difor er det viktig at vi er i forkant og definerer tydeleg Sp mot EUs vikarbyrådirektiv - Vikarbyrådirektivet kan true det norske arbeidslivet og de faglige rettigheter som er kjempet frem. Derfor er Senterpartiet mot EUs vikarbyrådirektiv, sa stortingsrepresentant Geir Pollestad i sin appell på fagbevegelsens demonstrasjon mot EUs vikarbyrådirektiv onsdag 18. januar. - Jeg er glad for det engasjementet som dere viser i denne saken. EØS-avtalen utfordrer viktige sider ved det norske samfunnet OG det norske arbeidslivet. Senterpartiet ønsker derfor en debatt om alternativer til EØS, sa Pollestad. - Vikarbyrådirektivet kan true det norske arbeidslivet og de faglige rettigheter som er kjempet frem. Fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Det er ikke tvil om at vikarbyrådirektivet kan sette dette i fare. Derfor er Senterpartiet mot EUs vikarbyrådirektiv, sa Pollestad. - Senterpartiet har behandlet saken grundig og det har vært tema i vår stortingsgruppe flere ganger. Vi er mot direktivet. Når det gjelder spørsmålet om bruk av vetoretten eller ikke så har vi sagt at LOs syn på saken vil være viktig. Vi er derfor svært spent på hva som blir LOs konklusjon om direktive, sa Pollestad. - Et velfungerende arbeidsliv med trygghet for egen jobb er ikke bare et gode for arbeidstakerne det er etter Senterpartiets mening også en betydelig styrke for norske arbeidsgivere, sa Pollestad. - Takk for engasjementet dere viser her i dag dere kan være trygge på at vi har merket oss det. Og vi skal merke oss høringssvarene når de kommer, lovte Geir Pollestad.

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Hva er ditt alternativ?

Hva er ditt alternativ? Standpunkt 2 2012 neitileu.no dag seierstad: Hvordan kan vi hjelpe et Europa i krise? Kommentar, side 3 vikarbyrådirektiv: Ap trassar ei samla fagrørsle! Side 4 og 5 nytt, gratis vett-hefte: 25 eksempler

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 10/2009 årgang 7 Kvalitetskommunene over og ut?

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 10/2009 årgang 7 Kvalitetskommunene over og ut? oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 10/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2012 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 3 Innhald Året då

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer