SEAPOP De ti første årene,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEAPOP De ti første årene, 2005-2014"

Transkript

1 SEAPOP De ti første årene, SEAPOP som leverandør av data og kompetanse Siden 2005 har SEAPOP vært delaktig i og bidratt med data og kunnskap til mer enn 50 offentlige konsekvensanalyser og andre miljøutredninger, spesielt i forbindelse med forvaltningsplanene for området Lofoten Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen Skagerrak. Det er utarbeidet en rekke status- og miljøtilstandsrapporter, og det er gitt betydelig input til internasjonale utredninger om sjøfugl i Nordøst-Atlanteren og Arktis. SEAPOP har også vært representert i de årlige møtene i internasjonale fora som sjøfuglekspertgruppene til ICES og CAFF. Forskere fra SEAPOP har dessuten presentert resultater på en lang rekke vitenskapelige konferanser, hvorav 70 i utlandet, og har forfattet mer enn 150 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering. Slike bidrag og publikasjoner utgjør en svært viktig del av kvalitetssikringsarbeidet i SEAPOP. Resultater fra SEAPOP er ellers formidlet gjennom en lang rekke populærvitenskapelige artikler, foredrag og rapporter samt intervjuer i aviser, radio og fjernsyn. En stor del av den faglige produksjonen foregår i samarbeidsprosjekter som også har ekstern finansiering, og hvor internasjonale fagmiljøer som jobber med tilsvarende problemstillinger deltar. Disse prosjektene har også involvert en lang rekke utdanningsstillinger (doktorgradsstudenter og post-docs) og mange mastergradsstudenter har også vært tilknyttet arbeidet i SEAPOP. Her er en fullstendig oversikt over SEAPOP som kunnskapsformidler gjennom de ti første årene. Innhold: A. SEAPOPs deltakelse i/bidrag til nasjonale og internasjonale miljøstudier og forvaltningsplaner.....s. 2 B. SEAPOPs egne prosjekter s. 6 C. Samarbeidsprosjekter SEAPOP har deltatt i a. Eksterne forskningsprosjekter.. s. 8 b. SEAPOP-tilknyttede PhD-studenter...s. 8 c. SEAPOP-tilknyttede MSc-studenter.....s. 8 D. SEAPOPs formidling a. Populærvitenskapelige fremstillinger 1. Foredrag, seminarer, osv......s SEAPOP seminarer. s Populærvitenskapelige publikasjoner.s Årsbrosjyrer.s. 20 b. Rapporter...s. 20 c. Nasjonale og internasjonale konferansebidrag.s. 25 d. SEAPOP-assosierte vitenskapelige publikasjoner...s. 29 1

2 A. SEAPOPs deltakelse i/bidrag til nasjonale og internasjonale miljøstudier og forvaltningsplaner Liste over dokumenter hvor SEAPOP har gitt betydelig input Andresen, K., Bergh, M., Brunvoll, F., Homstvedt, S., Husby, M., Kittilsen, M. O., Kolshus, K. E., Kålås, J. A., Lorentsen, S.-H., Løbersli, E. M., Nybø, S., Nyvoll, O. T., Simensen, K. og Steinnes, M Ressurs- og miljøkapital. In Brunvoll, F., Homstvedt, S. og Kolshus, K. E. (eds.). Indikatorer for bærekraftig utvikling i Statistisk Sentralbyrå. Statistiske analyser 129: Anker-Nilssen, T Er tidsserier for sjøfugl nyttige indikatorer for rekruttering hos fisk? In: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T. & Karlsen, Ø. (eds.). Kyst og havbruk Fisken og havet, særnummer : (Also published in NINA NINA Årsmelding 2006: ) Anker-Nilssen, T Lundens populasjonsøkologi på Røst. In Næss, C., Rønning, O. (ed.). Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN-rapport : 62. Arneberg, P., van der Meeren, G., Lorentsen, S.-H. & Fossheim, M Samlet påvirkning og sammenhenger I økosystemet. In Sunnanå, K., Fossheim, M. & van der Meeren, G. I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og Havet særnr. 1b- 2009: Bjørge, A., Mauritzen, M. & Strøm, H Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen - MOSJ. Del 3: Vurdering av miljøstatus: Hav. In Sander, G., Hanssen-Bauer, I., Bjørge, A. & Prestrud, P. (eds.). Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen - MOSJ. En dokumentasjon av systemet og den første vurderingen av miljøstatus. Norsk Polarinstitutt Rapportserie nr. 123, 70 pp. Brungot, A.L. (ed.), van der Meeren, G.I (ed.), Pettersen, C.F. (ed.), Storeng, A.B., Havelin, T., Riisberg, I., Måge, A., Koefoed, J.H. & Fadnes, T Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Indikatorer for overvåking. Klif rapport TA2906/2012, 193 pp. Christensen-Dalsgaard, S., Bustnes, J.O., Follestad, A., Systad, G.H., Eriksen, J.M., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. NINA Rapport 338, 161 pp. Christensen-Dalsgaard, S., Fangel, K., Dervo, B.K, & Anker-Nilssen, T Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier - eksisterende kunnskap og forslag til kartleggingsprosjekt. NINA Rapport 382, 62 pp. Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E.L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G.H Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder. NINA Rapport 557, 100 pp. Dommasnes, A., van der Meeren, G.I. og Aarefjord, H. (eds.) Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Forslag til indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser til samordnet overvåkingssystem for økosystemets tilstand (G.H. Systad contributor on seabirds). Fisken og havet 6/2008. Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Sårbarhet for særlig verdifulle områder. Klif rapport TA2858/2011, 143 pp. Fangel, K., Wold, L.C., Aas, Ø., Christensen-Dalsgaard, S., Qvenild, M. & Anker-Nilssen, T Bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier. Et kartleggings- og metodeutprøvingsprosjekt med fokus på fiske med garn og line. NINA Rapport 719, 72 pp. Follestad, A. & Lorentsen, S.-H Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl. NINA Rapport 270, 23 pp. Ganter, B. (ed.), Gaston, A.J. (ed.), Anker-Nilssen, T., Blancher, P., Boertmann, D., Collins, B., Ford, V., Garðasson, A., Gauthier, G., Gavrilo, M.V., Gilchrist, G., Gill, R.E., Irons, D., Lappo, E.G., Mallory, M., Merkel, F., Morrison, G, Mustonen, T., Petersen, A., Sitters, H.P., Smith, P., Strøm, S, Syroechkovskiy, E.E. & Tomkovich, P.S Birds. In: Arctic Biodiversity Assessment. Status and trends in Arctic biodiversity. Conservation of Arctic Flora and Fauna, Akureyri, pp

3 Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. NINA Rapport 733, 139 pp. Iversen, S.A. (ed.), van der Meeren, G.I. (ed.), Brungot, A.L., Olsen, M., Fjærbu, R.J., Hansen, G.H., Nilsen, B., Fadnes, T., Storeng, A.B., Walday, M., Overvik, M., Anker-Nilssen, T., Newton, A. & Røsland, I Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Prioriterte kunnskapsbehov. Klif rapport TA2909/2012, 96 pp. Jørgensen, N.M. (ed.), Camus, L., Larsen, L-H., Voegele, B., Anker-Nilssen, T., van Dijk, J., Lorentsen, S.- H., Stabbetorp, O., Bjørge, A., Boitsov, S. & Klungsøyr, J Retningslinjer for miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning. Klif rapport TA2955/2012, 70 pp. Kroglund, M. (ed.), Olsen, M. (ed.), Østby, C., Thorvik, T., van der Meeren, G., Gjelsvik, L., Nilsen, B., Nybakke, K., Newton, A., Anker-Nilssen, T., Walday, M., Jarandsen, B., Stenløkk, J., Røsland, I., Koefoed, J.H. & Brungot, A.L Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser. Klif rapport TA2907/2012, 187 pp. Kruuse-Meyer, R., Systad, G., Christensen-Dalsgaard, S., Bergsli, A., Braathen, M.,Sverdrup, L.E Grunnlagsrapport. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og området utenfor Lofoten (HFB). Konsekvenser av akuttutslipp for sjøfugl, sjøpattedyr og strand. DNV rapport nr Lorentsen, S.-H. 2014: Status of the breeding population of Great Comorants in Norway in 2012 with regard to the continental sub-species Phalacrocorax carbo sinensis. In Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J.-Y., Carss, D.N. & van Eerden, M.R. (eds.): Breeding numbers of great cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Scientific report from DCE-Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. No. 99: Lorentsen, S.-H. 2014: Trends and status of the breeding population of Great Cormorants in Norway with regard to the Atlantic sub-species Phalacrocorax carbo carbo. In Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J.-Y., Carss, D.N. & van Eerden, M.R. (eds.): Breeding numbers of great cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Scientific report from DCE -Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. No. 99: Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Norskehavet: Bestandsutvikling hos lunde. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Havforskningsinstituttet, Bergen. Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Norskehavet: Bestandsutvikling hos toppskarv. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos lomvi. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Lorentsen, S.-H., & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos ærfugl. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Norskehavet: Bestandsutvikling hos lunde. In van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Selvik, I., Svensen, H.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2014:

4 Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Sjøfugl. In Sunnanå, K. (ed.). Forvaltningsplan Barentshavet - 1. rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og havet, særnr. 1b-2007: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Sjøfugl. In Sunnanå, K. & Fossheim, M. (eds.) Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og Havet. særnr. 1b-2008: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Bestandsutvikling hos sjøfugl. In Sunnanå, K., Fossheim M. & van der Meeren G.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2009: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Bestandsutvikling hos sjøfugl. In Sunnanå K., Fossheim M. og Olseng C.D. (eds.) Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvakingsgruppen Fisken og havet, særnummer 1b-2010: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos krykkje. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos lomvi. In van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Selvik, I., Svensen, H.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2014: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos polarlomvi. In van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Selvik, I., Svensen, H.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2014: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos krykkje. In van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Selvik, I., Svensen, H.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2014: Havfors Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Strøm, H., Måge. H., Julshamn, K. & Braathen, O.-A Revisjon av indikatorer. I: Sunnanå, K. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og Havet særnr. 1b-2007: Nordisk Ministerråd Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø. Hva er status for sjøfuglbestandene i Norden? Hvilke påvirkningsfaktorer truer? Hvilke tiltak kan settes inn? Rapport fra en nordisk workshop Tórshavn, Færøyene september TemaNord 2008:573. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 100 pp. OED Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten-Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Rapport fra arbeidsgruppe April Olje- og energidepartementet, Oslo, 90 pp. Olseng, C.D., van der Meeren, G.I., Nilsen, S.A. & Nilsen, B.M. (eds.) Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. Rapport fra Faggruppen for Nordsjøen. Klif rapport TA2720/2010, 74 pp. Ottersen, G. (ed.) Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. C. Kunnskapsgrunnlag. 5f. Identifikasjon av utfordringer og problemstillinger knyttet til klimaendringer. Rapport fra Faggruppen for Nordsjøen. Klif rapport TA2687/2010, 47 pp. Oug, E., Christie, H., Eikrem, W., van der Meeren, G., Nilssen, K.T. & Lorentsen, S.-H Kystvann (bunn og pelagisk). In Nybø, S. (ed.). The Norwegian Nature index. DN Utredning : p Oug, E. (ed.), Olsgard, F. (ed.), Nygaard, K., Anker-Nilssen, T., Bjørnstad, L., Brattegard, T., Cochrane, S., Dahl, E., Dragsund, E., Eriksen, V., Fredriksen, S., Gulliksen B., Hegseth, E.N., Holthe, T., Høisæter, T., Iversen, P.E., Kristjánsson, L.T., Mjølnerød, I. Naustvoll, L.J., Nøland, S-A., Paulsen, R., Rinde, E., Skreslet, S., Smedstad, O., Sneli, J.A., Steel, C., Tangen, K., Vongraven, D., & Wiig, Ø Nasjonal overvåking av biologisk mangfold i kystsonen. Forslag til 4

5 overvåkingselementer, lokalisering av områder og kostnadsoverslag. Utredning for DN , 38 pp. Oug, E. (ed.), Gjøsæter, J., Anker-Nilssen, T., Bakken, T., Sneli, J.-A. & Rueness, J Marine miljø. - In: Kålås, J.A., Henriksen, S., Skjelseth, S. & Viken, Å. (eds.). Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter. Artsdatabanken, Trondheim, pp Petersen, A., Bakken, V., Boertmann, D., Goodwin, H. Mosbech, A., Olsen, b. & Strøm, H Nordic Seabird Colony Databases: Results of a Nordic project on seabird breeding colonies in Faroes, Greenland, Iceland, Jan Mayen and Svalbard. - TemaNord 2006:512. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 96 pp. Petersen, A., Irons, D., Anker-Nilssen, T., Artukhin, Y., Barrett, R.T., Boertmann, D., Egevang, C., Gavrilo, M.V., Gilchrist, G., Hario, M., Mallory, M., Mosbech, A., Olsen, B., Österblom, H., Robertson, G. & Strøm, H Framework for a Circumpolar Arctic Seabird Monitoring Network. CAFF CBMP Report No.15. CAFF International Secretariat, Akureyri, Iceland, 67 pp. Pettersen, E.D. (ed.), Kroglund, M., Gjelsvik, L., Raustein, O., Lilleng, D., Koefoed, J.H., Skjerdal, H.K., Sydness, G.S., Fosså, J.H. & Postmyr, E Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Interessekonflikter og samordningsbehov. Klif rapport TA2908/2012, 94 pp. Ringdal, I., Ringlund, G.B., Henriksen, B., Sørenes, T., Veim, A.K., Kiland-Langeland, T., Kamstrup, C., Olsen-Sund, N., Kyrkjebø, H. & Hanson, B.A Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Verdiskaping og samfunnsmessige forhold. Klif rapport TA2910/2012: 131 pp. Skern-Mauritzen, M., Arneberg, P., Filin, A., Belikov, S., Gavrilo, M.V., Jørgensen, L.L., Kovacs, K.M., Luybin, P., Olsen, E., Olseng, C.D., Storeng, A.B., Strøm, H., Systad, G.H. & Sørgård, T General background description of the ecosystem, 2.6 Ecosystem interactions, Human impact. In Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O. & Arneberg, P. (eds.) Joint Norwegian-Russian environmental status Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II Complete report. 2009(3). IMR/PINRO Bergen, Murmansk. Strøm, H., Gavrilo, M.V., Krasnov, J.V. & Systad, G.H General background description of the ecosystem, 2.4 Biotic components, Seabirds. In Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O. & Arneberg, P. (eds.) Joint Norwegian-Russian environmental status Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II Complete report. 2009(3). IMR/PINRO Bergen, Murmansk. Strøm, H., Gavrilo, M.V., Krasnov, J.V. & Systad, G.H Monitoring of the ecosystem, 3.3 Monitoring divided by ecosystem components, Seabird monitoring. In Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O. & Arneberg, P. (eds.) Joint Norwegian-Russian environmental status Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II Complete report. 2009(3). IMR/PINRO Bergen, Murmansk. Strøm, H., Gavrilo, M.V., Krasnov, J.V. & Systad, G.H Current and expected state of the ecosystem, 4.3 Biotic components, Seabirds. In Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O. & Arneberg, P. (eds.) Joint Norwegian-Russian environmental status Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II Complete report. 2009(3). IMR/PINRO Bergen, Murmansk. Sunnanå, K., Lorentsen, S.-H. & Storeng, A.B Monitoring platforms in the Barents Sea. In Sunnanå, K., Fossheim, M. & van der Meeren, G. I. (ed). Management plan for the Barents Sea report from the monitoring group Fisken og Havet særnr. 1b-2009: Systad, G., Hanssen, S.A., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet. NINA Rapport 230, 54 pp. van der Meeren, G., Lorentsen, S.-H. & Skjoldal, H.R Hav (bunn og pelagisk). In Nybø, S. (ed.). The Norwegian Nature index. DN Utredning : van der Meeren, G.I. Skotte, G, Ottersen, G., Frantzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Lorentsen, S.-H., Selvik, I. & Svensen, H.I. (eds.) Forvaltningsplan Barentshavet Rapport fra Overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnummer 1b

6 B. SEAPOPs egne prosjekter Initialer angir prosjektleder(e). Angitt tidsperiode er år med direkte økonomisk tilskudd fra SEAPOP. Prosjektnumrene er iht. NINAs økonomisystem, hvor de ble tildelt løpende etterhvert som prosjektene ble startet. Overvåkningsprosjekter NP Keysite Spitsbergen (SD, fra 2005, løpende) NP Keysite Bjørnøya (HS, fra 2005, løpende) NP Keysite Jan Mayen (EL, fra 2010, løpende) NP Kameraovervåking av ismåke på Spitsbergen (fra 2008, løpende) NP Demografisk overvåking av polarmåke i Kongsfjorden, Svalbard (fra 2012, løpende) 3 Keysite Hornøya (KEE, fra 2005, løpende) 33 Keysite Hjelmsøya (GHS, fra 2005, løpende) 34 Demografi ærfugl Grindøya (SAH, fra 2009, løpende) 4 Keysite Anda (SCD, fra 2005, løpende) 5 Keysite Røst (TAN, fra 2005, løpende) 23 Demografi nordnorsk sildemåke (JOB, fra 2007, løpende) 21 Keysite Sklinna (SHL, fra 2007, løpende) 22 Keysite Runde (SHL+TAN, fra 2007, løpende) 32 Keysites Nordsjøen og Skagerrak (SHL+TAN, fra 2008, løpende) 44 Sjøfuglers diett utenfor hekkesesongen; metodevalg (RTB, fra 2012) 19 Metodedesign og manual keysites (RTB+HS, 2007) 9 Ekstensiv overvåking (KEE, ) 11 Utvidet overvåking vinter, nord (GHS+HS, fra 2006, løpende) 27 Utvidet overvåking vinter, sør (SHL, fra 2008, løpende) 15 Automatisk overvåking (HS+TAN, ) 12 Økosystemtokt åpent hav (PFa, fra 2005, løpende) 7 Metodeutvikling åpent hav (PFa, ) NP Sjøfuglenes status og økologi på Øst-Svalbard (SD, pilot 2015) Kartleggingsprosjekter 13+? Kartlegging åpent hav (PFa, fra 2005, løpende) 8+25 Kartlegging kyst nord for Vestfjorden (GHS+HS, runde 1; ) 16 Manual fuglefjellstaksering (2006) Kartlegging kyst sør for Vestfjorden (SHL+GHS, fra 2008, pågående) 41 Forsert kartlegging kyst, for NVE (SHL, ) 14 Metodeutvikling kyst (JOB+GHS, ) Kartlegging Kyst Svalbard (SD+HS, runde 1: ) Habitatbruk og vandringer 20 Satellittelemetri praktærfugl (JOB, ) 24 Telemetri havsule (SHL, ) 26 Sildemåke; beitehabitat og klimavariasjoner (JOB, 2008) 31 Habitatbruk og vandringer toppskarv (TAN+RTB, ) 36 Vandringer krykkje (TAN+BMo, ) 40 Finskala habitatvalg hekkende sjøfugl (SHL+SCD, ) 43 Trekkforhold hos underarter av sildemåke i Troms (JOB, ) 51 Krykkjers bruk av leveområder tre første leveår (BMo, 2014) 5X Romlig utbredelse, dypdykk og vinterdiett hos lomvi (KEE+TKR, 2015) 6

7 Mekanismestudier 17 Levedyktighetsmodellering lomvi (KEE, 2008) 28 Demografisk prognoseverktøy; pilot 3 arter (KEE, ) 35 Demografi krykkje (KEE, 2009) 37 Demografi og næringsvalg toppskarv (SHL mfl., ) 38 Predasjon og forstyrrelser krykkje; pilot (KEE, 2010) 39 Aldersstruktur og rekruttering lomvi (KEE, 2011) 42 Modellering av aldersstruktur fra fangst/gjenfangstdata (KEE+TKR, 2012) 45 Kvalitetssikring/evaluering av dataserier for overlevelse (TKR, ) 46 Ungevekst og rekruttering lomvi Hornøya (KEE, 2012) 47 Effekt av GLS-loggere på et utvalg arter (BMo, ) 48 Konflikter mellom havørn og den norske lomvibestanden (KEE, ) 49 Reirhabitatdynamikk hos nordnorsk sildemåke (JOB, ) 50 Kolonistørrelse og konkurranse om mat (KEE+PFa, 2014) 52 Næringsvalg hos hekkende storskarv (TAN+SHL, fra 2014) 5X Overlevelse og vinterforhold; en flerartstilnærming (TKR+KEE, ) Koordinering, operasjonalisering og kommunikasjon 1 Programkoordinering, inkl. noe opplæring og tilrettelegging (TAN+HS, fra 2005, løpende) 6 Utvikling og drift av databaser og web (SHL+TAN+HS+GHS, fra 2005, løpende) 10 SEAPOP seminar og årlig fagsamling (TAN+HS, fra 2006, løpende) 53 Nøkkeldokument 2015 (RTB, ) 2+18 Utstyr (SHL, fra 2005, løpende), herunder hytte Hjelmsøy (GHS, ), hytte Bjørnøya (HS, 2008), båt Sklinna (SHL, 2008) og båt Anda (SCD). 7

8 C. Samarbeidsprosjekter SEAPOP har deltatt i a. Eksterne forskningsprosjekter Internasjonale: Responses of seabird populations to variability of their environment and ecology of their interactions with parasites present. Centre National de la Recherche Scientifique, Montpellier, France. Foraging ranges and diving depths of Uria spp , British Antarctic Survey, UK. Ecology of marine birds (northern gannets) from the Barents Sea and their sensitivity to environmental change , Centre Nationale de la Recherche Scientifique, France. Winter foraging strategies of a diving seabird: impacts on survival and breeding at high latitudes , Centre for Ecology and Hydrology (UK), Natural History Museum (Iceland), British Antarctic Survey (UK). The winter distribution of a pelagic seabird on an ocean basin scale; the black-legged kittiwake in the North Atlantic Danmarks Miljøundersøkelser (DMU) and NINA plus a wide range of collaborators at study colonies in 9 different countries. Nasjonale: Drift of fish larvae, fish stock interactions and their effects on seabird dynamics. NFR-project, b. SEAPOP tilknyttede PhD-studenter Janssen, K On the genetics, ecology and evolution of colour polymorphism. A study of the arctic skua (Stercorarius parasiticus). UiT. Reiertsen, T.K Seabirds, climate and prey. A population study of two seabird species. UiT. Sagerup, K POP-cocktails; hangover threats for seabirds? UiT. Christensen-Dalsgaard, S. (pågående). Offshore wind power plants effect on Seabirds. NTNU. c. SEAPOP-tilknyttede MSc-studenter Asbjørnsen. L Repeatability estimates of life history traits in common eider Somateria mollissima. UiT. Benjaminsen, S Foraging behavior of chick-rearing common guillemots, recorded by GPS and time-depth recorder devices. UIT Bugge, J Diett hos hekkende lomvi (Uria aalge) og deres unger. UiT. Burr, Z.M Breeding later at higher latitudes: explaining seabird reproductive timing in the northeastern Atlantic. UiB/UNIS Engen, S No evidence for a climate impact; little auks (Alle alle) on Bear Island, Svalbard. Flur, J Impact of environmental changes on Arctic seabird survival: the case of Svalbard Brünnich s guillemots (Uria lomvia). Montpellier University/NP Heggøy, O Short-term effects of data loggers on behaviour and physiology of two species of seabirds: the black-legged kittiwake Rissa tridactyla and the common guillemot Uria aalge. NTNU Hillersøy, G Annual variation in the diet of the European shag (Phalacrocorax aristotelis) at Sklinna, Central Norway, and a possible relationship between reproduction and abundance of year class 1-saithe in the diet. NMBU. Irgens, M Incubation time and egg size variation in relation to body reserves in the common eider (Somateria mollissima). UiT. Kristensen, D.L Sex allocation and reproductive strategies in a population of common guillemots (Uria aalge). Univ. Copenhagen. 8

9 Kvivesen, E Survival of male and female gull offspring during variable environmental conditions; the family sex ratio matters. UMB. Lorentzen, E Estimating survival rate in Brünnich s guillemot (Uria lomvia) chicks a study of mark-recapture methods using photo series data. UiT Thorvaldsen, R No evidence of optimal foraging in chick-raising black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) in the southern Barents Sea. UiT. Skog-Jenssen, T Kjønnsspesifikk overlevelse av unger hos gråmåke Larus argentatus og svartbak Larus marinus. UiT. Sørbø Hoholm, M The role of white wing bands in parental care and mate choice in the female Common eider (Somateria mollissima). UiT. D. SEAPOPs formidling a. Populærvitenskapelige fremstillinger 1. Foredrag, seminarer, osv. Aarvak, T., Anker-Nilssen, T., Øien, I.J Stormsvalene - våre minste sjøfugler. Norsk Ornitologisk Forenings jentetur til Røst 2009, Kårøy Rorbucamp, Røst, 1 Aug. Anker-Nilssen, T En tilstandsrapport om sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 10. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 25 June. Anker-Nilssen, T SEAPOP - et fremtidsrettet sjøfuglprogram. Orienteringsmøte for miljøvernminister Helen Bjørnøy, NINA Trondheim, 13 Dec. Anker-Nilssen, T Sjøfugløkologi, belyst ved resultater fra lundeundersøkelsene på Røst og situasjonen for de viktigste sjøfuglbestandene i våre nordområder. Forelesning. Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 29 Sep. Anker-Nilssen, T En presentasjon av SEAPOP og hvordan demografiske langtidsserier kan forklare utviklingen i noen utvalgte bestander. NOF Fagseminar om bestandssituasjon og utvikling for sjøfugl i Norge. Sotra, 20 Sep. Anker-Nilssen, T Prioritering av sjøfugl ved akutte forurensningshendelser - status og perspektiver. NOF Fagseminar om bestandssituasjon og utvikling for sjøfugl i Norge. Sotra, 21 Sep. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene i nord - en ressurs og en utfordring. Orienteringsmøte for Stortingets energi- og miljøkomite, NINA Trondheim, 13 Mar. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene på Røst - en tilstandsrapport. Åpent folkemøte på den 11. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 30 June. Anker-Nilssen, T Stormsvalene - våre minste sjøfugler. Medlemsmøte, Norsk Ornitologisk Forening avd. Sør-Trøndelag, Trondheim, 10 Apr. Anker-Nilssen, T Tidsserier for sjøfugl - en faglig utfordrende ressurs. Orienteringsmøte for programstyret for Havet og kysten, SeaLab, Trondheim, 12. april Arrangør: NTNU. Anker-Nilssen, T Bifangst av sjøfugl. Et problem i norske fiskerier? Seminar for departementsrådene i MD og FKD om forvaltning av truede arter og naturtyper, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 9 Sep. Anker-Nilssen, T En introduksjon til SEAPOP. Workshop for oppstart av SEAPOP Sør, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 16 Apr. Anker-Nilssen, T Internasjonale prosesser. Workshop om bifangst av sjøfugl i norske fiskerier, Direktoratet for naturforvaltning Trondheim, 21 Apr. Anker-Nilssen, T Om lundkommardagen. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, NRK Tyholt, Trondheim, 14 Apr. 9

10 Anker-Nilssen, T Om sjøfugl - og hvorfor de er viktige. Undervisning for elevene på 7. trinn. Vikåsen skole, Trondheim, 17 Jan. Anker-Nilssen, T SEAPOP. Forum for offshore miljøovervåking, Statens forurensingstilsyn, Oslo. Arrangør: Oljeindustriens landsforening. 23 Okt. Anker-Nilssen, T SEAPOP og tverrfaglighet: samarbeid og utfordringer. Workshop handlingsplan truede sjøfugl, Kvilhaugen, Trondheim. Arrangør: Direktoratet for naturforvaltning. 16 Okt. Anker-Nilssen, T SEAPOP Sør - en planleggingsskisse pr. mars Workshop for oppstart av SEAPOP Sør, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 16 Apr. Anker-Nilssen, T Situasjonen for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 12. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 28 June. Anker-Nilssen, T Statfjord A-uhellet 12. desember Beredskap, etterkantundersøkelser og noen utfordringer vedrørende sjøfugl. Forum for offshore miljøovervåking, Statens forurensingstilsyn, Oslo. Arrangør: Oljeindustriens landsforening. 23 Okt. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene på Røst: bestander, endringer og påvirkninger. Workshop. Fiskarheimen, Røst. Arrangør: Bird Watch landskapshotell og naturformidling. 8 July. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene og sjøfuglforskningen på Røst. Bodin videregående skole og Oslo Voksenopplæring, Biologisk ekskursjon til Røst, Kårøy Rorbuer, Røst, 6 May. Anker-Nilssen, T Intervju om miljørisiko ved petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, programposten Verdt å vite, NRK P2, NRK Tyholt, 10 Sep. Anker-Nilssen, T Lundefugl flykter til byene. Om situasjonen for lundene i Nordland sommeren Intervju i programposten Nordaførr, NRK Nordland, NRK P1, 3 Aug. Anker-Nilssen, T Om olje og sjøfugl etter forliset av lasteskipet Full City i Langesund med fokus på effekter av vasking av sjøfugl. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, 3 Aug. Anker-Nilssen, T SEAPOP som leverandør av kunnskap til miljørisikoanalyser. OLFs forum for miljørisiko, Næringslivets Hus, Oslo. Arrangør: Oljeindustriens landsforening. 8 Sep. Anker-Nilssen, T Situasjonen for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 13. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 27 June. Anker-Nilssen, T Tilstand for norske sjøfugler i et økosystemperspektiv. Miniseminar: Kunnskap om økosystemet langs norskekysten, Miljøverndepartementet, Oslo, 27 Apr. Anker-Nilssen, T Nytt klima for sjøfugl? NINA-dagan Polarmiljøsenteret, Tromsø, 9 Feb. Anker-Nilssen, T Om bestandssituasjonen for lunde. Intervju i NRK Nordlands Morgenradio og programposten Her og Nå, NRK P1, 12 Aug. Anker-Nilssen, T Om lundkommardagen og situasjonen for lunden i Norge. Intervju i NRK Nordlands distriktssending, NRK P1, 14 Apr. Anker-Nilssen, T Om NINAs forskning på krykkje; ungemerking samt fangst og påsetting av lysloggere for å måle vandringer til voksne individer på Røst. TV-innslag i ungdomsprogrammet Newton, NRK 1, 5 Sep. Anker-Nilssen, T Om NINAs sjøfuglvirksomhet. Møte med Stortingets energi- og miljøkomité, NINA Trondheim, 15 Feb. Anker-Nilssen, T Om problemene for lundene og konsekvensene for turistnæringen på Røst. Intervju i NRK Nordlands Morgenradio, NRK P1, 16 July. Anker-Nilssen, T Om situasjonen for sjøfugl i Norge. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, NRK Tyholt, 19 Jan. Anker-Nilssen, T Rovfugl og sjøfugl - vinnere og tapere på den nye rødlista. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1. NRK Tyholt, 9 Nov. Anker-Nilssen, T Situasjonen for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 14. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 26 June. Anker-Nilssen, T Situasjonsrapport om hekkesesongen for lunde og andre sjøfugl på Røst. Intervju i NRK Nordlands Morgenradio, NRK P1, 22 June. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 Viltforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 7 Okt. 10

11 Anker-Nilssen, T Sjøfugl i Norge: næring i værhard tæring? Ornitologisk fagdag, Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag, Stjørdal, 30 Jan. Anker-Nilssen, T Tverrsektoriell utredning av miljøkonsekvenser for sjøfugl som grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Møte i Faggruppen for Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak, Klima og forurensningsdirektoratet, Oslo, 13 Okt. Anker-Nilssen, T Litt om SEAPOP og mer om situasjonen for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 15. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 25 June. Anker-Nilssen, T Røde lys for norske sjøfugler. Hva vet vi, og hva gjør vi? Natur Artsdatabankens årlige konferanse om biologisk mangfold, Royal Garden, Trondheim, 15 Nov. Anker-Nilssen, T Røde lys for norske sjøfugler: om situasjonen for norske sjøfugler i lys av ferske tall fra årets overvåking. Intervju i NRK Trøndelags distriktssending, NRK P1, 15 Nov. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 Viltforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 20 Okt. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene er i fare. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, Tyholt, Trondheim, 16 Nov. Anker-Nilssen, T Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Gjennomgang av viktige endringer i revidert utgave. Møte i faggruppen for forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak, Klima og forurensningsdirektoratet, Oslo, 23 Aug. Anker-Nilssen, T TV-intervju om massedød av ærfugl i havnebassenget på Andenes, Distriktsnyheter NRK Nordland, NRK 1, Bodø, 13 Jan. Anker-Nilssen, T Fra myter til vitenskap: Lunden i et økologisk perspektiv. Lundkommardagen, Lovund Rorbuhotell, Lovunden, 15 Apr. Anker-Nilssen, T Intervju om årets hekkesesong for lundene på Røst. Distriktsnyheter NRK Nordland, NRK P1, Bodø, 25 July. Anker-Nilssen, T Litt av hvert om sjøfuglene på Røst. Møte i Samarbeidsutvalget for Næringslivets Hovedorganisasjon og Teknisk-naturvitenskapelig forening, Røst Bryggehotell, 21 June. Anker-Nilssen, T NINAs sjøfuglforskning med spesiell relevans for fiskerisektoren. Næringspuls - internt arrangement i Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo, 16 Apr. Anker-Nilssen, T Om funnet publisert i Science: Globalt mønster for sjøfuglenes respons på reduksjon i deres viktigste byttedyrbestander. Intervju i programposten Naturens Verden, NRK P1, Hansbakkfjæra, Trondheim, 15 Jan. Anker-Nilssen, T Om sjøfuglene våre - og hvorfor de er så viktige. Undervisning for elevene på 7. trinn, Vikåsen skole, Trondheim, 24 Aug. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 Viltforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 11 Oct. Anker-Nilssen, T Tycho snakker mest om sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 16. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 30 June. Anker-Nilssen, T Noen utfordringer for miljørisikoanalyser olje/sjøfugl. Seminar om metodikk for miljørisikoanalyser olje/sjøfugl, Framsenteret, Tromsø. Arrangør: Akvaplan-niva og Norsk olje og gass. 1 Nov. Anker-Nilssen, T SEAPOP - en introduksjon og noen perspektiver. Ukens orientering. Havforskningsinstituttet, Bergen, 6 Nov. Anker-Nilssen, T SEAPOP - Progress and highlights Norwegian-Russian Seabird Network Meeting, Svanhovd Miljøsenter, Pasvik, 7 Nov. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 Viltforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 10 Oct. Anker-Nilssen, T Tilstanden for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 17. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 29 June. 11

12 Anker-Nilssen, T Færre lundefugler - hva er siste nytt fra fuglefjellene? Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, NRK Tyholt, 24 Nov. Anker-Nilssen, T SEAPOPs nye innsynsløsninger. Skisser til struktur, funksjonalitet og design. Møte i Styringsgruppen for SEAPOP-programmet. Røst Bryggehotell, Røst. Arrangør: Miljødirektoratet. 13 May. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 - Viltforvaltning. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås, 2 Oct. Anker-Nilssen, T Tilstanden for sjøfuglene på Røst (og hvordan det går med Steve?). Åpent folkemøte på den 18. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 28 June. Anker-Nilssen, T Tilstanden for sjøfuglene på Røst ved starten av hekkesesongen Møte i Styringsgruppen for SEAPOP-programmet. Røst Bryggehotell, Røst. Arrangør: Miljødirektoratet. 13 May. Anker-Nilssen, T. & Follestad, F Håndtering av skadeomfang på sjøfugl i beredskapsanalyser. Noen innspill til diskusjon. Beredskapsanalyseseminar for Norsk Olje og Gass; evaluering av alternative beredskapstiltak, SINTEF Sealab, 25 Oct. Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S Miljørisikoanalyser for offshore petroleumsvirksomhet - NINAs kompetanse og noen faglige utfordringer. Presentasjonsmøte for Statoil, Stavanger. Arrangør: Safetec AS, 4 June. Anker-Nilssen, T, Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S Miljørisikoanalyser for offshore petroleumsvirksomhet - NINAs kompetanse og noen faglige utfordringer. Presentasjonsmøte for Conoco Phillips, Safetec AS, Stavanger, 4 June. Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H., Christensen-Dalsgaard, S Solnedgang over fuglefjell. TVinnslag i programposten Ut i Naturen, NRK 1, 30 Sep. Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H., Christensen-Dalsgaard, S Utryddingstruede sjøfugler. TVinnslag i nyhetssendingen Midt-Nytt, NRK 1, 30 Sep. Barrett, R Tilstanden for norske sjøfuglbestander pr og noen resultater fra det nasjonale overvåkningsprosjektet for sjøfugl. Norsk Ornitologisk Forening fagseminar, Sund, Hordaland, Oct. Barrett, R Hva er det som foregår på Hornøya? Et innblikk i forskernes virksomhet i fuglefjellet. Hornøyas venner, Vardø, 24 Oct. Barrett, R , Status for norske sjøfugl, og hvordan de påvirkes av fiskeressursene. Forskningsdagene - NOF avd. Troms og Midt-Troms regionråd, Medfjordvær, 27 Sep. Barrett, R Sjøfuglforskning på Gjesværstappan - liv og røre i et fuglefjell. Nordkapp og omegn turlag, Honningsvåg, 15 Apr. Barrett, R Havørn i fuglefjell - mulige effekter på sjøfuglbestandene. Norsk Ornitologisk Forening fagseminar, Vega, 2-4 May. Barrett, R Sjøfuglbestandene som miljøindikator. NAL/Ecobox/BirdWatch Miljøseminar, Hamnøy, Lofoten, Sep. Barrett, R I storm og stille - hva er det sjøfugl ville? Forskningsseminar, Seksjon for naturvitenskap, Tromsø Museum, 3 Apr. Barrett, R Havørn i fuglefjell - mulige effekter på sjøfugbestandene. Sjøfugldagene i Gjesvær, 29 May. Barrett, R., Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S Lofoten og Vesterålen: Sjøfuglenes Mekka. Status og utfordringer for bestandene i dag. Norske Havforskeres Forenings 60 års jubileum og årsmøte, Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 5 Nov. Fangel, K., Aas, Ø., Wold, L.C., Christensen-Dalsgaard, S. & Anker-Nilssen, T Bifangstprosjektet - Presentasjon av resultater for fase 1 og videre arbeid i fase 2. Årsmøte i Havgående referanseflåte, Havforskingsinstituttet, Bergen, 2 Aug. Follestad, F. & Anker-Nilssen, T Sjøfugl i Vegaøyan Verdensarvområde og SEAPOP. Møte for fuglevokterne i Vegaøyqan Verdensarvområde, Vega. Arrangør: Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. 15 Apr. 12

13 Follestad, F. & Anker-Nilssen, T Sjøfuglbestander i Vegaøyan Verdensarvområde. Foredrag for ungdomsskoletrinnet, Vega skole, Vega, 15 Apr. Follestad, A. & Lorentsen, S.-H Full City, effekter på sjøfugl. Kystverket, HI. Langesund, 5 Apr. Forsgren, E. & Lorentsen, S.-H Marin forskning i NINA. Programstyret for Havet og kysten / NFR. Trondheim, 21 Feb Lorentsen, S.-H Hvordan definere en sjøfuglbestand? OLF Workshop "Bruk av bestander i miljørisikoanalyser". Oljeindustriens landsforening, Det norske Veritas. Oslo, 7. september Lorentsen, S.-H SEAPOP-portalen. Møte i Faglig forum om forvaltningsplanen for Barentshavet. Faglig forum, Barentshavet. Tromsø, 31 Jan. Lorentsen, S.-H Dagens kunnskap om tilstand og utvikling hos norske sjøfugler. Nordisk ministerråd, Direktoratet for naturforvaltning, Thorshavn, Færøyene, 26 Sep. Lorentsen, S.-H SEAPOP status og framtid. Avdelingssamling Fylkesmannen i Nordland. Bodø, 21 Nov. Lorentsen, S.-H Status for sjøfuglbestander i fastlandsnorge. Workshop handlingsplan for sjøfugl. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, Oct. Lorentsen, S.-H Seabirds are threatened both locally and globally. Comenius miljøprogram, Solbakken skole. Solbakken skole, Trondheim, 15 May. Lorentsen, S.-H Seaduck monitoring in Norway. Workshop on monitoring of European seaducks. Wetlands International, Wageningen, Nederland, 25 Nov. Lorentsen, S.-H., Øian, H., Aarestad, P. A., Stabbetorv, O Miljøundersøkelser Full City; friluftsliv, botanikk og sjøfugl. Rådgivende gruppe oljevern. Kystverket, Direktoratet for naturforvaltning, Langesund, 22 Oct. Lorentsen, S.-H Om toppskarv. Newton. NRK 1, 12 Sep. Lorentsen, S.-H Full City - effekter på sjøfugl. Forum for offshore miljøovervåking. OLF/KLIF. Oslo, 20 Oct. Lorentsen, S.-H Froan; "naturlig forvaltning" av sjøfugl. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Statens hus, Trondheim, 3 Nov. Lorentsen, S.-H Full City, effekter på sjøfugl - år 2. Full City Seminar. Havforskningsinstituttet og Kystverket, Gardermoen, 25 Nov. Lorentsen, S.-H Telling av sjøfugl fra fly. NRK Midtnytt, NRK Norgesmagasinet. NRK - Sør Trøndelag, Trondheim, 15 Mar. Lorentsen, S.-H GPS-sporing av havsule og toppskarv. Workshop om prioriteringer og kordinering av trackingstudier av marine fugler i norske havområder. Norsk Polarinstitutt, Framsenteret Tromsø, 23 Mar. Lorentsen, S.-H Overvåking av sjøfugl i verneområder. Direktoratet for naturforvaltning. Trondheim, 29 Mar. Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T Nemo Demo; bruk av feltcomputere. Statens naturoppsyn, SNO. Trondheim, 30 Mar. Lorentsen, S.-H Sjøfugl og offshore vind. Norges vassdrags og energidirektorat. Oslo, 5 Jan. Lorentsen, S.-H Effekter av tarehøsting på sjøfugl. Fiskeridirektoratet, Runde, 16 Apr. Lorentsen, S.-H Sjøfuglovervåking på Sklinna, en nøkkellokalitet i overvåkingsprogrammet SEAPOP. Kystverket og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Sklinna, 22 May. Lorentsen, S.-H Strategisk KU sjøfugl og offshore vindkraft. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Oslo, 25 May. Lorentsen, S.-H Om kartlegging og telling av pingviner fra satellit. Førkveld. NRK TV. Bergen, 26 Apr. Lorentsen, S.-H Aktuelt fra norsk sjøfuglforskning. Foredrag for studenter i naturforvaltning HiNT. Høyskolen i Nord-Trøndelag. Trondheim, 20 Nov. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl i planlagt vindkraftverk i Vikna. NRK P1 Trøndelag. 17 januar Lorentsen, S.-H Om effekter på fisk av taretråling. NRK-Trøndelag, 5 Feb. Lorentsen, S.-H., Follestad A. & Anker-Nilssen, T NINAs sjøfuglaktiviteter og muligheter for samarbeid med SNO. Statens naturoppsyn, SNO. Trondheim, 2 Apr. 13

14 Lorentsen, S.-H Sjøfuglovervåking på Sklinna - en nøkkellokalitet i overvåkingsprogrammet SEAPOP. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 24 May. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og SEAPOP. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 1 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og toppskarv spesielt. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 8 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt måker og terner. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 15 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt lomvi. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 22 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt havsule. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 29 July. Lorentsen, S.-H Lundefugl og nedgang i sjøfuglbestander. NRK P1 kveldsåpent, 31 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt lunde. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 5 Aug. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt storskarv. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 12 Aug. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt teist. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 19 Aug. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt havhest. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 26 Aug. Lorentsen, S.-H Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl. Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet. Trondheim, 19 Sep. Lorentsen, S.-H Om kunnskapsmangler på effekter av taretråling på marine økosystemer. Midtnytt. NRK, 19 Sep. Lorentsen, S.-H Resultater fra over 30 år med sjøfuglovervåking i Trondheimsfjorden. Fagdag. Norsk ornitologisk forening avdeling Nord-Trøndelag. Stjørdal, 25 Jan. Lorentsen, S.-H Status for andefugler; Baltic/Wadden Sea Flyway. Fagdag om gås og sjøfugl. Fylkeskommunene i Vestfold og Østfold. Tønsberg, 18, Feb. Lorentsen, S.-H Overvåking av sjøfugl i Skagerrak. Fagdag om gås og sjøfugl. Fylkeskommunene i Vestfold og Østfold. Tønsberg, 18 Feb. Lorentsen, S.-H Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl. Arbeidsgruppe for utarbeidelse av ny tareforskrift for Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Trondheim, 10 Apr. Lorentsen, S.-H Bestandsendringer hos sjøfugl indikerer endringer i havmiljø. GAK - Gløshaugen Akademiske klubb. Trondheim, 29 Oct. Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Nemo Demo; bruk av feltcomputere. Overvåking av sjøfugl, bruk av feltcomputere, Statens naturoppsyn, Trondheim, 30 Mar. Lorentsen, S.-H., Follestad, F. & Anker-Nilssen, T NINAs sjøfuglaktiviteter og muligheter for samarbeid med SNO. Møte om samarbeidsmuligheter og bruk av SNO i sjøfuglovervåking, Statens naturoppsyn, Trondheim, 2 Apr. Myklebust, N.S. & Anker-Nilssen, T Sjøfugl ved Jan Mayen - kunnskapsstatus og behov. Åpningsseminar Jan Mayen, Olje- og energidepartementet, Oslo, 21 Sep. Myksvoll, M.S., Erikstad, K.E., Barrett, R.T. Sandvik, H. & Vikebø, F Sammenhengen mellom klimavariasjoner, torsk og sjøfugl, NorFishing, Trondheim, 20. august. Myksvoll, M.S., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Sandvik, H. & Vikebø, F Impacts of climate on recruitment in an arctic seabird population, IMBER Future oceans, Bergen, juni. Myksvoll, M.S., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Sandvik, H. & Vikebø, F Modellering av klimavariasjoner og larvedrift nær en sjøfuglkoloni, Havet og Kysten forskningsseminar Forskningsrådet, Trondheim, Nov. Reiertsen, T.K Lomvi årets fugl, NOF s julemøte. Tromsø Museum, 9 Dec. Reiertsen, T.K Sjøfuglbestander, NOF møte. Polarmuseet, Tromsø, 10 Mar. Reiertsen, T.K Sjøfugl og Miljø I Nordområdene, Naturfaglæreres regionsamling Den Naturlige Skolesekken, Vitensenteret, Tromsø, 2 Apr. 14

15 Sandlund, O.T., Uglem, I., Finstad, B. & Anker-Nilssen, T Presentasjon av NINAs aktivitet og kompetanse på marin forskning. Trondheimsmiljøenes info-møte for programstyret i NFRprogrammet Havet og kysten, NTNU Sealab, Trondheim, 12 Apr. Sandvik, H., Myksvoll, M.S. & Erikstad, K.E Drift av fiskelarver og interaksjoner mellom fiskebestander og sjøfugldynamikk. Workshop, flaggskip Fjord & Kyst; Mar. Sandvik, H., Myksvoll, M. S. & Erikstad, K.E Fra larvedrift til bestandsendringer - interaksjoner mellom fiskelarver og sjøfugl. Framdagen, Tromsø, 13 Nov. 1. SEAPOP seminarer Asker Brit Veie-Rosvoll, DN. Styringsgruppens leder ønsker velkommen og gir praktisk informasjon om seminaret. Yngve Svarte, DN. Offisiell åpning av seminaret. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Presentasjon av SEAPOP med fokus på konseptet, illustrert av enkelte resultater. Hallvard Strøm, NP. Status og utfordringer for SEAPOP pr dato, med offline illustrasjon av web- og innsynsløsninger. Geir Klaveness, MD. Nasjonale miljøvernmyndigheter. Espen A. Hauge, OED. Nasjonale oljemyndigheter. Steinar Eldøy, Statoil. Oljeindustrien. Ingrid Lauvrak, Kystverket. Nasjonale oljevernberedskapsmyndigheter. Lars Føyn, FKD. Nasjonale fiskerimyndigheter. Stein Byrkjeland, F.m. Hordaland. Regionale og lokale miljøvernmyndigheter. Norunn Myklebust, NINA. Naturforskningen. Christian Steel, SABIMA. Frivillige organisasjoner. Per Fauchald, NINA. Kartlegging av sjøfugl i åpent hav. Geir-Helge Systad, NINA. Kartlegging av sjøfugl på kysten. Rob Barrett, Tromsø Museum. Overvåking av sjøfuglers demografi og diett på nøkkellokaliteter. Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Geografisk variasjon i sjøfuglers demografi. Harald Steen, NP. Utvikling av automatiske overvåkingssystemer. Jan Ove Bustnes, NINA. Studier av sjøfuglers habitatbruk og forflytninger. Hallvard Strøm, NP. Operasjonalisering og tilgjengelighet av data; introduksjon og demo av SEAPOP web. Kjell Einar Erikstad, NINA. Operasjonalisering av tidsseriedata for forvaltningsformål. Roald Vang, NINA. Databaser i SEAPOP m/demo av innsynsløsninger. Frank Hanssen, NINA. GIS-plattformer i SEAPOP m/demo av innsynsløsninger Sola Brit Veie-Rosvoll, DN. Styringsgruppens leder ønsker velkommen. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Hva er SEAPOP: konsept, framdrift, utfordringer og perspektiver. Hallvard Strøm, NP. SEAPOPs resultatoppnåelse i store trekk Miljøverndepartementet. Norsk miljøforvaltning. Tor Punsvik, SMS. Sysselmannen på Svalbard. Reidar Toresen, HI. Norsk fiskeriforskning og forvaltning. Rune Bergstrøm, Kystverket. Statlig oljevernberedskap. Egil Dragsund, OLF. Norsk oljeindustri. Jo Anders Auran, DN. Handlingsplaner for truede sjøfugl. Signe Christensen-Dalsgaard, NINA og Rob Barrett, TMU. Komparativ presentasjon av arbeidet på nøkkellokalitetene med krykkje som eksempel. Rob Barrett, TMU og Kjell Einar Erikstad, NINA. Lomviens utvikling i Norge: bestandsdynamikk, trusler og levedyktighet. 15

16 Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Mellomskarvens utvikling i Norge: status og utfordringer. Per Fauchald, NINA. Sjøfugl i åpent hav: økosystemtokt og utfordringene i Nordsjøen og Skagerrak. Morten Frederiksen, Danmarks miljøundersøkelser. Utfordringene i Nordsjøen; erfaringer fra Skottland og andre vestnordiske farvann. Erpur Snær Hansen, South Iceland Nature Centre. Lundeprosjektet på Vestmannaeyar, Island. Leif Nøttestad, HI. Havforskningsperspektivet: hvilken verdi har sjøfugl for prediktive fiskeriforvaltningsmodeller? Morten Helberg, NOF V-Agder. Arbeidet i nøkkelområder i Vest-Agder. Vegard A. Larsen, FM Rogaland. Fylkesmannens sjøfuglundersøkelser i Rogalan.. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Toppskarv som nøkkelart i Rogaland. Geir H. Systad og Kjell Einar Erikstad, NINA. Ekstensiv overvåkning av krykkje; foreløpige resultater. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Havørn og krykkje: hvor stort er problemet? Harald Steen, NP. Automatisk måling av hekkesuksess. Hallvard Strøm, NP og Jan Ove Bustnes, NINA. Automatisk måling av vandringer; ismåke og praktærfugl. Per Fauchald, NINA. Modellering av sjøfuglers utbredelse til havs: hvor står vi hvor går vi? Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Tidsseriebasen: status og skisse. Hallvard Strøm, NP. SEAPOP web i ny drakt. Geir H. Systad, NINA. Eksisterende kartløsninger; demonstrasjon av nye resultater Tromsø Brit Veie-Rosvoll, DN. Styringsgruppens leder ønsker velkommen. Tycho Anker-Nilssen, NINA. SEAPOP Hvor kom vi fra, hva går vi til? Hallvard Strøm, NP. SEAPOP Resultater i store trekk M. Ekker/M. Irgens, DN. Norsk miljøforvaltning fra lokalt til internasjonalt nivå. Anne Langaas, DN. Modell for miljøverdi et nytt verktøy for miljøforvaltningen? Reidar Andersen, SNO. Naturoppsynets potensial som samarbeidspartner for SEAPOP. Stig Hansen, Nordkapp Næringshage. Reiselivsnæringen Kunnskapsformidling der det skjer: Prosjektet i Gjesvær som et eksempel. Christian Steel, SABIMA. NGO-enes kunnskapsbehov og forventninger til SEAPOP. Anthony J. Gaston, Carlton Univ., Ottawa. The value of long-term key-site monitoring: SEAPOP in an international perspective. Kjell Einar Erikstad, NINA, m.fl. SEAPOP som informasjonskilde for Norsk Rødliste. Jan Ove Bustnes, NINA. Hva skjedde med sildemåka i Nord-Norge? av klima på norske sjøfuglbestander: status og perspektiver. Sebastien Descamps, NP. Eiders and climate. Rolf Anker Ims, UIT. Nye toner for økosystemovervåkning: Hvordan gjøre det adaptivt? Mette Mauritzen, HI. Økosystemtokt i åpent hav. Rob Barrett, TMU, m.fl. Sjøfugl og fiskerier trenger vi å bekymre oss? Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Sjøfugl og tareskog. Kjell Einar Erikstad, NINA, m.fl. Krykkjas status i Norge inkludert Svalbard. Hallvard Strøm, NP. Nye metoder i forskning og overvåking. Børge Moe, NINA. Bruk av telemetri og loggerdata for å identifisere hotspots og opprinnelse til sjøfugl utenfor hekkesesongen. Erlend Lorentzen, NP, m.fl. Lomvi og polarlomvi utenfor hekkesesongen: to nærstående arter med ulik strategi. Signe Christensen-Dalsgaard & Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Bruk av telemetri og loggerdata for å identifisere hotspots for sjøfugl i nærheten av koloniene i hekketiden. Geir H. Systad, NINA, m.fl. Utbredelsesdataenes verdi for å identifisere sårbare habitater for sjøfugl. Per Fauchald, NINA. Anvendelse av data fra åpent hav; koblingen til kolonidata og tanker om veien videre. 16

17 Trondheim Brit Veie-Rosvoll, DN. Styringsgruppens leder ønsker velkommen. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Om seminaret og SEAPOP anno Hallvard Strøm, NP. Veien videre: SEATRACK og andre perspektiver. Michael P. Harris, CEH, UK. Lessons from a life-long commitment in seabird research. Sarah Wanless, CEH, UK. Ways to go in seabird research and management in the NE Atlantic. Rune Bergstrøm, Kystverket. Oljevernberedskapens behov for sjøfuglkunnskap. Per Fauchald & Geir H. Systad, NINA. Produkter fra SEAPOPs databaser: nyheter og visjoner. Frode Vikebø, HI. Oseanografi og larvedrift og potensiell betydning for sjøfugl. Leif Nøttestad, HI. Storskala endringer i fiskebestandene i Norskehavet. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Hvorfor er sjøfuglene på Røst «alltid» i trøbbel? Jan Ove Bustnes, NINA. Toppskarv og kystøkologi på stor skala. Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Toppskarv og kystøkologi på lokal skala. Hallvard Strøm & Erlend Lorentzen, NP. Sjøfuglundersøkelser på Jan Mayen. Rob Barrett, TMU. Betydning av vind og vær for fordelingen av sjøfugl til havs. Hanno Sandvik, NTNU. Klimaets betydning for bestandsendringer hos krykkje. Signe Christensen-Dalsgaard, NINA. Krykkjenes områdebruk rundt koloniene i hekketiden Per Fauchald & Kjell Einar Erikstad Erikstad, NINA. Sjøfugl i gråsonen. Mari Myksvoll, HI m.fl. Lomvi og torskelarver. Tone Reiertsen, TMU m.fl. Klima og evolusjonære endringer hos sjøfugl. Tone Reiertsen, TMU m.fl. Faktorer for overlevelse hos krykkje. Hallvard Strøm, NP. Ismåke en ny nøkkelart i SEAPOP. Sebastien Descamps & Hallvard Strøm, NP. Polarlomvi bestandstrender, overlevelse og klima. Børge Moe, NINA & Hallvard Strøm, NP. Logging av alkekongetrekk fra ulike kolonier. Geir H. Systad, NINA. Kartlegging av ærfugl; metoder, resultater og erfaringer. Geir H. Systad, NINA & Geir Skeie, Akvaplan-niva. Betydningen av tørrfall og gruntvannsområder for kystnære sjøfugl. Arne Follestad & Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Erfaringer fra etterkantundersøkelser etter uhellshendelser med fokus på Full City og Godafoss. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Alkedøden i Skagerrak høsten Hva lærte vi? Erlend Lorentzen, NP. Nyheter på SEAPOP web. Geir H. Systad, NINA. Nye innsynsløsninger i SEAPOPs databaser og karttjenester. 3. Populærvitenskapelige publikasjoner Aarvak, T., Øien, I.J. & Anker-Nilssen, T Full fart i stummende mørke. Har sjøsvalene sonar eller bare godt syn? Vår Fuglefauna 28: Aarvak, T., Øien, I.J. & Anker-Nilssen, T Hekkende sjøsvaler på Røst. Vår Fuglefauna 31: Anker-Nilssen, T Lunde Fratercula arctica. In: Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Anker-Nilssen, T Teist Cepphus grylle. In: Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Anker-Nilssen, T Sjøfuglene på Røst: bestander, endringer og påvirkninger. In Strøm, A. & Friis, M. (eds.). Bird watch: naturforståelse og kretsløpstenkning. Disposisjon forprosjekt. Rapport workshop Røst juli LPO arkitekter, Oslo. Anker-Nilssen, T Den lange veien til kunnskap. Ottar 283: Anker-Nilssen, T The long road to knowledge. In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Nytt klima for sjøfugl. Ottar 283:

18 Anker-Nilssen, T. & Strøm, H A new climate for seabirds? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Anker-Nilssen, T SEAPOP. In: Næss, C. Rønning, O. (eds.). Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN-rapport : Anker-Nilssen, T Lundens populasjonsøkologi på Røst. In: Jones, K., Rønning, O., Næss, C. (eds.). Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN-rapport : 75. Anker-Nilssen, T SEAPOP. In: Jones, K., Rønning, O. & Næss, C. (eds.). Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN-rapport : Anker-Nilssen, T The long road to knowledge. In Barrett, R.T. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds. Sentinels of our seas. Way North, Tromsø University Museum, Tromsø, pp Anker-Nilssen, T. & Strøm, H A new climate for seabirds? In Barrett, R.T. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds. Sentinels of our seas. Way North, Tromsø University Museum, Tromsø, pp Anker-Nilssen, T Lunden - en miljøskaper, men også en miljøtaper? In: Espelien, I. (ed.). Lundehundboka. Vigmostad & Bjørke, Oslo, pp Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T The SEAPOP programme - a milestone for the mapping and monitoring of seabirds in Norway. Seabird Group Newsletter 103: Anker-Nilssen, T., Høyland, T., Barrett, R., Lorentsen, S.-H. & Strøm, H Dramatic breeding failures among Norwegian seabirds. Seabird Group Newsletter 106: 7-8. Arneberg P., van der Meeren, G.I., Lorentsen, S.-H. & Fossheim, M "Dominoeffekter i Barentshavet; prosessene rundt svingningene i loddebestanden. Naturen 5: Barrett, R Alke Alca torda. In Svorko-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk Vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim. pp Barrett, R Krykkje Rissa tridactyla. In Svorko-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk Vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim. pp Barrett, R Lomvi Uria aalge. In Svorko-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk Vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim. pp Barrett, R Krykkjedøden våren In Åkra, K. & Granheim, J.-O. (eds.) Natur i Troms Norsk Ornitologisk Forening, Avdeling Troms, s Barrett, R.T Kittiwake longevity record for Norway. Seabird Group Newsletter 113: 6. Barrett, R. T Hva er en sjøfugl? Ottar 283: Barrett, R.T What is a seabird? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Barrett, R Opp og ned med sjøfuglene. Ottar 301: Barrett, R.T. & Lorentsen, S.-H Lomvi, vår neste geirfugl? Vår Fuglefauna 36: Barrett, R. & Reiertsen, T.K (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT, 92 pp. Bregnballe, T., Carss, D., Lorentsen, S.-H., Newson, S., Paquet, J. Y., Parz-Gollner, R. & Volponi, S Counting cormorants. In Carss, D., Parz-Gollner, R. & Trauttmansdorff, J. The INTERCAFE Field Manual. Research methods for cormorants, fishes, and the interactions between them, Publisher: NERC Centre for Ecology & Hydrology, Chapter: 3: Bustnes, J.O. & Helberg, M Hva skjedde med sildemåkene i Nord-Norge? Ottar 283: Bustnes, J.O. & Helberg, M What happened to the lesser black-backed gulls in North Norway? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT, Bustnes, J.O. & Systad, G Hvor kommer de fra? Overvintrende sjøender i Nord-Norge. Ottar 283:

19 Bustnes, J.O. & Systad, G Sea ducks wintering in North Norway where do they come from? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Christensen-Dalsgaard, S. & Barrett, R Sjøfugl og fiskerier må vi velge? Ottar 283: Christensen-Dalsgaard, S. & Barrett, R Seabirds or the fishing industry must we choose? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H. & Barrett, R Fugleforskning fra fyrene. Kystglimt 4/2010: 12. Erikstad, K.E. & Reiertsen, T.K Vil våre sjøfugler overleve? Ottar 283: Erikstad, K.E. & Reiertsen, T.K Will our seabirds survive? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Fauchald, P., Grønningsæter, E. & Murray, S Sjøfugl i åpent hav. Ottar 283: Fauchald, P., Grønningsæter, E. & Murray, S Seabirds at sea. In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Fossum, P., Stenevik, E.K. & Anker-Nilssen, T Klimaendringene skaper trøbbel for lundefuglen. Kronikk, Bergens Tidene, Lorentsen, S.-H Taretråling påvirker forekomsten av fisk, men hva skjer med storskarvene? NINA Temahefte 31 (Kystøkologi: økosystemprosesser og menneskelig aktivitet): Lorentsen, S.-H Hvordan er utviklingen i de norske ternebestandene? Vår Fuglefauna 29: Lorentsen, S-H Gulnebblom Gavia adamsii. In Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Lorentsen, S-H Islom Gavia Immer. In Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Lorentsen, S-H Smålom Gavia stellata. In Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Lorentsen, S-H Storlom Gavia arctica. In Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Lorentsen, S.-H. & Strøm, H Status for sjøfuglene i Norge. Ottar 283: Lorentsen, S.-H. & Strøm, H The status of seabirds in Norway. In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT, NINA Seabird research in NINA. Pamphlet, 2 pp. Reiertsen, T.K. & Barrett, R. (eds.) Sjøfugl - speiler havets tilstand. Ottar 283, 92 pp. Strøm, H Birds of Svalbard. In: Kovacs, K.M. & Lydersen, C. (eds.). Birds and Mammals of Svalbard. Polarhåndbok No. 13, Norwegian Polar Institute, pp Strøm, H Ismåke Pagophila eburnea. - Faktaark, Artsdatabanken, Trondheim, 2 pp. Strøm, H Sabinemåke Larus sabini. - Faktaark, Artsdatabanken, Trondheim, 2 pp. Strøm, H Ismåka - en arktisk klimaflyktning. Vår Fuglefauna 30: Strøm, H. & Steen, H Nye metoder i sjøfuglforskning. Ottar 283: Strøm, H. & Steen, H New methods in seabird research. In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Systad, G Sjøfugl i Norge hvor er de. Ottar 283: Systad, G Seabirds in Norway where are they? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT, Toresen, R. & Anker-Nilssen, T Ja til både fugl og fisk. Kronikk, Aftenposten, 11. jan 2008., p. 4 (kulturbilaget). Aftenposten, Oslo. 19

20 4 Årsbrosjyrer Anker-Nilssen, T. (ed.) Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 12 pp. Anker-Nilssen, T. (ed.) Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 12 pp. Anker-NIlssen, T. (ed.) Seabirds in Norway Results from the SEAPOP programme. Pamphlet, SEAPOP: 12 pp. Anker-Nilssen, T. (ed.) Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 12 pp. Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett, R.T., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Systad, G.H Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 20 pp. Anker-Nilssen, T., Strøm, H. (ed.), Barrett, R.T., Descamps, S., Erikstad, K.-E., Fauchald, P., Lorentsen, S.- H., Moe, B., Systad, G.H Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 24 pp. Anker-Nilssen, T. (ed.), Strøm, H. (ed.), Barrett, R.T., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Lorentzen, E., Moe, B., Myksvoll, M.S. & Systad, G.H Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 28 pp. b. Rapporter Aarvak, T. & Anker-Nilssen, T Dødsårsak og opprinnelse for alkefugler som strandet på Rogalandskysten i februar NINA Rapport 95, 24 pp. Aarvak, T. & Øien, I.J Kartlegging av hekkende havsvaler og stormsvaler på Hernyken, Røst, oktober Norsk ornitologisk Forening, NOF rapport nr , 14 pp. Aarvak, T. & Øien, I.J Kartlegging av hekkende havsvaler og stormsvaler på Hernyken, Røst, september Norsk ornitologisk Forening, NOF rapport nr , 20 pp. Anker-Nilssen, T Sjøfugl og sei: predatorer og indikatorer i et klimaperspektiv. In: Svenning, M.- A. & Jonsson, B. (eds.). Kystøkologi: Økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer NINA Temahefte 31: Anker-Nilssen, T The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspective. NINA Report 201, 18 pp. Anker-Nilssen, T En enkel guide til estimering av overlevelse og fangbarhet i MARK (versjon 5.0) for løpende rapportering av resultater i regi av SEAPOP. Introductory guide, NINA, 10 pp. Anker-Nilssen, T Ornithological values of the Lofoten Islands in a world heritage perspective: An update as of April NINA Minirapport 256, 13 pp. Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T Tidsseriestudier av sjøfugler i Røst kommune, Nordland. Resultater med fokus på 2004 og NINA Rapport 133, 85 pp. Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Fossum, P, Holte, B., Lindström, U., Lorentsen, S.-H., Pedersen, T., Strøm, H., Systad, G.H. & Vikebø, F Perspektiver for nasjonalt samarbeid mellom sjøfugløkologer, fiskeribiologer og oseanografer. Sammendrag og anbefalinger fra en tverrfaglig workshop på Polarmiljøsenteret i Tromsø, February NINA Minirapport 356, 10 pp. Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm, H. & Barrett, R.T SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. NINA Rapport 1, 66 pp. Bakken, V. & Anker-Nilssen, T Herkomst av sjøfugler langs norskekysten utenom hekkeperioden. Rapport til Oljeindustriens Landsforening. Det Norske Veritas, Arctic Research and Consulting (ARC) & SEAPOP, DNV rapport nr Bregnballe, T., Carss, D., Lorentsen, S.-H., Newson, S., Paquet, J. Y., Parz-Gollner, R. & Volponi, S Counting cormorants. In Carss, D., Parz-Gollner, R. & Trauttmansdorff, J. (eds.) The INTERCAFE 20

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1 Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder Tycho Anker-Nilssen Jan Ove Bustnes Kjell Einar Erikstad Per Fauchald Svein-Håkon Lorentsen Torkild Tveraa Hallvard Strøm Robert

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2014 Hekkesesongen 2014 var meget variert med store forskjeller i både bestandsendringer og hekkesuksess mellom arter og regioner. Dette gjaldt

Detaljer

Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen

Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen Utredning 2005-2 Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen Forslag til overvåkingselementer, lokalisering av områder og kostnadsoverslag Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr

Detaljer

SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver. Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt

SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver. Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt SEAPOP jubileumsseminar, Holmen Fjordhotell, 15.-16. april 2015 Ny nasjonal satsning: Kartlegging av arealbruk utenfor hekkesesongen

Detaljer

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet Prosjektledere: Cecilie H. von Quillfeldt og Are Dommasnes 19. oktober

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. Svein-Håkon Lorentsen

Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. Svein-Håkon Lorentsen 629 Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 25 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute PRINS KARLS FORLAND/PRINS KARLS FORLAND Grimaldibukta, Prins Karls Forland på Svalbard, var sentrum for geologisk feltarbeid

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv. Rob Barrett, Tromsø University Museum

SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv. Rob Barrett, Tromsø University Museum SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv Rob Barrett, Tromsø University Museum SEAPOP jubileumsseminar, Holmen Fjordhotell, 15.-16. april 2015 Bestandsestimat

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet 15. september 2011 (Denne siden er tom) Side 2 av 120 FORORD Dette dokumentet er en utredning av konsekvenser

Detaljer

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen 716 Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Hekkeinvestering og voksendødelighet

Hekkeinvestering og voksendødelighet Hekkeinvestering og voksendødelighet hos norske sjøfugler Kjell Einar Erikstad Tycho Anker-Nilssen Magne Asheim Robert T. Barrett Jan Ove Bustnes Karl-Otto Jacobsen Ivar Johnsen Bernt-Erik Sæther Torkild

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Vedlegg til Rapport Det norske oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Langlitinden i Troms fylke Vedlegg Innhold 1 Teknisk informasjon om brønnen...

Detaljer

Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer

Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer 848 NINA Oppdragsmelding Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer DNs overvåkingsdata potensial og kunnskapsressurs Annika Hofgaard Øvre venstre hjørne på konvolutt Øvre venstre hjørne

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT. Årsmelding 2003

NORSK POLARINSTITUTT. Årsmelding 2003 NORSK POLARINSTITUTT Årsmelding 2003 Annual Report 2003 ÅRSMELDING 2003 Innhold/Contents Året som gikk side/page 3 Organisasjon og hovedtall side/page 4 Årsrapport Administrasjon og personale side/page

Detaljer

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram FISKERIDIREKTORATET NOVEMBER 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BEHANDLING

Detaljer

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard 03 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT, TROMSØ 2005 Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard Presentasjoner og oppsummeringer fra fagmøtet «Klimaendringer i norsk Arktis: Kunnskapsbehov

Detaljer

Årsmelding 2014. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2014. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2014 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2014 hatt 11 ansatte: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef), Frode Falkenberg

Detaljer

Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO

Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO * Marin arealdatabase for norske hav og kystområder 1 Innhold Sammendrag..... 3 Innledning........ 3 Organisering. 4 Informasjon og

Detaljer

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List Norsk Rødliste 2006 2006 Norwegian Red List 2006 Norwegian Red List Redaktører Editors Prosjektledelse Project management Ekspertgruppe Group of Experts Databaseutvikling og håndtering Database management

Detaljer

DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010

DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010 DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010 Naturindeks for Norge 2010 DN-utredning 3-2010 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: September 2010 Antall sider: 164 Emneord: biologisk mangfold,

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

b i r d w a t c h n a t u r f o r s t å e l s e o g k r e t s l ø p s t e n k n i n g w w w. b i r d w a t c h. n o

b i r d w a t c h n a t u r f o r s t å e l s e o g k r e t s l ø p s t e n k n i n g w w w. b i r d w a t c h. n o h a v ø r n h a l i a e ë t u s a l b i c i l l a j u l i 2 0 0 8 f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m b i r d w a t c h n a t u r f o r s t å e l s e o g k r e t s l ø p s t e

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer