SEAPOP De ti første årene,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEAPOP De ti første årene, 2005-2014"

Transkript

1 SEAPOP De ti første årene, SEAPOP som leverandør av data og kompetanse Siden 2005 har SEAPOP vært delaktig i og bidratt med data og kunnskap til mer enn 50 offentlige konsekvensanalyser og andre miljøutredninger, spesielt i forbindelse med forvaltningsplanene for området Lofoten Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen Skagerrak. Det er utarbeidet en rekke status- og miljøtilstandsrapporter, og det er gitt betydelig input til internasjonale utredninger om sjøfugl i Nordøst-Atlanteren og Arktis. SEAPOP har også vært representert i de årlige møtene i internasjonale fora som sjøfuglekspertgruppene til ICES og CAFF. Forskere fra SEAPOP har dessuten presentert resultater på en lang rekke vitenskapelige konferanser, hvorav 70 i utlandet, og har forfattet mer enn 150 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering. Slike bidrag og publikasjoner utgjør en svært viktig del av kvalitetssikringsarbeidet i SEAPOP. Resultater fra SEAPOP er ellers formidlet gjennom en lang rekke populærvitenskapelige artikler, foredrag og rapporter samt intervjuer i aviser, radio og fjernsyn. En stor del av den faglige produksjonen foregår i samarbeidsprosjekter som også har ekstern finansiering, og hvor internasjonale fagmiljøer som jobber med tilsvarende problemstillinger deltar. Disse prosjektene har også involvert en lang rekke utdanningsstillinger (doktorgradsstudenter og post-docs) og mange mastergradsstudenter har også vært tilknyttet arbeidet i SEAPOP. Her er en fullstendig oversikt over SEAPOP som kunnskapsformidler gjennom de ti første årene. Innhold: A. SEAPOPs deltakelse i/bidrag til nasjonale og internasjonale miljøstudier og forvaltningsplaner.....s. 2 B. SEAPOPs egne prosjekter s. 6 C. Samarbeidsprosjekter SEAPOP har deltatt i a. Eksterne forskningsprosjekter.. s. 8 b. SEAPOP-tilknyttede PhD-studenter...s. 8 c. SEAPOP-tilknyttede MSc-studenter.....s. 8 D. SEAPOPs formidling a. Populærvitenskapelige fremstillinger 1. Foredrag, seminarer, osv......s SEAPOP seminarer. s Populærvitenskapelige publikasjoner.s Årsbrosjyrer.s. 20 b. Rapporter...s. 20 c. Nasjonale og internasjonale konferansebidrag.s. 25 d. SEAPOP-assosierte vitenskapelige publikasjoner...s. 29 1

2 A. SEAPOPs deltakelse i/bidrag til nasjonale og internasjonale miljøstudier og forvaltningsplaner Liste over dokumenter hvor SEAPOP har gitt betydelig input Andresen, K., Bergh, M., Brunvoll, F., Homstvedt, S., Husby, M., Kittilsen, M. O., Kolshus, K. E., Kålås, J. A., Lorentsen, S.-H., Løbersli, E. M., Nybø, S., Nyvoll, O. T., Simensen, K. og Steinnes, M Ressurs- og miljøkapital. In Brunvoll, F., Homstvedt, S. og Kolshus, K. E. (eds.). Indikatorer for bærekraftig utvikling i Statistisk Sentralbyrå. Statistiske analyser 129: Anker-Nilssen, T Er tidsserier for sjøfugl nyttige indikatorer for rekruttering hos fisk? In: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T. & Karlsen, Ø. (eds.). Kyst og havbruk Fisken og havet, særnummer : (Also published in NINA NINA Årsmelding 2006: ) Anker-Nilssen, T Lundens populasjonsøkologi på Røst. In Næss, C., Rønning, O. (ed.). Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN-rapport : 62. Arneberg, P., van der Meeren, G., Lorentsen, S.-H. & Fossheim, M Samlet påvirkning og sammenhenger I økosystemet. In Sunnanå, K., Fossheim, M. & van der Meeren, G. I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og Havet særnr. 1b- 2009: Bjørge, A., Mauritzen, M. & Strøm, H Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen - MOSJ. Del 3: Vurdering av miljøstatus: Hav. In Sander, G., Hanssen-Bauer, I., Bjørge, A. & Prestrud, P. (eds.). Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen - MOSJ. En dokumentasjon av systemet og den første vurderingen av miljøstatus. Norsk Polarinstitutt Rapportserie nr. 123, 70 pp. Brungot, A.L. (ed.), van der Meeren, G.I (ed.), Pettersen, C.F. (ed.), Storeng, A.B., Havelin, T., Riisberg, I., Måge, A., Koefoed, J.H. & Fadnes, T Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Indikatorer for overvåking. Klif rapport TA2906/2012, 193 pp. Christensen-Dalsgaard, S., Bustnes, J.O., Follestad, A., Systad, G.H., Eriksen, J.M., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. NINA Rapport 338, 161 pp. Christensen-Dalsgaard, S., Fangel, K., Dervo, B.K, & Anker-Nilssen, T Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier - eksisterende kunnskap og forslag til kartleggingsprosjekt. NINA Rapport 382, 62 pp. Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E.L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G.H Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder. NINA Rapport 557, 100 pp. Dommasnes, A., van der Meeren, G.I. og Aarefjord, H. (eds.) Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Forslag til indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser til samordnet overvåkingssystem for økosystemets tilstand (G.H. Systad contributor on seabirds). Fisken og havet 6/2008. Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Sårbarhet for særlig verdifulle områder. Klif rapport TA2858/2011, 143 pp. Fangel, K., Wold, L.C., Aas, Ø., Christensen-Dalsgaard, S., Qvenild, M. & Anker-Nilssen, T Bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier. Et kartleggings- og metodeutprøvingsprosjekt med fokus på fiske med garn og line. NINA Rapport 719, 72 pp. Follestad, A. & Lorentsen, S.-H Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl. NINA Rapport 270, 23 pp. Ganter, B. (ed.), Gaston, A.J. (ed.), Anker-Nilssen, T., Blancher, P., Boertmann, D., Collins, B., Ford, V., Garðasson, A., Gauthier, G., Gavrilo, M.V., Gilchrist, G., Gill, R.E., Irons, D., Lappo, E.G., Mallory, M., Merkel, F., Morrison, G, Mustonen, T., Petersen, A., Sitters, H.P., Smith, P., Strøm, S, Syroechkovskiy, E.E. & Tomkovich, P.S Birds. In: Arctic Biodiversity Assessment. Status and trends in Arctic biodiversity. Conservation of Arctic Flora and Fauna, Akureyri, pp

3 Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. NINA Rapport 733, 139 pp. Iversen, S.A. (ed.), van der Meeren, G.I. (ed.), Brungot, A.L., Olsen, M., Fjærbu, R.J., Hansen, G.H., Nilsen, B., Fadnes, T., Storeng, A.B., Walday, M., Overvik, M., Anker-Nilssen, T., Newton, A. & Røsland, I Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Prioriterte kunnskapsbehov. Klif rapport TA2909/2012, 96 pp. Jørgensen, N.M. (ed.), Camus, L., Larsen, L-H., Voegele, B., Anker-Nilssen, T., van Dijk, J., Lorentsen, S.- H., Stabbetorp, O., Bjørge, A., Boitsov, S. & Klungsøyr, J Retningslinjer for miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning. Klif rapport TA2955/2012, 70 pp. Kroglund, M. (ed.), Olsen, M. (ed.), Østby, C., Thorvik, T., van der Meeren, G., Gjelsvik, L., Nilsen, B., Nybakke, K., Newton, A., Anker-Nilssen, T., Walday, M., Jarandsen, B., Stenløkk, J., Røsland, I., Koefoed, J.H. & Brungot, A.L Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser. Klif rapport TA2907/2012, 187 pp. Kruuse-Meyer, R., Systad, G., Christensen-Dalsgaard, S., Bergsli, A., Braathen, M.,Sverdrup, L.E Grunnlagsrapport. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og området utenfor Lofoten (HFB). Konsekvenser av akuttutslipp for sjøfugl, sjøpattedyr og strand. DNV rapport nr Lorentsen, S.-H. 2014: Status of the breeding population of Great Comorants in Norway in 2012 with regard to the continental sub-species Phalacrocorax carbo sinensis. In Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J.-Y., Carss, D.N. & van Eerden, M.R. (eds.): Breeding numbers of great cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Scientific report from DCE-Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. No. 99: Lorentsen, S.-H. 2014: Trends and status of the breeding population of Great Cormorants in Norway with regard to the Atlantic sub-species Phalacrocorax carbo carbo. In Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J.-Y., Carss, D.N. & van Eerden, M.R. (eds.): Breeding numbers of great cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Scientific report from DCE -Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. No. 99: Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Norskehavet: Bestandsutvikling hos lunde. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Havforskningsinstituttet, Bergen. Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Norskehavet: Bestandsutvikling hos toppskarv. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos lomvi. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Lorentsen, S.-H., & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos ærfugl. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Overvåking av miljøtilstanden i Norskehavet: Bestandsutvikling hos lunde. In van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Selvik, I., Svensen, H.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2014:

4 Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Sjøfugl. In Sunnanå, K. (ed.). Forvaltningsplan Barentshavet - 1. rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og havet, særnr. 1b-2007: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Sjøfugl. In Sunnanå, K. & Fossheim, M. (eds.) Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og Havet. særnr. 1b-2008: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Bestandsutvikling hos sjøfugl. In Sunnanå, K., Fossheim M. & van der Meeren G.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2009: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Bestandsutvikling hos sjøfugl. In Sunnanå K., Fossheim M. og Olseng C.D. (eds.) Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvakingsgruppen Fisken og havet, særnummer 1b-2010: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos krykkje. In Arneberg P., Ottersen G., Frie A.K., van der Meeren G.I., Johansson J., Selvik I., Skotte, G. (eds.). Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2013: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos lomvi. In van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Selvik, I., Svensen, H.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2014: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos polarlomvi. In van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Selvik, I., Svensen, H.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2014: Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos krykkje. In van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Selvik, I., Svensen, H.I. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnr. 1b-2014: Havfors Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Strøm, H., Måge. H., Julshamn, K. & Braathen, O.-A Revisjon av indikatorer. I: Sunnanå, K. (eds.). Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og Havet særnr. 1b-2007: Nordisk Ministerråd Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø. Hva er status for sjøfuglbestandene i Norden? Hvilke påvirkningsfaktorer truer? Hvilke tiltak kan settes inn? Rapport fra en nordisk workshop Tórshavn, Færøyene september TemaNord 2008:573. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 100 pp. OED Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten-Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Rapport fra arbeidsgruppe April Olje- og energidepartementet, Oslo, 90 pp. Olseng, C.D., van der Meeren, G.I., Nilsen, S.A. & Nilsen, B.M. (eds.) Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. Rapport fra Faggruppen for Nordsjøen. Klif rapport TA2720/2010, 74 pp. Ottersen, G. (ed.) Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. C. Kunnskapsgrunnlag. 5f. Identifikasjon av utfordringer og problemstillinger knyttet til klimaendringer. Rapport fra Faggruppen for Nordsjøen. Klif rapport TA2687/2010, 47 pp. Oug, E., Christie, H., Eikrem, W., van der Meeren, G., Nilssen, K.T. & Lorentsen, S.-H Kystvann (bunn og pelagisk). In Nybø, S. (ed.). The Norwegian Nature index. DN Utredning : p Oug, E. (ed.), Olsgard, F. (ed.), Nygaard, K., Anker-Nilssen, T., Bjørnstad, L., Brattegard, T., Cochrane, S., Dahl, E., Dragsund, E., Eriksen, V., Fredriksen, S., Gulliksen B., Hegseth, E.N., Holthe, T., Høisæter, T., Iversen, P.E., Kristjánsson, L.T., Mjølnerød, I. Naustvoll, L.J., Nøland, S-A., Paulsen, R., Rinde, E., Skreslet, S., Smedstad, O., Sneli, J.A., Steel, C., Tangen, K., Vongraven, D., & Wiig, Ø Nasjonal overvåking av biologisk mangfold i kystsonen. Forslag til 4

5 overvåkingselementer, lokalisering av områder og kostnadsoverslag. Utredning for DN , 38 pp. Oug, E. (ed.), Gjøsæter, J., Anker-Nilssen, T., Bakken, T., Sneli, J.-A. & Rueness, J Marine miljø. - In: Kålås, J.A., Henriksen, S., Skjelseth, S. & Viken, Å. (eds.). Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter. Artsdatabanken, Trondheim, pp Petersen, A., Bakken, V., Boertmann, D., Goodwin, H. Mosbech, A., Olsen, b. & Strøm, H Nordic Seabird Colony Databases: Results of a Nordic project on seabird breeding colonies in Faroes, Greenland, Iceland, Jan Mayen and Svalbard. - TemaNord 2006:512. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 96 pp. Petersen, A., Irons, D., Anker-Nilssen, T., Artukhin, Y., Barrett, R.T., Boertmann, D., Egevang, C., Gavrilo, M.V., Gilchrist, G., Hario, M., Mallory, M., Mosbech, A., Olsen, B., Österblom, H., Robertson, G. & Strøm, H Framework for a Circumpolar Arctic Seabird Monitoring Network. CAFF CBMP Report No.15. CAFF International Secretariat, Akureyri, Iceland, 67 pp. Pettersen, E.D. (ed.), Kroglund, M., Gjelsvik, L., Raustein, O., Lilleng, D., Koefoed, J.H., Skjerdal, H.K., Sydness, G.S., Fosså, J.H. & Postmyr, E Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Interessekonflikter og samordningsbehov. Klif rapport TA2908/2012, 94 pp. Ringdal, I., Ringlund, G.B., Henriksen, B., Sørenes, T., Veim, A.K., Kiland-Langeland, T., Kamstrup, C., Olsen-Sund, N., Kyrkjebø, H. & Hanson, B.A Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Verdiskaping og samfunnsmessige forhold. Klif rapport TA2910/2012: 131 pp. Skern-Mauritzen, M., Arneberg, P., Filin, A., Belikov, S., Gavrilo, M.V., Jørgensen, L.L., Kovacs, K.M., Luybin, P., Olsen, E., Olseng, C.D., Storeng, A.B., Strøm, H., Systad, G.H. & Sørgård, T General background description of the ecosystem, 2.6 Ecosystem interactions, Human impact. In Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O. & Arneberg, P. (eds.) Joint Norwegian-Russian environmental status Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II Complete report. 2009(3). IMR/PINRO Bergen, Murmansk. Strøm, H., Gavrilo, M.V., Krasnov, J.V. & Systad, G.H General background description of the ecosystem, 2.4 Biotic components, Seabirds. In Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O. & Arneberg, P. (eds.) Joint Norwegian-Russian environmental status Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II Complete report. 2009(3). IMR/PINRO Bergen, Murmansk. Strøm, H., Gavrilo, M.V., Krasnov, J.V. & Systad, G.H Monitoring of the ecosystem, 3.3 Monitoring divided by ecosystem components, Seabird monitoring. In Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O. & Arneberg, P. (eds.) Joint Norwegian-Russian environmental status Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II Complete report. 2009(3). IMR/PINRO Bergen, Murmansk. Strøm, H., Gavrilo, M.V., Krasnov, J.V. & Systad, G.H Current and expected state of the ecosystem, 4.3 Biotic components, Seabirds. In Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O. & Arneberg, P. (eds.) Joint Norwegian-Russian environmental status Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II Complete report. 2009(3). IMR/PINRO Bergen, Murmansk. Sunnanå, K., Lorentsen, S.-H. & Storeng, A.B Monitoring platforms in the Barents Sea. In Sunnanå, K., Fossheim, M. & van der Meeren, G. I. (ed). Management plan for the Barents Sea report from the monitoring group Fisken og Havet særnr. 1b-2009: Systad, G., Hanssen, S.A., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet. NINA Rapport 230, 54 pp. van der Meeren, G., Lorentsen, S.-H. & Skjoldal, H.R Hav (bunn og pelagisk). In Nybø, S. (ed.). The Norwegian Nature index. DN Utredning : van der Meeren, G.I. Skotte, G, Ottersen, G., Frantzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Lorentsen, S.-H., Selvik, I. & Svensen, H.I. (eds.) Forvaltningsplan Barentshavet Rapport fra Overvåkingsgruppen Fisken og havet, særnummer 1b

6 B. SEAPOPs egne prosjekter Initialer angir prosjektleder(e). Angitt tidsperiode er år med direkte økonomisk tilskudd fra SEAPOP. Prosjektnumrene er iht. NINAs økonomisystem, hvor de ble tildelt løpende etterhvert som prosjektene ble startet. Overvåkningsprosjekter NP Keysite Spitsbergen (SD, fra 2005, løpende) NP Keysite Bjørnøya (HS, fra 2005, løpende) NP Keysite Jan Mayen (EL, fra 2010, løpende) NP Kameraovervåking av ismåke på Spitsbergen (fra 2008, løpende) NP Demografisk overvåking av polarmåke i Kongsfjorden, Svalbard (fra 2012, løpende) 3 Keysite Hornøya (KEE, fra 2005, løpende) 33 Keysite Hjelmsøya (GHS, fra 2005, løpende) 34 Demografi ærfugl Grindøya (SAH, fra 2009, løpende) 4 Keysite Anda (SCD, fra 2005, løpende) 5 Keysite Røst (TAN, fra 2005, løpende) 23 Demografi nordnorsk sildemåke (JOB, fra 2007, løpende) 21 Keysite Sklinna (SHL, fra 2007, løpende) 22 Keysite Runde (SHL+TAN, fra 2007, løpende) 32 Keysites Nordsjøen og Skagerrak (SHL+TAN, fra 2008, løpende) 44 Sjøfuglers diett utenfor hekkesesongen; metodevalg (RTB, fra 2012) 19 Metodedesign og manual keysites (RTB+HS, 2007) 9 Ekstensiv overvåking (KEE, ) 11 Utvidet overvåking vinter, nord (GHS+HS, fra 2006, løpende) 27 Utvidet overvåking vinter, sør (SHL, fra 2008, løpende) 15 Automatisk overvåking (HS+TAN, ) 12 Økosystemtokt åpent hav (PFa, fra 2005, løpende) 7 Metodeutvikling åpent hav (PFa, ) NP Sjøfuglenes status og økologi på Øst-Svalbard (SD, pilot 2015) Kartleggingsprosjekter 13+? Kartlegging åpent hav (PFa, fra 2005, løpende) 8+25 Kartlegging kyst nord for Vestfjorden (GHS+HS, runde 1; ) 16 Manual fuglefjellstaksering (2006) Kartlegging kyst sør for Vestfjorden (SHL+GHS, fra 2008, pågående) 41 Forsert kartlegging kyst, for NVE (SHL, ) 14 Metodeutvikling kyst (JOB+GHS, ) Kartlegging Kyst Svalbard (SD+HS, runde 1: ) Habitatbruk og vandringer 20 Satellittelemetri praktærfugl (JOB, ) 24 Telemetri havsule (SHL, ) 26 Sildemåke; beitehabitat og klimavariasjoner (JOB, 2008) 31 Habitatbruk og vandringer toppskarv (TAN+RTB, ) 36 Vandringer krykkje (TAN+BMo, ) 40 Finskala habitatvalg hekkende sjøfugl (SHL+SCD, ) 43 Trekkforhold hos underarter av sildemåke i Troms (JOB, ) 51 Krykkjers bruk av leveområder tre første leveår (BMo, 2014) 5X Romlig utbredelse, dypdykk og vinterdiett hos lomvi (KEE+TKR, 2015) 6

7 Mekanismestudier 17 Levedyktighetsmodellering lomvi (KEE, 2008) 28 Demografisk prognoseverktøy; pilot 3 arter (KEE, ) 35 Demografi krykkje (KEE, 2009) 37 Demografi og næringsvalg toppskarv (SHL mfl., ) 38 Predasjon og forstyrrelser krykkje; pilot (KEE, 2010) 39 Aldersstruktur og rekruttering lomvi (KEE, 2011) 42 Modellering av aldersstruktur fra fangst/gjenfangstdata (KEE+TKR, 2012) 45 Kvalitetssikring/evaluering av dataserier for overlevelse (TKR, ) 46 Ungevekst og rekruttering lomvi Hornøya (KEE, 2012) 47 Effekt av GLS-loggere på et utvalg arter (BMo, ) 48 Konflikter mellom havørn og den norske lomvibestanden (KEE, ) 49 Reirhabitatdynamikk hos nordnorsk sildemåke (JOB, ) 50 Kolonistørrelse og konkurranse om mat (KEE+PFa, 2014) 52 Næringsvalg hos hekkende storskarv (TAN+SHL, fra 2014) 5X Overlevelse og vinterforhold; en flerartstilnærming (TKR+KEE, ) Koordinering, operasjonalisering og kommunikasjon 1 Programkoordinering, inkl. noe opplæring og tilrettelegging (TAN+HS, fra 2005, løpende) 6 Utvikling og drift av databaser og web (SHL+TAN+HS+GHS, fra 2005, løpende) 10 SEAPOP seminar og årlig fagsamling (TAN+HS, fra 2006, løpende) 53 Nøkkeldokument 2015 (RTB, ) 2+18 Utstyr (SHL, fra 2005, løpende), herunder hytte Hjelmsøy (GHS, ), hytte Bjørnøya (HS, 2008), båt Sklinna (SHL, 2008) og båt Anda (SCD). 7

8 C. Samarbeidsprosjekter SEAPOP har deltatt i a. Eksterne forskningsprosjekter Internasjonale: Responses of seabird populations to variability of their environment and ecology of their interactions with parasites present. Centre National de la Recherche Scientifique, Montpellier, France. Foraging ranges and diving depths of Uria spp , British Antarctic Survey, UK. Ecology of marine birds (northern gannets) from the Barents Sea and their sensitivity to environmental change , Centre Nationale de la Recherche Scientifique, France. Winter foraging strategies of a diving seabird: impacts on survival and breeding at high latitudes , Centre for Ecology and Hydrology (UK), Natural History Museum (Iceland), British Antarctic Survey (UK). The winter distribution of a pelagic seabird on an ocean basin scale; the black-legged kittiwake in the North Atlantic Danmarks Miljøundersøkelser (DMU) and NINA plus a wide range of collaborators at study colonies in 9 different countries. Nasjonale: Drift of fish larvae, fish stock interactions and their effects on seabird dynamics. NFR-project, b. SEAPOP tilknyttede PhD-studenter Janssen, K On the genetics, ecology and evolution of colour polymorphism. A study of the arctic skua (Stercorarius parasiticus). UiT. Reiertsen, T.K Seabirds, climate and prey. A population study of two seabird species. UiT. Sagerup, K POP-cocktails; hangover threats for seabirds? UiT. Christensen-Dalsgaard, S. (pågående). Offshore wind power plants effect on Seabirds. NTNU. c. SEAPOP-tilknyttede MSc-studenter Asbjørnsen. L Repeatability estimates of life history traits in common eider Somateria mollissima. UiT. Benjaminsen, S Foraging behavior of chick-rearing common guillemots, recorded by GPS and time-depth recorder devices. UIT Bugge, J Diett hos hekkende lomvi (Uria aalge) og deres unger. UiT. Burr, Z.M Breeding later at higher latitudes: explaining seabird reproductive timing in the northeastern Atlantic. UiB/UNIS Engen, S No evidence for a climate impact; little auks (Alle alle) on Bear Island, Svalbard. Flur, J Impact of environmental changes on Arctic seabird survival: the case of Svalbard Brünnich s guillemots (Uria lomvia). Montpellier University/NP Heggøy, O Short-term effects of data loggers on behaviour and physiology of two species of seabirds: the black-legged kittiwake Rissa tridactyla and the common guillemot Uria aalge. NTNU Hillersøy, G Annual variation in the diet of the European shag (Phalacrocorax aristotelis) at Sklinna, Central Norway, and a possible relationship between reproduction and abundance of year class 1-saithe in the diet. NMBU. Irgens, M Incubation time and egg size variation in relation to body reserves in the common eider (Somateria mollissima). UiT. Kristensen, D.L Sex allocation and reproductive strategies in a population of common guillemots (Uria aalge). Univ. Copenhagen. 8

9 Kvivesen, E Survival of male and female gull offspring during variable environmental conditions; the family sex ratio matters. UMB. Lorentzen, E Estimating survival rate in Brünnich s guillemot (Uria lomvia) chicks a study of mark-recapture methods using photo series data. UiT Thorvaldsen, R No evidence of optimal foraging in chick-raising black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) in the southern Barents Sea. UiT. Skog-Jenssen, T Kjønnsspesifikk overlevelse av unger hos gråmåke Larus argentatus og svartbak Larus marinus. UiT. Sørbø Hoholm, M The role of white wing bands in parental care and mate choice in the female Common eider (Somateria mollissima). UiT. D. SEAPOPs formidling a. Populærvitenskapelige fremstillinger 1. Foredrag, seminarer, osv. Aarvak, T., Anker-Nilssen, T., Øien, I.J Stormsvalene - våre minste sjøfugler. Norsk Ornitologisk Forenings jentetur til Røst 2009, Kårøy Rorbucamp, Røst, 1 Aug. Anker-Nilssen, T En tilstandsrapport om sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 10. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 25 June. Anker-Nilssen, T SEAPOP - et fremtidsrettet sjøfuglprogram. Orienteringsmøte for miljøvernminister Helen Bjørnøy, NINA Trondheim, 13 Dec. Anker-Nilssen, T Sjøfugløkologi, belyst ved resultater fra lundeundersøkelsene på Røst og situasjonen for de viktigste sjøfuglbestandene i våre nordområder. Forelesning. Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 29 Sep. Anker-Nilssen, T En presentasjon av SEAPOP og hvordan demografiske langtidsserier kan forklare utviklingen i noen utvalgte bestander. NOF Fagseminar om bestandssituasjon og utvikling for sjøfugl i Norge. Sotra, 20 Sep. Anker-Nilssen, T Prioritering av sjøfugl ved akutte forurensningshendelser - status og perspektiver. NOF Fagseminar om bestandssituasjon og utvikling for sjøfugl i Norge. Sotra, 21 Sep. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene i nord - en ressurs og en utfordring. Orienteringsmøte for Stortingets energi- og miljøkomite, NINA Trondheim, 13 Mar. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene på Røst - en tilstandsrapport. Åpent folkemøte på den 11. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 30 June. Anker-Nilssen, T Stormsvalene - våre minste sjøfugler. Medlemsmøte, Norsk Ornitologisk Forening avd. Sør-Trøndelag, Trondheim, 10 Apr. Anker-Nilssen, T Tidsserier for sjøfugl - en faglig utfordrende ressurs. Orienteringsmøte for programstyret for Havet og kysten, SeaLab, Trondheim, 12. april Arrangør: NTNU. Anker-Nilssen, T Bifangst av sjøfugl. Et problem i norske fiskerier? Seminar for departementsrådene i MD og FKD om forvaltning av truede arter og naturtyper, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 9 Sep. Anker-Nilssen, T En introduksjon til SEAPOP. Workshop for oppstart av SEAPOP Sør, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 16 Apr. Anker-Nilssen, T Internasjonale prosesser. Workshop om bifangst av sjøfugl i norske fiskerier, Direktoratet for naturforvaltning Trondheim, 21 Apr. Anker-Nilssen, T Om lundkommardagen. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, NRK Tyholt, Trondheim, 14 Apr. 9

10 Anker-Nilssen, T Om sjøfugl - og hvorfor de er viktige. Undervisning for elevene på 7. trinn. Vikåsen skole, Trondheim, 17 Jan. Anker-Nilssen, T SEAPOP. Forum for offshore miljøovervåking, Statens forurensingstilsyn, Oslo. Arrangør: Oljeindustriens landsforening. 23 Okt. Anker-Nilssen, T SEAPOP og tverrfaglighet: samarbeid og utfordringer. Workshop handlingsplan truede sjøfugl, Kvilhaugen, Trondheim. Arrangør: Direktoratet for naturforvaltning. 16 Okt. Anker-Nilssen, T SEAPOP Sør - en planleggingsskisse pr. mars Workshop for oppstart av SEAPOP Sør, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 16 Apr. Anker-Nilssen, T Situasjonen for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 12. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 28 June. Anker-Nilssen, T Statfjord A-uhellet 12. desember Beredskap, etterkantundersøkelser og noen utfordringer vedrørende sjøfugl. Forum for offshore miljøovervåking, Statens forurensingstilsyn, Oslo. Arrangør: Oljeindustriens landsforening. 23 Okt. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene på Røst: bestander, endringer og påvirkninger. Workshop. Fiskarheimen, Røst. Arrangør: Bird Watch landskapshotell og naturformidling. 8 July. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene og sjøfuglforskningen på Røst. Bodin videregående skole og Oslo Voksenopplæring, Biologisk ekskursjon til Røst, Kårøy Rorbuer, Røst, 6 May. Anker-Nilssen, T Intervju om miljørisiko ved petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, programposten Verdt å vite, NRK P2, NRK Tyholt, 10 Sep. Anker-Nilssen, T Lundefugl flykter til byene. Om situasjonen for lundene i Nordland sommeren Intervju i programposten Nordaførr, NRK Nordland, NRK P1, 3 Aug. Anker-Nilssen, T Om olje og sjøfugl etter forliset av lasteskipet Full City i Langesund med fokus på effekter av vasking av sjøfugl. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, 3 Aug. Anker-Nilssen, T SEAPOP som leverandør av kunnskap til miljørisikoanalyser. OLFs forum for miljørisiko, Næringslivets Hus, Oslo. Arrangør: Oljeindustriens landsforening. 8 Sep. Anker-Nilssen, T Situasjonen for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 13. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 27 June. Anker-Nilssen, T Tilstand for norske sjøfugler i et økosystemperspektiv. Miniseminar: Kunnskap om økosystemet langs norskekysten, Miljøverndepartementet, Oslo, 27 Apr. Anker-Nilssen, T Nytt klima for sjøfugl? NINA-dagan Polarmiljøsenteret, Tromsø, 9 Feb. Anker-Nilssen, T Om bestandssituasjonen for lunde. Intervju i NRK Nordlands Morgenradio og programposten Her og Nå, NRK P1, 12 Aug. Anker-Nilssen, T Om lundkommardagen og situasjonen for lunden i Norge. Intervju i NRK Nordlands distriktssending, NRK P1, 14 Apr. Anker-Nilssen, T Om NINAs forskning på krykkje; ungemerking samt fangst og påsetting av lysloggere for å måle vandringer til voksne individer på Røst. TV-innslag i ungdomsprogrammet Newton, NRK 1, 5 Sep. Anker-Nilssen, T Om NINAs sjøfuglvirksomhet. Møte med Stortingets energi- og miljøkomité, NINA Trondheim, 15 Feb. Anker-Nilssen, T Om problemene for lundene og konsekvensene for turistnæringen på Røst. Intervju i NRK Nordlands Morgenradio, NRK P1, 16 July. Anker-Nilssen, T Om situasjonen for sjøfugl i Norge. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, NRK Tyholt, 19 Jan. Anker-Nilssen, T Rovfugl og sjøfugl - vinnere og tapere på den nye rødlista. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1. NRK Tyholt, 9 Nov. Anker-Nilssen, T Situasjonen for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 14. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 26 June. Anker-Nilssen, T Situasjonsrapport om hekkesesongen for lunde og andre sjøfugl på Røst. Intervju i NRK Nordlands Morgenradio, NRK P1, 22 June. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 Viltforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 7 Okt. 10

11 Anker-Nilssen, T Sjøfugl i Norge: næring i værhard tæring? Ornitologisk fagdag, Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag, Stjørdal, 30 Jan. Anker-Nilssen, T Tverrsektoriell utredning av miljøkonsekvenser for sjøfugl som grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Møte i Faggruppen for Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak, Klima og forurensningsdirektoratet, Oslo, 13 Okt. Anker-Nilssen, T Litt om SEAPOP og mer om situasjonen for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 15. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 25 June. Anker-Nilssen, T Røde lys for norske sjøfugler. Hva vet vi, og hva gjør vi? Natur Artsdatabankens årlige konferanse om biologisk mangfold, Royal Garden, Trondheim, 15 Nov. Anker-Nilssen, T Røde lys for norske sjøfugler: om situasjonen for norske sjøfugler i lys av ferske tall fra årets overvåking. Intervju i NRK Trøndelags distriktssending, NRK P1, 15 Nov. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 Viltforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 20 Okt. Anker-Nilssen, T Sjøfuglene er i fare. Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, Tyholt, Trondheim, 16 Nov. Anker-Nilssen, T Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Gjennomgang av viktige endringer i revidert utgave. Møte i faggruppen for forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak, Klima og forurensningsdirektoratet, Oslo, 23 Aug. Anker-Nilssen, T TV-intervju om massedød av ærfugl i havnebassenget på Andenes, Distriktsnyheter NRK Nordland, NRK 1, Bodø, 13 Jan. Anker-Nilssen, T Fra myter til vitenskap: Lunden i et økologisk perspektiv. Lundkommardagen, Lovund Rorbuhotell, Lovunden, 15 Apr. Anker-Nilssen, T Intervju om årets hekkesesong for lundene på Røst. Distriktsnyheter NRK Nordland, NRK P1, Bodø, 25 July. Anker-Nilssen, T Litt av hvert om sjøfuglene på Røst. Møte i Samarbeidsutvalget for Næringslivets Hovedorganisasjon og Teknisk-naturvitenskapelig forening, Røst Bryggehotell, 21 June. Anker-Nilssen, T NINAs sjøfuglforskning med spesiell relevans for fiskerisektoren. Næringspuls - internt arrangement i Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo, 16 Apr. Anker-Nilssen, T Om funnet publisert i Science: Globalt mønster for sjøfuglenes respons på reduksjon i deres viktigste byttedyrbestander. Intervju i programposten Naturens Verden, NRK P1, Hansbakkfjæra, Trondheim, 15 Jan. Anker-Nilssen, T Om sjøfuglene våre - og hvorfor de er så viktige. Undervisning for elevene på 7. trinn, Vikåsen skole, Trondheim, 24 Aug. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 Viltforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 11 Oct. Anker-Nilssen, T Tycho snakker mest om sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 16. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 30 June. Anker-Nilssen, T Noen utfordringer for miljørisikoanalyser olje/sjøfugl. Seminar om metodikk for miljørisikoanalyser olje/sjøfugl, Framsenteret, Tromsø. Arrangør: Akvaplan-niva og Norsk olje og gass. 1 Nov. Anker-Nilssen, T SEAPOP - en introduksjon og noen perspektiver. Ukens orientering. Havforskningsinstituttet, Bergen, 6 Nov. Anker-Nilssen, T SEAPOP - Progress and highlights Norwegian-Russian Seabird Network Meeting, Svanhovd Miljøsenter, Pasvik, 7 Nov. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 Viltforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, 10 Oct. Anker-Nilssen, T Tilstanden for sjøfuglene på Røst. Åpent folkemøte på den 17. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 29 June. 11

12 Anker-Nilssen, T Færre lundefugler - hva er siste nytt fra fuglefjellene? Intervju i programposten Norgesglasset, NRK P1, NRK Tyholt, 24 Nov. Anker-Nilssen, T SEAPOPs nye innsynsløsninger. Skisser til struktur, funksjonalitet og design. Møte i Styringsgruppen for SEAPOP-programmet. Røst Bryggehotell, Røst. Arrangør: Miljødirektoratet. 13 May. Anker-Nilssen, T Sjøfugl: Tilstand, utvikling, økologi og forvaltningsperspektiver, med fokus på bestandene i våre nordlige farvann. Forelesning i NATF330 - Viltforvaltning. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås, 2 Oct. Anker-Nilssen, T Tilstanden for sjøfuglene på Røst (og hvordan det går med Steve?). Åpent folkemøte på den 18. Lundefestivalen, kommunestyresalen Røst, 28 June. Anker-Nilssen, T Tilstanden for sjøfuglene på Røst ved starten av hekkesesongen Møte i Styringsgruppen for SEAPOP-programmet. Røst Bryggehotell, Røst. Arrangør: Miljødirektoratet. 13 May. Anker-Nilssen, T. & Follestad, F Håndtering av skadeomfang på sjøfugl i beredskapsanalyser. Noen innspill til diskusjon. Beredskapsanalyseseminar for Norsk Olje og Gass; evaluering av alternative beredskapstiltak, SINTEF Sealab, 25 Oct. Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S Miljørisikoanalyser for offshore petroleumsvirksomhet - NINAs kompetanse og noen faglige utfordringer. Presentasjonsmøte for Statoil, Stavanger. Arrangør: Safetec AS, 4 June. Anker-Nilssen, T, Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S Miljørisikoanalyser for offshore petroleumsvirksomhet - NINAs kompetanse og noen faglige utfordringer. Presentasjonsmøte for Conoco Phillips, Safetec AS, Stavanger, 4 June. Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H., Christensen-Dalsgaard, S Solnedgang over fuglefjell. TVinnslag i programposten Ut i Naturen, NRK 1, 30 Sep. Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H., Christensen-Dalsgaard, S Utryddingstruede sjøfugler. TVinnslag i nyhetssendingen Midt-Nytt, NRK 1, 30 Sep. Barrett, R Tilstanden for norske sjøfuglbestander pr og noen resultater fra det nasjonale overvåkningsprosjektet for sjøfugl. Norsk Ornitologisk Forening fagseminar, Sund, Hordaland, Oct. Barrett, R Hva er det som foregår på Hornøya? Et innblikk i forskernes virksomhet i fuglefjellet. Hornøyas venner, Vardø, 24 Oct. Barrett, R , Status for norske sjøfugl, og hvordan de påvirkes av fiskeressursene. Forskningsdagene - NOF avd. Troms og Midt-Troms regionråd, Medfjordvær, 27 Sep. Barrett, R Sjøfuglforskning på Gjesværstappan - liv og røre i et fuglefjell. Nordkapp og omegn turlag, Honningsvåg, 15 Apr. Barrett, R Havørn i fuglefjell - mulige effekter på sjøfuglbestandene. Norsk Ornitologisk Forening fagseminar, Vega, 2-4 May. Barrett, R Sjøfuglbestandene som miljøindikator. NAL/Ecobox/BirdWatch Miljøseminar, Hamnøy, Lofoten, Sep. Barrett, R I storm og stille - hva er det sjøfugl ville? Forskningsseminar, Seksjon for naturvitenskap, Tromsø Museum, 3 Apr. Barrett, R Havørn i fuglefjell - mulige effekter på sjøfugbestandene. Sjøfugldagene i Gjesvær, 29 May. Barrett, R., Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S Lofoten og Vesterålen: Sjøfuglenes Mekka. Status og utfordringer for bestandene i dag. Norske Havforskeres Forenings 60 års jubileum og årsmøte, Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 5 Nov. Fangel, K., Aas, Ø., Wold, L.C., Christensen-Dalsgaard, S. & Anker-Nilssen, T Bifangstprosjektet - Presentasjon av resultater for fase 1 og videre arbeid i fase 2. Årsmøte i Havgående referanseflåte, Havforskingsinstituttet, Bergen, 2 Aug. Follestad, F. & Anker-Nilssen, T Sjøfugl i Vegaøyan Verdensarvområde og SEAPOP. Møte for fuglevokterne i Vegaøyqan Verdensarvområde, Vega. Arrangør: Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. 15 Apr. 12

13 Follestad, F. & Anker-Nilssen, T Sjøfuglbestander i Vegaøyan Verdensarvområde. Foredrag for ungdomsskoletrinnet, Vega skole, Vega, 15 Apr. Follestad, A. & Lorentsen, S.-H Full City, effekter på sjøfugl. Kystverket, HI. Langesund, 5 Apr. Forsgren, E. & Lorentsen, S.-H Marin forskning i NINA. Programstyret for Havet og kysten / NFR. Trondheim, 21 Feb Lorentsen, S.-H Hvordan definere en sjøfuglbestand? OLF Workshop "Bruk av bestander i miljørisikoanalyser". Oljeindustriens landsforening, Det norske Veritas. Oslo, 7. september Lorentsen, S.-H SEAPOP-portalen. Møte i Faglig forum om forvaltningsplanen for Barentshavet. Faglig forum, Barentshavet. Tromsø, 31 Jan. Lorentsen, S.-H Dagens kunnskap om tilstand og utvikling hos norske sjøfugler. Nordisk ministerråd, Direktoratet for naturforvaltning, Thorshavn, Færøyene, 26 Sep. Lorentsen, S.-H SEAPOP status og framtid. Avdelingssamling Fylkesmannen i Nordland. Bodø, 21 Nov. Lorentsen, S.-H Status for sjøfuglbestander i fastlandsnorge. Workshop handlingsplan for sjøfugl. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, Oct. Lorentsen, S.-H Seabirds are threatened both locally and globally. Comenius miljøprogram, Solbakken skole. Solbakken skole, Trondheim, 15 May. Lorentsen, S.-H Seaduck monitoring in Norway. Workshop on monitoring of European seaducks. Wetlands International, Wageningen, Nederland, 25 Nov. Lorentsen, S.-H., Øian, H., Aarestad, P. A., Stabbetorv, O Miljøundersøkelser Full City; friluftsliv, botanikk og sjøfugl. Rådgivende gruppe oljevern. Kystverket, Direktoratet for naturforvaltning, Langesund, 22 Oct. Lorentsen, S.-H Om toppskarv. Newton. NRK 1, 12 Sep. Lorentsen, S.-H Full City - effekter på sjøfugl. Forum for offshore miljøovervåking. OLF/KLIF. Oslo, 20 Oct. Lorentsen, S.-H Froan; "naturlig forvaltning" av sjøfugl. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Statens hus, Trondheim, 3 Nov. Lorentsen, S.-H Full City, effekter på sjøfugl - år 2. Full City Seminar. Havforskningsinstituttet og Kystverket, Gardermoen, 25 Nov. Lorentsen, S.-H Telling av sjøfugl fra fly. NRK Midtnytt, NRK Norgesmagasinet. NRK - Sør Trøndelag, Trondheim, 15 Mar. Lorentsen, S.-H GPS-sporing av havsule og toppskarv. Workshop om prioriteringer og kordinering av trackingstudier av marine fugler i norske havområder. Norsk Polarinstitutt, Framsenteret Tromsø, 23 Mar. Lorentsen, S.-H Overvåking av sjøfugl i verneområder. Direktoratet for naturforvaltning. Trondheim, 29 Mar. Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T Nemo Demo; bruk av feltcomputere. Statens naturoppsyn, SNO. Trondheim, 30 Mar. Lorentsen, S.-H Sjøfugl og offshore vind. Norges vassdrags og energidirektorat. Oslo, 5 Jan. Lorentsen, S.-H Effekter av tarehøsting på sjøfugl. Fiskeridirektoratet, Runde, 16 Apr. Lorentsen, S.-H Sjøfuglovervåking på Sklinna, en nøkkellokalitet i overvåkingsprogrammet SEAPOP. Kystverket og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Sklinna, 22 May. Lorentsen, S.-H Strategisk KU sjøfugl og offshore vindkraft. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Oslo, 25 May. Lorentsen, S.-H Om kartlegging og telling av pingviner fra satellit. Førkveld. NRK TV. Bergen, 26 Apr. Lorentsen, S.-H Aktuelt fra norsk sjøfuglforskning. Foredrag for studenter i naturforvaltning HiNT. Høyskolen i Nord-Trøndelag. Trondheim, 20 Nov. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl i planlagt vindkraftverk i Vikna. NRK P1 Trøndelag. 17 januar Lorentsen, S.-H Om effekter på fisk av taretråling. NRK-Trøndelag, 5 Feb. Lorentsen, S.-H., Follestad A. & Anker-Nilssen, T NINAs sjøfuglaktiviteter og muligheter for samarbeid med SNO. Statens naturoppsyn, SNO. Trondheim, 2 Apr. 13

14 Lorentsen, S.-H Sjøfuglovervåking på Sklinna - en nøkkellokalitet i overvåkingsprogrammet SEAPOP. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 24 May. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og SEAPOP. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 1 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og toppskarv spesielt. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 8 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt måker og terner. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 15 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt lomvi. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 22 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt havsule. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 29 July. Lorentsen, S.-H Lundefugl og nedgang i sjøfuglbestander. NRK P1 kveldsåpent, 31 July. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt lunde. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 5 Aug. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt storskarv. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 12 Aug. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt teist. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 19 Aug. Lorentsen, S.-H Om sjøfugl og spesielt havhest. NRK Trøndelag og riksdekkende. NRK Trøndelag, 26 Aug. Lorentsen, S.-H Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl. Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet. Trondheim, 19 Sep. Lorentsen, S.-H Om kunnskapsmangler på effekter av taretråling på marine økosystemer. Midtnytt. NRK, 19 Sep. Lorentsen, S.-H Resultater fra over 30 år med sjøfuglovervåking i Trondheimsfjorden. Fagdag. Norsk ornitologisk forening avdeling Nord-Trøndelag. Stjørdal, 25 Jan. Lorentsen, S.-H Status for andefugler; Baltic/Wadden Sea Flyway. Fagdag om gås og sjøfugl. Fylkeskommunene i Vestfold og Østfold. Tønsberg, 18, Feb. Lorentsen, S.-H Overvåking av sjøfugl i Skagerrak. Fagdag om gås og sjøfugl. Fylkeskommunene i Vestfold og Østfold. Tønsberg, 18 Feb. Lorentsen, S.-H Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl. Arbeidsgruppe for utarbeidelse av ny tareforskrift for Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Trondheim, 10 Apr. Lorentsen, S.-H Bestandsendringer hos sjøfugl indikerer endringer i havmiljø. GAK - Gløshaugen Akademiske klubb. Trondheim, 29 Oct. Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T Nemo Demo; bruk av feltcomputere. Overvåking av sjøfugl, bruk av feltcomputere, Statens naturoppsyn, Trondheim, 30 Mar. Lorentsen, S.-H., Follestad, F. & Anker-Nilssen, T NINAs sjøfuglaktiviteter og muligheter for samarbeid med SNO. Møte om samarbeidsmuligheter og bruk av SNO i sjøfuglovervåking, Statens naturoppsyn, Trondheim, 2 Apr. Myklebust, N.S. & Anker-Nilssen, T Sjøfugl ved Jan Mayen - kunnskapsstatus og behov. Åpningsseminar Jan Mayen, Olje- og energidepartementet, Oslo, 21 Sep. Myksvoll, M.S., Erikstad, K.E., Barrett, R.T. Sandvik, H. & Vikebø, F Sammenhengen mellom klimavariasjoner, torsk og sjøfugl, NorFishing, Trondheim, 20. august. Myksvoll, M.S., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Sandvik, H. & Vikebø, F Impacts of climate on recruitment in an arctic seabird population, IMBER Future oceans, Bergen, juni. Myksvoll, M.S., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Sandvik, H. & Vikebø, F Modellering av klimavariasjoner og larvedrift nær en sjøfuglkoloni, Havet og Kysten forskningsseminar Forskningsrådet, Trondheim, Nov. Reiertsen, T.K Lomvi årets fugl, NOF s julemøte. Tromsø Museum, 9 Dec. Reiertsen, T.K Sjøfuglbestander, NOF møte. Polarmuseet, Tromsø, 10 Mar. Reiertsen, T.K Sjøfugl og Miljø I Nordområdene, Naturfaglæreres regionsamling Den Naturlige Skolesekken, Vitensenteret, Tromsø, 2 Apr. 14

15 Sandlund, O.T., Uglem, I., Finstad, B. & Anker-Nilssen, T Presentasjon av NINAs aktivitet og kompetanse på marin forskning. Trondheimsmiljøenes info-møte for programstyret i NFRprogrammet Havet og kysten, NTNU Sealab, Trondheim, 12 Apr. Sandvik, H., Myksvoll, M.S. & Erikstad, K.E Drift av fiskelarver og interaksjoner mellom fiskebestander og sjøfugldynamikk. Workshop, flaggskip Fjord & Kyst; Mar. Sandvik, H., Myksvoll, M. S. & Erikstad, K.E Fra larvedrift til bestandsendringer - interaksjoner mellom fiskelarver og sjøfugl. Framdagen, Tromsø, 13 Nov. 1. SEAPOP seminarer Asker Brit Veie-Rosvoll, DN. Styringsgruppens leder ønsker velkommen og gir praktisk informasjon om seminaret. Yngve Svarte, DN. Offisiell åpning av seminaret. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Presentasjon av SEAPOP med fokus på konseptet, illustrert av enkelte resultater. Hallvard Strøm, NP. Status og utfordringer for SEAPOP pr dato, med offline illustrasjon av web- og innsynsløsninger. Geir Klaveness, MD. Nasjonale miljøvernmyndigheter. Espen A. Hauge, OED. Nasjonale oljemyndigheter. Steinar Eldøy, Statoil. Oljeindustrien. Ingrid Lauvrak, Kystverket. Nasjonale oljevernberedskapsmyndigheter. Lars Føyn, FKD. Nasjonale fiskerimyndigheter. Stein Byrkjeland, F.m. Hordaland. Regionale og lokale miljøvernmyndigheter. Norunn Myklebust, NINA. Naturforskningen. Christian Steel, SABIMA. Frivillige organisasjoner. Per Fauchald, NINA. Kartlegging av sjøfugl i åpent hav. Geir-Helge Systad, NINA. Kartlegging av sjøfugl på kysten. Rob Barrett, Tromsø Museum. Overvåking av sjøfuglers demografi og diett på nøkkellokaliteter. Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Geografisk variasjon i sjøfuglers demografi. Harald Steen, NP. Utvikling av automatiske overvåkingssystemer. Jan Ove Bustnes, NINA. Studier av sjøfuglers habitatbruk og forflytninger. Hallvard Strøm, NP. Operasjonalisering og tilgjengelighet av data; introduksjon og demo av SEAPOP web. Kjell Einar Erikstad, NINA. Operasjonalisering av tidsseriedata for forvaltningsformål. Roald Vang, NINA. Databaser i SEAPOP m/demo av innsynsløsninger. Frank Hanssen, NINA. GIS-plattformer i SEAPOP m/demo av innsynsløsninger Sola Brit Veie-Rosvoll, DN. Styringsgruppens leder ønsker velkommen. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Hva er SEAPOP: konsept, framdrift, utfordringer og perspektiver. Hallvard Strøm, NP. SEAPOPs resultatoppnåelse i store trekk Miljøverndepartementet. Norsk miljøforvaltning. Tor Punsvik, SMS. Sysselmannen på Svalbard. Reidar Toresen, HI. Norsk fiskeriforskning og forvaltning. Rune Bergstrøm, Kystverket. Statlig oljevernberedskap. Egil Dragsund, OLF. Norsk oljeindustri. Jo Anders Auran, DN. Handlingsplaner for truede sjøfugl. Signe Christensen-Dalsgaard, NINA og Rob Barrett, TMU. Komparativ presentasjon av arbeidet på nøkkellokalitetene med krykkje som eksempel. Rob Barrett, TMU og Kjell Einar Erikstad, NINA. Lomviens utvikling i Norge: bestandsdynamikk, trusler og levedyktighet. 15

16 Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Mellomskarvens utvikling i Norge: status og utfordringer. Per Fauchald, NINA. Sjøfugl i åpent hav: økosystemtokt og utfordringene i Nordsjøen og Skagerrak. Morten Frederiksen, Danmarks miljøundersøkelser. Utfordringene i Nordsjøen; erfaringer fra Skottland og andre vestnordiske farvann. Erpur Snær Hansen, South Iceland Nature Centre. Lundeprosjektet på Vestmannaeyar, Island. Leif Nøttestad, HI. Havforskningsperspektivet: hvilken verdi har sjøfugl for prediktive fiskeriforvaltningsmodeller? Morten Helberg, NOF V-Agder. Arbeidet i nøkkelområder i Vest-Agder. Vegard A. Larsen, FM Rogaland. Fylkesmannens sjøfuglundersøkelser i Rogalan.. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Toppskarv som nøkkelart i Rogaland. Geir H. Systad og Kjell Einar Erikstad, NINA. Ekstensiv overvåkning av krykkje; foreløpige resultater. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Havørn og krykkje: hvor stort er problemet? Harald Steen, NP. Automatisk måling av hekkesuksess. Hallvard Strøm, NP og Jan Ove Bustnes, NINA. Automatisk måling av vandringer; ismåke og praktærfugl. Per Fauchald, NINA. Modellering av sjøfuglers utbredelse til havs: hvor står vi hvor går vi? Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Tidsseriebasen: status og skisse. Hallvard Strøm, NP. SEAPOP web i ny drakt. Geir H. Systad, NINA. Eksisterende kartløsninger; demonstrasjon av nye resultater Tromsø Brit Veie-Rosvoll, DN. Styringsgruppens leder ønsker velkommen. Tycho Anker-Nilssen, NINA. SEAPOP Hvor kom vi fra, hva går vi til? Hallvard Strøm, NP. SEAPOP Resultater i store trekk M. Ekker/M. Irgens, DN. Norsk miljøforvaltning fra lokalt til internasjonalt nivå. Anne Langaas, DN. Modell for miljøverdi et nytt verktøy for miljøforvaltningen? Reidar Andersen, SNO. Naturoppsynets potensial som samarbeidspartner for SEAPOP. Stig Hansen, Nordkapp Næringshage. Reiselivsnæringen Kunnskapsformidling der det skjer: Prosjektet i Gjesvær som et eksempel. Christian Steel, SABIMA. NGO-enes kunnskapsbehov og forventninger til SEAPOP. Anthony J. Gaston, Carlton Univ., Ottawa. The value of long-term key-site monitoring: SEAPOP in an international perspective. Kjell Einar Erikstad, NINA, m.fl. SEAPOP som informasjonskilde for Norsk Rødliste. Jan Ove Bustnes, NINA. Hva skjedde med sildemåka i Nord-Norge? av klima på norske sjøfuglbestander: status og perspektiver. Sebastien Descamps, NP. Eiders and climate. Rolf Anker Ims, UIT. Nye toner for økosystemovervåkning: Hvordan gjøre det adaptivt? Mette Mauritzen, HI. Økosystemtokt i åpent hav. Rob Barrett, TMU, m.fl. Sjøfugl og fiskerier trenger vi å bekymre oss? Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Sjøfugl og tareskog. Kjell Einar Erikstad, NINA, m.fl. Krykkjas status i Norge inkludert Svalbard. Hallvard Strøm, NP. Nye metoder i forskning og overvåking. Børge Moe, NINA. Bruk av telemetri og loggerdata for å identifisere hotspots og opprinnelse til sjøfugl utenfor hekkesesongen. Erlend Lorentzen, NP, m.fl. Lomvi og polarlomvi utenfor hekkesesongen: to nærstående arter med ulik strategi. Signe Christensen-Dalsgaard & Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Bruk av telemetri og loggerdata for å identifisere hotspots for sjøfugl i nærheten av koloniene i hekketiden. Geir H. Systad, NINA, m.fl. Utbredelsesdataenes verdi for å identifisere sårbare habitater for sjøfugl. Per Fauchald, NINA. Anvendelse av data fra åpent hav; koblingen til kolonidata og tanker om veien videre. 16

17 Trondheim Brit Veie-Rosvoll, DN. Styringsgruppens leder ønsker velkommen. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Om seminaret og SEAPOP anno Hallvard Strøm, NP. Veien videre: SEATRACK og andre perspektiver. Michael P. Harris, CEH, UK. Lessons from a life-long commitment in seabird research. Sarah Wanless, CEH, UK. Ways to go in seabird research and management in the NE Atlantic. Rune Bergstrøm, Kystverket. Oljevernberedskapens behov for sjøfuglkunnskap. Per Fauchald & Geir H. Systad, NINA. Produkter fra SEAPOPs databaser: nyheter og visjoner. Frode Vikebø, HI. Oseanografi og larvedrift og potensiell betydning for sjøfugl. Leif Nøttestad, HI. Storskala endringer i fiskebestandene i Norskehavet. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Hvorfor er sjøfuglene på Røst «alltid» i trøbbel? Jan Ove Bustnes, NINA. Toppskarv og kystøkologi på stor skala. Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Toppskarv og kystøkologi på lokal skala. Hallvard Strøm & Erlend Lorentzen, NP. Sjøfuglundersøkelser på Jan Mayen. Rob Barrett, TMU. Betydning av vind og vær for fordelingen av sjøfugl til havs. Hanno Sandvik, NTNU. Klimaets betydning for bestandsendringer hos krykkje. Signe Christensen-Dalsgaard, NINA. Krykkjenes områdebruk rundt koloniene i hekketiden Per Fauchald & Kjell Einar Erikstad Erikstad, NINA. Sjøfugl i gråsonen. Mari Myksvoll, HI m.fl. Lomvi og torskelarver. Tone Reiertsen, TMU m.fl. Klima og evolusjonære endringer hos sjøfugl. Tone Reiertsen, TMU m.fl. Faktorer for overlevelse hos krykkje. Hallvard Strøm, NP. Ismåke en ny nøkkelart i SEAPOP. Sebastien Descamps & Hallvard Strøm, NP. Polarlomvi bestandstrender, overlevelse og klima. Børge Moe, NINA & Hallvard Strøm, NP. Logging av alkekongetrekk fra ulike kolonier. Geir H. Systad, NINA. Kartlegging av ærfugl; metoder, resultater og erfaringer. Geir H. Systad, NINA & Geir Skeie, Akvaplan-niva. Betydningen av tørrfall og gruntvannsområder for kystnære sjøfugl. Arne Follestad & Svein-Håkon Lorentsen, NINA. Erfaringer fra etterkantundersøkelser etter uhellshendelser med fokus på Full City og Godafoss. Tycho Anker-Nilssen, NINA. Alkedøden i Skagerrak høsten Hva lærte vi? Erlend Lorentzen, NP. Nyheter på SEAPOP web. Geir H. Systad, NINA. Nye innsynsløsninger i SEAPOPs databaser og karttjenester. 3. Populærvitenskapelige publikasjoner Aarvak, T., Øien, I.J. & Anker-Nilssen, T Full fart i stummende mørke. Har sjøsvalene sonar eller bare godt syn? Vår Fuglefauna 28: Aarvak, T., Øien, I.J. & Anker-Nilssen, T Hekkende sjøsvaler på Røst. Vår Fuglefauna 31: Anker-Nilssen, T Lunde Fratercula arctica. In: Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Anker-Nilssen, T Teist Cepphus grylle. In: Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Anker-Nilssen, T Sjøfuglene på Røst: bestander, endringer og påvirkninger. In Strøm, A. & Friis, M. (eds.). Bird watch: naturforståelse og kretsløpstenkning. Disposisjon forprosjekt. Rapport workshop Røst juli LPO arkitekter, Oslo. Anker-Nilssen, T Den lange veien til kunnskap. Ottar 283: Anker-Nilssen, T The long road to knowledge. In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Anker-Nilssen, T. & Strøm, H Nytt klima for sjøfugl. Ottar 283:

18 Anker-Nilssen, T. & Strøm, H A new climate for seabirds? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Anker-Nilssen, T SEAPOP. In: Næss, C. Rønning, O. (eds.). Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN-rapport : Anker-Nilssen, T Lundens populasjonsøkologi på Røst. In: Jones, K., Rønning, O., Næss, C. (eds.). Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN-rapport : 75. Anker-Nilssen, T SEAPOP. In: Jones, K., Rønning, O. & Næss, C. (eds.). Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN-rapport : Anker-Nilssen, T The long road to knowledge. In Barrett, R.T. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds. Sentinels of our seas. Way North, Tromsø University Museum, Tromsø, pp Anker-Nilssen, T. & Strøm, H A new climate for seabirds? In Barrett, R.T. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds. Sentinels of our seas. Way North, Tromsø University Museum, Tromsø, pp Anker-Nilssen, T Lunden - en miljøskaper, men også en miljøtaper? In: Espelien, I. (ed.). Lundehundboka. Vigmostad & Bjørke, Oslo, pp Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T The SEAPOP programme - a milestone for the mapping and monitoring of seabirds in Norway. Seabird Group Newsletter 103: Anker-Nilssen, T., Høyland, T., Barrett, R., Lorentsen, S.-H. & Strøm, H Dramatic breeding failures among Norwegian seabirds. Seabird Group Newsletter 106: 7-8. Arneberg P., van der Meeren, G.I., Lorentsen, S.-H. & Fossheim, M "Dominoeffekter i Barentshavet; prosessene rundt svingningene i loddebestanden. Naturen 5: Barrett, R Alke Alca torda. In Svorko-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk Vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim. pp Barrett, R Krykkje Rissa tridactyla. In Svorko-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk Vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim. pp Barrett, R Lomvi Uria aalge. In Svorko-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk Vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim. pp Barrett, R Krykkjedøden våren In Åkra, K. & Granheim, J.-O. (eds.) Natur i Troms Norsk Ornitologisk Forening, Avdeling Troms, s Barrett, R.T Kittiwake longevity record for Norway. Seabird Group Newsletter 113: 6. Barrett, R. T Hva er en sjøfugl? Ottar 283: Barrett, R.T What is a seabird? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Barrett, R Opp og ned med sjøfuglene. Ottar 301: Barrett, R.T. & Lorentsen, S.-H Lomvi, vår neste geirfugl? Vår Fuglefauna 36: Barrett, R. & Reiertsen, T.K (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT, 92 pp. Bregnballe, T., Carss, D., Lorentsen, S.-H., Newson, S., Paquet, J. Y., Parz-Gollner, R. & Volponi, S Counting cormorants. In Carss, D., Parz-Gollner, R. & Trauttmansdorff, J. The INTERCAFE Field Manual. Research methods for cormorants, fishes, and the interactions between them, Publisher: NERC Centre for Ecology & Hydrology, Chapter: 3: Bustnes, J.O. & Helberg, M Hva skjedde med sildemåkene i Nord-Norge? Ottar 283: Bustnes, J.O. & Helberg, M What happened to the lesser black-backed gulls in North Norway? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT, Bustnes, J.O. & Systad, G Hvor kommer de fra? Overvintrende sjøender i Nord-Norge. Ottar 283:

19 Bustnes, J.O. & Systad, G Sea ducks wintering in North Norway where do they come from? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Christensen-Dalsgaard, S. & Barrett, R Sjøfugl og fiskerier må vi velge? Ottar 283: Christensen-Dalsgaard, S. & Barrett, R Seabirds or the fishing industry must we choose? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H. & Barrett, R Fugleforskning fra fyrene. Kystglimt 4/2010: 12. Erikstad, K.E. & Reiertsen, T.K Vil våre sjøfugler overleve? Ottar 283: Erikstad, K.E. & Reiertsen, T.K Will our seabirds survive? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Fauchald, P., Grønningsæter, E. & Murray, S Sjøfugl i åpent hav. Ottar 283: Fauchald, P., Grønningsæter, E. & Murray, S Seabirds at sea. In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Fossum, P., Stenevik, E.K. & Anker-Nilssen, T Klimaendringene skaper trøbbel for lundefuglen. Kronikk, Bergens Tidene, Lorentsen, S.-H Taretråling påvirker forekomsten av fisk, men hva skjer med storskarvene? NINA Temahefte 31 (Kystøkologi: økosystemprosesser og menneskelig aktivitet): Lorentsen, S.-H Hvordan er utviklingen i de norske ternebestandene? Vår Fuglefauna 29: Lorentsen, S-H Gulnebblom Gavia adamsii. In Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Lorentsen, S-H Islom Gavia Immer. In Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Lorentsen, S-H Smålom Gavia stellata. In Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Lorentsen, S-H Storlom Gavia arctica. In Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (eds.). Norsk vinterfuglatlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, pp Lorentsen, S.-H. & Strøm, H Status for sjøfuglene i Norge. Ottar 283: Lorentsen, S.-H. & Strøm, H The status of seabirds in Norway. In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT, NINA Seabird research in NINA. Pamphlet, 2 pp. Reiertsen, T.K. & Barrett, R. (eds.) Sjøfugl - speiler havets tilstand. Ottar 283, 92 pp. Strøm, H Birds of Svalbard. In: Kovacs, K.M. & Lydersen, C. (eds.). Birds and Mammals of Svalbard. Polarhåndbok No. 13, Norwegian Polar Institute, pp Strøm, H Ismåke Pagophila eburnea. - Faktaark, Artsdatabanken, Trondheim, 2 pp. Strøm, H Sabinemåke Larus sabini. - Faktaark, Artsdatabanken, Trondheim, 2 pp. Strøm, H Ismåka - en arktisk klimaflyktning. Vår Fuglefauna 30: Strøm, H. & Steen, H Nye metoder i sjøfuglforskning. Ottar 283: Strøm, H. & Steen, H New methods in seabird research. In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.). Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT: Systad, G Sjøfugl i Norge hvor er de. Ottar 283: Systad, G Seabirds in Norway where are they? In Barrett, R. & Reiertsen, T.K. (eds.) Seabirds - sentinels of our seas. Way North, Tromsø Univ. Museum, UiT, Toresen, R. & Anker-Nilssen, T Ja til både fugl og fisk. Kronikk, Aftenposten, 11. jan 2008., p. 4 (kulturbilaget). Aftenposten, Oslo. 19

20 4 Årsbrosjyrer Anker-Nilssen, T. (ed.) Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 12 pp. Anker-Nilssen, T. (ed.) Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 12 pp. Anker-NIlssen, T. (ed.) Seabirds in Norway Results from the SEAPOP programme. Pamphlet, SEAPOP: 12 pp. Anker-Nilssen, T. (ed.) Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 12 pp. Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett, R.T., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Systad, G.H Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 20 pp. Anker-Nilssen, T., Strøm, H. (ed.), Barrett, R.T., Descamps, S., Erikstad, K.-E., Fauchald, P., Lorentsen, S.- H., Moe, B., Systad, G.H Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 24 pp. Anker-Nilssen, T. (ed.), Strøm, H. (ed.), Barrett, R.T., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Lorentzen, E., Moe, B., Myksvoll, M.S. & Systad, G.H Sjøfugl i Norge Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP, 28 pp. b. Rapporter Aarvak, T. & Anker-Nilssen, T Dødsårsak og opprinnelse for alkefugler som strandet på Rogalandskysten i februar NINA Rapport 95, 24 pp. Aarvak, T. & Øien, I.J Kartlegging av hekkende havsvaler og stormsvaler på Hernyken, Røst, oktober Norsk ornitologisk Forening, NOF rapport nr , 14 pp. Aarvak, T. & Øien, I.J Kartlegging av hekkende havsvaler og stormsvaler på Hernyken, Røst, september Norsk ornitologisk Forening, NOF rapport nr , 20 pp. Anker-Nilssen, T Sjøfugl og sei: predatorer og indikatorer i et klimaperspektiv. In: Svenning, M.- A. & Jonsson, B. (eds.). Kystøkologi: Økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer NINA Temahefte 31: Anker-Nilssen, T The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspective. NINA Report 201, 18 pp. Anker-Nilssen, T En enkel guide til estimering av overlevelse og fangbarhet i MARK (versjon 5.0) for løpende rapportering av resultater i regi av SEAPOP. Introductory guide, NINA, 10 pp. Anker-Nilssen, T Ornithological values of the Lofoten Islands in a world heritage perspective: An update as of April NINA Minirapport 256, 13 pp. Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T Tidsseriestudier av sjøfugler i Røst kommune, Nordland. Resultater med fokus på 2004 og NINA Rapport 133, 85 pp. Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Fossum, P, Holte, B., Lindström, U., Lorentsen, S.-H., Pedersen, T., Strøm, H., Systad, G.H. & Vikebø, F Perspektiver for nasjonalt samarbeid mellom sjøfugløkologer, fiskeribiologer og oseanografer. Sammendrag og anbefalinger fra en tverrfaglig workshop på Polarmiljøsenteret i Tromsø, February NINA Minirapport 356, 10 pp. Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm, H. & Barrett, R.T SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. NINA Rapport 1, 66 pp. Bakken, V. & Anker-Nilssen, T Herkomst av sjøfugler langs norskekysten utenom hekkeperioden. Rapport til Oljeindustriens Landsforening. Det Norske Veritas, Arctic Research and Consulting (ARC) & SEAPOP, DNV rapport nr Bregnballe, T., Carss, D., Lorentsen, S.-H., Newson, S., Paquet, J. Y., Parz-Gollner, R. & Volponi, S Counting cormorants. In Carss, D., Parz-Gollner, R. & Trauttmansdorff, J. (eds.) The INTERCAFE 20

En tilstandsrapport for SEAPOP pr Tycho Anker-Nilssen

En tilstandsrapport for SEAPOP pr Tycho Anker-Nilssen En tilstandsrapport for SEAPOP pr 2017 Tycho Anker-Nilssen SEAPOP Seminar, Scandic Ørnen, Bergen, 27.-28. april 2017 SEAPOPs sjette seminar 1 Asker 2007 2 Sola 2009 3 Tromsø 2011 4 Trondheim 2013 5 Asker

Detaljer

SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv. Rob Barrett, Tromsø University Museum

SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv. Rob Barrett, Tromsø University Museum SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv Rob Barrett, Tromsø University Museum SEAPOP jubileumsseminar, Holmen Fjordhotell, 15.-16. april 2015 Bestandsestimat

Detaljer

Resultater i store trekk

Resultater i store trekk SEAPOP Seminar Framsenteret Tromsø 5-6 april 2011 Resultater i store trekk 2005-2010 Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt En gradvis opptrapping Oppstart i 2004 Lofoten-Barentshavet OLF (0.7 mill.) Utvidelse

Detaljer

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Hallvard Strøm Harald Steen Tycho Anker-Nilssen Økologisk variasjon 200 100 km 50 20 10 km 5 2 1 km fra kolonien Polarlomvi 10-200 km Alke, lomvi, krykkje

Detaljer

Tilstanden for norske sjøfugler

Tilstanden for norske sjøfugler Tilstanden for norske sjøfugler Rob Barrett, Tromsø museum - universitetsmuseet med god hjelp fra Tycho Anker-Nilssen, NINA Svein-Håkon Lorentsen, NINA Sild Oppvekstområde Næringssøk Drift av larver Gytetrekk

Detaljer

SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen. SEAPOP seminar , Cecilie Østby, Miljødirektoratet

SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen. SEAPOP seminar , Cecilie Østby, Miljødirektoratet SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen SEAPOP seminar 15.04. 2015, Cecilie Østby, Miljødirektoratet SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen Miljødirektoratet - hvem er vi Vårt arbeid med sjøfugl SEAPOPs verdi

Detaljer

Helhetlig Forvaltningsplan Norskehavet

Helhetlig Forvaltningsplan Norskehavet Helhetlig Forvaltningsplan Norskehavet Økosystembasert forvaltning Bakgrunn havmiljøforvaltning Helhetlig forvaltning av norske havområder hva skjer? Helhetlig forvaltningsplan Barentshavet Lofoten: Pågående

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2014 Hekkesesongen 2014 var meget variert med store forskjeller i både bestandsendringer og hekkesuksess mellom arter og regioner. Dette gjaldt

Detaljer

Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier

Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier Kirstin Fangel 1, Øystein Aas 1, Jon Helge Vølstad 2, Kim Magnus Bærum 1, Signe Christensen-Dalgaard 1, Kjell Nedreaas 2, Modulf Overvik 3, Line Camilla

Detaljer

SEAPOP runder 10 år. Er vi på rett kurs? Tycho Anker-Nilssen

SEAPOP runder 10 år. Er vi på rett kurs? Tycho Anker-Nilssen SEAPOP runder 10 år Er vi på rett kurs? Tycho Anker-Nilssen SEAPOP jubileumsseminar, Holmen Fjordhotell, 15.-16. april 2015 SEAPOPs femte symfoni Tromsø 2011 Sola 2009 Asker 2007 1 2 3 Trondheim 2013 4

Detaljer

Bedre vurdering av sannsynlige effekter på sjøfugl. Beredskapsforum 10. mars 2015 Halfdan H. Helgason

Bedre vurdering av sannsynlige effekter på sjøfugl. Beredskapsforum 10. mars 2015 Halfdan H. Helgason Bedre vurdering av sannsynlige effekter på sjøfugl Beredskapsforum 10. mars 2015 Halfdan H. Helgason Store hekkebestander i norske områder... 3,0 1,5 2,4 Barrett et al. (2006) ICES J. Mar. Sci. ...men

Detaljer

Forvaltningsplanen hvordan følges den opp?

Forvaltningsplanen hvordan følges den opp? Forvaltningsplanen hvordan følges den opp? Nordområdekonferansen 28.11.2012 Ellen Hambro Marine forvaltningsplaner 2002 2011 Helhetlig økosystembasert forvaltning Kilde: Joint Norwegian-Russian environmental

Detaljer

Offshore vind og sjøfugl

Offshore vind og sjøfugl www.nina.no Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo 21.01.2015 Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May Offshore vind og fugl Bakgrunn

Detaljer

SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver. Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt

SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver. Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt SEAPOP jubileumsseminar, Holmen Fjordhotell, 15.-16. april 2015 Ny nasjonal satsning: Kartlegging av arealbruk utenfor hekkesesongen

Detaljer

SEAPOP som kunnskapsleverandør: erfaringer, behov og perspektiver

SEAPOP som kunnskapsleverandør: erfaringer, behov og perspektiver SEAPOP som kunnskapsleverandør: erfaringer, behov og perspektiver Miljøvernforvaltningen - fra lokalt til internasjonalt nivå Framsenteret, Tromsø 5-6.04.2011 Morten Ekker Magnus Irgens SEAPOP har levert

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2008 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2008 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2008 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2008 Allerede tidlig i arbeidet med å telle opp sjøfugl og sjøfuglreir i overvåkingsfeltene på forsommeren 2008, ble det klart at denne hekkesesong

Detaljer

SEAPOP - om sjøfugl for et rikere hav

SEAPOP - om sjøfugl for et rikere hav SEAPOP - om sjøfugl for et rikere hav Tycho Anker-Nilssen Seniorforsker Seabird populations Veien til SEAPOP Overordnet mål: Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1999-2000:

Detaljer

Sjøfugl/fisk-interaksjoner: ekspertgruppas tilrådninger

Sjøfugl/fisk-interaksjoner: ekspertgruppas tilrådninger Sjøfugl/fisk-interaksjoner: ekspertgruppas tilrådninger Per Fauchald, NINA Rob T. Barrett, UiT Jan Ove Bustnes, NINA Kjell Einar Erikstad, NINA Leif Nøttestad, HI Mette Skern-Mauritzen, HI Frode B. Vikebø,

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

Rapport til styringsgruppen fra overvåkingsgruppen om arbeid gjort i 2014 og plan for arbeid i 2015

Rapport til styringsgruppen fra overvåkingsgruppen om arbeid gjort i 2014 og plan for arbeid i 2015 Rapport til styringsgruppen fra overvåkingsgruppen om arbeid gjort i 2014 og plan for arbeid i 2015 Den rådgivende gruppen for overvåking (heretter kalt overvåkingsgruppen) har i 2014 arbeidet ut fra mandatet

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

Tycho Anker-Nilssen. Seniorforsker. Norsk institutt for naturforskning

Tycho Anker-Nilssen. Seniorforsker. Norsk institutt for naturforskning Tycho Anker-Nilssen Seniorforsker Norsk institutt for naturforskning Denne presentasjonen Bakgrunn for NINAs arbeid Beredskapsordning Plan for etterkantundersøkelser k Innsatsen i forbindelse med Statfjord

Detaljer

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 1. BAKGRUNN Det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Regjeringen signaliserte i St.meld.

Detaljer

Sjøfugl. Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Sjøfugl. Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Sjøfugl Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde (Norge

Detaljer

19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet

19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet Tromsø, 12. april 2005 Notat til Miljøverndepartementet U.off. 5 19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet Vi viser til Faggruppens arbeid med rapporten Arealvurderinger

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 29.11.2013 av Miljødirektoratet ja Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål

Detaljer

Miljøverdi- og sårbarhetsanalyser

Miljøverdi- og sårbarhetsanalyser Miljøverdi- og sårbarhetsanalyser www.havmiljo.no Når ulykken truer miljøet i nord. Seminar 8. april 2014. Anne E. Langaas Seniorrådgiver, marin seksjon, Miljødirektoratet Viktige grep i helhetlig havforvaltning

Detaljer

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Verdens store marine økosystemer 2 Miljøvernminister Helen Bjørnøy,

Detaljer

MAREANO -en storstilt satsing på ny kunnskap om norske havområder. Ole Jørgen Lønne Havforskningsinstituttet

MAREANO -en storstilt satsing på ny kunnskap om norske havområder. Ole Jørgen Lønne Havforskningsinstituttet MAREANO -en storstilt satsing på ny kunnskap om norske havområder Ole Jørgen Lønne Havforskningsinstituttet St. Meld. 8 (2005 2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdeneutenfor

Detaljer

Årsaker og drivkrefter til bestandsendringer hos sjøfugl. Tone Kristin Reiertsen Kjell Einar Erikstad m.fl NINA

Årsaker og drivkrefter til bestandsendringer hos sjøfugl. Tone Kristin Reiertsen Kjell Einar Erikstad m.fl NINA Årsaker og drivkrefter til bestandsendringer hos sjøfugl Tone Kristin Reiertsen Kjell Einar Erikstad m.fl NINA SEAPOP Seminar, Scandic Ørnen, Bergen, 27.-28. april 2017 Vi har god kunnskap om status til

Detaljer

Forvaltningsplaner for norske havområder

Forvaltningsplaner for norske havområder OVERVÅKINGSGRUPPEN Forvaltningsplaner for norske havområder Rapport til den Interdepartementale styringsgruppen fra Overvåkingsgruppen 2013 15.02.2013 Forord Overvåkingsgruppen har i 2012 arbeidet etter

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

Høring av forslag til utlysning av blokker i 21. konsesjonsrunde

Høring av forslag til utlysning av blokker i 21. konsesjonsrunde Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/3571 ART-MA-CO 30.04.2010 Arkivkode: 632.110 Høring av forslag til utlysning av blokker i 21.

Detaljer

Tareskogens betydning for sjøfugl

Tareskogens betydning for sjøfugl Tareskogens betydning for sjøfugl Svein Håkon Lorentsen, NINA Tycho Anker Nilssen Signe Christensen Dalsgaard, NINA Geir Systad, NINA SEAPOP Seminar, Scandic Ørnen, Bergen, 27. 28. april 2017 Tareskog

Detaljer

Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord MIKON

Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord MIKON Nytt flaggskip i Framsenteret fra 2014: Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord MIKON Anita Evenset, forskningsleder Akvaplan-niva, nestleder MIKON Arktisk Marint Forum 8. april 2014 Framsenterets

Detaljer

FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til. Anne Britt Storeng

FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til. Anne Britt Storeng FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til Anne Britt Storeng Disposisjon Bakgrunnen for forvaltningsplanene Hva er en forvaltningsplan Hva skal en forvaltningsplan

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanene for havområdene

Kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanene for havområdene Klima- og miljødepartementet Kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanene for havområdene MAREANO-konferansen, Oslo 18. oktober 2017 Geir Klaveness, fagdirektør Norske hav- og kystområder - 2,28 mill. km

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2009 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2009 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2009 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2009 Etter en av de dårligste hekkesesongene på mange år i 2008, ble det registrert en viss bedring i situasjonen i 2009. Hovedkonklusjonen

Detaljer

Vil våre sjøfugler overleve?

Vil våre sjøfugler overleve? Vil våre sjøfugler overleve? Kjell Einar Erikstad og Tone Kristin Reiertsen Sjøfugl er i dag utsatt for en rekke negative påvirkninger både fra fiskeri, klima, forurensning og oljevirksomhet. Mange bestander

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2011 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2011 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2011 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2011 Etter en jevn forbedring i hekkeresultatene etter bunnåret 2008, ble 2011 en ny skuffelse. Mange arter gikk tilbake i antall og hekkesuksessen

Detaljer

Handlingsplan mot mink. Johan Danielsen

Handlingsplan mot mink. Johan Danielsen Handlingsplan mot mink Johan Danielsen Mink (Neovison vison) Innført til Norge for pelsdyravl på 1920-tallet Ville bestander av mink i norsk natur fra 1930-tallet I dag er arten etablert i hele Norge med

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet Visjon St. meld. Nr. 12 (2001-2003) Havmiljømeldingen:

Detaljer

Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet

Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Geir Klaveness 18. November 2013 RM-meldingene, tilstand og måloppnåelse 2 Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Regulering av landbasert industri

Detaljer

Om sjøfugl - for et rikere hav

Om sjøfugl - for et rikere hav SEAPOP Om sjøfugl - for et rikere hav Hvorfor fokus på sjøfugl? De er våre mest synlige havdyr! Hvorfor fokus på sjøfugl? De er våre mest synlige havdyr Høyt verdsatt naturressurs Stor andel av internasjonal

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2012 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2012 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2012 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2012 Hekkesesongen 2012 ble litt bedre enn 2011 for enkelte arter, men det var langt fra noe godt år. Langs hele kysten gikk mange bestander

Detaljer

Forvaltningsplaner for norske havområder

Forvaltningsplaner for norske havområder OVERVÅKINGSGRUPPEN Forvaltningsplaner for norske havområder Årsrapport fra overvåkingsgruppen til den interdepartementale styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder 2012 15.02.2012

Detaljer

De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet

De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet Leif Nøttestad Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen Norskehavet

Detaljer

MAREANO-data fra kartlegging til forvaltning

MAREANO-data fra kartlegging til forvaltning MAREANO-data fra kartlegging til forvaltning Erlend Moksness MAREANO brukerkonferanse Gardermoen 1 november 2014 www.mareano.no Målsetning Målsetningen med MAREANOprogrammet er å fremskaffe bedre kunnskap

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

SEAPOP. De ti første årene

SEAPOP. De ti første årene SEAPOP De ti første årene Nøkkeldokument 2005-2014 Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen- Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P.,

Detaljer

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje?

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Symposium, 27 august, Longyearbyen Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Ole Arve Misund (UNIS, HI) Spawning grounds for cod, herring, haddock, and saithe off the Lofoten Vesterålen

Detaljer

Prioritering av sjøfugl ved akutte forurensningshendelser

Prioritering av sjøfugl ved akutte forurensningshendelser Prioritering av sjøfugl ved akutte forurensningshendelser - status og perspektiver Tycho Anker-Nilssen Seniorforsker Olje som miljøfaktor BESTAND FORSTYRRELSER EGGSANKING Reproduksjon Overlevelse PREDATORER

Detaljer

Helhetlig forvaltning av hav og kystområder

Helhetlig forvaltning av hav og kystområder Helhetlig forvaltning av hav og kystområder Statssekretær Henriette Westhrin Larvik, 29. mai 2013 29. mai 2013 Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak 1 Miljøverndepartementet 26. april 2013 Forvaltningsplan

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Havet og Kysten. Helene Stensrud Rådgiver, Norges forskningsråd

Havet og Kysten. Helene Stensrud Rådgiver, Norges forskningsråd Havet og Kysten Helene Stensrud Rådgiver, Norges forskningsråd Havet og Kysten Samordne og synliggjøre den nasjonale forskningsinnsats Bidra til økt samarbeid mellom fag og institusjoner Helhetlige problemstillinger

Detaljer

Faglig strategi 2013 2017

Faglig strategi 2013 2017 Faglig strategi 2013 2017 Visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder Samfunnsoppdrag Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og

Detaljer

Flerbestandsforvaltning Hva tenker vi i Norge om dette?

Flerbestandsforvaltning Hva tenker vi i Norge om dette? Flerbestandsforvaltning Hva tenker vi i Norge om dette? Geir Huse Sjømatdagene, Hell, 17-18 januar Samfunnsoppdrag: Havforskningsinstituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning

Detaljer

SEAPOP PROSJEKTKATALOG 2005-2014

SEAPOP PROSJEKTKATALOG 2005-2014 SEAPOP PROSJEKTKATALOG 2005-2014 Katalogen omfatter alle delprosjekter som er gjennomført i SEAPOP. Beskrivelsene er i noen tilfeller forkortet, men de er ellers gjengitt omtrent slik prosjektene ble foreslått

Detaljer

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET (oppdatert 19.01.2006) Bakgrunn formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet Opplegget for en mer helhetlig forvaltning av havområdene og for etableringen

Detaljer

Havtemperatur (C)

Havtemperatur (C) 38 RAPPORT FRA OVERVÅKINGSGRUPPEN 2010 Indeks for sjøfugl 4 2 0-2 -4-1 -0.5 0 0.5 1 Tetthet sild (log-trans) 4 2 0-2 -4-2 -1 0 1 2 Havtemperatur (C) Figur 4.8.1.4 Årlig variasjon i sjøfuglforekomster:

Detaljer

Miljøverdivurdering og sårbarhetskriterier for marine arter og leveområder

Miljøverdivurdering og sårbarhetskriterier for marine arter og leveområder Miljøverdivurdering og sårbarhetskriterier for marine arter og leveområder SEAPOP-seminar 5-6 april 2011 Anne E Langaas prosjektleder Det er et mål å sikre at den aktivitet som utøves i norske havområder

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Lofoten Barentshavet

Helhetlig forvaltningsplan for Lofoten Barentshavet OLF-seminar Bodø 17. februar 2005 Helhetlig forvaltningsplan for Lofoten Barentshavet Geir Klaveness Miljøverndepartementet Visjoner Europeisk Marin Strategi:... that both we and our future generations

Detaljer

Institusjon. Green, Norman Skotte, Gunnar. Havforskningsinstituttet, sekretariatet. Direktoratet for naturforvaltning

Institusjon. Green, Norman Skotte, Gunnar. Havforskningsinstituttet, sekretariatet. Direktoratet for naturforvaltning Referat fra møte i overvåkingsgruppen, 19. april 2012 Møtet ble holdt torsdag 19. april 2012, kl. 09:00-16:00 med videolink mellom Tromsø, Trondheim, Bergen, Odda og Austevoll. Oslo deltok via telefon.

Detaljer

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN)

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) Bakgrunn Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med

Detaljer

Sjøfugl og marine økosystemer Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard

Sjøfugl og marine økosystemer Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard 1161 Sjøfugl og marine økosystemer Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard Per Fauchald, Rob T. Barrett, Jan Ove Bustnes, Kjell Einar Erikstad, Leif Nøttestad, Mette Skern-Mauritzen,

Detaljer

Vil våre sjøfugler overleve?

Vil våre sjøfugler overleve? Vil våre sjøfugler overleve? Kjell Einar Erikstad og Tone Kristin Reiertsen Sjøfugl er i dag utsatt for en rekke negative påvirkninger både fra fiskeri, klima, forurensning og oljevirksomhet. Mange bestander

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

Status for sjøfuglene i Norge

Status for sjøfuglene i Norge 28 Status for sjøfuglene i Norge Svein-Håkon Lorentsen og Hallvard Strøm I tidligere tider ble sjøfuglene ofte brukt som veivisere til fiskefeltene. Store ansamlinger av sjøfugl ga fiskerne beskjed om

Detaljer

Lundens populasjonsøkologi på Røst

Lundens populasjonsøkologi på Røst 79 Lundens populasjonsøkologi på Røst Fremdriftsrapport november 2004 Tycho Anker-Nilssen Tomas Aarvak LAGSPILL ENTUSIASME INTEGRITET KVALITET NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no

Detaljer

Sjøfuglbestandene stuper også i Trøndelag

Sjøfuglbestandene stuper også i Trøndelag Sjøfuglbestandene stuper også i Trøndelag Svein-Håkon Lorentsen Seniorforsker Norsk institutt for naturforskning (NINA) Trondheim Disposisjon Hvordan er tilstanden og hva påvirker livet i havet? Hva er

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler Dato 14.02.2014 2014/56-4 /NMJ/008 Tlf.: 77 75 05 00 04.04.2014

Detaljer

Referat fra møte i overvåkingsgruppen 15. og 16. februar 2011

Referat fra møte i overvåkingsgruppen 15. og 16. februar 2011 Referat fra møte i overvåkingsgruppen 15. og 16. februar 2011 Møtet ble holdt i Forskningsparken i Tromsø (Linken) og varte fra 11:00-17:00 på tirsdag, og fra 08:30-15:00 onsdag. Følgende institusjoner

Detaljer

Kunnskapsstatus Barentshavet sør

Kunnskapsstatus Barentshavet sør Kunnskapsstatus Barentshavet sør Sjøfugl i våre nordlige havområder Geir Systad, NINA Hallvard Strøm, NP NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

How to keep the Barents Sea clean?

How to keep the Barents Sea clean? How to keep the Barents Sea clean? New stakeholders and contrast of interests Gunnar Sætra Communication Advisor Productive area Productive and important area Food supplier for Europe for centuries Under-,

Detaljer

Livet på kysten - vårt felles ansvar

Livet på kysten - vårt felles ansvar Livet på kysten - vårt felles ansvar Forvaltning av kystvann, samling 4. april 2011. Anne Kjos Veim, Fiskeridirektoratet. Livet på kysten og livet i havet! Roller, prosesser og prioriteringer. Fokusere

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2010 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2010 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2010 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2010 Etter 2008, som var en av de dårligste hekkesesongene på mange år, er det registrert en gradvis bedring for sjøfugl på mange av nøkkellokalitetene

Detaljer

Miljøverdi og sjøfugl

Miljøverdi og sjøfugl NINA Miljøverdi og sjøfugl Metodebeskrivelse Geir Helge Systad 19.okt.2011 Innhold 1. Miljøverdi og sjøfugl... 2 Datagrunnlag... 2 Kystnære datasett... 2 Datasett Åpent hav... 5 2. Kvalitetsrutiner...

Detaljer

Sjøfugl i Norge hvor er de?

Sjøfugl i Norge hvor er de? 18 Sjøfugl i Norge hvor er de? Geir Systad Kysten av Svalbard og norskekysten er viktige områder for sjøfugler. Det finnes svært store bestander. De forskjellige artene fordeler seg ulikt gjennom året,

Detaljer

Lomviens vinterøkologi dypdykk og diet i Barentshavet. Kjell Einar Erikstad, Tone Kristin Reiertsen m.fl.

Lomviens vinterøkologi dypdykk og diet i Barentshavet. Kjell Einar Erikstad, Tone Kristin Reiertsen m.fl. Lomviens vinterøkologi dypdykk og diet i Barentshavet Kjell Einar Erikstad, Tone Kristin Reiertsen m.fl. SEAPOP Seminar, Scandic Ørnen, Bergen, 27.-28. april 217 Bakgrunn og Målsetning Kritisk truet art

Detaljer

Det nasjonale overvåkingsprogrammet

Det nasjonale overvåkingsprogrammet 313 Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl Resultater til og med hekkesesongen 2007 Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl Resultater fra hekkesesongen 1999

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl Resultater fra hekkesesongen 1999 Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl Resultater fra hekkesesongen 1999 Svein-Håkon Lorentsen NINA. NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning Detnasjonale overvåkingsprogrammet forsjøfugi

Detaljer

Hva leverer Mareano til Forvaltningsplanen for Barentshavet? Brukerkonferanse MAREANO, Oslo 21 10 08 Ingolf Røttingen

Hva leverer Mareano til Forvaltningsplanen for Barentshavet? Brukerkonferanse MAREANO, Oslo 21 10 08 Ingolf Røttingen Hva leverer Mareano til Forvaltningsplanen for Barentshavet? Brukerkonferanse MAREANO, Oslo 21 10 08 Ingolf Røttingen Hva er en Forvaltningsplan for Barentshavet? Barentshavet skal forvaltes på en bærekraftig

Detaljer

Referat fra møte i Overvåkingsgrupppen (OVG) 9. september 2014

Referat fra møte i Overvåkingsgrupppen (OVG) 9. september 2014 Referat fra møte i Overvåkingsgrupppen (OVG) 9. september 2014 Deltakere: Navn Bjørn Einar Grøsvik Camilla F. Pettersen Gunnar Skotte Sylvia Frantzen Eldbjørg Sofie Heimstad Norman Green Nina Mari Jørgensen

Detaljer

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Hilde Elise Heldal Hjelmeland Spa 26.-27. januar 2015 Kilder til radioaktiv forurensning Prøvesprengninger Tsjernobyl-ulykken Gjenvinningsanlegg

Detaljer

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl er en lett synlig del av de marine økosystemene. For å lære mer om sjøfuglenes leveområder, og hva som skjer med sjøfuglene

Detaljer

Det nasjonale overvåkingsprogrammet

Det nasjonale overvåkingsprogrammet 439 Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl Resultater til og med hekkesesongen 2008 Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet

Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet Handlingsplan mot mink Knut Morten Vangen Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere

Detaljer

NINAs publikasjoner NINA Rapport NINA Temahefte NINA Fakta Annen publisering

NINAs publikasjoner NINA Rapport NINA Temahefte NINA Fakta Annen publisering Offshore vindenergianleggg og sjøfugl Oppdatert screening av potensiellee konfliktområder på nasjonal skala Signe Christensen-Dalsgaard Svein-Håkon Lorentsen Frank Hanssen Geir Helge Systad NINAs publikasjoner

Detaljer

Kommentarer til Statoils søknad om tillatelse til boring av letebrønnene Gemini Nord 7325/4-1, Koigen Central 7317/9-1 og Korpfjell 7435/12-1

Kommentarer til Statoils søknad om tillatelse til boring av letebrønnene Gemini Nord 7325/4-1, Koigen Central 7317/9-1 og Korpfjell 7435/12-1 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler Dato 2016/11320 2016/65/ Stein Ø. Nilsen 27.02.17 Tlf.: 77750634 Kommentarer til Statoils søknad om tillatelse

Detaljer

Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl

Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl Svein Håkon Lorentsen Norsk institutt for naturforskning, NINA Åpent møte om tarehøsting 19 september 2013 Case fokus sei, tareskog og toppskarv Studier av toppskarvenes

Detaljer

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet?

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet? Page 1 of 8 Odin Regjeringen Departementene Arkiv Søk Veiviser Kontakt Nynorsk Normalvisning Utskriftsvisning Language Departementets forside Aktuelt Departementet Publikasjoner Regelverk Rett til miljøinformasjon

Detaljer

Det nasjonale overvåkingsprogrammet

Det nasjonale overvåkingsprogrammet 203 Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl Resultater til og med hekkesesongen 2006 Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Det nasjonale overvåkingsprogrammet

Det nasjonale overvåkingsprogrammet 97 Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl Resultater til og med hekkesesongen 2005 Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Økosystembasert forvaltning. Direktoratet for naturforvaltning Marin seksjon Ingrid Bysveen

Økosystembasert forvaltning. Direktoratet for naturforvaltning Marin seksjon Ingrid Bysveen Økosystembasert forvaltning Direktoratet for naturforvaltning Marin seksjon Ingrid Bysveen Miljøforvaltningen i Norge Det er bestemt fra øverste hold (flere stortingsmeldinger) at DN skal ha et overordnet

Detaljer

Toppskarv som indikator for rekruttering hos sei

Toppskarv som indikator for rekruttering hos sei Toppskarv som indikator for rekruttering hos sei Svein Håkon Lorentsen, Norsk institutt for naturforskning, NINA SEAPOP jubileumsseminar, Holmen Fjordhotell, 15. 16. april 2015 Bakgrunn Tilbakeregnede

Detaljer

Den lange veien til kunnskap

Den lange veien til kunnskap Den lange veien til kunnskap Tycho Anker-Nilssen Å skaffe god økologisk kunnskap krever tid og ressurser. Lange, ubrutte dataserier for endringer i biologiske og fysiske miljøparametre er uerstattelige.

Detaljer

Ny stortingsmelding for naturmangfold

Ny stortingsmelding for naturmangfold Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding for naturmangfold Ingunn Aanes, 18. januar 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet Norsk handlingsplan

Detaljer

Photo : Ingar Jostein Øien

Photo : Ingar Jostein Øien Paul Shimmings Consultant, BirdLife Norway International Seabird seminar Runde, Norway 20 21 April 2015 Photo : Ingar Jostein Øien About BirdLife Norway BirdLife Norway is the official English name of

Detaljer