NYHETSBREV NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV NR. 1-2011"

Transkript

1 NYHETSBREV NR Foto: Bjørn Simonsen Norsk Hydrogenforum ønsker alle medlemmer og hydrogen-interesserte et riktig godt nytt år! Min norske Vinter er saa vakker; De hvide sneebedækte Bakker, Og grønne Gran med puddret Haar, Og trofast Iis paa dybe Vande, Og Engledragt paa nøgne Strande; Jeg bytter neppe mod en Vaar. - Johan Nordahl Brun 1

2 Norsk Hydrogenforum Nyhetsbrev nr Kjære hydrogenvenner! Det skjer mye spennende innenfor hydrogen til transportsektoren. I denne utgaven er et av våre nyeste medlemmer, Bertel O. Steen (BOS), presentert. En kombinasjon av BOS arbeid mot Daimler og den etablerte hydrogenveien i Norge har gjort at Daimler har valgt Norge som ett av tre teststeder (Norge, USA og Tyskland) for sine hydrogenbiler. Til våren ventes 10 Mercedes B.klasse F-Cell biler til Oslo. I november ble det publisert et studie utarbeidet av McKinsey (s. 8) på basis av tallmateriale fra 11 bilprodusenter, 6 energiselskaper og 10 levarandørbedrifter til bil- og energisektoren. Rapporten med tittelen A portifolio of powertrains for Europe: a fact-based analysis. The role of Battery Electric Vehicles, Plug-in Hybrids and Fuel Cell Electric Vehicles viser at batteri- og hydrogendrevne biler vil kunne konkurrere med tradisionell ICE i løpet av få år. Uten avgiftslettelser kan de konkurrere innen 2025, og med avgiftslettelser så tidlig som Norge, med sitt høye avgiftsnivå, vil kunne være et av landene i Europa hvor konkurrerende betingelser oppnås tidligst. Dette kan skape gode muligheter for norsk leverandørindustri. Under besøket til Japan (s. 5) ble det vist svært stor interesse fra japanske bilprodusenter for HyNor prosjektet. Bilprodusentene ser på Norge som et interessant market. De var klare på at de nye generasjonene med hydrogenbiler krever spesialiserte komponenter og ny leverandørindustri. Dette representerer muligheter for de norske klyngene av bildelprodusenter. Årets andre medlemsmøte gikk av stabelen i Stavanger den 11. november. Temaet for møtet var hydrogenaktiviteter i Stavangerregionen. Møtet ble avholdt hos Risavika Gas Centre. RGC er involvert i hydrogen gjennom teknologitesting og deltakelse i HyNor Stavanger II og spennende aktiviteter i det nye havneområdet. Testing av ZEG-teknologien ved INNHOLD: Leder v/stein Trygve Briskeby s. 2 Mulighet for å bli profilert på NHA-konferansen s. 3 NHF-medlem: Bertel O. Steen s.4 Norge interessant for neste generasjon japanske biler s. 5 Norske EU-prosjekter innen hydrogen s.6 Söta Hydrogenbror s. 7 Ny rapport om kostnadsutvikling for hydrogen og batteriinfrastruktur s.8 HyNor-konferansen s.9 Nytt fra utlandet s.10 Invitasjon til workshop om fornybar hydrogen s. 11 Hydrogenkalenderen 2011 s.11 Norsk Hydrogenforum (NHF) driver informasjonsarbeid for norske interesseorganisasjoner for hydrogen. Ønsker du å vite mer om NHF eller å bli medlem, kontakt oss på: Tel: Kontakt-adresse: Norsk Hydrogenforum, c/o Kunnskapsbyen Lillestrøm, Postboks 145, N-2027 Kjeller. Redaktør: Bjørn Simonsen RGC ble presentert. Dette er en teknologi for konvertering av fossile brennstoff til hydrogen og elektrisitet som omfatter integrasjon av høytemperatur brenselceller og reaktorteknologi med Hvis COdu har 2 fangst. tips om I nyheter tillegg for var kommende det foredrag nyhetsbrev, fra ta kontakt Svafas, på: Norsk leverandør av Swagelok, som har komponenter til alle typer gass-anlegg og ved Zhixin Yu om Karbon nanofiber og hydrogen fra naturgass. Med alle disse positve trendene innenfor hydrogenverdenen ønsker jeg dere alle et riktig Godt Nytt Hydrogenår! Stein Trygve Briskeby, Styreleder NHF Har dere spørsmål knyttet til hydrogen generelt, hva som foregår i Norge og resten av verden på hydrogenfronten, eller forslag til saker som dere mener bør kommuniseres gjennom nyhetsbrevet eller på hjemmesiden, ta kontakt med sekretariatet ved Bjørn Simonsen. 2

3 UNIK MULIGHET FOR Å BLI PROFILERT PÅ EN AV VERDENS STØRSTE HYDROGEN-EVENTER Norsk Hydrogenforum har besluttet å delta på den årlige Fuel Cell & Hydrogen Energy -konferansen. Tidligere kjent som NHA-konferansen, er det en av verdens største konferanser. I år avholdes konferansen i Washington DC, og det forventes stor deltakelse på konferansen med mange profilerte foredragsholdere og utstillere. NHF har besluttet å ha en stand på utstillerdelen, og vil der kunne profilere medlemmer av NHF som vil nå ut til resten av verden, gjennom presentajsoner og brosjyrer. Dette er en unik mulighet for alle våre medlemmer, og vi vil derfor oppfordre alle til å benytte seg av dette tilbudet, som for øvrig er helt kostnadsfritt. For å delta, send gjerne en powerpointpresentasjon og/eller brosjyrer til sekretariatet For aktører som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, men som ikke er medlemmer av NHF, er dette en godt mulighet for å vurdere et medlemskap. Vinneren av hydrogenprisen 2010 er kåret! Hele 8 kandidater fra NTNU, UiO og UiB ble vurdert til hydrogenprisen 2010 for beste Phd-arbeid. Juryen plukket i desember ut en vinner fra kandidatene. Hvem som er vinneren av Hydrogenprisen 2010 vil bli kunngjort på årets første medlemsmøte som vil bli holdt i Trondheim i februar. Juryen bestod av: Per Finden (IFE), Per-Siggurd Heggem (RAFS), og Dag Bjerketvedt(HiT). Norsk hydrogenforum ønsker å takke juryen for et godt arbeid. 3

4 MEDLEM I NORSK HYDROGENFORUM Mange har kanskje hørt om hydrogen- Mercedesene som kommer til neste år. Nå kommer de virkelige hydrogenbilene. Gjennom Europas første fyrtårnprosjekt innen hydrogen infrastruktur: H2-Moves Scandinavia. Hovedaktøren i Norge er Bertel O. Steen med Johnny Kristian Danielsen, direktør for Mercedes Benz personbiler, i spissen. Johnny sitter for øvrig også som representant i Hydrogenrådet. Kan du fortelle kort om historien til Bertel O. Steen? I Kirkegaten nr 9 i Oslo. Her startet Bertel O. Steen sin forretning i 1901, og bilimport i I dag, 110 år etter, er Bertel O. Steen-konsernet et av Norges største service- og handelsselskap med 2650 ansatte. Hvorfor interesserer BOS seg for hydrogen, og når begynte denne interessen? Daimler AG har i mange år jobbet med utvikling av hydrogenbiler. Det var derfor naturlig å vise Daimler at Norge var intressert i å være ett av testlandene når den nye generasjonen hyrogenbiler skulle testes ut. Hva er BOS planer i forhold til hydrogenbiler? Vi har fått innvilget 10 testbiler til dette prosjektet. Etter planen skal bilene være her i mai/juni neste år. Det er stor interesse fra organisasjoner og enkeltpersoner for å få være med og teste bilene. Vi har en plan for utleie, og ser at vi i den første tiden kommer til å fokusere på opinionsdannere og media for å skape mest mulig blest rundt bilene. Johnny Kristian Danielsen. Foto: Bertel O. Steen Hvordan har prosessen med Daimler vært? Påtrykk fra den norske Mercedes-Benz importøren, det nære samarbeidet mellom Daimler AG og Norsk Hydro samt den norske Hydrogenveien er hovedårsakene til at Norge ble valgt som ett av testlandene for den nye generasjonen hydrogenbiler. Det var aldri gitt at Norge skulle få være ett av testlandene for disse bilene. Vi har derfor brukt mye tid mot Daimler for å få bilene til Norge. Og nå er vi veldig stolte av, sammen med Tyskland og USA, å få være med i denne demonstrasjonstesten. Hva ser dere på som viktig for at man skal lykkes med introduksjon av hydrogenbiler i Norge? Det er helt åpenbart at distribusjonen av hydrogen er et av suksesskriteriene for i det hele tatt å få hydrogenbiler til Norge. Fakta: H2-Moves Scandinavia H2-Moves Scandinavia er et prosjekt med aktører fra Norge, Sverige og Danmark, i tillegg til bilprodusentene Daimler og Fiat. Prosjektet er støttet av EU-programmet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Prosjektet har en ramme på 19.5 millioner, og er det første fyrtårnprosjektet for hydrogen infrastruktur demonstrasjon. Prosjektet omfatter bygging av en hydrogenstasjon sentralt i Oslo, en mobil fyllestasjon man kan bruke til promotering i Skandinavia og Europa, 10 Mercedes B-Klasse F-CELL biler, 2 Alfa Romeo-biler, samt støtte til 5 Th!nk Hydrogen (allerede sponset av NFR). Stasjonen skal være klar i løpet av sommeren

5 Norge interessant for neste generasjon japanske biler Norge sees på som interessant marked for el-, hybrid- og brenselcellebiler I over en uke reiste representanter for norsk hydrogensatsning gjennom Japan og besøkte japanske bilprodusenter for å diskutere neste generasjon biler. I tillegg til markant satsning på elog hybridbiler, foreligger det nå konkrete planer for hydrogendrevne biler hos Mazda, Nissan, Toyota og de andre japanske bilprodusentene. Norsk satsning på fyllestasjoner og biler gjennom Hynorprosjektet er av stor interesse i Japan, både hos bilprodusentene som ser på Norge som et interessant marked for biler, og hos bedrifter som Iwatani - produsent og leverandør av hydrogengass. Høne eller egg? - Utfordringen med å innføre et nytt konsept for bilbruk er at dette er et "høna eller egget"-problem. Bilene vil ikke være attraktive for forbrukerne før det er på plass et godt utbygd nettverk for fyllestasjoner, mens investering i infrastruktur er avhengig av et etablert marked. Vi hadde spennende diskusjoner med både Nissan og Toyota om strategier for å møte denne utfordringen, og det norske HyNor-prosjektet blir ofte dratt fram som et godt eksempel på et privat-offentlig samarbeid for nettopp å løse dette problemet, sier Steffen Møller- Holst, leder for det norske hydrogenrådet. Japan mer og mer aktuelt - Vi vil jobbe med japanske bilprodusenter for å se på muligheter for å utvikle en hydrogenbasert trafikkløsning i Oslo/Akershus-regionen, hvor bilprodusentene er aktivt involvert i oppbygging av fyllestasjoner, sier Bjørn Simonsen, leder for HyNor. - Det er veldig positivt at sentrale japanske aktører ser på Norge som et interessant tidligmarked for hydrogenbiler. De norske insentivene for hydrogenbiler kan bidra til å gjøre hydrogenbiler konkurransedyktige i Norge allerede i en tidlig fase, men et større fokus på utvikling av en levedyktig hydrogeninfrastruktur basert på fornybar energi er helt nødvendig. Utfordringene ved en omlegging til et utslippsfritt transportsystem kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. Det er derfor viktig at vi viderefører den gode dialogen vi har med de sentrale hydrogenaktørene i Japan, supplerer Bjørnar Kruse fra ZERO. Nye muligheter for norsk bildelindustri Delegasjonen fikk anledning til både å se produksjon av el, hydbrid og brenselcelledbiler, samt prøvekjøre Nissans X-trail FC. Disse nye kjøretøyene krever helt nye komponenter knyttet til framdrift (motor, brenselcelle, elektronikk) og energilagring (hydrogentank, batteri). Sammen med krav til lettvektsmaterialer åpnes det dermed nye muligheter for underleverandører av disse komponentene. - Toyota var klare på at deres nåværende nettverk av underleverandører ikke vil være tilstrekkelig for å dekke behovet for alle komponenter til "neste generasjon" biler, og at de vil være på utkikk etter leverandører for spesialiserte komponenter. Dette er en melding vi ønsker å ta hjem og presentere for de norske klyngene av bildelprodusenter, sier Konrad Putz, prosjektrådgiver i Transnova. - Vi utarbeidet for rundt et år siden en rapport om markedsmulighetene for norsk bildelindustri i Asia, da med fokus på lettvektsmaterialer. Denne analysen er et godt utgangspunkt for videre vurdering av markedsmuligheter for norske bedrifter med kompetanse og løsninger innen el-, hybrid- og brenselcellebiler i Asia, sier Per Christer Lund fra vårt Tokyokontor. Verdensledende på forskning Universitetet i Kyushu - sør i Japan - har sammen med myndigheter og industri bygget opp det som framstår som et av verdens mest avanserte laboratorier for hydrogenforskning. Med navn som Hydrogenius og HytreC er det etablert tunge prosjekter som aktivt inviterer til internasjonalt samarbeid. - Disse miljøene representerer noe av det ypperste med hensyn på laboratorieutstyr og pilotanlegg, og vi ser svært positivt på å etablere forskningssamarbeid og studentutveksling med Professor Murakamis miljø ved Kyushu universiteter, sier Møller-Holst, som også er forskningsleder ved SINTEF. Per Christer Lund, Innovasjon Norge 5

6 Norske EU-prosjekter innen hydrogen Norske forskningsmiljøer innen hydrogen gjør det sterkt i Europa Den internasjonale arenaen blir stadig viktigere, og i EU satses det stort på hydrogen. Norge er så absolutt en del av den utviklingen. Store bevilgninger Hydrogen- og brenselcelleteknologi står i fokus i Europa og har gjennom de siste Rammeprogrammene fått stadig større budsjetter. Det siste skuddet på stammen er at Kommisjonen foreslo etablering av et Public-Private Partnership, og i oktober 2008 ble Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) lansert. Kommisjonen har lagt 470 millioner på bordet for perioden , mot at industrien satser like mye i dette offentlig-private samarbeidet. Det er dermed tilgjengelig 940 millioner til FoU og demonstrasjon av hydrogen- og brenselcelleteknologi gjennom FCH JU. I tillegg har Tyskland lansert sitt eget program for hydrogen og brenselceller på 1,4 milliarder. Flere regioner i Europa satser betydelige beløp på området, derunder Oslo, som gjennom HyNor, H2moves Scandinavia og bussprosjektet CHIC, seiler opp som ett av hovedområdene for demonstrasjon av hydrogenkjøretøyer. Hvis man regner med alle nasjonale og regionale satsinger, snakker vi om i størrelsesorden 5 milliarder i Europa i den kommende 10-årsperioden. Dette tilsvarer omlag NOK40 milliarder, eller NOK 4 milliarder/år, og representerer et betydelig forskningsmarked også for norske aktører. SINTEFs HYDROGENPROSJEKTER: NEXPEL: Utvikling av nye materialer og designkonsepter for å senke kostnadene og øke effektiviteten til PEM elektrolysører for produksjon av hydrogen fra fornybare energikilder. KEEPEMALIVE: Etablere økt forståelse av degraderingsmekanismer i PEM brenselceller for stasjonær kraftproduksjon. Utvikle akselererte tester for levetiden til PEM brenselceller og modeller for levetidspredikering. PREPARE-H2: Kartlegging av sosioøkonomiske aspekter ved innføring av hydrogen i samfunnet, som grunnlag for framtidige europeiske fyrtårnsprosjekter. 6 Norge er med SINTEF var med å etablere og har engasjert seg i styret for forskningsforeningen (N.ERGHY), som nå representerer 67 Europeiske forskningsinstitusjoner med til sammen ca forskere innen hydrogen og brenselceller. N.ERGHY representerer forskningsmiljøene i styret for FCH JU, og sammen med industrien prioriterer N.ERGHY både FoU- og demonstrasjonsaktivitetene i Europa. Prosjektene SINTEF er, etter 2 utlysninger, engasjert i 7 nye FCH JU-prosjekter. SINTEFs andel av budsjettene er på omlag 4 millioner. Totalt er SINTEF, gjennom engasjementene, deltaker i en prosjektportefølje på rundt 40 millioner, og samarbeid med en rekke nye, sentrale europeiske samarbeidspartnere er etablert, både innen industri og akademia. Prosjektene spenner vidt fra teknologiske prosjekter innen hydrogenproduksjon ved elektrolyse og sluttbruk i brenselceller, via satsingens største demonstrasjonsprosjekt, H2moves Scandinavia, til en mindre sosioøkonomisk studie for å avdekke suksesskriterier for demonstrasjonsprosjekter basert på erfaringer fra tidligere og pågående europeiske demonstrasjonsprosjekter. Norges forskningsråd har bidratt med kofinansiering til 6 av prosjektene gjennom RENERGIprogrammet, mens Transnova har bidratt økonomisk til H2movesScandinavia-prosjektet. Steffen Møller-Holst og Magnus Thomassen, SINTEF. H2Moves Scandinavia: Utprøving av 17 hydrogenbrenselcellebiler i Oslo (Daimler, Fiat og Think). Oppbygging av hydrogen fyllestasjon med hydrogen fra 100 % fornybar energi. STAYERS: Evaluering av stabilitet og levetid av PEM brenselceller brukt som til produksjon av elektrisk kraft fra hydrogen fra kloralkali industri. HYLIFT: Storskala demonstrasjon av hydrogendrevne gaffeltrucker. Minst tonns brenselcelletrucker og infrastruktur for hydrogenfylling skal prøves ut hos ulike brukere. RAMSES: Utvikling av nye materialer for fastoksidbrenselceller med økt levetid og driftstemperatur på 600⁰C.

7 SÖTA HYDROGENBROR Volvo satser på brenselceller Norge har lenge ligget et hestehode foran Sverige på hydrogenteknologi. Dette er i ferd med å endre seg. Volvo annonserte nylig at de har et samarbeidsprosjekt med svenske PowerCell om å utvikle en brenselcelle. 27. oktober la Volvo ut en pressemelding på sine hjemmesider hvor de kunngjør at de har innledet et samarbeid med PowerCell om å utvikle en brenselcelle som kan gi elbiler økt rekkevidde uten CO2- utslipp. Bakgrunnen er en tildeling på fire millioner kroner fra Energimyndigheten i Sverige, for å gjennomføre et forstudie på området. Målet er at de i neste steg etter forstudien skal ha to Volvo C30 DRIVe Electric klare for testing i trafikken innen "Dette er en spennende forlengning av vår store satsning på elektrifisering. Batterienes kostnad og størrelse innebærer fortatt at rene elbiler har en forholdsvis begrenset rekkevidde. Brenselceller kan være en måte å øke kjørelengden mellom batteriladingene. Prosjektet gir oss dessuten økt kunnskap om brenselceller og hydrogen", sier Volvo Personbilers visedirektør Stefan Jacoby i pressemeldingen. Teknologien Dette vil ikke være en vanlig brenselcelle som folk flest forbinder med hydrogenbiler, men en høytemperatur brenselcelle som kobles sammen med en bensin og diesel-reformer. Slik oppnår man at det eksisterende distribusjonsnettet for drivstoff kan brukes, og man er ikke avhengig av hydrogeninfrastruktur. Denne typen brenselceller kan derfor være svært anvendelige inntil et godt nettverk av hydrogenstasjoner er på plass. Selv om det er utslipp av CO 2 i reformeringsprosessen, er NO x, CO og SO x-utslipp så godt som eliminert for denne prosessen. Volvo DRIVe Electric blir det snart DRIVe Hydrogen? Norsk konkurrent PowerCell og Volvo er imidlertid ikke alene om å snuse på denne typen teknologi. Norske Nordic Power Systems (NPS), som holder til i Høyanger har fått betydelig oppmerksomhet det siste året, og jobber med et konsept som baserer seg på samme kombinasjon av teknologier. Foreløpig fokuserer NPS mer på aggregat-løsninger for militære applikasjoner, men det er ingenting i veien for at NPS sine løsninger også kan gå inn som rangeextendere for batteribiler. Hydrogenbil neste? PowerCell har nylig offentliggjort at de kan levere rene hydrogen brenselceller. Med tanke på timingen med demonstrasjon av reformer og en liten høytemperatur, brenselcelle i en Volvo i 2012, kan det passe bra med en mulig større lansering mot Vi (NHF) og mange andre følger spent med får vi snart vår første serieproduserte skandinaviske hydrogenbil på veien? BS 7

8 Hydrogenbiler, batteribiler, plugin-hybrider Ny rapport belyser hele kostnadsbildet for alle teknologier fram mot 2050 Med EU s mål om 80 % reduksjon av drivhusgasser innen 2050 må utslippene fra transportsektoren reduseres med hele 95 %. For å få til dette er det nødvendig å ta i bruk alle tilgjengelige teknologier, og spesielt batteri, plugin-hybrid og hydrogenbiler. Solid analyse Mer enn 30 selskaper, bestående av representanter fra bilindustrien med underleverandører, oljeselskap, energiselskap og myndighetsorgan, har gjort tilgjengelig sine konfidensielle data som har lagt grunnlaget for det som er en av de mest eksakte rapporten innen transport-teknologi satt sammen til nå. McKinsey & Company har vært tilrettelegger i prosessen, og brukt sine analyseverktøy og metoder for å behandle dataene som gjelder for perioden frem mot 2020 og for prediksjonene for utviklingen videre fremover mot De har samlet inn mer enn 10,000 datapunkter fra de 30 aktørene, før de har tatt dem gjennom en clean-room prosess, hvor man har strippet alle dataene for selskapsnavn, og levert dataene videre til et uavhengig team som har analysert dataene helhetlig og nøytralt. Resultatene som er brukt i rapporten er gjennomsnittet av dataene. Forbedringer og hybridisering i transporten Man antar at frem mot 2030 vil energieffektiviteten til konvensjonelle forbrenningsmotorer øke med 30 %. Dette er mest grunnet i hybridisering av kjøretøyene. Videre regner man utslippsreduksjoner som følge av bruk av biodrivstoff men det er imidlertid usikkerhet i forsyningen av biodrivstoff mot 2050 samt at biodrivstoff kanskje først og fremst vil være forbeholdt trailere, båter og fly. Hydrogen er nødvendig! For å nå EUs utslippsmål om 95 % reduksjon av CO 2-utslipp fra vegtransporten viser rapporten at det er helt nødvendig med hydrogen som en del av energibærerne man vil bruke fremover. Hydrogeninfrastrukturen koster mindre enn ladeinfrastruktur Rapporten tar også for seg hvilke kostnader som er tilknyttet infrastrukturen til de forskjellige teknolo giene. For hydrogeninfrastruktur som dekker 100 millioner biler (omtrent 35 % av den totale bilflåten i 2050) vil det bli en kostnad på per bil. Ladeinfrastruktur, hvis man regner med at 50 % av ladestedene er offentlige steder, vil kostnadene for å dekke 35 % av bilparken ligge på mellom 1500 og 2500 per bil. Konkurransedyktige innen 2025 Ifølge rapporten vil batterielektriske biler, plug-inhybrider og brenselcellebiler være konkurransedyktige med konvensjonelle biler med forbrenningsmotor innen 2025 uten avgiftslettelser. Med skatteinsentiver vil både batteri- og brenselcellebiler bli konkurransedyktige med konvensjonelle biler tidligere. Skjer ikke av seg selv Rapporten antar kostnadsreduksjoner i området 80% for batteriteknologi og 90% for hydrogenbiler fremover. Dette er radikale kostnadsreduksjoner, som oppnås i en kombinasjon av teknologisk utvikling(fram mot 2015) og masseproduksjon(etter 2015). Selv om disse tallene er ambisiøse er projeksjonene mer konservative enn hva kostnadsutviklingen har vært i vind og sol-bransjen. Denne utviklingen fordrer selvsagt at etterspørselen etter hydrogenbiler er såpass høy at bilfabrikantene våger å satse. For at etterspørselen skal være høy nok, må tilbudet på infrastruktursiden være god nok, samt insentiver for den enkelte forbruker. BS For hele rapporten, se: 8

9 OPPDATERING FRA HYNOR HyNor-konferansen 2010 Under ZERO-konferansen ble siste nytt innen hydrogenarbeidet presentert fra Hynor, Daimler og California Fuel Cell Partnership. For de som ønsket et mer dyptgående og teknisk konferanse spesielt rettet mot hydrogen var Hynor-konferansen på Kunnskapsbyen på Kjeller den 24. november et naturlig samlingspunkt. Bjørg Andresen i IFE. Den nye teknologien vil også separere ut ren CO 2 uten aminer. GasPlas presenterte også sin kaldplasmaløsning for å produsere hydrogen og ren svart karbon fra metan. Med svart karbon, altså karbon i fast form, vil ikke bare karbonfangst og lagring bli enkelt, men karbonet kan til og med bli en salgsvare. Hvis vi bruker biogass i framstillingen av hydrogen, og tar var på karbonet, vil det bli mindre CO 2 i atmosfæren jo mer du kjører, sier Per Espen Stoknes i GasPlas og 2012 blir spennende år, hvor GasPlas og IFE sin teknologi ZEG-Power skal prøves ut i pilotanlegg og kommersialiseres. Snart er kanskje forbrenning passé? BENJAMIN MYKLEBUST, sekretær i HyNor. Forskningsdirektør Bjørg Andresen i IFE presenterte spennende teknologi for å produsere elektrisitet og hydrogen fra gass. Oslo bør bli Skandinavias hydrogenhovedstad, sier Hynors leder, Bjørn Simonsen. Og Oslo er på vei: I 2011 kommer 17 nye hydrogenbiler på norske veier, blant dem 10 Mercedes-Benz B-klasse biler, som kan kjøre omtrent 40 mil på 4 kg hydrogen. Disse bilene er et ledd i Daimlers testprogram for hydrogenbiler med brenselsceller (FC), hvor Norge, sammen med Tyskland og USA er testarena. - Daimler er målrettet i utviklingen av nullutslippsbiler, sier Sabine Becker og holder fram at prisene vil gå videre ned, forbruket av hydrogen skal ned, og ytelsene opp, i senere generasjoner. Mye spennende teknologi ble også presentert: avansert reformering av metan (fossil gass, eller biogass) fra IFE med kombinert strøm- og hydrogenproduksjon. Vår teknologi kan produsere hydrogen og elektrisk kraft med en effektivitet på 80 %. Det er revolusjonerende mot dagens gasskraftverk med en virkningsgrad på maksimalt 60 %, sier 9

10 NYTT FRA UTLANDET METAN-BRENSELCELLER LADER OPP MOBI- LEN Et spinoff-selskap fra Michigan Institute of Technology kalt Lilliputian har utviklet en ny type lader som bruker butan som drivstoff. Inni laderen, som er på størrelse med en kortstokk, er det en brenselcelle på størrelse med et 9V batteri, og en liten butantank. Laderen kommer til å få en utsalgspris på rundt 600 kroner, og etter å ha blitt fylt opp vil laderen kunne gi kraft nok til 20 oppladninger av en typisk moderne telefon. Brenselcellen leverer 3 watt, og har 2 USB-innganger, slik at det er fleksibelt hva man lader opp. (http://www.lilliputiansystemsinc.com) BRENSELCELLEBUSS FRA TOYOTA Asiatiske hydrogenbussprodusenter har latt vente på seg, men når Toyota Motor Company, sammen med Hino Motors kaster seg med på leken, kan det tyde på at ting er i ferd med å skje. De har laget en brenselcellebuss som skal gå i trafikk på Haneda flyplass i Tokyo. Bussen ble satt i drift 16. desember. HAWAII HYDROGEN INITIATIVE Ti selskap, inkludert General Motors og The Gas Company, har gått sammen om et prosjekt for å redusere Hawaiis avhengighet av oljeimport (90 %), og gjøre hydrogen infrastruktur tilgjengelig for Oahus 1 million innbyggere innen I praksis vil dette si at man vil bygge mellom 20 og 25 hydrogenstasjoner på strategiske steder rundt omkring på øya. HYDROGENPRODUKSJON FRA ALGER SAM- ME VIRKNINGSGRAD SOM FRA SOLE- LEKTROLYSE OriginOil, som hovedsakelig jobber med biodrivstoff fra alger, kunngjorde nylig at de kan produsere hydrogen fra alger med en virkningsgrad på 12 prosent. Hydrogen Harvester, som OriginOil kaller teknologien produserer også når det ikke er solskinn, da de bruker egetprodusert lys for å fore algene med fotoner. I tillegg må man fore dem med vann og CO2. Man ser for seg at man kan lage nettnøytrale hydrogenproduksjons-fabrikker, hvor man bruker deler av hydrogenet i en brenselcelle for å gi strøm til fabrikken og produksjonen. (www.originoil.com) LONDON HAR FÅTT HYDROGENBUSSER 18. desember ble den første av 8 hydrogenbusser som skal til London i løpet av neste år, satt i drift. Dette vil gjøre bussflåten til den største i Europa. Prosjektet er en del av CHIC(Clean Hydrogen In European Cities), som også HyNor Oslo Buss er en del av. 10

11 Workshop: Renewable Hydrogen - Is there a future?" Tid og sted: 10.mars, NTNU, Trondheim SUSHGEN-programmet (Sustainable Hydrogen Generation) inviterer alle interesserte til workshop om fornybar produksjon av hydrogen. Workshopen går over hele dagen, og vil ha følgende foredragsholdere med foredrag: Steffen Møller-Holst, SINTEF (N), on Socio-political Challenges and Hydrogen Technology Göran Lindbergh, KTH (S) Hydrogen Technology v Batteries for Transportation Applications Hans Jörg Fell, Statoil/Hydrogen Technologies (N), on WE Hydrogen Production/Wind Signe Kjelstrup, NTNU, on the Thermodynamics of Fuel Cells and Water Electrolysis Hilde Venvik, NTNU, on Gas Separation Issues Magnus Rønning, NTNU, on Catalysis for Hydrogen and Hydrogen-related Applications Volodymyr Yartys, IFE (N), on Hydrogen Storage and Metal Hydrides Mogens Mogensen, DTU Risø (DK) on Sustainable hydrocarbon fuels from co-electrolysis of CO 2 and steam Påmelding snarest til: Svein Sunde, HYDROGENKALENDEREN Februar: Medlemsmøte i NHF og utdeling av Hydrogenprisen, NTNU, Trondheim februar: Fuel Cell & Hydrogen Energy, Washington D.C., USA 17. februar: Seminar: forretningsmuligheter i hydrogensamfunnet, Håndtverkeren, Oslo 1. mars: Seminar: Hydrogenbusser luksuriøst miljøtiltak?, Håndtverkeren, Oslo 10. mars: "Renewable Hydrogen - Is there a future?", workshop i Trondheim 15. mars: Næringsmuligheter for hydrogen, Håndtverkeren, Oslo april: Hannover Messe 2011, Hannover, Tyskland mai: Hydrogen + Fuel Cells 2011, Vancouver, Canada mai: ZeroRally 2011 Websider med nyheter om hydrogen:

NYHETSBREV NR. 1-2013

NYHETSBREV NR. 1-2013 NYHETSBREV NR. 1-2013 No snow flake ever falls in the wrong place -Zen ordtak 2013 et viktig år for hydrogen-norge Nytt år og nye muligheter. Noen gripes, andre ikke. Den viktigste saken for hydrogen-norge

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2012

NYHETSBREV NR. 1-2012 NYHETSBREV NR. 1-2012 Foto: Ove Kjølstad Her vil snart Nordens første hydrogenstasjon for busser stå i full drift. Grunnarbeidet er gjort, det meste av materiell er på plass, inkludert det som etter hvert

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3-2012

NYHETSBREV NR. 3-2012 NYHETSBREV NR. 3-2012 Fra signeringen av en intensjonsavtale mellom Toyota, Nissan, Honda, Hyundai og SHHP, Island, og infrastrukturselskap den 9. oktober i København. Gjennom avtalen bekrefter bilprodusentene

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt i Akershus fylkesting 2014-10-20 Forord Akershus fylkeskommunes

Detaljer

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Lange spor Energi Et temahefte fra Norges forskningsråd Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Hydrogen - Keiser uten klær?

Hydrogen - Keiser uten klær? Hydrogen - Keiser uten klær? Høringsuttalelse fra Greenpeace til NOU: 2004:11 om hydrogen og miljøvennlig transport Greenpeace kritiserer i denne høringsuttalelsen regjeringens 'Hydrogenutvalg' for et

Detaljer

Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport

Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 3/05 Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport Av Otto Andersen VF notat Notat

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt

Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt BERGEN - 07.04.2014 Dok.nr: RP_32472_PR_01 - Rev. : A Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt Kunde: Utarbeidet av: Transnova Svendsen, Tjalve M. Side: 2 av 28 Prosjekt: Tittel: Utarbeidet av: Svendsen,

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer