NYHETSBREV NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV NR. 1-2011"

Transkript

1 NYHETSBREV NR Foto: Bjørn Simonsen Norsk Hydrogenforum ønsker alle medlemmer og hydrogen-interesserte et riktig godt nytt år! Min norske Vinter er saa vakker; De hvide sneebedækte Bakker, Og grønne Gran med puddret Haar, Og trofast Iis paa dybe Vande, Og Engledragt paa nøgne Strande; Jeg bytter neppe mod en Vaar. - Johan Nordahl Brun 1

2 Norsk Hydrogenforum Nyhetsbrev nr Kjære hydrogenvenner! Det skjer mye spennende innenfor hydrogen til transportsektoren. I denne utgaven er et av våre nyeste medlemmer, Bertel O. Steen (BOS), presentert. En kombinasjon av BOS arbeid mot Daimler og den etablerte hydrogenveien i Norge har gjort at Daimler har valgt Norge som ett av tre teststeder (Norge, USA og Tyskland) for sine hydrogenbiler. Til våren ventes 10 Mercedes B.klasse F-Cell biler til Oslo. I november ble det publisert et studie utarbeidet av McKinsey (s. 8) på basis av tallmateriale fra 11 bilprodusenter, 6 energiselskaper og 10 levarandørbedrifter til bil- og energisektoren. Rapporten med tittelen A portifolio of powertrains for Europe: a fact-based analysis. The role of Battery Electric Vehicles, Plug-in Hybrids and Fuel Cell Electric Vehicles viser at batteri- og hydrogendrevne biler vil kunne konkurrere med tradisionell ICE i løpet av få år. Uten avgiftslettelser kan de konkurrere innen 2025, og med avgiftslettelser så tidlig som Norge, med sitt høye avgiftsnivå, vil kunne være et av landene i Europa hvor konkurrerende betingelser oppnås tidligst. Dette kan skape gode muligheter for norsk leverandørindustri. Under besøket til Japan (s. 5) ble det vist svært stor interesse fra japanske bilprodusenter for HyNor prosjektet. Bilprodusentene ser på Norge som et interessant market. De var klare på at de nye generasjonene med hydrogenbiler krever spesialiserte komponenter og ny leverandørindustri. Dette representerer muligheter for de norske klyngene av bildelprodusenter. Årets andre medlemsmøte gikk av stabelen i Stavanger den 11. november. Temaet for møtet var hydrogenaktiviteter i Stavangerregionen. Møtet ble avholdt hos Risavika Gas Centre. RGC er involvert i hydrogen gjennom teknologitesting og deltakelse i HyNor Stavanger II og spennende aktiviteter i det nye havneområdet. Testing av ZEG-teknologien ved INNHOLD: Leder v/stein Trygve Briskeby s. 2 Mulighet for å bli profilert på NHA-konferansen s. 3 NHF-medlem: Bertel O. Steen s.4 Norge interessant for neste generasjon japanske biler s. 5 Norske EU-prosjekter innen hydrogen s.6 Söta Hydrogenbror s. 7 Ny rapport om kostnadsutvikling for hydrogen og batteriinfrastruktur s.8 HyNor-konferansen s.9 Nytt fra utlandet s.10 Invitasjon til workshop om fornybar hydrogen s. 11 Hydrogenkalenderen 2011 s.11 Norsk Hydrogenforum (NHF) driver informasjonsarbeid for norske interesseorganisasjoner for hydrogen. Ønsker du å vite mer om NHF eller å bli medlem, kontakt oss på: Tel: Kontakt-adresse: Norsk Hydrogenforum, c/o Kunnskapsbyen Lillestrøm, Postboks 145, N-2027 Kjeller. Redaktør: Bjørn Simonsen RGC ble presentert. Dette er en teknologi for konvertering av fossile brennstoff til hydrogen og elektrisitet som omfatter integrasjon av høytemperatur brenselceller og reaktorteknologi med Hvis COdu har 2 fangst. tips om I nyheter tillegg for var kommende det foredrag nyhetsbrev, fra ta kontakt Svafas, på: Norsk leverandør av Swagelok, som har komponenter til alle typer gass-anlegg og ved Zhixin Yu om Karbon nanofiber og hydrogen fra naturgass. Med alle disse positve trendene innenfor hydrogenverdenen ønsker jeg dere alle et riktig Godt Nytt Hydrogenår! Stein Trygve Briskeby, Styreleder NHF Har dere spørsmål knyttet til hydrogen generelt, hva som foregår i Norge og resten av verden på hydrogenfronten, eller forslag til saker som dere mener bør kommuniseres gjennom nyhetsbrevet eller på hjemmesiden, ta kontakt med sekretariatet ved Bjørn Simonsen. 2

3 UNIK MULIGHET FOR Å BLI PROFILERT PÅ EN AV VERDENS STØRSTE HYDROGEN-EVENTER Norsk Hydrogenforum har besluttet å delta på den årlige Fuel Cell & Hydrogen Energy -konferansen. Tidligere kjent som NHA-konferansen, er det en av verdens største konferanser. I år avholdes konferansen i Washington DC, og det forventes stor deltakelse på konferansen med mange profilerte foredragsholdere og utstillere. NHF har besluttet å ha en stand på utstillerdelen, og vil der kunne profilere medlemmer av NHF som vil nå ut til resten av verden, gjennom presentajsoner og brosjyrer. Dette er en unik mulighet for alle våre medlemmer, og vi vil derfor oppfordre alle til å benytte seg av dette tilbudet, som for øvrig er helt kostnadsfritt. For å delta, send gjerne en powerpointpresentasjon og/eller brosjyrer til sekretariatet For aktører som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, men som ikke er medlemmer av NHF, er dette en godt mulighet for å vurdere et medlemskap. Vinneren av hydrogenprisen 2010 er kåret! Hele 8 kandidater fra NTNU, UiO og UiB ble vurdert til hydrogenprisen 2010 for beste Phd-arbeid. Juryen plukket i desember ut en vinner fra kandidatene. Hvem som er vinneren av Hydrogenprisen 2010 vil bli kunngjort på årets første medlemsmøte som vil bli holdt i Trondheim i februar. Juryen bestod av: Per Finden (IFE), Per-Siggurd Heggem (RAFS), og Dag Bjerketvedt(HiT). Norsk hydrogenforum ønsker å takke juryen for et godt arbeid. 3

4 MEDLEM I NORSK HYDROGENFORUM Mange har kanskje hørt om hydrogen- Mercedesene som kommer til neste år. Nå kommer de virkelige hydrogenbilene. Gjennom Europas første fyrtårnprosjekt innen hydrogen infrastruktur: H2-Moves Scandinavia. Hovedaktøren i Norge er Bertel O. Steen med Johnny Kristian Danielsen, direktør for Mercedes Benz personbiler, i spissen. Johnny sitter for øvrig også som representant i Hydrogenrådet. Kan du fortelle kort om historien til Bertel O. Steen? I Kirkegaten nr 9 i Oslo. Her startet Bertel O. Steen sin forretning i 1901, og bilimport i I dag, 110 år etter, er Bertel O. Steen-konsernet et av Norges største service- og handelsselskap med 2650 ansatte. Hvorfor interesserer BOS seg for hydrogen, og når begynte denne interessen? Daimler AG har i mange år jobbet med utvikling av hydrogenbiler. Det var derfor naturlig å vise Daimler at Norge var intressert i å være ett av testlandene når den nye generasjonen hyrogenbiler skulle testes ut. Hva er BOS planer i forhold til hydrogenbiler? Vi har fått innvilget 10 testbiler til dette prosjektet. Etter planen skal bilene være her i mai/juni neste år. Det er stor interesse fra organisasjoner og enkeltpersoner for å få være med og teste bilene. Vi har en plan for utleie, og ser at vi i den første tiden kommer til å fokusere på opinionsdannere og media for å skape mest mulig blest rundt bilene. Johnny Kristian Danielsen. Foto: Bertel O. Steen Hvordan har prosessen med Daimler vært? Påtrykk fra den norske Mercedes-Benz importøren, det nære samarbeidet mellom Daimler AG og Norsk Hydro samt den norske Hydrogenveien er hovedårsakene til at Norge ble valgt som ett av testlandene for den nye generasjonen hydrogenbiler. Det var aldri gitt at Norge skulle få være ett av testlandene for disse bilene. Vi har derfor brukt mye tid mot Daimler for å få bilene til Norge. Og nå er vi veldig stolte av, sammen med Tyskland og USA, å få være med i denne demonstrasjonstesten. Hva ser dere på som viktig for at man skal lykkes med introduksjon av hydrogenbiler i Norge? Det er helt åpenbart at distribusjonen av hydrogen er et av suksesskriteriene for i det hele tatt å få hydrogenbiler til Norge. Fakta: H2-Moves Scandinavia H2-Moves Scandinavia er et prosjekt med aktører fra Norge, Sverige og Danmark, i tillegg til bilprodusentene Daimler og Fiat. Prosjektet er støttet av EU-programmet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Prosjektet har en ramme på 19.5 millioner, og er det første fyrtårnprosjektet for hydrogen infrastruktur demonstrasjon. Prosjektet omfatter bygging av en hydrogenstasjon sentralt i Oslo, en mobil fyllestasjon man kan bruke til promotering i Skandinavia og Europa, 10 Mercedes B-Klasse F-CELL biler, 2 Alfa Romeo-biler, samt støtte til 5 Th!nk Hydrogen (allerede sponset av NFR). Stasjonen skal være klar i løpet av sommeren

5 Norge interessant for neste generasjon japanske biler Norge sees på som interessant marked for el-, hybrid- og brenselcellebiler I over en uke reiste representanter for norsk hydrogensatsning gjennom Japan og besøkte japanske bilprodusenter for å diskutere neste generasjon biler. I tillegg til markant satsning på elog hybridbiler, foreligger det nå konkrete planer for hydrogendrevne biler hos Mazda, Nissan, Toyota og de andre japanske bilprodusentene. Norsk satsning på fyllestasjoner og biler gjennom Hynorprosjektet er av stor interesse i Japan, både hos bilprodusentene som ser på Norge som et interessant marked for biler, og hos bedrifter som Iwatani - produsent og leverandør av hydrogengass. Høne eller egg? - Utfordringen med å innføre et nytt konsept for bilbruk er at dette er et "høna eller egget"-problem. Bilene vil ikke være attraktive for forbrukerne før det er på plass et godt utbygd nettverk for fyllestasjoner, mens investering i infrastruktur er avhengig av et etablert marked. Vi hadde spennende diskusjoner med både Nissan og Toyota om strategier for å møte denne utfordringen, og det norske HyNor-prosjektet blir ofte dratt fram som et godt eksempel på et privat-offentlig samarbeid for nettopp å løse dette problemet, sier Steffen Møller- Holst, leder for det norske hydrogenrådet. Japan mer og mer aktuelt - Vi vil jobbe med japanske bilprodusenter for å se på muligheter for å utvikle en hydrogenbasert trafikkløsning i Oslo/Akershus-regionen, hvor bilprodusentene er aktivt involvert i oppbygging av fyllestasjoner, sier Bjørn Simonsen, leder for HyNor. - Det er veldig positivt at sentrale japanske aktører ser på Norge som et interessant tidligmarked for hydrogenbiler. De norske insentivene for hydrogenbiler kan bidra til å gjøre hydrogenbiler konkurransedyktige i Norge allerede i en tidlig fase, men et større fokus på utvikling av en levedyktig hydrogeninfrastruktur basert på fornybar energi er helt nødvendig. Utfordringene ved en omlegging til et utslippsfritt transportsystem kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. Det er derfor viktig at vi viderefører den gode dialogen vi har med de sentrale hydrogenaktørene i Japan, supplerer Bjørnar Kruse fra ZERO. Nye muligheter for norsk bildelindustri Delegasjonen fikk anledning til både å se produksjon av el, hydbrid og brenselcelledbiler, samt prøvekjøre Nissans X-trail FC. Disse nye kjøretøyene krever helt nye komponenter knyttet til framdrift (motor, brenselcelle, elektronikk) og energilagring (hydrogentank, batteri). Sammen med krav til lettvektsmaterialer åpnes det dermed nye muligheter for underleverandører av disse komponentene. - Toyota var klare på at deres nåværende nettverk av underleverandører ikke vil være tilstrekkelig for å dekke behovet for alle komponenter til "neste generasjon" biler, og at de vil være på utkikk etter leverandører for spesialiserte komponenter. Dette er en melding vi ønsker å ta hjem og presentere for de norske klyngene av bildelprodusenter, sier Konrad Putz, prosjektrådgiver i Transnova. - Vi utarbeidet for rundt et år siden en rapport om markedsmulighetene for norsk bildelindustri i Asia, da med fokus på lettvektsmaterialer. Denne analysen er et godt utgangspunkt for videre vurdering av markedsmuligheter for norske bedrifter med kompetanse og løsninger innen el-, hybrid- og brenselcellebiler i Asia, sier Per Christer Lund fra vårt Tokyokontor. Verdensledende på forskning Universitetet i Kyushu - sør i Japan - har sammen med myndigheter og industri bygget opp det som framstår som et av verdens mest avanserte laboratorier for hydrogenforskning. Med navn som Hydrogenius og HytreC er det etablert tunge prosjekter som aktivt inviterer til internasjonalt samarbeid. - Disse miljøene representerer noe av det ypperste med hensyn på laboratorieutstyr og pilotanlegg, og vi ser svært positivt på å etablere forskningssamarbeid og studentutveksling med Professor Murakamis miljø ved Kyushu universiteter, sier Møller-Holst, som også er forskningsleder ved SINTEF. Per Christer Lund, Innovasjon Norge 5

6 Norske EU-prosjekter innen hydrogen Norske forskningsmiljøer innen hydrogen gjør det sterkt i Europa Den internasjonale arenaen blir stadig viktigere, og i EU satses det stort på hydrogen. Norge er så absolutt en del av den utviklingen. Store bevilgninger Hydrogen- og brenselcelleteknologi står i fokus i Europa og har gjennom de siste Rammeprogrammene fått stadig større budsjetter. Det siste skuddet på stammen er at Kommisjonen foreslo etablering av et Public-Private Partnership, og i oktober 2008 ble Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) lansert. Kommisjonen har lagt 470 millioner på bordet for perioden , mot at industrien satser like mye i dette offentlig-private samarbeidet. Det er dermed tilgjengelig 940 millioner til FoU og demonstrasjon av hydrogen- og brenselcelleteknologi gjennom FCH JU. I tillegg har Tyskland lansert sitt eget program for hydrogen og brenselceller på 1,4 milliarder. Flere regioner i Europa satser betydelige beløp på området, derunder Oslo, som gjennom HyNor, H2moves Scandinavia og bussprosjektet CHIC, seiler opp som ett av hovedområdene for demonstrasjon av hydrogenkjøretøyer. Hvis man regner med alle nasjonale og regionale satsinger, snakker vi om i størrelsesorden 5 milliarder i Europa i den kommende 10-årsperioden. Dette tilsvarer omlag NOK40 milliarder, eller NOK 4 milliarder/år, og representerer et betydelig forskningsmarked også for norske aktører. SINTEFs HYDROGENPROSJEKTER: NEXPEL: Utvikling av nye materialer og designkonsepter for å senke kostnadene og øke effektiviteten til PEM elektrolysører for produksjon av hydrogen fra fornybare energikilder. KEEPEMALIVE: Etablere økt forståelse av degraderingsmekanismer i PEM brenselceller for stasjonær kraftproduksjon. Utvikle akselererte tester for levetiden til PEM brenselceller og modeller for levetidspredikering. PREPARE-H2: Kartlegging av sosioøkonomiske aspekter ved innføring av hydrogen i samfunnet, som grunnlag for framtidige europeiske fyrtårnsprosjekter. 6 Norge er med SINTEF var med å etablere og har engasjert seg i styret for forskningsforeningen (N.ERGHY), som nå representerer 67 Europeiske forskningsinstitusjoner med til sammen ca forskere innen hydrogen og brenselceller. N.ERGHY representerer forskningsmiljøene i styret for FCH JU, og sammen med industrien prioriterer N.ERGHY både FoU- og demonstrasjonsaktivitetene i Europa. Prosjektene SINTEF er, etter 2 utlysninger, engasjert i 7 nye FCH JU-prosjekter. SINTEFs andel av budsjettene er på omlag 4 millioner. Totalt er SINTEF, gjennom engasjementene, deltaker i en prosjektportefølje på rundt 40 millioner, og samarbeid med en rekke nye, sentrale europeiske samarbeidspartnere er etablert, både innen industri og akademia. Prosjektene spenner vidt fra teknologiske prosjekter innen hydrogenproduksjon ved elektrolyse og sluttbruk i brenselceller, via satsingens største demonstrasjonsprosjekt, H2moves Scandinavia, til en mindre sosioøkonomisk studie for å avdekke suksesskriterier for demonstrasjonsprosjekter basert på erfaringer fra tidligere og pågående europeiske demonstrasjonsprosjekter. Norges forskningsråd har bidratt med kofinansiering til 6 av prosjektene gjennom RENERGIprogrammet, mens Transnova har bidratt økonomisk til H2movesScandinavia-prosjektet. Steffen Møller-Holst og Magnus Thomassen, SINTEF. H2Moves Scandinavia: Utprøving av 17 hydrogenbrenselcellebiler i Oslo (Daimler, Fiat og Think). Oppbygging av hydrogen fyllestasjon med hydrogen fra 100 % fornybar energi. STAYERS: Evaluering av stabilitet og levetid av PEM brenselceller brukt som til produksjon av elektrisk kraft fra hydrogen fra kloralkali industri. HYLIFT: Storskala demonstrasjon av hydrogendrevne gaffeltrucker. Minst tonns brenselcelletrucker og infrastruktur for hydrogenfylling skal prøves ut hos ulike brukere. RAMSES: Utvikling av nye materialer for fastoksidbrenselceller med økt levetid og driftstemperatur på 600⁰C.

7 SÖTA HYDROGENBROR Volvo satser på brenselceller Norge har lenge ligget et hestehode foran Sverige på hydrogenteknologi. Dette er i ferd med å endre seg. Volvo annonserte nylig at de har et samarbeidsprosjekt med svenske PowerCell om å utvikle en brenselcelle. 27. oktober la Volvo ut en pressemelding på sine hjemmesider hvor de kunngjør at de har innledet et samarbeid med PowerCell om å utvikle en brenselcelle som kan gi elbiler økt rekkevidde uten CO2- utslipp. Bakgrunnen er en tildeling på fire millioner kroner fra Energimyndigheten i Sverige, for å gjennomføre et forstudie på området. Målet er at de i neste steg etter forstudien skal ha to Volvo C30 DRIVe Electric klare for testing i trafikken innen "Dette er en spennende forlengning av vår store satsning på elektrifisering. Batterienes kostnad og størrelse innebærer fortatt at rene elbiler har en forholdsvis begrenset rekkevidde. Brenselceller kan være en måte å øke kjørelengden mellom batteriladingene. Prosjektet gir oss dessuten økt kunnskap om brenselceller og hydrogen", sier Volvo Personbilers visedirektør Stefan Jacoby i pressemeldingen. Teknologien Dette vil ikke være en vanlig brenselcelle som folk flest forbinder med hydrogenbiler, men en høytemperatur brenselcelle som kobles sammen med en bensin og diesel-reformer. Slik oppnår man at det eksisterende distribusjonsnettet for drivstoff kan brukes, og man er ikke avhengig av hydrogeninfrastruktur. Denne typen brenselceller kan derfor være svært anvendelige inntil et godt nettverk av hydrogenstasjoner er på plass. Selv om det er utslipp av CO 2 i reformeringsprosessen, er NO x, CO og SO x-utslipp så godt som eliminert for denne prosessen. Volvo DRIVe Electric blir det snart DRIVe Hydrogen? Norsk konkurrent PowerCell og Volvo er imidlertid ikke alene om å snuse på denne typen teknologi. Norske Nordic Power Systems (NPS), som holder til i Høyanger har fått betydelig oppmerksomhet det siste året, og jobber med et konsept som baserer seg på samme kombinasjon av teknologier. Foreløpig fokuserer NPS mer på aggregat-løsninger for militære applikasjoner, men det er ingenting i veien for at NPS sine løsninger også kan gå inn som rangeextendere for batteribiler. Hydrogenbil neste? PowerCell har nylig offentliggjort at de kan levere rene hydrogen brenselceller. Med tanke på timingen med demonstrasjon av reformer og en liten høytemperatur, brenselcelle i en Volvo i 2012, kan det passe bra med en mulig større lansering mot Vi (NHF) og mange andre følger spent med får vi snart vår første serieproduserte skandinaviske hydrogenbil på veien? BS 7

8 Hydrogenbiler, batteribiler, plugin-hybrider Ny rapport belyser hele kostnadsbildet for alle teknologier fram mot 2050 Med EU s mål om 80 % reduksjon av drivhusgasser innen 2050 må utslippene fra transportsektoren reduseres med hele 95 %. For å få til dette er det nødvendig å ta i bruk alle tilgjengelige teknologier, og spesielt batteri, plugin-hybrid og hydrogenbiler. Solid analyse Mer enn 30 selskaper, bestående av representanter fra bilindustrien med underleverandører, oljeselskap, energiselskap og myndighetsorgan, har gjort tilgjengelig sine konfidensielle data som har lagt grunnlaget for det som er en av de mest eksakte rapporten innen transport-teknologi satt sammen til nå. McKinsey & Company har vært tilrettelegger i prosessen, og brukt sine analyseverktøy og metoder for å behandle dataene som gjelder for perioden frem mot 2020 og for prediksjonene for utviklingen videre fremover mot De har samlet inn mer enn 10,000 datapunkter fra de 30 aktørene, før de har tatt dem gjennom en clean-room prosess, hvor man har strippet alle dataene for selskapsnavn, og levert dataene videre til et uavhengig team som har analysert dataene helhetlig og nøytralt. Resultatene som er brukt i rapporten er gjennomsnittet av dataene. Forbedringer og hybridisering i transporten Man antar at frem mot 2030 vil energieffektiviteten til konvensjonelle forbrenningsmotorer øke med 30 %. Dette er mest grunnet i hybridisering av kjøretøyene. Videre regner man utslippsreduksjoner som følge av bruk av biodrivstoff men det er imidlertid usikkerhet i forsyningen av biodrivstoff mot 2050 samt at biodrivstoff kanskje først og fremst vil være forbeholdt trailere, båter og fly. Hydrogen er nødvendig! For å nå EUs utslippsmål om 95 % reduksjon av CO 2-utslipp fra vegtransporten viser rapporten at det er helt nødvendig med hydrogen som en del av energibærerne man vil bruke fremover. Hydrogeninfrastrukturen koster mindre enn ladeinfrastruktur Rapporten tar også for seg hvilke kostnader som er tilknyttet infrastrukturen til de forskjellige teknolo giene. For hydrogeninfrastruktur som dekker 100 millioner biler (omtrent 35 % av den totale bilflåten i 2050) vil det bli en kostnad på per bil. Ladeinfrastruktur, hvis man regner med at 50 % av ladestedene er offentlige steder, vil kostnadene for å dekke 35 % av bilparken ligge på mellom 1500 og 2500 per bil. Konkurransedyktige innen 2025 Ifølge rapporten vil batterielektriske biler, plug-inhybrider og brenselcellebiler være konkurransedyktige med konvensjonelle biler med forbrenningsmotor innen 2025 uten avgiftslettelser. Med skatteinsentiver vil både batteri- og brenselcellebiler bli konkurransedyktige med konvensjonelle biler tidligere. Skjer ikke av seg selv Rapporten antar kostnadsreduksjoner i området 80% for batteriteknologi og 90% for hydrogenbiler fremover. Dette er radikale kostnadsreduksjoner, som oppnås i en kombinasjon av teknologisk utvikling(fram mot 2015) og masseproduksjon(etter 2015). Selv om disse tallene er ambisiøse er projeksjonene mer konservative enn hva kostnadsutviklingen har vært i vind og sol-bransjen. Denne utviklingen fordrer selvsagt at etterspørselen etter hydrogenbiler er såpass høy at bilfabrikantene våger å satse. For at etterspørselen skal være høy nok, må tilbudet på infrastruktursiden være god nok, samt insentiver for den enkelte forbruker. BS For hele rapporten, se: 8

9 OPPDATERING FRA HYNOR HyNor-konferansen 2010 Under ZERO-konferansen ble siste nytt innen hydrogenarbeidet presentert fra Hynor, Daimler og California Fuel Cell Partnership. For de som ønsket et mer dyptgående og teknisk konferanse spesielt rettet mot hydrogen var Hynor-konferansen på Kunnskapsbyen på Kjeller den 24. november et naturlig samlingspunkt. Bjørg Andresen i IFE. Den nye teknologien vil også separere ut ren CO 2 uten aminer. GasPlas presenterte også sin kaldplasmaløsning for å produsere hydrogen og ren svart karbon fra metan. Med svart karbon, altså karbon i fast form, vil ikke bare karbonfangst og lagring bli enkelt, men karbonet kan til og med bli en salgsvare. Hvis vi bruker biogass i framstillingen av hydrogen, og tar var på karbonet, vil det bli mindre CO 2 i atmosfæren jo mer du kjører, sier Per Espen Stoknes i GasPlas og 2012 blir spennende år, hvor GasPlas og IFE sin teknologi ZEG-Power skal prøves ut i pilotanlegg og kommersialiseres. Snart er kanskje forbrenning passé? BENJAMIN MYKLEBUST, sekretær i HyNor. Forskningsdirektør Bjørg Andresen i IFE presenterte spennende teknologi for å produsere elektrisitet og hydrogen fra gass. Oslo bør bli Skandinavias hydrogenhovedstad, sier Hynors leder, Bjørn Simonsen. Og Oslo er på vei: I 2011 kommer 17 nye hydrogenbiler på norske veier, blant dem 10 Mercedes-Benz B-klasse biler, som kan kjøre omtrent 40 mil på 4 kg hydrogen. Disse bilene er et ledd i Daimlers testprogram for hydrogenbiler med brenselsceller (FC), hvor Norge, sammen med Tyskland og USA er testarena. - Daimler er målrettet i utviklingen av nullutslippsbiler, sier Sabine Becker og holder fram at prisene vil gå videre ned, forbruket av hydrogen skal ned, og ytelsene opp, i senere generasjoner. Mye spennende teknologi ble også presentert: avansert reformering av metan (fossil gass, eller biogass) fra IFE med kombinert strøm- og hydrogenproduksjon. Vår teknologi kan produsere hydrogen og elektrisk kraft med en effektivitet på 80 %. Det er revolusjonerende mot dagens gasskraftverk med en virkningsgrad på maksimalt 60 %, sier 9

10 NYTT FRA UTLANDET METAN-BRENSELCELLER LADER OPP MOBI- LEN Et spinoff-selskap fra Michigan Institute of Technology kalt Lilliputian har utviklet en ny type lader som bruker butan som drivstoff. Inni laderen, som er på størrelse med en kortstokk, er det en brenselcelle på størrelse med et 9V batteri, og en liten butantank. Laderen kommer til å få en utsalgspris på rundt 600 kroner, og etter å ha blitt fylt opp vil laderen kunne gi kraft nok til 20 oppladninger av en typisk moderne telefon. Brenselcellen leverer 3 watt, og har 2 USB-innganger, slik at det er fleksibelt hva man lader opp. (http://www.lilliputiansystemsinc.com) BRENSELCELLEBUSS FRA TOYOTA Asiatiske hydrogenbussprodusenter har latt vente på seg, men når Toyota Motor Company, sammen med Hino Motors kaster seg med på leken, kan det tyde på at ting er i ferd med å skje. De har laget en brenselcellebuss som skal gå i trafikk på Haneda flyplass i Tokyo. Bussen ble satt i drift 16. desember. HAWAII HYDROGEN INITIATIVE Ti selskap, inkludert General Motors og The Gas Company, har gått sammen om et prosjekt for å redusere Hawaiis avhengighet av oljeimport (90 %), og gjøre hydrogen infrastruktur tilgjengelig for Oahus 1 million innbyggere innen I praksis vil dette si at man vil bygge mellom 20 og 25 hydrogenstasjoner på strategiske steder rundt omkring på øya. HYDROGENPRODUKSJON FRA ALGER SAM- ME VIRKNINGSGRAD SOM FRA SOLE- LEKTROLYSE OriginOil, som hovedsakelig jobber med biodrivstoff fra alger, kunngjorde nylig at de kan produsere hydrogen fra alger med en virkningsgrad på 12 prosent. Hydrogen Harvester, som OriginOil kaller teknologien produserer også når det ikke er solskinn, da de bruker egetprodusert lys for å fore algene med fotoner. I tillegg må man fore dem med vann og CO2. Man ser for seg at man kan lage nettnøytrale hydrogenproduksjons-fabrikker, hvor man bruker deler av hydrogenet i en brenselcelle for å gi strøm til fabrikken og produksjonen. (www.originoil.com) LONDON HAR FÅTT HYDROGENBUSSER 18. desember ble den første av 8 hydrogenbusser som skal til London i løpet av neste år, satt i drift. Dette vil gjøre bussflåten til den største i Europa. Prosjektet er en del av CHIC(Clean Hydrogen In European Cities), som også HyNor Oslo Buss er en del av. 10

11 Workshop: Renewable Hydrogen - Is there a future?" Tid og sted: 10.mars, NTNU, Trondheim SUSHGEN-programmet (Sustainable Hydrogen Generation) inviterer alle interesserte til workshop om fornybar produksjon av hydrogen. Workshopen går over hele dagen, og vil ha følgende foredragsholdere med foredrag: Steffen Møller-Holst, SINTEF (N), on Socio-political Challenges and Hydrogen Technology Göran Lindbergh, KTH (S) Hydrogen Technology v Batteries for Transportation Applications Hans Jörg Fell, Statoil/Hydrogen Technologies (N), on WE Hydrogen Production/Wind Signe Kjelstrup, NTNU, on the Thermodynamics of Fuel Cells and Water Electrolysis Hilde Venvik, NTNU, on Gas Separation Issues Magnus Rønning, NTNU, on Catalysis for Hydrogen and Hydrogen-related Applications Volodymyr Yartys, IFE (N), on Hydrogen Storage and Metal Hydrides Mogens Mogensen, DTU Risø (DK) on Sustainable hydrocarbon fuels from co-electrolysis of CO 2 and steam Påmelding snarest til: Svein Sunde, HYDROGENKALENDEREN Februar: Medlemsmøte i NHF og utdeling av Hydrogenprisen, NTNU, Trondheim februar: Fuel Cell & Hydrogen Energy, Washington D.C., USA 17. februar: Seminar: forretningsmuligheter i hydrogensamfunnet, Håndtverkeren, Oslo 1. mars: Seminar: Hydrogenbusser luksuriøst miljøtiltak?, Håndtverkeren, Oslo 10. mars: "Renewable Hydrogen - Is there a future?", workshop i Trondheim 15. mars: Næringsmuligheter for hydrogen, Håndtverkeren, Oslo april: Hannover Messe 2011, Hannover, Tyskland mai: Hydrogen + Fuel Cells 2011, Vancouver, Canada mai: ZeroRally 2011 Websider med nyheter om hydrogen:

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Classification: Internal Status: Draft Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Anne Marit Hansen, forretningsutvikler Hydrogen og leder HyNor Oslo Energidagene 16-17.oktober, 2008

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Transnovakonferansen, Handlingsplan 9.mai 2012 2015 Hydrogenrådet Oppnevnt av Olje-

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Hydrogen i Norge frem mot 2040

Hydrogen i Norge frem mot 2040 Hydrogen i Norge frem mot 2040 Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Redigert: forklarende tekst lagt til her og der Et dagsaktuelt spørsmål for AS Norge: Hvordan

Detaljer

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Status? 12 hydrogenbiler i Norge nå Hyundai selger

Detaljer

Toyotas vei inn i fremtiden

Toyotas vei inn i fremtiden Toyotas vei inn i fremtiden Espen Olsen, informasjonssjef, Toyota Norge. Agder Energi-konferansen 27/05/2015. date dato 01/06/2015 - page 2 Toyota Motor Corporation Verdens største bilprodusent i 2014.

Detaljer

HyNo r. Hydrogenveien i Norge

HyNo r. Hydrogenveien i Norge HyNo r Hydrogenveien i Norge Norsk Hydro an early promoter of alternative fuels in transportation Hydrogen/Ammonia fuelled vehicle Rjukan 1933 Source: Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro

Detaljer

Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri

Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri Bjørg Andresen, Daglig Leder ZEG Power AS Øystein Ulleberg, Forskningsleder, Institutt for Energiteknikk

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping"

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU SINTEF-seminar, Radisson Blue Scandinavia Hotel,

Detaljer

Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner

Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner Jon Eriksen Prosjektleder Blue Move Kunnskapsbyen Lillestrøm / OREEC På vei mot utslippsfrie byggeplasser Buskerud Folkets hus Drammen, 21. september 2017 OREEC

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den Truls Norby Hydrogensamfunnet 2222222222222222222222222 Løsningen - eller i hvert fall en del av den Department of Chemistry University of Oslo Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) FERMiO

Detaljer

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Kristian E. Vik, Generalsekretær Non-profit medlemsorganisasjon Ca. 45 medlemmer fra næringsliv, forskning og akademia Norsk Hydrogenforum (NHF) ble

Detaljer

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER SOLAR ENERGY IS GROWING RAPIDLY HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER Øystein Stray Spetalen Investor og Styremedlem i NEL ASA 1 DET FOSSILE DRIVSTOFFMARKEDET ER ENORMT $ 8 MRD PER DAG 2 SOLENERGI VOKSER HURTIG Gigawatt

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN OREEC er en del av Alltidbundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff til sola: Fusjon

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Transnova - Informasjon om nye prosjekter

Transnova - Informasjon om nye prosjekter Transnova - Informasjon om nye prosjekter Fremtidens byer - nettverkssamling Eva Solvi Prosjektkoordinator Transnova Kristiansand 10.12.2010 Innhold Kort om Transnova Status så langt Pågående prosjekter

Detaljer

Vår saksbehandler/telefon Vår ref.: Oslo, Bjørn Simonsen / bs 20.mai Innspill til Klimakur 2020 fra Hydrogenrådet

Vår saksbehandler/telefon Vår ref.: Oslo, Bjørn Simonsen / bs 20.mai Innspill til Klimakur 2020 fra Hydrogenrådet Hydrogenrådet Til: Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Hydrogenrådet St.Hanshaugen Sekretariatsadresse: Kunnskapsbyen Lillestrøm Attn: Bjørn Simonsen Postboks 145 2027 KJELLER Mob: 971 79

Detaljer

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Steffen Møller-Holst Markedsdirektør. Norsk hydrogenforum Styreleder

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør. Norsk hydrogenforum Styreleder Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU Energiseminar LNL/BI, Mot fornybar kraft og

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Hydrogen; produksjon og bruk

Hydrogen; produksjon og bruk Hydrogen; produksjon og bruk Jämtland & Trøndelag som fossilfri energiregion!? Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Markedsdirektør H 2 & BC Seminar 8.mai 2014 Rica Hell Hotell, Stjørdal Teknologi

Detaljer

ENERGIX Batteri. Andreas Bratland

ENERGIX Batteri. Andreas Bratland ENERGIX 2013-2022 Batteri Andreas Bratland ENERGIX skal utvikle ny kunnskap og løsninger for: Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Stig Hvoslef, 26. juni 2014 Hydrogenstrategi 2014-25..og fossilfri bussdrift i Oslo og Akershus Klima-/miljøbuss-seminar Sør-Trøndelag FK AtB Transnova Tema for dette innlegget Hydrogenstrategi for Akershus

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Hydrogen Norske erfaringer

Hydrogen Norske erfaringer Hydrogen Norske erfaringer Trondheim, 8.oktober 2014 Erik Lorentzen Agenda Skal innom følgende temaer: Hva er hydrogen? Hvorfor bruke hydrogen til transport? Noen hovedutfordringer Status i verden Status

Detaljer

Norges neste industrieventyr har begynt. Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt

Norges neste industrieventyr har begynt. Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Norges neste industrieventyr har begynt Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt bjorn.simonsen@nel-asa.com 1 HVA DRIVER DET NYE INDUSTRIEVENTYRET? 1. FORNYBAR ELEKTRISITET ER

Detaljer

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 apr.17 Kun bensindrift Kun dieseldrift Hybrid Ladbar hybrid Helelektrisk Nybilsalget. Markedsandeler etter fremdriftstype

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT!

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! OREEC er en del av Alltid bundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

" Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen?"

 Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen? Hydrogen Council " Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen?" Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCH JU S.Møller-Holst, May

Detaljer

Bærekraftig utvikling av

Bærekraftig utvikling av Bærekraftig utvikling av transportmidler Av Christer Algrøy We're running the most dangerous experiment in history right now, which is to see how much carbon dioxide the atmosphere... can handle before

Detaljer

Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir.

Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir. Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir. Fakta Teknova Etablert i 2008 - kontorer i Sørlandets Teknologipark Grimstad og Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene?

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? IFE Akademiet 25. mars 2014 Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? Kjell Bendiksen IFE Mongstad Bilde: Statoil Hvorfor CO 2 -håndtering (CCS)? CO 2 -utslippene må reduseres drastisk

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Gassteknisk Senter NTNU SINTEF Satsning på gasskraftverk med CO 2 -innfanging

Gassteknisk Senter NTNU SINTEF Satsning på gasskraftverk med CO 2 -innfanging Gassteknisk Senter NTNU SINTEF Satsning på gasskraftverk med CO 2 -innfanging Olav Bolland Professor Institutt for Energi- og prosessteknikk www.ept.ntnu.no Energi og verdiskaping med spesiell vekt på

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Transnovakonferansen 2012

Transnovakonferansen 2012 Transnovakonferansen 2012 - for bærekraftig mobilitet Rica Hell Hotel 9. mai Trond Moengen Innhold Kort om Transnova bakgrunnen Transnova i dag Utfordringer Innhold Kort om Transnova bakgrunnen Transnova

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste?

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste? Miljøvennlig transport Ny teknologi og alternative drivstoffer Samferdselsdepartementes presseseminar 22 mai 2007 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og

Detaljer

Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE

Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE Institutt for Energiteknikk Uavhengig stiftelse, oppstart 1948 600 ansatte Omsetning: MNOK 750 Energiforskningslaboratorium Nukleær Petroleum

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Muligheter og utfordringer SINTEF-SEMINAR Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 10.april 2014 Liv Øvstedal og Steffen Møller-Holst SINTEF Norges komparative fortrinn Visjonære politikere Energi Natur Kompetanse

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Making Green Hydrogen Happen Greenstat skal utvikle og drive hydrogenprosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi Hydrogen som drivstoff til skip Hydrogen

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY

UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY OREEC er en del av Alltid bundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff til sola: Fusjon Hva

Detaljer

Fremtidens energiteknologi

Fremtidens energiteknologi Fremtidens energiteknologi Prototech: et firma i CMR-konsernet CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech AS CMR-konsernet har levert innovative tekniske

Detaljer

ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst

ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst Unik teknologi for høyeffektiv og miljøvennlig energiproduksjon Bjørg Andresen Daglig leder, ZEG Power as ZEG-teknologien (ZEG ) Samtidig produksjon

Detaljer

Biomasse til flytende drivstoff

Biomasse til flytende drivstoff Biomasse til flytende drivstoff Status og utsikter for 2. generasjons produksjon i Norge Ellen Cathrine Rasmussen, Administrerende direktør 1 Xynergo AS Norske Skog og Hydro gjennomført i 2006-2007 en

Detaljer

CO 2 -håndtering har den en fremtid?

CO 2 -håndtering har den en fremtid? ZEG Åpningsseminar IFE 6. mars 2014 CO 2 -håndtering har den en fremtid? Kjell Bendiksen IFE Mongstad Bilde: Statoil Bakgrunn: CO 2 -håndtering i Norge Norge var tidlig ute Offshore CO 2 skatt Sleipner

Detaljer

Hovedpunkter. Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :48 Svartype:

Hovedpunkter. Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :48 Svartype: Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 10:49 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Batterielektriske biler

Batterielektriske biler Hydrogen vs. Elektriske biler Batterielektriske biler Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA 21. januar 2014 Lerchendal gård Teknologi for et bedre samfunn 1 Rekordsalg av elbiler - Dagens Næringsliv

Detaljer

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger 21.september 2009 Camilla Nørbech Transnovas bakgrunn og mål Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene

Detaljer

Bjørn Simonsen. Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt

Bjørn Simonsen. Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Bjørn Simonsen Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Presentasjon holdt under Green Energy Day i Bergen 23. september 2016 Tilpasset hand out inkl. litt forklarende tekst I dag Et reelt alternativ

Detaljer

TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN

TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN Gasskonferansen i Bergen, 26 april 2007 Gro Cederløf, Risavika Gas Centre Disposisjon Utgangspunkt / Etablering / Visjon Hva kan vi tilby? Etablering av Faglig Samarbeid Prosjekter

Detaljer

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Interregkonferanse 20. januar 2014 Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Snakke om. Kort om OREEC/ Kunnskapsbyen Lillestrøm Kobling mlm

Detaljer

Miljøvennlig transport framtidens løsninger er her. Gøril L. Andreassen, Zero Emission Resource Organisation

Miljøvennlig transport framtidens løsninger er her. Gøril L. Andreassen, Zero Emission Resource Organisation Miljøvennlig transport framtidens løsninger er her Gøril L. Andreassen, Zero Emission Resource Organisation Hva skal jeg prate om? Kort om ZERO Overordnet om miljøvennlige transportløsninger Biodrivstoff

Detaljer

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill Eline Skard, ENERGIX-programmet Plan for parallellsesjonen 1440-1455: Introduksjon av ENERGIX og programplanen v/eline Skard 1455-1530: Innspill fra Johan

Detaljer

Gass og dens plass i et mangfoldig energilandskap

Gass og dens plass i et mangfoldig energilandskap Gass og dens plass i et mangfoldig energilandskap Teknologiske muligheter og utfordringer Bjørg Andresen Forskningsdirektør Institutt for energiteknikk Pb 40, NO-2027 Kjeller www.ife.no Innhold: Kort om

Detaljer

CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger

CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger Sammendrag: CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger TØI rapport 1479/2016 Forfatter(e): Inger Beate Hovi og Daniel Ruben Pinchasik Oslo 2016 37 sider Tungtransporten

Detaljer

Uno-X Hydrogen AS - Høringsinnspill til Nasjonal transportplan

Uno-X Hydrogen AS - Høringsinnspill til Nasjonal transportplan Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 29. juni 2016 13:59 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport

Detaljer

ABB May 21, Slide 1

ABB May 21, Slide 1 Gøran Salomonsen, divisjonsdirektør Power Products, ABB, Energiforskningskonferansen, 21. mai 2015 Klimavennlige brytere i strømnettet Kompetanseutvikling Slide 1 «Ikke designet for å frakte passasjerer,

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Disposisjon Energigassene Naturgass LPG Biogass Biopropan Hydrogen Utvikling Disposisjon Energigassene Naturgass

Detaljer

HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS

HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS Åpent seminar 28.04.2014 09:00 15:00 PROGRAM 09:00 HyNor Oslo Buss og erfaringer fra de andre CHIC-prosjektene v/pernille Aga, prosjektleder i HyNor Oslo Buss, Ruter 09:30

Detaljer

Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport. Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen

Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport. Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra

Detaljer

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Biogassbusser i Oslo og Akershus Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skaper

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Framtidens drivstoff Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Måling av avgassutslipp, fusk og usannheter om utslipp i informasjonen fra bilprodusentene - Euro VI, NOx, PM og CO 2 Pensjonistakademiet

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Biogasshybrid busser i Bergen

Biogasshybrid busser i Bergen Biogasshybrid busser i Bergen Demonstrasjonsprosjekter - miljøtiltak i praksis Nelson Rojas Prosjektleder Norsk Gassforum Oslo, 7. November 2013 HOG Energi HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker

Detaljer

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 Økt satsing på energiforskning en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål I Stortingsmelding nr.

Detaljer

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon Einar Wilhelmsen Energix Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

De første elbussene i Oslo og Akershus. Jon Stenslet prosjektleder elektriske busser, Ruter As

De første elbussene i Oslo og Akershus. Jon Stenslet prosjektleder elektriske busser, Ruter As De første elbussene i Oslo og Akershus Jon Stenslet prosjektleder elektriske busser, Ruter As Ruter har to store målsetninger som begge er viktige for miljøet Ta trafikkveksten Fossilfri 2020 Kjernevirksomhet

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

STATUS FOR GASSKRAFTVERK MED CO 2 -HÅNDTERING

STATUS FOR GASSKRAFTVERK MED CO 2 -HÅNDTERING STATUS FOR GASSKRAFTVERK MED -HÅNDTERING Olav Bolland Professor Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF www.ntnu.no/gass/ Norges Energidager Holmenkollen Park Hotel i Oslo Fredag 17. oktober 2003 Arr.: NVE 1

Detaljer