Norges Interne Revisorers Forening inviterer til. Bodø. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø. Risikoerkjennelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Interne Revisorers Forening inviterer til. Bodø. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø. Risikoerkjennelse"

Transkript

1 Norges Interne Revisorers Forening inviterer til Bodø. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Risikoerkjennelse

2 Velkommen til NIRFs årskonferanse Velkommen til NIRFs årskonferanse på Radisson Blu Hotel i Bodø. Vi håper mange tar seg tid til å reise til Bodø for å være tilstede på dette spennende faglige programmet. Verden er full av risiko. Vi som utgjør selskapets kontrollorganer, om det er i compliance-, risiko styrings- eller internrevisjonsfunksjon, har et spesielt ansvar ikke bare å identifisere og rapportere risiko, men også å formidle risikoer på en måte som organisasjonen kan forstå og handle etter. For å sette det på spissen så bør vi ikke få lov å la være å interessere oss for dette temaet! Utover faglige påfyll vil det, tradisjonen tro, bli rikelig anledning til å «nettverke» med nye og gamle venner i hyggelig og spennende omgivelser. Det er disse kontaktene som kan hjelpe oss med råd og synspunkter når det blåser stiv kuling, slik at vi kan gjøre sannhet av foreningens slagord «Fremskritt gjennom deling av kunnskap». Vi ses på 67 grader Nord! Martin Stevens President, Norges Interne Revisorers Forening Med 22. juli-kommisjonen sin rapport av 13. august 2012 som bakteppe har konferanse komiteen i år laget en konferanse med ulike foredragsholdere innenfor temaene risiko, erkjennelse og beredskap. Dette er temaer som går som hånd i hanske. I tillegg krydrer vi med tanker om etikk som alltid er viktig i forhold til det å erkjenne. Konferansekomiteen har valgt å invitere flere foredragsholdere utenfor det tradisjonelle miljøet under den erkjennelse at vi kan lære mye av hvordan andre fagfelt tenker omkring og angriper områder og temaer som vi arbeider med. 2 Saltstraumbrua. Foto: Tore Schöning Olsen/www.nordnorge.com/Bodø Rådhusklokka i Bodø. Foto: Tore Schöning Olsen/www.nordnorge.com/Bodø Nordlys over Landegode. Foto: Kent Even Grundstad/www.nordnorge.com/Bodø

3 Risikoerkjennelse program søndag 26. mai 15:00 15:30 Registrering og kaffe 15:30 16:00 Åpning av konferansen Martin Stevens, President i Norges Interne Revisorers Forening Velkommen til Nord Tor Solbjørg, Revisjonssjef i Helse Nord RHF Tor Solbjørg har vært leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF siden Han har tidligere vært bl.a. internrevisor i Nordlandsbanken, fylkesrevisor i Nordland, rådgiver i NKRF, førstelektor ved Handelshøgskolen i Bodø og partner i Noraudit. Han sitter i dag i NIRFs styre. Han er Statsautorisert revisor og diplomert internrevisor. 16:00 16:45 How to embed a healthy risk culture John Thirlwell, Non-executive Chairman of the Bankside Gallery and a Director of the Institute of Operational Risk, member of advisory committees on risk and regulatory matters at the FSA. Thirlwell is a well-known speaker and writer on risk, regulatory and governance issues, particularly business and operational risk. His book Mastering Operational Risk, co-authored with Tony Blunden, was published by Financial Times Prentice Hall in August Thirlwell was a director at the British Bankers Association where he was heavily involved, on behalf of the banking industry, in discussions with regulators concerning the new Basel Capital Accord and the EU Capital Requirements Directive. 18:00 23:00 Utflukt med guide til Kjerringøy Billedspill på Kjerringøy Gamle Handelssted med påfølgende middag. Møt presis vi må rekke ei ferge! Kjerringøy Gamle Handelssted. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Kjerringøy Gamle Handelssted. Foto: Tore Schöning Olsen/www.nordnorge.com/Bodø 3

4 program mandag 27. mai 08:45 09:00 Innledning ved dagens konferansier Eli Moe-Helgesen, PwC Eli Moe-Helgesen er partner i PwC hvor hun leder rådgivningsenheten Risk Advisory Services, et tjenesteområde som dekker områdene intern revisjon, IT-styring og kontroll, risikostyring, corporate governance og samfunnsansvar. Hun er statsautorisert revisor, og har mer enn 20 års erfaring fra revisjon og rådgivning. 09:00 10:00 Risikoerkjennelse perspektiver fra spesialisthelsetjenesten Lars H. Vorland, Administrerende direktør i Helse Nord RHF 10:00 10:15 Pause Lars Vorland er utdannet lege og har en variert bakgrunn i faget. Han arbeidet ved Folkehelse instituttet som divisjonsdirektør før han begynte stillingen som Administrerende direktør i Helse Nord RHF i Vorland vil bl.a. ta for seg begrepet risikoerkjennelse og relatere det til helsesektoren. Han vil peke på vesentlige risikoer som særpreger helsetjenesten og reflektere rundt håndteringen av disse, og han vil gi eksempler hentet fra hverdagen i vår nordligste helseregion. 10:15 11:15 How to express risk appetite for operational and non-financial risks John Thirlwell Thirlwell will discuss the different ways on how to express the risk appetite for non-financial risks, such as the whole range of operational risks, which would cover using risk and control assessments, loss events, indicators and/or scenarios. 11:15 12:00 A Global Approach on Risk Awareness Olivier Blanc, Head of Internal Audit and responsible for internal audit in France, Western Europe & Africa in Société Générale (SG). He has broad experience from investment banking and risk management. 12:00 13:00 Lunsj Olivier Blanc will give an introduction in how SG use the risk approach in processes (higher standards in risk assessment; risk approach in audit missions, evaluation of the management on their risk awareness,...) and how they manage to create a global organization in SG in developing global tools, processes and standards. 13:00 13:45 Personopplysninger på avveier Knut B. Kaspersen, Kaspersen er utdannet jurist og fagdirektør i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen hos Datatilsynet. Han vil ta for seg de funn og svakheter som er observert under stedlige tilsyn i form av systemkontroller hvor tilsynet gjennomgår dokumentasjon og gjennomføring av tiltak i forbindelse med internkontroll og informasjonssikkerhet knyttet til personvern. 13:45 14:45 Misligheter skjer også i statlig sektor hva gjør Riksrevisjonen Dag Nenningsland, Underdirektør Riksrevisjonen Nennigsland er siviløkonom og arbeider i dag som underdirektør i Riksrevisjonen med misligheter og har korrupsjon som spesialfelt. Han har tidligere arbeidet 11 år i Økokrim med etterforskning, etter retning, analyse og undervisning, to år i Justisdepartementet, bl.a. med økonomisk og organisert kriminalitet. Ledet den norske delegasjonen i Europarådets GRECO (land-evalueringer korrupsjon), deltatt i ekspertgruppe i OECD (korrupsjon). Med utgangspunkt i loven om Riksrevisjonen redegjør han om begrepet og arbeidet rundt mislighets risiko, og tiltak som er iverksatt fra loven om Riksrevisjonen trådte i kraft. Han er tilknyttet NIRFs arbeidsutvalg for «Nettverk misligheter». 4 14:45 15:15 Pause

5 program mandag 27. mai fortsetter 15:15 16:00 Erfaring med gransking og mistanke om misligheter Gunnar Holm Ringen, PWC Ringen er partner i PwCs Granskingsenhet og i Advokatfirmaet PwC og har ti års erfaring fra arbeid mot økonomisk kriminalitet, bl.a. som førstestatsadvokat og leder av ØKOKRIMs verdipapir- og konkursteam. Etter at han i 2008 kom til PwC har han jobbet mye med gransking og rådgivning innen bl.a. anti korrupsjon og avdekking av misligheter, herunder på revisjonsklienter. Han er hvitvaskingsansvarlig i PwC. Han er utdannet jurist, økonom og har Master i Revisjon og Regnskap. Ringen vil gi en oversikt over trussel og risikobilde nasjonalt og internasjonalt med eksempler fra saker, og hvordan man avdekker mistanke om misligheter. 16:00 16:45 Risikobetraktninger fra et tilsyns ståsted Wenche Olsen, Avdelingsdirektør, Flyplass og flysikkerhetsavdelingen i Luftfartstilsynet 16:45 17:00 Pause Olsen er sivilingeniør og har lang operativ erfaring fra prosessindustrien blant annet som fabrikkdirektør ved ulike virksomheter innenfor Yara systemet og sist hos SiC Processing as. Hun har og har hatt ulike styreverv deriblant i NHO, Norges Forskningsråd og NSO (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon). Nasjonale og internasjonale endringer i rammeverk/lovverk legger føringer og premisser for arbeidet til tilsynet. Olsen vil gi et innblikk i hvordan man arbeider med utgangspunkt i compliance, til å drive risikobasert tilsyn herunder kontakt og kommunikasjon med de forskjellige tilsynsobjekt. 17:00 17:45 Risikoforståelse utfordringer knyttet til å etablere god risikoforståelse Dagfinn Buset, Underdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Buset har i dag ansvar for direktoratets nasjonale og internasjonale samarbeid. Tidligere har han hatt ansvaret for NSMs strategiske analyser og objektsikkerhetsarbeid. Før Buset begynte i NSM ledet han sekretariatet for utvalget for sikring av landets kritiske infrastruktur som ga sin utredning, NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst, i april Buset har også arbeidet som rådgiver i Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet, med ansvar for departementets arbeid knyttet til sikring av kritisk infrastruktur og forebyggende sikkerhet. Han er Cand. Mag fra Universitetet i Oslo med fagkombina sjonen statsvitenskap, juss og sosialøkonomi. 17:45 18:30 Risiko, erkjennelse og etikk Henrik Syse Syse har en Master-grad i politisk filosofi fra Boston College (1991) og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo (1997). Han er i dag forsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og første amanuensis II ved Forsvarets Høgskole, samt frilans foredragsholder og forfatter. Han har tidligere bl.a. vært sjefsredaktør i det politiske tidsskriftet Tidens Tegn ( ), medlem av sekretariatet til den regjeringsoppnevnte Verdikommisjonen ( ), post-doc.-stipendiat ved Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo ( ) og leder av eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM) ( ). Han er medredaktør i tidsskriftet Journal of Military Ethics. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om etikk, filosofi, religion og krig og er en mye brukt foredragsholder innen disse temaene. Syse vil med sin bakgrunn dele sine tanker og spørsmål om sammenhengen mellom risiko, erkjennelse og etikk. 19:30 Festmiddag på hotellet med underholdning Kristian Figenschow vil ta oss med på en reise i nordnorsk lynne og virke. Pent antrekk. 5

6 program tirsdag 28. mai 09:00 09:05 Innledning ved dagens konferansier Eli Moe Helgesen, PwC 09:05 10:00 Beredskap i helsesektoren hva kan andre lære om beredskap av helsesektoren? Geir Sverre Braut, Assisterende direktør Statens helsetilsyn 10:00 10:20 Pause og utsjekk Braut er cand. med. fra Universitetet i Oslo og godkjent spesialist i samfunnsmedisin. Han har folkehelseutdanning fra Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) i Göteborg. Han har hatt deltidsstilling som lektor ved NHV og er førstelektor II ved Høgskolen Stord Haugesund. Braut har vært fylkeslege i Rogaland og fungert som fylkeslege i Telemark før han ble konstituert som ass. Helsedirektør. Han har også flere nasjonale og internasjonale verv. Med utgangspunkt i at helsesektor = beredskap på flere områder hvor det kontinuerlig trenes og arbeides med akuttsituasjoner, vil Braut dele sine erfaringer med hva andre kan lære av beredskap i helsesektoren. 10:20 11:15 Risiko i Cyber-domenet trusler og sårbarheter i en digital tidsalder Line Borgund, Deloitte Borgund har mer enn 10 års erfaring innen IT, og halvparten av dette spisset inn mot Informasjonssikkerhet. Hun har også bakgrunn som forsker innen programvaresikkerhet, og har vært datasikkerhetsleder ved FFI. Jobber i dag ved Enterprise Risk Services i Deloitte med hovedfokus på cybersikkerhet. Hun vil tegne et bilde av hackeren endringer i risikobildet, hvordan hackere angriper og utnytter det svakeste leddet, hvordan programfeil utnyttes. Foredraget er bygget rundt eksempler fra virkeligheten og risiko som man utsettes for i det daglige, og de viktigste beskyttelsesmekanismene knyttet til dette. Avanserte og kreative angrep vil også bli omtalt, og hva dette medfører hvis man skal beskytte kritisk infrastruktur eller informasjon som er attraktiv for spionasje. 11:15 12:00 Etikk og ytringsklima Øyvind Kvalnes, Førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI 12:00 12:50 Lunsj Filosofen Øyvind Kvalnes er en erfaren tilrettelegger, foreleser og forsker. I 1998 forsvarte han sin doktorgradsavhandling «Living with Moral Luck». I ti år var han daglig leder for Humanistisk Akademi i Oslo, en liten enhet av filosofiske konsulenter. Han har skrevet tre bøker om praktisk filosofi på arbeidsplassen. I 2005 mottok han Universitetsforlagets faglitterære pris for en av dem, «Se gorillaen! Etikk i arbeid». «En leder er avhengig av å møte konstruktiv kritikk, men hvem tør å utfordre?». Kvalnes vil ta for seg betydningen av å skape et godt ytringsklima, med fokus på hva som kan gjøres for å senke terskelen for å si fra når noe oppleves som feil, samt hvordan organisasjonen kan arbeide med å forvandle ytringsfeighet til ytringsmot. 12:50 13:50 Changes in the COSO Internal Control Framework David Landsittel, Chair of COSO Landsittel spent 34 years with Arthur Andersen and served in many leadership positions in the firm. He serves as a member of the board of directors and chair of the audit committee of Molex Incorporated and has served on other corporate and not-for-profit boards. He is an Executive in Residence at DePaul University. He has also served as Chairman of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Auditing Standards Board. In 1996, he received the John J. McCloy Award for outstanding contributions to auditing in the United States and, in 1997 he was selected by the American Accounting Association Auditing Section to receive its Distinguished Service in Auditing Award. 13:50 14:00 Oppsummering og avslutning ved president Martin Stevens 6

7 Praktisk informasjon Pris Påmelding før 5. april: kr 7.900,- (medlemmer), kr 9.850,- (ikke-medlemmer). Påmelding etter 5. april: kr 8.500,- (medlemmer), kr ,- (ikke-medlemmer). Avgiften inkluderer Deltakelse på konferansen, dokumentasjon, måltider og kaffe i pausene, samt middag og sosialt samvær søndag 26. mai og mandag 27. mai. Hotell Overnatting, enkeltrom søndag tirsdag koster kr 1.250,- pr. natt med frokost ved bestilling før 5. april. Hotellet bestilles av sekretariatet, men den enkelte gjør opp direkte med hotellet ved utsjekk. Påmelding Påmelding skjer på våre hjemmesider: Påmeldingsfrist 1. mai Avmelding Dersom du skulle bli forhindret fra å delta, kan plassen din disponeres av en kollega, men gi beskjed om slik endring. Avmelding må skje skriftlig. Avmelding etter 1. mai fram til en uke før konferansestart belastes med 50% av konferanseavgiften. Senere avmelding enn 7 dager før konferansestart blir belastet full avgift. Dipl.I.R, CIA, CCSA, CGAP, CFSA og CRMA Konferansen gir 14 CPE-poeng. Konferansested Radisson Blu Hotel Bodø, Storgata 2, 8001 Bodø For mer informasjon: og telefon Uvær Saltenfjorden Bodøsjøen. Foto: Bjørn Erik Olsen/www.nordnorge.com/Bodø fremskritt gjennom deling av kunnskap Bodø by sett fra Ramnfloget. Foto: Kjetil Iversen/www.nordnorge.com/Bodø Havørn. Foto: Ole Jørgen Liodden/Naturfokus/www.nordnorge.com/Bodø 7

8 Arrangør: Norges Interne Revisorers Forening NIRF er interesseorga nisa sjonen for alle som arbeider med eller har interesse av fag områdene internrevisjon, governance, risikostyring og kontroll. NIRF gir foreningens medlemmer og fagmiljøet generelt, tilbud om nettverk, informasjon, litteratur, kompe tanseutvikling samt metoder og verktøy innenfor disse fagområdene. Med vel 800 medlemmer er NIRF den største internrevisjons foreningen i Norden. NIRF deler profesjonens grunnleggende prinsipper de etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon med mer enn internrevisorer på verdens basis. Design og produksjon: modul.no Midnattsol mot Lofotveggen. Foto: Roger Johansen/www.nordnorge.com/Bodø

www.iia.no Årskonferansen 2014, 25. 27. mai

www.iia.no Årskonferansen 2014, 25. 27. mai www.iia.no Samfunnsansvar og virksomhetsstyring Norges Interne Revisorers Forening inviterer til Årskonferansen 2014, 25. 27. mai Holmenkollen Park HotelL RICA, OSLO NORGES INTERNE REVISORERES FORENING,

Detaljer

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Norges Interne Revisorers Forening inviterer til.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Norges Interne Revisorers Forening inviterer til. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Norges Interne Revisorers Forening inviterer til «Å flytte fjell» Norges Interne Revisorers Forening årskonferanse 2012 Jeg har

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken Trine S. Grande om internrevisjon Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko Intervju

Detaljer

ÅRSKONFERANSE 2015: Stille farvann?

ÅRSKONFERANSE 2015: Stille farvann? ÅRSKONFERANSE 2015: Stille farvann? Sted: Trondheim, Scandic Nidelven Hotel, Havnegata 1 Tid: Søndag 31. mai - tirsdag 2. juni 2015 Twitter #NIRFth15 og Facebook Hvordan håndtere endringer i risikobildet

Detaljer

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2014, 22. årgang Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? Lean auditing Hvordan sveve på en rosa sky Compliance beste praksis REDAKTØRENS SPALTE

Detaljer

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2005 13. årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk Styrets leder

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang etikk risikostyring

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang etikk risikostyring intern Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang & etikk risikostyring Kjære leser Styrets leder har ordet Vi har bak oss en hektisk høst med mange aktiviteter. Jeg vil her trekke frem noen av høydepunktene. Medlemsmøtet

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko?

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang Shady business Forebygging avdekking håndtering Antikorrupsjon og internrevisor Tale fra tause tall - Benfords lov Varsling

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30-31 oktober 2012

program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30-31 oktober 2012 nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30-31 oktober 2012 program Følg konferansen på Twitter: #offrev12 Temaer Offentlig revisjon felles oppgaver og tfordringer Samhandling Kvalitet i revisjonen

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang INTERNREVISOREN Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang Foreningens nye tidsalder NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk Styrets leder har ordet Kjære lesere Et begivenhetsrikt halvår har vi bak oss. For

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april www.prosjektledelse.org VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere 2012 2

Detaljer

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang internrevisjon i krisetider REDAKTØRENS SPALTE Hovedtema i denne utgaven av Internrevisoren er internrevisjon i krisetider. Vi belyser hvilke spesielle krav

Detaljer

Rotasjon i revisjonsbransjen

Rotasjon i revisjonsbransjen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Rotasjon i revisjonsbransjen Hvordan påvirker firma- og partnerrotasjon revisjonskvalitet og revisors uavhengighet? Av Ingrid Rossnes og Renate Torgersen Veileder:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2009. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2009 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Risikostyring - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Helene - Mari Evjenth og Line Kjærran 20.05.2009, Boaø Abstract The purpose ofthis study

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE REDAKTØRENS SPALTE I dette nummeret av Internrevisoren fortsetter vi den røde tråden fra forrige nummer og viser noe mer av bredden

Detaljer