E6 gjennom Narvik. b o t s f o r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E6 gjennom Narvik. b o t s f o r"

Transkript

1 E6 gjennom Narvik b o t s f o r Idédugnad arrangert av Narvik kommune og Statens vegvesen Region nord i samarbeid med botsfor. Narvik rådhus, november 2004 Dugnadrapport

2

3 Dugnadrapporten er forfattet av botsfor ved: - Ulf Haraldsen, Vestfold fylkeskommune - Einar Lillebye, Statens vegvesen - Eva Preede, Statens vegvesen - Tore Solberg, Statens vegvesen Bakgrunnsnotat: Kapittel 1 tar utgansgpunkt i bakgrunnsnotatet E6 gjennom Narvik- bakgrunn og forutsetninger, forfattet av AT Consult AS ved sivilark. MNAL Eli Gunneriussen Kildene til notatet har vært: - Malmlageret i Narvik. Invitasjon til idékonkuranse (Narvik kommune, febr. 1992) - Byanalyse Narvik. (Asplan VIAK AS, aug. 1995) - Temahefte Veger og gangveger fra Kommunedelplan for Narvikhalvøya. (Narvik kommune, mai 1996) - Formingsrettleder for Trekanten. (CUBUS AS, juli 1999) - Reguleringsplan Trekanten. (AT Consult AS og Brendeløkkens arkitektkontor, 2003) - Trafikkanalyse Trekante. (AT Consult AS, febr. 2004) Opprinnelig layout og noe tekst er endret for å tilpasse dugnadrapporten. Foto/ layout: - Foto utover kapittel 1: Tore Solberg Enkelte foto er manipulert av Einar Lillebye med tillatelse fra fotografen. - Illustrasjoner kapittel. 5: Eva Preede - Layout: Einar Lillebye Rapporten er trykt på hustrykkeriet i Vegdirektoratet med kyndig hjelp av Sindre Håbakk og Bjørn Jacobsen. Forsidebilde viser Narvik torg sett fra Frydenlundbrua botsfor er Statens vegvesens nettverksforum for planlegigng av veger og gater i byer og tettsteder. Forumet er plassert i Vegdirektoratet i Plan- og eiendomsseksjonen på Utbygningsavdelingen. Nærmere informasjon kan hentes via web-siden: Oslo / Tønsberg,

4 Innledning Bakgrunn/ hensikt Deltagere Dugnadrapport E6 gjennom Narvik Idédugnaden er initiert av botsfor, som er Statens vegvesens nettverksforum for planlegigng av veger og gater i byer og tettsteder (by-og tettstedsforum). Dugnaden inngår som en del av nettverkforumets virksomhet for å fremme fagområdet veg - og gateutforming i byer og tettsteder, samt for å gi innspill til nye samarbeidsformer og planprosesser. E6 gjennom Narvik ble valgt som et egnet "case" da det representerte store utfordringer både faglig og mht til politisk og planmessig prosess. Dugnaden har som formål å bidra til: - gode løsninger som ivaretar byens behov samt kommunens og Statens vegvesens anlegg og planer. - godt samarbeidsklima og felles planforståelse mellom Narvik kommune og Statens vegvesen. - gode og kreative planprosesser. - god kobling mellom lokal og nasjonale kompetanse for arbeidsglede og gode løsninger. - Håkon Aasarød sivilarkitekt Fantastic Norway Arkitekter AS (delvis) - Odd G. Andreassen rådgiver Narvik kommune, administrasjon - Rune Arnøy havnesjef Narvik havn - Ola Bettum landskapsarkitekt, professor IN'BY AS/ UMB (Botsfor/ ressursgruppen) - Per Bjerke politiker Narvik kommune, planutvalget - Jon Inge Bruland sivilarkitekt L2 Arkitekter AS (Botsfor/ ressursgruppen) - Ronny Dahl planlegger Narvik kommune, administrasjon - Liv Sissel Eilertsen politiker Narvik kommune, planutvalget - Egil Eilivsen banesjef Ofotbanen Jernbaneverket/ Region Nord - Ørjan Farstad arkitektstudent Arkitekthøgskolen (AHO) - Eli Gunneriussen sivilarkitekt AT Consult AS - Erlend Blakstad Haffner sivilarkitekt Fantastic Norway Arkitekter AS (delvis) - Ulf Haraldsen sivilingeniør Vestfold fylkeskommune (Botsfor/ ressursgruppen) - Lars Haukeland sivilarkitekt, 1.amanuensis LPO AS/ AHO (Botsfor/ ressursgruppen) (delvis) - Hilde Heitmann overingeniør SV, Region Nord, Midt-Hålogaland distriktkontor - Gudmund Hoel sivilarkitekt, reguleringsark. Ålesund kommune (Botsfor/ ressursgruppen) - Stein Johnny Johansen distriktsjef SV, Region Nord, Midt-Hålogaland distriktkontor - Ragnar Krogstad adm.direktør Futurum - Unni Kufaas landskapsarkitekt Narvik kommune, adm - Einar Lillebye sjefarkitekt, leder av Botsfor SV Vegdirektoratet (Botsfor/ prosjektgruppen) - Laila Løkken landskapsarkitekt SV Region Vest (Botsfor/ prosjektgruppen) - Jon Låte prosjektleder Norsk Form (Botsfor/ ressursgruppen) - Sverre Mogstad adm.direktør Narvik næringsforum - Eva Preede landskapsarkitekt SV Region Sør (Botsfor/ prosjektgruppen) - Thomas Reijnow adm.direktør Amfi Kjøpesenter - Gunhild Rosenfeld landskapsarkitekt SV Region Nord, Ressursenheten - Paul Rosenmeyer politiker Narvik kommune, planutvalget - Svein Ivar Sivertsen adm.direktør LKAB, Narvik - Gunnar Skålvold adm.direktør Narvikgården AS - Tore Solberg rådgiver SV Region Sør, (Botsfor/ prosjektgruppen) - Gunnar Stiberg overingeniør SV, Region Nord, Utbygningsstaben - Svein Kåre Strøm senioringeniør SV, Region Nord, Midt-Hålogaland distriktkontor - Ingvar Øvereng seksjonsleder SV, Region Nord, Midt-Hålogaland distriktkontor 4

5 Program Tirsdag 23 november ( ), møteleder: Tore Solberg Sted: bystyresalen i Narvik rådhus Åpning v/ Stein Johnny Johansen, Midt-Hålogaland distriktkontor v/ Per Henrik Mørk, Narvik kommune Hva er botsfor? v/ Einar Lillebye, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt med idédugnaden, oppdragsbeskrivelse, opplegg og gjennomføring, hvorfor Narvik? v/ Tore Solberg, Statens vegvesen Region Sør Planleggingspremisser Gjennomgang av overordnede premisser presentert av et utvalg utbygningsaktører; 15 min innlegg + spørsmål Utfordringer med utgangspunkt i utsendt bakgrunnsnotat (kap 1) v/ Eli Guneriussen, AT-consult AS Narvik kommunes planforutsetninger v/ Ronny Dahl, Narvik kommune Statens vegvesens planforutsetninger v/ Ingvar Øvereng, Statens vegvesen, Midt-Hålogaland distriktkontor Handel i sentrum/ gatehandel versus senterhandel v/ Sverre Mogstad, Narvik næringsforum Hvordan kan kjøpesentrene bidra til økt gateliv? v/ Thomas Reijnow, Amfi Kjøpesenter Onsdag 24 november ( ) Gruppearbeid 3 Utarbeidelse av løsninger for E6 gjennom Narvik med utgangspunkt i definerte temaer (gruppene definerer temaer): Gruppearbeidgjennomgang (6 grupper á 15 min presentasjon) Presentasjon av gruppearbeidene ved gruppeleder Gruppe 1 v/ gruppeleder Gruppe 2 v/ gruppeleder Gruppe 3 v/ gruppeleder Gruppe 4 v/ gruppeleder Gruppe 5 v/ gruppeleder Gruppe 6 v/ gruppeleder Oppsummering/ forslag til oppfølging v/ Tore Solberg, Statens vegvesen Region Sør v/ Einar Lillebye, Statens vegvesen Vegdirektoratet Avslutning v/ Stein Johnny Johansen, Statens vegvesen v/ Per Henrik Mørk, Narvik kommune Gruppearbeid 1 Problemavklaring. Hva er det egentlig problemet vi skal løse? Oppsummering av gruppearbeid v/ Ola Bettum, In'by AS Fra landeveg til gate v/ Ola Bettum, In'by AS Narvik sentrum - sett fra campingvogna v/ Erlend Blakstad Haffner og Håkon Aasarød, Fantastic Norway Arkitekter AS Befaring Narvik-området, buss i samlet tropp v/ Eli Gunneriussen, AT Consult AS Presentasjon av gruppeoppgaver v/ Tore Solberg, Statens vegvesen Region Sør Gruppearbeid 2 Prioritering av planleggingspremisser, diskusjon om og definisjon av planforutsetninger 5

6 Dugnadsrapport E6 gjennom Narvik 6 fig 1: Vedtatt reguleringsplan for Trekanten og ny E6

7 Innholdsfortegnelse Dugnadsrapport E6 gjennom Narvik Innledning... Bakgrunn / hensikt..... Deltagerere... Program... Innholdsfortegnelse E6 gjennom Narvik -bakgrunn og forutsetninger Sammendrag Historie Byen - en kort beskrivelse Kommunikasjoner Planprosess mot ny E Utvikling Visjoner Gruppearbeid 1 - problemavklaring 2.1 Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Befaring Gruppearbeid 2 - prioriteringer og løsninger Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Sammendrag Strategi 1- kort E6-tunnel Strategi 2- lang E6-tunnel Strategi 3- dagens E6... Etterord... s. 4 s. 4 s. 4 s. 5 s. 7 s. 9 s. 9 s. 9 s. 10 s. 11 s. 11 s. 12 s. 14 s. 15 s. 16 s. 16 s. 16 s. 17 s. 17 s. 17 s. 19 s. 21 s. 22 s. 23 s. 24 s. 25 s. 26 s. 27 s. 29 s. 30 s. 32 s. 34 s. 36 7

8 8 fig 2: Utsikt fra AMFI mot syd med smukken

9 1. E6 gjennom Narvik- bakgrunn og forutsetninger Dugnadrapport E6 gjennom Narvik 1.1 Sammendrag Narvik by ble anlagt og bygd opp som omlastningshavn for svensk malmtransport rundt I den grundig planlagte bykjerna, Narvikhalvøya, med brede gater og flotte parker, bor det i dag ca mennesker. Med den store nasjonale stamvegutbyggingen på 1960-tallet ble E6 med tilhørende gjennomgangstrafikk lagt gjennom Narviks promenadegate, Konges gate, kalt gate 1. Omfattende planarbeid gjennom hele 1990-tallet har søkt å finne gode løsninger for en effektiv, trafikksikker og miljørettet trafikkavvikling i Narvik sentrum. Reguleringsplan for Trekanten, vedtatt i 2003, foreslår å lokalisere en E6- trase parallelt med eksisterende jernbanelinje som deler byen i to. Vegprosjektet er ikke prioritert i Statens vegvesens langtidsbudsjett. kvartaler og brede gater som nett for den utbyggingen som skulle skje. Prof. Sverre Pedersens plan fra 1926, som dannet mønstret for byutviklingen fram til i 1970-årene, hadde en mer terrengtilpasset utforming av vegnett og gjennomførte aksedrag med forslag til monumentale bygningsanlegg. Den skrå Diagonalgata bryter det gamle rutenettsmønstret og gir i dag kjøretøyer uten 4-hjulstrekk muligheten til å kjøre opp til de øverste bydelene på Oscarsborg. Torvets monumentale anlegg er resultatet av en landsomfattende arkitektkonkurranse i fig. 4: Veg-og gatenett, Narvik 1899 Malmselskapet LKAB har sammen med NSB, nå Jernbaneverket, har siden byens grunnlegging hatt kontroll over store deler av grunneiendommene på Narvikhalvøya. LKAB har kontinuerlig siden 1950-årene jobbet med forbedringer og rasjonalisering av malmhåndteringen. Selskapet har allerede frigitt tidligere brukte arealer, og i dag foreligger planer, som hvis de blir realisert, innebærer frigivelse av ytterligere store sentrale arealer og bygninger inne Historie fig. 5: Veg-og gatenett, Narvik Fremføring av jernbanen fra malmfeltene i Nord-Sverige til isfri havn ved Ofotfjorden er utgangspunktet for etableringen av Narvik. Det ble anlagt en by som først fikk navnet Victoriahavn, ved enden av Ofotbanen. Indre Ofoten var en del av Nord-Norge som rundt 1890 var ganske tynt befolket, men det strømmet arbeidsfolk til anleggene, og i 1903 hadde den nye byen Narvik allerede 5000 innbyggere. Allerede i oppstartfasen hadde man lokalt store visjoner om Ofotbanens muligheter for transport og transportrelatert virksomhet. Jonas Lie skrev i sin eventyrsamling "Troll" i 1891:"..Ofoten- der hvor nu Victoriahavn og en verdensvei pr. jernbane til Russland bygges.. " Samferdsel og transport er Narviks utgangspunkt. Byen ble anlagt etter stramme planer styrt fra departementshold. Planleggerne brukte en enkel rutenettsplan med små fig 3: Flyfoto av Narvik fig 6: Veg - og gatenett, Narvik 1945, med inntegnet Pedersenplan og BSR. 9

10 Krigshandlinger i 1940 ødela store deler av bygningsmassen i sentrum og ikke minst NSB og LKABs anlegg. Gjenreisningen etter krigen følger infrastrukturen fra planene fra Men i stedet for den gamle 2 etasjers trehusbebyggelsen blir det i søndre del av sentrum oppført bygårder med pusset mur. I henhold til de stramme planene fra "Brente Steders Regulering" ble bebyggelsen anlagt i et to-sidig kvartalsmønster i 3-4 etasjer LKAB Reparasjoner etter krigshandlingene resulterte i ny malmkai og malmlageret DEMAG, et utelager midt i byen som rommet 1mill. tonn jernmalm fullførte LKAB byggingen av nytt malmlager og ny moderne malmkai på Framnesodden. Den gamle DEMAGtomta ble stilt til kommunens disposisjon. Fjellanleggene i Fagernesfjellet Fjellheisen, en gondolbane opp på 600 moh i det bynære Fagernesfjellet, gjorde det mulig allerede på tallet å drive alpinsport så å si i sentrum av byen. Heisanlegget ble etter hvert supplert med skitrekk og stolheis slik at Narvik i dag har utmerket alpinanlegg som er basis i næringslivets masterplan for reiseliv. Samferdsel I etterkrigstiden ble den fergebaserte riksveg 50 ført gjennom Nord- Norge og Narvik, og fergeleiet i Vassvik på nordsiden av byen var i en periode en kjent flaskehals på strekningen. Ny riksveg ble åpnet i 1964 med brubaserte forbindelser mot nord (Rombaksbrua) og sør (Skjomenbrua, bruene i E-fjorden). Fergekaia i Vassvik ble nedlagt i Deler av riksvegens nordre innkjøring ble anlagt som en 4-felts motorveg. ARE-togene ble etablert på slutten av 1990-tallet. Det kjøres godstransport på en ekspressrute gjennom Sverige fra Oslo direkte til Narvik uten stopp. Opplegget har ført til at flere større engroslagre for Nord- Norge er lokalisert til Narvik. Gods fra ARE-togene lastes i stor grad over på trailere. Småflyplassen i Framneslia ble åpnet i 1976 Kommunesammenslåing I 1974 ble Narvik og Ankenes kommuner slått sammen og den nye kommunen ble den geografisk største i regionen. Narvik by er også i dag et transportknutepunkt med ei godt utbygd havn. Det finnes store flate, sjønære områder okkupert av malm transport og utskipning. Selve byen er skjøvet vekk fra sjøen og de flateste arealene. Landskapet er svært kuppert og bratt Byen- en kort beskrivelse Bydelene Jernbanelinja skjærer inn i Narvikhalvøya som ei elv og malmanleggene og jernbaneanleggene vider seg ut i enden av banen som elvas delta. Dette deltaet er bydelen Trekanten, ca 350 dekar anlagt med LKAB's og NSB' plasskrevende transportanlegg. Trekanten strekker seg fra sentrum ned til sjøen og havneanleggene. Store deler av dette sentrale industriområdet ligger på et lavere nivå enn resten av byen og har pga av områdets funksjon vært mer eller mindre avsperret for folk flest frem til i dag. Bydelene Oscarsborg og Frydenlund er anlagt på begge sider av Trekanten og bindes sammen med to bruer, Frydenlundsbrua og Taraldsviksbrua. Sentrumsfunksjonene med offentlig service og handel ligger hovedsakelig på Oscarsborgssida med torvet ca 45 moh. Det vil si at sentrum og torget i Norges nest største havneby (i tonnasje) ikke har kontakt med sjøen og havna. Sentrum Sentrum har frem til i dag bestått av de to forretningsgatene Kongens gate ( gate 1) og Dronningens gate (gate 2) i tillegg til en mindre del av Frydenlundsgata på Frydenlund. Ved etablering av de to kjøpesentrene Steen & Strøm og Amfi har bybildet endret seg dramatisk. (se avsnitt 5). Oscarsborg Ca 4000 innbyggere Boligområder med en barneskole, en videregående skole, høgskolen i Narvik, Alpinanlegget i fjellet og jernbanestasjon. Masterplan for reiseliv innebærer fremtidig utbygging av hotell og camping i øvre del av Oscarsborg. Nytt sykehjem forventes ferdigstilt i Frydenlund ca innb. Boligområder med byens 2 eneste ungdomsskoler, 2 barneskoler, 2 videregående skoler, sykehus og sykehjem Fagernes Ca innb. Bydelen Fagernes ligger ca 4 km sør for Narvik sentrum. Her har alltid vært jernbanestasjon for gods. Togene som skal til kaianleggene i indre Havn må snu her. I de senere år har det pågått utfylling av store arealer og det er nå etablert flere bedrifter på Fagernes. AREtrafikken alene utløser ca 30 trailere pr. døgn i dag. Flyplassen Ankenes 3300 innb. Frydenlund 5700 innb. Teknologibyen Oscarsborg 4000 innb. Fagernes 1000 innb. fig 7: Oversiktskart over Narvik m/ omland med fordeling av innbyggere. Omkringliggende bydeler Ankenes og Håkvik er boligområder sør for byen med til sammen ca 4500 innbyggere. Tettstedet Beisfjord ca. 10 km fra sentrum med ca. 750 innb og Elvegård Skjomen med ca.300 innb. hører også med til med til byens nærområde. Tettstedet Bjerkvik, 35 km nord for Narvik by, er stedet der E6 og E10 møtes. Bjerkvik har ca 1800 innbyggere.

11 1.4 Kommunikasjoner 1.5 Planprosess mot ny E6 E6 E6, stamvegen gjennom Norge, følger i dag Kongens gate (Gate 1) gjennom Narvik sentrum. Kongens gate er den lokale hovedåren for biltrafikk og for fotgjengerstrømmer gjennom byen, den er byens viktigste forretningsgate samtidig som den ivaretar gjennomgangstrafikken. Persontrafikk buss Busstrafikk, lokal og interregional, har terminal ved kjøpesentret Amfi, ca 1,5 km fra jernbanestasjonen ( jernbaneterminal) Ofotbanen Ofotbanen gir en direkte forbindelse fra Narvik via Kiruna til resten av det europeiske jernbanesystemet. Pga de store høydeforskjeller må jernbanetrafikken til havna følge Fagernessporet og videre tilbake langs havnefronten for å betjene kaianleggene i indre havn Offentlig persontransport Jernbaneforbindelse til Sverige fra Narvik stasjon er lokalisert i den nordlig enden av sentrum. - Fagernestunnelen, planlagt , bygd Idéseminar E6 april Resultat: fremtidigtraselangs dagens jernbanetrase. Tunnelløsning i nord. - Idékonkurranse for malmlageret i Narvik Premierte forslag ble ikke brukt i videre planlegging. - Temaplan veger og gangveger (Delplan i kommune planarbeidet) - Kommunedelplanen for Narvikhalvøya (Omfatter Narvik og Fagernes i målestokk 1:10 000) innebærer bl.a. ny E6 -trasé gjennom byen med ny bru til Frydenlund. Målsetting for valg av ny E6 og bruløsning: o Bedre sentrumsmiljø o bedre trafikkfordeling og trafikkavvikling o bedre fremkommelighet for myke rafikkanter. Reguleringsplaner for Trekanten , to planer, 1999 og Gjeldende plan innebærer at Fagernessporet legges i tunnel fra Narvik Stasjon til Fagernes. E6 lokaliseres på jernbanetraséen og går i tunnel i nordre sentrumsdel. Ny Frydenlundsforbindelse skjer over DEMAG-området og tunnel. Se veilederen: Formingsveileder for Trekanten Juli 1999 gir føringer vedr. byutforming. Skipstrafikk Narvik havn har 4 adskilte kaianlegg som kan nås med jernbane (se fig 9, angitt med blå markering): 1. LKAB's lossestasjon for malm. I dag flyttet til det ytterste neset på Narvikhalvøya, Framnesodden. Utskiping skjer i egen malmterminal. 2. LKABs kai 3-4, tilknyttet havnesporet, som i dag betjener transport av olivin fra skip til tog. 3. Narvik indre havn i Kleiva. Persontransport med hurtig båt til Lofoten, terminal i havna. Varetrantransport for kystgods fra hava. 4. Fagerneskaia som kan ta i mot båter med stor tonnasje og har muligheter for oversjøisk varetransport. Godsterminal for jernbanegods. Fly Framneslia flyplass, 1200 m flystripe, kortbaneplass som i dag betjenes av Cato Air med tre daglige avganger. Flyplassen er anlagt på et oppfylt platå på nordsiden av Narvikhalvøya. Evenes flyplass, stamflyplass med innenriks - og chartertrafikk ligger i en kjøreavstand på 85 km vest for Narvik. Jernbane E6 1 Malm 2 4 Bussstasjon 3 Narvik stasjon Gods fig 8: Figur til venstre: Kommunikasjon Samferdsel fig 9: Figur til høyre: Kommunikasjonsknutepunkter og anløp for skipsfart (markert i blått- jmf avsnitt om skipstrafikk 11

12 1.6 Utvikling Fra småby til med paradegate til innendørs handlesentrum Frydenlund Tidligere var Frydenlund sentrum rundt Domuskvartalet og Frydenlundsgata et mindre bydelssentum. Nå huser de tidligere butikklokalene noen spesialforretninger, private kontorer og leiligheter. Offentlige kontoer som lå her tidligere er lokaliseret i sentrum. Post, bank, vinmonopol og en god del andre butikker er flyttet over i kjøpesentrene. Trafikkreduseringen kan avleses på parkeringsplassen kalt Domustaket som i slutten av 1990-årene stort sett var fult belagt med ca 100 personbiler i rushtida, men som i 2004 bare har biler parkert i samme tidsrom. Kjøpesentrene I en avstand av 500 m - akkurat langt nok til å kvie seg for en spasertur, ligger de to nye kjøpesentrene i Narvik. I 1999 åpnet Steen & Strøm det første kjøpesenteret med ca m2 og 550 parkeringsplasser. Det er lokalisert i den nordlige enden av Narvik sentrum, bare ca. 400 m fra Torvet. Kjøpesenter nr. 2 i samme størrelsesorden med 350 parkeringsplasser ble åpnet i 2001, beliggende 100 m fra Torvet. Konsekvensene har vært at m2 butikk- og restaurantareal for en stor del fylles med allerede etablerte forretninger som er flyttet ut av eksisterende sentrale lokaliteter. Vareomsetningen i Narvik by har steget formidabelt og stiger enda. Antall ansatte i varehandelen har økt. Narvik har fått mer preg av regionsenter nå når innkjøpsmulighetene trekker folk til seg fra nord (kommunene i Sør-Troms) og sør (Ballangen / Kjøpsvik). Det kommer også handlende fra Sverige og fra Harstadregionen. De 900 nye parkeringsplassene, som pr. tiden er gratis, øker tiltrekningskraften. Resten av sentrum har nemlig avgiftsparkering. Reetableringer i sentrum de 4 siste årene Tidligere butikklokaler i 1.etasje blir flotte kontorer med adkomst fra gateplan. Tomme kontorlokaler i 2. og 3. etasje bygges om til attraktive leiligheter - og folk flytter inn i bykjernen. I tillegg har det skjedd en forholdsvis stor prosent fortetting med nye boligblokker på ledige tomter i Dronningens gate og på Frydenlund. Som en følge av at eldre og godt voksne mennesker selger husene sine og flytter i leilighet, frigjøres til dels sentrumsnær eneboligbebyggelse som ofte overtas av barnefamilier. Det har de siste 4 årene vært stor omsetning på boligmarkedet. Bare enkelte nybygg av type småhusbebyggelse har vært oppført. En viss etterspørsel etter sentrumsnære eneboligtomter kan enda dekkes 2-3-år. I den nordlige enden av Kongens gate er det skjedd en revitalisering av lokaler på gateplan. Flere butikker er flyttet hit fra den sørlige delen og en del offentlige statlige kontorer er samlet i Sentumsgården. Her er det imidlertid relativt få parkeringsplasser i nærheten. Rådhusplassen Plassen foran rådhuset får våren 2005 endelig ferdigstilt planlagt opprusting - og utforming på fotgjengeres premisser. Fagernes Utfyllinger og lokalisering har gitt en rekke velplanlagte nye tomter for industri- og lageretablering i sentrumsutkant ca. 4 km fra sentrum. Flere av bedriftene har store lagre som skaper en god del lastebiltrafikk. I tillegg har ARE-togene en stadig voksende godsmengde som i dag genererer 30 vogntog i døgnet. fig 10: Flyfoto 2003 med to viktige bygater 12

13 Trafikkbildet i sentrum 2004 Sleggesvingen ( Smukken ) Den nye bydelen på Trekanten ble åpnet i forbindelse med anlegg av Amfi kjøpesenter. Samtidig ble busstasjonen flyttet fra Narvik jernbanestasjon til Trekanten. Siden ny planlagt E6 er ikke er bygd, ble det anlagt en midlertidig avkjørsel fra nåværende E6, Sleggesvingen. Krysset Kongens gate med Sleggesvingen er i dag sterkt trafikkbelastet: Det blir kødannelse og tilbakeblokkering i vegsystemet. Dette har forkommet i forbindelse med julehandelen. Krysset vil få ytterligere belastning ved videre utbygging av Trekanten. Økende trafikkmengde vil uansett mest sannsynlig medføre stadig hyppigere overbelastning av krysset. Lastebiltrafikk Åpning av Lofast - forbindelsen vil knytte Lofoten nærmere opp mot Narvik. Fergefri veg som i tillegg blir ca. 50 km kortere enn dagens veg kan gi økt kontokt Lofoten - Narvik (ARE-toget) ev. Lofoten -Sverige. Fotgjengerne Endring av handlemønsteret i Narvik sentrum. "Vi sto på stand på gamle Kolflaath-hjørnet, men det kom nesten ikke et menneske forbi" Lokalpolitikers referat fra forrige valgkamp viser til at det i det gamle fotgjengerstrøket har skjedd store endringer i gatebildet. Narviks promenade var tidligere det brede fortauet i Kongens gate sør. Det 5-6 m brede gangarealet hadde samme effekt som ei gågate der folk hadde muligheten til å handle og møtes og spasere. Siden det i dag ikke finnes attraktive butikker igjen på denne strekningen, ligger fortauet nå stort sett ganske øde. Det nedlagte postkontoret som var en pilarfunksjon i enden av fotgjenger-sentret, er i dag lokalisert i Steen & Strøm-sentret. Møteplassene i 2004 er innenfor veggene i to kjøpesentrene. Men siden kjøpesentrene ligger som en del av det gamle bysentret, skaper de likevel en god del fotgjengertrafikk. Det finnes gående både mellom de to sentrene og mellom sentrene og de butikkene og offentlige kontorer som nå erlokalisert til den nordlige delen av Kongens gate. Men her har gata tosidige fortau med normal bredde som gir mindre rom for til møteplasser og promenering. Trekanten I NSB's gamle verksteder er det nå etablert bilverksteder med stor publikumstrafikk som kjører over Verkstedbakken med avkjørsel fra E6 i krysset med Sleggesvingen. Gamle utfordringer -løst i reguleringsplan for Trekanten: - Sjøfartsbyen som har ryggen til sjøen - løst ved fotgjenge radkomst over verkstedbakken og småbåthavn i havnebas senget. - Ny adkomst til Frydenlund ved lavtrasé med tunnel. ( Tidligere var det planlagt ny bru) - Ny E6 på jernbane traséen fig 11: (til venstre) Narvik Torv kl 13:30. Kryss Kongens gate E6 med Brugata (Frydenlundsbrua) Steen & Strøm kjøpesenter Fotgjengere fig 12: (til høyre) Narvik Torv kl 13:30. Kryss Kongens gate E6 med Brugata (Frydenlundsbrua) AMFI kjøpexsenyter 13

14 Virkninger av siste års utvikling Positivt - Narvik er blitt et handelssentrum for Ofoten og Sør-Troms - Flere butikker har gitt flere arbeidsplasser og større omsetning. - Møteplasser i kjøpesentret er uavhengig av vær og føre. Innendørs torg gir muligheter for fellesaktiviteter også om vinteren. Her avholdes konkurranser, messer, konserter osv. Det er trygt, varmt og behagelig å dra på handletur inne i et kjøpesenter. - Tilgjengelighet til handel er forbedret for eldre og forflytningshemmede. Rullestol og rullator fungerer innendørs selv om det er holkeføre ute.. - Boliger i sentrum gir liv i sentrum. Som følge av eierskifting blir gammel bygningsmasse pusset opp. - Konsentrert og oversiktlig by med de fleste tjenester i gangavstand. - Unge ferdig utdannete mennesker kommer tilbake til Narvik. Negativt - Man kan ikke spasere i kjøpesentret og aktivitetene er nært tilknyttet det komersielle. - Frydenlund bru har mye og blandet trafikk. - Syklister er ikke tilgodesett i trafikkbildet. - Nordre del av Kongens gate er trafikkbelastet både med bil og fotgjengertrafikk. - Trafikkøkning med tungtrafikk som følge av utvikling av ARE-togene. - Innfyllprosjekter skjer uten helhetlig plan. - Uorganisert fortetting skaper lite fellesarealer, små og få grønne arealer og minimale lekearealer i forretningsstrøk der det nå anlegges boliger. Høy grad av tetthet gir lite uteområder. - Det utøves press på verneverdige bygg med påbygg, til bygg og ombygg. Spesielt gjelder det store balkonger, arker, takterrasser og inngangspartier. - Parkering skjer i gatearealene og bakgårdene. - Det er sannsynlig at beboere vil kreve stor grad av ro i sitt nabolag. Kan dette påvirke og endre sentrumsaktiviteter som restauranter, konsertlokaler, ungdomssteder? Vil naboer til utesteder og forlange kortere åpningstider? 14 - Narvik er fremdeles sjøfartsbyen med ryggen mot sjøen (løsning ligger i reguleringsplan for Trekanten). - Kjøring av barn til skole er et trafikkskapende element som ved bygging av Skistua skole på øvre Oscarsborg har vært avtagende. fig. 13: Kongens gate (E6 sør), med årsdøgnstrafikk på (beregnet ut fra tellinger i 1995) fig 14: Scenario trafikkmengde i ÅDT Visjoner Kortsiktig 2-7 år - LKABs anlegg av nytt transportanlegg tilsier nye utbyggingsarealer i Trekanten. - Gjennomføre utbygging av infrastruktur i Trekanten, bl.a. vegforbindelse mellom DEMAG og Havnegata. - Ny forbindelse til Frydenlund fra DEMAG. - Nye etableringer på Trekanten. Ishall. - Det foreligger forslag om å erstatte lyskrysset i Sleggesvingen med ei rundkjøring. Lengre sikt 8-10 år Øst - vest - transport. Frakting av gods på jernbane og båt mellom Asia og Amerika med omlasting i Narvik vil føre til store etableringer på Fagernes i første omgang. Narvik jernbanestasjon (persontrafikkterminal) flyttet til regulert tomt på Trekanten ved busstasjonen. Langsiktig år - Ny E6 gjennom Narvik sentrum ihht. regulerings plan for Trekanten. - Hålogalandsbrua - konsekvenser. - Nedleggelse av Framneslia flyplass? - Flyplassen - tomtearealer til? (veg til Flyplassen over DEMAG er regulert i Trekantplanen). - Øst - vest - transport. Håkvikleira containerhavn - Tromsbanen?

15 2. Gruppearbeid 1- problemavklaring Dugnadsrapport E6 gjennom Narvik Hva er problemet vi skal løse for Narvik og E6? Det deles i seks homogene grupper: Gruppe 1: - Ola Bettum, Botsfor - Jon Inge Bruland, Botsfor - Ulf Haraldsen, Botsfor - Lars Haukeland, Botsfor - Gudmund Hoel, Botsfor - Erlend Blakstad Haffner, gjest - Håkon Aasarød, gjest Gruppe 2: - Ørjan Farstad, gjest - Laila Løkken, Botsfor - Jon Låte, Botsfor - Eva Preede, Botsfor Gruppe 3: - Rune Arnøy, Narvik havn - Tor Brækkan, Jernbaneverket - Ronny Dahl, Narvik kommune - Per Bjerke, Narvik kommune / planutvalget Gruppe 4: - Svein Ivar Sivertsen, adm dir LKAB - Liv Sissel Eilertsen, Narvik kommune / planutvalget - Ragnar Krogstad, adm dir Futurum - Eli Gunneriussen, planlegger AT Consult AS Gruppe 5: - Sverre Mogstad, adm dir Narvik næringsforum - Thomas Reijnow, adm dir Amfi AS - Paul Rosenmeyer, Narvik kommune / planutvalget - Gunnar Skålvold, adm dir Narvikgården AS - Unni Kufaas, Narvik kommune Gruppe 6: - Hilde Heitmann; Statens vegvesen Region Nord - Stein J. Johansen, Statens vegvesen Region Nord - Gunhild Rosenfeld, Statens vegvesen Region Nord - Gunnar Stiberg. Statens vegvesen Region Nord - Svein Kåre Strøm, Statens vegvesen Region Nord - Ingvar Øvereng, Statens vegvesen Region Nord 15

16 2.1 Gruppe 1 BOTSFOR / utenfor Statens vegvesen - Ola Bettum - Jon Inge Bruland - Ulf Haraldsen - Lars Haukeland - Gudmund Hoel - Erlend Blakstad Haffner - Håkon Aasarød Hva er problemet vi skal løse for Narvik og E6? - Mangler en klar "Trekantvisjon" - Usikkerhet om nytte av vedtatt infrastruktur (400 mill kr) - For mye trafikk i gate 1 (Kongens gate) - Kommune har ikke noe strategi mht byplangrep - Vedtatte plan undergraver eksisterende sentrum (rutebilstasjon + byutvikling) 2.2 Gruppe Gruppe 3 BOTSFOR / utenfor- innenfor Statens vegvesen - Ørjan Farstad - Laila Løkken - Jon Låte - Eva Preede Hva er problemet vi skal løse for Narvik og E6? - Hva er realiteten og rekkefølgen i planene? - Narvik vil ha ny infrastruktur for trafikken til sentrum og for gjennomgangstrafikken - Etablere en felles visjon for en framtidig utvikling av byens sentrumsområde - E6- en gate gjennom sentrum eller en veg på siden? - Hvordan bygge broer over barrierer i sentrum? - Hvorfor bygge omkjøringsveg når kun 5 % av trafikken skal igjennom? - Hvordan integrere trekanten og sjøfronten i sentrum - Tre trinn: - mulig å redusere transportbehovet - mulighet for å optimalisere dagens gatenett - nybygging Narvik kommune/ interesseorganisasjoner/ bedrifter i Narvik - Rune Arnøy - Tor Brækkan - Ronny Dahl - Per Bjerke Hva er problemet vi skal løse for Narvik og E6? - Forbindelsen med resten av byen (nivåforskjellen) - Felles trase under Frydenlund bru. - Sjømannskirka - Myke trafikanter - Fjellkvalitet (tunnel) fig 15, fra venstre: Ulf Haraldsen (delvis skjult), Håkon Aasarød, Erlend Blakstad Haffner, Lars Haukeland, Ola Bettum, Gudmund Hoel fig 16, fra venstre: Eva Preede, Jon Låte, Laila Løkken,, Ørjan Farstad 16

17 2.4 Gruppe Gruppe Gruppe 6 Narvik kommune/ interesseorganisasjoner/ bedrifter i Narvik - Liv Sissel Eilertsen - Svein Ivar Sivertsen - Ditlev Hansen - Ragnar Krogstad - Eli Gunneriussen Hva er problemet vi skal løse for Narvik og E6? - Hensynet til miljøet er ikke ivaretatt i Gate 1 (Kongens gate). - SUS= støy, ulykker, støv - Vi mangler møteplass(er) i sentrum. (myk, uformell, offentlig, hyggelig) Narvik kommune/ interesseorganisasjoner/ bedrifter i Narvik - Sverre Mogstad - Thomas Reijnow - Paul Rosenmeyer - Gunnar Skålvold - Unni Kufaas Hva er problemet vi skal løse for Narvik og E6? - Hvordan ballansere to ønskede utviklingstrekk: - aktivt sentrum for mennesker - transportbyen - Hvilken løsning gir størst mulighet til å lykkes mht finansiering. Statens vegvesen region Nord - Hilde Heitmann - Stein Johnny Johansen - Gunhild Rosenfeld - Gunnar Stiberg - Ingvar Øvereng - Svein Kåre Strøm Hva er problemet vi skal løse for Narvik og E6? - Finne et funksjonelt og fremtidsrettet samspill mellom trafikantgrupper, transportbehov og byens identitet i et trygt lokalsamfunn. - Løse konflikten mellom en effektiv transportåre og "bygate". - Viktige momenter: - fremkommelighet - atkomst - trafikksikkerhet - miljø - estetikk fig 17, fra venstre: Eli Gunneriussen, Liv Sissel Eilertsen, Svein Ivar Sivertsen, Ragnar Krogstad fig 18: fra venstre: Unni Kufaas, Paul Rosenmeyer, Gunnar Skålvold, Thomas Reijnow, Sverre Mogstad fig 19: fra venstre: Stein Johnny Johansen, Gunnar Stiberg, Ingvar Øvereng, Hilde Heitmann og Svein Kåre Strøm 17

18 18 fig 20: Amfi kjøpesenter sett fra Frydenlundbrua

19 3.Befaring Dugnadrapport E6 gjennom Narvik fig 21: fra venstre: Ulf Haraldsen, Thomas Reijnow fig 22: fra venstre: Eva Preede, Erlend Blakstad Haffner, Odd G Andreassen, Ulf Haraldsen fig 23: E6 - Kongens gate, kl en novemberdag 19

20 20 fig 24: Narvik bussterminal

Narvik by. En introduksjon. Etablering Byvekst Utfordringer

Narvik by. En introduksjon. Etablering Byvekst Utfordringer Narvik by En introduksjon Etablering Byvekst Utfordringer Etablering 1880-1903 Byvekst 1903-1940, 1945-2011 Landskapet og byrommet Dagens situasjon 2010-2011 Utfordringene 2011-2 Narvik i Ofoten 3 Påstand:

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Notat Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by 19. mai 2009 2 Framtidig vegsystem i Kongsvinger by Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt i

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Fillan Mobilitetsvurderinger

Fillan Mobilitetsvurderinger 2016 Fillan Mobilitetsvurderinger Riersen Kai Arne ÅF Reinertsen med Pir II 01.12.2016 Innledning Pir II med ÅF Reinertsen på mobilitet, trafikk og transport har fått i oppdrag å gjennomføre en tettstedsanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER KORE GANGLINJER FOR OMSIGNING NÆRHE IL HOVEDVEINE BYLIV PÅ BAKKEPLAN NORD FOR LYSAKERELVA Akseptert avstand

Detaljer

Tempeområdet. Tempeområdet. Ulike løsningsprinsipp på infrastruktur. 8 november Side 1

Tempeområdet. Tempeområdet. Ulike løsningsprinsipp på infrastruktur. 8 november Side 1 Tempeområdet Ulike løsningsprinsipp på infrastruktur 8 november 2013 Side 1 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 3 3. DESIGN PREMISSER 4 Høytrafikkerte gater Kollektivringen Tanker rundt arealutvikling Nettverk

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Forslag til kommunedelplan E6 Sjømannskirka Ornes

Forslag til kommunedelplan E6 Sjømannskirka Ornes Forslag til kommunedelplan E6 Sjømannskirka Ornes Bakgrunn Narvik sentrum er sterkt trafikkbelastet, mange ulykker, støv, støy og høyt innslag av tungtransport. Bilbruken øker. Mye tungtransport. Alternativ

Detaljer

Teknisk notat. G 16 Vegnett Holmestrand. Jernbaneverket Infrastruktur Utbygging v/ Stine I. Undrum

Teknisk notat. G 16 Vegnett Holmestrand. Jernbaneverket Infrastruktur Utbygging v/ Stine I. Undrum Teknisk notat Emne G 16 Vegnett Holmestrand Til Jernbaneverket Infrastruktur Utbygging v/ Stine I. Undrum FORELØPIG!!! Ref Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand Nykirke, Parsell 5 Utarbeidelse av detaljplan

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Informasjonsmøte Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum

Informasjonsmøte Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum Informasjonsmøte 25.08.2016 Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum Møteplan 1.Prosjektets status pr. 25. august 2016 2.Utredning og anbefaling av løsning for ny fv. 900 3.Videre planarbeid og framdrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Prinsipper for god planlegging

Prinsipper for god planlegging Prinsipper for god planlegging Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken Grunnkurs i sykkelplanlegging 6. september 2016 Terje Giæver Utgangspunkt Planlegging omfatter mange profesjoner, men

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk

Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk Arendal anno 1528 Arendal har historie tilbake til 1500-tallet. Bebyggelsen ble etablert på 7 holmer der Nidelva møter Galtesund. De gode havneforholdene ga

Detaljer

Sammenhengende sti- og løypenett i Narvik. Åpnet møte 2. juni 2015 Ragnhild Sandøy, Ofoten friluftsråd

Sammenhengende sti- og løypenett i Narvik. Åpnet møte 2. juni 2015 Ragnhild Sandøy, Ofoten friluftsråd Sammenhengende sti- og løypenett i Narvik Åpnet møte 2. juni 2015 Ragnhild Sandøy, Ofoten friluftsråd Agenda Velkommen Randi Melgård Om planen Ragnhild Sandøy Klassiske ruter i Narvik Bjørn Forselv Panel:

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget.

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201622846/7 Emnekode: ESARK 0183 Saksbeh.: ROKN Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.10.2016

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger Møte i med regionalt planforum 08-11-2012 Bilder og oversiktskart Hadseløya Stokmarknes Planavgrensning Foreløpig kartskisse Noen bilder

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST 17.01.12 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Joa Næringsområde Notat adkomst Oppdragsnummer: 1595 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 17. januar 2012

Detaljer

Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN

Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY Runar Henanger, Norconsult AS Sykkelbynettverket Oslo 21.10 2016 PLAN URBAN AS By- og tettstedsutvikling Bærekraftig mobilitet Ny tid Nye løsninger Visjonær

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Veg og gateutforming, trafikkflyt

Veg og gateutforming, trafikkflyt Veg og gateutforming, trafikkflyt Bruk av gater og gang-og sykkelveier Vegnettet vist ved svært viktige veier i rødt, viktige veier i blått, og andre relevante veier i grønt. Hovedveiene er Sentrumsvegen,

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Gudbrandsdalsvegen En av gangvegene Randi Sira - Statens vegvesen Industrigata Område Trans Nord Lillehammer Områdets utstrekning.

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTLØSNINGER. Til: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS. Fra: Kjetil Tepstad. Kopi til: BAKGRUNN

NOTAT SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTLØSNINGER. Til: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS. Fra: Kjetil Tepstad. Kopi til: BAKGRUNN NOTAT K O M P A S 5345 notat adkomstalternativer.doc Side 1 (6) Vår ref.: 5345 / Bergen, 2006-02-02 Til: Fra: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS Kjetil Tepstad Kopi til: SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Metodikk og verktøy for byutvikling

Metodikk og verktøy for byutvikling Metodikk og verktøy for byutvikling Knut J. Kaspersen, arkitekt Byplan, Bodø kommune Brønnøysund 27. mars 2014 Planer er vårt verktøy Hvordan bruker vi planverktøyet for målrettet byutvikling i Bodø? Kommuneplanens

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien En av Oslos travleste gater Planområde Lengde ca 1000 m ÅDT ca 8000 Trikk på hele strekningen Oslos (og Norges?) tettest befolkede område Hva er Bogstadveien Gata

Detaljer

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse.

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse. TRAFIKK- OG STØYANALYSE ÅSSIDEN SENTERET DRAMMEN, FEBRUAR 2004 TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3 3 Beskrivelse av tiltaket...3 4 Beregningsgrunnlag...4

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer