rødekors_norsk_ :44 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1"

Transkript

1 rødekors_norsk_ :44 Side 1 Årsrapport 2003

2 rødekors_norsk_ :44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Årsrapport 2003 Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. Årsrapporten 2003 er utarbeidet av Avdelingen for kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Therese Koppang Grafisk utforming FORTRESS reklamebyrå as Trykk Stens Trykkeri AS Forsidefoto Kent-Remi Jacobsen Foto Morten Tønnessen-Krokan Grethe Østern Kent-Remi Jacobsen Olav A. Saltbones Sveinung Uddu Ystad Erle Kyllingmark IFRC/Chris Black Kjell-Olav Hovde Vladimir Nemkov ICRC/Francois De Sury Lars Nehru Sand Utgitt 2004 Opplag Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemsskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. 2 Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i 1965

3 rødekors_norsk_ :44 Side 3 Styrken til å handle I frivillig innsats finner vi en viktig energi og kraft i det norske samfunnet. Det finnes så mange oppgaver som ikke uten videre lar seg løse av markedet på den ene siden eller velferdsstaten på den andre siden. Dette er oppgaver som må løses av mennesker som gir av sin tid og engasjement og der motivasjon er ønsket om å bety noe for mennesker som trenger hjelp og omtanke fra et medmenneske. 2. juledag ble den historiske byen Bam i Iran rammet av et kraftig jordskjelv mennesker døde, og mennesker mistet hjemmet sitt i en av de verste naturkatastrofer verden har sett i nyere tid. På den andre siden av verden ble Norges Røde Kors beredskapsevne satt på prøve. I løpet av de to første, prekære døgnene fikk vi av gårde fly med nødhjelp. Et par dager senere sto det norske feltsykehuset klart til å ta i mot de første pasientene, bemannet med dyktige personell som forlot julefeiringen for å stille opp for andre i nød. Humanitær hjelp skal nå alle som trenger det, og selv i krig og konflikt må partene bestrebe seg på å ivareta et humanitært rom der hjelpen kan nå fram. I slike situasjoner legger Røde Kors vekt på å kjenne verken venn eller fiende, bare ofre og sårbare mennesker som trenger hjelp. Når militære ressurser blir brukt til humanitære oppgaver risikerer vi å svekke selve ideen med nøytral, upartisk og uavhengig humanitær innsats. Dette minner Røde Kors bevegelsen om i sin kontakt med politiske og militære myndigheter. Når Røde Kors informerer om at det finnes regler i krig, så er ikke det bare en oppgave vi har tatt, det er også en oppgave vi har fått av verdenssamfunnet. Gjennom Geneve-konvensjonene har 191 land gitt Røde Kors i oppgave å arbeide for at internasjonal humanitær rett blir respektert og etterlevd. Inn i 2004 skal vi sette oss modige mål om å få flere frivillige og flere støttemedlemmer. Vi setter oss mål om å bidra med et mangfold av humanitære aktiviteter som gjør en forskjell i utsatte og sårbare menneskers liv. Vi setter oss mål om å spre humanitære budskap som påvirker holdninger og verdier i samfunnet. Og vi setter oss mål om å drive en effektiv organisasjon som gjør det mulig å lykkes med dette. Med lokalforeninger i nesten hver eneste kommune og med søsterforeninger i 181 land står vi rustet til å ta fatt på kjente og nye oppgaver, i Norge og internasjonalt. Med det samme verdigrunnlaget skal vi avdekke, hindre og lindre nød hjemme og ute. Et av Røde Kors bevegelsens prinsipper er universialitet. Det treffer presist den tiden vi lever i. Hilsen Innhold Viktige begivenheter i Røde Kors-året 4 Norge Når sekundene teller Redning og beredskap 6 Omsorg fra menneske til menneske Omsorg 8 Retten til en barndom Barn 10 Inkludering og respekt Trygghet og toleranse 12 Handlinger som setter spor Ung 14 Utland Overalt for alle Nødhjelp og utvikling 16 Krig har også regler Internasjonal humanitær rett 20 Økonomisk uavhengighet Inntekt 22 Årsberetning 24 Årsregnskap 28 Organisasjonen 39 3 Thorvald Stoltenberg Jonas Gahr Støre

4 rødekors_norsk_ :44 Side 4 Viktige begivenheter i Røde Januar Februar Mars Sultkrise i Etiopia Nærmere 14 millioner mennesker er truet av sult. Norges første redningsdykkere På 8 minutters varsel skal de frivillige redningsdykkerne i Sogn og Fjordane Hjelpekorps være klare til innsats. Hjelp til Iraks sivilbefolkning Norges Røde Kors samler inn penger til sivilbefolkningen i Irak. Desember Juli Juli Desember August August September 4 Nødhjelp til Liberia Mat og nødhjelp deles ut til flyktninger som har rømt fra krigshandlingene i Liberia. Omsorg fra menneske til menneske Over mennesker melder seg som frivillig eller medlem etter årets Momarkedet-aksjon. Vil hindre barneulykker Forebygging og kunnskap om førstehjelp for barn er tema for hjelpekorpsenes høstinnsats.

5 rødekors_norsk_ :45 Side 5 årsrapport Årsrapport Norge/Trygghet Røde Kors-året og toleranse 2003 Kors-året April Mai Juni Informasjonssentralen fyller 50 år Det feires at det er 50 år siden Informasjonssentralen på Golsfjellet ble tatt i bruk. Er det lov til å drepe sivile? «Det finnes regler i krig» var tema for årets markering av Røde Kors-dagen, 8. mai. Dronningen feiret Barnehjelpen Dronning Sonja var hedersgjest da Asker Røde Kors Barnehjelp feiret sitt 50-årsjubileum. Oktober Desember Oktober November Desember November Desember Desember Brettet seg til Bodø Røde Kors Hjelpekorps brettet melkekartongene de brukte under påskeberedskapen og vant kroner fra Norsk Returkartong. Blånissepris til Røde Kors «Ferie for alle», her ved prosjektleder Edel Rødsjø og generalsekretær Jonas Gahr Støre i Norges Røde Kors ble tildelt NRKs Blånissepris Jordskjelv i Bam, Iran 2. juledag gikk katastrofealarmen. Den historiske byen Bam i Iran var rammet av jordskjelv. 5

6 rødekors_norsk_ :45 Side 6 Årsrapport 2003 Norge/Redning og beredskap Frivillige i beredskap Når sekundene teller, står Norges Røde Kors Hjelpekorps klare for å lindre smerte og redde liv. Norges Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og nødsituasjoner. I vårt beredskapsarbeid innenlands er de frivillige organisasjonens viktigste ressurs. Førstehjelp for barn Hvert år må mer enn barn få legebehandling på grunn av skader. I løpet av 2003 var forebygging av ulykker og førstehjelp for barn i Hjelpekorpsets fokus. Erfaringer har vist oss at barn er gode hjelpere, i akebakken Korketrekker n i Oslo har eksempelvis Hjelpekorpset flere ganger opplevd at barn nede i 8-10-års alderen er til stede og ordner opp på skadestedet. De stopper andre fra å ake i skadestedet, de bruker egne klær for å varme den som har skadet seg og de varsler så det kommer hjelp. Røde Kors har laget et eget opplegg for å lære barn førstehjelp. Gjennom enkle oppgaver og øvelser læres barna hva de selv kan gjøre med de små ulykkene, som brannsår og myggestikk, og hvordan de kan varsle om hjelp når det skjer noe alvorlig. Dette aktivitetsheftet er også sendt til en del skoler. Førstehjelpsdagen 2003 ble brukt til å dele ut dette heftet og demonstrere førstehjelp på liten og stor. Røde Kors bidro også til å lage kurset Førstehjelp for deg som har omsorg for barn. Markerte femti års-jubileum Mimring og fortellinger om redningsaksjoner var i fokus da Norges Røde Kors Informasjonssentral på Golsfjellet markerte 50 år på Golsfjellet påsken President Thorvald Stoltenberg gratulerte på vegne av hele organisasjonen og skrøt av hjelpekorpsenes innsats i fjellet. Denne påsken var også en av de roligste for hjelpekorpsene gjennom tidene. Totalt 25 leteog redningsaksjoner hvorav 17 i fjellet, ble gjennomført. Året før var tallet 34. Påsken 2003 var Røde Kors-mannskaper på vakt på cirka 200 vakthytter i fjellet og hadde til behandling 789 personer for forskjellige typer skader. De fleste skadene var brudd og forstuvninger. Nye hjelpemidler Hjelpekorpsene i Norge har i løpet av 2003 tatt i bruk varslingssystemet UMS som bruker sms og talemeldinger på mobiltelefon for å styrke beredskapsarbeidet. Der en før måtte ringe rundt til hver enkelt blir mannskapene i dag varslet via sms om aksjoner. Dette gjør at korpsene reagerer raskere og er tidligere på stedet. Samtidig vil den som leder aksjonen på en effektiv måte kunne kalle inn flere mannskaper etter behov. I løpet av 2003 ble det åpnet for at de frivillige redningsstyrkene kan delta i ledelsen til de lokale redningssentralene (LRS). LRS planlegger og koordinerer beredskap og innsats ved større aksjoner og har tideligere bestått av blant annet politi, brannvesen og helsevesen. Det er en enorm anerkjennelse av de frivilliges innsats og kompetanse når disse nå er representert i disse sentralene. Satsing på hjertestartere mennesker får hjertestans hvert år, hvert minutt etter hjertestart minker muligheten til overlevelse med ti prosent, derfor er mer enn 60 av våre ambulanser i frivillig tjeneste blitt utstyrt med hjertestarter frivillige mannskaper i hjelpekorpsene har fått opplæring i bruk av hjertestarter, og dessuten er 100 instruktører blitt utdannet og vil sørge for opplæring og trening for mannskapene. Norges Røde Kors mottar rapporter om bruk av hjertestarterne, som videresendes det nasjonale registret for hjertestans utenfor sykehus. Lokale ledd får støtte fra Norges Røde Kors til innkjøp av hjertestarter for hjelpekorpsenes ambulanser. 6 Hjelpekorps i utvikling I 2003 ble det dannet to hjelpekorps, nemlig Skorrovass og Tresfjord. Dermed består Norges Røde Kors Hjelpekorps av 323 hjelpekorps. I 2003 ble det vervet over nye korpsmedlemmer.

7 rødekors_norsk_ :45 Side 6 Årsrapport 2003 Norge/Redning og beredskap Frivillige i beredskap Når sekundene teller, står Norges Røde Kors Hjelpekorps klare for å lindre smerte og redde liv. Norges Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og nødsituasjoner. I vårt beredskapsarbeid innenlands er de frivillige organisasjonens viktigste ressurs. Førstehjelp for barn Hvert år må mer enn barn få legebehandling på grunn av skader. I løpet av 2003 var forebygging av ulykker og førstehjelp for barn i Hjelpekorpsets fokus. Erfaringer har vist oss at barn er gode hjelpere, i akebakken Korketrekker n i Oslo har eksempelvis Hjelpekorpset flere ganger opplevd at barn nede i 8-10-års alderen er til stede og ordner opp på skadestedet. De stopper andre fra å ake i skadestedet, de bruker egne klær for å varme den som har skadet seg og de varsler så det kommer hjelp. Røde Kors har laget et eget opplegg for å lære barn førstehjelp. Gjennom enkle oppgaver og øvelser læres barna hva de selv kan gjøre med de små ulykkene, som brannsår og myggestikk, og hvordan de kan varsle om hjelp når det skjer noe alvorlig. Dette aktivitetsheftet er også sendt til en del skoler. Førstehjelpsdagen 2003 ble brukt til å dele ut dette heftet og demonstrere førstehjelp på liten og stor. Røde Kors bidro også til å lage kurset Førstehjelp for deg som har omsorg for barn. Markerte femti års-jubileum Mimring og fortellinger om redningsaksjoner var i fokus da Norges Røde Kors Informasjonssentral på Golsfjellet markerte 50 år på Golsfjellet påsken President Thorvald Stoltenberg gratulerte på vegne av hele organisasjonen og skrøt av hjelpekorpsenes innsats i fjellet. Denne påsken var også en av de roligste for hjelpekorpsene gjennom tidene. Totalt 25 leteog redningsaksjoner hvorav 17 i fjellet, ble gjennomført. Året før var tallet 34. Påsken 2003 var Røde Kors-mannskaper på vakt på cirka 200 vakthytter i fjellet og hadde til behandling 789 personer for forskjellige typer skader. De fleste skadene var brudd og forstuvninger. Nye hjelpemidler Hjelpekorpsene i Norge har i løpet av 2003 tatt i bruk varslingssystemet UMS som bruker sms og talemeldinger på mobiltelefon for å styrke beredskapsarbeidet. Der en før måtte ringe rundt til hver enkelt blir mannskapene i dag varslet via sms om aksjoner. Dette gjør at korpsene reagerer raskere og er tidligere på stedet. Samtidig vil den som leder aksjonen på en effektiv måte kunne kalle inn flere mannskaper etter behov. I løpet av 2003 ble det åpnet for at de frivillige redningsstyrkene kan delta i ledelsen til de lokale redningssentralene (LRS). LRS planlegger og koordinerer beredskap og innsats ved større aksjoner og har tideligere bestått av blant annet politi, brannvesen og helsevesen. Det er en enorm anerkjennelse av de frivilliges innsats og kompetanse når disse nå er representert i disse sentralene. Satsing på hjertestartere mennesker får hjertestans hvert år, hvert minutt etter hjertestart minker muligheten til overlevelse med ti prosent, derfor er mer enn 60 av våre ambulanser i frivillig tjeneste blitt utstyrt med hjertestarter frivillige mannskaper i hjelpekorpsene har fått opplæring i bruk av hjertestarter, og dessuten er 100 instruktører blitt utdannet og vil sørge for opplæring og trening for mannskapene. Norges Røde Kors mottar rapporter om bruk av hjertestarterne, som videresendes det nasjonale registret for hjertestans utenfor sykehus. Lokale ledd får støtte fra Norges Røde Kors til innkjøp av hjertestarter for hjelpekorpsenes ambulanser. 6 Hjelpekorps i utvikling I 2003 ble det dannet to hjelpekorps, nemlig Skorrovass og Tresfjord. Dermed består Norges Røde Kors Hjelpekorps av 323 hjelpekorps. I 2003 ble det vervet over nye korpsmedlemmer.

8 rødekors_norsk_ :45 Side 7 7

9 rødekors_norsk_ :45 Side 8 8

10 rødekors_norsk_ :45 Side 9 Årsrapport 2003 Norge/Omsorg Omsorg fra menneske til menneske Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors frivillige gjør en innsats for å bekjempe ensomheten og gi omsorg fra menneske til menneske. «Norges Røde Kors skal ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatrisk behandling eller soning i fengsel». Omsorgsfullt tivoli nordmenn er ensomme. Så mange som sier de mangler noen å dele hverdagens gleder og sorger med. Lørdag 23. august gikk Momarked-showet 2003 av stabelen fra scenen på Mysen. «Omsorg fra menneske til menneske» var Røde Kors-merkesaken, og mennesker ringte for å melde seg som frivillig eller medlem. Konferansierene Elisabeth Andreassen og Ole Jørgen Grønlund loste publikum gjennom kvelden i beste Retro-stil. Med seg hadde de Hanne Boel, Lisa Nilsson, Pelle Parafins Bøljeband, Jostein Hasselgård, Bonnie Tyler, Sven Ingvars og Linda Lampenius. Nye nettverk Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å opprette tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Tiltakene skal legge til rette for at brukerne danner nye positive nettverk. Vår viktigste ressurs er våre frivillige. Enkeltpersoners medmenneskelighet og engasjement er vårt viktigste virkemiddel for å hjelpe medmennesker til å øke sin sosiale kompetanse. Med brukerne og deres behov i fokus er målet ikke å behandle, men å skape sosial kontakt og trening i vanlige gjøremål. Slik kan brukerne igjen få positive erfaringer med hverdagslivet og selv bygge nye sosiale nettverk. I tillegg skal vi bidra med å investere i eiendommer til boliger og samlingssteder for disse gruppene og andre bostedsløse. Vi har valgt å begrense målgruppen, til å omfatte tidligere rusmis- brukere og løslatte etter soning. Gjennom å utarbeide en brukerundersøkelse har vi kartlagt hva mennesker i vår målgruppe selv opplever som sine viktigste behov og interesser knyttet til problemstillingen «sosialt nettverk». Det er i 2003 etablert prosjekt i fire distrikt. Det startes prosjekter i fire nye distrikt i Prosjektene er noe forskjellig både hva gjelder organisering, metode og samarbeidspartnere. Målet er å finne frem metoder og maler som kan bli til hjelp ved oppstart i alle landets distrikter og lokalsamfunn. I 2005 utvider Norges Røde Kors prosjektene til å innbefatte aktiviteter for mennesker som har vært gjennom psykiatrisk behandling. Kartlegger lokal aktivitet Røde Kors frivillige arbeid foregår i lokalforeningene. For å få en oversikt over de mangfoldige aktivitetene det lokale Røde Kors engasjerer seg i, vise utviklinger og trender i arbeidet og sørge for en optimalisering av vår innsats for sårbare grupper, utarbeides det hvert år en rapport over aktiviteter i lokale ledd. For 2003 har bortimot 90 prosent av lokalforeningene sendt inn svar, noe som er et meget tilfredsstillende resultat. Pilotprosjekter i rusfrie nettverk Vestfold og Buskerud har startet rusfrie nettverk i samarbeid med Blå Kors og bispedømmerådene. I Oslo samarbeider Røde Kors med Kirkens Bymisjons prosjekt SAFIR. Bergen Røde Kors driver prosjektet Aktiv fritid. 9

11 rødekors_norsk_ :45 Side 9 Årsrapport 2003 Norge/Omsorg Omsorg fra menneske til menneske Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors frivillige gjør en innsats for å bekjempe ensomheten og gi omsorg fra menneske til menneske. «Norges Røde Kors skal ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatrisk behandling eller soning i fengsel». Omsorgsfullt tivoli nordmenn er ensomme. Så mange som sier de mangler noen å dele hverdagens gleder og sorger med. Lørdag 23. august gikk Momarked-showet 2003 av stabelen fra scenen på Mysen. «Omsorg fra menneske til menneske» var Røde Kors-merkesaken, og mennesker ringte for å melde seg som frivillig eller medlem. Konferansierene Elisabeth Andreassen og Ole Jørgen Grønlund loste publikum gjennom kvelden i beste Retro-stil. Med seg hadde de Hanne Boel, Lisa Nilsson, Pelle Parafins Bøljeband, Jostein Hasselgård, Bonnie Tyler, Sven Ingvars og Linda Lampenius. Nye nettverk Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å opprette tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Tiltakene skal legge til rette for at brukerne danner nye positive nettverk. Vår viktigste ressurs er våre frivillige. Enkeltpersoners medmenneskelighet og engasjement er vårt viktigste virkemiddel for å hjelpe medmennesker til å øke sin sosiale kompetanse. Med brukerne og deres behov i fokus er målet ikke å behandle, men å skape sosial kontakt og trening i vanlige gjøremål. Slik kan brukerne igjen få positive erfaringer med hverdagslivet og selv bygge nye sosiale nettverk. I tillegg skal vi bidra med å investere i eiendommer til boliger og samlingssteder for disse gruppene og andre bostedsløse. Vi har valgt å begrense målgruppen, til å omfatte tidligere rusmis- brukere og løslatte etter soning. Gjennom å utarbeide en brukerundersøkelse har vi kartlagt hva mennesker i vår målgruppe selv opplever som sine viktigste behov og interesser knyttet til problemstillingen «sosialt nettverk». Det er i 2003 etablert prosjekt i fire distrikt. Det startes prosjekter i fire nye distrikt i Prosjektene er noe forskjellig både hva gjelder organisering, metode og samarbeidspartnere. Målet er å finne frem metoder og maler som kan bli til hjelp ved oppstart i alle landets distrikter og lokalsamfunn. I 2005 utvider Norges Røde Kors prosjektene til å innbefatte aktiviteter for mennesker som har vært gjennom psykiatrisk behandling. Kartlegger lokal aktivitet Røde Kors frivillige arbeid foregår i lokalforeningene. For å få en oversikt over de mangfoldige aktivitetene det lokale Røde Kors engasjerer seg i, vise utviklinger og trender i arbeidet og sørge for en optimalisering av vår innsats for sårbare grupper, utarbeides det hvert år en rapport over aktiviteter i lokale ledd. For 2003 har bortimot 90 prosent av lokalforeningene sendt inn svar, noe som er et meget tilfredsstillende resultat. Pilotprosjekter i rusfrie nettverk Vestfold og Buskerud har startet rusfrie nettverk i samarbeid med Blå Kors og bispedømmerådene. I Oslo samarbeider Røde Kors med Kirkens Bymisjons prosjekt SAFIR. Bergen Røde Kors driver prosjektet Aktiv fritid. 9

12 rødekors_norsk_ :45 Side 10 Årsrapport 2003 Norge/Barn De minste fortjener mest De aller fleste barn og unge i Norge lever i trygge og gode økonomiske kår. Men velstand er ikke ensbetydende med å trives og ha det godt. Omsorgssvikt, vold, mobbing, rusmiddelbruk og vansker med å strekke til på skolen er en del av virkeligheten for noen. Velstanden er heller ikke likt fordelt, og et økende antall barn og unge lever i familier med så begrensede økonomiske ressurser at de kan karakteriseres som fattige. Norges Røde Kors skal bidra til gode oppvekstvilkår gjennom å tilby bistand og aktiviteter for og med barn og ungdom. Ferie for alle Tilbudet Ferie for alle er for barn i alderen 7 13 år fra familier med svak økonomi. Målet å gi gode opplevelser for barn som ellers ikke ville fått muligheten til å dra på ferie. Røde Kors-sentrene Merket, Eidene, Haraldvangen, Haraldvollen og Haraldvigen benyttes. En stor del av den øvrige senterdriften er også rettet mot barn som på ulike måter trenger et ekstra tilbud. Ferie for alle viser seg å være et tilbud som har et marked blant sentrenes primærgjester. En evaluering av Ferie for alle høsten 2003, viser at tilbudet i stor grad når målgruppen. Evalueringen viser også at brukerne setter pris på tiltaket og at det er av betydning for familiene som får være med. En alenemor som var på Merket med sine to døtre uttrykte seg slik: «Dette er første gang vi har ferie sammen alle tre. Dette er viktig for både meg og barna. Vi har aldri hatt råd til å dra på ferie». Noen å snakke med om alt I løpet av 2003 mottok Røde Kors-telefonen for barn og ungdom henvendelser. Dette er en økning på 25 prosent fra året før. Det som er det spesielle med tallene for fjoråret er to kategorier som har hatt en sterk økning. Eksistensielle spørsmål økte med 50 prosent og samtaler hvor innringer tar opp psykiske plager økte med 39 prosent. Ellers er de viktigste temaene spørsmål om kropp og mobbing. I fjor ble også en lenge etterspurt SMS- og Internettløsning igangsatt. Røde Kors Ressurssentre Leksehjelp, Internett-cafe for kvinner, biljard, matteklubb, jentekveld og bordtennis. Et bredt spekter av aktiviteter samler ungdom med ulik bakgrunn til ressurssentrene på Majorstua, Mortensrud og Grorud i Oslo. Her kan ungdom som trenger det få voksenkontakt og støtte. Ressurssentrene på Mortensrud og Majorstua åpnet i De tre sentrene hadde mer enn registrerte besøk i løpet av På Grorud er 27 nasjonaliteter representert. Bedre karakterer Leksehjelpen på Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) i Oslo samler mer enn 300 elever fra mandag til torsdag. Elever som har benyttet seg av leksehjelptilbudet går ofte opp både en og to karakterer. Utdannings- og forskningsdepartementets støtter leksehjelpen ved ORKIS med kroner i Besøk på Røde Kors-sentrene 10 Eidene Primærgjester: Andre: Merket Primærgjester: Andre: Haraldvangen Primærgjester: 5347 Andre: Haraldvigen Primærgjester: Andre: Primærgjester: Andre: Fysisk funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, sosialt vanskeligstilte Kursopphold for interesseorganisasjoner, Røde Kors samt andre lag og organisasjoner

13 rødekors_norsk_ :46 Side 11 11

14 rødekors_norsk_ :46 Side 12 12

15 rødekors_norsk_ :46 Side 13 Årsrapport 2003 Norge/Trygghet og toleranse Inkludering og respekt Over 100 steder i landet er voksne med på å gjøre natten tryggere ved å være synlige i utebildet som nattevandrere. Stadig flere kommuner vil være med på ordningen med flyktningeguider. Norges Røde Kors skal fremme toleranse og respekt mellom menesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn og bidra til å skape et samfunn bygget på mangfold og likeverd. Norges Røde kors skal skape trygge lokalsamfunn, bidra til dialog og forebygge vold og konflikter. Nattevandring Ca voksne frivillige er årlig engasjert i nattevandring i ca. 120 byer og tettsteder i Røde Kors regi. Disse nattevandrerne har gjennomgått et to-timers kurs i voldsforebyggende arbeid og retningslinjer for deltagelse i nattevandring. På en rekke steder er det dessuten lokalt samarbeid mellom for eksempel Frivillighetssentralene, Natteravnene og Røde Kors/Stopp Volden. Stopp Volden er i dag representert med lokale aktiviteter i alle landets fylker. Fem fylkesvise Stopp Volden-utvalg er blitt dannet og bistår de lokale ledd med ideer og aktiviteter. Kommuner, organisasjoner og private henvender seg i økende grad til oss for å få hjelp og bistand til å løse lokale problemer rundt vold og rus. Dialog- og konflikthåndtering Forebygging er det viktigste virkemiddelet for å bekjempe vold. Vi vet også at voldsutøvere ofte har dårlige kommunikasjonsferdigheter. Vi har derfor laget et eget undervisningsopplegg og er i ferd med å bygge opp et landsdekkende nettverk av frivillige kursholdere som har gjennomgått opplæring i regi av Norges Røde Kors/Stopp Volden. Kursholderne har bakgrunn fra konfliktråd, skolen, ungdomsarbeid og frivillig virksomhet. Kursholderne underviser i hvordan foreldre kan snu destruktive konflikter og aggresjon til konstruktiv dialog. Når ungdom lærer å sette ord på konfliktene hjemme, blir de flinkere til å løse konflikter uten vold også på andre arenaer. I tillegg lærer foreldrene som deltar på kursene nyttige teknikker for å bedre egne kommunikasjonsevner. Fotball mot vold 140 lag konkurrerte om medaljer og pokaler i Stopp Volden-turneringen i november. Statsminister Bondevik åpnet turneringen i Ekeberghallen. Samarbeidet mellom KFUM-kameratene og Norges Røde Kors har på fem år vokst til å bli en av Norges største innendørs fotballturneringer. For Norges Røde Kors er målet med Stopp Volden-turneringen å skape positive holdninger mot vold og rasisme hos ungdom, på deres egne premisser og på en arena der de trives. Ungdom inspireres til å velge bort vold som en måte å løse konflikter på. Turneringen ble også arrangert i Bergen og totalt deltakere fordelt på 250 lag var med på Stopp Volden turneringen i Flyktningeguide Vi har i dag ca. 800 flyktninger og guider som møtes ukentlig. Flyktningeguide er et tilbud i ca. 70 kommuner. Vi er etablert i alle landets fylker, og i alle de større byene. Flyktningeguide er evaluert av SINTEF, som viser at Flyktningeguide helt klart dekker et behov hos flyktningene som det offentlige ikke greier å dekke. Rapporten konkluderer med at både flyktninger og guider er fornøyd med ordningen. Selv om ikke alle integreringsmål er nådd, har ordningen utvilsomt bidratt til å gjøre flyktningene bedre kjent med norsk hverdagsliv, språk og kultur. Samtidig har guidene fått innblikk i flyktningenes erfaringer. Som første private bedrift deltar Telenor i flyktningeguideprosjektet til Røde Kors. Telenor har forpliktet seg til å skaffe guider og engasjerer seg nå aktivt for å koble ansatte med flyktninger i Bærum. 13

16 rødekors_norsk_ :46 Side 14 årsrapport Årsrapport 2003 Norge/Trygghet 2003 Norge/Ung og toleranse Handlinger som setter spor I 2003 ble Røde Kors Ungdom vedtatt som navn på den nye ungdomsorganisasjonen i Røde Kors. Røde Kors Ungdom skal bevise at vi som er unge kan skape en bedre fremtid for alle. Sammen kan vi se samfunnet med nye øyne og hjelpe ungdom som faller utenfor. Røde Kors Ungdom Rekruttering av unge mennesker til konkrete og behovsrettede aktiviteter skal prioriteres. Ungdom skal ha reell innflytelse i organisasjonen og gis plass i styrer, råd og komiteer. Ungdom skal kvalifiseres til å være talspersoner i nasjonale og internasjonale spørsmål. Røde Kors Ungdom er åpen for alle engasjerte ungdommer mellom 13 og 30 år. Røde Kors Ungdom har seks hovedaktiviteter; Arbeid for mindreårige asylsøkere Internasjonale aktiviteter Treningsleir mot vold og rasisme Aktivt valg Møteplasser Rollespillet På flukt Treningsleir mot vold og rasisme Drapet på Benjamin Hermansen ble en brutal vekker for veldig mange ungdommer i Norge, og særlig for elver som gikk på skole sammen med ham. De kontaktet oss med et ønske om å gjøre noe for å kjempe mot rasismen i bydelen, og sammen laget vi Treningsleir mot vold og rasisme. Aktiviteten er nå spredt til hele Norge og i 2003 ble 40 instruktører kurset til å snakke med ungdom om vold og rasisme. Aktivt valg Smittetallene for hiv er lave i Norge. Foreløpig. Men nordmenn er verdensmestere i ubeskyttet sex nye tilfeller av klamydia oppdages hvert år. I 2003 startet Røde Kors Ungdom aktiviteten Aktivt valg. Ca. 30 instruktører har blitt kurset, og de reiser rundt til skoler, fritidsklubber og andre steder der ungdom møtes. Utfordringen er å snakke med ungdom, slik at de selv tar aktive valg omkring sin seksuelle helse. På flukt Rollespillet På flukt er Røde Kors Ungdoms største aktivitet. Spillet gir deltakerne en forenklet, men realistisk opplevelse av hva flyktninger må igjennom før de søker asyl i Norge var året for revideringer, kursing og organisasjonsendringer. Vi holdt 8 rollespill, 3 instruktørkurs, og 1 spillederkurs. Etter året 2003 hadde vi ca. 50 nye frivillige i På flukt og 8 nye spilledere under opplæring. Frifond støtter Røde Kors Ungdom I 2003 ble kroner tildelt barneog ungdomsarbeidet i Røde Kors via støtteordningen Frifond. Frifond er en støtteordning som gis fra staten via LNU. Frifond støtter lokale utadrettede humanitære aktiviteter, og i 2003 fikk 110 gode barneog ungdomsaktiviteter i Røde Kors støtte. 14

17 rødekors_norsk_ :47 Side 15 15

18 rødekors_norsk_ :47 Side 16 16

19 rødekors_norsk_ :47 Side 17 Årsrapport 2003 Utland/Nødhjelp Overalt for alle Utenlandsaktivitetene innenfor nødhjelp og helsetjenester i krigs- og katastrofesituasjoner har vært rekordhøy i Norges Røde Kors skal tilby nødhjelp og helsetjenester av høy faglig operativ standard i akutte krigs- og katastrofesituasjoner. Norges Røde Kors skal delta aktivt i det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-samarbeidet og bistå våre søster-organisasjoner. Norges Røde Kors skal støtte tiltak for mennesker som lever med hiv/aids. Norges Røde Kors skal bidra til redusert sykdom og barnedødelighet og bedret livskvalitet. Norges Røde Kors skal styrke vårt nasjonale og internasjonale arbeid for internt fordrevne, flyktninger og asylsøkere. Norges Røde Kors totale utgifter til nødhjelpsoperasjoner og langsiktig bistand i utlandet var i 2003 på tilsammen 501 millioner kroner. Støtte fra Utenriksdepartementet (UD) og NORAD utgjorde til sammen 366 millioner kroner og 135 millioner kroner ble hentet fra egne midler. Av bidraget til internasjonalt arbeid ble 252,3 millioner kroner kanalisert gjennom Den Internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC), 143,4 millioner kroner gjennom Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halv-måneforeninger (IFRC), og 105,3 millioner kroner som bilateral bistand/andre aktiviteter. Gjenforening i Kongo Over barn ble gjenforent med familiene sine i Den Demokratiske Republikken Kongo i fjor. Etter seks år med borgerkrig er tusenvis av barn drevet på flukt. Infrastrukturen i landet er veldig dårlig, avstandene er store og mange områder er lettest tilgjengelig med fly. Røde Kors har leid inn to fly for å bringe barna hjem og for å bringe ut nødhjelp. Norges Røde Kors dekker kostnadene for ett av flyene. Å drifte et slikt fly koster 1 million kroner i måneden, og Norges Røde Kors bevilget i fjor 10 millioner kroner av egne midler til dette formålet. I tillegg igangsatte vi rett før jul kampanjen «Hjem til jul», hvor innsamlede midler går til gjenforeningsprosjektet. Irak-krigen Umiddelbart etter krigens utbrudd i mars i fjor, satte Den Internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC) i gang med livreddende aktiviteter, og dekning av øvrige humanitære behov. Norges Røde Kors startet en innsamlingsaksjon til inntekt for sivilbefolkningen i Irak i mars 2003, og i løpet av året kom det inn drøyt 14.8 millioner kroner. Pengene gikk blant annet til å støtte Iraks eneste psykiatriske sykehus, Al-Rashad. Videre ble det sendt en sykehusenhet som var i beredskap for å behandle eventuelle syke og sårede av biologiske våpen. Norges Røde Kors sendte under og etter krigen totalt 22 delegater til Irak, deriblant sjåfører, helsepersonell og teknikere. En helsedelegat arbeidet tett med Irak Røde Halvmåne med opplæring av frivillige og utvikling av det forebyggende helsearbeidet. Norges Røde Kors har siden 1995 drevet et langsiktig prosjekt sammen med ICRC om et proteseverksted i Nord-Irak som fremdeles er i funksjon. Også et liknende prosjekt som vi startet i Mosul i 2001, er fortsatt i drift. Omkring 90 mineofre og amputerte får hjelp i måneden ved sentrene. Hjelp til jordskjelvofre i Iran I slutten av desember opplevde den iranske byen Bam et jordskjelv som drepte om lag mennesker. 87prosent av alle hus ble ødelagt. Norges Røde Kors sendte i løpet av kort tid fem fly med 100 tonn nødhjelp til en verdi av drøyt 10 millioner kroner. Med i forsendelsen var et komplett feltsykehus med 200 senger, biler, generatorer og lagerhaller. Feltsykehuset er etablert med norsk og finsk personell. Norges Røde Kors samlet inn 4.5 millioner kroner, UD bidro med 13 millioner kroner, og en av våre største samarbeidspartnere i næringslivet, Statoil, bevilget én million kroner. Røde Kors vil jobbe for å forhindre vannbårne epidemier ved hjelp av å bygge sanitæranlegg og latriner. Røde Kors innsats videre vil fokuseres rundt gjenopp-bygging av primærhelsetjenester og å opprettholde 17

20 rødekors_norsk_ :47 Side 18 Årsrapport 2003 Utland/utvikling Norges Røde Kors internasjonale arbeid , totale utgifter Figuren viser antall millioner kroner per år Norges Røde Kors har brukt på internasjonalt arbeid driften av feltsykehuset. Pengene vil også kunne dekke driften av helsestasjoner, mobile klinikker, et 30-sengers rehabiliteringssenter og et psykososialt senter for lokalbefolkning og hjelpearbeidere. 600 lastebiler Norges Røde Kors fikk i september 27 millioner kroner til oppgradering av 600 militære lastebiler som skal settes inn i humanitært arbeid. Bilene skal deles mellom Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Flyktningerådet. Kjøretøyene vil bli satt inn i operasjoner i Afrika og Afghanistan. Der vil de transportere mat og materiell, hovedsakelig som en del av Verdens Matvareprogram. Ambulansetjenesten Norges Røde Kors fortsatte i fjor arbeidet fra året før med å bygge opp ambulansesenteret Kabul Ambulance Service. I fjor ble prosjektet budsjettert med drøyt 8,8 millioner kroner, hvorav 8 millioner fra UD. I dag er det tre døgnvakter fordelt på 20 sykepleiere og 20 ambulansesjåfører. Totalt har fem moderne utrustede ambulansebiler kjørt mellom 250 og 300 akutturer siden i fjor sommer. Ambulansestasjonen ligger i Kabul sentrum, og det er etablert radiosamband på 20 poliklinikker og sykehus rundt om i byen der folk skal kunne tilkalle ambulanse. Den langsiktige målsettingen er å bygge opp en selvstendig ambulanse i Kabul by for akutte tilfeller og for transport mellom institusjoner. De afghanske myndighetene skal etter planen overta hele ambulansedriften i slutten av Siden 1996 har Norges Røde Kors også vært involvert i ambulanseprosjekt i det tidligere Jugoslavia. I fjor ble ambulanseprosjekt igangsatt i fire serbiske byer. I alt 12 ambulanser ble levert til Serbia og byene Valjevo, Zrenjanin, Zajecar og Kragujevac. Nye og eldre ambulanser har blitt utstyrt slik at de holder en europeisk standard. I tillegg har Røde Kors bidratt med opplæring av ambulanse- og verkstedpersonell, oppgradert alarmsentralene og arrangert kurs i administrasjon og effektiv ambulansedrift. Norges Røde Kors har sammen med UD bidratt med 14 millioner kroner. I tillegg videreførte Norges Røde Kors utvekslingprosjektet mellom ambulansepersonell fra Norge, Palestina Røde Halvmåne og Israel Røde Davidstjerne hvor fire nordmenn arbeidet i Israel og de palestinske områder. To fra hver av de to organisasjonene var på utveksling i Norge. Prosjektet, som tar sikte på å forbedre ambulansetjenesten gjennom gjensidig læring, erfaringsutveksling og tillitskapende arbeid mellom ambulansepersonalet, har pågått siden Borgerkrigen i Liberia I fjor sommer overførte Norges Røde Kors fire millioner kroner fra UD og 13,4 millioner av egne midler til Liberia. På sensommeren sendte vi 37 tonn mat og annet livsnødvendig utstyr til landet. Vi sendte også personell til det norsk-støttede 18

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

magasinet Røde Kors var på plass Tusenvis av lokale frivillige fra Myanmar Røde Kors var raskt tilstede i mange av de syklonrammede områdene.

magasinet Røde Kors var på plass Tusenvis av lokale frivillige fra Myanmar Røde Kors var raskt tilstede i mange av de syklonrammede områdene. NR 2/2008 87. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer! magasinet SJØREDNING: Røde Kors oppfordrer til sunt båtvett NORD-KOREA: Matkrise truer det lukkede landet KLASEBOMBER:

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis Solidaritet i praksis RESULTATRAPPORT 2014 Dette er Norsk Folkehjelp En uredd organisasjon med sterke meninger Resultatorientert og løsningsfokusert Tar standpunkt basert på kunnskap og erfaringer Utfordrer

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10 annonseinnstikk UtGitt av MeDiaPLanet EN HJELPENDE HÅND 1.UTGAVE DESEMBER 2007 ENGASJEMENT SOM MONNER Les mer side 5 RESEPT MOT ENSOMHET Les mer side 10 NÅR FLASKA STYRER Les mer side 17 Les mer side 12

Detaljer

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria TEMA: PÅ FLUKT magasinet 32012 Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria Spiller og lagrer musikk fra plater, kassetter, CD og radio til MP3-filer Lagrer musikk Spiller CD Spiller plater Spiller kassetter

Detaljer

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo Bli frivillig i Røde Kors I denne utgave: Røde Kors Omsorg

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker TEMA: Oppsporing i Norge magasinet Kampen mot atomvåpen Supermammaen i Trondheim Mer omsorg fra panteflasker 42011 NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat FINN TIPS OM MENINGSFULLE

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Fra frykt til trygghet

Fra frykt til trygghet Fra frykt til trygghet Søknad om TV-aksjonen 2011 Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en uakseptabel og helt unødvendig

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer