rødekors_norsk_ :44 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1"

Transkript

1 rødekors_norsk_ :44 Side 1 Årsrapport 2003

2 rødekors_norsk_ :44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Årsrapport 2003 Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. Årsrapporten 2003 er utarbeidet av Avdelingen for kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Therese Koppang Grafisk utforming FORTRESS reklamebyrå as Trykk Stens Trykkeri AS Forsidefoto Kent-Remi Jacobsen Foto Morten Tønnessen-Krokan Grethe Østern Kent-Remi Jacobsen Olav A. Saltbones Sveinung Uddu Ystad Erle Kyllingmark IFRC/Chris Black Kjell-Olav Hovde Vladimir Nemkov ICRC/Francois De Sury Lars Nehru Sand Utgitt 2004 Opplag Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemsskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. 2 Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i 1965

3 rødekors_norsk_ :44 Side 3 Styrken til å handle I frivillig innsats finner vi en viktig energi og kraft i det norske samfunnet. Det finnes så mange oppgaver som ikke uten videre lar seg løse av markedet på den ene siden eller velferdsstaten på den andre siden. Dette er oppgaver som må løses av mennesker som gir av sin tid og engasjement og der motivasjon er ønsket om å bety noe for mennesker som trenger hjelp og omtanke fra et medmenneske. 2. juledag ble den historiske byen Bam i Iran rammet av et kraftig jordskjelv mennesker døde, og mennesker mistet hjemmet sitt i en av de verste naturkatastrofer verden har sett i nyere tid. På den andre siden av verden ble Norges Røde Kors beredskapsevne satt på prøve. I løpet av de to første, prekære døgnene fikk vi av gårde fly med nødhjelp. Et par dager senere sto det norske feltsykehuset klart til å ta i mot de første pasientene, bemannet med dyktige personell som forlot julefeiringen for å stille opp for andre i nød. Humanitær hjelp skal nå alle som trenger det, og selv i krig og konflikt må partene bestrebe seg på å ivareta et humanitært rom der hjelpen kan nå fram. I slike situasjoner legger Røde Kors vekt på å kjenne verken venn eller fiende, bare ofre og sårbare mennesker som trenger hjelp. Når militære ressurser blir brukt til humanitære oppgaver risikerer vi å svekke selve ideen med nøytral, upartisk og uavhengig humanitær innsats. Dette minner Røde Kors bevegelsen om i sin kontakt med politiske og militære myndigheter. Når Røde Kors informerer om at det finnes regler i krig, så er ikke det bare en oppgave vi har tatt, det er også en oppgave vi har fått av verdenssamfunnet. Gjennom Geneve-konvensjonene har 191 land gitt Røde Kors i oppgave å arbeide for at internasjonal humanitær rett blir respektert og etterlevd. Inn i 2004 skal vi sette oss modige mål om å få flere frivillige og flere støttemedlemmer. Vi setter oss mål om å bidra med et mangfold av humanitære aktiviteter som gjør en forskjell i utsatte og sårbare menneskers liv. Vi setter oss mål om å spre humanitære budskap som påvirker holdninger og verdier i samfunnet. Og vi setter oss mål om å drive en effektiv organisasjon som gjør det mulig å lykkes med dette. Med lokalforeninger i nesten hver eneste kommune og med søsterforeninger i 181 land står vi rustet til å ta fatt på kjente og nye oppgaver, i Norge og internasjonalt. Med det samme verdigrunnlaget skal vi avdekke, hindre og lindre nød hjemme og ute. Et av Røde Kors bevegelsens prinsipper er universialitet. Det treffer presist den tiden vi lever i. Hilsen Innhold Viktige begivenheter i Røde Kors-året 4 Norge Når sekundene teller Redning og beredskap 6 Omsorg fra menneske til menneske Omsorg 8 Retten til en barndom Barn 10 Inkludering og respekt Trygghet og toleranse 12 Handlinger som setter spor Ung 14 Utland Overalt for alle Nødhjelp og utvikling 16 Krig har også regler Internasjonal humanitær rett 20 Økonomisk uavhengighet Inntekt 22 Årsberetning 24 Årsregnskap 28 Organisasjonen 39 3 Thorvald Stoltenberg Jonas Gahr Støre

4 rødekors_norsk_ :44 Side 4 Viktige begivenheter i Røde Januar Februar Mars Sultkrise i Etiopia Nærmere 14 millioner mennesker er truet av sult. Norges første redningsdykkere På 8 minutters varsel skal de frivillige redningsdykkerne i Sogn og Fjordane Hjelpekorps være klare til innsats. Hjelp til Iraks sivilbefolkning Norges Røde Kors samler inn penger til sivilbefolkningen i Irak. Desember Juli Juli Desember August August September 4 Nødhjelp til Liberia Mat og nødhjelp deles ut til flyktninger som har rømt fra krigshandlingene i Liberia. Omsorg fra menneske til menneske Over mennesker melder seg som frivillig eller medlem etter årets Momarkedet-aksjon. Vil hindre barneulykker Forebygging og kunnskap om førstehjelp for barn er tema for hjelpekorpsenes høstinnsats.

5 rødekors_norsk_ :45 Side 5 årsrapport Årsrapport Norge/Trygghet Røde Kors-året og toleranse 2003 Kors-året April Mai Juni Informasjonssentralen fyller 50 år Det feires at det er 50 år siden Informasjonssentralen på Golsfjellet ble tatt i bruk. Er det lov til å drepe sivile? «Det finnes regler i krig» var tema for årets markering av Røde Kors-dagen, 8. mai. Dronningen feiret Barnehjelpen Dronning Sonja var hedersgjest da Asker Røde Kors Barnehjelp feiret sitt 50-årsjubileum. Oktober Desember Oktober November Desember November Desember Desember Brettet seg til Bodø Røde Kors Hjelpekorps brettet melkekartongene de brukte under påskeberedskapen og vant kroner fra Norsk Returkartong. Blånissepris til Røde Kors «Ferie for alle», her ved prosjektleder Edel Rødsjø og generalsekretær Jonas Gahr Støre i Norges Røde Kors ble tildelt NRKs Blånissepris Jordskjelv i Bam, Iran 2. juledag gikk katastrofealarmen. Den historiske byen Bam i Iran var rammet av jordskjelv. 5

6 rødekors_norsk_ :45 Side 6 Årsrapport 2003 Norge/Redning og beredskap Frivillige i beredskap Når sekundene teller, står Norges Røde Kors Hjelpekorps klare for å lindre smerte og redde liv. Norges Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og nødsituasjoner. I vårt beredskapsarbeid innenlands er de frivillige organisasjonens viktigste ressurs. Førstehjelp for barn Hvert år må mer enn barn få legebehandling på grunn av skader. I løpet av 2003 var forebygging av ulykker og førstehjelp for barn i Hjelpekorpsets fokus. Erfaringer har vist oss at barn er gode hjelpere, i akebakken Korketrekker n i Oslo har eksempelvis Hjelpekorpset flere ganger opplevd at barn nede i 8-10-års alderen er til stede og ordner opp på skadestedet. De stopper andre fra å ake i skadestedet, de bruker egne klær for å varme den som har skadet seg og de varsler så det kommer hjelp. Røde Kors har laget et eget opplegg for å lære barn førstehjelp. Gjennom enkle oppgaver og øvelser læres barna hva de selv kan gjøre med de små ulykkene, som brannsår og myggestikk, og hvordan de kan varsle om hjelp når det skjer noe alvorlig. Dette aktivitetsheftet er også sendt til en del skoler. Førstehjelpsdagen 2003 ble brukt til å dele ut dette heftet og demonstrere førstehjelp på liten og stor. Røde Kors bidro også til å lage kurset Førstehjelp for deg som har omsorg for barn. Markerte femti års-jubileum Mimring og fortellinger om redningsaksjoner var i fokus da Norges Røde Kors Informasjonssentral på Golsfjellet markerte 50 år på Golsfjellet påsken President Thorvald Stoltenberg gratulerte på vegne av hele organisasjonen og skrøt av hjelpekorpsenes innsats i fjellet. Denne påsken var også en av de roligste for hjelpekorpsene gjennom tidene. Totalt 25 leteog redningsaksjoner hvorav 17 i fjellet, ble gjennomført. Året før var tallet 34. Påsken 2003 var Røde Kors-mannskaper på vakt på cirka 200 vakthytter i fjellet og hadde til behandling 789 personer for forskjellige typer skader. De fleste skadene var brudd og forstuvninger. Nye hjelpemidler Hjelpekorpsene i Norge har i løpet av 2003 tatt i bruk varslingssystemet UMS som bruker sms og talemeldinger på mobiltelefon for å styrke beredskapsarbeidet. Der en før måtte ringe rundt til hver enkelt blir mannskapene i dag varslet via sms om aksjoner. Dette gjør at korpsene reagerer raskere og er tidligere på stedet. Samtidig vil den som leder aksjonen på en effektiv måte kunne kalle inn flere mannskaper etter behov. I løpet av 2003 ble det åpnet for at de frivillige redningsstyrkene kan delta i ledelsen til de lokale redningssentralene (LRS). LRS planlegger og koordinerer beredskap og innsats ved større aksjoner og har tideligere bestått av blant annet politi, brannvesen og helsevesen. Det er en enorm anerkjennelse av de frivilliges innsats og kompetanse når disse nå er representert i disse sentralene. Satsing på hjertestartere mennesker får hjertestans hvert år, hvert minutt etter hjertestart minker muligheten til overlevelse med ti prosent, derfor er mer enn 60 av våre ambulanser i frivillig tjeneste blitt utstyrt med hjertestarter frivillige mannskaper i hjelpekorpsene har fått opplæring i bruk av hjertestarter, og dessuten er 100 instruktører blitt utdannet og vil sørge for opplæring og trening for mannskapene. Norges Røde Kors mottar rapporter om bruk av hjertestarterne, som videresendes det nasjonale registret for hjertestans utenfor sykehus. Lokale ledd får støtte fra Norges Røde Kors til innkjøp av hjertestarter for hjelpekorpsenes ambulanser. 6 Hjelpekorps i utvikling I 2003 ble det dannet to hjelpekorps, nemlig Skorrovass og Tresfjord. Dermed består Norges Røde Kors Hjelpekorps av 323 hjelpekorps. I 2003 ble det vervet over nye korpsmedlemmer.

7 rødekors_norsk_ :45 Side 6 Årsrapport 2003 Norge/Redning og beredskap Frivillige i beredskap Når sekundene teller, står Norges Røde Kors Hjelpekorps klare for å lindre smerte og redde liv. Norges Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og nødsituasjoner. I vårt beredskapsarbeid innenlands er de frivillige organisasjonens viktigste ressurs. Førstehjelp for barn Hvert år må mer enn barn få legebehandling på grunn av skader. I løpet av 2003 var forebygging av ulykker og førstehjelp for barn i Hjelpekorpsets fokus. Erfaringer har vist oss at barn er gode hjelpere, i akebakken Korketrekker n i Oslo har eksempelvis Hjelpekorpset flere ganger opplevd at barn nede i 8-10-års alderen er til stede og ordner opp på skadestedet. De stopper andre fra å ake i skadestedet, de bruker egne klær for å varme den som har skadet seg og de varsler så det kommer hjelp. Røde Kors har laget et eget opplegg for å lære barn førstehjelp. Gjennom enkle oppgaver og øvelser læres barna hva de selv kan gjøre med de små ulykkene, som brannsår og myggestikk, og hvordan de kan varsle om hjelp når det skjer noe alvorlig. Dette aktivitetsheftet er også sendt til en del skoler. Førstehjelpsdagen 2003 ble brukt til å dele ut dette heftet og demonstrere førstehjelp på liten og stor. Røde Kors bidro også til å lage kurset Førstehjelp for deg som har omsorg for barn. Markerte femti års-jubileum Mimring og fortellinger om redningsaksjoner var i fokus da Norges Røde Kors Informasjonssentral på Golsfjellet markerte 50 år på Golsfjellet påsken President Thorvald Stoltenberg gratulerte på vegne av hele organisasjonen og skrøt av hjelpekorpsenes innsats i fjellet. Denne påsken var også en av de roligste for hjelpekorpsene gjennom tidene. Totalt 25 leteog redningsaksjoner hvorav 17 i fjellet, ble gjennomført. Året før var tallet 34. Påsken 2003 var Røde Kors-mannskaper på vakt på cirka 200 vakthytter i fjellet og hadde til behandling 789 personer for forskjellige typer skader. De fleste skadene var brudd og forstuvninger. Nye hjelpemidler Hjelpekorpsene i Norge har i løpet av 2003 tatt i bruk varslingssystemet UMS som bruker sms og talemeldinger på mobiltelefon for å styrke beredskapsarbeidet. Der en før måtte ringe rundt til hver enkelt blir mannskapene i dag varslet via sms om aksjoner. Dette gjør at korpsene reagerer raskere og er tidligere på stedet. Samtidig vil den som leder aksjonen på en effektiv måte kunne kalle inn flere mannskaper etter behov. I løpet av 2003 ble det åpnet for at de frivillige redningsstyrkene kan delta i ledelsen til de lokale redningssentralene (LRS). LRS planlegger og koordinerer beredskap og innsats ved større aksjoner og har tideligere bestått av blant annet politi, brannvesen og helsevesen. Det er en enorm anerkjennelse av de frivilliges innsats og kompetanse når disse nå er representert i disse sentralene. Satsing på hjertestartere mennesker får hjertestans hvert år, hvert minutt etter hjertestart minker muligheten til overlevelse med ti prosent, derfor er mer enn 60 av våre ambulanser i frivillig tjeneste blitt utstyrt med hjertestarter frivillige mannskaper i hjelpekorpsene har fått opplæring i bruk av hjertestarter, og dessuten er 100 instruktører blitt utdannet og vil sørge for opplæring og trening for mannskapene. Norges Røde Kors mottar rapporter om bruk av hjertestarterne, som videresendes det nasjonale registret for hjertestans utenfor sykehus. Lokale ledd får støtte fra Norges Røde Kors til innkjøp av hjertestarter for hjelpekorpsenes ambulanser. 6 Hjelpekorps i utvikling I 2003 ble det dannet to hjelpekorps, nemlig Skorrovass og Tresfjord. Dermed består Norges Røde Kors Hjelpekorps av 323 hjelpekorps. I 2003 ble det vervet over nye korpsmedlemmer.

8 rødekors_norsk_ :45 Side 7 7

9 rødekors_norsk_ :45 Side 8 8

10 rødekors_norsk_ :45 Side 9 Årsrapport 2003 Norge/Omsorg Omsorg fra menneske til menneske Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors frivillige gjør en innsats for å bekjempe ensomheten og gi omsorg fra menneske til menneske. «Norges Røde Kors skal ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatrisk behandling eller soning i fengsel». Omsorgsfullt tivoli nordmenn er ensomme. Så mange som sier de mangler noen å dele hverdagens gleder og sorger med. Lørdag 23. august gikk Momarked-showet 2003 av stabelen fra scenen på Mysen. «Omsorg fra menneske til menneske» var Røde Kors-merkesaken, og mennesker ringte for å melde seg som frivillig eller medlem. Konferansierene Elisabeth Andreassen og Ole Jørgen Grønlund loste publikum gjennom kvelden i beste Retro-stil. Med seg hadde de Hanne Boel, Lisa Nilsson, Pelle Parafins Bøljeband, Jostein Hasselgård, Bonnie Tyler, Sven Ingvars og Linda Lampenius. Nye nettverk Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å opprette tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Tiltakene skal legge til rette for at brukerne danner nye positive nettverk. Vår viktigste ressurs er våre frivillige. Enkeltpersoners medmenneskelighet og engasjement er vårt viktigste virkemiddel for å hjelpe medmennesker til å øke sin sosiale kompetanse. Med brukerne og deres behov i fokus er målet ikke å behandle, men å skape sosial kontakt og trening i vanlige gjøremål. Slik kan brukerne igjen få positive erfaringer med hverdagslivet og selv bygge nye sosiale nettverk. I tillegg skal vi bidra med å investere i eiendommer til boliger og samlingssteder for disse gruppene og andre bostedsløse. Vi har valgt å begrense målgruppen, til å omfatte tidligere rusmis- brukere og løslatte etter soning. Gjennom å utarbeide en brukerundersøkelse har vi kartlagt hva mennesker i vår målgruppe selv opplever som sine viktigste behov og interesser knyttet til problemstillingen «sosialt nettverk». Det er i 2003 etablert prosjekt i fire distrikt. Det startes prosjekter i fire nye distrikt i Prosjektene er noe forskjellig både hva gjelder organisering, metode og samarbeidspartnere. Målet er å finne frem metoder og maler som kan bli til hjelp ved oppstart i alle landets distrikter og lokalsamfunn. I 2005 utvider Norges Røde Kors prosjektene til å innbefatte aktiviteter for mennesker som har vært gjennom psykiatrisk behandling. Kartlegger lokal aktivitet Røde Kors frivillige arbeid foregår i lokalforeningene. For å få en oversikt over de mangfoldige aktivitetene det lokale Røde Kors engasjerer seg i, vise utviklinger og trender i arbeidet og sørge for en optimalisering av vår innsats for sårbare grupper, utarbeides det hvert år en rapport over aktiviteter i lokale ledd. For 2003 har bortimot 90 prosent av lokalforeningene sendt inn svar, noe som er et meget tilfredsstillende resultat. Pilotprosjekter i rusfrie nettverk Vestfold og Buskerud har startet rusfrie nettverk i samarbeid med Blå Kors og bispedømmerådene. I Oslo samarbeider Røde Kors med Kirkens Bymisjons prosjekt SAFIR. Bergen Røde Kors driver prosjektet Aktiv fritid. 9

11 rødekors_norsk_ :45 Side 9 Årsrapport 2003 Norge/Omsorg Omsorg fra menneske til menneske Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors frivillige gjør en innsats for å bekjempe ensomheten og gi omsorg fra menneske til menneske. «Norges Røde Kors skal ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatrisk behandling eller soning i fengsel». Omsorgsfullt tivoli nordmenn er ensomme. Så mange som sier de mangler noen å dele hverdagens gleder og sorger med. Lørdag 23. august gikk Momarked-showet 2003 av stabelen fra scenen på Mysen. «Omsorg fra menneske til menneske» var Røde Kors-merkesaken, og mennesker ringte for å melde seg som frivillig eller medlem. Konferansierene Elisabeth Andreassen og Ole Jørgen Grønlund loste publikum gjennom kvelden i beste Retro-stil. Med seg hadde de Hanne Boel, Lisa Nilsson, Pelle Parafins Bøljeband, Jostein Hasselgård, Bonnie Tyler, Sven Ingvars og Linda Lampenius. Nye nettverk Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å opprette tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Tiltakene skal legge til rette for at brukerne danner nye positive nettverk. Vår viktigste ressurs er våre frivillige. Enkeltpersoners medmenneskelighet og engasjement er vårt viktigste virkemiddel for å hjelpe medmennesker til å øke sin sosiale kompetanse. Med brukerne og deres behov i fokus er målet ikke å behandle, men å skape sosial kontakt og trening i vanlige gjøremål. Slik kan brukerne igjen få positive erfaringer med hverdagslivet og selv bygge nye sosiale nettverk. I tillegg skal vi bidra med å investere i eiendommer til boliger og samlingssteder for disse gruppene og andre bostedsløse. Vi har valgt å begrense målgruppen, til å omfatte tidligere rusmis- brukere og løslatte etter soning. Gjennom å utarbeide en brukerundersøkelse har vi kartlagt hva mennesker i vår målgruppe selv opplever som sine viktigste behov og interesser knyttet til problemstillingen «sosialt nettverk». Det er i 2003 etablert prosjekt i fire distrikt. Det startes prosjekter i fire nye distrikt i Prosjektene er noe forskjellig både hva gjelder organisering, metode og samarbeidspartnere. Målet er å finne frem metoder og maler som kan bli til hjelp ved oppstart i alle landets distrikter og lokalsamfunn. I 2005 utvider Norges Røde Kors prosjektene til å innbefatte aktiviteter for mennesker som har vært gjennom psykiatrisk behandling. Kartlegger lokal aktivitet Røde Kors frivillige arbeid foregår i lokalforeningene. For å få en oversikt over de mangfoldige aktivitetene det lokale Røde Kors engasjerer seg i, vise utviklinger og trender i arbeidet og sørge for en optimalisering av vår innsats for sårbare grupper, utarbeides det hvert år en rapport over aktiviteter i lokale ledd. For 2003 har bortimot 90 prosent av lokalforeningene sendt inn svar, noe som er et meget tilfredsstillende resultat. Pilotprosjekter i rusfrie nettverk Vestfold og Buskerud har startet rusfrie nettverk i samarbeid med Blå Kors og bispedømmerådene. I Oslo samarbeider Røde Kors med Kirkens Bymisjons prosjekt SAFIR. Bergen Røde Kors driver prosjektet Aktiv fritid. 9

12 rødekors_norsk_ :45 Side 10 Årsrapport 2003 Norge/Barn De minste fortjener mest De aller fleste barn og unge i Norge lever i trygge og gode økonomiske kår. Men velstand er ikke ensbetydende med å trives og ha det godt. Omsorgssvikt, vold, mobbing, rusmiddelbruk og vansker med å strekke til på skolen er en del av virkeligheten for noen. Velstanden er heller ikke likt fordelt, og et økende antall barn og unge lever i familier med så begrensede økonomiske ressurser at de kan karakteriseres som fattige. Norges Røde Kors skal bidra til gode oppvekstvilkår gjennom å tilby bistand og aktiviteter for og med barn og ungdom. Ferie for alle Tilbudet Ferie for alle er for barn i alderen 7 13 år fra familier med svak økonomi. Målet å gi gode opplevelser for barn som ellers ikke ville fått muligheten til å dra på ferie. Røde Kors-sentrene Merket, Eidene, Haraldvangen, Haraldvollen og Haraldvigen benyttes. En stor del av den øvrige senterdriften er også rettet mot barn som på ulike måter trenger et ekstra tilbud. Ferie for alle viser seg å være et tilbud som har et marked blant sentrenes primærgjester. En evaluering av Ferie for alle høsten 2003, viser at tilbudet i stor grad når målgruppen. Evalueringen viser også at brukerne setter pris på tiltaket og at det er av betydning for familiene som får være med. En alenemor som var på Merket med sine to døtre uttrykte seg slik: «Dette er første gang vi har ferie sammen alle tre. Dette er viktig for både meg og barna. Vi har aldri hatt råd til å dra på ferie». Noen å snakke med om alt I løpet av 2003 mottok Røde Kors-telefonen for barn og ungdom henvendelser. Dette er en økning på 25 prosent fra året før. Det som er det spesielle med tallene for fjoråret er to kategorier som har hatt en sterk økning. Eksistensielle spørsmål økte med 50 prosent og samtaler hvor innringer tar opp psykiske plager økte med 39 prosent. Ellers er de viktigste temaene spørsmål om kropp og mobbing. I fjor ble også en lenge etterspurt SMS- og Internettløsning igangsatt. Røde Kors Ressurssentre Leksehjelp, Internett-cafe for kvinner, biljard, matteklubb, jentekveld og bordtennis. Et bredt spekter av aktiviteter samler ungdom med ulik bakgrunn til ressurssentrene på Majorstua, Mortensrud og Grorud i Oslo. Her kan ungdom som trenger det få voksenkontakt og støtte. Ressurssentrene på Mortensrud og Majorstua åpnet i De tre sentrene hadde mer enn registrerte besøk i løpet av På Grorud er 27 nasjonaliteter representert. Bedre karakterer Leksehjelpen på Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) i Oslo samler mer enn 300 elever fra mandag til torsdag. Elever som har benyttet seg av leksehjelptilbudet går ofte opp både en og to karakterer. Utdannings- og forskningsdepartementets støtter leksehjelpen ved ORKIS med kroner i Besøk på Røde Kors-sentrene 10 Eidene Primærgjester: Andre: Merket Primærgjester: Andre: Haraldvangen Primærgjester: 5347 Andre: Haraldvigen Primærgjester: Andre: Primærgjester: Andre: Fysisk funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, sosialt vanskeligstilte Kursopphold for interesseorganisasjoner, Røde Kors samt andre lag og organisasjoner

13 rødekors_norsk_ :46 Side 11 11

14 rødekors_norsk_ :46 Side 12 12

15 rødekors_norsk_ :46 Side 13 Årsrapport 2003 Norge/Trygghet og toleranse Inkludering og respekt Over 100 steder i landet er voksne med på å gjøre natten tryggere ved å være synlige i utebildet som nattevandrere. Stadig flere kommuner vil være med på ordningen med flyktningeguider. Norges Røde Kors skal fremme toleranse og respekt mellom menesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn og bidra til å skape et samfunn bygget på mangfold og likeverd. Norges Røde kors skal skape trygge lokalsamfunn, bidra til dialog og forebygge vold og konflikter. Nattevandring Ca voksne frivillige er årlig engasjert i nattevandring i ca. 120 byer og tettsteder i Røde Kors regi. Disse nattevandrerne har gjennomgått et to-timers kurs i voldsforebyggende arbeid og retningslinjer for deltagelse i nattevandring. På en rekke steder er det dessuten lokalt samarbeid mellom for eksempel Frivillighetssentralene, Natteravnene og Røde Kors/Stopp Volden. Stopp Volden er i dag representert med lokale aktiviteter i alle landets fylker. Fem fylkesvise Stopp Volden-utvalg er blitt dannet og bistår de lokale ledd med ideer og aktiviteter. Kommuner, organisasjoner og private henvender seg i økende grad til oss for å få hjelp og bistand til å løse lokale problemer rundt vold og rus. Dialog- og konflikthåndtering Forebygging er det viktigste virkemiddelet for å bekjempe vold. Vi vet også at voldsutøvere ofte har dårlige kommunikasjonsferdigheter. Vi har derfor laget et eget undervisningsopplegg og er i ferd med å bygge opp et landsdekkende nettverk av frivillige kursholdere som har gjennomgått opplæring i regi av Norges Røde Kors/Stopp Volden. Kursholderne har bakgrunn fra konfliktråd, skolen, ungdomsarbeid og frivillig virksomhet. Kursholderne underviser i hvordan foreldre kan snu destruktive konflikter og aggresjon til konstruktiv dialog. Når ungdom lærer å sette ord på konfliktene hjemme, blir de flinkere til å løse konflikter uten vold også på andre arenaer. I tillegg lærer foreldrene som deltar på kursene nyttige teknikker for å bedre egne kommunikasjonsevner. Fotball mot vold 140 lag konkurrerte om medaljer og pokaler i Stopp Volden-turneringen i november. Statsminister Bondevik åpnet turneringen i Ekeberghallen. Samarbeidet mellom KFUM-kameratene og Norges Røde Kors har på fem år vokst til å bli en av Norges største innendørs fotballturneringer. For Norges Røde Kors er målet med Stopp Volden-turneringen å skape positive holdninger mot vold og rasisme hos ungdom, på deres egne premisser og på en arena der de trives. Ungdom inspireres til å velge bort vold som en måte å løse konflikter på. Turneringen ble også arrangert i Bergen og totalt deltakere fordelt på 250 lag var med på Stopp Volden turneringen i Flyktningeguide Vi har i dag ca. 800 flyktninger og guider som møtes ukentlig. Flyktningeguide er et tilbud i ca. 70 kommuner. Vi er etablert i alle landets fylker, og i alle de større byene. Flyktningeguide er evaluert av SINTEF, som viser at Flyktningeguide helt klart dekker et behov hos flyktningene som det offentlige ikke greier å dekke. Rapporten konkluderer med at både flyktninger og guider er fornøyd med ordningen. Selv om ikke alle integreringsmål er nådd, har ordningen utvilsomt bidratt til å gjøre flyktningene bedre kjent med norsk hverdagsliv, språk og kultur. Samtidig har guidene fått innblikk i flyktningenes erfaringer. Som første private bedrift deltar Telenor i flyktningeguideprosjektet til Røde Kors. Telenor har forpliktet seg til å skaffe guider og engasjerer seg nå aktivt for å koble ansatte med flyktninger i Bærum. 13

16 rødekors_norsk_ :46 Side 14 årsrapport Årsrapport 2003 Norge/Trygghet 2003 Norge/Ung og toleranse Handlinger som setter spor I 2003 ble Røde Kors Ungdom vedtatt som navn på den nye ungdomsorganisasjonen i Røde Kors. Røde Kors Ungdom skal bevise at vi som er unge kan skape en bedre fremtid for alle. Sammen kan vi se samfunnet med nye øyne og hjelpe ungdom som faller utenfor. Røde Kors Ungdom Rekruttering av unge mennesker til konkrete og behovsrettede aktiviteter skal prioriteres. Ungdom skal ha reell innflytelse i organisasjonen og gis plass i styrer, råd og komiteer. Ungdom skal kvalifiseres til å være talspersoner i nasjonale og internasjonale spørsmål. Røde Kors Ungdom er åpen for alle engasjerte ungdommer mellom 13 og 30 år. Røde Kors Ungdom har seks hovedaktiviteter; Arbeid for mindreårige asylsøkere Internasjonale aktiviteter Treningsleir mot vold og rasisme Aktivt valg Møteplasser Rollespillet På flukt Treningsleir mot vold og rasisme Drapet på Benjamin Hermansen ble en brutal vekker for veldig mange ungdommer i Norge, og særlig for elver som gikk på skole sammen med ham. De kontaktet oss med et ønske om å gjøre noe for å kjempe mot rasismen i bydelen, og sammen laget vi Treningsleir mot vold og rasisme. Aktiviteten er nå spredt til hele Norge og i 2003 ble 40 instruktører kurset til å snakke med ungdom om vold og rasisme. Aktivt valg Smittetallene for hiv er lave i Norge. Foreløpig. Men nordmenn er verdensmestere i ubeskyttet sex nye tilfeller av klamydia oppdages hvert år. I 2003 startet Røde Kors Ungdom aktiviteten Aktivt valg. Ca. 30 instruktører har blitt kurset, og de reiser rundt til skoler, fritidsklubber og andre steder der ungdom møtes. Utfordringen er å snakke med ungdom, slik at de selv tar aktive valg omkring sin seksuelle helse. På flukt Rollespillet På flukt er Røde Kors Ungdoms største aktivitet. Spillet gir deltakerne en forenklet, men realistisk opplevelse av hva flyktninger må igjennom før de søker asyl i Norge var året for revideringer, kursing og organisasjonsendringer. Vi holdt 8 rollespill, 3 instruktørkurs, og 1 spillederkurs. Etter året 2003 hadde vi ca. 50 nye frivillige i På flukt og 8 nye spilledere under opplæring. Frifond støtter Røde Kors Ungdom I 2003 ble kroner tildelt barneog ungdomsarbeidet i Røde Kors via støtteordningen Frifond. Frifond er en støtteordning som gis fra staten via LNU. Frifond støtter lokale utadrettede humanitære aktiviteter, og i 2003 fikk 110 gode barneog ungdomsaktiviteter i Røde Kors støtte. 14

17 rødekors_norsk_ :47 Side 15 15

18 rødekors_norsk_ :47 Side 16 16

19 rødekors_norsk_ :47 Side 17 Årsrapport 2003 Utland/Nødhjelp Overalt for alle Utenlandsaktivitetene innenfor nødhjelp og helsetjenester i krigs- og katastrofesituasjoner har vært rekordhøy i Norges Røde Kors skal tilby nødhjelp og helsetjenester av høy faglig operativ standard i akutte krigs- og katastrofesituasjoner. Norges Røde Kors skal delta aktivt i det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-samarbeidet og bistå våre søster-organisasjoner. Norges Røde Kors skal støtte tiltak for mennesker som lever med hiv/aids. Norges Røde Kors skal bidra til redusert sykdom og barnedødelighet og bedret livskvalitet. Norges Røde Kors skal styrke vårt nasjonale og internasjonale arbeid for internt fordrevne, flyktninger og asylsøkere. Norges Røde Kors totale utgifter til nødhjelpsoperasjoner og langsiktig bistand i utlandet var i 2003 på tilsammen 501 millioner kroner. Støtte fra Utenriksdepartementet (UD) og NORAD utgjorde til sammen 366 millioner kroner og 135 millioner kroner ble hentet fra egne midler. Av bidraget til internasjonalt arbeid ble 252,3 millioner kroner kanalisert gjennom Den Internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC), 143,4 millioner kroner gjennom Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halv-måneforeninger (IFRC), og 105,3 millioner kroner som bilateral bistand/andre aktiviteter. Gjenforening i Kongo Over barn ble gjenforent med familiene sine i Den Demokratiske Republikken Kongo i fjor. Etter seks år med borgerkrig er tusenvis av barn drevet på flukt. Infrastrukturen i landet er veldig dårlig, avstandene er store og mange områder er lettest tilgjengelig med fly. Røde Kors har leid inn to fly for å bringe barna hjem og for å bringe ut nødhjelp. Norges Røde Kors dekker kostnadene for ett av flyene. Å drifte et slikt fly koster 1 million kroner i måneden, og Norges Røde Kors bevilget i fjor 10 millioner kroner av egne midler til dette formålet. I tillegg igangsatte vi rett før jul kampanjen «Hjem til jul», hvor innsamlede midler går til gjenforeningsprosjektet. Irak-krigen Umiddelbart etter krigens utbrudd i mars i fjor, satte Den Internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC) i gang med livreddende aktiviteter, og dekning av øvrige humanitære behov. Norges Røde Kors startet en innsamlingsaksjon til inntekt for sivilbefolkningen i Irak i mars 2003, og i løpet av året kom det inn drøyt 14.8 millioner kroner. Pengene gikk blant annet til å støtte Iraks eneste psykiatriske sykehus, Al-Rashad. Videre ble det sendt en sykehusenhet som var i beredskap for å behandle eventuelle syke og sårede av biologiske våpen. Norges Røde Kors sendte under og etter krigen totalt 22 delegater til Irak, deriblant sjåfører, helsepersonell og teknikere. En helsedelegat arbeidet tett med Irak Røde Halvmåne med opplæring av frivillige og utvikling av det forebyggende helsearbeidet. Norges Røde Kors har siden 1995 drevet et langsiktig prosjekt sammen med ICRC om et proteseverksted i Nord-Irak som fremdeles er i funksjon. Også et liknende prosjekt som vi startet i Mosul i 2001, er fortsatt i drift. Omkring 90 mineofre og amputerte får hjelp i måneden ved sentrene. Hjelp til jordskjelvofre i Iran I slutten av desember opplevde den iranske byen Bam et jordskjelv som drepte om lag mennesker. 87prosent av alle hus ble ødelagt. Norges Røde Kors sendte i løpet av kort tid fem fly med 100 tonn nødhjelp til en verdi av drøyt 10 millioner kroner. Med i forsendelsen var et komplett feltsykehus med 200 senger, biler, generatorer og lagerhaller. Feltsykehuset er etablert med norsk og finsk personell. Norges Røde Kors samlet inn 4.5 millioner kroner, UD bidro med 13 millioner kroner, og en av våre største samarbeidspartnere i næringslivet, Statoil, bevilget én million kroner. Røde Kors vil jobbe for å forhindre vannbårne epidemier ved hjelp av å bygge sanitæranlegg og latriner. Røde Kors innsats videre vil fokuseres rundt gjenopp-bygging av primærhelsetjenester og å opprettholde 17

20 rødekors_norsk_ :47 Side 18 Årsrapport 2003 Utland/utvikling Norges Røde Kors internasjonale arbeid , totale utgifter Figuren viser antall millioner kroner per år Norges Røde Kors har brukt på internasjonalt arbeid driften av feltsykehuset. Pengene vil også kunne dekke driften av helsestasjoner, mobile klinikker, et 30-sengers rehabiliteringssenter og et psykososialt senter for lokalbefolkning og hjelpearbeidere. 600 lastebiler Norges Røde Kors fikk i september 27 millioner kroner til oppgradering av 600 militære lastebiler som skal settes inn i humanitært arbeid. Bilene skal deles mellom Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Flyktningerådet. Kjøretøyene vil bli satt inn i operasjoner i Afrika og Afghanistan. Der vil de transportere mat og materiell, hovedsakelig som en del av Verdens Matvareprogram. Ambulansetjenesten Norges Røde Kors fortsatte i fjor arbeidet fra året før med å bygge opp ambulansesenteret Kabul Ambulance Service. I fjor ble prosjektet budsjettert med drøyt 8,8 millioner kroner, hvorav 8 millioner fra UD. I dag er det tre døgnvakter fordelt på 20 sykepleiere og 20 ambulansesjåfører. Totalt har fem moderne utrustede ambulansebiler kjørt mellom 250 og 300 akutturer siden i fjor sommer. Ambulansestasjonen ligger i Kabul sentrum, og det er etablert radiosamband på 20 poliklinikker og sykehus rundt om i byen der folk skal kunne tilkalle ambulanse. Den langsiktige målsettingen er å bygge opp en selvstendig ambulanse i Kabul by for akutte tilfeller og for transport mellom institusjoner. De afghanske myndighetene skal etter planen overta hele ambulansedriften i slutten av Siden 1996 har Norges Røde Kors også vært involvert i ambulanseprosjekt i det tidligere Jugoslavia. I fjor ble ambulanseprosjekt igangsatt i fire serbiske byer. I alt 12 ambulanser ble levert til Serbia og byene Valjevo, Zrenjanin, Zajecar og Kragujevac. Nye og eldre ambulanser har blitt utstyrt slik at de holder en europeisk standard. I tillegg har Røde Kors bidratt med opplæring av ambulanse- og verkstedpersonell, oppgradert alarmsentralene og arrangert kurs i administrasjon og effektiv ambulansedrift. Norges Røde Kors har sammen med UD bidratt med 14 millioner kroner. I tillegg videreførte Norges Røde Kors utvekslingprosjektet mellom ambulansepersonell fra Norge, Palestina Røde Halvmåne og Israel Røde Davidstjerne hvor fire nordmenn arbeidet i Israel og de palestinske områder. To fra hver av de to organisasjonene var på utveksling i Norge. Prosjektet, som tar sikte på å forbedre ambulansetjenesten gjennom gjensidig læring, erfaringsutveksling og tillitskapende arbeid mellom ambulansepersonalet, har pågått siden Borgerkrigen i Liberia I fjor sommer overførte Norges Røde Kors fire millioner kroner fra UD og 13,4 millioner av egne midler til Liberia. På sensommeren sendte vi 37 tonn mat og annet livsnødvendig utstyr til landet. Vi sendte også personell til det norsk-støttede 18

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 2005 Årsrapporten 2005 Røde Kors-prinsippene Årsrapporten 2005 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Marianne Wellén Grafisk utforming FORTRESS reklamebyrå

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober. Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI

OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober. Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI Enhet for mangfold og integrering (EMI) skal bidra til å gjøre OXLO kjent for byens befolkning

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors.

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Denne presentasjonen gir en innføring i TV-aksjonen 2016 som går til Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1 Til stede Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2015-2017 Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2015-2017 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2015-2017 er basert på Norges Røde

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER Denne håndboken består av ni hefter og er laget av sekretariatet for Røde Kors Ungdom til internt bruk i organisasjonen. All bruk eller kopiering

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017.

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Utkast til Langtidsplan for Røde Kors i Norge 2011 2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Innledning Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet?

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors 12.06.13 Det personlige humanitære initiativ 1 Frivillighetens avgjørende rolle

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Hvorfor Hvert år rammes mer enn 11 000 mennesker i Norge av hjerneslag. Årlig

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen

Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen Myter om barn Små barn har små bekymringer Barn har stor tilpassningsevne Barn går ut og inn av sorgen

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår Helt unikt for Norge «Den norske modellen» med frivillige som aktive, og i noen grad ledende, aktører innen rednings- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE

RØDE KORS-PRINSIPPENE Dette er Røde Kors RØDE KORS-PRINSIPPENE Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer