Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR"

Transkript

1 Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR

2

3 BRE (Building Research Establishment) Environmental Assessment Method

4 Svarer hele miljøutfordringen Miljøklassifisering er en positiv sortering av miljøegenskaper ut over minimumskrav, basert på 3.dje parts dokumentasjon BREEAM er en frivillig ordning som næringen drifter selv. Et bygg foredlet etter BREEAM har en høy miljøstandard. Ordningen bygger på den nylig vedtatte energimerkeordningen for energieffektivisering. Et BREEAM-sertifikat redegjør for byggets miljøstandard.

5 Svarer hele miljøutfordringen

6 Viktig link mellom krevende forbilder og massens forbedring Pass Good Number of buildings Very Good Regulatory minimum Excellent Outstanding BREEAM Minimal Aspirational Environmental Standards

7 Norwegian Green Building Council samler hele bygg og eiendomssektoren, for å høyne miljøstandarden i norske bygg Foreningens formål er å arbeide for at norske bygg skal få en høy miljøstandard gjennom bruk av miljøsertifisering. Stiftet Mer enn 70 medlemmer ved oppstart NGBC skal gjennom anvendelse av BREEAM, og eventuelt andre klassifiseringsordninger, bygge kunnskap om, og jobbe for at miljøvennlige bygg blir etterspurt og premiert. BREEAM-NOR utvikles som en nasjonal tilpasning av Europas ledende klassifiseringsverktøy BREEAM. NGBC er nasjonal rettighetshaver. NGBC har ikke erverv til formål.

8 Brukere Leietakere Nordea Bank Norge Eiendom Utviklere Aberdeen Property Investors AS Anthon B Nilsen Eiendom AS Aspelin Ramm AS Avantor AS Backe Prosjekt AS Bunde Eiendom AS CCOP Eiendom AS Entra Eiendom AS Fabritius Gruppen AS Ferd Eiendom AS Forsvarsbygg Fredriksborg Eiendom AS GC Rieber Eiendom AS HAV Eiendom Höegh Eiendom AS KLP Eiendom AS Koteng Eiendom AS Linstow AS Norwegian Property OBOS Forretningsbygg AS Omsorgsbygg Oslo Kommune Oslo Areal Oslo S Utvikling AS OXER Gruppen Rom Eiendom AS Schage Eiendom AS Seabrokers Group Sektor Eiendom AS Siemens Eiendom AS Sparebank1 Eiendom AS Statoil Statsbygg Steen & Strøm Storebrand Eiendom AS Telenior Eiendom AS Undervisningsbygg Oslo KF USBL, Oslo Vital Eiendom AS

9 Industri Entreprenør Complete Green Housing as Holz100 Nordic AS tevas BundeGruppen AS Moelven Nordia AS NorDan AS OKK Entreprenør AF Gruppen asa GK Norge AS HENT AS Kruse Smith Entreprenør AS NCC Norge Norcem AS Skanska Norge AS Veidekke ASA YIT

10 Meglere Advokater Ingeniører Arkitekter Arkitektfirmaet CF Møller Norge Høglund Witzøe Rønning Asplan Viak AS Arkitekter AS BaHr LINK signatur AS BCON Services AS Multiconsult AS COWI AS Myklebust AS Dark Arkitekter Norconsult AS DTZ Realkapital OPAK Eiendomsmegling Rambøll Norge AS Erichsen og Horgen Realia Faveo prosjektledelse REINERTSEN Engineering Golder Associates AS Sweco Norge AS Hjellnes Concult AS Vekst Teknologi AS HRTB AS Arkitekter MNAL Wang-Norderud AS arkitekter Forskning Utdanning Foreninger Andre Arkitektbedriftene NAAF Bellona Norsk Byggtjeneste AS BNL Norsk Teknologi cobuilder AS NTNU DIFI SINTEF HiO / RENORD TreFokus AS

11 Norwegian Green Building Council Styre / Board - Styreleder / Chairman: Direktør Halvard Bergby; Vital Eiendom AS - Nestleder / Vice Chairman: Adm.dir Kyrre O Johansen; Entra Eiendom AS - Direktør Tor Johs. Hegna; Skanska Norge AS - Konserndir. Hanne Rønneberg; Sintef - Daglig leder Christine Grape, DARK Arkitekter AS - Adm.dir Rolf Thorsen; NCC Property Development AS - Adm.dir Vibecke Hverven; Sweco Norge AS - Senior vice president communication Anders Bredesen; YIT AS - Partner Stig Bech; Ba-Hr Varamedlemmer / Deputy Member - Direktør Trond Bølviken; Veidekke Entreprenør AS - Adm.dir Øyvind Mork; Asplan Viak AS - Direktør Per Brevik; Norcem AS Daglig leder / Managing Director - Sverre Tiltnes

12 Fremme markedsstyrt kvalitetsheving, innovasjon og kunnskapsbygging Troverdig dokumentasjon av energi og miljøegenskaper. Sortere etter positive egenskaper. Jobbe fram differensierte incentiver og vilkår. Samle hele bransjen om en frivillig standard og tilby normert kunnskap. høy miljøstandard gjennom bruk av miljøklassifisering Åpne for gjennomgripende innovasjon. Samordne med Norske myndigheter og gjeldene normer. Samarbeide Nordisk og internasjonalt Medlemsservice Energi Helse & Komfort Materialer Transport Arealplan Ledelse Avfall Forurensnings - Vann

13 Vi har ambisjonen, nettverket og løsningen Foreningens formål er å arbeide for at norske bygg skal få en høy miljøstandard gjennom bruk av miljøsertifisering. Foreningen samler mer enn 90 medlemmer fra hele bygg og eiendom, på en måte som ikke er gjort før. Foreningen er ikke kommersiell, landsdekkende, og åpen for store så vel som små virksomheter.

14

15

16 Google Microsoft Nokia IBM Mc Donalds Marriot Siemens Starbucks Coca Cola Comp Colgate Nike IKEA Toyota Unibail Rodamco HSBC Redevco

17

18

19

20 Search kantoor, Amsterdam 1.200m2 Byggkostnad: 1,8 milj. Avgift DGBC: Timmar assessor: 24 tim Total kostnad: ,22 % Kontor Rabobank, Hoekschewaard 4.500m2 Byggkostnad: 5,7 milj. Avgift DGBC: Timmar assessor: 28 tim Total kostand: ,08 % WTC Zuidas Toren H, Amsterdam m2 Byggkostnad: 55,9 milj. Avgift DGBC: Timmar assessor: 50 tim Total kostnad: ,02 % NCC

21 Tjenester BREEAM-kyndig 1-dags innføring i bruken av BREEAM BREEAM Expert 2-dagers skolering og eksamen, for sertifisert ekspertbidrag i prosjektering og planlegging. BREEAM Assessor (revisor) Autorisert revisor. Revisjonen kvalitetssikres av sertifiseringsinstitutt før sertifikat

22

23

24

25 Svarer hele miljøutfordringen

26 Communities Buildings In-Use

27 Honorerer det gode bidrag, og graderer applausen.

28 LEED International Approach A. Global Consistency Maintain all current LEED credits and credit intents and requirements Add metric conversions for all current LEED measurements Add Alternative Compliance Paths (ACPs) for applicable credits B. Localized Use 4 Regional Credits to address country-specific issues International Roundtable to provide feedback and common solutions for regional issues

29 Felles ref til norm, standard & regel Int. Code Sus. Buildling BREEAM TC350 Planlegging Bygging Bruk Riving Community New Buildling In-Use

30 Helse og komfort 17 Sunne og produktive lokaler med redusert ventilasjon, større temp.- spenn, og rett til å lufte. Produktivitetsindeksen slår spesielt ut på opplevelsen av tørr luft. Bedres ved å redusere temp (21ºC) og redusere luftvekslingene. Lyd reduserer også produktiviteten Dr.ing Ragnhild Wiik Undersøkt 12 bedrifter / 500 mennesker Dagslys 2 Utsyn 1 Blendingskontroll 1 Høyfrekvent lysarmatur 1 Lysnivåstyring 1 Lys-soner og styring 1 Bidrag fra naturlig ventilasjon 1 Helsefremmende luftkvalitet1 Emisjoner 1 Temperaturkontroll 1 Temperatursoner 1 Smittefare (legionella) 1 Lydegenskaper 2 Brukerstyring (temp) 1 Drikkevann tilgjengelig 1

31 Energi 29 Løfter ambisjonen om 0- utslippsbygget Strekker PREMIE-SKALAEN mot 0- visjonen, og kommende utfordringer (nytt EU-direktiv m.m) Premierer lokale fornybare energikilder Verner historiske bygninger mot isodød men gir selvsagt fortjent honnør til gode utviklere, som er på vei, men ikke fremme Lavt energibruk og CO2- utslipp 15 Lokale fornybare energikilder 3 Optimal forbedring av historisk bygning 2 A True zero carbon building 2 Målrettet energimåling EOS 1 Sonedelt energimåling 1 Energieffektiv utelys 1 Tetthet 2 Energieffektive heiser 2 Energieffektive rulletrapper 1 Frikjøling 1

32 Ledelse 20 Funksjonelle og fleksible bygg med gode livsløpsegenskaper utviklet og bygd i tråd med kvalitetsfremmende samhandlingsmodeller Interne feil-/skadeutbedringskostnader og underliggende årsak (Josephson, P. E m. fl. Calmers 1989) Bærekraftig byggeplass 4 Sikre optimal funksjon og ytelse 2 Engasjerte entrepreører 2 Interessentinvolvering i design 2 Fleksibilitet / sambruk 2 LCC i design og FDV 2 Brukerveiledning 1 Undersøkelse av tomt 1 Sikkerhet 1 Publisering av bygningsinfo 1 Prosjektutvikling som læring 1 FDV i hele livsløpet 1 og byggeplassen er selvsagt på stell

33 Arealplan og Transport Gode arealplaner nær knutepunkt, - tilrettelagt for kollektiv, sykkel og gående. gjerne på Brown-Fields som støtter økologien og biodiversitet Ivareta og forbedre økologien 3 Minimere økologisk belastning 2 Verne biodiversitet 2 Bruk av tidligere bebygd tomt 1 Bruk av forurenset grunn 1 Bruk av grunn meg liten økologisk verdi 1 Samarbeid med lokale miljøorg 1 Brukermedvirkning (skole) 1 Nærhet til kollektivtransport 5 Nærhet til nærservise / faciliteter 2 Tilrettelegge for sykler 2

34 Materialer og Avfall 15+6 Bærekraftige konstruksjoner og løsninger, basert på bransje standard og spesifikk LCA (livsløpsanalyse) hvor robuste konstruksjoner og gjenbruk verdsettes særskilt og selvsagt effektiv avfallshåndtering Konstruert etter BREEAM-NO Green Guide 6 Spesifikk produktkvalitet 3 Riktig bruk av isolasjon 2 Robust design 1 A-klassifisert utomhusmatr 1 Gjenbruk av fasaden 1 Gjenbruk av konstruksjon 1 Byggavfall 3 Kildesortert avfallshåndtering 2 Resirkulert tilslag 1 Komprimator Kompostering

35 Forurensning og Vann 8 Kontroll på utslipp og forurensning Nox-minimert oppvarming 3 Flomsikring 2 Luftkjøling med lav GWP 1 Hindre utslipp av kjøleveske 1 Vannbåren forurensning 1 Lysforurensning 1 Støyforurensning 1 Beredskapsplan forurensning 1 Bruke lite vann og sikre mot lekkasjer Minimere drikkevann til sanitær 3 Redusere vannforbruk v måling 1 Hindre stor vannlekasje 1 Hindre mindre

36

37 Opportunities and Costs

38 Breeam Issue timeline

39 Generalforsamling World GBC Styre NGBC BRE Global - Adm/Økn - Skole - IKT - MF - Service Daglig leder SRG Strategisk rådgivningsgruppe Ledelse og Innovasjon Energi og Inneklima Materialer og Vann Transport og Arealplan Forurensn. og Avfall ST IA KTB/JE ANW Sekr/koord Ekspertleveranser etter behov

40 Strategisk Rådgivningsgruppe 16.12

41 Daglig leder Christine Grape DARK Arkitekter Professor Anne Grete Hestnes NTNU Daglig leder Aasmund Bunkholt TreFokus Direktør Alvhild Hedstein Miljømerking Seksjonsleder Anders Fylling Multiconsult AS Seksjonssjef Birger Bergesen NVE Adm.dir Bjart Nygaard GC Rieber Eiendom ASA Avd.dir Bjørne Grimsrud Statsbygg Områdeleder Næringsbygg Christian Hemmingsen Enova Faglig leder Erik Rigstad COWI Generalsekr Geir Endregard NAAF Senior Consultant Katie Davies BRE Global Forskningsleder Kristin Holte Sintef Director Martin Townsend BRE Global Direktør Morten Lie Statens Byggtekniske Etat Direktør Per Brevik Norcem CR ansv Stein Thorstensen Steen & Strøm AS Direktør Trond Bølviken Veidekke ASA Jan Eldegard Katharina Bramslev Inger Andresen Anders Nohre-Wallden Sverre Tiltnes Bygg uten grenser hambra LINK Arkitektur Asplan Viak NGBC Strategisk Rådgivningsgruppe - SRG

42 Konklusjoner Sikkerhet for at sertifikatene er ut over minimumskrav og norm. Sikre dynamikk for å strekke seg Forkaste kvaliteter som går på bekostning av helse Transperens / kunne se alle detaljer. Støtte definisjonen av zero carbon building på ZEB Holde fast på energibehovet som viktigere en energikilde (i påvente av omforent CO2 vekting) Ikke korrigere vannrelaterte krav, men heller fjerne irrasjonelle vannrelaterte krav. Knytte materialkrav til en miks av Svanen Ecoproduct Klimaregnskap EPD (Hea4) Høyfrekvent lys ut Videre utredning Identifisere poeng givende kvaliteter lavere enn norsk minimum Identifisere behov for forfinet og/eller økte kvalitetskrav for å utfordre dagens norske mulighet, - eller der for mange løsninger kommer på høyeste nivå. Sørge for å utfordre / fremme innovasjon Kvalitetsstandard også for helse? Hvordan håndtere kombinasjonsbygg Vurdere vann til kjøling/ventilasjon Rettighet til å lufte (ikke naturlig ventilasjon) Rendyrke Hea8 som et ventilasjonspunkt Flytte VOC til material-kapittelet? Knytte BREEAM til 8-pkt liste på helse (ref skole) Konsekvens av ikke å skille distriktene ift transport Riktig P-norm Er økologisk mangfold ivaretatt i regulering Sjekke byggplassering ift KLIF Inkludere utendørs beplantning

43 Regulatory minimum Pass Good Excellent BREEAM Minimal Aspirational 1 Tilgjengelig kun etter passert minimum Ekstrapoeng ut over referansesummene

44 2011 Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar April May Jun Jul Aug Sep Oct Stage 1 Statment of intent 8/24/10 2 Techical Requirements Forwarding of BREEAM Life Cycle Standards Strategic Clarifications from SRG Strategic Clarifications from Board NGBC Business Model Scheme Operator agreements Code of Conduct Scheme Approval Support by BRE Global BES 5301 / BES5201 / European Commercial 2009 / Education 2008 / Approval Mapping / Guidance on creation of In-Use License Expert / AP in Norwegian language Design the level of adaptation Undelying principles BRE review 4 Development Process Green Guide Technical design (working group) Translation BREEAM International Translation BREEAM Inn-Use Open Wikipedia Closing open involvment 1.st ver Technical Manual creation Editorial processing SRG SRG SRG NGBC Approval Process BRE Global Approval Process Audit against BES 5301 Approval Letter BREEAM-NOR In Use Approved teachers Awereness day Approved teachers Expert / AP 5 National Scheme Operator 7 Launch

45

46 10-11 feb. 2011

47

48

49 Vi trenger incentiver Lavere byggesaksgebyr, som i Oslo Prioritet i byggesakskøen, som i San Fransico. Høyere utnyttelsesgrad, som i Arlington VA. Assistere carbon-bekjempelse, som i UK. Redusert gevinstbeskatning, som i Nederland. Lavere rente, som i Nederland. Bedre pant. Politisk føring for offentlige virksomheter, som i UK, USA,.

50 Leietakere vil ikke lengre svi av unødige energi- og avfallskostnader, eller bli heftet av dårlige bygg. Internasjonale finansmiljøer begynner å skille på byggenes miljøstandard. Også i det norske markedet må det etableres gode systemer for å dokumentere miljøstandarder Stig Bech, BaHr Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete Troverdighet og relevans må gi incentiver i Norge Det er svært gledelig at næringen har samlet som om å etablere en norsk og kanskje nordisk ordning for Miljøsertifisering basert på BREEAM. Vi vil følge dette arbeidet nøye. Her ligger det spennende muligeheter også i forhold til incentivbaserte virkemidler. Dir Morten Lie, BE NGBC u.e

51 TAKK FOR MEG

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst NYHETSBREV NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL Nyhetsbrev Norwegian Green Building Council Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. 29. juli

Detaljer

Årsmøte Norwegian Green Building Council

Årsmøte Norwegian Green Building Council Oslo, 09.04.2014 Innkalling Årsmøte Norwegian Green Building Council Tid: Mandag 28. april 2014 kl 12:00 15:00 Sted: Powerhouse Kjørbo, Kjørboveien 12, 1337 Sandvika, Møterom: Kolsåstoppen Kl. 11:30: Registrering

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.1 SD 5066A: ISSUE 1.1 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

BREEAM-NOR. Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider

BREEAM-NOR. Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider BREEAM-NOR Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider BREEAM NOR i praksis - 28. august 2014 v/advokat Stig Bech og advokatfullmektig Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR #5011286/1 "Å breeame,

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Pecunia Vital Eiendom Oslo S Utvikling Siemens Eiendom Norwegian Property Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU Ida Edrikke Orseth Løvik Ingrid Nesbakken Lillegraven Masteroppg gave BREEAM i Norge Et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier Trondheim juni 2010 NTNU Norges teknisk-na aturvitenskapelige

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene Lysende besparelser Effektivisering av lysbruk i byen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Smart Skolevarme 100 prosent fornybar energi Elektrisk miljøsatsing Hvordan planlegger Oslo en by for

Detaljer

Nordisk Miljøklassifisering 3.3.2009. Rådgiver Sverre Tiltnes

Nordisk Miljøklassifisering 3.3.2009. Rådgiver Sverre Tiltnes Nordisk Miljøklassifisering 3.3.2009 Rådgiver Sverre Tiltnes Sparebankforreningen Undervisningsbygg Oslo Kommune Skanska Eiendomsutvikling Sektor Gruppen Storebrand Eiendom BundeEiendom Forsvarsbygg Steen

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Bli med på høstens grønneste konferanse. 23.-24.- september 2014 i Oslo Spektrum

Bli med på høstens grønneste konferanse. 23.-24.- september 2014 i Oslo Spektrum FREMTIDEN TRENGER EN STERK, GRØNN OG SAMLET BYGGENÆRING Bli med på høstens grønneste konferanse 23.-24.- september 2014 i Oslo Spektrum Topp foredragsholdere fra inn- og utland 70 grønne utstillere og

Detaljer

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse 1 men først litt; info om GBA Erik A. Hammer, daglig leder GBA Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar Anders Nohre-Walldén Part of the BRE Trust Agenda Kort om BREEAM? Hvorfor BREEAM (utfordringen)?

Detaljer

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne»

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR In- Use Brukerkurs - selvstudium Part of the BRE Trust Velkommen til BREEAM In-Use Dette er kursunderlaget for rollen som «Bruker» i BREEAM In-Use

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOLIGVENTILASJON KULTURELLE BARRIERER FILTER I KRIGEN -en viktig investering! Side 28-29 i byggebransjen. Side 25 mot luftforurensning. Side 8-9 INNEKLIMA /2013 For et bedre

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om utviklingen av ny BREEAM- NOR manual

Åpent informasjonsmøte om utviklingen av ny BREEAM- NOR manual Protecting People, Property and the Planet Åpent informasjonsmøte om utviklingen av ny BREEAM- NOR manual Status i arbeidet så langt og hva vi skal fokusere på videre. Anders Nohre-Walldén, Utviklingssjef,

Detaljer