15. september Profilprogram for transportmidler i Røde Kors

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15. september 2014. Profilprogram for transportmidler i Røde Kors"

Transkript

1 15. september 2014 Profilprogram for transportmidler i Røde Kors

2 2 Innledning Nytt profilprogram Det er nå tatt en gjennomgang av profilprogram for transportmidler. Tidligere profilprogram har gitt rom for tolkninger, med tildels sprikende resultater og liten enhetlig profil som resultat. Vi er en organisasjon og bør fremstå som det. Programmet gjelder hele organisasjonen, besøkstjeneste som hjelpekorps. I tillegg til hvite kjøretøy er det nå utarbeidet spesifisert program for fargede kjøretøy, ambulanser, ATV, båter, hengere og snøscootere. Det vil alltid være et ønske om at det brukes hvite kjøretøy i Røde Kors, men av økonomiske hensyn er det nå gjort klart for sølvgrå og fargede kjøretøy. Alle tekster og merkinger skal være standardisert og forklart på en slik måte at tolkninger ikke er nødvendig. Er det fortsatt uavklarte punkter må de meldes inn til Samme kontaktadresse kan brukes om du lurer på uttegning av nettopp ditt kjøretøy. Landsstyrets Arbeidsutvalg behandlet i sitt møte fredag 22. august 2014 et forslag fra Landsråd Røde Kors Hjelpekorps om merking/profilering av ikke-hvite biler. I sitt vedtak sier Landsstyrets Arbeidsutvalg følgende: «Landsstyrets Arbeidsutvalg mener at alle kjøretøyer i Røde Kors skal ha hvit bunnfarge, noe som må tilstrebes. Siden det lokalt i stor grad anskaffes eller overtas kjøretøy (biler) som er brukt og ikke har hvit bakgrunn, så godkjennes det fremlagte forslaget til merking (profilering) for en periode på inntil fem år.» Profilprogrammet for kjøretøy (biler) er nå oppdatert i henhold til forannevnte vedtak. Et program med tilbakevirkende kraft! Ekstra tekster som ikke lenger tillates bør fjernes og elementer som ikke utgjør større kostnader bør endres etter nytt program. Spesialmerker som er feilmontert etter dette profilprogrammet bør erstattes med riktig montering. Nye merker kan bestilles rimelig fra Røde Kors-butikken. Kort veiledning Programmet skal dekke alle transportmidler og blir derfor et stort dokument. Profileringen er delt opp i generelt og i for de spesielle transportmidler. Du må alltid lese deg opp på generelt og så se under hovedmerking for ditt transportmiddel spesielt. Under eksempler finner du eksempler på hvordan profilen skal og ikke skal se ut. Uttegninger viser deg eksempler på bestemte modeller. Hold deg oppdatert! Du finner alltid oppdatert profilprogram på Spørsmål eller hjelp til uttegning? Send en epost til Profilprogram for transportmidler i Røde Kors Alle rettigheter tilhører Røde Kors, bruk av hele eller deler av programmet til annet formål er ikke tillatt uten skriftlig samtykke. Ola Strømman 2013/2014

3 Innhold 3 Generelt...4 Hovedmerking Hvite kjøretøy...6 Grå/sølvgrå kjøretøy...8 Fargede kjøretøy...10 Ambulanser...12 Tilhengere...14 Båter...16 Snøscootere...18 ATV...20 Eksempler... 22,23,24,25 Uttegninger Biler Volkswagen Transporter/Caravelle...26 Toyota Hilux...27 Volvo V Toyota Hiace...29 Nissan Leaf...30 Toyota Land Cruiser...31 Isuzu D-Max...32 Toyota RAV Ford Transit Kombi...34 Ford Transit Connect...35 Volkswagen Crafter...36 Mitsubishi Pajero...37 Ambulanser Nilsson S80, versjon Nilsson S80, versjon Mercedes Benz Sprinter...40 Mercedes Benz Sprinter...41 Volkswagen T Mercedes Benz Rescueline Binz...43 Mercedes Vito...44 Biltilhengere Tysse...45 Tysse P...47 Båter Polarcirkel Polarcirkel Buster X...50 Buster XXL Cabin...51 Snøscootere Yamaha RS Viking Professional...52 Yamaha RS Venture TF...53 Spesialmerket...54 Egne notater...55

4 4 Generelt Profilprogrammet for kjøretøy er revidert for en enhetlig profil for Røde Kors, både hjelpekorps og andre deler av foreningen. Det skal være enkelt i bruk, gi svar på alle spørsmål, dekke alle behov og være entydig. Tekster og løsninger som bryter med programmets innhold og som ikke utgjør en kostnad å korrigere, bør korrigeres. Så som å fjerne tekster. Hovedlogo Hovedlogo danner utgangspunktet for all profilering av transportmidler. De generelle reglene for bakgrunn og fritt område rundt logoen legges også til grunn for denne profileringen. Innenfor den avgrensende rammen skal det derfor kun være ren, hvit bakgrunn. Logoen og øvrig dekor må plasseres slik at fremtredende karosseridetaljer ikke kommer i konflikt med dette beskyttelsesområdet. Dersom denne logoen benyttes på båter, ATV er eller snøscootere, skal det være hvite flater der logoen plasseres. Hvis det ikke finnes hvite flater skal spesialmerket benyttes. Midlertidig merking? Trenger man midlertidig merking av kjøretøy kan dette gjøres med magnetskilter. Slik merking brukes kun på biler i tjeneste for organisjasjonen. Det er da kun spesialmerket som skal brukes, uten lokaltilknytning/navnetrekk noe sted på kjøretøyet. Spesialmerket for transportmidler settes da til maksimal størrelse som for ambulanser: 22 x 27,5 cm. Plassering er da på midtstilt på bilens front, fordører og hensiktsmessig bak. Bunnfarge I utgangspunktet skal alle transportmidler i Røde Kors ha hvit bunnfarge på karosseri /skrog. Biler og tilhengere med annen bunnfarge bør vurderes foliert eller skal merkes etter til enhver tid gjeldende program for den grunnfargen transportmiddelet har. Spesialmerke for transportmidler Denne logoen benyttes som alternativ på transportmidler der det ikke er flater som er store nok til å plassere hovedlogo på vanlig måte, og der det er mer hensiktsmessig å benytte en firkantet logo enn en avlang. Merk at i en del situasjoner kan det være bedre å benytte en forminsket hovedlogo i stedet for denne varianten. Ambulanser merkes med kun med dette merket. Skrifttype Myriad Fet/Bold i alle navnetrekk og tekster. Noen eldre folieskjærere har innebygde skrifttyper, hvis Myriad Fet/ Bold ikke er tilgjengelig kan Frutiger 65 Bold benyttes. Type folie Normalt skal det benyttes skåret folie med god holdbarhet. Dekorverksteder bistår med å finne riktig kvalitet, vær nøye med å presisere at det skal være varig dekor. På vanlige rullende røde kors-kjøretøy brukes ikke reflekterende folie. 3M-serien: Hvit: 3M Sort: 3M Rød: 3M eller tilsvarende farger fra andre leverandører.

5 5 Profilprogrammet bruker fire benevnelser som er verdt å merke seg: hovedlogo, spesialmerke (for transportmidler/kjøretøy), lokaltilknytning/navnetrekk, X (en armbredde på korset) Hovedlogo brukes på hvite flater. Innenfor stiplet område skal det være heldekkende hvitt av kjøretøyets allerede hvite farge. Logoen skal monteres på allerede eksisterende hvite flater uten bruk av hvit folie. Dette betyr at rammen som er vist er minste hvite felt som er påkrevet. Korsets armbredde-/lengde: X Spesialmerke for transportmidler brukes på ikke-hvite flater. Rødt stiplet område legges med hvit folie. Korsets armbredde-/lengde: XX /2 Men hva med lokalforeningslogoen? Logoen med fullt navnetrekk og det røde korset brukes aldri på kjøretøy. De lokale navn som brukes som tekst på kjøretøy er tilsvarende og «Lillevik Røde Kors Hjelpekorps», men da ikke satt i direkte tilknytning til det røde korset. Røde Kors Lillevik Hjelpekorps

6 6 Hovedmerking hvite kjøretøy Hvite kjøretøy er kjøretøy med heldekkende hvit lakk eller folie. Forhold bil/profil Hovedlogoens bredde er halvparten av bilens bredde. Stripens høyde er da halvparten av bilens bredde bak delt med 3. Faktoren 3 er forenklet forholdet bredde/høyde i hovedlogo. Hvis bilens bredde er 2 meter gir dette en stripehøyde på: 200 cm / 2 / 3 = 33 cm Hvis stripens høyde gjør at den kommer i konflikt med karosseridetaljer og vanskeliggjør montering kan den justeres nedad til inntil 80% av utregnet høyde. 100% 50% Røde Kors Stedsnavn Front og bakside Hovedlogoens størrelse settes lik stripehøyden på sidene. Når karosseri-flater foran eller bak ikke tillater logo i full størrelse tilpasses størrelsen på logoen til den største tilgjengelige karosseriflaten. På front midtstilles logen. Bak plasseres logoen fortrinnsvis sentrert, dog mest mulig hensiktsmessig for å unngå konflikt med karosseridetaljer. Merk at i noen situasjoner kan det være bedre å benytte spesialmerke i stedet for hovedlogo.

7 7 Plassering hovedlogo Hovedlogo skal alltid plasseres på fremre halvdel på begge sider av transportmidlet, gjerne på fremre dør. Avstanden til nedkant av vinduet skal være 2 armbredder av korset, men tilpasses for minst mulig konflikt med karosseridetaljer. Lillevik 51 Lokaltilknytning i hvitt Stor forbokstav i lokalnavn skal ha samme høyde som på små bokstaver i hovedlogo, lik X. Teksten skrives med stor forbokstav, resten små. Dersom det ikke er plass til å sette stedsnavn på en god måte skal dette sløyfes. Teksten skal plasseres så langt bak som mulig, med minimum 2X avstand klaring i bakkant. Hele teksten skal plasseres på en linje hvis det ikke overskrider hovedlogoens bredde, i slike tilfeller brukes to linjer eller en kortere versjon av navnet. Bokstavavstand ved bruk av to linjer er X/2 og teksten midtstilles som vist under. Teksten Røde Kors skal alltid skrives på samme linje. Godkjente tekster for lokaltilknytning er på formen: <avdeling> Lillevik Avdeling er tilhørigheten: hjelpekorps, omsorg, besøkstjeneste etc. Kallesignal/kjennetegn Det er anledning til å merke kjøretøy med kallesignal/ kjennetegn. Kjøretøy merkes med to siste sifre i kjøretøyets nødnett-issi. Inntil nødnett er på plass i kjøretøyet brukes 5-sifret femtone-merking. Teksten settes med hvit farge for mørk bakgrunn og svart farge for lys bakgrunn og skrifthøyde inntil høyde X i hovedlogo. Plassering sider: på fremre del av kjøretøyet minimum 2x fra hovedlogo og X fra toppen på den røde stripen. foran: oppe i høyre hjørne på eller over bilens frontrute. bak : høyre side, nede ved støtfanger eller på bilens bakrute. Hvis karosserideler kommer i konflikt skal skriftstørrelse gjøres mindre. Andre tekster Ingen tekster er tillatt brukt med unntak av det som er spesifisert; lokaltilknyting og kallesignal/kjennetegn. /2 Hjelpekorps 51 Hvite transportmidler! Denne delen av programmet gjelder hvite transportmidler. Merk at det finnes egne uttegninger for både sølvgrå og fargede transportmidler, samt røde kors-ambulanser. Er ditt kjøretøy ikke hvitt eller en ambulanse kan du ikke bruke det som står på disse sidene om hvite kjøretøy.

8 8 Hovedmerking grå/sølvgrå kjøretøy Gråfarger uten antydning til andre farger er grå/sølvgrå. Mørke grå kjøretøy regnes som farget kjøretøy, se egen uttegning for disse. Forhold bil/profil Hovedlogoens bredde er halvparten av bilens bredde. Stripens høyde er da halvparten av bilens bredde bak delt med 3. Faktoren 3 er forenklet forholdet bredde/høyde i hovedlogo. Hvis bilens bredde er 2 meter gir dette en stripehøyde på: 200 cm / 2 / 3 = 33 cm Hvis stripens høyde gjør at den kommer i konflikt med karosseridetaljer og vanskeliggjør montering kan den justeres nedad til inntil 80% av utregnet høyde. 100% 50% Røde Kors Stedsnavn Front og bakside Ettersom logoen ikke plasseres på hvit bakgrunn brukes spesialmerke for transportmidler. Merkets størrelse settes lik stripehøyden på sidene. Når karosseri-flater foran eller bak ikke tillater logo i full størrelse tilpasses størrelsen på logoen til den største tilgjengelige karosseriflaten. På front midtstilles logen. Bak plasseres logoen fortrinnsvis sentrert, dog mest mulig hensiktsmessig for å unngå konflikt med karosseridetaljer.

9 9 Plassering hovedlogo Hovedlogo skal alltid plasseres på fremre halvdel på begge sider av transportmidlet, gjerne på fremre dør. Avstanden til nedkant av vinduet skal være 2 armbredder av korset, men tilpasses for minst mulig konflikt med karosseridetaljer. Lillevik 51 Lokaltilknytning i hvitt Stor forbokstav i lokalnavn skal ha samme høyde som på små bokstaver i hovedlogo, lik X. Teksten skrives med stor forbokstav, resten små. Dersom det ikke er plass til å sette stedsnavn på en god måte skal dette sløyfes. Teksten skal plasseres så langt bak som mulig, med minimum 2X avstand klaring i bakkant. Hele teksten skal plasseres på en linje hvis det ikke overskrider hovedlogoens bredde, i slike tilfeller brukes to linjer eller en kortere versjon av navnet. Bokstavavstand ved bruk av to linjer er X/2 og teksten midtstilles som vist under. Teksten Røde Kors skal alltid skrives på samme linje. Godkjente tekster for lokaltilknytning er på formen: <avdeling> Lillevik Avdeling er tilhørigheten: hjelpekorps, omsorg, besøkstjeneste etc. Kallesignal/kjennetegn Det er anledning til å merke kjøretøy med kallesignal/ kjennetegn. Kjøretøy merkes med to siste sifre i kjøretøyets nødnett-issi. Inntil nødnett er på plass i kjøretøyet brukes 5-sifret femtone-merking. Teksten settes med hvit farge for mørk bakgrunn og svart farge for lys bakgrunn og skrifthøyde inntil høyde X i hovedlogo. Plassering sider: på fremre del av kjøretøyet minimum 2x fra hovedlogo og X fra toppen på den røde stripen. foran: oppe i høyre hjørne på eller over bilens frontrute. bak : høyre side, nede ved støtfanger eller på bilens bakrute. Hvis karosserideler kommer i konflikt skal skriftstørrelse gjøres mindre. Andre tekster Ingen tekster er tillatt brukt med unntak av det som er spesifisert; lokaltilknyting og kallesignal/kjennetegn. /2 Hjelpekorps 51 Sølvgrå kjøretøy! Denne delen av programmet gjelder sølvgrå transportmidler. Merk at det finnes egne uttegninger for både hvite og fargede transportmidler, samt røde kors-ambulanser. Er ditt kjøretøy ikke grått eller en ambulanse kan du ikke bruke det som står på disse sidene om grå kjøretøy.

10 10 Hovedmerking fargede kjøretøy Kjøretøy med annen farge enn hvitt eller grå/sølvgrå skal uniformeres som vist på disse sidene. Forhold bil/profil Hovedlogoens bredde er halvparten av bilens bredde. Stripens høyde er da halvparten av bilens bredde bak delt med 3. Faktoren 3 er forenklet forholdet bredde/høyde i hovedlogo. Hvis bilens bredde er 2 meter gir dette en stripehøyde på: 200 cm / 2 / 3 = 33 cm Hvis stripens høyde gjør at den kommer i konflikt med karosseridetaljer og vanskeliggjør montering kan den justeres nedad til inntil 80% av utregnet høyde. 100% 50% Røde Kors Stedsnavn Front og bakside Ettersom logoen ikke plasseres på hvit bakgrunn brukes spesialmerke for transportmidler. Merkets størrelse settes lik stripehøyden på sidene. Når karosseri-flater foran eller bak ikke tillater logo i full størrelse tilpasses størrelsen på logoen til den største tilgjengelige karosseriflaten. På front midtstilles logen. Bak plasseres logoen fortrinnsvis sentrert, dog mest mulig hensiktsmessig for å unngå konflikt med karosseridetaljer.

11 11 Plassering hovedlogo Hovedlogo skal alltid plasseres på fremre halvdel på begge sider av transportmidlet, gjerne på fremre dør. Avstanden til nedkant av vinduet skal være 2 armbredder av korset, men tilpasses for minst mulig konflikt med karosseridetaljer. Lillevik 51 Lokaltilknytning i svart Stor forbokstav i lokalnavn skal ha samme høyde som på små bokstaver i hovedlogo, lik X. Teksten skrives med stor forbokstav, resten små. Dersom det ikke er plass til å sette stedsnavn på en god måte skal dette sløyfes. Teksten skal plasseres så langt bak som mulig, med minimum 2X avstand klaring i bakkant. Hele teksten skal plasseres på en linje hvis det ikke overskrider hovedlogoens bredde, i slike tilfeller brukes to linjer eller en kortere versjon av navnet. Bokstavavstand ved bruk av to linjer er X/2 og teksten midtstilles som vist under. Teksten Røde Kors skal alltid skrives på samme linje. Godkjente tekster for lokaltilknytning er på formen: <avdeling> Lillevik Avdeling er tilhørigheten: hjelpekorps, omsorg, besøkstjeneste etc. Kallesignal/kjennetegn Det er anledning til å merke kjøretøy med kallesignal/ kjennetegn. Kjøretøy merkes med to siste sifre i kjøretøyets nødnett-issi. Inntil nødnett er på plass i kjøretøyet brukes 5-sifret femtone-merking. Teksten settes med hvit farge for mørk bakgrunn og svart farge for lys bakgrunn og skrifthøyde inntil høyde X i hovedlogo. Plassering sider: på fremre del av kjøretøyet minimum 2x fra hovedlogo og X fra toppen på den hvite stripen. foran: oppe i høyre hjørne på eller over bilens frontrute. bak : høyre side, nede ved støtfanger eller på bilens bakrute. Hvis karosserideler kommer i konflikt skal skriftstørrelse gjøres mindre. Andre tekster Ingen tekster er tillatt brukt med unntak av det som er spesifisert; lokaltilknyting og kallesignal/kjennetegn. /2 Hjelpekorps 51 Fargede transportmidler! Denne delen av programmet gjelder fargede transportmidler. Merk at det finnes egne uttegninger for både hvite og sølvgrå transportmidler, samt røde kors-ambulanser. Er ditt kjøretøy hvitt, sølvgrått eller en ambulanse kan du ikke bruke det som står på disse sidene om fargede kjøretøy.

12 12 Hovedmerking ambulanser Leverandøren leverer stort sett med forslag til fag- og ambulanse-merking. I tillegg er et stort utvalg av ambulansene i Røde Kors tjeneste brukte. Profilprogrammet omhandler derfor kun de elementer som direkte inngår direkte i organisasjonens profilering. Stedsmerker / kjennetegn Identifikasjonsmerking relatert til tjenesten som ambulansebil. Bokstaver og tall skal ha en høyde på maksimalt 80 mm og symboler en størrelse på maksimalt 350 mm langs ytterkant og diameter maksimalt 350 mm. Hvis refleksmateriale benyttes skal dette ha reflekterende egenskaper tilsvarende klasse 1. (fra kjøretøyforskriftens 8-7: Spesielle bestemmelser for ambulansebil Bokstavhøyde er høyden av en høy liten bokstav, feks k ) Logobruk Ambulansene er ikke-hvite kjøretøy og spesialmerke for transportmidler skal derfor brukes. Kjøretøyforskriften angir maksimalt en diameter/diagonal på 350 mm. Spesialmerket for 185transportmidler blir da maksimalt 22 x 27,5 cm. Korsets armstørrelse bør settes til størrelsen på en rute i fagstripen. Det skal kun brukes ett spesialmerke på hver side av bilen. 185 Sidene Spesialmerket for transportmidler plasseres midtstilt på døren. Se også detaljert anvisning. Lokaltilknytning plasseres høyt oppe og så langt bak som mulig. Om det er plass til fullt foreningsnavn på en linje kan dette benyttes, hvis ikke benyttes kun stedsnavn. Lokalforeningsnavnet brukes hvis ønskelig Tekster Alle tekster settes i Myriad Bold, maksimalt 80 mm høyde, angitt av forskriften. Godkjente tekster for lokaltilknytning er på formen: Hjelpekorps Lillevik Dørmontering Deltalj fra montering i fagstripe. Stripen kuttes/åpnes opp i hele ruter og spesialmerke monteres inn med lik klaring på hver side.

13 Kallesignal/kjennetegn Det er anledning til å merke kjøretøy med kallesignal/ kjennetegn. Kjøretøy merkes med to siste sifre i kjøretøyets nødnett- ISSI. For ambulanser med helsetale-grupper kan disse alternativt merkes med sin helse-funksjon (tre sifre), dette valget tas av distriktets transport- og ambulanse-utvalg. Inntil nødnett er på plass i kjøretøyet brukes 5-sifret femtone-merking. Plassering 185 sider: på fremre del av kjøretøyet, over eller under fagmerking. foran: oppe i høyre hjørne på eller over bilens frontrute. bak : oppe i høyre hjørne på bilens bakrute eller egnet sted. Se skisser for forslag. Hvis karosserideler kommer i konflikt skal skriftstørrelse gjøres mindre. Front I fronten brukes midtstilt spesialmerke over frontrute, fortrinnsvis samme størrelse som på dørene. På noen modeller er dette ikke mulig, merket plasseres da på ambulansens panser. Bakside Spesialmerket er her plassert til venstre med lokaltilknytning plassert til høyre. Spesialmerkets størrelse må tilpasses ledig karosseriflate. Tekstens store bokstav er tilsvarende høyde som korsets armtykkelse. 185 Hvis teksten ikke kan plasseres på hensiktsmessig måte eller fremstår som for liten kan den droppes. Spesialmerket skal alltid være med. Ambulansemerking Foran skal det være merket «AMBULANSE». Begge sider og bak skal være merket med «AMBULANSE» og telefonsymbol i kombinasjon med det til enhver tid gjeldende telefonnummer for medisinsk nødhjelp. Bokstaver, tall og symboler skal ha en høyde på minimum 100 mm. Merking på karosseri skal være grønn og merking på vindusflate skal være hvit eller kombinasjonen grønn med hvit bakgrunn. (fra kjøretøyforskriftens 8-7: Spesielle bestemmelser for ambulansebil, vi regner dette som ivaretatt av leverandør)

14 14 Hovedmerking tilhengere Hovedtrekk Tilhengere utstyres med stripe i samme høyde på alle sider. På hvite, lysegrå og ikke-fargete (metallfargete) hengere brukes rød stripe, på andre farger brukes hvit stripe. Stripens høyde er angitt, men tilpasses i størrelse ved behov, dog i samme størrelse og høyde på alle sider av tilhengeren. Hvis stripe ikke er mulig brukes kun spesialmerke for transportmidler. Hvite, lysegrå og ikke-fargete tilhengere Den røde stripen brukes på alle fire sider av tilhengeren. På tilhengerens høyre og venstre side brukes alltid hovedlogo. Hvis det er plassmangel eller det er andre hensyn som må tas foran og bak kan spesialmerke brukes på og i samme høyde som stripen. Andre tilhengerfarger Den hvite stripen brukes på alle fire sider av tilhengeren. På tilhengerens høyre og venstre side brukes alltid hovedlogo. Hvis det er plassmangel eller det er andre hensyn må tas foran og bak kan spesialmerke brukes på og i samme høyde som stripen. Forhold tilhenger/profil Stripens høyde er 40% av tilhengerens bredde bak delt med 3. Faktoren 3 er forenkelt forholdet bredde/høyde i hovedlogo. Hvis tilhengerens bredde er 2 m gir Lillevik dette Røde stripehøyde Kors på: 200 cm / 2,5 / 3 = 27 cm Rød stripe Høyde på stripe lik 5 ganger av armbredde i korset. 40% 100% Lokaltilknytning på sidene Stor forbokstav i lokalnavn skal ha samme høyde som på små bokstaver i hovedlogo, lik X. Teksten skrives med stor forbokstav, resten små. Hvis det er plass til fullt foreningsnavn på en linje kan dette beynyttes, hvis ikke benyttes kun stedsnavn. Hvis ønskelig kan lokalforeningsnavnet brukes. På hvit stripe brukes svart tekst, på rød stripe brukes hvit tekst. Stedsnavn

15 15 Plassering hovedlogo sider Hovedlogo skal alltid plasseres på fremre halvdel på begge sider av transportmidlet, med halve hovedlogoens bredde bakover. Stedsnavn skal plasseres så langt bak som mulig. Dersom det ikke er plass til å sette stedsnavn på en god måte skal dette sløyfes. 1 del åpen flate 2 deler åpen flate Stripens plassering På hengere med store flater plasseres stripen i en stripes høyde opp fra flatens nedkant. Om karosseridetaljer er i veien kan plasseringen justeres, og da på alle sider. Om stripen plasseres på en karosseriflate mindre enn tilhengerens fulle høyde plasseres den med flatens størrelse 2 deler under og 1 del over. 100% 50% senter Plassering hovedlogo foran/bak Hovedlogo plasseres på flatens venstre side med logoens høyre kant i senter av tilhenger. Stedsnavn skal plasseres til høyre. Alternativ: spesialmerke Hvis hengeren ikke har tilgjengelig karosseriflate til montering kan spesialmerke for transportmidler brukes på stripen eller med samme plassering som en stripe ville hatt. Høyden på merket og høyden på plassering settes til samme som for en stripe. Lokaltilknytning skal ikke brukes når spesialmerke brukes.

16 16 Hovedmerking båter Det finnes uttallige båttyper og -modeller på markedet. Noen prinsipper legges til grunn for profilering, men det er ikke mulig å tegne ut skisser som favner alle løsninger. Grunnprisippet er at bruken av hovedlogo og spesialmerke videreføres fra biler også på båter. Rød/hvit stripe Hvit stripe brukes ikke på båter. Rød stripe kan monteres hvis mulig, se skisser. Pass på bruk av egnet folie til bruk på det materiale som det skal festes til. Hvis båten leveres med egnede elementer som rød stripe skal denne brukes (feks Buster og Polarcirkel) Farget bakgrunn Logo: spesialmerke skal brukes på andre bakgrunner enn hvite. Tekst: hvit farge mot mørk bakgrunn og sort farge mot lys bakgrunn. Lokaltilknytning/navn Båter kan merkes med lokaltilknytning og/eller navn. Liten bokstav i lokalnavn skal ha samme høyde som på små bokstaver i hovedlogo, lik X. Teksten skrives med stor forbokstav, resten små. Dersom det ikke er plass til å sette stedsnavn på en god måte skal dette sløyfes. Godkjente tekster for lokaltilknytning er på formen: <avdeling> Lillevik Avdeling er tilhørigheten: hjelpekorps, omsorg, besøkstjeneste etc. Navn kan være Røde Kors-båten Lillevik eller egennavn som feks Lise. Tekster skal plasseres hensiktsmessig. Hvit bakgrunn Logo: hovedlogo brukes mot hvit bakgrunn. Hvis det er hensiktmessig med stort spesialmerke på feks styrhusvegg kan dette brukes. På styrhus kan det også være en løsning med merking på taket. Tekst: sort tekst mot hvit bakgrunn. Logobruk På større avstander kan det være lettere å se spesialmerket fremfor vanlig hovedlogo. Begge deler er tillatt.

17 17 Polarcirkel leveres sort med røde detaljer egnet som stripe til røde kors-bruk. Hovedlogo brukes tilsvarende som på bil. Konsollen merkes med spesialmerke ettersom det er farget bakgrunn. Buster XXL leveres originalt med blå langsgående foliert stripe som gjør det velegnet for ny rød foliering. Lillevik Tekststørrelse På større avstander er det hensiktsmessig med større tekster. Der hvor stripe brukes skal alle tekster derfor settes til samme størrelse som teksten Røde Kors i hovedlogo. Røde Kors Stedsnavn

18 18 Hovedmerking snøscootere Snøscootere leveres med mindre og mindre folierbare områder. Noen prinsipper legges til grunn for profilering, men det er ikke mulig å tegne ut skisser som favner alle løsninger. Grunnprisipp er at bruken av hovedlogo og spesialmerke videreføres også på snøscootere. Hovedtrekk Grunnfargen er hvit. Folierbare områder folieres hvite og merkes med hoved-logo eller spesialmerke etter den plassen som er tilgjengelig. Ved plassering på andre flater enn hvite brukes alltid spesialmerket. Rød/hvit stripe Det brukes ikke profileringsstriper på snøscootere. Hvit bakgrunn Hovedlogo brukes som hovedregel mot hvit bakgrunn. Hvis det gir en bedre utforming/størrelse med spesialmerket kan og bør det brukes. Farget bakgrunn Spesialmerket skal brukes på andre bakgrunner enn hvite. Det kan være en løsning å montere spesialmerket på en bakplate før den festes på snøscooteren, dette av hensyn til detaljer i karosseri og rue overflater som gir dårlig foliefeste. Tekster Tekster settes med hvit farge mot mørk bakgrunn og sort farge mot lys bakgrunn. Lokaltilknytning Alle kjøretøy kan merkes med lokaltilknytning. På snøscootere er det begrenset plass til logo og lokaltilknytning. Det er derfor ikke angitt noe spesielt forhold mellom disse. Godkjente tekster for lokaltilknytning er på formen: <avdeling> Lillevik Avdeling er tilhørigheten: hjelpekorps, omsorg, besøkstjeneste etc. Stort sett vil det ikke være plass til annet enn kortformen Lillevik. Tekster skal plasseres hensiktsmessig. Utstyrskasser Noen modeller leveres med svart utstyrskasse. Det er dog mulig på noen modeller å få disse kassene levert hvite. Sjekk med leverandøren! Det er ikke tegnet ut noen snøsccotere med utstyrskasser, men er de store nok er det et godt alternativ å sette spesialmerke bak, eventuelt også på høyre og venstre side. TIPS VED MONTERING HOVEDLOGO! Når man ser på mulige plasseringer må man alltid ta hensyn til det påkrevde hvite området rundt det røde korset i hovedlogoen. En snøscooter er heller ikke nødvendigvis lik på begge sider, sjekk derfor at logoens størrelse og plassering passer på både høyre og venstre side. På detaljrike områder og eller flater med dårlig feste for folie bør det vurderes bruk av tynne plate for montering av spesialmerke.

19 19 En Yamaha snøscooter merket med størst mulig hovedlogo mot hvit bakgrunn og lokaltilknytning bak. I dette tilfellet er det spesialmerket som egner seg best på fronten av snøsccoteren. Den viktigste profilering av snøscooter Uten tvil er Røde Kors-vesten vår viktigste profilering på en snøscooter. Bruk vesten når du kjører snøscooter i Røde Kors-tjenste. For ekstra synlighet: stå oppreist, enten over skrevs på sadelen eller knestående på ett kne.

20 20 Hovedmerking ATV ATVer leveres med mindre og mindre folierbare områder. Noen prinsipper legges til grunn for profilering, men det er ikke mulig å tegne ut skisser som favner alle løsninger. Grunnprisipp er at bruken av hovedlogo og spesialmerke videreføres også på ATVer. Hovedtrekk Grunnfargen er hvit. Folierbare områder folieres hvite og merkes med hovedlogo eller spesialmerke etter den plassen som er tilgjengelig. Ved plassering på andre flater enn hvite brukes alltid spesialmerket. Det er aldri nok flater på en ATV, hovedlogo kan monteres på plate mot annet enn hvit bakgrunn hvis dette gir bedre synlighet enn bruk av spesialmerke. Rød/hvit stripe Det brukes ikke profileringsstriper på ATVer. Hvit bakgrunn Hovedlogo brukes som hovedregel mot hvit bakgrunn. Hvis det gir en bedre utforming/størrelse med spesialmerket kan og bør det brukes. Farget bakgrunn Spesialmerket skal brukes på andre bakgrunner enn hvite. Det kan være en løsning å montere spesialmerket på en bakplate før den festes på ATVen, dette av hensyn til detaljer i karosseri og rue overflater som gir dårlig foliefeste. Tekster Tekster settes med hvit farge mot mørk bakgrunn og sort farge mot lys bakgrunn. Lokaltilknytning Alle kjøretøy kan merkes med lokaltilknytning. På ATV er det begrenset plass til logo og lokaltilknytning. Det er derfor ikke angitt noe spesielt forhold mellom disse. Godkjente tekster for lokaltilknytning er på formen: <avdeling> Lillevik Avdeling er tilhørigheten: hjelpekorps, omsorg, besøkstjeneste etc. Stort sett vil det ikke være plass til annet enn kortformen Lillevik. Tekster skal plasseres hensiktsmessig. Utstyrskasser Noen modeller leveres med svart utstyrskasse. Kan disse leveres hvite? Sjekk med leverandøren! Er kassen stor nok kan denne brukes til spesialmerke bak og på venstre og høyre side. TIPS VED MONTERING HOVEDLOGO! Når man ser på mulige plasseringer må man alltid ta hensyn til det påkrevde hvite området rundt det røde korset i hovedlogoen. Er det plass på begge sider? Sjekk at logoens størrelse og plassering passer på både høyre og venstre side.

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

LRSK brukermanual for artsobs

LRSK brukermanual for artsobs LRSK brukermanual for artsobs Guide for administrering og redigering av lokaliteter, funn og observasjoner Rev. 01A 31. mars 2011 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Informasjon om LRSK-medlemmer

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Brukerdokumentasjon NETTSIDELØSNINGEN - MINSKOLE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (01.10.14)

Brukerdokumentasjon NETTSIDELØSNINGEN - MINSKOLE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (01.10.14) Brukerdokumentasjon NETTSIDELØSNINGEN - MINSKOLE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (01.10.14) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde... 6

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Gyldig fra 16. desember 2013 VEILEDNING FOR LAKKERINGSARBEIDER NyDBS FNO Skadedrift Bilskadekontoret/AO versjon 04 20.10.2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning. 4 1. Lakktyper. 5 2. Starttid og grunnkonstant...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer