KYSTRIKSVEIEN HELGELANDSKYSTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYSTRIKSVEIEN HELGELANDSKYSTEN"

Transkript

1 Herøy Turistkotor v/ferjeleiet på Herøy. Tel Åpet/ope: Ma/Mo - Fre/Fri: Lør/at: ø/u: Døa Turistkotor v/ferjeleiet på Døa. Tel Åpet/ope: Ma/Mo- Fre/Fri: Lør/at: ø/u: adessjøe Turistkotor Tel Åpet/ope: Ma/Mo- Fre/Fri: Lør/at & ø/u: Rig for åpigstider/ Call for Opeig Hours ykkelutleie/bike retal. Kystriksveie Ifo-Ceter (teikjer) Tel Åpet/ope: Ma/Mo - Fre/Fri: Lør/at: ø/u: Åpigstider gjelder i sommersesoge medio jui til medio august. Opeig hours valid i summerseaso from mid Jue to mid August. Herøy & Døa Matvarebutikker /grocery shops: Husvær Hadel, Tel Åpet/ope: Ma-fre: 0- Lør: 0-5 Brasøy Hadelsamvirke Tel Åpet/ope: Ma-lør: 0- Ica Nær Herøy, Tel Åpet/ope: Ma-Fre: 0- Lør: 0- Coop Prix Herøy, Tel Åpet/ope: Ma-Fre: 0- Lør: 0-0) eløy amvirkelag, Tel Åpet/ope: Ma-tor 0- Fre-lør: 0- Joker Karuselberget, Tel Åpet/ope: Ma-Lør: 0- par Døa, Tel Åpet/ope: Ma-Fre 0-0 Lør: 0- Coop Døa, Tel Åpet/ope: Ma-Fre Lør: Norddøa Hadel, Tel Åpet/ope: Ma-Fre: 0- Lør: 0-5 Løkta Koloial, Tel Åpet/ope: Ma-Fre: 0- Lør: 0-4. Lauma Dagligvare (Vadve), Tel Åpet/ope: Ma-Fre: 5- Lør: -3 (util July st.) Ma-Fre: - Lør: -3 (util August th) port og fiskeutstyr selges av flere av disse butikkee, me i Herøy-seteret (ilvale) fier du Herøy port og Fritid. I tillegg rommer seteret e speede blomsterbutikk, drevet av e tidligere orgesmester i blomsterdekorasjo. Guide 05 portig goods ad fishig equipmet ca be bought at may of these grocery shops. I ilvale you will fid a dedicated sportig goods store as well as a iterstig florist shop. KYTRIKVEIEN HELGELANDKYTEN

2 gode gruer til å besøke / good reasos to visit Dee guide preseterer øykommuee Herøy og Døa med 55 øyer. Vi kaller ture Ut i Øya. Du starter ture med utgagspukt i Fv og ferje fra øvik til Herøy. øvik ligger like sør for adessjøe. Allerede på ferjeture over til Herøy begyer evetyret med flott utsikt mot De yv østre. E ae flott reisemåte er med sykkel og hurtigbåt adessjøe Døa Herøy Vega Brøøysud. trekige fra Herøy opp til ordspisse av Døa er på bare ca. 5 mil. Bruk god tid på Herøy - ta oe avstikkere. Herøy består av mage øyer, dra til Tevale helt syd eller Øksiga og eløy. Når du forlater Herøy vil du se at ladskapet edrer seg så sart du kommer over på Døa. Mes Herøy er e typisk fiskerikommue er det ladbruket som har satt sitt preg på Døa, i tillegg til de massive fjellee som f.eks. Døamae. Edepuktet på reise gjeom Døa er Døesfjellet, med fatastisk utsikt. pesielt flott er det å være der år sola går ed. E kort kjøretur tilbake til Bjør, hvor du tar ferje over til adessjøe. Ut i Øya byr på: flotte turmuligheter, øysafari med rib, gode spisesteder, iteressate museum og idylliske steder, som gjør at dette ka bli ditt ye ferieparadis. Du ka gjøre ture på oe timer, me setter du av oe dager vil du ikke agre på det! Kos deg Ut i Øya. This guide presets the mai islads Herøy ad Døa o the coast of Helgelad. We call the trip Ut i Øya (Out i the 55 islads) You ca start your trip from road by takig the ferry from øvik to Herøy. øvik is located just south of adessjøe. O the ferry you will get a good view over the mt. De yv østre. The road betwee Herøy ad the orth tip of Døa is oly 50 km, ad is best ejoyed whe you practice slow drivig. Whe you are o Herøy make sure to take a few detours to oe of the may small islads. May of them coected by several bridges. As soo as you leave Herøy you will otice that the ladscape shift from the flat ladscape of Herøy to the high moutais ad the typical farmlad o Døa. The goal at the ed of the road o the orther tip of Døa is for may the moutai Døesfjellet, Døes church ad Døes Farm. Døesfjellet offers a sceic view you will ot forget ad this is a good place to see the Midight u. You ca retur back to adessjøe from Bjør. You ca sped a few hours, but if you decide to sped a few days you will ot regret that! Ejoy Ut i Øya. Døes kirke, Nord-Norges vakreste kirke Døes Church, Norther Norway s most beautiful Church. Bli med på Rib-tur Ut i øya! Experiece Rib-trip to the islads! Botaiske utskeielser med ETCETERA. Blomsterbutikk i særklasse. Botaical excesses with ETCETERA. A florist par excellece. 3 4 Topptur på Dømae. Hikig o Mt. Dømae. Helgeladskystes fiskeriog havbrukshistorie på Augustbryggo. The local history of sea-farmig ad fishery at Augustbryggo. Opplev Ut i Øya på sykkel! NYHET! Baggasjetrasport Cyclig Ut i Øya! NEW! Baggage Trasportatio (www.kystriksveie.o) 5 0 www

3 Hva du bør se og gjøre... What to see ad do... Turforslag / Hikig Tips: Herøy kirke ligger ært ferjeleiet på Herøy. Kirke ble bygget på 00-tallet og beeves ofte som Helgeladskatedrale. Omvisig i sommersesoge, ta kotakt med Herøy Bygdesamlig tlf Herøy church was built aroud the year 00 ad is located close to the ferry dock o Herøy. For guided tours cotact the museum across the road, phoe: Herøy Bygdesamliger (museum) har tilhold på prestegårde, med Herøys middelalderkirke som ærmeate abo. Her ka du bestille guidig i kirke, se på ulike utstilliger om øyfolkets liv, starte e gammel båtmotor eller bare yte kaffe og 00 år gamle vafler. 5. jui - 5. august, ma. - lør.: -. Juli: alle dager: -. ituated at the rectory with the islad of Herøy s medieval church as its earest eighbour. Here you ca reserve guidig i the church, view various exhibits about islad life, start a old boat motor or just ejoy some coffee ad 00 year-old-waffles , Mo - at: am - 5 pm. July: daily, am - 5 pm. adsudvær er ei øy lagt ut i havet. Kjet for adsudværulykke i 0, som tok 34 meeskeliv uder e kraftig storm. Hit ka du komme med ribbåt fra eløy Kystferie eller adessjøe og oppleve dee este jordløse holme. Faste turer i juli: hver osdag, fredag og lørdag kl. fra eløy. Tirsdag og torsdag kl.00 fra adessjøe. Bestill: sms til tel / 430. The islad adsudvær is kow for the adsudvær accidet, that took place i 0 ad killed 34 people. I those days more tha 50 fisherme had the islad as their base. Today you ca visit the islad by rib from eløy Kystferie ( 0). Regular tours i July: Wedesday, Friday ad aturday. from eløy Kystferie. Tuesday ad Thursday pm from adessjøe. Book by M o / 430. Herøy kirke Herøy Bygdesamliger adsudvær photo: erled haarberg photo: erled haarberg photo: ELØY KYTFERIE Åkvikfjellet er e fi fjelltur som gir deg utsikt mot Herøy såvel som Lovud og Træa. Ture tar ca. timer og er ekel. tart like ord for Åkviksud-brua (mellom Døa og Herøy). Mt Åkvikfjellet is a ice moutai hike that gives you a great view towards both the islads Lovud ad Træa. The trip starts just orth of the bridge Åkviksudbrua (betwee Herøy ad Døa). Dømae er e av de mer krevede toppturee på Helgeladskyste. Merket sti fra Teigstad (øst) og Breivika/Hage (vest). Ture er tildels svært bratt, me ikke farlig så lege du holder deg til oppmerket sti. Ca. 4 timer t/r. Mt Dømae is a challegig moutaitop hike. Marked trails from Teigstad (east) ad Breivika/Hage (west). The path is steep but safe as log as you stay o the path. Aprox. 4 hours up ad dow. Døa museum holder til i de ærverdige bygigee til Nordvika gamle hadelssted. Det 35 m. lage hovedhuset ble påbegyt på 00-tallet. Gammel krambod med husflid. Kaffe og vafler ka ytes i gulldekorert stue. T: Åpet: 4. til.. Alle d. -. Døa Museum is situated at Nordvika old tradepost. The 35 M log mai buildig was built i the th cetury. Art ad hadcraft. Coffee ad waffles is served i a gold decorated saloo. T: Ope: 5. to.. Every day -. Galleri og utstilliger. På ilvale fier du Galleri jøholt. E flott blomsterbutikk, med hådverk, lakris, m.m. ligger på ilvale. Fruktbarhetsutstillige på Glei er også verdt å besøke. Lags «Artigveie» i kaga fier du flere kustistallasjoer. Galleries ad exhibitios. At ilvale yo will fid Galleri jøholt. A great flowershop with hady crafts ad much more is located o ilvale. The phallus exchibitio o Glei is well worth a visit. Alog the road at kaga you ca see a outdoor art exhibitio. 4 5 Døesfjellet moh/ msl Dømae 5 moh/5 msl Nordvika gamle hamdelsted / old tradepost Etcetera-botaiske utskeielser Mm, Herøy photo: TERJE RAKKE NORDIC LIFE photo: INGE OVE TYNE photo: ÅHILD KITTELEN photo: ETCETERA-BOTANIKE

4 Fallose på Glei kom tilbake til Døa i 3, etter 50 år på Viteskapsmuseet i Berge. Fallose, i marmor, står på Nord-Norges est største gravhaug. Like ved ligger Gleiseset med jeraldergraver. På gårde, like ved, er fruktbarhetsutstillige. Åpet alle dager, rig Petter A.Petterse Ig. kr 30,-. The phallus at Gelei, retured to the islad i 3 after 50 years i Berge. The phallus is located o top of the secod larges burial mouds i Norway. iro age graves earby the phallus. O the farm, close by, is a phallus exhibitio. Ope every day, call Etr. NOK 30,- Døes kirke fra 00-tallet ligger ord på Døa.Kirke har et mausoleum. Guidig: 0.-.; kl.,3 og.30. Igag kr.50,- Bar u/ år gratis. Fallose på Døa photo: ERLEND haarberg photo: BERNT EIDE Brasøy og Husvær er eksempler på speede øysamfu du ka besøke. Det er bare km mellom de to øyee. Idylliske øysamfu med mage flotte turmuligheter og et terreg som er godt eget for syklig. På Brasøy ligger Brasøy Hadelssamvirke med serverig/kafé. Hit kommer du med ferje (fra øvik eller Flostad) eller hurtigbåt fra adessjøe, Flostad eller Vega. (www.ordlad.o). Brasøy ad Husvær are two idyllic islads o Herøy. Nice walkig paths ad a flat ladscape which makes cyclig easy. Brasøy is located oly km from Husvær offerig a café. Travel by expressboat from Flostad or adessjøe, or ferry from øvik, Flostad or Vega. (www.ordlad.com). Båt og kajakk Med sie 55 øyer oppleves kaskje Herøy og Døa best fra båt og kajakk. Her fier du di ege lille vik og hvite sadstrad. With its 55 islads Herøy ad Døa are best experieced by boat ad kayak. Here you will fid your ow little bay ad sady white beach. Brasøy photo:erlend HAARBERG photo: ERLEND HAARBERG Døes church (built aroud year 00), is located o the orth tip of Døa ad is oe of few orwegia churches with a mausoleum. Guided tours 0.-. at,3 &.30 hrs. NOK 50,- u. yrs.free. Døesfjellet er ærmeste abo til Døes kirke og Døes Gård, hvor e kultursti fører opp til fjellet. Der går også bilveg. Fi utsikt over skjærgårde, og i vest ka du se Lovud og Træa. Ta gjere ture hit på kvelde år sola går ed. Mt. Døesfjellet is loacted o the orth tip of Døa, alog with Døes church ad Døes Gård. From the farm there is a trail up to the moutai (a road as well). The view from the moutai is very ice, specially at suset. ekkevik skole kole er e av Nord-Norges eldste og på området er det et fit tilrettelagt turområde med beker og bord. Her ligger også Døas bidrag til kulpturladskap Nordlad. ekkevik ligger på Nord Døa. O the orth tip of Døa you will fid a beautiful recreatioal are with oe of Norther Norways oldest school buildig. This is also the locatio for culpture ladscap Nordlad. Fruktbarhetsutstillig / Phallus Exhibitio Døes kirke Utsikt fra / view from Mt Døesfjellet photo: ERLEND haarberg photo: KYTRIKVEIEN REIELIV ykkelferie Herøy og Døa er som skapt for sykkelferie. Over små og store bruer reiser du gjeom e rekke forskjellige øyer og ladskap. Nærmeste sykkelutleie er turistkotoret i adessjøe. Noe overattigsbedrifter har sykkelutleie. The islads are excellet for cyclig. A variety of bridges is takig you to differet islads ad ladscapes. Bike retal is available at the touristiformatio cetre i adessjøe, but eve some of the accommodatios offer bike retal. Fiske Noe av de beste stagfiskeplassee fier du ved Åkvikbrua og Hoholmbrua på Herøy. Mage av reiselivsbedriftee leier ut småbåter. køyta Havbrua ka leies (med skipper) fra Åker på Døa, med kapasitet til persoer. Rig 0 5. Both Åkvik ad Hoholm bridges o Herøy are excellet for fishig from lad. May accommodatios ret out smaller boat. The larger fishig boat Havbrua ca be retet (with skipper) from Aaker o Døa (capacity persos). Call 0 5. ykkelferie / Cyclig Holiday Havbrua photo: ERLEND haarberg photo: TROND ALBRIGTEN

5 a ås ak k Fe ø ysu de t Utøya Litlåsvæ ret ørøya v ås r ø Bodø ær fj or de Rølvåg Litlvadved Trodheim Vedve krk lygsøya æ olfjellsjøe ) tavseg Døes r s v æ ---G å 5 tavseg Døes Lagøya ørgåsvæ r rd fjo i l d ø y f e jo r d e Idre Øksiga kard det su es D ø Ega le t 0 o h ut Hjartøya Ga 3m & H E R ØY Butikk -grocery shop svæ Hu Viser til ummer i aose eller bedriftslistig s. - Refers to the umber i adds or the listig o - rf jo r Herøy krk Flostad km Tea Herøy ad Døa has may places worth visitig. There are also accommodatios to be foud o the islads Brasøy, Vadve ad Løkta. Not all of these places are listed i this broschure. Please cotact Ut i Øya for more iformatio. V ågøya Husvæ r Tevale et d dsu a t s He korpa km 4m Traøya adessjøe Lauvøya Al st e jo f rd e ba døya A lt Bra søy Hestad Buøya Husvæ r jo erf r de A ustbø øvik D y tore ø s t r e v e emap Kartografi og kartdata emap as emap.o 0 Nordøya Dalsvågfjellet 3m 3&4 3m adåker Nord-Herøy ilvale 5& ør-herøy Nygård 3m Dø mae Å k vikfjellet Hor Berfjorde Bjør 5 Teigstad km 3 km Løk ta 5m 5m m de Høgtuve Hage b adstrak 3 km Y tre Øksiga Z everdighet - tourist attractio b taule eløya 3 Vardøya Herøy og Døa har et rikt tilbud på steder som er verdt et besøk - også overattigssteder i Brasøy, Vadve og Løkta. Alt kue ikke bli tatt med i dee oversikte. Kotakt Ut i Øya for mer iformasjo. Nordstaule advika 4 Z Vadreruter - hikig trails Zb Badeplass - beach advæ ret Grytøya rd f jo ga Breivika 4.5 km Olfote Nedrolfotvt D ø a Breivika g ) Bjør ( olfjellsjøe 0 Ierholme Bjør ( æ eløy Lygvæ r k a km udsvåge ud K oppardal Hildset km 0 Høle e eløy ) kaga M åsvæ r Nordgåsvæ r o r de ilvale æ æ ) Flostad ( Gåsvæ r Flostad ( Tevale Ramøya ilvale a o r de k a g a l a d e t M åsvæ r O ddf j eholme fyr ei Tevale KM Va l rd fj V ik a Gullstad V åg V ågsvåge kei Nordvik krk olfjellsjøe K åsa Ierodde km Gjesøya Glei 0 Bukallholma torgleisvt jo r de Ramøya Gruvløya Æ rladet 5 km b Hopa ørsadøya ørøya Hovsvåge K jeøya 0m Lamøya 0 Å ker3 km Å kerøya Hov m e k i p b å t sv æ r Havsteie va ve r lapøya væ rf V ågholme igerstad tavseg Voleset båts Høgøya Oslo k ip adsudvæ r K Vadve V ågholme ør-å kvika k i p sf j o r d Vadve de Titteres Hudtuva or m m Djupa fj Døes krk Døesfjellet km g K lø va yk a ås Husby e M oholme D ø e se t Bradseset ti U l v a Egøya teikjer Nordøyvåge Feøya Gj s es

6 Overattig og serverig - Where to sleep, what to eat Brasøy Hadelssamvirke T: Herøy facebook.com/s/brasøy-hadelssamvirke Dagligvarebutikk, cafe, ystekte bakevarer, besi, oljeprodukter, tippig, apotekvarer, post, fiskeutstyr, gaveartikler, ukeblader og turistiformasjo. Grocery shop ad cafe with fresh baked goods, gifts, postoffice, fishig equipmet ad touristiformatio. Madag - fredag: 0- Lørdag: 0-. Vestrem T: +4430, facebook.com/vestrem, Vestremveie 0, 50 Herøy Rolig overattigsted med hytter (for -5 persoer). Felles brygge og flytekai. Ypperlig utgagspukt for sykkel og kajakkturer. Quiet place with two cabis (for -5 persos). Fisherma cabi ad floatig dock. Excellet startig poit for bicycle ad kayak tours. par Herøy T: Tea - Herøy Dagigvare butikk med post i butikk, tippig, Rikstoto (eeste på Herøy/Døa medesiutsalg. Fersk laks fra Mari Harvest. Ferske reker hver helg. Grocery store with post office, medecie ad more. Fresh salmo. Fresh shrimps every weeked. Madag - Fredag: 0- Lørdag 0-. Herøy Bil og Maski T: , ør-herøyveie, 50 Herøy ervice på alle bilmerker, bil- og båtreparasjoer, rekvisita, tilgag på båtoppsett/utsett. ervice o all cars, automobile ad boat repair ad service. Herøy Bygdesamliger T: Herøy bygdesamlig har Herøys middelalderkirke som ærmeste abo. Har ka du bestille guidig i kike, se på ulike utstilliger om øyfolkets liv eller bare yte kaffe og 00 år gamle vafler , ma. lør.: -. Juli: alle dager:-. Rural museum with Herøy s medieval church as its earest eighbour. Various exhibits about islad life, or just ejoy coffee ad 00 year-old waffles , Mo at: am 5 pm.july: daily, am 5 pm. Herøy Brygge Hr T: Herøyholme - Herøy Rom med ekel frokost i Herøy setrum. Restaurat og uteserverig med flott utsikt. Har åpet hele året: Ma Fre: -, Lør: -, ø : Ma-Fre -3, Lør -3 (0), ø -3. Rooms with basic breakfast. Restaurat with outdoor area ope: Mo Fri: -, at: -, u : Mo-Fri -3, at -3 (0), u -3. Galleri jøholt T: Åsveie 50, Herøy Galleriet viser malerier av Iger Meyer samt -4 ye gjesteutstillere hvert år. Ige faste åpigstider- kom år det passer for deg! Rig gjere først for å slippe å komme til låst dør. Gratis igag! The Art Gallery shows works of Iger Meyer ad -4 differet guest artists every year. No firm opeig hours- but please come whe it suits your plas. Call ahead to make sure the door is ope! No etrace fee! Welcome! Herøyseteret T: ilvale - Herøy Kjøpeseter på Herøy med Vimoopolet, stor MX-port med sykkelverksted, gavebutikk. Kremmarhuset med iteriør, iteriør, hvitevarer og sesogvarer. Elekro & kj. m/kjøleistalatør. Blomsterbutikk i særklasse. hoppig cetre with liquer shop, large sport shop with bicycle repair, flowershop, gift shop, toys ad appliaces. Electro shop as well. Madag - torsdag 0- fredag 0- Lørdag 0-5. ETCETERA-Botaiske Utskeielser m.m T: / ilvale - Herøy E magisk verde! Opplevelsestedet er presetert i Norge Rudt (NRK), På tur med vedse (TV), Dagbladet og flere. Iehaver er regjerede Norgesmester i blomsterdekorerig. Ligger i Herøyseteret på ilvale. A magical world! The adveture place is show i atioal televisio ad ewspapers may times. Etcetera is ru by the Norwegia champio of flower decoratio. Located i the shoppig cetre Herøyseteret i ilvale. igurd Dahl T: Assortert hadelsforeig som har det aller meste du treger. Drivstoff for bil og båt, kortautomat også på flytekai, propagass, fiskeutstyr, jervarer og diverse. Old style shop with petrol for boats ad cars, fishig equipmet, food ad propa gas. Elfis jøstuer H T: Nord-Herøy Trivelig overattigssted med rorbu, sjøhus og rom. Ligger ved sjøe. Accommodatio i fisherma s cabi, apartmets or rooms. Located by the sea. Augustbryggo Hr T: eløy - Herøy Visigsalegg for fiskeri og havbruk. Restaurat med alle rettigheter. Arragør av turer på sjø og lad. Overattig i Nordladshus eller i rom. Viewig facilities for the fisheries ad aquaculture. Fully licesed restaurat. Tours o lad ad sea. Accommodatio i historic houses or basic rooms. Alle dager/every day: - (summer). eløy Kystferie H T: eløy - Herøy Modere sjøhusalegg med leiligheter, hytter og suiter. Pub. RIB-turer fra eløy og adessjøe. Moder resort by the sea with apartmets, cabis ad suites. Pub. RIB safari from eløy ad adessjøe. Bjørsvåge kystkulturseter T: Bjør - Døa To velutstyrte leiligheter for eller persoer. Teltplass. Ligger ved ferjeleiet Bjør på Døa. Two, well equipped, apartmets for or people. Tet groud. Located ext to the ferry harbour Bjør o Døa. H 0

7 Brygga på Døa 3 Kalver Hr T: olfjellsjøe - Døa Gårdskafe på låve med hjemmelaget mat. Lokalisert på olfjellsjøe. Oppstilligsplass for bobiler og teltplass. Rom utleie. ykkelvelig. Cafe i the bar with homemade cookig, at olfjellsjøe. Mobile home parkig ad tet space ad rooms for ret. Cyclist friedly. Ma -fre Lør ø (30.5-.). r H , Berfjorde - Døa Leiligheter og rom ved havet i vakker kystatur på østside av Døa. km fra ferjeleiet Bjør. Leiligheter; ca 50 m m/kjøkke m/oppvaskmaski. tue m/satelitt TV, bad og -4 soverom. Koferaserom, trådløst Iterett, vaskerom og strøm (el-bil) og båtutleie. Apartmets ad rooms by the sea, km from the ferry port Bjør. Apartmets aprox. 50 m fully equiped, -4 bedrooms, atelite TV. WIFI. Boat retal. Herøy Brygge Restaurate/kafè, uteserverig, overattig (0 rom/3 seger) og stor gjestebrygge. Restaurat/cafè, accommodatio (0 rooms/3 beds ad a large guest harbour. Døa Museum T: Nordvika - Døa Nordvika gamle hadelssted ligger km ord for olfjellsjøe. Hovedbygig fra 00-tallet. Krambod med husflid m.m. Old trade post km orth of olfjellsjøe. I the old shop you ca buy local had crafts ad more. Alle dager/every day (4.-.) -. N-50 Herøy - Tel ZHZrZZvZwZ herøy brygge 0 Døa rorbuer Bøteriet Hr T: Åkerøy - Døa Overattig i leiligheter eller rom. Pub/restaurat i koselig bryggemiljø. Accommodatio i apartmet ad rooms. Pub ad restaurat i a old wharfts. Madag - sødag 5 -..jui -. August. Albrigtse Mari Farm T: 0 5 Overattig på Albertbrygge og båtturer til Åsvær med Ms Havbrua. Hesteridig på gårde. Accomodatio i the fisherma cabis Albertbrygge. Boattrips with with M Havbrua to Åsvær. Horse ridig o the farm Døes Gård Hr T: Døes - Døa Overattig på historisk gård (Olavsrosa) med flotte rom. Kafè og middagsserverig (forhådsbestillig). Like ved Døes kirke og Døesfjellet. Accommodatio o a historic farm with ice rooms. Cafe ad restaurat (dier must be prebooked.). Next to Døes Church ad Døesfjellet (moutai). Rølvåg Brygge H T:4535 Rølvåg, Døa Overattig i rorbu med 3 soverom soveplasser. Båtutleie. Accommodatio i fisherma cabi with 3 bedroom, beds. Boat retals eløy Kystferie Modere leiligheter, suiter og sjøhus NOK Ribturer fra eløy (fre. og lør. kl.) og fra adessjøe (tir. og tor. kl.). Bobilutleie. Lukket skyssbåt. Pub. Moder apartmets, suites ad sea houses NOK Rib boat trips from eløy (Fri. ad at. hrs.) ad from adessjøe (Tue. ad Thu. hrs). Motor home retal. 4 N-50 Herøy - Tel / eløy kystferie

8 Foto: Erled Haarberg DØNNAOMMER DØNNA MUEUM, NORDVIKA ommeres utstillig: Historiske bilder fra Døa. Krambod. Omvisig. Fra atures Fra atures kjøleskap kjøleskap ARRANGEMENT 3. Jui: t. Hasfeirig på Nordvika. Rømmegrøt og spekemat. Bål i fjæra. t. Has bål i ekkervika t. Hasfeirig på Bjørsøya LE MER PÅ MARINEHARVET.NO Bjørsmarta Bjørsmartasløpet ommerfest, Vårbris ommerfest, Vadve.. Turmarsj. Vadve Alterative dager, kaga. GUDTJENETER 4.. kl.:00, Nordvik.. kl.4:00, Hestad 5.. kl.:00 Døes.. kl.:00, Nordvik.. kl.:00, Nordvik.. kl.:00, Døes.. kl.4:45, Vadve.. kl.:00, Døes Døa kommue - Tel.: epost: LE MER PÅ MARINEHARVET.NO Augustbryggo 3 Velkomme til Herøy kommue et hav av muligheter Herøy - e av Norges mest attraktive steder - kåret som 3. mest yskapede kystkommue i Europa. Europarådet Herøy oe of Norways most attractive places Best Practice Award, Regeeratio of Europea Coastal Tows Coucil of Europe E kulturarea og visigsseter for fiskeri og havbruk på Helgelad. Vår koselige og itime restaurat på kaikate serverer god tradisjosmat. Nordladshus for persoer. I tillegg har vi rom med ekel stadard. Pris fra NOK 00.- Gjestebrygge for båter samt oppstilligsplass for bobil og vog. Kurs & koferaser. heroy-o.kommue.o A exchibitio cetre for the fishig idustry ad sea farmig. Our restaurat serve good traditioal food o the dock. Accommodatio i sea houses for people. We also have basic rooms. Rates from NOK 00. Guest harbor ad carava/motorhome parkig. N-50 Herøy - Tel Augustbryggo Foto: Terje Rakke, Nordic Life 5

9 Herøy Herøy Turistkotor Turistkotor v/ferjeleiet på Herøy. v/ferjeleiet på Herøy. Tel Tel Åpet/ope: Åpet/ope: Ma/Mo Fre/Fri: Ma/Mo - Fre/Fri: Lør/at: Kystriksveie ø/u: Ifo-Ceter (teikjer) Døa Turistkotor Tel v/ferjeleiet kystriksveie.o på Døa. Tel. backpacker.com Åpet/ope: Ma/Mo- Fre/Fri: Lør/at: ø/u: Tel Åpet/ope: Ma/Mo- Fre/Fri: Lør/at & ø/u: Rig for åpigstider/ Call for Opeig Hours ykkelutleie/bike retal. Kystriksveie Ifo-Ceter (teikjer) Tel Åpet/ope: Ma/Mo - Fre/Fri: Lør/at: ø/u: Åpigstider gjelder i sommersesoge medio jui til medio august. Opeig hours valid i summerseaso from mid Jue to mid August Matvarebutikker adessjøe /grocery Turistkotor shops: kippergata 00 adessjøe Helårsåpet Ope all year. Husvær Hadel, Tel : Åpet/ope: Ma-fre: 0- Lør: 0-5 Ma/Mo Fre/Fri: - Brasøy Hadelsamvirke Tel Lør/at & ø/u: - Åpet/ope: Ma-lør: : Ica Nær Herøy, Tel Ma/Mo Fre/Fri: 0- Åpet/ope: Ma-Fre: 0- Lør: 0- Lør/at & ø/u: tegt/closed Coop Prix Herøy, Tel Åpet/ope: Ma-Fre: 0- Lør: 0-0) eløy amvirkelag, Tel ykkelutleie/bike retal Åpet/ope: Ma-tor 0- Fre-lør: 0- Joker Karuselberget, Tel Åpet/ope: Ma-Lør: 0- par Døa, Tel facebook.com/utioya adessjøe Turistkotor Åpet/ope: Ma-Fre 0-0 Lør: 0- Coop Døa, Tel Åpet/ope: Ma-Fre Lør: Norddøa Hadel, Tel Åpet/ope: Ma-Fre: 0- Lør: 0-5 Løkta Koloial, Tel Ifo/bookig 0 Ut i Øya A Åpet/ope: Ma-Fre: 0- Lør: 0-4. Lauma Dagligvare (Vadve), Tel Tlf. 4 Åpet/ope: 50 Ma-Fre: 5- Lør: -3 (util July helgeladskyste.o st.) Ma-Fre: - Lør: -3 (util August th) port og fiskeutstyr selges av flere av disse butikkee, me i Herøy-seteret (ilvale) fier du Herøy port og Fritid. I tillegg rommer seteret e speede blomsterbutikk, drevet av e tidligere orgesmester i blomsterdekorasjo. portig goods ad fishig equipmet ca be bought at may of these grocery shops. I ilvale you will fid a dedicated sportig goods store as well as a iterstig florist shop. Dee brosjyre er utgitt av Ut i Øya A. Produksjo: Kystriksveie Reiseliv. Lay out: Kystriksveie Reiseliv / Appelsi. Foto forside: Hovedbilde: Tare teiro, ederst fra vestre til høyre: Erled Haarberg, ilje Lidberg, Terje Rakke Nordic Life. Trykk: Desigtrykk, teikjer. Kart: Opplag: 5000 stk. This guide is published by Ut i Øya A. Productio: Kystriksveie Reiseliv. Lay-out: Kystriksveie Reiseliv /Appelsi. Frot photo: Top photo: Tare teiro, lower left ad right: Erled Haarberg, ilje Lidberg, Terje Rakke Nordic Life. Prit: Desigtrykk, teikjer. Map: copies. utioya.o

Guide 2010. www.visitandalsnes.com

Guide 2010. www.visitandalsnes.com Guide 2010 www.visitadalses.com 2 www.visitadalses.com 3 Ådalses Romsdal Norges tidehovedstad/the peak capitol/die Gipfel Hauptstadt Utgiver: Ådalses og Romsdal Reiselivslag Layout: Auatak AS Tekst: Ådalses

Detaljer

Roadbook Rettledning. 2 nd EDITION letour.com / @ArcticRaceofN

Roadbook Rettledning. 2 nd EDITION letour.com / @ArcticRaceofN Roadbook Rettledig 2 d EDITION letour.com / @ArcticRaceofN Cotets Ihold ARCTIC RACE OF NORWAY 2014 The editorials / Lederartiklee....2-3 Iovatio Norway... 4 Nordlad, Troms og Fimark.... 5 Hammerfest og

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Høyfjellshotell, N-366o Rjukan / www.gaustablikk.no / gaustablikk@gaustablikk.no

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI - er en veistrekning, et kulturlandskap, et andelslag Veistrekningen går gjennom et vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Andelslaget

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 STORD MUNICIPALITY 2 Informasjonsguiden Stord Kommune 2012-2013 Foto: Nina Sørli Innhald Content Innhald Velkomen til Stord Kart

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen U T S I R A N 59 18 E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N 59 18 E 4 53 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal,

Detaljer

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21 GUIDE 2014/2015 Velkommen til KIWI Hemsedal Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag...7-23 Lørdag... 7-21 Søndag....9-21 INNHOLD CONTENTS Velkommen Hemsedal Turistkontor Velkomstsenter Arrangement

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT!

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! OVERSIKT OVER HØSTENS TURER Helg Type tur Turleder 28-30.08 Kreklingsus Hanne og Sigrid 4-6.09 Raundalsryggen Hallingskeid -Sima Kristoffer og Haldor Marius og

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

NORWEGIAN TREATS TEXT

NORWEGIAN TREATS TEXT NORWEGIAN TREATS TEXT PHOTOS Enchanting Northern Lights and long fjords aren t enough to draw luxury tourists to Norway. They demand private helicopters, champagne and fresh strawberries as well. Blendende

Detaljer

H Ø V R I N G E N R O N D A N E

H Ø V R I N G E N R O N D A N E H Ø V R I N G E N R O N D A N E N O R G E N O R W A Y w w w. h o v r i n g e n. n o H ø v r Fjellgrenda Høvringen ligger 1000 moh, nord i Gudbrandsdalen ved inngangen til Rondane Nasjonalpark - et av de

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life 1 Resepten på det gode liv I 1876 åpnet Norges første sanatorium på Skeikampen. I legeberetningene fra den gang kan vi lese at, «Høifjeldsluften er tør, ozonrig, let, ren og støvfri; den virker styrkende

Detaljer