Statens Vegvesen. Elbilforeningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens Vegvesen. Elbilforeningen"

Transkript

1 EV-forum hos Side 1/8 EV-forum Referat MØTE , NEK, Lysaker Møterom NEK stort Tirsdag 14. mai 2014 (KL ) Referent: Leif T. Aanensen Deltagelse Ja Nei Ja Nei Nils Magnus Hagen, X Erik Leknesund, X NK 23 og ELKO Hafslund Birger Hestnes, NEK X Eirik Selvik, NK 64 X Leif Aanensen, NEK X Egil Falch Piene, NK 69 X og Salto Jostein Ween Grav, X Odd Røed, Gjensidige X DSB forsikring Erik Hansen, DSB X Reidar Skrunes, IF X skadeforsikring Espen Anderson, X Ole Henrik Hanisdal, X Statens Vegvesen Grønn bil Asbjørn Johnsen, X Jon Steinar Hanstad, X Transnova NELFO Hege Sveum Fadum, X Helge Seljeseth, SINTEF X NVE Jan Pedersen, Grønn X Daniel Korsell, X Vegdirektoratet Snorre Slettvolld, X Elvedin Grudic, X Elbilforeningen Hafslund Tore Lillemork, X Bilimportørene 1 Åpning Møtet ble åpnet av administrerende direktør Birger Hestnes hos NEK. Han ønsket deltakerne velkommen, spesielt de nye deltakere fra Hafslund og Bilimportørene. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Denne startet med de nye deltakerne og ble påfulgt av eksisterende medlemmer. Deltakerne redegjorde for sin rolle og motivasjon for deltakelse. 2 Referat Gjennomgang av referat fra forrige møte. En kommentar fra Camilla Aabakken, NVE ble tatt til følge. NEK retter opp referatet. Ellers ingen Referat møte 2013/3 Side 1 av 8

2 EV-forum hos Side 2/8 endringer. 3a Komiteene Siste nytt fra komiteene. Muntlig NK23B, hold av fagsjef Leif T. Aanensen. Ingen store endringer siden sist: Andre land begynner å ta innover seg et problem som er observert i Norge i lang tid. MT har snakket om å innføre supplerende tester som også gir oversikt over varmeutvikling ved langvarig belastning. Flere land har lagt seg på 8 A, mens andre har lagt seg på 10A, 13A og enkelte på 16A. UK har valgt 13 A, Spania aksepterer hele 16 A. Mange ønsker å innføre langtidstest, men det er ulike synspunkter på dette. Det er kabelen som blir varmest, viser tester. Testene ble gjennomført hos NEMKO. NK 64: Forslag til ny NEK :2014. Gjelder for forbrukerkurser for elbillading og for hurtiglading. Samtidighet 1,0. Egen kurs med eget vern for hvert ladepunkt. Beskyttet med jordfeilbryter. Tilkoblingsutstyr IP 44. Ekstra krav til tilkoblingsutstyr for offentlig område. Strengere krav til beskyttelse. Pilotsignal: Skal ikke ledes inn i installasjonen. Signalet kontrollerer jord og definerer ladestrøm. Selvik gikk videre inn på krav til overstrømsvern for stikkontakt type Schuko. Det skal være 10 A overstrømsvern. Mye diskusjon om dette. I praksis innebærer dette at man må ha minst 2 kurser til en garasje i den grad det skal etableres et ladepunkter. Selvik gikk gjennom øvrige krav i 722. Hanisdal påpeker at man ikke bør innføre krav som problematiserer elbil som sådan. Krav burde egentlig generaliseres til å omfatte all slik form for last. Flere andre er inne på at elbil er en spesiell last og bør håndteres deretter. Side 2 av 8

3 EV-forum hos Side 3/8 Selvik gikk videre inn på kravene til hurtigladepunkter. Flere av disse kravene har sin basis i behov som DSB har identifisert. Selvik redegjorde for krav til verifisering: Diskusjon om ukentlig ettersyn. NK17D: NEK 439-7:2013. Gjelder for tavler i marinaer, campingplasser, markedsplasser og ladepunkt for elbil. Har status som teknisk spesifikasjon. Selvik går gjennom kravene i den aktuelle spesifikasjonen. Flere av disse kravene viser til del 7 i NEK 400. NK 69: To nye ladestandarder siden siste møte og -24. DC charging og kommunikasjon. Vil også omfatte japansk standard og den som kommer fra bilprodusentene. Vil også inneholde kinesisk system. Ellers nevnes følgende prosesser: Trådløs lading. EMC Battery swap IC-CPD (mode 2 device) Charger V2G Com (kommunikasjon bil <> infra) Ny arbeidsdeling IEC og ISO. IEC vil konsentrere seg mer om infrastruktur, mens ISO vil ta mer på «bilsiden». 3b Runde rundt bordet DSB: Mye politisk oppmerksomhet om DSBs forvaltningsområde. Mye oppmerksomhet omkring lading i lukkede garasjeanlegg. Viktig at brannvesenet har kompetanse på lading. Har dialog med DIBK om TEK 15 for ladepunkt. Diskusjon omkring brann i elbil. Fokus på sikkerhet rundt adaptere. Muntlig NELFO: Installatørene begynner å ta innover seg kravene som kommer i NEK Side 3 av 8

4 EV-forum hos Side 4/8 Transnova: Invitert til samarbeid om vedrørende betalingsløsninger fra Finland. Er trolig på vei mot felles betalingssystemer. Transnova har ute en utlysning ift. støtte til ladepunkter. Grønn bil: Viktig å balansere krav til sikkerhet, spesielt at man ikke lager norske særkrav. Elbil er en global vare derfor er det viktig og ikke å fastsette spesielle norske krav, med mindre det kan dokumenteres behov. Harmonisering er stikkordet. Hafslund: Interessen for elbil er på vei opp. Hafslund merker dette ift. kunder som ønsker økt inntak. Slike henvendelser behandles på lik linje med andre forespørsler. NELFO er opptatt av hvilken informasjon som bør flyte mellom installatør og netteier. Diskusjon. Salto: Infrastruktur daglig samtaler «land og strand» rundt elbillading. Ofte en balansegang ute i bransjen ift. å være etterrettelig på kvalitet, kontra pris. Her er det mye utfordringer. Viktig å få kapittelet i NEK Det er et «sug» etter informasjon. NEK kan spille en rolle i dette. Viktig med «forklaring til teksten». Mye er ukjent for aktørene ute. Anlegg med opp til 50 ladepunkter er ikke lenger uvanlig. Mange velger AC lading, siden dette ofte er rimeligere. Viktig brev fra Hafslund om «20 A» begrensning, flere netteiere tar etter dette. 4 E-up, E-golf, Tesla, Leaf, BMW hva er neste? Side 4 av 8 Innlegg ved Tore Lillemork fra Bilimportørenes Landsforening Organiserer 24 importører, 37 bilmerker. Av disse er det en håndfull som har elbil, men flere kommer. Momenter som ble trukket frem: Elbilsalget forventes å fortsette i samme takt så lenge de statlige stimuleringstiltakene er på plass. Flere land vil innføre incentiver/sterke virkemidler Flere produsenter vil komme med elbil Batteriteknologien utvikles.

5 EV-forum hos Side 5/8 Økt volum og dermed prisutvikling som gir batterier med mer kapasitet mer salgbare. o Hanisdal: Ikke kjent at noen Leaf har mistet kapasiteten på batteriene, heller ikke de som går som Taxi. Fortsatt ukjent hvordan aldring virker inn. Brenselceller: Er kommet dit at teknologien er anvendbar. Fremtidig tro på brenselcelle. Begynnende flåtesalg i I minst 20 år vil forbrenningsmotoren være dominerende. Fremtidig: Dagens løsning med elbiler med tunge batterier kan være forløperen til biler basert på brenselcelle. Stimuleringstiltak: Hvis disse forsvinner, vil sannsynligvis interessen gå drastisk ned. Viktig med en gradvis innføring av avgifter. Forutsigbarhet er viktig. Det har vært fall i gjennomsnittlig engangsavgift pr. bil. Nå ligger det på ,-. Spørsmål: Burde man få til et seminar hvor medlemmene til BL inviteres. God ide, mener flere. Vi kommer tilbake til dette. 5 NVEs forum Hege Sveaas Fadum oppsummerte fra NVEs møte den 4. april Hovedmål: Vurdere utviklingen generelt ift. elbil og annet. Behov for justeringer? Hovedtema: Skaper elbil store eller små utfordringer? Fadum gikk igjennom agenda for dagen. Oppsummering: Få problemer registrert så langt med elbil hos netteierne Økende antall henvendelser kan bli en utfordring for nettet i fremtiden. Likebehandling er viktig. Hvordan planlegge nye boligområdene felles hurtiglader eller hver sin? Foreløpig utnyttes ledig kapasitet. Økende effektuttak en utfordring. NVE deltar aktivt i ulike forum rundt elbil. Deltar også i SPESNETT prosjektet. Side 5 av 8

6 EV-forum hos Side 6/8 6 Nordisk møte NEK utfordret forsamlingen i forhold til behovet for et nytt nordisk møte. Norge vil i så fall måtte bidra i vesentlig grad under arrangementet. Ikke noen klare føringer fra forumet. Alle ble invitert til å komme med synspunkter pr. e-post. Noen uttrykker skeptisk, men ikke klar konklusjon. 7 Nettsider for forumet NEK gav på nytt informasjon om nettsidene for forumet og dets formål. NEK tar gjerne innspill hvis forumets medlemmer savne noe innhold. 8 Borettslag, sameier og liknende 9 Samarbeidet NELFO, DSB, NEK og Elbilforening Det ble ikke tid til en gjennomgang, men det nye forslaget ble kort redegjort for. Det ble gitt positive tilbakemeldinger. Forumet ble enig om å gå for en sluttføring av dokumentet etter følgende prosedyre: Utkastet sendes ut til «skriftlig prosedyre». Forumets medlemmer tar stilling til dokumentet og gir eventuelle kommentarer Det foretas skriftlig avklaring / innhenting av støtte. Digresjon: Netteierne burde vært mer samordnet i sin tilnærming til installasjon av ladepunkt. Hanstad redegjorde for prosessen rundt utvikling av veileder. Mål: gi råd til rådgivere og installatører. Dokumentet er for fri bruk. Jon-Steinar gikk gjennom den nye veileder og redegjorde for innholdet. Han redegjorde videre om hvordan veilederen vil markedsføres. 10 Transnova Asbjørn redegjorde om Transnova s planer fremover. Har utarbeidet en strategi som nå er på høring. Prinsipper i strategiplan: Markedsbasert utvikling. Forutsetning at private tar ballen. Transnova støtter deler av investeringen. Gradvis overgang til å støtte landlige korridorer. Betalingsordning. Åpen tilgang for alle kunder. Side 6 av 8

7 EV-forum hos Side 7/8 Hurtigladere er i bruk ca. 8 % av tiden. Elementer i strategien: By-satsing, korridorsatsing, betalingssystem og kunnskapsgrunnlag. By-satsing: struktur (1/200), omfang og støttenivå Korridor: Behov for 60 ladere. Gjennomsnitt km mellom. Kunnskapsoppbygging Går gjennom de ulike fasene i strategien. Total ramme: 150 millioner kroner ( ). Transnova benytter begrepene: Normallading, fleksilading, hurtiglading og super hurtiglading. 11 Eventuelt Det var ikke punkter til eventuelt. Side 7 av 8

8 EV-forum hos Side 8/8 Bilde 1 ulike type kontakter. Mode 3 Bilde 2 Ladning Side 8 av 8

EV-forum. Referat. Deltagelse Ja Nei Ja Nei Nils Magnus Hagen, X. MØTE 2013-3, NEK, Lysaker Møterom NEK stort Tirsdag 12. november 2013 (KL 0930-1430)

EV-forum. Referat. Deltagelse Ja Nei Ja Nei Nils Magnus Hagen, X. MØTE 2013-3, NEK, Lysaker Møterom NEK stort Tirsdag 12. november 2013 (KL 0930-1430) EV-forum hos NEK 12.11.2013 Side 1/9 EV-forum Referat MØTE 2013-3, NEK, Lysaker Møterom NEK stort Tirsdag 12. november 2013 (KL 0930-1430) Referent: Leif T. Aanensen Deltagelse Ja Nei Ja Nei Nils Magnus

Detaljer

Statens Vegvesen. Elbilforeningen. Bilimportørene

Statens Vegvesen. Elbilforeningen. Bilimportørene EV-forum hos 16.12.2014 Side 1/9 EV-forum Referat MØTE 2014-2, NEK, Lysaker Møterom NEK stort Tirsdag 15. Desember 2014 (KL 0930-1430) Referent: Leif T. Aanensen Deltagelse Ja Nei Ja Nei Nils Magnus Hagen,

Detaljer

Statens Vegvesen. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Deltakerne redegjorde for sin rolle og motivasjon for deltakelse.

Statens Vegvesen. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Deltakerne redegjorde for sin rolle og motivasjon for deltakelse. EV-forum hos NEK 10.04.2013 Side 1/9 EV-forum Referat MØTE 2013-1, NEK, Lysaker Møterom NEK stort Tirsdag 10. april 2013 (KL 0930-1500) Referent: Leif T. Aanensen Side 1 av 9 Deltagelse Ja Nei Ja Nei Nils

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Elbil En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Sammendrag Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur Oppfølging av Klima- og energiplanen Innhold 1 Innledning 1.1 Formål s. 3 1.2 Strategiens hovedgrep s. 3 1.3 Strategiens tidshorisont s. 3 1.3 Forankring

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi... Vedtatt 22.05.14 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Strategiens tidshorisont... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Status i Sarpsborg... 4 2. Lading og ladepunkter... 6 2.1 Ladebehov og

Detaljer

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladeutstyr for elbiler og er utarbeidet gjennom et

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Sluttrapport. --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder

Sluttrapport. --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder Prosjektnummer: 602693 Arkivnummer: 2010100687-127 Sluttrapport --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder Oktober 2010- desember 2011 1 Målsetting Trondheim

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt

Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt Elbiler i Norge Innhold 1 Figurliste... 3 2 Tabelliste... 5

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer