Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orienteringssaker: - Barnehagesjef Anita Vonstad orienterer om hovedopptaket i barnehagene Anne Guri Frøystein fra Mo Hornmusikk orienterer om øvingslokaler Christine Schybaj Antonsen Leder Britt Oddvang Sekretær Side1

2 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Utvalgssaksnr PS 33/14 RS 9/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker Referat fra møte i Samarbeidsutvalget i Langnes barnehage /380 RS 10/14 Referat fra møte i samarbeidsutvalget /381 RS 11/14 Referat fra møte i samarbeidsutvalget 29. november /381 RS 12/14 Referat fra møte i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg /381 RS 13/14 Referat fra møte i samarbeidsutvalget 20. mars 2014/381 RS 14/14 Referat fra møte i samarbeidsutvalget 2014/381 RS 15/14 Referat fra møte i samarbeidsutvalget 24 januar /381 RS 16/14 Referat fra møte i samarbeidsutvalget /381 PS 34/14 Brukerundersøkelse - Barnehager /2385 PS 35/14 Kulturmidler annen fritidssyssel, hobby, humanitær o.l /1147 PS 36/14 Støtte til prosjekt - Carmina Burana 2014/2172 PS 37/14 Støtte til reise til Petrozavodsk 2014/2218 PS 38/14 Strategiplan kultur /1656 PS 39/14 Omstillingsprosjekt for kulturavdelingen /2499 PS 40/14 PS 41/14 PS 42/14 Praktiske og økonomiske effekter av en oppheving av kretsgrensene ved sentrumsnære skoler Delprosjekt skole - optimalisering av ungdomsskolestruktur HØRING - Skolekretsendring Storforshei og nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll 2014/ / /1877 Side2

3 PS33/14Referatsaker Side3

4 REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSMØTE I LANGNES BARNEHAGE Tilstede; Signe Sandmo, Magdalena Jagiello, Eli M. L.Hauberg, Annika Sivertsen, Åse Kildal. Saker. Sak 1 Valg av representanter til Samarbeidsutvalget. Signe Sandmo og Eli M. L. Haugberg ble valgt inn i samarbeidsutvalget. Magdalena Jagiello ble vara. Sak 2 Konstituering av samarbeidsutvalget. ( valg av leder til samarbeidsutvalget) Eli M.L.Haugberg ble gjenvalgt som leder i samarbeidsutvalget. Sak 3 Barnehagens webbside. Link til vår webbside Vi diskuterte barnehagens nye webbside og bruken av den. Planene til avdelingene blir lagt ut på webbsiden under avdelinger. Vi kommer i tillegg å dele ut planene her i barnehagen. Etter hvert kommer planene bare på webbsiden. Slik at foreldrene kan hente dem der. Barnehagen fikk gode tilbakemeldinger på webbsiden. Sak mai og barnetog. Vi fortsetter med å gå i barnetoget på Lyngheim og på Hauknes. Barnehagen sokner til begge disse skolekretsene og har barn i begge kretsene. Vi har mest barn fra Åga / Hauknes området. Diverse. Det ble foreslått å komme i gang med møter for Samarbeidsutvalget på høsten, slik at foreldrene fikk møte hverandre og gjort de valg som skal gjøres. I tillegg får utvalget møtes og sette opp mulig agenda for utvalgets barnehageår. Snerydding. Ved mye snøfall er det til tider dårlig brøytet, særlig på øversiden. Det er jo dessverre slik at alle skoler, barnehager, eldresenter osv. vil ha det brøytet til kl. 7. Vi prøver å få det brøytet så tidlig som mulig. Åse Kildal ( politikerrepresentant) skulle ta dette videre. Med vennlig hilsen Elin Bergersen styrer og sekretær i samarbeidsutvalget. Side4

5 RANA KOMMUNE GRUBEN UNGDOMSSKOLE SKOLEALLEEN MO I RANA TLF FAKS: MØTEREFERAT SKOLEMILJØUTVALGET VED GRUBEN UNGDOMSSKOLE Møtedato Referent Hilde Pedersen Arkiv / Jnr D-saksarkiv B41.2 / U31-14 Tilstede : Kamilla Kristoffersen 10A, Nina Johansen 9B, Nina Marthinussen foresatt, Kari Jonassen - foresatt, Stig Martiniussen - ped.personal, Sigurd Hognestad- ped.personal, Roy Berg rektor, Hilde Pedersen-øvrig Fraværende personale Veronica Pedersen politisk representant Are Nakling vara politisk representant, meldt forfall Side5

6 Sak 1 Ungdata, Helsefremmede skoler -spørreundersøkelse om ungdommenes livssituasjon i Rana, gjennomgang av resultat, refleksjon. Roy presenterte resultatene og det ble reflektert over noen av resultatene Noe av det som kom frem av undersøkelsen: - Elevene trives godt på skolen, likt på kjønn - Scorer lavt på skulk, tredje minst i Nordland og under landsgjennomsnittet. - Høyere andel av jenter som vil ta høyere utdanning - Røyk/snus lav andel - Helse og trivsel, her ligger Rana på landsgjennomsnittet - Veldig stor forskjell mellom jenter og gutter hvor de ble spurt om depressivt stemningsleie og ensomhet. Mye høyere score for jentene. Sak 2 Skolens prosjekter Prosjekt 1: Bedre læringsmiljø - et prosjekt hvor det er jobbet for å få til en bedre struktur/organisering i arbeidet ved skolen - fokus på god læring til elevene - Bente Bakken ved PPT Rana har vært med i prosjektet i 2 år - Prosjektet skal fases ut til våren, men det vil jobbes med fortsettelse av prosjektet her ved skolen. Prosjekt 2: Ungdomsskole i utvikling - skolen som institusjon med ulik kompetanse jobbes det for å kompetent, helhetlig, praktisk, varierende. - med hovedvekt på regning og lesing - Høgskolen i Nesna følger oss opp i prosjektet Prosjekt 3: Leselos - Sigurd hadde en presentasjon av hva Leselos er. - Lesing i ALLE fag, elevene skal lese for å lære. - For eksempel ved en prøve kan eleven finne svar på oppgaven ved å lese teksten, studere kart, lese grafer/statistikker etc - Det ble presentert gode eksempler hvordan det jobbes med dette i 9B. Sak 3 Det fysiske læringsmiljøet ved skolen - det fysiske læringsmiljøet i vinter har vært varierende - skolen har vært stengt pga kulde - renholdet etter jul var ikke tilfredstillende noe som skyldes for lite renholdspersonell til oppgaven her ved skolen. Men ble bedre etter det hadde vært møte mellom avdelingene Side6

7 Sak 4 Omstillingsprosjektet - Rektor og leder av FAU orienterte om omstillingsprosjektet - 16 juni skal det opp i kommunestyrmøte hvilken skolestruktur kommunen vil ha. Møtet avsluttet kl. 10:45 Side7

8 MØTEPROTOKOLL SKOLEMILJØUTVALGET/ SAMARBEIDSUTVALGET VED LYNGHEIM SKOLE. 29.november 2013 på Lyngheim skole kl Tilstede: Line Solfjell Thomas Ildgruben Ninja Nilsen Kristiansen Frida Lindgaard Hanne Torrissen Eliza Andersen Trine Aas Karl-Hans Rønning Nils Notler representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra de ansatte ved skolen representant fra de ansatte ved skolen. andre tilsatte ved skolen rektor Lyngheim skole representant valgt av Rana kommune Forfall: Ingen SAK 11/2013 Godkjenning protokoll møte 13.juni 2013 Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent SAK 12/2013Referatsaker. Informasjon fra foreldreråd Bomberommet. Tegninger utarbeidet. Kostnadsoverslag utarbeidet. Jobber videre med saken FAU jobber aktivt med trafikksituasjon ved skolen. Møter med park og idrett om saken. Foreldrerepr. har laget forslag til løsninger som er videresendt til planavd. i kommunen. I dette forslaget er det foreslått 3 ulike alternativer. FAU vil sette i gang natteravning FAU ønsker at skolen jobber aktivt med digital dømmekraft. Forslag om at temaet tas opp på foreldremøter i alle klasser hvert skoleår Informasjon fra elevråd Elevrådet har gjennomført kafe ved skolen. Salg av kaker. Inntekter går til elevrådet. Elevrådet aktivt med på å fremme et godt miljø her på skolen. Informasjon fra rektor. Handlingsplan møt uønska atferd (mobbing) er utarbeidet og framlagt for alle foreldre på foreldremøter. Side8

9 Lyngheim skole overtatt en god del møbler fra biblioteket som skal brukes i forbindelse med utviklingen av biblioteket til et mediatek Sak 13/2013 Valg av leder i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget 2013/2014 Vedtak: Leder: Thomas Ildgruben Nest leder: Line Solfjell Enstemmig Sak 14/ mai 2014 Vedtak: Stålkameratene tilbys arrangementet Enstemmig Sak 15/2013 Møte plan skoleåret Vedtak: Fredag 17.januar, fredag 21.mars, fredag 6.juni Enstemmig Sak 16/2013 Eventuelt Ingen saker til behandling Møtet avsluttet kl Karl-Hans Rønning Sekretær Side9

10 RANA KOMMUNE Skonseng skole Langfjellveien Skonseng Tlf e-post: skonseng. Referat Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg Skonseng skole Personalrommet mandag 12. mai 2014 klokken Representanter / Vararepresentanter Lisa Heggli Politisk representant Anette Røssvoll Vara politisk representant Ikke innkalt Helen Saghei Elevrepresentant (Leder Ikke møtt Elevråd ) Jonas Kalkenberg Guttormsen Elevrepresentant Ikke møtt May Helen Ruud Lærerrepresentant Ann- Jorid Sakrihei Lærerrepresentant Tore Rasmussen Vararepresentant lærere Ikke innkalt Merete Hovind Representant for andre ansatte Renate Bøkestad Foreldrerepresentant Laila Haugsdal Foreldrerepresentant ( leder Forfall Fau ) Anni Breivik Rektor 22 13/14 Saker Utvalg ANSVAR Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Saksliste og innkalling godkjent SU/ SMU rektor 23-13/ / /14 Godkjenning av referat fra forrige møte mandag 10. februar Vedtak: Referat er godkjent Hva opptar elevene nå? Referat fra elevråd. Kontaktlærer fra elevråd refererte siden elevene var fraværende. Valg av leker til 17. mai, regler for bruk av bordtennisbord og innvielse av bordene, arrangement av knekkebrødfest og kjøp av leker/aktivitetsmatriell. Vedtak; Orienteringen er godkjent. Hva opptar foreldrene nå? Referat fra foreldreråd. Arrangement av 17. mai og kjøp av bordtennisbord til elevene, Vedtak: Orienteringen er godkjent SU/ SMU SU/ SU rektor Elevrådsrep foreldrerep 26-13/14 Hva opptar de ansatte nå? Det er en travel periode nå, med foreldremøter og kartlegginger. Ellers er alle spent på resultatet av lønns og SU Ansatte representant Side10

11 27-13/ /14 arbeidstidsforhandlingene. Vedtak: Orienteringen er godkjent Hva opptar politikerne nå? Det har vært lite skolerelaterte møter siden forrige møte. Vedtak: Orienteringen er godkjent Orientering fra Rektor. Om planlegging av kommende skoleår-budsjett,bemanning, elevtall,konsekvenser for organisering, bortfall av kulturskoletimen, mulig endring av leksehjelp, Matordning i SFO med mer. Planleggingen er i full gang. Noe økning i elevtall, men nedgang i bemanning. Ingen ansatte må likevel flytte fra skolen pga nedgangen Noen klassetrinn må gå sammen en del timer, og det er et kunststykke å få organisert skolen for å få brukt ressursene på en best mulig måte og for å få oppfylt kravene i opplæringsloven på en best mulig måte. Vedtak: Tas til orientering SU SU Politiker Rektor 29-13/ / /14 Oppdatering av temaplan for foreldremøter. En del drøfting omkring nettvett og spillevett. Vedtak: Temaplan tas til orientering Skolens plan for kvalitetsutvikling (strategisk plan ).Skolesjefen har fått forelagt planen på et møte 6. mai. Vedtak Planen tas til etterretning Eventuelt. Kort drøfting om tidspunkt for møter i SU- Hva er hensiktsmessig? SU SU SU/ SMU Rektor Rektor Skonseng skole 13. mai 2014 Anni Breivik rektor og sekretær Side11

12 VS: Referat fra SUmøte Side12 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/13180_fix.html Side 1 av Hei. Her kommer en redigert utgave av ref. SU-møtet som ble sendt i går. Makuler den dere fikk i går...!!!! Med hilsen Vigdis Seljeli Angelsen Sekretær Skonseng skole Telefon: E-post: -----Opprinnelig melding----- Fra: Breivik, Anni Sendt: 14. mai :53 Til: 'Lisa Heggli' Kopi: Angelsen, Vigdis Synnøve Seljeli Emne: SV: Referat fra SUmøte Rettet! Anni Breivik -----Opprinnelig melding----- Fra: Lisa Heggli Sendt: 13. mai :20 Til: Breivik, Anni Emne: SV: Referat fra SUmøte Hei I sak 27-13/14 er jeg ikke helt enig at det har vært liten politisk aktivitet. Det jeg sa var at det har vært lite skolerelaterte saker siden forrige SU møte. Er dette noe du kan gå med på å endre? Mvh Lisa Heggli > From: Breivik Anni > Sent: :02:46 CEST > To: Ruud May Helen Sakrihei Ann Jorid Hovind Merete Rasmussen Tore "Røssvoll Anette" "Angelsen Vigdis Synnøve Seljeli" > Cc: > Subject: Referat fra SUmøte > > > > > > **************************************************************************** > Denne epost har blitt kontrollert for virus av Serit > This has been scanned for viruses by Serit > ****************************************************************************

13 VS: Referat fra SUmøte Side13 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/13180_fix.html Side 2 av **************************************************************************** Denne epost har blitt kontrollert for virus av Serit This has been scanned for viruses by Serit ****************************************************************************

14 . Båsmo Ungdomsskole Båsmo Ungdomsskole Båsmoveien Mo i Rana Møte samarbeidsutvalget BUS Torsdag 20.mars kl på skolens konferanserom. Til stede: Tommy Hanssen, Kenneth Johansen, Lars M Høgås, Lail Gaup, Merethe Tuven (vara for Berit Lillebryggfjell), Tonje Tangen, Andreas Nyland og Ståle Krokstrand. Referat: 1. Referat fra sist møte ingen oppfølgingssaker 2. Status BUS mars 2014 a. Alle beskriver en bra hverdag. i. Stikkord: 1. Harmoni 2. Små klasser nøkkelen til suksess 3. Foreldreengasjement varierer fra klasse til klasse 4. Klasserom forskjell på fasiliteter 5. IKT mobilfritt matfriminutt fungerer godt 6. Natteravner sjekkes opp i FAU 7. Godt samhold få konflikter 8. Skoleball sist fredag godt oppmøte 9. Holdningsskapende arbeid i alle klasser 3. Ungdataundersøkelsen oppsummering a. Oppsummering RK kopi delt ut resultatet av hele undersøkelsen ligger på it s learning b. To hovedutfordringer: psykisk helse (jenter) og dataspill (gutter) ellers et veldig bra resultat Side14

15 april 11, 2014 c. Foreldremøter viktig fora for å ta opp tema i. Dialogspill forslag til metodikk d. «Makta» må sitte hos foreldrene regler heime 4. Strategisk plan BUS : a. BUS har sin egen strategiplan gjeldende for perioden denne ligger på it s learning b. Satsing på «regning i alle fag» - aksjon på BUS i vår i. For lite praktisk matematikk ii. For få forsøk i faget naturfag (elevinnspill) iii. Aktuelt å dele elevene annerledes (nivå, strategi, læringsstil) 5. Ressurser for neste skoleår a. Dårligere ressursgrunnlag for BUS i. Grunn: færre elever (185-20=165) + mindre spesuv. ii. Konsekvens: nedbemanning (ca 2 lærerårsverk) b. Mål: fortsatt ni klasser, men høyst usikkert i. Hvilket trinn som evt. må deles i to er ikke avklart 6. Ny ungdomsskole på Ytteren a. Fleksibelt bygg, med baseløsninger b. Innspill til romprogram er utarbeidet av lærere og ledelse ved BUS og SUS - blir levert til bygningsavdelingen 27.mars Dette dokumentet legges etter hvert ut på it s learning. c. Skisse av en tenkt base kopi delt ut d. FAU blir orientert på tirsdag foresatte må selv vurdere å komme med innspill utover dette e. Elevrådet blir invitert til å delta i «konkurranse» - innspill til nytt skolebygg (inne og ute) 7. Evt. Telefon Telefaks Side15

16 RANA KOMMUNE Skonseng skole Langfjellveien Skonseng Tlf e-post: skonseng. Referat Samarbeidutvalg/skolemiljøutvalg Skonseng skole Personalrommet mandag 10 februar 2014 klokken Representanter / Vararepresentanter Lisa Heggli Politisk representant Helen Saghei Elevrepresentant (Leder Elevråd ) Jonas Kalkenberg Guttormsen Elevrepresentant Forfall May Helen Ruud Lærerrepresentant Ann- Jorid Sakrihei Lærerrepresentant Merete Hovind Representant for andre ansatte Renate Bøkestad Foreldrerepresentant Laila Haugsdal Foreldrerepresentant ( leder Fau ) Anni Breivik Rektor Vararepresentanter møter bare ved særskilt innkalling. Forfall medes Anni Breivik tlf eller e- post Sakspapirer deles ut og gjennomgås på møtet 12 13/14 Saker Utvalg ANSVAR Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak. Innkalling og saksliste godkjennes SU/ SMu rektor 13-13/ / / / /14 Godkjenning av referat fra forrige møte mandag 4 nov Vedtak; Referatet godkjennes Hva opptar elevene nå? Referat fra elevråd Har arrangert skoleball. Skal lage åpningsmarkering når det kommer bordtennis bord ute Vedtak : Orienteringen godkjennes Hva opptar foreldrene nå? Referat fra foreldreråd.!7. mai og oppsetting av bordtennisbordene Fau har kjøpt Vedtak; Orienteringen godkjennes Hva opptar de ansatte nå? Lærerne er oppatt av hve som kommer av ny arbeidstidsordning, og av daglig arbeid. Vedtak : Orienteringen godkjennes Hva opptar politikerne nå? Har fått orientering om resultatet av nasjonale prøver, Retningslinjer for farlig skoleveg er under revidering, endringer av skolekretser og nedlegging av skoler. SU/ SMU SU/ SU SU SU rektor Elevrådsrep foreldrerep Ansatte representant Politiker Side16

17 18-13/ / /14 Vedtak: Orienteringen godkjennes Orientering fra Rektor. Budsjett, planlegging av kommende skoleår, nye årshjul skjema for foreldresamtaler og vurdering er utarbeidd Vedtak: Orienteringen godkjennes Oppdatering av risikovurdering i forhold til brann Vedtak: Tas til orientering Arbeidet med skolens strategiske plan. Orientering om arbeidet så langt. Regner med å kunne legge fram ferdig plan for SU 12. mai. Vedtak Tas til orientering SU Smu SU Rektor Rektor Rektor 21 13/14 Endring av møte plan. Neste møte mandag 12. mai kl SU/ SMU Rektor Skonseng skole 10 mars 2014 Anni Breivik Leder su Side17

18 MØTEPROTOKOLL SKOLEMILJØUTVALGET/ SAMARBEIDSUTVALGET VED LYNGHEIM SKOLE. 24.januar 2014 på Lyngheim skole kl Tilstede: Thomas Ildgruben Ninja Nilsen Kristiansen Frida Lindgaard Kristine Brørs Line Sandvær Hanne Torrissen Eliza Andersen Trine Aas Karl-Hans Rønning Nils Notler Forfall: Line Solfjell representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra de ansatte ved skolen representant fra de ansatte ved skolen. andre tilsatte ved skolen rektor Lyngheim skole representant valgt av Rana kommune representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg SAK 1/2014 Godkjenning protokoll møte 29.november 2013 Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent SAK 1/2014 Referatsaker. Informasjon fra foreldreråd FAU informert om at leirskoletilbudet for 7.klasser i Rana utgår fra og med FAU jobber aktivt med trafikksituasjon ved skolen. Møter med park og idrett om saken. Foreldrerepr. har laget forslag til løsninger som er videresendt til planavd. i kommunen. I dette forslaget er det foreslått 3 ulike alternativer. FAU anmoder om at foreldre kan møte på informasjonsmøte om strategisk plan for kulturavd. Åpnet møte 28.januar fra kl til kl Informasjon fra elevråd Elevrådet ønsker at gjerdet mot Sagbakken settes opp. Likeså bør det settes opp gjerde mellom parkeringsplass og håndballbane. Ringeklokka bør få kraftigere lyd. Rektor følger opp disse saker ovenfor de ansvarlige. Innkjøpt utebordtennisbord settes opp til våren. Informasjon fra rektor. Informasjon om budsjett konsekvenser Lyngheim skole Leirskoletilbudet for 7.klasser i Rana kommune avvikles Matpenger evt. matpakke innføres på sfo. Tidspunkt ikke avklart. Side18

19 Sak 2/2014 Framlegging av utkast strategisk plan Lyngheim skole Rektor gjennomgikk utkast strategisk plan Lyngheim skole Prosess og bakgrunn for valg av tre områder. Endelig forslag til strategisk plan blir framlagt i neste møte når innspill fra teamene er innarbeidet. Sak 3/2014 Eventuelt Ingen saker til behandling Møtet avsluttet kl Karl-Hans Rønning Sekretær Side19

20 Ark. B11 Jnr. 80/14 RANA KOMMUNE Selfors barneskole Sportsalleen Mo i Rana Tlf Faks e-post: Referat fra Samarbeidutvalg/skolemiljøutvalg Selfors Selfors barneskole Representanter Jarl Stian Johansson, Politisk representant - møtt Leo Brandt Davidsen Elevrepresentant (Leder Elevråd ) Meldt avbud Dina Johanne Bohlin Elevrepresentant - møtt Marthe Stålem Lærerrepresentant - møtt Hanne Cecilie Pedersen Lærerrepresentant - møtt Bente Antonsen Representant for andre ansatte - møtt Marit Jamtli Foreldrerepresentant - møtt Monja Rønning Foreldrerepresentant Meldt avbud Synnøve F. Jensen Rektor - møtt 25-13/14 Saksliste og innkalling godkjent. Vi blir enige om at alle representantene gir tilbakemelding både på om de kan og ikke kan møte /14 Elevrådet har siden sist fått utarbeidet og vedtatt skolelogo. Denne skal brukes i alle sammenhenger hvor det blir naturlig. Administrasjonen har tatt den i bruk på planer/skriv, mens det er innkjøpt gensere/skorter med logoen på. Populært tiltak. Nå er det utlyst konkurranse på navn og beskrivelse av historia til fuglen slik at vi blir bedre kjent med han. Dette er en del av skolens merkebygging. Elevrådet selger kaffe og kaker på foreldremøtene. For en del av inntektene har de kjøpt inn store sjakkbrett til klassene /14 FAU har avholdt møte med SEVEL, SUL, og representanter fra kommunenivå leder for bydrift og skolesjef for å høre hvilke planer det er for gymsal og rom for mat- og helse. Vi fikk ingen klargjørende svar. Det er ikke tatt stilling til om eksisterende gymsal skal rives eller, renoveres. Det ble også sagt at bygningen som i dag huser ungdomsskolen vil stå ei stund videre, slik at barneskolen kan bruke matog helse-rommene der selv om ungdomsskolen er nedlagt. Politisk representant understreker at dersom det kommer initiativ fra SUL om å bygge og drifte et allaktivitetshus med kommunens som leietaker, så vil vi kunne finne ei god løsning på denne utfordringa raskere, og evt. bli prioritert Side20

21 fram i køen /14 Skolens arbeid med 9- a i opplæringsloven. Psykososialt miljø. Orientering om hvordan det arbeides på dette området /14 Miljørettet helsevern. Skolen har hatt tilsyn, og fikk avvik på at vi ikke har tilfredsstillende internkontrollsystem. Dette avviket er nå rettet opp og godkjent /14 Økonomi og ressurser neste skoleår. Skolen har nå fått tildelt ressursene for neste skoleår. Vi kommer til å strekke oss langt for å få deling på de klassene som er over 30 barn. Elevrådsrepresentanten understreket at selv om hun har et ønske om at klassen hun går i fortsatt skal være en klasse, så er det viktig med mye deling. Klassen har til sammen 35 barn /14 Framlegging av skolens strategiske plan. Tas til etterretning_. Selfors Synnøve F.Jensen Rektor Side21

22 Arkiv: A12 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Anita Vonstad Brukerundersøkelse - Barnehager 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 34/ Formannskapet Rådmannens innstilling Brukerundersøkelsen for barnehager 2014 tas til orientering. Saksopplysninger Som et ledd i barnehagesjefens mål om 100 % fornøyde brukere, gjennomføres det årlig en brukerundersøkelse som går ut til foreldre og foresatte i barnehagene. Siden 2007 har dette blitt gjennomført både i kommunale og private barnehager. Vurdering Undersøkelsen viser at brukerne av barnehagene i Rana er godt med tilbudet de mottar. Undersøkelsen er et viktig verktøy i internt bruk for forbedring/justering av det tilbudet vi gir til våre innbyggere. Barnehagesjefen er meget fornøyd med årets resultat. Vedlegg: 1 Resultat av brukerundersøkelsen Brukerundersøkelse til foreldre/foresatte Side22

23 ALLE BARNEHAGER BRUKERUNDERSØKELSE Hvilken gruppe tilhører skjemaet? Ikke aktuelt for samlerapport (0) TOTAL 0.0% 1290 BARNETS TRIVSEL I BARNEHAGEN 2. Hvor fornøyd er du med: 1. Barnets trivsel i barnehagen 2. Barnets forhold til andre barn i barnehagen 3. Barnets forhold til personalet i barnehagen 4. Måten barnet ditt blir tatt i mot om morgenen Snitt Misfornøyd 5.6 9/1289 (0.7%) /1281 (1.1%) 5.6 0/1289 (0.0%) /1279 (1.1%) BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA 3. Hvor fornøyd er du med barnehagens arbeid med: Snitt Misfornøyd 5. Lek 5.6 7/1287 (0.5%) 6. Læring /1283 (0.9%) 7. Uteliv / fysisk 23/ aktivitet (1.8%) 8. Musikk og /1279 Side23

24 drama (1.7%) 9. Forming /1277 (1.2%) 10. Barnehagens eget satsningsområde 5.7 0/494 (0.0%) PRAKTISK OMSORG 4. Hvor fornøyd er du med barnehagens arbeid med: 11. Kosthold/måltider 12. Klær/påkledning Snitt Misfornøyd /1282 (2.1%) /1282 (3.6%) SAMARBEID BARNEHAGE/HJEM 5. Hvor fornøyd er du med: 13. Informasjonen du får om ditt barn 14. Informasjonen om det som skjer i barnehagen 15. Kvaliteten på foreldresamtalene 16. Måten barnehagen ivaretar dine behov/bekymringer/klager o.l. 17. Innholdet/formen på foreldremøtene Snitt Misfornøyd /1286 (2.8%) /1287 (2.9%) 5.6 7/1269 (0.6%) /1280 (1.6%) 13/1247 (1.0%) HELHETEN PÅ BARNEHAGETILBUDET 6. Hvor fornøyd er du med: 18. Stabiliteten i barnehagen 19. Kompetansen i barnehagen 20. Det totale tilbudet dere får i Snitt Misfornøyd /1282 (2.0%) 5.6 8/1281 (0.6%) 5.6 7/1275 (0.5%) Side24

25 barnehagen 7. Evt. kommentarer: TOTALRESULTAT Gjennomsnittet av alle svar avgitt Antall Svar Snitt Antall svar Antall svar som er fornøyd/misfornøyd av alle svar avgitt Tilbake til Hovedmeny Powered By Emix as Misfornøyd 351 (1.4%) Fornøyd (98.6%) Side25

26 BRUKERUNDERSØKELSE 2014 BARNEHAGER I RANA. I Rana har vi en årlig brukerundersøkelse for alle barnehagene. Brukerundersøkelsen bidrar til å gi oss viktig informasjon om hva dere synes om det barnehagetilbudet dere og ungene har. Resultatene oppsummeres, sammenlignes og rapporteres til barnehagesjefen og politikerne. Undersøkelsen er bygd opp med en skala fra 1 ( svært misfornøyd) til 6 ( svært fornøyd). Skåringer på 1, 2 og 3 blir oppsummert som ulike grader av misfornøyd, mens skåringer på 4, 5 og 6 oppsummeres som ulike grader av fornøyd. Sett kryss i den ruta du mener passer best med din oppfatning. Vi setter stor pris på å få disse tilbakemeldingene fra dere og det virker motiverende (uansett resultat) fordi det forteller oss hva vi bør forbedre eller forandre. Etter at undersøkelsen er ferdig, vil dere få tilbakemelding om resultatet, og om hva vi har tenkt å gjøre av tiltak. VI HAR SOM MÅL Å FÅ INN SVAR FRA ALLE OG BER DERE OM Å HJELPE OSS Å GREIE DET INNEN FRISTEN. FRIST FOR INNLEVERING: Takk for hjelpa. Barnehagesjefen i Rana 2014 Side26

27 Navn: BARNETS TRIVSEL I BARNEHAGEN. Svært misfornøyd Hvor fornøyd er du med: Barnets trivsel i barnehagen 2. Barnets forhold til andre barn i barnehagen 3. Barnets forhold til personalet i barnehagen 4. Måten barnehagen møter barnet ditt på: Svært fornøyd Kommentarer: BARNEHAGENS AKTIVITETER. Hvor fornøyd er du med barnehagens arbeid med: 6. Lek 7. Læring 8. Uteliv / fysisk aktivitet 9. Musikk og drama 10. Forming 11.«sett inn barnehagens eget satsningsområde» Svært misfornøyd Svært fornøyd Kommentarer: PRAKTISK OMSORG Hvor fornøyd er du med barnehagens arbeid med: 11. Kosthold / måltider 12. Klær / påkledning Svært misfornøyd Svært fornøyd Kommentarer: Barnehagesjefen i Rana 2014 Side27

28 SAMARBEID BARNEHAGE / HJEM. Svært misfornøyd Hvor fornøyd er du med: Informasjonen du får om ditt barn. 16. Informasjonen om det som skjer i barnehagen. 17. Kvaliteten på foreldresamtalene. 18. Måten barnehagen ivaretar dine behov/ bekymringer/ klager o.l 19. Innholdet / formen på foreldremøtene. Svært fornøyd Kommentarer:.. HELHETEN PÅ BARNEHAGETILBUDET. Svært misfornøyd Hvor fornøyd er du med : Stabiliteten i barnehagen 23. Kompetansen i barnehagen 24. Det totale tilbudet dere får i barnehagen Svært fornøyd Kommentarer:. Øvrige kommentarer: Barnehagesjefen i Rana 2014 Side28

29 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Bente Bogen Kulturmidler annen fritidssyssel, hobby, humanitær o.l Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 35/ Rådmannens innstilling Tildeling av driftsmidler til allmenn kulturorganisasjoner foretas slik det framgår av vedlagte tabell. Saksopplysninger Saksutredning: Tildeling av driftsmidler til allmenn kulturorganisasjoner foretas slik det framgår av vedlagte tabell. Beløpet som står til rådighet for formålet er som er mindre enn i Det er i år 44 søkere mot 55 søkere i 2013 Det søkes om til sammen De fleste organisasjoner driver sin virksomhet uten store endringer i forhold til tidligere. Vurdering: Når beløpet til fordeling ikke kan imøtekomme de summene som det søkes om, har man valgt å foreslå å tildele et så likt tilskudd som mulig, men det er ikke tildelt et høyere beløp enn det søkes om. De lag og organisasjoner som drifter forsamlingshus, har jeg valgt å foreslå å gi et større tilskudd, da disse husene er viktige i små bygdesamfunn. Jeg har også valgt å foreslå å tildele Ytre Rana historielag et høyere tilskudd ut i fra det arbeidet de gjør for å ivareta historie og kulturminner. Det har også vært tradisjon for å vurdere barne- og ungdomsarbeidet som særs viktig, og for disse organisasjonene har jeg valgt å gi et større tilskudd. Dette gjelder speidere, lørdagsklubben, klubb-spoty og Utskarpen kulturverksted. Dalselv ungdomsklubb får dessuten et større tilskudd for å kompensere for at de må betale husleie i leide lokaler etter at Rana kommune tok i bruk deres lokaler tilknyttet skolen Jeg har også foreslått å gi et økt tilskuddet til Karelens Venner da de gjør en formidabel innsats for handicappede barn i vår vennskapsby Petrosavodsk i Russland. Vedlegg: - Søknader 2014 Side29

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: 16.01.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann 1 Rådmannens innledning Politisk organisering Befolkningsutvikling og demografi Innledning En stor seier Høyere utdanning Befolkningsøkning en stor utfordring Pendling den «gale» veien Kunstskolen Lærlinger

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer