Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning side 9"

Transkript

1 Hva skal vi med Oase? side 3 Sunn karismatikk side 3 Spiritualitet vs. karismatikk side 5 Vi på taket side 15 Sommerens program VoksenOase og programmet på side 9 Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning side 9 Les mer om årets spennende opplegg på side 11

2 2 leder Av Gjermund Eikli, leder i Oases Lederskap Gud har mer å gi - også i 2015 Av Gjermund Eikli, leder i Oases Lederskap Møter med temaet Gud har mer å gi og ei bok med samme tittel skapte diskusjon på 70-tallet. Har ikke Gud gitt nok? Skal vi jakte på noe mer enn å være Guds tilgitte barn? Googler vi sitatet, finner vi blant annet: Vi har vel alle hørt dette utsagnet: Gud har mer å gi! - men det er altså ikke sant!. Men vi finner også en fortelling om hvordan grunnleggere av Oasebevegelsen med utgangspunkt i lengsel etter noe mer åpnet opp for Den Hellige Ånd i egne liv. De opplevde at livet ble forvandlet, og gjennom dette så de Oases hensikt: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd. Oase befinner seg fortsatt innenfor disse avgrensingene: Guds tilgivelse er nok OG Gud har mer å gi. Dåpen minner oss om at dette ikke er motsetninger. I Den Norske kirke sier vi til den døpte: Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Ingen tviler vel et sekund på at selv om barnet er døpt, så trengs vekst og utvikling på mange plan. Og inn i denne veksten ser vi Oases kall: «Vi ønsker å hjelpe folk til en erfaring av Ånden som får konsekvenser for alle sider av kristent liv og tjeneste som evangelisering, misjon, diakoni og sosial-etisk arbeid». Sitatet er hentet fra Jens Petter Jørgensen som var en av grunnleggerne for Oase. Også i dag har Oase de samme avveiningene og konklusjonen er hele tiden den samme. Oases historie forteller tydelig at konteksten for vårt oppdrag er overgivelse til Gud. Oases historie forteller tydelig at konteksten for vårt oppdrag er overgivelse til Gud. De som ba om at Gud skulle gi dem mer under Helligåndsseminarene i Oslo på slutten av 70-tallet, befant seg plutselig på kne for Gud og ba om tilgivelse for sine synder. Noen måtte ta oppgjør med sider i eget liv eller med familien eller med naboen. De som hadde bedt Gud gi dem overnaturlige gaver, fikk det Guds svar at han er uendelig glad i dem akkurat som de er. Så opplevdes Guds kjærlighet så stor alt annet ble uvesentlig. Det viktige ble å fortelle om denne kjærligheten til andre. Og så kom Guds kraft og overnaturlige gaver til hjelp. Med forankring i denne konteksten der forkynnelse til omvendelse er grunnlaget, vil Oase fortsatt frimodig forkynne at Gud har mer å gi. Vi vil forkynne om nådegaver, Guds kraft og overnaturlig utrustning til tjeneste. Og vi vil veilede den enkelte i bruken av gavene. Oase vil fortsatt forkynne frimodig at den Ånd vi fikk ved dåpen kan erfares på mange måter: - Det er sant at vi kan bli fylt av Den Hellige Ånd på en slik måte at livet forvandles. Mange vitner om et nytt syn på Gud, og om et nytt syn på seg selv som hans elskede barn. For noen skjer det brått for andre er det en prosess over tid. Et blikk rundt i det kristne Norge forteller at Oase fortsatt har en viktig oppgave. Oases visjon er: Den Hellige Ånd forvandler mennesker, menigheter og samfunn. Vi ber Gud sende sin Ånd til forvandling for landet vårt. Oase er økumenisk men har et særskilt kall for Den Norske Kirke. Vil du støtte oss? Se grønn boks side 14 Oases identitet, visjon og verdier Oase sin identitet og høyere hensikt: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd Visjon: Vi vil se Guds rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn. Verdier: Ledet av Den Hellige Ånd (2. Kor 3,17) Ordet og Ånden holdes sammen Bønn og tilbedelse Å leve i en hederskultur i alle våre relasjoner (1. Joh. 4,18) Enhet blant Guds folk - Oase er en luthersk økumenisk bevegelse med et særlig kall mot Den norske kirke. Forbønn og profetisk betjening. Elske Jesus/Det personlige møte med Jesus som skaper forvandling (Rom 12,2)

3 AN NON S E B I L AG 3 Hva skal vi med Oase? Av Tarjei Gilje, redaktør i Dagen Et av de sterkeste kristne møtene jeg har opplevd på lenge var formiddagsmøtet med svenske Hans Weichbrodt under fjorårets Oasestevne. Den svenske presten var både teologisk reflektert, pedagogisk og personlig i sin forkynnelse om den første kjærligheten til Jesus. Etter mitt skjønn var dette Oase på sitt beste. Weichbrodts tale var læremessig forankret, men appellerte slett ikke bare til teoretikerens analytiske ferdigheter. Jeg var et øyeblikk glad for at jeg stod oppe i kommentatorboksen i Gimlehallen i Kristiansand da jeg måtte tørke noen tårer mot slutten av talen. Weichbrodt, som er tilknyttet den svenske Oasrörelsen, var verken høyrøstet eller spesielt eksotisk i fremtoningen. Han deltok ikke i noen konkurranse i svulmende profetier eller store erklæringer om fantastiske ting som skal skje ved neste korsvei. Han tok derimot utgangspunkt i en realistisk forståelse av menneskets ufullkommenhet da han brukte sin egen sønns kjærlighetserklæring som et bilde på vårt forhold til Gud. 14 måneder gammel (!) hadde sønnen for første gang besvart farens daglige «pappa elsker deg» med sin spede barnestemme og sagt at «jeg elsker deg også, pappa». Vi kan få tro at vår Gud visste godt hvem det var han kalte til frelse. Han blir ikke overrasket over at vi ikke alltid strekker til. Det er ingen grunn for at vi heller skal ha overdrevne tanker om vår egen hengivenhet til Gud. Stilt overfor moderne karismatikk får jeg noen ganger en følelse av at det mangler en viss realitetsorientering. I skuffelsen over alle utviklingstrekkene som peker i gal retning, kan vi stå i fare for å bli overdrevent opptatt av det spektakulære og spekulative, og dyrke gavene fremfor Giveren. Jeg må innrømme at jeg også enkelte ganger har lurt litt på hvorfor Oase-bevegelsens lederskap ikke har vært mer opptatt av å formidle tydelig hva slags karismatikk de betrakter som sunn, og som bibelsk forankret. Jeg er ikke i tvil om at Oases karismatiske egenart fortsatt har noe å tilføre norsk kristenhet. På den ene siden står vi overfor en rasjonaliseringstrang som stenger det overnaturlige ved Guds rike ute. På den andre siden står vi overfor en teologiløs åndelighet som kan føre oss bort fra kristen tro. Med en solid forankring i evangeliets kjerne kan Oase her bidra til at kirken ikke stivner hen, men opplever en fornyet vitalitet. Tarjei Gilje, redaktør i Dagen Hva er sunn karismatisk fornyelse? Av Tormod Engelsviken Oase er en norsk luthersk gren av den verdensomfattende karismatiske fornyelsesbevegelsen som brøt ut i USA ca En over 50 år gammel fornyelsesbevegelse (Oase er ca. 20 år yngre) er ikke lenger noen nyhet, men behovet for åndelig fornyelse i den lutherske kirkefamilien er ikke mindre i dag enn for 50 år siden, snarere tvert imot. Den karismatiske fornyelsen har vokst til - sammen med den klassiske pinsebevegelsen som den er i nær slekt med å utgjøre den i dag største strømningen innen den verdensvide kirke etter Den romersk-katolske kirken. Det har vist seg at teologiske avvik og usunn praksis også har forekommet innen den karismatiske bevegelsen. Derfor må vi reise spørsmålet om hva som kjennetegner en sunn karismatisk fornyelse. Vi vil forsøke å svare ved hjelp av fem korte punkter. Sunn karismatisk fornyelse kjennetegnes en av en radikal åpenhet overfor Den Hellige Ånds livgivende og utrustende gjerning. Det innebærer en forventning om at Ånden gjør det samme i dag som på Det nye testamentes og oldkirkens tid. Slik som kristne på den tid ble oppfordret til å bli fylt av Den Hellige Ånd og få del i Åndens ulike gaver (karismer), utfordres vi i dag til å be om Den Hellige Ånd og vitne om erfaringen av Den Hellige Ånd både i den enkelte kristnes og i menighetens liv. Sunn karismatisk fornyelse forventer hele spekteret av nådegaver, inkludert profetisk tale, tungemålsgaven og helbredelsens nådegaver, men søker også gaver som undervisning, administrasjon og diakoni. Den forakter ikke noen av gavene, men søker dem alle, ikke for å forherlige mennesker, men for å bygge opp menigheten. Sunn karismatisk fornyelse utfordrer kirkelige former og tradisjoner som oppleves tomme og lite meningsfulle. Den utfordrer tradisjonalisme og vanekristendom. Den Hellige Ånd er Guds skapende Ånd som gjør kirken ny og levende og utruster den med Åndens gaver. Ånden utfordrer menneskelige maktstrukturer og maktmisbruk. Sunn karismatisk fornyelse vil derfor være kreativ og nyskapende når der gjelder møteformer og tjenester og avvise alle forsøk på manipulering og menneskedyrking. Når den utfordrer og fornyer, vil den ha sitt grunnlag og autoritet i Bibelens lære og praksis. Sunn karismatisk fornyelse vil legge vekt på hele Guds åpenbaring både når det gjelder lære og liv. Den vil ikke være ensidig opptatt av Åndens gjerning, men vil fremheve Gud som skaper og far og Jesus Kristus som frelser og herre. Ånden vil herliggjøre Jesus og skape tro på ham. Derfor vil sunn karismatisk fornyelse være Kristussentrert og føre kristne inn i et dypere samfunn med den treenige Gud, i bønn og tilbedelse. Den vil ha Jesu eget liv og virke som forbilde, men samtidig erkjenne den dype vesensforskjellen mellom Guds Sønns og vår tjeneste. Sunn karismatisk fornyelse vil legge vekt på hele Guds åpenbaring både når det gjelder lære og liv. Sunn karismatisk fornyelse vil være misjonal. Den vil vektlegge den enkelte kristnes kall og utrustning til frimodig vitnetjeneste, og den vil skape forpliktende misjonale fellesskap der den enkelte kristne får tjene ut fra sin naturlige og åndelige utrustning. I sitt misjonsarbeid vil den også i Jesu navn og med Åndens kraft bekjempe de onde åndsmakter som frister og plager mennesker, og befri dem som holdes fanget. Selv om den vil ha et bibelsk og realistisk syn på åndelig konflikt, vil den ikke være usunt og ensidig opptatt av den. Den vil heller ikke i sitt misjonsarbeid og menighetsbyggende arbeid lokke med løfter på Guds eller menneskers vegne som ikke vil innfris, f.eks. løfter om helse, penger og menneskelig suksess. Den vil heller ikke forlede mennesker til å tro at de kan sikre seg Guds velsignelse ved å ofre penger eller annet til menigheten eller kristne ledere. Sunn karismatisk fornyelse vil ha omsorg for hele mennesket og vektlegge at Guds barn både er skapt i Guds bilde og gjenløst ved troen på Kristus. Den vil ha et holistisk menneskesyn og erkjenne både menneskets godhet og storhet og dets syndighet og svakhet. Den vil frimodig forkynne om Åndens kraft, også når det gjelder tegn og under, men samtidig erkjenne at Guds kraft kommer til uttrykk i og gjennom svake og syndige mennesker. Den vil ikke rose seg av seg selv, men av Guds ufortjente nåde. Den vil leve i spenningen mellom det at Guds frelsesrike allerede er kommet med sine tegn og gaver, men ennå ikke er kommet i sin fulle kraft. Den vil ha Ånden som pant mens den lever i forventningen om Jesu gjenkomst - da Gud selv skal gjøre alle ting nye (Åp. 21,5).

4 4 Av Alise Suhrland Oase India større enn Norge Av Johan Edvard Grimstad og Eivind Bjørnar Hetlevik Vi var på den første OASIS INDIA i Gaurang (Assam) Jeg sendte melding hjem til prosten i Laksevåg: Alt vel. Blinde ser. Døve hører. Lamme og personer med ryggproblemer hopper og danser omkring. Og merk: Jeg siterer ikke Bibelen, men forteller det jeg ser! Lengsel. Det er Eivind Bjørnar Hetlevik som forteller, og som er svært sentral i Oase India. Han har et sterkt engasjement for kirken i India. NELC (Northern Evangelical Lutheran Chuch) ønsket fornyelse, og inviterte Oase Norge til samarbeid. For dem handlet det om en lengsel etter fornyelse både blant ungdom, barn, kvinner, i bønnearbeidet og blant mange av prestene og medlemmene. På konferansene i Gaurang-Assam (2010) og i Dumka-Jarkhand (2012) kom det mennesker, både barn, ungdom og voksne. Vi opplevde en enorm sult etter Ordet, og etter å gjøre Ordet. Disippeltrening. I forkant trente vi veiledere/forbedere, og de fikk se Herren gjøre mirakler foran øynene deres. Prester og biskoper var aktive i forbønnstjenesten. Vi trente lovsangsteam, og vi oppdaget indernes egne sterke ønsker om å prise og tilbe Gud. Barna lærte å be med og for hverandre, og å være stolt av sin tro og sin Gud. Ungdommen fikk være ungdom med latter, glede, drama, lovsang og sin musikkstil, relevant god undervisning og sosialt samliv. Vi underviste prester om Den hellige Ånd; fylden, nådegavene og hvordan forvalte dette i menigheten, - at de trenger ikke lenger å gjøre alt selv: - det allmenne prestedømme i funksjon. Oase Norge bidrar med trening, undervisning og en del forkynnelse. Ny giv. I ettertid kommenterte flere sentrale ledere: - Det har blitt en helt ny giv i bønnearbeidet og mange steder vi kommer, ønsker de både å bli frelst og få undervisning. Det er en ny overgivelse blant unge, og en helt annen ånd på skolen. I Gaurang forteller Biskop Borgoary om bønnemøtene annenhver uke: - Mange kommer til kirken for å bli bedt for, - for de vet at den kristne Guden hører og kan gjøre under. Målrettet prosess. Biskop Borgoarys begynte å be om fornyelse som en følge av at Herren gjorde en radikal indre helbredelse med hans kone da de ba og la hendene på henne. Å lage en fornyelseskonferanse var en lang prosess over mange år, men i oktober 2010 kunne det virkeliggjøres med en konferanse med ca deltagere og et fantastisk program. Men grunnlaget ble lagt med lovsangsteam fra OASE Norge allerede for ca år siden. For 10 år siden kom invitasjonen om å trene prester og ledere i Målrettet menighet (PDC). Dette programmet ble vedtatt innført i alle menigheter i den Lutherske unionen i India som til sammen har ca. 4 millioner medlemmer! å forbedre de tre lutherske kirkene i Andhra Pradesh. Vi er så takknemlig for å få være en del av det Gud gjør i India. Nå er det også indere selv som underviser i flere temaer bl.a. lovsang/tilbedelse, bønn/forbønn, i barneoase. Neste år. Arbeidet med målrettet menighet (PDC) åpner for fornyelsesstevner som OASIS India flere steder. Neste år (2016) står Telegu-området for tur, med stevne for kanskje opp til deltagere i Guntur, Andhra Pradesh. Rev.Timothy Melvyn, som jobber i UELCI (United Evangelical Lutheran Churches of India) kommer til OASE i Kristiansand i år. Kurs for kirkeledere. I 2013 hadde vi lederseminar for Gossnerkirken i Ranchi. På våren 2014 fikk Asbjørn Simonnes og Trond Løberg en helg med alle de øverste lederne i de 11 lutherske kirkene i India, - et kurs i karismatikk på luthersk vis. Og på høsten i fjor hadde vi en treningskonferanse for

5 AN NON S E B I L AG 5 OASE aktuell og med en litt stormfull historie Av Johan Edvard Grimstad i samtale med Gjermund Eikli, leder av Oases lederskap ikke vært flinke nok til å forklare forsamlingen om hva som skjer og å skape trygghet i møte med nye og utfordrende erfaringer og forkynnelse. og jeg har lyst å rope det høyt så alle hører det at mange er blitt fornyet, velsignet og forvandlet gjennom de fornyelsesstrømmene som er kommet fra andre siden av Atlanteren. Når noen stiller seg kritiske eller undrende til disse impulsene, så handler det ofte om manglende kontekstualisering. Naturligvis vil det stå igjen både enkelte teologiske spørsmål og andre ting vi ser forskjellig på. De er mest en utfordring for teologene som skal tydeliggjøre vårt fundament. Når fundamentet er klart, kan vi leve godt med ulikt syn på enkelte saker. Det stormet for noen år siden rundt Oase, og det er ikke helt stille nå heller. Da var det skyting av Den Hellige Ånd samt noen profetier som umiddelbart virket vidløftige. Nåværende lederskapsleder Gjermund Eikli svarer her litt på noen spørsmål rundt dette. - Tar Oase selvkritikk på noe av det som har skjedd? Jeg antar du vil tilbake til Oase i 2008 og 2009? Jeg ser at tidligere ledere har beklaget enkelte hendelser. Det må vel kalles selvkritikk. Særlig peker de på svikt i det vi kaller forberedelse og kontekstualisering kall det gjerne tilpassing til norske forhold. Det er fort gjort å undervurdere forskjellene på norsk og amerikansk form og uttrykksmåte. Kanskje har vi derfor - Er det slik at det karismatiske er vanskelig og utfordrende for en del av de som kommer til Oase? Noen ganger brytes det nytt land i våre egne liv når vi erfarer Den Hellige Ånds gjerninger. Da utfordres naturligvis komfortsoner og menneskelig trygghet. Men vi har en kjærlig Gud og det er Han vi møter når vi erfarer Den Hellige Ånd. Glede og trygghet er derfor heller kjennetegnet enn det motsatte. - Du nevner USA spesielt når det gjelder kontekstualisering. Skiller USA seg ut fra andre land? Norge har mottatt viktige impulser fra USA/Canada innen det karismatiske, men også fra England, våre naboland og litt fra Afrika. Det er viktig å understreke - Det finnes mennesker som ville si dette krassere enn deg og det finnes folk som har forlatt Oase? Vi støter på enkelte mennesker som, på tross av kjærlighet til Oase, har valgt å gå andre steder fordi de har mistet en trygghet. Ofte fører møtet med disse menneskene til gode og oppklarende dialoger. Vi vet at vi har gjort feil og vi vet at vi ikke alltid har vært flinke til å håndtere alle situasjoner. Jeg hadde ikke vært leder i lang tid før jeg så tilbake på ting som vi burde håndtert bedre. Som lederskap har vi bokstavelig talt vært på kne innfor Gud og bedt om tilgivelse for feil som vi har begått - og som er begått av vår bevegelse. Det gir oss frimodighet til å legge ting bak oss og gå videre med det samme kallet og den samme visjonen som Oase alltid har hatt. Spiritualitet versus Karismatikk Av Johan Edvard Grimstad i samtale med daglig leder Asbjørn Simonnes - Hvordan vil du skille mellom spiritualitet og karismatikk? Det er ingen entydig forståelse av hva ordet spiritualitet betyr, men det handler om hvordan vi uttrykker vår relasjon til Gud og som mange velger å omtale som vår åndelighet. Det samme kan sies om uttrykket karismatikk som handler om karismene=nådegavene og som har sitt utgangspunkt i nåden fra Gud. Oases uttrykk og framtoning representerer en karismatisk Foto Ole Dahle spiritualitet som ønsker å gi rom for Den Hellige Ånds utrustende gjerning. Bibelen sier at vår tjeneste ikke skal være i egen kraft, men ved Den Hellige Ånd (Sak.4,6), og derfor søker vi nærhet til Gud og kraft fra Ham. I våre forskjellige uttrykk for spiritualitet vil noen vektlegge tanken om at Gud har gitt oss et oppdrag av å ta vare på skaperverket og å skape rettferdighet. Men det er ikke noen motsetning mellom disse ulike uttrykk for spiritualitet, fordi de er begge forankret i Guds Ord, noe som også gjelder den kontemplative spiritualitet som går tilbake til urkirken. Og det er ikke et enten eller. Oskar Skarsaune sier i boken «jeg tror på den Hellige Ånd (1982)at det er en komplementaritet mellom kirken som tradisjonsbærer og den delen av kirken som gir uttrykk for det spontane med ekstraordinære nådegaver og åndsutrustning. Det er hele tiden Ånden som gir liv. - Er det en motsetning mellom en liturgisk tilbedelsesform og en mer spontan karismatisk framtoning? De historiske kirker er jo kjent for et rikt liv der alle disse spirituelle retningene er representert og som har sine røtter helt tilbake til Oldkirken. Oase forsøker å løfte fram det som har med nådegaveutrustning å gjøre, noe som var tydelig i Oldkirken der for eksempel håndspåleggelse som utløsende kraft til spontane gaver og utrusning var nokså sterkt vektlagt. I følge Oskar Skarsaune, med henvisning til Hippolyt, behøvde ikke en lekmann med for eksempel helbredelsens nådegave, en spesiell ordinasjon for å bli opptatt blant presbyterne. Den nåde som bor i dem er åpenbar og dermed har de allerede den spesielle nådegaveutrustning man ellers nedba over embetsbæreren ved ordinasjonen. Dette legitimerer jo også lekmannsbevegelsen og det allmenne prestedømme. Dermed er det i utgangspunktet ikke noen motsetning mellom det liturgiske og det karismatiske, og vi trenger å se verdien av begge disse spiritualitetsuttrykk med sin ulike form for tilbedelse. I lys av oldkirkens praksis kan vi spørre om vi i dag har en praksis i kirken for at den Ånden hviler over eller den som har en karisme-utrustning blant lekfolk får slippe til i gudstjenesten med sin nådegave? Er gudstjenesten i dag for sterkt dominert av den ordinerte prest? Fungerer i dag ordinasjon som karismemeddelende? Slike spørsmål ønsker vi i Oase å drøfte med kirkens ledere. Hvordan plasserer Oasebevegelsen seg i kirkebildet med sitt budskap om en karismatisk spiritualitet? Oase er i dag en økumenisk bevegelse med et særlig kall til å nå inn i folkekirken med budskapet om utrustning og fornyelse. Vi understreker at karismatikk uten forankring i Guds ord lett kan føre til svermeri og manipulasjon. Men vi er også tydelige på at Ordet uten Åndens vektlegging og erfaring lett kan fører til ortodoksi og vekt på læresetninger uten kraft og fylde. Vi har alle noe å lære fra de forskjellige kirkesamfunnene og historien. Den evangelikal-karismatiske bevegelse har nå flere hundretalls millioner tilhengere og er nok den kristne bevegelse som har størst fremgang i verden i dag. Vår oppgave i Oase er å peke på at karismatikk og Ordet hører sammen, og at Ånden er i Ordet. Jeg mener det er en stor svakhet at vi har mange teologiske utdanningsinstitusjoner i Europa og i USA som ikke i tilstrekkelig grad knytter sammen teori og praksis, og dermed blir den praktiskteologiske vektlegging svekket. Når kraft-og erfaringsdimensjonen blir frimodig forkynt, slik 1 Kor.4.20 uttrykker det, at Guds rike er ikke i Ord, men i kraft, så har dette med å konkretisere Den Hellige Ånds gjerning. Vi er lovet kraft når den Hellige Ånd kommer over oss, så denne karismatiske spiritualitet bør stå sentralt i kirken, uten at det skal skyve bort andre uttrykk for spiritualitet. - Er det mulig å integrere denne karismatiske spiritualiteten i lys av gudstjenestereformen? Den karismatiske spiritualiteten har i seg en spesiell vektlegging på åndsdimensjonen. Vi i Oase ønsker å være veldig tydelige på å be for syke, la budskap i tunger med tydning få plass samt andre nådegaver som visdoms og kunnskaps tale m.m. Vi skulle så gjerne brukt mer de liturgier vi allerede har for eksempel til forbønnsgudstjeneste. Dette burde være en naturlig og aktiv del av den diakonale tjeneste som kirken besørger og står for. Vi trenger å arbeide med disse spørsmålene slik at det blir balanse i det hele, og da vil den karismatiske spiritualiteten være en berikelse inn i den etablerte gudstjenestesammenhengen. Vi ønsker ikke å skyve det liturgiske ut over sidelinjen, og heller ikke det kontemplative, men samtidig ønsker vi å praktisere det 2 Kor. 3,17 sier om at der Ånden er, der er det frihet. Mange lengter etter mer frihet i kirken, og det kan skje dersom vi i større grad våger å slippe Ånden og erfaringer til i kirkens forskjellige møter og gudstjenester. Jeg ser at vi trenger en varhet på dette området, slik at våre forskjellige uttrykk for spiritualitet ikke ødelegger, men beriker hverandre.

6 6 Åndens fylde og Åndens gaver Av Oddvar Søvik Selv om vi har arrangert Oasestevner og Oasehelger i 35 år, er det fortsatt mange kristne som ikke har hørt om det rike liv Jesus lover sine: «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Joh 7,38-39 Han sa også: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Joh 10,10b Det betyr ikke materiell overflod, men et liv som flyter over av kjærlighet og kraft til andre, midt i vår svakhet. «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Paulus taler om samme sak når han i Ef 5,17-20 sier: Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det hjertet er fylt av, taler munnen. Hva betyr det å bli fylt av Ånden? Dette skriver Paulus til en menighet som var blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, EF 1,13. De hadde altså fått Den Hellige Ånd, de var døpt til Kristus, de var født av Ånden, de var blitt Guds barn. Det går ikke an å bli fylt av Ånden hvis du ikke er født av Ånden. Du kan ikke bli fylt av noe du ikke har! Å bli fylt av betyr å bli behersket av. Sammenligningen med vin er treffende. Den som er full p.g.a vin, er behersket av alkoholen. Det fører til utskeielser. Men den som er fylt av Ånden, er behersket av Ånden. Det fører til et liv i lovsang og takknemlighet selv i trengsel og motgang. Det fører til et liv der vi bærer Åndens frukt som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Gal 5, Da får vi vandre i Åndens kraft og tjene med de gaver Gud gir oss. I Ef 5,18 er denne oppfordringen gitt i presens, imperativ, flertall, passiv. - Presens på gresk uttrykker det som ikke er avsluttet: Bli fylt og bli stadig på nytt fylt, kan vi oversette det. -Imperativ er bydeformen: Det er en ordre! Det er Herrens vilje, v Flertall betyr at dette er for alle kristne, ikke bare for spesielt, religiøst interesserte! -Passiv betyr at det er noe som må skje med oss. Det skjer når vi lever nær Jesus i Ordet, ber han fylle oss og går der han leder oss. For de fleste skjer dette som en gradvis prosess. Det har vi også eksempel på i Apg, da brukes det imperfektum, av verbet fylle. I Apg 13,52 leser vi: Men disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd. For andre kan det skje med sterke markerte, opplevelser. Det har vi flere eksempler på i Apostlenes gjerninger. Da er det brukt en annen form av verbet som heter aorist og som på gresk uttrykker det momentane i fortiden. Disiplene ble fylt på pinsedag, men de ble aoristfylt på nytt og på nytt. Det er nok denne første opplevelsen noen kaller for «åndsdåp». Har man levd et tørt og tomt kristenliv, er det ikke så rart om en den første erfaringen av Ånden skaper en stor forandring. Måten er ikke det viktigste, men at vi stadig lever fylt av Den Hellige Ånd. Det er som med omvendelsesopplevelsen. Noen blir frelst som ved et lynnedslag. Andre som ved en stille soloppgang. Men det viktigste er å være frelst i dag og leve i daglig omvendelse fra synden. Det er fint å høre vitnesbyrd om at folk har opplevd sterke ting med Herren. Har du gjort det, så skal du takke Gud. Men krev ikke alt alle skal oppleve det på samme måte som deg. Se heller ikke ned på dem som ikke har samme erfaringer. Da blir det lett et skille i kristenflokken, et A-lag og et B-lag. Bli ikke misunnelig på andre som har hatt store opplevelser med Herren, men jag du også etter å kjenne Herren. Det er ikke bare «den andre velsignelsen» som noen snakker om. Det er tusener av velsignelser som venter den som søker Herren. Hva er Åndens gaver (nådegavene)? Åndens gaver eller nådegavene er en spesiell utrustning som Den Hellige Ånd av nåde gir til hvert medlem på Kristi legeme for å gjøre en tjeneste som bygger opp menigheten. Vi er alle født med naturgaver, evner og anlegg som vi også skal tjene Gud med. Nådegavene er åndelige fødselsgaver. Men Gud som er både Skaperen og Den Hellige Ånd, han utruster oss ofte i forlengelse av våre naturgaver. Gud kan imidlertid gå helt på tvers av naturgrunnlaget. Det ser vi eksempler på både med Moses og Jeremias. Begge unnskyldt seg med at de ikke kunne tale. Moses holder senere en tale som fyller hele 5. Mosebok. Jeremias klarte ikke la være å profetere. Jer 20,9. Nådegaver og tjenester henger uløselig sammen. Bibelen taler om utrustning til faste tjenester så som apostel (misjonær), profet, evangelist, hyrde (pastor og eldste) og lærer. Ef 4, Deres primæroppgave er ikke å gjøre alt arbeidet i menigheten, men å utruste de hellige til tjeneste så de kan bli bygningsarbeidere på/i Åndens tempel. Videre taler Paulus om ulike nådegaver for den enkelte kristne. Her nevnes diakontjeneste, rettledning (oppmuntre, formane =sjelesorg), gave til å gi, gave til å lede (forstander, formann), barmhjertighet, hjelpetjenester, styringsgaver(administrere) - Rom 12,4-8 og 1 Kor 12,28. I 1 Kor 12,8-10 nevnes ni ulike gaver som kan gis til enhver kristen når situasjonen er der. Disse kalles på grunnteksten for Åndens åpenbarelse. Disse gavene manifesterer på en spesiell måte at Ånden er i virksomhet. Her nevnes gave til å tale visdom, kunnskaps gave, trosgave, nådegaver til å helbrede, får kraft til å gjøre under, gave å tale profetisk, gave til å bedømme ånder, ulike slag av tungetale, og tydning av tungetale. Det er viktig at vi blir klar over våre nådegaver. Det gir oss evne til å prioritere rett, det frir oss både fra misunnelse og mismot når vi vet at vi tjener der Gud vil med de gaver han har gitt oss. Det er viktig at vi blir klar over våre nådegaver. Hva er den profetiske gave? I den senere tid har det vært en del fokus på denne gaven. Det er bra, for Paulus oppmuntrer oss først og fremst å søke denne gaven: Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. 1 Kor 14,1. Den profetiske gaven kan ytre seg på flere måter: Paulus sier at den som taler profetisk taler til oppbyggelse, formaning og trøst. 1Kor 14,3. Videre ser vi at når det tales profetisk i menigheten, vil synd bli avslørt. 1 Kor 14, Den profetiske gave kan også hjelpe menighetsledelsen til å ta rette avgjørelser. Paulus og Barnabas ble kalt til misjonærtjeneste ved et profetisk budskap. Apg 13,2. Da Timoteus ble innsatt og utrustet til sin tjeneste, ble forbønnshandlingen ledsaget av profetiske ord. 1 Tim 1,18. Det profetiske budskapet kan også gjelde folk og forhold i fremtiden. Profeten Agabus varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius. Apgj 11,28. Et profetisk budskap er ikke ufeilbarlig. Derfor bør ikke den som bærer frem et ord fra Herren, starte med å si: «Så sier Herren». Da tillegger man seg selv for stor autoritet. Den profetiske gave har ofte kommet i vanry fordi menigheten godtok uforbeholdent det som ble sagt. Tenk på hvilke tragiske konsekvenser det fikk for den lille menigheten i Knutby i Sverige! Paulus lærer oss hvordan vi skal forholde oss til et profetisk budskap oss: Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men (etter)prøv alt og hold fast på det gode. 1 Tess 5, Hvilke krav bør vi stille til et ekte profetisk budskap? - For det første må budskapet stemme overens med Bibelen. Ånden kan tale utenom Ordet, men aldri på tvers av det. - For det andre må budskapet samsvare med bekjennelsen til Jesus Kristus og forherlige ham. Joh 16,14. - For det tredje må budskapet prøves på frukten. Matt 7, I første rekke sikter nok Jesus her til profetens liv, om han bærer Åndens frukt. Men dernest kan vel Jesu ord også anvendes på profetiens resultat. Sann profeti skaper aldri frykt. Der budskapet skaper forvirring, uro, splittelse og strid, er neppe Guds Ånd virksom. - For det fjerde må fremtidsbudskap gå i oppfyllelse. 5 Mos 18,22. Gud har stadig mer å gi. Jesus sier at vi som har fått Ånden skal be om den. Luk 11,13. Å lengte etter en stadig rikere fylde av Ånden er ikke opplevelsesjag, men et bevis på at man har funnet det man leter etter. Oase mottar ingen statsstøtte og har ingen medlemsavgift. Vil du støtte oss? Se grønn boks side 14

7 AN NON S E B I L AG 7 Av Eivind Bjørnar Hetlevik Nettopp! Levende! Sprell levende. Mangfoldig. Gud så på det han hadde skapt og var fornøyd. Det var svært godt! Det var levende! Skapninger av alle slag i vannet, i luften, på jorden og under jorden. Alle slags levende skapninger Fe, kryp og ville dyr av alle slag. Og det ble slik: levende! Gud pustet sin livsånde inn i mennesket. Og mennesket ble til en levende skapning. Gud gir liv. Gud gjør levende. Gud gjør oss levende! Overalt der Gud er, er det liv. Det blir bare slik. Det er Guds vesen. Han lever og alt som kommer i kontakt med Gud blir som Gud levende, i bevegelse, i utvikling og vekst. Og med livet følger trivsel, glede og håp. Jeg er kommet, sier Jesus, for at dere skal ha liv! Et liv som strømmer over. Han gir oss det levende vann som når vi drikker det blir i oss en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen ved Sykars brønn ba Jesus om dette levende vannet. Og hun fikk det av den som også har det levende ordet! Og gjett! Det gjorde denne kvinnen de fleste trodde de kjente, helt annerledes. Helt ny. Ikke til å kjenne igjen. Levende på en så fascinerende måte at de alle ville ha det hun hadde nemlig levende liv, forvandlede liv! Gud, gi oss dette levende vannet som forvandler liv! Så er Guds vesen relasjon. Levende felleskap som forandrer og forvandler. Han vandret rundt i Midt-Østen og gjorde vel. Da han skulle dra, lovet han dem: Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne Livet og friheten har et offer. Det er gratis for oss å ta imot, men det kostet giveren. Den kristne kirke oppsto I bevisstheten om at Jesus var stått opp fra de døde. Jeg levende så han i haven! Det skapte et nytt felleskap med nye oppgaver og tjenester: Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord..! Noe nytt var blitt til. Det gamle var borte og noe nytt var kommet til. Levende fellesskap. Levende menigheter. De fasinerte sine omgivelse. Ja, de var godt likt av hele folket. De så en ny kjærlighet så annerledes og levende at de ville bare ha det samme. Hver eneste dag la Herren nye til menighetene. En ny frihet og glede båret av mennesker som var villig å ta kostnaden. Gud, gi oss fornyede og levende menigheter. Så smitter livet alt og alle. Vi vil grønne lommer, levende skog, spell levende barnemiljøer. Ja, politikerne snakker om levende byer der mennesker ja, nettopp, elsker hverandre bryr seg, deler, tar hverandre på alvor, lytter, ser og gir tid, omsorg og krefter. Reguleringsplaner er viktige og kan gi mye. Men livets skaper inviterer oss også her til å gjøre nye erfaringer med ham når han sier: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham... Da blir det liv og røre. Da får godheten innpass oss imellom. Det blir til levende liv! Gud, gi oss levende byer og samfunn. Oversikt over årets talere Det er en glede å kunne presentere talerne på Oase Det er viktig for Oase at forkynnerne kommer fra ulike kristne menigheter og sammenhenger. Vi legger vekt på å ha både internasjonale og nasjonale talere. Jens-Petter Jørgensen kommer tilbake som taler på Oase 2015! Jens-Petter var med å starte Oase og var den første leder i vår bevegelse, en stilling og posisjon han hadde i mange år. I nesten 20 år har han undervist i troshistorie ved Ansgar teologiske høgskole og ledet mange kurs rundt om i landet. Jens-Petter er viktig i Oases historie og hans taler berører folk sterkt. Hans undervisning har gitt livshjelp og frimodighet slik at mange med takk kan leve videre i troens relasjon. Han skal både forkynne og holde seminar om troshistorie. Øystein Gjerme er grunnlegger og hovedpastor i Salt Bergenskirken, en moderne, voksende kirke i byen mellom de syv fjell. Øystein har i tillegg en utstrakt reisevirksomhet som forkynner og lærer på ulike konferanser, utdanningsinstitusjoner og i menigheter, han er skribent for ulike tidsskrift, og er styreleder for Høgskolen for Ledelse og Teologi. Han har en mastergrad i teologi fra Regent University, og bor i Bergen med sin kone, Gina, og deres tre barn. Rolf Kjøde har vært en markert kristen leder i mange år og var inntil nylig generalsekretær i Normisjon. Nå bor han i Bergen og leder avdelingen for Kurs og oppdrag ved Norsk Lærerakademi. Rolf Kjøde er utdannet teolog, han har bl.a. vært lærer på Bildøy bibelskole utenfor Bergen, rektor på Hald (Lagets internasjonale skole ved Mandal), leder for NORME (en sammenslutning av Norsk Misjonsråd, Evangeliske Allianse og Lausannebevegelsen), før han ble internasjonal leder

8 8 for Normisjon og så generalsekretær i organisasjonen fram til Han er nå også leder av Evangelisk Luthersk Nettverk og tungt involvert i Levende Folkekirke. Rolf er politisk interessert og en sterk evangelikal med et stort oppriktig miljøengasjement. Vi gleder oss til å oppleve hans store kunnskap, hans lærergave og brennende hjerte. Anne Christiansen er en forkynner som har grunnlagt Jesus Kvinner. Hennes undervisning er både praktisk og jordnær, og med tips om hvordan man kan følge Jesus midt i en hektisk hverdag. Anne er gift med Stephan Christiansen, sammen har de tre døtre. Sammen med Stephan Christiansen har hun også vært med å grunnlegge Jesus Revolution og Jesus Church Oslo. Paul Anderson er en markert lederskikkelse i den lutherskøkumeniske fornyelse i USA. Han har i en årrekke vært direktør for Lutheran Renewal, som på mange måter kan sammenlignes med Oase her i Norge, en tjeneste han avsluttet for 2 år siden. Paul og hans kone Karen har de siste årene hatt hovedfokus på arbeid blant unge voksne. Paul er fortsatt en populær taler i vide kretser både i USA og rundt om i verden og han gleder seg til å komme tilbake til Norge. Paul var en av hovedtalerne under Oase i Skien i 2009, og mange ser fram til at han kommer tilbake. Dr. Masahide Kanayama er rangert blant verdens fremste blant spesialister og kirurger på kvinnesykdommen Endometriose, og er en ettertraktet foreleser verden over innen sitt fagfelt. Kanayama har sin bakgrunn fra Japan, men har sin medisinske klinikk på Manhattan i New York, der han også i en årrekke har drevet en bønneskole. Han utfordrer kristne til å satse mer på bønn i alle sammenhenger og vitner om mange radikale helbredelser som har skjedd gjennom hans bønnetjeneste. Magritt Brustad er bosatt i Tromsø og har i mange år ledet det tverrkirkelige bønnearbeidet i Tromsø, og er mye brukt som forkynner i ulike menigheter og kirkesamfunn i Nord-Norge, men også i Sør- Norge. Magritt har et spesielt hjerte for å oppmuntre kristne fra alle sammenhenger til å ha tro på Guds løfter om fornyelse og vekkelse over bygder og byer i landet vårt. Magritt er medlem av Tromsø Baptistmenighet og er utdannet ernæringsfysiolog. Morten Eikli kommer fra Aurskog, ett lite stykke utenfor Oslo. Han har jobbet mange år for Kristenrussen og jobber nå som prosjektleder for Blåkors. Morten har vokst opp med Oase og har et hjerte for å hjelpe mennesker videre i livet. Morten har også vært med i Storsalen menighet i Oslo. Morten har i ung alder allerede blitt en kjent taler i sine kretser. Kjent for å være ærlig og bibelforankret når han taler, og er ikke redd for tabuer. Morten er snart gift med Camilla Fjeldstad som er nestleder for TenOase Marqus Fida, fra Pakistan har drevet organisasjonen IGM, International Gospel Mission, i over 20 år. Marqus Fida ble frelst gjennom ett av Arild Edvardsens korstog i Pakistan, og derfor har det hele tiden vært en god kontakt til Norge. Han driver en Bibelskole, som i dag ut eksaminerer over 100 studenter pr år. Skolen har i dag offisiell universitetsstatus ; Pakistan Teological Seminary med rett til å gi master og doktorgrad. Arbeidet er sterkt voksende med ca. 340 nyetablerte menigheter med medlemmer. I tillegg har Marqus etablert den kristne TV stasjonen Seven Star TV som i dag sender 24/7 stort sett basert på egenproduksjon. Mange stiller spørsmål hvordan et så ekspansivt kristent arbeid kan skje i et så strengt muslimsk land som Pakistan. Ett av svarene er Marqus Fidas kontakt med sentrale muslimske og politiske ledere på nasjonalt nivå. Marqus Fida pleier disse kontaktene bla ved å arrangere fredskonferanser og invitere disse som gjester til sine konferanser. Samtidig som han aldri går på kompromiss med forkynnelsen av evangeliet. Marqus Fida er gift med Yasmin og har fem barn hvorav tre er gift og to bor hjemme. Basen for hans arbeid er byen Lahore i nord øst i Pakistan, men virksomheten er spredt til mange steder i landet. Preste- og Ledernettverksdag, - torsdag 9.juli. Torsdag inviteres prester, pastorer, diakoner, kateketer, ungdomsarbeidere, kirkeverger, ansatte og tillitsvalgte i menigheter, forsamlinger og kirke til en egen dag på Oase-stevnet. Det blir deltakelse på noen av møtene, men i tillegg særlige møter med forkynnere, med Oases ledere, møte med TenOase, BarneOase, veiledningstjenesten m.m. Eget måltidsfellesskap og mulighet for å samtale og stille spørsmål. Dagen ledes av Trond Arne Hauge, seniorprest i Asker og leder av Oases Preste- og Ledernettverk. Det blir også mulighet for å treffe biskop Stein Reinertsen. Dagen starter kl.0930 før formiddagsmøtet. Jens Petter Jørgensens seminar om troshistorie vil legges spesielt opp for denne målgruppen. Det blir egen påmelding som lanseres 1.mai. Anders Skarpsno leder lovsang Programmet SommerOase 2015 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Morgenbønn i Living Room? Preste- og ledernettverksdag Familiedag Morgenmøte ( ) Bibelskole ( ) A) Rolf Kjøde Ånden i Ordet -1 Paul Anderson og Asbjørn Simonnes A) Rolf Kjøde Ånden i Ordet -2 Hilsen: Biskop Stein Reinertsen Tale: Rolf Kjøde A) Rolf Kjøde Ånden i Ordet -3 Øystein Gjerme Fellesmøte med Tenoase Marqus Fida (fra Pakistan) Morten Eikli, Felles-møte med TenOase og BOJOKO. NB! kl Hovedseminar ( ) Spesialseminar ( ) B) Paul Anderson Å vinne og fostre ungdom til Kristus -1 C) Trond Løberg og Asbjørn Simonnes Fylden av Den Hellige Ånd og nådegavene. Workshop-1 D) Masahide K. Bønn og Helbredelse -1 B) Paul Anderson Å vinne og fostre ungdom til Kristus -2 C) Trond Løberg og Asbjørn Simonnes Fylden av Den Hellige Ånd og nådegavene. Workshop-2 D) Masahide K. Bønn og Helbredelse -2 B) P Paul Anderson Å vinne og fostre ungdom til Kristus -3 C) T. Løberg, A. Simonnes og Morten Edvardsen: Lytte til Gud, nådegavebruk og skattejakt for de som vil. Workshop-3 D) Masahide K. Bønn og Helbredelse -3 E) Anne Berit Mathisen; Mannevennlig menighet. F) Øyvind Benestad; Kampen om ekteskapet og barnet. G) Lars og Ådel Dale: Hvordan få et bedre ekteskap. H) Dave Holden, - Levende kirke-4: Being alive in Your Whole Being Seminar-tid: ( ) Joe Johnson: Indre helbredelse Eget program. Eget program. Eget program. Nettverkssamlinger: 1. Kvinnesamling 2. Bønnenettverk 3. Menighet og team 4. Oase Business Kveldsmøte (1900- ) Paul Anderson Magritt Brustad Anne Christiansen Øystein Gjerme Kveldsmøte i 20+ versjon. Jens Petter Jørgensen Senkveld (2130- ) Samtale med. Speed-dating Samtale med. Speed-dating Samtale med.. Speed-dating Samtale med.. Speed-dating LOVSANGS-KVELD

9 AN NON S E B I L AG 9 Seminarer Det kommer mer om seminarholderne og seminarinnholdet på Oases webside Seminarnummer Onsdag 8/7 Torsdag 9/7 Fredag 10/ Anders Torvill Bjorvand: Hellig hverdag. 2. Jens Petter Jørgensen: Når troen setter spor, Jens Petter Jørgensen: Når troen setter spor, Paul Erik Wirgenes: Og Gud så at det var godt. Teologi, tro og aktivisme om klimaendringene, Paul Erik Wirgenes: Og Gud så at det var godt. Teologi, tro og aktivisme om klimaendringene, Paul Erik Wirgenes: Og Gud så at det var godt. Teologi, tro og aktivisme om klimaendringene, Joe Johnson: Indre helbredelse, Anne Berit Mathisen: Mannevennlig menighet. 6. Lars og Ådel Dale: Ekteskapet Få en ny visjon for ekteskapet Øyvind Benestad: Kampen for ekteskapet og barnet, - i samfunn og kirke. 8. Magritt Brustad: Bønn som forløser Guds vilje Øyvind Benestad: Hvorfor mener vi det vi gjør, - bibelsk begrunnelse for samlivsetikk Timothy Melvyn: Kristen tro, kastesystem og samfunnspåvirkning Timothy Melvyn: Religioner og sameksistens i India Timothy Melvyn: Hva har norsk karismatikk å tilføre lutherske kirker i India? Erik og Ann Christin Fritzsønn: Sjelesorg og forbønn på sunt vis, med Den Hellige Ånd som veileder og hjelper, Erik og Ann Christin Fritzsønn: Sjelesorg og forbønn på sunt vis, med Den Hellige Ånd som veileder og hjelper, Erik og Ann Christin Fritzsønn: Sjelesorg og forbønn på sunt vis, med Den Hellige Ånd som veileder og hjelper, Dave Holden: Levende kirke-1; Being alive at Home Dave Holden: Levende kirke 2. Being alive in the Church Dave Holden: Levende kirke-3! Being alive in your Ministry Jo Hedberg: I Den norske Kirke, ledet av Den Hellige Ånd Chris Duwe og Øystein (dukken): Å bygge tro som varer i barna. 14. Morten Edvardsen: Lytte til Gud skattejakt, del Toril Nygreen Grave: Coaching i Guds rike - Hva, hvorfor, hvordan Toril Nygreen Grave: Utvikle dine relasjoner - inspirasjon fra coachens verktøykasse Toril Nygreen Grave: Coachende lederstil - utvikling av frivillige medarbeidere Anders Torvill Bjorvand Jens Petter Jørgensen Paul Erik Wirgenes Joe Johnson Anne Berit Mathisen Lars og Ådel Dale Øyvind Benestad Magritt Brustad Timothy Melvyn Erik og Ann Christin Fritzsønn Dave Holden Jo Hedberg Morten Edvardsen Toril Nygreen Grave Chris Duwe og Øystein Trond Løberg Priser Overnatting på Oase-camping eller Oase-skole, reserveres gjennom påmelding i Checkin. Priser gjelder for hele uken: Både camping, telt og begge skoler ligger på stevneområdet ved Gimlehallen (gå avstand): Campingplass m/fortelt: kr 1.600,- Campingplass u/fortelt: kr ,- Teltplass ved KKG: kr 550,- Teltplass ovenfor caravan-områdene (skogkanten): kr 550,- Teltplass ved Spicheren : kr 600,- Med teltplass påløper det en utgift på kr 300 for hele uken dersom man ønsker strøm. Skoler: TenOase deltakere kan overnatte på KKG. Pris 500 kr (for hele uken). Medarbeidere for TenOase/BarneOase og familier kan overnatte på Lovisenlund skole Pris: 500 kr (barn 3-12 år 350 kr, 0-3 år 100 kr) Ta med eget liggeunderlag/ madrass i tillegg til sovepose el.l. Hoteller: Dersom du ønsker å bo på hotell under Oase, kan Oasedeltakere få reduserte priser på utvalgte hoteller. Bestilling gjøres direkte til hotellet, se oversikt over hoteller på vår hjemmeside. Overnatting på hotell til spesialpris for Oase-deltakere. NB! Må bestilles på tlf eller mail direkte til hotellet. Bruk kodeordet «oase2015» Deltakeravgift VoksenOase - delaker, hele stevnet. VoksenOase - deltaker tredagerspass TenOase - Deltaker, hele stevnet TenOase - Deltaker, tredagerspass JuniorOase (8-12 år i 2015). BarneOase (4-7 år i 2015). KnøtteOase (0-3 år i 2015). Enkeltmøter, kjøpes ved inngangen: VoksenOase, formiddag og kveld VoksenOase, seminarer: TenOase, formiddags- og kveld Før påskedag Fam. og Grupperabatt, over 3 personer: 10 % av totalsummen (ikke mat og overnatting) Fam. og Grupperabatt, over 7 personer: 20 % av totalsummen (ikke mat og overnatting) Fam. og Grupperabatt, over 14 personer: 30 % totalsummen (ikke mat og overnatting) * Dersom du melder deg på som medarbeider, vil prisen automatisk reduseres i påmeldingsystemet. Størrelsen på reduksjonen avhenger av hvilket arbeid du gjør og hvor mye tid det tar. * Dersom din situasjon for øyeblikket er slik at betalingsevnen er vanskelig på grunn av helse eller annet, ta kontakt så forsøker vi finne gode løsninger. Dette gjelder også dersom din familie tidligere fikk reduserte priser p.g.a vårt tak for familier (som er fjernet i år) og dere faller vesentlig dårligere ut med vår nye grupperabbatt. Send mail til Pris for matpass for hele uken: Voksen Frokost, lunsj og middag 980 kr (690 barn under 13 år) Voksen Lunsj + middag 750 kr (500 barn under 13 år) Voksen Middag 400 kr (280 barn under 13 år) Etter Påmelding til SommerOase

10 10 BarneOase (3-7år) - JuniorOase (8-12år) - KnøtteOase (0-3år) Et fornyet BoJoKo i 2015! I år har mye blitt nytt i BoJoKo (BarneOase, JuniorOase og KnøtteOase). På dagtid har vi lyst å la barna utfolde seg i masse spennende aktiviteter etter at vi har vært samlet til felles morgensamling. Hver dag samles vi kl.10-11, til en kjempefest med undervisning sammen med hverandre og Jesus. Vi vil lære å kjenne Jesus enda mer! Etter festen går alle i JuniorOase til de forskjellige gruppene de har valgt. (ca. kl ). BarneOase har en egen samling, og skal også ha lekegrupper spesielt tilpasset deres alder (f.eks legogruppe og bakegruppe) Vi har i år mange spennende grupper for juniorer, som f.eks fotballgruppe, hvor vi skal spille fotball på Kristiansand stadion (den gamle Start-banen) Breakdance. Lær å gjøre noen kule moves, og danse som ekte street-dansere. YO! Profesjonelle instruktører viser deg hvordan ting gjøres. Kreativ dans. Har du lyst å lære dans som ofte brukes til lovsang og fremvisning i kirken, så er dette stedet for deg. Skating og sparkesykkel triks på en ekte skatebane med proffe instruktører. Her kan du virkelig trikse og ha full fart på brettet eller sparkesykkelen! Gruppen, Ikke gjør dette hjemme, eller kjent som MacGyver-gruppa. Her skal det lekes med kjemi, testing og utfordre skjebnen med blandinger som kanskje kan ende med noen smell. Dette blir ei gruppe for de som liker å teste ut ting. Fiskegruppen, ei knallgøy gruppe for de som elsker å dra ut på sjøen i båt. Her skal det fiskes makrell, torsk eller andre fisker, det kan være det blir satt ut garn eller teine. Kanskje dere får noe dere aldri har sett før på kroken? Dreamteam er ei frilufts gruppe med tur i det fri. Det vil være turer i kano og konkurranse med skyting med luftgevær. Det kan være gruppen lager sine egne gåstaver av pinner eller spikker fløyte. Og mye mer! Mesterens Mester. Dette er gruppen for de som liker å konkurrere. Det blir mange forskjellige kamper og slag. Konkurranser alle kan delta på, og som alle kan vinne på. Dette blir tøft!! Hobby og baking er ei populær gruppe. Her skal alle få prøvd seg på å lage noe mat/bakverk. Og lage noe kreativt for eksempel med filt, klippe, lime, lage forskjellige ting, male osv. Afrikansk dans. Lær deg å danse på afrikansk måte med rytmer og vrikking det kan være gøy lære. Bli kjent med hvordan de danser tradisjonell dans i Afrika Møt Adam som kommer fra Tanzania, han elsker å danse og lære barn ekte afrikansk dans! Videogruppen. Her skal det lages Festival-Tv. Det filmes på møtene, på aktivitetene, barn på festivalen intervjues. Vises frem hver dag på storskjerm. Dette er ei liten gruppe som kreves litt interesse for akkurat filming. Oppbyggelig kveldsshow for juniorer (8-12 år)! Mindre barn kan være med, men da sammen med sine foreldre. Onsdag, torsdag og lørdag kl samles juniorene i lokalene til KKG, til en kveld full av levende liv. Tema for kveldene er: 1. LEVENDE - Gud har gitt oss livet! 2. LEVENDE- Gud gjør slik at jeg tør (Med Chris og Øystein!) 3. LEVENDE - vi takker Gud med hele oss!

11 AN NON S E B I L AG 11 kveldsshow Torsdag kveld kl i KKG: Vi åpner JuniorOases kveldsshow for alle barn fra Kristiansandsområdet som ønsker å være med! Da kommer Chris og Øystein som mange kjenner fra før, og vi tror det blir en fantastisk kveld! Foreldre kan levere barna, og selv gå og høre på Anne Christiansen på VoksenOase hvis de ønsker. Barn under 8 år må være i følge med sine foreldre. Medarbeidere. I år har vi gjort store endringer på aktivitetssiden, altså etter formiddagsmøtet. Her skal barna få kose seg med det de kjenner seg best til, eller har mest lyst å gjøre i 3 dager. Det vil si at dere som melder dere på som medarbeider til BoJoKo har mange forskjellige typer aktiviteter dere kan være med på. Det meste er kjente aktiviteter som kan være like spennende og moro for medarbeider som for barna. Ønsker du litt roligere aktiviteter så kan du være medarbeider på BO. De skal holde til rundt menighets-huset med en rullering av noe lokale grupper som f.eks Lego gruppe o.l. Vi håper på denne måten at terskelen er lav slik at hvem som helst kan føle at de kan være medarbeider, om det måtte være fotballgruppe eller fiskegruppe. Her blir det mye spennende ting for liten og stor! Hvis du er interessert i å være medarbeider, kan du kontakte Marlene Fevang som er nestleder for BoJoKo: Oase har i år ansatt noen for å drive med barne og ungdomsarbeid, for å gi barna frimodighet i sin tilknytning til Jesus. Familien Høivik leder lovsang Vil du støtte oss? Se grønn boks side 14 Ruth Iren Grimstad og Kevin Kamau har øvd sammen med en gruppe barn helt fra februar, og lager en kveld for alle barna med kreativ bibelundervisning, masse musikk og sang, dans, farger, film og spennende gjester. Ruth Iren er kjent for mange som tidligere LSmedlem og bønneleder, og har utviklet konseptet Living Room», - og er personen bak Magda. Kevin, eller KevoJuice som er artistnavnet hans, er en rapper og grafisk designer fra Kenya som er gift med Ellen fra Råde. Han har mange år bak seg med misjon rettet mot barn og unge, selv møtte han Jesus som 14-åring, midt i Nairobis verste slum. Han levendegjør undervisningen med film og bilder - og kanskje vi får høre han rappe og lære ut noen afrikanske moves? Barnas bønnekrok (bønnestasjoner) vil bli brukt på kveldene. KnøtteOase. For de alle minste. Her er det opplegg for foreldre og barn. Det vil være forkynnelse med kreative og visuelle opplevelser for barna. Det vil også være barnesang i gruppen. Her skal barn delta og foreldre slappe av og kose seg med barna. Et populært valg for de med de yngste barna. BarneOase. BarneOase 2014 var en skikkelig fest. Med mye sang og bevegelse til sangen, så var dette noe som traff midt i blinken til alderen. Det er alltid like spennende forkynnelse med en tvist av litt spenning og action så tror vi at mange barn vil huske Sommeroase som et gøy minne. Geir og Marianne vil undervise i år igjen og kanskje kommer Konrad? BarneOase skal gjøre noe nytt hver dag i aktivitetstiden. Her kan barna få utfolde seg i lek og kreative utfordringer. Dette blir helt konge!

12 12 Per Martin Hepsøe, leder TenOase Morten Eikli Ingrid Øygard Foto Kristian Ringen Sommerens høydepunkt for alle tenåringer skjer også i år i sørlandsperlen Kristiansand. TenOase er en festival med mye Jesusfokus, masse lovsang, god forkynnelse, gode gamle og nye venner, humor, volleyball og annet sprell. Kom og bli med på festen, du også! TenOase drømmer om: En Jesus-etterfølgende bevegelse Jesus er vår Frelser og vårt forbilde. Vi følger han i alt vi går i, oppdager stadig mer av hans sannhet og nyter det livet han har gitt oss. Relasjonen til Jesus er den viktigste relasjonen vi kan lede mennesker til. Rotfestede ungdommer Vi ønsker å inspirere og investere i ungdommer så de får en tro som er sann, sunn og standhaftig. Vi drømmer om å se oppreiste ungdommer som lever ut livet med Jesus i hverdagen. Liv hvor det kristne livet praktiseres gjennom at mennesker i ulike livssituasjoner finner trøst, oppmuntring og vennskap blant sine kristne søsken. Vi tror at dette skjer når mennesker følger Jesus og preges av ham. Vi ønsker at TenOase skal være et sted hvor ungdommer får mulighet til å ta viktige valg for livet med Jesus og får åpenbart sannheter om Gud og seg selv. Levde liv i en levende kirke Vi tror at den lokale kirken er verdens håp, og at vi er skapt til å leve i det levende fellesskapet som kirken skal være. Vi ønsker å inspirere, lære og engasjere unge mennesker til å bygge sin lokale kirke på en slik måte at de får vokse i sin relasjon til Jesus, og samtidig være med å lede andre mennesker til Han. En relasjonell bevegelse Ekte og gode relasjoner er noe alle ønsker, og som betyr mye for menneskers livskvalitet. Vi drømmer om en festivaluke hvor forskjellige tenåringer finner sammen i ekte og ærlige møter og relasjoner, hvor man snakker sant om seg selv, Gud og om livet. En uke hvor man finner nye venner og bevarer og bygger gode vennskap. En feirende bevegelse Vi drømmer om en uke med store og forståelige møter, som preges av god atmosfære og Guds nærvær. Vi vil skape møtesteder hvor alle typer tenåringer samles og får delta i sang, musikk, forkynnelse, undervisning og fellesskap som er oppbyggende, inspirerende og interessante. Humor og fest er en stor del av dette. En disippelgjørende bevegelse Vi tror at kunnskap i stor grad overleveres ved at noen går foran som eksempel. I alt vi gjør ønsker vi å ta med oss yngre ledere for å trene, rettlede og videreformidle kunnskap, erfaringer og ferdigheter. På denne måten er vi med å styrke den enkelte ungdom, den lokale kirke og vår egen bevegelse, TenOase. I tråd med dette ønsker vi også å inkludere foreldregenerasjonen inn i vårt arbeid. Vi tror at vi har mye å lære av dem, og samtidig at vi kan være med å inspirere dem Talere Morten Eikli Morten kommer fra Aurskog, et lite stykke utenfor Oslo. Han har jobbet mange år for Kristenrussen, og jobber nå som prosjektleder for Blåkors. Morten har vokst opp med Oase og Tenoase, og har et hjerte for å hjelpe mennesker videre i livet. Kjent for å være ærlig og bibelforankret når han taler, og er ikke redd for tabuer. Per Martin Hepsøe Per Martin kommer fra Trondheim, men studerer nå byggingeniør i Oslo. Han ønsker å bygge broer, og da mener vi faktiske broer, men også mellom mennesker. Dette året leder han også TenOase sammen med mange flotte folk i styret. Han er glad i mennesker og liker å se når andre vokser og lykkes. Ingrid Øygard Er 24 år, kommer fra en kaninfarm på Sunnmøre og er teologistudent i Oslo. Hun er en nestenprest som elsker å Bibeltime Seminar Seminar Kveldsmøte forkynne og jobbe med festivaler for barn og ungdom. Hun har vært aktiv i Skjærgårds og Skjærgård LIVE. Hun taler med forankring i Bibelen, og har et stort hjerte for mennesker rundt seg. Birgitte Hagen Eid Birgitte er til daglig ungdomsleder i FRIK, som er ungdomsarbeidet i Tønsberg Frikirke og student. Hun er tydelig og inspirerende, og er vant til å tale til ungdom. Hun er oppriktig når hun taler, og er opptatt av å bygge kultur basert på Guds-rike-prinsipper. Øystein Gjerme Øystein Gjerme er grunnlegger av og hovedpastor i Salt Bergenskirken, en moderne, voksende kirke i byen mellom de syv fjell. Gjerme har i tillegg en utstrakt reisevirksomhet som forkynner og lærer på ulike konferanser, utdanningsinstitusjoner og i menigheter, han er skribent for ulike tidsskrift, og er styreleder for Høgskolen for Ledelse og Teologi. Gjerme har en mastergrad i teologi fra Regent University, og bor i Bergen med sin kone, Gina, og deres tre barn. Program-oversikt TenOase 2015: Tirsdag 7/7 Morten Eikli Onsdag 8/7 Kommer senere Seminar Seminar Per Martin Hepsøe Torsdag 9/7 Kommer senere Miljøteam-dag + konsert Øystein Gjerme Fredag 10/7 Fellesmøte Øystein Gjerme Seminar Seminar Birgitte Hagen Eid Øystein Gjerme Elise og Tore Kulleseid m/team leder lovsang Påmelding: tenoase.no Birgitte Hagen Eid Lørdag 11/7 Ingrid Øygard Gutteseminar Jenteseminar Sondre Høysæter

13 AN NON S E B I L AG 13 Det er mer sannsynlig at jeg blir kåret til verdens beste fotballspiller, enn at det skjer Thor Haavik Født: Fotballfan: Arsenal Spiller: Mathopen Idrettslag Student: Norsk Lærerakademi Forbilde: Jesus Kirke: Loddefjord menighet jobb: ungdomsarbeider 50% OASE: 3 gg Ten Oase OASE misjon: India 2012 Av Eivind Bjørnar Hetlevik Fotballspilleren Thor Fotball var «guden» i mitt liv. Det var det som opptok min tid, min tanke, og det var min store glede i livet. Mitt store ønske var å kunne leve av fotballen. Jeg trodde at Gud fantes, men for meg spilte det ikke noen stor rolle. Livet var herlig og fotball var konge, og det var det jeg brydde meg om. Thor Haavik (21) smiler stort. Han gir meg det første utkast til et hefte som beskriver hans trosutvikling. Og han fortsetter: - Dette har jeg først og fremst skrevet til pappa. I vandringen gjennom livet har han gitt meg mer enn jeg noensinne kan gi tilbake! Pappa sa alltid: «Det viktigste av alle uviktige ting er fotball!» Nå har jeg lyst til å dele med han, det som har blitt «det viktigste av alle viktige ting» i mitt liv! Tre år etter han var konfirmant, hadde Thor en hilsen til konfirmantene. Han innledet slik: - For tre år siden satt jeg som dere med kappe på meg. Om noen da hadde sagt at jeg skulle stå her i dag tre år senere sammen med prestene og tale til dere, da ville jeg svart: Det er mer sannsynlig at jeg blir kåret til verdens beste fotballspiller, enn at det skjer. Så skjedde det. I første klasse på VGS ble Thor skadet i begge knærne sine. Det viste seg at han hadde to store hull (groper) i knærne. Som følge av skaden, fulgte en veldig tung periode for Thor. Fotball som hadde gitt livet hans mening, ble tatt bort fra ham. I denne perioden dukket livets store spørsmål opp: Hva er opphavet til alt? Hva er meningen med livet? Hva skjer etter døden? Fins det noe mer enn det vi kan se og høre? Og alle mest: - Hva skal jeg bruke livet mitt på, nå som jeg ikke har fotball? Det var en vanskelig tid. Jeg husker godt den 6.mars 2011, omtrent 4 måneder etter jeg fikk skaden. Det var en helt forferdelig dag. Jeg opplevde en tomhet, som er vanskelig å beskrive, en likegyldighet, hverken fred eller sorg, hverken smerte eller glede, bare tomhet. Jeg setter meg ned på rommet mitt og prøver å be: «Gud, unnskyld at jeg har gått min egen vei. Fra nå av skal jeg gå for deg! Hvis du fins, la meg få se det.» Mens jeg ber, skjer det som har forandret mitt liv, min tankegang og mitt livssyn totalt. Jeg opplever at det strømmer over meg en helt fantastisk kjærlighet, tilgivelse og godhet som ikke kan sammenlignes med noe annet jeg har opplevd. Jeg griner og griner, og gleder meg over noe som ikke er mulig å forklare annet enn at jeg tror det er slik det blir i Himmelen! Jeg opplever Guds godhet, jeg opplever at Gud elsker meg og ønsker meg, jeg opplever at Gud finnes og at han bryr seg om meg! Den kvelden fikk jeg et møte med Guds kjærlighet. Fra denne dagen av bestemmer jeg meg for at jeg vil leve for at andre mennesker skal få erfare og kjenne Guds kjærlighet enten gjennom meg, eller ved å få oppleve det som jeg fikk oppleve. Jeg bestemmer meg for å gi den stasjonere PC-en min til min søster, som et symbol på at jeg ønsker å starte med et nytt fokus og med andre verdier. Jeg gikk til Loddefjord Thor mellom unge og barn i India menighet, der jeg ble konfirmert nesten 2 år tidligere. Her fikk jeg lov til å være med i ungdomsarbeidet etter hvert som ungdomsleder. - Hvordan gikk det med deg videre? - Det er nå gått 4 år. På disse årene har jeg fått oppleve mange eventyr: Jeg har fått møte mange spennende og herlige mennesker, jeg har fått reist på misjonsturer både til Europa, India, Argentina, Japan og Filipinene. Jeg har sett utrolige helbredelser. Samtidig har jeg fått dele det Gud har gjort i mitt liv med mange. Og det beste av alt er alle de menneskene jeg har fått lov til å bli kjent med og som jeg har fått lære av ungdommer og ledere fra både Norge og mange andre land mennesker som alltid kommer til å være dypt i mitt hjerte. Som kristen har jeg fått en sikkerhet om at jeg er elsket og verdifull, jeg har et håp om å leve etter døden, i en herlighet større enn det vi kan fatte. Er det rart jeg er glad? Jeg som er langt fra perfekt (bare spør de jeg lever med!!), jeg er velkommen i Guds plan, en plan som er til verdens beste og til hvert enkelt menneskets beste. Dette er det jeg får lov til å være med på, dette er det jeg gleder meg over og dette er det jeg lever for :) - Vel møtt på OASE, smiler Thor! Og vi ønsker han en god livsreise videre! Tipper pappa setter pris på Thor sin hilsen! Veiledningstjenesten en viktig del av stevnet! Oase tilbyr lokale og nasjonalt nettverk for prester og ledere Vil du støtte oss? Se grønn boks side 14 Tove Årseth Larsen Tove Årseth Larsen, leder av veiledningstjenesten. Helt fra Oase startet opp for mer enn 30 år siden, har det vært et ønske fra Oases side å ha et tilbud om samtaler og bønn for mennesker. Når man er borte fra den vanlige hverdagen, hører forkynnelse om ulike tema og slapper av, er det ikke sjelden at det kan dukke opp noe som det hadde vært godt å snakke om. Det kan være minner og vonde sår, det kan være spørsmål om tro og tvil, eller samtaler om det man opplever Gud har talt om. Ofte kan behovet for å drøfte kall til tjeneste, nådegaver og kanskje veien videre også være utgangspunktet for samtale og bønn sammen med en veileder. Oases veiledningstjeneste har sine røtter tilbake til de første Oasene med Klara Lie som ansvarlig leder. Siden har den blitt utviklet videre, men grunnpilarene er de samme: Omsorg og respekt for enkeltmennesket, veilederne arbeider to og to når de har samtaler, og den gode forberedelsen og opplæringen. Og alle veilederne har taushetsplikt, selvfølgelig. Veiledningstjenesten består av to typer tjenester, veiledere og Mosestjenere. Veilederne er for de som søker forbønn, mens Mosestjenerne ber stille for veilederne og de som søker forbønn. Mosestjenesten. Navnet Mosestjener er hentet fra Israels kamp mot amalekittene, som er omtalt i 2. Mos. 17, Så lenge Moses ba med hendene løftet hadde Israel fremgang. Mosestjenesten et er en flott tjeneste for den som liker å be. Det er mer en bakgrunnsoppgave,

14 14 og den passer veldig godt for de som liker å oppmuntre og backe andre. Veiledningstjenesten er et tilbud for alle som kommer til Oase. Den har direkte kontakt med de menneskene som selv ønsker å bli bedt for eller vil ha en samtale. Når møtene går mot slutten, pleier møteleder eller taler å gi tilbud om bønn eller velsignelse, og folk kan komme framover i hallen. Da ber veilederne en kort bønn for hver enkelt. Når møtet i hallen er ferdig, samles veilederne et sted i hallen vi kaller for møteplassen. Her kan veilederne bruke mer tid til samtale og forbønn for alle behov den enkelte måtte ha. De som ønsker samtale, kan få det. Vi sender OASE i år også - ikke bare på TV. Vi gir også tilbud om sjelesorgssamtaler på egne rom, der man kan bestille tid på forhånd. Disse samtalerommene betjenes bare av erfarne veiledere, mange av dem har også formell kompetanse. Ikke alle på Oasestevnet har så lyst til å snakke og fortelle om eget liv. Det er selvfølgelig helt greit. Dette må man styre selv, og kan bare be om en enkel forbønn. Hvert eneste år opplever vi at mennesker blir berørt av Jesus, til legedom, til tjeneste og nytt mot. Det er en meningsfull oppgave vi har i Veiledningstjenesten! Tove forteller: Min mann og jeg hadde vårt første møte med Oase og veiledningstjenesten i Trondheim i 2001, og vi ble med en gang imponert over den gode organiseringen og måten medarbeiderne ble ivaretatt på. Vi tror at dette er en unik modell i kristen-norge. Allerede mandag morgen i stevneuka møtes veiledningstjenesten til det vi kaller TjenesteOase. Det er satt av to ekstra dager til forberedelse i forkant av stevnet. I denne tiden er det undervisning, og mye lovsang og bønn for og med hverandre. Medarbeiderne er inndelt i grupper på 6-8 personer som holder sammen hele uken. I gruppene har de fellesskap hvor de kan oppmuntre og støtte hverandre, og be sammen. Alle gruppene ledes av gruppeledere med mye erfaring. Vil du støtte OASE? Send sms med tekst Oase 200 til nr Da gir du 200 kroner til Oase. Sunne menigheter vokser jevnt Av Eivind Bjørnar Hetlevik Dave Holden er et eneste stort smil. Han gleder seg å komme tilbake til OASE. Hans arbeid de siste åtte årene har vært med prester, pastorer og ledere fra menigheter. Dave har kurset og trent ledere i framgangsrike menigheter i Amerika, Sør-Amerika og Europa. - Tidligere bygget mye evangelisering på spørsmål som: Dersom du dør i natt, vet du at du kommer til himmelen og får evig liv? Dave Holden blir alvorlig idet han fortsetter: - I dag har dette spørsmålet mistet sin kraft. Det postmoderne mennesket spør heller: Om jeg er i live i morgen, har jeg da noe som gjør livet mitt verdt å leve? Det går rett inn i spørsmålene om livets mening og hensikt. Her må kirken være tilstede med hjelp og retning. - Jeg har møtt prester og ledere fra over 50 land de siste årene. I menigheter verden over er det et stort behov for et lederskap med en rik åndelig utrustning og med velutviklet frimodighet. Mange menigheter ønsker virkelig å bety noe i det lokalsamfunnet de arbeider, men lederne er usikre på hvordan de skal styrke tilstedeværelsen sin i samfunnet på en god måte. Samtidig er mange prester blitt så involvert i den daglige driften av menigheten, at de ikke har overskudd til å planlegge evangelisering og disippelgjøring. Jeg ønsker derfor å være med å utvikle ledernes kompetanse og trygghet så de tør ta inn over seg menighetens utfordring til evangelisering og disippelgjøring. - Er det her seminaret Levende menigheter på OASE vil gå inn? - Ja. Kirkens utfordring er å gi moderne mennesker tro på morgendagens verdi og mening. Svaret ligger ofte i gode relasjoner og en dynamisk relasjon til vår Herre Jesus Kristus, og den retning han vil gi for livene våre. I fire seminarer vil vi utvikle praktiske ideer for utvikling av sunne og levende menigheter. Til høsten tilbyr OASE ledere og menigheter som er med på sommerstevnet, et opplegg for lokal og regional oppfølging i kombinasjonen lokalt besøk og web-seminar. Speed-dating i Oddernes menighetshus! 8. juli år 9. juli år 10. juli år 11. juli 50 år og over Det kreves at du er betalende Solid Love medlem pr. juli måned. Påmelding till merk med navn, alder og speed-dating dato. Dave Holden Internasjonal undervisningspastor fra Purpose Driven Ministries i Saddleback, California. Han trener menigheter i over 50 land. Hans start var i den lille fjellandsbyen (8000) Big Bear Mountain. Menigheten hadde 80 medlemmer. Da han noen år senere forlot menigheten hadde de over 1500 medlemmer fra landsbyen. Siden 2007 har han vært ansatt i Saddleback Church og fulgt denne megakirken på nært hold. De siste fem årene har han engasjert seg sammen med norske PDC (Målrettet liv)-ledere i felles prosjekter. Han blir nok mer å se på våre trakter fremover.

15 15 VI PÅ TAKET himmelsk berøring gjennom praktisk arbeid Av Åsmund Bjørnstad Et fast innslag på SommerOase er damer og menn i alle aldre kledd i eplegrønne t-skjorter med påskriften «Vi på taket». T-skjorta kan ikke kjøpes, man får den dersom man melder seg til noen av de praktiske tjenestene et SommerOase tilbyr. SommerOase er et fellesprosjekt hvor vi alle løfter i flokk! ker anerkjennende til dem før Han bøyer seg ned til vennen på båren og sier: Dine synder er deg tilgitt, ta båren din å gå hjem! Gjennom vennenes tro og praktiske arbeid, ble en god venn satt i frihet. Noe av dette fikk jeg selv være med på som praktisk medarbeider i Oase og det inspirerte til å starte «Vi på taket», avslutter Gjermund. Visjonen. Gjermund Eikli, nåværende leder av Oases lederskap, var i 2011 leder av ansvarsgruppe for praktiske medarbeidere i Oase. Han forteller: Vi på taket er inspirert av fortellingen i Markus 2 om den lamme mannen som av venner ble firt gjennom taket ned foran Jesus. Det hadde nok vært et slit å bære båren med den lamme vennen fram til huset hvor Jesus var. Og det er lett å kjenne seg igjen i møte med en oppgave som virker alt for stor. Mennene i fortellingen møter en mur av menneskerygger som må forseres før de kan nå fram til målet. Lønnen for strevet ble høy når de på nært hold møter blikket til Jesus, smiler Gjermund. Jeg tror Jesus nik- Vil du være med? Når de første riggerne kommer en snau uke før stevnestart er det ikke mye som taler for at området snart skal fylles med flere tusen mennesker. Det er ingen ting på plassen utenfor som tilsier at det snart vil være flere hundre camping-gjester på plass, og at det daglig vil serveres ut et par tusen matporsjoner til deltagere og medarbeidere. Velsignelsen en praktisk medarbeider opplever med å være en del av et fellesskap som setter alt dette i funksjon, kan knapt beskrives med ord. Kanskje skal du være en del av fellesskapet som rigger opp og rigger ned, eller gjør tjeneste under stevnet i år. Meld deg i så fall til tjeneste samtidig som du melder deg på til selve ste- RETREAT med Oase på Lia gård - pinsen 2015 vnet. Der kan du også fortelle litt om hvilken type tjeneste du kan tenke deg. Alternativt kan du sende en mail til oase.no Himmelske innskytelser og praktiske løsninger! For noen har det praktiske og åndelige felleskapet i Vi på taket gjort at de har fått en ny start på livet. Kanskje fra en hverdag med dårlig selvfølelse til et helt nytt nettverk med venner de kan le og be sammen med. Takknemlighet. Åsmund Bjørnstad, tidligere festivalkoordinator i Oase, fikk erfare noe spesielt som han ikke en gang hadde bedt for. - Jeg ble kontaktet av en dame som ville snakke med den som hadde satt opp vaktlistene for årets stevne. I dette tilfelle var det meg, og dermed fikk jeg gleden av å motta takken for dette. Den spesielle grunnen var at vedkommende gjennom disse vaktlistene hadde blitt ledet sammen med en medarbeider som hadde rett erfaring, tro og kunnskap til å hjelpe henne ut av en livskrise. Slik får «Vi på taket» mange og gode opplevelse og tilbakemeldinger som setter spor for livet, sier Åsmund. Praktisk bønnesvar. Det elektriske anlegget på Oasecampingen er ganske omfattende, og det er lett å føle at oversikten på dette vokser en over hodet. Det skjedde med Rune Søgaard, som var ansvarlig for campingplassen for noen år siden. Han forteller: - Et elektrikerfirma skulle ha gjort jobben med kabling av campingen som er en omfattende jobb. De ble ikke ferdige til avtalt tid, alle var på ferie og jeg fikk ingen til å gjøre jobben. Det var helt krise! Jeg sendte et forbønns-emne til et bønnesenter i Kenya : Be om at jeg må få inn en elektriker fra tidlig fredag morgen! - I min fortvilelse ropte jeg til Gud og sovnet urolig halv ett om natten. Klokken 05.15, våknet jeg brått og fikk ikke sove. Jeg hadde litt småjobb som jeg trengte å gjøre så jeg sto opp og kjørte til hovedhallen. Da observerer jeg en kar som står ensom og rådvill. Jeg går bort til vedkommende og tilbyr min hjelp. Den «rådville» svarer på klingende trøndersk: Jeg er kommet for å hjelpe til her, men vet ikke hvor jeg skal henvende meg. Jeg finner ikke teltstengene og har ikke sovet i natt. Rune låser opp hallen og mannen får varmt vann og husly. Hva slags praktisk tjeneste er det du kan bidra med da, spør Rune? - Jeg er nyutdannet elektriker i år, svarer mannen, så hvis jeg kan bidra med noe innen dette så er det fint. Et fantastisk og praktisk bønnesvar! Rune forteller at han falt på kne og takket Gud! Lia Gård og OASE inviterer til Pinseretreat mai 2015 Ta deg tid til å oppleve en annerledes pinse. Ta deg tid til å la deg berøre av Gud og ta imot det han vil gi deg! Trond Arne Hauge Ola Ohm Jens Petter Jørgensen I Østerdalens dype skoger på retreat med stillhet, tidebønner, tider til refleksjon, tider til rekreasjon, mulighet for enkeltsamtale, fellesskap og forbønn. På Lia gård får du oppleve akkurat dette. På pinseretreaten i 2014 var det Trond Arne Hauge og Jens Petter Jørgensen som stod for undervisningen og Ola Ohm som ledet lovsang. Både de som ledet retreaten og gjestene gav uttrykk for at disse dagene ble spesielle: Det er godt å kunne ta seg noen dager for å fordype seg i det som skjedde i pinsen for nesten 2000 år siden. På ulike måter fikk vi både oppleve og høre at det Jesus sa om den Hellige Ånd fortsatt er sant i dag: Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Temaet i 2015 er: Livet i Ånden Etter at disiplene ble fylt med Den Hellige Ånd på pinsedag, startet et helt nytt liv og en ny tjeneste for dem. Livet i Ånden ga dem ny kraft og frimodighet til å vitne om Jesus, til å be for syke og plagede, til å bringe kjærlighet og håp til menneskene rundt dem. På denne retreaten vil vi gjøre noen dypdykk i Apostlenes gjerninger og se hvordan Åndens nye liv utfoldet seg i de første kristnes liv. Men vi vil også spørre om hva dette betyr for oss i dag og ikke minst be om at kraften fra det høye blir en levende realitet i våre hverdager og våre menigheter. Trond Arne Hauge og Jens Petter Jørgensen vil også i år stå for undervisningen, og Ola Ohm vil lede lovsang. Velkommen! Kontakt: /

16 16 Oase Business Hellig hverdag Andy Crouch Av Anders Torvill Bjorvand Oase Business er Oases ansvarsgruppe for fokus på arbeidsliv, hverdagsliv og samfunnsliv. Visjonen er Virksomheter som forvandler samfunnet ved å ære Gud. Primært samles vi hvert år på lørdagen under SommerOase for faglig påfyll og mingling. I tillegg gjør vi en rekke initiativ i tråd med vår visjon om Gud kaller oss til det. I 2014 kom Oase Business sin leder, Anders Torvill Bjorvand, med boken Bygge Guds Rike på Luther forlag. Den hadde undertittelen Å være kristen på arbeidsplassen, og den gir en teologisk og praktisk ramme for hverdagene enten man er i jobb, hjemmeværende, sykmeldt, arbeidssøkende eller pensjonist. Boka har fått overveldende gode anmeldelser og er allerede trykket opp i nytt opp- lag. Anders reiser mye rundt i landet og deltar på gudstjenester og seminarer for å undervise og inspirere innen dette temaet. Mer info finnes på Anders Torvill Bjorvand Våren 2016 arrangeres en nasjonal konferanse som heter Hellig Hverdag i Oslo. Oase Business har vært initiativtaker til dette, men har samtidig lagt vinn på å invitere med seg så mange som mulig av de norske organisasjonene som fokuserer på tro på arbeidsplassen, i hverdagslivet og på samfunnsarenaen. Sjefsredaktør i bladet Christianity Today, Andy Crouch, sammen med mange andre, vil komme og inspirere. Christianity Today er verdens mest leste kristne magasin, og ble i sin tid grunnlagt av Billy Graham. Andy Crouch er en autoritet i USA på hvordan vi som kristne kan engasjere kulturen og samfunnet rundt oss. Mer info finnes på EN DAG er et tverrkirkelig initiativ som jobber for: ENHET på tvers av kirketilhørighet. FRIHET for de svakeste og mest sårbare i vårt samfunn. Vi ønsker å rette et spesielt fokus på menneskehandel som foregår i Norge. I 2013 meldte Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel om 300 mulige ofre for menneskehandel i Norge. Dette er blant de høyeste tallene siden registreringen startet i 2006, og mørketallene er trolig store. Dette er mennesker som utnyttes på det groveste, som desperat trenger hjelp. Vi tror at vi som kirke kan være med og bringe frihet til disse menneskene. Derfor inviterer vi til en stormønstring 1. august 2015 på Bislett Stadion. Former info se endag.no. Bak EN DAG står representanter og støttepartnere fra blant andre: EN DAG - for å endre Norges historie Utgiver: Stiftelsen OASE Kontoradresse: Grensen 3, 0159 OSLO Tlf: Web: Bankkontonr: Redaksjon: Ansvarlig redaktør Asbjørn Simonnes. Redaktør og journalist Johan Edvard Grimstad. Grafisk design: Atelier Flatin OASEs lederskap: Gjermund Eikli, leder, Aurskog Asbjørn Simonnes, daglig leder, Volda Ola Ohm, nestleder, Stavanger Rita Ristesund Lunde, Bergen Geir Otto Holmås, Moss (I permisjon) Eivind Bjørnar Hetlevik, Bergen Alise Suhrland, Jessheim Linn Elisabeth Aase -1. vara, Stavanger Tove Årseth Larsen -2. vara, Trondheim OASEs stab: Leder Asbjørn Simonnes Festivalsjef Johan Edvard Grimstad Administrasjonssjef Anne Lerbo Kontormedarbeider Bjarte Baasland Visjon Vi vil se Guds rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn. Påmelding til SommerOase i Kristiansand:

Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning side 9

Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning side 9 Hva skal vi med Oase? side 3 Sunn karismatikk side 3 Spiritualitet vs. karismatikk side 5 Vi på taket side 15 7.-12.juli Sommerens program VoksenOase og programmet på side 9 Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Ta Ta denne denne med med til til menigheten! Jesus sa: Når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Han skal herliggjøre

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Den Hellige Ånd og nådegavene Roald Kvam 2008 Vi som vil drive Indremisjon er opptatt av at den arbeidsfordeling vi gjør, skal samsvare med den nådegavefordeling

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...!

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...! DHÅ = Talsmannen og sannhetens ånd. Et sammendrag/popperi fra Joh.ev. Kap. 14-16. Tekstene er hentet fra Joh. 14:16-17, 24-26, Joh.15:36. og Joh.16:7, 13-14. + Joh.8:31-32,(44) Først en kort Rep av Solstrand

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3

i Kristus Menighetens Enhet & Liv del 3 i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3 Menighetens enhet 4 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI

STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI 2 områdekart Google maps 4a 5 6 4c 1 4b 7 8 11 10 9 14 15 VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND! 3 12 Steder å kjenne til under Oase Kristiansand 2014: 1. VoksenOase-hallen (Gimlehallen)

Detaljer

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i 1 Nådegaver Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen Hva sier Bibelen Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i Det handler om hva du ER, ikke hva du GJØR Om bruken Hvordan finne din nådegave? Jesus

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer