Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 15/ Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS / Kontrakter Jan Helge Halleraker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/ Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS / Kontrakter Hilde Fleitcher Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/ Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS / Kontrakter Linda Book Dalsgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/ Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS / Kontrakter Elias Kritikos Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Avbrutt praksis, praktisk - pedagogisk utdanning for yrkesfag Avbrutt praksis, praktisk - pedagogisk utdanning for yrkesfag Avdeling for lærerutdanning /Hedvig Kathrine H Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Student 426 X, 15/ Rekneskapsrapportering AIØ pr Regnskapsrapporter 2014 Økonomiseksjonen /Jan Ove Henriksen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Håvard Skibenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 112

2 I,, N, X, S, 15/ Ny faglig forhåndsgodkjenning treisende utvekslingsstudent Ellinora Høyvik Grimelid Internasjonalt kontor /Halvard Ones 516 I, 15/ Avklaring kontraktsspørsmål - Edinburgh Designs Anskaffelse Bølgetank, Wave generator and towing carriage Edinburgh Designs Ltd Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 I, 15/ Signert kontrakt wavegenerator and towing carriage, HiB og Edinburgh Designs Anskaffelse Bølgetank, Wave generator and towing carriage Edinburgh Designs Ltd Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054, 15/ Søknader om støtte til NPHE-2015/10077 (TEN) og NPHE-2015/10071 (NNME) Nordplus Høyere utdanning 2015 Centre for International Mobility CIMO Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 331 I, 15/ Ber om utsatt svarfrist Tilsettingssak - AL - Seksjon for samfunnsfag - Professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitenskap - Fast stilling Kari Ludvigsen HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om overflytting til grunnskolelærerutdanningen trinn - 4. studieår Overflytting til Høgskolen i Bergen Thomas Andre Nybø Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S, 15/ Varsel om fare for ikke bestått praksis Praksis /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student 426, 15/ Bank Details Inter-Institutional Cooperation - niversity of Hull niversity of Hull Internasjonalt kontor /Marthe Lillefjære Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen Opprykk - AL - dosent Edvard Befring Kjell-Åge Gotvassli Inge Johansson HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal 222, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor i barne- og ungdomslitteratur Opprykk - AL - professor Bjørn Sundmark Elise Seip Tønnesen Anne-Marie Mai HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal 222, 15/ Velkommen som medlem i avdelingsrådet ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag Oppnevning av eksterne medlemmer til avdelingsrådene ( ) ved AHS, AIØ og AL Knut Vindenes Marthe Hammer Randi Taxt Alf Henrik Andreassen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

4 I,, N, X, S, 15/ Velkommen som medlem i avdelingsstyret ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Oppnevning av eksterne medlemmer til avdelingsrådene ( ) ved AHS, AIØ og AL Knut Steinar Engelsen Anne Skaansar Monica Håkansson Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Forespørsel om praksisplasser for 3.års ergoterapeutstudenter, høsten 2015 Praksis ergoterapi - GRE kull /2016 Fjell kommune /Liv Møen Askøy kommune, fysioterapi,ergoterapi og servicetjenesten Voss DPS NKS Bjørkeli /Grete Fjærestad Austevoll kommune /Laila Taraldsen Bergen Røde Kors Sykehjem /Britt Vally Løvstakken Flora kommune /Aarsheim Evy Førde kommune /Marita Brandsøy Lystad Gloppen kommune /Margot Andenes Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus /Marianne Nielsen Haraldsplass Diakonale Sykehus /Kjersti Henriksen Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter /Kirsti Hellesøy Betanien rehabilitering og sykehjem /Anja Lundberg-Bang Kristiansand kommune, behandling og rehabilitering /May-Lisbeth Sødal Meland kommune /Tord Moltumyr Metodistkirken alders- og sykehjem NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Os kommune Os kommune /Martha Lunde Pedersen Os kommune /Karen Hope Nilsen Osterøy kommune, ergo-/fysioterapitenesta /Anne-Sidsel Hoel Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter Sund kommune /Svanhild Forland Sørlandet sykehus /Gudrun Hårtveit Thomassen Voss kommune, Hagahaugen Åstveit Helsesenter, avdeling for fysioterapi /Hild Kristin Morvik /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 426 N, 15/ Svar på bruk av tildelte strategiske midlar i 2015 til Strategisk forskingsprogram i Kunnskapsbasert praksis - for utvikling av ph.d.-studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag tvikling av doktorgradsprogram ved HiB Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen /Monica Wammen Nortvedt 621, Tatt til orientering

5 I,, N, X, S X, 15/ tlysning av stipendiatstillinger i 2015 Behov for nye stipendiatstillinger Høgskolen i Bergen /Bjørg Kristin Selvik Høgskolen i Bergen /Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen /Eva Haukeland Fredriksen Høgskoledirektøren /Audun Rivedal Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen 216, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ØMO003 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØMO003 David Høysæter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ØMO003 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØMO003 Andreas Økland Amundsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ØMO003 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØMO003 Hana Colakovic Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om å få avlegge eksamen for 4. gang - GL 1-7 Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli 451 X, 15/ Svar på vurdering av søknad om fjerde gangs eksamen Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Avdeling for lærerutdanning /Jacob Melting Dok. dato: Arkivdel: Student 451

6 I,, N, X, S, 15/ Klage på reise - Via Egencia Klage på reise - Via Egencia Via Egencia Norway AS Dykkerutdanningen /Ragna Neteland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 241.2, 15/ Klage på reise Klage på reise - Via Egencia Via Egencia Norway AS Dykkerutdanningen /Ragna Neteland I, 15/ Supplerende oppdragsbrev 01/2015. Styrking av oppdraget vedrørende måltider i skolen. Overordnede dokumenter og oppstartsdokumenter - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk kontakt tdanningsdirektoratet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet /Sissel Øvrebø Semshaug Dok. dato: Arkivdel: Nasjonalt senter for 321 mat, helse og fysisk aktivitet , Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Tonje Myrland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ØMO003 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØMO003 Sondre rbye Kjelsrud Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Forslag til kandidater til programstyre for SAMKL-programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKL) Norges forskningsråd Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Gro Anita Fonnes Flaten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669

7 I,, N, X, S I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Camilla Rambø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250 I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Frida Mathisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250 I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Nicolai Maroni Johannesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250, 15/ Ang. praktisering av Hovedavtalen ved Høgskolen i Bergen Medbestemmelse etter Hovedavtalen i staten Norsk Tjenestemannslag /Thomas Sandvik Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Even O. Sørland 204, 15/ Svar Klage på karakterfastsetting - GBEN1210 AL - Klage på karakterfastsetting - GBEN1210 Elise Wolff Anglevik Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar Klage på karakterfastsetting GBEN1210 AL - Klage på karakterfastsetting - GBEN1210 Adrian Nordgård Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S X, 15/ Protokoll T 71/15 - AL - VIT - permisjon Permisjon HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.4, 15/ Tilbud om utvidelse av stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for tegnspråk og tolking - Tilsetting Elisabet Trengereid Olsen HR Rekruttering /Elisabet Veland 212.1, 15/ AHS - Klage på karakterfastsetting - BSS3E1 AHS - Klage på karakterfastsetting - BSS3E1 Solveig Senum Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ AHS - Klage på karakterfastsetting - BSS3E1 AHS - Klage på karakterfastsetting - BSS3E1 Ane Torheim Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar - Klage på karakterfastsetting - ØSO002 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØSO002 Guro Nordvik Øyri, 15/ Svar på søknad om å få ta eksamen for fjerde gang Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli 451

9 I,, N, X, S, 15/ Foreløpig svar - Klage på karakterfastsetting - BYG104 AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG104 Mathias Endal Tennebø, 15/ Foreløpig svar - AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAT100 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAT100 Tryggve Skjeldal, 15/ Foreløpig svar - Klage på karakterfastsetting - ØAF103 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØAF103 Stella Bruland Knudsen, 15/ Foreløpig svar - Klage på karakterfastsetting - ØAF103 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØAF103 Anri Håvard Hebib, 15/ Foreløpig svar - Klage på karakterfastsetting - ØAO016 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØAO016 Stian Ellingsen, 15/ Foreløpig svar - Klage på karakterfastsetting - ØSS111 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØSS111 Haakon S Bergsholm

10 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på vedtak om avslag studieplass i opptaket 2015 Opptak - klage på vedtak Isak Habtemichael Haile Opptakskontoret /Marit Elisabeth Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat - Personalsak Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 X, 15/ Referat - Personalsak Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 X, 15/ Epost - Personalsak Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 15/ Svar - Klage på karakterfastsetting - ØAO016 - semesteroppgave AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØAO016 Henrik Bergo N, 15/ Anmodning om tilsetting i vikariat Tilsettingssak - AL - Pedagogikkseksjonen BL - Høgskolelektor - Midlertidig HR Rekruttering /Elisabet Veland HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på saksbehandling Klage på avslag om opptak Rewar Talib Opptakskontoret /nni Beite Rogvin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 512.7, 15/ Svar på klage på poengberegning Klage på avslag om opptak Ann Christin Grindbakken Opptakskontoret /Marit Elisabeth Lund N, 15/ Anmodning om utlysing av stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio- og kjemiingeniørfag - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane N, 15/ Anmodning om utlysing av stilling som avdelingsingeniør Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio- og kjemiingeniørfag - avdelingsingeniør - fast HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane I, 15/ Søknad om overflytting til Høgskolen i Bergen Overflytting til Høgskolen i Bergen Kasper Skramstad Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 15/ Ledermøte 6. august 2015 Oppsummeringer fra AHS ledermøter høst-2015 /Monica Wammen Nortvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015

12 I,, N, X, S, 15/ Attest Helse-Vest-prosjekt Attest Bente Frisk /Monica Wammen Nortvedt Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 I, 15/ Søknad om overføring til kull 15 - master i samfunnsarbeid Studieprogresjon /Eve Therese D Hitland 507 X, 15/ Avtale om trening i arbeidstiden Avtale om trening i arbeidstiden Studieadministrativt kontor /Håvard Moe Hagen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Personal 255 I, 15/ Høring - forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Kunnskapsdepartementet Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland 008 I, 15/ MRSA testing av studentar - informasjon på HiBs nettsider Informasjon på HIBs nettsider Haukeland universitetssykehus, Avd. spesialisert psykosebehandling /Merete Elisabeth Gjerde Seksjon for kommunikasjon 046 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av studieløp Tilrettelegging av studieløp /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student 507

13 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om overføring til kull 15 - sykepleie Studieprogresjon /Eve Therese D Hitland , Besvart med utgående dokument I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Stig-Erik Jakobsen HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Oppmelding til eksamen som privatist Privatist Erlend Brenna Raabe Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 451 I, 15/ AL - Klage på karakterfastsetting - GBPEL210 AL - Klage på karakterfastsetting - GBPEL210 Kristina Skyberg Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ AHS - Søknad om utsettelse av eksamen - BSM1 Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt 451 I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG102 AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG102 Silje Dahl Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer