Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle!"

Transkript

1 VinterTroms AS Hjalmar Johansensgt Tromsø Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse. Søknad Arena hovedprosjekt 2011 Tromsø 1. April 2011

2 1. Prosjekt og søker Prosjektnavn: Lønnsomme vinteropplevelser Prosjektperiode: August 2011-August 2014 Kontraktspartner: VinterTroms AS 1 Prosjektleder: Børre Berglund, BBR Kontaktperson: Morten Torp, VinterTroms AS, Kort beskrivelse av prosjektet Det er identifisert potensial for vekst i vintersesongen 2 og 42 bedrifter i Troms/Nordland vil realisere potensialet gjennom klyngebygging og med fokus på innovasjonsprosesser, internasjonalisering, kunnskapsutvikling og forsterket samhandling. Målet er å doble omsetningen i vintersesongen på fem år og tilføre området nye vintergjester. 2. Bakgrunnen for prosjektet 2.1. Gjennomført forprosjekt I april 2009 ble det arrangert en workshop med deltakelse fra 17 reiselivsaktører og representanter fra NHO Reiseliv, fra det offentlige og FoU-miljøene i Troms. Workshopen resulterte i et arbeid frem til våren 2010 da den første Arenasøknaden ble utformet og seks næringsaktører dannet VinterTroms AS for utvikling av lønnsom vintertrafikk til fylket (www.vintertroms.no ). Etter at vi fikk avslag på Arenasøknaden i 2010 er det jobbet målrettet med grunnlaget og forankringen for en ny søknad. Tilbakemeldingene på 2010-søknaden dannet grunnlaget for et systematisk arbeid med utvikling av en ny søknad. Dette startet med et fellesmøte mellom bedriftene, FoU-aktører og representanter for Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge, Troms allerede Etter dette er det gjennomført fem møter med næringsaktører, FoU og det offentlige hvor potensial og barrierer, Arenaprosjektets rolle og styrking av klyngen har vært diskusjonstema. I løpet av vinteren 2010/11 har dessuten VinterTroms AS skapt møteplasser for næringsaktører, FoU-aktører og virkemiddelapparatet og fasilitert ulike utviklingsprosesser for aktørene. Det er gjennomført kartlegginger av kundetilfredshet, hvordan samhandling mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner kan forsterkes og hvilke barrierer som er størst for utvikling av vinterturisme til Troms og omegn. I utviklingen av søknaden har styringsgruppen og prosessleder hatt dialog og møter med Innovative Opplevelser og NCE Tourism Fjord Norway for å nyttiggjøre seg erfaringer fra disse Næringsklyngens utfordringer Vintertrafikken til Troms er i positiv utvikling med økende etterspørsel etter Nordlysturisme, ulike snøaktiviteter og Hurtigruten. Det er betydelig vekst i trafikken fra de internasjonale markedene (se figur 1). Marked 2009/ /09 Antall Prosent Overnattinger i alt ,6 % Nordmenn ,0 % Utlendinger ,2 % Figur 1, Kommersielle overnattinger i Troms okt 09 - apr 10, sml året før (Kilde SSB) Helårsdrift, med tilstrekkelig kundegrunnlag i vintermånedene november til april, er hovedutfordringen for aktørene i klyngen. Bedriftene har løpende produksjonskostnader gjennom vinteren, men fortsatt for få gjester selv om utviklingen er positiv. 1 VinterTroms AS eies av følgende reiselivsaktører Målselv Fjellandsby AS, Polar Zoo AS, Senja Reiseliv AS, Stiftelsen Polaria, Grand Nordic Hotell AS og Arctic Travel Guides AS. 2 Periode nov-apr og i hovedsak opplevelsesbasert vinterturisme, skiturisme og arrangementer. 2

3 En utfordring for næringsklyngen er forsterket samhandling både vedrørende produksjon, markedsadgang og kompetanseutvikling. En annen utfordring er å utvikle sterke geografiske nettverk for innovasjonsprosesser lokalisert til tre knutepunkter Tromsø, Målselv og Harstad/Evenes. Klyngen består av mange små og noen store bedrifter. En tredje utfordringer er å definere hvordan de små bedriftene kan lære av de store som har utviklet velfungerende strukturer, og hvordan de små bedriftene i fellesskap kan bli viktige leverandører og samarbeidspartnere for de større bedriftene. Med bakgrunn i at næringsklyngen stort sett består av små bedrifter, er bestillingskompetansen på FoU-tjenester lav. Se vedlegg Potensial og barrierer for utvikling av næringsklyngen I en studie av vinterturisme i Troms (Borch et al. 2006) ble det gjennomført en analyse av fylket sitt potensial som vinterdestinasjon. Studiens hovedkonklusjon var at Troms/det nordlige Norge har et stort potensial som vinterdestinasjon, men at dette ikke var realisert pga. lite utviklet tilbud av aktivitetsprodukter og mangelfulle distribusjons- og salgssystemer. I den femårs perioden som har gått siden studien ble gjennomført har man sett en styrking av vintersatsingen i Troms fylke. I Indre Troms er skianlegget Målselv Fjellandsby etablert og det er optimisme i regionen med hensyn på å oppnå besøksvolum og lønnsom drift i heisanlegg, kafé og i overnattings og kurs/konferanse fasiliteter. Hyttesalg (regionalt marked) og flycharter (internasjonalt marked) regnes som avgjørende for å lykkes med dette. Indre Troms nå i gang med å etablere en merkevare for regionen med basis i snømannen. Som en del av dette har man etablert distribusjons- og salgsselskapet Visit Snowman, Snowman Booking (for direktebooking) samt brandet Bardufoss Lufthavn til Snowman International Airport. Visit Snowman formidler overnatting i hytter, hotell og leiligheter og tilbyr aktiviteter som sjøbading, snømann bygging, langrenn sturer, sledeturer med hest, hund og reinsdyr, nordlyssafari og trugeturer. Storbritannia er et viktig marked for denne regionen og 17. mars d.å. landet det første Northern Lights Charter på Bardufoss Lufthavn med 118 britiske turister samt presse og turoperatører. Tilbakemeldingene fra de britiske gjestene på regionen som vinterdestinasjon var svært positiv. Også i Tromsø regionen har det vært en positiv utvikling av vinterreiselivet fra 2006 og frem til i dag. I 2006 var det 15 ulike bedrifter som tilbød vinteraktiviteter i og rundt Tromsø by. Vintersesongen formidler destinasjonsselskapet Visit Tromsø-Region AS 70 ulike aktivitetspakker/daglige avganger fra 21 ulike underleverandører i kommunene Tromsø, Storfjord, Lyngen, Karlsøy og Balsfjord. Den totale omsetningen i disse 21 bedriftene (5 kommuner) var på mellom millioner kroner for vintersesongen Til sammenligning ble vinteromsetningen i 2006 for hele Troms fylke (25 kommuner) anslått til 44 millioner kroner. I desember 2010 var det over hotellovernattinger i Tromsø. Dette var en økning på 29 prosent i forhold til samme måned i Besøksstatistikken for turistinformasjonskontoret til Visit Tromsø-Region viser at det er flest besøkende i perioden mai-september. Det som imidlertid er interessant med tanke på utviklingen av vinterturismen er at salget av aktivitetsprodukter via turistinformasjonen for sesongen var størst i månedene desember, januar og februar. Hurtigrutens vintersatsing Hunting the light har også bidratt positivt til utviklingen av vinterturismen i Nord-Norge. Som en del av satsingen har Hurtigruten inngått samarbeid med reiselivsaktører som tilbyr landbaserte aktiviteter. Hurtigrutens vinterprogram har bidratt til 270 % økning i antall rundreisegjestedøgn i vintermånedene (januar-mars) i perioden (Tall for hele landet). Pr 15. januar 2010 hadde Hurtigruten solgt gjestedøgn for de tre første månedene i 2010, noe som er en 45 % økning sammenlignet med samme periode i Nordlysopplevelser er av avgjørende betydning for vinterturismesatsingen i det nordlige Norge. I en spørreundersøkelse til vinterturister i Tromsø gjennomført i perioden februar- 3

4 mars 2011, oppga i underkant av 40 % at nordlyset var deres viktigste motivasjon for å besøke området. En ytterligere bekreftelse på nordlysets drakraft finner vi i en brukerundersøkelse av gjennomført i perioden 1. jan feb 2011 hvor northern lights var nummer 2 søkeord etter Norway. I tillegg til ferie/fritidsmarkedet antas det også å være et potensial innen kurs- og konferansetrafikk og for arrangementsturisme i regionen. Dette potensialet er pr i dag ikke analysert og definert. Vi bygger antagelsen på at det i området frem til i dag er gjennomført flere nasjonale og internasjonale idretts- og kulturarrangementer, samt at andelen kurs og konferansegjestedøgn på hotellene er økende. Det er imidlertid behov for en kartlegging av potensialet, hvilke arrangementer som er de riktige for området, økonomistrukturen i disse og motivasjonen lokalt for gjennomføring. En samlet fremstilling av potensial for økt vintertrafikk til området og barrierer ser slik ut: Potensial Arktisk natur/naturfenomener (bl.a. vinterlyset) og et kulturelt mangfold som eksotisk råvare Flere velfungerende bedriftsnettverk med utviklingspotensial Bedriftene har i sum et stort distribusjon/turoperatørnettverk Området har fått god oppmerksomhet i enkelte markeder (eks UK, Nordlysdokumentar på BBC) Det er over lang tid nedlagt store ressurser i markedsbearbeiding Det pågår flere forskningsprosjekter på reiseliv i Nord-Norge og det ligger et potensial i å få resultatene fra disse omsatt i næringsklyngen. Flere FoU-institusjoner er aktuelle for å arbeide med reiseliv i området Mye kunnskap/erfaring på produksjons- og markedssiden blant næringsaktørene Samarbeidsnettverk i form av destinasjonsselskaper i Tromsø, Målselv og Harstad Hurtigruten som stor aktør med suksess i vintersatsing, både som markedskanal og som produktutvikler Flere kulturarrangementer og noe erfaring fra gjennomføring av idrettsarrangementer Godt utbygd offentlig kommunikasjon (bil, buss, hurtigbåt, fly) Hurtigruten besitter gjennom egne kundeundersøkelser viktig markedskunnskap (motiver, forventninger, reisefølge etc) Utviklingen av vintertrafikk til Nord-Finland er basert på delvis sammenlignbare produkter Tre internasjonale flyplasser med mange avganger fra store vintermarkeder, både linje fly og charter Eksempler på innovasjoner: Sosialisert ulv (Polar Zoo), Lyngsfjord Adventure, Sjøaktiviteter i Hamn - Senja, Samiske produkter i Målselv og Nordlysguiding i Tromsø Identifisert vekst og potensial i markeder for opplevelsesbasert vinterturisme og potensial for kultur- og idrettsarrangementer Sterke nordnorske kunnskapsmiljøer på arktisk teknologi, arktisk klima, nordlysforskning, fiskeri/havbruk, friluftsliv, kulturhistorie og urfolk Barrierer Mangel på kvalifiserte guider, tilrettelagte produkter og helhetlige opplevelser. Mangel på systematisert kunnskap om etterspørsel Pr i dag ikke i en Trippel Helix struktur, og derved begrenses utviklingsmulighetene (i dag kun regionale effekter) Mangler arenaer for deling av erfaringer og mer effektiv bruk av distributører og kanalstrategi Makter ikke å utnytte oppmerksomheten godt nok, ikke koordinert profilering med effektiv produktmarkedsføring og salg Erfaringene er ikke systematisert, en vet ikke hva som funger optimalt og mindre bra Manglende forståelse for betydningen av FoU og samhandling mellom næringsaktører og FoUinstitusjoner. Det er også svake relasjoner mellom FoU-aktørene Kunnskapen er ikke systematisert og deles i for liten grad Erfaringer i nettverkene er ikke systematisert og deles i for liten grad mellom de ulike selskapene Ikke etablert arena for samhandling mellom denne store aktøren og de mindre aktørene Mangelfullt samarbeid reiseliv og kultursektoren, mangelfull kunnskap om arrangementsturisme Ikke tilrettelagt eller koordinert for bruk av turister i vintersesongen (lite forutsigbarhet i avganger) Denne markedskunnskapen deles i for liten grad med de mindre aktørene Mangler systematisering av kunnskap om suksessfaktorer og barrierer Det mangler velfungerende nettverk rundt trafikkknutepunktene som er i stand til å ta ut potensialet disse representerer Det er ikke etablert samarbeid mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner som kan forsterke innovasjonsprosesser og klyngeutvikling Klyngen er i deg for svakt utviklet til å ta ut potensialene Den forskningsbaserte kunnskapen er i for liten grad utnyttet i opplevelsesproduksjon, det er liten kontakt mellom kunnskapsmiljøene og næringen 4

5 2.4. Arenaprosjektets tiltenkte rolle i å utvikle næringsklyngen Generelt sett skal arenaprosjektet bidra til å fjerne barrierene som beskrevet i kap 2.3, slik at næringsklyngen kan utløse potensialet i vintersesongen. Arenaprosjektet vil fungere som fasilitator for klyngeutvikling og utvikling av nettverk, kunnskapsutvikling og innovasjonsprosjekter i et trippel helix system. Konkret er Arenaprosjektet sin rolle å forsterke, videreføre og utvikle de aktiviteter som klyngen har påbegynt i 2010/11: Klyngebygging og utvikling av nettverk Konferansen Snow11 i Harstad med 150 deltakere hvorav 54 % var næringsaktører, 28 % representere FoU-miljøer og 18 % offentlig forvaltning VinterTroms AS har i 2010/11 styrket eget nettverk gjennom samarbeid med FoUaktører og virkemiddelapparatet om produktutvikling, styrket markedsadgang og kunnskapsutvikling. Flere nye bedrifter og FoU-aktører tiltrer nå nettverket Identifisering av partnere for etablering av nettverk knyttet til knutepunktene Tromsø, Målselv og Evenes/Harstad Innovasjonsprosjekter Produktutviklingsverksteder og med deltakelse fra 43 aktører hvor 18 nye produktpakker ble utviklet Seminarer og studieturer for 15 internasjonale turoperatører mars 2011 for testing av produktpakkene og andre nye vinterprodukter Kobling reiseliv og etablerte kulturfestivaler i Tromsø (Tromsø int Filmfestival og Nordlysfestivalen) Kunnskapsutvikling I et samarbeid mellom Nofima og Visit-Tromsø Regionen er det i febr-mas gjennomført en kundetilfredshetsanalyse som gir ny kunnskap om vintergjester i området som grunnlag for nytenking både på produkt og markedssiden Forskning I regi av VRI-Troms ble det gjennomført verksted for FoU-aktører og næringsklyngen med 20 deltakere likt fordelt på næring og FoU-institusjoner fra hele landsdelen. På verkstedet deltok også bedriftsrepresentant fra Innovative Opplevelser som delte erfaringer fra samhandling med FoU-aktører innenfor et Arenaprosjekt. Resultatet fra verkstedet er en rekke konkrete forslag til hvordan reiselivsaktørene og forskningsinstitusjonene kan samarbeide mer effektivt. For aktiviteter som ikke er påbegynt er Arenaprosjektets tiltenke rolle i hovedprosjektet å: a) Fasilitere møteplasser for klyngedeltakerne og internasjonale aktører slik at internasjonaliseringsprosessen for klyngen akselererer. Kontakter er etablert. I denne sammenhengen vil det være en oppgave for FoU-aktører å systematisere informasjon og erfaringer fra bl.a. finsk Lappland til anvendelse klyngen. b) En annen vesentlig rolle for Arenaprosjektet er å tilrettelegge for styrkede relasjoner mellom FoU-miljøene i Nord-Norge og næringsaktørene. Arenaprosjektets konkrete rolle her er å utvikle kompetanse hos bedriftene slik at de avdekker hvilket kunnskapshull de må tette ved hjelp av FoU-miljøene for videreutvikling. For bedriftsklyngen vil Arenaprosjektet være en kompetent bestiller av FoU-tjenester. For FoU-institusjonene vil Arenaprosjektet være en portal inn til aktørene for formidling av ny kunnskap og en fasilitator for styrket samarbeid mellom FoU-aktører samt mellom FoU-aktørene og det offentlige. Et forskningsprosjektet i regi av VRI-Troms har dybdestudier innovasjonsprosesser i reiseliv som det ene av sine to hovedfokus. Lønnsomme vinteropplevelser vil være en viktig arena for gjensidig kunnskapsoverføring mellom næringen og FoU. c) Arenaprosjektet skal fasilitere samarbeid mellom FoU-institusjoner og næringsaktørene for å definere næringsklyngens behov for tilrettelegging og virkemiddelbruk fra det offentlige. Det offentlige har en viktig funksjon i utvikling av næringsklyngen og 5

6 Arenaprosjektet skal bidra til at næringsklyngen opptre samlet og tydelig ovenfor det offentlige. d) Gjennom forprosjektet og oppstarten av VinterTroms 2010/11 har vi erfart at det oppstår flere synergieffekter i samarbeidet mellom bedriftene, FoU-aktører og det offentlige. Nye koblinger oppstår, kunnskap deles og resultatet er produktinnovasjon og innovasjon i valg av salgs- og distribusjonskanaler. Gjennom et Arenaprosjekt vil innovasjonskraften ytterligere styrkes som følge av økt samhandling i klyngen Alternative utviklingsstrategier Klyngen vil, uavhengig av Arenaprosjektstatus, fortsette det påbegynte utviklingsarbeidet og VinterTroms AS vil være en motor i utvikling av vintertrafikk til området. Uten et Arenaprosjekt vil arbeidet ha langsommere progresjon og svakere tilslutning. Det er en fare for at prosjektet da blir et bedriftsnettverksprosjekt med fokus på produktutvikling og forbedret markedsadgang og at en i mindre grad får til et samarbeid med FoU-miljøene. 3. Beskrivelse av næringsklyngen 3.1. Hoved karakteristika ved klyngen I næringsklyngen inngår opplevelsesleverandører, attraksjoner, festivalarrangører, overnattings- og serveringsbedrifter, transportører, guidefirma og lokale arrangørselskaper. Hovedvekten av bedrifter er lokalisert i Troms og nordre deler av Nordland er også representert. Bedriftene tilhører tydelige regioner med Tromsø, Målselv og Evenes/Harstad som knutepunkter. Kundegrunnlaget for de fleste bedriftene er i det lokale/regionale markedet, noen har også større kundegrupper nasjonalt og internasjonalt. Flere bedrifter arbeider sammen i bedriftsnettverk som er i positiv utvikling. Klyngebedriftene har ledere fra begge kjønn som er utviklingsorienterte og dynamiske. Mange har spisskompetanse innenfor ulike felter som polare strøk, arktiske dyr, destinasjonsutvikling, kultur- og idrettsarrangementer, hundesledekjøring, transport/logistikk, internasjonal markedsføring og salg, hotelldrift, guiding, fiske og turproduksjon. Kriterier for deltakelse i prosjektet er at bedriftene/kulturaktørene har etablerte vinterprodukter/tilbud eller et potensial for vintertilbud for ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferansemarkedet og/eller arrangementsturismemarkedet, at de har tid og ressurser til aktiv deltakelse i prosjektet, at de forplikter seg til deltakelse i alle HA-temaene samt at de har definerte vekstmål Utvikling av partnerskap mellom deltakerne Gjennom VinterTroms 2010/11 har klyngedeltakerne styrket relasjonene seg i mellom ved å samarbeide om innovasjonsprosesser, nettverksbygging og kunnskapsdeling. 18 nye vinterprodukter er utviklet og bak hvert produkt samarbeider 5-8 større og mindre bedrifter. Dette er en begynnelse på et forsterket partnerskap mellom store bedrifter og de mindre bedriftene i klyngen. VinterTroms har koblet en FoU-aktør (Nofima) og en gruppe bedrifter i Tromsø for gjennomføring av en analyse av vintergjester på reisemålet. Denne koblingen mellom FoU-aktørene og bedriftene er et første steg i utvikling av et partnerskap mellom FoU-miljøene og bedriftene i klyngen. Over 30 internasjonale turoperatører og presserepresentanter har besøkt klyngebedriftene i løpet av vinteren og i seminarer gitt tilbakemeldinger på produkter. Dette danner grunnlaget for partnerskap mellom klyngen og internasjonale aktører. Summen av disse aktivitetene har gjort klyngen mer robust og grunnlaget for utvikling og innovasjon er sterkere nå enn for et år siden Bedriftsgruppen Det er i alt 42 bedrifter med i prosjektet. Av disse er 11 ledende bedrifter. Til sammen har bedriftene en omsetning på 315 mnok (2010) og ca 320 årsverk i tillegg kommer Hurtigruten alene med mnok i omsetning og 1900 årsverk. Alle bedriftene har levert skriftlige viljeserklæringer som bekrefter deltakelse i prosjektet. En mer detaljert presentasjon av bedriftene er gjort i vedlegg 1. Ledende bedrifter er uthevet. 6

7 VinterTroms AS, Tromsø (søker) Polar Zoo AS, Bardu Stiftelsen Polaria, Tromsø Hamn i Senja/Senja Reiseliv AS, Senja Grand Nordic Hotell AS, Harstad Arctic Bilutleie AS, Tromsø Sør-Troms Museum, Harstad Tromsø Villmarkssenter AS, Tromsø Arctic Travel Guide AS, Storslett Visit Tromsø-Region AS, Tromsø Snowman Sales AS, Målselv Lyngenalp BA, Lyngen Harila Midt-Troms AS, Finnsnes Undervegs, Målselv Tromsø Internasjonale Filmfestival, Tromsø Lyngen Havfiske og Tursenter AS, Lyngen Målselv Utvikling AS, Målselv Tjeldsundbrua Hotell og Kro AS, Tjeldsund Nettverket LOVEST, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen Reginas Multi Service, Bardu Hav og Fjell As, Tromsø Bussring AS, Tromsø Naviguiding, Tromsø Bardufoss Hotell AS, Målselv Basecamp Senja, Senja Lapphaugen Turiststasjon, Lavangen Fjellguiden Altevatn AS, Bardu Senjastua AS, Silsand Destinasjon Senja, Silsand Mefjord Brygge AS, Senja VisitBardu BA, Bardu Fjellkysten AS, Lavangen Nordlysfestivalen, Tromsø Book North, Alta Eltoft & Grøtte DA, Tromsø Lofoten Golfbane AS, Lofoten Nordnorsk Reiseliv AS, Alta Offersøy Feriesenter AS, Lødingen Arctic Buss Lofoten AS, Lofoten Farout AS, Tromsø Roger Tronstad, Målselv Hurtigruten ASA, Narvik FoU og utdanningsmiljøer Reiselivsforskningen i Troms ligger i hovedsak til Harstad ved Høgskolen (HiH) og til Tromsø ved Universitetet (UiT) som vil være klyngens mest sentrale FoU-partner. UiT er pekt ut som sentralt i utvikling av kunnskaper om nordområdene og ekspertgruppen for nordområdene har fremhevet reiselivsnæringen som en av de næringene som skal vies oppmerksomhet. UiT samarbeider med Høgskolen i Finnmark om en Phd i reiseliv. Samtidig har UiTs randsoneinstitutt Norut Tromsø reiseliv som forskningstema. Norut har utviklet kunnskap om utvikling av næringsklynger, identifisering av suksessfaktorer og barrierer for klyngeutvikling, samt kunnskap om betingelser og barrierer for innovasjon. Internt har UiT gjennom sin enhet for videre- og etterutdanning (U-VETT) styrket sin satsing på regional utvikling. I samarbeid med SIVA har U-VETT etablert et nettverk med Næringshagene i Troms og Finnmark. I dette nettverket er utvikling av en innovativ reiselivsnæring en viktig felles satsing. Nofima er engasjert i FoU prosjekter knyttet til marin sektor og landbruket. I den pågående etableringen av et forskningsmiljø på opplevelsesnæring/reiseliv bygger institusjonen på sin kompetanse på næringsutvikling, kundepreferanser/marked, markedsføring og distribusjon samt kompetanse på forvaltningsutfordringer i tilrettelegging for naturbaserte næringer. Nofima har i sin reiselivssatsing et spesielt fokus på opplevelsesproduksjon i skjæringsfeltet sjømatnæring og reiselivsnæring, eksempelvis fisketurisme. Ved siden av Instituttsektoren, Universitetets og Høgskolemiljøene i Nord-Norge finnes en rekke videregående opplæringstilbud på merkantile fag, reiseliv, service, salg og friluftsliv. Det vil være hensiktsmessig å involvere disse i utdannings, kunnskapsbygging og innovasjonsarbeidet i utviklingen av vinterturismen i det nordlige Norge Utviklingsaktørene Troms fylkeskommune, VRI-Troms og Fylkesmannen i Troms deltar i prosjektet. Aktørene har flere aktiviteter rettet mot næringsutvikling og ulike prosjekter knyttet til reiseliv og kultur. Nordnorsk Reiseliv markedsfører Nord-Norge og er en nyskaping i landsdelen med oppslutning fra det offentlige og reiselivsnæringen. Selskapet representerer verdifull markedskompetanse og er en aktiv samarbeidspartner for prosjektet i markedsrelaterte spørsmål. Tilsvarende gjelder for destinasjonsselskapene som prosjektet skal samarbeide tett med både med tanke på produktutvikling, kompetanseheving, kunnskapsdeling og styrket markedsadgang. Innovasjon Norge Troms har i forprosjektfasen og i gjennomføringen av VinterTroms 2010/11 vær en pådriver og inspirator. Kontoret besitter velutviklet kompetanse om reiselivet i fylket, kulturnæringen og tilgrensede næringer. VRI- Troms har prosjektet allerede etablert konkret samarbeid med (FoU-verksted mars 11) og dette skal videreutvikles. Inkubatorer og forskningsparker skal det etableres samarbeid med. 7

8 3.2.4 Nasjonale og internasjonale aktører Klyngen har etablert samarbeid med flere internasjonale aktører. Her nevnes turoperatører som Taber Holidays, Omega Holidays, Wexas, Mighty Fine, Best Served Scandinavia, Jet.com, Cosmos and Monarch, Advantage Group, Humberside Airport Travel, Idle Travel, Grimsby Travel og TUI/Wolters Reisen. I tillegg kommer representanter fra Hurtigrutens generalagenter i UK og Tyskland, en rekke redaktører i reiselivstidsrifter og Innovasjon Norge sine utekontorer i UK, Tyskland og Russland. Finsk Lappland har godt grep om vinterturismen, men har svært begrenset sommertrafikk. Som kjent er situasjonen i Troms omvendt. Gjennom et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom reiselivsaktørene i Finsk Lappland og Troms skal en dele erfaringer og kunnskap, og bidra til gjensidig utvikling. Klyngen har også samarbeid med finske FoU-miljøer. (University of Lappland og University of Oulu). Også av relevans for FoU-vinterturisme er et forskernettverk som inkluderer Nord-Amerika (Simon Fraser University i Vancouver) og alpene (Alpeforskningsinstituttet i Garmisch-Partenkirchen). Blant nasjonale samarbeidspartnere nevnes SAS, Norwegian, NCE Tourism Fjord Norway, Innovative Opplevelser og Snowball Lillehammer Tilgang på arbeidskraft Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en kontinuerlig utfordring for bedriftene i klyngen. Valg av vinter som fokusområde i prosjektet skal bidra til å sikre og opprette nye helårsarbeidsplasser i klyngen, da dette er den viktigste forutsetningen for å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft. I prosjektet vil det ikke være aktiviteter som direkte rettes mot tilgang på arbeidskraft, men resultatene av prosjektinnsatsen skal gi et betydelig bidrag i form av flere ny helårs-arbeidsplasser. Prosjektet vil fokusere på mulighetene for deling av arbeidskraft mellom aktørene. 4. Relasjoner og forankring 4.1. Identifiserte fellesinteresser mellom aktørene Fellesinteressene mellom aktørene i klynga er å utvikle vintertrafikk, samt å utvikle ny kunnskap tilknyttet vinterturisme i arktiske strøk. Dette skal igjen bidra til å etablerere klyngen som ledende på opplevelsesbasert vinterturisme samt ski- og arrangementsturisme i arktiske strøk Etablerte og planlagte samarbeidsrelasjoner Av etablerte samarbeidsrelasjoner skal følgende videreutvikles: Samarbeidet med Nordnorsk Reiseliv knyttet til markedskunnskap, distribusjon og koordinert internasjonal markedsføring/salg Samarbeid med internasjonale turoperatører og andre markedsaktører for styrket markedsdrevet innovasjon og distribusjon av vinterprodukter i området Videreutvikling av samarbeidet med de tre destinasjonsselskapene i Troms Forsterket samarbeid med VRI Troms Forsterket samarbeid med FoU-aktører i landsdelen Samarbeidsrelasjoner en vil etablere: Destinasjonsselskaper i nordre Nordland Samarbeidspartnere på transport (SAS, Norwegian) Opplevelser i Nord, bedriftsrettet forskning. Etablert dialog omkring konkurrentanalyser Innovative Opplevelser spesielt innen opplevelsesproduksjon 4.3. Forankring i /kopling til regionale utviklingsstrategier Troms fylkeskommune har i sin fylkesplan for en rekke strategier som støtter opp under med målene i vårt Arenaprosjekt. I Fylkesplanens reiselivsstrategi fremheves viktigheten av å øke næringens kompetanse samt det å utvikle en helårs næring med fokus på vinter- og skuldersesongene. Fylkesplanen fokuserer også på utvikling av naturbasert 8

9 turisme og koordinering av samferdselstilbudet slik at det er tilpasset reiselivsnæringens behov. I fylkesplanen fremheves videre at næringslivet og FoU-miljøene samarbeider lite pga. mange små og mellomstore bedrifter og mangel på relevante fora for slikt samarbeid. Troms har sammen med Finnmark og Nordland utarbeidet felles strategier for Regionalt forskingsfond for Nord-Norge, som ble operativt i Her fremheves reiseliv og kulturnæringer under satsingsområdet Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv Kopling til andre utviklingsprosesser Gjennom prosjektet Reiseliv i Nord er fokus satt på kompetanseutvikling, markedskartlegging, forskning, Forsight Nord-Norge, læringsarena arrangementsutvikling og tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. I styringsgruppen for prosjektet sitter representanter for Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og Nordnorsk Reiseliv AS. VRI Troms har også reiseliv som satsingsområde og har vært med i utviklingen av vårt Arenaprosjekt, og vil også være en samarbeidspartner i gjennomføringen av prosjektet. Opplevelser i Nord er et forskningsprogram som drives av et konsortium med Handelshøgskolen i Bodø (HHB), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen i Harstad (HiH), Nordlandsforskning (NF), NORUT Alta og Bioforsk. Noen av programmets 15 delprosjekter har svært stor relevans for vårt prosjekt, og samarbeid med Opplevelser i Nord er etablert og vil videreutvikles. Dette vil i første omgang dreie seg om en konkurrentanalyse Nord- Norge/finsk Lappland der målsettingen bl.a. er å identifisere og måle sentral konkurranseparameter. Arenaprosjektet vil også knytte kontakt med prosjektet "Chair in Arctic Tourism" ved Høgskolen i Finnmark. Prosjektet har fokus på destinasjonsutvikling i det sirkumpolære nord. En prøver å finne forklaringer på at man har lykkes med turismeutvikling på utvalgte steder. Prosjektet er et samarbeid mellom 7 universiteter og høgskoler i nord, blant annet Universitetet i Tromsø. Blant casene er Målselv i Troms. Koplinger til nevnte utviklingsprosesser skal styrkes eller etableres gjennom Arenaprosjektet. 5. Mål og strategier 5.1. Visjon og hovedmål Visjonen Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse. Hovedmål Hovedmålet er økt vintertrafikk gjennom styrket markedsadgang, bedret tilgjengelighet og markedsdrevet produktutvikling for ferie- og fritidsmarkedet og arrangementsmarkedet. Prosjektet skal bidra til nye internasjonale gjester og en verdiskaping per gjest på kr per døgn innen Dette som grunnlag for en dobling av omsetningen for klyngeaktørene i vintersesongen innen Delmål og strategier Innovasjon Målsettingen er å styrke verdiskapingen for bedriftene i klyngen gjennom økt vintertrafikk som grunnlag for helårs drift. Hovedstrategi er markedsdrevet innovasjon med fokus på utvikling av produkter og opplevelser basert på systematisert kunnskap om kundebehov. Delstrategier Produktutvikling og produktpakking hvor kunden kan kjøpe flere produkter på ett sted Samarbeid FoU for systematisering av markedskunnskap som grunnlag for markedsorientering Forenklet bruk av offentlig kommunikasjon med bakgrunn i kartlegging av FoU Fokus på koordinering og gjennomføring Nye produkter gjennom kobling mellom kultur, reiseliv og idrett 9

10 5.2.2 Klyngeutvikling og nettverk Målsettingen er å styrke samarbeid og samhandling mellom næringsaktører, Fou-aktører og det offentlige for å utvikle området som et attraktivt vinterreisemål. Hovedstrategi er klyngeutvikling og nettverksbygging med vektlegging av relasjonsbygging, felles møteplasser og felles forståelse for potensial og barrierer for utvikling. Delstrategier Koble FoU-aktører med klyngen av næringsaktører Styrke samarbeidet mellom næringsaktørene rundt tre de knutepunktene Tromsø, Harstad/Evenes og Målselv gjennom felles produksjon og felles distribusjon Utvikle klyngen av aktører som bestillere av forskningsleveranser ovenfor FoU-miljøene, og klyngen som formidlere av forskningsresultater til andre aktører Etablere nettverk for utvikling av arrangementsturisme Kvalitet og kompetanse Målsettingen er jevn og forutsigbar kvalitet på leveranser slik at gjestene blir fornøyd, at graden av gjenkjøp og anbefalinger styrkes. Hovedstrategi er kompetanseutvikling med hovedvekt på forståelse av kundebehov, kulturforståelse, markedsdrevet produktutvikling og vertskap/service. Delstrategier Klyngen skal koble seg til allerede utviklet og anerkjent system for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring Kartlegging av reelt kompetansegap og bruk av etablerte kurstilbud for å dekke dette Gjennomføring av kompetansetiltak med bedriftsrettet oppfølging Internasjonalisering og markedsadgang Målsettingen er å øke andelen internasjonale gjestedøgn fra 14 % vinteren 09/10 til 25 % i 15/16. Hovedstrategi er økt internasjonalisering gjennom styrket samarbeid med turoperatører og distributører, forståelse av hvordan konkurrenter opptrer og større grad av tilrettelegging og tilpassing av vinterproduksjonen for ulike internasjonale markeder. Delstrategier Styrke distribusjon og utvikle struktur for deling av produkt- og faktainformasjon som understøtter salg System for koordinering av salgsinnsats med profilering i regi av Nordnorsk Reiseliv Gjennom systematisering av kunnskap og forskning å bli bedre kjent med internasjonale konkurrenter for læring og forbedret posisjonering Kopling store og små aktører, og kopling reiseliv kultur og arrangementer 5.3 Kommunikasjonsstrategi Klyngen skal i løpet av prosjektet ta posisjonen som ledende på utvikling av vinteropplevelser basert på reiseliv, kultur og idrett i arktiske områder og ha et spesielt fokus på mangfold i prosjektet. Omdømmet skal bygges gjennom gode leveranser til kunder, deling med andre aktører og kunnskapsbasert utvikling. Den interne og eksterne kommunikasjonsstrategien bygger på verdiene for prosjektet som er å dele, utfordre og samhandle (DUS). I denne sammenhengen er nettstedet og Facebook siden VinterTroms sentrale kanal som allerede er etablert og godt besøkt. Det er utviklet en egen grafisk identitet for prosjektet. 5.4 Mangfold Prosjektet har fokus på mangfold i sammensetning av styringsgruppe og prosjektledelse. Det er en målsetting at min 40 % av styringsgruppen i prosjektet skal være kvinner. Prosjektet har også fokus på en rekke produkter knyttet til samisk historie, tradisjon og reindrift som næringsvei. Det er en ambisjon å trekke representanter for denne gruppen med i det sentrale prosjektarbeidet. 10

11 6. Gjennomføringsplan Progresjonen i prosjektet baseres på at det først er viktig å styrke nettverket og klyngen. Dette som grunnlag for gode innovasjonsprosjekter. Gjennom disse vil klyngen tilføres læring som vil styrke bl.a. kvalitet og salg. Vi understreker at dette er fokusområder per prosjektår og at disse ikke er de eneste områdene en skal jobbe med hvert prosjektår. Figur 2 illustrerer en planlagt progresjon i prosjektarbeidet:!"##$ $,/0"1+"2 "+--$+*, '/2&$ $7&2/7$!"#!$ $!""#$%&'#"&( )*#&'+,-+*. %&'()*+)+,-*.-/0$ 1)/(23'& $ $ $!"#:$ $,3""&,%)&( 4+/!"1. 1,7.-+2+$ ;7.0$ $ Figur 2, Fokusområder per prosjektår 6.1. Hovedaktiviteter og delaktiviteter Gjennomføringsplanen bygger på de fire hovedstrategiene og delstrategiene i kap 5. Aktivitetene tilknyttet hver delstrategi kalles delaktiviteter (DA). HA 01 DA 0101 DA 0102 DA 0103 DA 0104 DA 0105 INNOVASJON Produktutvikling av eksisterende tilbud Kartlegge, utvikle og markedsteste nye produkter/opplevelser innenfor eksisterende tilbud som for eksempel Nordlysturer, samiske opplevelser, aktiviteter m.m Studieturer og produktutviklingsseminar Studieturer med innlagte produktutviklingsseminarer for turoperatører og distributører til bedriftene i klyngen Rundreiseproduker basert på offentlig kommunikasjon (FoU) Kartlegging for samarbeid på kortbanenettet, Hurtigruten og med offentlig kommunikasjon for å utvikle rundreisetilbud i deler av vintersesongen Utvikle struktur for gjennomføring av sammensatte produkter Utrede og etablere organisasjon for håndtering av gjestene når de er i området. Koordinering mellom aktører, mellom aktører og distributør og mellom leverandør og kunde. Analyse kundepreferanser og motiv (FoU) Gjennomføre analyser/forskning på trender, motiver, behov og forventninger i aktuelle reiselivsmarkeder for vinteropplevelser i arktiske områder, med tanke på markedsrettet produktutvikling, markedsføring, distribusjon og salg 11

12 HA 02 DA 0201 DA 0202 DA 0203 DA 0204 KLYNGE UTVIKLING OG NETTVERK Kommunikasjon, pris og distribusjon (FoU) Systematisere og legge til rette for deling av kunnskap om hva som fungerer av kommunikasjonstiltak, hva som er rett pris for ulike leveranser og hvilke distribusjonskanaler som er de mest effektive Sektorsamlinger Tre sektorsamlinger reiseliv med tema samarbeidsprosjekter med INs utekontorer i prioriterte markeder. Et sektormøte er en møteplass der hvor kunder av IN i INs prioriterte sektorer møter utekontorer, distriktskontorer og fagavdelinger. Hele klyngen deltar Nettverk - knutepunkter Utvikle/videreutvikle nettverk med utgangspunkt i trafikknutepunkter i Tromsø, Målselv og Evenes/Harstad. Nettverkene skal samarbeide om felles produktutvikling og distribusjon Arrangementsturisme (FoU) Kartlegge aktuelle idretts- og kulturarrangement som grunnlag for å utvikle kompetanse på kvalifiserte økonomiske vurderinger av arrangement samt å identifisere lokale kontaktpersoner innenfor forbund- og kulturinstitusjoner med nasjonale / internasjonale relasjoner. Videre etablere nettverk mellom disse. Etablere struktur som skal jakte på de attraktive arrangementer. Bygge kompetanse på BID-arbeid. HA 03 DA 0301 DA 0302 DA 0303 DA 0304 DA 0305 KVALITET OG KOMPETANSE Kurs Gjennomføre kurs i markedsorientert pakketering, priskalkulering, salg og distribusjon samt i vertskapsrollen, språk og kulturforståelse. Kursene skal følges opp i den enkelte deltakerbedrift. Studieturer Utvikle kompetanse om salgbare produkter i området gjennom studieturer til hverandre. Gjennomføring av studieturer til områder som har produkter og forutsetninger som matcher og/eller er konkurrenter til vårt område. Klyngebedrifter, utviklingsaktører, FoU-institusjoner og premissleverandører lokalt og regionalt deltar på disse. Kvalitetsutvikling (FoU) Utrede, beslutte og implementere kvalitetssikringssystem som sikrer forutsigbar kvalitet i vinterproduksjonen i området. En forutsetter at en kan benytte allerede utviklet og godkjent system, og gjøre tilpasninger til dette. Markedskunnskap og konkurrentanalyser (FoU) Gjennomføring av markedsanalyser/bearbeiding av eksisterende data og gjennomføring av konkurrentanalyse (Nord-Finland) Vinterkonferanse og andre møteplasser Årlig vinterkonferanse som den viktigste arena for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging. Dessuten etablere andre møteplasser i området med deltakelse fra klyngen, kultur og idrett, representanter for det offentlige, markedet, FoU-miljøer og virkemiddelapparatet 12

13 HA 04 DA 0401 DA 0402 DA 0403 DA 0404 DA 0405 INTERNASJONALISERING OG MARKEDSADGANG Internasjonal distribusjon Tilrettelegge for etablering av en gruppe som arbeider i markedene med produktplassering i distribusjonskanaler og tilrettelegging av salgsaktiviteter. Innhenting av krav til hva som gjør produktene salgbare og ideèr til nye produkter. Effektivisere markedskommunikasjon Utvikle bruken av e-markedsføringsaktiviteter (web 2.0) Produsere felles bilder, videoer og annet materiell for presentasjon av opplevelsene. Plan for salgsutløsende aktiviteter koordinert med profilmarkedsføring i regi av Nordnorsk Reiseliv. Felles presentasjon av kultur og reiselivsopplevelser i området Gjesteundersøkelser (FoU) Gjennomføre årlige gjesteundersøkelser/kundetilfredshetsanalyser som gir tilbakemeldinger på leveranser etc som grunnlag for forbedringer og endringer Kobling stor aktør små aktører Kobling mellom store aktører (for eksempel Hurtigruten) og mindre aktører for systematisk overføring/utveksling av kundebehov, markedsinformasjon, krav og forutsetninger for samarbeid Kulturarrangementer og reiseliv (FoU) Belyse synergieffekter mellom større internasjonale kulturarrangementer og reiselivet samt å utrede konkrete samarbeidsprosjekter 6.2. Handlingsplan og fremdrift Handlingsplan med fremdrift for aktivitetene er beskrevet i vedlegg 2. Gjennom VinterTroms 2010/11 er det skap store forventninger til et Arena-prosjekt. Vi er bevisst hva som er risikofaktorer og har beredskap i forhold til disse allerede nå. Vår analyse av kritiske faktorer og beredskapstiltak er som følger: Kritisk faktor S 3 K 4 R Nord-Norges posisjon i de internasjonale markedene Kundene uteblir produsentene legger ned Fellesarenaer mellom bedriftene, FoUmiljøene og kunnskapsaktørene vil ikke fungere Mangel på koordinering mellom ulike prosjekter og innsatser Skala: 1=lite sannsynlig, 6=meget sannsynlig F 5 Tiltak Nord-Norges posisjon antas å være relativ svak. Det er vesentlig for prosjektet at Nordnorsk Reiseliv AS (NNR) makter å posisjonere Nord-Norge som aktuelle vinterdestinasjon i de internasjonale markedene. Prosjektet skal være en tydelig medspiller for NNR innenfor produktområdet vinter Kundegrunnlaget for enkelte aktører i dag er kritisk svakt. Det haster med å øke antall kunder. Dette kan gjøre ved å styrke produktene og attraksjonskraften i helhetlige leveranser. Prosjektet skal ha fokus på langsiktige utviklingstiltak for hele klyngen, men også fasilitere tiltak som gir kortsiktige gevinster for bedriftene Klyngedeltakerne evner ikke å samarbeide om langsiktige mer komplekse problemstillinger fordi fokus er fullstendig på daglige utfordringer. Prosjektet skal etablere og styrke nettverk mellom FoU-aktører, bedriftene og det offentlige ved å lage møteplasser og synliggjøre problemstillinger som det forutsettes samarbeid for å løse Det er flere tiltak, prosjekter og innsatser som tangerer vårt prosjekt. Om disse ikke koordineres, vil effekten av de ulike tiltakene ikke bli optimal. Vårt prosjekt skal ta en ledende rolle i utvikling av vintertrafikk til området og derav bli en naturlig samarbeidspartner for flest mulig innsatser og prosjekter 3 S= Sannsynlighet for at den kritiske faktoren skal inntreffe 4 K= Konsekvens for prosjektet dersom den inntreffer 5 RF= Risiko (SxK) 13

14 7. Organisering 7.1. Formalisering av eierskap og prosjektansvar (PA) Det er VinterTroms AS som er søker og eier (PA) av prosjektet. Oppgavene til prosjekteier (PA) vil være å sikre fremdrift og resultater, overordnet ansvar for kvalitetssikring, etablering av klare rammer og oppgaver for prosjektleder samt ansvar for rapportering til Arenaprogrammet, både mht framdrift og økonomi. Morten Torp blir prosjektets PA og frigjøres i det nødvendige omfang fra sitt daglige virke i VisitSnowman AS for å ivareta Prosjektansvaret og PA-rollen Styringsgruppen (SG) Styringsgruppens oppgaver vil være overordnet prosjektstyring; prioritering av prosjekter, aktiviteter, ressurser og satsingsområder for prosjektet, opprette arbeidsgrupper ved behov, behandle og gi råd i de saker som prosjektleder/prosjektansvarlig legger fram, ta stilling til spørsmål av strategisk art, gi innspill og påvirke retningen på prosjektet, kommunikasjon og forankring i forhold til samarbeidspartnere og klyngeaktører, samt ledelse og oppfølging av styringsgruppens arbeid og de sakene som behandles i styringsgruppen. Styringsgruppen består av 10 representanter og 3 observatører: 1. Leder Morten Torp (Visit Snowman) 2. Kari Anne Fredriksen (Senja Reiseliv AS) 3. Knut-Eirik Dybdal (Grand Nordic Hotel) 4. Cato Haakseth (Polar Zoo) 5. Holger Büricke (Arctic Travel Guides) 6. Geir P. Stokke (Stiftelsen Polaria) 7. Trude Borch (Nofima Tromsø) 8. May Britt Ellingsen (Norut Tromsø) 9. Arne Trengereid (Nordnorsk Reiseliv AS) 10. Anne Berit Figenschau (Visit Tromsø Regionen) Elisabeth Bakkelund, Norges Forskningsråd (observatør) Rune Eliassen, Troms fylkeskommune (observatør) Børge Hemmingsen, Innovasjon Norge Troms (observatører) 7.3. Prosjektledelse (PL) PL har det operative ansvaret for realisering av beslutninger som fattes; konkretisering og tilpasning av prosjektplanen, markedsføre og kommunisere prosjektet utad, forankring og kommunikasjon med aktørene, ansvar for videreutvikling av prosjektet og gjennomføring av aktivitetene, koordinere og samordne med andre prosjekter, aktiviteter og tiltak innen reiselivsnæringen, kontakt med de strategiske samarbeidspartene, løpende kontakt med Arenaprogrammet og de andre Arenaprosjektene samt deltakelse i Arenaprogrammets nettverksarenaer, etablere og følge opp rutiner for styring, rapportering og resultatoppfølging i forhold til prosjektansvarlig (PA), styringsgruppe (SG) og finansieringskilder. På større tiltak er det være aktuelt å ha egne delprosjektledere. Arenaprosjektet skal være en fasilitator som evner å iverksette prosesser i bedriftene og styrke samarbeidsrelasjonene mellom aktørene i klyngen. Dette krever at prosjektledelsen alltid er bevisst rollen som fasilitator og at prosjektet ikke overtar oppgaver som skal løses i bedriftene eller av andre. Børre Berglund, BBR vil være prosjektleder. Berglund har erfaring fra ledelse av tilsvarende prosjekter, inngående kunnskap om reiselivsnæringen nasjonalt og internasjonalt og han kjenner reiselivet i landsdelen meget godt. Se for nærmere presentasjon. 14

15 8. Budsjett og finansiering Et detaljert budsjett, som viser hvordan de ulike aktivitetene (DA-ene) i prosjektet er budsjettert er vist i vedlegg 3. Det er i budsjettet tatt høyde for at bedriftsklyngen kan utvides. Dette påvirker både det totale omfanget av prosjektet og næringsfinansieringen. Kostnader År 1 År 2 År 3 Prosessledelse Analyse og strategiprosesser Nettverksbygging og møteplasser Kommunikasjonstiltak Læringstiltak Sum Finansiering År 1 År 2 År 3 Arena Innovasjon Norge, Troms Troms fylkeskommune Egeninnsats, næringslivet Egne midler, næringslivet Sum Videreføring/exit Etter at Arenaprosjektet er avsluttet vil innsatsen fortsette i regi av VinterTroms AS. Selskapet er dannet for dette formålet. Alle resultater og tiltak som skapes i prosjektet vil forvaltes av VinterTroms AS eller andre egnede strukturer. Selskapet med sentrale reiselivsaktører i Troms som eiere, har gode forutsetninger for å ivareta, dele og videreutvikle resultater og erfaringer fra Arenaprosjektet. Tromsø 1. April 2011 For VinterTroms AS Morten Torp Styreleder Vedlegg 1, Om klyngen Vedlegg 2, Tiltaks- og gjennomføringsplan for år 1 Vedlegg 3, Budsjett, detaljert for år 1 Vedlegg 4, Samhandling mellom næringsliv og FoU i Troms 15

16 Vedlegg 1 Om klyngen Bedriftspresentasjoner av klyngebedriftene (omsetningstall og årsverk er per ) Bedrift Beskrivelse Stiftelsen Polaria Informasjons og opplevelsessenter med arktiske tema. Akvarium, panoramakino og kunnskapsbaserte utstillinger. Omsetning 13,6 mnok og 15 årsverk Polar Zoo AS Verdens nordligste dyrepark med arktiske dyr i sitt rette miljø mål innhengning, Wolf Camp hvor gjester kan være sammen med ulver. Omsetning 6 mnok og 9 årsverk Senja Reiseliv AS Driver Hamn i Senja som er hotell med 66 rom/139 senger og med organiserte naturbaserte aktiviteter til havs og på fjellet i alle sesonger. Omsetning 13 mnok og 14 årsverk Tjeldsundbrua Hotell Hotell, sjøhus og veikro med aktiviteter og opplevelser knyttet til lokale ressurser. og Kro AS Omsetning 13,6 mnok og 17 årsverk Arctic Bilutleie AS Avis og Budget bilutleie på Finnsnes, Bardufoss, Tromsø, Hammerfest, Alta, Lakselv, Karasjok og Vadsø. Omsetning 30,7 mnok og 10 årsverk Grand Nordic Hotel AS Hotell i Harstad som del av en større kjede og med Rica-partnerskap. Omsetning 32 mnok og 40 årsverk Harila Midt-Troms AS Bilforhandler med ambisjon å være en komplett bilpartner for reiselivet i området. Omsetning 86,2 mnok og 40 årsverk Sør-Troms Museum, 13 museumsanlegg i Sør-Troms fordelt på fire avd: Anna Rogde, Trastad Samlinger, stiftelse Trondenes Historiske Senter og et regionmuseum. Omsetning 21 mnok, 19 årsverk Book North AS Online booking av reiselivsprodukter, markedsføring på internett. Starter opp i Finnmark, senere i andre nordområder. Ingen omsetning, 1 årsverk (selskapet er under stiftelse) Eltoft & Grøtte DA Sceniske produksjoner/opplevelser av høy kvalitet med bakgrunn i det samiske, arktiske og nordnorske. Omsetning 0,7 mnok og 0, 75 årsverk Lofoten Golfbane AS Lofoten Golf Links er kåret til Norges mest kjente golfbane i utlandet og er et etablert sommerprodukt. Selskapet tilbyr også overnatting, servering og events for grupper hele året. Omsetning 4,4 mnok og 4 årsverk Mefjord Brygge AS Bedriften tilbyr fiskeopplevelser, div turer på fjorden, fuglesafari, vandring og guiding. Omsetning 3,7 mnok og 2,5 Årsverk Lyngen Alp BA Fellesorganisasjon for 19 reiselivsbedrifter med leveranser innen transport, overnatting, guiding, sommer- og vinteraktiviteter i Lyngen. Omsetning 1 mnok og 1 årsverk Reiselivsnettverket Nettverk av småskala reiselivsbedrifter i Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms med LOVEST fokus på utvikling av virksomhetene og deres produkter/tjenester VisitBardu BA Fellesorganisasjon i Indre-Troms for bedrifter som leverer naturbaserte opplevelser, jakt, fiske, transport, overnatting og bespisning. Omsetning 0,5 mnok og 1 årsverk Fjellkysten AS Overnatting, kulturarrangementer, basecamp for isklatring, grottevandring, fjellvandring og birdwatching. Omsetning 2,3 mnok og 3,5 årsverk Reginas Multi Service Tilrettelegging og gjennomføring av naturbaserte aktiviteter, guiding, kursing, matlaging og arrangementstjenester. Omsetning 0,2 mnok og 0,5 årsverk Fjellguiden Altevatn AS Fiskeopplevelser, snøskutersafari, overnatting i hytter og teltcamp, nordlys/vinterlys opplevelser, trugeturer og lokal mat. Omsetning 1 mnok og 0,6 årsverk Offersøy Feriesenter Overnatting i rom, hytter, rorbuer, sjøhus og campingplass. Kafe og restaurant. AS Båtutleie, havfiske, dykking, natursafari og skulpturlandskap. 3,5 årsverk Roger Tronstad Guiding, instruktør, ski, kiting, kajakk og dykking i Midt-Troms. Nyetablert i 2010 og 1 årsverk Lapphaugen Campinghytter og oppstillingsplass for campingvogner, cafe og catering. Omsetning 3 Turiststasjon AS mnok og 2,5 årsverk Bardufoss Hotell AS Overnatting Bed & Breakfast. Omsetning 11,5 mnok og 8 årsverk. Bussring AS Leverandør av buss/transporttjenester, turproduksjon, turkjøring og sightseeing. Omsetning 26 mnok og 35 ansatte/22 årsverk Naviguiding AS Digitalt GPS-styrt turistguiding for mottak i buss, båt og/eller på smartelefon. Omsetning 1,9 mnok og 2 årsverk Basecamp AS Fjordekspedisjon, aktiviteter, mat, kunnskap og 3-dagers Senjaekspedisjon. Nyetablert høsten 2010 og 1 årsverk Arctic Buss Lofoten AS Busscharter og persontransport, turproduksjon og påmeldingsturer. Transfer og sightseeing. Omsetning 4 mnok og 4 årsverk. Farout AS Arktiske opplevelser, guiding og aktiviteter i naturen. Omsetning 1,7 mnok og 1 årsverk Undervegs Nordlysfestivalen Tromsø Villmarkssenter AS Nordnorsk Reiseliv AS Senjastua AS Destinasjon Senja AS Hundekjøring og villmarksopplevelser, guiding. Omsetning 0,5 mnok og 0,5 årsverk Årlig musikkfestival i jan/feb, 10 dagers varighet og 50 konserter på 15 ulike scener, også utendørs. Omsetning 8,5 mnok og 3 årsverk. Hundesledeturer, korte og lengre turer, Aurorawatching, overnatting i telt, arrangement i lavvo og bespisning. Omsetning 11 mnok og 15 årsverk. Markedsføring av Nord-Norge, produktutvikling, prosjektdeltakelse og informasjon om Nord-Norge. Omsetning 40 mnok og 17 årsverk Spisested med lokale råvarer, serverer ca middager per år. Omsetning 9.6 mnok og 11 årsverk Nettverk for å fremme utvikling av reiseliselivsbedrifter på Senja/Lenvik. Nyetablert i 2010, ingen omsetning. 16

17 Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival Lyngen Havfiske og Tursenter AS Målselv Utvikling AS Arctic Travel Guide AS, Den største publikumsfestivalen av alle norske filmfestivaler, arrangeres hvert år i januar, kvalitetsfilmer hver dag på Verdenteatret Kino (historisk bygg). Omsetning 15,7 mnok og 9 årsverk Overnatting, utleie av båter og fiskeutstyr, naturbaserte aktiviteter, bespisning og transport. Omsetning 2,4 mnok og 2 årsverk Skianlegg, booking, kafe, samiske opplevelser, snø- og lek opplevelser, Blånisselandet og salg av eiendom. Omsetning 39 mnok og 70 årsverk Naturopplevelser, guiding, snøskutersafari, fisketurer og servering. Omsetning 1 mnok og 2 årsverk Hav og Fjell AS Fisketurisme, Nordlysopplevelser, toppturer og overnatting. Omsetning 1,2 mnok og 1 årsverk Visit Tromsø-Region Destinasjonsselskap for Tromsøregionen definert som Tromsø og Lyngen. Omsetning AS 13,5 mnok og 6,5 årsverk Hurtiguten ASA Hurtigruten tilbyr cruise med hurtigrutetrafikk langs norskekysten, Explorer cruise i polare farvann, og turisme på Spitsbergen. Omsetning (2009) mnok og 1904 årsverk. Snowman Sales AS Destinasjonsselskap for Midt-Troms regionen. Omsetning 15 mnok og 4 årsverk 17

18 Vedlegg 2 Tiltaks og gjennomføringsplan for År 1 Her presenteres alle delaktivitetene og tidsplan for gjennomføring. Flere av tiltakene vil en så vidt starte opp med i År 1. A. Delaktiviteter for hver HA HA Nr Beskrivelse av aktivitet, 1. prosjektår Effekt DA 0101 Fasilitere 2 produktpakking-workshops 10 nye produktpakker Teste kulturarrangementer som vinteropplevelser Øke attraksjonskraft DA 0102 Planlegge og gjennomføre 2 studieturer for til Markedstilpasse nye sammen 10 turoperatører produktideer DA 0103 Kartlegge muligheter for å utnytte offentlige Koordinert offentlig kommunikasjon i rundreise-konsepter (FoU) transporttilbud DA 0104 Etablere struktur for gjennomføring av Sømløs gjennomføring for vinterproduksjon gjesten DA 0105 Kartlegge motiver og etterspørsel for Oppdatert opplevelsesbasert vinterturisme og skiturisme (FoU) markedsforståelse for produktutvikling HA 01, Innovasjon HA 02, Klyngeutvikling og nettverk HA 03, Kvalitet og kompetanse HA 04, Internasjonalisering og markedsadgang DA 0201 Kartlegge hvilke kommunikasjonstiltak som fungerer og hvilke distribusjonskanaler som er de mest effektive (FoU) Mer effektiv markedskommunikasjon og distribusjon DA 0202 Gjennomføre en sektorsamling vinteren 2012 Etablere samarbeid med tre av INs markedskontorer, koble marked-aktør-fou DA 0203 DA 0204 Fasilitere etablering av aktørnettverk med utgangspunkt i flyplassene Tromsø, Bardufoss og Evenes. Hovedaktiviteter er helhetlige produkter og felles distribusjon Kartlegge aktuelle idretts- og kulturarrangementer for området, identifisere lokal kontaktpersoner og gjennomføre økonomiske analyser av ulike arrangementer (FoU) Tre sterke verdikjedenettverk som spesialiserer og utfyller hverandre Etablere et godt fundament for en felles satsing i klyngen innen arrangementsturisme DA 0301 Gjennomføre kurs i priskalkulering og distribusjon Styrke kompetansen hos klyngebedriftene DA 0302 Gjennomføre tre studieturer for næringsaktører, FoUaktører og det offentlige til reiselivsaktører i klyngen Gjennomføre en studietur for prosjektdeltakerne og Styrke nettverk og relasjoner, læring og inspirasjon fra konkurrent andre til finsk Lappland DA 0303 Utrede, beslutte og starte implementering av kvalitetssikringssystem (FoU) Forutsigbar kvalitet på leveranser DA 0304 Gjennomfør markedsanalyse i to markedet og en konkurrentanalyse av Nord-Finland (FoU) Bedre markedsforståelse og kunnskap om Nord-Finland DA 0305 DA 0401 Gjennomføre Snow12, Vinterkonferanse for Nord- Norge og andre mindre møteplasser med deltakelse fra næring, FoU og det offentlige Etablere og iverksette internasjonaliseringskorps med 5 repr. fra klyngeaktørene DA 0402 Utvikle bruk av internett både som informasjons-, kommunikasjons og salgskanal. Felles produksjon av bilder, tekster og filmer for nett i samarbeid med Nordnorsk Reiseliv DA 0403 Gjennomføre kundetilfredshetsanalyse vinteren 2012 (FoU) DA 0404 Knytte sammen stor aktører som Hurtigruten med mindre aktører i to samlinger med fokus på kundebehov og krav til gjennomføring DA 0405 Analysere mulige synergieffekter mellom større internasjonale kulturarrangementer og reiselivet, og eventuelt utrede konkrete samarbeidsprosjekter (FoU) Kompetansehevning og styrket samarbeid mellom FoU, næringsaktører og det offentlige Fokus på kvalifiserte arrangementer Mer effektiv e- markedsføring Kunnskap om fornøydhet og forbedringspotensial Styrke mulighetene for mindre aktører å produsere for Hurtigruten/andre Ta ut eventuelle synergieffekter mellom kulturfestivaler og reiselivet 18

19 B. Gjennomføringsplan HA Nr Beskrivelse av aktivitet, 1. prosjektår Start Avsluttes Gjennomfører DA 0101 Fasilitere 2 produktpakking-workshops PL Teste kulturarrangementer som vinteropplevelser DA 0102 Planlegge og gjennomføre 2 studieturer for til Destinasjons sammen 10 turoperatører selskapene DA 0103 Kartlegge muligheter for å utnytte offentlige FoU kommunikasjon i rundreise-konsepter (FoU) DA 0104 Etablere struktur for gjennomføring av PL vinterproduksjon DA 0105 Kartlegge motiver og etterspørsel for FoU opplevelsesbasert vinterturisme og skiturisme (FoU) DA 0201 Kartlegge hvilke kommunikasjonstiltak som FoU fungerer og hvilke distribusjonskanaler som er de mest effektive (FoU) HA 01, Innovasjon HA 02, Klyngeutvikling og nettverk HA 03, Kvalitet og kompetanse HA 04, Internasjonalisering og markedsadgang DA 0202 Gjennomføre en sektorsamling vinteren PL DA 0203 Fasilitere etablering av aktørnettverk med PL utgangspunkt i flyplassene Tromsø, Bardufoss og Evenes. Hovedaktiviteter er helhetlige produkter og felles distribusjon DA 0204 Kartlegge aktuelle idretts- og kulturarrangementer for området, identifisere lokal kontaktpersoner og gjennomføre økonomiske analyser av ulike arrangementer (FoU) FoU DA 0301 Gjennomføre kurs i priskalkulering og PL distribusjon DA 0302 DA 0303 DA 0304 DA 0305 DA 0401 DA 0402 DA 0403 DA 0404 DA 0405 Gjennomføre tre studieturer for næringsaktører, FoU-aktører og det offentlige til reiselivsaktører i klyngen Gjennomføre en studietur for prosjektdeltakerne og andre til finsk Lappland Utrede, beslutte og starte implementering av kvalitetssikringssystem (FoU) Gjennomfør markedsanalyse i to markeder og en konkurrentanalyse av Nord-Finland (FoU) Gjennomføre Snow12, Vinterkonferanse for Nord-Norge og andre mindre møteplasser med deltakelse fra næring, FoU og det offentlige Etablere og iverksette internasjonaliseringskorps med 5 repr. fra klyngeaktørene Utvikle bruk av internett både som informasjons-, kommunikasjons og salgskanal. Felles produksjon av bilder, tekster og filmer for nett i samarbeid med Nordnorsk Reiseliv Gjennomføre kundetilfredshetsanalyse vinteren 2012 (FoU) Knytte sammen stor aktører som Hurtigruten med mindre aktører i to samlinger med fokus på kundebehov og krav til gjennomføring Analysere mulige synergieffekter mellom større internasjonale kulturarrangementer og reiselivet, og eventuelt utrede konkrete samarbeidsprosjekter (FoU) PL FoU FoU PL FoU Delprosjekt FoU PL FoU 19

20 Vedlegg 3 Budsjett, detaljert for år 1 Budsjett KOSTNADER År 1 År 2 År 3 Prosessledelse Prosessledelse inkl Pl, PA, SG alle kostnader Økonomi og administrasjon Diverse Sum aktivitet Analyse- og strategiprosesser DA 0105 Analyse kundepreferanser og motiv DA 0201 Kommunikasjon, pris og distribusjon DA 0204 Arrangementsturisme DA 0401 Internasjonal distribusjon DA 0403 Gjesteundersøkelser DA 0405 Kulturarrangementer og reiseliv Sum aktivitet Nettverksbygging og møteplasser DA 0103 Rundreiser basert på off. kommunikasjon DA 0104 Utvikle struktur for gjennomføring DA 0202 Sektorsamlinger DA 0203 Nettverk - knutepunkter DA 0302 Studieturer DA 0305 Vinterkonferanse og andre møteplasser DA 0404 Kobling stor aktør - små aktører Sum aktivitet Kommunikasjonstiltak Nettsted, nyhetsbrev, sosiale medier Sum aktivitet Læringstiltak DA 0101 Produktutvikling av eksisterende tilbud DA 0102 Studieturer og produktutviklingsseminar DA 0301 Kurs DA 0402 Effektivisere markedskommunikasjonen DA 0303 Kvalitetsutvikling DA 0304 Markedskunnskap og konk.analyse Sum aktivitet SUM TOTALT Budsjett FINANSIERING År 1 År 2 År 3 Innovasjon Norge Arena Innovasjon Norge lokalt Sum Innovasjon Norge Annen offentlig finansiering Troms fylkeskommune Sum annen offentlig finansiering Næringslivet Egeninnsats* Egne midler Sum næringsliv SUM TOTALT * Timepris er kr 750,- pr time satt ut fra at det er ledere i bedriften som vil bidra i prosjektet 20

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

RAPPORT/2012-13 ANDRE PROSJEKTÅR. Rapport/2012-13- ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 1

RAPPORT/2012-13 ANDRE PROSJEKTÅR. Rapport/2012-13- ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 1 RAPPORT/2012-13 ANDRE PROSJEKTÅR Rapport/2012-13- ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 1 INNHOLD/ 1. RESULTATER OG EFFEKTER ANDRE PROSJEKTÅR s. 4 2. BAKGRUNN, UTFORDRINGER OG DELTAKERE s. 6 3. MÅL OG

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 PROGRAM // TIRSDAG 5. MAI 2015 12:00-13:00 Lunsj og registrering, Scandic Ishavshotel, Tromsø 13:00-13:15 Velkommen til Tromsø og SNOW15, v/arne

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 Regional samhandling for regional utvikling VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 VRI opplevelsesbasert reiseliv har bidratt til økt fokus på reiseliv som en

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Opplevelser i Nord Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Forskningsløft Nord Styrking av kompetansemiljøer i Nord-Norge Støtte til kompetanseoppbygging og langsiktig samarbeid

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

VINTERTROMS AS - Pilotstudie av en nettverksdannelse innen reiselivet i Troms. Geir Bye og Heidi Rapp Nilsen RAPPORT

VINTERTROMS AS - Pilotstudie av en nettverksdannelse innen reiselivet i Troms. Geir Bye og Heidi Rapp Nilsen RAPPORT RAPPORT 11/2011 ISBN 978-82-7492-251-8 ISSN 1890-5226 VINTERTROMS AS - Pilotstudie av en nettverksdannelse innen reiselivet i Troms Geir Bye og Heidi Rapp Nilsen Norut Tromsø 2011 Prosjektnavn Prosjektnr

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Søknad om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Foto: Kjetil Skogli 2 nye år fra 1.10.2014 Tromsø 29.4.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Klyngens utgangspunkt i 2010...

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen?

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen? Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon -Hva kom fram på dialogkonferansen? DIALOGKONFERANSE FOR REISELIVET PÅ HELGELAND 23.-24.SEPT 09 Hensikten med konferansen var

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet?

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Et OL i Tromsø vil gi store utviklingsmuligheter for reiselivet i byen, Nord-Norge og hele Norges kyst. Mulighetene som beskrives nærmere i dette notatet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Bedriftsnettverk. Side 1

Bedriftsnettverk. Side 1 Bedriftsnettverk Side 1 Formålet med tjenesten er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter Side 2 Foto: Terje Rakke, Innovasjon

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 1 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene. Bård Jervan prosjektleder

Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene. Bård Jervan prosjektleder Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene Bård Jervan prosjektleder Fasiliterte reiselivsklynger og erfaringsgrunnlaget: NCE Tourism Fjord Nordway ( 2009 - ) ARENA lønnsomme Vinteropplevelser, Troms

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom: Om Arena-programmet Mo i Rana 5. november 2013 Bjørn Kymre, Innovasjon Norge Et samarbeidsprosjekt mellom: Klynger: Legitimitet og forankring Tverrpolitisk oppslutning om klynger i nærings- og distriktspolitikken

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Karlsøy kommune i samarbeid med Nordreisa, Kvænangen og NHO har som kjent startet Flomlys-prosjektet.

SAKSFRAMLEGG. Karlsøy kommune i samarbeid med Nordreisa, Kvænangen og NHO har som kjent startet Flomlys-prosjektet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/00041 REISELIVSUTVIKLINGSPROSJEKT I KARLSØY KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune starter reiselivsutviklingsprosjekt

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

FREMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVETS FELLESAPPARAT - TILRETTELEGGING FOR REISELIVET I TROMS

FREMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVETS FELLESAPPARAT - TILRETTELEGGING FOR REISELIVET I TROMS SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 11/264-46 Løpenr.: 5778/11 Arkiv: U64 SAKSARKIV Saksbehandler: Rune Eliassen FREMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVETS FELLESAPPARAT - TILRETTELEGGING FOR REISELIVET I TROMS Innstilling

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Oslo, 10/3-10 SYV DESTINASJONER RUNDT HARDANGERVIDDA HOVEDPROSJEKTET 2004-2009 Visjon: Gjøre fjellturismen

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

1. Prosjektnavn Et levende øyrike systematisk utvikling og markedsføring av lokale reiselivsprodukter og -opplevelser i Karlsøy

1. Prosjektnavn Et levende øyrike systematisk utvikling og markedsføring av lokale reiselivsprodukter og -opplevelser i Karlsøy Troms fylkeskommune Plan- og næringsetaten Postboks 6600 9296 Tromsø SØKNADSSKJEMA - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER Det anbefales at søknadskjema benyttes. For nærmere informasjon om støtteordninger og veiledning

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007 kommune - 2005 Behandlet i. 19.12.05 sak 181/05 og Kommunestyret 07.03.06. NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE Notatet er laget med bakgrunn i evaluering av tidligere næringsstrategier (Sak PS 018/05 Regnskap

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter - Hvordan skal næringa bedre kunne ta ut verdien i produktene? Situasjonsbestemt betalingsvillighet, hva bør man

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Praktisk og yrkesrettet høyere utdanning til besøks- og opplevelsesnæringene. Studieplan. - Reiseliv. side 1. Lofoten reiselivfagskole, studieplan

Praktisk og yrkesrettet høyere utdanning til besøks- og opplevelsesnæringene. Studieplan. - Reiseliv. side 1. Lofoten reiselivfagskole, studieplan Praktisk og yrkesrettet høyere utdanning til besøks- og opplevelsesnæringene Studieplan - Reiseliv side 1 Overordnet læringsutbytte Kunnskaper Etter fullført utdanning har kandidaten innsikt i reiselivets

Detaljer

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI skal bidra til innovasjon og dermed økt lønnsomhet ved å: Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Vinterprosjektet i Finnmark

Vinterprosjektet i Finnmark Arbeidsnotat 2010:1006 Vinterprosjektet i Finnmark Birgit Abelsen 1 Innledning Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Finnmark Reiseliv (nå NordNorsk Reiseliv AS) og er først og fremst en rapportering

Detaljer