MELDING OM VIRKSOMHETEN FOR Tromsø JAZZKLUBB FOR KALENDERÅRET 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDING OM VIRKSOMHETEN FOR Tromsø JAZZKLUBB FOR KALENDERÅRET 2013."

Transkript

1 MELDING OM VIRKSOMHETEN FOR Tromsø JAZZKLUBB FOR KALENDERÅRET Meldingen gjelder aktiviteten i kalenderåret Dette for å relatere seg til regnskapet for 2013.

2 STYRET OG ADMINISTRASJON: Styret fra til årsmøtet for 2012: Halvor Lie, styreleder Eline Hellerud Åsbakk, nestleder Ane Marie Hektoen, styremedlem Håkon Skog Erlandsen, styremedlem Lars Aage Rotvold, styremedlem Øyvind Rinaldo, styremedlem Tove Leming, varamedlem Marit Sandvik, varamedlem Valgkomité fram til årsmøtet 2012: Ola Rokkones Øystein Norvoll Årsmøtet 2012 valgte følgende inn i styret i Tromsø Jazzklubb: Ane Marie Hektoen styreleder Lars Åge Rotvold nestleder Eline Åsbakk - styremedlem Adrian Danielsen - styremedlem Marco Bait - styremedlem Frode Larsen - styremedlem Håkon Skog Erlandsen - styremedlem Ola Rokkones - varamedlem Frank Gaardsted - varamedlem Marit Sandvik varamedlem Under første styremøte 26. august 2013 ble Lars Aage Rotvold valgt til nestleder i styret. Forslag til ny valgkomite : - - Tove Leming Jan Ditlev Hansen Revisorer 2013: Din Revisor A/S Administrasjon/Daglig leder: Øystein B. Blix var ansatt av Tromsø kommune som daglig leder fram til 1. august Blix fikk ett års permisjon fra stillingen. Tromsø kommune lyste ut vikariatet. Øystein Norvoll ble ansatt i en 60% stilling som daglig leder av TJK fra 19. august

3 Frivillige: Dette er de som har jobbet som frivillige fram til årsmøtet for 2012: Nils Ivar Sætermo Birgit Stein Marit Jørgensen Tove Sørensen Harald Barstad Disse har jobbet som frivillige gjennom høsten 2013: Sigbjørn Thomassen Christo Stangness Marit Aure Birgit Stein Tove Sørensen Tove Leming Livchristin Klefstad Marit Jørgensen Nils Ivar Sætermo De frivillige gjør en svært viktig jobb på jazz klubbens arrangementer. Tromsø jazzklubbs virksomhet kalenderåret Generelt: Jazzklubben gjennomførte et svært omfattende program i 2013, både hva angår antall konserter og med henhold til variasjon i musikkuttrykk. Virksomhet: Årsmeldinga 2013 er basert på kalenderåret Det samme gjelder regnskapet. Utgifter i forbindelse med Romjulsjazz 2012, er tatt med i regnskapet for Dette fordi alle fakturaer fra arrangementet kommer i nytt kalenderår. TJK sto bak hele 37 konserter under 24 arrangement. Under flere av arrangementene ble det presentert flere band. Dette gjelder spesielt Jazznatt og Romjulsjazz. Sistnevnte arrangement gav hele ni band muligheten til å presentere seg for et større publikum i

4 Konserter: OVERSIKT OVER PUBLIKUMSANTALLET I TROMSØ JAZZKLUBB Dato Arrangement Sted Antall publikum 9. januar Pentatomics Sånn februar Jamsession Nedentil februar Music for a While Nedentil februar Ervik Storband Verkstedet 64 m/sandvik, Norvoll, Vangen 22. februar MØRK Polarstjerna mars Jamsession Nedentil mars Nordbotten Big Band Verkstedet 39 m/maria Schneider og Friensemblet 22. mars Tore Johansen m/ Teaterkaféen HT 20 Sarah Riedel 3. april Jamsession/Hallgeir Sånn 60 Pedersen trio 6. april Carsten Dahl Verkstedet april The Real Thing Teaterkaféen HT april Blix/Johansen/Kleive Rådstua april Jazznatt 5 konserter Verkstedet september Marita Isobel Solberg Teaterkaféen HT 10 + Jamsession 17. september Scent of soil Teaterkaféen HT september Hot club de Norvege Skarven Tre strenge menn 22. september Come Shine Verkstedet oktober Eline Åsbakk kvartett Teaterkaféen HT oktober Arvid Martinsen Lillescenen 37 Projekt 15. oktober Chris Potter Verkstedet 63 Underground 20. oktober Kristin Asbjørnsen Ishavskatedralen oktober Eyolf Dale Lillescenen november Ericka Stucky Verdensteateret desember Romjulsjazz 9 Skarven 350 konserter Totalt

5 Disse tallene er omtrentlige. Jamsessions var gratisarrangementer der det ikke var talt opp antall besøkende. Samlet besøkstall i 2012 var I 2013 var dette tallet rundt Det er en betydelig nedgang, men forklaringa kan være følgende: Antall arrangementer var færre i arrangementer i 2012 var samarrangementer med Nordlysfestivalen og nesten alle arrangementene i 2013 er i egen regi. Klubben arrangerte i 2013 konserter på mange scener. Kanskje kan dette ha hatt en betydning? Det har også vært diskutert om programmet tidvis er for tett lagt eksempelvis 5 konserter i februar og i oktober. Dette skulle gi et snitt på rundt 60 besøkende per arrangement. Scener: Oversikten ovenfor viser at det ble arrangert konserter på et stort antall scener. Scenene som ble brukt var: Verkstedet/Kulturhuset, Lillescenen/Kulturhuset, Teaterkaféen HT, Verdensteateret, Vertshuset Skarven, Ishavskatedralen, teaterhuset Rådstua, utestedene Sånn og Nedentil, samt polarskuta Polstjerna. Styret er usikre på om det å spre arrangementene på så mange scener kan ha bidratt negativt på besøket til konsertene. Synergier: Tromsø jazzklubb har en høy kunstnerisk profil. Samarbeid: Fjorårets største internasjonale navn var utvilsomt Chris Potter. TJK har gjennomført samarrangement med Barentsjazz og Tromsø Trombonefestival i Masterclasses/workshops: Gjennom flere år har Tromsø Jazzklubb samarbeidet med Universitetet i Tromsø(UiT)og Tromsø Jazzverksted v/øystein Blix om å gi unge musikere en mulighet til å møte kjente musikere for å hente inspirasjon og ny lærdom. Våren 2013 holdt den danske pianisten Carsten Dahl en masterclass for piano- og komposisjonsinteresserte unge musikere. Høsten 2013 holdt en av verdens fremste saxofonister Chris Potter masterclass for studenter. Pianisten Eyolf Dale, en av våre fremste yngre pianister, holdt også forelesing for musikkstudenter. Det kan anslås at hver masterclass er besøkt av mellom musikkstudenter. Bygging av lokalt jazzmiljø: Tromsø Jazzklubb ser det som særlig viktig å gi lokale lovende musikere samt etablerte musikere muligheter til å opptre. Mange lokale musikere (inkludert musikere i fra landsdelen) fikk spillejobber i klubbens regi. Romjulsjazz og Jazznatt er basert på bidrag fra lokale musikere. Klubben har også tatt et ansvar for å gi hardarbeidende lokale band profilering under hele

6 Utvikling av lokal lydkompetanse: Å lære å stille lyd til forskjellige typer musikk er noe som må læres og utvikles. TJK har mange arrangementer i løpet av året der det blir stilt krav til spesielt utstyr. Mange jazzmusikere er kresne til valg av utstyr og lyd. Det kreves også en del utstyr som lydfirmaene må skaffe til veie for at konserten skal forløpe som planlagt. Styrking av lokale kulturentreprenører og annen virksomhet: Vi bruker våre tilskudd til økt profesjonalisering av lokale kulturentreprenører. Vi betaler for tjenester innenfor lyd, servering av overnatting og mat, leie av lokaler og PR- arbeid. Kontakt med organisasjon med stor kontaktflate: Vi kjøper tjenester fra Troms Musikkråd(TM). Denne organisasjonen har en stor kontaktflate og et profesjonelt organisasjonsapparat. Vi får innspill og utveksler erfaringer med aktører tilsluttet TM. MEDLEMMER: Tromsø Jazzklubb hadde i 2013 rundt 300 betalende medlemmer. De fordeler seg på fullt medlemskap, studentmedlemskap og medlemskap for pensjonister. Det er 228 ordinære medlemmer og 71 student- /honnørmedlemmer. Medlemstallet har vært stabil de fire siste årene: ÅR Antall medlemmer Antall medlemmer er ikke reelt. Det står mange medlemmer i medlemsregisteret som ikke har betalt årskontingent. STYRETS ARBEID. Det ble holdt tre styremøter i jazzklubben våren 2013 i tillegg til ett pakkemøte. Det foreligger ikke styrereferat fra disse møtene. Høsten 2013 ble det avholdt tre styremøter. Datoene for disse var: 26/8, 30/9 og 30/10. For disse foreligger det styrereferater. Her er i store trekk sakene styret har arbeidet med: Høst- og vårprogrammet Samarbeid med andre konsertarrangører i Tromsø Strategiarbeid Innføring av sesongkort Sponsorarbeid 6

7 Rekruttering av frivillige/bruk av frivillige som ressurser under arrangementene Innføring av kortterminal Kommunens aktivitetsdag profilering av jazzklubben. Jevnlig gjennomgang av klubbens økonomi Taxiavtale Jevnlig evaluering av klubbens arrangement og drift. Jazzkonserter for barn Profilering av klubben under Northern Jazz Expo I hvilke fora er TJK synlig? De daglige lederne(blix våren 2013 og Norvoll høsten 2013) er i møter med lederne for kultur- og næringsavdelinga i Tromsø kommune to ganger i året for å fortelle om klubbens aktivitet. Høsten 2013 gjennomgikk Norvoll klubbens søknad til Norsk Kulturråd med de øverste lederne for kulturavdelinga samt vikar for byråden for kultur, idrett og næring i kommunen. Norvoll deltok høsten 2014 på mange møter med alle avdelingene som ligger under kulturetaten i Tromsø kommune. Dette er møter som arrangeres hver 14. dag. Håkon Skog Erlandsen er klubbens representant i programrådet i NNJS. Øystein B. Blix er styreleder i Nordnorsk Jazzforum(NNJF) og i den funksjonen også styremedlem i NNJS. Tove Leming sitter i styret i NNJS. Arbeidet som de frivillige nedlegger for TJK. De frivillige som jobber for TJK gjør et viktig og svært godt arbeid. I noen grad har det å være frivillig ved våre arrangementer senere medført til at flere har tatt steget opp i styret til klubben. De frivillige har i stor grad deltatt som hjelpere under arrangementene som billettselgere, vertskap for musikere og publikum. Festen for sammensveising av styre og frivillige ble i 2013 bestemt lagt til januar

8 PR-arbeid. PR- arbeidet rundt våre arrangementer er på et godt spor i Med dette menes det at vi bruker de kanaler som er vanlig i dag til å nå ut til publikum. Klubben har en meget god avtale med avisa itromsø om to gratis annonser før hvert arrangement. Avisa er meget serviceminded. Vi har i stor grad høsten fått meget fine oppslag foran våre konserter i Nordlys, itromsø og studentavisa Utropia. Det er stor konkurranse om å nå fram i lokalpressa. Vi er fornøyd med forhåndsomtalene og oppslag om hvert halvårs konserter. Det hadde vært ønskelig med konsertomtaler i etterkant av konsertene. Utropia har anmeldt alle våre konserter. Vi er synlige gjennom Nordlyspuls på nettet og gjennom spaltene Guiden i Nordlys og Det skjer i itromsø. Videre er det reklamert for klubbens konserter på baksiden av hvert nummer av Utropia. Klubben har egen hjemmeside der det fortelles om våre arrangementet. Dagen før arrangement går det ut mail til våre medlemmer om påfølgende arrangement. Denne tjenesten administreres av en av våre varamedlemmer. Klubben har en Facebookside som administreres av en av våre styremedlemmer. TJK har meget fyldige og gode program som sendes våre medlemmer, og som videre legges ut på steder i byen der mange ferdes. Programmet legges på bordene i konsertlokalet før alle konsertene starter. Vi reklamerer for klubben i boka Velkommen Tromsø som ligger ute på alle byens hoteller. I 2013 fikk vi laget plakater til alle våre arrangementer. Vi har imidlertid diskutert om plakatering har en stor effekt i dagens samfunn. Det er dessuten få steder der det gis tillatelse til å henge opp plakater. Nesten alle spillestedene synliggjør konsertene med plakater. Høsten 2013 hadde vi knyttet til oss en profesjonell fotograf som tok flotte foto under flere av våre konserter. Han distribuerte bildene gratis via vår Facebook- side. Offentlige samarbeidspartnere. Våre viktigste samarbeidspartnere i 2013 har vært Tromsø kommune, Norsk Kulturråd, Nordnorsk Jazzsenter(NNJS), Troms Fylkeskommune og Norsk Jazzforum(NJF). TJK er fylkesscene i Troms for Nordnorsk Jazzsenter(NNJS). Det årlige tilskuddet fra NNJS til TJK blir betalt inn til Tromsø kommune og er en del av kommunens tilskudd til TJK. Dette tilskuddet vises ikke i regnskapet til TJK, men er en viktig del av ei ordning som muliggjør profesjonalisering av virksomheten i TJK. 8

9 Et annet viktig tilskudd til TJK fra Tromsø kommune er kontorfasilitetene klubben har på Skansen et gammelt ærverdig bygg midt i byen. Her har TJK kontor sammen med Nordlysfestivalen, Barentsjazz og Samdrift. Dette er organisasjoner det er naturlig at klubben gjennom året samarbeider med eller utveksler erfaringer med. Det var gledelig i 2014 at TJK fikk et tilskudd fra Troms fylkeskommune. Under en oppsummering av året 2013 er det verdt å ta med at vi har samarbeidet med Nordbotten Big Band om konsert i Tromsø. Vi var eneste klubb i landsdelen som tok storbandet ledet av den verdenskjente storbandlederen Maria Schneider. Lokale samarbeidspartnere. I 2013 har TJK samarbeidet med følgende bedrifter og organisasjoner: Avisa i Tromsø, Clarion Bryggen hotell, Tromsø Kulturhus, Hålogaland teater, Rådstua Teater, Polaria ( Polstjerna ),Ishavskatedralen, Lydteamet, Verdensteateret, Barentsjazz, utestedene Sånn, Nedentil og Vertshuset Skarven. Økonomi. Viser her til vårt regnskap som ligger som vedlegg til årsmeldinga. Regnskapet blir gjennomgått under årsmøtet av klubbens regnskapsfører Anne Grete Seljebakk, daglig leder i Troms Musikkråd. Årsregnskapet for 2013 viser et underskudd på kr ,10. Egenkapitalen er på 84566,16 per Avslutning/Oppsummering. Tromsø jazzklubb har i 2013 gitt et godt musikktilbud innen jazz til byens befolkning. Programmet må sies å være på et høyt kunstnerisk nivå var et utfordrende år rent organisatorisk. Våren 2013 slet klubben med å holde trykket oppe innad i styret. Det ble en presset situasjon i forbindelse med konkursen på utestedet Nedentil - et utested i fritt fall våren I stor grad uteble publikum når det var konserter der. Vi ser at vi har ei utfordring å trekke flere publikummere til våre konserter. Vi har jobbet med dette, og arbeidet vil fortsette i Vi har en god dialog med media. Og vi sier oss fornøyd med den plassen klubben får i lokalmedia - i hvert fall fra høsten Vi håper at media i større grad vil anmelde noen av de konsertene klubben arrangerer. TJK er meget fornøyd med at mange kjøper medlemskap og dermed støtter klubben. 9

10 Klubben har en god dialog med våre tilskuddspartnere. Det ligger ei utfordring å få sponsorer til vår type kunstnerisk virksomhet. Vi sier oss fornøyd med at nordnorske/lokale musikere har en plass i jazzklubben program. Dette er viktig for tilhørigheten til klubben og utviklinga av musikere i landsdelen. Denne tendensen ser vi i denne oversikten: Gruppe Dato Moderne/ eksperimentelt Latin/world Tradisjonell Annet/ elektronika Håvard Stubø/jam 6/2 X X Music for a while 9/2 X Cabaret Marit Sandvik 16/2 X Ervik storband Mørk 22/2 X Elektronika Odd A. Eilertsen 6/3 X jam Maria Schneider 12/3 X Nordbotten + Friensemblet Tore Johansen 22/3 X Sarah Riedel Hallgeir Pedersen + 3/4 X X Jam Carsten Dahl 6/4 X Real Thing 16/4 X Tromsø 18/4 X Kammerorkester/ The Source Blix/Kleive/Johansen 27/4 X Elektronika Jazznatt - 6 band + Knut Reiersrud 30/4 X X Funk Blues Marita Solberg + jam 4/9 X X Hot Club d Norvege 18/9 X Tre strenge menn Scent of soil 17/9 X (2 fra Nordland) Come Shine 22/9 X Eline Åsbakk 5/10 X Arvid Martinsen 12/10 X Funk, Jazz Chris Potter 15/10 X Kristin Asbjørnsen 20/10 Blues Gospel Eyolf Dale 26/10 X Ericka Stucky 21/10 X Cabaret Romjulsjazz med 9 band 27/10 X X x Blues Funk Fusion Jazz Navn med blå skrift: Lokalt forankret Tromsø og Nord-Norge. I tillegg må nevnes at klubben arrangerte releasekonsert med Tromsøbandet Pentatomic på Sånn. 10

11 SIGNATURER Tromsø, Ane Marie Hektoen, styreleder Lars Aage Rotvold, nestleder Eline Åsbakk, styremedlem Marco Bait, styremedlem Håkon Skog Erlandsen, styremedlem Frode Larsen, Styremedlem Adrian Danielsen, styremedlem 11

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2015

INNKALLING ÅRSMØTE 2015 INNKALLING ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen: Mandag 16. mars 2015, kl.18.00. Sted: Aktivitets- og forsamlingshuset "Gnisten", Håsteinsgate 3, 5163 Laksevåg. AGENDA: 1.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 Bergen Jazzforum har i 2014 gjennomført sitt 43. driftsår, og avviklet til sammen 59 arrangementer og konserter. Publikumsoppslutningen

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

ÅRSMØTE. 09.mars 2013 kl. 19:00 på Royal Garden. Vedlegg: Saksliste Styrets beretning Regnskap Valgkomitéens innstilling

ÅRSMØTE. 09.mars 2013 kl. 19:00 på Royal Garden. Vedlegg: Saksliste Styrets beretning Regnskap Valgkomitéens innstilling ÅRSMØTE 09.mars 2013 kl. 19:00 på Royal Garden Vedlegg: Saksliste Styrets beretning Regnskap Valgkomitéens innstilling ÅRSMØTE 2012 Saksliste 1 Åpning 2 Godkjenning av innkalling 3 Godkjenning av stemmerett

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011 Prosjekt RadArt Å dele en bølge Første del Prosjekt RadArt våren 2011 Å dele en bølge Del 1 Innovativ markedsskapning Del 1: Vårscenefest

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2010 Innledning Finanskrisen og EUs nye vekststrategi Europa 2020-strategien er to forhold som har fått mye oppmerksomhet i EU i 2010. Finanskrisen som slo inn høsten 2008 med redusert verdiskaping

Detaljer

GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013

GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013 GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013 Forord Kunnskapsparken Bodø AS har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Nordland Musikkfestuke. Formålet har vært å avdekke Nordland Musikkfestuke

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer